Kleton/Cleton (Cleiton/Cleitingh/Klettingh)
(Heusden, Dordrecht)

I. Johannis Kleton (Klettingh/Johannes Cleton), ged. Heusden 7-10-1672, j.m. van Heusden wonende inde Lombertstraet geassist. met Aert Peijs dessewlfs goede kennis (1699), begr. Dordrecht 18-7-1754, otr. Dordrecht 11-10-1699 Sophia Elizabeth Flocken/Flokken (Josina Flocken), j.d. van Doesburgh wonende inde Kannekoopersbuert geassist. met Isabela Halmans desselfs goede kennis (1699), begr. (Grote kerk) Dordrecht 17-2-1777.
NB.
- [http://www.historie-sliedrecht.nl/Genea%20Cleton.htm]
- otr. Dordrecht 11-10-1699 (tr. 27/10)
Johannes Klettingh, j.m. van Heusden wonende inde Lombertstraet geassist. met Aert Peijs dessewlfs goede kennis, met
Sophia Elisabeth Flocken, j.d. van Doesburgh wonende inde Kannekoopersbuert geassist. met Isabela Halmans desselfs goede kennis
[http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1699.pdf]
Kinderen:
1. Alexander, ged. Dordrecht 1-9-1700.
2. Heijndricus, ged. Dordrecht 12-6-1702 (zoon van Johannes Cleton/Lijsbeth Flok).
3. Alexander, ged. Dordrecht 18-10-1706, volgt IIa.
4. Catrina, ged. Dordrecht 2-1-1710 (dochter van Johannes Kleton/Sophia Elizabeth Flokken).
5. Johannes, ged. Dordrecht 30-10-1711 (zoon van Johannes Kleton/Sofija Lijsbeth Flocken), volgt IIb.
6. Anna, ged. Dordrecht 23-7-1713  (dochter van Jan Kleton/Sophia Elisabeth Flokke).
7. Gerardus, ged. Dordrecht 23-6-1715 (zoon van Jan Kleton/Josina Lijsbeth Flock).
8. Anna, ged. Dordrecht 20-1-1717 (zoon van Jan Kleton/Sophia Elizabeth Flokken).
9. Piter, ged. Dordrecht 18-10-1719 (zoon van Jan Kleton/Sofija Lijsbet Flock), volgt IIc.

* * * generatie 2 * * *

IIa. Alexander Kletton, jongman van Dordregt woont in het Steegoversloot geassisteert met Jan Kletton zijn vader (1734), otr/tr. Dordrecht 6/21-3-1734 Willemina Souboren, jongedogter van Dordregt woont in het Steegoversloot geassisteert met Anna Dusjong haer goede kennis (1734).
NB.
- [1734] otr. Dordrecht 6-3-1734 (tr. 21/3 door Ds. Meurs)
Alexander Kletton, jongman van Dordregt woont in het Steegoversloot geassisteert met Jan Kletton zijn vader, met
Willemina Sonbooren, jongedogter van Dordregt woont in het Steegoversloot geassisteert met Anna Dusjong haer goede kennis
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1734.pdf]
- [1750/1751] Eed afgelegd voor schepenen 1750-1769
Naam : Alexander Cletton
Datum eed: 1750
Beroepsgroep : Backers
Opmerkingen : (met verzoek dat sonder werkelijke presumptie geen pijling doorde Collecteurs zal werde gedaan, waarop den Eed hebbe affgelegt)
Folio : 05vs (lijst 1750)
Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3410 (2 3 lijsten, beginnende in 1750 resp. 1751)

Kinderen:
1. Jan, ged. Dordrecht 11-4-1735.

IIb. Johannes Kleton (Johannes Cleton/Cletton), ged. Dordrecht 30-10-1711, overl. Dordrecht 6-4-1768, otr. Dordrecht 8-3-1741(?) Geertruij Falentijn, ged. Dordrecht 2-6-1717, dochter van Michiel Falentijn en Geertruit Noltingh.
NB.
- [http://www.historie-sliedrecht.nl/Genea%20Cleton.htm]

