VAN DER HEIJDEN
Dordrecht, Rotterdam

I. Cornelis van der HEIJDEN, ?onderwijzer (1876)?, overl. Kesteren 2-5-1832, tr. Antonia MOSSELMANS (Mosselman), wonende te Genderen (1867), overl. voor 1889.
Kinderen:
1. Adriana van der Heijden, geb. Baardwijk ca. 1804 , overl. Arnhem 19-1-1876 (72 jr.), tr. Lienden 12-4-1838 Johannes Nusink, geb. Arnhem ca. 1803 (35 in 1838), belastingambtenaar (1838), zoon van Derk Nuezink en Geertruida Harkendels.
2. Sara van der Heijden, ged. Baardwijk 11-5-1806, zonder beroep (1880), overl. Ochten 02-04-1880 (akte gem. Echteld), tr. Echteld 9-8-1832 Arnoldus Fintelman, geb. Ochten (36 in 1832), koopman (1832), zoon van Willem Fintelman en Anna Woerdenbach.
3. Hendrika van der Heijden, geb. Opheusden, tr. Eethen, Genderen en Heesbeen 13-12-1832 Krijn Klerks, geb. Eethen, zoon van Johannes Klerks en Sijke van Berkel.
4. Hendrik van der Heijden, geb. Opheusden 18-9-1814, volgt II.

II. Hendrik van der Heijde(n), geb. Opheusden 18-9-1814, zonder beroep (1841), saakwaarnemer (1850-1860), practizijn (1860-1890), commisionair (1867), naar Rotterdam 4-4-1881, zonder beroep (1889), overl. Rotterdam 16-1-1889 (aktenr. 238, 17-1-1889; Cornelis Marinus Schutters, 60 jr., bedienaar; Arnoldus Cornelis Maas, 47 jr., bedienaar; voormiddag 7 uur Van Oldenbarneveltstraat, 74 jaren), begr. Dordrecht (algemene begraafplaats) 19-1-1889 (op veld c, rij q, nr. 20), tr. (1) Dordrecht 20-10-1841 (nr. 135) Johanna Angers, geb. Dordrecht 12-2-1806, overl. Dordrecht 5-4-1866, dochter van Christiaan Angers (overl. Dordt voor 1841) en Johanna Freund (te Dordt in 1841), tr. (2) Rotterdam 24-4-1867 (nr. 298) Maria Catharina Fol, geb. Rotterdam 13-11-1837 (akte nr. 2444 14-11-1837, Westewagenstraat E629; get. Willem van Aalst, 77 jr., bediende, Reviervismarkt; Simon van Gelderen, 37 jr., bediende), zonder beroep (1867), wonende te Rotterdam onlangs gewoond hebbende te Dordrecht (1867), overl. Dordrecht 14-1-1874, begr. Dordrecht (algemene begraafplaats) 19-1-1874 (op veld c, rij q, nr. 20), dochter van Jan Hendrik Fol (gedelegeerde der Staatsloterij (1867)) en Maria Catharina Abspoel (zonder beroep (1867)).
Wonende:
Dordrecht C Voorstraat 880 (1850-1860), C880 (1860-1890), Rotterdam (vanaf 4-4-1881).

Grafsteen algemene begraafplaats Essenhof (veld C):
hier rust | Maria Catharina Fol| echtgenoot | Hendrik van der Heijden | geb. 13 november 1837 | overl. 14 januari 1874 | en | Hendrik van der Heijden | geb. 18 september 1814 | overl. 16 januari 1889 | en hun zoon | Hendrik Cornelis | en hun dochter | Johanna Hendrika | van der Heijde | geb. te Dordrecht 25 oktober 1970 | overl. te Gravenhage | 18 juni 1942 (www.zerken.nl)

