WIELDRECHT
en
de Mijl (Krabbe en Nadort)
gezinnen

# # #
HOUTING
# # #

I. Pieter Ariens den Houting, geb. Dubbeldam ca. 1620, tr. ca. 1645 Stijntje Cornelis, geb. ca. 1620.
Kinderen:
1. Arie, geb. Dubbeldam ca. 1645, volgt II.

II. Arie Pietersz den Houting, geb. Dubbeldam ca. 1645, onderhoudt Mettie Aelberts (1672,1673,1675), bedeeld door de diaconie van Dubbeldam 1691-1692, overl. na 1692, tr. Dubbeldam 3-7-1667 Anneke Willemsen, geb. Dubbeldam ca. 1645.
NB.
- (uitgaven diaconie)
1672 26 Meij. Betaelt aen Arien Pieterse Houting op rekening voor Mettie Aelberts F 8:0:0.
1673 Betaelt aen Arie Pietersen Houting voor een jaer onderhoudt van Mettie Aelberts verschenen den 4 meij 1673 F 28:0:0. Noch voor schoolgelt van de voornoemde Mettie Aelberts F 1:12:0.
1674 14 Meij. Betaelt aen Arie Pietersen voor een jaer onderhoudt van Mettie Aelberts verschenen den 4 Meij 1674 F 26:0:0. SUMMA
1675 5 Meij. Betaelt aen Arien Pietersen Houting voor een jaer mondtkost ende cleedinge van Mettie Aelberts, verschenen den 4 meij 1675 de somme van F 20:0:0.
1691 [11-2-1691] Dito. Gegeeven aan Arie Pieterse Houting F 8:0:0.
1692 Nog ten behoeven van Arie Pieterse Houting F 8:0:0.
- (Ons Voorgeslcht 1961) Heide van der Jacob Dirksz, j.m. v. Puttershoek, tr. Zuid-Beijerland 24-10-1698 Geertie Ariensdr van Houten, j.d. v. Dubbeldam, beide won. i.d. E’polder.
Kinderen:
1. Pieter Ariens den Houting, ged. Dubbeldam 12-8-1668, volgt IIIa.
2. Willem
, ged. Dubbeldam 6-5-1670, verm. overl. voor 1677.
3. Hilligje
, ged. Dubbeldam 29-3-1671, volgt IIIb.
4. Neeltje, ged. Dubbeldam 25-4-1674.
5
. Willem Ariens den Houting, ged. Dubbeldam 19-12-1677, volgt IIIc.
6. Anthonij Ariens den Houting, ged. Dubbeldam 29-12-1680, wonende op Swijndregt (1727).
7. Lijsbet Ariens den Houting
, ged. Dubbeldam 16-4-1684, volgt IIId.
8. Ariaantje den Houting ged. Dubbeldam 23-11-1687, volgt IIIb.

IIIa. Pieter Ariense Houting, geb. voor ca. 1680, overl. voor 1702, tr. voor ca. 1700 Jannetje Ariens van de Wal (Annetje/Anneke den Houting), bedeeld door de diaconie van Dubbeldam 1702-1717, overl. juni 1717.
NB.
- uitgaven diaconie:
1702 Gegeeven aan de wedue van Pieter Ariense Houting F 70:3:0.
1703 Aan de wedue Pieter Ar. Houting F 60:0:0.

