VAN DEN HEUVEL
Dordrecht/Werkendam

eerste generatie en eerdere generaties zijn te vinden op: http://vdheuvel.org/heu-1a-f.htm

I
Willem Gijsbertsen VAN DEN HEUVEL, ged Werkendam 1-8-1655 Werkendam, tr (1) Anneke Claes DE WIT, tr (2) Neeltje Teunis SMIDS. 
Uit het eerste huwelijk:
1. Gijsbert, ged Werkendam 7-2-1683, volgt II
2. Gerertje, ged Werkendam 27-1-1686
3. Arien, ged Werkendam 7-3-1688
Uit het tweede huwelijk:
1. Anneke, ged Werkendam 4-12-1689
2. Anneke, ged Werkendam 11-3-1691, otr Werkendam 10-5-1722 Wouter CLOOTS
3. Arien, ged Werkendam 1-11-1693
4. Judith, ged Werkendam 18-9-1695
5. Arien, ged Werkendam
6. Neeltje, ged Werkendam 10-3-1701
7. Neeltje, ged Werkendam 12-10-1704

IGijsbert VAN DEN HEUVEL, ged Werkendam 7-2-1683, begr Dordrecht (Grote Kerk) 24-9-1738 in de Palingstraet/vervoert naar Werkendam/laat kinderen na, tr Stijntje/Stijna (DE) VISSER, ged Werkendam 9-1-1687, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 26-9-1749 (wed van Gijsbert v: d: HEUVEL in de Palingstraet/laet kinderen nae,met de ordinare coetse), dr van Pieter Jansen VISSER en van Maijke Barents ABSIL.

I Peter Woutersz VISSER, tr Maijke JANSDR
Uit het huwelijk:
1. Cornelis Pieters ROIJBOL VISSER, geb Werkendam ca. 1600, ovl voor 16-3-1674, tr (1) Werkendam 26-8-1640 Maijken Jacobs DACHGELDT, dc van Jacob Adriaens DACHGELT en van Belijche Wouters HANEGRAAF, tr (2) Werkendam 27-3-1664 Maijken Hendricks PANNEKE
2. Wouter Petersz VISSER, geb Werkendam ca.1600, ovl ca 1626, tr Werkendam ca 1626 Sicke Ariens BUIJSER
3. Jan Petersz ROYBOL VIISER, geb Werkendam ca. 1614, volgt II
4. Adriaen Peterszn POEIJERMAN VISSER, geb Werkendam ca. 1614, tr (1) Werkendam ca 1630 Maijke Jacobsdr, tr (2) Werkendam 16-12-1649 Maijke SCHALKER

II Jan Peterszn ROYBOL VISSER, geb Werkendam ca 1614, tr (1) Werkendam ca  1630 Aeltje Adriaens DE BIE, tr (2) Werkendam 8-10-1650 IJke LUCASSEN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anneke, ged Werkendam ca 1630
2. Peter, ged Werkendam 26-1-1632, begr ald. 25-1-1633
3. Peter, ged Werkendam 23-2-1634
4. Maijken, ged Werkendam 24-8-1636
5. Judith, ged Werkendam 11-4-1638
6. Judith, ged Werkendam 15-1-1640
7. Hendrickske, ged Werkendam 17-8-1642, ovl voor 1651
8. Pieter Jansen ROOBOL VISSER, ged Werkendam 12-4-1643, volgt III
9. Teuntje, ged Werkendam 4-3-1646, ovl voor 1651 
10. Arien, ged Werkendam 11-8-1747, ovl voor 27-5-1676

