VAN DER KLOET (VAN DER CLOET/CLOED)
(Culemborg, Dordrecht)

 

I. Herman Genefaes, geb. ca 1551, impostpachter (1602), viskoper, overl. 1628/1629, tr. (1) Dordrecht aug. 1574 Maria Sanders, van Brouwershaven, tr. (2) 1584 Magdalena Diericxdr., tr. (3) Dordrecht 29-8-1604 Jobgen Marten Jansdr., weduwe van Cornelis Mathijsz.
NB.
* Herman Genefaes, geboren ca. 1551 (ORA Dordrecht inv. 719, f. 92, verklaring dd 6 mrt. 1590), viskoper (vermeld 1604, 1628), wed. van Dordrecht (1604), overleden in 1628 of 1629, trouwde 2e 1584 (zie hieronder) Magdalena Diericxdr., 3e NG Dordrecht 29 aug. 1604 (otr.) Jobgen Marten Jansdr., weduwe van Cornelis Mathijsz., van Dordrecht (1590, 1604), trouwde 1e NG Dordrecht 4/18 febr. 1590 Cornelis Mathijsz., schoenmaker van Dordrecht (1590)
* ORA Dordrecht inv. 899: verklaring dd 18 aug. 1603 door Herman Genefaesz., 52 jaar oud, op verzoek van Cornelis Jacobsz., als pachter van de "drije st[uivers] opte tonne biers tot laste vande brouwers" te Dordrecht. 
* ORA Dordrecht inv. 748, f. 23v e.v.: op 14 mrt. 1605 comp. Aert Dirksz. huistimmerman, als man en voogd van Sara Pietersdr., wonende in Ooltgensplaat en bekent ontvangen te hebben uit handen van Herman Jenefaesz., als man en voogd van Jopken Maertensdr. en Thomas Cornelisz. bakker, als voogd van de kinderen van wijlen Mels Cornelisz. schipper, alle goederen, die zijn vrouw heeft geŽrfd van Jopken Lenaertsdr., wed. van Arijen Cornelisz. Blom schipper, haar grootmoeder.
* Weeskamer Dordrecht inv. 18, f. 81 e.v.: op 7 sept. 1629 extract ingeschreven van het testament van Herman Jenefaesz., viskoper en burger van Dordrecht en zijn vrouw Jobken Maertensdr, gepasseerd voor notaris J. Vekemans te Dordrecht op 24 mei 1628. Hij benoemt tot voogden Jan Jansz. Coninck en Gerrit Fransz. van Bonckelwaert, zijn goede bekenden en zij kapitein Adriaen Jansz. Blom en Jenefaes Sandersz.
*
[http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?]
- (notarieel Rotterdam; 12-2-1602) Op verzoek van Cornelis Heyndricxz wordt een verklaring afgelegd door Simon Cornelisz Buys 44jr. , Dordrecht
Cornelis Jacobsz , pachter van 't zout, Dordrecht; Jan Pieck, Marktvelt; Willem Heyndricx, Dordrecht
Frans van Bonckelwaert, impostpachter, Dordrecht; Harman Jenefaes, impostpachter, Dordrecht
Jan Jaspersz, impostpachter, Dordrecht; Rogier Crijnen, impostpachter, Dordrecht
Bastiaen Crijnen, impostpachter, Dordrecht; Verklaring van de verkoop van de pacht van de impost op het 1zout.
Uit het eerste huwelijk:
1. Sander Herman Genefaesz., geboren naar schatting ca. 1575, volgt II.

II. Sander Herman Genefaesz., geb. ca. 1575, kuiper van Dordrecht (1601), olieslager/Riedijk/1 man/1 vrouw/5 kinderen (hoofdgeld 1622), overl. vůůr 22-6-1630 (ORA Dordrecht inv. 768, f. 36v), tr. Dordrecht 3/19-6-1601 Sara Anthonis Adriaensdr., van Dordrecht.
B.
- Doopdatum 1603.07.01 
  Naam kind Jenefas / Naam vader Hermanss, Sander {Genefaas} / Naam moeder Thueniss, Sara
- Doopdatum 1604.12.01
  Naam kind onbekend / Naam vader Hermanss, Sander {Genefans} / Naam moeder Antheunis, Sara
- Doopdatum 1606.08.01
  Naam kind Anthonis / Naam vader Hermansz, Sander {Genefaas} / Naam moeder Anthonis, Sara
- Doopdatum 1608.06.01
  Naam kind Jan / Naam vader Hermansz, Sander {Genefaas}/ Naam moeder Anthonisdr, Sara
 - Doopdatum 1610.03.01
  Naam kind Maike / Naam vader Hermansz, Sander {Genefaas}/ Naam moeder Anthoenisdr, Sara
 - Doopdatum 1611.04.01
  Naam kind Geertruijt / Naam vader Hermansz, Sander {Genefaas}/ Naam moeder Anthonis, Sara
- Doopdatum 1613.06.01
  Naam kind Anthonis / Naam vader Hermanssen, Sander {Genefaas}/ Naam moeder Anthonissen, Sara
-  Doopdatum 1615.09.01
  Naam kind Herman / Naam vader Hermanssen, Sander {Genefaas}/ Naam moeder Antheunis, Sara
 - Doopdatum 1620.02.01
  Naam kind Daniel / Naam vader Hermanssz, Sander {Genefaas} / Naam moeder Antonis, Sara
- Doopdatum 1622.11.01
  Naam kind Jobke / Naam vader Hermans, Sander {Genefaas} / Naam moeder Antheunisdr, Sara
- (hoofdgeld 1622) 04121 Riedijk Sander Hermans
  Wijk 04 Nummer 121 Riedijk
  Hoofdbewoner: Sander Hermans olieslager [1620/26]
  1 man 1 vrouw 5 kind(eren)
  Personeel: 1 vrouw
  Aanslag voor hoofdgeld: £ 8
- [1623] Dopeling Samuel / Vader Jan Ghijsbrechs / Moeder Stijntgen Ariens
  Getuige Harmen Jenefaes / Janneken Ariens / Trijntgen Ariens
  Plaats Rotterdam Datum doop 02-06-1623
  Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Kinderen:
1. Jenefas (Jenefaes Sander Hermansz. van de Lemp), ged. Dordrecht juli 1603, volgt IIIa.
2. NN, ged. Dordrecht dec. 1604.
3. Anthonis, ged. Dordrecht aug. 1606.
4. Jan, ged. Dordrecht juni 1608.
5. Maike, ged. Dordrecht maart 1610.
6. Geertruijt, ged. Dordrecht april 1611.
7. Anthonis, ged. Dordrecht juni 1613.
8. Herman, ged. Dordrecht sept. 1615.
9. Daniel, ged. Dordrecht febr. 1620.
10. Jobke (Jopien Sandersdr. van der Lemp), ged. Dordrecht november 1622, volgt IIIb.

IIIa. Jenefaes Sanders (Jenefaes Sander Hermansz van Lemp)(Jenefaes Sandersz van der Lemp), weduwn. woont tot Herman Jenefaes (1627), pachter of medestander van de impost van bieren (1632, tr. (1) Linora Tassart, otr/tr. (2) Dordrecht 5/21-9-1627 Janneken Martens, van Dordrecht (1627).
NB.
- [1627] (Augustijnenkerk) otr. Dordrecht 5-9-1627 (tr. 21-9-1627; habitat ibidem)
  Jenefaes Sander Hermansz van Lemp, wedwn. woont tot Herman Jenefaes
  Janneke Marten Jansdr, beide van Dordrecht
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.18/11_18_1626.pdf]
- [1630] ORA Dordrecht inv. 768, f. 36v: op 22 juni 1630 verkopen Jobgen Maertensdr., weduwe van Herman Jenefaesz., voor de ene helft en Jenefaes Sandersz., mondige zoon van Sander Hermansz., Jan Jansz. Coninck en Gerrit Fransz. van Bonckelwaert, als voogden van de twee onmondige kinderen van Sander Hermansz., samen voor de andere helft, aan Bastiaan Cornelisz., bakker en burger van Dordrecht, een huis op de hoek van de Mennebrug in de Vriesestraat, staande tussen genoemde brug en het huis van Henrick Bonten.
[http://uwpassieonline.nl/passie/sites/index.php?mid=201430&kid=2147&pagina=tekstpagina.]
- [1632] Stijntje Ariens van Lodesteyn, vrouw van Jan Gijsbrechts, coopman, ongeveer 43 jaar, en Jan Claesz van der Croon, ongeveer 23 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van Cors Jacobs de Soete, pachter van de bieren. 
Jan van Utrecht, lasthebber van de vremde bieren, vertelde in het kantoor van de bieren, dat er een Seeus scheepken met Engels bier was aangekomen met als schipper Antony Jacobs. Jenefaes Sanders, medestander van deze impost heeft de schipper ondervraagd over diens lading. Zie ook akte no 304. 
[Aktesoort attestatie of verklaring, Datum 14/01/1632, Archief ONA Rotterdam, Inventarisnummer 303, Aktenummer/Blz. 305/338, Notaris Gerrit van der Hout]
- [1632] Pieter Lamberts, ongeveer 32 jaar, en Willem Aryens, schipper te Dordrecht, ongeveer 30 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van Cors Jacobs de Soete, pachter zowel de Staten als stadtsbieren, over een boot, die in de Nieuwe Haven voor de Koestraet lag met 7 halfvaten en een ton met Engels bier. Toen Jenefaes Sanders, medestander van deze impost, hen daarover aansprak, sprong ťťn van de twee bootsgesellen in het water en de ander op het land. De eerste is daarop uit het water gehaald en gevangen gezet. 
Aktesoort attestatie of verklaring;Datum 14/01/1632;Archief ONA Rotterdam;Inventarisnummer 303 ;Aktenummer/Blz. 304/338 ;Notaris Gerrit van der Hout]
- [1632] Jenefaes Sandersz van der Lemp, pachter of medestander van de impost van bieren en Andries de Roij, exploitier van de gemene lands middelen verklaren op verzoek van Jop Hendricxsz van der Elst gewezen pachter van de impost van bieren in 1630, dat zij eergisteravond op de Leuvenhaven zijn geweest en daar een schip vonden waarvan ze de schipper van smokkel verdachtten. Toen ze aan boord kwamen sprong hij overboord en op het schip vonden ze een half vat bier met het wapen van de " Roo Leeu " erop en nog meer. Tot nu toe heeft de schipper niet meer naar zijn schip omgekeken. 
[Aktesoort attestatie of verklaring;Datum 29/11/1634;Archief ONA Rotterdam;Inventarisnummer 287;Aktenummer/Blz. 121/161 ;Notaris Gerrit van der Hout] 
- [1636] Jan Ras, pachter van de impost op tabak, machtigt Jenefaes Sandertsz om zijn taken waar te nemen. 
[machtiging;Datum 02/05/1636;Archief ONA Rotterdam ;Inventarisnummer 283 ;Aktenummer/Blz. 34/50 ;Notaris Gerrit van der Hout]
Kinderen eerste huwelijk:
1. Herman, ged. Dordrecht 1627 (zoon van Jenefaes Sanders/Linora Tassart).
Kinderen tweede huwelijk:
1. Jopken, ged. Dordrecht okt. 1631 (dochter van Jenefaes Sanders/Janneken Martens).
2. Jopken, ged. Dordrecht mrt 1633 (dochter van Jenefaes Sanders/Janneken Maertens).
3. Sandrina, ged. Dordrecht nov. 1635 (dochter van Jenefaes Sanders/Janneken Maertens).

