Makalie / Makkelie / Mackelie (Maenkulie)
Dordrecht

I. Michiel Makaij (Michiel Nicasius), tr. Barbara Gosens
Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht maart 1633, zoon van Michiel Makaij en Barbara Goosens, volgt IIa.
2. Eduwart, ged. Dordrecht febr 1636, volgt IIb.
3. Barbara, ged. Dordrecht febr 1638, dochter van Michiel Makailje en Barbara Gosens, volgt IIc.
4. Catalina, ged. Dordrecht juni 1639, dochter van Michiel Makallij en Barbara Goosens.

* * * GENERATIE 2 * * *

(?) IIa. Willem Mackaij, ged. Dordrecht maart 1633.
Kinderen:
1. Jan, geb. voor ca 1670, volgt IIIa.
2. Willem, geb. voor ca 1679, volgt IIIb.

IIb. Eduwaerdt Michielsen Mackdij, ged. Dordrecht febr 1636, j.m. van Dordrecht en woonende aan 't Groote Hoofd schippersgast (1657), weduwnaer van Dordrecht en wonende in de Wijngaertstraet schippersgast (1667), otr. (2) Dordrecht (trouwboek Augustijnenkerk) 19-8-1657, tr. Sliedrecht 2-9-1657 Heijltge van de Clooster (Heijltje Lamberts), j.d. van Dordrecht en woonende aan 't Groote Hoofd (1657), otr. (2) Dordrecht (trouwboek Augustijnenkerk) 7-8-1667, tr. in de Linde 21-8-1667 Barbara Jans, j.d. van Dordrecht en wonende in de Wijngaertstraet (1667).

NB.
- otr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 19-8-1657 (tr. Sliedrecht 2-9-1657)
  Eduard Michiels, schippersgast, j.m.
  Hilletje Lamberts van de Klooster, j.d. beijde van Dordrecht en woonende aan 't Groote Hoofd 
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.21/11_21_1657.pdf]
- otr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 7-8-1667 (tr in de Linde 21 aug 1667)
  Eduart Michielsen, schippersgast, weduwnaer met
  Barbara Jans, j.d. beijde van Dordrecht, en wonende in de Wijngaertstraet
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.22/11_22_1667.pdf]

Kinderen eerste huwelijk:
1. Lambert, ged. Dordrecht 17-8-1658.
2. Machlijntje, ged. Dordrecht 16-7-1659, dochter van Eduart Michielsen Maklij en Heijltje Lamberts.
3. Lambert, ged. Dordrecht 18-5-1661, zoon van Eduwart Michiels en Hillichien Lamberts, volgt IIIc.
4. Michiel, ged. Dordrecht 15-8-1663, zoon van Eduwaert Michielsz en Hillighje Lamberts.
5. Ariaentje, ged. Dordrecht 13-7-1665, dochter van Eduwaert Michielsz en Hillighje Lamberts.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Barber, ged. Dordrecht 9-3-1668.
2. Arien, ged. Dordrecht 14-8-1669, zoon van Eduwaert en Barber Jans, volgt IIId.
3. Caterina, ged. Dordrecht 12-6-1671, dochter van Eduard Michielsz en Berber Jans.
4. Barbara, ged. Dordrecht 28-1-1675, dochter van Eduart Michielsen en Barber Jans.
5. Johannes, ged. Dordrecht 25-1-1677.
6. Wilhelm, ged. Dordrecht 23-10-1679, zoon van Eduward Michielsz en Barbar Jans.
7. Catarina, ged. Dordrecht 13-3-1682, dochter van Eduwaert Machielsse en Barbar Jans.
8. Catrina, ged. Dordrecht 15-10-1685, dochter van Eedervaert Micchielsz en Berber Jans.

IIc. Berbera Makalje (Barber Michiels), ged. Dordrecht febr 1638, j.d. van Dordrecht woon. bij de Wijnbrugh (1668), tr. Dordrecht 15-4-1668, tr. in de Linde 29-4-1668 Pieter Tobiassen (Pieter Tobias), j.m. van Delft woon. in de Nieuw-straet kleermaker (1668), wed van Delft woon in de Nieustraat kleermaker (1674); hij otr. (2) Dordrecht 11-2-1674 Catarina Claes, j.d. van Dordregt woon. bij de Nieubrug (1674).
NB.
- otr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 15-4-1667 (tr. in de Linde 29-4-1668)
  Pieter Tobiasz, kleermaker, j.m. van Delft woon. in de Neiuw-straet
  Berber Michiels, j.d. van Dordrecht woon. bij de Wijnbrugh
  [BRON: http://files.archieven.nl/46/f/11.22/11_22_1668.pdf]
- otr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 11-2-1674 (tr. Dubbeldam 25 febr 1674)
  Pieter Tobias, kleermaker, wed van Delft woon in de Nieustraat
  Catharijntje Claas, j.d. van Dordregt woon. bij de Nieubrug
  [BRON: http://files.archieven.nl/46/f/11.23/11_23_1674.pdf]

Kinderen:
1. Barbara, ged. Dordrecht 20-3-1669.
2. Maria, ged. Dordrecht 22-9-1670, dochter van Pieter Tobias en Barber Michiels.
3. Pieter, ged. Dordrecht 8-10-1670.
4. Michiel, ged. Dordrecht 3-5-1673.
Kinderen Pieter Tobias(sen) / Catharina Claes :
1. Marijke, ged. Dordrecht 31-12-1674.
2. Nicolaes, ged. Dordrecht 28-12-1676.
3. Geertruij, ged. Dordrecht 5-3-1679.

* * * GENERATIE 3 * * *

IIIa. Jan Willemse Mackaij/Makkaij (Johannes Mackis), geb. voor ca 1670, j.m. van Dordrecht wonende aen de Rietdijck geassisteert met sijn broeders vrouw (1695), otr. Dordrecht 30-10-1695 Catarina van Rijk, j.d. van Dordrecht wonende omtrent de Nieuw-brugh geassisteert met Lambert Willemse van Reijck desselfs vader (1695), dochter van Lambert Willemse van Reijck.

- Willem Makkaij (Mackei(j), Macchai), wedn woond in den Hermanshuijstraat (1744), otr/tr. (2) Dordrecht 2/19-1-1744 Zijgje Ruigrok (Sijgje/Seijgje Ruijgrok)
NB.
- otr. Dordrecht 2-1-1744 (tr 19/1 door Dom. Sandifort)
Willem Makaij wedn woond in den Hermanshuijstraat, met
Sijgje Ruijgrijk j.d. woond in de Stoofstraat beijde van Dordrecht geassisteert met Trijntje van Tienen wed van Gijsbert Bommelder haar goede vriendin
[http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1743.pdf]
Kinderen:
1. Catharina, ged. Dordrecht 21-10-1744.
2. Hendrica, ged. Dordrecht 7-11-1745.
3. Cathrina, ged. Dordrecht 8-9-1748.
4. Jan, ged. Dordrecht 11-2-1752.
5. Janna, ged. Dordrecht 17-7-1754.

NB.
- otr. Dordrecht (voor 't gerecht) 30-10-1695
Johannes Mackeijs, j.m. wonende aen de Rietdijck geassisteert met sijn broeders vrouw, met
Catrijntie van Reijck, j.d. wonende omtrent de Nieuw-brugh, beijde van Dordrecht geassisteert met Lambert Willemse van Reijck desselfs vader
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1695.pdf]

Kinderen:
1. Anna, ged. Dordrecht 11-10-1696.
2. Heijltje, ged. Dordrecht 11-10-1696.
4. Trijntie, ged. Dordrecht 20-4-1699.
5. Willemina, ged. Dordrecht 9-12-1701, dochter van Jan Willemse Mackaij en Catrina van Rijk.
6. Lena, ged. Dordrecht 9-12-1701, dochter van Jan Willemse Mackaij en Catrina van Rijk.
7. Wilhelm, ged. Dordrecht 10-8-1704, zoon van Jan Maakaij en Catharina van Rijk.

