(VAN) HOMBROE(C)K (Hoornbroeck)
Dordrecht

- Hendrik Gillisse Hoornbroeck, j:m: van Dordrecht woont buijten de Spuijpoort, otr. Dordrecht 24-11-1669, tr. Dubbeldam 15-12-1669 Neeltje Cornelis Pater, j:d: van Dubbeldam en daer wonende.
Uit dit huwelijk:
1. Jelis, ged. Dordrecht 19-9-1670.
2. Cornelis, ged. Dordrecht 13-11-1672.

***
I. Cornelis van Hombroek, j:m: van Dordrecht woont op 't Maertensgat geassisteerd met sijn moeder, otr/tr. Dordrecht 8/22-5-1707 Macheltie Neeringh, j:d: van Dordrecht woont bij de Pelsebrugh geass. met haar moeder.
Uit dit huwelijk:
1. Henrick, ged. (NH) Dordrecht 8-7-1708, volgt IIa.
2. Cornelis, ged. (NH) Dordrecht 21-11-1709, volgt IIb.
3. Johannes, ged. (NH) Dordrecht 29-5-1712.

IIa. Henrick van Hombroek, ged. (NH) Dordrecht 8-7-1708, j:m: van Dordrecht woond op het Maertensgadt hebbende conzent van zijne moeder Magtelt Neering wed. Corn. van Hombroek door de Camerb. gevraagt, otr/tr. Dordrecht 20-5/4-5-1747 (geboden gaan in de Franse kerk) Anna Neering, j:d: van Dordrecht woond in de Voorstraat bij de Botjesstraat hebbende conzent van haar moeder Johanna van Hoogstraten wed. van Hend. Neering door de Camerb. gevraagt. 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, ged. (NH) Dordrecht 2-2-1749.
2. Hendrik, ged. (NH) Dordrecht 2-2-1749.
3. Cornelis, ged. (NH) Dordrecht 1-1-1751.
4. Magtelina, ged. (NH) Dordrecht 19-11-1752.
5. Johanna, ged. (NH) Dordrecht 23-2-1755.
6. Cornelis, ged. (NH) Dordrecht 25-9-1757.

IIb. Cornelis (van) Hombroek, ged. (NH) Dordrecht 21-11-1709, j:m: van Dordrecht woont op het Maartensgadt geass met Cornelis van Hombroek zijn vader, Heer van Asten en Ommelen, overl. Dordrecht 19-5-1787, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 21-5-1787 (de heer Cornelis van Hombroek op de Drappiershaven; laet kindere na met 6 koetzen extra eerste boete; smiddags 2 ure luijde), relatie met Ariaantje/Adriana van Volcom/Volkom, otr/tr. Dordrecht 21-5/5-6-1740 Anthonia Papegaai, geb/ged. Dordrecht 24/26-7-1719, j:d: van Dordrecht woont in het Steegoversloot geass. met Adriaan Papegaeij haer vader, Vrouwe van Asten en Ommelen, overl/begr. Dordrecht (Grote Kerk) 18/22-4-1811 (Juffr Anthonia Papegaaij wed van de Hr Cornelis van Hombroek op de Wolwevershaven letter B no. 327 met de lijkkoets; laat kinderen na; ca. 92 jr. verval).
NB.
- (1808)
DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808) (buitengewone belasting van 3 miljoen gulden)
Naam : Agatha van Hombroek
Woonplaats : B023 geheel
Beroep : rentenierse
Belasting : 325
Folionummer : 02
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

Uit de relatie met Adriana van Volkom:
1. Cornelis, ged. (NH) Dordrecht 2-7-1737, volgt III.
Uit dit huwelijk:
1. Magtelina, geb/ged. (NH) Dordrecht 1/4-6-1741.
2. Agata, geb/ged. (NH) Dordrecht 18/20-1-1743, overl. 6-9-1744, begr. (Grote Kerk) 9-9-1744.
3. Cornelis, ged. (NH) Dordrecht 20-7-1745.
4. Adriaen, ged. (NH) Dordrecht 10-4-1748.
5. Cornelis, ged. (NH) Dordrecht 1-3-1750.
6. Agatha, ged. (NH) Dordrecht 6-11-1751.
7. Antonia, ged. (NH) Dordrecht 6-2-1755, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 10-12-1792 (Mejuffr. Anthonia van Hombroek huijsvr van De Hr Jacob Vriesendurp; laat kindere na met zeve koetse extra eerste biete; 2 uure luijje op de Hooge Nieuwstraet), tr. Jacob Vriesendorp, overl. na 1792.

III. Cornelis Hombroek, j:m: van Dordrecht woont in de Kolfstraet hebbende schriftelijk consent van zijn moeder Adriana van Volkom, otr/tr. Dordrecht 10/27-5-1764 Marija Boshoven, j:d: van Dordrecht woont in de Marienbornstraat geass. met haer moeder Hendrijna van Kassel wed. van Jacobus Boshoven.
NB
- (1797) DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten
teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven;
en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.

