HO(O)GERWERF (alias VAN GAMEREN)
Heerjansdam/Kijfhoek

I Wouter Gerritsz HOOGERWERF alias VAN GAMEREN, geb. ca. 1595 (mogelijk) Lekkerkerk, doopgetuige Heerjansdam 3-6-1644, ovl 1660-1669, tr (1) Oost-Barendrecht 9-9-1618 (? otr 19-8-1618) Neeltgen Adriaens JEISKOOT, geb. Oost-Barendrecht (verm.), tr (2) voor 6-9-1643 Mariken/Margie ARIENS, overl. 1647-1669.  
Uit het eerste huwelijk:
?1. Adriaen Wouters, volgt II.a 
?2. Adriaentgen Wouters, geb voor 1643, doopgetuige 1678+1682
?3. Cornelia Wouters
?4. Jannechie Wouters, doopgetuige Heerjansdam 7-5-1651 (?)
?5. Lidewij Wouters, geb 1620, tr Marinis Jansz. Morgaert (Kind: Neeltge Marinusdr. Morgaert, ged Puttershoek 8-2-1654) 
?6. Reijnborgh Wouters HOOGERWERF, j:d: van Kijfhoek, tr Heerjansdam 6-6-1652 Arien Corns BOENDER, j:m: van Claeswael in Groot Cromstien (Kind: Neeltje, ged Numansdorp 26-3-1656)
?7. Willemken Wouters, volgt II.b
?8. Neeltje, geb voor 1643, doopgetuige Heerjansdam jan 1647(?) + 8-11-1648 (?) +1671
?11. Maria, geb voor 1643, doopgetuige Heerjansdam 1685
?12. Gerrit, geb Kijfhoek ca 1640-1650, volgt II.c

Uit het tweede huwelijk:
1. Geertie, ged Heerjansdam 6-9-1643 (get. Lideroy Adrianes, Janneke Corn)
2.
Isack, ged Heerjansdam 3-7-1644 (get. Maeyke Abrahams), doopgetuige 1671
3
. Geertie (Geertruijd), ged Heerjansdam 21-7-1647 in Kijfhoek (get. Josie Pieters)

II.a
Adriaen Wouterse HOOGERWERF, geboren Kijfhoek circa 1640, otr Coorndijk 8-2-1665 met Kleijsje Dircksz VERIJ, geb Piershil circa 1645, overleden 1683-1686, dc van Dirck Janse VERRIJ.

II.b
Willemken Wouters, tr Aert Jansen VAN SULICOM/Suijkkom, ovl voor 1661  
Uit het huwelijk:
1. Gijsbertie, ged Heerjansdam 6-1-1652 (Josijntje Jans Vincken, Mayken Jans, Gijsbert Woutersen)
2. Lambert, ged Heerjansdam 4-7-1655 (Sigien Corn, Maerten Woutersen)
3. Pleuntien, ged Heerjansdam 19-11-1657 (Arie Woutersen, Anneken Wouters)  
4. Wouter, ged Heerjansdam 16-1-1661 (Jan Joosten, Susannigje Ariens)  

II.c Gerrit Wouters HOGERWERF, geb. Kijfhoek ca 1640/1650, ovl 30-3-1703 Kijfhoek (aangifte), begr Kijfhoek, tr 17-1-1670 te Hekelingen (ondertrouw) Neeltie JANS, geb. Simonshaven.
Uit het huwelijk:
1. Marijgje, ged Heerjansdam 8-2-1671 (get. Jacob Jansen Visscher, Isack Woutersen, Neeltje Wouters)
2. Maria, ged Heerjansdam 15-3-1676 (get. Annigje Abrams), volgt III.a
3. Geertruij/Geertruyd Gerrits HOGEWERF, ged Heerjansdam 8-3-1682 (get. Ariaentje Wouters) , tr Ary Damis VAN 'T ZELFDE
4. Wouter, ged Heerjansdam 15-8-1678 (Ariaentje Wouters), volgt III.b
5. Jan, ged Heerjansdam 25-2-1685 (Maria Wouters)

III.a Maria/Marijtje Gerrits HOOGWERF, ged Heerjansdam 15-3-1676,  j:d: in Kiefhoeck wonende tegenwoordig aldaer (1697), otr Heerjansdam 9-11-1697, tr Ridderkerk 1-12-1697 Pleun Cornelisz PRUIMSTRAAT, wonende Ridderkerck (1697),  geassisteerd met zijn oom Pieter Cornelis Cranenburg (1697).
Uit het huwelijk:
1. Stijntje, ged Ridderkerk 1705