III Pieter Jansen ROOBOL VISSER, ged Werkendam 12-11-1643, ovl voor 10-8-1714, tr Werkendam 30-6-1668 Maijke Barents ABSIL. Uit het huwelijk:
1. Jan, ged Werkendam 16-5-1669
2. Barent, ged Werkendam 4-12-1670 
3. Stijntie, ged Werkendam 26-11-1673
4. Stijntie, ged Werkendam 7-4-1675
5. Jan, ged Werkendam 25-10-1676
6. Jan Pieterse, ged Werkendam 17-11-1677, ovl voor 17-3-1746
7. Berent, ged Werkendam 8-8-1683
8. Stijntje, ged Werkendam 9-1-1687, tr Gijsbert VAN DEN HEUVEL, ged Werkendam 7-2-1693
9. Bernard/Barent, ged Werkendam 5-12-1688, ovl voor 27-4-1742

Uit het huwelijk:
a. Anneke, ged Werkendam 4-2-1714
b. Pieter, ged Werkendam 11-7-1717
c. Willem, ged Werkendam 14-7-1720, volgt III
d. Arien, ged Werkendam 9-5-1723
e. Gijsbert, ged Dordrecht 4-6-1727, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 8-8-1727 het kind van Gijsbert VAN DEN HEUVEL/in de Palingstraet/vader en moeder leeve/klok luyt
e. Anna, ged Dordrecht 1-6-1729, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 12-11-1726 't kint van Gijsbert VAN DEN HEUVEL in de Paelingstraet/beijde ouders leeve nogh

III Willem van den Heuvel, ged Werkendam 4-6-1727, j:m: geassisteerd met zijne moeder Stijntje VISSER wed Gijsbert VAN DEN HEUVEL, otr/tr Dordrecht 20-2/14-3-1745 Maria DE(N) RUYTER, j:d: van Dordrecht, woont in de Palinckstraat, geassisteerd met haare suster Stijntje DEN RUYTER huysvrouw van Machiel BOMMELAER.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (Ned Herv):
a. Christina, dp 23-1-1746, verm. jong ovl
b. Gijsbert, dp 15-5-1747, verm. jong ovl
c. Christina, dp 29-6-1747
d. Gijsbert, dp 31-3-1748, verm. jong ovl
e. Gijsbert, dp 25-12-1751, verm. jong ovl
f. Gijsbert, dp 21-10-1753, volgt IV
g. Pieter, dp 20-3-1757
h. Willem, dp 18-12-1759
i. Judik Neeltje, dp 7-2-1762

IV Gijsbert VAN DEN HEUVEL, ged Dordrecht 21-10-1753, j:m: woont in de Palingstraat, geassisteerd met zijn vader Willem VAN DEN HEUVEL, ovl na 1786, otr/tr Dordrecht 11-10-1777/26-10-1777 Anna Maria VAN ROSSUM, ged Dordrecht, j:d: woont in de Doelstraat, geasisteerd met haar vader Cornelis VAN ROSSUM, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 21-6-1786 in de Doelstraat/laet kinderen na met ordinaire koetsen/in de kerk begraven.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
a. Maria, dp Dordrecht 4-9-1778
b. Kornelis, dp Dordrecht 23-9-1780, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 30-10-1780 (met volk er agter/in de kerk/in de Doelstraat)
c. Willemijna, dp Dordrecht 14-10-1781
d. Cornelis, dp Dordrecht 21-1-1784, volgt V

V Cornelis VAN DEN HEUVEL, dp Dordrecht 21-1-1784, j:m: wonende in de Wijnstraat bij 't Groothoofd, begr. Dordrecht 31-12-1811, otr Dordrecht 23-1-1806 Johanna LOUWMAN, dp Dordrecht 30-3-1787, dr van Johannes LOUWMAN en Neeltje KOEVOET; zij hertr Dordrecht 21-4-1824 (aktenr 21) Dirk VAN PROOYEN, geb 1777, wedn van Maria KAMPMAN (ovl 27-7-1813), zn van Aart VAN PROOYEN en Cornelia VAN DER GRAAF.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
a. Anna Maria, dp 12-7-1806, volgt VI
b. Neeltje, dp 2-2-1808. Uit een relatie:
    1. Dirk van den Heuvel, geb Dordrecht 4-2-1831, morgens 11 uren, D413 Botjesstraat uit Neeltje van den Heuvel (23 jaar)/in tegenwoordigheid van Neeltje Louwman/huisvrouw Dirk van Prooyen/43 zonder beroep, ovl Dordrecht (149) 13-3-1831/5 weken oud/namiddag 2 uur/A466 Hoge Nieuwstraat/natuurlijk zoon van Neeltje van den Heuvel/24 jaar/zonder beroep
c. Willem Gijsbert, dp 16-1-1810