IIIb. Jobke (Jopien Sandersdr. van der Lemp), ged. Dordrecht november 1622, van Dordrecht wonende tegenover de Munt (1642), tr. Dordrecht 20-4-1642 Willem Arentsz van Driel, jongman van Dordrecht, bakker, wonende aan de Vuilpoort (1642).
Kinderen:
1. Dirck, ged. Dordrecht 26-1-1643 (zoon van Willem Adriaensen van Driel/Jopken Sanders).
2. Sander, ged. Dordrecht 2-1-1647 (zoon van Willem Ariaense/Jopken Sanders).
3. Sara, ged. Dordrecht 4-5-1648 (zoon van Willem Ariensen/Jopje Sanders).
4. Adriaen, ged. Dordrecht 21-2-1650 (zoon van Willem Adriaensen/Jopgen Sanders).
5. Hermannus, ged. Dordrecht 12-1-1654 (zoon van Willem Ariensen/Jopje Sanders).
5. Sara, ged. Dordrecht 8-3-1660 (dochter van Willem Ariensen/Jopken Sanders).

NB.
I. Ida Sanders, j.d. van Dordrecht en wonen in de Wijngaertstraet, otr. Dordrecht 4-9-1672 (tr Dubbeldam 18-9-1672) Dirck Fransen Wandelaar, kleermaecker, j.m. van Dordrecht en wonen in de Wijngaertstraet.
Kinderen:
1. Grietje ged. Dordrecht 29-6-1674.
2. Sara, ged. Dordrecht 5-9-1677.
3. Aaltje, ged. Dordrecht 26-1-1680.
4. Frans, ged. Dordrecht 8-11-1682.
5. Frans, ged. Dordrecht 5-1685.

II. Sara Dircx Wandelaers, ged. Dordrecht 5-9-1677, j:d: van Dordrecht wonende aen den Noordendijck geass met Ida Sanders desselfs moeder, otr/tr.  Dordrecht 20-9/30-10-1699 Matthijs Hermense Volgraeff, j:m: van Dordrecht geass met Herman Volgraeff desselfs vader
Kinderen eerste huwelijk:
1. Hermen, ged. Dordrecht 12-6-1702 (zoon van Matthijs Hermens/Sara Dirks).
2. Herman [Herman Tijsse Volgraaff], ged. Dordrecht 21-9-1703 (zoon van Matthijs Hermensz/Sara Dircks), jongman van Dordregt.
3. Jenefaes, ged. Dordrecht 21-10-1705.
4. Dirk, ged. Dordrecht 28-10-1707, zoon van Matthijs Hermansse en Sara Dirks.
5. Kornelis, ged. Dordrecht 22-1-1709, zoon van Matthijs Hermansse en Sara Dirks.
6. Frans, ged. Dordrecht 24-9-1710, zoon van Matthijs Hermansse en Sara Dirks.
7. Elizabeth, ged. Dordrecht 2-1-1713, dochter van Matthijs Hermanse en Sara Wandelaer.
8. Cornelis, ged. Dordrecht 4-1718.

I. Jenefaes Hermensz van der Kloet (Genefaes Hermansse), geb. Culemborg ca 1620, beenhacker, overl. na april 1653/voor juni 1654, tr. Dordrecht 25-4-1645 Maria Wilms (Marijken van der Mast), geb. Dordrecht ca. 1624, van Dordrecht weduwe van Jenefaes Hermensen (beenhacker) wonen(de) op de hoeck van 't Stevsloot (1656); zij otr. (2) Dordrecht 6-8-1656 Willem Pietersen (Kievit), j.m. van Nimwegen beenhacker wonen(de) op de hoeck van 't Stevsloot. (1656).
NB.
- [http://www.van-diemen-de-jel.nl/Genea/Fam_text.html]
- [1601] Herman van der Kloet, geb. 1576, tr. Culemborg 29-6-1601 Marij Seger, dochter van Cornelis Seger. 
  Kinderen: Jenefaes van der Kloet;
  [www.rijerkerk.net]
- [16456] Genefaes Hermansse j.m.v. Culenborg won. te Dordt & Maeycke van der Mast j.dr.v. Swijndr. eerste gebodt gegeven den 9. April. bevesticht in Swijnd. den 30. April. [http://www.mijlstones.nl/Genealogie/zwijndrecht.pdf]
- [1646] ORA Dordrecht inv. 775, f. 121 e.v.: op 20 juni 1646 verkoopt Baerthout Mesian, burger van Dordrecht, aan Genefaes Hermans, beenhakker en burger van Dordrecht, een huis omtrent het Steegoversloot, genaamd den Coninck van Vranckrijck, staande tussen het huis van Jacob GabriŽlsz. le Blom en het huis van Geerit Henricxsz. Waarborg: Jan Ariensz. Mesian, burger van Dordrecht. Koper verkoopt aan Gijsbert van Dalen ten behoeve van de drie kinderen van verkoper, verwekt bij wijlen Geertruijt Corstiaensdr., zijn overleden vrouw, een jaarlijkse losrente van 55 gl., verzekerd op het voornoemde huis. Borg: Arijen Jansz., beenhakker en burger van Dordrecht. 
[http://www.uwpassieonline.nl/passie/sites/index.php?mid=201311&kid=2147&pagina=tekstpagina]
- [1651] 1651.07.31 Naam kind Hendrick/ Naam vader Hermansz, Jenefaes / Naam moeder Willems, Maijken
- [1654] Op 11 juni 1654 transporteren Cornelis Willemsz. van der Mast te Mijnsheerenland, Abraham Willemsz. van der Mast te Heeroudelandsambacht en Marijcke Willemsdr. van der Mast, weduwe van Jenefaes Hermensz. van der Kloet, vleeshouwer te Dordrecht, allen kinderen en erfgenamen van Fijcke Cornelisdr., 3 morgen land aan de Krommeweg (Gens Nostra 1992, p. 210).]
- [1656] otr. (Augustijnenkerk) Dordrecht 6-8-1656
  Willem Pietersen, beenhacker, j.m. van Nimwegen
  Maijke van der Mast, van Dordrecht, weduwe van Jenefaes Hermensen beenhacker, beijde wonen(de) op de hoeck van 't Stevsloot.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.21/11_21_1655.pdf]

Kinderen:
1. Herman, ged. Dordrecht 24-2-1646 (zoon van Jenfaes Hermensen/Maeijcke Willems), volgt II.
2. Fijgje, ged. Dordrecht juli 1647 (dochter van Jenefaes Hermansen /Maeijken Willems).
3. Willem van der Kloet, ged. Dordrecht 21-2-1649 (zoon van Jenefaes Hermansz/Maijken Willems), jongman van Dordrecht, wonende in de MariŽnbornstraat (1682), vleeshouwer (1698), otr/tr. Dordrecht/Alblasserdam 15/29-11-1682 Margrietje Thomasdr. Gravendijk, geb. ca. 1645, van Dordrecht wonende op de Lindengracht (1682). 
4. Hendrick, ged. Dordrecht 31-7-1651 (zoon van Jenefaes Hermansz/Maijken Willems).
5. Maria, ged. Dordrecht 14-1-1654 (dochter van Jenefaes Hermensz van der Kloet/Maria Wilms).

Kinderen tweede huwelijk Maeijcke Willems van der Mast:
1. Pieter, ged. Dordrecht 9-3-1657.
2. Jannichge, ged. Dordrecht 2-9-1658 (dochter van Willem Pietersz Kiewet/Maeijcken Willems v.d. Mast).
3. Pieter, ged. Dordrecht 26-7-1660 (zoon van Willem Pietersen Kievijt/Maeijcke Willems van der Mast).

