DROESEN en HAVER
(Arnhem, Dordrecht, Vlaardingen, Rotterdam)

Catharina Elisabeth Zeltzam - de vrouw van Johannes Droeze (*1751) - is
mogelijk de naam van haar stiefvader gaan gebruiken: HAVER.
Hierdoor dragen hun twee zoons de naam HAVER DROEZE

I. Johannes Droesen, wedn. van Arnhem woond bij de Lomberde brugh (1749), visverkoper (1743, 1744, 1756), overl. tussen 1756-1775, tr. (1) Jolo Droog, begr. (Grote Kerk) Dordrecht 25-6-1749 (Golo Droog huijsvrou van Jan Droes op de Voorstraat bij de Lombertbrug, laet geen kinderen na, met ordinaer koets), otr/tr. (2) Dordrecht 8/23-11-1749 (getrouwd door dom. Bareuth) Jacoba Steenhuijzen, ged. Delft 5-4-1714, wed. van Johan Coobs van Delft woond bij de Gravestraat (1749), begr. (Grote Kerk) Dordrecht 13-10-1775 (Jacoba Steenhuijsen wed. van Johannis Droes, laat kinderen na, in de Grote Spuijstraat), dochter van Cornelis Steenhuise(n) en Grietie Pinsternakel; zij otr. (1) Delft 6-4-1737 Jan Koops, begr. Delft 5-3-1739 (Oude kerk).
NB.
-  Jan DROES, tr. Arnhem 14-8-1717 (N.H.) Lijsbet van MUNSTER.
- I. Jacob Cornelisz Steenhuisen, tr. Ceuntie Crijnen van Dijck.
  Kinderen:
  1. Cornelis, ged. Delft 13-10-1689 (get. Bastiaen Claesz van Nierop, Marijtie Claasz van Nierop)
II. Cornelis Steenhuise(n), ged. Delft 13-10-1689, doopgetuige Antonia van der Beek (22-01-1713), begr. Delft 2-11-1715 (Oude kerk), tr. Delft 10-1-1711 Grietie Pinsternakel (Margrieta Pinxternakel), ged. Delft 17-5-1683 (get. Harmense van den Trommel, Ariaantje Ariens), doopgetuige Antonia van der Beek (22-01-1713), begr. Delft (Oude kerk) 31-10-1726 (Margareta Pingsternakel huisvrouw van Gerrit van der Heijden), dochter van Cornelis Tijsse Pijnsternakel en Josijntje Gerrids Kuijs; zij otr. (2) Delft 13-11-1717 Gerrit van der Heijde.
  Kinderen:
  1. Jacoba, ged. Delft 5-4-1714 (get. Cornelis Pinsternakel, Comertje Pinsternakel).
- [http://www.ooijevaar.dds.nl/kwartier/out_0108.htm]
  * Op 31-07-1730 maken Cornelis Mathijsz Pinksternakel en Zijn vrouw Josina Kuis een notariele akte in Delft. hierin worden genoemd hun twee zonen Mathijs in Oost indie en Joost in Delft en hun twee kleindochters Jacoba Steenhuijsen en Jannetje van Alenburgh.
  * Op 05-02-1737 maakt Josina Kuis weduwe van Cornelis Mathijsz Pinksternakel een notariele akte in Delft. Hierin worden alleen haar zoon en de twee kleindochters genoemd. De erfenis bestaat uit een huis met erf aan de Brabandsche turfmarkt naast "de drie Emmertjes" te Delft en een groot japans stel van 5 stukken.
- NOTARIS 20.75 Ger. Verveer 1722-1776 ;  ona 920 (1736-38)
  Droesen, Johannes coopcod 271
  Droesen, Johannes en jola droog obligatie 291
  Droesen, Johannes testament 351

- [1737] Bruidegom Jan Koops + Bruid Jacoba Steenhuijsen
   Plaats Delft Datum ondertrouw 06-04-1737
- [1738] Dopeling Isaac
   Vader Jan Coops + Moeder Jacoba Steenhuijzen
   Getuige Isaac van den Bergh / Christijna van den Heeden
   Plaats Delft Datum doop 21-12-1738
- [1740] Datering 08-11-1740, Soort akte overdracht, Plaatsnaam Dordrecht, Naam object onbekend, Straatnaam voorstraat
  Verkoper franchois beudt, koopman
  Koper johannes droessen
  Buur jan kemp (weduwe van) / cornelis vogels
  Bedrag f 1000, Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
  Inventarisnummer 819, Folionummer 226, Aktenummer 2
  Bijzonderheden het object is tegenover de haringstraat gelegen.
- [1743] Datering 23-04-1743 / Soort akte overdracht / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam object onbekend / Straatnaam spuistraat
  Verkoper dirk den rogge, visverkoper
  Koper jan droese, visverkoper
  Buur jan van son (weduwe van) / Bedrag f 150
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
  Inventarisnummer 820, Folionummer 162, Aktenummer 2
  Bijzonderheden andere belender niet genoemd
- [1744] Datering 19-05-1744, Soort akte hypotheek, Plaatsnaam Dordrecht, Naam object onbekend, Straatnaam voorstraat
  Buur catharina rabat / cornelis de vogel
  Schuldeiser justus marchel, zilversmid
  Schuldenaar johannes droesen, visverkoper
  Overige personen jan heijmans, Bedrag f 500
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht, Inventarisnummer 821, Folionummer 26, Aktenummer 1
  Bijzonderheden het onderpand is bij de lombardbrug gelegen.
- [1749] (10.36 folio 378 Weeskamer) Is ter Wees-Camere geehibeert 't testament van Johannes Droesen en Jacoba Steenhuijzen Egteluijden, gepasseert voor de Notaris Gerardus Verveer 6-12-1749 .. deze Camer gesecludeert en dat tot Erfgen. zijn aangestelt meerderjarigen.
- [1749] (20-75 index Gerardus Verveer) ONA930 1749 Droesen (Johs.) test. folio 811.
- [1750] Datering 01-09-1750 / Soort akte overdracht / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam object onbekend / Straatnaam voorstraat
  Verkoper marijke van aderen (weduwe)
  Koper arij verwoert
  Buur fredrik blom / jan droes
  Overige personen cornelis de vogel (overleden) / Bedrag f 850
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
  Inventarisnummer 823, Folionummer 57v, Aktenummer 1
  Bijzonderheden het object is tegenover de spuistraat gelegen.
- [1751] Datering 09-09-1751 / Soort akte hypotheek / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam object onbekend / Straatnaam voorstraat
  Buur jan droes / jan kluijt
  Schuldeiser dirk kleijkluijt
  Schuldenaar hendrik van ooijen, scheepstimmermansknecht
  Overige personen willem van rietschoten, Bedrag f 500
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
  Inventarisnummer 823, Folionummer 149, Aktenummer 1
  Bijzonderheden het onderpand is tegenover de haringstraat gelegen.
- [1756] Datering 15-04-1756 / Soort akte hypotheek / Plaatsnaam Dordrecht / Naam object onbekend / Straatnaam voorstraat
  Buur hendrik van ooije / aart verwaart
  Schuldeiser wilhelmus van nievelt, koopman
  Schuldenaar johannes droesen, viskoper / Overige personen gerrit de haan
  Bedrag f 700 / Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
  Inventarisnummer 825, Folionummer 190, Aktenummer 1
  Bijzonderheden het onderpand is bij de lombardbrug aan de havenzijde gelegen.
- [1758] Datering 20-06-1758 / Soort akte overdracht / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam object onbekend / Straatnaam voorstraat
  Verkoper jacoba steenhuijsen
  Koper gerret de haan, timmerman
  Buur hendrik van nooij / arij verwoert
  Schuldeiser wilhelmus van nievelt
  Overige personen johannes droesen / Bedrag f 1000
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
  Inventarisnummer 826, Folionummer 111, Aktenummer 1
  Bijzonderheden het object is bij de lombardbrug gelegen.
- [1761] Overledene Johannes Droese
   Plaats Delfshaven Datum begraven 25-08-1761
- [1761] Overledene Johs Droesen
  Plaats Delfshaven Datum begraven 26-08-1761  Opmerkingen binnen de kerk 10.0.0 gld; voor het luiden 3.8.0 gld.


