WIELDRECHT
en
de Mijl (Krabbe en Nadort)
gezinnen

# # #
VAN HEEREN
# # #

I. Joannes Hendrix (Jan) van Heer ( Jan Baptist van Heer), geb. voor 1680, jongeman van Antwerpen, woonachtig in Zevenbergen (1698), otr/tr. Zevenbergen 30-8/14-9-1698, otr/tr. (RK) ald. voor de kerk 30-8/15-9-1698 (get. Joanna Berents, R. Dus Colaert en Cornelius Adriaensen Mate) Anneken (Anna) Linders/Leenderts van Geem (Gavandet), geb. voor 1680, jongedochter van 's-Gravendeel, dochter van Leendert Gavandet.
Kinderen:
1 Henricus Jans (Hendrik) van Heere, ged. (RK) Zevenbergen 13-1-1701 (get. Matthias van Alst, Wilhelmina Jans, Marianna van Terreden), volgt IIa.
2. Johanna Jansse van Heere, ged. (RK) Zevenbergen 4-9-1704 (get. Michael Jacobs, Cornelia van Roij), volgt IIb.
3. Leonardus Jansse (Lenaert) van Heere, ged. (RK) Zevenbergen 13-4-1707 (get. Anna van Dijck en Cornelis Abraham van de Roer), volgt IIc.
4. Antonia van Heer, ged. (RK) Zevenbergen 5-1-1709 (get. Petrus van Breeck, Adriana Jacobs ).
5. Petrus VAN HEER, ged. (RK) Zevenbergen 6-9-1710 (get. Antonius Caij, Anna Caij, Cornelia Pot).
6. Antonius VAN HEER, ged. Zevenbergen 15-4-1713 (get. Antonius Hauw, Adriana Jacobs).

IIa. Hendrick Jans van Heere(n), ged. (RK) Zevenbergen 13-1-1701 (get. Matthias van Alst, Wilhelmina Jans, Marianna van Terreden), aangenomen lidmaat 's-Gravendeel in 1733, doet belijdenis te 's-Gravendeel in 1737, , mr. kleermaker (1741), overl/begr. 's-Gravendeel 30/31-10-1770, tr. Maaike van Twist, geb. 's-Gravendeel ca. 1705, van Dirksland naar 's-Gravendeel mei 1727, overl/begr. 's-Gravendeel 6/7-5-1770, dochter van Pieter Hendricks van Twist en (ca 1670-1731) en Marigje van Twist/Hendricksje Hendriks Smaal. 
NB.
- In mei 1727 krijgt hij met zijn vrouw en ook voor hun tweejarig kind Hendriksje een akte van indemniteit voor Dirksland (NHK Gr.).
- In 1737 doet hij belijdenis te 's-Gravendeel.
- Zijn vrouw en hij maken testament op 20.02.1770. Zij hebben dan twee getrouwde kinderen: Jan en Pieter van Heeren en twee ongehuwde kinderen: Leendert en Jacob van Heeren. (RA Gr. 27)
- 28 november 1741: Hendrik Jans van Heer, mr. kleermaker, machtigt zijn broer Lenaert Jans van Heer te Zevenbergen. Procuratie ( RA 's-Gravendeel).
Kinderen:
1. Hendriksje, van Dirksland naar 's-Gravendeel mei 1727, overl. voor 1770.
2. Pieter, volgt IIIa.
3. Jan, volgt IIIb.
4. Leendert, ongehuwd in mei 1770, volgt IIIc.
5
. Jacob, ongehuwd in mei 1770, volgt IIId.
6. Hendrik Hendriks van Heeren, geb. omstreeks 1748 in 's-Gravendeel, overl. voor 20 februari 1770.

