MES
Dordrecht

I. Johannis Mes, jm van Dordrecht woonende in den Houttuijnen (1670), wedn van Dordregt wonende bij de Vismerckt (1673) cleermaker (1670, 1673), otr. (1) Dordrecht 7-12-1670 (tr. 21/12) Isabella Barents, jd van Diest woonende in de Colfstraet, otr. (2) Dordrecht 21-5-1673 (tr. Papendrecht 4-6-1673) Geertruijt Lamberts van Hemert, jd wonende bij de Munt.
NB.
- otr. Dordrecht 7-12-1670 (tr. 21/12)
  Johannes Mes, cleermaker, jm van Dordrecht woonende in den Houttuijnen en
  Isabella Barents, jd van Diest woonende in de Colfstraet
- otr. Dordrecht 21-5-1673 (tr. Papendrecht 4-6-1673)
  Johannis Mes, cleermaker, wedn van Dordregt wonende bij de Vismerckt en
  Geertruijt Lamberts van Hemert, jd wonende bij de Munt
- Doopdatum 1682.11.25 / Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht / Inventarisnummer 1-7
  Naam vader Mes, Herman Jansz / Naam moeder Barents, Grietje
  Naam kind Barent

Kinderen eerste  huwelijk:
1. Hermannus, ged. Dordrecht 2-10-1671, zoon van Jacop Mes en Isebel Barends.
2. Barendt, ged. Dordrecht 10-3-1673, zoon van Johannes Mes en Jesebel Barendts.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Lammert, ged. Dordrecht 17-11-1674, zoon van Johannes Mes en GeertruijLammerts.
2. Lambert, ged. Dordrecht 15-1-1676, zoon van Johannes Mes en Geertruijt Lamberts, volgt II.
3. Grietge, ged. Dordrecht 25-8-1677, dochter van Johannes Mes en Geertruij Lamberts.
4. Hermina, ged. Dordrecht 13-3-1679, dochter van Johannes Mes en Geertruij Lamberts.
5. Gillis, ged. Dordrecht 19-2-1681, zoon van Johannes Mes en Geertruijd Lambrechts.
6. Margrietie, ged. Dordrecht 9-6-1683, dochter van Johannes Mes en Geertruijdt Lamberts (van Hemert).
7. Johannes, ged. Dordrecht 11-8-1685, zoon van Johannes Mes en Geertruijd Lambrechts.

II. Lambert Mes, ged. Dordrecht 15-1-1676, jm van Dordrecht woont in de Vischstraat geass met sijn moeder, otr. Dordrecht 22-4-1703 (tr. 6/5) Maria van (der) Schilt, jd woont op den Hill van Dordrecht geass met haer moeder.
NB.
- otr. Dordrecht 22-4-1703 (tr. 6/5)
Lammert Mes, jm woont in de Vischstraat geass met sijn moeder en
Maria van der Schilt, jd woont op den Hill beijde van Dordrecht geass met haer moeder

Kinderen:
1. Johannes Mes, ged. Dordrecht 14-7-1704.
2. Willemina Mes, ged. Dordrecht 12-7-1704.
3. Barent Mes, ged. Dordrecht 1-1-1710.
4. Johannes Mes, ged. Dordrecht 16-2-1716, volgt III.

III. Johannes Mes, ged. Dordrecht 16-2-1716, jm van Dordregt woont op de Elfhuijsen bij modeling consent van Marijke van der Schilt wed. Lambert Mes zijn moeder, otr. Dordrecht 4-6-1739 (tr. 21/6) Margarita van Persijn, jd van Dordrecht woont in de Raemstraat geass. met Jan van Perzijn haer vader.
NB.
- otr. Dordrecht 4-6-1739 (tr. 21/6)
Johannes Mes, jm van Dordregt woont op de Elfhuijsen bij modeling consent van Marijke van der Schilt wed. Lambert Mes zijn moeder en
Margarita van Persijn, jd van Dordrecht woont in de Raemstraat geass. met Jan van Perzijn haer vader
- otr. Dordrecht 16-5-1706 (tr. 30/5)
Jan van Persijn, jm geass met Cornelis van Perzijn desselfs broeder en
Jenneke Moeran, jd beijde van Dordecht en wonende op den Hill, geass met Anna Pulibrus(?) haer goede kennis

Kinderen:
1. Maria Mes, ged. Dordrecht 15-4-1740.
2. Jenneke Mes, ged. Dordrecht 9-3-1742.
3. Lambertus Mes, ged. Dordrecht 18-12-1744, volgt IVa.
4. Johannes Mes, ged. Dordrecht 11-5-1747, volgt IVb.
5. Willem Mes, ged. Dordrecht 30-9-1750.

