KUIJPERS
Dordrecht

http://www.dordrechtmonumenteel.nl/index.php?/lgw-museum-aan-de-maas/Alle-Pagina-s.html
http://www.simonis-buunk.nl/verkocht/details/Kuipers_C_Cornelis_6123.aspx

- generatie 1 -

I. Hendrik Kuijpers (Cuijpers), wedn van Dordregt woont bij het Bagijnhoff (1730), overl. voor 1754, otr/tr. (2) Dordrecht 1/16-9-1736 Cornelia van Nispen, ged. Dordrecht 26-12-1710, jongedogter van Dordt woont bij het Bagijnhoff geassisteert met Cornelia van Velp wed Cornelis van Nispen haer moeder (1730), overl. Dordrecht na 1768, dochter van Cornelis van Nispen en Cornelia van Velp.
NB.
- Hendrik Kuijper, otr. Dordrecht 15-7-1708 Susannetie Jans
Kinderen:
1. Maeijke, ged. Dordrecht 9-10-1709
- Hendrik Kuipers, tr. Angenietje Vierling
Kinderen:
1. Elisabeth, ged. Dordrecht 28-6-1722.
- Hendrik Kuiper, otr. Dordrecht 24-11-1724 Lijsbeth van Daelen
Kinderen:
1. Lambert, ged. Dordrecht 30-10-1725
2. Cornelis, ged. Dordrecht 27-1-1728, zoon van Henric Cuijpers en Lijsbeth van Dale
- I. Cornelis van Nispen, otr. Dordrecht 3-12-1702 Cornelia van Welp/van Velp
Kinderen:
1. Geertruij, ged. Dordrecht 17-12-1703.
2. Wilhem, ged. Dordrecht 1-1-1706.
3. Jacomijntje, ged. Dordrecht 5-10-1707.
4. Jan, ged. Dordrecht 23-1-1709.
5. Cornelia, ged. Dordrecht 26-12-1710.
6. Jacomina, ged. Dordrecht 14-8-1713.
II. Willem van Nispen, ged. Dordrecht 1-1-1706, otr. 3-9-1729 Cornelia van Maurik (Mourik).
Kinderen:
1. Cornelia, ged. Dordrecht 18-7-1730, overl. Dordrecht 26-3-1809 (78 jr)
2. Margrieta, ged. Dordrecht 30-3-1735.
- otr. Dordrecht 1-9-1730 (tr 16/9)
Hendrik Kuijpers wedn van Dordregt, woont bij het Bagijnhoff, met
Cornelia van Nispen
, jongedogter van Dordt woont bij het Bagijnhoff geassisteert met Cornelia van Velp wed Cornelis van Nispen haer moeder

- Datering 22-01-1743 Soort akte hypotheek
Straatnaam bagijnhof
Buur willem de jongh / cornelis van nispen (weduwe van) / arij van der saan (weduwe van) / hendricus van steenbergen
Schuldeiser claas wels
Schuldenaar hendrik kuijpers
Bedrag f 800
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 820
Folionummer 143 Aktenummer 1
- Datering 09-08-1745 Soort akte overdracht
Koper anna lemkens (jonge dochter)
Verkoper jannigje marcel (weduwe)
Straatnaam achterom
Buur magdalena blenke (weduwe) / hendrik kuijpers
Erflater arij van der saan (overleden)
Overige personen jan turijn (overleden)
Bedrag f 330
Folionummer 90v
Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is tegenover de brug achter het bagijnhof gelegen.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 821
- Datering 14-06-1746 Soort akte overdracht
  Koper johannes van der burgh, twijndersknecht
  Verkoper jan helmig , albert de jongh, lambert de jongh, margrita de jongh
  Naam object in de omgeving van oude vrouwenhuis
  Straatnaam bagijnhof
  Buur geertruij de haan / hendrik kuijpers / herbert van nieuwlant
  Erflater willem de jong (overleden)
  Bedrag f 190
  Folionummer 149   Aktenummer 2
  Bijzonderheden het object is achter het bagijnhof gelegen.
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 821

- Datering 04-05-1751 Soort akte overdracht
Koper martijnis van santen
Verkoper johannes van der burgh, twijnder
Straatnaam achterom
Buur hendrik kuijper / frans de soete
Bedrag f 175
Folionummer 125v Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is achter het vrouwenhuis gelegen.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 823
- Datering 14-05-1754 Soort akte overdracht
Koper dingeman lugten, knaap in de munt
Verkoper cornelia van nispen (weduwe)
Straatnaam raamstraat
Buur daniel heijmans
Curator cornelis hackers
Overige personen hendrik kuijpers (overleden)
Bedrag f 200
Folionummer 28 Aktenummer 1
Bijzonderheden het betreft een huis met twee woninkjes gelegen in een gang ernaast .
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 825
 - Datering 01-11-1768 Soort akte overdracht
Koper pieter kruijl
Verkoper aart kuijpers; willemijna van leeuwen (weduwe); cornelia van mourik (weduwe); cornelia van nispen; margrita van nispen; geertruij van nispen; cornelia van nispen (weduwe)
Straatnaam voorstraat
Buur van eten; de vos
Erflater cornelis van nispen (overleden)
Overige personen hendrik kuijpers (overleden); paulus menger (overleden); willem van nispen (overleden)
Bedrag f 1500
Folionummer 195 Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is op de voorstraat aan de havenzijde tussen lombardbrug en belsteiger gelegen.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 829
- Heden avond overleed, onze geliefde Nicht, Mejuffrouw CORNELIA VAN NISPEN, aan een Verval van Krachten, in den ouderdom van 78 jaren en ruim 8 maanden, waarvan wij bij deze aan Vrienden en Bekenden kennis geven.
   HENDK. KUIPERS Az / JACOB KEVER Executeurs.
   Dordrecht, den 26 maart 1809.
[Oprechte Haarlemse courant 30-3-1809]

