-I- MOREL, MORAN(G) / MARAN(G) 
Dordrecht

I. Abraham Paulisse Morel (Moran(g)), j.m. van Dordregt woont bij de Vriesepoort geass. met Maeijke Mattijsse zijn muij (1732), overl. voor 27-10-1763, otr/tr. Dordrecht 19-9/5-10-1732 (den troubrieff gegeven den 27 dec. 1738) Emmerentia van Odenhove, j.d. van Strijen woont buijten de Vriesepoort geass. met Woldina van Oudenhoven haer suster (1732), overl. na 6-12-1764 (doopgetuige), mogelijk overl. Dordrecht 2-3-1776 vrouw Moran (11.81.3 dodenboek RK 1749-1810).
NB.
- Datum ondertrouw 1633.12.21
Naam vader Houwelingen, Bastiaen Aertsen van
Doopdatum 1635.05.01 / Naam kind Alette
Naam moeder Morel, Anneken Jacobs
- Datum ondertrouw 1623.07.02
Naam vader Schrijver, Christoffel
Doopdatum 1624.06.01 / Naam kind Joannes
Naam moeder Morell, Anneken (Jacobsdr)
- otr. Dordrecht 19-9-1732
Abraham Paulusse Morel(!), j.m. van Dordregt woont bij de Vriesepoort geass. met Maeijke Mattijsse zijn muij
Emmerentia van Oudenhoven, j.d. van Strijen woont buijten de Vriesepoort geass. met Woldina van Oudenhoven haer suster
(tr. 5/10; den troubrieff gegeven den 27 dec. 1738)
- Doopdatum 1700.01.11 / Naam kind Abraham
Naam vader Crop, Pieter Ariensz
Naam moeder Mattheuws, Maeijke
- Datum ondertrouw 1712.09.04 / Doopdatum 1713.12.22 / Naam kind Anna Maria
Naam vader Gerritsen, Claas
Naam moeder Matthijs, Maijke
- Doopdatum 1696.07.11 / Naam kind Johannes
Naam moeder Matthijsz, Maijke + Abrahamsz, Jan
- Naam kind Agnietje / Doopdatum 1670.10.19
Naam vader Bronswijck, Andries van
Naam moeder Cornelis, Corstina
- Naam kind Agneetje, Doopdatum 1677.08.15
Naam vader Bronswijck, Andries Maertensz van
Naam moeder Prinse, Christina Cornelis van
- [http://voc.websilon.nl/]
Persoonsgegevens van Abraham Poulusz Moran
Herkomst: Dord
Rang: Soldaat
Datum einde verbintenis: 00/00/1732
Gerepatrieerd via schip: magdalena
met DASnr: 6821
Gegevens van de vaart
Schip: Patmos Inventarisnr.: 14165
Kamer: Rotterdam Folio: 179
Uitreis: 09/04/1729 Bestemming: Batavia
DAS- en reisnr 2766.4 Aankomst: 28/11/1729
- Naam kind Martinus
Doopdatum 1736.09.11
Naam vader Morel, Abram
Naam moeder Odenhove, Emerensjie van
- Datum ondertrouw 1732.09.19
Naam kind Reijnier
Doopdatum 1733.06.07
Naam vader Morel Paulisse, Abraham
Naam moeder Oudenhoven, Emerentia van
- Naam kind Margrita
Doopdatum 1735.01.22
Naam vader Morel, Abram
Naam moeder Odenhoven, Emirens

Kinderen:
1. Reijnier, ged. Dordrecht (NH) 7-6-1733.
2. Margrita, ged. Dordrecht (NH) 22-1-1735.
3. Martinus, ged. Dordrecht (NH) 11-9-1736, volgt IIa.

IIa. Martinus Marang/Morang (Martijn Moerang), ged. Dordrecht 11-9-1736, j.m. van Dordregt woont buijten de Vriesepoort geadsisteert met sijn moeder Emmerentia van Odenhove wed. van Abraham Morang, overl. Dordrecht 13-3-1820 (akte 157; 83 jaar, zonder beroep, zijne ouders onbekend en overleden, des namiddag 1 uur, D766 Loverstraatje), tr. (onderscheiden gezindten) 27-10/11-11-1763 (verclaaren geen 2000 gt gegoet te sijn) Maria van Riet (Margan Pieterse van Riet), ged. Budel 24-10-1738, j.d. van Buul woont buijten de Vriesepoort (moet consent van haer vader brengen; voldaan)(1763), overl. Dordrecht 15-5-1827 (akte 223; 89 jaar; geboorteplaats onbekend, hare ouders onbekend en overleden zonder te weten waar; des morgens 9 uur D 744 Loverstraatje).
NB.
- [http://eindhoven.digitalestamboom.nl/]
Petrus van Riet, tr. (1) Budel 5-2-1729 Henrina Thomas Heijermans, otr/tr. (2) Budel 25-10/9-11-1760 Maria Joost Gommers.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Thomas van Riet, ged. Budel 8-8-1732 (get. Jacobus Schaacken, Adriana Henricus Iven, Joanna van Riet).
2. Petrus van Riet, ged. Budel 18-11-1736 (get. Joannes van Riet, Anna Peters).
3. Maria Anna van Riet, ged. Budel 24-10-1738 (get. Joannes van den Wijer, Wilhelmus Haax, Maria Matthias Davits, Anna van Heughten).
4. Joannes van Riet, ged. Budel 29-8-1740 (get. Henricus van Hees, Maria Wilhelmus Freen).
5. Godifridus van Riet, ged. Budel 3-11-1743 (get. Henricus Joannes van den Wijer, Gertrudis Joannes Freen).
6. Antonius Hubertus van Riet, ged. Budel 1-11-1745 (get. Joanna Petrus Herbers).
7. Thomas van Riet, ged. Budel 3-10-1752 (get. Jacobus Swartens, Henrina Cornelius Spaens).
8. Joanna van Riet, ged. Budel 3-10-1752 (get. Getuige Petrus Joannes van den Wijer, Joanna Lucas P Neeskens).
Kinderen tweede huwelijk:
1. Jozephus van Riet, ged. Budel 20-01-1761 (get. Jozephus Schaaken, Joanna van den Wijer, Joanna van Cranenbroeck).
2. Henricus van Riet, ged. Budel 1-01-1763 (get. Michael Jaspers, Justina van Roij).
3. Anna Maria van Riet, ged. Budel 17-1-1765 (get. Petrus Guielmus van Roij, Joanna Maria R Freen).