IIIb. Willem Willemsz Mackij (Mackeij; Willem Willemse Mackey), geb. voor ca 1679, j.m. van Dordt wonende aen den Rietdijck geassis met Johannes Mackeij desselfs broeder (1699), schuitenvaarder (1699), otr/tr. Dordrecht 25-10/8-11-1699 Lijntje Ariens, j.d. van Sliedregt wonende aen 't Nieuwpoortje geassist met Lijsbeth Mouthaen desselfs goede kennis (1699).
NB.
 - Datering 14-05-1699 Soort akte overdracht
  Koper willem mackij willemsz, schuitenvaarder
  Verkoper hendrickje jansz (weduwe)
  Straatnaam nieuwkerkhof
  Buur adam bac / adam koek
  Schuldeiser govert denijsse
  Overige personen willem pankras (overleden)
  Bedrag f 200 Folionummer 60v Aktenummer 1
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 801
- otr. Dordrecht
(voor 't gerecht) 25-10-1699 (tr 8/11)
  Willem Willemse Mackeij, j.m. van Dordt wonende aen den Rietdijck geassis met Johannes Mackeij desselfs broeder
  Lijntje Ariense, j.d. van Sliedregt wonende aen 't Nieuwpoortje geassist met Lijsbeth Mouthaen desselfs goede kennis
  [bron: http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1699.pdf]

Kinderen:
1. Heijltje, ged. Dordrecht 14-1-1701, dochter van Willem Willemse{Mackey} en Leijntje Ariens.
2. Ari, ged. Dordrecht 3-1-1703, zoon van Wilhem Lakey {Mackey}en Lijntje Ariens, volgt IVa.
3. Aaltje, ged. Dordrecht 25-12-1705, dochter van Willem Mackaij Willems en Lijntje Ariens.
4. Willemina, ged. Dordrecht 18-7-1708, dochter van Willem Makkeij Willemse en Lijntje Ariens.
5. Anna, ged. Dordrecht 16-10-1711, dochter van Willem Mackeij Willemsz La en Leentje Arients.
6. Willem, ged. Dordrecht 22-8-1717, zoon van Willem Makeij en Lijntje Ariens.

IIIc. Lammert Eduwarts, ged. Dordrecht 18-5-1661, j.m. van Dordregt woon in de Rietdijkstraat knoopmaker (1683), otr. Dordrecht (trouwboek Augustijnenkerk) 27-6-1683, tr. Dordrecht 18-7-1683 Elenora van Sette, j.d. van Dordregt woon in de Hermesstraat (1683).
NB.
- otr. Dordrecht (trouwboek Augustijnenkerk) 27-6-1683 (tr 18/7)
  Lambert Eduaersse, knoopmaker j.m. woon in de Rietdijkstraat met
  Leonora van Setten, j.d. woon in de Hermesstraat, beijde van Dordregt
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.24/11_24_1683.pdf]

Kinderen:
1. Hilleken, ged. Dordrecht 6-12-1683.
2. Coenraed, volgt IVb.
3. Edoard, ged. Dordrecht 4-4-1689, zoon van Lambert Eduartse en Leonora van Setten.
4. Dingena, ged. Dordrecht 17-11-1690, dochter van Lambert Eduartsz en Leonora van Setten.
5. Heijndrika, ged. Dordrecht 16-10-1694, volgt IVc.
6. Lammetje, ged. Dordrecht 17-12-1696.
7. Eduwaert, ged. Dordrecht 5-1-1699, zoon van Lambert Eduwaerts en Leonora van Ceten, volgt IVc.
8. Leonora, ged. Dordrecht 7-9-1700.
9. Lambert, ged. Dordrecht 17-3-1702, zoon van Lambert Eduarts en Elionora van Sitten.
10. Job, ged. Dordrecht 29-12-1704.

IIId. Arien Eduwaarts Mackalij (Arien Eduartsz Mackal), ged. Dordrecht 14-8-1669, j.m. van Dordt (1692) otr/tr. (1) Dordrecht 13/27-4-1692 Catharijntje van Setten (Fettun), j.d. van Dordt (1692), tr. (2) Neeltje Abrahams van Volcom.
NB.
- otr. Dordrecht (voor 't gerecht) 13-4-1692 (getrout den 27 april 1692)
  Arie Eduaersz Machaij, j.m. met
  Catarijntje van Settum, j.d. beijde van Dordt
  [bron: http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1691.pdf]

Kinderen eerste huwelijk:
1. Eduwaert, ged. Dordrecht 31-8-1692, zoon van Arien Eduwaarts Mackalij en Kaetje van Fettun.
2. Aechje, ged. Dordrecht 28-7-1694.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Berber, ged. Dordrecht 9-8-1702, dochter van Ari Eduardse Maekali en Neeltje Abrahams van Volcom
2. Barber, ged. Dordrecht 17-12-1703, dochter van Ari Eduards en Neeltje Abrams.

* * * GENERATIE 4 * * *

IVa. Arien Mackaij, ged. Dordrecht 3-1-1703j, jongman van Dordregt woont bij het Nieukerkhoff geassisteert met Willem Makaij zijn vader (1726), otr/tr. Dordrecht 8/24-11-1726 Judith Pattertee (Judith Pabberwe/Papperwee), jongedogter van Dordregt woont in den Dwarsgangg geassisteert met Pieternella Lodder wed. Hendrik Papperwé haer moeder (1726).
NB.
- otr Dordrecht
(voor 't gerecht) vrijdagh 8-11-1726 (tr. 24/11 door Do. Vrolikhert)
Arij Makaij, jongman van Dordregt woont bij het Nieukerkhoff geassisteert met Willem Makaij zijn vader
Judith Papperwé, jongedogter van Dordregt woont in den Dwarsgangg geassisteert met Pieternella Lodder wed. Hendrik Papperwé haer moeder
[http://files.archieven.nl/46/f/11.89/11_89_1726.pdf]

Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 2-12-1727, zoon van Arij Mackaeij en Judith Pabberwe.
2. Lijntie, ged. Dordrecht 4-10-1729, dochter van Arij Mackaij en Judith Patterwel.
3. Willem, ged. Dordrecht 15-10-1730.
4. Pieternella, ged. Dordrecht 7-10-1731.

VIb. Coenraed Mackali (Coenraed Makkalij/Koenraed Makkarij/Coen Lammertsen Mackali), geb. voor ca 1686, j.m. van Dordrecht en wonende in den Hermensuijsstraet geassisteert met desselfs vader (1706), wedn van Dordregt woont in den Heermanssuijsstraet (1718), otr/tr. (1) Dordrecht 18/18-4-1706 Willemijntje Jacobs, jd. van Dordrecht en wonende in den Hermensuijsstraet geassist met de wed van Nicolaas Bel haer goede kennis (1706), tr. (2) Dordrecht 31-7-1718/2-10-1718 Ariaentje van Noort (van Oort), wed Isak Finman van Dordregt woont in den Heermanssuijsstraet (1718).
NB.
- otr Dordrecht (voor 't gerecht) 18-4-1706 (tr. 18/4)
Coen Lammertsen Mackali, j.m. geassisteert met desselfs vader
Willemijna Jacobs, jd. beijde van Dordrecht en wonende in den Hermensuijsstraet geassist met de wed van Nicolaas Bel haer goede kennis
(dese persoonen moeten heden 18 april hier 1, 2 en 3de geboden hebben door order van de heer Burgemeester)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1706.pdf]
- otr. (voor 't gerecht) Dordrecht 31-7-1718 (tr. 2/10)
Coenraet Makkalij, wedn van Dordregt woont in den Heermanssuijsstraet, met
Ariaentie van Oort wed Isak Finman van Dordregt woont in den Heermanssuijsstraet
[http://files.archieven.nl/46/f/11.89/11_89_1717.pdf]

Kinderen eerste huwelijk:
1. Coenraad, ged. Dordrecht 26-11-1706, zoon van Koen Lambertse en Jacomijntje Jacobs, volgt Va.
2. Lambert, ged. Dordrecht 2-9-1708.
3. Lammerst, ged. Dordrecht 16-2-1710, zoon van Koen Lammertsz en Willemijntje Jacobs.
4. Lijsbeth, ged. Dordrecht 22-6-1712, dochter van Koen Lammertsz en Willemijntje Jacobs.
5. Lambert, ged. Dordrecht 19-2-1714, zoon van Coen Lambertsz en Wilhelmina Jacobs.
6. Eduard, ged. Dordrecht 11-3-1716.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Bastejana, ged. Dordrecht 21-9-1720.
2. Aert, ged. Dordrecht 21-8-1722, zoon van Coenraat Makalie en Ariaantie van Noort.