- Aktenummer 9 Aktedatum 21-09-1811  Plaatsnaam Dordrecht
Opmerking 1e huwl.aankondiging 08-09-1811.
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 82
Bruidegom Hendrik Kuipers
Geboorteplaats onbekend Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 43
Bruid Catriena Elizabeth Hey
Geboorteplaats onbekend Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 41
Vader Bruidegom Aart Kuipers
Moeder Bruidegom Elizabeth Otto
Vader Bruid Jan Hey
Moeder Bruid Adriana van Oszaane


Kinderen tweede huwelijk:
1. Aart Kuijpers, ged. Dordrecht 15-11-1737, ? otr. Dordrecht 4-5-1765 Elisabeth Otto. [Kinderen: Christoffel & Cornelia, ged. Dordrecht 27-9-1765; Hendrik Kuipers Az, geb. 2-3-1768, tr. (1) Louise Henriette Sasselee, overl. Dordrecht 3-12-1810 (37 jr), tr. (2) Dordrecht 8-9-1811 Catriena Elizabeth Hey, weduwe Anthonij de Fockert; Cornelia, ged. Dordrecht 30-9-1770]
2. Cornelis Kuijpers, ged. Dordrecht 24-7-1739, volgt II.
3. Cornelia Kuijpers, ged. Dordrecht 17-10-1742.

- generatie 2 -

II. Cornelis Kuijpers, ged. Dordrecht 24-7-1739, kunstschilder, D936/quitantie (ca 1797/1798), D936/billet (belasting 1802), begr. Dordrecht 10-12-1802, otr./tr. Dordrecht 17-12-1763/1-1-1764 Adriana Booij, geb. Dubbeldam? ca 1738, D936 (belasting 1804), Bagijnhof D936 (belasting circa 1808), overl. Dordrecht 2/7-12-1816 (78 jaar; D936).

- Artist Name from catalog: Kuipers (C.)
Title In een Landschap, in welkers midden langs den Vliet, of Sloot, de Weg is, drijft een Herder, zijn Hond bij zich hebbende, eene talrijke kudde Schapen, over een Heul, of steenen Brug. Ter zijde over eene meer voorwaards gelegen Heul, ziet men een met Wapenschilden vercierd Hek eener Hofstede, door het welk een Boer, op eenen met Paarden bespannen en beladen Boerenwagen komt aanrijden, terwijl in het Huis der Hofstede, een Vrouwtje voor de glazen staat uit te zien; en aan den Sloot- ofVlietkant, de Meid bezig is een Emmer te schuren. Wijders aan de andere zijde, op een Heuvel, eene Boerenwoning, daar een Boer tegen de Muur op de Bank zit, en eene Boerin, met een kleine Jongen aan de eene, en een Emmer aan de andere hand, den Dijk schijnt te willen afgaan, tegens welken eene ander Boer en Vrouw met zijne Kinderen in het gras gelegen zijn
Object Notes on panel, hoog 18, breed 25 1/2 duim
Seller Werff van Zuidland, Arend van der
from catalog: Arend van der Werff van Zuidland
Transaction Sold, 61 fl
Buyer Werf, v.d.
from catalog: vd Werf
See Also Sale Description
Sale Date 1811 Jul 31 and following days (This Lot: Jul 31)
Auction House Versteegh
Sale Location Dordrecht, Netherlands
Lugt Number 8054
[http://piprod.getty.edu/starweb/pi/servlet.starweb?path=pi/pi.web]

- [1797/1798] DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : C.s Kuipers
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0936
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] 1ste en 2de termijn (quitantie overgegeven)
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

- [1802] DORDRECHT Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F) (8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
Naam : Cornelis Kuipers
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0936
Biljet (of arm) : biljet
Paginanummer : 38
Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 6-4577 (wijk B-D-E) en 4-375a (wijk F)

- [1804] DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : wed.e Cornelis Kuipers
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0936
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- [1808] DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Bagijnhof D0936
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: de wed.e C. Kuijpers
Ongehuwd: 4
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: schilderwinkel
Classis: 35
Somma: 6-0-0
Aanmerkingen: 6-0-0
Folionummer en bron: 68 van archiefstuk SAD 5-897

- [1811 Datering 1779-03-14 Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Adrianus Achternaam Kuipers
Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
Sectie 6
Geboortedatum 1779-03-14
Beroep kantoorcommies
Kanton 1
+
Datering 1774-11-03 Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Cornelis Achternaam Kuipers
Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
Sectie 2
Geboortedatum 1774-11-03
Beroep werkman
Kanton 2
+
Datering 1769-02-23 Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Johannes Achternaam Kuipers
Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
Sectie 1
Geboortedatum 1769-02-23
Beroep bakker
Kanton 1
+
Datering 1771-09-12 Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Willem Achternaam Kuipers
Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
Sectie 6
Geboortedatum 1771-09-12
Beroep kunstschilder
Kanton 1

