geslacht Hooft (o.a. P.C. Hooft)
Bron: 'Uit den Muiderkring' door dr. P. Leendertz Jr. (Haarlem-de erven F. Bohn NV 1935)

Geslacht Hooft

I. Willem Janszoon Hooft, geb. Zaandam ca. 1490/1515, voer op de Oostzee, overl. (op zee) 10-8-1568, tr. NN.
Kinderen [volgorde willekeurig]:
1. Cornelis Willemsz Hooft, volgt IIa.
2. Claes Willemsz Hooft, volgt IIb.
3. Jan Willemsz Hooft, jong overl.
4. Gerrit Willemsz Hooft, jong overl.
5. Jan Willemsz Hooft, de Oude, volgt IIc?.
6. Jan Willemsz Hooft, de Jonge, volgt  IIc?.
7. Pieter Willemsz Hooft, volgt  IId.
8. Broer Willemsz Hooft, st[erf] ongeh. op zee.
9. Krijn Willemsz Hooft, volgt  IIe.

* * GENERATIE II * *

IIa. Cornelis Willemsz Hooft, tr. Alyd Cornelisdr Jongh, begr. N.K. 23-9-1565.
Kinderen:
1. Aegt Cornelisdr Hooft, st[erf] jong.
2. Jan Cornelisz Hooft, schepen 1574, Raad ter Admiraliteit 1591-1600, Kolonel der Schutterij 1589, lid der Kamer 'In Liefde Bloeiende', st. 15-2-1600, tr. Clara Jacobsdr Moes, begr. O.K. 11-1-1614. (geen kinderen)
3. Aeghje Cornelisdr Hooft, begr. N.K. 14-9-1590, tr. Cornelis Pot, st. 30-9-1591. (7 kinderen)

IIb. Claes Willemsz Hooft, tr. Dieuwertje Claesdr, st. 1596.
Kinderen:
1. Jannetje Claesdr Hooft, tr. 29-8-1580 IJsbrand Albertsz Ben, geb. 1556, schepen 1694, begr. N.K. 19-11-1625.
2. Claes Claesz Hooft, buurtmeester van Ouder-Amstel, begr. N.K. 14-10-1602, tr. Geertje Willemsdr. (8 kinderen)
3. Margareta Claesdr Hooft, volgt IIIa.

IIc. Jan Willemsz Hooft.
Kinderen:
1. Pieter Janszoon Hooft, koopman op Holland 1596, tr. La Rochelle Maria Gelle.
2. Thomas Janszoon Hooft, te Londen.

IId. Pieter Willemsz Hooft, tr. (1) Jannetje Hendriks van de Wormer, st. 1559, tr. (2) Marie Egbertsdr, tr. (3) Wijberigh Jansdr, tr. (4) Engeltgen Gheertendr van Dorsten.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Hendrik Pieters Hooft, geb. 1535, st. te Alkmaar 30-5-1596, tr. Amsterdam 1581 Geertje Claesdr Stooters, st. 13-11-1615. (geen kinderen).
2. Jan Pieters Hooft, geb. 1543, volgt IIIb.
3. Cornelis Pieters Hooft, geb. 1547, volgt IIIc.
4. Willem Pietersz Hooft, geb. 1549, volgt IIId.
5. Gerrit Pieters Hooft, volgt IIIe.
6. Claes Pieters Hooft.

IIe. Krijn Willemsz Hooft.
Kinderen:
1. Cornelis Krijnsz Hooft, is met zijn vader op zee in de Duyns verongelukt.
2. Pieter Krijnsz Hooft, tr. (1) Weyntien Engelen, tr. (2) Maria Thijssen. (geen kinderen)
3. Willem Krijnsz Hooft, volgt IIIg.
4. Geertruid Krijnsdr Hooft, tr. Cornelis Roos, apotheker.
5. Krijn Krijnsz Hooft, volgt IIIf.