IVc. Hendrikjie Makalij (Maekaelie), ged. Dordrecht 16-10-1694, jonge dogter van Dordregt woont in den Heermanssuijsstraet geassisteert met Lena van Setten wed Anthonij Kramers haer nigt (1727), otr/tr. Dordrecht 17-10/4-11-1727 Engel van der Kaa, jongman van Dordregt woont in den Hermanssuijsstraet geassisteert met Maria van Rijk huijsvr van Cornelis van der Kaa zijn moeder (1727).
NB.
- otr. Dordrecht (voor 't gerecht) 17-10-1727 (tr 4/11 door Do. Meurs)
Engel van der Kaa, jongman van Dordregt woont in den Hermanssuijsstraet geassisteert met Maria van Rijk huijsvr van Cornelis van der Kaa zijn moeder, met
Hendrikje Makalij, jonge dogter van Dordregt woont in den Heermanssuijsstraet, geassisteert met Lena van Setten wed Anthonij Kramers haer nigt.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.89/11_89_1727.pdf]

Kinderen:
1. Cornelis van der Kaa, ged. Dordrecht 21-2-1728.
2. Lammert van der Kaa, ged. Dordrecht 15-4-1729, zoon van Engel van der Kaa en Hendrikje Maekaelie.
3. Cornelis van der Kaa, ged. Dordrecht 6-6-1731.
4. Marijke van der Kaa, ged. Dordrecht 8-7-1733.
5. Engel van der Kaa, ged. Dordrecht 7-3-1736.
6. Eleonora van der Kaa, ged. Dordrecht 17-7-1737.

VIc. Eduard Mackalie (Eduwart Mackaeij), ged. Dordrecht 5-1-1699, jongman van Dordregt woont in den Heermansuijsstraat geassisteert met Lambert Makkaaij zijn vader (1722), otr. Dordrecht 5-6-1722 Tanneke van Sitteren (van Cittert)t, jonge dogter van Dordregt woont in de Wingertstraat met Dirkje Stoffelsse wed Mattijs van Sittert haer moeder (1722).
NB.
- otr. Dordrecht (voor 't gerecht) 5-6-1722 (tr 21.6 door Do. Vrolikhert)
Eduart Makkaaij, jongman van Dordregt woont in den Heermansuijsstraat geassisteert met Lambert Makkaaij zijn vader
Tanneke van Sittert, jonge dogter van Dordregt woont in de Wingertstraat met Dirkje Stoffelsse wed Mattijs van Sittert haer moeder
[http://files.archieven.nl/46/f/11.89/11_89_1722.pdf]

Kinderen:
1. Leonora, ged. Dordrecht 27-5-1723, volgt Vb.
2. Dirksje, ged. Dordrecht 25-4-1725, dochter van Eduwart Mackaeij en Tanneke van Cittert.

* * * GENERATIE 5 * * *

Va. Coenraed Mackalje (Koen Makaij), ged. Dordrecht 26-11-1706, jongman van Dordrecht woont aen den Noordendijk bij mondelingh consent van Koenraet Makkalij sijn vader (1732), otr/tr. Dordrecht 14/30-3-1732 Janna Verbleck (Janneke Voorbleek), jongedogter van Dordrecht woont in de Vriesestraet geass. met Aletta van Oort wed Jan Jansse Verbleek haer moeder (1732).
NB.
- otr. Dordrecht 14-3-1732 (tr. 30/3 door D. Bosschaert)
Koenraet Makkalij, jongman van Dordrecht woont aen den Noordendijk bij mondelingh consent van Koenraet Makkalij sijn vader, met
Jannetje Verbleek, jongedogter van Dordrecht woont in de Vriesestraet geass. met Aletta van Oort wed Jan Jansse Verbleek haer moeder
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1732.pdf]

Kinderen:
1. Willemijna, ged. Dordrecht 3-8-1732.
2. Alida, ged. Dordrecht 24-3-1734, dochter van Koen Makaij en Jannetje van Blik.
3. Willemina, ged. Dordrecht 2-4-1736, dochter van Koen Mackalij en Janneke Voorbleek.
4. Alida, ged. Dordrecht 11-10-1738, dochter van Coenraat Makaljie en Jannetjie Verbleek.
5. Koen, ged. Dordrecht 23-2-1742, zoon van Koen Makkelie en Jannetje Verbek, volgt VI.

Vb. Leonora Mackaij (Leonora Macali/Makkalie), ged. Dordrecht 27-5-1723, otr. Dordrecht 16-11-1757 Adrianus Ridderhof,
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1757.pdf]

Kinderen:
1. Jenneke, ged. Dordrecht 16-2-1748.
2. Jenneke, ged. Dordrecht 26-7-1754, dochter van Adriaen Ridderhof en Leonora Macali.
3. Adriana, ged. Dordrecht 28-12-1756.
4. Lammert, ged. Dordrecht 7-12-1762.
5. Lamert, ged. Dordrecht 4-4-1764.

* * * GENERATIE 6 * * *

VI. Coenraed Makalie (Maenkulie), ged. Dordrecht 23-2-1742, otr. Dordrecht 11-10-1764 Neeltje Vliegenthardt (Vlieghaert; Vlieg in 't hart)
Kinderen:
1. Neeltje, ged. Dordrecht 3-4-1765, volgt VIIa.
2. Coenraad, ged. Dordrecht 4-3-1769, volgt VIIb.
3. Johannes, ged. Dordrecht 20-10-1770, volgt VIIc.
4. Jannetje, ged. Dordrecht 23-12-1772.
5. Jannegie, ged. Dordrecht 27-8-1774.
6. Johannes, ged. Dordrecht 20-7-1776.
7. Jennegje, ged. Dordrecht 25-8-1779.