IVa. Lambertus Mes, ged. Dordrecht 18-12-1744, jm geboren te Dordrecht woont in de Klijne Spuistraat geass. met zijn moeder Margrita van Persijn wed. Johannis Mes, otr. Dordrecht 28-4-1785 (tr. 5/5) Willemina Hamaker, jd geboren te Rossem woont in de Voorstraat bij de Nieuwbrug met schriftelijk consent van haar vader Fredrik Hamaker.
NB.
- otr. Dordrecht 28-4-1785 (tr. 5/5)
Lambertus Mes, jm geboren te Dordrecht woont in de Klijne Spuistraat geass. met zijn moeder Margrita van Persijn wed. Johannis Mes en
Willemina Hamaker, jd geboren te Rossem woont in de Voorstraat bij de Nieuwbrug met schriftelijk consent van haar vader Fredrik Hamaker

Kinderen:
1. Catharina, ged. Dordrecht 1-7-1791.

IVb. Johannes Mes, ged. Dordrecht 11-5-1747, jm geb te Dordrecht woont in de Klijne Spuistraat geads met zijn vader Jan Mes (1779), overl. voor 1808, otr. Dordrecht 19-12-1776 (tr. 5-1-1777) Aletta Venus (Ve(e)nis), ged. Dordrecht 3-12-1755, jd geb te Dordrecht woont in 't Toornstraatje geads met haar vader Hendrik Venus (1779), overl. na 1808.
NB.
- otr. Dordrecht 19-12-1776 (tr. 5-1-1777)
Johannes Mes, jm woont in de Klijne Spuistraat geads met zijn vader Jan Mes
Aletta Venus, jd beiden geb te Dordrecht woont in 't Toornstraatje geads met haar vader Hendrik Venus
- Hendrik Venis, otr. Dordrecht 4-5-1752 Dirkje van Weijden (Dirkje van Weijen)
  Kinderen:
  1. Berbera, ged. Dordrecht 18-3-1753
  2. Hendrik, ged. Dordrecht 10-7-1754.
  3. Aletta, ged. Dordrecht 3-12-1755
  4. Hendrik, ged. Dordrecht 4-2-1761
- (1796) DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
Naam : C. Mes
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0992
Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- (1800) DORDRECHT Kohieren betreffende de quotisatie (circa 1800) voor de wijken A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : J. Mes / Woonplaats (oude huisnummers!) : C0924 / Klasse : 39 / Belasting : 1-10-0
Naam : Joh. Mes / Woonplaats (oude huisnummers!) : A432 / Klasse : 38 / Belasting : 1-0-0 (2-0-0)
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 374
- (1804) DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Jan Mes
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0888
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808) (buitengewone belasting van 3 miljoen gulden)
Naam : wed. Johannis (geb. Aletta Vernes) Mes
Woonplaats : C0811 geheel
Beroep : brijster
Belasting : 20
Folionummer : 30
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

Kinderen:
1. Dirkje Mes, ged. Dordrecht 2-3-1781.
2. Johanna Mes, ged. Dordrecht 19-2-1783, volgt V.
3. Johannes Mes, ged. Dordrecht 4-3-1785.
4. Maria, ged. Dordrecht 26-12-1786.
4. Maria Cornelia, ged. Dordrecht 28-11-1787.
5. Hendrik, ged. Dordrecht 1-8-1790.
6. Johannis, ged. Dordrecht 30-10-1792.
7. Maria Cornelia, ged. Dordrecht 23-6-1795.
8. Hendrik, ged. Dordrecht 27-2-1798.

V. Johanna MES, geb/ged. Dordrecht 16/19-2-1783, 6 mei 1809 naar Zwijndrecht, jd geb te Dordrecht wonende op de Nieuwe Haven geass. met haren vader Johannes Mes (1809), overl. Zwijndrecht 21-3-1873, dochter van Johannes Mes en Aletta Venus (Ve(e)nis), otr. Dordrecht 20-4-1809 (geboden te Zwijndrecht) Cornelis van der HOEVEN, geb. Delft 1-4-1772 (volgens bev. reg. Z'drecht)/ca. 1780, jm geboren te Delft wonende te Zwijndrecht (1809), in 1807 naar Zwijndrecht, tuinman (1820), koopt twee huizen te Dordrecht van Johannes Mes en blijft eigenaar tot na 1832 (1820), overl. Zwijndrecht 6-4-1847 (aangegeven door zoon Johannes (24 jr); 67 jaar).
NB.
- otr. Dordrecht 20-4-1809 (grasmaand)
(geboden te Zwijndrecht)
Cornelis van der Hoeven, jm geboren te Delft wonende te Zwijndrecht met
Johanna Mes, jd geb te Dordrecht wonende op de Nieuwe Haven geass. met haren vader Johannes Mes
- BRON: http://members.chello.nl/jjhoeven.