VI (Anna) Maria VAN DEN HEUVEL, dp Dordrecht 12-7-1806, inwonende dienstbode A279 Groenmarkt bij het gezin van Marinus van Riemsdijk en Geertrui Stephana de Visser en hun vijf kinderen (1830), ovl Dordrecht 4-6-1838 (342), 31 jaar, des avonds half 10 D885 Vischstraat. 
Uit een of meerdere relaties:
a. Jurianus VAN DEN HEUVEL, geb Dordrecht (263) 31-5-1833, namiddags 1 uur, in tegenwoordigheid van Johanna Louwman, huisvrouw van Dirk van Booyen, 46, C1278 Nieuwstraat, ovl Dordrecht 15-6-1833 (298), 14 dgn, C1278 Nieuwstraat
b. Dirk VAN DEN HEUVEL, geb Dordrecht 22-6-1834, des avonds 8 uren in tegenwoordigheid van Johanna Louman, huisvrouw van Dirk van Booyen, 47 jaar, arbeidster, D414 Botgenstraat (294), wonende C Voorstraat 885 Verenigd Arme Wees en Nieuw Armhuis (1850-1860)
c. Elisabetha Maria VAN DEN HEUVEL, geb Dordrecht 6-12-1837, wonende bl 1029 - weeshuis (1840), wonende C Voorstraat 885 Verenigd Arme Wees en Nieuw Armhuis (1850-1860), ovl Dordrecht 20-5-1902 (64 jaar), voormiddag half 1, Noordendijk 34 (262), tr Dordrecht 10-8-1864 Johannes WEEKHOUT, geb Meerdervoort 25-10-1843, hovenier (1890-1917), ovl Dordrecht 31-3-1927<% Path="../temp/" FileName="heuvel1" Text="Namen der meisjes (of jongens) die met Priemo januarij 1830 in Het Huis zijn naukeurig uit de andere boeken ineenbraght
(bron: GA Dordrecht, archiefnr 18, inventarisnr. 1450)" %> <% Path="../temp/" FileName="heuvel2" Text="Namen der meisjes (of jongens) die met Priemo januarij 1830 in Het Huis zijn naukeurig uit de andere boeken ineenbraght
(bron: GA Dordrecht, archiefnr 18, inventarisnr. 1450)" %>

LOSSE GEGEVENS

Naamlijst der kinderen welke zich op den 1 januarij 1850 bevonden en na dien tijd zijn opgenomen in het Vereenigd Armen, Wees en Nieuw-Armhuis te Dordrecht
(bron: GA Dordrecht, archiefnr 18, inventarisnr. 1451)
Naam: Dirk van den Heuvel (folio 1) Elisabeth Maria van den Heuvel
Geboorteplaats: Dordrecht Dordrecht
Geboortedatum: 22-6-1834 6-12-1837
Vader: ? ?
Moeder: Anna Maria van den Heuvel Anna Maria van den Heuvel
Wanneer in het gesticht gekomen: 18-7-1838 18-7-1838
Op last van wien: op order van den burgemeester op order van den burgemeester
Dagteekening van vertrek: 1-5-1853 1-5-1857
Waarheen: Dordrecht Dordrecht
Aanmerkingen: belijdenis gedaann op 21-4-1853
't gesticht verlaten met f 25, - uitzet
belijdenis gedaan op 17-3-1856
den 1-5-1857 behoorlijk het gesticht verlaten met f 25, - uitzet