IIb. Johanna Jansse van Heere, ged. (RK) Zevenbergen 4-9-1704 (get. Michael Jacobs, Cornelia van Roij), jongedochter geb. en won. te Zevenbergen, otr/tr. (1) Etten 5/20-2-1729, tr. ald. voor de kerk 5/24-2-1729 (get. Joanna CIERMANS, Paschias VAN LEUR en Maria MOLENAER) Thomas Lambrechts Emmers, geb. voor 1710, jongeman geb. en won. te Etten, tr. (2) Zevenbergen 13-9-1744 (get. Leonardus VAN AERDENBERG en Joanna CIERMANS) Henricus (Hendrik) van Antwerpen, jongeman geb. en wonende onder Klundert.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Anna Emmers, ged. Zevenbergen 9-9-1729 (get. Anneken Linders van Geem/Gavandet, Leonardus Jansse van Heere).
2. Nicolaa Emmers, ged. Zevenbergen 6-10-1730 (get. Leonardus Jansse van Heere, Anthonia Lambrechts Emmers).
3. Lambertus Emmers, ged. Zevenbergen 9-9-1734 (get. Maria Berendse VAN BAEL, Petrus Adriaenssen van Sundert).
4. Anna Emmers, ged. Zevenbergen 8-2-1739 (get. Marcellus DE CONINCK, Catharina VAN POSTEL).
5. Antonia EMMERS, ged. Zevenbergen 6-11-1743 (get. Cornelia BLAES, Joanna EMMERS, Adrianus Jore).

IIc. Leonardus Jansse (Lenaert) van Heere, ged. (RK) Zevenbergen 13-4-1707 (get. Anna van Dijck en Cornelis Abraham van de Roer),
mr. kleermaker, tr. (1) Zevenbergen voor de kerk  13-4-1733 (get. Joannes Jansen Brouwers en Petrus Berende van Meir) Maria Berendse van Bael, geb. voor 1715, tr. (2) Zevenbergen vor de kerk 21-9-1739 (get. Henricus VAN ARENBERG en Joanna Ciermans) Joanna Antonisse van Axel, ook wel Acsel genoemd, geboren voor 1720.
NB.
- Hendrik Jans van Heer, mr. kleermaker, machtigt zijn broer Lenaert Jans van Heer te Zevenbergen. (Procuratie, RA 's-Gravendeel 28 november 1741).
Kinderen:
1.Anna van Heere, ged. Zevenbergen 18-10-1743 (get. Thomas Lambrechts Emmers, Lucia Antonisse van Axel/Axsel).
2. Margrita VAN HEERE, ged. Zevenbergen 11-1-1745 (get. Johanna Jansse van Heere, Hendericus VAN ANTWERPEN).
3. Joannes VAN HEERE, ged. Zevenbergen 19-9-1748 (get. Hendericus VAN ANTWERPEN, Lucia Antonisse VAN AXEL/Axsel).
4. Leonardus (Leendert) VAN HEERE, ged. Zevenbergen 11-3-1758 (get. Lucia Antonisse VAN AXEL/Axsel, Cornelius van Castel, Elisabeth van Castel), tr. Elisabeth VAN CRANENBURG, geb. Middelburg.

* * 3 * *

IIIa. Pieter Hendriks van Heeren, geb. 's-Gravendeel ca. 1737, lidmaat 's-Gravendeel 1-4-1757, van 's-Gravendeel naar Dubbeldam 16-6-1765, overl. Dubbeldam 24-9-1796, tr. 's-Gravendeel rond 1763 Maria de Geus, van 's-Gravendeel naar Dubbeldam 16-6-1765, overl. Dubbeldam (aangifte) 29-11-1776, dochter van Ary Andriesse de Geus en Anna Pieters Visser, relatie ca. 1786 met Teuntje Cornelisse Stoker, geb. omstreeks 1770, dochter van Cornelis Cornelisse STOKER.
NB.
- Volgens de huwelijkse bijlagen van zijn 5e dochter Hendrikje in 1813 heeft Jan ruim 30 jaar eerder, dus voor 1783 's-Gravendeel verlaten en men heeft gehoord dat hij in het Gasthuis te Dordrecht is overleden ( BS Numansdorp, huwelijkse bijlagen dochter Hendrikje in 1813).
- (lidmaten Ddam) Pieter van Heeren en Maria de Geus, Echtelieden, op attestatie van sGravendeel gegeeven den 16 Junij 1765; de vrouw overleden ao 1776; overl.
- Pieter van Heeren en Maria de Geus en der selven kind genaamt Hendrik, van 's-Gravendeel den 15 octob. 1764.
- Ari Pietersen van Heeren, op beleidenis hier gedaan den 16 april 1788.
- Nieuw getimmert huis (NA - volgens 3.01.29-524): in 1782 Pieter van Heere verponding F 1:0:0.
Kinderen huwelijk:
1. Hendrik, 's-Gravendeel naar Dubbeldam 15-10-1764.
2. Arij, geb. Dubbeldam 29-7-1765, volgt IVa.
3. Hendrik van Heeren, geb. Dubbeldam 6-1-1766, overl. Dubbeldam 9-6-1766.
4. Leendert van Heeren, geb. Dubbeldam 30-1-1768.
5. Anna van Heeren, geb. Dubbeldam 24-6-1769 - 8 Mei 1772 te Dubbeldam.
6. Hendrik van Heeren, geb. Dubbeldam 6-1-1771, volgt IVb.
7. Maaijke van Heeren, geb. Dubbeldam 27-4-1772, overl. Wieldrecht 10-3-1749, tr. Cornelis Cornelisz Schenk, zoon van Cornelis Schenk en Beatrix van Tol.
8. Anna van Heeren, geb. Dubbeldam 24-11-1776.
Kinderen relatie:
1. NN, geb. 23-1-1787.