- [1812-1814] DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : wed. Cornelis (geb. Adriana Booij) Kuipers
Woonplaats : D0872 geheel
Beroep : schilder
Belasting (of huurwaarde?): 50
Folionummer : 34
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

- [1813] DORDRECHT Grondbelasting bebouwde eigendommen 1813 (Keizerlijk decreet van 7 januari 1813)
Role des impositions extraordinaires à percevoir en 1813 par voie de centimes additonnels sur la Contribution FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS BATIES, en vertu du Décret Impérial du 7 Janvier 1813, pour l'entretien des Routes Départementales y désignées, et pur la réparation de celle de ces Routes qui ne sont pas encore parvenues à l'ètat de simple entretien. A acquitter par les Propriétaires, Possesseurs et Usufruiteurs des Propriétes Baties, au centime le franc de la taxe qu'ils payent dans la susdite contribution pour l'année 1813
.
Émargemens (ondertekening): 1813-08-05
Art.: 0959
NOMS, PRÉNOMS et demeures des propriétaires et usefruitiers: veuve Cornelis Kuijpers née Adriana Booij
demeurant à [-] payera pour sa cote part dans les impositions extraordinaires
ordonnées pour 1813 d'après sa taxe primitive qui s'élève à [-] Une somme de [-]
Montant de la taxe dans la contribution foncière des baties pour 1813: 65,77
Montant total des impositions extraordinaires en principal, frais de confection des roles et de perception: 1,00
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 256

- [1818] Datering 22-08-1818
Soort akte overdracht
Koper philibertus vreeburg, bakker
Verkoper adriana booy (weduwe), particulier
Straatnaam bagijnhof
Overige personen kuijpers (overleden)
Folionummer 35
Aktenummer 8
Bijzonderheden wijk d 872
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang
Inventarisnummer 3

- Datering 17-01-1826
Soort akte overdracht
Koper servaas hendrik lotsij, gemeentesecretaris
Verkoper philippus vreburg, bakker
Straatnaam bagijnhof
Folionummer 122
Aktenummer 3
Bijzonderheden wijk d 872
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang
Inventarisnummer 7

- [1832] OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: H
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: D 872
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 485
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Lotsij
6. Voornamen: Servaas Hendrik
7. Beroepen: Stads..?
8. Woonplaatsen: Dordrecht
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 937
10. Soort der eigendommen: huis en Erf
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 445
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.01.13

Kinderen:
1. Hendrik, ged. Dordrecht 14-3-1764, begr. (Grote Kerk) 11 april 1798.
2. Maria, ged. Dordrecht 4-7-1766.
3. Johannes, ged. Dordrecht 3-3-1769, bakker (1811).
4. Willem, ged. Dordrecht 15-11-1771, kunstschilder (1811).
5. Cornelia, ged. Dordrecht 7-4-1773.
6. Cornelis, ged. Dordrecht 15-6-1777.
7. Adrianus, ged. Dordrecht 17-3-1779, kantoorcommies (1811).

- generatie 3 -

IIIa. Johannes Kuijpers, ged. Dordrecht 3-3-1769, j:m: geb. te Dordrecht woont voor den Bagijnhof met schriftelijk conzent van zijn vader Cornelis Kuipers (1793), bakker (1811), bakker/A447/gehuwd (eind 1813 en eind 1814), bakker/A430 (1818), broodbakker/A428 (patentrecht 1827), overl. Dordrecht 23-6-1833 (64 jr), begr. 28-6-1833, otr/tr. Dordrecht 12/27-10-1793 Anna Vink, ged. Dordrecht 21-9-1771, j:d: geb. te Dordrecht woont in de Voorstraet bij den Augustijnekerk met schriftelik conzent van haar vader Arij Vink (1793), overl. Dordrecht 2-12-1844, dochter van Arij Vinck en Antonie du Hen.
NB
- [http://home.planet.nl/~vink5434/1618603.htm]
- DORDRECHT Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd ca 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
  Naam : Johannes Kuipers
  Woonplaats : A447
  Grondvergadering : 4e grondvergadering
  Lijst : lijst (1) met titel Lijst der Stemgeregtigden in Letter A
  +
  Naam : Johannes Kuijpers Czn
  Woonplaats : A447
  Grondvergadering : 4e grondvergadering
  Lijst : lijst (2) wijk A
  +
  Naam : Johannis Kuijpers
  Woonplaats : A447
  Grondvergadering : Vierde grondvergadering A337-459
  Lijst : lijst (3) met titel Lijst der Stemgeregtigden in Letter A (440)
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8

- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : Johannis Kuijpers
  Ouderdom : 25-02-1769 (-)
  Beroep : bakker
  Woonplaats : A447
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 02
  Titel lijst : Wijk No 2. Naamlijst van Gehuwde manspersoonen van 17-50 Jaaren.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- DORDRECHT Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814, en sept 1815)(wijk 1 t/m 20; lijsten van ca 3020 mannen)
  Naam : Johannis Kuipers
  Geboren : 25-02-1769
  Beroep : bakker
  Woonplaats : A447
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 02
  Titel lijst : Naamlijst der Manspersoonen van de zeventien tot beneden de vijftig Jaren In Wijk No. 2.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343
- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken A1-537 en Merwede E001-076 + F077-122 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Johannis Kuipers
  Woonplaats : A428 geheel
  Beroep : broodbakker
  Belasting (of huurwaarde?) : 50
  Folionummer : 22
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 893a en 893b
- DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 6 augustus f 10,51
Artikelnummer : 0351
Naam : Johannis Kuipers
Woonplaats : A430
Beroep : bakker
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 8,01
Bedragende te zamen : 10,51
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855
- DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 0524
Afschrijvingen: 18 Julij f 5,04
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer Joh.s Kuipers (wonende in wijk A428)
is schuldig: Als: broodbakker, 12B
Bedrag der regten in hoofdsom: 4,00
26 opcenten: 1,04
Folionummer: 105
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885
- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: D
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: E 594
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 870
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Kuipers
6. Voornamen: Johannes
7. Beroepen: broodbakker
8. Woonplaatsen: Blaauwpoort
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 861
10. Soort der eigendommen: tuin als Erf
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen:
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.08.90
+
Kuipers Johannes broodbakker Blaauwpoort Dordrecht F 77 A 495
Kuijpers Johannes broodbakker Blaauwpoort Dordrecht F 204 A 428
Kuipers Johannes broodbakker Blaauwpoort Dordrecht D 870 E 594
Kuipers Johannes broodbakker Blaauwpoort Dordrecht D 871 E
Kuijpers of zijne Erven Johannes broodbakker Blaauwpoort Dordrecht G 1066 C 106
Kuipers of zijne Erven Johannes broodbakker Blaauwpoort Dordrecht G 16 C 152

Kinderen:
1. Adriana Kuijpers, ged. Dordrecht 6-8-1794, dochter van Johannes Kuijpers en Anna Vink, volgt IVa.
2. Arie Kuijpers, ged. Dordrecht 28-11-1798.
3. Antonia Kuijpers, ged. Dordrecht 15-6-1801, volgt IVb.
4. Cornelia Kuijpers, ged. Dordrecht 6-9-1805.
5. Cornelis Kuijpers, ged. Dordrecht 25-6-1809.
6. Anna Cornelia Kuijpers, geb. Dordrecht 1814 (20 in 1834), volgt IVc.
7. Johannes Kuijpers, geb. Dordrecht 1817 (21 in 1838), volgt IVd.

IIIb. Willem Kuijpers, ged. Dordrecht 15-11-1771, verwer (1799) kunstschilder (1811), schilder/D936/ongehuwd (eind 1813 en eind 1814), verwer/D872 (1818).
NB.
- DORDRECHT Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd ca 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
Naam : Willem Kuipers
Woonplaats : D0936
Grondvergadering : 30ste grondvergadering D933 tot D1014
Lijst : lijst (1) wijk D met: Let. D (870)
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8

- Ambachten/neringen uitoefenen na het gildetijdperk (1799-1805)
  Kolkman, Fredrik als Smit en Slotenmaker den 6 April 1799;
  Kuijpers, Willem als verwer den 13 dito;
  Bron: Stadsarchief Dordrecht Archief: 4 Inventarisnummer : 307
- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Bagijnhof D0936
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: W. Kuijpers Cz + Kuijpers bij Vos
  Ongehuwd: -
  Gehuwd: -
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: - / boekh.
  Classis: -
  Somma: 10-0-0
  Aanmerkingen: 10-0-0/4-0-0; vergeten opte geven de Soons van de wed. Kuijpers; de schilder & kantoorbediende;
  Folionummer en bron: 68 van archiefstuk SAD 5-897

- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Willem Kuijpers
Ouderdom : 12-09-1771 (-)
Beroep : schilder
Woonplaats : D0936
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 14
Titel lijst : Lijst van de Ongehuwde Manspersonen tusschen de 17 en 50 Jaren wonende in de 14 Wijk binnen Dordrecht.
Datum lijst :
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- DORDRECHT Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814, en sept 1815)(wijk 1 t/m 20; lijsten van ca 3020 mannen)
Naam : Willem Kuipers
Geboren : 12-09-1771
Beroep : schilder
Woonplaats : D0936 Van de Vest langs het Bagijnhof tot op de Voorstraat & Vriesestraat
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 14
Titel lijst : Lijst van Manspersonen, die den ouderdom van 17 Jaren bereikt hebben, doch nog beneden de 50 Jaren zijn, wonende in de 14e Wijk binnen Dordrecht.
Datum lijst : (Aldus opgemaakt den 3 September 1814 door J. v. Gelder, wijkmr der 14e wijk)

Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343
- DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 30 Maart f 14,51
Artikelnummer : 2089
Naam : Willem Kuipers
Woonplaats : D0872
Beroep : verwer
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 12,01
Bedragende te zamen : 14,51
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855