Naam: Weekhout, Gerrit Alef Leonardus (folio 22)
Geboorteplaats: Dordrecht
Geboortedatum: 8-11-1847
Vader: Alef Leonardus Weekhout
Moeder: Elizabeth Phaff
Wanneer in het gesticht gekomen: 22-8-1861
Op last van wien: burgemeester
Dagteekening van vertrek:  
Waarheen:  
Aanmerkingen:  - geb Dordrecht (294) 23-6-1834 Johanna Louman, huisvrouw van Dirk van Booyen, 47 arbeidster, verklaart dat in hare tegenwoordigheid huis D414 Botgensstraat uit Anna Maria van den Heuvel, 28, wonende alhier geboren op 22/6 des avonds 8 uren: DIRK
- geb Dordrecht (263) 1-6-1833 Johanna Louwman, huisvrouw van Dirk van Booyen, 46, C1278 Nieuwstraat uit Anna Maria van den Heuvel, 27 jaar op 31/5 namiddags 1 uur: JURIANUS
- ovl Dordrecht (298) 17-6-1833 JURIANUS van den Heuvel, zonder beroep, 14 dagen oud, geb en won alhier, onegte zoon van Maria van den Heuvel, wonende alhier, ovl 15/6 avonds 10 uren C1278 Nieuwstraat
- geb Dordrecht (74) 7-2-1831 Neeltje Louwman, huisvrouw Dirk van Booyen, 43 zonder beroep, D413 Botjesstraat uit Neeltje van den Heuvel, 23 jaar, wonende a;hier, geb 4/2 morgens 11 uren: DIRK
- ovl Dordrecht (149) 14-3-1831 Dirk van den Heuvel, zonder beroep, 5 weken oud, geb en won alhier, natuurlijk zoon van Neeltje van den Heuvel, 24 jaar, zonder beroep, wonende alhier, ovl 13/3 namiddag 2 uur, A466 Hoge Nieuwstraat

- ovl Dordrecht (342) 5-7-1838 MARIA VAN DEN HEUVEL, zonder beroep, 31 jaar, geb en wonende alhier, dr van Cornelis van den Heuvel (ovl alhier) en van Johanna Louwman, 52 zonder beroep wonende alhier
ovl 4/6 des avonds half 10 D885 Vischstraat

- Dordrecht A279 Groenmarkt (1830)
Marinus van Riemsdijk, 37 jaar, geb Dordrecht, winkelier
Geertrui Stephana de Visser, 33 jaar, Dordrecht
Hubertus Cornelis van Riemsdijk, 11 1/2 Dordrecht
Bastiaens Johannes van Riemsdijk, 3 1/2 Dordrecht
Jannetje van Riemsdijk, 7 1/2 Dordrecht
Cornelia Maria van Riemsdijk, 5 1/2 Dordrecht
Maria Wilhelmina van Riemsdijk, 1 1/2 Dordrecht
Maria van den Heuvel, 22 jaar, dienstbode

- doop Dordrecht NH
Cornelis van den Heuvel, otr 23-1-1806 Dordrecht Johanna Louwmans
a. Anna Maria, dp 12-7-1806
b. Neeltje, dp 2-2-1808
c. Willem Gijsbert, dp 16-1-1810

- otr Dordrecht 23-1-1806
Cornelis van den Heuvel j:m: wonende in de Wijnstraat bij 't Groothoofd, bijgestaan met zijnen vader Gijsbert van den Heuvel met
Johanna Louman j:d: won op de Gevulde Gracht beide geboren te Dordrecht, zijnden de bruid bijgestaan met haren vader Johannes Louman (tr 15/2)

