HOEVENAAR(S)
Pijacker/Dussen/'s-Hertogenbosch/Dordrecht/IndiŽ/Geldrop

I. ds Hubertus Hoevenaar, geb/ged. Raamsdonk 10/13-11-1699, predikant te Pijnacker (1724-1765), overl. Dordrecht 9-4-1766 (66 jaar), otr/tr. Dordrecht 14-2/2-3-1727 Johanna van Bueren (Buuren), geb. Dordrecht 4-3-1704, overl. Dordrecht 13-9-1788 (84 jr), dochter van Jacobus van Buren en Hester van Tongeren.
NB.
- [http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=hoffman&lang=fr;p=hubertus;n=hoevenaar]
- [http://www.nationaalarchief.nl/voorouders/dtb/]
- 0864 Van 2 percelen wei- en griendland van Hubertus Hoevenaar, predikant te Dussen, 1662 1 stuk
  1086 Van percelen wei- en bouland van Hubertus Hoevenaar, predikant, en kapitein Dirk Kumsius, 1700 1 stuk
[http://inventarissen.salha.nl/xml_inv/ead/toegang0115/toegang0115.pdf]
- Hubertus Hoevenaar (plaatselijk predikant) / Johannes van Bueren (Buuren)
   P. 3-167 15-3-39 Johanna Clasina 9-3-1739 B 3-592
   [districtklapper Zuid Holand][http://beeldbank.nationaalarchief.nl/na:col1:dat681966]

Jacobus van Buren, tr. Hester van Tongeren 
Kinderen:
1. Johanna, ged. Dordrecht 4-3-1704.
2. Jakoba, ged. Dordrecht 27-4-1706.
3. Jacobus, ged. Dordrecht 17-4-1712.
4. Jacoba, ged. Dordrecht 21-5-1713.
Adriaan Hoevenaar, geb. 1663, notaris en secretaris te Ramsdonk, overl. Raamsdonk 1746, tr. circa 1692 Maria Huyberden Hoevenaar, geb. ca 1670, dochter van HuybertJansz en Dingena Peeters Brouwer.
Uit dit huwelijk:
1. Peter, ged. Raamsdonk 5-4-1693.
2. Huijbert, ged. Raamsdonk  13-2-1695, overl. ald (imp. aang.) 11-10-1696
3. Thomas, ged. Raamsdonk 10-2-1697.
4. Huijbrecht, ged. Raamsdonk 13-12-1699.
5. Digna, ged. Raamsdonk 31-5-1702.
6. Nicolaas, ged. Raamsdonk 26-7-1705
- [http://test.hops-research.org/all/brabants_leeuw_1953_8_125_128.pdf]

Kinderen:
1. Adriaan Hoevenaar, geb/ged. Pijnacker 14/15-2-1728 (Den 15 febr gedoopt (geb 14) Adriaan, vader Hubertus Hoevenaar, Predikant alhier, Moeder Johanna van Bueren, Houdt tot getuijge Juffr Geertruij van der Mildt huijsvrouw van de Hr Jacobus van Bueren, en tot peter de Hr Thomas Hoevenaar representerende sijn vader Adriaan Hoevenaar).
2. Jacobus Hoevenaar, geb/ged. Pijnacker 1/9-1-1729 (Den 1 Janu 1729 is gebooren en den 9 dito gedoopt Jacobus vader Hubertus Hoevenaar Predikant alhier de Moeder Johanna van Bueren De peeter is Jacobus van Bueren gerepresenteert door de Hr Thomas Hoevenaar en is ten doop gehouden door Juffr Adriana van Bueren Jacobsdogter), volgt IIa.
3. Pieter Hoevenaar, geb/ged. Pijnacker 3/3-4-1731 (den 3 Meij sijnde Hemels-vaardag gedoopt Pieter Vader Hubertus Hoevenaar Predikant alhier Moeder Johanna van Bueren getuijge Juffrouw Adriana van Bueren), volgt IIb.
4. Hubertus Hoevenaar(s), geb/ged. Pijnakker 6/13-7-1732 (Den 13 Julij gedoopt Hubertus Vader Hubertus Hoevenaar Predikant ahier Moeder Johanna van Bueren, Getuijge Juffrouw Geertruij van der Mildt wed van Jacobus van Bueren), volgt IIc.
5. Thomas, ged. Pijnakker 9-8-1733 (Den 9 Aug gedoopt Thomas vader Hubertus Hoevenaar Predikant alhier Moeder Johanna van Bueren Getuijge Juffr Dingena Hoevenaar).
6. Hester Maria Hoevenaar, geb. 1735, volgt IId.
7. Johanna Clasina Hoevenaar, geb. Pijnakker 15-3-1739 (Den 15 Maart gedoopt Johanna Clasina, vader Hubertus Hoevenaar Predikant alhier, Moeder Johanna van Buuren. De Peters sijn de Heer Isaac Brants Heer en Schout van Pijnacker en Juffrouw Clasina Huijsvrouw van de Heer Isaac Brants Hebbende haar Ed.le het kindt ten doop gehouden in presentie van haar Man), volgt IIe.

* * * generatie 2 * * *

IIa. Jacobus Hoevenaar, geb/ged. Pijnacker 1/9-1-1729.
NB. 
- [Dordrecht 1754] Datering 04-12-1754 Soort akte overdracht
  Koper jacobus hoevenaar, koopman
  Verkoper matthijs curper (weduwnaar)
  Straatnaam manhuisstraat Buur jan den burger
  Overige personen hendrijn boel (overleden) Bedrag f 95
  Folionummer 76v Aktenummer 1 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 825
- [Dordrecht 1754/1801] 15 NotariŽle akte van verkoop door Matthijs Curper en Jan Landmeter aan Jacob Hoevenaar van een huis, erf en pakhuis gelegen aan de Manhuisstraat, 1754, met bijlage
16 Schepenakte van transport door Matthijs Curper aan Jacobus Hoevenaar van een huis, erf en pakhuis gelegen aan de Manhuisstraat, 1754
17 Schepenakte van transport door Adrianus de Gelder aan Jacobus Hoevenaar van een huis en erf gelegen aan de Manhuisstraat, 1764, met bijlage
18 NotariŽle akte van verkoop door Cornelis Theodorus Hoevenaar en Jacobus Petrus Groen van Prinsterer als executeurs-testamentair van Jacobus Hoevenaar aan Jacob van Wageningen van twee huizen, erven en een pakhuis gelegen aan de Manhuisstraat, 1801
19 Schepenakte van transport door Cornelis Theodorus Hoevenaar en Petrus Jacobus Groen van Prinsterer als executeurs-testamentair van Jacobus Hoevenaar aan Jacobus van Wageningen van een pakhuis gelegen aan de Manhuisstraat, 1801
[SAD Toegangsnummer: 128 Archieftitel: Firma 'Jacob van Wageningen']


IIb. Pieter Hoevenaar, geb/ged. Pijnacker 3/3-4-1731, woont D860 (ca 1797-1798).
NB.
- [1797-1798] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : Pieter Hoevenaar
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0860
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] NB voor den 1 & 2 termijn (quitantie overgegeven)
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- [1799] Pieter Hoevenaar, Is op den 12 October 1799 op request van C.T. Hoeveaar en J. Bodell ingevolge appointement van de Kamer Judicieel alhier in dato 10 oct. 1799 in 't Beterhuis te Koukerk geplaatst, mits daar voor betaald werde in eens f 100.
[SAD 22-579]