Kinderen:
1. Geertruij, ged. Dordrecht 23-5-1742 (dochter van Johannes Cleton/Geertruij Valentijn).
2. Jan, ged. Dordrecht 6-3-1744 (zoon van Johannes Kleton/Geertruij Falentijn).
3. Machieltje, ged. Dordrecht 20-2-1746 (dochter van Johannes Cleton/Geertruijd Valentijn).
4. Sophia Elisabeth, ged. Dordrecht 14-2-1748 (dochter van Johannes Kleton/Geertruij Valetijn).
5. Machiel, ged. Dordrecht 17-8-1749 (zoon van Johannes Kleton/Geertruij Falentijn).
6. Anna Maria, ged. Dordrecht 30-12-1750.
7. Geertruij, ged. Dordrecht 11-2-1751 (dochter van Johannes Kleton/Geertruij Falentijn), volgt IIIa.
8. Machiel, ged. Dordrecht 30-11-1755.
9. Geerit, ged. Dordrecht 9-10-1757, overl. Sliedrecht 8-10- 1824, otr. 14-2-1794 Barbera Pietersdr Woutersloot, dochter van Pieter Woutersloot en Geerje Stolk.
10. Johanna, ged. Dordrecht 22-10-1760.

IIc. Pieter Kleton (Pieter Cleton), j:m: van Dordrecht hebbende consent van sijn vader Jan Kletton aan Heeren Commiss. gegeven (1745), in het Leprooshuis (1761) en vervolgens naar het nieuwe Krankzinnig en Beterhuis (1761-1762), overl. voor 1768, otr/tr. Dordrecht 21-1/7-2-1745 Jenneke Goudsbergen j.d. van Dordrecht en woonende in de Steenstraat hebbende Consent van haare voogden Adriaan 't Hooft en Willem Kolster (1745), overl. na 6-5-1773, dochter van Cornelis Goudsbergen.
NB.
- otr. Dordrecht 21-1-1745 (tr. 7/2 door Dom. Geerling)
Pieter Kletton, j:m: hebbende Consent van sijn vader Jan Kletton aan Heeren Commiss. gegeven, met
Jenneke Goudsbergen, j.d. beijde van Dordrecht en woonende in de Steenstraat hebbende Consent van haare voogden Adriaan 't Hooft en Willem Kolster. (den 1 October 1764 een trouwbrieff gegeeven)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1744.pdf]
- [1761-1762] Pieter Cleton
1761. de 21e December uijt het Leprooshuijs overgenomen.
1762. den 13e Februarij bij resolutie van H.ren Regenten uijt zijn Confinement ontslaegen.
[bron: SAD 22-415, verpleegde mannen krankzinnig en beterhuis te Dordrecht 1761-1804]
- [1762] Ordinaire vergadering gehouwden op saturdag den 1e februarij 1762 praesent De Hrn D. van SLINGELANDT, M. REES, J. v. NEURENBERG, J. van der POT, J. van der STAR en W. Hardus, mitsgaeders den Rentmr.
De Resolutien in voorgaende vegrderingen genomen geresumeert en gearresteert. Wijders hebben de WelEdel Heeren REGENTEN ter vergadering doen Roepen den persoon van PIETER CLITTON thans geconfineert in dit Stads Krankzinnig en Betershuijs, mitsgaeders zijne Huijsvrouwe en zwaeger, en nadat aen den voors: Pieter CLITTON was gecommunuceert dat mijn Heeren van den geregte en Camere Judicieel deser Stade den selven uijt sijn voors. Confinement hadden gelieven te ontslaan, zoo hebben ogpemelde Heeren regenten den selven wel seerieuselijk vermaand, om sig van nu voortaan sorgvuldig van DRONKENSCHAP en alle andere soorten van DEBAUSCHES te willen wagten en sig als een braaff en ordentelijk man te comporteren, off anders soo wanneer den selven wederom geconfineert wierd, dat hij kon versekert zijn, van soo schielijk niet wederom ontslaegen te sullenworden, off immers en in allen gevalle dat zijn ontslag dan nergens anders toe souw strekken, dan om pede ligato met de Eerst Vaerende schepen na de Oost off west versonden te werden, ten eijnde dese Stadt eenmael van soo een onwaerdig mede Lid in de Burgermaatschappij te suijveren en sig daer van voor altoos te ontdoen.....;
[bron: SAD 22-1, notulen]
- Eed afgelegd voor schepenen 1750-1769
  Naam : Pieter Cletton
  Datum eed: 1750
  Beroepsgroep : Klijn Bier Verkoopers
  Opmerkingen : 8 Janu:
  Folio : 08vs (lijst 1750)
  +
  Naam : Jenneke Goudsbergen wed. Pieter Kletton
  Datum eed: 13-09-1768
  Beroepsgroep : Tappers en klijn bier verkoopers
  Opmerkingen : eed gedaan 13e sept 1768
  Folio : 25vs (lijst 1751)
  +
  Naam : Jenneke Goudsbergen wed. Pieter Kletton
  Datum eed: sept 1768
  Beroepsgroep : Klijne Kramers in Zeep
  Opmerkingen : (doorgestreept)
  Folio : 29 (lijst 1751)
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3410 (2 3 lijsten, beginnende in 1750 resp. 1751)|
Kinderen:
1. Jan, ged. Dordrecht 16-11-1745 (zoon van Pieter Cleton/Jenneke Goudsbergen), volgt IIIb.
2. Cornelis, ged. Dordrecht 22-11-1747 (zoon van Pieter Cletom/Jenneke Goudsberg), volgt IIIc.
3. Pieter, ged. Dordrecht 16-3-1749  (zoon van Pieter Cleton/Jenneken Gous).
4. Marijken, ged. Dordrecht 31-5-1751 (dochter van Pieter Cleton/Jenneke Goudbergen), volgt IIId.
5. Sophia Elisabeth, ged. Dordrecht 1-9-1753 (dochter van Pieter Cleton/Jenneke Goudsbergen), gealimenteerd en opgevoed in het armhuis, volgt IIIe.
6. Hendrik, ged. Dordrecht 16-1-1756, volgt IIIf.
7. Johanna, ged. Dordrecht 18-11-1761 (dochter van Pieter Kleton/Jenneke Goudsbergen).