* * * GENERATIE 7 * * *

VIIa. Neeltje Mackaij, ged. Dordrecht 3-4-1765.
NB.
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Slikveld D0204
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Neeltje Mackaij
Ongehuwd: -
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: dienstbode
Classis: 41
Somma: 0-10-0
Aanmerkingen: 0-10-0
Folionummer en bron: 15 van archiefstuk SAD 5-897


VIIb. Coenraat Macalie (Makkali, Makari, Makalie, Makhlij, Makklij), ged. Dordrecht 4-3-1769 (64 jr in 1832), arbeider/Nieuwkerkhof C488 met 3 kinderen (belasting 1808), opperman (1813), opperman (1832), otr. Dordrecht 25-7-1793 Adriana/Adriaantje Rietvelt, geb. 1766 (66 jr in 1832).
NB.
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Nieuwkerkhof C0488
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Coenraad Mackaij
  Ongehuwd: - Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 3
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: arbeider
  Classis: - Somma: - Aanmerkingen: behoeftig
  Folionummer en bron: 038 van archiefstuk SAD 5-896
  +
  Coenraad Mackaij arbeider Nieuwkerkhof C0488
  Cornelia Mackaij dienstbode Groenmarkt A282
  Cornelis Mackaij winkelier Voorstraat D0777
  Jacoba Mackaij dienstbode Voorstraat C0033
  Jan Mackaij schuitevoerder Blijenhoek C0306
  Neeltje Mackaij dienstbode Slikveld D0204
  de wed.e Makaij baaker Kolfstraat C1735
  J. Makaij viskoper Varkemarkt A388
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : Counraat Makkelie
  Ouderdom : 1775 (-)
  Beroep : opperman
  Woonplaats : C0502
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 07
  Titel lijst : Naamlijst der getrouwde Manspersoonen den ouderdom van 17 tot 46 jaaren bereikt hebbende behoorende tot Wijk No. 7 binnen Dordrecht.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814)(wijk 1 t/m 20; lijsten van ca 3020 mannen)
  Naam : Coenraat Makkelie
  Geboren : 1775
  Beroep : -
  Woonplaats : C0502
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 07
  Titel lijst : Naamlijst van de Manspersonen van de 17 tot 50.
  Datum lijst : Dordt 3 September 1814 (get.) Jan de Koningh
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

Kinderen:
1. Coenraat, ged. Dordrecht 19-8-1794.
2. Neeltje, ged. Dordrecht 14-6-1796, volgt VIIIa.
3. Koenraad, ged. Dordrecht 22-10-1798.
4. Gelou, ged. Dordrecht 7-12-1800, arbeider, tr. Dordrecht 3-8-1825 Maria Boers, dienstbaar, dochter van Pieter Boers en Kora Bartijn.
5. Coenraad Makkali, ged. Dordrecht 31-10-1805, volgt VIIIb.

VIIc. Johannes Mackaij, ged. Dordrecht 20-10-1770.
NB.
-- [1788] Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
Datum : 22-06-1788
Beroepsgroep : gilden: klijne schippers
Naam : Jan Makaij
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)

-- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Jan Mackaij
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0306
Biljet (of arm) : arm
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Blijenhoek C0306
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Jan Mackaij
Ongehuwd: 4
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 3
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: schuitevoerder
Classis: -
Somma: -
Aanmerkingen: behoeftig
Folionummer en bron: 024 van archiefstuk SAD 5-896

* * * GENERATIE 8 * * *

VIIIa. Neeltje Mackelie, geb. 1796, zonder beroep/64 jaar (1861), overl. 1861/1874, tr. Arie Engels, overl. 7-2-1861
NB.
Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (17)
  Neeltje MACKELIE
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383
  Deel 8 Bladzijde 567
  Geboortejaar 1796
- Aktenummer 46 Aktedatum 24-04-1861 Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 132
  Bruidegom Johannes Makkaaij Geboorteplaats Dordrecht Leeftijd 25
  Bruid Maria Engels [natuurlijke erkende dochter] Geboorteplaats Dordrecht Leeftijd 24
  Vader Bruidegom Johannes Makkaaij / Moeder Bruidegom Johanna van Es
  Vader Bruid Arie Engels [+ 7-2-1861] / Moeder Bruid Neeltje MACKELIE [zonder beroep, 64 jaar]
  [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.132/1861-0046.pdf]

Kinderen:
1. Arie Engels, geb. Dordrecht 1830 (44 in 1874), tr. Dordrecht 27-05-1874 Adriana Makkali, zoon van Coenraad Makkali en Margrieta Ouborg.
2. Maria Engels, geb. Dordrecht 1837 (24 in 1861; natuurlijke erkende dochter), tr. Dordrecht 24-04-1861 Johannes Makkaaij, zoon van Johannes Makkaaij en Johanna van Es.

VIIIb. Coenraad Makkali, ged. Dordrecht 31-10-1805, schutter (1832), tr. Dordrecht 27-6-1832 (met toestemming vd kapitein, kommanderende ad interim het Eerste Bataillon vierde afdeeling Zuid-Hollandsche Schutterij) Margrieta Ouborg, geb. Dordrecht (25 in 1832), dochter van Cornelis Ouborg (arbeider) en Geertrui Ievens (overleden voor 1832).
NB.
- Aktenummer 82 Aktedatum27-05-1874 PlaatsnaamDordrecht
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer145
  Bruidegom Arie Engels Geboorteplaats  Dordrecht Leeftijd  44
  Bruid Adriana Makkali Geboorteplaats  Dordrecht Leeftijd  44
  Vader Bruidegom  Arie Engels [overleden] / Moeder Bruidegom  Neeltje Makkeli  [overleden]
  Vader Bruid  Coenraad Makkali [overleden] / Moeder Bruid  Margrieta Ouborg [te Dordrecht wonende]
  [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.145/1874-0082.pdf]

Kinderen:
1. Adriana Makkali, geb. Dordrecht 1829, volgt IXa.
2. Geertruij Makkelie, geb. 1835, tr. Dordrecht 29-8-1866 Jacob Zwanenburg.
3. Koenraat Makkelie, geb. 1840, volgt IXb.

* * * GENERATIE 9 * * *

IXa. Adriana Makkali, geb. Dordrecht 1830, dochter van Coenraad Makkali en Margrieta Ouborg, tr. Dordrecht 27-5-1874 Arie Engels, geb. Dordrecht 1830 (44 in 1874).
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 E
  Adriana Engels - Makkelie
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 435-516
  Deel S Bladzijde 1077

IXb. Koenraat Makkelie, geb. 1840, tr. Dordrecht 22-03-1865 Helena Pieternella Stolk
Kinderen:
1. Koenraad Makkelie, geb. Dordrecht 10-11-1865.
2. Leendert Koenraat Makkelie, geb. Dordrecht 05-10-1866.
3. Koenraat Makkelie, geb. Dordrecht 23-2-1868.
4. Johanna Elizabeth Makkelie, geb. Dordrecht 09-03-1873.
5. Leendert Gerrit Gerardus Makkelie, geb. Dordrecht 17-05-1874.
6. Gerardus Pieter Makkelie, geb. Dordrecht 18-07-1876.
7. Adriana Margrietha Makkelie, geb. Dordrecht 27-01-1880.

* * * GENERATIE 10 * * *

Xa. Koenraad Makkelie, tr. Dordrecht 20-11-1889 Gerdiena Jansen
Kinderen:
1. Koenraat Gerardus Makkelie, geb. Dordrecht 22-11-1889.
2. Johannes Makkelie, geb. Dordrecht 09-09-1891.
3. Koenraat Gerardus Makkelie, geb. Dordrecht 02-01-1894, tr. Dordrecht 09-09-1920 Wilhelmina de Vormer.
4. Pieter Makkelie, geb. Dordrecht 23-01-1896.
5. Gerardus Pieter Makkelie, geb. Dordrecht 03-10-1897.
6. Leendert Makkelie, geb. Dordrecht 06-04-1900, tr. Dordrecht 1-12-1927 Maartje Roozendaal.
7. Marinus Makkelie, geb. Dordrecht 10-10-1902.
8. Gerdiena Makkelie, geb. Dordrecht 1907, tr. Dordrecht 07-11-1929 Willem Anthonie Govert Schaap.
9. Anna Catharina Makkelie, geb. Dordrecht 1909, tr. Dordrecht 27-11-1930 Adrianus Hendrik Schaap

Xb. Gerardus Pieter Makkelie, geb. Dordrecht 18-7-1876, tr. Dordrecht 17-9-1896 Johanna Schotel
Kinderen:
1. Helena Pieternella Makkelie, geb. Dordrecht 1-11-1896, tr. Dordrecht 30-9-1915 Cornelis Bosua.
2. Aletta Johanna Makkelie, geb. Dordrecht 13-6-1898, tr. Dordrecht 26-8-1926 Herbert Sprangers.
3. Koenraad Makkelie, geb. Dordrecht 25-1-1900, volgt XI.
4. Johanna Makkelie, geb. Dordrecht 2-11-1902.
5. Margaretha Adriana Makkelie, geb. Dordrecht 1908, tr. Dordrecht 16-10-1930 Cornelis Bezemer.