Naam : wed. C. van Hombroek
Woonplaats (oude huisnummers!) : B327
Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [eerste linie] quitantie overgegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- (1800) DORDRECHT Kohieren betreffende de quotisatie (circa 1800) voor de wijken A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : d'wed. C. Hombroek
Woonplaats (oude huisnummers!) : B327
Klasse : 24
Belasting : 125-0-0  (2 domestieken f 2-0-0)
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 374

- (1804) DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : wed.e Cornelis Hombroek
Woonplaats (oude huisnummers!) : B327
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, ged. (NH) Dordrecht 22-7-1764.
2. Hendrina, ged. (NH) Dordrecht 4-8-1765.
3. Jacobus, ged. (NH) Dordrecht 25-9-1766.
4. Jacobus, ged. (NH) Dordrecht 12-2-1769.
5. Adrianus, ged. (NH) Dordrecht 25-8-1771, volgt IVa.
6. Jacobus, ged. (NH) Dordrecht 19-1-1774, volgt IVb.
7. Hendrina, ged. (NH) Dordrecht 24-12-1777, volgt IVc.

IVa. Adrianus Hombroek, ged. Dordrecht 25-8-1771, j:m: geboren te Dordrecht wonende op den Bleijenhoek met schriftelijk conzent van zijn vader Cornelis Hombroek, otr/tr. Dordrecht 3/19-3-1803 Elizabeth van Kuik (Kuijk), j:d: geboren te Dordrecht wonende op de Nieuwbrug met schriftelijk conzent van haer vader Huibert van Kuik.
NB
- (1800) DORDRECHT Kohieren betreffende de quotisatie (circa 1800) voor de wijken A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : A. Hombroek
Woonplaats (oude huisnummers!) : B166
Klasse : 41
Belasting : 0-10-0
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 374
- (1804) DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Adrianus Hombroek
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1032
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- (1808) DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808) (buitengewone belasting van 3 miljoen gulden)
Naam : Adrianus Hombroek
Woonplaats : B151 geheel
Beroep : paruikmaker & tapper
Belasting : 50
Folionummer : 08
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, ged. (NH) Dordrecht 5-7-1804.
2. Huibert, ged. (NH) Dordrecht 22-9-1807.

IVb. Jacobus Hombroek, j:m: wonende in de Schotsen Thuin geassisteerd met zijn vader Cornelis Hombroek (1797), wedr van Dordrecht wonende op den Rietdijk (1799), otr/tr. (1) Dordrecht 19-10/4-11-1797 Willemina Lovink, j:d: geboren te Dordrecht wonende aan de Noordendijk geass. met haar vader Hermanus Lovink, overl. voor 1799, otr/tr. (2) Dordrecht 21-3/6-4-1799 Josina Brands (Stoep), j:d: van Dordrecht wonende in de Nieuwstraat.
NB
- (1804) DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Jacobus Hombroek
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1337
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

Uit het eerste huwelijk:
1. Maria, ged. (NH) Dordrecht 15-3-1798.
Uit het tweede huwelijk:
1. Hendrik, ged. (NH) Dordrecht 20-1-1800.
2. Cornelia, ged. (NH) Dordrecht 5-8-1801
3. Elizabeth, ged. (NH) Dordrecht 19-6-1803, dienstbaar (1830), overl. Dordrecht 14-12-1870, tr. Dordrecht 3-11-1830 (aktenr. 110) Laurentius (Lourens) Wijnhoven, geb. (RK) Dordrecht 12-3-1808, smid (1830), mazelaar (1860-1890), overl. Dordrecht 30-9-1871.
4. Jacobus, ged. (NH) Dordrecht 22-2-1805.
5. Adrianus, ged. (NH) Dordrecht 24-10-1806.
6. Johannes Wilhelmus, ged. (NH) Dordrecht 27-3-1810.

IVc. Hendrika Hombroek, ged. (NH) Dordrecht 24-12-1777, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 9-6-1824 (graf 187; 47 jr; bij de Nieuwkerk wijk C455; laat geen kinderen na met de lijkkoets ten 10 uren), tr. Nicolaas van Slingerland, overl. na 1824.
NB
- (1800)
DORDRECHT Kohieren betreffende de quotisatie (circa 1800) voor de wijken A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : N. van Slingeland
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0303
Klasse : 41
Belasting : 0-10-0
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 374
- (1804) DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Nicolaas van Slingeland
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0144
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