* * * generatie 3 * * *

IIIa. Geertruij Kleton, ged. Dordrecht 11-2-1751, overl. Dordrecht sept. 1828, otr. Dordrecht 10-5-1766(?) Jacobus Lambinon, overl.voor 1828.
NB.
- Dordrechtsche Courant 06-09-1828 : Overleden Geertrui Kleton, wed./wednr. van Jacobus Lambinon, 00-09-1828 Dordrecht (Geertrui Lambinon wed Cornelis Plukhooi);

Kinderen:
1. Fransoos Lambinon, ged. Dordrecht 8-5-1766.
2. Geertruij Lambinon, ged. Dordrecht 11-9-1767, overl. Dordrecht 4-8-1842 (74 jr), otr. Dordrecht 29-6-1793 Cornelis Plukhooij. (Kinderen: Wijnandia Maria 15-5-1794; Jacobus 20-9-1795; Barend Jacobus 8-11-1797; Cornelis 14-08-1799; Antonia Wilhelmina Johanna 14-12-1803)
3. Jacobus Lambinon, ged. Dordrecht 20-12-1776.
4. Jacoba Lambinon, ged. Dordrecht 27-8-1780.

IIIb. Jan Kleton (Jan Cleton), ged. Dordrecht 16-11-1745, j.m. van Dordrecht woond in de Kolfstraat geassisteert met zijn moeder Jenneke Goudsbergen wed van Pieter Cleton (1773), wedn. gebore te Dordrecht woont in de Vriesestraat sonder kinderen (1775), arbeider/C1440Steenstraat (ca 1808), otr/tr. (1) Dordrecht 6/23-5-1773 Geertrui van Doorn, j.d. van Dordrecht woond in 't Hof geassisteert met hare moeder Johanna Vermaes wed. van Matthijs van Doorn (1773), otr/tr. (2) Dordrecht 19-10/7-11-1775 Geertruij Mulder, j.d. gebore te Nieuwaal woont op de Wollewevershaven hebbende schriftelijk conzent van haar moeder Maike van Oever wed. Arij Mulder (1775).
NB.
- otr. Dordrecht 6-5-1773 (tr. 23/5)
Jan Cleton, j.m. woond in de Kolfstraat geassisteert met zijn moeder Jenneke Goudsbergen wed van Pieter Cleton
Geertruij van Doorn, j.d. woond in 't Hof beiden van Dordrecht, geassisteert met hare moeder Johanna Vermaes wed. van Matthijs van Doorn.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1772.pdf]
- otr. Dordrecht 19-10-1775 (tr. 7 nov. 1775 Q.F.Ds. Bareuth)
Johannis Kletton, wedn. gebore te Dordrecht woont in de Vriesestraat sonder kinderen
Geertrui Mulder, j.d. gebore te Nieuwaal woont op de Wollewevershaven hebbende schriftelijk conzent van haar moeder Maike van Oever wed. Arij Mulder
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1774.pdf]
- Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Jan Kletton
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C1440
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer
- Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Steenstraat C1440
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Jan Kleton
  Ongehuwd: 1
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: arbeider
  Classis: 41
  Somma: 0-10-0
  Aanmerkingen: 0-10-0
  Folionummer en bron: 118 van archiefstuk SAD 5-896