III.b Wouter Gerrits HOOGERWERF, ged Heerjansdam 15-8-1678, schepen van Kijfhoek omstreeks 1720, otr Heerjansdam 9-2-1704, tr Kijfhoek 30-3-1704 Jannitje Jonas SCHOUT(T)EN (SMOUTER).
Uit het huwelijk:
1. Gerrit, ged Heerjansdam in de kerck van Kiefhoeck 2-11-1704 (get Marijtje Gerrits Hoogwerf)
2. Maria, ged Heerjansdam 4-7-1706 (get. Aagje Jonasse Schouten), volgt VI.a
3. Neeltie, ged Heerjansdam 10-6-1708 in de kerck van Kiefhoeck (get Neeltje Gerrits Hoogerwerf)
4. NN, ged Heerjansdam 18-5-1710 (get. Neeltie Jakobs Rees)
5. Ariaantie, ged Heerjansdam 15-5-1712 in Kiefhoek (get. Kornelia Kornelis), j:d: van Kijfhoek, otr Heerjansdam 8-11-1742 Cornelis Janze HOOGERWERF, j:m: van Ridderkerk, kerkelijk onder Rijsoort  
6. Jonas, ged Heerjansdam 29-3-1715 (get. Marykie Gerrits Hogerwerf)
7. Arij Wouterse, ged Heerjansdam 1-8-1717 (get. Neeltje Pleunen), j:m: van Kijfhoek, otr Heerjansdam 20-11-1750, tr Kijfhoek Maggeltie DORSMAN wed van Jacob DE RAAT, wonende in Kijfhoek.
8. Cornelis, ged Heerjansdam 31-9-1726 (get. Neeltje Ariens), volgt IV.b

VI.a
Marijtie Wouters HOOGERWERF, tr Willem Jansz DE KUIJPER.
Uit het huwelijk:
1. Jan, ged Grote Lindt 29-3-1733 (get. Levina Jansz huijsvrouw van Pieter Aertse RIJKE)
2. Cornelia, ged Grote Lindt 11-6-1735 (get. Levijntje JANSZ huijsvrouw van Pieter RIJKE)
3. Neeltie, ged Grote Lindt 20-4-1738 (get. Ariaentie WOUTERSE)
4. Aegje, ged Grote Lindt 5-3-1741 (get. Adriana Janse VAN HOEK huysvrouw van Wouter Janse KUIJPER)
5. Wouter, ged Grote Lindt 12-8-1744 (get. Jannichje Josiasse SCHOUTEN)


IV.b Cornelis HOOGERWERF, geb van Kijfhoek, ged Heerjansdam 31-9-1726 (get. Neeltje Ariens), tr Heerjansdam 9-4-1756 Geertuijda Gerritse VAN 'T ZELFDE, dr. van Gerrit van 't ZELFDE en Cornelia Jacob VAN DIJK, tr (2) Kijfhoek 8-11-1771 Rokia DE GRAAF, ged  IJsselmonde 8-10-1741, j:d: geboortig van West-IJsselmonde, wonende Kijfhoek, dc van Jacob Ariens VAN DER GRAAF en Driesje Kornelisse KEIJSER.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wouter, ged Kijfhoek  15-1-1757 (get. Marijgje HOGERWERF)
2. Wouter, ged Kijfhoek 16-11-1757 (get. Marytie Wouters HOGERWERF)
3. Joosje, ged Kijfhoek 21-1-1759 (get. Ariaantie Jacobse VAN DIJK)
4. Gerrit, ged Kijfhoek 1-1-1761 (Marijtie geritze VAN 'T ZELFDE edoch 't kind zal geheft worden door Cornelia VAN DIJK huysvrouw van Gerrit VAN 'T ZELFDE)
5. Wouter, ged Kijfhoek 29-1-1764 (get. Ariaantje Wouterse HOGERWERF)
6. Josina, ged Kijfhoek 23-11-1765 (get. Marijke Gerritse VAN 'T ZELFDE)
7. Wouter, ged Kijfhoek 10-1-1768 overleden voor de doop (get. Neeltje Wouters HOGERWERF)
8. Wouter, ged Kijfhoek 6-8-1769 (get. Neeltje Wouters HOGERWERF)
Uit het tweede huwelijk:
9. Jakob, ged Kijfhoek 8-1-1775 (get. Driesje KEIZER), volgt V.a
10. Jan + Driesje, ged Kijfhoek 2-2-1777 (de vader zelf)
11. Jannetje, ged Kijfhoek 14-3-1779 (de vader zelf), volgt V.bI

V.a Jacob HO(O)GERWERF, ged 8-1-1775 te Kijfhoek, bouwman te Kijfhoek (1841), tr 3-11-1806 te Kijfhoek met Kaatje VLIEG, ged 22-8-1779 te Heer Oudelandsambacht, ovl voor 1841.
Kinderen o.a.:
1. Rookje, geb. 26-10-1810 te Kijfhoek, tr. Jan Hoftijzer
2. Paulus, geb. 12-2-1811 te Kijfhoek, tr. Jannigje van Driel
3. Cornelis, geb. 5-1-1813 te Rijsoord
4. Cornelis, geb. 6-9-1815 te Rijsoord
5. Teuntje, geb. 24-7-1817 te Rijsoord

