Genealogie van Johan Hendrik Kisselius
(door Jean M.A. van Wageningen)

I.1 Johan Hendrik Kisselius, medisch doctor (hij promoveerde op 14 mei 1688 te Utrecht op stellingen 'Disputatio medica inauguralis de asthmate'), ouderling te Oostzaandam (1702-1705, 1707-1709) en daar diaken (1691-1693, 1695-1697), geboren voor 1671 te Hatten bij Straatsburg, Elzas, begraven op 29-11-1714 te Oostzaandam.

den 25 Decem. op den 1. Kerstdag Anno 1687
't H: avontmaal bedient met communicanten
En hebbende haar belijdenis gedaan
Johan Hendriks Kisselius van Hatten in den Elsas zijnde mijn moeders broeders soon, was chirurgijn. Maar nu Doctor.


Gehuwd met
Helena van der Steng, geboren voor 1673, overleden op 20-10-1716 te Oostzaandam.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonius Kisselius (zie II.1).
2. Henricus Kisselius, luthers gedoopt op 05-06-1695 te Oostzaandam, begraven op 24-05-1695 in Oostzaandam.
3. Helena Kisselius, luthers gedoopt op 04-11-1696 te Oostzaandam.
4. Salome Kisselius, luthers gedoopt op 18-10-1699 te Oostzaandam, daar begraven op 20-03-1702 op 2-jarige leeftijd.
5. Ds. Johannes Kisselius, proponent te Zwolle (1719), kannunik van de Dom van Utrecht (1769), luthers gedoopt op 05-03-1702 te Oostzaandam.
6. Salome Kisselius, luthers gedoopt op 01-11-1705 te Oostzaandam.

* * * GENERATIE 2 * * *

II.1 Anthonius Kisselius, zesde dominee Evangelisch-Lutherse gemeente van 1723 tot zijn emeritaat in 1746, geboren in 1690 te Zaandam, overleden op 19-12-1758 te Dordrecht:

kisselius_1.jpg (43522 bytes)

Begraven op 23-12-1758 te Dordrecht in de Augustijnenkerk:
Den Eerwaarden heer Anthonius Kisselius in zijn Leven leeraar in de gemijnte toegedaan de Confessie vam Augsburg in de Wijnstraat
Laat Kinder na met drie koetze boven t getal Eerste boete
H Scheppers

Gehuwd op circa 33-jarige leeftijd op 23-01-1723 te Purmerend met
Anna Debora Akerhoog, 19 jaar oud, luthers gedoopt op 05-09-1703 te Amsterdam (getuigen: Jacomina Dommers en Dirk de Nijs van der Hoff; de pastor was Paulus Weslingh), begraven op 27-12-1783 te Dordrecht in de Augustijnenkerk op 80-jarige leeftijd:

Juffrouw Anna Debora Akerhoog wed: wijlen den Wel Eerw: Heer Anthonius Kisselius in zijn leven leeraar in de Lutherse gemeente laat kinderen na met 2 Koetsen Extraa in d' wijnstr: bij de neijebrugh
A: de vogel
niet Luijen te Elf uren begraven


Dochter van Theunis Akerhoog en Rachel van der Hoff.
Uit dit huwelijk:

1. Antonie Andreas Kisselius, luthers gedoopt op 26-03-1724 te Dordrecht (getuigen: Anthonius Akerhoog, wiens plaats bij de doop bekleed is door Willem Bruijn, Rachel van den Hof en Anna Hedwig de Meijen), daar begraven op 23-11-1728 in de Augustijnenkerk op 4-jarige leeftijd:

't meerderjarig kindt van Do anthonius Kisselius aan 't Bagijnhof 't kindt genaamt Anthonius beijde ouders leven

2. Dr. Johannes Kisselius, medicus (hij promoveerde op 21 september 1750 te Utrecht op het proefschrift 'Dissertatio medica inauguralis de ictero'), luthers gedoopt op 22-06-1725 te Dordrecht (getuigen: Dirk van Stok, Johanna Kalkbeunen en Sijbilla Schonenburgh; de plaats van Hr Stok is bekleed door Hr Willem Bruijn), volgt III.a.