IIc. ds Hubertus Hoevenaar, geb/ged. Pijnakker 6/13-7-1732, wonende te Dussen (1758), predikant te Dussen (prop. te Pijnakker, beroepen 12 april, bevestigd 24 juli 1757, intrede Jes. 62 v.1, vond in 1757 152 leden, emeritaat 1784), overl. Dordrecht 4-5-1801 (69 jaar), otr/tr. (1) Meeuwen 18-10/6-11-1758 (impost betaald op 18 okt 1758 Dussen-Muilkerk f 30) Hendrika Theodora van Brandwijk, otr. (2) Gorinchem 31-1-1769, tr. Dussen 20-2-1769 Sara van Gijzen, tr. (3) ca 1792 Geertruij de Jongh (de Iongh), geb/ged. Hoorn 21/23-8-1740, weduwe Abraham Troost (1736-1778), Steegoversloot C1145/rentenierster (ca 1808), overl. Dordrecht 28-3-1818 (77 jaar), dochter van Daniel de Iongh en (1714-1792) en Philippina Crena (1710-1786).
NB.
- [http://www.hoffman.nl/genealogie/deiongh/Genealogie%20De%20Iongh.htm]
- Vier eeuwen Hervormd Dussen, een samenvatting (1610-2010) door Ton Lensvelt: Hubertus Hoevenaar, prop. te Pijnakker, beroepen 12 april, bevestigd 24 juli 1757, intrede Jes. 62 v.1, vond in 1757 152 leden, emeritaat 1784.
[home.wanadoo.nl/tonlensvelt/lezing6.pdf]
- [1761] Cornelis Theodorus Hoevenaar geboren op 30 mrt 1761 geboren: * 's avonds ten 10 uur gedoopt op 5 apr 1761 Dussen religie: ref
getuige: C: van Brandwijk (drossaart van Hagoort) en C:C:van Brandwijk (doophefster) C:van Brandwijk was ook schout van Dussen-Munsterkerk
Ouders: Hubertus Hoevenaar en Hendrika Theodora van Brandwijk
Bron: Dussen DTB's, 1644-1848 Archief: DTB-collectie inventarisnummer Dussen DTB's 1-28
[http://www.salha.nl]
- [1766] 0197 Van Jacobus Hoevenaar te Dordrecht, als voogd, Dirik Cumsius te Heusden, David Criena te Dordrecht, Cornelis van der Hoeven te 's-Grevelduijn als toeziende voogden over de kinderen verwekt uit het huwelijk van Henderika Theodora van Brandwijk met Hubertus Hoevenaar, predikant te Dussen-Munsterkerk, door laatstgenoemde, 1766 1 stuk
- [1779] ('s Gravenhage 20 mei 1779).... Synode Nationaal... de Heer Hubertus Hoevenaar, Predikant te Dussen, als Praeses, deed bij die gelegenheid eene gepaste Aanspraak, verzeld van allerlij Zegenwenschen, welke door den Baron van Heeckeren tot den Brantzenburg, President van Hunne Hoog-Mog., beantwoord wierd. De Visistatie der gem. papieren geschied heden....;
[bron: Leydse Courant, 21/05/1779; p. 1/2]
- [1783] 0606 Van Sara van Gijsen, op haar man, Hubertus Hoevenaar, predikant van Munster- en Muilkerk, inzake de afwikkeling van de nalatenschap haar toekomende van Adriaan van Gijsen, 1783
[http://inventarissen.salha.nl/xml_inv/ead/toegang0115/toegang0115.pdf]
- [1789] eed afgelegd in 1789: [fol. 57]
169. Aletta van Geluk, Eed gedaan 24 Feb.
170. Dewed. Jungs, Eed gedaan 24 Feb.
171. Hubertus Hoevenaar, Eed gedaan door de Procureur Schultz van Hagen bij Procuratie zoo in Privť als voogd over de minderjarige kinderen van Johanna Clazina Hoevenaar in leven huijsvr. van C. Groen van Prinsterer.
172. Hend.k (Jan) Alsdorp, Eed gedaan bij procuratie door Not.s Pistorius 19 Feb. 1789.
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP Archief : 4 Inventarisnummer: 7]
- [1789] Eerste persoon Hoevenaar, Pieter
  Tweede persoon Hoevenaar, Johanna Clasina
  Derde persoon Groen van Prinsterer, Cornelis
  Archiefnummer 20 NotariŽle archieven van Dordrecht Inventarisnummer 1196 Aktenummer 184
- [1792]  Eerste persoon Hoevenaar, Hubertus
Tweede persoon Jong, Geertruij de
Derde persoon Troost, Abraham
Opmerkingen weduwnaar van
Archiefnummer 20 NotariŽle archieven van Dordrecht Inventarisnummer 1199 Aktenummer 103
- [1794] Eerste persoon Hoevenaar, Pieter    Tweede persoon Hoevenaar, Hubertus 
  Archiefnummer 20 NotariŽle archieven van Dordrecht Inventarisnummer 1201 Aktenummer 344 
- [ca 1796-1797] J.G.H. Hahn te Leiden, Jan David Pasteur (aan de Wacht, s Gravendeel), H. Hoevenaar;
[bron: Erfgoedcentrum DiEP 4-46 brieven franse tijd]
- [1796-1797] Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : H. Hoevenaar Leeftijd : 65 Woonplaats : C1293
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- [1797-1798] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
  Naam : Hub.s Hoevenaar
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C1293
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] 1 & 2 termijn (quitantie overgegeven)
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] als administr. over de goederen van N.N. voor 1 & 2 termijn
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- [1798] Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur
Dordrecht, den 14 april 1798 Naam : Dr. H. Hoevenaar Folionummer : 11vs Bron : SAD 4-128a 
Dordrecht, den 15 junij 1798 Naam : H. Hoevenaar Folionummer : 51 Bron : SAD 4-128b 

- [1800] Onze geliefde zuster Hester Maria Hoevenaar, is dezen morgen, in den ouderdom van ruim 65 jaar, zalig ontslapen. Zij stierf aan de Waterzucht en langzaam verval van Kragten. H. Hoevenaar. Dordrecht, den 28 october 1800
[Dordrechtsche courant, 30-10-1800]
- Hoevenaar, Hester Maria (folio 30vs, 33vs)
  Hoevenaar, Ds Hubertus re..(?) (folio 38)
   Bron: Erfgoedcentrum DiEP/ stadsarchief Dordrecht Archief: 4 Inventarisnummer: 244b (collatorale successie 1797-1804; folios t/m 238)
- [1801] Mijn terdergeliefde Man, Hubertus Hoevenaar, met wien ik, sederd omtrend 9 Jaren, den gelukkigen Echt mogt delen, is gisteren, ion dne ouderdom van bijna 70 Jaren, aan de gevolgen eener Borst-Ziekte, zagt en zalig overleden. Onze vrienden, en zij, welke deezen waardigen Man meer van nabij gekend hebben, zullen mijne droefheid, en die van zijne Kinderen, billijken. G. de Jongh wed H. Hoevenaar. Dordrecht, den 3 Maij 1801.
[Dordrechtsche courant, 5-5-1801]
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
   Naam : wed. Dom.s Hubertus Hoevenaar
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C1145
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Steegoversloot C1145
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: de Wed.e Hoevenaar
  Ongehuwd: 3
  Gehuwd: -
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 2 dienstbode
  Handel, Beroep, of Handwerk: rentenierster
  Classis: 30 Somma: 50-0-0 Aanmerkingen: 70-0-0
  Folionummer en bron: 094 van archiefstuk SAD 5-896
- [ca 1813] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : wed. Hubertus (geb. Geertrui de Jongh) Hoevenaar
  Woonplaats : C1031 geheel
  Beroep : rentenierster
  Belasting (of huurwaarde?): 200
  Folionummer : 39
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- [1818] Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 24 maart f 34,52
Artikelnummer : 1259
Naam : Geertruida de Jong wed. H. Hoevenaar
Woonplaats : C1031
Beroep : rentenierster
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 32,02
Bedragende te zamen : 34,52
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855


Kinderen eerste huwelijk:
1. Johanna Huberta Hoevenaar, geb/ged. Dussen 28-2/2-3-1760 (get. Hubertus Hoevenaar (predikant Pijnakker) en diens huisvrouw Johanna van Bueren).
2. Cornelis Theodorus Hoevenaar, geb/ged. Dussen 30-3-1761/5-4-1761, volgt IIIa.
3. Johanna Huberta Hoevenaar, geb/ged. Dussen 1/4-9-1763 (get H: Hoevenaar (predikant te Pijnakker) en diens vrouw J:van Bueren), volgt IIIb.
4. Theodora Catharina Hoevenaar, geb/ged. Dussen 30-9/5-10-1766 (get Sijnde door mij selvs ten doop gehouden), begr. Dussen 15-12-1766 (impost betaald op 14 dec 1766 Dussen-Muilkerk nihil).