IIIc. Adrianus Kuijpers, ged. Dordrecht 17-3-1779, paspoort naar ... /1.69m/32 jaar (1811), kantoorcommies (1811), kantoorbediende/D936/ongehuwd (eind 1813 en sept 1814), koopman/D872 (1818), overl. Dordrecht 3-2-1823 (44 jr).
NB
NB.
- DORDRECHT Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd ca 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
Naam : Adrianus Kuipers Corneliszn
Woonplaats : D0936
Grondvergadering : 30ste grondvergadering D933 tot D1014
Opmerkingen :
Lijst : lijst (1) wijk D met: Let. D (870)
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
- Ambachten/neringen uitoefenen na het gildetijdperk (1799-1805)
  Kolkman, Fredrik als Smit en Slotenmaker den 6 April 1799;
  Kuijpers, Willem als verwer den 13 dito;
  Bron: Stadsarchief Dordrecht Archief: 4 Inventarisnummer : 307
- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Bagijnhof D0936
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: W. Kuijpers Cz + Kuijpers bij Vos
  Ongehuwd: -
  Gehuwd: -
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: - / boekh.
  Classis: -
  Somma: 10-0-0
  Aanmerkingen: 10-0-0/4-0-0; vergeten opte geven de Soons van de wed. Kuijpers; de schilder & kantoorbediende;
  Folionummer en bron: 68 van archiefstuk SAD 5-897
- (paspoort 1811) E058 (02-8-1811) Adrianus Kuipers Czn, 32 jaar, 1.69 m.;
   [Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203e]
- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Adrianus Kuijpers
Ouderdom : 14-03-1777 (-)
Beroep : kantoorbediende
Woonplaats : D0936
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 14
Titel lijst : Lijst van de Ongehuwde Manspersonen tusschen de 17 en 50 Jaren wonende in de 14 Wijk binnen Dordrecht.
Datum lijst :
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- DORDRECHT Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814, en sept 1815)(wijk 1 t/m 20; lijsten van ca 3020 mannen)
Naam : Adrianus Kuipers
Geboren : 14-03-1777
Beroep : kantoorbediende
Woonplaats : D0936 Van de Vest langs het Bagijnhof tot op de Voorstraat & Vriesestraat
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 14
Titel lijst : Lijst van Manspersonen, die den ouderdom van 17 Jaren bereikt hebben, doch nog beneden de 50 Jaren zijn, wonende in de 14e Wijk binnen Dordrecht.
Datum lijst : (Aldus opgemaakt den 3 September 1814 door J. v. Gelder, wijkmr der 14e wijk)
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343
- DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 30 Maart f 14,51
Artikelnummer : 2088
Naam : Adrianus Kuipers
Woonplaats : D0872
Beroep : koopman
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 12,01
Bedragende te zamen : 14,51
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

- generatie 4 -

IVa. Adriana Kuijpers, ged. Dordrecht 6-8-1794, overl. na 1860, dochter van Johannes Kuijpers en Anna Vink, tr. Dordrecht 6-2-1822 Cornelis van Beek, geb. 's-Gravenmoer 1797 (25 in 1822), wonende Dordrecht (1822), particulier (1852), overl. na 1860, zoon van Adam van Beek en Adriana van Loon.
NB.
- DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
  Artikelnummer: 0002
  Afschrijvingen: 3 Jan
  Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
  De Heer Cs. van Beek (wonende in wijk A427)
  is schuldig: Als: een tjalkschip, gr. 66 ton
  Bedrag der regten in hoofdsom: 39,60
  26 opcenten: 10,30
  Folionummer: 001
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (2)
  Cornelis van Beek
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 352-383
  Deel 1c Bladzijde 514
  Geboortejaar 1796
- DORDRECHT Belastingkohier uit 1856 (huurwaarde, hoofdgeld, wijn- en vuurgeld)
Wijk en Nommer : A426voor geh. Nieuwehaven
Namen der belastingschuldigen : C. van Beek
Beroep : koopm.
Getal personen, buiten de dienstbaren : 3
Getal dienstbaren : -
Huurwaarde der woning : 90
Huurwaarde der plasiertuinen en buitenverblijven :
Plasierpaarden :
Grondbelasting: f -
Personeel :
DIRECTE GEMEENTE-BELASTINGEN
Grondbelasting (Opc. en Bedrag): f -
Personeel (Opc. en Bedrag) : / f
Huurwaarde (Percent. en Bedrag) : 15 / f 13,50
Wijn- en vuurgeld (Klasse en Bedrag met 10 opc.) : 10 / f 8,36
Hoofdgeld (Klasse en Bedrag met 10 opc.) : 1 / f 9,90
Aanmerkingen :
Bron Erfgoedcentrum DiEP: SAD 6-7507
- DORDRECHT Belastingkohier uit 1856 (huurwaarde, hoofdgeld, wijn- en vuurgeld)
Wijk en Nommer : A426 Nieuwehaven
Namen der belastingschuldigen : C. van Beek
Beroep : koopman
Getal personen, buiten de dienstbaren : 3
Getal dienstbaren : -
Huurwaarde der woning : 90
Huurwaarde der plasiertuinen en buitenverblijven :
Plasierpaarden :
Grondbelasting: f -
Personeel : -
DIRECTE GEMEENTE-BELASTINGEN
Grondbelasting (Opc. en Bedrag): f -
Personeel (Opc. en Bedrag) : - / f -
Huurwaarde (Percent. en Bedrag) : 15 / f 13,50
Wijn- en vuurgeld (Klasse en Bedrag met 10 opc.) : 10 / f 8,36
Hoofdgeld (Klasse en Bedrag met 10 opc.) : 1 / f 9,90
Aanmerkingen : totaal f 31,76
Bron Erfgoedcentrum DiEP: SAD 6-7512 (wijk A 10e klasse wijn- en vuurgeld)


Kinderen:
1. Anna Adriana van Beek, geb. Dordrecht 1833 (21 in 1852), tr. Dordrecht 3-11-1852 Adrianus Arie Bouman, zoon van Arie Bouman en Agnita van de Weg.
2. Cornelia Anthonia van Beek, geb. Dordrecht 1835 (25 in 1860), tr. Dordrecht 8-8-1860 Hendrik Kramer, geb. Dordrecht (29 in 1860), zoon van Hendrik Kramer en Jacoba Stam. [Kinderen: Adrianus Cornelis 15-5-1863; Adrianus Cornelis Kramer 19-08-1866; Cornelis Adrianus 1-9-1868; Cornelis Adrianus 17-5-1870]