Kinderen tweede huwelijk:
1. Johannes, ged. (Nederduits) Dordrecht 21-3-1751, volgt II.

II. Johannes Droeze, ged. Dordrecht 21-3-1751, j.m. woont te Dordrecht, overl. voor 1789, otr. Dordrecht 20-10-1774 (attestatie gegeven 6-11-1774) Catharina Elisabeth Zeltzam [mogelijk de naam van stiefvader gaan dragen: HAVER ?], geb. ca. 1748,  j.d. wonende te Leiden volgens attestatie van ondertrouw van Leiden in dato 20 Oct. 1774, begr. (11.54) Dordrecht 26-4-1794 (Cathrina Elizabeth Zeldsaam wed. Johannis Droese op de Voorstraat over de Pelsebrug ten huijse van Janna(?) de Loets(?), laat kinderen na, met ordinaere koetsen; 46 j., verzweving(?) van de borst).
NB.
- Doopdatum 1775.01.27Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 8-10
  Naam vader Droest, Johannes
  Naam moeder Seltsaam, Catharina Elisabeth
  Naam kind Johannes Jacobus
- [1784]
Bruidegom Jan Puffius, Zaandam, wonend: Oost Zaandam , apothecar
  Bruid
Sya Dorothea Seltzam, Leyden, wonend: Breedestraat
  Plaats Leiden Datum trouwen 09-03-1784 Datum ondertrouw 19-02-1784
  DTB Leiden inv. 3 Schepenhuwelijken (1592-1795) , folio 001v
- [1789] eed afgelegd in 1789 :
[fol. 25] Vriesestraat, Breestraad en Sarisgang.
68. Devrouw van Jan Droese, onvermogend
68. Andries Groenevelt, Eed gedaan 24 Feb.
69. Willem de Kool, Eed gedaan 24 Feb.
69. Dewed. de Visser, onvermogend.
[bron: Erfgoedcentrum DiEP Archief : 4 Inventarisnummer: 7]

Jan Frederik Haver, Swairte (Grfs.Mark), wonend: Breedestraet, chirurgijn, otr/tr. Leiden 10/27-09-1761 Elisabeth Slijk, weduwe van Johan Michael Zeltzam, wonend: Breedestraet.
NB.
- Bruidegom Jan Frederik Haver, Swairte (Grfs.Mark), wonend: Breedestraet , chirurgijn
  Bruid Elisabeth Slijk, weduwe van Johan Michael Zeltzam, wonend: Breedestraet
  Plaats Leiden Datum trouwen 27-09-1761 Datum ondertrouw 10-09-1761
   Opmerkingen Bruidegom, Luthers, heeft behoorlijk consent ouders overgeleverd
  DTB Leiden inv. 3 Schepenhuwelijken (1592-1795) , folio 149v [Bron: www.leidenarchief.nl]
- [Amsterdam] gedoopt Johan Fredrik Haver
  Doopaanvraag Regenten Aalmoezeniersweeshuis dd. 4 juni 1806. Getekend: Cornelis Henricus a Roy
  pastor Christoph Georg Siegmund Begemann
  doop 8 juni 1806 Hervormd, Nieuwezijdskapel
  bron 73 p. 337 (folio 170) nr. 8
- Westzaandam, ev.-luth. lidmaten en attestaties 1675-1755 // Matthias Puffius van Altena 1.10.1741. 
  [de-wit.net/bronnen/westzaandam_ev-luth_lidm-att_1675-1755.htm]