* * GENERATIE III * *


IIIa. Margareta Claesdr Hooft, begr. N.K. 6-2-1617, tr. Jacob Simonsz de Rijck, geb. 1541 of 1542, st. 11-9-1584.
Kinderen:
1. Simon de Rijck, geb. 1565, bewindhebber O.I.C. 1625, schepen 1627, raad 1628, st. 10-5-1652, tr. 16-1-1594 Maria Simonsdr Jonkheyn, geb. 1562, begr. N.K. 16-10-1622. (geen kinderen)
2. Willem de Rijck, geb. 1570, tr. 12-12-1593 Maritge Cornelisdr Pot. (zie IIa.3)
   a. Agatha de Rijck, tr. Hans Romburgh.
      1. Pieter Romburgh, st. ongeh.

3. Geertruyd de Rijck, st. 27-1-1639, tr. (1) 20-10-1593 Absolon Claesz (of Nicolai), tr. (2) 23-6-1602 Jan Jansz van Hoorn, geb. 1561, fabriekmeester 1603, raad 1613, st. 11-5-1623, begr. N.K. 14-5-1623, wedn van Marij Eghbertsdr Vinck.
  a. Elisabeth Absolon, st. 14-6-1628, tr. 28-8-1616 Willem Adriaensz Raep, geb. 13-12-1585, st. 7-9-1646. (vele afstammelingen)
  b. Jacob van Hoorn.
  c. Simon van Hoorn.

4. Aechje de Rijck, tr. Pieter Jansz Nachtglas. (2 kinderen)
5. Jannetje de Rijck, tr. IJsbrand Ben.

IIIb. Jan Pieters Hooft, geb. 1543, begr. N.K. 4-6-1602, tr. 1570 Geertruyd Lons, st. 1608.
Kinderen:
1. Jan Jansz Hooft, geb. 1566, begr. O.K. 23-9-1645 (ongehuwd).
2. Jannetje Jansdr Hooft, geb. 1672, tr. 1597 Salomon Voerknegt. Negen kinderen o.a.:
   a. Jan Voerknegt, ged. O.K. 5-12-1604, wordt in 1656 substituut-schout als opvolger van Pieter Jansz Vlasvat.
3. Dr. Pieter Jansz Hooft, geb. aug. 1575, st. 14-1-1636, tr. O.K. 22-6-1614 Geertruyd Overlander, geb. 4-8-1577, st. 6-5-1653. Dochter:
   a. Catharina Pietersdr Hooft, geb. 28-12-1618, ged. N.K. 1-1-1619, st. 30-9-1691, tr. 14-8-1635 Cornelis de Graeff, geb. 15-10-1599, schepen 1640, raad 1639, burnemr 1643 enz, st. 4-5-1664. (3 kinderen)
4. Geertruid Jansdr Hooft, geb. 1578, begr. N.K. 15-7-1636, tr. 13-6-1599 Volkert Overlander, Heer van Purmerend en IJpendam, geb. 10-7-1571, schepen 1603, raad 16605, Lid van de Admiraliteit 1614, burgemr 1628, st. 18-10-1630, begr. 24-10-1630. Tien kinderen o.a.:
   a. Maria Overlander, geb. 24-6-1603, st. 27-1-1678, tr. 23-4-1630 Frans Banningh Cocq, geb. 23-2-1605, st. 1-1-1655.
  b. Geertruyd Overlander, geb. 25-8-1608, st. 7-1-1634, tr. 1-11-1633 Cornelis de Graaff, Vrijheer van Zuidpolsbroek, geb. 15-10-1599, st. 4-5-1664.