* * * GENERATIE 11 * * *

XI. Koenraad Makkelie, geb. Dordrecht 25-1-1900, tr. Dordrecht 12-1-1922 Gerarda Helena van de Kamp, geb. Dordrecht 1902.

FRAGMENT
Hendrik/Antonij/Ferdinand Makkaij

- I. Hendrik Mackaij
NB.
- Heijndrik Willems, tr. Ariaentje Antonis
   Kinderen:
   1. Hendrik, ged. Dordrecht 25-11-1695
- Hendrik Willemse, tr. Ariaantje Hendricx
   Kinderen:
   1. Maria, ged. Dordrecht 17-11-1698

Kinderen:
1. Hendrik
2. Antonij

IIa. Hendrik Mackaij, jongman van Dordregt woont in het Toornstraetje geassisteert met Hendrik Makkaaij zijn vader (1718), otr/tr. Dordrecht 31-7/14-8-1718 Geertruij Vremt (Vreemt), jongedogter van Dordregt woont bij de Nieuwkerkstraet geassisteert met geertruijt van Elsloo wed Teunis Vremt haer moeder (1718).
NB.
- otr. (voor 't gerecht) Dordrecht 31-7-1718 (tr. 14/8)
Hendrik Makkaaij, jongman van Dordregt woont in het Toornstraetje geassisteert met Hendrik Makkaaij zijn vader, met
Geertruij Vremt, jongedogter van Dordregt woont bij de Nieuwkerkstraet geassisteert met Geertruijt van Elsloo wed Teunis Vremt haer moeder
[http://files.archieven.nl/46/f/11.89/11_89_1717.pdf]

Kinderen:
1. Antonij, ged. Dordrecht 13-1-1719.
2. Hendrik, ged. Dordrecht 2-11-1720.
3. Geertruij, ged. Dordrecht 1-8-1722.
4. Teunis, ged. Dordrecht 6-8-1724.
5. Jan, ged. Dordrecht 27-2-1728.
6. Teunis, ged. Dordrecht 8-9-1730.
7. Geertruij, ged. Dordrecht 23-8-1733.

IIb. Antonij Hendrickse Makkaij, j.m. van Dordregt woont in de Torenstrtaet geassisteert met sijn vader (1711), otr. Dordrecht 19-4-1711 Marina Constant, ged. Dordrecht 15-10-1683,  j.d. van Dordregt woont op de Lindegragt geassis.t met Jenneke Konstant desselds muij (1711), dochter van Ferdinand Constant.
NB.
- otr. (voor 't gerecht) Dordrecht 19-4-1711 (tr. 3/5)
Anthonij Hendrickse, j.m. woont in de Torenstrtaet geassisteert met sijn vader
Marija Constant, j.d. woont op de Lindegragt beijde van Dordregt geassis.t met Jenneke Konstant desselds muij
[http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1711.pdf]

Kinderen:
1. Hendrik, ged. Dordrecht 28-11-1711.
2. Lijsbeth, ged. Dordrecht 16-10-1712.
3. Ariaantje, ged. Dordrecht 6-2-1714.
4. Ferdinand, ged. Dordrecht 22-3-1716, volgt III.
5. Heijltje, ged. Dordrecht 10-10-1717.
6. Lijsbeth, ged. Dordrecht 26-3-1719.

III. Ferdinant Mackaa, ged. Dordrecht 22-3-1716, j.m. van Dordt en woonen in het Rietdijkstraetje geadsist. met zijn vaeder Anthonij Makaij (1755), otr. Dordrecht 24-7-1755 Neeltje Storm j.d. van Dordt en woonen in het Rietdijkstraetje geadsist met haer vaeder Pieter Storm (1755).
NB.
- otr. (voor 't gerecht) Dordrecht 24-7-1755 (10/8)
Ferdinant Makaij, j.m. geadsist. met zijn vaeder Anthonij Makaij
Neeltje Storm, j.d. beijde van Dordt en woonen in het Rietdijkstraetje geadsist met haer vaeder Pieter Storm
[http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1754.pdf]
- [1788] Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
Datum : 18-05-1788
Beroepsgroep : gilden: mazelaars
Naam : Ferdinant Makaij
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)

Kinderen:
1. Merrijna, ged. Dordrecht 6-10-1756
2. Jacomijna, ged. Dordrecht 2-12-1758, volgt IVa
3. Anthonij, ged. Dordrecht 29-1-1763, volgt IVb.

IVa. Jacomina Makkaij, ged. Dordrecht 2-12-1758, tr. Gerrit Gens 
Kinderen:
1. Ferdinand, ged. Dordrecht 18-3-1798.

IVb. Anthonij Mackaij, ged. Dordrecht 29-1-1763, otr. Dordrecht 8-5-1788 Hendrika van Persijn
NB.
- Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : A. Mackaij
Leeftijd : 33
Woonplaats : C0869
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
Naam : Antonij Mackaaij
Woonplaats (info): C0869
Grondvergadering (kiesdistrict) : 14e grondvergadering vanaf C827 tot en met C942 (over 497 zielen)
Lijst : lijst (2) wijk C
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
- Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : wed. Antonie (geb. Hendrika van Persijn) Mackaaij
Woonplaats : D1076 geheel
Beroep : werkster
Belasting (of huurwaarde?): 15
Folionummer : 45
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- [1813] Grondbelasting bebouwde eigendommen 1813 (Keizerlijk decreet van 7 januari 1813)
Émargemens (ondertekening): 1813-10-18
Art.: 1245
NOMS, PRÉNOMS et demeures des propriétaires et usefruitiers: veuve Mackaaij née Hendrika van Persijn
demeurant à [-] payera pour sa cote part dans les impositions extraordinaires
ordonnées pour 1813 d'après sa taxe primitive qui s'élève à [-] Une somme de [-]
Montant de la taxe dans la contribution foncière des baties pour 1813: 22,04
Montant total des impositions extraordinaires en principal, frais de confection des roles et de perception: 0,33
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 256
- [1817] Datering 11-03-1817 Soort akte overdracht
Koper willem van de weg, handelaar
Verkoper hendrika van persijn (weduwe), particulier
Straatnaam gevulde gracht Bijzonderheden wijk d 1076
Overige personen mackaaij (overleden)
Folionummer 4 Aktenummer 3 Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 3

Kinderen:
1. Neeltje, ged. Dordrecht 5-10-1788.
2. Johannes Marinus, ged. Dordrecht 30-1-1791, tr. Dordrecht 16-5-1821 Anna van Es
3. Nansje, ged. Dordrecht 7-7-1793.
4. Elisabeth, ged. Dordrecht 10-3-1796, tr. Dordrecht 26-4-1820 Joost van Engelen.
5. Ferdinand, ged. Dordrecht 2-4-1798.

OVERIGE
GEGEVENS

- Willem Eduwarts, jongman van Breda Soldaet onder colonel Goring (1636), otr. Dordrecht 10-8-1636 Grietien Arents
NB.
- otr. Dordrecht (trouwbeoek Augustijnen kerk) 10-8-1636 (tr 2 sept 1636)
Willem Eduard, jongman van Breda, Soldaet onder colonel Goring, met
Grietgen Arien Hendrix dochter van Dordrecht, beijde wonende inde Harinckstraet(?).
[http://files.archieven.nl/46/f/11.19/11_19_1635.pdf]

Kinderen:
1. Eduwart, ged. Dordrecht april 1638

- Cornelis Mackellis, tr. Margarite Garrets
Kinderen:
1. Cornelia, ged. Dordrecht 7-7-1645.