* * * generatie 2 * * *

II. Herman Jenefaes van der Kloet (van der Cloet), ged. Dordrecht 24-2-1646, j.m. van Dordrecht beenhacker won. in Kolffstraet (1666), deken van het Vleeshouwersgilde te Dordrecht (1686), slager (1691), wedn. van Dord. woont inde Doelstraet (1702), overl. Dordrecht 13-12-1731, otr. (1) Dordrecht 29-8-1666/tr. Grote Lindt 12-9-1666 Sijchie Joosten (Dermoeij), geb. Middelburg ca 1645, j.d. van Middelburg in Zeelandt wonende inde Lombaertstraet (1666), overl. Dordrecht 31-8-1701, otr/tr. (2) Dordrecht 7/25-5-1702 Suzanna Beniers (Susanna Beijers/Binders/Bijnjers), geb. Brielle ca 1682, j.d. vanden Briel woont inde Nieuwstraet geassist. met Ariaentje Maertens haer moeder (1702).
NB.
- [1666] otr. (Augustijnenkerk) Dordrecht 29-8-1666 (tr. Grote Lindt 12 sept 1666)
  Hermen Jenefaes van der Cloet, beenhacker, j.m. van Dordrecht, won. in Kolffstraet, met
  Sijtge Joosten, j.d. van Middelburg in Zeelandt wonende inde Lombaertstraet.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.22/11_22_1666.pdf]
- [1691] Akten hypotheek van het Stadsarchief Dordrecht Hypotheekakte. 
  Schuldeiser: Gerbrand van der Bossche Zas en Sabina de Clercq (weduwe) en Dirckvan Zuilichem, rentmeester. 
  Schuldenaar: Harmanus van der Kloet, slager
  Datering: 09-05-1691;   Soort akte: hypotheek. Plaatsnaam: Dordrecht. 
  Naam object: in de omgeving van spekhuis;  Straatnaam: Wijngaardstraat
  Overige personen: David van Hattem (overleden), directeur. Bedrag: f 300. 
  Bijzonderheden: het onderpand is achter het weeshuis gelegen
  Archiefnummer 9, Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht, Inventarisnummer 797; Folionummer 29 Aktenummer 2.
- [1702] otr. Dordrecht 7-5-1702 (tr. 25/5)
  Herman Jenefaese vander Cloet, wedn van Dord. woont inde Doelstraet.
  Susanna Bijnjers, j.d. vanden Briel woont inde Nieuwstraet geassist. met Ariaentje Maertens haer moeder
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1702.pdf]

Kinderen eerste huwelijk:
1. Catharina, ged. Dordrecht 2-1-1668 (dochter van Herman Jenefaes v.d. Cloet/Sijke Joosten)), volgt IIIa.
2. Marijken, ged. Dordrecht 26-6-1669 (dochter van Herman Jenevaessen/Sijtge Joosten).
3. Jenefaes, ged. Dordrecht 9-7-1671 (zoon van Hermen Jenefaessen/Sijke Joosten), volgt IIIb.
4. Maria, ged. Dordrecht 12-10-1672 (dochter van Herman Jenefaes/Sijke Joosten).
5. David, ged. Dordrecht 27-5-1774 (zoon van Hermen Jenefaessen/Sijdje Joosten).
6. David, ged. Dordrecht 10-4-1675 (zoon van Herman Jenefaes van der Kloet (van der Cloet)/Sijchie Joosten), volgt IIIc.
7. Sophia, ged. Dordrecht 12-10-1676 (dochter van Herman Jenefaessen/ Heijltje Joosten), jonge dochter van Dordrecht wonende aan de Riedijk (1706), otr/tr. Dordrecht 5/27-12-1706 Joachim Willemsz. van der Reije, geb. van 's-Gravenmoer, weduwnaar (1706).
Kinderen tweede huwelijk:
?1. Jan van der Kloet, volgt IIId.
2. Martina van der Kloet, ged. Dordrecht 30-3-1704 (dochter van Herman Jenefaes/Susanna Beniers).
3. Ariaentje van der Kloet, ged. Dordrecht 11-1-1706 (dochter van Harmen Jurifaasz/Susanna Binders).
4. Willem van der Kloet, ged. Dordrecht 28-2-1707 (zoon van Herman Genevaasz/Susanna Beijers).
5. Hendrik  van der Kloet, ged. Dordrecht 17-5-1708 (zoon van Herman Genefaesz/Susanna Bijnders), volgt IIId.
6. Adriaentje van der Kloet, ged. Dordrecht 19-12-1710 (dochter van Herman van der Knoet/Susanna Beijers).

* * * generatie 3 * * *

IIIa. Catharina Hermens van der Kloet (Catrina van der Kloet/Caetje van der Kloet), ged. Dordrecht 2-1-1668, begr. Dordrecht 30-4-1753, otr. Dordrecht 3-10-1688 Govert Gravendijk (Govert Gravendijck), overl. voor 1744.
NB.
- Datering 17-11-1744 Soort akte overdracht
  Koper christiaan emmerseel, metselaarsknecht, jacobus evenwel, metselaar
  Verkoper caatje van der kloet hermensdr. (weduwe), casper lockemeijer , commerijna lockemeijer, judith lockemeijer
  Naam object in de omgeving van hoefijzerpoortje
  Straatnaam riedijk/hoefijzerstraat
  Buur buijteweg (weduwe)
  Erflater anna van briegem (overleden), coenraad lockemeijer (overleden)
  Overige personen johan van gelder, knoopmaker, govert gravendijk
  Bedrag f 260 Folionummer 45v Aktenummer 1 Bijzonderheden het object is naast het hoefijzerpoortje gelegen.
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 821

Kinderen:
1. Sara Gravendijk, ged. Dordrecht 3-6-1689.
2. Sijgje/Zijtje Goverts Gravendijk, j:d: van Dordrecht woont aen 't Nieupoortie, geassisteerd met haer moeder (1713), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 2-9-1747 (Zijgie Gravendijkwed van Leendert Stock in de Boomstraat/laat kinderen na), otr/tr Dordrecht 8/22-10-1713 Leendert Teunisz Stok, j:m: geboortig en wonagtig op Papendregt, geassisteerd met Arij Leendertse Plomp desselfs oom, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 11-3-1744 (Leendert Stock bij het Nieupoortie/laat kinderen na).
3. Hermen Gravendijk, ged. Dordrecht 27-12-1697.
4. Maijke Gravendijk (Gravendijck), ged. Dordrecht 25-1-1700.
5. Sara Gravendijk, ged. Dordrecht 29-9-1704.
6. Goverdina Gravendijk, ged. Dordrecht 4-5-1708.
7. Margrita Gravendijk, ged. Dordrecht 5-11-1710.

IIIb. Jenefaas van der Kloet, ged. Dordrecht 9-7-1671, j.m. van Dordrecht vleeshouwer wonende in de Doelstraet geassist. met Sijgie Joosten dermoeij huijsvrouw van Hermen Jenefaese van der Kloet (1696), otr/tr. Dordrecht 25-3/8-4-1696 Neeltje Mouthaan, dochter van ... Mouthaen en Jannighie Abrahams; zij tr. (2) Jacobus Vos, j.d. van Dordrecht wonende opden Rietdijck geassist. met desselfs moeder Jannighie Abrahams huijsvrou van Willem vander Loo(?) (1696), overl. voor 1733.
NB.
- [1696] otr. Dordrecht 25-3-1696 (tr. 8/4)
Jenefaes van der Kloet, j.m. vleeshouwer wonende in de Doelstraet geassist. met Sijgie Joosten dermoeij huijsvrouw van Hermen Jenefaese van der Kloet, met
Neeltje Mouthaen, j.d. wonende opden Rietdijck beijde van Dordrecht geassist. met desselfs moeder Jannighie Abrahams huijsvrou van Willem vander Loo(?).
[http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1696.pdf]
- [1739] Datering 23-04-1739 Soort akte overdracht
  Koper herme van der kloet, slager
  Verkoper elisabeth toelemonde (weduwe)
  Straatnaam voorstraat/botgensstraat
  Buur smits (weduwe)
  Overige personen justus de witt (overleden)
  Bedrag f 2000 Folionummer 106v Aktenummer 2
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 819

Kinderen:
1. Hermen van der Kloet, ged. Dordrecht 12-12-1696.
2. Aart van der Kloet, ged. Dordrecht 22-4-1707 (zoon van Jenephaas van der Kloet/Neeltje Mouthaen), volgt IVa.
3. Willem van der Kloet, ged. Dordrecht 25-3-1711 (zoon van Jennefaes van der Kloet/Neeltie Mouthaen).
4. Niclaes van der Kloet, ged. Dordrecht 20-2-1713 (zoon van Genefaes van der Kloet/Neeltje Mouthaen).

IIIc. David van der Kloet, ged. Dordrecht 10-4-1675, j:m van Dordreght wonende inde Maribornstraet geassis.t met desselfs moeder (1699), otr/tr. Dordrecht 20-12-1699/3-1-1700 Neeltje Dura, ged. Dordrecht 1-5-1680, j.d. van Dordreght wonende op den Riedijck geassisteert met desselfs moeder (1699), dochter van Cornelis Aeriaens Dura en Monica Laurens Verloet (1653-1704).
NB.
- Gens Nostra 2005: geslacht Dura te Dordrecht/Papendrecht.
- [1700] otr. Dordrecht 20-12-1699 (tr. 3-1-1700)
  Davidt van der Kloet, j:m wonende inde Maribornstraet geassis.t met desselfs moeder
  Neeltje Dura, j.d. wonende op den Riedijck beijde van Dordreght geassisteert met desselfs moeder
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1699.pdf]
- [1743] Datering 14-02-1743 Soort akte overdracht
Koper egbertus van der sweth, koopman
Verkoper adriaan onderdelinde, koopman
Naam object stokholm object roos object melkmeid in de omgeving van raapkoek
Straatnaam wolwevershaven
Buur adriaan van allen / jacob beudt, notaris / anna van duren / gerrit van duynen / frans jacobse / johanna kloens (weduwe) / david van der kloet / frans der moeij /  arij van der ploeg (weduwe van) / jan van den santheuvel (overleden) / aart savant (weduwe van) / sixtus staalsmit/ jacob van der waijen (weduwe van) / herbertina de witt (weduwe)
Bedrag f 10000 Folionummer 149 Aktenummer 1
Bijzonderheden vijf objecten
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 820
- [1748] Dopeling Johanna van der Kloet
  Vader Arij van der Kloet / Moeder Heijltie Koolhaas
  Getuige Jan van Driel, Neeltie Deura, Katarijna Stek
  Plaats Rotterdam Datum doop 21-07-1748
  Wonende Dijk over de Jongmansteeg
  Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd

Kinderen:
1. Cornelia van der Kloet, ged. Dordrecht 20-7-1700.
2. Hermen van der Kloet, ged. Dordrecht 9-12-1701 (zoon van David van der Cloed/Neeltje Dura).
3. Monica van der Kloet, ged. Dordrecht 29-12-1705 (dochter van David van der Cloet/Metje Dura).
4. Arij van der Kloet, ged. Dordrecht 5-8-1709 (zoon van David van der Kloet Kornelisz/Neeltie Cornelis Dura).
5. Arie van der Kloet, ged. Dordrecht 26-8-1711 (zoon van David van der Kloet/Neeltie Dura), volgt IVb.
6. Maria van der Kloet, ged. Dordrecht 28-4-1715 (dochter van David van der Kloet/Neeltie Dura).
7. Cornelis van der Kloet, ged. Dordrecht 6-1-1718 (zoon van David van der Kloedt/Neeltje Duura).
8. Sijgje van der Kloet, ged. Dordrecht 23-2-1720 (dochter van David van der Kloet/Neeltje Dura).
9. Johanna van der Kloet, ged. Dordrecht 9-2-1723 (dochter van David van der Kloet/Neeltje Dura).