3. Rachel Kisselius, dichteres, geboren op 10-11-1727 te Dordrecht, daar luthers gedoopt op 16-11-1727 (getuigen: Willem Bruijn in wiens plaats Jan Bruijn en Sijbilla Schonenberg in wiens plaats Johanna Kalkbennen), begraven op 13-11-1775 te Dordrecht in de Augustijnenkerk op 48-jarige leeftijd:

Juffrouw Rachel Kisselius ongehuwt in de Wijnstraat over de Wijnbrug met 2 koetsen extra
A: de Vogel
niet luijen

4. Anthonius Kisselius (zie III.5).
5. Cathrina Kisselius, geboren op 30-01-1734 te Dordrecht, daar luthers gedoopt op 31-01-1734 (getuigen: Barent Broekhuijsen en Catharina Broekhuijsen), overleden op 28-08-1799 te Dordrecht op 65-jarige leeftijd:

Begraven op 31-08-1799 te Dordrecht in de Augustijnenkerk:Juffrouw Catharina Kisselius op t Bagijnhof, ongehuwd Smorgens ten 10 Uren bij gezet met de Lijkkoets, Volk eragter
A: de vogel
65 Jaar ongemak in de keel


6. Jacobus Johannes Kisselius, geboren op 12-12-1736 te Dordrecht, daar luthers gedoopt op 13-12-1736 (getuigen: Jan Pieterse Leines en Jacomina Donken wiens plaats bekleed is door Rachel van den Hoff, wedwe Akenhoog), begraven op 31-08-1747 te Dordrecht in de Augustijnenkerk op 10-jarige leeftijd:

t kindt Van De Heer Anthonius Kisselius predikant in de Lutherse gemeente agter het Vrouwenhuijs beijde ouders leven t kindt genaamt Jacobus Johannes is meerderjarig
Joh: Van Gemert


7. Helena Maria Kisselius, geboren op 20-01-1739 te Dordrecht, daar luthers gedoopt op 22-01-1739 (getuigen: Melchior Lokkenman en Dorothea Maria Croese), overleden op 04-02-1811 te Dordrecht op 72-jarige leeftijd, daar begraven op 07-02-1811 in de Augustijnenkerk:

Jufvrouw Helena Maria Kisselius, overleden den 4 dezer, oud 72 jaren, ongehuwd, gewoont hebbende in de Wijnstraat B183
Bidder de vogel

Juffrouw Helena Maria Kisselius in de Wijnstraat B N. 183 ongehuwt met de Lijkkoets ten 10 Uren
A: de vogel
72 Jaar
verval


8. Isaac Kisselius (zie III.10).

* * * GENERATIE 3 * * *

III.a Dr. Johannes Kisselius, medicus (hij promoveerde op 21 september 1750 te Utrecht op het proefschrift 'Dissertatio medica inauguralis de ictero'), luthers gedoopt op 22-06-1725 te Dordrecht (getuigen: Dirk van Stok, Johanna Kalkbeunen en Sijbilla Schonenburgh; de plaats van Hr Stok is bekleed door Hr Willem Bruijn), daar begraven op 12-04-1776 op 50-jarige leeftijd:

DHeer Doctor Johannis Kisselius op de Wollewevers Haven laat geen kinderen na met
5 koetsen extra begraven
A:de Vogel


Ondertrouwd op 01-12-1764 te Dordrecht:

Present de Hen: Mrs: B: van den Santheuvel & B: Onderwater
Class 30 gl Seg 12 strs
Dr Johannis Kisselius J:M: geboren te Dordt: woont in de Wijnstraat bij de Wijnbrug geadsist: met zijn moeder Mejufrw Anna Maria Akerhooven wede: van Dr Anthonij Kisselius
met
Mejufw: Johanna van den Dongen wede: van de Hr: Ruben van Hoven geb: te Driel in Gelderlant, woont op de Wolleweevershaven den 17 Decr: 1764
Alhier getrouwt Q.F. Ds van Meurs
de geboden gaan in de Luthersche kerk


Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 17-12-1764 te Dordrecht met
Johanna van den Dongen, geboren te Driel (Gld), begraven op 22-10-1784 te Dordrecht:

Vrouwe Johanna van den Dongen, laatst weduwe van wijlen Doctor Johs: Kisselius laat Kinderen na uijt 't Eerste Huwelijk met 6 koetsen Extra Eerste boete
Den 22 smorgen 1/2 uer luijen smiddags 11/2 uer

Zij was weduwe van Ruben van Hoven.
Uit het huwelijk van Johanna van den Dongen en Ruben van Hoven:
1. Magdalena Johanna van Hoven, 19 jaar oud, geboren op 09‑04‑1745 te Amsterdam, begraven op 17‑09‑1808 te Dordrecht op 63‑jarige leeftijd,

den 17 September 1808
Juffrouw Magdalena Johanna Van Hoven, Huisvrouw van de Heer Anthonius Kisselius en de Wijnstraat Letter B N183 laat kinderen na met de Lijkkoets ten halftien Uren
A: de vogel
63½ Jaar Kramp in de ingewanden


dochter van Ruben van Hoven, koopman, en Johanna van den Dongen.


