Legel
Dordrecht

I. Johannes Godfried LEGEL, geb 17-11-1765 (liste civique 1811), haring- en vispakker op de Nieuwbrug in den Spaanschen Bo(om)gaart (1809), handelaar (1815, 1817, 1818), winkelier (1829), otr. (1) Dordrecht 25-3-1790 Caetjen de Leeu, otr. (2) Dordrecht 11-12-1794 Johanna van Ballegooijen.
NB
- (1800) DORDRECHT Kohieren betreffende de quotisatie (circa 1800) voor de wijken A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : J. Legel
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0060
Klasse : 40
Belasting : 1-0-0
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 374
- (1804) DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Johs. Legel
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0060
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808) (buitengewone belasting van 3 miljoen gulden)
Naam : Johannis Legel
Woonplaats : D0324 geheel
Beroep : winkelier
Belasting : 100
Folionummer : 15
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- (1808)  VRIJDAG. Missive van den Heer N. van RHIJN, houdende dat Gerrit VRIJDAG het zoontje van Jan LEGEL uit het water gered heeft. In handen van den Heer Thesaurier om advis 10 October Pag 494. / Op ingekomen advis den heer thesaurier gequalificeerd om aan Gerrit Vrijdag uit stads cas f 2:12 ter hand te stellen, 31 Oct pag 556.
[Erfgoedcentrum DiEP 4-81h index notulen over 1808]
- (1809) NB Bij JOHANNIS LEGEL in den Spaanschen Bogaard, op de Nieuwbrug te Dordrecht, is te bekomen: Beste nieuwe HOLLANDSCHE HARING, ten civielsten pryze. Hy recommandeert zich in elke gunst.
[Dordrechtsche courant, 13-07-1809]
- (1809) NB. Den Ondergeteekenden adverteerd zyne Begunstigers, dat by hem te bekomen zyn: Allerbeste Bergsche ANSJOVIS HARING. Alles tot de civielsten pryzen. Recommandeert zich in ieders gunst. JOHANNES LEGEL, Haring- en Vischpakker op de Nieuwbrug in den Spaanschen Boomgaart;
[Dordrechtsche courant, 30-09-1809]
- (1815) Datering 29-12-1815 Soort akte overdracht
Koper gerrit van der steen  dagloner
Verkoper johannis legel handelaar
Folionummer 74 Aktenummer 7 Opmerking het betreft vier panden: wijk d 519, d 520, d 521, d 654
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 2
- (1817) Datering 23-04-1817 Soort akte overdracht
Koper jan legel, handelaar
Verkoper jan de joode
Plaatsnaam Dordrecht Naam object onbekend
Straatnaam walevest
Folionummer 9 Aktenummer 5 Bijzonderheden wijka 509
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 3
- (1818) Datering 21-09-1818 Soort akte overdracht
Koper johannes boshoven, metselaar
Verkoper johannes legel, handelaar
Straatnaam torenstraat Folionummer 40 Aktenummer 4 Bijzonderheden het betreft twee panden: wijk c 478, c 479
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 3
- (1826) Datering 09-12-1826 Soort akte overdracht
Koper maria elisabeth legel, particulier
Verkoper jan geerlof, huisbaas
Plaatsnaam Dordrecht
Naam object onbekend
Straatnaam vleeshouwersstraat
Overige personen johanna van balgooijen johannis legel
Folionummer 137 Aktenummer 5
Bijzonderheden wijk a 266, maria elisabeth legel minderjarige dochter van johannis legel en johanna van balgooijen
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
- (1854) adresboek 1854
Legel, J.G., Wijk C Nieuwbrug No. 53 [aantek. : Dit is in Niev Casteel] commissionair
Legel, J.G. Wijk D Voorstraat No. 324 vischkoper
- (1855) adresboek 1855
Legel, J.G. [Tappers]
Legel, J.G. [Expediteurs]
Legel, J.G. [Slijters in Gedisteleerd]
Legel, J.G. Nieuwbrug C53 slijter, tapper en expediteur [g]
Legel ACz, J.G. [Winkeliers] In fruit
Legel ACzn, J.G. [Vischverkoopers]
Legel ACzn, J.G. Voorstraat D324 winkelier, vischverkooper [g]
Steen geb. Legel, wed. G.W. van der, Boomstraat C157, parte.
- (1857) adresboek 1857
Legel, J.G., Nieuwbrug Slijters van sterke dranken (zie ook Tappers)
Legel, J.G., Voorstraat Vischkoopers (zie ook Fruitwinkels)
- (1860) adresboek 1860
Legel, J.G. Wijk C Steegoversloot No. 1183 part. [kiesger.: g]
Legel A.Czn., J.G. Wijk D Voorstraat No. 324 vischkooper [kiesger.: g]
Legel Jz., J.G. Wijk C Nieuwbrug No. 54 slijter en tapper [kiesger.: g]
- (1865) adresboek 1865
Legel ACz. J.G. Wijk D Voorstraat No. 324 vischkooper [kiesger.: g]
- (1873) adresboek 1873
Legel van Hofwegen J.G. Wijk A Grootekerksbuurt No. 56 klerk 2e klasse ter secretarie
- (1879) adresboek 1879
Legel van Hofwegen J.G. [Secretarie. Bureau geopend van voormiddags 9 tot namiddags 6 uur] Adjunct-Commies
Legel van Hofwegen J.G. Wijk E Bleekerssloot No. 418a adj.-Commies Secretarie
Legel van Hofwegen/legel, Wed. J. Wijk E Bleekerssloot No. 418a parte.
Ruiter/Legel, Huisvr. W.J. de Wijk E Sluisweg No. 674 parte.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Elisabeth, ged. Dordrecht 9-8-1790, tr. Dordrecht 1-4-1812 Gerrit van der Steen
2. Elsje, ged. Dordrecht 18-8-1792 (21 in 1812)
Kinderen tweede huwelijk:
1. Jacobus, ged. Dordrecht 27-5-1798, volgt II.
2. Cornelia, ged. Dordrecht 9-6-1800, tr. Dordrecht 31-10-1829 (vaders naam is Johannis Godfried) George Louis Ritzenthaler, geb. 's-Gravenhage, kamerbewaarder, weduwnaar Adrie Catharine Josephe Krijters.
3. Poulus, ged. Dordrecht 26-5-1802, tr. Dordrecht 25-3-1829 Neeltje van Beijmerwerdt, geb. Delft 1806.
3. Adrianus Cornelis, ged. Dordrecht 28-12-1803.
4. Adrianus Cornelis, ged. Dordrecht 29-4-1805.
5. Maria Elisabeth, particulier (1826, minderjarig).