IIId. Jan van der Kloet, wedn van Dordregt woont in het Toornstraetje (1731), overl. na 1735/voor 1759, otr/tr. (2) Dordrecht 5/21-1-1731 Anna van Vijgen (Anna Vijse), jonge dogter van Smillinkhuijsen woont in de Kolfstraet geassisteert met Anna Mulders wed Anthonij Proste haer goede kennis (1731); zij tr. (2) voor 1759 Jan Hodom.
NB.
- otr. Dordrecht Vrijdagh 5-1-1731 (21/1 door do. Bosschaert)
Jan van der Kloet, wedn van Dordregt woont in het Toornstraetje, met
Anna Vijgen, jonge dogter van Smillinkhuijsen, woont in de Kolfstraet geassisteert met Anna Mulders wed Anthonij Proste haer goede kennis
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1730.pdf]
- otr. Dordrecht 6-12-1759 (tr. 23-12-1759 door Do. Barueth)
Cornelis van der Kloet, j.m. geb. te Dord.t woont op de Hoogenieuwstraet geadsis.t met zijn stiefvader Jan Hodum (NB is den Camerbew. gelast bij de Bruijdegom moeder Johanna Vijg eertijds wed. van Jan van der Kloet nu huijsvr.w van voors. Jan Hodom haer consent te vragen heeft sulks mondelings aen den Carmerb. gegeeven), met
Aart Visser, j.d. geb. te Veen woont in de Doelstraet (NB. de Bruijt moet voort 2e gebod aen den Secret. van den Santheuvel genoegsaam blijk toonen dat geen ouders en heeft op den 7 Dec. 1759 Heijtltje Kwijters wed van Falentijn van Wijsel verklaart wel te weten dat de Bruijd geen ouders en heeft ze meerderjarig is)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1759.pdf]

Kinderen tweede huwelijk:
1. Hermen van der Kloet, ged. Dordrecht 5-12-1731 (zoon van Jan van der Kloet/Anna van Vijgen).
2. Cornelis van der Kloet, ged. Dordrecht 6-5-1733 (zoon van Jan van der Kloet/Anna Vijse), volgt IVc.
3. Maria van der Kloet, ged. Dordrecht 29-5-1735 (dochter van Jan van der Kloet/Anna Vijge).

IIIe. Hendrik van der Kloet, ged. Dordrecht 17-5-1708, jongman van Dordregt woont bij de nieuwe brugh bij schriftelijk consent van Hermen van der Kloet zijn vader (1731), overl. Dordrecht 9-2-1779, otr/tr. Dordrecht 5/21-10-1731 Maria Holstman (Hulstman), geb. ca 1710, jongedogter van Onna woont bij de nieuwe brugh geass. met Lijsbet Broekman haer behout moeder (1731).
NB.
- (1731) otr. 5-10-1731 (tr. 21/10)
Hendrik van der Kloet, jongman van Dordregt, woont bij de nieuwe brugh, bij schriftelijk consent van Hermen van der Kloet zijn vader, met
Maria Holstman, jongedogter van Onna woont bij de nieuwe brugh geass. met Lijsbet Broekman haer behout moeder
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1731.pdf]
- (1733) Lijst van Sodanige [-] als in de Opschrijvingh volgens t'omschrijfboekje sijn bevonden van t 'Zout Zeep Heere & Redemptiegelt van den Termijn Ingegaan Primo April 1733 & expireert ultimo Maart 1734. Pagter Hend.k Will. Dudok.
  Naam : Hend.k van der Cloet
  Als : kleine getaxeerde
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3545
- (1750/1751) Eed afgelegd voor schepenen 1750-1769
  Naam : Hermen vander Kloet
  Datum eed: 1750
  Beroepsgroep : Beenhakkers
  Folio : 12 (lijst 1750)
  +
  Naam : Hendrik vander Kloet
  Datum eed: 13-01-1750
  Beroepsgroep : Lijste van degeene die in de Slagttijt bij particuliere gaan slaan, en haar als Slagters hebben aangegeven (en Eed gedaan)(1750)
  Folio : 15 (lijst 1751)
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3410 (2 ŗ 3 lijsten, beginnende in 1750 resp. 1751)

Kinderen:
1. Herman van der Kloet, ged. Dordrecht 10-8-1732.
2. Barend van der Kloet, ged. Dordrecht 6-8-1734 (zoon van Hendrik van der Cloet/Maria Holtzman), volgt IVd.
3. Susanna van der Kloet, ged. Dordrecht 26-8-1736 (zoon van Hendrik van der Cloet/Maria Holstman). 
4. Susanna van der Kloet, ged. Dordrecht 27-10-1737, volgt IVe.
5. Pieter van der Kloet, ged. Dordrecht 14-2-1740, huwelijk broer Hendrik (1776), volgt IVf.
6. Jan van der Kloet, ged. Dordrecht 6-7-1742,volgt IVf.
7. David van der Kloet, ged. Dordrecht 14-10-1744, volgt IVh.
8. Catrijna van der Kloet, ged. Dordrecht 22-2-1747.
9. Hendrik van der Kloet, ged. Dordrecht 1-12-1751, volgt IVi.

* * * generatie 4 * * *

IVa. Aart van der Kloet, ged. Dordrecht 22-4-1707, jongman van Dordregt woont int Toornstraetje geassisteert met Neeltie Mouthaen laest wed.e Jacobus Vos zijn moeder (1733), otr/tr. Dordrecht 15/31-5-1733 Anna de Koning (Anna de Coningh), jongedogter van Dordregt woont bij 't Groothooft geassisteert met Maeijcke Kooijman wed.e Rosier de Coningh haer moeder (1733), dochter van Rosier de Coningh en Maeijcke Kooijman (overl. voor 1-4-1760).
NB.
- [1733] otr. Dordrecht 15-5-1733 (tr. 31/5 door prop.t van Schie)
Aart van der Kloet, jongman van Dordregt woont int Toornstraetje geassisteert met Neeltie Mouthaen laest wed.e Jacobus Vos zijn moeder, met
Anna de Coningh, jongedogter van Dordregt woont bij 't Groothooft geassisteert met Maeijcke Kooijman wed.e Rosier de Coningh haer moeder.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1733.pdf]
- [1733]
Lijst van Sodanige [-] als in de Opschrijvingh volgens t'omschrijfboekje sijn bevonden van t 'Zout Zeep Heere & Redemptiegelt van den Termijn Ingegaan Primo April 1733 & expireert ultimo Maart 1734. Pagter Hend.k Will. Dudok.
  Naam : Aart v. der Cloet
  Als : kleine getaxeerde
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3545
- * RESTANT LIJST UIJT zout zeep boek integaan p(ri)mo April 1734 paghter Pieter van Gent.
  Toorenstraatie.
  Aart vand'Cloet 2-3-8.
  Maggiel vand'Steegh f 4-0-8.
  d'Wed. d'Vos f 4-0-8.
* Restant Lijste van Den Impost van het zout, Seep, heere En Redemtie gelt over de Stadt Dordregt Ingegaan p(e)r ap(ril) 1734.
  Torenstraatie.
  Aart vander Kloet f 4-0-8 (zijn moeder vrij gelate om dat sij de nering aan hem hadt overgedaan van Spek verkope).
  Maggiel Versteeg f 4-0-8.
[bron: SAD 3-3546 Twee (supplement) lijsten houdende een opgave van de impost op zout en zeep (1734)]
- [1735] Datering 01-02-1735 Soort akte overdracht
  Koper aart van der kloet, slager
 Verkoper jenneken van den endtwaart (weduwe)
  Straatnaam wijnstraat
  Buur gelsdorp (erfgenamen van), gerret van middelkoop
  Overige personen jan schouten (overleden)
  Bedrag f 600 Folionummer 7v Aktenummer 2
  Bijzonderheden het object is tegenover de vleeshouwersstraat gelegen.
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 818
- [1755] Datering 30-10-1755 Soort akte overdracht
  Koper aart van der kloet, slager
  Verkoper mijna cooijmans, cornelis van nispen, koopman
  Naam object in de omgeving van brouwerij de bel Straatnaam vest
  Buur jan van nivervaart Overige personen jochem timmen (overleden)
  Bedrag f 350 Folionummer 145 Aktenummer 1
  Bijzonderheden het object is bij de kleine spuistraat, naast een brouwerij gelegen.
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 825
- [1750/1751] Eed afgelegd voor schepenen 1750-1769
  Naam : Aart vander Kloet
  Datum eed: 1750
  Beroepsgroep : Beenhakkers
  Folio : 12 (lijst 1750)
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3410 (2 ŗ 3 lijsten, beginnende in 1750 resp. 1751)
- [1760] Datering 01-04-1760 Soort akte overdracht
  Koper pieter poulus, schoenlapper
  Verkoper maaijke van der kloet, neeltje van der kloet; cornelia de koning (weduwe); geertruij de koning; grietje de koning
  Straatnaam torenstraat
  Erflater maaijke coomans (overleden)
  Overige personen jan hoogring; aart van der kloet ; rosier de koning (overleden); anna de koning (overleden); anna de koning; jacobus de meijer; ijsbrand van zeijl (overleden)
  Bedrag f 100 Folionummer 17 Aktenummer 1
  Bijzonderheden het object is naast het geesthuis van de nieuwekerk gelegen.
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 827
- [1761] Datering 05-05-1761 Soort akte overdracht
  Koper bastiaan van den bosch
  Straatnaam hil
  Buur barent van eijsden, kemis (m)
  Overige personen aart van der kloet
  Bedrag f 164 Folionummer 98v Aktenummer 2
  Bijzonderheden het betreft het vijfde huis van de raamstraat.
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 827

Kinderen:
1. Neeltje van der Kloet, ged. Dordrecht 19-9-1734 (zoon van Aert van der Kloet/Anna de Koning).
2. Maeijke van der Kloet, ged. Dordrecht 19-9-1734 (zoon van Aert van der Kloet/Anna de Koning).
3. Jenefaas van der Kloet, ged. Dordrecht 28-1-1739 (zoon van Aert van der Kloet/Anna de Koning).
4. Maijke van der Kloet, ged. Dordrecht 19-10-1740 (zoon van Aert van der Kloet/Anna de Koning), volgt Va.
5. Neeltie van der Kloet, ged. Dordrecht 15-3-1743 (zoon van Aert van der Kloet/Anna de Koning), volgt Vb.
6. Rogier van der Kloet, ged. Dordrecht 15-1-1745 (zoon van Aart van der Kloet/Anna de Koning).
7. Jenefaas van der Kloet, ged. Dordrecht 20-6-1746 (zoon van Aert van der Cloet/Anna de Koning).