III.5 Anthonius Kisselius, suikerraffinadeur, patentoliefabrikant, koopman, geboren op 31-05-1730 te Dordrecht, daar luthers gedoopt op 04-06-1730 (getuigen: Andreas Speelman wiens plaats bekleed is door Jan Anthonius Bruijn en Rachel van den Hoff wiens plaats bekleed is door Johanna Kalkbennen), overleden te Dordrecht op 22-01-1818 op 87-jarige leeftijd:Ondertrouwd op 13-05-1764 te Dordrecht:

Proclamatie
Anthoni Kisselius Jong man van Dordrecht
Magdalena Johanna Van Hoven Jonge Dogter van 'S Hertogenbosch
Dit Paar is den 31 e: in onze Kerk getrouwt


Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 31-05-1764 te Dordrecht met
Magdalena Johanna van Hoven, geboren in 1745 te Den Bosch, begraven op 17-09-1808 te Dordrecht:

Juffrouw Magdalena Johanna Van Hoven, Huisvrouw van de Heer Anthonius Kisselius en de Wijnstraat Letter B N183 laat kinderen na met de Lijkkoets ten halftien Uren
A: de vogel
63½ Jaar
Kramp in de ingewanden


Het paar kreeg een doodgeboren kind dat op 07-09-1776 begraven werd.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Debora Kisselius, scheepsrederes:

Dordrecht den 25 Julij 1826, Wij burgemeester en Wethouders etc Certificeren bij dezen dat Mevrouw Anna Debora Kisselius wed. van de Heer Ruben Vogelsang Scheepsreederesse wonende alhier.

Luthers gedoopt op 10-02-1765 te Dordrecht (getuige: Anna Debora Akerhoog), daar overleden op 30-09-1826 op 61-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 16-07-1789 te Dordrecht:

Donderdag den 16 Julij 1789
Present De Heren Mr N. Onderwater en Jan van der Har vervangende De HerenO.Repelaer && P. van Tets
Class. 30 guld: Seg:12 str:
Ruben Vogelsang J:M: geboren in 's Hertogenbosch woont in de Wijnstraat bij den Wijnbrug
met
Anna Debora Kisselius J:D: geboren te Dordrecht woont in de Wijnstraat bij den Nieuwbrug geassisteert met haar vader Anthonij Kisselius alles volgens Procuratie gepasseert voor den Notaris Anthonij den Fockert en getuigen dato 15 Juli 1789
den 2 Augus: 1789 alhier getrouwt Q.F. Ds Brouwer

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-08-1789 te Dordrecht met
Ruben Vogelsang, 35 jaar oud, scheepsreder, geboren op 24-07-1754 te Den Bosch, overleden op 03-05-1825 te Dordrecht op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan Hermen Vogelsang en Anna van den Dungen.

2. Johanna Kisselius, luthers gedoopt op 16-10-1768 te Dordrecht (getuige: Johanna van den Dungen Huisvr van D.H. Doct: Kisselius), daar begraven op 02-01-1769, 78 dagen oud:

het minderjarig kindt van dheer Anthonie Kisselius in de Wijnstraat over de Nieuwbrug De ouders leven het kind genaamt Johanna stil begraven
A: de vogel

3. Antonius Ruben Kisselius, luthers gedoopt op 27-04-1770 te Dordrecht (getuige: Doct: Joh: Kisselius), daar begraven op 21-09-1785 op 15-jarige leeftijd:

't Meerderjarig zoontje van den Heer Anthonius Kisselius genaamt Anthonius Ruben de ouders leven Stil begraven met Lijkkoets in de Wijnstraat
Oud 15 jaar
A. de Vogel