- Datering 07-12-1820
  Soort akte overdracht Plaatsnaam Dordrecht
  Naam object onbekend Straatnaam Nieuwkerkhof
  Verkoper Johannes MES, particulier
  Koper Cornelis van der HOEVEN, tuinman
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang
  Inventarisnummer 7 Folionummer 48 Aktenummer 6
  Bijzonderheden het betreft twee panden: wijk c 395, c 811 [=Marienbornstraat]
- Kadastrale gemeente:Dordrecht Sectie: G
  1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: C 811
  2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 391
  Eigenaren en vruchtgebruikers:
  5. Namen: HOEVEN
  6. Voornamen: Cornelis van der
  7. Beroepen: tuinman
  8. Woonplaatsen: Zwijndrecht
  9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 595
  10. Soort der eigendommen:huis en erf
  11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen:344
  12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen):0.00.54
- Kadastrale gemeente: Dordrecht Sectie: G
  1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: C 395
  2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 250
Eigenaren en vruchtgebruikers:
  5. Namen: HOEVEN
  6. Voornamen: Cornelis van der
  7. Beroepen: tuinman
  8. Woonplaatsen: Zwijndrecht
  9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger:595
  10. Soort der eigendommen:huis
  11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen:220
  12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen):0.00.24
- art. 595 (kadaster 1832)
  Cornelis van der Hoeven, tuinman, Zwijndrecht
  1. C395, G 258 huis -- > wordt verkocht aan 1479:3
  2. C811 G 391 huis en erf -- > wordt verkocht aan 2094:1
- bev.register van Zwijndrecht voor op 54:92,  61:177 en 64:152
- Register Burgerlijke Stand Zwijndrecht 627.54 Persoon in bevolkingsregister
  Cornelis van der HOEVEN
  Archiefnummer 627 Burgerlijke stand en bevolking van Zwijndrecht
  Inventarisnummer 54 Bladzijde 92
  Geboortedatum 1 April 1772 Geboorteplaats Delft
- Register Burgerlijke Stand Zwijndrecht 627.64 Persoon in bevolkingsregister
  Johanna MES
  Archiefnummer 627 Burgerlijke stand en bevolking van Zwijndrecht
  Inventarisnummer 64 (54)(61) Bladzijde 152 (92)(177)
  Geboortedatum 16 Februari 1783 Geboorteplaats Dordrecht
  Overlijdensdatum 21 Maart 1873

Kinderen:
1. Aletta van der Hoeven, geb. Zwijndrecht 22-9-1811.
2. Johanna van der Hoeven, geb. Zwijndrecht 27-10-1812, tr. Rotterdam 13-7-1881 George Hendrik de Klerk, geb. Dordrecht, kleermaker (adresboek Dordrecht 1854: wijk D Lange Breedstraat No. 635), zoon van Jan de Klerk en Elisabeth Kampman.
3. Cornelia van der Hoeven, geb. Zwijndrecht 29-1-1814.
4. Maria van der Hoeven, geb. Zwijndrecht 24-6-1817, naaister (1849), overl. Veenhuizen 11-09-1849 (Norg, 32 jaar).
5. Johannes van der Hoeven, geb. Zwijndrecht 20-8-1822.
6. Cornelis van der Hoeven, geb. Zwijndrecht 12-7-1825.

OVERIGE GEGEVENS

- I. Johannes van HOEVEN, weduwnaar (1778), overl. na 10-1-1787, otr/tr. (2) Delft 9/24-5-1778 Adrijana van der Kleij, jongedochter (1778), doopgetuige kind J. v.d. Kleij/Giem (1773), begr. Delft (Nieuwe kerk) 10-1-1787 (Adriana van der Kleij huisvrouw van Jan van der Hoeven).
NB.
- Jan van der Hoeven, weduwnaar (1778), overl. na 10-1-1787, otr/tr. (2) Delft 9/24-5-1778 Adrijana van der Kleij, geb. ca 1760, jongedochter (1778), begr. Delft (Nieuwe kerk) 10-1-1787 (Adriana van der Kleij huisvrouw van Jan van der Hoeven).
Kinderen tweede huwelijk:
1. Cornelis van der Hoeven, ged. Delft 4-4-1779 (get. Willemijntie van der Hoeven).

