DE KNIJP (DE KNEIJP/DE KNIJF/DE KNIJFF)
Dordrecht

I. Jan.
Kinderen:
1. Wijnant, volgt IIa.
2. Willem Jansen de Knijp, volgt IIb.
3. Gijsbert Jansen de Knijp, volgt IIc.

*** GENERATIE 2 ***

IIa. Wijnant Janssen de Knijp, tr. Hendricksje Stoffels
Kinderen:
1. Neeltje, ged. Dordrecht 27-9-1664 (dochter van Wijnant Janssen de Knijp/Hendricksje Stoffels).

IIb. Willem Jansen de Knijp, j:m: van Dordregt soldaat onder de comp. van Luijt. Col Palm in garnisoen alhier woon (1667), otr. Dordrecht 31-1-1667/tr. Grote Lindt 20-2-1667 Annetge Levins, j:d: van Dordregt won. in de Franke-straat(1667).
NB.
- otr. Dordrecht 30-1-1667 (tr. Grote Lindt 20-2-1667)
Willem Janse de Knijp, j:m: soldaat onder de comp. van Luijt. Col Palm in garnisoen alhier woon. met
Anneke Livens, j:d: won. in de Franke-straat en beijde van Dordregt.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.22/11_22_1667.pdf]

Kinderen:
1. Neeltge, ged. Dordrecht 27-7-1667 (dochter van Willem Jansen de Knijp/Annetge Levins).
2. Levina, ged. Dordrecht 8-4-1669 (dochter Willem Jansen de Knijp/Annichge Lievens).
3. Catalijn, ged. Dordrecht 23-2-1671.
4. Catharijntje, ged. Dordrecht 29-7-1672 (dochter van Willem Jansen/Anneke Lievens).

IIc. Gijsberth Janse de Knijp, kuijper weduwnaer van Dordt woon. inde Maribornstraet (1667), otr. Dordrecht 4-12-1667 Marijke Huijberts, j:d: van Geertrudenberch woon inde Wijnstraet (1667).
NB.
- otr. Dordrecht 4-12-1667
  Gijsbert Jans de Knijp, kuijper weduwnaer van Dordt woon. inde Maribornstraet met
  Maria Huberts, j:d: van Geertrudenberch woon inde Wijnstraet.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.22/11_22_1667.pdf]

Kinderen:
1. Katelijntje, ged. Dordrecht 17-9-1668.
2. Gijsbert, ged. Dordrecht 18-9-1669 (zoon van Gijsbert Jansen/Maria Huijbert).
3. Huibert, ged. Dordrecht 2-3-1671 (zoon van Gijsbert Janssen/Maria Huijberts).
4. Catharina, ged. Dordrecht 13-8-1672 (dochter van Gijsbert Jansen/Maria Huijberts).
5. Gijsbert, ged. Dordrecht 2-3-1676, volgt III.

*** GENERATIE 3 ***

III. Gijsbert Gijsbertse de Knijp (Gijsbert van der Gijsbertz Knijppe), ged. Dordrecht 2-3-1676, j:m: van Dordrecht wonende inde Tolbrugstraet aende lantseijde geassist. met desselfs suster Caetie Jans (1697), otr/tr. Dordrecht 21-7/11-8-1697 Geertruij van der Tuijnen, j:d: van Dordrecht wonende inde Vriesestraet, geassisteert met deselfs suster Berber Jans (1697).
NB.
- otr. Dordrecht 21-7-1697 (tr. 11-8-1697)
  Gijsbert Gijsbertse de Knijp, j:m: wonende inde Tolbrugstraet aende lantseijde geassist. met desselfs suster Caetie Jans, met
  Geertruij Jans, j:d: wonende inde Vriesestraet, beijde van Dordrecht, geassisteert met deselfs suster Berber Jans.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1697.pdf]

Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht 9-6-1698.
2. Hendrixke, ged. Dordrecht 14-2-1703 (dochter van Gijsbert Knijp/Geertruid Jans).
3. Gijsbert, ged. Dordrecht 19-1-1705 (zoon van Gijsbert de Knijf/Geertruijd Jans), volgt IVa.
4. Jan, ged. Dordrecht 14-12-1708 (zoon van Jan de Knijff Gijsbertz/Geertruijt van der Tuijne), volgt IVb.
5. Hendrikje, ged. Dordrecht 11-2-1713.

Hij trouwt (2) met Marijke Maghiels ?
Kinderen:
1. Piter, ged. Dordrecht 1-9-1716 (zoon van Gijsbert de Knip/Mari Jans).
2. Ermpie, ged. Dordrecht 12-12-1719.

*** GENERATIE 4 ***

IVa. Gijsbert de Knijp, ged. Dordrecht 19-1-1705, jongman van Dordregt woont op de Gevolde Gragt geasst. met Gijsbert de Knijp zijn vader (1724), otr/tr. Dordrecht 11/27-2-1724 Hendrica Schot (Hendrikje Schot), jongedogter van Dordregt woont in de Raemstraat geassisteert met Pieternel Cornelisse huijsvr. van Jan Schot haer behout suster (1724).
NB.
- otr. Dordrecht 11-2-1724 (tr. 27/2 door d. Vrolikhart)
Gijsbert de Knijp, jongman van Dordregt woont op de Gevolde Gragt geasst. met Gijsbert de Knijp zijn vader, met
Hendrikje Schot, jongedogter van Dordregt woont in de Raemstraat geassisteert met Pieternel Cornelisse huijsvr. van Jan Schot haer behout suster.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.89/11_89_1724.pdf]

Kinderen:
1. Gijsbert, ged. Dordrecht 25-2-1727, volgt V.