5. Willem Jansz Hooft, geb. 1581, volgt IVa.
6. Jacob Jansz Hooft, geb. 1586, st. ongehuwd.

IIIc. Cornelis Pieters Hooft, geb. 1547, schepen 1582, raad 1684, burgemeester Amsterdam 1588 enz, Gecommitteerde raad 1599-1601, st. 1-1-1626, begr. N.K. 5-1-1626, otr. 8-11-1578, tr. 24-11-1578 Anna Jacobsdr Blaeuw, begr. N.K. 17-4-1627.
Kinderen:
1. Pieter Cornelisz Hooft, geb. Amsterdam 15-3-1581, volgt IVb.
2. Jannetje, geb. 1583, jong gestorven.
3. Aeghje/Agatha Cornelisdr Hooft, geb. 1587, st. 26-8-1653, tr. 14-9-1608 Pieter Pietersz Hasselaar, ged. O.K. 26-12-1583, schepen 1626, st. 5-2-1651.
   a. Aechje Hasselaar, ged. N.K. 30-6-1609.
   b. Annetje Hasselaar, ged. O.K. 8-1-1612.
   c. Pieter Hasselaar, ged. N.K. 24-11-1614, st. 28-7-1655, tr. 30-4-1651 Maria Jansdr Hasselaer, ged. N.K. 4-7-1628, commiss. 1632, secretaris 1638-1654, st. 10-10-1698.
   d. Annetjen Hasselaar, ged. O.K. 22-6-1617.
   e. Cornelis Hasselaar, ged. N.K. 13-10-1620.
   f. Agatha Hasselaar, ged. O.K. 6-7-1623, begr. N.Z.K. 3-4-1658, tr. 2-5-1645 Gerard Nicolaasz Hasselaar, ged. N.K. 13-10-1620, comm 1651, sch. en R. 1653, Hoofdofficier 1670, st. 12-7-1672 aan eene wond, die hij bij het doen der ronde door misverstand ontvangen had.
   g. Jacob Hasselaar, ged. N.K. 19-10-1627.

4. Grietje/Margareta Cornelisdr Hooft, geb. jan. 1590, begr. N.K. 5-9-1639, tr. (1) 5-12-1610 Herman Tholinx/Teuling, ged. O.K. 10-6-1590, begr. N.K. 23-10-1627, otr. (2) 17-12-1632, tr. 9-1-1633 Jan Hagen, begr. O.K. 8-8-1645.
   a. Annetje, ged. N.K. 30-8-1611.
   b. Anna Tholinx, ged. O.K. 7-3-1613, begr. N.K. 7-12-1666, tr. (1) Sloterdijk 26-4-1639 Cornelis van der Meer, geb. Delft 1611, secretaris van sijn Genade Willem van Nassauw, st. nov. 1642, tr. (2) Willem Pauw Verouter, ged. N.K. 25-6-1617, st. 18-10-1680. (uit het tweede huwelijk kinderen)
5. Jacob Cornelisz Hooft, geb. 1592 of 1593, in 1631 huiszittenmeester van de Nieuwe Zijde, begr. N.K. 21-1-1640, otr. 22-2-1629 Johanna Willemsdr Pauw. (geen kinderen)
6. Jannetje Cornelisdr Hooft, geb. 1595, volgt IVc.
7. Hendrik Cornelisz Hooft, st. ongeh. 1627 te Batavia.
8. Annetje Cornelisdr. Hooft.

IIId. Willem Pietersz Hooft, geb. 1549, schepen 1592, begr. N.K. 18-11-1605, ondertr. 15-11-1578 Geertruid Hendriksdr. Haeck, begr. N.K. 2-9-1613.
Kinderen:
1. Johanna/Jannetje Willemsdr Hooft, geb. 1582, volgt IVd.
2. Hendrik Willemsz Hooft, geb. 1584, lid van de firma Simon de Rijck, Pieter Hasselaer en Hendrick Hooft, begr. N.K. 20-1-1626, tr. Amsterdam 28-7-1611 Haesje Houtloock, geb. Alkmaar 1589, overl. Amsterdam 1645, dochter van Hendrick Hendricksz Houtloock en Isabel Hermans Roswinckel. 
Kinderen o.a.:
   a. Hendrik, ged. Amsterdam, 3-9-1617.

3. Jacob Willemsz Hooft, st. jong.
4. Pieter Willemsz Hooft, geb. 1586, st. 23-2-1663.
5. Jacob Willemsz Hooft, geb. 1588, begr. N.K. 4-5-1658, tr. N.K. 20-9-1615 Maria Albertsdr JonckHeyn, ged. N.K. 3-2-1596, st. 22-8-1655, dochter van Elbert Simonsz Jonckheyn en Claesje Sijs Overlander. (kinderen)
6. Willem Willemsz Hooft, st. 8-9-1661.
7. Claesje Willemsdr Hooft, geb. 1597, st. 31-7-1624, tr. 1-8-1622 Nicolaes Corver, ged. O.K. 16-7-1589, sch 1654, raad 1651, burg. 1650, st. 8-9-1654.