4. Johannes Kisselius (zie IV.5).

III.10 Isaac Kisselius, koopman, suikerraffinadeur te Amsterdam, eigenaar suikerplantage in Demerary, luthers gedoopt op 12-11-1741 te Dordrecht (getuigen: Isaac Isendorp en Sara Broekhuijsen, "wiens plaats wegens onpasselijkhijt bekleet is" door Sijbilla Schonenberg huijsvrouw van Willem Bruijn).
Gehuwd met
N.N.
Uit dit huwelijk in willekeurige volgorde:
1. Mary Caroline Kisselius, geboren te Demarary, minderjarig bij haar huwelijk. Ondertrouwd op 16-01-1832 te Demerary met George Mars Mc Farlain, geboren te Demerary, minderjarig bij zijn huwelijk.
2. Peter William Kisselius, geboren te Demerary, minderjarig bij zijn huwelijk. Ondertrouwd op 06-04-1832 te Demerary met Margaret Ann Molyneaux, geboren te Demerary, meerderjarig bij haar huwelijk.
3. Ann Maria Kisselius, geboren te Demerary, minderjarig bij haar eerste huwelijk en meerderjarig bij haar tweede huwelijk. Ondertrouwd (1) op 21-10-1826 te Demerary met Andries Aut, geboren voor 1821 te Demerary, meerderjarig bij zijn huwelijk, daar overleden op 11-09-1828. Ondertrouwd (2) op 14-06-1831 te Demerary met John Robert Pieters, geboren te Demerary, meerderjarig bij zijn huwelijk.

Uit een relatie met een slavin:
- L. Kisselius, geboren circa 1776 te Demerary, overleden op 18-12-1823 te Demerary op 49-jarige leeftijd, free, coloured.
- Victory Kisselius, overleden op 01-04-1824 te Demerary, free, coloured.

* * * GENERATIE 4 * * *

IV.5 Johannes Kisselius, suikerraffinadeur, patentoliefabrikant, lid van de gemeenteraad (1832-1850), mede-oprichter op 6 februari 1816 van het letterkundig genootschap Diversa Sed Una, dichter, geboren op 02-08-1778 te Dordrecht, daar luthers gedoopt op 03-08-1778, overleden op 30-12-1850 te Dordrecht op 72-jarige leeftijd:

kisselius_lettervruchten.jpg (53222 bytes)

Begraven op 03-01-1851 te Dordrecht op de Algemene begraafplaats.
Ondertrouwd (1) op 15-07-1803 te Dordrecht:

Saturdag 16 Julij 1803
Present schepen van den Band
Class 30 guld: Seg: 12st
Johannes Kisselius J:M: geboren te Dordrecht wonende in de Wijnstraat bij den Nieuwbrug geassisteert met zijnen Vader Anthonij Kisselius
met
Jeanne Frederique Marie van Hoven J:D: geboren te Nijmegen woont mede in de Wijnstraat bij de Nieuwbrug, meerderjarig en ouderloos, alles ingevolge procuratie de 13. dezer voor den Notaris Jan Hendrik Schultz van Haegen en getuigen op Pieter Capillon en Servaas Hendrick Lotsy verleden.
Den 2 Augus. 1803 utc:


Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-08-1803 te Dordrecht met
Jeanne Frederique Marie van Hoven, 26 jaar oud, gedoopt op 29-09-1776 te Dordrecht, dochter van Mr. Samuel van Hoven, advocaat, en Anna Margriet Brousson.Begraven op 27-12-1804 te Dordrecht :

Juffrouw Jeanne Frederique Marie van Hoven, Huisvrouw van DHeer Johannes Kisselius, in de Wijnstraat over de Nieuwe brug, laat een kind na, ten 10 Uren met de Lijkkoets
A: de vogel
28 jaar aan de gevolgen van de kraam


Ondertrouwd (2) op 12-05-1810 te Dordrecht en op 18-05-1810 te Amsterdam met:

Zaturdag den 12 van Bloeimaand 1810
Present de Heer J:A: van Ourijk
Johannes Kisselius wede: van Jeanna Frederique Maria van Hoven te Dordrecht
&
Arendina Wilhelmina Rutgers te Amsterdam, volgens Attestatie van ondertrouw van Amsterdam, dato 10 van Bloeimaand 1810
Attestatie gegeven den 2 van Zomermaand 1810

Arendina Wilhelmina Rutgers, 28 jaar oud, regentes 'Verenigd wees- en nieuw armhuis' te Dordrecht, geboren op 12-01-1782 te Utrecht, daar gedoopt op 16-01-1782, overleden op 01-02-1855 te Elburg op 73-jarige leeftijd:


Dochter van Arend Rutgers, koopman, administrateur momberkamer (weeskamer) te Utrecht, landeigenaar en koopman in St. Louis (Missouri) en Johanna Maria Rutgers.