IIIb. Jan Hendriksz van Heeren, geb. 's-Gravendeel ca. 1735, lidmaat 's-Gravendeel in de Rijkestraat 1-4-1757, overl. Dordrecht ca. 1783, tr. ca. 1760 Bastiaantje de Geus, begr. 's-Gravendeel 19-1-1774.
NB.
- Volgens de huwelijkse bijlagen van zijn 5e dochter Hendrikje in 1813 heeft Jan ruim 30 jaar eerder, dus voor 1783 's-Gravendeel verlaten en men heeft gehoord dat hij in het Gasthuis te Dordrecht is overleden ( BS Numansdorp, huwelijkse bijlagen dochter Hendrikje in 1813).

Kinderen:
1. Maaike Jans van Heeren, geb. 's-Gravendeel ca. 1760, volgt IVc.
2. Anna Jans van Heeren, geb. 's-Gravendeel ca. 1766, volgt IVd.
3. Hendrik van Eeren/Heeren, geb. 's-Gravendeel ca. 1767, in 1774 uitbesteed aan Stoffel Rokusse Visser, op 5 juli 1777 uitbesteed bij Jan Kluie, overl. Numansdorp 22-5-1804 (classis f 3), tr. Numansdorp 18-5-1794 Lijntje Maaskant, ged. Numansdorp 25-8-1765, overl. Numansdorp 13-10-1829, dochter van Bastiaan Maaskant en Maria Munnikhof.
4. Pieter van Heeren, geb. ca. 's-Gravendeel 1769, in 1775 weer terug naar zijn vader, op 8 september 1776 wordt Pieter weer uitbesteed, relatie NN.
5. Hendrikje van Heeeren, geb. 's-Gravendeel 2-11-1770, wordt van 1774 tot en met 1783 uitbesteed bij Lambert Jenting, daarna van 30 april 1784 tot en met 1786 uitbesteed bij Arij Stoffels Visser, belijdenis op 18 maart 1812 te Klaaswaal, tr. Numansdorp 1813 Adrianus de Vlaming, ged. Klaaswaal 6-9-1750, overl. Piershil 11-4-1825, zoon van Gijsbert de Vlaming en Ariaantje van der Stouw.
6. Hendrina van Heeren, geb. 's-Gravendeel 20-1-1774, overl. Dubbeldam 24-10-1838, tr. Dubbeldam 28-4-1805 Bastiaan Goedhart, geb. Ouderkerk aan den IJssel 1790.

IIIc. Leendert van Heeren, lidmaat  's-Gravendeel 10-4-1767.
NB.
- (lidmaten Ddam) Hendrik Leendertsz van Heeren, met akte van 's-Gravendeel 24 april 1812.
Kind:
1. Hendrik Leendertsz van Heeren

IIId. Jacob Hendriks van Heeren, geb. 's-Gravendeel ca. 1744, lidmaat 's-Gravendeel 13-4-1764, overl. 's-Gravendeel 10-11-1784, tr. Oud Beijerland? 10-4-1772 Maaike van der Linden.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Cornelis Jacobsz van Heeren, geb. Nieuw-Beijerland ca. 1772.