1703 Betaalt aan ’t strijk-geld en loon voor de boode van Dubbeldam bij en over ’t opveijlen van ’t huijs en erv van Pieter Ariens Houting verdient, samen F 3:12:0.
1704 Aan Jannetje Ariens wedue van Pieter Ar. Houting F 39:0:0.
1704 Nog betaalt aan materiaalen en arbeijds-loon over de reparatie van ’t huijsje van wijle Pieter Ar. Houting F 7:6:8.
1705 Aan de wedue van Pieter Ar. de Houting F 30:10:0.
1706 Aan de wedue van Pieter Ar. Houting F 28:0:0.
1708 Jannetje Ariens wedue Houting F 26:10:0.
1709 Jannetje Ariend wedue Houting F 28:0:0.
1710 Als boven aan Jannetje Ariens wedue Houting F 17:10:0.
1711 Aan Jannetje … wedue Houting F 3:0:0.
1712 Aan eenige medicamenten voor Jannetje Ariens wedue Houting F 4:0:0.
1715 Aan Annetje den Houting F 12:19:8.
1716 Annetje den Houting F 21:7:0.
1716 Aan 50 takke-bosschen voor Jannetje wedue Pieter de Houting F 1:15:0.
1717 Annetje den Houting F 34:2:12.
1718 Anneke den Houting.
Jan. Den 2, 9, 16, 23 en 30 samen F 2:10:0.
Febr. Den 6, 13, 20 en 27 samen F 2:0:0.
Voor 12 weeken ’t huijs leggend, verscheenen den 1 Maart F 4:4:0.
23 Maart. Aan maakloon van 2 trekmutsen F 1:0:0.
Apr. Aan maakloon van een manteltje F 1:0:0.
Maart. Den 6, 13, 20 en 27 samen F 2:0:0.
April. Den 3, 10, 17 en 24 samen F 2:0:0.
Meij. Den 1, 8, 15, 22 en 29 samen F 2:10:0.
Junij. Den 5 [doorgehaald: en 12] F 0:10:0. [doorgehaald: F 1:0:0]

Nog aan ’t huijsleggen tot haar dood toe F 6:6:0. TOTAAL F 23:3:6.
Kinderen:
1. Arie, ged. Dubbeldam 22-9-1697.
2. Lijntje, ged. Dubbeldam 4-4-1700.
3. Pieter, ged. Dubbeldam 25-6-1702
, volgt IVa.
4. Arie, ged. Dubbeldam 25-6-1702.

IIIb. Hilligje/Hillegonda Ariens Houting, geb. voor ca. 1676, overl. Dubbeldam (aangifte) 1-3-1717 (den 1e maert [1-3-1717] door Arijen Huijberts Kivit van ’t lijck van zijn vrouw Hilligje Ariens [Houting] en dat gehoorende onder d’onvermogende, dient memorie), tr. Dubbeldam 6-5-1696 Arijen Huijberts Kivit, ged. Dubbeldam 17-2-1672, begr. Dubbeldam april 1720 (de diaconie betaalt voor de begrafenis F 5:18:6), zoon van Huijbrecht Cornelisz de Kievit (1638-) en Judith Bastiaens (-voor 1679).
NB.
- uitgaven diaconie Dubbeldam:

1720 Hilletje Ar. Kievit.
3 Meij. Aan verscheijde kleedinge en maakloon F 4:16:0. Nog aan maakloon G 1:13:8.
Bet. ¼ jaar onderhoud verscheenen den 5 junij besteet aan Maijke Jans F 13:0:0.
Bet. ¼ jaar verscheenen 5 sept F 13:0:0. TOTAAL F 32:9:8.
Bet. ¼ jaar verscheenen 5 dec F 13:0:0. TOTAAL F 45:9:8.

Apr. Huijbert Ar. Kivit voor ’t jaaren in de geheele onderhoud besteet tegen 30 Gl sjaars aan Coen Ariense.

Kinderen:
1. Huijbert, ged. Dubbeldam 28-4-1697.
2. Arie, ged. Dubbeldam 12-4-1700.
3. Cornelis, ged. Dubbeldam 16-7-1702.
4. Judie, ged. Dubbeldam 16-1-1707.
5. Huijbert, ged. Dubbeldam 17-2-1709, besteed bij Coenraad Arendze in ’t Veld.
6. Maaike, ged. Dubbeldam 7-2-1712, besteed bij Arie Elders Koijman en vanaf 1 mei 1725 voor 2 jaren bij Aard Verschoor.
7. Hilletje (Hillegond(a)), ged. Dubbeldam 20-10-1715, bedeeld door de diaconie van Dubbeldam (1725).

IIIc. Willem Ariens den Houting, ged. Dubbeldam 19-12-1677.
NB.
- (oudr Ddam)
Folionummer: f. 332 (7-12-1727)
Gegevens
: inventaris Wm Ariens den Houting .
- erfgen 1/5 Anthonij Ariens den Houting wonende op Swijndregt .
- Dirk van Tongerloo, wonende Dordt als in huw Lijsbet Ariens den Houting .
- Dirk Jansz van de Merwede wonende Boven Allossiepolder in huw Ariaantje Ariens den Houting.
- Arij Pieterse  den Houting …etc…
Kinderen:
1. Willempje, volgt IVb.