Kinderen Johan Michael Zeltzam en Elisabeth Slijk:
1. Sijburgh Margaretha Seltzam, ged. Leiden (Lutherse kerk; prive) 22-2-1745 (get. Fredrijk Slijk/Sijburgh Starkenburgh), dochter van Johan Michael Seltsaam en Elizabeth Slijk.
2. Catharina Elisabeth Zeltzam, ged. Leiden (Lutherse kerk; prive) 26-7-1747 (get. Hendrik Nagel/Catharina van der Beek), j.d. wonende te Leiden (1774),  otr. Dordrecht 20-10-1774 Johannes Droeze, ged. Dordrecht 21-3-1751.
3. Johan Fredrik Seltzam, ged. Leiden (Lutherse kerk; prive) 31-08-1749 (get. Fredrik Slijk/Geertruij Kok), zoon van Johan Michael Seltsaam en Elizabeth Slijk.
4. Michaël Tobias Seltzam, ged. Leiden (Lutherse kerk; huisdoop) 25-8-1751 (get. Frederich Slijk/Geertruij Slijk).
5. Johanna Geertruijt Seltzam, ged. Leiden (Lutherse kerk; huisdoop) 10-10-1753 (get. Frederik Slijk/Geertruij Kok), overl. Leiden 24-1-1819 (Noordeinde wijk 1 no. 341), tr. Jacobus Logger. [Kinderen: Elizabeth Francina, ged. Leiden 17-3-1787 (get Jan Frederik Haver/Elizabeth Slijk); Johanna Geertruijda 19-11-1792; Jacoba Frederica 1794; Wouter 24-1-1796 (get. Helena Logger geb. Vervel)]
6. Sya Dorothea Seltzam, ged. Leiden (Lutherse kerk; huisdoop) 25-10-1755 (get. Frederich Slijk/Geertruijde Kok), Leyden wonend: Breedestraat (1784), overl. Leiden 25-5-1816 (Papengracht wijk 4), otr. Leiden 19-2-1784 Jan Puffius, Zaandam, wonend: Oost Zaandam, apothecar.
7.
Sara Catharina Seltzam, ged. Leiden (Lutherse kerk; huisdoop) 12-2-1758 (get. Johan Theobald Feilke/Catharina Westerman), dochter van Johan Michaël Seltzam en Elisabetha Slijk.
8. Jan Michael Seltzam, ged. Leiden (Lutherse kerk; huisdoop) 27-7-1760 (get. Johan Theobald Feilke/Catharina Westerman)

Kinderen:
1. Gottfried Casper Haver, ged. Leiden (Lutherse kerk; huisdoop) 22-1-1762 (get. Gottfried Casper Haver/Guda Catharina Muller), zoon van Jan Frederik Haver en Elisabeth Slijk.
2. Johannes Casparus Johannes Casparus Haver, ged. Leiden (Lutherse kerk; huisdoop) 18-03-1763 (get. Casper Frans Haver/Henderina Menterop), zoon van Jan Frederik Haver en Elisabeth Slijk.

Kinderen:
1. Johannes Jacobus Haver Droeze, ged. (Nederduits) Dordrecht 27-1-1775, overl. Leiden 11-5-1845.
2. Frederik Jan Haver Droeze, geb. 1779, volgt III.

III. Frederik Jan Haver Droeze, geb. 1779 (6-7-1789 (list civique 1811)), j.m. geboren te Dordrecht en wonende op de Groenmarkt meerderjarig en ouderloos (1806), chirurgijn (1811, 1821), vroedmeester (1822), operateur (1832), overl. Dordrecht 16-5-1850 (aktenr. 257 17-5-1850; 70 jaar, chirurgijn, D725 Voorstraat half 8), begr. Dordrecht 22-5-1850 (70 jr.; op veld c), zoon van Johannes Droezen en Cathrina Elisabeth Seldzam (beiden overleden voor 1850), otr/tr. Dordrecht 11/25-10-1806 Anna Cornelia Gerarda 't Hooft, ged. Dordrecht 4-12-1785, j.d. wonende op de Staart en ..(?) geboren te Dordrecht, zijnde de bruid bijgestaan door hare ouders Thomas 't Hooft en Anna Roza Leijendekker (1806), overl. voor 1830, dochter van Thomas 't Hooft en Anna Roza Leijendekker.
Wonende: 1830 (D725 Voorstraat; inwonende dienstbode Adriana van Alphen (50 j.)).

Heeft Frederik Jan Haver Droeze (ca 1779-1850) de naam aangenomen van de tweede man van zijn grootmoeder Elisabeth Slijk ?????

NB.
- [1798] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : F.J. Haver Droeze
  Woonplaats (oude huisnummers!) : B224
  Biljet (of arm) : biljet
  Paginanummer : 12
  Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)

- [1802] DORDRECHT Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F) (8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : F.J. Haver Droeze
  Woonplaats (oude huisnummers!) : B224
  Biljet (of arm) : biljet
  Paginanummer : 12
  Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
- [1804] DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van dieBurgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijnen zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : F.J. Haver Droese
Woonplaats (oude huisnummers!) : B224
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- [1806] Fredrik Jan Haver Droeze, j.m. wonende op de Groenmarkt meerderjarig en ouderloos, otr. Dordrecht 11-10-1806 Anna Cornelia Gerarda 't Hooft, j.d. wonende op de Staart en ..(?) beide geboren te Dordrecht, zijnde de bruid bijgestaan door hare ouders Thomas 't Hooft en Anna Roza Leijendekker; alles ingevolge procuratie den 10 dezer voor schepenen dezer stad op P. Papillon en P.H. Lotsij verleden. (tr. 25-10-1806)
- [1808; aangifte lijken 1806-1811] nr 581 12-09-1808 't kind van Fredrik Jan Haver Droeze ong. een jaar,overl. 08-09-1808 de ouders wonen op de Groenmarkt A029 op de Groenmarkt (bidder Vogel);
- [1808] DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Groenmarkt A029
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: F.J. Haver Droeze
  Ongehuwd: 3
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 2 dienstbode, 1 werkbode
  Handel, Beroep, of Handwerk: Heel en vroedmeester
  Classis: 33 1/2
  Somma: 25-0-0
  Aanmerkingen: 30-0-0
  Folionummer en bron: 02 van archiefstuk SAD 5-894