IId. Hester Maria Hoevenaar, geb. 1735, woont A242 (ca 1796-1798), overl. Dordrecht 28-10-1800 (65 jaar).
NB.
- [1796-1797] Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : H.M. Hoevenaar (vrijster) Leeftijd : - Woonplaats : A242
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- [1797-1798] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : Hester Maria Hoevenaar
Woonplaats (oude huisnummers!) : A242
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] 1 & 2e term. (quitantie overgegeven)
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

- [1800] Onze geliefde zuster Hester Maria Hoevenaar, is dezen morgen, in den ouderdom van ruim 65 jaar, zalig ontslapen. Zij stierf aan de Waterzucht en langzaam verval van Kragten. H. Hoevenaar. Dordrecht, den 28 october 1800
[Dordrechtsche courant, 30-10-1800]

IIe. Johanna Clasina Hoevenaar, geb. Pijnacker 15-3-1739, overl. 1788, tr. Pijnacker 16-2-1763 ds Cornelis Groen van Prinsterer, geb. 1731, overl. 13-6-1797 (65 jaar; zinkingkoorts).
NB.
- [1789] eed afgelegd in 1789:
[fol. 57]
169. Aletta van Geluk, Eed gedaan 24 Feb.
170. Dewed. Jungs, Eed gedaan 24 Feb.
171. Hubertus Hoevenaar, Eed gedaan door de Procureur Schultz van Hagen bij Procuratie zoo in Privť als voogd over de minderjarige kinderen van Johanna Clazina Hoevenaar in leven huijsvr. van C. Groen van Prinsterer.
172. Hend.k (Jan) Alsdorp, Eed gedaan bij procuratie door Not.s Pistorius 19 Feb. 1789.
[bron: Erfgoedcentrum DiEP Archief : 4 Inventarisnummer: 7]
- [1797] Heden is onze geliefde Vader Ds. C. Groen van Prinsterer, in den ouderdom van ruim 65 jaaren aan eene Zinkingkoorts overleden. P.J. Groen van Prinsterer, uit aller naam. Heusden, den 13 Junij 1797.
[
bron: Dordrechtsche Courant 17-06-1797]
- [1797] Het behaagde den vrijmachtigen Beschikker vna leven en dood, deeze voormiddag uit de liefde-armen van mij, en mijne vijf kinderen, van welke het jongste de ouderdom van naauwlijks drie weeken bereikt heeft, op het onverwagtste wegteneemen mijne terdergeliefde huisvrouw Johanna Huberta Groen van Prinsterer, in den ouderdom van 28 jaaren, aan eene spoedige verzwakking in haar jongste kraambedde. Ieder die het braaf caracter van haar gekend heeft, gevoelt ligtelijk het smertelijke mijner omstandigheid, en hoe zeer ik thans den invloed van den gezegenden godsdienst behoeve, om in deeze smertelijke weg van Gods aanbiddelijke voorzienigheid met onderwerping te berusten. Dordrecht, den 19 Julij 1797. GERARDUS 'T HOOFT.
[
bron: Dordrechtsche Courant 22-7-1797]
- [1817] Het behaagde den Allerhoogsten, mijne tweede zeer geliefde Echtgenoote SUZANNA FRANCINA Groen van Prinsterer, na een langdurig lijden in den ouderdom van ruim 49 jaren, gister avond, omstreeks half 8 ure, zoo ik vertrouwe tot zich in heerlijkheid op te nemen, bnalatende eene zeer hoog bejaarde moeder, drie eigen en vier behuwd-kinderen - Ik treure in haar de braafste en deugdzaamste Echtvriendin, met welke ik, meer dan negentien jaren, de genoegens van eene gelukkige verbintenis mogt genieten, en welkers nagedachtenis bij mij altoos in zegening zal zijn. Dordrecht, den 29 September 1817. GERARDUS 'T HOOFT.
[
bron: Dordrechtsche Courant 30-9-1817]
Kinderen:
1. dr. Petrus Jacobus Groen van Prinsterer, ged. Heeze 6-5-1764 (get. Jantje Dijker), overl. 's-Gravenhage 2-3-1837, tr. Voorburg 13-3-1797 Adriana Hendrica Caan, geb. 1772, overl.1832 (kinderen: Cornelia Adriana Groen van Prinsterer 1799-1858, Guillaume Groen van Prinsterer 1801-1876, Maria Clazina Groen van Prinsterer 1806-1868);
2. Johanna Huberta Groen van Prinsterer, ged. Heeze 18-5-1766 (get. Cornelia van Brandwijck).
3. Jacoba Volckera Groen van Prinsterer, ged. Heeze 4-7-1767, overl. 1860, tr. 1792 Joachim Bodel, geb. 1767, med. doctor, ridder van de Orde van de Nederlandsche Leeuw, overl. Dordrecht 7-3-1831 (64 jr). (Kinderen: Cornelie Jeanne Bodel (1800-1858), tr. C.D.A. Schutter)
4. Johanna Huberta Groen van Prinsterer, ged. Heeze 9-7-1769, overl. Dordrecht 19-7-1797 (kraambed; 28 jr), otr. Dordrecht 4-9-1789 Gerardus 't Hooft; hij tr. (2) ca 1798 Suzanna Francina Groen van Prinsterer, geb. 1768, overl. Dordrecht 28-9-1817 (49 jr), dochter van Joan Groen van Prinsterer (predikant te Stolwijk) en Catharina Johanna de Meester (overl. Stolwijk 16 juni 1821; 93 jr).
(Kinderen: Cornelia Johanna 30-6-1790; Cornelis Gerardus 1-1-1792; Gerardus Cornelis 28-2-1793; Johanna Cornelia 17-10-1794; Gerardus Cornelis 1-2-1796; Petrus Jacobus 3-7-1797 + Catharina Johanna 25-2-1799; Joan 2-5-1801; Joan 17-5-1806; Petrus Jacobus 23-7-1810)
5. Hubertus Groen van Prinsterer, ged. Heeze 24-2-1771 (get. Catharina Petronilla Nobel).
6. Catharina Johanna Groen van Prinsterer, ged. Heeze 5-7-1772 (get. Jantje Dijker).
7. Hubertus Groen van Prinsterer, ged. Heeze 17-10-1773 (get. Catharina Petronilla Nobel).
8. Joan Groen van Prinsterer, ged. Heeze 8-10-1775 (get. Catharina Petronilla Nobel).

* * * generatie 3 * * *

IIIa. Cornelis Theodorus Hoevenaar, geb/ged. Dussen 30-3-1761/5-4-1761, woont te Geldermalsen/'s-Hertogenbosch/Dordrecht, overl. Boxtel 4-12-1827 (wedn), tr. (1) Amelia Wilhelmina HenriŽtta Eckringa van Sprangh, otr/tr. (2) 's-Hertogenbosch 20-05-1790/Best 6-6-1790 Elisabeth Josina Schouw, geb. 's-Hertogenbosch, tr. (3) Boxtel 12-8-1818 Aletta Kuiper, geb. Utrecht, overl. Boxtel 20-11-1819, dochter van Marius Kuijper en Catharina Kreijlkamp.