***

- 1860-1890 Dordrecht:
1. van Zandwijk Jacobus 23-2-1825 Herwijnen, winkelier, tr
2. van den Heuvel Leentje 6-3-1840 Werkendam
3. van Zandwijk Joost 20-1-1828 Herwijnen
(1 en 2 vestigen zich op 12-7-1886 uit Gorinchem, 3 vestigt zich op 3-8-1886 uit Gorinchem)

- Adriaen/Arien Cornelissen VAN DEN HEUVEL, schrijnwerker, woont int huijs van Goosz VAN VEERS (1621), otr/tr Dordrecht 1/29-8-1621 Anneken DIRCKS van Uytsdr, van boven Wesel, woont in het Tollebrugstaat aen Waterzijde.
Kinderen:
1. Cornelis + Anneken, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-6-1634
2. Soetken, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 15-8-1635

Gerrit Cornelis HEUVEL, otr Dordrecht 16-10-1633 Neeltgen JANS
1. Jannetgen, ged Dordrecht (Ned. Herv.)1-1-1634

Gerart Helmanszn VAN DEN HEUVEL, j:m: van Rotterdam, wonende over d'Gravestraat, otr Dordrecht 4-12-1650 Geertruy Jans VAN NUIJS, j:d: van Emmerich, wonende in de Stevensloot (1650). 
Kinderen:
1. Helman, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 8-3-1652 

Helman Geritz VAN DEN HEUVEL, van Rotterdam, wonende bij Stevenssloot bij de brugghe (1619), tr (1) NN, otr/tr (2) Dordrecht 29-9-1619/13-10-1619 Eijsbreghten VAN DER HORST Teunisdr, van Dordrecht, woont in de ? op de Nieuwe Haven.
Kinderen:
1. Gisbertken, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-10-1620
2. Gijsbertken, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-9-1621

Hendrick Claes VAN HEUVEL (van Weert), tr Alet Frans Harisdr/Aelten Fransdr
1. Geerten, ged Dordrecht (Ned. Herv.)15-3-1581
2. Frans, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 15-5-1584
3. Niclaes, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-9-1586

Hendrick VAN DEN HEUVEL, tr Truyken
1. Hendrick, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-1-1588

Henrick HEUVEL, tr NN
1. Henrick, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 24-1-1695

Herbert VAN DEN HEUVEL, tr Heiltje JACOBS
1. Jannetje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 21-1-1679

Jacob Gerritse VAN DEN HEUVEL, van Rotterdam, gekey.werker, woont op de Nieuwe Haven, otr Dordrecht 10-6-1618 Maria CLAES PIETERS, van Rotterdam.
Kinderen:
1. Maria, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-7-1619

Claas Janse VAN HEUVEN, tr Willemijntje VAN HERWERDEN
1. Claas, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 26-9-1703


Cornelis VAN DEN HEUVEL, tr Janneken JANSDR
1. Soetken, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-7-1606
2. Geertruijt, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-7-1694

Cornelis VAN DEN HEUVEL, tr Jannicken DE STRATEN
1. Adriaen, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-7-1597

Cornelis VAN DEN HEUVEL, tr NN
1. Peter, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 19-8-1601

Melis Anthonis VAN DEN HEUVEL, tr Anneken Francken
1. Anneken, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-6-1586


Pieter Jacobse VAN DEN HEUVEL, tr Lucretia JANS
1. Jacobus, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 12-6-1677

begr Dordrecht (Nieuwkerk) 13-6-1726 't kint van Herbert VAN DEN HEUVEL in 't Ridikstrat beijde ouders leeven

Juffr. Gisberta VAN DEN HEUVEL, van Dordrecht, attestatie van Dordrecht vertrocken naar Middelburgh 3-1-1655, wonende bij De Munt (1654, 1655), tr (1) den Heer Mr. Thomas DE VRIES, otr/tr (2) Dordrecht 15-2/3-3-1654 Pieter MACARE, wedn van Middelburgh, coopman (1654), wonende Middelburgh (1654).