NB.
- Bruidegom Hendrik van der Heijde , Opheusden , 52
  Vader Cornelis van der Heijde
  Moeder Antonia Mosselmans
  Bruid Maria Catharina Tol , Rotterdam , 29
  Vader Jan Hendrik Tol
  Moeder Maria Catharina Abspoel
  Plaats Rotterdam
  Huwelijksdatum 24-04-1867
  Opmerkingen akte nr. 298
  Rotterdam Akte Jaar 1867 Nummer b056
[Getuigen:
   * George Heeley, 48 jr., fabrikant, wonende te Dordrecht, schoonbroeder der bruid;
   * Hendrik Cornelis van der Graaf, oud 49 jr., stadsbode, wonende te Rotterdam;
   * Lodewijk Cornelis Speelman, oud 58 jr., wonende te Rotterdam;
   * Hendricus Theodorus Berg.., oud 41 jr., stadssergeanten, wonende te Rotterdam;]
- Bruidegom Nicolaas Jan Tenthof van Noorden , Rotterdam , 26
  Vader Henri Christiaan Tenthof van Noorden
  Moeder Catharina Bolmeijer
  Bruid Johanna Hendrika van der Heijde , Dorddrecht , 25
  Vader Hendrik van der Heijde
  Moeder Maria Catharina Fol
  Plaats Rotterdam
  Huwelijksdatum 10-09-1896
  Opmerkingen akte nr. 1539
  Rotterdam Akte Jaar 1896 Nummer g097
- Kind Nicolaas Jan Tenthof van Noorden
 Vader Henri Christiaan Tenthof Tenthof van Noorden
  Moeder Catharina Bolmeijer
  Plaats Rotterdam
  Geboortedatum 17-08-1870
  Opmerkingen akte nr. 3085
  Rotterdam Akte Jaar 1870 Nummer d183

Kinderen tweede huwelijk:
1. Hendrik Cornelis van der Heijde(n), geb. Dordrecht 21-1-1868, opmerking gezinskaart: 'A.V. 80', overl. Heemstede 22-9-1919 (aktenr. 270 te Rotterdam; voormiddag ten drie ure, 51 jaren, zonder beroep, wonende te Rotterdam), begr. Dordrecht (algemene begraafplaats) ..-9-1919.
2. Maria Catharina van der Heijden, geb. Dordrecht 17-7-1869, naar Rotterdam 4-4-1881, zonder beroep en wonende te Rotterdam (1894), tr. Rotterdam 22-11-1894 (aktenr. 1569; get. Eduard Gustaaf Alexander Fol, 47 jr., architect, oom der bruid, te Rotterdam; Johannes Adrianus Nicolaas Pelkman, 68 jr., zonder beroep, te Rotterdam; Arie Nicolaas Pelkman, 42, koopman, te Rotterdam; Nicolaas Jan Tenthof van Noorden, 24, spoorwegbeambte, te Kralingen) Karl Christian Fuhr, geb. Hackenburg (Pruisen) 1865 (29 in 1894), leeraar aan eene Hoogere Burgerschool (1894), wonende te Barmen (Pruisen) in 1894, zoon van Karl Adam Fuhr (zonder beroep) en Sophie Katharina Wilhelmine Imhšuser (overk. voor 1894).
3. Johanna Hendrika van der Heijde(n), geb. Dordrecht 25-10-1870, volgt III.