- [1811] Datering 1789-07-06 / Plaatsnaam Dordrecht / Voornaam J.F. / Achternaam Haver Droeze
  Archiefnummer 4 Stadsarchief; de tijd van de Bataafse Republiek
  Inventarisnummer 169 / Geboortedatum 1789-07-06 / Beroep chirurgijn, Kanton 1, Sectie 5
- [1812-1814] DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Johan Fred. Haver Droeze
Woonplaats : D0725 geheel
Beroep : chirurgijn
Belasting (of huurwaarde?): 300
Folionummer : 28
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- [1813] DORDRECHT Grondbelasting bebouwde eigendommen 1813 (Keizerlijk decreet van 7 januari 1813) Role des impositions extraordinaires à percevoir en 1813 par voie de centimes additonnels sur la Contribution FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS BATIES, en vertu du Décret Impérial du 7 Janvier 1813, pour l'entretien des Routes Départementales y désignées, et pur la réparation de celle de ces Routes qui ne sont pas encore parvenues à l'ètat de simple entretien. A acquitter par les Propriétaires, Possesseurs et Usufruiteurs des Propriétes Baties, au centime le franc de la taxe qu'ils payent dans la susdite contribution pour l'année 1813.
Émargemens (ondertekening): 1813-10-08
Art.: 0330
NOMS, PRÉNOMS et demeures des propriétaires et usefruitiers: Frederik Jan Haver Droeze
demeurant à [-] payera pour sa cote part dans les impositions extraordinaires
ordonnées pour 1813 d'après sa taxe primitive qui s'élève à [-] Une somme de [-]
Montant de la taxe dans la contribution foncière des baties pour 1813: 283,93
Montant total des impositions extraordinaires en principal, frais de confection des roles et de perception: 4,30
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 256
- [sept 1814] DORDRECHT Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814, en sept 1815) (wijk 1 t/m 20; lijsten van ca 3020 mannen)
  Naam : F.J. Haver Droeze
  Geboren : -
  Beroep : Chir. & vroedmr.
  Woonplaats : D0779
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 15
  Titel lijst : Opgave van Manspersonen, geboren van den Jare 1764 tot 1798 en wonende in wijk No. 15.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343
- [1818] DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 5 Aug f 50,54
Artikelnummer : 2013
Naam : J.F. Haver Droeze
Woonplaats : D0725
Beroep : kantoorbediende(?)
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 48,04
Bedragende te zamen : 50,54
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

- [1821] Datering 03-08-1821 / Soort akte overdracht / Plaatsnaam Dordrecht / Naam object onbekend / Straatnaam voorstraat
  Verkoper johannes anthonius koks, smid
  Koper fredrik jan haven droeze, chirurgijn
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang
  Inventarisnummer 7, Folionummer 34, Aktenummer 7, Bijzonderheden wijk d 726
- [1822] Datering 26-09-1822 / Soort akte overdracht / Plaatsnaam Dordrecht / Naam object onbekend / Straatnaam loverstraat
  Verkoper frederik jan haver droeze, vroedvrouw / caspar anthony van ourijk, huisbaas
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang
  Inventarisnummer 7, Folionummer 60, Aktenummer 8
  Bijzonderheden het betreft twee panden: wijk d 740, d 741, beroep droeze vroedmeester
- [1824] Titel: Verhandeling over den kanker / door F.J. Haver Droeze
  Auteur: Frederik Jan Haver Droeze (1779-1850)
  Jaar: 1824 / Uitgever: Utrecht : Johannes Altheer / Drukker: Altheer, Johannes Utrecht, 1787-1839
  [bron: Rijksuniversiteit Groningen]
- [1826] Akte ontbreekt; gegevens uit repertoire.
  Theodorus Kasparus Droese, geboren in Dordrecht, matroos 1e klasse op de pakketbrik de Brak,
  bekent aan Kornelis Hendrik Karl te Rotterdam een schuld van f 200.
  [Aktedatum 26/05/1826 Toegangsnummer 110 Notarissen Inventarisnummer 1293]
  [Aard van de akte schuldbrief Naam notaris Louis Mijnard van Kruijne]
  [notarieel BRIELLE]
- [1827] DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
Artikelnummer: 1704
Afschrijvingen: 1 Sept f 51,66
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer Fk. Jan Haver Droeze (wonende in wijk D0725)
is schuldig: Als: chirurgijn, 5B
Bedrag der regten in hoofdsom: 41,00
26 opcenten: 10,66
Folionummer: 341
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

- [1827] Datering 18-08-1827
  Soort akte overdracht
  Plaatsnaam Dordrecht
  Naam object onbekend
  Straatnaam voorstraat
  Verkoper laurens de groot, particulier
  Koper fredrik jan haver droeze
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang
  Inventarisnummer 7, Folionummer 154, Aktenummer 1, Bijzonderheden wijk d 35
- [1829] DORDRECHT Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
  Woonplaats: D0725 geheel
  Naam: Fredrik Jan Haver Droeze
  Huur(waarde): f 300
  Drie procent: f 9 Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 9
  Negen procent: f 27 Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 27
  Folionummer: 54
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322

- [1832] Datering 25-04-1832
  Soort akte overdracht
  Plaatsnaam Dordrecht
  Naam object onbekend
  Straatnaam voorstraat
  Verkoper cornelia immerzeel, particulier
  Koper fredrik jan haver droeze, operateur
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang
  Inventarisnummer 7, Folionummer 243, Aktenummer 3, Bijzonderheden wijk d 727
- [1835-1866] DORDRECHT Hoofdbewoners in register inkwartiering/kazernering ca 1842-1866
Naam : F.J. Haver Droeze
Woonplaats : Voorstraat D0725 geh.
Beroep : chirurgijn
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : 2
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7285