[Gijsbert de Knijp, wed.r van Dordrecht en woonen in de Sarisgank (1743), otr/tr. (2) Dordrecht 13-6/2-7-1743 Jannigje Preve (Breve), j:d: van Dordrecht en woonen in de Sarisgank geassisteert met haar suster Aalthe Brevée huijsvrouw van Machiel Gijsberts.
NB.
- otr. Dordrecht 13-6-1743 (tr. 2-7-1743 getrout door dom. van de Wall)
Gijsbert de Knijp, wed.r met
Jannigje Breevé, j:d: beijde van Dordrecht en woonen in de Sarisgank geassisteert met haar suster Aalthe Brevée huijsvrouw van Machiel Gijsberts
[http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1743.pdf]

Kinderen tweede huwelijk:
1. Deijna, ged. Dordrecht 5-6-1744 (dochter van Gijsbert de Kneijp/Jannigje Breve).
2. Johannes, ged. Dordrecht 15-2-1747.
3. Jan, ged. Dordrecht 20-6-1759 (zoon van Gijsbert de Knijp/Jannigje Breeve).]

IVb. Jan de Knijp, ged. Dordrecht 14-12-1708, jongman van Dordregt woont in den Dwarsgangh bij mondelingh consent van Gijsbert de Knijp zijn vader (1735), otr/tr. Dordrecht 3/19-6-1735 Clasina de Raad (Clasijna de Raed), jongedogter van Dordregt woont in de Kolfstraat geassisteert met Cornelia van Maestrigt huisvr. van Jan de Raet haer behout zuster (1735).
NB.
- otr. Dordrecht 3-6-1735 (tr. 19-6-1735 door do. vande Wall)
Jan de Knijp, jongman van Dordregt woont in den Dwarsgangh bij mondelingh consent van Gijsbert de Knijp zijn vader, met
Clasijna de Raet, jongedogter van Dordregt, woont in de Kolfstraat geassisteert met Cornelia van Maestrigt huisvr. van Jan de Raet haer behout zuster.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1735.pdf]

Kinderen:
1. Geertruij, ged. Dordrecht 14-12-1735.
2. Pieternella, ged. Dordrecht 15-5-1738.
3. Jan, ged. Dordrecht 18-10-1741.
4. Joost, ged. Dordrecht 24-6-1746.
5. Maaijke, ged. Dordrecht 8-11-1747.
6. Maaijke, ged. Dordrecht 25-1-1749.
 
*** GENERATIE 5 ***

V. Gijsbert de Knijp, ged. Dordrecht 25-2-1727, j:m: van Dord.t woond op de Lindegragt geassisteert met sijn vaeder Gijsbert de Knijp (1751), otr/tr. Dordrecht 2/19-9-1751 Jenneke Dosijn, j:d: van Dord.t woond in den Heermanshuijsstraat geassisteert met Willemijntje de Dree huijsvrouw van Jan van Dom haare goede vriendin (1751).
NB.
- [1751] otr. Dordrecht 2-9-1751 (tr. 19-9-1751 getrouwd door van Schie)
Gijsbert de Knijp, j:m: woond op de Lindegragt geassisteert met sijn vaeder Gijsbert de Knijp, met
Jenneke Dosijn, j:d: woond in den Heermanshuijsstraat, beijde van Dord.t, geassisteert met Willemijntje de Dree huijsvrouw van Jan van Dom haare goede vriendin.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1750.pdf]
- [1796-1797] Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : G. de Knijp Leeftijd : 70 Woonplaats : C1373
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167

Kinderen:
1. Hendrikje, ged. Dordrecht 15-7-1753.

OVERIGE GEGEVENS

- I. Jan Willemse de Knijp (Jan de Kneijp Willemsz), j:m: van Dordregt geassisteert met sijn moeder (1707), overl. voor nov 1735, otr/tr. Dordrecht 4/18-12-1707 Jannetje Hardemans, j:d: van Dordregt en wonende inde Marijbornstraet, geassisteert met haer moeder en bij mondeling Consent van haer vader (1707), overl. na 1735.
NB.
- otr. Dordrecht 4-12-1707 (tr. 18-12-1707)
Jan Willemse, j:m: geassisteert met sijn moeder, met
Jannighie Hardemans, j:d: beijde van Dordregt en wonende inde Marijbornstraet, geassisteert met haer moeder en bij mondeling Consent van haer vader.

Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 16-6-1710 (zoon van Jan Willemze/Jannetie Hardemans).
2. Maria, ged. Dordrecht 30-12-1713 (dochter van Jan Willemsz/Jannetje Hardemans).
3. Emerensje, ged. Dordrecht 28-7-1715, volgt IIa.
4. Willem, ged. Dordrecht 19-6-1718 (zoon van Jan de Kneijp/Jannetie Hardemans), volgt IIb.
5. Hardeman, ged. Dordrecht 15-3-1720 (zoon van Jan de Kneijp Willemsz,/Jannetje Hardemans), volgt IIc.
6. Johanna, ged. Dordrecht 7-9-1721 (dochter van Jan de Kneijp/Jannetie Hardemans).
7. Jan, ged. Dordrecht 3-9-1723.
8. Johanna, ged. Dordrecht 3-9-1723.

IIa. Emmerensie de Knijp, ged. Dordrecht 28-7-1715, jongedogter van Dordregt woont inde Marienbornstraetm geassisteert met Jannetje Hardeman wed.e Jan Willemse de Knijp haer moeder (1735), otr/tr. Dordrecht 17-11/4-12-1735 Jan van Oostzane, jongman van Dordregt woont inden Hermansuijsstraet geassisteert met Jenneke van Tienen wed. Dirk van Oostsaenen zijn moeder (1735).
NB.
- otr. Dordrecht 17-11-1735 (tr. 4/12 door Do. Bosschaert)
Jan van Oostsaenen, jongman van Dordregt woont inden Hermansuijsstraet geassisteert met Jenneke van Tienen wed. Dirk van Oostsaenen zijn moeder, met
Emmerentia de Knijp, jongedogter van Dordregt woont inde Marienbornstraetm geassisteert met Jannetje Hardeman wed.e Jan Willemse de Knijp haer moeder.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1735.pdf]
- otr. Dordrecht 2-7-1767 (tr. 19-7-1767 door Ds. Brouwer)
Johannes van Oossanen, j:m: gebore te Dordt. woont op de Lindegragt hebbende een attest van de binnevoogd in het Burgerweeshuis dat in 't selve huis is gealimenteert geweest, met
Johanna de Knijp, j:d: geboren en woont als vore geadsisteert met hare vaeder Hardeman de Knijp.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1766.pdf]

Kinderen:
1. Dirk, ged. Dordrecht 12-8-1736.
2. Jannetjie, ged. Dordrecht 17-8-1738.
3. Ariaantje, ged. Dordrecht 10-7-1740.
4. Jan, ged. Dordrecht 9-9-1742.
5. Hendrikje, ged. Dordrecht 26-7-1744.
6. Marijke, ged. Dordrecht 24-7-1746.
7. Johanna, ged. Dordrecht 21-7-1748.
8. Jenneke, ged. Dordrecht 23-11-1749.
9. Willem, ged. Dordrecht 15-2-1752.

IIb. Willem de Knijp, ged. Dordrecht 19-6-1718, jongman van Dordregt woont inde Marienbornstraet geassisteert met Jannetje Hardeman wed.e Jan de Knijp zijn moeder (1738), otr/tr. Dordrecht 13/30-11-1738 Hendrikje Roos, jongedogter van Dordregt woont inden Hermanssuijstraet geassisteert met Aeltie Roos wed.e Willem Swangh haer zuster.
NB.
- [1738] otr. Dordrecht 13-11-1738 (tr. 30-11-1738)
Willem Jansse de Knijp, jongman van Dordregt woont inde Marienbornstraet geassisteert met Jannetje Hardeman wed.e Jan de Knijp zijn moeder, met
Hendrika Roos, jongedogter van Dordregt woont inden Hermanssuijstraet geassisteert met Aeltie Roos wed.e Willem Swangh haer zuster.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1738.pdf]
- [1746] Datering 26-04-1746 Soort akte overdracht
  Koper hans jurrij de ruijter, suikerbakker
  Verkoper egbert van der leij
  Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur willem de knijff / jan scherleij
  Bedrag f 200
  Folionummer 135
  Aktenummer 1
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
  Inventarisnummer 821
- [1751] Datering 23-11-1751 Soort akte overdracht
  Koper hermanus borssteegh
  Verkoper hans jurrien ruijter, suikerbakkersknecht
  Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur jan knijp (weduwe van) / jan scherlijn
  Bedrag f 200
  Folionummer 173 Aktenummer 1 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 823
- [1756] Datering 01-06-1756 Soort akte overdracht
  Verkoper jan de knijp, zakkendrager / willem de knijp, zakkendrager
  Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur hermanus borssteeg
  Koper/Buur hendrik de ruijter
  Bedrag f 100 Folionummer 205v Aktenummer 1 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 825
- [1784] Willem de Knijp, in 't Armhuijs gealimenteerd werdende, is op den 6 October 1784 op ordre van de Heeren Vader van 't gem. Godshuijs in het Stads kranksinnig en Beeterhuijs ingenoomen om aldaar voor den tijd van 14 dagen in een Dolhuijsje te werden geplaatst.
Met de expiratie ontslagen. [SAD 22-415]

Kinderen:
1. Jan, ged. Dordrecht 27-3-1739, volgt IIIa..
2. Jaepje, ged. Dordrecht 27-5-1741.
3. Jannegje, ged. Dordrecht 15-3-1743.
4. Wessel, ged. Dordrecht 13-12-1744.
5. Wessel, ged. Dordrecht 24-12-1747.
6. Maria, ged. Dordrecht 12-11-1749.
7. Johanna, ged. Dordrecht 10-3-1754.