Kinderen:
1. Pieter, geb. Dordrecht ca. 1766, volgt. IIIa.
2. Emmerentia, geb. voor ca. 1767, volgt IIIb.
3. Johanna, geb. voor ca. 1772, volgt IIIc.
4. Maria Anna, ged. Dordrecht (RK) 6-12-1764 (get. Joannes van Riet, Emerentia van Adenhove), dochter van Martinus Morais en Maria van Riet.
5. Margarita, ged. Dordrecht (RK) 4-7-1769 (get. Gerardus van Riet, Johanna van Riet).
6. Abraham, ged. Dordrecht (RK) 21-5-1772 (get. Petrus van Riet, Gertrudis van Riet), volgt IIId.
7. Henricus, ged. Dordrecht (RK) 26-8-1775 (get. Antonia van Riet, Geertrui Oom).
8. Henricus, ged. Dordrecht (RK) 23-10-1779 (get. Antonius van Riet, Joanna Jansse Lucas).

IIIa. Pieter Morang, geb. Dordrecht ca. 1766 (akte van bekendheid 26-6-1833 vrederechter), overl. Dordrecht 30-5-1840 (akte 338; 74 jr; zonder beroep, desmiddags 12 D842 Bagijnhof), tr. (1) Johanna de Rot, overl. Dordrecht 24-1-1832, tr. (2) Dordrecht 12-2-1834 (nr. 13) Johanna Molroij, ged. Dordrecht 18-12-1776, verblijfhoudende te Zwolle (1840), weduwe Nicolaas van Meteren (overl. alhier 17-12-1819), dochter van Dirk Molrij/Molrooij/Mol Roij (+ 21-3-1782) en Klasijntje Spaan (+ 21-1-1829).
NB.
- Datum ondertrouw 1776.12.28
Naam kind Johanna, Doopdatum 1778.02.28
Naam vader Mol Roij, Dirk / Naam moeder Spaan, Clasijntje
- Naam kind Dirk
Doopdatum 1805.02.20
Naam vader Meteren, Nikolaas van
Naam moeder Monzoo, Johanna
- Datum ondertrouw 1796.12.01
Naam kind Gijsbert
Doopdatum 1803.03.06
Naam vader Meteren, Nicolaas van
Naam moeder Monroo, Johanna
- Arij de Rot, ged. Dordrecht 9-5-1728, j:m: van Dordrecht woont aen den Turffstijger geadsisteerd met sijn vaeder Gijsbert de Rot, otr/tr. Dordrecht 5/22-9-1754 Maria Rijke, j:d: van Dordrecht woont in de Kolffstraat geadsisteertd met haer moeij Bastiaentje van den Bemden.
Uit het huwelijk:
1. Geertruij, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 3-9-1755.
2. Gijsbert, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 30-3-1757.
3. Wessel, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 30-7-1760.
4. Johanna, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 21-12-1763.
5. Jan, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 27-12-1767.


IIIb. Emmerentia Morang, geb. voor ca. 1767, j.d. geb. te Dordrecht en woont in 't agterom geadsisteerd met haar vader Martinus Morang, overl. Amsterdam 30-8-1836, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 24-5/9-6-1787 (moeten een briefje van de Pastor bezorgen; 't zelve bezorgt) Theodorus/Doris Hekmans, ged. Brunsum 12-5-1762, j.m. geb. te Valkenburg in 't keizerse woont in de Voorstraat bij de Botkensstraat, geadsisteerd met zijn broeder Pieter Hekmans, overl. Amsterdam 5-2-1821.
NB.
- (RK) Petrus Hekmans x Geertrudis Monsieur
* Maria Petronella 24-01-1800 (get. Jan Gofijn, Petronella Monsieur)
- [http://www.xs4all.nl/~hselling/kwartier.htm]
- [http://membres.lycos.fr/asweerts/aqwg1631.htm]

Kinderen:
1. Theodorus, ged. Dordrecht (RK) 29-12-1787 (get. Willem Hekmans, Maria van Riet).
2. Theodorus, ged. Dordrecht (RK) 6-8-1789 (get. Willem Hekmans, Maria van Riet).
3. Martinus, ged. Dordrecht (RK) 21-5-1791 (get. Pieter Hekmans, Joanna Morang).
4. Dorothea, ged. Dordrecht (RK) 8-2-1795 (get. Willem Hekmans, Maria van Riet), overl. Amsterdam 12-4-1854, tr. ca. 1817 Pieter Scheer, geb. Middelburg ca. 1781, overl. Amsterdam 10-11-1845, weduwnaar Maria van 't Nederend (* Amersfoort 31-8-1779).
5. Petronella, ged. Dordrecht (RK) 8-8-1796 (get. Hendrik Moran, Geertrui Monsieur).
6. Lisabetha, ged. Dordrecht (RK) 24-10-1798 (get. -).
7. Joanna, ged. Dordrecht (RK) 7-2-1801 (get. Hendrik Lucas, Joanna Lucas).
8. Petronella, ged. Dordrecht (RK) 23-9-1804 (get. Henricus Morang, Gertrudis Treurven), overl. Amsterdam 14-3-1840, tr. Amsterdam Josephus Franciscus Spaan (1805-1876). (Kinderen: Hendricus Josephus Franciscus Spaan, geb. 1827, tr. Arnhem 21-9-1853 Maria Sophia Beijtel (Beitel))
9. Henricus, ged. Dordrecht (RK) 31-5-1807 (get. Joannes Wals, Maria Hekmans).