- [1850-1860] Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (10) --- Johan Frederik Haver Droeze
  Plaatsnaam Dordrecht, Voornaam Johan Frederik, Achternaam Haver Droeze
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 875, Geboortejaar 1779, Deel 21
Kinderen:
1. Johannes Frederikus, geb. ca. 1807, overl. (aangifte lijken 1806-1811) Dordrecht 8-9-1808 (ongeveer een jaar, A29 Groenmarkt), begr. (Grote Kerk 11-54) Dordrecht 12-9-1808 (het kind van de Heer Fredrik Jan Haver Droese genaamd Johannes Frederikus op de Groenmarkt letter A N. 29 de ouders leven, stil begraven; een jaar stuipen).
2. Anna Roza, ged. Dordrecht 25-11-1808, volgt IVa.
3. Johannes Jacobus, geb. Dordrecht ca. 1810, overl. Dordrecht 11-6-1817 (akte 13-6-1817 als Haver Droeze; ruim 7 jaar s morgens half 12 D 779-725 Voorstraat).
?? 4. Theodorus Kasparus Droese, geb. Dordrecht, matroos 1e klasse op de pakketbrik de Brak (1826).
5. Thomas, geb. Dordrecht ca. 1812, heel- en vroedmeester (1842), overl. Dordrecht 2-4-1842 (aktenr 268 ongehuwd voormiddag 9 uur D725 Voorstraat; als Haver Droeze), begr. 7-4-1842 (30 jaren op veld c-?-?).
6. Jan Frederik, geb. Dordrecht febr. 1815 (akte 9-2-1815), overl. Dordrecht april 1815 (akte 14-4-1815 als Haver Droeze).
7. Frederik Jan, geb. Dordrecht jan. 1816 (akte 22-1-1816), volgt IVb.
8. Johannes Jacobus, geb. Dordrecht dec. 1817 (akte 20-12-1817), volgt IVc.
9. Valenti(j)n Casparus, geb. Dordrecht jan. 1819 (datum akte 6-1-1819), overl. Dordrecht 7-3-1819 (aktedatum 8-3-1819 als Droeze; 9 weken des namiddag D779 Voorstraat).
10. Cornelis Gijsbertus Gerardus, geb. Dordrecht jan. 1821 (datum akte 22-1-1821), overl. Dordrecht sept. 1821 (aktedatum 13-9-1821).

IVa. Anna Roza/Rosa Haver Droeze, ged. Dordrecht 25-11-1808, overl. Baarn 20-11-1874 (64 j.), tr. Rudolph Charles Louis Krämer, geb. ca. 1804, leraar in de meetkunde op stadsbouwkundige tekenschool te Dordrecht (cursusjaar 1833-1834), student in de letteren te Utrecht (1867-1874), leraar geschiedenis en aardrijkskunde aan het gymnasium en de HBS voor meisjes te Utrecht (1875-1893), praeceptor Latijnse school, begr. Dordrecht 15-10-1858 (54 j.).
NB.
- [1835-1866] DORDRECHT Hoofdbewoners in register inkwartiering/kazernering ca 1835-1866
Naam : R.C.L. Krämer
Woonplaats : Groenmarkt A016 geh.
Beroep : preceptor
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : -
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7282
+
Naam : R.C.L. Krämer (Wed.)
Woonplaats : Voorstraat D0725 geh.
Beroep : preceptor Lat(ijnsche) sch(ool)
Eigen of huur : eigen
Getal kinderen : 2
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7285

- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 H --- Anna R. Haver Droeze
   Plaatsnaam Dordrecht / Voornaam Anna R. / Achternaam Haver Droeze
   Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
   Inventarisnummer 384-431 / Bladzijde 422 / Geboortejaar 1809 / Deel K
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (10) ---   Anna Rosa Haver Droeze
  Plaatsnaam Dordrecht /   Voornaam Anna Rosa /   Achternaam Haver Droeze
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383 /   Bladzijde 29 /   Geboortejaar 1808 / Deel 25
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (10) ---  Anna Rosa Haver Droeze
Plaatsnaam Dordrecht / Voornaam Anna Rosa / Achternaam Haver Droeze
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383 / Bladzijde 875 / Geboortejaar 1808 / Deel 21
- Bron: RANB inventarisnummer: 6312 plaats: Princenhage
  Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 24, datum: 19-07-1876
  BRUIDEGOM: Frederik Jan Louis Krämer   geboorteplaats bruidegom: Dordrecht
  BRUID: Maria Elisabeth Haver Droeze   geboorteplaats bruid: Gorinchem
  Vader bruidegom: Rudolph Charles Louis Krämer   Moeder bruidegom: Anna Rosa Haver Droeze
  Vader bruid: Frederick Jan Haver Droeze   Moeder bruid: Jannetje Verbrugge

Kinderen:
1. Frederik Jan Louis Krämer, geb. Dordrecht 3-1-1850, historicus, overl. 's-Gravenhage 2-5-1928, tr. Princenhage 19-7-1876 Maria Elisabeth Haver Droeze, geb. Gorinchem, overl. 's-Gravenhage 16-7-1924 (17-7-1924, akte 2142; namiddags vijf ure; 75 jr.), dochter van Frederick Jan Haver Droeze en Jannetje Verbrugge. (4 zoons o.a.: Rudolf Ernst Krämer)

IVb. Frederik Jan Haver Droeze, geb. Dordrecht jan. 1816 (akte 22-1-1816), tr. Jannetje Verbrugge.
Kinderen:
1. Maria Elisabeth Haver Droeze, geb. Gorinchem, tr. Princenhage 19-7-1876 Frederik Jan Louis Krämer, geb. Dordrecht, zoon van Rudolph Charles Louis Krämer en Anna Roza Haver Droeze.
2. Frederik Jan Haver Droeze, geb. Gorinchem 28-11-1844.
3. Jacoba Johanna Haver Droeze, geb. Gorinchem 20-4-1846.
4. Frederik Jan Haver Droeze, geb. Gorinchem 30-10-1847 (26 in 1874), volgt Va.
5. Louise Frederika Haver Droeze, geb. Gorinchem 1-4-1851, overl. 's-Gravenhage 10-5-1936 (akte 1815 12-5-1936; ongehuwd, 85 jaar).
6. Johannes Jacobus Haver Droeze, geb. Gorinchem 3-3-1853 (32 in 1885), volgt Vb.
7. Wilhelmus Petrus Haver Droeze, geb. Gorinchem 11-5-1855.