IIc. Hardeman Knijp, ged. Dordrecht 15-3-1720, j:m: van Dordrecht woond inde Marienbornstraat geassisteert met sijne moeder Jannigje Hardeman wed van Jan Willemse de Knijp (1742), otr/tr. Dordrecht 13/30-9-1742 Maria de Hart, wed van Dordrecht van Matthijs de Kievit woond in de Kolffstraat (1742).
NB.
- otr. Dordrecht 13-9-1742 (tr. 30-9-1742)
Hardeman de Knijp, j:m: woond inde Marienbornstraat geassisteert met sijne moeder Jannigje Hardeman wed van Jan Willemse de Knijp, met
Marija de Hart, wed van Matthijs de Kievit woond in de Kolffstraat, beijde van Dordrecht
[http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1742.pdf]

Kinderen:
1. Johanna, ged. Dordrecht 5-5-1743 (dochter van Hardeman Knijp/Maria de Hart), volgt IIIb.
2. Maria, ged. Dordrecht 17-4-1746.
3. Boudewijn, ged. Dordrecht 22-9-1748.
4. Jan, ged. Dordrecht 22-12-1749.
5. Boudewijn, ged. Dordrecht 7-5-1752, volgt IIIc.
6. Jacob, ged. Dordrecht 3-4-1754, volgt IIId.
7. Willemijna, ged. Dordrecht 14-7-1756.
8. Arie, ged. Dordrecht 5-11-1758.

IIIa. Jaapje de Knijp, ged. Dordrecht 27-5-1741, gebore te Dordrecht wonende in de Heerhermanshuisstraat geadsisteert met haar vaeder Willem de Knijp (1769), otr/tr. Dordrecht 18/28-5-1769 Jan Koks, j:m: gebore te Gorinchem wonende in de Heerhermanshuisstraat hebbende schriftelijk consent van sijn vaeder Willem Koks
NB.
- otr. Dordrecht 11-5-1769 (tr. 28-5-1769 ds. Verboom)
  Jan Koks, j:m: gebore te Gorinchem hebbende schriftelijk consent van sijn vaeder Willem Koks, met
  Jaapje de Knijp, gebore te Dordrecht, beiden wonende in de Heerhermanshuisstraat geadsisteert met haar vaeder Willem de Knijp.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1768.pdf]

Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 24-6-1770.
2. Hendrik, ged. Dordrecht 13-11-1771
3. Migchiel, ged. Dordrecht 14-2-1773.
4. Maaijke, ged. Dordrecht 27-4-1774.
5. Henrica, ged. Dordrecht 18-5-1777.
6. Jan, ged. Dordrecht 6-12-1780.
7. Willemijntje, ged. Dordrecht 28-8-1782.
8. Jaapje, ged. Dordrecht 17-12-1784.

IIIb. Johanna de Knijp, ged. Dordrecht 5-5-1743, j:d: geboren en woont als vore geadsisteert met hare vaeder Hardeman de Knijp (1767), otr/tr. Dordrecht 2/19-7-1767 Jan van Oostzanen, j:m: gebore te Dordt. woont op de Lindegragt hebbende een attest van de binnevoogd in het Burgerweeshuis dat in 't selve huis is gealimenteert geweest (1767).
NB.
- otr. Dordrecht 2-7-1767 (tr. 19-7-1767 door Ds. Brouwer)
Johannes van Oossanen, j:m: gebore te Dordt. woont op de Lindegragt hebbende een attest van de binnevoogd in het Burgerweeshuis dat in 't selve huis is gealimenteert geweest, met
Johanna de Knijp, j:d: geboren en woont als vore geadsisteert met hare vaeder Hardeman de Knijp.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1766.pdf]

Kinderen:
1. Jan, ged. Dordrecht 17-7-1768.
2. Maria, ged. Dordrecht 22-8-1770.
3. Hardeman, ged. Dordrecht 5-2-1773.
4. Maria, ged. Dordrecht 4-9-1774.
5. Emmerensje, ged. Dordrecht 9-1-1778.
6. Dirk, ged. Dordrecht 5-12-1779.

IIIc. Boudewijn de Knijp, ged. Dordrecht 7-5-1752, j:m: van Dordrecht geassisteert met zijn moeder Maria de Hart huisvrouw van Hardeman de Knijp zijnde door de vader aan de kamerbewaarder consent gegeven (1774), otr/tr. Dordrecht 14/31-7-1774 Elisabeth van der Leeuw, j:d: van Dordrecht en woonen op de Lindegragt geassisteert met haar vader Johannes van der Leeuw (1774).
NB.
- otr. Dordrecht 14-7-1774 (tr. 31-7-1775 Ds. van Rhijn)
Boudewijn de Knijp, j:m: geassisteert met zijn moeder Maria de Hart huisvrouw van Hardeman de Knijp, zijnde door de vader aan de kamerbewaarder consent gegeven, met
Elisabeth van der Leeuw, j:d: beide van Dordrecht, en woonen op de Lindegragt geassisteert met haar vader Johannes van der Leeuw.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1774.pdf]

Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht 19-4-1775.
2. Johannes, ged. Dordrecht 4-10-1776.
3. Johannes, ged. Dordrecht 26-10-1778.
4. Maria, ged. Dordrecht 21-05-1780.
5. Hardeman, ged. Dordrecht 31-10-1781.
6. Jacob, ged. Dordrecht 11-7-1784.
7. Ida Johanna, ged. Dordrecht 2-9-1786, volgt IV.
8. Jan, ged. Dordrecht 13-6-1788.
9. Gerret, ged. Dordrecht 30-12-1789.
10. Jan, ged. Dordrecht 23-11-1791.
11. Jan, ged. Dordrecht 12-1-1793.

IIId. Jacob de Knijp, ged. Dordrecht 3-4-1754, j:m: van Dordrecht woont op de Lindegragt geassisteert met zijn moeder Maria de Hart huisvrou van Hardeman de Knijp die nader consent aan de Camerbewaarder heeft gegeven (1775), otr/tr. Dordrecht 3/20-8-1775 Louisa Ferop (Verop/Farop), j:d: van Dordrecht woont in 't Steegoversloot geassisteert met haar moeder Gloria van Ardenne wed. van Lodewijk Farop (1775).
NB.
- otr. Dordrecht 3-8-1775 (tr. 20/8 Ds. van Rhijn)
Jacob de Knijp, j:m: woont op de Lindegragt geassisteert met zijn moeder Maria de Haan(Hart) huisvrou van Hardeman de Knijp die nader consent aan de Camerbewaarder heeft gegeven, met
Louisa Farop, j:d: woont in 't Steegoversloot beiden van Dordrecht, geassisteert met haar moeder Gloria van Ardenne wed. van Lodewijk Farop.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1774.pdf]

Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht 31-7-1776.
2. Gloria Maria, ged. Dordrecht 8-5-1781.
3. Hardeman, ged. Dordrecht 30-5-1787.

IV. Ida Johanna de Knijp, ged. Dordrecht 2-9-1786, j:d: wonende in 't Tolbrugstraatje aan de waterzijde, beidje geboren te Dordrecht, geassisteert met hare moeder Elizabeth van der Lee wed. Boudewijn de Knijp (1809), otr/tr. 23-3/8-4-1809 Nicolaas Littooij, j:m: wonende op de Hoge Nieuwstraat geassisteert met zijnen vader Willem Littooij (1809). 
NB.
- otr. 23-3-1809 (lentemaand) (tr. 8e grasmaand; 8 april 1809)
Nicolaas Littooi, j:m: wonende op de Hoge Nieuwstraat geassisteert met zijnen vader Willem Littooij, met
IJda Johanna de Knijp, j:d: wonende in 't Tolbrugstraatje aan de waterzijde, beidje geboren te Dordrecht, geassisteert met hare moeder Elizabeth van der Lee wed. Boudewijn de Knijp.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.94/11_94_1809.pdf]

Kinderen:
1. Gouda, ged. Dordrecht 23-9-1809.
2. Boudewijn, ged. Dordrecht 13-10-1811.

OVERIGE GEGEVENS

- I. Hendrick de Knijp, tr. Marike Stommels
Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 22-11-1716, otr/tr. Dordrecht 19-5-1740 (tr. 5-6-1740 door Do. Eijbergen) Kaetje de Knijp, jongedogter van Dordregt woont inde Tolbrugstraet geassisteert met Francina de Meijer wed.e Pieter Jansse de Knijp haer moeder (1740).
2. Hendrik, ged. Dordrecht 23-7-1719.

II. Hendrik de Kneijp, j:m: van Dord.t woond in de Raamstraat geassisteert met sijn vaeder Hendrik de Knijp (1750), otr/tr. Dordrecht 5/22-3-1750 Mieke van Soesum, j:d: van Dord.t op de Hoogenieuwstraat geassisteert met haare stiefmoeder Caatje Dieks wed.e Johannes van Soesum. 
NB.
- otr. Dordrecht 5-3-1750 (tr. 22/3 dom. Rossijn)
Hendrik de Knijp, j:m: woond in de Raamstraat geassisteert met sijn vaeder Hendrik de Knijp, met
Maaijken van Soetum, j:d: op de Hoogenieuwstraat, beijde van Dord.t, geassisteert met haare stiefmoeder Caatje Dieks wed.e Johannes van Soesum.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1750.pdf]

Kinderen:
1. Maeijke, ged. Dordrecht 11-11-1750.