V.b Jannigje Hoogerwerf, ged Kijfhoek 14-3-1779, ovl  Barendrecht 15-8-1857, tr Kijfhoek 11-4-1806 Arij Stehouwer, geb 1780, ovl 1856. http://members.tripod.lycos.nl/~ouwens/stehouwer/wga25.html#I3543 
Kinderen: 
1. Rookje, geb Kijfhoek 21-11-1807, ovl 1808
2. Cornelis, geb Kijfhoek 16-6-1809, ovl Barendrecht 18-11-1885
3. Jacob, geb/ged Kijfhoek 21/25-8-1811, ovl 1813
5. Rookje (1814 - 1814)
6. Jacob (1816 - 1817)
7. Bastiaan (1817 - 1818)
8. Trijntje (1818 - 1834)

FEITEN

- Pieter Rijke Hoogwerf, j:m: woonende onder Strien (=Strijen), otr (1) Heerjansdam 5-6-1717 Lijsbet Leenders Prins, j:d: van Kijfhoek, tr (2) Steijntje Gijsbers Nugteren.  
Uit het tweede huwelijk:
1.
Maijke, ged Heerjansdam 15-1-1718 (Maijke Pieters Hoogwerf)  

- Jacob Cornelis Hoogewerff, j:m: van ít Suytlant, otr Heerjansdam 18-11-1685, tr Simonshaeven Annetje Leenderts van der Hof, j:d: van Cleijne Linde, wonende tot Heerjansdam (1685). 
Uit het huwelijk:
1. Lijsbeth, ged Heerjansdam 2-5-1688 (Ariaantie Cornelis)  

- Leendert Isaaksz HOOGERWERF, tr Willemijntje Stoffelsd SWAENVELD
1. Wouter Leendertsz HOOGERWERF, ged Zuidbeierland 26-10-1738

- I Wouter VAN VELSEN

II.a Maerten Woutersen van Velsen, j:m: van Heerjansdam, otr (1) Heerjansdam 26-12-1660, tr Helmond Neeltje Dircks van Schoor, j:d: van Oost-IJsselmonde, otr (2) Heerjansdam 3-9-1684, tr Maasdam Annigje Sophia Sleepers, j:d: van Gulijck, wonende Heerjansdam

II.b Annigje Wouters VAN VELSEN, wonende tot Heerjansdam (1675), tr (1) Jan Jacobsen van Goutes, otr (2) Heerjansdam 1675 (sijn in het Princen-leger in Brabant in den eghten staet bevestigd) Geerit van Someren, soldaet onder de compagnie van den leutenant colonel Knoppert.
Uit het eerste huwelijk: 
1. Maria, ged Heerjansdam 5-11-1662 (Jan Hendricksen, Maeijke Jans)  
2. Lijntje, ged Heerjansdam 14-1-1665 (Neeltje Dircks Verschoor)
3
. Geertruij, ged Heerjansdam 21-8-1667 (Gijsbertje Aerts)  
4. Jacob, ged Heerjansdam 29-9-1669 (Neeltje Jacobs)  

- Maria Wouters uijt Kijfhoek, tr Bastiaen Hendricksen VAN DER GIJP
1. Rocus, ged Heerjansdam 25-9-1672 (Cleijs Teunissen, Ariaentje Ariens)  
2. Wouter, ged Heerjansdam 17-2-1675 (Catalijntje Jans)
3. Hendrik, ged Heerjansdam 10-12-1679 (Neeltje Wouters)
4. Lijntje, ged Heerjansdam 11-1-1682 (Neeltje Wouters)  
5. Matheus Everwijn, ged Heerjansdam 10-12-1684  (getuigen: De Heer Matheus van der Broek, burgemeester tot Dordrecht, de heer Samuel Everwijn, out-burgemeester, de heer Johan de Wit, de heer Matheus van den Broek, domisius, Mathijs Bastiaens, Dirk de Veer, Arent van Neten, heeren vader van het weeshuijs tot Dordrecht ende Lena Cleijss)
6. Samuel Matheus, ged Heerjansdam 23-3-1687 (getuigen: De Heer Samuel Gerwijn, burgemeester van Dordrecht, de Heer Johan de Wit outburgemeester, de Heer Matheus van den Broek, Dirk de Veerman, Arent van Neten, Schouten van Kiefhoek)  