IVc. Johannes Jacobus Haver Droeze, geb. -12-1817, apotheker, begr. Dordrecht 31-10-1877 (59 j.; c-k-3), tr. Margaretha Jacoba van der Meer de Wijs, geb. 1818, begr. Dordrecht 29-7-1880 (62 j.; c-k-3).
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (10) ---  Frederik Jan Haver Droeze
Plaatsnaam Dordrecht / Voornaam Frederik Jan / Achternaam Haver Droeze
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383 / Bladzijde 29 / Geboortejaar 1847 / Deel 25
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (10) --- Dionisia Maria Haver Droeze
Plaatsnaam Dordrecht / Voornaam Dionisia Maria / Achternaam Haver Droeze
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383 / Bladzijde 29 / Geboortejaar 1857 / Deel 25
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (10) --- Jacobus Haver Droeze
Plaatsnaam Dordrecht / Voornaam Jacobus / Achternaam Haver Droeze
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383 / Bladzijde 29 / Geboortejaar 1849 / Deel 25
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (10) ---- Joh. Jacobus Haver Droeze
Plaatsnaam Dordrecht / Voornaam Joh. Jacobus / Achternaam Haver Droeze
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383 / Bladzijde 29 / Geboortejaar 1852 / Deel 25
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (10) --- Johannes Jacobus Haver Droeze
Plaatsnaam Dordrecht / Voornaam Johannes Jacobus / Achternaam Haver Droeze
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 29, Geboortejaar 1807, Deel 25
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 H --- Louisa F. J. Haver Droeze
Plaatsnaam Dordrecht / Voornaam Louisa F. J. / Achternaam Haver Droeze
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 384-431 / Bladzijde 436 / Geboortejaar 1851 / Deel K
- Toegangsnummer: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
50 Nota van J.J. Haver Droeze betreffende de redenen van zijn verzoek tot eervol ontslag als tweede geneesheer, 1895 (gedrukt)
- Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Vrouwe Helene Elise Emilie Marie WALEWIJN, weduwe dr. J. Haver Droeze, in den ouderdom van 85 jaar.
Den Haag, Stadhouderslaan 94.
   J. Haver Droeze
  C.M. Haver Droeze-Koole
  A.J. Butter-Haver Droeze
  A. Butter
  H.E.E.M. Haver Droeze
Geen bezoek. De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag 23 Juli a.s. op de begraafplaats Oud Eik en Duinen, des middags ongeveer half 3 u. vertrek van het sterfhuis te 2 uur.
  [Vaderland 1936_07_20_0_04]
- Heden overleed te Bennekom a een korte ongesteldheid opnze best Zwager dr. Johannes Jacobus HAVER DROEZE.
Heemstede: J.H. Kersten, A. Kersten-Tadema
's-Gravenhage: J.B. Kersten-Unger
Renkum: W. Kersten. A.H. Kersten-Westerman
Parijs: Geertruy Kersten
Verzoeke geen bezoeken van rouwbeklag.
23 Maart 1923.
[NRC 1923-03-26-2-07]
- DORDRECHT - De commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland heeft met ingang van 1 December 1912 aan dr. J.J. Haver Droeze alhier, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid van de alhier zetelende gezondheidscommissie.
[bron: NRC 1912_11_01_2_02][www.kb.nl/kranten]

Kinderen:
1. Frederik Jan Droeze, geb. Vlaardingen 17-7-1847, volgt Vc.
2. Jakobus Haver Droeze, geb. Vlaardingen 16-6-1849, volgt Vd.
3
. Johannes Jacobus Haver Droeze, geb. Vlaardingen 4-2-1852, geneesheer, arts, overl. Ede 23-03-1923 (71 j.), tr. Bloemendaal 07-07-1910 Johanna Annette Kersten, geb. Haarlem 1871 (39 in 1910), van Bloemendaal naar Dordrecht 7-7-1910, vertrekt naar Arnhem 20-11-1912, dochter van Jan Hendrik Kersten en Geertruida Cornelia de Roever.
Wonende: Dordrecht (D176, H273 1890-1917), Arnhem (vanaf 20-11-912). 
4. Dionisia Maria Haver Droeze, geb. 1857, begr. Dordrecht
24-1-1876 (18 jaren; c-k-2).

Va. Frederik Jan Haver Droeze, geb. Gorinchem 1848 (26 in 1874), overl. Rotterdam 26-5-1921, tr. Gorinchem 23-09-1874 Elisabeth Maria Wilhelmina Brousson, geb. Gorinchem 1849 (25 in 1874), dochter van Jan François Rijgerbos Brousson en Elisabeth Willemina Agneta van Appeltere.
NB.
- [..] tot Gezant te Peking ben. heer F.J. Haver Droeze is een zeer verdienstelijk diplomatiek en consulair ambt. heengegaan; hij ging als genie-officier naar Indië, verwierf de Mi. Willemsorde en eene eerv. verm. door zijn uitstekende krijgsbedrijven op Atjeh en in de Toba-landen, verliet in 1893 eervol met pensioen den krijgstdienst als maj., werd in 1894 consul te Djedda, en in 1895 consul gener. te Hongkong.
[http://www.cbg.nl/tschijf/vf1700/0084330001.jpg]
- Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer FREDERIK JAN HAVER DROEZE, in den ouderdom van 73 jaren.
  Mevr. Wed. F.J. Haver Droeze-E.M.W. Rijgerbos Bousson
  J.W.A. Haver Droeze
  Tjimahi (Java): J.F. Haver Droeze / J.M. Haver Droeze-Somer
  Den Haag: E.W.A. Stok-Haver Droeze . Ph.J. Stok
  Magalang (Java): F.J. Haver Droeze / W.B.A. Haver Droeze-Mulder
  en Kleinkinderen.
  Rotterdam, 26 Mei 1921 Schiebroekschelaan 26.                        
  [BRON: Het Vaderland 1921-05-28-2-08]
- Heden overleed onze geliefde Moeder, Johanna Maria HAVER DROEZE geb. Somer in den ouderdom van 46 jaar.
  H.F. HAVER DROEZE + F.J. HAVER DROEZE
  's-Gravenhage 20 Febr 1932. Valkenboschlaan 29.
  Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving.
  [BRON: Het Vaderland 1932_02_22_0_04]
- Haver Droeze-Mulder mevrouw W.B.A. Prinses Juliana Amsterdam Batavia 1911
- Haver Droeze F.J. Rindjani Rotterdam Ned.-Indië 1910
  Haver Droeze J.F. Ophir Rotterdam Ned.-Indië 1916
  Haver Droeze F.J. Prins der Nederlanden Amsterdam Batavia 1919
  Haver Droeze F.J. Goentoer Batavia Rotterdam 1924
  Haver Droeze fam. F.J. Tabanan Batavia Rotterdam 1925
  Haver Droeze F.J. Patria Batavia Rotterdam 1926
  Haver Droeze F.J. Slamat Rotterdam Ned.-Indië 1926
  Haver Droeze fam. J.F. Sibajak Batavia Rotterdam 1929
- Haver Droeze en echtgen. J.J. Koningin der Nederlanden Amsterdam Batavia 1925
  Haver Droeze fam. J.J. Insulinde Batavia Rotterdam 1926
  Haver Droeze J.J. Tjerimai Rotterdam Ned.-Indië 1928
  Haver Droeze J.J. Patria Batavia Rotterdam 1929
  Haver Droezen J.J. Pieter Cornelisz Hooft Amsterdam Batavia 1931
  Haver Droeze J.J. Marnix van St. Aldegonde Batavia Amsterdam 1932
  Haver Droeze J.J. Christiaan Huygens Batavia Genua 1935
  Haver Droeze J.J. Marnix van St. Aldegonde Batavia Amsterdam 1938
- Haver Droeze J.F. Rindjani Batavia Rotterdam 1925
  Haver Droeze en echtg. J.F. Johan de Witt Amsterdam Batavia 1926
- Haver Droeze mej. E.M. Tabanan Batavia Rotterdam 1925
- Haver Droeze en 2 kind. mevr. W.B.A. Kawi Batavia Rotterdam 1916