Toen Arendina W. Rutgers 16 jaar was, vertrokken haar ouders naar Noord-Amerika. Zij heeft hen nooit meer gezien; contact bleef er wel. Meer over haar ouders is te lezen in:
"Arend Rutgers, een Hollandse koopman als entrepreneur in Amerika" door Jean M.A. van Wageningen
(De Nederlandsche Leeuw, oktober 2009)

Uit het eerste huwelijk:
1. Anthonius Kisselius, geboren op 02-09-1804 te Dordrecht, daar luthers gedoopt op 09-09-1804 (getuigen: Anthonius Kisselius en Magdalena Kisselius geb. van Hoven), overleden op 06-10-1806 te Dordrecht op 2-jarige leeftijd, daar begraven op 09-10-1806:

Het kind van De Heer Johannes Kisselius in de Wijnstraat Lettre B N:183 genaamt Anthonius waarvan de vader leeft. Stil begraven.
Den 9e
2 Jaaren en 1 maand Tanden
A: de Vogel

Uit het tweede huwelijk:
2. Dr. Anthonius Kisselius (zie V.2).

* * * GENERATIE 5 * * *

V.2 Dr. Anthonius Kisselius, rector van de Latijnse school, later Instituut Van Kinsbergen, (hij promoveerde op 17 juni 1848 te Utrecht magna cum laude op het proefschrift 'Specimen criticum continens Auli Persii Flacci codicum mss. Leidensium collationem cum animadversionibus in satiram primam'), geboren op 22-05-1819 te Dordrecht, overleden op 01-10-1883 te Elburg op 64-jarige leeftijd.Ondertrouwd op 25-04-1851 te Utrecht, daar gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-05-1851 met
Maria Bentink, 38 jaar oud, geboren op 06-09-1812 te Amsterdam, overleden op 24-12-1884 te Dordrecht op 72-jarige leeftijd:daar begraven op 27-12-1884 op de Algemene begraafplaats, dochter van Petrus Curtenius Bentink, koopman, en Gabriella Wilhelmina Elisabeth Zanders.
Uit dit huwelijk:
1. Arendina Johanna Kisselius, geboren op 05-06-1852 te Elburg, overleden op 01-04-1920 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 04-05-1877 te Elburg, daar gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1877, gescheiden na 20 jaar op 17-11-1897 te Dordrecht van
Anne Cornelis Johannes Adrianus van Wageningen, commissionair, ijzerhandelaar, geboren op 03-06-1852 te Dordrecht, overleden op 11-07-1907 te Dordrecht op 55-jarige leeftijd, daar begraven op 15-07-1907 op de Algemene begraafplaats, zoon van Jan van Wageningen, apotheker, en Catharina Johanna Adriana van Dorsser.

2. Petrus Elisa Kisselius, geboren op 08-09-1854 te Elburg (zijn tweelingzusje werd levenloos geboren), overleden op 27-03-1906 te Hilversum op 51-jarige leeftijd.3. Johannes Kisselius, ontvanger van de Domeinen, geboren op 15-05-1858 te Elburg, overleden op 31-01-1905 te Tiel op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 30-11-1893 te Arnhem met
Hermine Wesser, 42 jaar oud, geboren op 05-06-1851 te Zevenaar, overleden op 06-10-1919 te Den Haag op 68-jarige leeftijd, dochter van Carl Heinrich Wesser, boekbinder, boekhandelaar, en Jansje Breijer.

* * * LOSSE GEGEVENS * * *

- [1788] Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788) 
Datum : 28-05-1788 
Beroepsgroep : gilden: groote cooplieden 
Naam : A. Kisselius 
Opmerkingen : (met kruisje) 
+
Datum : 16-04-1788 
Beroepsgroep : ouderlingen (Luthersche gem) 
Naam : Anthonius Kisselius 
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973

- [ca 1796-1797] Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C) 
Naam : A. Kisselius 
Leeftijd : 87 
Woonplaats : B183 
+
Naam : J. Kisselius 
Leeftijd : 18 
Woonplaats : B183 
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167 

- [ca 1797] Stemgerechtigden in de wijkvergaderingen ca 1797 (gedrukte lijsten)
Naam : A. Kisselius
Straat : Wijnstraat
West- of oosteinde van de stad : oosteinde
Wijkgadering van wijk : 08
Vergaderplaats : St. Joris Doelen
Titel van de gedrukte naamlijst : Naamlijst van de stemgerechtigde burgers der stad Dordrecht welke behooren tot het Oost-einde, Agtste wijk, Vergaderende in de St. Joris Doelen.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 489 (bibliotheek), inv.nr. 23.334

- [1797/1798] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798) 
Naam : Anth. Kisselius 
Woonplaats (oude huisnummers!) : B183 
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] quitantie overgegeven
+
Naam : Catharina en Helena Kisselius 
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0919 
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] quitantie overgegeven 
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240 