- Datering 25-02-1815 Soort akte overdracht
  Koper arnold zuijlen van nijevelt van nieuw-beyerland Beroep stadsbestuurder
  Verkoper jan kleton Beroep dagloner
  Folionummer 51 Aktenummer 7
 Opmerking wijk c 903
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 2

Kinderen eerste huwelijk:
1. Jenneke, ged. Dordrecht 17-12-1774 (dochter van Jan Kleton/Geertrui van Doorn).
Kinderen tweede huwelijk:
1. Pieter, ged. Dordrecht 14-8-1776 (zoon van Jan Kleton/Geertruij Mulder), volgt IVa.
2. Maijke, ged. Dordrecht 24-6-1778 (dochter van Jan Kleton/Geertruij Mulder).
3. Cornelis, ged. Dordrecht 11-3-1781 (zoon van Jan Kleton/Geertruij Mulder).

IIIc. Cornelis Kleton, ged. Dordrecht 22-11-1747 j.m. gebore te Dordrecht woont in den Kolfstraet met schriftelik conzent van zijn moeder Jenneke Godusbergen wed Pieter Kleton (1777), overl. Dordrecht 21-2-1814, otr/tr. Dordrecht 15/23-11-1777 Pieternella de Vries, j.d. gebore te Dordrecht woont in den Kolfstraet/zijnde bij indispositie van haar moeder Pieternella Vettekeuken wed Daniel de Vries door den Procureur Bax aan de Heer van Schellebeek als curator over de voors. wed. de Vries voor so veel des noods geconsenteert. (1777), overl. na 1815, dochter van Daniel de Vries en Pieternella Vettekeuken.
NB.
- otr. Dordrecht 15-11-1777 (tr. 30/11)
Cornelis Kleton, j.m. gebore te Dordrecht woont in den Kolfstraet met schriftelik conzent van zijn moeder Jenneke Godusbergen wed Pieter Kleton, met
Pieternella de Vries, j.d. gebore te Dordrecht woont als voren, zijnde bij indispositie van haar moeder Pieternella Vettekeuken wed Daniel de Vries door den Procureur Bax aan de Heer van Schellebeek als curator over de voors. wed. de Vries voor so veel des noods geconsenteert.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1776.pdf]
- [1788] Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
  Datum : 31-05-1788
  Beroepsgroep : gilden: kuijpers
  Naam : Corn. Cleton
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden
- [1804] begraafregister (Nieuwkerk) 1804-1805
Kerk : Nieuwkerk
Begraafdatum : 18-12-1804
Naam : 't kind van Cornelus Kletton
Leeftijd : oud 10 jaar
Opmerkingen : slijmsiekte, de ouders leeven, de ouders leeven, gemeen graft
Woonplaats : in de Kolkstraat
Aangegeven door : P. Bruijstens
Bron : SAD 11-72 folionr 296

- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Hellingen E0126
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Cornelis Kleton
  Ongehuwd: 2
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 3
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: kuiper
  Classis: 38
  Somma: 2-0-0
  Aanmerkingen: 0-10-0
  Folionummer en bron: 11 van archiefstuk SAD 5-898
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Nieuwstraat C1399
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Pieter Cleton
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: arbeider
Classis: 41
Somma: 0-10-0
Aanmerkingen: 0-10-0
Folionummer en bron: 115 van archiefstuk SAD 5-896

- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Gravestraat B200
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Klaartje Kleton
Ongehuwd: -
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: dienstbode
Classis: 40
Somma: 1-0-0
Aanmerkingen: 0-10-0
Folionummer en bron: 15 van archiefstuk SAD 5-895

- [1843] Dordrechtsche Courant 04-04-1843: 
Overleden Daniel Kleton 62 jaar echtg. van Johanna Boshart, 27-03-1843 Dordrecht (kuipersaffaire)

Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht 13-12-1778, volgt IVb.
2. Daniel, ged. Dordrecht 18-2-1781 (zoon van Cornelis Kleton/Pieternella de Vries), volgt IVc.
3. Jenneken, ged. Dordrecht 15-3-1783 (zoon van Cornelis Kleton/Pieternella de Vries).
4. Jakomijna Klara, ged. Dordrecht 24-3-1784 (zoon van Cornelis Kleton/Pieternella de Vries), dienstbode Gravenstraat B200 in ca 1808(?), tr. Dordrecht 27-10-1813 Willem Huibregt van Meerkerk, geb. Dordrecht (22 in 1813), zoon van Dirk van Meerkerk en Maria van Duijn..
5. Jan, ged. Dordrecht 10-2-1786 (zoon van Cornelis Kleton/Pieternella de Vries), volgt IVd.
6. Jacoba, ged. Dordrecht 27-1-1788, overl. Dordrecht 2-3-1833 (45 jr), tr. Dordrecht 11-5-1825 Cornelis Kleton, ged. Dordrecht 28-8-1791.
7. Jenneke, ged. Dordrecht 25-8-1789, tr. Dordrecht 8-5-1816 Hendrik Boshard, geb. Dordrecht , zoon van Hendrik Boshart en Lijntje de Vaal.
8. Pieternella, ged. Dordrecht 14-9-1791.
9. Cornelis, ged. Dordrecht 21-12-1792.
10. Clasina Sibrandta, ged. Dordrecht 10-11-1794.
11. Hendrik, ged. Dordrecht 29-4-1797.
12. Geertruij, ged. Dordrecht 26-12-1799.

