MAY BOETIUS
(BOETIUS afgeleid van BOOT)

Douwe Jan May BoŽtius, geb. ?Friesland/Suriname? ca 1886, per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Amsterdam naar Batavia (1909), Koningin der Nederlanden, vertrokken van Batavia naar Amsterdam (1913), bemanningslid op de Prins Maurits (1915), overl. Kaap Hatteres ?3 april 1915 bij het vergaan van ss Prins Maurits?.
NB.
- BoŽtius, D.J.M.
per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 27 November 1909 (Uitgaande Passagiers; Nederlandsche Mail)
[de Indische Mercuur nr. 48 1909]
- Boetius, D.J.M.
Koningin der Nederlanden, vertrokken van Batavia 12 Dec. en aangekomen te Genua 4 Jan.
[NRC 6-1-1913, editie 0, blad 3] (www.kb.nl/kranten)]
- Prins Maurits, dat 9 October v. Amsterdam n. Paramaribo vertrekt
SchŁssler, Hermann
Cooke en kind, mevr. L.A.
Legeme en echtgenoote, mr.
Thomassen, G.W.
Laar Krafft, A.J. van der
Hart, echtgenoote en 4 kinderen, Alexis F.
Pijls (Pyls), Pater H.
Fraser, miss L.E.
Hilversum, W.A.
Cohen, Jacob
[bron: NRC 8-10-1914, editie 2, blad 2 (www.kb.nl/kranten)]
- passagierslijst Prins Maurits (25-3-1915)
Pierre Villiers d'Anglebermes, 28 jaar
F. Maier, surgeon
Henry Duval, 25 jaar, merchant from Haiti
Anna Blanco, 45 jaar from Venezuela
Emile Dereix, 43 jaar from France
Antonia Sanchez Hurtaide and family
Augusti Klebsattel from Germany
Ricardo Pardo, 22
Fredrik George, 32
[http://stevemorse.org/ellis2/mm.htm?back=http://www.stevemorse.org/ellis/boat.html&series=1&roll=2403&frame=874&display=true]
- Het Nederlandsche stoomschip Prins Maurits is voor Kaap Hatteres in den storm van Zaterdag met de bemanning van 49 koppen en 4 passagiers gezonken.
[Nieuwe Gorinchemsche Courant, 08/04/1915; p. 1/4][http://gorinchem.courant.nu]
- DE PRINS MAURITS
Men meldt uit Amsterdam:
De directie van de Koninklijke West-Indische Maildienst deelt mede, dat zij van haar agent te New York de navolgende telegrafische mededeeling ontvangen heeft:
Op Zaterdag den 3den April, des morgens ten 9 ure, seinde de ss Prins Maurits, dat het zich op een Noorderbreedte van 36.10 en westerlengte van 74.1 in nood bevond; verscheidene schepen gingen ter assistentie: er woedde een hevige storm. Zaterdagmiddag 12 uur telegrafeerde het s.s. .......etc;
[Advertentieblad, 16/04/1915; p. 4/6]
- 49 PERISH AT SEA ON PRINS MAURITS; Steamship Bound from New York to Haiti Believed Lost Off Hatteras.
"SINKING FAST," LAST WORD S O S Wireless Summons Three Rescue Vessels, Which Seek Dutch Liner in Vain. 15 SINK WITH A TUGBOAT Go Down on Virginia Coast When the Edward Luckenbach, Disabled, Strikes Shoal. 49 PERISH AT SEA ON PRINS MAURITS
Wireless messages flashed to this city last night made it seem almost certain that the steamship Prins Maurits of the Royal Dutch West Indies Company had gone down with all on board about sixty miles northeast of the Cape Hatteras shoals.
[New York Times April 5, 1915, Monday][http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?_r=1&res=9C00EED81238E633A25756C0A9629C946496D6CF]


Zoon:
1. NN (draagt achternaam van de moeder), geb. ca 1906/1915.