- [1798-1801-1803] Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-23 september 1805 
Dordrecht, den 16 april 1798 
Naam : Anth.s Kisselius 
Folionummer : 27vs 
Bron : SAD 4-128a 
+
Dordrecht, den 14 junij 1798 
Naam : Ant. Kisselius 
Folionummer : 47 
Bron : SAD 4-128b 
+
Dordrecht, den wo 16 maart 1803 
Naam : Ant. Kisselius 
Folionummer : 09vs 
Bron : SAD 4-130 
+
Dordrecht, den wo 16 maart 1803 
Naam : J. Kisselius 
Folionummer : 11 
Bron : SAD 4-130 

- [1798-1801-1803] Stemgerechtigden presentielijsten grondvergaderingen 10 juli en 18 dec 1798, 9 april en 25 juni 1799 en 22 mei 1801 
Datum grondvergadering (kiesdistrict): 10-7-1798 
Lijst : Naamlijst der Leeden, behoorende tot de zesde Grondvergadering, gehouden op den 10n Julij deeses Jaars 1798, in 't Groot Schippershuis te Dordrecht 
Naam : Anthonius Kisselius 
Woonplaats (info): B183 
Opmerkingen : (absent) 
Bron : stadsarchief Dordrecht, archief 4, inv.nr. 6 
+
Datum grondvergadering (kiesdistrict): 9-4-1799 
Lijst : Lijst der Leden van de 6e Grondvergadering in 't Groot Schippers huis 
Naam : Anthonius Kisselius 
Woonplaats (info): B183 
Opmerkingen : (absent) 
Bron : stadsarchief Dordrecht, archief 4, inv.nr. 6 
+
Datum grondvergadering (kiesdistrict): 25-6-1799 
Lijst : Lijst der Leeden van de 6e Grondvergadering in het Grootschippershuis 
Naam : Anthonij Kisselius 
Woonplaats (info): B183 
Opmerkingen : (absent) 
Bron : stadsarchief Dordrecht, archief 4, inv.nr. 13a
+
Datum grondvergadering (kiesdistrict): 22-5-1801 
Lijst : Lijst der stemgeregtigde Burgers behoorende tot de Grondvergadering No. 6 in 't Groot Schippers-Huis (15 present) 
Naam : Anthonius Kisselius 
Woonplaats (info): B183 
Opmerkingen : (absent) 
Bron : stadsarchief Dordrecht, archief 4, inv.nr. 6 

- [1798-1803] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd (Wijk A-B-C-D-E-F) 
Naam : A. Kisselius 
Woonplaats (info): B183 
Grondvergadering (kiesdistrict) : - 
Lijst : Lijst der Apparente Stemgerechtigde Burgers binnen Dordrecht ende Merwede, wonende in het Quartier B 
Bron : SAD 4, inventarisnr. 9a 
+
Naam : Anthonius Kisselius 
Woonplaats (info): B183 
Grondvergadering (kiesdistrict) : Zesde grondvergadering van B135 tot en met B260 (bestaat over 506 zielen) 
Lijst : lijst (2) met titel Lijst der Stemgeregtigden te Dordrecht in Letter B. 
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8 
+
Naam : Antonius Kisselius 
Woonplaats (info): B183 
Grondvergadering (kiesdistrict) : Zevende grondvergadering van B134 tot B239 
Lijst : lijst (1) wijk B 
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8 
+
Naam : Joh.s Kisselius 
Woonplaats (info): B183 
Grondvergadering (kiesdistrict) : - 
Lijst : Lijst der Apparente Stemgerechtigde Burgers binnen Dordrecht ende Merwede, wonende in het Quartier B 
Bron : SAD 4, inventarisnr. 9a 
+
Naam : Johannis Kisselius 
Woonplaats (info): B183 
Grondvergadering (kiesdistrict) : Zevende grondvergadering van B134 tot B239 
Lijst : lijst (1) wijk B 
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8 

- [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
Naam : Anthonij Kiselius
Woonplaats (oude huisnummers!) : B183
Biljet (of arm) : biljet (1 qq)
Paginanummer : 10
Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)

- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Anna Kisselius
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0721
Biljet (of arm) : billet
+
Naam : Anthonij Kisselius
Woonplaats (oude huisnummers!) : B183
Biljet (of arm) : biljet
+
Naam : Hellena Kisselius
Woonplaats (oude huisnummers!) : B183
Biljet (of arm) : biljet
+
Naam : Johannes Kisselius
Woonplaats (oude huisnummers!) : B183
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- [ca 1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Wijnstraat B183
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: A. Kisselius + J. Kisselius
Ongehuwd: 5 (samen)
Gehuwd: 2 (samen)
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 2 dienstbode (samen)
Handel, Beroep, of Handwerk: raffinadeurs
Classis: 34
Somma: 16-0-0
Aanmerkingen: 12-0-0
Folionummer en bron: 14 van archiefstuk SAD 5-895
+
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Wijnstraat B183
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Helena Kisselius
Ongehuwd: -
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: -
Classis: -
Somma: -
Aanmerkingen: -
Folionummer en bron: 14 van archiefstuk SAD 5-895
+
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Heermanshuisstraat C0721
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Anna Kisselius
Ongehuwd: 1
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: moeder in 't Pesthuis
Classis: 41
Somma: 0-10-0
Aanmerkingen: 1-0-0
Folionummer en bron: 058 van archiefstuk SAD 5-896