IVb. Arij van der Cloet, ged. Dordrecht 26-8-1711, jongman van Dordregt woont in het Toornstraetje geassisteert met Davidt van der Kloet zijn vader (1736), weduwnaar van van Dordrecht wonend: Schiedamsedijk (1747), otr/tr. (1) Dordrecht 29-3/22-4-1736 Hendrikjie van der Heijde, jongedogter van Dordregt woont in het Toornstraeetje geasst. met Hendrik van der Heijden haer vader (1736), begr. Hillegersberg 22-5-1747 (Heynderijntje van der Heijden Huisvrouw van Arij van der Kloet; buiten; kleed van f 2), otr/tr. (2) Rotterdam 22-10/7-11-1747 Heijltje Koolhaas, weduwe van Rut Mangele van Dordrecht wonend: Oppert (1747), begr. Rotterdam 12-04-1777 (Heijltje Koolhaas huisvrouw van Arij van der Kloet; overledene liet na 2 meerderjarige kinderen; Zonneblomsteeg).
NB.
- [1736] (voor het gerecht) otr. Dordrecht 29-3-1736 (tr. 22/4 door ds. Eijbergen)
Arij van der Kloet, jongman van Dordregt woont in het Toornstraetje geassisteert met Davidt van der Kloet zijn vader, met
Hendrikje van der Heijden, jongedogter van Dordregt, woont in het Toornstraeetje geasst. met Hendrik van der Heijden haer vader
(het 2 gebot dezer persoonen wert opgehouden voor ordre van acht. President borgem. vanden Brandeler den 15 april 1736 moeten dese personen haer 2e gebodt hebben op ordre alsvoren)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1736.pdf]
- [1746] Datering 08-11-1746 Soort akte overdracht
  Koper marijnis hopman, schipper
  Verkoper arij van der kloet
  Straatnaam torenstraat Buur gerret van lier / de prť
  Bedrag f 130 Folionummer 174 Aktenummer 1
 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 821
- [1747] Bruidegom Arij van der Kloet weduwnaar van , van Dordrecht , wonend: Schiedamsedijk
  Bruid Heijltje Koolhaas weduwe van Rut Mangele , van Dordrecht , wonend: Oppert
  Plaats Rotterdam
  Datum trouwen 07-11-1747
  Datum ondertrouw 22-10-1747
  Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
- [1748] Dopeling Johanna van der Kloet
  Vader Arij van der Kloet / Moeder Heijltie Koolhaas
  Getuige Jan van Driel, Neeltie Deura, Katarijna Stek
  Plaats Rotterdam Datum doop 21-07-1748
  Wonende Dijk over de Jongmansteeg
  Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd

Kinderen eerste huwelijk:
1. Henrica  van der Kloet, ged. Dordrecht 15-12-1736 (dochter van Arij van der Cloot/Henrica van der Heiden).
2. Neeltjie van der Kloet, ged. Dordrecht 12-9-1738.
3. Maria van der Kloet, ged. Dordrecht 24-8-1740 (dochter van Arij van der Kloet/Henderica van der Heijden).
Kinderen tweede huwelijk:
1. Johanna van der Kloet, ged. Rotterdam 21-7-1748 (dijk over de Jongmansteeg).
2. David van der Kloet, ged. Rotterdam 21-7-1748 (dijk over de Jongmansteeg).

IVc. Cornelis van der Kloet, ged. Dordrecht 6-5-1733,  j.m. geb. te Dord.t woont op de Hoogenieuwstraet geadsis.t met zijn stiefvader Jan Hodum (NB is den Camerbew. gelast bij de Bruijdegom moeder Johanna Vijg eertijds wed. van Jan van der Kloet nu huijsvr.w van voors. Jan Hodom haer consent te vragen heeft sulks mondelings aen den Carmerb. gegeeven)(1759), wedn. gebore te Dord.t woont op de Hoge Nieuwstraat (1784), otr. (1) Dordrecht 6-12-1759 Aertie Visschers,  j.d. geb. te Veen woont in de Doelstraet (NB. de Bruijt moet voort 2e gebod aen den Secret. van den Santheuvel genoegsaam blijk toonen dat geen ouders en heeft op den 7 Dec. 1759 Heijtltje Kwijters wed van Falentijn van Wijsel verkalart wel te weten dat de Bruijd geen ouders en heeft ze meerderjarig is)(1759), otr/tr. (2) Dordrecht 30-9/24-10-1784 Lena Besemer, j.d. gebore te Zwijndregt en woont aldaar geadsisteert met haar broeder Pieter Besemer (1784).
NB.
- otr. Dordrecht 6-12-1759 (tr. 23-12-1759 door Do. Barueth)
Cornelis van der Kloet, j.m. geb. te Dord.t woont op de Hoogenieuwstraet geadsis.t met zijn stiefvader Jan Hodum (NB is den Camerbew. gelast bij de Bruijdegom moeder Johanna Vijg eertijds wed. van Jan van der Kloet nu huijsvr.w van voors. Jan Hodom haer consent te vragen heeft sulks mondelings aen den Carmerb. gegeeven), met
Aart Visser, j.d. geb. te Veen woont in de Doelstraet (NB. de Bruijt moet voort 2e gebod aen den Secret. van den Santheuvel genoegsaam blijk toonen dat geen ouders en heeft op den 7 Dec. 1759 Heijtltje Kwijters wed van Falentijn van Wijsel verkalart wel te weten dat de Bruijd geen ouders en heeft ze meerderjarig is)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1759.pdf]
- [1754] Datering 03-12-1754 Soort akte overdracht
  Koper jan renson
  Verkoper adriaan onderdelinde, koopman; egbertus van den sweth, koopman
  Naam object melkmeid
  Straatnaam torenstraat
  Buur cornelis van der cloet / pieter evenwel
  overige personen isaac monje, koopman
  Bedrag f 220 Folionummer 68v Aktenummer 2
  Bijzonderheden het object strekt tot aan de gracht.
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 825
- [1784] otr. Dordrecht 30-9-1784 (tr. 24/10; geboden te Zwijndrecht)
Cornelis van der Kloet, wedn. gebore te Dord.t woont op de Hoge Nieuwstraat, met
Lena Oleunisse Besemer, j.d. gebore te Zwijndregt en woont aldaar geadsisteert met haar broeder Pieter Besemer
- [1788] Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
  Datum : 07-06-1788
  Beroepsgroep : gilden: schoenmaakers
  Naam : Corn. van der Kloet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)
- Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : C. van der Kloet
  Leeftijd : 64
  Woonplaats : A454
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
  Naam : C. van der Kloet
  Woonplaats (oude huisnummers!) : A454
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

- Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : weduwe Cornelis van der Kloet
  Woonplaats (oude huisnummers!) : A450
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

Kinderen eerste huwelijk:
1. Johanna, ged. Dordrecht 1-10-1760.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Johannes Pleun, ged. Dordrecht 28-8-1785.
2. Adrianus, ged. Dordrecht 6-11-1787.
3. Johanna Adriana, ged. Dordrecht 15-8-1790.

IVd. Barent van der Kloet, ged. Dordrecht 6-8-1734, tr. Jannigje van Guelik
NB.
- [krankzinnigengesticht SAD 22-415] 1784. Barent van der Kloet is bij appointem(ent) van den ED gr: agtb: Geregte deeser Stad in dato 27 Julij 1784 op de Requeste van desselfs huijsvrouw Lena Baan, wegens misbruijk van drank geconfineert in het Huijs en ten lasten van het selve voor den tijd van twee Jaaren eijndigende 27 Julij 1786. Volgens Resol. van 29 Junij 1786, met de expiratie te ontslaan.
Weder ingenomen 22 Octob. 1793 en geconfineerd tot 22 Octob. 1785. Ontslagen volgens Resol. den 1 Maart 1796.
Weder ingenomen den 4 Oct. 1796 en geconfineerd tot 4 Oct. 1798. Aen deze is vergund te mogen blijven tot April 1799
- Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
  Datum : 14-06-1788
  Beroepsgroep : gilden: oude schoenmaakers
  Naam : Barent van der Kloet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)
Kinderen:
1. Hendrik, ged. Dordrecht 27-1-1759, volgt Vc.

IVe. Susanna van der Kloet, ged. Dordrecht 27-10-1737, j.d. van Dordrecht woont op den Hil geassisteert met haar vader Hendrik van der Kloet (1769), otr/tr. Dordrecht 19-10/5-11-1769 Pieter Voogels, j.m. van Dordrecht woont eve buiten de Spuipoort geassisteert met Anna Heijbeek wed. Dirk Vogels en nu huisvrouw van Hendrik van Noijen (1769).
NB.
- (voor het gerecht) otr. Dordrecht 19-10-1769 (tr. 5/11)
Pieter de Vogel, j.m. woont eve buiten de Spuipoort geassisteert met Anna Heijbeek wed. Dirk Vogels en nu huisvrouw van Hendrik van Noijen
Sanna van der Kloet, j.d. woont op den Hil, beiden van Dordrecht, geassisteert met haar vader Hendrik van der Kloet
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1768.pdf]

Kinderen:
1. Dirk, ged. Dordrecht 15-6-1770.
2. Maria, ged. Dordrecht 1-9-1771.
3. Dirk, ged. Dordrecht 1-9-1773.
4. Dirk, ged. Dordrecht 10-9-1779.