IIIc. Johanna Morang, geb. voor ca. 1772, j.d. geb. te Dordrecht en wonende bij 't Maartensgat bijgestaan met haar vader Martinus Marang, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 19-1/4-2-1792 (zullen een Briefje van den Pastor bezorgen; bezorgt) Hendrik Lukas, j.m. geboren te Budel en wonende in de Vriezestraet bijgestaan met sijn broeder Jan Lukas.
Kinderen:
1. Joannes, ged. Dordrecht (RK) 1-8-1792 (get. Jan Lucas, Maria van Riet).
2. Maria, ged. Dordrecht (RK) 20-10-1793 (get. Jan Lucas, Maria van Riet).
3. Geertrudis, ged. Dordrecht (RK) 25-2-1795 (get. Jan Moran, Caatje Bekkers).
4. Petrus, ged. Dordrecht (RK) 20-1-1798 (get. Jan Lucas, Maria van Riet).
5. Petronella, ged. Dordrecht (RK) 6-3-1799 (get. Willem van Rekum, Maria van Riet).
6. Geertrudis, ged. Dordrecht (RK) 23-4-1801 (get. Jan van Riet, Henrica Lucas).

IIId. Abram/Abraham Morang, ged. Dordrecht (RK) 21-5-1772, overl. Rotterdam 3-5-1828 (akte nr. 798; 55 jaar 11 mnd en 3 dgn), tr. Maria de Mug.
Kinderen:
1. Martinus Morang, geb. Dordrecht 1803, volgt IV.

IV. Martinus Morang, geb. Dordrecht 1803, kledermaker (1863), overl. Dordrecht 8-4-1863 (238; 60 jaar, C 1389 Kolfstraat voormiddag half 10), tr. Maria Vermeulen.
NB.
- bevolkingsregister 1850-1860 13:1875; C. Kolfstraat 1385
  1. Morang, Martinus 1802 Dordrecht, RK, kleermaker
  2. Vermeulen, Maria Johanna, 1802 Dordrecht
  3. Morang Lambertus Johannes 1834 D
  4. Morang, Martinus 1837 D, overl. 9-7-1855
- bevolkingsregister 1850-1860 13:1888; C. Kolfstraat 1389
  1. Morang, Martinus 1802 Dordrecht, RK, kleermaker
  2. Vermeulen, Maria Johanna, 1802 Dordrecht, overl. 24-9-1859
  3. Morang Lambertus Johannes 1834 D
  4. Zetwing, Jacoba Antonia, 4(?)-9-1827, tr. 17-11-1858
- huwelijk Dordrecht 17-11-1858 (157)
Lambertus Johannes Morang, 24, geb. en wonende alhier, kledermaker, zoon van Martinus Morang (54, kledermaker) en Maria Johanna Vermeulen (55, zonder beroep)
Jacoba Antonia Zetwing, 31, geb. Turnhout, wonende alhier, zonder beroep, dochter van Elbert Zetwing (koetsier) en Joanna Catharina Houtmans (beide wonende te 's-Hertogenbosch)

Kinderen:
1. Lambertus Johannes Morang, geb. Dordrecht 1834, kledermaker, tr. Dordrecht 17-11-1858 Jacoba Antonia Zetwing (Zelwing), geb. Turnhout 4(?)-9-1827, dochter van Elbert Zetwing (koetsier) en Joanna Catharina Houtmans. (Kinderen:
Johanna Anna Cornelia Morang, geb. Dordrecht 1860 (21 in 1881), tr. Delft 19-10-1881 Nabod Cornelis Kerkhof, geb. Gouderak (27 in 1881), zoon van Frederik Kerkhof en Maria van der Gyp)
2. Martinus Morang, geb. Dordrecht 1837, overl. Dordrecht 9-7-1855.

-II- MORAN(G) / MARAN(G) 
Dordrecht

I. Paulus Andriesz Mourang (Mouran), geb. ca. 1635, j.m. uit den lande van Luijck, lackenwercker (1660), drappier (1668), otr. Dordrecht 19-12-1660, tr. De Linde 24-1-1661 Grietje Jacobs, j.dr. van Leijden wonende op de Drapiste kaeij (1661).
NB.
- (3.1974 burgerboek) folio 95vs
Op de regt. gepresenteert bij Paulus Moran, geboortich int lant van Luijck drappier staat voor apportie de camere ontfanckt den supplt. als borger ende inheems poorter deser stadt Dordrecht mits doende den behoorlijcke eedt aen
handen van de heer Borgemr. sonder ijets te betalen alsoo hem het recht daertoe staende bij desen vereert waert, ende wert de selve geeximeert ende vrijgestelt van alle tochten ende wachten voor de tijt van thien jaren volgen resolutie van den outraet van dato den 14-8-1668. Actum den 14-11-1671 was get. A. Muijs van Holij
- (3.1974 burgerboek) folio 70vs
Opte regt gepresenttert bij Andries Morin(?) schiptimmerman, geboortich van Namen, versoeckende ... etc 14-11-1665
- otr. Dordrecht 19-12-1660 (tr. 24-1-1661 in de Linde)
Paulus Andriessen, lakenwercker, j.m. uijt den lande van Luijck, won[ende] op de Nieuwe brug en
Grietje Jacobs, j.d. van Leijden wonende op de Drapiste kaeij
- Jenneken Moran (Maran), tr. Jan van Persijn (Percijn).
Kinderen:
1. Cornelis, ged. Dordrecht 13-4-1708.
2. Margriet, ged. Dordrecht 18-1-1711.
3. Helena, ged. Dordrecht 18-2-1718.
- Naam kind Jacob
Doopdatum 1668.10.31
Naam vader Mouran, Paulus {Andriesz}
Naam moeder Jacobs, Grietge
- Naam kind Maria, Doopdatum 1669.12.30
Naam vader Andries, Pauwels
Naam moeder onbekend
- Bruidegom Antonis Scheret , wonend: Loyerstraet , lakenwever
Bruid Yda Poulus , wonend: Langegraft
Plaats Leiden
Datum ondertrouw 03-08-1686
Opmerkingen Waalse Kerk. Voornaam bruidegom in orig: Don, 57, Z, 201
DTB Leiden inv. 12 Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712) , folio 042v
- Datum ondertrouw 1666.01.10
Pauwels Andriessen, otr. Dordrecht 10-1-1666 Maria Everts.
1. Andries, ged. Dordrecht 2-7-1666.
- Paulus Andriesz, otr. Dordrecht 17-1-1672 Maria Crispijn(s).
1. Maria, ged. Dordrecht 7-11-1672. 
2. Joannes, ged. Dordrecht 29-10-1673.
3. Anna, ged. Dordrecht 6-5-1675, dochter van Paulus van Forneij en Maria Crispijnsz.
- Pauwels Andries, tr. NN.
1. Maria, ged. Dordrecht 30-12-1669.