MAY BOETIUS

- Andries Julius May BoŽtius, 1e machinist raderstoomboot (1884), 1e machinist bij het Departement der koloniale vaartuigen in Suriname, per ss. "Prins Willem II" van West-IndiŽ naar Amsterdam (1909), Ruytermedaille.
NB.
- 1. in afwachting van nadere voorzieningen de raderstoomboot Curacao, met ingang op 1. Feberuai e.k., buiten dienst gesteld.
2. in verband daarmede: 1) den hoofdmachinist bij de koloniale vaartuigen B. van Ommeeren, den 1e machinist A.L. MAIJ BOňTIUS en den 2e machinist L. Guicherit eervol ontslag onteven van de hun opgedragen functien en hen in het genot gesteld van wachtgeld;
[bron: Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad 25-01-1884]
- (publieke veiling) notaris M. Schotman Mz; Dec. 29 Erven met gebouwen Keizerstraat B254/255 f 4000 Julius Alexander en Johan Albertus Maij.
[bron: Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad 30-12-1884]
- pagina 194
... bij de Gouvernementsmarine in Nederlandsch-IndiŽ; AJ May BoŽtius, Ie machinist bij het Departement der koloniale vaartuigen in Suriname; in brons aan de de heeren: M. van den Klooster, visscher en schipper...
[De Zee? 1907]
- May BoŽtius, A.J.
per ss. "Prins Willem II" van West- IndiŽ naar Amsterdam (Thuiskomende Passagiers; Nederlandsche Mail)
De Indische Mercuur nr. 21 1909
- 14. Andries Julius May BoŽtius, pagina 30, 47
[http://langsscheeps.wordpress.com/2008/08/10/fp-de-boer-honderd-jaar-de-ruytermedaille-1907-tot-2007/]

- Johan Albertus Maij (May), arts (1920), tr. Carolina Johanna Christina Ooijkaas (Ooykaas)
Kinderen:
1. Herman Marius Rudolph Johannes Maij, geb. Paramaribo (Suriname) ca 1888, insp. bij de Gemeente Elektriciteitswerken (1920), overl. Medemblik 15-05-1948 (60 jr), tr. Amsterdam 23-6-1920 (echtscheiding 30-9-1924) Helena Maria van der Pol, geb. Amsterdam, dochter van Johannes Hendrijk van der Pol (klerk aan de Rijksverzekeringsbank) en Elisabeth Margaretha Caquelin.
2. Guillaumine Adelaida Theresia May, geb. Bonaire 6-4-1890, overl. Bonaire april 1891 (district Kralendijk; 1 jaar).
3. Leonie Elisabeth May, geb. Willemstad 12-10-1891.
4. Alphonsina Henriette Adelaida Theresia Maij, geb. CuraÁao 30-9-1895 (3e district).

- Bevallen: 23 febr Mathilda Henriette BoŽtius, echtg. van Lucas Juliua Schoon, d(ochter);
[Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad 4-3-1921]

- (1) De Benoeming van de heeren J. de la Parra, P.A. Bruggeman en P.C. MAIJ tot leden van de comissie tot hertaxatie van de huurwaarde der huizen en gebouwen binnen Paramaribo, op hun verzoek, ingetrokken
[Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad 11-03-1884]

BOETIUS (Suriname)

- Eugene Elinor Boetius, geb Suriname, tr. Ben. Sur 6-7-1910 Louisa Christina Geertruida Relyveld, geb. 6-7-1889, Paramaribo, dochter van Alfred Samuel Relyveld (1866-1935) en Maria Carolina Isabella Elsevier.
Kinderen:
* Vera Boetius. She married Rene Dagobert Chin-Jauw-Kong, son of Lemet Chin-Jauw-Kong and Tang-Anie.
* Willie Boetius.
* Cleo Boetius.
* Francina Boetius, tr Jacques Wolff (Zoon: Roy Eugene Boetius, geb. 10 FEB 1949 Suriname, + 19 FEB 1989)
* Helen Boetius.
* Andre' Boetius, b. November 13, 1920, Parimaribo Surinam. He married Frankie R Gibbs, daughter of Johnny Gibbs and Mattie M Gunn.
* Paul Boetius.
* Awal Boetius.
* Hugo C. Boetius. He married Janet A..
* Armand Boetius.
* Schak Boetius.

