HARLING

I Abraham/Abram Harlin, dp Dordrecht, woont buyten de Spuypoort (1724), otr/tr Dordrecht 14-4-/30-4-1724 Marijke de Raed/Raadt, dp Dordrecht, woont in de Marienbornstraat (1724), dr van Denijs de Raadt. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Johannes, dp 1-4-1725
b. Hendrikje, dp 21-12-1726
c. Denijs, dp 16-1-1729, volgt II.a
d. Hendrik, dp 9-11-1731
e. Willem, dp 29-1-1734, volgt II.a
f. Abraham, dp 19-2-1736
g. Mijndert, dp 30-4-1738, volgt II.b
h. Clasijna, dp 27-1-1741
i. Maria, dp 13-2-1743, volgt II.c

II.a Nijs van Harlingen, dp Dordrecht, woont in de Heerheymansuisstraat (1793), wedn zonder kinderen (1793), tr (1) NN, otr (2) Dordrecht 16-5/2-6-1793 Elisabeth Knieriem, geb Schoonhoven, woont in de Franckestraat (1793). 
Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Maria, dp 4-3-1794
b. Jan Abram, dp 19-6-1797

II.b Willem Harlingh, dp Dordrecht, woont in de Marienbornstraat (1757), otr/tr Dordrecht 7-7/24-7-1757 Rijke van As, dp Dordrecht, woont in het Cromhout (1757), geassisteerd met schoonzuster Grietje M.. huysvr Hendrik van As. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Maria, dp 2-4-1758

II.c Meinderd/Mijndert Harling, woont in de Marienbornstraat (1764), otr/tr Dordrecht 26-4/13-5-1764 Willemijna Brouwers, woont in het Weeshuisstraatje (1764), dr van Hendrik Brouwers. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Maria, dp 3-8-1765
b. Hendrica, dp 7-10-1766, volgt III.a
c. Mieke, dp 19-11-1769
d. Abram, dp 20-11-1771
e. Abram, dp 20-8-1775

II.d Maria van Harlingen, geb Dordrecht 1741, ovl Dordrecht 6-2-1828, bijna 87 jaar, dr van Abraham van Harlingen en Maria Nyssen (beide ovl alhier), tr Johannes Aernouts, ovl Dordrecht voor 1828

III.a Hendrika van Harlingen, geb Dordrecht 1765, ovl Dordrecht 11-5-1849, voormidddag 8 uur, C952 op de Vest (84 jaar), dr van Abraham van Harlingen (ovl Dordt) en Maria Neyz? (ovl Dordt), tr. Johannes Hartman, ovl voor 1849


LOSSE FEITEN

Johannes Harling, j:m: van Sevenhuyse, woont in de Nieuwstraat (1703), otr/tr Dordrecht 6-5/20-5-1703 Adriana/Ariaentie Cornelis van Rosendael, j:d: van Blommendaal, woont omtrent de Nieuwstraat (1703). Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Cornelius, dp 11-5-1704

Abram/Abraham Harlingh, j:m: van ?Goes?, schilder?, otr Dordrecht 27-3-1672, tr Rijsoort10-4-1672 Neeltje Jans, j:d; van ....berge, wonende in de Steenstraat (1672). Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Johannes, dp 7-11-1672
b. Michiel, dp 4-9-1675

Johannes Harlings, j:m; van Dordrecht, wonende buyten de Vriesepoort (1695), otr/tr Dordrecht 5-6/20-6-1695 Mensje Claes, j:d: van Swijndrecht, wonende buyten de Vriesepoort, geassisteert met Neeltie Cornelis.
a. Claes, dp Dordrecht (NH) 4-11-1703

Gijsbert Starrelijn/Harreling/Harlingen, tr Neleke/Neeltje Cornelis. Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Margriet, dp 18-12-1676
b. Pieter, dp 18-12-1676
c. Arent, dp 29-5-1679

Neeltje Harling
a. Neeltje, dp 24-9-1735 (naam vader onbekend)
b. Neeltje, dp 19-9-1739 (naam vader onbekend)

Paulus Herres, tr Anna Constant
a. Joannes, dp Dordrecht (RK, Jan Constant, Maria Harling)

Maria van Harlingen, geb NN, ovl Dordrecht 27-10-1843, 50 jaren, D596 Raamstraat, ongehuwd, dr van NN en NN

Abraham van Harlingen, geb NN 1775, arbeider (1832), ovl Dordrecht 11-10-1832, 57 jaar, zn van NN (beide ouders overleden), tr Maria Benten, geb 1772, ovl na 1832

doodgeboren zoon Maria Harlingen 27-10-1821
doodgeboren dogter Maria Harlingen 10-12-1822