- Jan Macklijn, tr. Belijken Jochems
Kinderen:
1. Thomas, ged. Dordrecht 25-6-1659.
2. Jochem & Lijsbeth, ged. Dordrecht 2-11-1661.

- Johannes Makkes, j.m. gebooren te Hammeren in 't Brandenburgse, Soldaet in 't Regiment van den generaal Gelinstra onder den Capp.tn Hartell in quarnisoen tot Arnhem, otr Dordrecht 24-1-1743 Willemina van der Beij
NB.
- otr Dordrecht (voor 't gerecht) 24-1-1743 (tr. 10/4)
Johannes Mackus, j.m. gebooren te Hammeren in 't Brandenburgse, Soldaet in 't Regiment van den generaal Gelinstra onder den Capp.tn Hartell in quarnisoen tot Arnhem, met
Willemijna van der Beijen j.d. van Dordrecht beijde woonen in de Krommen Elleboogh geassist met haare moeder Stijntje Steenwijk wed van Jan van der Beij
(2 aug 1776 copie van deze aantekening gegeven)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1743.pdf]

Kinderen:
1. Anna Margrita, ged. Dordrecht 25-5-1743.
2. Stijntje, ged. Dordrecht 29-6-1746.
3. Hendrica, ged. Dordrecht 14-8-1748.

- Gijsbetje Mackay, otr. Dordrecht 11-2-1703 Ewout de Vries
Kinderen:
1. Maeijken, ged. Dordrecht 15-4-1705

- Willem Mackaij, geb. voor ca 1693, j.m. van Dordt woont in de Torenstraet geassist. met zijn vader (1713), otr/tr. Dordrecht 8/22-10-1713 Ariaantie Ariens, wed van Hendrick Verdijs, van Dordt en wonende in de Rietdijckstraet geassist. met Sara Jacobs haer goede bekende (1713).
NB.
- otr. (voor 't gerecht) Dordrecht 8-10-1713 (tr. 22/10)
Willem Mackaeij, j.m. woont in de Torenstraet geassist. met zijn vader, met
Ariaentie Ariensz wed van Hendrick Verdijs, beijde van Dordt en wonende in de Rietdijckstraet geassist. met Sara Jacobs haer goede bekende
[http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1713.pdf]

Kinderen:
1. Maeijke, ged. Dordrecht 10-11-1714, dochter van Willem Makkaeij en Ariaentie Ariens.
2. Henrick, ged. Dordrecht 28-3-1716, zoon van Willem Mackaij en Arientje Ariens. 
3. Maeike, ged. Dordrecht 12-12-1717.
4. Hendrik, ged. Dordrecht 9-9-1721.

- Maria Mackaij, tr. Albert de Bruijn 
Kinderen:
1. Hilligje de Bruijn, ged. Dordrecht 6-3-1729.
2. Jan de Bruijn, ged. Dordrecht 1-12-1730.
3. Ariaentje de Bruijn, ged. Dordrecht 14-12-1732.
4. Antonjie de Bruijn, ged. Dordrecht 30-11-1738.
5. Antonij de Bruijn, ged. Dordrecht 19-3-1741.

- Anna Mackaij, otr. Dordrecht 7-10-1729 Cornelis Kroes, 
Kinderen:
1. Jacob Kroes, ged. Dordrecht 6-8-1732.

- Adriana Mackaaij, tr. Pieter Dubbelt
Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht 1-5-1744.
2. Matthijs, ged. Dordrecht 16-8-1747
3. Mattijs, ged. Dordrecht 10-1-1753.

- Jan Mackaij, tr. Teuntje Mackaij
Kinderen:
1. Henderika, ged. Dordrecht 10-5-1767.

- Anna Maria Mackaij (Mieke Mackaij), tr. Jan/Johannes Stoel
Kinderen:
1. Johanna Stoel, ged. Dordrecht 7-4-1775.
2. Lijsje Stoel, ged. Dordrecht 20-9-1776.
3. Johannes Stoel, ged. Dordrecht 20-3-1779.

- I. Roeland Mackaij, jongman van Dordregt woont in het Rietdijkstraetje geassisteert met Ariaentie Blok wed Hendrik Makka zijn moeder (1730), otr. Dordrecht 14-4-1730 Cornelia Bate, wed Jan Wallim van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geass. met Heijltie Morré wed Pieter Baten haer moeder (1730).
NB.
- otr. (voor 't gerecht) Dordrecht 14-4-1730 (tr. 30/4)
Roelant Makka, jongman van Dordregt woont in het Rietdijkstraetje geassisteert met Ariaentie Blok wed Hendrik Makka zijn moeder
Cornelia Baten wed Jan Wallim van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geass. met Heijltie Morré wed Pieter Baten haer moeder
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1730.pdf
 - [1739] Datering 01-10-1739 Soort akte hypotheek
Plaatsnaam Dordrecht Naam object in de omgeving van sluispoort
Straatnaam hoogt
Buur matthijs montre / teunis swartouw (weduwe van)
Schuldeiser catharina elisabeth de vries
Schuldenaar johannes baggerman
overige personen roeland mackaij (huisvrouw van)
Bedrag f 200
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
Inventarisnummer 819 Folionummer 149v Aktenummer 1
Bijzonderheden het onderpand is buiten de sluispoort, bij de stenen molen in het afgaan van de hoogt gelegen.
 - [1759] Datering 19-06-1759 Soort akte overdracht
Koper arnoldus backer / johannes backer
Verkoper hilmar backer, raffinadeur
Straatnaam kalkhaven
Buur jacob van dongen / roeland mackaij
Overige personen jacobus van der elst
Bedrag f 3000 Folionummer 177v Aktenummer 1
Bijzonderheden jacobus van der elst is voor de helft eigenaar van het verkochte object.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 826
 - [1766] Datering 07-10-1766 Soort akte overdracht
Verkoper roeland mackaij
Straatnaam kalkhaven
Koper/Buur pieter bornwater, koopman Bedrag f 1600
Folionummer 50 Aktenummer 2
Bijzonderheden het object is naast raffinaderij van backer en van der elst gelegen.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 829

Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht 22-10-1732, zoon van Roelant Maka en Cornelia Bate.
2. Ariaantjie, ged. Dordrecht 1-12-1733.
3. Pieter, ged. Dordrecht 16-3-1735.
4. Adriana, ged. Dordrecht 17-1-1739
5. Hendrik, ged. Dordrecht 8-11-1739.
6. Antonie, ged. Dordrecht 28-7-1740, zoon van Roeland Makaeij en Cornelia Catem
7. Adriana, ged. Dordrecht 2-8-1742
8. Cornelia, ged. Dordrecht 16-1-1745.

II. Anthonij Mackaij, ged. Dordrecht 28-7-1740, tr. Anna Maria Voogt, overl. na 1826.
NB.
- Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : wed. Antonij (geb. Anna Maria Voogd) Makkaaij
Woonplaats : C1625 geheel
Beroep : baaker
Belasting (of huurwaarde?): 15
Folionummer : 61
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

Kinderen:
1. Cornelia Levina, geb. 1778, tr. (1) Dordrecht 28-10-1812 Adrianus Sprangers, tr. (2) Dordrecht 26-07-1826 Hendrik Louman.
2. Adriana, ged. Dordrecht 20-12-1786.
3. Roeland, ged. Dordrecht 4-8-1789, volgt III.