Kinderen:
1. Andries Pouwelsz, ged. Dordrecht 20-6-1664, volgt IIa.
2. IJda Paulus, ged. Dordrecht 7-8-1666, wonend: Langegraft (1686), otr/tr. Leiden 3/26-8-1686 Anthonij Seret (Scheret), ged. Leiden 27-8-1664, wonend Loyerstraet lakenwever (1686), zoon van Simon Cherat (Seret) en Antoinette la Teur.
3. Jacob, ged. Dordrecht 31-10-1668, volgt IIb.
4. Jenneke, ged. Dordrecht 11-12-1672, dochter van Pouwels Andriesz Moeraen en Grietje Jacobs, volgt IIc.
5. Abraham, volgt IId.

IIa. Andries Pouwelsz Marang, ged. Dordrecht 20-6-1664, j.m. van Dordregt opt Nieuwerck (1687), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 30-6-1716 (Andries Morangh op de Walevest), otr. Dordrecht 9-3-1687 Jenneke Jans, j.d. wonende mede opt Nieuwerck in Dordregt (1687), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 29-12-1718 (wed. van Andries Morangh in de Crommen Elboogh).
NB.
- Doopdatum 1662.06.26 / Naam kind Jenneke
Naam vader Mosij, Jan
Naam moeder Morijn, Francina
- Naam kind Jenneke / Doopdatum 1667.11.14
Naam vader Andriesse, Jan / Naam moeder Jans, Jenneken
- Doopdatum 1660.05.07 / Naam kind Jenneke
Naam vader Andriessen, Jan / Naam moeder Jans, Jenneke

- otr. Dordrecht 9-3-1687
Andries Pouwels, j.m. van Dordregt opt Nieuwerck
met Jenneken Jans, j.d. wonende mede opt Nieuwerck in Dordregt.
(tr. 31/3)
- (werkgroep 'Het Nieuwe Werck')
* op 15-10-1699 wordt ene Andries Poulus aan de Walevest genoemd als belender genoemd van ene Claes Claesse Neve.
* 8-10-1726 ORA 9.814.259 Jan Morang verkoopt Adriaen Witters tot Amsterdam een huysje aan de Walevest belend Hendrik Neering en Geertruij van Heijmenberg. [huisje dat na de verkoop onderdeel werd van de RK Kerk op de Hoge Nieuwstraat]
- begr. Nieuwkerk 16-3-1712 het meerder jaarigh van Andries Malangh in de Tolle brughstr. aan de watersij, vader en moeder nogh levende
Kinderen:
1. Poulus Moranck (Paulus), ged. Dordrecht 9-1-1688, volgt IIIa.
2. Johannes Andriesz Maran, ged. Dordrecht 29-11-1690, volgt IIIb.
3. Andries, ged. Dordrecht 7-3-1693.

IIb. Jacobus Moran, ged. Dordrecht 31-10-1668, Dordrecht wonend: Tegenover 't Diaconijhuis (1696), doopgetuige Rotterdam (19-8-1698), begr. Rotterdam (Waalse kerk; Delfsevaart) 5-7-1708, otr/tr. Rotterdam 21-10/4-11-1696 Maria Schoude, Rotterdam wonend: Haringvliet (1696), begr. Rotterdam 5-2-1728 (weduwe van Jacobus Moran; Schotse kerkhof; overledene liet na 2 meerderjarige kinderen; Rijstuin n/Caan).
NB.
- begraven (Waalse kerk; Santstraat) Rotterdam 28-9-1705 Kind van Jacob Moran.
- begraven (Waalse kerk; Klaversteeg) Rotterdam 22-10-1709 Kind van Jacob Moran.

Kinderen: 
1. Margrieta Moran, ged. Rotterdam (Geref.) 25-8-1697 wonende op 't Steijger (get. Abram van Ratingen, Elsje van Rating), dochter van Jacobus Moran en Marijtie Schoudie.
2. Jakoba Moran, ged. Rotterdam (Geref.) 24-5-1699 wonende op 't Steijger (get. Jan Schoudee, Marijtie Schoudee, Belijtie Schemus), dochter van Jacobus Moran en Marij Schoudee.
3. Heiltie Moran, ged. Rotterdam (Geref.) 26-12-1700 wonende o.h. Steijger (get. Willem Smilt, Heijltie Smet, Marijtie Schoudel), doopgetuige (26-3-1731), begr. Rotterdam 31-8-1737 (overledene was bejaarde dochter; Rijstuijn in de Dortse Maagt), dochter van Jacobus Moran en Maerrij Schoudel.
4. Marija Moran, ged. Rotterdam (Geref.) 25-5-1704 wonende Santstraat, Rotterdam wonend: Rijstuijn (1730), otr/tr. Rotterdam 15-1/1-02-1730 Bart van Bratten, Rotterdam wonend: Jufferstraat (1730). (Kinderen: Cornelis van Brattem, ged. 26-3-1731 In de Rijstuijn, Jacobus van Brattem (1737))
5. Poulus Moran, ged. Rotterdam (Geref.) 13-11-1707 wonende op de Delfsevaert (get. Jan Schoone, Catarijn Schoude), zoon van Jacobus Moran en Maria Schoude.

? IIc. Jenneke Morang (Moeran), ged. Dordrecht 11-12-1672, j.d., beijde van Dordrecht en wonende op den Hill geass. met Anna Pulebrus haer goede kennis (1706), getuige huwelijk 8-12-1730, otr/tr. Dordrecht 16/30-5-1706 Jan van Persijn, j.m. geassisteert met Cornelis van Perzijn desselfs broeder (1706).
NB.
- otr. Dordrecht 8-12-1730 (tr. 24/12)

Arij Hekkers, jongman van Spijk woont bij de Wijnbrugh bij schriftelijk consent van Matthijs Hekkers zijn vader
Cornelia van Persijn, j.d. van Dordregt woont op den Hil geass. met Jan van Persijn haer oom en Jenneke Morang haer muij zijnde de vader Cornelis van Persijn in Indien
- Cornelis van Persijn, otr. 19-4-1693 Emmerentia Lamburgh
* Lena 5-2-1694
* Helena 27-12-1697
* Pieternella 20-2-1700

Kinderen:
1. Cornelis, ged. Dordrecht (NH) 29-1-1707.
2. Cornelis, ged. Dordrecht (NH) 13-4-1708.
3. Margriet, ged. Dordrecht (NH) 18-1-1711.
4. Helena, ged. Dordrecht (NH) 18-2-1718.