IVb. Antonia Kuijpers, ged. Dordrecht 15-6-1801, tr. Dordrecht 14-3-1827 Jan Antonie Sels, geb. Dordrecht, broodbakker, zoon van Jan Sels en Johanna Berkhout.
NB.
- DORDRECHT Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
Woonplaats: A428 geheel
Naam: Jan Anthonij Sels
Huur(waarde): f 50
Drie procent: f 1,50
Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 1,50
Negen procent: f 4,50
Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 4,50
Folionummer: 10
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322
- DORDRECHT Hoofdbewoners ca 1844-1865 (wijk A-B)
Naam : J.A. Sels
Woonplaats : Vlak A427-428 -
Beroep : broodbakker
Eigen of huur : huur(eigen)
Getal kinderen : 5
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7282
- DORDRECHT Belastingkohier uit 1856 (huurwaarde, hoofdgeld, wijn- en vuurgeld)
Wijk en Nommer : D0663 Lange Breestraat
Namen der belastingschuldigen : J.A. Sels
Beroep : br. bakker
Getal personen, buiten de dienstbaren : 6
Getal dienstbaren : 3
Huurwaarde der woning : 130
Huurwaarde der plasiertuinen en buitenverblijven :
Plasierpaarden :
Grondbelasting: f -
Personeel :
DIRECTE GEMEENTE-BELASTINGEN
Grondbelasting (Opc. en Bedrag): f -
Personeel (Opc. en Bedrag) : / f
Huurwaarde (Percent. en Bedrag) : 14 / f 18,20
Wijn- en vuurgeld (Klasse en Bedrag met 10 opc.) : 8 / f 19,80
Hoofdgeld (Klasse en Bedrag met 10 opc.) : 2 / f 19,80
Bron Erfgoedcentrum DiEP: SAD 6-7507
- adresboek 1855: Sels geb. Kuipers wed. J.A. , Bagijnhof D850 particuliere 
- adresboek 1860: Sels/Kuipers Wed. J.A., Wijk D Bagijnhof No. 850 parte. 
- adresboek 1865: Sels/Kuipers Wed. J.A., Wijk D Bagijnhof No. 847 parte.
- adresboek 1868: Sels Kuipers Wed. J.A., Wijk D Bagijnhof No. 847 parte. 
- adresboek 1873: Sels/Kuipers Wed. J.A., Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 387 parte. 
- adresboek 1879: Sels/Kuipers Wed. J.A., Wijk C Torenstraatje No. 386 parte. 

IVc. Anna Cornelia Kuijpers, geb. Dordrecht 1814 (20 in 1834), overl. na 1879, tr. Dordrecht 7-5-1834 Arie van den Kieboom, geb. Dordrecht (28 in 1834), agent van kazernering (1856), overl. 1856/1873, zoon van Adam van den Kieboom en Aagje Bouman.
NB.
- DORDRECHT Belastingkohier uit 1856 (huurwaarde, hoofdgeld, wijn- en vuurgeld)
Wijk en Nommer : D0800 Bagijnhof
Namen der belastingschuldigen : A. van den Kieboom
Beroep : agent van kazernering
Getal personen, buiten de dienstbaren : 10
Getal dienstbaren : 1
Huurwaarde der woning : 100
Huurwaarde der plasiertuinen en buitenverblijven : / Plasierpaarden : / Grondbelasting: f - / Personeel :
DIRECTE GEMEENTE-BELASTINGEN
Grondbelasting (Opc. en Bedrag): f -
Personeel (Opc. en Bedrag) : / f
Huurwaarde (Percent. en Bedrag) : 12 / f 12
Wijn- en vuurgeld (Klasse en Bedrag met 10 opc.) : 11 / f 4,84
Hoofdgeld (Klasse en Bedrag met 10 opc.) : 1 / f 36,30
Bron Erfgoedcentrum DiEP: SAD 6-7507
- adresboek 1873 : Kieboom/Kuipers, Wed. A. v.d., Wijk D Bagijnhof No. 800, parte.;
- adresboek 1879 : Kieboom/Kuipers, Wed. A. v.d., Wijk D Bagijnhof No. 800, parte.;


IVd. Johannes Kuijpers, geb. Dordrecht 1817 (21 in 1838), boekhouder (1865), overl. 1865/1872, tr. Dordrecht 20-10-1838 Maria Spoel, geb. Dordrecht 1815 (22 in 1838), overl. na 1875, dochter van Arie Spoel en Margaretha Andree.
NB.
- Heden verloste voorspoedig van eene welgeschapene Dochter, Maria Spoel geliefde Echtgenoote van
Dordrecht, 12 Mei 1851. J. Kuipers Eenige kennisgeving.
[files.archieven.nl/46/f/569.57/Dordrechtse_Courant_1851-05-15_002.pdf]
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 S
  Maria Spoel
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 384-431
  Deel K Bladzijde 506
  Geboortejaar 1815
- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 S
  Maria Spoel
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 435-516
  Deel K Bladzijde 957
Kinderen:
1. Johannes Kuipers, geb. Dordrecht 1840 (25 in 1865), volgt Va.
2. Arie Kuipers, geb. Dordrecht 1844 (37 in 1881), tr. Dordrecht 11-8-1881 Cornelia Frederika de Koning, geb. Oud Alblas (32 in 1881), dochter van Frederik de Koning en Sophia Grootenboer.
3. Cornelis Kuipers, geb. Dordrecht 1846 (26 in 1872), volgt Vb.
4. dochter, geb. Dordrecht 12-5-1851.
5. Adrianus Kuipers, geb. Dordrecht 1854 (21 in 1875), tr. Dordrecht 21-7-1875 Catharina Ponsen, geb. Dordrecht 1851 (24 in 1875), dochter van Lijas Ponsen en Hendrika Maria van Hofwegen.
6. Anna Maria Kuipers, geb. Dordrecht 1857 (22 in 1879), tr. Dordrecht 21-5-1879 Anne Marius van der Kloet, geb. Dordrecht 18-09-1855 (23 in 1879), overl. 18-03-1942, begr. Dordrecht (veld i-a-13/14), zoon van Hendrik Mariusz. van der Kloet en Catharina Maria Duppe.