IIIe. Gerrit Pieters Hooft, geb. 1551, st. 1-12-1600, tr. 1571 Neeltje Jansdr Grauwert.
Kinderen:
1. Jannetje Gerritsdr Hooft, geb. 1583.
2. Jan Gerrtisz Hooft, geb. 1584, begr. O.K. 28-1-1644, tr. sept. 1606 Marretje Jansdr. Eenhoorn, geb. 1586. [een zoon was 21 juli 1634 te Muiden]
3. Pieter Gerritsz Hooft, geb. 1586.
4. Lijsbet Gerritsdr Hooft, tr. Joost Claesz Anslo.
5. Pieter Gerritsz Hooft, geb. 1597, st. 18-4-1656, tr. 1624 te Weesp Wijntje Schouten. (kinderen)

IIIg. Willem Krijnsz Hooft, otr. 15-11-1578 Aeltgen Pieterdr Cort.
Kinderen:
1. Krijn Willemsz Hooft, geb. 1580, tr. 12-10-1608 Maria Warnarsdr van Bronckhorst, geb. 1587.
  a. Warnar Krijnsz Hooft, geb. 1617, otr. (1) 23-7-1637 Maria Krijnsdr Hooft, tr. (2) Cornelia Sijmonsdr.
  b. Bartha Krijnsdr Hooft, otr. (1) 13-6-1635 Dirck Krijnsz Hooft, tr. (2) 21-5-1650 Joost van den Vondel, den zoon.

2. Kind, begr. N.K. 31-3-1593.
3. Alida Willemsdr Hooft, tr. Barend Crans te Weesp.
4. Pieter Willemsz Hooft, geb. 1588, 'bergerviscooper', otr. (1) 20-5-1614 Grietgen Warnarsdr van Bronckhorst, geb. 1597, otr. (2) 17-10-1631 Neeltgen Pietersdr de Vries, geb. 1597, tr. (3) 11-4-1638 Jannetje Jansdr. (twee dochters)
5. Kind, begr. N.K. 3-6-1589.
6. Trijntgen Willemsdr Hooft, geb. 1595, tr. Gijsbert Woutersz Barrevelt.

IIIh. Krijn Krijnsz Hooft, tr. (2) Marrij Stevens.
Kinderen:
1. Krijn Krijnsz Hooft, tr. Heijlwegh Dirks.
       a. Dirck Krijnsz Hooft, otr. 13-6-1635 Bartha Krijnsdr Hooft.
       b. Maria Krijnsdr Hooft, otr. 23-7-1637 Warnar Krijnsz Hooft.
       c. Catharina Krijnsdr Hooft.

* * GENERATIE IV * *

IVa. Willem Jansz Hooft, geb. 1581, st. 1637 of 1638, tr. 28-6-1605 Ida Quekels, ged. O.K. 1-4-1582, st. 28-8-1657.
Kinderen:
1. Jan, ged. N.K. 16-4-1606.
2. Ida Maria Hooft, geb. Londen 30-1-1618 O.S., tr. Delft 19-4-1650 Mr Damiel van Hogendorp, Baljuw van Schieland, st. 30-3-1673.
3. Willem Willemsz Hooft, geb. 6-4-1620 O.S.
4. Machteld Cornelia Hooft, tr. Delft 17-6-1648 Mr Johan van der Meyden, wedn van Constantie Bartolotti.
5. Catharina Hooft, otr. Delft 19-1-1648, tr. 12-2-1648 Mr Johan Heilersieg, raet en secretaris van Z.H. den Heer Prince van Oranje.