I Willem Jansz HOOGWERF, tr Jobje Crijnse

II Maertje Willemsdr HOOGWERF, geboren circa 1620, overleden 1650-1664, tr Zuidland 9-4-1646 met Cornelis Claesz van RIJE, geb Coorndijk circa 1610, ovl Brouwershaven 1668.
Kinderen: http://www.dagospel.cistron.nl/~dagospel/genealogie/familie/van-rij/bron.htm 
1. Trijntgen Cornelisdr, gedoopt Zuidland zo 19-04-1643
2. Claes Cornelisz, gedoopt Zuidland vr 14-04-1645, overleden voor 1657.
3. Adriaenken Cornelisdr van RIJ, gedoopt Zuidland zo 29-07-1646
4. Maritje Cornelisdr van RIJ, gedoopt Zuidland wo 02-12-1648.
5. Willem Cornelis van RIJ 
6. Jobje, gedoopt Zuidland wo 08-12-1655.
7. Claes, gedoopt Zuidland zo 17-06-1657.
8.  Maertie, gedoopt Zuidland ??-04-1659.
9. Gijsbert Cornelisz van RIJ
10.  Annetje Kornelis van RIJ, geboren Zuidland 1645-1664, overleden Corendijk voor 1705.
Ondertrouw Zuidland wo 23-09-1682 met Jan Hendrikse van der JAGT, overleden voor 1711.
Zoon van Hendrik Hendriksz van der JAGT en Maria Aelbrechts.

- Huijg Beye HOOGWERF, van Spijkenisse, tr Spijkenisse 7-5-1731 Hendrikje Hendriksdr. TROUWER (ROOBOOM), van Spijkenisse.

- Willem Hogerwerf, tr Maria Schouten
1. Aaltje Hogerwerf, geb/ged Ophemert 8/20-12-1772 (get. Catharina Schouten)
2. Cornelia Hogerwerf, geb/ged Ophemert 5/12-2-1775 (Jenneke van Klodewijk)
3. Petronella Hogerwerf, geb/ged Ophemert 26/26-6-1776

- Theuntje Cornelis Hoogewerf, vertrokken naar Nieuwenhoorn (Lidmaten Zuid-Beijerland 1713 - 1791)

- http://www.medewerker.hro.nl/w_t_molema/kwart_h.htm
Hogewerff

Aaltie Jacobsdr. (1586), 13403, 26807.
Hoogerwerf
Adriaen Wouters, 13407.
Adriaentgen Wouters, 13407.
Cornelia Wouters, 7681, 13407.
Geertruid Wouters (1647), 7693.
Gerrit Wouters, 3244, 13407.
Jannechie Wouters, 1999, 7137, 13407.
Lidewij Wouters (1620), 6703, 13407.
Neeltje Gerrits, 3244.
Reijnborgh Wouters, 7951, 13407.
Willemken Wouters, 13407.
Hoogewerf
Magteltje Leenderts (1670), 3079.
Hoogewerff
Jannetgen Willems (1608), 28541.
Hoogeworf
Andries Jacobs (1583), 26807.
Hoogwerf
Ariaantje Willems (1606), 25599.
Bastiaan Jacobs (1648), 3475.
Geertruid Jans (1600), 25595.
Hendrik Willems (1610), 28541.
Jacob Ariens, 3475.
Jan Bastiaans, 7143.
Jannigje, 781.
Leendert Willems (1625), 2042.
Lena Leenderts, 2042.
Maetjen Willems (1610), 7997.
Pleuntje Teunis (1593), 15389.
Willem Hendriksz. (1579), 25599, 28541.

- Gerrit/Gerrer Kornelisze HOOGERWERF, j:m: geb Kijfhoek, otr/tr Kijfhoek 7-10/30-10-1771 Neeltje VAN DEN BOGERT, geboortig te Wieldrecht, kerkelijk behouden onder 's-Gravendeel, wonende Kijfhoek.
1. Geertrui, ged Kijfhoek 12-3-1786 (de vader zelf)
2. Jan, geb/ged Kijfhoek 18/22-6-1788 (get. Josina HOOGERWERF)
3. Janna, ged Kijfhoek 9-8-1789 (get. Josina HOOGERWERF)
4. Teunis, geb/ged Kijfhoek 2/3-10-1790 (de vader zelf)
5. Dirk, geb/ged 24/26-9-1802 (de vader zelf)

- I Gerrit Teunuszn. Hoogerwerf, tr Adriaentje Ariensdr.
II Neeltje Gerritsdr. Hoogerwerf, geb Carnis 19-10-1625, tr Barendrecht 4-1-1653 Bastiaen Arieszn. Verheul, j.m. van Carnis,

- Gijsbert Woutersen, tr Mayke Jans  
1. Metyns?, ged Heerjansdam 12-1-1653 (Maertie Woutersen, Maerten Wouters) 
2. Johannes, ged Heerjansdam 1-3-1655 (Wylmpie Wouters, Arie Woutersen)