- I. Pieter de Knijff, geb. ca voor 1690, j:m: woont inde Marijbornstraet geassist. met Huijbert Gerrits desselfs oom (1710), overl. voor mei 1740, otr/tr. Dordrecht 23-2/9-3-1710 Francijntje de Meijer (Francijntje Jeroensz), ged. Dordrecht 5-2-1674, j:d: van Dordrecht en wonende in den Dwarsgangh geassist. met Claertie Sijmons huijsvrou van Jeroen Janzen (1699), overl. na 1645; otr/tr. (1) Dordrecht 1/15-1-1696 Servaes Herborn (Steenborn), j:m: van Dordrecht en wonende in den Dwarsgangh geassisteert met Jeroen Janzen sijn goede kennis (1699), wed.e van Servaes Steenborn woont in den Dwarsgangh geassisteert met haer Moeder (1710).
NB.
- [1696] otr. Dordrecht 1-1-1696 (tr. 15/1)
Servaes Steenborn, j:m: geassisteert met Jeroen Janzen sijn goede kennis, met
Francijntje Jeroense, j:d: beijde van Dordrecht en wonende in den Dwarsgangh, geassist. met Claertie Sijmons huijsvrou van Jeroen Janzen.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1695.pdf]
- [1710] otr. Dordrecht zondag 23-2-1710 (tr. 9/3)
Pieter Janse de Knijp, j:m: woont inde Marijbornstraet, geassist. met Huijbert Gerrits desselfs oom, met
Francijntie Jeroens, wed.e van Servaes Steenborn, woont in den Dwarsgangh, beijde van Dordregt, geassisteert met haer Moeder.
- [1728] Emmerentie Hardemans, otr. Dordrecht 7-5-1728 Jeroen de Meijer
Kinderen:
1. Jannetie, ged. Dordrecht 19-2-1729.
2. Hardeman, ged. Dordrecht 6-12-1730.
3. Hardeman, ged. Dordrecht 4-2-1733.
4. Jeroen, ged. Dordrecht 14-2-1738.
- [1745] Datering 11-05-1745 Soort akte overdracht
  Koper francijna de meijer (weduwe)
  Verkoper arij tas
  Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur abraham camerlingh / corstiaan verbroek
  Overige personen pieter de knijp (overleden)
  Bedrag f 150
  Folionummer 79v Aktenummer 1
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 821
- [1757] Datering 10-03-1757 Soort akte overdracht
  Koper pieter swang, metselaarsknecht
  Verkoper jan de knijp / willem de knijp
  Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur gerret struijkmans / francina verbrock [Verbroek]
  Erflater francina de meijer (overleden)
  Overige personen pieter de knijp (overleden)
  Bedrag f 150  Folionummer 10v Aktenummer 1 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 826

Kinderen:
1. Caetie, ged. Dordrecht 4-1-1711 (dochter van Pieter Janze van der Knijff/Francina de Meijer).
2. Jan, ged. Dordrecht 16-3-1714.

Kinderen Servaes Steenborn en Francijntje Jeroens (de Meijer):
1. Lena, ged. Dordrecht 11-1-1697 (dochter van Servaes Herborn {Steenborn}/Francijntje Jeroensz).
2. Hieronijmus, ged. Dordrecht 28-3-1699 (zoon van Servaes Steenboorn/ Fransijna Jeroens).
3. Aalbert, ged. Dordrecht 11-5-1701.
4. Klaartie, ged. Dordrecht 11-5-1701.
5. Albert, ged. Dordrecht 1-10-1702.
6. Govert, ged. Dordrecht 11-9-1705.
7. Faesje, ged. Dordrecht 28-5-1707 (dochter van Servaas Steenborsel/Francina de Meijer)

IIa. Kaetje de Knijp, ged. Dordrecht 4-1-1711, jongedogter van Dordregt woont inde Tolbrugstraet geassisteert met Francina de Meijer wed.e Pieter Jansse de Knijp haer moeder (1740), otr/tr. Dordrecht 19-5-1740 (tr. 5-6-1740 door Do. Eijbergen) Willem de Knijp, ged. Dordrecht 22-11-1716, jongman van Dordregt woont inde Frankestraat geassisteert met Hendrik de Knijp zijn vader (1740).
NB.
- Datering 20-12-1736 Soort akte overdracht
  Koper caatje de knijp 
  Verkoper hendrik van bracht, koopman 
  Naam object in de omgeving van groene boer
  Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur adriaan burgers / cornelis van vliet
  Bedrag f 1000 Folionummer 141v
  Aktenummer 1 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 818
- otr. Dordrecht 19-5-1740 (tr. 5-6-1740 door Do. Eijbergen)
Willem de Knijp, jongman van Dordregt woont inde Frankestraat geassisteert met Hendrik de Knijp zijn vader, met
Kaetje de Knijp, jongedogter van Dordregt woont inde Tolbrugstraet geassisteert met Francina de Meijer wed.e Pieter Jansse de Knijp haer moeder.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1740.pdf]

Kinderen:
1. Hendrik, ged. Dordrecht 29-3-1741.
2. Pieter, ged. Dordrecht 16-3-1742 (zoon van Willem de Knijp/Catarina de Knijp)
3. Hendrik, ged. Dordrecht 26-6-1744 (zoon van Willem de Knijp/Caatje Heijmans).
4. Willem, ged. Dordrecht 27-10-1747 (zoon van Willem de Knijp/Caatje de Knijp).