* * 4 * *

IVa. Arij Pietersz van Heeren, geb. Dubbeldam 29-7-1765, belijdenis gedaan te Dubbeldam op 16-4-1788, overl. voor 26-1-1798, tr. 18-4-1789 Dirksje Gehmes Kooiman, geb. Oud Alblas, van Oud-Alblas naar Dubbeldam op 21-1-1797, dochter van Geemen Kooijman (geb 20-8-1735 te Molenaarsgraaf) Gehmen (geemen) zoon van Geerlof Geerlofse Kooi(ij)man) en Dirkje Stichter.
NB.
- (lidmaten Ddam) Dirksje Kooiman h:v: van Arie van Heeren, van Oud Alblas den 21 jan. 1791.
- (SA Dordrecht 241:7 Civiel rol Dubbeldam)(26-1-1798) Hendrik van Heeren, wonende te Dubbeldam, Arij van Harthals, wonende Puttershoek, Anthonij in t Veld, wonende te Dubbeldam CONTRA Dirksje Kooijman wed Arij van Heeren.
Kinderen:
1. Pieter Arijsz VAN HEEREN, geb.ged. Dubbeldam 24-9/3-10-1790, overl. Dubbeldam 1-1-1839.
2. Lijdia VAN HEEREN, ged. Dubbeldam 11-9-1791.
3. Gehme VAN HEEREN, ged. Dubbeldam 14-10-1792.
4. Hendrik VAN HEEREN, ged. Dubbeldam 7-9-1794.

IVb. Hendrik Pietersz van Heeren, geb/ged. Dubbeldam 4/6-1-1771, overl. Dordrecht 5-3-1825, tr. Dubbeldam 21-5-1797 Luiksje Jansdr van der Linden, geb/ged. Dubbeldam 11/17-7-1777, overl. Dordrecht 26-1-1847, dochter van Jan Hendriksz van der Linde en Ariaantje Adriaansdr Molendijck.
NB.
- (SA Dordrecht 241:7 Civiel rol Dubbeldam)(26-1-1798) Hendrik van Heeren, wonende te Dubbeldam, Arij van Harthals, wonende Puttershoek, Anthonij in t Veld, wonende te Dubbeldam CONTRA Dirksje Kooijman wed Arij van Heeren.
-
(SA DOrdrecht 241:10 Stukken betreffende de voorwaarden van publieke verkopingen 1763 - 1795)
 (8-4-1795) Conditien en voorwaarden waar op de erfgenamen van wijle ARIJ SPRUIJT, voorneemens zijn publiecq ofte ten overstaan van Schout en Scheepenen van Dubbeldam op Boelhuijs regt en dag te verkopen de hier na te specificeren Paarden, Beesten, bouw en molkegereetschappen mitsgaders meubilen en huijsieradien, een partij droog brandhout en t geen verder te koop zal gepresenteerd worden.
Op alle welke voors zo generale als speciale conditie eerst word geveild:
* zwart merrij [aan] Leendert Munter F 181 (borgens Leendt Stam en Pieter van de Merwe)
* een kolruijn 8 jaar [aan] Arij Bast in t Veld (borgen de Erfgen)
* een dito [aan] Huijg van Tol F 207 (borgen Arij van Rij en Pieter de Vogel)
* een dito merry 8 jaar [aan] Arij Bravenboer F 193 (borgen Hendk en Arij van Heere)
* etc.
-  (lidmaten Ddam) Jan van Heren, belijd. ged. 13 maart 1818.
Kinderen:
1. Pieter Hendriksz van Heeren, geb/ged. Dubbeldam 23-9-/1-10-1797, overl. Dubbeldam 2-3-1882, tr. 1832 Heiltje van de Merwe, geb/ged. Dubbeldam 6/18-6-180, overl. DOrdrecht 27-3-1861, dochter van Arie Corneliszn van de Merwe en Pietertje Joostdr de Waart. 
2. Jan, geb/ged. Dubbeldam 24-2-1799/3-3-1799, belijdenis gedaan te Dubbeldam op 13-3-1818, overl. Westmaas 3-2-1822.
3. Maria, geb/ged. Dubbeldam 22-3-1801,overl. Dubbeldam 10-3-1862
4. Adriaantje, geb/ged. Dubbeldam 25-7/1-8-1802.
5. Arie, geb/ged. Dubbeldam 2/9-6-1805.
6. Wijntje, geb/ged. Dubbeldam 18/22-11-1807.
7. Hendrik, geb/ged. Dubbeldam 20/25-12-1808.
8. Jakob, geb/ged. Dubbeldam 2/9-9-1810.
9. Wijntje Hendriksdr van Heeren, ged. Dubbeldam 12-1-1812, overl. Dubbeldam 25-11-1903 i, tr. Dordrecht 26-4-1837 Arie Brand, ged. Dubbeldam, zoon van Arie Brand en Jannigje Gerritsdr. den Lange.
10. Maaijke van Heeren, geb. Dubbeldam 2-6-1814, overl/begr. Sliedrecht 22/25-11-1904, tr. Sliedrecht 5-1-1843 Hannis de Jager, geb. Sliedrecht 29-4-1815, arbeider, overl/begr. Sliedrecht 21/27-12-1895.
11. Luiksje, geb. Dubbeldam 18-4-1817.
12. Pietertje, geb. Dubbeldam 10-10-1820.