- Loquaturs XL penning 1781/collatoraal 1781.
(folio 47) Joris van Tol, gehuwd met Pietertje den Hartog, onder Dordrecht; Antonetta de Bruijn getrouwd met Jan Ranke;
(folio 66) transport schip, Samuel Crena te Oostende, Dirk Vos, Arnold Kimijzer;
(folio 66v) Elbertus van Eem;
(folio 32) 't canaal van Murcia;
(folio 32) mr. Jacob Adriaen Braets
(folio -) Carel Bosschaert, wijlen Cornelis van Slingeland, Alida Gatť, Maria Bol, nalatenschap Mr. Hendrik Franken;
(folio 23, staat 1782) Pieter Jongbloet;
(folio 67, 40 penn 1782) Levina Smits, Dirk van Herwaarden;
(folio 38, 40 penn 1783) Mees Valkenburg, impost trouwen
(folio 42, xl penning 1785) Pleun Vogel (Mijl), Elisabeth de Bes
(folio 51) ds. Joh. Adr. Spijkers, Charlois;
(folio 38, 40e penn 1787) Lijsje Poelgeest, Josua Corssen;
(folio 9, 20e penn 1787) Helena Ouboter
(folio 28, 20penn jan 1788) Martinus Repelaer;
(folio 25, 40/80 penn 1789) Abraham van Beele en Cornelia Hagoort;
(Staat 40 Penning en 80 Penning 1790) Fol. 1, Bij Kijfhoek 1 Septb. verantwoort zijnde 3 L. voor Josina Hogerwerf getrouwt met Pieter Bresser te Dord.t zoo zij ter naasten voor dezen Bruidegom gelijke 3 L. verantwoort of berigt zoo acte Pro Deo had geobterieert;
Item 3 L. voor Kaatje BORDELS 13 Octob. getrouwt met Joannes Bossart te 's Hage of berigt als voren;
Fol. 8: April 1790 29 do. Denzelve dito ced. Anthonij de Fockert qq aan de welEdele Heer Jacob Hendrik van den Doorslag Een Huis en Erf staande en gelegen in de Grote Spuistraat alhier voor f 1030 rantsoen 25:15=f 1055:15, 26:5:105;
(Staat 20 penning Julij 1790) Van de Effecten nagelaten bij Neeltje van Leeuwen huisvr. van C.H. de Wit; Folio 14, Nog de helft in een Lijfrentebrief te Lasten van het koningrijk van Vrankrijk geconstiueert op twee Lijven als op Cornelis Hendrik de WITT gebore den 14 Aug. 1741 ende overledene Neeltje van Leeuwen Jegens acht percento en daar voor gevourneert vier duizend Livers Fransch gelt in gevolge Edict van December 1783 getaxeert op f 1008 dus f 504.
Van de Effecten nagelaten bij Johanna Backus wed. Pieter Vernimmen; Folio 16, Een derde in L 24000 Fransche Lijfrente staande ten name en faveure van Frank van der SCHOOR gevestigd op zijn vier kinderen oud bij 't overlijden van dewed. Pieter Vernimmen 28, 24, 22 en 20 Jaren zijnde van 't Edict Februarij 1781 getaxeert op f 2400;
Van de Effecten nagelaten bij Jufvr. Sara van Gijsen in leven huisvr. van de Heer Hubertus Hoevenaar; folio 19 Desselfs in vier duizend Livres Lijfrente, gevende Negen Percento geconstitueert op twee Lijven als Cornelis Theodorus Hoevenaar gebore den 31 Maart 1761 en vrouwe Johanna Huberta Hoevenaar gebore 1e Septemb. 1763 getax.t op f 1400 dus f 700 (zij gelet en gedaan als op fol. 14vs en 16 is gelast);
(-) boedel Ocker Repelaar, Pieter de Bruijn, Theodorus Troost, Jacob Gatť;
(-) erve Christiaan Lambert, Johanna Margaretha Schouten, en Maria van Breda;
(folio 25, 25/40 penning 1791) Maria Dorothea van Lomsbergen, getr. met Christiaan Jacob de Braauw, Joh. de Bandt tr. C.D. van der Leeuw;
(20 penn jan 1792) Pieter de Bruijn, Hendrikus van den Santheuvel, wijlen Cornelis van Slingeland;
(20 penn julij 1792) Hendrik Francois Decourt, huis Rotterdam;
(20 penn jan 1793) Maria Lukwel wed Cornelis V.., huis Bagijnhof;
(20 penn julij 1793) Johan de Roo, Johanna Verveer wed Johan Timmers, Pieter Maaskant, Cornelia Geertruij van Nievelt;
(20 penning januarij 1794) Helena Papegaaij, prijsobligatie, boedels Pieter de Bruijn, Theodorus Troost, Apolonia van Eijsden, Arij van Striemen, Laurens van Seurtel, Maria Adr. van Volbergen, Arnoldus Noteman, Anna Giltaij, Prince van Houwerton (pred. Steenbergen);
(40e/80e penning 1795) Pieter Roos Lzn, huis Schuitenmakersstraat; Arnoldus Vallas, W. Dupper, huis Voorstraat; Hendrik de Smoker, Adriaan Bemolt;
(staat 20e penning jan. 1796) Wilhelmina van Eijl, overl. 4-6-1794; Alletta Barneveldt hsvr. Hendrik Engering;
(staat 40e penning 1796) Den 14 dito is aangegeven dat Jan Hooft Dz alhier alsdaar toe bekomen hebbende Permissie van de Nation. vergadering representerende het volk van Nederland, bij hun dekreet van den 24 meij 1796 zal transporteren aan Johan MULLER wonende te Braeckzicht op de Wezel Rivier van Bremen zijn Hoeker Galjootschip genaamt JOHANNA & MAGTILDA schipper Jan Haasloop en toebehoren voor f 5000, 40 penn f 125, 32:10 = f 137:10. (Den Rendant wert gelast ter naasten de reede te ggven waarom van deze en volgende Post, den vollen Impost van den 40 penn. is ingevordert en ontfangen. En verder indien daar in Inseur(?) mogt zijn begaan, nu voo als dan geauthoriseert het te veel ontfangene te restitueeren en daar van bij volgende staat q(uitan)tie over te leggen als wanneer de gedane restitutie in uitgave werde geleden);
27, Den 26 dito is aangegeven dat Hendrik Vriesendorp & Zoon, Kooplieden, alhier als daar toe bekomen hebbende Permissie van de Nat. vergadering representerende het volk van Nederland bij Decreet van den 24 meij 1796 zullen transporteren aan IJzacs Bouman te Embden hun schip genaamt de Drie Gebroeders zo het reilt en zeilt voor f 16000. f 400 + 10 res(?). f 40 = f 440.
Anderen ontvang van Trouwen. Fol. 28. Bij Dubbeldam verantwoord zijnde 3 L. voor Hendrik Hendriks getrouwt met Maria Erkes van Dord.t zo zij ter naasten gelijke 3 L voor de bruid verantwoord;
(staat 20e penning julij 1796) Anthonij van den Santheuvel, Neeltje van Vugt, Berbera van der Graaf huisvrouw Pieter Boom;
(40e penn. 1797) Bij Delft 24 Febr. 1797 lijk kind van Jan Teding van Berkhout vervoert na Dordregt (30 pond); Jan Hooft, schip aan Nicolaas RODENBURG;
(20e penning julij 1797) Maria de Koning, Jan van Buul;
(20e penning januarij 1798) J.C. Jonker, twee huisjes met stalletjes op Vest;
(20e penning julij 1798) Arnoldus van Oudheusden; Catharina de Witt huisvrouw Pieter Hordijk, 1/2 huis Vuilpoort;
(20e penning 1-1-1800) Effecten nagelaten bij Elisabet Moes werdende bij vriende binnen den graad Ex testamento die abintestato de helft zoude hebben verkregen f 350 20 penn. = f 17:10, f 350 10 penn. f 35:0;
Van de Effecten nagelaten bij Mondina van Loon wed. Wouter van Loon den 18 Janu. meij 1798 alhier overleden.
Sam. Rudolphus van der Keessel; Adriana Walpot huisvrouw Adolph Hordijk;
(20e penning 1-7-1800) In voldoening aan ehtgeen geappostilleerde op gem. stat folio 6vs moet de Rendant rek. informeeren dat de overledene Josina POELIE een onegte dochter is geweest van Roeland DE CARPENTIER en dat gem. hare moeder nog in onegt heeft verwekt, bij .. van der Werf een zoon, welke zoon de vader is geweest van de Erfgenaamen van gem. Josina de Carpentier.
Voorts heeft de Rendant ter voldoening aan 't appost. op voorgaande staat folio 11vs de ..(?) hier bij te doen toekomen de geredresseere staat, waar in het .. ;
En word ter voldoening aan 't geappostilleerde op fol. 21 berigt dat Jan Hendrik FLAMME en Macheltje van Rijzoort Egtel. na 't overlijden van de langstlevende bij testament hebben gestelt tot Erfgenamen hunne naaste vrienden die abintestato alleen daartoe geregtigd waren.
De Rendant alhier overleggende de quiantie van het gerestitueerde aan A.C. Gevaerts weduwe de Roo, verzoekt dat gemelde Somma van f 27:10:2 in uitgaaf werden geleden.
Dienende alhier ter voldoening aan 't geappostilleerde op dens taat den 2, 6 maanden 1798 folio 21 dat Aletta van Buul nog ongetrouwt en te Leijden wonagtig is.
Omtrent het geappostilleerde op voorgaande staat fo. 38 betrekkelik de gerepredieerde Boedel van A. van Striemen moet de Rendant ut informeeren dat, na ingenomen advis en van geene gerepudieerde Boedels, waar in meer schulden dan goederen zijn, eenige betaling van Collatorale te passe komt, en verzoekt derhalven dat gij L hem van de invordering daar van gelieft te libereeren.
Gerardina Jacoba Hubert en Petrus van DORP, Jaapje Huige Barendrecht huisvrouw Rochus Schrijver;
(20e penning jan. 1801) boedel M. van Loon (17-12-1894), Jacomina van der Koogh, Aletta van Buul te Leiden (ongehuwd), Arij van Striemen;
(20e penning juli 1801) Mattheus Westerouen van Meeteren;
(20e penning jan. 1802) Cornelia Timmermans, Euphemia Engelbert wed Diderik van Domburg (dochter Bernardus Engelbert), mr. P. van den Santheuvel, Jan de Rouw wedn Elisabeth van Nugteren;
van de twee Lijfrenten uit den Boedel van PAULUS BATENBURG in den Staat van de 2e ses maanden 1801 voor memorie gebragt, kan nog geene opgave wordeng edaan, om reden daar bij gemelt;
(20e penning 1-7-1802) Wouter Buck;
(40e penning 1802) Guillaris en Duplesses tweemast hoekerschip DE JASON, Arie Stuurman, Pieter Stuurman, Johanna Knipscheer
van de twee Lijfrenten uit den Boedel van wijlen P. BATENBURG in den Staat van de 2/6 maanden 1801 voor memorie gebragt, kan nog geene opgaven worden gedaan, om reden daar bij gemelt;
(20e penning 1-1-1804) wijlen Petronella Geertruida Rees, Arij Lugten, Carolus Ignatius Belderok, Gerrit de Heer, gerard de Ouden, Isaak Kuijp, Daniel van Donk te Schoonhoven, ds Henricus van Hiltrop (obligatie Hoornenburg op Texel);
[bron: Stadsarchief Dordrecht archief 4, inv. nr. 247]