- generatie 5 -

Va. Johannes Kuipers, geb. Dordrecht 4-12-1839, overl. 18-10-1905, begr. Dordrecht 20-10-1905 op veld b-o-38, tr. Dordrecht 2-8-1865 Eva Margrietha van Geluk, geb. Dordrecht 7-7-1839, overl. 26-6-1888, begr. Dordrecht 28-6-1887 op veld b-o-39, dochter van Bartholomeus van Geluk (deurwaarder) en Cornelia Johanna van Sprang. 
NB.
- [http://www.online-begraafplaatsen.nl]
- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
  Begraafdatum: 08-03-1875
  Naam : het kind gen. Bartholomeus Kuipers
  Leeftijd (in jaren): 6
  Veld : b Rij : o  No. : 40
  +
  Begraafdatum: 29-09-1879
  Naam : het kind gen. Daniel Kuipers
  Leeftijd (in jaren): 2 mnd.
  Veld : b R ij : o No. : 38
  Bron: SA Dordrecht 180-20tm28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917
- DORDRECHT Kiesgerechtigde mannen ca 1890 (personele en grondbelasting)
  Volgnummer : 1007
  Naam belastingschuldige : Johannes Kuipers
  Geboorteplaats en -datum : Dordrecht 04-12-1839
  OVER HET LAATST VERLOOPEN DIENSTJAAR AANGESLAGEN:
  Te Dordrecht, wijk B Wijnstraat 122
  in den eersten grondslag van de personeele belasting, naar eene huurwaarde van (Art. 1, a der Wet): 270
  in de Grondbelasting voor (Art. 1, b der Wet) :
  BEDRAG van de jaarlijksche huurwaarde van perceelsgedeelten, volgens schatting of herschatting (Art. 1, c der Wet) :
  BEDRAG van de huurwaarde naar welke de woonhuizen, waartoe de in de vorige kolom bedoelde gedeelten behooren, in het personeel zijn aangeslagen (Art. 1, c der Wet):
  Bron: register in particulier bezit

Kinderen:
1. Johannes Kuipers, geb. Dordrecht 6-10-1866, volgt VIa.
2. Bartholomeus Kuipers, geb. Dordrecht 2-9-1868, begr. Dordrecht 8-3-1875 (veld B-O-40; 6 jr).
3. Arie Kuipers, geb. Dordrecht 19-5-1870, volgt VIb.
4. Cornelia Johanna Kuipers, geb. Dordrecht 8-3-1873, overl. 27-07-1890, begr. Dordrecht (veld c-cd-30/32).
2. Bartholomeus Kuipers, geb. Dordrecht 6-4-1875, volgt VIc.
5. Evert Johannes Kuipers, geb. Dordrecht 12-2-1877, architect te Amsterdam daarna wonende te Brugge, overl. Rotterdam (rusthuis Astrid) 11-10-1943 (66 jr), crematie Westerveld 14-10-1943, begr. Dordrecht (veld c-cd-30/32).
6. Daniel Kuipers, geb. Dordrecht 12-7-1879, begr. Dordrecht 29-9-1879 (veld B-O-38).
7. Daniël Kuipers, geb. Dordrecht 9-10-1880, volgt VId.
8. Cornelis Adrianus Kuipers, geb. Dordrecht 5-11-1883, volgt VIe.

Vb. Cornelis Kuipers, geb. Dordrecht 1846 (26 in 1872), tr. Dordrecht 24-4-1872 Johanna Maria Cornelia Legel van Hofwegen, geb. Dordrecht 1844 (28 in 1872), dochter van Johannes Legel van Hofwegen en Catharina Elizabeth Legel.
Kinderen:
1. Maria Kuipers, geb. Dordrecht 11-12-1875.
2. Johanna Kuipers, geb. Dordrecht 22-2-1877.
3. Catharina Elisabeth Kuipers, geb. Dordrecht 30-1-1881.
4. Cornelis Kuipers, geb. Dordrecht 26-9-1882.

- generatie 6 -

VIa. Johannes Kuipers, geb. Dordrecht 6-10-1866, overl. na 1943, begr. Dordrecht (veld c-cd-30/32), tr. Berlicum 23-11-1893 Elisabeth Maria Faassen de Heer, geb. Biggekerke, overl. 1916/43, begr. Dordrecht (veld c-cd-30/32), dochter van Petrus Annaeus Marius Faassen de Heer en Maria Mak (overl. Breda 8-8-1916; 78 jr).
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 F
  Elisabeth M. Faassen de Heer
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 435-516
  Deel K Bladzijde 1242
- Arie Kooreman, 66 jaar, oud technisch hoofdambtenaar van den Rijkswaterstaat, Ridder in de Orde van Oranje -Nassau, overl. Dordrecht 6-12-1927 (Toulonschelaan 11), begraven 10-12-1927.