IVb. Pieter Cornelisz Hooft, geb. Amsterdam 16-3-1581, Latijnse school te Amsterdam, universiteit van Leiden (rechten tussen 1605 en 1607), drost van Muiden 1609, wonende Muiderslot, dichter, toneel- en geschiedschrijver, overl. Den Haag 21-5-1647, begr. N.K. 27-5-1647, tr. (1) N.K. 23-5-1610 Christina van Erp, ged. O.K. 20-6-1591, st. 6-6-1624, begr. N.K. 10-6-1624, otr/tr. (2) N.K. 3/30-11-1627 Leonora Hellemans Arnoudsdochter, geb. in 1594 of 1595 te Hamburg, begr. N.K. 5-4-1661, wed. van Jan Baptist Bartolotti (geb. 1590, begr. N.K. 28-5-1624).
Kinderen eerste huwelijk:
1. Cornelis Hooft, ged. N.K. 12-4-1611, st. 26-1-1623, begr. N.K. 30-1-1623.
2. Geertruid Hooft, geb. 1615, st. vier weken later, begr. N.K. 21-5-1615. 
3. Arnoud Hooft, geb. 1618, st. 1620, begr. N.K. 6-7-1620.
4. Arnoud Hooft, geb. 1621, st. 27-4-1624, begr. N.K. 30-4-1624.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Christina Hellemans Hooft, ged. N.k. 20-8-1628, volgt Va.
2. Mr. Arnout Hellemans Hooft, ged. N.K. 23-12-1629, volgt Vb.

Kinderen eerste huwelijk Leonora Hellemans:
1. Susanna Bartolotti, ged. N.K. 19-5-1613, st. 6-3-1692, tr. (1) 6-5-1642 Mr. Johan van de Perre, geb. 1607, begr. 13-4-1647. (geen kinderen)
2. Leonora Bartelotti, ged. N.K. 21-10-1614, begr. N.K. 25-5-1617.
3. Maria Bartelotti, ged. O.K. 11-7-1621, begr. N.K. 26-5-1623.
4. Constantia Bartelotti, ged. N.K. 29-8-1623, st. in de week van 4-10 febr 1646, tr. 31-5-1644 Mr. Johan van der Meyden, geb. ca. 1609, st. 23-3-1677; hij. otr/tr. (2) Delft 17-5/17-6-1648 Matilda Cornelia Hooft, begr. 19-25 april 1665, dochter van Willem Jansz Hooft en Ida Quekels.

IVc. Jannetje Cornelisdr Hooft, geb. 1595, begr. W.K. 13-1-1639, otr/tr. 11/28-6-1615 Mr Pieter Jansz Cloeck, geb. 7-1-1585, raad en schepen 1649, st. 5-12-1667, begr. W.K. 10-12-1667, wedn van Margriet Noyon.
Kinderen:
1. Mr. Johan Cloeck, ged. N.K. 1-5-1616, secretaris 1650, st. ongehuwd 15-8-1652.
2. Margartha Cloeck, ged. O.K.14-9-1617, st. 24-11-1680, tr. 6-7-1642 Johan Hulft, ged. N.K. 28-9-1610, schepen 1655, raad 1688-1672, directeur van Guyana 1660, st. 30-12-1677. [een kleinzoon van Mr Jan Pietersz Hulft, ged. N.K. 8-4-1682, st. 27-10-1727, tr. 4-9-1713 Antonia Hop, ged. N.K. 30-1-1686, begr. N.K. 25-6-1729.]
3. Anna Cloeck, ged. N.K. 26-4-1620, st. 23-4-1686, tr. 23-11-1649 Matthaeus Onderwater, geb. 28-10-1613, regent St Hiobs gasthuys 1653, regent Aelmeoseneiers 1656, st. 27-12-1665. (kinderen)
4. Mr Cornelis Cloeck, ged. N.K. 20-9-1622, schepen 1660, raad 1681, bewindhebber W.I.C 1664, O.I.C. 1683, st. z.k. 12-4-1693, tr. ten stadhuize 11-1-1656 Johanna van der Hoeve, geb. 20-8-1624, st. 5-11-1693. (geen kinderen)
5. Pieter Cloeck, ged. N.K. 26-8-1625, commiss. en thesaur. extraord 1678-1781, st. ongeh 20-4-1681.
6. Antonia Cloeck, ged. N.K. 28-11-1627, st. 23-8-1666, tr. 19-12-1651 Mr Cornelis Hop, geb. 26-3-1620, pansoinaris van Amst. 1666, raadsheer in den Hoogen Raad 1675, st. 5-11-1704. [kinderen o.a.: Hendrik Hop, bewindhebber O.I.C. op de Heerengracht tusschen de Leidsche gracht en straat, begr. W.K. 8-7-1718 nalatend 1 kind]
7. Floris Cloeck, geb. begin 1638, advocaat, st. ongeh 22-3-1698.
8. Hendrik Cloeck, ged. Rem K. 12-7-1633, raadsheer in het Hof van Holland, begr. 25-10-1670, tr. 14-8-1663 Anna Pers, ged. Rem. K. 3-6-1646. [Kind: Mr Pieter Cloeck, tr. (1) Isabella van Beaumont, tr. (2) Brigitta Johanna Rendorp].
9. kind, begr. W.K. 4-6-1633.