LOSSE FEITEN

- (Gens Nostra 1974)
I. Cornelis Papegaaij, geb. ca. 1644, overl. 30-12-1731 (oud 87 jr./6 mnd./min 2 dg.), begr. (in de kerk) Engelen 5-1-1732, tr. Heyltje (Helena) Ariens van den Heesacker, geb. ca 1643, overl. 12-11-1711 (68 jr.).
Uit dit huwelijk:
1. Adriaen, geb. Sommelsdijk ca. 1673, volgt II.
2. Margrietje Papegaaij, overl. 6-6-1707.
3. Elisabeth Papegaaij, overl/begr. Engelen 31-8/3-9-1721, tr. Jacobus de Ouden, overl. 17-12-1712.
4. Johannes Papagaaij, Schout en Secretaris te Chaarlois, overl. Charlois 24-3-1734, begr. Charlois (in de kerk) 29-3-1734, tr. NN.
Uit dit huwelijk:
   a. Johanna Papegaaij, overl. 12-7-1743, begr. Charlois (in de kerk boven op de kiest van haar vader) 18-7-1743.


II. Adriaen Papegaey/Papegaaij, geb. Sommelsdijk ca. 1673, j.m.(?) afk. onbek. won. Dordrecht (1707), , tr. (1) Middelharnis 13.3.1695 Agniete Cornelis, wed. van Zeger de Kok van Nerijnen, otr/tr. (2) Rotterdam 16-10/2-11-1707(Grote Kerk door Ds. Fruijtier) 2-11-1707 Aafje van der Zee, geb. eiland Putten (?), won. Oppert (afk. onbek.)(1707), overl. als wed. vr sept. 1763, dr. van Klaas van der Zee (overl. 6-3-1721/out 77 jr.-3 mnd.-18 dg/begr. N.K. 10-3-1721) en Stijntie Jacobs Papagaaij (overl. 20-9-1720/begr. Rotterdam (Zuijder Kerkhoff) 27-9-1720/out 78 jr.-5 mnd.-22 dg.).
NB.
- 24. 1.1707 overl. mijn Meutie Maarttjen Ariens Papegaaij.
- 26.11.1713 overl. mijn vrouws meutie Teuntie Jacobs Papegaaij, wed. van Marcus Barm, out 73 jr. en 8 mnd., begr. Rotterdam N.K.

Uit het tweede huwelijk:
1. Cornelis, geb. Dordrecht 2-4-1709, ged. ald. (Augustijner kerk) Dordrecht 5-4-1709, overl. Dordrecht 26-4-1709, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 29-4-1709 (oud 3 weken 3 dg.).
2. Christina, geb. Dordrecht 21-6-1710, ged. Dordrecht (Augustijner kerk) 23-6-1710, won. te Nuenen (1782), overl. n okt. 1793, tr. Dordrecht 3-6-1744 (Augustijner kerk) Paulus den Besten, geb. Dordrecht 10-11-1708, overl. ald. n okt. 1793, zn. van Simon en Anna van Hoven. Uit dit huwelijk vier kinderen geboren te s-Hertogenbosch.
3. Helena, geb. Dordrecht 12-7-1712, ged. Dordrecht (Aug, kerk dom. Besschaart ) 17-7-1712, ged. Vlissingen 18-7-1712, overl. na 1782.
4. Cornelis, geb/ged. Dordrecht 24/25-11-1714, testament Dordrecht 1-11-1782, tr. Anna Jacoba Kuypers.
5. Nicolaas, geb/ged. Dordrecht 22/24-11-1716, overl/begr. ald. (Grote Kerk) 18/21-12-1718 (out 2 j. en 26 dg.).
6. Antonia, geb/ged. Dordrecht 24/26-7-1719, lidmaat in de Christelijke Gemeente tot Dordregt 4 (of 24) juli 1731, Vrouwe van Asten en Ommelen, tr. Dordrecht 5-6-1740 (in de Franse kerk) Cornelis van Hombroek, ged. ald. 21-11-1709, koopman te Dordrecht (1782),  Heer van Asten en Ommelen, zn. van Cornelis en Machteld Neering.

- Adriaan van Hoogstraten, zn. van Staes Adriaensz en Catharina Dirksdr. Schenck (tr. Dordrecht jan. 1669), won. 1717 Kolfstr. Dordrecht, mr. bakker, overl. 1724, tr. ald. (1) 21.6.1693 Magdalena van Loon, overl. 1717, (2) 28.12.1717 Marija Papegaeij, dr. van Andries; zij hertr. won. Lindegragt D. 2.9.1731 Samuel van Hek.

- Adriaan Papegaaij, geb. Sommelsdijk ca. 1672, zn. van Cornelis Adriaansz P. (geb. ca. 2.7.1644).
- Frans P., wedn. van Anna Steddoni, ondertr. Sommelsdijk 256.1667, tr. op de Stad (aan t Haringvliet) 31.7.1667 Janneken Abramsdr., ged. Sommelsdijk 17.2.1639, dr. van Abraham Marijnisz. en Arentje Arentsz.