II. Jacobus Legel, ged. Dordrecht 27-5-1798, winkelier (1828), tr. Dordrecht 3-7-1822 Geertrui Pouwels, ged. Dordrecht 31-1-1804, dochter van Pieter Pouwels en Neeltje Rustgemoet (houdende kinderschool ca 1808-1811).
NB.
- Neeltje Rustgemoet, otr. Dordrecht 28-4-1803 Pieter Pouwels.
Kinderen:
1. Geertrui, ged. Dordrecht 31-1-1804, tr. Dordrecht 3-7-1822 Jacobus LEGEL, zoon van Johannes Godfried Legel en Johanna van Ballegoojen. (Kind: Johannes Godfried, geb. 1822).
2. Johanna, ged. Dordrecht 14-11-1805.
3. Johanna, ged. Dordrecht 14-1-1807.
4. Dirk, ged. Dordrecht 12-6-1809.
5. Jacobus, ged. Dordrecht 2-2-181, tr. Dordrecht 09-10-1839 Jenneke van Heusden.
- N.;Rustgemoed;houdende kinderschool
  Neeltje;Rustgemoed;houdende kinderschool
  Neeltje;Rustgemoed;houdende kinderschool
[SA Dordrecht 4-249 patenten 1808-1811]
- Datering 22-11-1828 Soort akte overdracht
Koper jacobus legel, winkelier
Verkoper adriaan singels, huisbaas
Straatnaam vest
Folionummer 188 Aktenummer 4; Bijzonderheden het betreft drie panden: wijk c 311, c 612, c 603
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang; Inventarisnummer 7
- Datering 22-11-1828 Soort akte overdracht
Koper jacobus legel, winkelier
Verkoper jan singels, huisbaas
Plaatsnaam Dordrecht
Naam object onbekend
Straatnaam mariŽnbornstraat
Folionummer 187 Aktenummer 3
Bijzonderheden het betreft twee panden: wijk c 729, c 742. laatstgenoemde pand staat in de walegang
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

Kinderen:
1. Johannes Godfried, geb. Dordrecht 1822.

**************************************
1890-1917 (L 265)(V 400)
Catharina E. Legel

1890-1917 (O 21)
Geertruida Legel

1890-1917 (Gs 95/103)(S 467)(R 857)
Jacoba J. Legel

1890-1917 (Gs 95/103)(P 467)
Jacoba J. Ruijter, de - Legel

1850-1860 (1c-620)(16-2675)
Johannes Godfried Legel, geb. 1763

1850-1860 (2a-86)(4-220)(1b-402)(15-2393)
1860-1890 (S511)
Elisabeth, geb. 1791

1850-1860 (25-236)(12-1586)
1860-1890 (H275)
Catharina E./Cornelia Elizabeth, geb. 1818

1850-1860 (6-66)
Johannes Godfried Legel, geb. 1822

1850-1860 (12-1592)
Geertruida, geb. 1827
Jacoba Johanna, geb. 1829 (1-135)

1850-1860 (19-362)
Johannes Godfried, geb. 1828