IIId. Lijsbet Ariens den Houting, ged. Dubbeldam 16-4-1684, jonge dogter van Dubbeldam woont in de Steegoversaloot geassisteerd met Willemijna van Heemste wed Samuel van der Hatten haer goede bekende, otr/tr. Dordrecht 18-4/2-5-1717 Dirk van Tongerloo, jongman van Dordregt woont buijten de Vriesepoort geassisteerd met Claertie Dirkze wed Laurens van Tongeloo zijn moeder, wonende Dordt (1727), zoon van Laurens van Tongeloo en Claertie Dirkze.
Uit het huwelijk:
1. Laurens, ged. Dordrecht 21-10-1718.
2. Arien, ged. Dordrecht 22-4-1721.
3. Clara, ged. Dordrecht 5-3-1724.

IIIe. Ariaantje den Houting ged. Dubbeldam 23-11-1687, overl. Wieldrecht (aangifte) 24-8-1770 (den 24 Augustus 1770 geeft Jan van de Merwe aan ’t lijk van sijn moeder genaamt Ariaantje den Houting wed Dirk Jansz van de Merwe, alhier overleden in de 4e classe, dus ontfangen F 3-0-0), dochter van Arien Pietersz den Houtingh en Anneke Willemsdr, otr/tr. Dubbeldam 26-11/13-12-1716 Dirk Jansz van de Merwe, geb. 's-Gravendeel, overl. Dubbeldam, begr. De Mijl 26-6-1747, zoon van Jan Dirksz. van de Merwe en Cornelia onder de Linde.
NB.
-
(gaarder Ddam) Den 26e do [26-11-1716] door Dirck Janse van de Merwede dat sigh in den huwelijken staet zouw begeven met Ariaentje de Houtingh en dat ijder gehoorende onder de classes van drie gulden, dus samen ontf. F 6:0.
- (Kerkenraad Dam 1727-1793) Den 9 Octob. [9-10-1769] Is acte van indemniteit verleent aan Ariaantje den Houting wed Dirk van de Merwede voor haar persoon van hier vertrokken onder Dordrecht.

Kinderen:
1.
Adriana (Ariaantje) van de Merwe/van de Merwede, ged. Dubbeldam 7-2-1717, overl. Dubbeldam maart 1774, tr. Dubbeldam 1-5-1740 Teunis Ariens Hofman, ged. Dubbeldam 12-4-1699, overl. Wieldrecht (aang. Dubbeldam) 4-10-1753, zoon van Arie Damassen Hofman en Anna Pietersdr. Schipper.
2.  Anna Dirkse van de Merwe, ged. Dubbeldam 9-10-1718, tr. Dubbeldam 23-9-1742 Cornelis Bravenboer. (Kinderen: Ariaantje, ged. Dubbeldam 6-1-1743).
3. Jan, ged. Dubbeldam 2-2-1721, geeft overlijden van zijn moeder aan (1770).
4. Arij, ged. Dubbeldam 7-3-1723, vermoedelijk lidmaat Mijnsheerenland 27 mrt 1760 (OV 1962/p.277), testeert 26 mei 1765, schepen en heemraad, overl. Mijnsheerenland 19-8-1803, tr. Dubbeldam 15-6-1749 Cornelia Ariens Smits, geb. 1728, overl. Mijnsheerenland 5-4-1810.
5. Cornelis, ged. Dubbeldam 31-3-1726.
6. Cornelia, ged.  Dubbeldam 29-4-1731 (get. Gijsbertje van der Merwe), tr. Dubbeldam 6-5-1753  Arie Ariens in 't Velt.