IId. Abraham Paulisse Moran(g), j.m. van Dordrecht woont op de Hooge Nieuwstraet geass. met Andries Moran desselfs broeder, overl. voor 27-10-1763, otr/tr. Dordrecht 5/19-2-1702 Angenieta van Bronswijck (Agnietje van Bronswijck), ged. Dordrecht 15-8-1677, j.d. van Dordrecht woont in de Nieustraat geass. met Cristijna van Wesel desselfs moeder, dochter van Andries Maertensz van Bronswijck en Christina Cornelis van Prinse.
NB.
- otr. Dordrecht 2-12-1703
Jan Hermense Burgermeester, j.m. woont in de Wijnstraet geass. met Abraham Moren/Moreu desselfs swager
Margrieta van Bronswijck, wed. van Frans Ariense woont omtrent de Rietdijk beide van Dordrecht, geass. met haer moeder
- Naam kind Agnietje / Doopdatum 1670.10.19
Naam vader Bronswijck, Andries van
Naam moeder Cornelis, Corstina
- Naam kind Agneetje, Doopdatum 1677.08.15
Naam vader Bronswijck, Andries Maertensz van
Naam moeder Prinse, Christina Cornelis van
- [http://voc.websilon.nl/]
Persoonsgegevens van Abraham Poulusz Moran
Herkomst: Dord
Rang: Soldaat
Datum einde verbintenis: 00/00/1732
Gerepatrieerd via schip: magdalena
met DASnr: 6821
Gegevens van de vaart
Schip: Patmos Inventarisnr.: 14165
Kamer: Rotterdam Folio: 179
Uitreis: 09/04/1729 Bestemming: Batavia
DAS- en reisnr 2766.4 Aankomst: 28/11/1729

Kinderen:
1. Margrietje, ged. Dordrecht (NH) 14-12-1704.
2. Christina, ged. Dordrecht (NH) 28-3-1706.

IIIa. Poulus Moranck (Paulus Andriesse Moran), ged. Dordrecht 9-1-1688, j.m. van Dordrecht woont op de walevest geass. met Jan Moranck sijn broeder en bij mondelingh consent van Andries Moranck sijn vader (1715), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 14-11-1721 (Pou Morang in de Krom Elboog), tr. Dordrecht 20-10-1715 Johanna Gerrits (Anna) Hardie, ged. Dordrecht 23-2-1688, wed Jan Geerit van Dordrecht, woont in den Cromme-elboogh, geass. met Walburgh de Groen wed. Gerit Hardie haer moeder (1715), dochter van Gerrit Hardie en Walborg de Groen.
NB.
- Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht, Inventarisnummer 1-7
Naam kind Johanna, Doopdatum 1688.02.23
Naam vader Hardij, Gerrit
Naam moeder Groun, Walborchie de
- Naam kind Andries, Doopdatum 1716.08.25
Naam vader Moeran, Paulus / Naam moeder Hardij, Anna
- Naam kind Andries, Doopdatum 1718.11.19
Naam vader Moran, Paulus Andriesse / Naam moeder Hardij, Anna Gerrits
- Naam kind Walburg, Doopdatum 1720.08.25
Naam vader Moran, Paulus / Naam moeder Hardi, Anna
- SAD 18. Verenigd arme wees- en nieuw armhuis, 380. Verzoekschrift aan het stadsbestuur betreffende het wegens wangedrag tijdelijk doen opnemen in het Leprooshuis van Wouter Roos, Andries Moran en Grietje Lemans en de twee eerstgenoemden vervolgens door te zenden naar Oost-Indië, 1734.
- Persoonsgegevens van Andries Moran, Herkomst: Dordregt, Rang: Jongen
Datum einde verbintenis: 00/00/1737
Gerepatrieerd via schip: huis te spijk, met DASnr: 6987
Gegevens van de vaart
Schip: Hofvliet Inventarisnr.: 14177, Kamer: Rotterdam Folio: 153, Uitreis: 22/11/1734 Bestemming: Batavia
DAS- en reisnr 2971.2 Aankomst: 09/06/1735
- Persoonsgegevens van Andries Moran, Herkomst: Dorth, Rang: Derdewaak
Datum einde verbintenis: 01/08/1746
Einde verbintenis: Overleden
Plaats einde verbintenis: Azie
Gegevens van de vaart
Schip: Westhoven Inventarisnr.: 13013, Kamer: Zeeland Folio: 6, Uitreis: 11/09/1745 Bestemming: Batavia
DAS- en reisnr 3336.4 Aankomst: 15/05/1746
Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja
- het weesboek vermeldt dat er 'geen wesen' zijn. (10.113 weeskamer folio 99v 14-11-1721 Marang Paulus)
- begr. Nieuwkerk 13-8-1723 't kint van de wedu Poulus Morang in de Krom Elboogh.
Kinderen:
1. Andries, ged. Dordrecht 25-8-1716, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 6-11-1718 ('t kint van Pulis Morangh in de Kromme Elboogh, vader en moeder bij de leven).
2. Andries, ged. Dordrecht 19-11-1718, ? overl. Azië 1-8-1746 ?.
3. Walburg(h) Moran, ged. Dordrecht 25-8-1720.