Bastiaentgen Theunis VAN DEN HEUVEL, gewoont in de Nieupoort (tr Dordrecht), vertrocken naar "Heusen"? 18-9-1650.

Anneken Hendricks VAN DEN HEUVEL, van Zutphen, wonende in Augustijnenkamp, otr/tr Dordrecht 30-12-1640/21-1-1641 Joris MEESTER, j:m: uijt ?. soldaet onder de Heer Aarts


Agnieta Helmonts VAN DEN HEUVEL/HEUVEN, j:d: van Rotterdam, wonende op de "..aweg" (1641), otr Dordrecht 17-3-1641 Jacob Adriaensz SCHILMAN, j:m: secretaris van Leckerkerk, aldaer wonende (1641).

Gerrit Cornelissen VAN DEN HEUVEL, "platteelbacker", j:m: van Dordrecht, woont bij de Blauwpoort, otr Dordrechty 16-10-1633 Neeltien JANS weduwe van Jan Pietersen STEENHOUWER, van Delft, woont in de Colfstraat (1633).

Mayke Helmonts VAN DEN HEUVEL, j:d: van Rotterdam woont op de ?, otr Dordrecht 23-7-1634 Dirck MINNESANGS/MINNESANCK Harmans, wijncooper, j:m: van Dordrecht, woont in Cannecopersbuurt.
- begr Dordrecht (Augustijnenkerk) 29-5-1635 (graf 55) kind van Hermen Minnesanck
- begr Dordrecht (Augustijnenkerk) 1-7-1640 (graf 55) kind van Dirck Minnesanck
- begr Dordrecht (Augustijnenkerk) 28-10-1641 (graf 55) kind van Hermen Minnesanck
- begr Dordrecht (Augustijnenkerk) 22-8-1646 (graf 55) vr van Dirck (Herman) Minnesanck

Geertruyd VAN HEUVEL Cornelisdr, van Dordrecht, woont op de Nieuwe Schans in ... en bij ..Vadik, weduwe van Gerrit Geritsen ...., otr/tr Dordrecht 14-10-1618/4-11-1618 Jacob "Coop" VAN ES Cornelissooon, j:g: van de Veen/Vech en woond aldaer.

Begraafboek Nieuwkerk te Dordrecht
- 22-7-1723 't kint van Herbert Jacobz VAN DEN HEUVEL, beijde ouders leven in 't Rijdikstratd
- 2-9-1723 't kint van Pieter VAN DEN HEUVEL op de 11 Huijse bijde ouders leve
- 25-1-1724 't kint van Pieter VAN DEN HEUVEL op de Elfhuijsen bijde ouders leven
- 16-1-1710 Geertruy VAN HEUVEL huijsvrouw van Jacob VAN BURGHMEETOR
- 16-12-1709 't kint van Jan VAN DEN HEUVEL op den hoven van de Tolbrugh
- 2-9-1709 't kint van Hendrick VAN HEUVEL in de Weeshuysstraat
- 3-10-1725 't kint van Herbert Jakops VAN DEN HEUVEL in 't Ridikstratie, beide ouders leven
1-9-1727 't kindt van Hermen Jakobse VAN DEN HEUVEL bijde ouders leven in 't ? uyt Riedijkstratie 

Begraafboek Augustijnenkerk Dordrecht
- 22-6-1745 (graf 53) Lena VAN DER HEUVEL vr van Huybert VAN DER MAST
- 1-3-1755 (graf 58)  Lysbet VAN IMMERSEEL wed. Jan VAN DEN HEUVEL
- 14-11-1784 (graf 162) Willem VAN DEN HEUVEL
- 19-3-1654 (pondgraf) Roelandt VAN DEN HEUVEL
- 19-12-1658 (pondgraf) kind van Roelandt VAN DEN HEUVEL
- 30-5-1663 (mogelijk in pontgraf) kind van Roelandt VAN DEN HEUVEL
 - 25-7-1716 Maaike VAN DEN HEUVEL
- 19-8-1710 Jan VAN DEN HEUVEL

***

- Bron: GA Dordrecht + http://www.vdheuvel.org/

I Roelandt [?Pietersen] VAN DEN HEUVEL, mogelijk geb te Rotterdam ca 1630,  ?tr (1) Grietje JANS, tr (2) Tanneken SCHELLINK.

- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 15-10-1712 Roelandt VAN DEN HEUVEL in de Marij Bornstraat
- attestatie 1-12-1647 Dordrecht: Grietje JANS huijsvrouw van Roeland Pietersen [VAN DEN HEUVEL] gewoont hebben op de Wijnbrugge vertrocken naar Rotterdam.
- begr Dordrecht (Aug. kerk) 19-3-1654 (pondgraf) Roelandt VAN DEN HEUVEL
- begr Dordrecht (Aug. kerk) 19-12-1658 (pondgraf) kind van Roelandt VAN DEN HEUVEL
- begr Dordrecht (Aug. kerk) 30-5-1663 (mogelijk in pontgraf) kind van Roelandt VAN DEN HEUVEL

Uit dit huwelijk:
1. Adriana, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 6-9-1656
2. Pietertje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 4-12-1658, ? begr Dordrecht (Aug. kerk) 19-12-1658 (pondgraf) 
3. Pieter, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 19-11-1659
4. Elisabeth, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 31-10-1661
5. Rolandina, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 28-11-1663
?6. Hendrik, volgt II

II Hendrik VAN DEN HEUVEL, geb Dordrecht, j:m: wonende in de Hermensuysstraat (1680), tuinder, otr/tr Dordrecht 11/25-8-1680 Catarijna Hendriks DE VRIES, geb. Dordrecht, j:d: wonende in de Frankestraat (1680).
Uit dit huwelijk:
1. Roelandt, ged. 15-6-1682 Dordrecht, ? begr Dordrecht (Nieuwkerk) 15-10-1712 Roelandt VAN DEN HEUVEL in de Marij Bornstraat
2. Elsie, ged. 11-12-1683 Dordrecht
3. Hendrik, ged. 21-6-1687 Dordrecht.
4. Tanneke, ged. 24-9-1687 Dordrecht.
5. Johannes, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 21-7-1692
6. Pieter, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 4-12-1697, volgt III

III Pieter VAN DEN HEUVEL, ged Dordrecht 4-12-1697, otr. (1) 19-08-1719 Dordrecht, tr.kerk 27-08-1719 Dordrecht Willemijna VAN DER WALL, dr. van Willem van der WALL en Lijsbeth KILSDONK, otr. (2) 04-12-1722 Dordrecht, tr.kerk 20-12-1722 Dordrecht Grietje ROODERVELT (Margriet), ged. 24-10-1693 Dordrecht, dr. van Johannes van ROODERVELT (Jan) en Marij Jansdr. (Terwen).
Uit het tweede huwelijk:
1. Hendrik, volgt IV
2. Maria, ged. 31-10-1728 Dordrecht.

IV Hendrik VAN DEN HEUVEL, ged. Dordrecht 24-6-1725, otr. (1) Amsterdam 18-10-1754 Pieternella ALBLAS, geb. circa 1726 Dordrecht, begr. 06-09-1755 Amsterdam, otr (2) 16-01-1756 Amsterdam Helena (Lena) JAGER, geb. circa 1726 Opheusden, begr. 14-01-1781 Amsterdam, otr  (3) 10-05-1782 Amsterdam Anna Maria GALLENKAMP, ged. 18-11-1731 Amsterdam, dr. van Daniel GALLENKAMP en Johanna Hendriks.
Uit het tweede huwelijk:
1. Pieter, ged. 14-01-1757 Amsterdam.
2. Cornelis, ged. 13-05-1759 Amsterdam
3. Jacob