VAN COTE(N)/KO(O)TEN

I Leenert Janssen van Kooten, tr Lijsbeth Lensen
a. Lijsbeth, dp Dordrecht 26-11-1646
b. Mathijs, dp Dordrecht 18-1-1649, volgt II

II Matthijs Leenderts (van Coten/Coters), j:m: van Dordrecht, schippers..., otr Dordrecht 19-5-1675 Elisabeth/Lijsbeth Huyberts/Hendricks, j:d: van Dordrecht, wonende bij de Nieuwkerk
a. Lenardt, dp Dordrecht 30-7-1676
b. Maijken, dp Dordrecht 4-5-1678
c. Elisabeth, dp Dordrecht 18-10-1679
d. Leonardus, dp Dordrecht 26-1-1684
e. Huybert, dp Dordrecht 16-10-1686
f. Maarten, dp 25-9-1689
g. Hendric, dp Dordrecht 29-11-1692, volgt III

III Hendrik van Koten
, j;m: van Dordrecht, woont op den Rietdijk, zn van Lijsbet Huybertie huysvrouw van Mattijs van Kooten, otr/tr Dordrecht 11-11/25-11-1714 Adriana Konings, j:d: van Dordrecht, woont in de Voorstraat bij het Kruis (de Brouwerij), dr van Johanna Rutte huysvrouw van Nicolaes van der Sluys. Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Matthijs, dp 8-3-1715. volgt IV
b. Adriaan, dp 25-10-1716
c. Leendert, dp 29-12-1718
d. Cornelis, dp 18-2-1720
e. Johannes, dp 21-4-1724
f. Elisabeth, dp 22-5-1726
g. Niklaes, dp 28-9-1728
h. Johanna, dp 23-4-1730

IV Matthijs van Cote, j:m: van Dordrecht, woont bij den Rietdijk, zn van Hedrik van Koten, otr/tr Dordrecht 15-8/8-9-1737 Guurtjie/Guertie Spaan, j:d: van Dordrecht, woont in de Suijkerstraat, dr van Jacob Spaan. Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Hendrik, dp 11-5-1738, volgt V
b. Eijda, dp 14-9-1740
c. Adriana, dp 2-5-1742
d. Jacob, dp 26-11-1743
e. Mathijs, dp 10-12-1746
f. Jacob, dp 1-1-1749
g. Johannes, dp 11-8-1751
h. Gerrit, dp 28-5-1755

V Hendrik van Koten
, j:m: woont in de Dolhuisstraat, zn van Guurtje Spaan wed van Mattijs van Koten, otr/tr Dordrecht 17-7/21-9-1760 Elisabeth/Lijsje Sterk, j:d: woont in den Crommen Elboog, dr van Pieter Sterke/David Sterk en van Elisabeth NN, ovl Dordrecht 6-4-1816, 84 jaar, morgens 7 uur, C1415-1291 Dwarsgang.Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Mathijs, dp 27-4-1761, volgt VI
b. Pieter, dp 15-12-1762
c. Geurtje, dp 21-1-1769

VI Matthijs van Koten, j:m: woont in de Nieuwstraat (1792), zn van Hendrik van Koten, otr/tr Dordrecht 19-7/5-8-1792 Anna de Jong, j:d: woont in de Palingstraat, dr van Lolle de Jong. Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Francina Hendrika, dp 30-6-1797
b. Guerrijna, dp 14-10-1799, tr 1820/24 ((nog)niet in Dordt gevonden/Utrecht) Petrus Rijnier van der Rijst, dp Utrecht 2-6-1800
    a.NN, geb Utrecht 4-10-1824
c. Hendrik, dp 24-2-1802
d. Henderika Elisabet, dp 20-6-1804

LOSSE FEITEN

- Laurens van Cooten, otr Dordrecht AnnichjeAnneke (Thomas) van Berloon
a. Elisabeth, dp Dordrecht 19-2-1674
b. Thomas, dp Dordrecht 23-3-1676

- Leendert Jansen van Kooten, tr Trijntje Huyberts
a. Jenneken, dp Dordrecht 22-4-1661