IIIb. Johannes/Jan Andriesz Maran, ged. Dordrecht 29-11-1690, overl. Dordrecht vóór 1736, tr. ca. 1711 Catharina (Kaatje) Hardie (Caetje Gerrits), ged. Dordrecht 2-9-1685.
NB.
- otr. Dordrecht 24-4-1733 (tr. 10/5)
Joost Kersse, jongman van Dordregt woont op de Verkemart geass. met Caetje Hardi huijsvr. van Jan Marangh zijn muij en
Anna Margrita Muller, jonge dogter van Solingen woont bij Gravestraet geass met Berber 't Hoen huijsvr van Hendrik de Hen haer goede kennis en bij schriftelijk consent van Clemens Muller haer vader
- Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 1-7
Naam kind Catarijna
Doopdatum 1685.09.02
Naam vader Hardij, Gerrit
Naam moeder Groen, Walborg de
- Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 8-10
Naam kind Walborg
Doopdatum 1713.09.02
Naam vader Marran, Jan
Naam moeder Hardie, Catharina
- begr. Dordrecht 8-11-1720 't kint van Jan Morang in de Crommen Elboog, vader en moeder bij de leeve
- begr. Dordrecht 8-10-1722 't kind van Jan Morang in de Krom Elboog, vader doot moeder leeft
Kinderen:
1. Andries Jansz, ged. Dordrecht 14-9-1711, volgt IVa.
2. Walborg, ged. Dordrecht 2-9-1713, j.d. van Dordrecht woont in den Krommen Elboogh geass. met Andries Moran haer broeder (1737), otr/tr. Dordrecht 3/20-10-1737 Jan van der Kaa, j.m. van Dordregt woont op den Noordendijk geass. met Hendrik van der Kaa zijn vader.
3. Jenneke, ged. Dordrecht 24-8-1715.
4. Gerrit, ged. Dordrecht 26-10-1717.
5. Gerrit, ged. Dordrecht 20-2-1720.
6. Jenneke Marang, ged. Dordrecht 24-10-1723, volgt IVb.

IVa. Andries Jansz Maran, ged. Dordrecht 14-9-1711, j.m. van Dordrecht woont op de Krommen Elleboogh bij consent van Catharina Hardie zijn moeder weduwe van Jan Moran, tr. Dordrecht 2-9-1736 Johanna (Anna) Steenbus, ged. Dordrecht 27-9-1710, j.d. van Dordrecht woont in de Kolffstraat geass. door haar stiefmoeder Passchina Piret  weduwe van Geerit Steenbus.
NB.
- Naam kind Johanna / Doopdatum 1710.09.27
Naam vader Steenbus, Gerrit
Naam moeder Jans Straelen, Marijke
Datum ondertrouw 1709.09.29
- Datering 1744-09-08, Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Martinus, Achternaam Morang
Archiefnummer 4 Stadsarchief; de tijd van de Bataafse Republiek, Inventarisnummer 169
Geboortedatum 1744-09-08
Beroep timmerman, Kanton 1, Sectie 5
- Datering 13-09-1813, Soort akte overdracht, Plaatsnaam Dordrecht, Naam object onbekend
Straatnaam achterom
Verkoper martinus morang, timmerman
Koper geertruy nieuwenhuizen (weduwe), particulier
Overige personen hendrik van de weg (overleden)
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang, Inventarisnummer 2, Folionummer 36, Aktenummer 1
Bijzonderheden het betreft twee panden: wijk d 791, d 792
- [http://d-compu.dyndns.org/gensearch] Andries Morang en Johanna Steenbusch egtelieden als meede 2 kinderen met naemen Jan oud 2 jaaren en Gerrit oud ontrent 1 jaar, van Dordrecht den 10 septemb. 1739. (Bron: folio 61 - Dubbeldam ontvangen akten van indemniteit (SA Dordrecht archiefnr. 295, inv. nr. 14))
Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 7-12-1726, volgt Va.
2. Gerrit, ged. Dordrecht 30-7-1738.
3. Catharina, ged. Dordrecht 17-3-1741, volgt Vb.
4. Gerrit, ged. Dordrecht 4-10-1743, volgt Vc.
5. Andries, ged. Dordrecht 16-11-1746.
6. Maijke, ged. Dordrecht 15-11-1750, volgt Vd.
5. Martinus Moran, ged. Dordrecht 26-10-1754.

IVb. Jenneke Marang (Marank, Maran), ged. Dordrecht 24-10-1723, j.d. woont op de Noordendijk bij de van Dordt geass. met haare suster Walburg Marang huijsvrouw van Jan van der Kaa, otr/tr. Dordrecht 19-10/5-11-1747 Bastiaan van den Bosch (Bos(s)), j.m. woond bij den Rietdijk geass. met zijn vader Arij van den Bosch.
NB.
- Datering 06-04-1756, Soort akte hypotheek, Plaatsnaam Dordrecht, Naam object onbekend
Straatnaam hil
Buur nicolaas van der elst, hendrik kriekesteen
Schuldeiser aart van der kloet, slager
Schuldenaar bastiaan van den bosch
Bedrag f 250 / Bijzonderheden het betreft het vijfde huis van de raamstraat.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
Inventarisnummer 825, Folionummer 186, Aktenummer 1

Kinderen:
1. Kaatje, ged. Dordrecht 5-8-1750.
2. Johanna, ged. Dordrecht 17-12-1752.
3. Johannes, ged. Dordrecht 19-9-1755.
4. Lijsbeth, ged. Dordrecht 18-10-1758.
5. Bastiaan, ged. Dordrecht 2-9-1761.
6. Walburg, ged. Dordrecht 25-11-1764.

Va. Johannes Moran (Marrang, Maran), ged. Dordrecht 7-12-1726, j.d. van Dordrecht woont op den Hill geass. door zijn vader Andries Marran (1760), steenhouwersknecht (1766), otr/tr. Dordrecht 5/20-7-1760 Maijke Bouman, ged. Dordrecht 6-10-1726. j.d. van Dordrecht woont in de Raamstraat geass. met haar moeder Geertruij Muijers huijsvrouw van Rijer Bouman en bij consent van haar vader (1743), wed. van Arij Lughten van Dordrecht wonende in de Raamstraat (1760), dochter van Reijer Jansz Bouman en Geertruij Muijters.
NB.
- 9:827 folio 7, Datering 03-02-1766
Soort akte schuldbekentenis
Plaatsnaam Dordrecht
Naam object onbekend
Schuldeiser arnoldus de hart
Schuldenaar maaijke boumans / jan marrangh, steenhouwersknecht
Overige personen reijer boumans / pieter van den engh / caatje regel / gerardus verveer, notaris / anthonij vos
Bedrag f 300
- Datering 20-10-1768, Soort akte overdracht, Plaatsnaam Dordrecht
Naam object onbekend, Straatnaam raamstraat
Verkoper maaijke bouman / jan marang
Koper hendrik van ophemert, scheepstimmermansknecht
Buur marijnis ligtmans / jozua van wingerden (weduwe van)
Bedrag f 200
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht, Inventarisnummer 829, Folionummer 189v, Aktenummer 1
- otr. Dordrecht 5-7-1760 (tr. 20/7)
Joannes Marran, j.m. woont op den Hill geads. met zijn vaeder Andries Marran
Maijke Boumans, wed. van Arij Lughten beijde van Dordrecht en woonende in de Raamstraat
(24/7 1760 trouwbrieff gegeeven)
- [http://home.kabelfoon.nl/~favdhoek/kwa_staa/kwa_hoek/kb_0001.htm#BM_RET2668]
Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 31-5-1760.
2. Geertrui Morang, ged. Dordrecht 14-5-1762, volgt VIa.
3. Maijke, ged. Dordrecht 4-12-1763.
4. Andries, ged. Dordrecht 21-9-1765.
5. Aagje, ged. Dordrecht 22-3-1767, volgt VIb.