IVa. Arij Pieterse van Houting, ged. Dubbeldam 25-6-1702, jongman geb en wonende tot Dubbeldam, woonende aen Schuring onder Numandsdorp (1730), wonende Grote Lindt (1738), otr (1) Grote Lindt (geboden 27 okt, 3 en 10 nov 1726), tr ald 17-11-1726 Willemtie Corn. van der Wael, j:d: geb en wonende onder Heeroudelandsambacht, tr. (2) Wieldrecht (aangifte/pro deo) 20-10-1730 Marija van der Sluijs, woonende bij Arij Damiss Hoffmans kinderen in Wieldrecht, otr. (3) Grote Lindt (geboden 2, 9, 16 nov 1738), tr. Grote Lindt 23-11-1738 Neeltie Gijsberts Cronenburg, geb tot Heerjansdam dog wonende alhier (1738), wed van Willem Barentse van Driel, dochter van Gijsbert Jansze Kroonenburg en Jootzie Jans de Boo.
NB.
- Neeltie Gijse Croonenburg, tr. Willem Baerentse van Driel. Uit het huwelijk:
1. Gijs, ged. Grote Lindt 6-4-1727 (get: de vrouws moeder Pieternel wed Gijse etc).
- (lidmaten Ddam) Willemtje van der Wael huijsvr van Ari Pietersen den Houting, op attestatie van Oudeland Ambacht gegeeven den 6 apr. 1727.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Pieter @ den Houting, overl. Dubbeldam (aangifte) 21-9-1729.
Kinderen derde huwelijk:
1. Pieter, ged. Heeroudelandsambacht 19-4-1739 (get. Aeltie den Huyserd huijsvrouw van Antoni den Houting).

IVb. Wilmpje Willems den Houting, belijdenis te Dubbeldam 9-4-1732, overl. 1774, otr/tr. Dubbeldam 15-4/8-5-1729 Adriaan Jansz Boom, ged. Dubbeldam 6-4-1704, zoon van Jan Pieters Boom (ca. 1663-) en Delia Gijsberts (ca. 1668-).
NB.
- (impost) den 15 do [15-4-1729] door Adrian Boom dat zouw trouwen met Wilmpje den Houting en dat gehoorde onder d’onvermogende, dient pro deo.
- (lidmaten Ddam) Willemtje Willems den Houting, op belijdenis hier gedaan den 9 april 1732; overleeden 1774.
Kinderen:
1.
Delia Adriaansen Boom, ged. Dubbeldam 10-9-1730, tr. Dubbeldam 3-5-1761 Jan Janse van de Merwe, ged. Dubbeldam 14-7-1721.
2. Ariaantje Boom, ged. Dubbeldam 15-3-1733.
3. Jan, ged. Dubbeldam 11-9-1735, belijdenis gedaan te Dubbeldam op 18-5-1774, tr. Pleuntje Cornelisse de Kievit, belijdenis gedaan te Dubbeldam op 8-4-1761, vertrokken en weder ingekomen vanuit IJsselmonde op 10-11-1773, woonende beide te Alblasserdam (1792).
4. Pietertje, ged. Dubbeldam 30-5-1745, belijdenis gedaan te Dubbeldam op 15-5-1771, overl. Dubbeldam (aangifte) 25-11-1795, tr. Dubbeldam 30-11-1777 Frans Andriesz van Erkhuisen, ged. Dubbeldam 3-5-1744, zoon van Andries Fransen van Erkhuisen en Anna Recourt.

* * *

- Pieter Anthonisse van den Houtingh (Houtinck), j.m. van Dordrecht en wonende buijten de Sluijspoort geassisteerd met sijn moeder, otr/tr. Dordrecht (1) 27-10/10-11-1709 Lijsbeth Lammerts van der Hoep, j.d. van Dordrecht en wonende buijten de Sluijspoort geass. met haer moeder, otr. (2) Dordrecht 17-7-1718 Anna de Jager.
Uit het eerste huwelijk:
1. Geertruijd, ged. Dordrecht 27-2-1711.
Uit het tweede huwelijk:
1. Anthonij, ged. Dordrecht 10-9-1719.
2. Adriana, ged. Dordrecht 22-10-1720.
3. Antonia, ged. Dordrecht 25-10-1722.
4. Geertruij, ged. Dordrecht 30-9-1725.
5. Christina, ged. Dordrecht 19-3-1728
6. Christina, ged. Dordrecht 25-9-1729.
7. Maria, ged. Dordrecht 25-6-1732.