III. Johanna Hendrika van der Heijde(n), geb. Dordrecht 25-10-1870, naar Rotterdam 4-4-1881, wonende Rotterdam verblijfhoudende Bielefeld (3-10-1901), overl. 's-Gravenhage 18-6-1942 (18-6-1942 A1552), begr. Dordrecht (algemene begraafplaats) ..-6-1942, tr. (aktenr. 1539) Rotterdam 10-9-1896 (echtscheiding 3-10-1901 akte 75) Nicolaas Jan Tenthof van Noorden, geb. Rotterdam 17-8-1870, spoorwegambtenaar (1896), winkelier (1901), eau de cologne-fabrikant (bev.reg.), fabrikant van parfumerieŽn (1924), overl. Rotterdam 3-5-1924 (aktenr. 1992, grafno. 1325, 5-5-1924; Louis van Dijl, 37, lijkbezorger; Johannes Rosier, 53, gemeentebode; 8 uur), zoon van Henri Christiaan Tenthof van Noorden en Catharina Bolmeijer; hij tr. (2) Rotterdam 26-7-1923 Magdelena Hendrika van den Arend, geb. Kralingen ca. 1878 (45 in 1923), dochter van Adrianus van den Arend en Louisa Sophia Reise.
NB.
- (no. 1539) Op heden den 10de september 1896 ... den 30ste der vorige en 6de dezes maand Nicolaas Jan Tenthof van Noorden, oud 26 jaren, spoorwegambtenaar, geboren en wonende alhier, doch binnen de laatste zes maanden gewoond hebbende te Schiedam, meerderjarige zoon van Henri Christiaan Tenthof van Noorden, overleden en Catharina Bolmeijer zonder beroep, wonende alhier en
Johanna Hendrika van der Heijde, oud 25 jaren, zonder beroep, geboren te Dordrecht, wonende alhier,, meerderjarige dochter van Hendrik van der Heijde en Maria Catharina Fol, beiden overleden.
En is door hen hierbij overgelegd, Hunne geboorteakten, de dood-akten van den vader des Bruidegoms en van de ouders der bruid en een bewijs van gedane afkondigingen te Schiedam. De moeder van den bruidegom hierbij tegenwoordig, heeft in het huwelijk toegestemd.
Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, ...etc...... in tegenwoordigheid van Henri Christiaan Tenthof van Noorden, oud 32 jaren, kantoorbediende, broeder van den bruidegom, Eduard Gustaaf Alexander Fol, oud 48 jaren, architect, oom der Bruid, Johannes Adrianus Nicolaas Pelkman, oud 70 jaren, zonder beroep, en Willem Antonie Kleijkamp, oud 26 jaren, winkelier, wonende allen alhier
- (no. 75) Op heden den derden October 1901 is aan ons, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Rotterdam bij exploit van den deurwaarder Johannes van Noort, wonende alhier, ten verzoeke van Johanna Hendrika van der Heijde, zonder beroep, wonende alhier, verblijfhoudende te Bielefeld (Pruisen), ter inschrijving aangeboden een afschrift van een vonnis der Aarondissements Rechtbank alhier, gewezen den 28 Juni dezes jaars, waarbij het tusschen Nicolaas Jan Tenthof van Noorden, winkelier, wonende alhier, en Johanna Hendrika van der Heijden, voornoemd op 10 september 1896 alhier voltrokken huwelijk is verklaard ontbonden door echtscheiding, op grond van door genoemden Nicolaas Jan Tenthof van Noorden gepleegd overspel.
Voorts is aan ons nog terhandgesteld een afschrift van eene verklaring afgegeven door den Griffier bij voormelde Rechtbank den 30 september dezes jaars, waaruit blijkt dat tegen bovengemeld vonnis geen appŤl is aangeteekend. Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en onderteekend.
- Bevolkingsregister Rotterdam:
1. Tenthof van Noorden, Nicolaas Jan, hfd, 17-8-1870 Rotterdam, Eau de Cologne fabrikant, uit Schiedam 22-8-1896, overl. 3-5-1924
2. van der Heijde, Johanna Hendrika, vrouw, 25-10-1870 Dordrecht, uit Dordrecht 5-5-1881, 19/6 1901 naar Dordrecht
3. Tenthof van Noorden, Maria Catharina, dr, 26-3-1901 Rotterdam, 19/6 1901 naar Dordrecht
4. van den Arend, Magdalena Hendrika, vrouw, 5-7-1878 Kralingen, 19-11-1884 uit s Hage, overl. 2-7-1926
Wonende: Noordsingel 55, 61, 144, Kruiskade 69, Terlingerstraat 80b, (5-2-1900) Spoorsingel 36b, (25-1-1911), Kleine(?) Coolstr 6b, Rodenrijschelaan 5b, Bergschelaan 103a
- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 K578:
1. Knuppe, Bernard 26-7-1845 Rotterdam, directeur telegraafkantoor, tr.
2. Vreuningen, Sara Alida van 5-7-1845 Gouda
3. Knuppe, Maria Geertruida Hendrina 15-3-1874 Rotterdam
4. Tenthof van Noorden geb. Van der Heijde, Johanna Hendrika, -, 25-10-1870 Dordrecht, getrouwd, Rem.
5. Tenthof van Noorden, Maria Catharina, dochter no. 4, 26-3-1901 Rotterdam, Rem.
6. Knuppe, Anton, zoon, 24-5-1879 Rotterdam, sigarensorteerder
Wonende: Levensverzekeringstraat 4.
     nrs. 1-3 uit Arnhem 16-1-1901, 11-6-1906 naar Haarlem (2e Haselaarstraat)
     nrs. 4-5 19-6-1901 uit Rotterdam, 5-8-1901 naar Bielefeld
     nr. 6 19-12-1902 uit Meppel, 6-6-1904 naar Arnhem