Vb. Catharina Morang (Caatje/Katharina Marang / Maran), ged. Dordrecht 17-3-1741, j.d. geb. te Dordrecht woont den Hil, geass met haer vader Andries Marran (1768), overl. Dordrecht 22-2-1815 (aktenr. 92, 74 jaar, des morgens 10 D407-505 Groote Spuistraat), otr/tr. Dordrecht 21-7/17-8-1768 Leendert van Dijl (Deijl), j.m. geb. te Dordrecht woont aan de Spuipoort geads. met zijn moeder Geertruij van Holstein wed Aart van Dijl (1768), metselaar (1811), dagloner (1814), overl. na 1815.
NB.
- Datering 1743-06-20, Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Leendert
Achternaam Dijl, van
Archiefnummer 4 Stadsarchief; de tijd van de Bataafse Republiek, Inventarisnummer 169
Geboortedatum 1743-06-20
Beroep metselaar
Kanton 1, Sectie 5
- Datering 13-06-1814, Soort akte overdracht, Plaatsnaam Dordrecht, Naam object onbekend
Straatnaam elfhuizen
Verkoper leendert van dijl, dagloner
Koper willem fredrik jong, handelaar
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang, Inventarisnummer 2, Folionummer 46, Aktenummer 3
Bijzonderheden wijk d 488

Kinderen:
1. Aart, ged. Dordrecht 3-5-1769.
2. Andries, ged. Dordrecht 16-5-1771.
3. Johanna, ged. Dordrecht 7-6-1780.
4. Geertruij, ged. Dordrecht 27-11-1782.
5. Geertruij, ged. Dordrecht 9-1-1788.

Vc. Gerrit Maran(g), ged. Dordrecht 4-10-1743, wonende op de Hil (1771), begr. Dordrecht 26-6-1806, tr. Dordrecht 5-5-1771 Maaijke Swang, ged. Dordrecht 6-9-1750, wonende op de Hil geass. met haar moeder Maaike Oldenburg wed. van Jacob Swang, overl/begr. Dordrecht 30/31-10-1808, dochter van Jacob Swang en Maaijke Oldenburg.
Kinderen:
1. Johanna, ged. Dordrecht 29-5-1772, volgt VIb.
2. Jacoba, ged. Dordrecht 27-4-1774.
3. Maijke, ged. Dordrecht 13-12-1778.
4. Jakob, ged. Dordrecht 21-1-1780.
5. Maijke, ged. Dordrecht 23-2-1781.
6. Cathrina, ged. Dordrecht 18-12-1782.
7. Jacob, ged. Dordrecht 27-10-1784.
8. Gerrit, ged. Dordrecht 25-6-1785.
9. Jan Marang, ged. Dordrecht 5-8-1787, draaijer, tr. Dordrecht 14-11-1821 (156) Hermina van Oorschot, geb. Dordrecht (30 in 1821), dochter van Jacob van Oorschot (begr. 11-7-1796) en Johanna van Leuven.

Vd. Maijke Moran (Marang, Maran), ged. Dordrecht 15-11-1750, j.d. geb. te Dordrecht  woont op de Hil geadsisteert met haar moeder Johanna Steenbus wed Andries Marang, otr/tr. Dordrecht 26-3/12-4-1772 Cornelis van der Wulp, ged. Dordrecht 5-2-1749, j.m. gebore te Dordrecht woont buiten de Sluijspoort geadsisteert met zijn vader Barent van der Wulp, zoon van Barend van der Wulp en Anna Verbrugge.
NB. 
- Gemeente: Zwolle - Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 62 - Datum: 28-08-1823
Bruidegom Andries van der Wulp
Geboortedatum: 20-01-1786 / Geboorteplaats: (Dordrecht)
Bruid Henrica Broekhaar
Geboortedatum: 23-10-1795 / Geboorteplaats: (Zwolle)
Vader bruidegom Cornelis van der Wulp
Moeder bruidegom Maaijke Morang
Vader bruid Antoni Broekhaar
Moeder bruid Joanna Jansen
Nadere informatie 2 kinderen gewettigd; bruid ook Hendrika Broekhaar

Kinderen:
1. Bernardus, ged. Dordrecht 4-9-1772.
2. Johanna, ged. Dordrecht 21-11-1773.
3. Barendina, ged. Dordrecht 5-4-1776.
4. Catharina, ged. Dordrecht 26-7-1780.
5. Andries van der Wulp, ged. Dordrecht 20-1-1786, tr. Zwolle 28-08-1823 Henrica Broekhaar, geb. Zwolle 23-10-1795, dochter van Antoni Broekhaar en Joanna Jansen.
6. Bernhardus (Barend van der Wulp), ged. Dordrecht 2-3-1783, j.m. geboren te Dordrecht wonende in de Kolfstraat geassisteerd met Willem van der Elst welke verklaard dat den bruidegom ouderloos, otr/tr. Dordrecht 30-6/16-7-1808 Jaapje Koks, ged. Dordrecht 13-12-1784, j.d. geboren te Dordrecht wonende in de Sarisgang geassisteerd met haren vader Jan Koks. (Kinderen: Maaike, ged. Dordrecht 29-3-1809;  Jaapje, ged. Dordrecht 9-6-1810)
7. Maaike, ged. Dordrecht 8-7-1789.
8. Cornelia, ged. Dordrecht 19-10-1791.
9. Maijke, ged. Dordrecht 5-5-1795.