NB.
- [1783] Geboren/gedoopt 11/17 augustus, Hendrika Theodora Sara, dochter van den WelEd. Heer Cornelis Theodorus Hoevenaar, en van Mevrouwe Amelie Wilhelmina Eckringa van Sprang, echtelieden, getuige: de Welgeb. vrouwe Catharina Petronella Nobel.
[1784] Geboren/gedoopt 27/31 october, Paulus Hubertus, zoon van den WelEdelen Heere Cornelis Theodorus Hoevenaar, en van Mevrouwe Amelia Wilhelmina Ekringa van Sprang, echtelieden, getuigen: de WelEerw. Heer Huibertus Hoevenaar en Mejuffrouw Wilhelmina Johanna Ekringa van Sprang.
[1786] Geboren/gedoopt 29 dec.1785/1 januari, Hubertus Paulus, zoon van den WelEdele Heer Cornelis Theodorus Hoevenaar, en van Mevrouwe Amelia Wilhelmina Henrietta Ekringa van Sprang, echtelieden, getuige: de vader zelve.
[http://www.hogenda.nl/Docs/Attachment.aspx?ID={0530dcad-28cf-415f-b557-d740fac26944}]
- [http://www.bhic.nl]
- [1788] Kind Sara Hoevenaar Geslacht v
  Vader Cornelis Theodorus Hoevenaar
  Moeder Amelia Wilhelmina HenriŽtta Eekringa van Sprangh
  Soort registratiedoopakte Plaats's-Hertogenbosch
  Plaats doop 's-Hertogenbosch Datum doop 06-02-1788
  Periode1764-1799 Deel Dopen Grote Kerk 1764-1799 Toegangsnr.8056 Inv.nr.74
- [1790] Bruidegom Cornelis Theodorus Hoevenaar Geboorteplaats Dussen Woonplaats 's-Hertogenbosch
  Eerdere vrouw Amelia Wilhelmina van Eikringa van Sprangh
  Bruid Elisabeth Josina Schouw Geboorteplaats 's-Hertogenbosch Woonplaats 's-Hertogenbosch
  Soort registratie trouwakte Religie NG
  Diversen Ondertrouw te 's-Hertogenbosch. Huwelijk te Best. Plaats Oirschot Plaats huwelijk Oirschot
  Datum ondertrouw 20-05-1790 Datum huwelijk 06-06-1790
  Periode 1718-1805 Deel Nederduits Gereformeerd trouwboek 1718-1805 Pagina146v
- [1791] Dopen Datum 06/02/1791
  Bron DTB-208 Vindplaats GAHt
  Kerk Waalse Kerk Kerkelijke Gezindte WA
  Bijzonderheden 1 geboren: 1791-01-30 Get. 3: weduwe van Jan Schou, vertegenwoordigd door haar dochter juffr. Pallier
  v Elisabeth Josina Hoevenaar Wettig ja
  Man Corneille Theodore Hoevenaar / Vrouw Elisabeth Josina Schouw
  Onbekend Croijen, Elisabeth Sofina ter
  [http://zoeken.stadsarchief.nl/atlantis]

- [Dordrecht 1794] Eerste persoon Hoevenaar, Cornelis Theodorus
Archiefnummer 20 NotariŽle archieven van Dordrecht Inventarisnummer 1201 Aktenummer 40

- [Dordrecht 1797] Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende innen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : C.T Hoevenaar
  Leeftijd : 37
  Woonplaats : B033
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- [Dordrecht 1798] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
  Naam : C.T. Hoevenaar
  Woonplaats (oude huisnummers!) : A096
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] 1 & 2e term. (quitantie overgegeven)
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- [Dordrecht 1798] Handtekening stemregister Bataafse tijd:
  15 junij 1798 H. Hoevenaar folionr 51
  17 junij 1798 Carel Hoevenaar folionr 76
  17 junij 1798 C.Th. Hoevenaar folionr 82
  [SAD 4-128b]
   + Dordrecht, den wo 16 maart 1803 Naam : C.Th. Hoevenaar Folionummer : 09 Bron : SAD 4-130
- [1799] Pieter Hoevenaar, Is op den 12 October 1799 op request van C.T. Hoeveaar en J. Bodell ingevolge appointement van de Kamer Judicieel alhier in dato 10 oct. 1799 in 't Beterhuis te Koukerk geplaatst, mits daar voor betaald werde in eens f 100.
[SAD 22-579]
- [Dordrecht 1801]
18 NotariŽle akte van verkoop door Cornelis Theodorus Hoevenaar en Jacobus Petrus Groen van Prinsterer als executeurs-testamentair van Jacobus Hoevenaar aan Jacob van Wageningen van twee huizen, erven en een pakhuis gelegen aan de Manhuisstraat, 1801
19 Schepenakte van transport door Cornelis Theodorus Hoevenaar en Petrus Jacobus Groen van Prinsterer als executeurs-testamentair van Jacobus Hoevenaar aan Jacobus van Wageningen van een pakhuis gelegen aan de Manhuisstraat, 1801
[SAD Toegangsnummer: 128 Archieftitel: Firma 'Jacob van Wageningen']

- [ca 1798-1805] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd ca 1798-1805
  Naam : Cornelis Theodorus Hoevenaar
  Woonplaats: A096
  Grondvergadering : eerste grondvergadering tot en met A130
 Lijst : lijst (1) met titel Lijst der Stemgeregtigden in Letter A
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
  +
  Naam : Cornelis Theodorus Hoevenaar
  Woonplaats: B331
  Grondvergadering : Achtste grondvergadering van B240 tot C15
  Lijst : lijst (1) wijk B
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
  +
  Naam : C.D. Hoevenaar
  Woonplaats: B331
  Grondvergadering : -
  Opmerkingen :
  Lijst : Lijst der Apparente Stemgerechtigde Burgers binnen Dordrecht ende Merwede, wonende in het Quartier B
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 9a
- [Dordrecht 1799] C.T. Hoeveaar en dr. J. Bodel beiden wonende te Dordrecht, bij Appointement van de Kamer Judicieel der Stad Dordrecht en van de Merwede, in dato 29 December 1798 aangesteld zijnde tot Curateuren over de Persoon en Goederen van PIETER HOEVENAAR, wonende mede aldaar, zo gelieven die geene welke iets aan denzelven schuldig zijn, of van hem te vorderen hebben, daar van betaling of opgave te doen aan de gemelde Curateuren.
[Dordrechtsche courant 3-1-1799]
- [Dordrecht 1802] uit de hand te koop het huis en erf van C.T. HOEVENAAR op de Wolwevershaven [B331] alhier te Dordrecht, te bevragen bij den metselaar GILLIS SCHOTEL, in de Wijnstraat;
[Dordrechtsche courant, 24-08-1802]
- [Dordrecht 1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : C.D. Hoevenaar
  Woonplaats (oude huisnummers!) : B331
  Biljet (of arm) : biljet (2 qq)
  Paginanummer : 18
  Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
- [Dordrecht 1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Cornelis Hoevenaar
Woonplaats (oude huisnummers!) : A235
Biljet (of arm) : billet
  +
Naam : P.H. Hoevenaar
Woonplaats (oude huisnummers!) : A235
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- [1809] Wordt geadverteerd. Dat de Ondergetekend Govert Gabriel Feuilletau de Bruijn, de Affaire van de Papier-Fabriek te Boxtel, bij onderlinge beschikking, heeft gequiteerd, en dat dezelve Affaire nu, door de mede Ondergeteekenden Cornelis Theodorus Hoevenaar en Jacobus Johannes Brest van Kempen, zal worden gecontinueerd, onder de Firma van Van Kempen en Comp. Boxtel, den 8 April 1809.
G.G. Feuilletau de Bruijn / C.Th. Hoevenaar / J.J. Brest van Kempen
[Vriesche Courant 14-4-1809]


Kinderen eerste huwelijk:
1. Hendrika Theodora Sara, geb/ged. Geldermalsen 11/17-8-1783 (get. Welgeb. vrouwe Catharina Petronella Nobel), dochter van den WelEd. Heer Cornelis Theodorus Hoevenaar en van Mevrouwe Amelie Wilhelmina Eckringa van Sprang.
2. Hubertus Paulus Hoevenaar, geb/ged. Geldermalsen 27-31-10-1784, zoon van den WelEdelen Heere Cornelis Theodorus Hoevenaar en van Mevrouwe Amelia Wilhelmina Ekringa van Sprang.
3. Hubertus Paulus Hoevenaar, geb/ged. Geldermalsen 29-12-1785/1-1-1786, volgt IVa.
4. Sara Hoevenaar, ged. 's-Hertogenbosch 6-2-1788, particuliere (1843), overl. Breda 10-2-1843 (D98 Katerstraat; 54 jaar; ongehuwd).