Kinderen:
1. Johannes Petrus Kuipers, geb. Dordrecht 9-11-1896.
2. Maria Theodora Elisabeth Kuipers, geb. Dordrecht 1899 (24 in 1923), tr. Dordrecht 18-4-1923 Cornelis Kooreman, geb. Oudshoorn (32 in 1923), zoon van Arie Kooreman (+ 6-12-1927) en Cornelia Louisa van der Bent.

VIb. Arie Kuipers, geb. Dordrecht 19-5-1870, muziekonderwijzer (1931), tr. Dordrecht 5-8-1897 Henrietta Albertina Bueninck, te Amsterdam (1943).
NB.
- [http://www.allegroningers.nl]

Kinderen:
1. Henri Willem Kuipers, geb. Groningen 6-9-1898, inspecteur van politie, tr. Amsterdam 23-09-1931 Catharina Maria Broekhuijs, geb. Amsterdam, dochter van Antonius Broekhuijs en Hendrika Frederika Dame.

VIc. Bartholomeus Kuipers, geb. Dordrecht 6-4-1875, overl. 12-6-1959, begr. Dordrecht 1959 (veld c-cd-30/32), tr. Dordrecht 28-5-1903 Anna Catharina Roest, geb. Dordrecht 11-5-1880, overl. na 1943, dochter van Anthonij Hendrik Roest en Christina Elizabeth Hageman.
NB.
- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht
  Begraafdatum: 10-9-1912
  Naam : het kind doodgeb. van Bartholomeus Kuipers
  Veld / rij: K 27
  +
  Begraafdatum: 10-8-1914
  Naam : het kind doodgeb. van Bartholomeus Kuipers
  Veld / rij: K 29
  Bron: SA Dordrecht, archief 180, inv. nr. 28 (register begraven overledenen 1910-1917)
- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 R
  Anna C. Roest
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 435-516
  Deel K Bladzijde 1231

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
  Anna Catharina Roest
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 737-810
  Zie Kuipers, Bartholomeus.

VId. Daniël Kuipers, geb. Dordrecht 9-10-1880, assuradeur (1930), overl. Voorburg 21-2-1935 (54 jr.), tr. Dordrecht 4-9-1907 Jacoba Johanna Akkerman, overl. 1917/1930.
NB. 
- de heer E.J. van Lier, ambt. voor adm. betr. 
  per ss. "Prinses Amalia" 5 Nov. van Amsterdam naar Batavia vertrokken (Nederlandsche Mail)
  De Indische Mercuur nr. 46 1892
- E.J. van Lier
  per ss. ""Koning Willem III"" vertrokken van Batavia den 31en Augustus en aangekomen te Genua 24 Sept. 1905
  De Indische Mercuur nr. 40 1905
- E.J. van Lier, echtg. en 2 kind. 
  per ss. ""Koningin Wilhelmina"" vertrokken 15 December van Amsterdam naar Batavia, te Amsterdam scheepten zich in
  De Indische Mercuur nr. 51 1906
- E.J. van Lier
  Grotius, 9 Juli v. Batavia vertrokken en 13 Aug. te Amsterdam aangekomen 
  NRC 14-8-1914, editie 1, blad 6
- E.J. van Lier 
  Rembrandt, dat 2 dezer (Okt.) van Amsterdam naar Batavia vertrekt 
  NRC 1-10-1920, editie 2, blad 7/14
- E.J. van Lier en mej. Van Lier 
  Prinses Juliana, aangekomen te Amsterdam 25 Juni 
  Vaderland 27-6-1920, editie 1, blad 2/6
- J.P. van Lier / mevr. van Lier 
  Prins der Nederlanden, dat 13 Mei van Genua naar Batavia vertrekt 
  NRC 12-5-1922, ed. 2, blad 6/14
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
   Jacoba Johanna Akkerman
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 737-810
  Zie Kuipers, Daniel

Kinderen:
1. Margot Louise Kuipers, geb. Dordrecht 1911 (19 in 1930), tr. Dordrecht 20-09-1930 Jan Pieter van Lier, geb. Postianak (Ned.Indië) 1896 (34 in 1930), ingenieur, zoon van Emil Johan van Lier (te Brussel) en Henriette Wilhelmina Bregje van den Berg.

VIe. Cornelis Adrianus Kuipers, geb. Dordrecht 5-11-1883, ingenieur, te Den Haag (1943), tr. Dordrecht 4-4-1911 Johanna/Annie Schotel, geb. Dordrecht 2-1-1889, te Den Haag (1943), dochter van Johannes Cornelis Schotel en Pieternella Adriana Francina Brandt.
Wonende: (tot 15-6-1931) Bad Münster am Stein (Dld; (15-6-1931) Pauwenlaan 118; (19-9-1932) Boetzerlaerlaan 58; (okt 1932) Zeestraat 73 flat Willemspark;
NB.
- broer Cornelis Johannes Schotel, overl. Wassenaar 27 april 1935 (apotheker en directeur der afd 's Gravenhage van de Kon Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman en Pharmacie).
- [http://denhaag.digitalestamboom.nl/]

- - -

(c) Dordrecht oktober 2010.