- [1811] GEGEVENE CARTES DE SURETÉ.
28-02-1811 Johannes Kisselius;
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 202]
[http://www.dordtenazoeker.nl/HulpbronnenDordrecht/paspoorten]

- [1811] PASPOORT.
C094 (01-6-1811) Johannes Kisselius, naar Amsterdam/Nijmegen/Anvers/Colijnsplaat, 32 jaar, 1.70 m;
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203c]

- [1813] Grondbelasting bebouwde eigendommen 1813 (Keizerlijk decreet van 7 januari 1813) 
Émargemens (ondertekening): 1813-09-30 
Art.: 0847 
NOMS, PRÉNOMS et demeures des propriétaires et usefruitiers: Anthonij Kisselius 
demeurant à [-] payera pour sa cote part dans les impositions extraordinaires 
ordonnées pour 1813 d'après sa taxe primitive qui s'élève à [-] Une somme de [-] 
Montant de la taxe dans la contribution foncière des baties pour 1813: 485,18 
Montant total des impositions extraordinaires en principal, frais de confection des roles et de perception: 7,35 
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 256 

- [eind 1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren  van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813) 
Naam : Johannes Kisselius 
Ouderdom : 02-08-1778 (35 jaar) 
Beroep : raffinadeur 
Woonplaats : B183 
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 05 
Titel lijst : Vijfde Wijk. Gehuwden
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345 

- [sept 1814] Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814) 
Naam : Johannes Kisselius 
Geboren : 02-08-1778 
Beroep : koopman 
Woonplaats : B183 
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 05 
Titel lijst : Naamlijst der Gehuwden Manspersonen van het Jaar 1797 tot 1764 ingeslooten Wijk No. 5 L.B
Datum lijst : Dordt 4 September 1815 bij Absentie van den Wijkmeester der 5de Wijk A.S. Rueb
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343 

- [ca 1812-1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814) 
Naam : Antonij Kisselius 
Woonplaats : B165 geheel 
Beroep : rafinadeur 
Belasting (of huurwaarde?): 150 
Folionummer : 09 
+
Naam : Johannes Kisselius 
Woonplaats : B165 geheel 
Beroep : rafinadeur 
Belasting (of huurwaarde?): 150 
Folionummer : 09 
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375 

- [1818] Kohier belasting op personeel en meubilair 1818 
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 29 julij f 26,52 
Artikelnummer : 0568 
Naam : Anth. Kisselius 
Woonplaats : B165 
Beroep : koopman 
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50 
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 24,02 
Bedragende te zamen : 26,52 
+
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 14 april f 13,26; 29 julij f 13,26 
Artikelnummer : 0569 
Naam : J.s Kisselius 
Woonplaats : B165 
Beroep : koopman 
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50 
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 24,02 
Bedragende te zamen : 26,52 
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855 

- [1826] Anna Debora Kisselius wed Ruben VOGELZANG, 7-2-1826;
- [1826] Wij burgemeester en Wethouders etc Certificeren bij dezen dat Mevrouw Anna Debora Kisselius wed. van de Heer Ruben Vogelsang Scheepsreederesse wonende alhier, de Heer Jacobus Buijs 't Hooft, Lid der Firma Vogelsang & Co, Cargadoors wonende te Dordrecht, den welke de hieraan geannexeerde acte van Borgtogt is verleden voor den Heer Gerrit van Daalen, koopman, Matthieuw Guillaume van der Bank wijnkooper inslijks te Dordrecht wonende, ten behoeve van den Heer Ontvanger der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen te Dordrecht van den Ontvanger in den tijd, en in de gevolgen tot zekerheid van het Rijk der Nederlanden, en zulks tot een Som van f 3300, ter voor de voldoening van al zoodanige Regten of voor alles wat hij aan gemelden Heer Ontvanger als koopman verschuldigd is of zonder kan aan verschuldigd worden, voor de belasting op de wijnen en sterke dranken, welke gemelde Heer van der Bank in zijne kwaliteit mogt schuldig zijn of worden, ter concurrentie van f 5000 volkomen solvabel is, om gemelde Borgtogt te kunnen presteren en naarkomen.
Dordrecht den 5 Augustus 1826.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) Archief 5 Inventarisnummer : 1977] 
[http://www.dordtenazoeker.nl/HulpbronnenDordrecht/verklaringen_1a]