IVf. Pieter van der Kloet, j.m. gebore te Dordrecht woont in de Wijnstraat op de Groenmarkt geadsisteert met zijn vader Hendrik van der Kloet (1768), otr/tr. Dordrecht 28-4/15-5-1768 Zija Stok, ged Dordrecht 18-9-1731, j.d. gebore op de grond van de Mijl woont in de Wijnstraat op de Groenmarkt hebbende schriftelijk consent van haar nader Pieter Stok (1768), begr Dordrecht (Grote Kerk) 27-6-1804 (in 't Lange Kromhout met de ordinare koetsen; 73 jaar; doodsoorzaak: water; laat geen kinderen na).
NB.
- (1766) Eed afgelegd voor schepenen 1750-1769
  Naam : Pieter vander Kloet
  Datum eed: 30-07-1766
  Beroepsgroep : Spekslagers
  Opmerkingen : als spekslager Eed gedaan 30 Julij 1766)
  Folio : 11vs (lijst 1751)
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3410 (2 ŗ 3 lijsten, beginnende in 1750 resp. 1751)

- (1768) otr. Dordrecht 28-4-1768 (tr. 15/5)
Pieter van der Kloet, j.m. gebore te Dordrecht woont in de Wijnstraat op de Groenmarkt geadsisteert met zijn vader Hendrik van der Kloet, met
Sija Stok, j.d. gebore op de grond van de Mijl woont als voren hebbende schriftelijk consent van haar nader Pieter Stok
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1768.pdf]
- attestatie
Eerste persoon Kloet, Pieter van der
Tweede persoon Stok, Sija
Opmerkingen echtpaar
Archiefnummer 20 NotariŽle archieven van Dordrecht Aktenummer 259 Inventarisnummer 1201
- procuratie
Eerste persoon Kloet, Pieter van der
Tweede persoon Stok, Sija
Derde persoon Beviere, Arnaud Pierre Marie
Opmerkingen echtpaar
Archiefnummer 20 NotariŽle archieven van Dordrecht Aktenummer 258 Inventarisnummer 1201

Kinderen:
1. Hendrik, ged. Dordrecht 8-1-1772.

IVg. Jan van der Kloet, j.m. van Dordrecht woont op de Groenmarkt bij 't Stadhuis geassisteert met zijn vader Hendrik van der Kloet (1768), otr/tr. Dordrecht 14/31-1-1768 Aartje Kramers, j.d. van Dordrecht woont op de Voorstraat naest de Botjensstraat geassisteert met haar zuster Pietertje de Groot (1768).
NB.
- otr.
Dordrecht 14-1-1768 (tr. 31/1)
Jan van der Kloet, j.m. woont op de Groenmarkt bij 't Stadhuis geassisteert met zijn ader Hendrik van der Kloet, met
Aartje Kramers, j.d. woont op de Voorstraat naest de Botjensstraat bijde van Dordrecht geassisteert met haar zuster Pietertje de Groot.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1768.pdf]

Kinderen:
1. Hendrik, ged. Dordrecht 23-12-1768.
2. Barend, ged. Dordrecht 19-2-1772.
3. Gerrit, ged. Dordrecht 4-6-1775.

IVh. David van der Kloet, ged. Dordrecht 14-10-1744, j.m. gebore te Dordrecht woond in de Botjensstraat geadsisteert met zijn vader Hendrik van der Kloet (1773), otr/tr. Dordrecht 22-4/9-5-1773 Margrita Nunnikhoven (Nunkhoven), j.d. gebore te Dordrecht woond te Heerajnsdam, is door haar vader Pieter Nunninkhoven aan de Camerbewaarder consent gegeven (1773)
NB.
- otr. 22-4-1773 (tr. 9/5)
David van der Kloet, j.m. woond in de Botjensstraat geadsisteert met zijn vader Hendrik van der Kloet, met
Margaretha Nunninkhoven, j.d. beiden gebore te Dordrecht woond te Heerajnsdam, is door haar vader Pieter Nunninkhoven aan de Camerbewaarder consent gegeven.

Kinderen:
1. Hendrik, ged. Dordrecht 17-3-1779.
2. Pieter, ged. Dordrecht 22-8-1782.

IVi. Hendrik van der Kloet, ged. Dordrecht 1-12-1751,  j.m. van Dordrecht woont in de Wijnstraat geassisteert met zijn broeder Pieter van der Kloet en is door de Vader aan de Kamerbewaarder Condent gegeven (1776), overl. Dordrecht 17-12-1800, otr/tr. Dordrecht 18-4/5-5-1776 Johanna Lauwerensen (Laauwense/Louwerense), ged. Dordrecht 15-11-1748, j.d. van Dordrecht woont in de Voorstraat bij de Nieuwbrug geassisteert met haar vader Jan Lauwerense (1776), overl. Dordrecht 7-9-1807.
NB.
- otr. 18-4-1776 (tr. 5/5)
Hendrik van der Kloet, j.m. woont in de Wijnstraat geassisteert met zijn broeder Pieter van der Kloet en is door de Vader aan de Kamerbewaarder Condent gegeven, met
Johanna Lauwerense, j.d. woont in de Voorstraat bij de Nieuwbrug, beiden van Dordrecht, geassisteert met haar vader Jan Lauwerense.
- [1797] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
  Naam : Hend.k van der Kloet
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C0921
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

Kinderen:
1. Hendrik van der Kloet, ged. Dordrecht 1-1-1777.
2. Jan van der Kloet, ged. Dordrecht 5-1-1778 (zoon van Hendrik van der Kloed/Johanna Laurentius).
3. Maria van der Kloet, ged. Dordrecht 1-2-1779.
4. Adriana van der Kloet, ged. Dordrecht 5-12-1788, tr. Dordrecht 19-7-1815 Aart Pietersz Plazier, ged. Dordrecht 2-2-1787, overl. Dordrecht 3-2-1848.

* * * generatie 5 * * *

Va. Maijke van der Kloet, ged. Dordrecht 19-10-1740, tr. ca 1763 Jacob Beenhakker
Kinderen:
1. Maria Beenhakker, ged. Dordrecht 23-10-1763.
2. Aardt Beenhakker, ged. Dordrecht 16-12-1764.
3. Anna Beenhakker, ged. Dordrecht 1-11-1767.
4. Aletta Beenhakker, ged. Dordrecht 5-5-1770.
5. Krijnus Beenhakker, ged. Dordrecht 19-5-1771.

Vb. Neeltje van der Kloet, ged. Dordrecht 15-3-1743, j.d. van Dordrecht woont op de Groenmarkt bij de Vleeshouderstraet geassisteert met haar zwager Jacob Beenhakker (1767), otr/tr. Dordrecht 28-3/12-4-1767 Gillis Olivier, j.m. van Dordrecht woont op den Hil geassisteert met zijn vader Dirk Olivier (1767).
NB.
- (voor het gerecht) otr. Dordrecht 28-3-1767 (tr. 12-4-1767 Ds. Rossijn)
Gillis Olivier, j.m. woont op den Hil geassisteert met zijn vader Dirk Olivier, met
Neeltje van der Kloet, j.d. woont op de Groenmarkt bij de Vleeshouderstraet, beiden van Dordrecht, geassisteert met haar zwager Jacob Beenhakker.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1766.pdff]

Kinderen:
1. Maria Olivier, ged. Dordrecht 29-6-1774.
2. Aart Olivier, ged. Dordrecht 26-10-1777.
3. Dirk Olivier, ged. Dordrecht 21-4-1779.
4. Anna Olivier, ged. Dordrecht 6-5-1781.
5. Aart Olivier, ged. Dordrecht 12-4-1782.

Vc. Hendrik van der Kloet, geb. 1759, j.m. geboren te Dordrecht woont in 't Tolbrugstraatje aan de Waterzijde geadsisteert met zijn vader Barent van der Kloet (1788), winkelier (ca 1812/1814, D1043), uitdrager (1818, D1053), winkelier/uitdrager (1827, D1053), overl. Dordrecht 6-5-1836 (77 jaar), otr/tr. Dordrecht 18-10/2-11-1788 Johanna Margreta Evers, j.d. geboren te Alpen int Keulse woont aan de Catharijne poort geadsisteert met haar broeder Johan Hendrik Evers (1788).
NB.
- [1788] otr. saturdagh den 18e October 1788 (tr. 2 Nov. 1788 alhier door Q.F.Ds. van der Kessel)
Hendrik van der Kloet, j.m. geboren te Dordrecht woont in 't Tolbrugstraatje aan de Waterzijde geadsisteert met zijn vader Barent van der Kloet
Margrieta Everts, j.d. geboren te Alpen int Keulse woont aan de Catharijne poort geadsisteert met haar broeder Johan Hendrik Evers
- Bulletin Dordrecht Monumenteel nr. 39:
Ook staat jaarlijks genoteerd wie een vleeshal huurt of van een dooie op een levende over draagt.
2 februari 1787: de broeders keuren het jaarverslag goed en tegelijkertijd wordt de Schouwstok verpacht aan Hendrik van der Kloet voor 370 gld. Als borg meldt zich Cornelis van der Straaten (geboren 12 februari 1744).
10 maart 1789: de naam Van der Kloet wordt wederom genoemd. Nu echter omdat hij de pacht van de Schouwstok niet betaalt. Hij wordt gemaand door N. de Voogdt en C. van der Straaten de Jonge met de Deken van het gilde, Frans van der Straten. De boekhouder van het gilde is A.B. de Voogdt.
Op 7 april 1789 moet Van der Kloet wederom worden gemaand nu eens te betalenÖ. Het voert te ver om alle data te noemen waarop een Van der Straaten wordt gekozen tot Schepen, keurmeester of pachter van de schouwstok.
- [1812-1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Hendrik van der Kloet
  Woonplaats : D1053 geheel
  Beroep : winkelier
  Belasting (of huurwaarde?): 40
  Folionummer : 44
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- [1818] Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 4 Aug f 6,50
Artikelnummer : 2221
Naam : Hend.k van der Kloet
Woonplaats : D1053
Beroep : uitdraager
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 4,00
Bedragende te zamen : 6,50
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855
- [1827] Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 1859
Afschrijvingen: 31 Julij f 10,08
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer H. v.dr. Kloet (wonende in wijk D1053)
is schuldig: Als: uitdrager, 11B f 5,50 / winkelier ben. f 3000, 15A f 2,50
Bedrag der regten in hoofdsom: 8,00
26 opcenten: 2,08
Folionummer: 372
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885
- [1836] Dordrechtsche Courant 07-05-1836
   Overleden Hendrik van der Kloet, 77 jaar, + 06-05-1836 Dordrecht [B. van der Kloet]

Kinderen:
1. Johanna, ged. Dordrecht 23-9-1789.
2. Pieter, ged. Dordrecht 16-9-1791, volgt VIa.
3. Barend, ged. Dordrecht 23-11-1793, volgt VIb.
4. Anna van der Kloet, geb. Dordrecht 1795 (20 in 1815), overl. Dordrecht 6-8-1840 (bijna 45 jr), tr. Dordrecht 5-10-1815 Adrianus Arnoldus van Wijngaarden, geb. Dordrecht (22 in 1815), zoon van Hendrik Jan van Wijngaarden en Anna de Kok.
5. Markus van der Kloet, geb. Dordrecht 1799 (28 in 1827), volgt VIc.