- Teunis van Coten, tr Joosie Dircks
a. Catarina, dp Dordrecht 19-3-1679

- Abraham Cotermans, tr Sibylla/Secilia Pauli/Pouwels/Halling. Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Johannes, dp 1-9-1627
b. Cornelia, dp 1-8-1628
c. Catrina, dp 1-6-1629
d. Sybilla, dp 1-5-1630
e. Catharina, dp 1-7-1631
f. Machiels, dp 1-8-1632
g. Catarina, dp 1-8-1633
h. NN, dp 1-10-1634
i. Digman, dp 1-5-1636
j. Lucretia, dp 1-4-1639
k. Antonette, dp 1-11-1640
l. Abraham, dp 1-10-1644

- Thomas Jacobsz Cotermans, otr Dordrecht 26-9-1604 Mariken Matthijsdr
a. Maria, dp Dordrecht 1-9-1605

- Jacob Cotermans, otr Dordrecht 31-8-1631 Anneken Cotermans
a. Micchiel, dp Dordrecht 1-5-1633

- Register van overledenen 1806-1817 (11.98) van KOTEN
Elizabeth                           3-3-1814
Hendrik, Lijsje Sterk         6-4-1816
Cornelis                            12-1-1809
Leendert                            27-2-1808
Martinus tk                        5-12-1807
Martinus tk                        18-1-1809
Martinus tk                        5-2-1811
Matthijs                             2-7-1811                    

- Elizabeth van Kooten, ovl Dordrecht 3-3-1814, 30 jaar, morgens 3 uren, C250-240 Rietdijk, ongehuwd, fruitverkoopster, dr van wijlen Jacob van Kooten en Geertrui de Vries

- Begr Nieuwkerk 11.69
Dingena van Kooten        17-5-1747
Leendert van Kooten   dr 17-5-1747
Matthijs van Kooten wed 16-8-1741

- Begr Nieuwkerk 11.70 van Ko(o)ten
Hendrik 20-11-1749
Leendert 12-2-1767
Leendert vr 10-2-1757
Martinus 12-6-1754
Martinus vr 17-2-1762
Martinus wed 13-6-1761

- Begr Nieuwkerk 11.71 van Kooten
Elisabeth 27-12-1788
Frans G 27-12-1788
Fredrika 18-12-1776
Hendrik G 13-9-1783
Jacob tk 2-9-1789
Jacob tk 24-6-1790
Jacob tk 16-3-1791
Jan wed 10-5-1794
Cornelia 13-5-1786
Leendert vr 21-2-1793
Martynus 6-10-1775
Pieter tk 29-4-1773
Pieter tk 21-5-1773
Pieter tk 3-9-1787
Pieternella 10-5-1794

- begr 21-2-1793 Helena Damis huijsvrouw van Leendert van Kooten in de Boomstraat, laat kinders na, met ordinare koetsen, in de kerk begraven
- begr 10-5-1794 Pieternella van Kooten weduwe van Jan Kooten naast de Riedijkspoort, laat kint na, met ordinare koetsen, in de kerk begraven, oud 76 jaar, verval van kragten
- begr 6-10-1775 Martynus van Kooten in het Riedijksstraatje, laet kinders na, met de ordinaare koetse, in de kerk

- begr Grote Kerk 11.52
Huibert van Kooten wed 10-5-1756

- Begr Grote Kerk 11.54 VAN KOTEN
Elisabeth 19-11-1790
Elisabeth 18-1-1803
Gerard tk 18-1-1809
Johannes 20-12-1788
Cornelis 18-1-1809
Martinus wed 21-5-1788

- begr 21-5-1788 Maria Aletta van Hoogstraaten wed van Martynus van Cooten, laat kinders na, met de ordinaare Coetsen, begr uijt het Gasthuis
- begr 20-12-1788 Johannes van Kooten op den Riedijk, laat kinders na van het eerste huwelijk met de ordinaare koetsen
- begr 18-1-1809 't kind van den Wel Ed. Heer Gerard van Kooten genaamt KORNELIS door het Bagijnhof letter D no 931, de ouders leven, begr tenn 10 ure (9 1/2 jaar, teering)
- begr  19-11-1790 Elisabet van KOOTEN huijsvrouw van Jacob Lone (?) uyt het huis van Jan Luijte op de Wolwevershaven met ordinare koetsen laet kinderen na