- [1827] Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
Artikelnummer: 0663 
Afschrijvingen: 1 Aug. f 45,36 
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.) 
De Heer J. Kisselius (firma A. Kisselius & Zn) (wonende in wijk B165) 
is schuldig: Als: suiker raffinad.r 3 pannen, 11A f 12 [3x] 
Bedrag der regten in hoofdsom: 36,00 
26 opcenten: 9,36 
Folionummer: 133 
+
Artikelnummer: 2019 
Afschrijvingen: 1 Aug f 15,12 
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.) 
De Heer Joh.s Kisselius voor d'Ervenis wed R. Vogelsang (geb. A.D. Kisselius) (wonende in wijk B339) 
is schuldig: Als: scheepsrederij op vragt, 9B 
Bedrag der regten in hoofdsom: 12,00 
26 opcenten: 3,12 
Folionummer: 404 
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885 

- [1829] Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829) 
Woonplaats: B165 geheel 
Naam: Johannis Kisselius 
Huur(waarde): f 225 
Drie procent: f 6,75 
Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 6,75 
Negen procent: f 20,25 
Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 20,25 
Folionummer: 16 
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322 

- [1830-1840] Inkwartieringsregister ca 1830-1840 (wijk A-B) 
Naam : Johs. Kisselius 
Woonplaats : Wijnstraat B165 geh. 
Beroep : raffinadeur 
Eigen of huur : eigen 
Getal kinderen : een 
Regel doorgestreept (of niet) : niet doorgestreept 
Bron : SAD 5-655 Cohier van Letter B (aangelegd ca 1835) 

- [1832] OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht 
Sectie: F
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: B 165 
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 695 
Eigenaren en vruchtgebruikers: 
5. Namen: Kisselius 
6. Voornamen: Johannes 
7. Beroepen: suikerraffinadeur 
8. Woonplaatsen: Wijnstraat 
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 737 
10. Soort der eigendommen: huis en erf 
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 610 
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.06.50 
+
Achternaam Voornaam Plaats Sectie Kadastraalnr Wijk Perceel 
Kisselius Johannes Dordrecht F 695 B 165 
Kisselius Johannes Dordrecht F 845 B 46, 42 
Kisselius Johannes Dordrecht F 847 B 40 
Kisselius Johannes Dordrecht F 848 B 41 
Kisselius Johannes Dordrecht F 849 B 42
[http://d-compu.dyndns.org/kadaster]

- [1842-1866] Hoofdbewoners in register inkwartiering ca 1842-1866 (wijk A-B-C-D-E/MW) 
Naam : J. Kisselius (wed.) 
Woonplaats : Wijnstraat B165 geh. 
Beroep : koopman 
Eigen of huur : eigen 
Getal kinderen : - 
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept 
Bron : SAD 6-7283 

- [1849] [no. 888 van het Repertoire] Acte of Certificaat, dd. 18 Junij 1849 waarbij de Heer burgemeester verklaart, dat de Heer Johannes Kisselius en Mevrouw Arendina Wilhelmina Rutgers, zijne echtgenoote, in zijne tegenwoordigheid hebben verzekerd, dat eene door hen beiden geteekende onderhandsche acte dd. 22 maart 1849
(waarbij zij gezamenlijk met Maria Jeronima Provenchea, Sarah Johannes Rutgers en Johanna M. Rutgers wed. van Arend Rutgers wonende in de Stad en het Landschap van St. Louis, Staat Missouri, voor eene Som van 700 dollars aan Harrison Anderson en Rausam J. Anderson wonenden in het Landschap Lincoln, Staat Missouri in vrije eigendom verkoopen en overdragen eene zekere Streek lands, in het landschap van St. Charles, Staat Missouri gelegen, groot 457 acres)
hunne wil en verklaring bevat, omtrent den daarin vermelden verkoop, en door de laatstgemelde comparant uit vrije beweging en zonder dwang is aangegaan
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) Archief 5 Inventarisnummer : 1979a (stapel 2)]
[http://www.dordtenazoeker.nl/HulpbronnenDordrecht/verklaringen_1b]

(c) Dordrecht januari 2011 Jean M.A. van Wageningen.