IIId. Marijke Cleton (Kleton), tr. Johannes van Doren
Kinderen:
1. Mathijs, ged. Dordrecht 5-8-1775.
2. Pieter, ged. Dordrecht 6-4-1777.
3. Johannes, ged. Dordrecht 31-5-1778.
4. Jenneke, ged. Dordrecht 6-8-1780.
5. Jenneken, ged. Dordrecht 31-7-1782.
6. Catharina, ged. Dordrecht 22-7-1787.
7. Pieter, ged. Dordrecht 2-12-1788.

IIIe. Sophia Elizabeth Cleton (Kletton), ged. Dordrecht 1-9-1753, j.d. geboren te Dordrecht en woont als voren, hebbende bewijs van den binnevader van 't Armhuis dat zij in 't selven is gealimenteert en opgevoed. (1780), otr/tr. Dordrecht 23-11/12-12-1780 Pieter van Ooijen, j.m. geboren te Dordrecht woont in den Augustijnenkamp geassisteert met zijn moeder Maijke de Ruijter eerst wed Hendrik van Oijen en nu huisvrouw van Leendert Keldermans (1780).
NB.
- [1780] otr. Dordrecht 23-11-1780 (12/12)
Pieter van Oijen, j.m. woont in den Augustijnenkamp geassisteert met zijn moeder Maijke de Ruijter eerst wed Hendrik van Oijen en nu huisvrouw van Leendert Keldermans, met
Sophia Elisabeth Kletton, j.d. beide geboren te Dordrecht, en woont als voren, hebbende bewijs van den binnevader van 't Armhuis dat zij in 't selven is gealimenteert en opgevoed.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1780.pdf]
- [1796] Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : P. van Ooijen
  Leeftijd : 42
  Woonplaats : C1218
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Pieter van Ooije Woonplaats (oude huisnummers!) : D0831 Biljet (of arm) : arm
Naam : Pieter van Ooije Woonplaats (oude huisnummers!) : E591 Biljet (of arm) : arm
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Loverstraatje D0812
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: P. van Oijen
  Ongehuwd: 2
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 2
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: behoeftig
  Folionummer en bron: 59 van archiefstuk SAD 5-897
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : Pieter van Ooijen
  Ouderdom : 1768 (-)
  Beroep : -
  Woonplaats : D0762
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 15
  Titel lijst : Lijst van gehuwde Manspersonen geboren in de Jaren 1763 tot 1796 ingesloten, Wijk 15.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

Kinderen:
1. Maike van Ooijen, ged. Dordrecht 24-6-1781.
2. Johannes van Ooijen, ged. Dordrecht 31-1-1783.
3. Geertruij van Ooijen, ged. Dordrecht 22-2-1785.
4. Hendrika van Ooijen, ged. Dordrecht 20-10-1786.
5. Geertruij van Ooijen, ged. Dordrecht 7-6-1789.
6. Johanna van Ooijen, geb. Dordrecht ca 1793, tr. Dordrecht 12-04-1815 Jacobus Hartman, geb. Dordrecht 1796 (19 in 1815).
7. Pieter van Ooijen, ged. Dordrecht 25-6-1795.

IIIf. Hendrik Kleton, ged. Dordrecht 16-1-1756, j.m. geboren te Dordrecht woont in de Kolfstraet geassisteert met zijn moeije Jaapje de Vreugd wed Johannis Goudsbergen (1785), arbeider/C1165 (ca 1808), overl. Dordrecht 21-10-1822, otr/tr. Dordrecht 31-3/17-4-1785 Teuntje Stetvelt, ged. Dordrecht 14-1-1759, j.d. geboren te Dordrecht woont in den Augustijnenkamp geassisteert met haar moeder Hendrijna de Hoogt wed Samuel Stetveld. (1785).
NB.
- Samuel Stadvelt, otr. Dordrecht 6-5-1756 Hendrijna de Hoogh
Kinderen:
1. Frederik, ged. Dordrecht 1-4-1757.
2. Teuntje, ged. Dordrecht 14-1-1759.
3. Hendrik, ged. Dordrecht 14-12-1763.