IVd. Johanna/Jannetje Willemsdr Hooft, geb. 1582, st. 18-1-1642, begr. W.K. 22-1-1642, tr. 23-7-1602 Abraham le Gillon, geb. Antwerpen 22-3-1569, , in 1617 huiszittenmeester van de Oude Zijde, st. te Amsterdam 13-8-1650.
NB.
- ( http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BrievenAnthonieHeinsius1702-1720/Index/l  )
LESTEVENON, BREGITTA. V; XII
(1668-1747) Oudere zuster van Buys' vrouw Elisabeth; getrouwd met Berend Willem Ploos van Amstel, heer van Schonauwen ( 1721). Elias, Vroedschap; Genealogische en Heraldische Bladen, II (1907), 366.
LESTEVENON, DANIEL. @ # VI; VII; IX; XI-XIV; XVI-XIX
(1660-1736) Afkomstig uit een Amsterdams geslacht; verhuisd naar Gouda; lid van de vroedschap aldaar 1688; burgemeester sinds 1701; lid Gecommitteerde Raden van Holland 1706-09; gedeputeerde ter Staten-Generaal wegens Holland 1715-18. Elias, Vroedschap.
- echtgenote van, zie KINSCHOT, MARGARETHA WILLEMINA VAN.
LESTEVENON, ELISABETH. II; V-VII; X; XIII
(1671-1747) Echtgenote van Willem Buys sinds 1692; dochter van Mattheus Lestevenon en Elisabeth Backer. Elias, Vroedschap.
LESTEVENON, ELISABETH. @ XIV
(1664-1726) Zuster van Daniel Lestevenon; echtgenote van Mr. Gerard van der Dussen. Engelbrecht, Vroedschap.
LESTEVENON, MATTHEUS. II; V
(1633-1693) Amsterdams regent, schoonvader van Willem Buys. Elias, Vroedschap, II, 714.
- echtgenote van, zie BACKER, ELISABETH.
LESTEVENON, (Mr.) MATTHEUS. XVII
(1674-1743) Amsterdams regent, lid vroedschap sinds 1717; schepen in 1710, 1716 en 1717; zwager van Willem Buys.

Kinderen:
1. Dr. Willem Gillon, geb. 19-12-1607, st. 31-7-1636 aan de pest, begr. N.K. 4-8-1636, tr. O.K. 19-9-1632 Christina Balestel, geb. 1611, st. 31-7-1636 tegelijk met haar man en met hem begr. N.K. 4-8-1636.
  a. Christina Gillon, geb. 4-7-1633, st. 20-11-1658, tr. 11-5-1655 Cornelis Bakker, geb. 28-1-1633, sch. en R. 1688, kolonel der Burgerij, bewinh O.I.C., st. 25-2-1681.
  b. Johanna Gillon, geb. 11-5-1635, st. 17-9-1706, tr. 4-4-1655 Mr. Hieronymus van Beverningk, geb. Gouda 25-4-1614, st. 30-10-1690.
  c. Elisabet Gillon, st. 6-1-1703, tr. 1-7-1659 Daniel Lestevenon, ged. Walenk 3-11-1623, begr. N.K. 17-12-1666.

2. Margriete Gillon, ged. N.K. 19-7-1611.
3. Geertruid Gillon, ged. N.K. 17-9-1613, st. 22-11-1682, tr. 4-11-1653 Christiaen van Rodenburgh, schepen van Utrecht, st. 1666.
4. Peter Gillon, ged. N.K. 20-9-1615, tr. Geertruid Pietersdr van Bergen.
5. Adriana Gillon, ged. N.K. 27-8-1617, st. 12-7-1646, begr. W.K. 16-7-1646, tr. 15-8-1645 Jacobus Reynst, geb. 2-7-1621, bewinbdh. W.I.C., st. 4-9-1667.
6. Jan Gillon, ged. N.K. 21-6-1620.