III. Roeland Makaij (Mackaaij), ged. Dordrecht 4-8-1789, winkelkencht/C1780 (1813), tr. Oud-Beijerland 28-09-1815 Maria van Meel, geb. Oud-Beijerland, dochter van Hendrik van Meel en Jannetje Borsboom.
NB.
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Roeland Makaij
Ouderdom : 1789 (-)
Beroep : winkelknegt
Woonplaats : C1780
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 13
Titel lijst : Lijst der Ongehuwde Manspersoonen in de Wijk N. 13.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- Dordrechtsche Courant 03-10-1815 
Huwelijk : Roeland Mackaaij en Maria van Meel, Oud-Beijerland


- I. Joannes Makaij (Jacobus Makaij), overl. Dordrecht 18-7-1813, tr. Magdalena van den Brink, overl. De Mijl 13-5-1823.
Kinderen:
1. Bernardus Stoffel Makaaij, geb. Dordrecht 1795
2. Jacoba Josepha Makaij, geb. Dordrecht 1796, tr. Dordrecht 24-10-1849 Christianus Simon van Dooren
3. Cornelia Catharina Makaij, geb. 1800, tr. Dordrecht 19-10-1825 IJsbrand Boers
4. Lucia Catharina Jacoba Makaijj, geb. 1802, tr. Dordrecht 11-02-1829 Dirk Ridderhoff
5. Maria Magdalena Makaij, geb. 1803, tr. Dordrecht 08-02-1832 Harm Heeres Bakker

II. Bernardus Stoffel Makaaij, geb. Dordrecht 1795, tapper (1832), tr. (1) Dordrecht 9-9-1829 Johanna de Swart, geb. Staphorst, dochter van Wierd de Swart en Dora Jans Couenberg, tr. (2) Dordrecht 17-4-1839 Maria Cornelia Sluijters, tr. (3) Dordrecht 17-12-1845 Geertrui de Vries.
NB.
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Bernardus Makaaij
Ouderdom : 1795 (-)
Beroep : vleeshouwersknegt
Woonplaats : C0801
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 08
Titel lijst : Naamlijst der Ongetrouwde Manspersoone den
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- [1824] Datering 05-06-1824 Soort akte overdracht
Koper bernardus mackaij, tapper
Verkoper jan de groot, particulier
Straatnaam wijngaardstraat Bijzonderheden wijk c 461
Folionummer 89 Aktenummer 3 Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
- [1826] Datering 23-06-1826 Soort akte overdracht
Koper bernardus mackaij, tapper
Verkoper neeltje van driel (weduwe), huisbaas
Straatnaam steegoversloot Bijzonderheden wijk c 1178
Overige personen adrianus voskamp (overleden)
Folionummer 130 Aktenummer 8
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
- [1827] Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 1190
Afschrijvingen: 20 Sept f 25,20; 5 Dec f 9,45; 7 Jan f 3,15=f 37,80
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer B. Mackaij (wonende in wijk C1178)
is schuldig: Als: tapper, 6B
Bedrag der regten in hoofdsom: 30,00
26 opcenten: 7,80
Folionummer: 238
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885
- [1829] Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
Woonplaats: C1178 geheel
Naam: Bernardus Mackaaij
Huur(waarde): f 60
Drie procent: f 1,80
Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): f 0,90 / f 0,90
Negen procent: f 5,40
Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): f 2,70 / f 2,70
Folionummer: 36
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322
- [1831] Datering 07-05-1831 Soort akte overdracht
  Koper bernardus mackaij, tapper
  Verkoper gilles van cleef, commies
  Straatnaam augustijnenkamp Bijzonderheden wijk c 1136
  Folionummer 221 Aktenummer 6 Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
- [1831] Datering 02-04-1831 Soort akte overdracht
  Koper cornelis van kooten, tapper / bernardus mackaij, tapper
  Verkoper jan stoel, huisbaas
  straatnaam vrankenstraat Bijzonderheden wijk c 656
  Folionummer 219 Aktenummer 5
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

- [1832] Datering 15-02-1832 Soort akte overdracht
  Koper bernardus mackaaij, tapper
  Verkoper arie vink woutersz., bakker
  Straatnaam raamstraat Bijzonderheden wijk d 601
  Folionummer 235 Aktenummer 8
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
- [1832] Datering 09-03-1832 Soort akte overdracht
  Koper cornelis van kooten, koopman
  Verkoper cornelis van kooten, tapper / Bernardus mackaij, tapper
  Straatnaam vrankenstraat Folionummer 235 Aktenummer 2 Bijzonderheden wijk c 656
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
- [1832] Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht Wijk A-B-C-D-E/MW
Volgnummer : 021
Naam : Bernardus Makaaij
Ouderdom : 37
Beroep : tapper en slijter
Woonplaats : C1178 Steegoversloot
Ongehuwd/gehuwd/wedn : gehuwd (- kinderen)
Boek : gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk C no 1100-1702
Bron : SAD 5-559
- Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814) (wijk 1 t/m 20; lijsten van ca 3020 mannen)
Naam : Bernardus Mackaaij
Geboren : 1795
Beroep : niets
Woonplaats : C0801
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 08
Titel lijst : Naamlijst der Manspersoonen den ouderdom van 17 tot 50 Jaren bereikt hebbende, gehorende tot Wijk N. 8 binnen Dordrecht.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

- Cornelis Mackaij
NB.
- Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
Naam : Cornelis Mackaij
Woonplaats (info): D0708
Grondvergadering (kiesdistrict) : 28ste grondvergadering D684 tot D779
Opmerkingen :
Lijst : lijst (1) wijk D met: Let. D (870)
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
+
Naam : C. Makcaij
Woonplaats (info): D0708
Grondvergadering (kiesdistrict) : -
Lijst : Lijst der Apparente Stemgerechtigde Burgers binnen Dordrecht en de Merwede, wonende in het Kwartier D
Bron : SAD 4, inventarisnr. 9b
+
Naam : Cornelis Makaij
Woonplaats (info): D0708
Grondvergadering (kiesdistrict) : 28e grondvergadering vanaf D674 tot en met D810
Lijst : lijst (3) wijk D
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
 - [1813] Datering 02-02-1813 Soort akte overdracht
Koper cornelis mackaij, winkelier
Verkoper j.j. bauduin, kantoorcommies / johannes breugel, zadelmaker/ catharina breugel (weduwe), particulier/ johanna jacoba breugel / a.j. kooijmans/ theodorus van os, koopman
Straatnaam voorstraat Bijzonderheden wijk d723
Overige personen gerardus veltman (overleden)
Folionummer 6 Aktenummer 6
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 2
 - [1828] Datering 04-10-1828 Soort akte overdracht
  Koper johannes van baekel, suikerraffinadeursknecht
  Verkoper cornelis mackaaij, winkelier
  Straatnaam vest Bijzonderheden wijk d819
  Folionummer 176 Aktenummer 6 Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
 - [1829] Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
Woonplaats: D0723 geheel
Naam: Cornelis Mackaij
Huur(waarde): f 60
Drie procent: f 1,80
Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / -
Negen procent: f 5,40
Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / -
Opmerking: onvermogend
Folionummer: 54
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322
 - [1831] Datering 02-09-1831 Soort akte overdracht
  Koper cornelis mackaij, particulier
  Verkoper johanna akerval, particulier
  straatnaam voorstraat Bijzonderheden wijk d32
  Folionummer 239 Aktenummer 7
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
 - [1831] Datering 22-03-1831 Soort akte overdracht
  Koper maria theresia mackaij, tapper / Adrianus simonis, tapper
  Verkoper cornelis mackaaij, huisbaas
  Straatnaam voorstraat Bijzonderheden wijk d 723
  Folionummer 224 Aktenummer 4
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
 - [1832] Achternaam Voornaam Plaats Sectie Kadastraalnr Wijk Perceel 
  Hoekum? wed. Theod. Mackaij C.J. Dordrecht H 44 D 40 
  Mackaij Bernardus Dordrecht H 1362 C 1178 
  Mackaij Bernardus Christoffel Dordrecht G 780 C 461 
  Mackaij Cornelis Dordrecht H 73 D 723 