- otr. Dordrecht 31-3-1785 (tr. 17 april 1785 QF Ds. Bosveld)
Hendrik Kletton, j.m. woont in de Kolfstraet geassisteert met zijn moeije Jaapje de Vreugd wed Johannis Goudsbergen, met
Teuntje Stetveld, j.d. woont in den Augustijnenkamp, beiden geboren te Dordrecht, geassisteert met haar moeder Hendrijna de Hoogt wed Samuel Stetveld.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1784.pdf]
- [1796]Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : H. Kletton
  Leeftijd : 40
  Woonplaats : C1165
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Hendrik Kletton
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C1165
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Lindegragt C1165
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Hendrik Kleton
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 2
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: arbeider
Folionummer en bron: 096 van archiefstuk SAD 5-896

- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : Samuel Cleton
  Ouderdom : 23-10-1788 (25)
  Beroep : boekbinder
  Woonplaats : C1165
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 11
  Titel lijst : Lijst van Ongehuwde Manschappen van de 17 tot 50 Jaren In Wijk No. 11.
  Datum lijst : 24-12-1813
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- Dordrechtsche Courant 26-10-1822 : Overleden Hendrik Kleton, 21-10-1822 Dordrecht (P. Kleton Hzn);

Kinderen:
1. Pieter Kleton, ged. Dordrecht 2-4-1786, volgt IVe.
2. Samuel Kleton, ged. Dordrecht 26-10-1788, boekbinder/ongehuwd/C1165 (1813).
3. Cornelis Kleton, ged. Dordrecht 28-8-1791, volgt IVf.
4. Hendrijna Kleton, ged. Dordrecht 26-1-1798 (dochter van Hendrik Kleton/Teuntje Hepveld).

* * * generatie 4 * * *

IVa. Pieter Kleton, ged. Dordrecht 14-8-1776, j.m. geboren te Dordrecht wonende in de Steenstraat geassisteert met zijne vader Jan Kleton, (1799), timmerman/Raamstraat(Blauwe Hand)D663/3 kinderen (ca 1808), otr/tr. Dordrecht 3/19-10-1799 Johanna Adriana de Visser, j.d. geboren onder de Mijl wonende op de Voorstraat bij de vismarkt geassisteerd met haar behuwd moeder Elisabet de Bel wed Pleun de Visser (1799).
NB.
- Stemgerechtigden in de wijkvergaderingen ca 1797 (gedrukte lijsten)
Naam : P. Kleton
Straat : Steenstraat
West- of oosteinde van de stad : oosteinde
Wijkgadering van wijk : 08
Vergaderplaats : St. Joris Doelen
Titel van de gedrukte naamlijst : Naamlijst van de stemgerechtigde burgers der stad Dordrecht welke behooren tot het Oost-einde, Agtste wijk, Vergaderende in de St. Joris Doelen.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 489 (bibliotheek), inv.nr. 23.334
- [1798-1805] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805
  Pieter Kleton C1440
  P. Kleton D0663
  Pieter Kleton D0663
- [1799] otr. Dordrecht 3-10-1799 (tr. 19/10)
Pieter Kleton, j.m. geboren te Dordrecht wonende in de Steenstraat geassisteert met zijne vader Jan Kleton, met
Johanna Adriana de Visser, j.d. geboren onder de Mijl wonende op de Voorstraat bij de vismarkt geassisteerd met haar behuwd moeder Elisabet de Bel wed Pleun de Visser
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1799.pdf]
- [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F) (8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)(wijk B1-356, D1-1170, E1-823, F1-50)
Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
Naam : Pieter Kleton
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0663 (Blauwehand)
Biljet (of arm) : biljet
Paginanummer : 27
Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
- [1803] [SAD 11-72 Nieuwkerk 265vs 23-11-1803] het kind van Pieter Kletton, 9 weeken stuipen, de ouders leven, Gemeen Graft in de Raamstraat in de Blaauwe hand (A. de Vogel);
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Pieter Kleton
  Woonplaats (oude huisnummers!) : D0663
  Biljet (of arm) : arm
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [ca 1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Raamstraat (Blauwehand) D0663
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: P. Cleton
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 3
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: timmerman
Folionummer en bron: 48 van archiefstuk SAD 5-897

- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (13)
  Geertrui Maria Kleton Geboortejaar 1811
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 352-383
  Deel 23 Bladzijde 1468