Kinderen:
1. Jeanne Willemina Agneta Haver Droeze, geb. Rotterdam 13-10-1876, tr. Rotterdam 20-08-1903 Philippe Joseph Stok, geb. Rotterdam (20 in 1903), zoon van Willem Johannes Stok en Antoinette Eugenie van der Voo.
2. Jan François Haver Droeze, geb. Rotterdam 15-8-1878, volgt VIa.
3. Elisabeth Willemine Agnete Haver Droeze, geb. Rotterdam 5-6-1880.
4. Frederik Jan Haver Droeze, geb. Rotterdam 1-1-1884, volgt VIb.
??? 5.Wilhelmina Rosa Johanna Haver Droeze, geb. Utrecht 27-12-1887, winkeljuffrouw; wonende Den Haag, Amsterdam (1924-1927), Den Haag (1927-).

Vb. Johannes Jacobus Haver Droeze, geb. Gorinchem 1853 (32 in 1885), tr. Utrecht 26-11-1885 Adolphine Reinira Catharina van Hulst, geb. Zevenaar (25 in 1885), dochter van Frans Carel van Hulst en Wilhelmina Sophia Hendrika van Dormolen.
NB.
- (microfiches Nationaal Archief)(Ministerie van Kolonien)
openbaar verbaal index 1893 (1e halfjaar)
D.H.F. van Haeften (1159)
dr. M.W. van Haeften (1131) = Bronbeek
dr. J.J. Haver Droeze (93) = ambtenaren verloven
D.R.F. van Haeften (698) - Mil. WIllemsorde
openbaar verbaal index 1893 (2e halfjaar)
D.R.F. van Haeften (1007) = ontslag s lands dienst
J.J. van Haaften (917)
dr. M.W. van Haeften (1130) = Bronbeek
D.R.F. van Haeften (1001, 701)
openbaar verbaal index 1894 (1e halfjaar)
J.J. van Haaften (889) = benoemd 2e Luit der inf in O.I.
F.J. Haver Droeze (1000, 955, 40d)
D.R.F. van Haeften (698) = dienstkruis XX

Kinderen:
1. Adolphina Reiniera Catharina Haver Droeze, geb. 's-Gravenhage ca. 1889, wonende 's-Gravenhage (1944), overl.  's-Gravenhage 3-4-1944 (akte B812; 55 jaren), tr. Johannes Woutherus Helmer.

Vc. Frederik Jan Haver Droeze, geb. Vlaardingen 17-7-1847, consul Generaal der Nederlanden in Zuid-China (1899), wonende Dordrecht (1899), begr. Dordrecht 9-1-1909 (61 jaren; c-k-1), tr. (Union Church at Victoria) Hongkong juni 1899 (ingeschreven te Dordrecht 30-6-1899 nr. 130) Maria Melania Galfré, geb. ca. 1867 (58 in 1925), wonende te Hilversum (192
5), dochter van Giacomo Galfré.
NB.
- Tijdelijk in Dordrecht wonenden [SAD 256:538], o.a.:
   13-05-1899 Frederik Jan Haver Droeze, geb. Vlaardingen 17-7-1847, consul, Wijnstraat 77

- Heden overleed te Bennekom onze lieve Zwager en Oom dr. J.J. HAVER DROEZE.
Hilversum: M.M. Haver Droeze-Galfré
Cobé: J.J. Haver Droeze
Kampen: M.J.L. Dudok van Heel-Haver Droeze
                C. Dudok van Heel
26 Maart 1923.
[bron: NRC 1923-03-27-2-11]
Kinderen:
1. Johannes Jacobus Haver Droeze, geb. Hongkong ca. 1896 (29 in 1925), employé bij eene Naamlooze Vennootschap, wonende 's-Gravenhage (1925), zoon van Frederik Jan Haver Droeze (overl. voor 1925) en Maria Melania Galfré (58 jr. en wonende te Hilversum in 1925), tr. 's-Gravenhage 19-9-1925 (B1088) Simone Marguerite Vurpillot, geb. Philadelphia (Pennsylvania in Noord-Amerika) ca. 1902 (23 in 1925), zonder beroep (1925), wonende Coureelles in Frankrijk, dochter van Julien Charles Florian Vurpillot (predikant, wonende Coureelles) en Cecile Petitoh (overl. voor 1925).
2. Margaretha Jacoba Louiza Haver Droeze, geb. Dordrecht 1899 (10 in 1919), tr. Hilversum 2-9-1919 (echtscheiding 19-05-1942) Onna Dudok van Heel, geb. Naarden 1897 (22 in 1919), zoon van Sebastien Abraham Corneille Dudok van Heel en Jeanne Marie Wilhelmine Louwerse.