* * GENERATIE V * *

Va. Christina Hellemans Hooft, ged. N.k. 20-8-1628, begr. O.K. 3-2-1681, tr. 1-3-1650 Mr. Coenraad Albertsz Burgh, Heer van Kortenhoef, ged. N.K. 23-4-1619, st. 9-11-1699, begr. 13-11-1699.
Kinderen:
1. Albert Burgh, ged. O.K. 13-12-1650, st. ongehuwd als geestelijke te Rome.
2. Eleonora Burgh, ged. Z.K. 16-11-1653, begr. O.K. 27-9-1702, tr. 25-10-1694 Wolfert Abraham Baron von Gersdorff, st. 1719.
3. Pieter Burgh, ged. Z.K. 31-1-1655, begr. O.K. 12-7-1687, ongehuwd.
4. Mr. Coenraad Burgh, ged. Z.K. 29-11-1656, st. 23-1-1701, otr. 13-11-1700 Anna Maria Bicker, geb. 1672, st. 23-1-1701. (geen kinderen)
5. Cornelis Burgh, ged. O.K. 23-6-1661, st. 15-1-1715, otr. 21-7-1690 Aletta Reynst, geb. 17-11-1664, st. 18-8-1710. (geen kinderen)
6. Arnout Burgh, st. ongehuwd.

Vb. Mr. Arnout Hellemans Hooft, ged. N.K. 23-12-1629, st. 25-2-1680, begr. 1-3-1680, tr. (1) 25-5-1655 Maria van der Hoeven, geb. 9-11-1628, st. 2-6-1663, begr. N.K. 6-6-1663, tr. (2) stadhuize van Amsterdam 15-3-1665 Anna van Hoorn, ged. N.K. 22-10-1619, begr. N.K. 12-4-1666, wed. van Jan van der Heden.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Pieter Hooft, geb. 22-3-1656, st. ongehuwd 28-8-1684.
2. Maria Hooft, geb. 25-10-1657, st. ongehuwd 23-4-1686.
3. Eleonora Hooft, geb. 28-10-1658, st. ongehuwd 31-7-1713, begr. N.K. 4-8-1713.
4. Johanna Constantia Hooft, geb. 12-10-1660, st. ongehuwd 16-11-1719, begr. N.K. 21-11-1719.
5. Robbert Hooft, geb. 25-2-1663, st. ongehuwd te Padua 14-7-1699.


* * *

LOSSE GEGEVENS

- Mr. Jacob Hooft, geb. ca. 1591 (26 jr in 1617), geassisteerd met zijn stiefvader Cornelis Outgersz (1617), otr. 27-10-1617 Margarite du Quesnoij.
NB.
- testament notaris Ghijsberts 10-1-1617 (no 30, fol 855): laat bijna alles na aan zus Maria Joosten.


- Tijmen Jakobs Hooft, chirurgijn.
NB.
- verklaring voor notaris Fred van Banchem 25-8-1615 (no 275, fol 168).

Kind:
1. Maritje, ged. N.K. 27-3-1612.

- Pieter Hooft, koopman te Dantzig (1598).

- Jan Hooft, tr. Maijke Krijns.
Kind:
1. Dirck, ged. N.K. 26-7-1616.

- Willem Hooft, begr. O.K. 22-9-1642.

- Pieter Hooft, begr. O.K. 22-8-1667 (komt van de Heregraft).

- begr W.K. 14-6-1644 kind van Jan Hooft.
- begr. W.K. 14-2-1645 Johannes Hooft.

- kohier 200ste penning:
Johanes Hooft, op het Singel O.Z.
Willem Hoofts wed.
Nicolaas Hooft apoteeker.
Joanna Hooft voor d'Erven van Gerrit Hooft.

- Jan Hooft, aangifte 12-9-1681 voor het recht van collaterale successie van de nalatenschap van Pieter Hooft (f 2740,-).

- Antonij Hooft, tr. Sara Kemp.
NB.
- huw voorw Amsterdam notaris Warnaerts 28-8-1630.

http://www.parlement.com/9291000/bio/00272  Mr. J. Corver Hooft

http://utopia.knoware.nl/users/vanderwa/gen/f1617hen.htm