* * * generatie 6 * * *

VIa. Pieter van der Kloet, ged. Dordrecht 16-9-1791, overl. Capelle (N.-Br.) 21-5-1861, tr. Dordrecht 10-4-1816 Catrina Christina Romkes, geb. Dordrecht 1797 (19 in 1816), dochter van Daniel Romkes en Geertrui Impelmans.
NB.
- [1818] Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 3 April f 3,00; 2 Junij f 1,50; 4 aug f 1,50; 2 oct f 1,50; 2 Dec f 1,41
  Artikelnummer : 2197
  Naam : Pr. van der Kloet
  Woonplaats : D1023
  Beroep : horlogemaker
  Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
  Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 6,41
  Bedragende te zamen : 8,91
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855
- [1827] Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 1377
Afschrijvingen: 31 Julij f 4,48; 6 Oct f 1,12; 4 Dec f 1,08=f 6,68
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
  De Heer P. v.dr. Kloet (wonende in wijk D0011)
  is schuldig: Als: horlogiemaker, 12B f 4,00 / winkelier ben. f 2000, 16A f 1,30
  Bedrag der regten in hoofdsom: 5,30
  26 opcenten: 1,38
  Folionummer: 276
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885
- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50 Inventarisnr: 1515 Gemeente: Capelle
Soort akte: overlijden Aktenummer: 30
Overledene Pieter van der Kloet Overlijdensdatum: 21-05-1861
Vader Hendrik van der Kloet / Moeder Magrita Evers


VIb. Barend van der Kloet, ged. Dordrecht 23-11-1793, kleermaker (1813, 1832), kleermaker/winkelier (1827), tr. Dordrecht 22-11-1815 Josina Goverdina Bonten, geb. Dordrecht (24 in 1815), dochter van Abram Bonten en Lutera Hartman.
NB.
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Barend van der Kloet
Ouderdom : 1793 (-)
Beroep : kleermaker (godsdienst: geref.)
Woonplaats : C1133
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 13
Titel lijst : Lijst der Ongehuwde Manspersoonen in de Wijk N. 13.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- [1818] Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 3 april f 3,52; 2 junij f 3,52; 2 oct f 3,47
Artikelnummer : 1711
  Naam : Barend v.d. Kloet
  Woonplaats : D0100
  Beroep : kleermaker
  Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
  Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 8,01
  Bedragende te zamen : 10,51
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855
- [1822] Datering 26-03-1822 Soort akte overdracht
  Koper barend van der kloet, kleermaker
  Verkoper magdalena cornelia rijndorp (weduwe), particulier
  Straatnaam pelserbrug
  Overige personen j. van strij (overleden)
  Bijzonderheden wijk a 79
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7 Folionummer 43 Aktenummer 5

- [1827] Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 0367
Afschrijvingen: 31 Julij f 18,90
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer B. v.d. Kloet (wonende in wijk A079)
is schuldig: Als: kleermaker ben. 12 kn, 10B f 9,00 / winkelier ben. f 6000, 13A f 6,00
Bedrag der regten in hoofdsom: 15,00
26 opcenten: 3,90
Folionummer: 074
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

- [1829] Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
Woonplaats: A079 geheel
Naam: Barend van der Kloet
Huur(waarde): f 110
Drie procent: f 3,30
Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 3,30
Negen procent: f 9,90
Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 9,90
Folionummer: 04
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322

- [1832] Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825) NB. weerbare mannen tussen de 18 en 50 jaar
  Volgnummer : 125
  Naam : Barend van der Kloet
  Ouderdom : 39
  Beroep : kleermaker
  Woonplaats : A079 Grootekerksbuurt
  Ongehuwd/gehuwd/wedn : gehuwd (2 kinderen)
  Boek : gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk A
  Bron : SAD 5-555
- [1838] (ca mrt 1838) Het Schip Sourabaija Kapitein Christian Neurenberg, eigenaar De Heeren Jacques Serruijs & C: te Rotterdam
8 Blaauwe Rokken, 3 Zwarte dito, 12 Zwarte Buizen, Barend van der Kloet op deszelfs winkel zijn vervaardigd
+
Koningrijk der Nederlanden. Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden den Negende Maart 1838 voor hem is verschenen
De Heer Barend van der Kloet, Mr Kledermaker te dezer Stede.
Dewelke met solemneele Eede heeft verklaard dat de Acht Blaauwe Rokken, drie zwarte Rokken en Twaalf Zwarte Buizen, door hem te verzenden met het Nederlandsche Schip genaamd Sourabaij gevoerd door kapitein Christian Neurenberg, eigenaar de Heren Jacques Seruijs en Co te Rotterdam; op deszelfs winkel zijn gemaakt en vervaardigd.
Des ter Oirkonde hebben wij deze met het zegel dezer Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]
- [1830-1840] Inkwartieringsregister ca 1830-1840 (wijk A-B)
  Naam : Barend van der Kloet
  Woonplaats : Grootekerksbuurt A079 geh.
  Beroep : kleermaker
  Eigen of huur : eigen
  Getal kinderen : twee
  Regel doorgestreept (of niet) : niet doorgestreept
  Bron : SAD 5-654 cohier van Letter A
- [1858] [182] Barent van der Kloet => Elias de Joncheere, platloodgieter, Twee huizen Grotekerksbuurt A79 (kad. 976), A 80 (kad. f 977);
[bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 20 (notarieel), inventarisnummer 1888]
- adresboek 1855 Kloet B. van der [Kleermakers] 
- adresboek 1855 Kloet B. van der Grootekerksbuurt A79 kleermaker en winkelier
- adresboek 1860 Kloet B. van der Wijk C Voorstraat No. 105 winkelier in wollen en flanellen goederen 
- adresboek 1865 Kloet B. van der Wijk C Vriezenstraat No. 1655 part. 
- adresboek 1868 Kloet B. van der Wijk C Vriezenstraat No. 1655 winkelier 
- adresboek 1873 Kloet B. van der Wijk C Vriezestraat No. 1655 part. 
- adresboek 1879 Kloet B. van der Wijk C Voorstraat No. 75 part.
Kinderen:
1. Lutera van der Kloet, geb. Dordrecht 1822 (21 in 1843), tr. Dordrecht 2-8-1843 Jacobus Scheurleer, geb. Amsterdam (25 in 1843), zoon van Johannes Scheurleer en Margaretha Johanna van Beek
2. Hendrik van der Kloet, geb. Dordrecht ca 1831 (26 in 1847), tr. Dordrecht 6-1-1847 Bastiana Vleeschman, geb. Dordrecht, dochter van Johan Georg Vleeschman en Heiltje Boet.
3. levenloze zoon, overl. Dordrecht 15-9-1831.
4. Johanna Margretha van der Kloet, geb. Dordrecht 23-5-1835, tr. Dordrecht 18-10-1856 Willem Isaak Paardekooper.
5. Johanna Margretha van der Kloet, geb. Dordrecht 1836 (33 in 1869), tr. Dordrecht 20-01-1869 Hermanis Boet

VIc. Marcus van der Kloet, geb. Dordrecht 1799 (28 in 1827), uitdrager/winkelier (1827), winkelier (1832), overl. Dordrecht 23-04-1869 (ruim 70 jaar), tr. Dordrecht 18-4-1827 Anna Maria Ponte, geb. 1809, overl. voor 11-2-1863, dochter van Simon Ponte en Anna van Drongelen.
NB.
- [1822] Datering 22-02-1821 Soort akte overdracht
Koper markus van der kloet, particulier
Verkoper jacomina ardon, huisbaas
Straatnaam tolbrugstraat
Folionummer 25 Aktenummer 5
Bijzonderheden wijk d 1054
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang
Inventarisnummer 7
- [1827] Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 1860
Afschrijvingen: 8 Aug f 6,05
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer M. v.d. Kloet (wonende in wijk D1054)
is schuldig: Als: uitdrager, 12B f 4 / winkelier ben. f 1000, 17A f 0,80
Bedrag der regten in hoofdsom: 4,80
26 opcenten: 1,25
Folionummer: 372
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

- [1829] Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
Woonplaats: D1054 geheel
Naam: Marcus van der Kloet
Huur(waarde): f 15
Drie procent: f 0,45
Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 0,45
Negen procent: f 1,35
Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 1,35
Folionummer: 60
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322
- [1832] Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825) NB. weerbare mannen tussen de 18 en 50 jaar
  Volgnummer : 113
  Naam : Marcus van der Kloet
  Ouderdom : 34
  Beroep : winkelier
  Woonplaats : D1054 Tolbrugstraatje
  Ongehuwd/gehuwd/wedn : gehuwd (3 kinderen)
  Boek : gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk D no 550-1088
  Bron : SAD 5-561
- [1836] Dordrechtsche Courant 11-06-1836
Overleden Anna van der Kloet 1 jaar + 09-06-1836 Dordrecht (21 maanden) [M. van der Kloet/A.M. Ponten
Kinderen:
1. Hendrik van der Kloet, geb. Dordrecht 1828 (24 in 1852), volgt VIIa.
2. Simon van der Kloet, geb. Dordrecht 1831 (32 in 1863), volgt VIIb.
3. Anna van der Kloet, geb. Dordrecht ca 1835, overl. Dordrecht 9-6-1836 (1 jr)
4. Anna Maria van der Kloet, geb. Dordrecht 1840 (26 in 1866), tr. Dordrecht 24-10-1866 Johannes Wensch, geb. Dordrecht (31 in 1866), zoon van Hendrik Wensch en Jeanne Hubertine Hack.
5. Anna Maria van der Kloet, geb. Dordrecht 1841 (22 in 1863), tr. Dordrecht 11-2-1863 Hendrik Cornelis Kruijmel, geb. Dordrecht 1839 (24 in 1863), zoon van Cornelis Kruijmel en Christina de Klerk.
6. Marcus van der Kloet, geb. Dordrecht 1845 (21 in 1866), volgt VIIc.
7. Elizabeth van der Kloet, geb. Dordrecht 1848 (19 in 1867), tr. Dordrecht 22-5-1867 Laurens Jacobus van der Steenhoven, geb. Dordrecht (24 in 1867), zoon van Hendricus Christianus Johannes van der Steenhoven.
8. Hendrika van der Kloet, overl. Dordrecht 21-4-1850 (0 jr).