Vd. Jakobus Haver Droeze, geb. Vlaardingen 16-6-1849, overl. voor 1936, tr. Maastricht 28-7-1874 Helene Elise Emilie Marie Walewyn, geb. Maastricht ca. 1851, overl. Den Haag juli 1936 (85 jr.), dochter van Jan Willem Gerard Walewyn en Diederica Maria Wilhelmina van Dyk.
NB.
- EERETENTOONSTELLING MEINDERT BUTTER. In de kunstzalen ERICA te Scheveningen wordt een tentoonstelling gehouden van de nagelaten werken van den op 29 April 1940, overleden schilder Meindert Butter. De heer J. Haver Droeze voorzitter van den Nederlandschen Kunstkring, heeft de tentoonstelling vanmiddag geopend.
[bron: Rotterdams Nieuwsblad 30-8-1941 012 (http://www.rotterdam4045.nl/)]

Kinderen:
1. Jacobus Haver Droeze, geb. Den Helder 27-3-1877, kunstschilder, tentoonstelling Scheveningen kunstzaal 107 Stevinstraat even voorbij Grand Hotel Royal (NRC 1911_07_30_0_05), overl. Den Haag 21-6-1965, tr. Den Haag 14-7-1913 Christiana Maria Koole.

VIa. Jan François Haver Droeze, geb. Rotterdam 15-8-1878, overl. Voorburg 2-3-1957, tr. Rotterdam 22-11-1906 (met de handschoen) Johanna Maria Somer, geb. Poerbolinggo (Nederlandsch Oost Indië) ca. 1885 (21 in 1906), overl. 's-Gravenhage 20-2-1932 (46 jr.), dochter van Cornelis Johannes Albertus Somer en Marie Burgmans, tr. (2) Rotterdam 11-11-1925 [ZELFDE VROUW!!] Johanna Maria Somer, geb. Poerbolinggo (Nederlandsch Oost Indië) ca. 1885 (40 in 1925), dochter van Cornelis Johannes Albertus Somer en Marie Burgman, tr. (3) Voorburg 18-3-1932 Maria Elisabeth Dietz, geb. Utrecht 10-2-1898, overl. 's-Gravenhage 28-5-1978, dochter van Martinus Nicolaas Dietz (1867-1943) en Maria Elisabeth Pannekoek (1874-1944).
NB.
- http://www.somer.be/Persoonskaarten/haver_droeze_jan_fran_ois_1071518342.html
- De Heer en Mevrouw Haver Droeze-Somer geven kennis van de geboorte van een ZOON.
Tjimahi (Java), 3(?) Juli 1912.
[NRC 1912_08_07_1_04]
- Heden overleed onze geliefde Moeder Johanna Maria Haver Droeze geb. Somer, in den ouderdom van 46 jaar.
  H.F. Haver Droeze
  F.J. Haver Droeze
's-Gravenhage, 20 Febr. 1932.
Valkenboschlaan 29.
De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag a.s. op de begraafplaats Oud Eik en Duinen. Vertrekt van de Rudolf Steiner Kliniek te elf uur.
Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving.
[Het Vaderland 20-2-1932]
- Heden overleed onze geliefde Moeder Johanna Maria Haver Droeze geb. Somer, in den ouderdom van 46 jaar.
  H.F. Haver Droeze
  F.J. Haver Droeze
's-Gravenhage, 20 Febr. 1932
[Het Vaderland 22-2-1932]

Kinderen eerste (en tweede) huwelijk:
1. H.F. Haver Droeze, geb. Tjimahi (Java) juli 1912.
2. F.J. Haver Droeze, geb.

VIb. Frederik Jan Haver Droeze, geb. Rotterdam 1-1-1884, tr. (1) Rotterdam 26-01-1911 (met de handschoen) Wilhelmina Bernardina Antonia Mulder, geb. Rotterdam 1890 (21 in 1911), dochter van Cornelis Mulder en Anna Johanna Dumans tr. (2) Heerde 26-10-1935 (bron: Gens Nostra 1958) Ernestine Louise Ritsema, geb. Haarlem 22-10-1897, overl. ??.
NB.
- De Heer en Mevrouw Haver Droeze-Mulder geven kennis van de geboorte van eene DOCHTER.
Ambara (Java), 24 November 1911.
[NRC 1911_11_24_2_09]
- OP ZOEK NAAR DEN AAPMENSCH.
Kapitein Haver Droeze van het Indisch leger schrijft aan de NRC dat het onderzoek naar den aapmensch - sedapa zooals de Maleiers hem noemen - dat in de residentie Palembang is ingesteld nog steeds aan den gang is. De tegenwoordige ass.-res. der Palembangsche benedeneilanden, SCHMIDT, welbekend oud-kapitein van de marechaussee, werd door het Ind. Wetenschappelijk Genootschap met het onderzoek belast, ...etc. 
[NRC 1925_11_04_2_06]

Kinderen eerste huwelijk:
1. NN, geb. Ambara (Java) 24-11-1911.    

- - LOSSE GEGEVENS - -

- Elisabeth Maria Wilhelmina Haver Droeze, tr. drs. Willem Bastiaan Borrie.
NB.
- Burgelijke Stand 27 en 29 december 1941..
  E.M.W. Borrie-Haver Droeze, d[ochter]
  [bron: Rotterdams Nieuwsblad 30-12--1941 (http://www.rotterdam4045.nl/)]
- Burgelijke Stand 12 Juni.
  E.M.W. Borrie-Haver Droeze, d[ochter]
  [bron: Rotterdams Nieuwsblad 15-6-1946 (http://www.rotterdam4045.nl/)]
- E.M.W. Borrie-Haver Droeze, z[oon]
  [bron: Rotterdams Nieuwsblad 26-8-1940 (http://www.rotterdam4045.nl/)]

Kinderen:
1. zoon, geb. Rotterdam aug. 1940.
2. dochter, geb. Rotterdam 27/29-12-1941.
3. drs. Martine Borrie, geb. Rotterdam 12-6-1946, tr. Naarden 19-8-1970 Ernest van Marle, geb. Naarden 19-2-1945.  [http://worldroots.com/foundation/personages/hugodegrootdesc1583-8.htm]

- overlijden 's-Gravenhage (virtuele studiezaal):
HAVER DROEZE Adolphina R.C. 3-4-1944 (B812) => akte gevonden
HAVER DROEZE Anna A.J.A. 3-3-1945 (B1162/1946) => aktes wel gevonden, maar niet Haver Droeze ?!
HAVER DROEZE Jeanna W.A. 15-12-1950 (B2345) 
HAVER DROEZE Frans C.A. (B1106) 4-6-1952
HAVER DROEZE Margaretha J. (B456) 22-2-1955 

(c) EvD Dordrecht juli-aug. 2006