JOOSTEN
Wildervank, Dordrecht, Vlissingen, Maastricht

Bronnen:  http://www.ryksargyf.org/nl/Onderzoek/Stamboom/bsgeb.htm, Dordts archief 

Zie ook: http://members.home.nl/s.joosten/genealogie/genealogieJOOSTEN.htm

I Joost Jans Joosten, overl. Wildervank voor 1853, tr. Wildervank (provincie Groningen bij Veendam) 6 -12-1779 Berentje Klasens (Clasens), overl. Wildervank voor 1853.
Uit dit huwelijk:
1. Geesje, ged. Wildervank 19-11-1780.
2. Roelfjen, ged. Wildervank 22-9-1782.
3. Jan Joosten, geb. Wildervank ca. 7-1786, volgt II.
4. Klaas, geb. Wildervank ca. 10-1788. 
5. Roelfje, geb. Wildervank ca. 11-1791.

II Jan Joostes Joosten (Jan Jans in 1837), geb. Wildervank (prov. Groningen, bij Veendam) ca. 1786, varendsgezel (1837), schipper (1853), overl. Dordrecht 23-10-1853 (67 jaar), tr. (1) Haskerland 10-8-1814 Wilhelmina Andries Hoeben, geboren 1795 te Middelburg, ged Nijehaske (Hervormd) 2-5-1819, "Den 2 den Mei 1819 is op belijdenis van hun Christelijk geloof tot Ledematen van de Gemeente te Nijehaske aangenomen: Willemke Andries HOEBEN, huisvr. van Jan Joosten", dochter van Andries Andries Hoeben (geb Gorredijk 10-6-1755, ovl Haskerland 19-6-1841, 86 jaar, wedn) en van Elske Outgers, tr. (2) Elizabeth Sipkes Sietsma, tr. (3) Middelburg 22-6-1836 Johanna Adriana Hoeben, geb. Wildervank (Groningen) 30-7-1786, particuliere (1837), dochter van Johannes Willem Hoeben (Turfkruijer) en Laurina Karreman.
NB.
- overl. Dordrecht (nr 736) 25-10-1853; Jan Joosten, 67, schipper, geboren Wildervank, wonende alhier, laatst gehuwd met Johanna Adriana Hoebe, zonder beroep, zoon van Joost Jans Joosten en Berentje Klaassen, beiden te Wildevank overleden, 23/10 voormiddag 4 A 492 Hoogenieuwstraat.
- 3:598 A Hooge Nieuwstraat 492 boven
1. Joosten, Jan, 1786 Wildevank (Gr.), varensgezel, overl. 23-10-1853
2. Hoeben Johanna Adriana 1811 Middelburg
3. Joosten, Jan 1841 Dordrecht, schoolleerl.
4. Joosten, Nicolaas 1844 W. Groofdijk? (N.H.)
5. Joosten, Johanna Catharina 1846 Dordrecht
6. Joosten, Joost, 15-11-1850 Dordrecht
7. Joosten, Berendina Willemina 4-2-1853 Dordrecht
- [http://database.zeeuwsarchief.n]
   Aktenummer (documentnumber) : 78 Aktedatum (date) : 22 6 1837
   Bruidegom (bridegroom) : Jan Jans Beroep (occupation) : Varendsgezel Leeftijd (age) : 50 jaar (years old)
   Geboorteplaats (place of birth) : Wildervank (Groningen), op (on) 30 7 1786
   Bruid (bride) : Johanna Adriana Hoeben Beroep (occupation) : Particuliere Leeftijd (age) : 26 jaar (years old)
   Geboorteplaats (place of birth) : Middelburg, op (on) 4 5 1811
   Vader bruidegom (father bridegroom) : Joost Jans
   Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Berendtje Klaassens
   Vader bruid (father bride) : Johannes Willem Hoeben
   Beroep (occupation) : Turfkruijer
   Moeder bruid (mother bride) : Laurina Karreman
   Opmerking (note) : Bgm wdnr Elizabeth Sipkes Sietsma

Uit het eerste huwelijk:
1. Elske, geb. Haskerland (mairie Haske, Friesland) 18-10-1814 (aktenr 40, aangiftedatum 19-10-1814), volgt III.
2. Berendtje, geb. Haskerland 20-4-1817 (aktenr 50).
3. Andries, geb. Haskerland 17-10-1819 (aktenr 134).
4. Geesje Joosten, geb. Haskerland 16-9-1821 (aktenr 108).
5. Foekje Joosten, geb. Haskerland 29-7-1835 (aktenr 102).
Uit het derde huwelijk:
1. Jan Joosten, geb. Dordrecht 1841, schoolleerl. (1850-1860).
2. Nicolaas Joosten, geb. W. Groofdijk? (N.H.) 1844. 
3. Johanna Catharina Joosten, geb. Dordrecht 1846. 
4. Joost Joosten, geb. Dordrecht 15-11-1850.
5. Berendina Willemina Joosten, geb. Dordrecht 4-2-1853.