IVc. Maaike Jans van Heeren, geb. 's-Gravendeel ca. 1764, overl. Klaaswaal 25-10-1813, begr. Klaaswaal 30-10-1813, op 13 september 1790 akte van indemniteit naar Klaaswaal, tr. Wieldrecht (aangifte) 24-4-1790, tr.  's-Gravendeel 20-4-1790 Leendert Arijsz Koorndijker, geboren in Klaaswaal, zoon van Arie Leendertsz. Korendijker en Aagje Jansdr. Pons.
NB.
- (impost Wieldrecht) Den 24 April 1790 geeft Leendt. Ariens Korendijk alhier zig aan om te trouwen met Maijke van Heere, te s-Gravendeel, bij acte pro deo.
- Maaike is de oudste van de 5 kinderen van Jan van Heeren. Zij werd in 1774, het jaar dat haar moeder ( Bastiaantje de Geus ) is overleden op haar eigen verzoek "aan haar zelve gelaten" ( NHK Gr. ). Maaike krijgt op 13 september 1790 akte van indemniteit naar Klaaswaal ( NHK Gr. )


IVd. Anna Jans van Heeren, geb. 's-Gravendeel ca. 1761 (ca. 14 jaar in 1775), van 's-Gravendeel naar Dubbeldam op 13-11-1775, opgenomen als pleegkind door Pieter Hendriks van Heeren en Maria de Geus, in 1774 uitbesteed bij haar oom Pieter van Heeren (1703-1770) te Dubbeldam, belijdenis gedaan te Dubbeldam op 18-4-1781, lidmaat 's-Gravendeel 12-4-1783 (van Dubbeldam), overl. 's-Gravendeel ca. 1793, begr. 's-Gravendeel 10-1-1793 in 's-Gravendeel, tr. 's-Gravendeel 7-11-1788 Gerrit de Graaf, geboren in Strijen.
NB.
- (lidmaten Ddam) Anna Jans van Heeren oud ontrent 14 jaaren, van 's-Gravendeel den 13 novemb. 1775.
- Anna Jansen van Heeren, op belijdenis hier gedaan den 18 apr. 1781.