- (18-6-1942 A1552) Heden den 20sten Juni 1942 ... Willem Franciscus de Prins, oud 38 jaren, chef van een rouwdienst wonende alhier die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op 18 dezer ten 7 ure 0 muniten in deze gemeente is overleden: Johanna Hendrika van der Heijde, oud 71 jaren, zonder beroep, geboren te Dordrecht, wonende alhier, gescheiden echtgenoote van Nicolaas Jan Tenthof van Noorden, dochter van Hendrik van der Heijden en maria Catharina Fol, beiden overlden.
Hier van is deze akte opgemaaakt, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

Heden overleed, na langdurig lijden, mijn innig geliefde Echtgenoot
N.J. Tenthof van Noorden.
   M.H. Tenthof van Noorden-van den Arend.
Rotterdam, 3 Mei 1924.
Bergschelaan 103.
Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht.

[BRON: 1924-05-04-1-07]
Heden overleed na langdurig lijden onze innig geliefde Vader en Behuwdvader, de Heer N.J. Tenthof van Noorden.
Rotterdam, 3 mei 1924.
  M.C. Elgersma-Tenthof van Noorden
  J. Elgersma

's-Gravenhage, van Hoornbeekstraat 36

[BRON: 1924-05-05-2-07]
Heden overleed onze geachte Patroon, de Heer N.J. Tenthof van Noorden.
   Het gezamenlijke personeel der Firma J.A. Cramers & Co.
Rotterdam, 3 mei 1924
Haagscheveer 5

[BRON: NRC 1924-05-06-1-12]

Dochter:
1. Maria Catharina Tenthof van Noorden, geb. Rotterdam 26-3-1901, volgt IV.

IV. Maria Catharina Tenthof van Noorden, geb. Rotterdam 26-3-1901 (22 jr. in 1923), wonende te 's-Gravenhage (1923), dochter van de gescheiden echtelieden Nicolaas Jan Tenthof van Noorden (fabrikant van parfumerieŽn, wonende Rotterdam) en Johanna Hendrika van der Heijde (52 jr., wonende te 's-Gravenhage in 1923), tr. 's-Gravenhage 17-7-1923 (fiche 1979, serieletter B, afb. 37) Jette Elgersma, geb. Noordwolde gemeente Weststellingwerf 31-3-1894 (29 in 1923), leraar in de gymnastiek, wonende te 's-Gravenhage (1923), zoon van Gerrit Elgersma (overleden voor 1923) en Albertje Donker (52 jr, zonder beroep in 1923).
NB.
- Geboorteakte Weststellingwerf, 1894 /   Aangiftedatum 2 april 1894, akte nr. 109
  Jette Elgersma, geboren 31 maart 1894 /   Zoon van Gerrit Elgersma en Albertje Donker
- Overlijdensakte Weststellingwerf (kantoor Wolvega), 1919 /   Aangiftedatum 7 augustus 1919, akte nr. 112
  Gerrit Elgersma, man, overleden 6 augustus 1919 /   Oud 50 jaar, gehuwd
- Huwelijksakte Weststellingwerf, 1891 / Datum: 17 oktober 1891, akte nr. 95
  Man: Gerrit Elgersma /   Vrouw: Albertje Donker
 - Geboorteakte Weststellingwerf, 1871 / Aangiftedatum 4 mei 1871, akte nr. 165
  Albertje Donker, geboren 3 mei 1871
  Dochter van Jette Donker en Margje Alberts Oosterhof /   Wonende te Spanga
- Geboorteakte Barradeel, 1868 /   Aangiftedatum 10 november 1868, akte nr. 239
  Gerrit Elgersma, geboren 9 november 1868 /  Zoon van Jakob Nannes Elgersma en Janke Cornelis Visser
- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 T
  Plaatsnaam Dordrecht
  Voornaam Johanna H.
  Achternaam Tenthof van Noorden
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer 435-516, Bladzijde 578, Deel K
- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 T
  Plaatsnaam Dordrecht
  Voornaam Maria C.
  Achternaam Tenthof van Noorden
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer 435-516, Bladzijde 578, Deel K

(c) EvD Dordrecht mei 2006