IIb. Johannes de Knijp, ged. Dordrecht 16-3-1714, j:m: van Dordrecht woont in de Tolbrugstraat aan de Landzijde geadsisteert met Francina de Meijer wed. van Pieter de Knijp sijne moeder (1741), otr/tr. Dordrecht 16/26-11-1741 Maria Vermaas, j:d: van Suijlecom woont op het Maartensgadt geadsisteert met Andries van Opstall haare goede bekenden.
NB.
- [1741] otr. Dordrecht 16-11-1741 (tr. 26-11-1741 getrout door dom. Eijbergen)
Jan de Knijp, j:m: van Dordrecht woont in de Tolbrugstraat aan de Landzijde, geadsisteert met Francina de Meijer wed. van Pieter de Knijp sijne moeder, met
Maaijke Vermaas, j:d: van Suijlecom woont op het Maartensgadt, geadsisteert met Andries van Opstall haare goede bekenden.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1741.pdf]
- [1747] Datering 15-06-1747 Soort akte overdracht
  Koper jan de knijp pietersz.
  Verkoper geertruij van ree (weduwe)
  Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur pieter de knijp / pieter van santen
  Overige personen jacobus van lier (overleden)
  Bedrag f 1000
  Folionummer 224 Aktenummer 1 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 821
- [1764] Eed afgelegd voor schepenen 1750-1769
  Naam : Pieter de Knijf
  Datum eed: 04-01-1764
  Beroepsgroep : Kraankinderen
  Opmerkingen : eed gedaan den 4 januarij 1764
  Folio : 26vs (lijst 1751)
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3410 (2 à 3 lijsten, beginnende in 1750 resp. 1751)

Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht 1-9-1742.
2. Hermanus, ged. Dordrecht 5-8-1744.

- Jan de Knijp, geb. voor ca 1744, j:m: geboren en woont te Dordrecht, otr. Dordrecht 5-1-1764 Hendrica Wintheuvel, j:d: woont te Rotterdam volgens attestatie van ondertrouw van Rotterdam in dato den 7 Januarij 1764.
NB.
- otr. Dordrecht 5-1-1764
Jan de Knijp, j:m: geboren en woont te Dordrecht, met
Hendrika Wintheuvel, j:d: woont te Rotterdam volgens attestatie van ondertrouw van Rotterdam in dato den 7 Januarij 1764. (de 22 Januarij 1764 attestatie gegeeven)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1764.pdf]

Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 11-11-1764.
2. Henderika, ged. Dordrecht 18-7-1770.

OVERIGE GEGEVENS

- Aelbert Wilmsen Knijf, otr. Dordrecht 13-11-1633 Jenneken Goris (Boomers)
Kinderen:
1. Lijsbeth, ged. Dordrecht 7-6-1643.

- Johannis van der Knijp Daniels, j:m: van Dordrecht woont in de oude Bree-straet huijs-timmerman (1688), otr/tr. Dordrecht 30-5/20-6-1688 Lijsbet Gregoor, j:d: van Dordrecht woont in de Vlees-houwerstraet (1688).
NB.
- otr. Dordrecht 30-5-1688 (tr. 20-6-1688)
Jan Danielsz, , j:m: woont in de oude Bree-straet, met
Lijsbeth Gregoor, j:d: woont in de Vlees-houwerstraet, beijde van Dordrecht
[http://files.archieven.nl/46/f/11.24/11_24_1688.pdf]

Kinderen:
1. Daniel, ged. Dordrecht 17-1-1694.

- Cornelia van der Knijff, tr. Gilles van den Broeck
Kinderen:
1. Elisabeth, ged. Dordrecht 25-3-1675.
2. Wilhelmina, ged. Dordrecht 10-2-1681.
3. Wilhelm, ged. Dordrecht 5-10-1682.

- Jacomina van der Knijff, tr. Johannes Marsell
Kinderen:
1. Elisabeth, ged. Dordrecht 20-10-1679.
2. Elisabeth, ged. Dordrecht 22-1-1681.
3. Arnoldus, ged. Dordrecht 1-9-1683.

- I. Pieter van der Knijff, jongm. van Dordrecht en(de) woonende inde Colffstrae schrijnwercker, otr/tr. Dordrecht 20-4-/6-5-1659 Goverdina van Bijgaerden, jonghdochter van Dordrecht en(de) woonende inde Colffstraet.
NB.
- otr. Dordrecht 20-4-1659 (tr. 6-5-1659)
  Pieter vander Knijf, schrijnwercker, jongm. en
  Goserintje van Bijgaerden, jonghdochter, beijde van Dordrecht en(de) woonende inde Colffstraet.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.21/11_21_1659.pdf]

Kinderen:
1. Govert, ged. Dordrecht 17-3-1660.
2. Jenneken, ged. Dordrecht 8-12-1662.
3. Jenneken, ged. Dordrecht 20-2-1664.
4. Pieter, ged. Dordrecht 5-6-1667.
5. Willem, ged. Dordrecht 25-6-1670.
6. Adriana, ged. Dordrecht 28-10-1672.
7. Hermanus, ged. Dordrecht 19-10-1675.