* * *

- Jacob Heeren, geb. ca. 1765, van Midlum (Friesland) naar Dubbeldam op 6-3-1789, wonende in Wieldrecht (febr. 1789), broodbakker te Dubbeldam (1791), bakt vanaf 1791 ook het diaconiebrood, vertrekt naar Oijen op 21-2-1810, van Oijen met attestatie naar Dubbeldam op 13-9-1814, tr. (1) Wieldrecht (aangifte/pro deo) 12-2-1789 Jannetje (Jansje) Piere, geb/ged. Hoge en Lage Zwaluwe 29-12-1766/4-1-1766, dochter van Theunis Pierre en Maria Molegraaf, tr. (2) Luijtje Dirksdr. de Bruijn, belijdenis Dubbeldam 8-4-1789, vertrokken met atestatie naar Oijen, weder ingekomen in Dubbeldam op 13-9-1814, dochter van Dirk Ariensz de Bruijn en Hendrijntje Cornelissen Brant.
NB.
-  (lidmaten Ddam) Steijntje Heeren, dogter van Jacob Heeren, met acte van 's-Graavendeel 12 jan. 1790.
- (lidmaten Ddam) Jakob Heeren, met attest. van Oijen 13 sept. 1814.
-  (lidmaten Ddam) Hendrina en Aaltje Heren, met attest. van Oijen 13 sept. 1814.
-  (lidmaten Ddam) Jacob Heeren, van Midlum in Preidesland? (=moet zijn Friesland-Menaldumadeel) den 6 maart 1789; dezelve teruggegeven naar Oijen 21 febr. 1810.
- (Mormonen) Jacob van Heeren, geb. Midlum (Friesland) 22-6-1794, tr. Luitje de Bruin.
- (impost Wieldrecht) Den 12 Februari 1789 geeft Jacob Heere alhier zig aan om te trouwen met Jansje Pierre, bij acte pro deo.
- Jacob Heere, alhier wonende, tr. Wieldrecht (aangifte/pro deo) 12-2-1789 Jannetje (Jansje), geb/ged. Hoge en Lage Zwaluwe 29-12-1766/4-1-1766, dochter van Theunis Pierre en Maria Molegraaf.
- (lidmaten Ddam) Luitje Dirksen de Bruin, op belijdenis hier gedaan den 8 april 1789; vertrokken met attestatie naa Oijen; weder ingekomen met attestatie van Oijen 13 sept 1814.
- (Kerkenraad Dubbeldam) [jan 1791] Ook is aan Jacob Heeren, broodbakker alhier op zijn instantelijk versoek aan den Kerkeraad in persoon voorgesteld, het bakken van het armen-brood, dat tot hier toe in Dordregt gedaan is, door den Kerkeraad eenpaarig toegestaan op dezelve conditien, als zulx gewonelijk geschied is.
- (Kerkenraad Dubbeldam) Den 3 april [3-4-1791] Is uit naam van Jacob Heeren, broodbakker alhier die nu met dit vierendeel jaars het bakken van het diaconiebrood beginnen zou, versogt dat er een dag mogt gesteld worden, waarop hij dit brood aan de arme lieden leeveren sou. Welke versoek is toegestaan, en daartoe gelijk van ouds, den vrijdag bepaald.

Kinderen eerste huwelijk:
1. Steijntje van Heeren, geb. Wieldrecht 31-10-1789, van 's-Gravendeel naar Dubbeldam op 12-1-1790, lidmaat 's-Gravendeel 25-3-1807.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Hendrina/Hendewijna, geb. 's-Gravendeel maart 1795, ged. Dubbeldam 8-3-1795, van Oijen naar Dubbeldam op 13-9-1814, overl. Dubbeldam 24-10-1838.
2. Aaltje, geb/ged. Dubbeldam 23/29-5-1796, volgt II.
3. Dirksje, geb/ged. Dubbeldam 30-5/3-6-1798.
4. Jacobje, geb/ged. Dubbeldam 11/18-1-1801.
5. Jacob, geb/ged. Dubbeldam 13/19-12-1802.
6. Dirk, geb/ged. Dubbeldam 15/24-6-1804, overl. Dubbeldam 6-6-1847.
7. Jaapje (Joopie), geb/ged. Dubbeldam 21-3/1-4-1810.

II. Aaltje van Heeren, geb/ged. Dubbeldam 23/29-5-1796, van Oijen naar Dubbeldam op 13-9-1814, overl. Dubbeldam 12-2-1828, dochter van Jacob van Heeren en Luijtje Dirksdr. de Bruijn, tr. Dirk Schaap, geb/ged. Woudrichem 24/28-1-1798, melkboer, overl. Dubbeldam 12-3-1848,  zoon van Jan-Ariensz. Schaap (vlasboer) en Willemke Dekker; hij tr. (2) Papendrecht 29-5-1829 Annigje Ooms, geb/ged. Papendrecht 24/29-12-1799, overl. Dordrecht 13-1-1863, dochter van Kornelis Ooms en Teuntje Dekker.

- Pieternella Heeren, tr. Michael Lassooij.
Kind:
1. Nicolaas Lassooij, geb. Geertruidenberg, tr. Zevenbergen 09-05-1844 Anna Maria Corsmit, geb. Oudenbosch 1798, dochter van Wilhelmus Corsmit en Adriana Baselier.

- I. Hendrick van Heeren, tr. Marretje Cornelisdr.

II. Anna van Heeren, ged. Amsterdam 19-8-1696, otr. Amsterdam 26-4-1720 Hendrick Storm, ged. Amsterdam.20-02-1695, begr. Amsterdam 27-02-1746, zoon van Willem Storm en Maria Hopman.