I. Willem van der Kleij geb. ca. 1725, weduwnaar van wonend: Buitenwatersloot (1762), tr. (1) Eliasabet Braaf, geb. ca. 1725, begr. Delft 09-12-1761 (Oude kerk), otr/tr. Delft 11/9-10-11-1762 Trijntje Ouddorp, jongedochter wonend: Maassluis.
Kinderen eerste huwelijk:

1. Joris, ged. Delft 02-07-1743 (get. Jasper van den Berg, Jannetje Steijl).
2. Jan, ged. Delft 02-05-1745 (get. Gerrit van der Kleij, Pietertje van der Kleij), volgt II.
3. Jaspert, ged. Delft 09-07-1747 (get. Jaspert van den Berg, Jannetje Steijl).
4. Jasper, ged. Delft 11-12-1749 (get. Jasper van den Berg, Jansje Steijl).
5. Klaas, ged. Delft 10-07-1755 (get. Willem van Noortwijk, Aagje van der Singel).
Kinderen tweede huwelijk:
1. Nicolaas, ged. Delft 19-07-1764 (get. Clasina van Nierop).
2. Magrieta, ged. Delft 20-09-1767 (get. Corneelia Ouwdorp).

II. Jan van der Kleij, ged. Delft 02-05-1745, otr/tr. Delft 21-7/5-8-1770 Jacoba Giem.
Kinderen:
1. Willem, ged. Delft 30-04-1771 (get. Gerrit van der Kleij, Johanna Maria Oosthoek).
2. Johanna Adriana, ged. Delft 23-5-1773 (get. Adriana van der Kleij).

- I. Willem van der Kleij, tr. Elizabeth Verhaagen
II. Gerrit van der Kleij, geb. ca 1739, overl. Delft 19-12-1816 (77 jr), otr/tr. Delft 7/23-05-1768 Johanna Maria Oosthoek, overl. Delft 31-01-1824 (82 jr), dochter van Nicolaas Oosthoek en Clazina Stalhoove. 
Kinderen:
1. Elisabedt, ged. Delft 03-12-1769 (get. Joris van der Kleij, Maria van der Kleij).
2. Ingetje van der Kleij, geb. 1772, overl. Delft 6-7-1852 (80 jr.), tr. Arij Oprel.

- Zuzanna van der Hoeven, tr. Hendrik van Aalen
Kinderen:
1. Magdalena Maria, ged. Delft 19-11-1780 (get. Gerrit van der Kleij, Johanna Mariea Oosthoek).

- I. Sijmen/ Simon van der Hoeve, tr. Maritie Janse Kappe
  
II. Joannes van der Hoeven (Hoven), geb. ca. 1740 (?ged. Vlaardingen 5-5-1731 of 14-6-1743?; RK?), ?tr. (1) Vlaardingen 6-5-1759 Antje Veldhoven, begr. Vlaardingen dec. 1764?, otr/tr. (2) Delft 19-4/4-5-1766 Anna van Tol, geb. Bleiswijk 19-10-1726, dochter van Claas Jansz. van Tol (1697-1761) en Neeltje Ariens Segwaart (1700-/1728/). [GENEANET]
   Kinderen eerste  huwelijk:
   1. Simon van der Hoeve 1760
   2. Cornelius van der Hoeve 1761
   3. Simon 1764
   Kinderen tweede huwelijk:
   1. Hendrick van der Hoven 1767
   2. Cornelis 1772-1847
- Dopeling Nicolaas
  Vader Corstiaan Oversloot / Moeder Neeltje van Tol
  Getuige Nicolaas van Tol, Johanna van Tol
  Plaats Delft Datum doop 07-08-1759
- Dopeling Hermannus Henricus
  Vader Hermannus Lippits / Moeder Catharina Hermans
  Getuige Henricus Daniels, Joanna van Tol
  Plaats Delft Datum doop 20-03-1757 Opmerkingen dopeling onwettig
- Register Burgerlijke Stand Zwijndrecht 627.54
  Persoon in bevolkingsregister
  Adrianus Johannes Van der Hoeven
  Bladzijde 92 Inventarisnummer 54
  Geboortedatum 11 December 1836
  Geboorteplaats Dordrecht
- Adriana Johanna van der Hoeven
 Z
oon: 
 1. Adrianus Johannes van der Hoeven, geb. Dordrecht 11-12-1836 (Zwijndrecht 54 Bladzijde 92)