Kinderen tweede huwelijk:
1. Elisabeth Josina Hoevenaar, geb/ged. 's-Hertogenbosch (Waals) 30-1-/6-2-1791, volgt IVb.

Kinderen derde huwelijk:
1. Willem Hoevenaar, geb. Boxtel  21-1-1819, volgt IVc.

IIIb.  Johanna Huberta Hoevenaar, geb/ged. Dussen 1/4-9-1763, overl. Brielle 7-1-1832 (wijk 1 nr. 52), otr/tr. Dussen 30-8/18-9-1781 Willem Hojer, geb. Brielle, raad in de vroedschap.
NB. 
- Dopen Brielle 118, Grote Kerk 1778-1812 DTB 9 429 Brielle; 10-07-1785
  Getuige: Hubertus Hoevenaar / Sara v. Gijsen / Cornelis Hoijer
  Dopeling: Hubertus Cornelis Vader: Willem Hoijer / Moeder: Johanna Huberta Hoevenaar
  Toegangsnummer: 135 Hervormde Kerk Brielle
  Inventarisnummer: 118 Aktenummer: 429  Bron: NDG Grote Kerk
- Dopen Brielle 118, Grote Kerk 1778-1812 DTB 9 1308 Brielle; 18-08-1799
  Geboortedatum: 12-08-1799 Dopeling: Cornelis Theodorus Getuige: Cornelis Theodorus Hoevenaar
  Vader: Willem Hojer / Moeder: Johanna Huberta Hoevenaar
  Toegangsnummer: 135 Hervormde Kerk Brielle Inventarisnummer: 118
  Aktenummer: 1308 Bron: NDG Grote Kerk

Kinderen:
1. Hubertus Cornelis Hoijer, ged. Brielle 10-7-1785 (get. Hubertus Hoevenaar / Sara v. Gijsen / Cornelis Hoijer).
2. Francois Hoijer, ged. Brielle 4-2-1787, tr. Den Haag 1-5-1816 Theodora Antonia de Jongh, dochter van Cornelis de Jongh en Gertrudis Brouwer.
3. Cornelis Theodorus Hojer, geb/ged. Brielle (Grote of Sint Catharijnekerk) 12/18-8-1799 (get. Cornelis Theodorus Hoevenaar).
4. Gerrit Hoijer, ged. Brielle 18-6-1795 (get Pieter Gerrit Hoijer).

* * * generatie 4 * * *

IVa. Hubertus Paulus Hoevenaar, geb/ged. Geldermalsen 29-12-1785/1-1-1786, Latijnse School (Dordrecht 1799-1802), 1808 attestatie naar Amsterdam (SAD 27-246), medicinae doctor te Amsterdam (1813), naar IndiŽ, begr. Tegal 1844 (Adiwerne factory), tr. Amsterdam 2-6-1813 Arnoudina Ringeling, geb. Amsterdam 1793 (20 in 1813), overl. Parijs 1854, dochter van Jan Hendrik Ringeling (thans in Den Haag in 1813) en Susanna Anthonia Thuret (wonende te Amsterdam in 1813). 
NB.
- Jan Hendrik Ringeling, geb. Curacao 1765, overl. Den Haag 11-2-1828, tr. Amsterdam 28-9-1788 (echtscheiding GAA, RA nr 1984 f. 90v) Susanna Anthonia Thuret, geb. Weesp 21-7-1768, overl. Amsterdam 17-4-1816, dochter van Daniel Thuret en Susanna Maria De Putter.
Kinderen:
1.  Johanna Magdalena Ringeling, geb. Apeldoorn 15-8-1791, overl. 's-Gravenhage 19-3-1850, tr. Brussel 21-11-1822 Baron Vincent Johan Reinier van Tuyll van Serooskerken, geb. Utrecht 4-11-1792, overl. Parijs 24-11-1840
2. Arnoudina Ringeling, geb. Amsterdam 1793.
3.
- [Dordrecht 1799] Dordrecht, den 31 Julij. Het waren de prijzenswaardige Jongelingen, Hendrik van Dam, Willem van Volkom, Willem Jan Rovers, Pieter van Laren, Adrianus Cornelis Reepmaker, Hubertus Paulus Hoevenaar, Gerrit Hendrik Bloot en Jacobus Cornelis Koijmans, welke, onder voorzitting van het Committe van Opvoeding en openbaar Onderwijs, na reeds voor enige dagen de beste blijken van vorderingen en naarstigheid in het half Jaarlijks Onderzoek gegevens te hebben, heden morgen de bevordering der Latijnsche Schooljeugd luisterrijk maakten; zij droegen allen den welverdienden lof weg, en werden, elk naar hunnen rang, met scone Eerprijzen beschonken, en tot hoger Classen opgesteld. De Plegtigheid geschiedde in de fransche Kerk voor een merkelijk getal van Toehorers, terwijl het Letterminnend en Muziekkundig Genootschap ...;
[Dordrechtsche courant 1-8-1799]
- [Dordrecht 1802] Dordrecht, den 30 Julij. Op Woensdag, den 28 dezer, vierden wij hier wederom de jaarlijksche promotie der leerlingen van onze Latijnsche School. De tot tot akademische lessen bevorderde jongeling H.P. Hoevenaar hield, nadat de rector H. Verbeek zijne oraie geŽindigd had, eene redevoering de constantia in rebus adversis servanda, met toejuiching van alle toehoorders, en ontving enen buitengewonen schonen prijs. De volgende jongelingen werden ook met uitmuntende boeken beschonken, en gingen tot hogere classen over, als A.T. Beausar, S. de Vries, H.G. 't Hooft, S. Gregoor, D.A.W. van Tets,.....;
[Dordrechtsche courant 31-7-1802]
- [Dordrecht 1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : P.H. Hoevenaar
  Woonplaats (oude huisnummers!) : A235
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [1813] huwelijk Amsterdam 2-6-1813: Hubertus Paulus Hoevenaar, van Geldermalsen departement van de boven IJssel, medicinae doctor, oud 27 jaar, wonende alhier, meerderj. zoon van Cornelis Theodorus Hoevenaar (rentenier wonende te Boxtel) en Amelia Willemina Henrietta Eckringa van Sprang (overleden) EN Arnoudina Ringeling, van Amsterdam, buiten beroep, oud 20 jaren, wonende alhier, dochter van Jan Hendrik Ringeling (thans in Den Haag) en Susanna Anthonia Thuret (wonende alhier)
[https://das.familysearch.org/das/v1/dgs:004559746.004559746_00296/$dist]
- ....Back in 1841, however, he had arrived in Tegal with his mother and step-father (and uncle) Paulus Hubertus Hoevenaar, and his step-sister. The older man, Paulus Hoevenaar, died in Tegal (and was buried in the graveyard at the Adiwerna factory) in 1844. His widow, Arnoudina Ringeling, subsequently returned to Europe, where she died (in Paris) in 1854. Around the mid-century, however...
[Narratives of colonialism: sugar, Java, and the Dutch G. R. Knight Nova Science Publishers, 2000 - 191 pagina's]

Kinderen:
1. Hubertus Paulus Hoevenaar van Geldrop, geb. Amsterdam 16-3-1814, volgt V.

IVb. Elisabeth Josina Hoevenaar, geb. 's-Hertogenbosch 1791, overl. Zalt Bommel 19-05-1814 (23 jaar), tr. Boxtel 1813 Rijk Peter Vermeulen, zoon van Hermanus Vermeulen en Susanna Jacoba Verzijl
NB.
- Bruidegom Rijk Peter Vermeulen Geboorteplaats Zaltbommel
  Vader bruidegom Hermanus Vermeulen / Moeder bruidegom Susanna Jacoba Verzijl
  Bruid Elisabeth Josina Hoevenaar Geboorteplaats's-Hertogenbosch
  Vader bruid Cornelis Theodorus Hoevenaar / Moeder bruid Elisabeth Josina Schouw
  Soort registratiehuwelijksakte
  Aktenummer24 Plaats Boxtel Datum huwelijk10-07-1813
  Periode1813 Deel Huwelijksregister Boxtel 1813 Toegangsnr.50 Inv.nr.1104