[http://familytreemaker.genealogy.com/users/h/a/l/Mary-a-Hale/WEBSITE-0001/UHP-0132.html]
[http://www.cq-link.sr/personal/debye/stamboom/636.html]
[http://www.familysearch.org/eng/search/frameset_search.asp]

- Relyveld, mej. C.W.R.
Marnix van St. Aldegonde, 22 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken
Vaderland 23-7-1931, editie 1, blad 4

- Relyveld, mej. C.W.H.
met het st. 'Cottica' zijn 14 Januari de volgende Nederlandsche passagiers uit West-IndiŽ te Amsterdam aangekomen
Vaderland 20-1-1934, editie 2, blad 3

- Relyveld, W.L.
met het st. 'Van Rensselaer', d.d. 13 Februari van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
Vaderland 13-2-1934, editie 2, blad 3

- Douwe Holwerda, tr. Anna Sophia Huberta Stoltz
Kinderen:
1. Elizabeth Anna Holwerda, geb. Willemstad (CuraÁao) 31-3-1865.
2. Jan Douwes Holwerda, geb. Willemstad (CuraÁao) 2-11-1866, overl. Arnhem 24-2-1902.

BOETIUS (Friesland)

- Leeuwarderadeel, huwelijken 1646
Vermelding: Ondertrouw op 26 mei 1646 in Wirdum
Man : Gellius BoŽtius afkomstig van Wirdum
Vrouw : Hindrickien Foppesdr afkomstig van Harlingen
Opmerking : predikant

- Dokkum, huwelijken 1735
Vermelding: Derde proclamatie op 29 april 1735
Man : Lollius Seevensma afkomstig van Dokkum
Vrouw : Pijttje BoŽtius afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is ontvanger van het dorp Wanswerd

- Boetius de Rijk, begraven Leeuwarden op het Oldehoofsterkerkhof 16 maart 1801, tr. Alegonda Mathť
Kinderen:
1. Arnoldus de Rijk, overleden Leeuwarden 8 augustus 1813 (63 jaar)

- I. Jan Faber, tr. Dorothea Schaap
Kinderen:
1. Boetius Faber, geb. Sneek 22-11-1816, volgt II.

II. Boetius Faber, geb. Sneek 22-11-1816, overleden Sneek 15 augustus 1889 (72 jaar), tr. Sneek (1) 31-8-1845 Ruurdje Kuipers, tr. (2) Sneek 21-5-1865 Froukjen Hendriks Vos.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Dorothea Wronica Faber, geb. Sneek 10-3-1866.
2. Bernardina Fronica Faber, geb. Sneek 13 april 1867.
3. Johannes Faber, geb. Sneek  25 maart 1869.
4. Antje Faber, geboren Sneek  30 oktober 1870.

- Jan de Vries, jurist, tr. Hendrina Geertruit Suiderbaan
Kinderen:
1.
Doederus BoŽtius Suiderbaan de Vries, geb/ged. (als Doederus BoŽtius Suiderbaan) Dokkum 17 maart/30 april 1797overleden Dokkum 16 december 1817 (20 jaar)

- Carel Ulrich Ferdinand Degering, tr. Clementia Adriana von Eichstorff
Kinderen:
1. Deoderus Boetius Suiderbaan Degering, geboren Dokkum 31 mei 1837, overleden 18 augustus 1837 (11 weken)

- I. Aritius Sybrandus Talma, tr. Elisabeth Geertruid Charlotta von Eichstorff
Kinderen:
1. Doederus BoŽtius Talma, geboren Dokkum 10 juni 1837

II. Doederus BoŽtius Talma, tr. Oostdongeradeel 9 mei 1863 Wytske van Bruggen
Kinderen:
1. Bortha Anna Talma, geboren Oostdongeradeel 12 oktober 1865
2. Aritius Sybrandus Talma, geboren Oostdongeradeel 15 april 1868

(c) Dordrecht augustus 2009.