* * * generatie 7 * * *

VIIa. Hendrik van der Kloet Marcusz, geb. Dordrecht 1828 (24 in 1852), overl. 3-10-1906, tr. Dordrecht 28-04-1852 Catharina Maria Duppe, overl. 25-7-1883, dochter van Johannes Duppe en Catharina Maria van Hardinxveld.
NB.
- (de Koning) Anna Marius van der Kloet, Markus van der Kloet (firma M. en A. van der Kloet); Dordrechtsche courant, 09-01-1881;
- begraven Dordrecht veld i-a-39/40: C.M. DUPPE 25-07-1883 
- begraven Dordrecht veld i-a-39/40: H. van der KLOET 03-10-1906 Mzn.
- begraven Dordrecht veld i-a-39/40: Johanna Cunigonda van der KLOET 25-01-1859 22-07-1929 
- begraven Dordrecht veld i-a-39/40: Suzanna Maria van der KLOET 12-03-1857 16-05-1940 
- begraven Dordrecht: Catharina Maria van der KLOET 24-04-1887 11-10-1890 
- begraven Dordrecht: Anna Maria van der KLOET 27-10-1893 05-10-1898
- begraven Dordrecht: Anne Marius van der KLOET 18-09-1855 18-03-1942 
- begraven Dordrecht: Hermina VREEBURG 14-04-1864 05-07-1943 7
- begraven Dordrecht: Johannes LARIJ 24-09-1883 28-05-1895, 11 jaar, begr. 1-6-1895 op veld b-n-35
- begraven Dordrecht: Catharina Maria van der KLOET 11-04-1854 30-03-1913 

Kinderen:
1. Marcus van der Kloet, geb. Dordrecht 1853 (27 in 1880), volgt IV
2. Catharina Maria van der Kloet, geb. Dordrecht 11-4-1854, overl. 30-3-1913, tr. Dordrecht 7-4-1880 Johannes Larij, geb. Dordrecht 1858, zoon van Johannes Larij en Johanna Vleesman.
3. Anne Marius van der Kloet, geb. Dordrecht 18-09-1855, overl. 18-3-1942, begr. Dordrecht 1942 (veld i-a-13/14), tr. Dordrecht (1) 21-5-1879 Anna Maria Kuipers, geb. Dordrecht 1857 (22 in 1879), dochter van Johannes Kuipers en Maria Spoel, tr. (2) Dordrecht 24-6-1886 Hermina Vreeburg, geb. 14-4-1864, overl. 5-7-1943, dochter van Adrianus Vreeburg en Hermina Lelijvelt
4. Johanna Cunigonda van der Kloet, geb. Dordrecht 25-1-1859, overl. 22-07-1929.
5. Suzanna Maria van der Kloet, geb. Dordrecht 12-3-1857, overl. 16-05-1940.
6. Johanna Margaretha Elizabeth van der Kloet, geb. Dordrecht 22-11-1860.
7. Henriette van der Kloet, geb. Dordrecht 5-1-1862.
8. Wilhelmina Fredrika van der Kloet, geb. Dordrecht 04-05-1863.

VIIb. Simon van der Kloet Mz, geb. Dordrecht 1831 (32 in 1863), overl. Dordrecht 28-6-1893 (63 jr), begr. Dordrecht 1-7-1893 (63 jr), tr. Dordrecht 6-5-1863 Anna Morks, geb. Dordrecht (28 in 1863), overl. Dordrecht 5-2-1894, dochter van Johannes Morks en Jenneke Jacoba van der Steenhoven en Johanna Cornelia Bendeler.
NB.
- Nationaal Archief 2.13.05 (stamboeken officieren) Willem Nicolaas Bakker 541-27, 543-6, 549-53, 552-7, 556-73, 566-78, 577-1, 612-1;
- begraven Dordrecht: Simon v.d. KLOET 19-05-1830 28-06-1895, begr. 01-07-1893 op veld b-m-36;
- begraven Dordrecht: Anna MORKS 10-05-1834 05-02-1894, begr. 09-02-1894 op veld b-m-36;

Kinderen:
1. Anna Maria van der Kloet, geb. Dordrecht 1864 (21 in 1885), tr. Dordrecht 7-5-1885 Dankert Gerardus Knook, geb. Dordrecht (27 in 1885). (wonende: 1893 te Rotterdam)
2. Johannes van der Kloet, overl. Dordrecht 8-5-1870 (1 jr).
3. Elisabeth van der Kloet, geb. Dordrecht 1871 (23 in 1894), tr. Dordrecht 4-10-1894 Pieter Christiaan Bomert, geb. Schiedam (28 in 1894)
4. Jenneke Jacoba van der Kloet, geb. Dordrecht 1873 (22 in 1895), overl. Breda 4-5-1903 (29 jr), tr. Gorinchem 12-12-1895 Willem Nicolaas Bakker, geb. Rotterdam (24 in 1895), zoon van Cornelis George Bakker en Hendrika Christina van der Graaf.

VIIc. Marcus van der Kloet, geb. Dordrecht 1845 (21 in 1866), wonende Zwijndrecht, overl. Dordrecht 22-3-1899, tr. Zwijndrecht 30-11-1866 Adriana Elizabeth Huizer, geb. Zwijndrecht 21 in 1866), dochter van Pieter Huizer en Bastiana Pieternella van de Koppel.
NB.
- (DWI Harshagen) Firma Mark van der Kloet en Zoon; Elizabeth Huizer weduwe Markus van der Kloet; [Dordrechtsche courant 19-4-1899]
Kinderen:
1. Mark van der Kloet Jr.
2. Jeanne van der Kloet.

* * * generatie 8 * * *

VII. Marcus van der Kloet (Marc), geb. Dordrecht 25-2-1853, overl. 23-11-1916, tr. Dordrecht 28-7-1880 Sara van Walraven, geb. 's-Gravenhage 16-10-1861, overl. 8-7-1951, dochter van Jacob Leendert van Walraven en Jansje Boonefaas.
NB.
- (de Koning) Anna Marius van der Kloet, Markus van der Kloet (firma M. en A. van der Kloet); [Dordrechtsche courant, 09-01-1881]
- begraven Dordrecht veld c: Marcus van der KLOET 19-03-1895 12-05-1915, begr. 17-05-1915 (20 jr.) op c-o-44
- begraven Dordrecht veld c: Marcus van der KLOET 25-02-1853 23-11-1916, begr. 27-11-1916 (63 jr.) op c-n-45
- J.L. v.d. Kloet en echtgenoote; Koningin der Nederlanden, dat 22 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC 21-7-1911, editie 2, blad 3]
- begraven Dordrecht: Leonard de KONINGH 11-12-1882 14-10-1922; 
- begraven Dordrecht veld c: S. van WALRAVEN 16-10-1861 08-07-1951 
- begraven Dordrecht: C.M. van der KLOET 30-09-1881 25-08-1977; 
- begraven Dordrecht: Sera Catharina de KONINGH 10-10-1909 15-01-1988;
Kinderen:
1. Catharina Maria van der Kloet, geb. Dordrecht 30-9-1881.
2. Jacob Leendert van der Kloet, geb. Dordrecht 8-8-1883, op 22 juli 1911 met Koningin der Nederlanden naar Batavia, tr. H. Spits. (wonende: 1915 Fort de Kock, 1916 in Djambi)
3. Johanna van der Kloet (Jo), geb. Dordrecht 15-8-1885, te Nunspeet (1915).
4. Henriette van der Kloet, geb. Dordrecht 27-11-1889.
5. Henriette van der Kloet, geb. Dordrecht 1890 (20 in 1910), tr. Dordrecht 4-5-1910 Hugo Morks, geb. Dordrecht (25 in 1910), zoon van Dirk Morks en Daatje van Nes.
6. Nellij van der van der Kloet, geb. Dordrecht 13-12-1891.
7. Catharina Maria van der Kloet, geb. Dordrecht 30-9-1881 (24 in 1906), overl. 25-8-1977, tr. Dordrecht 26-7-1906 Leonard de Koningh, geb. 11-12-1882 (23 in 1906), overl. 14-10-1922, zoon van Bastiaan de Koningh en Francina de Bruijn.
8. Marcus van der Kloet (Mark), geb. Dordrecht 19-3-1895, overl. Putten 12-5-1915, begr. Dordrecht 17-5-1915 (20 jr).
9. Hendrik van der Kloet, geb. Dordrecht 23-4-1900.

***

- Hendrik van der Kloet, tr. Pieternella Santman
Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 15-8-1790.
2. Aartje, ged. Dordrecht 25-4-1792 (dochter van Hendrik van der Knoet/Pieternella Santman).
3. Pieter, ged. Dordrecht 8-7-1793 (zoon van Hendrik van der Knoet/Pieternella Santman).
4. Pieternella, ged. Dordrecht 21-2-1795.

- Hendrik Willem van der Kloet, tr. Elisabeth van Randwijk
Kinderen:
1. Bartholomeus van der Kloet , geb. Dordrecht (24 jaar in 1912), tr. Rotterdam 17-07-1912 Huberta van Duinen , geb. Gruve (27 jaar in 1912), dochter van Jan Willem van Duinen en Helena Vermeulen.

(c) Dordrecht maart 2011.