IVc. Willem Hoevenaar, geb. Boxtel  21-1-1819, heelmeester (1883), oud-controleur v.d. Waarborg d. G.Z.W. (1890), overl. Hatert 6-12-1890 (akte Nijmegen; 71 jr; zn van Cornelis Hoevenaar en Aletta Kuijper), tr. Rotterdam 4-8-1852 Appolonia Baartz, geb. Schiebroek 18-7-1830, woont te Utrecht (1915), overl. Zeist (Den Dolder) 16-12-1915 (85 jr), dochter van Willem Baartz en Cornelia Christina Johanna Engels.
NB.
- [1832] Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825)
  Volgnummer : 064 Naam : Stephanus Hendrik Willem Tricht
  Ouderdom : 44 Beroep : chirurgijn Woonplaats : B190 Wijnstraat
  Ongehuwd/gehuwd/wedn : gehuwd (4 kinderen)
  Aanmerkingen : Korporaal bij de vorige Schutterij
  Boek : gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk B
  Bron : SAD 5-556
- Inkwartieringsregister ca 1830-1840 (wijk A-B)
  Naam : S.H.W. van Trigt
  Woonplaats : Wijnstraat B190 geh. Beroep : heelmeester
  Eigen of huur : eigen Getal kinderen : vier
  Regel doorgestreept (of niet) : niet doorgestreept
  Bron : SAD 5-655 Cohier van Letter B (aangelegd ca 1835)
- Hoofdbewoners in register inkwartiering ca 1842-1866 (wijk A-B-C-D-E/MW)
  Naam : erve S.H.W. van Trigt
  Woonplaats : Wijnstraat B190 geh. Beroep : geen
  Eigen of huur : eigen Getal kinderen : -
  Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
  Bron : SAD 6-7283
- ledenlijst Pictura : Hendrik Albert van Trigt geb. te Dordr 22 oct 1829 30 Sept 1852 bed. 15 Sept 1855
- Hendrik Albert van Trigt, geboren Dordrecht 22 oktober 1829, overleden Heiloo 6 juni 1899. Leerling van de Haagse Akademie (1845-1852), daarna vertrok hij naar Parijs, waar hij tot 1857 studeerde o.l.v. Robert Fleury. Hij werkte en woonde afwisselend in Dordrecht en Antwerpen, in Antwerpen studeerde hij bij H.J. baron Leys. Ook woonde en werkte hij te Amsterdam, Oosterbeek, Hilversum en Nijmegen. Bekend historieschilder, tevens lithograaf, na 1890 maakte H.A. van Trigt alleen aquarellen. Tentoonstellingen te Amsterdam en Den Haag. Werken in bezit van Rijksprentenkabinet en Rijksmuseum te Amsterdam, Museum Dordrecht, Haags Gemeentemuseum, Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam ea.;
[http://nl.peterpappot.com/painters/pappot/T/124/]
- Bruidegom Willem Hoevenaar , geb. Boxtel 33 jaar
  Vader Cornelis Theodorus Hoevenaar Moeder Aletta Kuiper
  Bruid Apolonia Baartz , geb. Schiebroek 22 jaar
  Vader Willem Baartz Moeder Cornelia Christina Johanna Engels
  Plaats Rotterdam Huwelijksdatum 04-08-1852  Opmerkingen akte nr. 535 Bron Rotterdam 1852 b074
- [1890] Heden overleed, in den ouderdom van 71 jaar, onze vader, de Heer WILLEM HOEVENAAR, oud-controleur v.d. Waarborg d. G.Z.W. (C.C.J. van Trigt-Hoevenaar, H.A. van van Trigt, S.M. Hoevenaar) St. Anna bij Nijmegen 16 dec 1890;
[Het nieuws van den dag : kleine courant 20-12-1890]
Kinderen:
1. Cornelis Theodorus Hoevenaar, geb. Leeuwarden 08-06-1853, ambtenaar (1885), overl. Arnhem 26-03-1885.
2. Cornelia Christina Johanna Hoevenaar, geb. Leeuwarden 8-10-1854, kunstenaar, overl. Haarlem 15-3-1924 (69 jr), tr. Arnhem 24-5-1883 Hendrik Albert van Trigt, geb. Dordrecht 22-10-1829, leerling van de Haagse Akademie (1845-1852), lid Teekengenootschap Pictura van 30 sept 1852 t/m 15 sept 1855, kunstschilder (1883), weduwnaar van Susanna Harmina Spakler (1883), overl. Heiloo 6-6-1899, zoon van Stephanus Hendrik Willem van Trigt (chirurgijn/B190 Wijnstraat (1832)) en  Ida Albertina Backer. (Kinderen: dr. H. van Trigt * Amsterdam 29-3-1884)
3. Willem Hoevenaar, geb. Leeuwarden 18-1-1857, te Brussel (1924).
4. Sara Maria Hoevenaar, geb. Leeuwarden 19-5-1860, te Haarlem (1924).

* * * generatie 5 * * *

V. Hubertus Paulus Hoevenaar van Geldrop, geb. Amsterdam 16-3-1814, sedert 1843 was hij eigenaar van Kasteel Geldrop dat hij erfde van Sara Hoevenaar, overl. Geldrop 18-02-1886, tr. Anna Maria Marciane Catharina Holmberg de Beckfelt.
NB.
- [http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubertus_Paulus_Hoevenaar]
- Aangekomen Passagiers. Batavia. Stad Enschede, Noordhoek Hegt, Mevr. Hoevenaar en familie, mevr. van der Herdt, de jongejufvr. ten Brink.
[Algemeen Handelsblad 06-04-1858]
- Een opvallend stuk is de graftombe van H.P Hoevenaar, heer van Geldrop en familie. Mausoleum HOEVENAAR, hr van Geldrop.
  H(ubertus) P(aulus) HOEVENAAR * 16-03-1814 + 18-02-1886
  Arnaudina HOEVENAAR * 20-08-1855 + 10-04-1933 vrouwe van Geldrop, e.v. van TUIJL van SEROOSKERKE
[http://www.online-begraafplaatsen.nl/begraafplaats.asp?command=showbg&bgp=17]
- Hoogen raad der Nederlanden op 15,20 sept,11, 18 en 25 Oct 1854 in de zaak van H.P. Hoevenaar, administrateur van de suikerfabrijk Pangkah, residentie Tagal
[http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN616611668&PHYSID=PHYS_0009]
- 20.  Kasteel Geldrop Baron z'n Hof Mierloseweg 1  5662 KA Geldrop (gemeente Geldrop-Mierlo) Een ommuurde bloementuin, gelegen op het Landgoed Kasteel Geldrop. In de tuin staat een Oranjerie en een Victoriaanse Kas. De tuin is aangelegd in 1866 door H.P. Hoevenaar. In d'n Hof is ook een educatieve insectentuin.
[http://www.q12.nl/bezoektuinen_noordbrabant.htm]

- EPILOOG HET HUYS TEN DONCK NA OTTO PAULUS Otto Paulus ... Haar grootvader van moederszijde, Hubertus Paulus Hoevenaar van Geldrop, had in Nederlands-IndiŽ fortuin gemaakt ...
[Huys ten Donck en de familie Groeninx van Zoelen Irma Thoen - 2006 - 175 paginaís]
- [1893] Badgast op donderdag 24 augustus 1893 Domburg
  Freule M. Hoevenaar van Geldrop
  Woonplaats (residence) : Geldrop (bij Eindhoven)
  Land (country) : Nederland
  Aantal personen (number of persons) : 1
  Datum aankomst (date of arrival) : 24-08-1893
  Logeeradres (stay) : Schuttershof
  Bron : Zeeuws Archief, Badgasten in Domburg 1883-1921. 
Kinderen:
1. Marie Amťlie Hoevenaar van Geldrop, geb. Tegal/Djawa-Tengah/Indonesie 18-10-1854, overl. Huize Relaer/Aalten 30-4-1932, tr. 's-Gravenhage 8-12-1884 Edzard Reint van Welderen Rengers, commies bij het Departement van Waterstaat Handel en Nijverheid.
2. Arnaudina Hoevenaar, geb. 20-8-1855, zij erfde het kasteel in 1905, overl. 10-4-1933, tr. 's-Gravenhage 24-5-1881 Hendrik Nicolaas Cornelis van Tuijl van Serooskerke, adjunct commies bij het Gemeente Bestuur. (Kinderen: Hendrik Nicolaas Cornelis * 's-Gravenhage 26-7-1882).

LOSSE GEGEVENS

- I. Hendrik Hoevenaar, tr. Jenneke Willems
II. Willem Hoevenaar, jongman van Dordrecht woont in de Vleeshouwerstraat geass. met Hendrik Hoevenaar zijn vader, otr/tr Dordrecht 23-4-1739/10-5-1739 Joostina/Stijntje van Outheusden, j:d: van Geertruijdenbergh, woont op de Groenmart volgns conzent van Hendrina WIJNOCXBERGEN laest wed Matthijs Goetzee haer moeder volgens acte in dato den 3-4-1739 gepasseert voor den notaris Cornelis van Opstal tot Geertruijdenbergh, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 19-8-1766 (Stijntie VAN OTHEUSDE huijsvr van Wilm Hoevenaer in de Botgestraat;laet kindere na;gemeen graft).
Kinderen:
1. Jenneke, ged. Dordrecht 25-9-1743, tr. (1) Willem Humberg, tr. (2) Gerrit Ridderhof
2. Cornelis, ged. Dordrecht 7-7-1747
3. Hendrik, ged. Dordrecht 7-11-1749
4. Cnelis, ged. Dordrecht 17-12-1751.
5. Cornelis, ged. Dordrecht 16-2-1753.
6. Hendrijka, ged. Dordrecht 1-12-1756.