Kinderen:
1. Geertrui Kleton, ged. Dordrecht 16-7-1800.
2. Pleunis Kleton, ged. Dordrecht 17-10-1801.
3. Geertruij Maria Kleton, ged. Dordrecht 19-9-1803, begr. Nieuwkerk 23-11-1803 (9 weken, stuipen).
4. Jan Kleton, ged. Dordrecht 16-11-1805, tr. Dordrecht 29-5-1833 (erkend: 1830 zoon Pieter) Adriana van de Graaf, geb. Papendrecht, dochter van Huig Hendrikze van de Graaf en Geertie Jacobze Roskam.
5. Maria Geertruij Kleton, ged. Dordrecht 4-4-1808.
6. Geertrui Maria Kleton, ged. Dordrecht 21-8-1811, leeft 1850-1860, tr. Dordrecht 3-5-1843 Pieter Haagen, geb. Dordrecht  ca 1803.

IVb. Pieter Kleton, ged. Dordrecht 13-12-1778, j.m. geboren te Dordrecht wonende op de Hellingen met schriftelik consent van zijnen vader Cornelis Kleton (1807), kuipersknecht/D1134/gehuwd (ca 1808), kuiper/D1134 (sept 1814), winkelier/D1054 (ca 1813/1814), overl. Dordrecht 28-1-1816 (37 jaar/kuiper/Tolbrugstraatje Landzijde), otr/tr. 18-7-1807/1-8-1807 Jacomijna Ardon, geb. Hooge Zwaluwe 23-2-1761, j.d. geboren op de Hoge Zwaluwe wonende int Tolbrugstraatje aan de Landzijde met schriftelik consent van hare moeder Aaltje Hartmans laatst wed J. van Raamsdonk (1807), huis Tolbrugstraat geerfd (als enige erfgename) van Jacob la Bots, overl. na 1821, dochter van Dingeman Gerrid Ardonne en Aaltje Tijs Hartmans.
NB.
- [1761] Dingeman Gerrid Ardonne, geb. Zevenbergen 10-3-1737, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 1-2-1761 Aaltje Tijs Hartmans
- [1807] otr. Dordrecht zaturdag den 18 Julij 1807 (tr. 1-8-1807)
Pieter Kleton Cz, j.m. geboren te Dordrecht wonende op de Hellingen met schriftelik consent van zijnen vader Cornelis Kleton, met
Jacomijna Ardon, j.d. geboren op de Hoge Zwaluwe wonende int Tolbrugstraatje aan de Landzijde met schriftelik consent van hare moeder Aaltje Hartmans laatst wed J. van Raamsdonk.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.94/11_94_1806.pdf]
- [ca 1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Tolbrugstraatje D1134
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: P. Cleton
Ongehuwd: 1
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: kuiperkn.
Classis: 41
Somma: 0-10-0
Aanmerkingen: 0-10-0
Folionummer en bron: 82 van archiefstuk SAD 5-897
- [1814] Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814) (wijk 1 t/m 20; lijsten van ca 3020 mannen)
Naam : Pieter Kleton
Geboren : -
Beroep : kuiper
Woonplaats : D1134
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 13
Titel lijst : Lijst der Manspersoonen van de 17 tot benede de 50 Jaren in Wijk No. 13.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343
- [ca 1812/1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Pieter Cleton
Woonplaats : D1054 geheel
Beroep : winkelier
Belasting (of huurwaarde?): 40
Folionummer : 44
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- [1816] overlijdensakte 30-1-1816 (nr. 45)
Daniel Kleton, 25 jaren, kuiper en Jan Kleton, oud 30 jaren schrijnwerker, broeders van den overledenen wonende binnen deze stad, welkens verklaard hebben:
Pieter KLETON, oud 37 jaar, gehuwd geweest met Jacomijna Ardon, geboren en wonende alhier, kuiper, zoon van Cornelis Kleton, overleden en van Pieternella de Vries, wonende binnen deze stad, is overleden den 28-1-1816 des morgens half 5 uren in het huis getekend D1134-D1045(moet zijn D1054) in het Tolbrugstraatje Landzijde.
- Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 4 Aug f 8,11
Artikelnummer : 2222
Naam : Jacomijna Ardon wed. P. Kleton
Woonplaats : D1054
Beroep : uitdraagster
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 5,61
Bedragende te zamen : 8,11
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855