Kinderen tweede huwelijk:
1. Cornelis van der HOEVEN, ged. Delft 4-4-1779 (get. Willemijntie van der Hoeven) [geb. Delft 1-4-1772 (volgens bev. reg. Z'drecht)/ca. 1780], in 1807 naar Zwijndrecht, tuinman (1820), koopt twee huizen te Dordrecht van Johannes Mes en blijft eigenaar tot na 1832 (1820), overl. Zwijndrecht 6-4-1847 (aangegeven door zoon Johannes (24 jr); 67 jaar), otr. Dordrecht 20-4-1809 (geboden te Zwijndrecht) Johanna MES, geb/ged. Dordrecht 16/19-2-1783, 6 mei 1809 naar Zwijndrecht, overl. Zwijndrecht 21-3-1873, dochter van Johannes Mes en Aletta Venus (Ve(e)nis).

- Cornelis Jacobsz  Mes, tr. NN.
Kinderen:
1. NN, ged. Dordrecht mei 1595.

- Mes Claesz, tr. Nelken Willems
Kinderen:
1. Niclaes, ged. Dordrecht juni 1602.

- Jacop Mes (Jacob  Mes), otr. Dordrecht 15-2-1615 Neeltken Jans.
Kinderen:
1. Jacob, ged. Dordrecht nov. 1615.
2. NN, ged. Dordrecht april 1617.

- Pieter Ariaenssen Mes, otr. Dordrecht 14-5-1606 Jannicken Mertensdr.
Kinderen:
1. Adriaen Mes, ged. Dordrecht mrt 1607, zoon van Peter Ariaenssz Mes en Jannicken Mertensdr.
2. Janneken Mes, ged. Dordrecht mei 1612.
3. Anna Mes, ged. Dordrecht 1615.
4. Marten Mes, ged. Dordrecht 1617.
5. Sara Mes, ged. Dordrecht maart 1620.

- Jan Jacobsen Mes, otr. Dordrecht 16-6-1641 Anneken Melsen.
Kinderen:
1. Sara Mes, ged. Dordrecht 15-5-1643.
2. Sara Mes, ged. Dordrecht 1-6-1644.
3. Cornelia Mes, ged. Dordrecht 20-4-1646.
4. Maeijken Mes, ged. Dordrecht 24-3-1648
5. Jacob Mes, ged. Dordrecht 5-3-1651.
6. Commertjen Mes, ged. Dordrecht 5-3-1651.
7. Catharina Mes, ged. Dordrecht 10-6-1652.

- Isaack Jacobsen (Mes), otr. Dordrecht  9-2-1642 Helena Jans (van Sandwijck).
Kinderen:
1. Walburgh, ged. Dordrecht 22-1-1643.
2. Jacob, ged. Dordrecht 12-12-1644.
3. Abraham, ged. Dordrecht 30-9-1648, zoon van Isaac Meeus {Mes) en. Helena Jans.
4. Isaac, ged. Dordrecht 5-12-1650.
5. Walraven, ged. Dordrecht 25-9-1652.
6. Hendrick, ged. Dordrecht 30-4-1655.

- Jacob  Mes, tr. NN.
Kinderen:
1. Jacob, ged. Dordrecht 5-2-1650.
 
- Jacob  Mes, tr. Belija  Ariens.
Kinderen:
1. Kristina, ged. Dordrecht 13-1-1649.

- Jacob Jacobsz Mes, otr. Dordrecht 3-8-1636 Stijntje Abrahams.
Kinderen:
1. Cornelia, ged. Dordrecht juli 1637.
2. Hillegont, ged. Dordrecht aug. 1629.
3. Maeijken, ged. Dordrecht 1-10-1641.
4. Cornelia, ged. Dordrecht 7-12-1646.

- Jacob Mes, tr. Cornelia Jans.
Kinderen:
1. Abraham, ged. Dordrecht mrt 1619.

 Jan Cornelisz Mes, tr. Maria Jans.
Kinderen:
1. Aalke, ged. Dordrecht dec 1621.

- Jan Ariaensz Mes, tr. NN.
Kinderen:
1. Ariaen, ged. Dordrecht febr 1625.

(c) EvD Dordrecht januari 2007.