- Cornelia Hoevenaar, tr. Jacob 't Hooft
NB.
- otr. Dordrecht 10-7-1707 (tr. 24/7)
Aert Hendrickse Weijmans, j:m: woont aen den Rietdijck geadsist. met sijn vader, met
Catharina Cornelis 't Hooft, j:d: wooont inde Torenstraet beijde van Dordregt, geassist. met Cornelia Hoevenaar huijsvrouw van Jacob 't Hooft desselfs aengehoude suster.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1707.pdf]


- I. Cornelis Hoevenaar (Carel Hoevenaar), otr. Dordrecht 29-10-1739 Willemina van der Kloes
NB
- Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
  Datum : 07-06-1788
  Beroepsgroep : gilden: appelkopers
  Naam : Corn. Hoevenaar
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)

Kinderen:
1. Nicolaas, ged. Dordrecht 27-4-1740.
2. Nicolaes, ged. Dordrecht 23-3-1746.
3. Cornelia, ged. Dordrecht 13-12-1747.
4. Hendrikje, ged. Dordrecht 28-6-1750.
5. Willemijntje, ged. Dordrecht 21-10-1753.
6. Arij, ged. Dordrecht 25-12-1757.

II. Cornelia Hoevenaar, ged. Dordrecht 13-12-1747, j.d. geboren te Dordrecht woont in 't Steegoversloot geassisteert met haar vader Cornelis Hoevenaar, otr/tr. (2) Dordrecht 25-11-/12-12-1780 (ds. van Hiltrop) Paulus Holland, wedn. gebore te ZZee (Zierikzee) en woont scheep (zonder kinderen)(1780).
NB.
- zeebrief 06-03-1775 6e Maart Paulus Holland van Dordt., ít Schip de Vrouw Cornelia, gt. 100 lasten voor díhr. van Dongen. Eed gedaan.
- Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
  Datum : 25-06-1788
  Beroepsgroep : gilden: kramers
  Naam : Paulus Holland
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)
- Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)(gedwongen lening (obligatie) 4% over de bezittingen/het vermogen (boven de f 2500) t.l.v. de Staten van Holland en West-Friesland)
Wijk : 08 Den geheele Kromme Elboog Nummer : 193 Naam : Poulus Hollandt Opmerkingen : Onvermogent Bron: SAD 3-3423 folio 051
Wijk : 05 De Wijngertstraat tot 't Weeshuijsstraatje en weer om tot de Kerkstraat Nummer : 121 Naam : Nicolaas Hollandt Opmerkingen : onvermogent Bron: SAD 3-3423 folio 039
Wijk : 05 De Vest, Marienbornstraat, Frankestraat en weerom Nummer : 275 Naam : Dewed.e Hollandt Opmerkingen : Bedeelt Bron: SAD 3-3423 folio 086
- (huwelijkse voorwaarden) Eerste persoon: Hollandt, Paulus / Tweede persoon: Hoevenaer, Cornelia /  Opmerkingen: echtpaar
  Archiefnummer: 20 NotariŽle archieven van Dordrecht  Inventarisnummer: 1115
  Folionummer: 1034 Aktenummer: 205
- (transport) Eerste persoon: Hoevenaar, Cornelia / Tweede persoon: Holland, Paulus / Opmerkingen: echtpaar
  Archiefnummer: 20 NotariŽle archieven van Dordrecht  Inventarisnummer: 1116
  Folionummer: 291 Aktenummer: 58
-  (testament) Eerste persoon: Holland, Paulus / Tweede persoon: Hoevenaar, Cornelia / Opmerkingen: echtpaar
  Archiefnummer: 20 NotariŽle archieven van Dordrecht Inventarisnummer: 1116
  Folionummer: 7 Aktenummer: 2
- begraafregister (Nieuwkerk) 1804-1805
  Kerk : Nieuwkerk Begraafdatum : 04-07-1804 Naam : Hennes Holland Leeftijd : - Opmerkingen : (Arm Lijken Julij 1804) Woonplaats : -
  Aangegeven door : R. van den Blijk
  Bron : SAD 11-72 folionr 285
- Hoofdgeld 1808
  A. Holland dienstbode Groenmarkt A206
  de Wed.e Holland behoeftig Kolfstraat C1519
  Lena Holland pijpebrandster Kolfstraat C1519

Kinderen:
1. Adriana, ged. Dordrecht 12-12-1781.
2. Willemina, ged. Dordrecht 16-4-1783.
3. Adriana, ged. Dordrecht 13-08-1784.
4. Cornelis, ged. Dordrecht 19-4-1789.

- I. Hendrik Hoevenaar, tr. Catrijna van der Wal
Kinderen:
1. Jenneke, ged. Dordrecht 10-5-1758.
2. Jacobus, ged. Dordrecht 30-11-1760.
3. Maria, ged. Dordrecht 3-4-1763.
4. Karel, ged. Dordrecht 31-3-1765.
5. Hendrica, ged. Dordrecht 14-6-1769.
6. Agatha, ged. Dordrecht 14-8-1771.

II. Carel Hoevenaar, geb. 28-3-1764, mandemaker (1811), overl. ca 1813, tr. Willemijna van Rijzoort, overl. na ca 1813
NB.
- [1797-1798] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : Carel Hoevenaar
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0264
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- [1798] Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur
Dordrecht, den 14 april 1798  Naam : Carel Hoevenaar  Folionummer : 13  Bron : SAD 4-128a 
Dordrecht, den 17 junij 1798  Naam : Carel Hoevenaar  Folionummer : 76  Bron : SAD 4-128b 
- [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :

Naam : Carel Hoevenaar
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0264
Biljet (of arm) : biljet
Paginanummer : 12
Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)

- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing
Naam : Carel Hoevenaar
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0264
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Suikerstraat D0264
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Carel Hoevenaar
Ongehuwd: 1
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: mandemaker
Classis: 35
Somma: 6-0-0
Aanmerkingen: 4-0-0
Folionummer en bron: 20 van archiefstuk SAD 5-897
- [1811] Datering 1764-03-28 Plaatsnaam Dordrecht Voornaam Carel Achternaam Hoevenaar
Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
Geboortedatum 1764-03-28 Beroep mandenmaker
Kanton 1 Sectie 4
- [1813] Datering 17-04-1813 Soort akte overdracht
  Koper jan rodenburg, grutter
  Verkoper carel hoevenaar
  Straatnaam suikerstraat Bijzonderheden wijk d 251
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 2 Folionummer 44 Aktenummer 5
- [1813] Grondbelasting bebouwde eigendommen 1813 (Keizerlijk decreet van 7 januari 1813)
…margemens (ondertekening): 1813-08-03
Art.: 0718
NOMS, PR…NOMS et demeures des propriťtaires et usefruitiers: Carel Hoevenaar
demeurant ŗ [-] payera pour sa cote part dans les impositions extraordinaires
ordonnťes pour 1813 d'aprŤs sa taxe primitive qui s'ťlŤve ŗ [-] Une somme de [-]
Montant de la taxe dans la contribution fonciŤre des baties pour 1813: 38,75
Montant total des impositions extraordinaires en principal, frais de confection des roles et de perception: 0,59
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 256

- [ca 1813] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : wed. Carel (geb. Willemijna van Rijzoort) Hoevenaar
Woonplaats : D0251 geheel
Beroep : mandemaker
Belasting (of huurwaarde?): 50
Folionummer : 12
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375


- J. Hoevenaar, werkgezel/D243 (1809).
NB.
- patenten Werkgezellen etc 1808-1811
Uitgegeven den : 04-03-1809
Eindigende 31 December 18.. [van hetzelfde jaar]
Namen der gepatenteerde : J. Hoevenaar
Woonplaats : D243
Namen der objecten : werkgezel
Folionummer : 064
Bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 4, inv.nr. 249

- Maria Hoevenaar
NB.
- Inkwartieringsregister ca 1830-1840 (wijk A-B)
Naam : Maria Hoevenaar
Woonplaats : Vleeschhouwerstraat A266 bov.
Beroep : geen
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : -
Regel doorgestreept (of niet) : niet doorgestreept
Bron : SAD 5-654 cohier van Letter A

(c) Dordrecht december 2010.