III. Elske (Elsje) Joosten, geb. Vriesland 1814 (volgens het bevolkings register van 1850-1860), geb Heerenveen 18-10-1814 (volgens het bevolkingsreg van 1860-1890), geb Haske (volgens overlijdensakte 1880), overl. Dordrecht 14-5-1880 (aktenr 363; voormiddag 8 uur, E254 Beverwijcksplein, 65 jaar), tr (niet Dordrecht) ca 1840 Arie Adriaan van Welsum, geb. Dordrecht 6-12-1813, vlotter (1840), arbeider (1850-1860, 1860-1890), overl. Dordrecht 2-6-1882 (aktenr 419; D793 Bagijnhof; 68 jaar), zoon van Joris van Welsum en Willemina Verhoeven.
Wonende: 
- Dordrecht 9:904 C Doelstraat 688boven (1850-1860)
- Dordrecht 15:2404 C Heer Heymanshuisstraat 542 (1850-1860)
- Dordrecht 10:1001 C Marienbornstraat 770 (1850-1860)

Uit een relatie:
1. Johannes, geb. Vlissingen 9-2-1834, vertrekt op 18-6-1859 van Dordrecht naar Maastricht, volgt IVa. 
Uit het huwelijk:
2. Wilhelmina Adriana, geb. Dordrecht 10-9-1840 (aktenr 541; des morgens 6 uur, C361 Torenstraatje), volgt IVb.

IVa. Jan Joosten, geb. Vlissingen 9-2-1834, wonende Dordrecht 1850-1860, in Maastricht in garnizoen als gepasporteerd kanonnier, smidsgezel, overl. Maastricht 4-1-1863, tr. Maastricht 23-11-1859 Mechtildis van de Haar
Uit het huwelijk:
1. Antoon Joosten, geb. Maastricht 13-6-1856, vuurstoker, ovl 20 Juli 1931, tr. Anna Maria Weijsen, volgt V.

VIb. Wilhelmina Adriana van Welsum, geb. Dordrecht 10-9-1840, vertrekt naar Middelburg op 14-3-1862, vestigt zich in Dordrecht vanuit Vlissingen op 18-1-1865, vertrekt naar Antwerpen op 19-1-1865, vestigt zich in Dordrecht op 1-12-1869 vanuit Antwerpen.
Kind:
1. Esje Joosten, geb. Dordrecht 14-2-1861 (aktenr 117; voormiddag 1 uur, C769 Marienbornstraat), erkend door Klaas Pook.

V Antoon Joosten, geb. Maastricht 13-6-1856, vuurstoker, ovl 20 Juli 1931, tr (1) MINGELS, tr (2) Anna Maria Weijsen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wilhelmus Nicolaus Joosten, geb. Maastricht 6-12-1878, volgt VI.

VI Wilhelmus Nicolaus Joosten, geb. Maastricht 6-12-1878, tr Maastricht 23-12-1896 Maria Agnes Kengen.
Uit het huwelijk:
1. Hubertus Antonius Joosten, geb. Maastricht 3-3-1907, overl. 23-6-1951, tr. Maastricht 3-1-1930 Maria Hubertina Schmitz, geb. 19-8-1907 in Schinnen, overl. 28-7-1976 in Maastricht, dochter van Hendrik Schmitz en Anna Catharina Cremers.

VARIA

- bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860
Joosten
Jan (1786) 3:598 X
Jan (1814) 8:599
Jan (1842) 3:598 X , 7:283/444
Johannes (1794) 18:173 X
Johannes (1829) 19:263
(geen Geertruida Dirksen in de index)

- 18:173 D Korte Kalkhaven 128
Joosten, Johannes, 1794, Wessem, RK, arbeider, tr.
Scheeres, Maria, 1793, Thiel, tapster
Joosten, Augustina, 1834 Dordrecht
Joosten, Lambertus Joannes 1831 Dordrecht
Scheeres, Johanna 1800 Thiel, weduwe
Joosten, Johannes Hendrikus 25-10-1829 Dordrecht, horlogemaker

- overl. Dordrecht (akten 215) 12-4-1849
Johannes Joosten, 36 jr, schipper, geb. Bemmel bij Nijmegen, wonende te
Schiedam, gehuwd met Johanna Zagwijn, zonder beroep, wonende te Schiedam,
zoon van Johannes Joosten, schipper en Geertruida Dirksen, beiden wonende
alhier
10/4 namiddag 8 uur schip genaamd 'De Vrouw Johanna' liggende aan deze stad.