- Jacobus Makaaij
NB.
- Datering 16-10-1760 Soort akte overdracht
Koper jacobus mackaij, kurksnijder
Verkoper jacob brants
Naam object in de omgeving van raaphoutje
Straatnaam vest/bagijnhof
Buur van rije (weduwe van) / sloot
Bedrag f 31,- +10st
Folionummer 66v Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is bij het raaphoutje gelegen.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 827
- Datering 30-07-1761 Soort akte overdracht
Koper cornelis mackaij / jacobus mackaij
Straatnaam vest/bagijnhof
Vorige eigenaar willem van rijen
Curator jan van der star, notaris
Bedrag f 130
Folionummer 113v Aktenummer 1
Bijzonderheden het betreft drie objecten.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 827
- [1798] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : Jacob.s Makkij
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0566
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F) (8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
Naam : Jacobus Makaaij
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0028
Biljet (of arm) : biljet
Paginanummer : 02
Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)


- Petrus Adrianus Makaaij, geb. 1797, hofmeester (1832), overl. Dordrecht 8-7-1833 (32 jaar), tr. Wilhelmina Cornelia Kivits.
NB.
- Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825) NB. weerbare mannen tussen de 18 en 50 jaar
Volgnummer : 091
Naam : Petrus Adrianus Makaaij
Ouderdom : 35
Beroep : hofmeester
Woonplaats : C0142 Boomstraat
Ongehuwd/gehuwd/wedn : gehuwd (1 kind)
Boek : gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk C no 1-550
Bron : SAD 5-557
- [Dordrechtsche Courant 11-07-1833] Overleden Pieter Adrianus Mackay, 32 jaar, echtg. van Wilhelmina Cornelia Kivits, + 08-07-1833 Dordrecht

-
Joseph Eduard Mackaij Smink, goudsmid
NB.
- [1820] Datering 07-10-1820 Soort akte overdracht
Koper joseph eduard mackaij smink, goudsmid
Verkoper elias verhoeven, particulier
Straatnaam voorstraat Bijzonderheden wijk d 40
Folionummer 21 Aktenummer 2 Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
 - Datering 22-09-1832 Soort akte overdracht
Koper hendrik möls, goudsmid
Verkoper joseph eduard mackaij smink, particulier
Straatnaam voorstraat Bijzonderheden wijk d 40, kad h 44
Folionummer 252 Aktenummer 2
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7


- I. Neeltje Makkelie, geb. ca 1802 (55 jaar in 1857), te Dordrecht (1857), overl. na 1857/voor 1888.
Kinderen:
1. Barend Makkelie, geb. Dordrecht 1822/1832), volgt IIa.
?2. Neeltje Makkelie, geb. Dordrecht 1822 (32 in 1854), volgt IIb.

IIa. Barend Makkelie, geb. Dordrecht 1822/1832 (25 in 1857; 56 jaar in 1888), opperman, tr. (1) Dordrecht 22-7-1857 Susanne Soet, geb. Dordrecht, dochter van Pieter Soet en Geertje Hoefnagel, tr. (2) Dordrecht 6-6-1888 Pieternella Brand, geb. Hendrik-Ido-Ambacht, weduwe van Gerardus Rekoert/Recourt.
NB.
- Aktenummer123 Aktedatum 22-07-1857 Plaatsnaam Dordrecht
  Opmerking Bij het huwelijk van Barend Makkelie en Susanna Soet is Geertrui, geb. te Dordrecht 11-05-1857, erkend.
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer128
  Bruidegom Barend Makkelie [opperman] Geboorteplaats Dordrecht Leeftijd 25
  Bruid Susanne Soet Geboorteplaats Dordrecht Leeftijd 27
  Vader Bruidegom niet genoemd / Moeder Bruidegom Neeltje Makkelie [55 jaar]
  Vader Bruid Pieter Soet / Moeder Bruid Geertje Hoefnagel
  [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.128/1857-0123.pdf]
-  Aktenummer 114 Aktedatum 06-06-1888 Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer159
  Bruidegom Barend Makkelie Geboorteplaats Dordrecht Leeftijd 56 [*ca 1822] [weduwnaar van Suzanna Soet]
  Bruid Pieternella Brandt GeboorteplaatsHendrik-Ido-Ambacht Leeftijd 9 [weduwe van Gerardus Rekoert/Recourt]
  Vader Bruidegom niet genoemd / Moeder Bruidegom Neeltje MAKKELIE [overleden]
  Vader Bruid Pieter Brandt [overleden] / Moeder Bruid Lena de Loo [overleden]
  [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.159/1888-0114.pdf]

Kinderen eerste huwelijk:
1. Geertrui, geb. Dordrecht 11-5-1857 (erkend), volgt III.
2. Susanna, geb. Dordrecht 16-9-1862.
3. Susanna, geb. Dordrecht 21-7-1865.
4. Barend, geb. Dordrecht 4-6-1868.
5. Barend, geb. Dordrecht 16-11-1870.
6. Pieter, geb. Dordrecht 22-9-1872, tr. Dordrecht 23-12-1891 Catharina Magelina Kroonen, geb. Dordrecht 1875 (16 in 1891), dochter van Jeronimus Kroonen en Catharina Magelina Fogarot.

IIb. Neeltje Makkelie, geb. Dordrecht 1822 (32 in 1854), tr. Dordrecht 03-05-1854 Johanus Martinus Ponsen, zoon van Christina Ponsen.
NB.
- Aktenummer 44 Aktedatum 03-05-1854 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer125
Bruidegom Johanus Martinus Ponsen Geboorteplaats Dordrecht Leeftijd 41
Bruid Neeltje Makkelie GeboorteplaatsDordrecht Leeftijd 32
Vader Bruidegom niet genoemd / Moeder Bruidegom Christina Ponsen
Vader Bruid niet genoemd / Moeder Bruid Neeltje MAKKELIE [zonder beroep]
[http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.125/1854-0044.pdf]

III. Geertrui Makkelie, geb. Dordrecht 11-5-1857, tr. Hendrik Reinaard.
Kinderen :
1. Hendrik (Makkelie), geb. Dordrecht 5-7-1880 (erkend).
2. Susanna Barendina Reinaard, geb. Dordrecht 17-9-1882, tr. Dordrecht 22-08-1901 Johannes Hamels.
3. Elisabeth Reinaard, geb. 23-5-1885, tr. Dordrecht 27-7-1905 Albert Buijs, geb. Wormerveer 27-11-1872, zoon van Albert Buijs (*24-1-1827, wonende Wormerveer, kinderen: Antje 15-7-1862, Jacob 23-8-1863, Guurtje 16-8-1865, Hendrik 27-8-1867, Jan 10-12-1869, Albert 27-11-1872) en Maartje Bruijn (* 21-10-1830). (Kinderen: Maartje Buijs, geb. 22-9-1905, overl. 17-2-1906; levenloos, overl. 24-2-1907; Pieter Buijs, geb. 7-9-1917 (4 mnd))
4. Barend Reinaard, geb. Dordrecht 6-10-1889, tr. Dordrecht 2-4-1914 Helena Pieternella Maaskant.
5. Pieternella Jacoba Reinaard, geb. Dordrecht 19-2-1892.
6. Johanna Geertruida Reinaard, geb. Dordrecht 9-10-1897.

- I. Neeltje Makkelie, overleden voor 1872
II. Hendrika Gerritsina Makkelie, geb. 1851 (21 in 1872), tr. Dordrecht  07-08-1872 Jan Jacob Verpoorte, gb. Axel
NB.
- Aktenummer 145 Aktedatum 07-08-1872 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer143
Bruidegom Jan Jacob Verpoorte Geboorteplaats Axel Leeftijd 23
Bruid Hendrika Gerritsina Makkelie Geboorteplaats Dordrecht Leeftijd 21
Vader Bruidegom Jan Verpoorte / Moeder Bruidegom Jacoba Rokus
Vader Bruid niet genoemd / Moeder Bruid Neeltje MAKKELIE [alhier overleden]
[http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.143/1872-0145.pdf]

(c) EvD Dordrecht januari 2011.