IIa. Jenneke van der Knijff, ged. Dordrecht 20-2-1664, otr. Dordrecht 8-3-1693 Lambert van Consten
Kinderen:
1. Goverijna, ged. Dordrecht 17-1-1694.
2. Marija, ged. Dordrecht 6-2-1695.
3. Pieter, ged. Dordrecht 13-9-1697.
4. Maria, ged. Dordrecht 3-8-1699.
5. Hendrik, ged. Dordrecht 27-9-1700.
6. Goverdina, ged. Dordrecht 1-12-1702.

IIb. Willem van der Knijff, wed.r van Dordrecht woont ontrent de Vischstraet, otr/tr. (2) Dordrecht 10/24-3-1709 Hendrika van Oort, j:d: van Dordrecht  woont bij de Nieubrug geasist. met haer moeder (1709).
NB.
- otr. Dordrecht 10-3-1709 (tr. 24-3-1709)
Willem van der Knijff, wed.r woont ontrent de Vischstraet, met
Hendrica van Oort, j:d: woont bij de Nieubrug, beijde van Dordrecht, geasist. met haer moeder.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1709.pdf]

Kinderen:
1. Goverdina, ged. Dordrecht 26-1-1711.
2. Willem, ged. Dordrecht 26-4-1713.

IIc. Adriana van der Knijv, ged. Dordrecht 28-10-1672, otr. 2-10-1695 Lodewijk Dou
Kinderen:
1. Anna, ged. Dordrecht 26-10-1696.
2. Pieter, ged. Dordrecht 20-12-1697.
3. Anna, ged. Dordrecht 1-6-1699.
4. Juriaan, ged. Dordrecht 4-10-1700.
5. Gijsbert, ged. Dordrecht 12-12-1701.
6. Jurriaan, ged. Dordrecht 9-3-1703.
7. Goverdina, ged. Dordrecht 31-3-1706.
8. Govert, ged. Dordrecht 15-5-1709.
9. Sophia, ged. 29-11-1713.

IId. Hermannus van der Knijff, ged. Dordrecht 19-10-1675, j:m: van Dordt woont bijde Wijnbrug geassisteert met Pieter vander Knijf desselfs vader, otr/tr. Dordrecht 25-4/9-5-1700 Lijsbeth Asmere (Elisabeth Asmaar), j:d: van Dordt woont bij de Vriesestraet geassisteert met haer moeder Magteltje Asmaer.
NB.
- otr. Dordrecht 25-4-1700 (tr. 9/5)
Hermanus vander Knijf, j:m: van Dordt woont bijde Wijnbrug geassisteert met Pieter vander Knijf desselfs vader, met
Elisabeth Asmaer, j:d: van Dordt woont bij de Vriesestraet geassisteert met haer moeder Magteltje Asmaer.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1700.pdf]

Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht 18-3-1701.
2. Magdalena, ged. Dordrecht 20-8-1702.
3. Magdalena, ged. Dordrecht 8-8-1704.
4. Magdalena, ged. Dordrecht 15-8-1705.
5. Goverdina, ged. Dordrecht 5-7-1707.
6. Johannes, ged. Dordrecht 10-10-1708.
7. Goverdina, ged. Dordrecht 4-11-1709.
8. Johannes, ged. Dordrecht 16-11-1712.
9. Johanna, ged. Dordrecht 16-4-1714.
10. Herman, ged. Dordrecht 7-10-1715.

- Catharina de Knijp, tr. Gilis Pietersz Begijn
Kinderen:
1. Pieternel, ged. Dordrecht 2-8-1721.
2. Pieter, ged. Dordrecht 16-9-1727.

- Neeltje Willems de Knijp, tr. Wouter Isaacsz Finmans
Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 23-9-1703.

- Lodewijk Knijff, j:m: van Wijck te Duurstede woont opden Boom geassist. met Hendrick Delwijn sijn goede kennis en bij schrijftelijck Consent van desselfs vader, otr/tr. Dordrecht 25-4/9-5-1706 Jannigie Rouwens, j:d: van Buuren woont inde Hoffstraet geassist. met haer moeder en bij schrijftelijk Consent van haer vader.
NB.
- otr. Dordrecht 25-4-1706 (tr. 9-5-1706)
Lodewijck Janse Knijff, j:m: van Wijck te Duurstede woont opden Boom geassist. met Hendrick Delwijn sijn goede kennis en bij schrijftelijck Consent van desselfs vader, met
Jannighie Rouwems, j:d: van Buuren woont inde Hoffstraet geassist. met haer moeder en bij schrijftelijk Consent van haer vader.

Kinderen:
1. Jan, ged. Dordrecht 26-1-1707.

- Pieternella de Knijp, tr. Jan de Rek
Kinderen:
1. Jan, ged. Dordrecht 19-3-1766.

- Jannije (Jantje) de Knijp, tr. Willem Hoefnagel, 
Kinderen:
1. Henderika, ged. Dordrecht 2-12-1767.
2. Wessel, ged. Dordrecht 8-10-1780
3. Matthijs, ged. Dordrecht 30-3-1785.

- Jan de Knijp, tr. Caatje Berkman
Kinderen:
1. Jannetje, ged. Dordrecht 12-9-1802.

- Johannes Knijp, tr. Anna Maria Begelingen
Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 24-4-1805.

(c) EvD Dordrecht april 2011.