IVc. Daniel Kleton, ged. Dordrecht 18-2-1781 (zoon van Cornelis Kleton/Pieternella de Vries), kuiper/C1170 (1813), kuipersaffaire, overl. Dordrecht 4-4-1843 (62 jr), tr. Dordrecht 17-3-1814 Annigje/Johanna Boshart, geb. Arkel, dochter van Hendrik Boshart en Lijntje de Vaal.
NB.
- [1803] (SAD 11-72 begr Nieuwkerk folio 254) 11-07-1803 t doodgekomen kind van Anthonij Wensel, ouders leven, best graft, in de Kolfstraat boven Kletton de kuijper (J. Knops);
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Daniel Cleton
Ouderdom : 14-02-1781 (32)
Beroep : kuiper
Woonplaats : C1170
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 11
Titel lijst : Lijst van Ongehuwde Manschappen van de 17 tot 50 Jaren In Wijk No. 11.
Datum lijst : 24-12-1813
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345


IVd. Jan Kleton, j.m. geboren te Dordrecht wonende op de Hellingen geassisteert met zijnen vader Cornelis Kleton die van hem en zijne huisvrouw verklaarde te consenteeren (1809), otr. Dordrecht 4/20-5-1809 Roelandia Bonte, ged. Dordrecht 10-9-1788, j.d. geboren te Dordrecht wonende in 't Weeshuisstraatje met schriftelik consent van haren voogden Pieter Bonten en Adriaan Dingemans (1809), dochter van Cornelis Bonten en Philippina de Bruijn.
NB.
- Doopdatum 1788.09.10 / Naam kind Roelandia / Naam vader Bonten, Cornelis / Naam moeder Bruijn, Philippina de
- otr. Dordrecht 4-5-1809 (4 van bloeimaand) (tr 20/5)
Jan Kleton, j.m. wonende op de Hellingen geassisteert met zijnen vader Cornelis Kleton die van hem en zijne huisvrouw verklaarde te consenteeren, met
Roelandia Bonten, j.d. wonende in 't Weeshuisstraatje met schriftelik consent van haren voogden Pieter Bonten en Adriaan Dingemans, beide geboren te Dordrecht
[http://files.archieven.nl/46/f/11.94/11_94_1809.pdf]

Kinderen:
1. Cornelis, ged. Dordrecht 21-9-1810.
2. Philippina Cornelia, ged. Dordrecht 13-11-1811.

IVe. Pieter Kleton, ged. Dordrecht 2-4-1786, drukker/C1247 (1813), tr. Wilhelmina den Heldt
NB.
- Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Pieter Cleton
Ouderdom : 29-03-1786 (27)
Beroep : drukker
Woonplaats : C1247
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 11
Titel lijst : Lijst van Gehuwde Manschappen van de 17 tot 50 Jaren In Wijk No. 11.
Datum lijst : 24-12-1813
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814)(wijk 1 t/m 20; lijsten van ca 3020 mannen)
Naam : Pieter Kleton
Geboren : 29-03-1786
Beroep : drukker
Woonplaats : C1247
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 11
Titel lijst : Lijst der Manschappen van 17 tot 50 Jaren zich bevindende in Wijk No. 11.
Datum lijst : (Aldus overgegaan aan den Heer President van 't tusschen Bestuur van Dordrecht op heden den 5e September 1814 (get.) H. Heck de Bruijn, wijkmeester)
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

Kinderen:
1. Hendrik, ged. Dordrecht 20-12-1808.
2. Jannetje Wilhelmina, ged. Dordrecht 22-4-1811.

IVf. Cornelis Kleton, ged. Dordrecht 28-8-1791, zilversmid/ongehuwd/C1165 (1813), tr. Dordrecht 11-05-1825 Jacoba Kleton, overl. Dordrecht 2-3-1833 (45 jr), dochter van Cornelis Kleton en Pieternella de Vries.
NB.
- Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Cornelis Cleton
Ouderdom : 23-08-1791 (22)
Beroep : zilversmit
Woonplaats : C1165
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 11
Titel lijst : Lijst van Ongehuwde Manschappen van de 17 tot 50 Jaren In Wijk No. 11.
Datum lijst : 24-12-1813
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

* * *

- Notaris S. van Dorsser.
1. een huis, tuin en erf staande en gelegen te Dordrecht in de Nieuwstraat C1239 (H1268), verhuurd aan den Heer S.J. van van Waaij tot 1 mei 1840.
2. een huis en erf op de Lindegracht C1058 (H1437) verhuurd aan P.Kleton tot 1 mei 1840 en C. Lenaerts toto 1 mei 1840.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.45/Dordrechtse_Courant_1839-11-09_002.pdf]


(c) EvD Dordrecht maart 2011. (http://d-compu.dyndns.org/genbook)