VIa. Geertrui Morang, ged. Dordrecht 14-5-1762, overl. Dordrecht 21-7-1833 (akte 386, 72 jaar, des avonds half 11 C865 Doelstraat), tr. Arie Boshoven, overl. voor 1833.
Buitenechtelijke dochter van Geertruij Morang:
1. Aagje, ged. Dordrecht 4-10-1786, volgt VII.

VIb. Aagje Marang, ged. Dordrecht 22-3-1767, j.d. van Dordrecht  woont op Den Hil geass. met haar moeder Maaike Bouman weduwe van Jan Marang, overl. Dordrecht 6-9-1830, otr/tr. Dordrecht 11/17-5-1788 Johan Bongers, ged. Brielle 17-7-1765, j.m. geboren te Den Brielle woont onder Dubbeldam geass. met Joh. Stelek met consent van zijn vader Jan Bongers (acte van indemniteit is overhandigd), overl. Brielle 19-12-1800.
NB.
- overl. Dordrecht Marang, Aagje Johannesdr, wed Jan Bongers 7-9-1830 (datum akte !)
- overl. Dordrecht 24-12-1819 doodgeboren dogter Aagje Marang (datum akte!)
- Algemeen Gemeente: Oud-Beijerland, Soort akte: Huwelijksakte, Aktenummer: 15, Datum: 22-06-1834
Bruidegom Jan Bongers
Geboortedatum: 07-04-1795, Leeftijd: 39, Geboorteplaats: Brielle
Bruid Debora van Veenendaal
Geboortedatum: 09-07-1775, Leeftijd: 58, Geboorteplaats: Oud-Beijerland, Vader bruidegom Johannes Bongers
Moeder bruidegom Aagje Marang
Vader bruid Willem van Veenendaal
Moeder bruid Maria Bloemendaal
Nadere informatie Weduwe van Arij Vogelaar
- Algemeen Gemeente: Oud-Beijerland, Soort akte: Huwelijksakte, Aktenummer: 6, Datum: 18-04-1844
Bruidegom Jan Bongers
Leeftijd: 48, Geboorteplaats: Brielle
Bruid Adriaantje van der Meer
Leeftijd: 20, Geboorteplaats: Spijkenisse
Vader bruidegom Johannes Bongers
Moeder bruidegom Aagje Marang
Vader bruid Jan van der Meer
Moeder bruid Maartje Hoorweg
Nadere informatie Weduwnaar van Debora van Veenendaal; voogd Pieter van der Meer; toeziend voogd Japhet Hoorweg
- [gegevens M. Mesman]
Kinderen:
1. Maartje, ged. Brielle 5-1-1791.
2.
Johanna Bongers, geb. Brielle 1792, overl. Rotterdam 11-12-1849, tr. Dordrecht 17-3-1814 Johannes van der Hoek, ged. Dordrecht 16-1-1795, overl. Dordrecht 13-07-1828.
3. Jan Bongers, geb. Brielle 7-4-1795, tr. (1) Oud-Beijerland 22-6-1834 Debora van Veenendaal, geb. Oud-Beijerland 9-7-1775, dochter van Willem van Veenendaal en Maria Bloemendaal, tr. (2) Oud-Beijerland 18-4-1844 Adriaantje van der Meer, geb. Spijkenisse 1824 20 in 1844), dochter van Jan van der Meer en Maartje Hoorweg.
4. Willem, ged. Brielle 7-1-1798.
5. Hendrik, ged. Brielle 17-2-1799.

VIb. Johanna Morang (Marang), ged. Dordrecht 29-5-1772, j.d. geboren te Dordrecht wonende beide in de Vriesestraet geass. met haar vader Gerrit Morang (1795), otr. Dordrecht 23-7-1795 Willem Snedoo/Snudoo (Sneijdood), j.m. soldaat in 't Regiment van den collonel Schipper (1795).
Kinderen:
1. Clasina Johanna, ged. Dordrecht (NH) 21-8-1795.
2. Johannes, ged. Dordrecht (NH) 20-11-1799.
?3. Geertje, ged. Dordrecht (NH) 2-8-1803, dochter van Hendrik Snu en Johanna Morang.
4. Jakoba, ged. Dordrecht (NH) 29-1-1804.
5. Johannes, ged. Dordrecht (NH) 4-12-1805.

VII. Aagje Morang, ged. Dordrecht 4-10-1786 (49 in 1836), kapster (1829).
Buitenechtelijke kinderen van Aagje Morang:
1. Gerrit, ged. Dordrecht 5-12-1809, zoon van Agatha Marang, volgt VIII.
2. Johanna, geb. Dordrecht 26-6-1829 (aangegeven door Geertrui Morang, 68 jaar).

VIII. Gerrit Marang, ged. Dordrecht 5-12-1809 (27 in 1836), tr. Dordrecht 14-12-1836 Catharina Dusraven
, geb. Dordrecht 1-12-1813.
Kinderen:
1. Karel Marang, geb. Dordrecht 20-3-1851, volgt IX.

IX. Karel Marang, geb. Dordrecht 20-3-1851, sigarenfabrikant (Knolhaven 36), tr. Jannetje Wilhelmina van Heck.
NB.
-
Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (17) Persoon in bevolkingsregister
  Karel Marang
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383 Bladzijde 2492 Deel 15 Geboortejaar 1853
- (advert.) K. MARANG, sigarenfabrikant, Knolhaven 36.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 16-6-1890 (fiche 10)]

Kinderen:

1. Maaike Agatha Marang, tr. Dordrecht 22-4-1914 (aktenr 101) Cornelis van de Wetering, zoon van Willem Smitsz van de Wetering en Maria van der Loos.
2. Karel Marang, geb. Dordrecht 13-7-1884, volgt X.
3. Catharina Simonia Marang, tr. Dordrecht 6-6-1904 Daniel de Weerdt, zoon van Dina Maria de Weerdt.
4. Johannes Willem Marang, tr. Dordrecht 19-1-1916 Nellie Agnes Bolton Seawell, dochter van Frederick Seawell en Eleanor Bolton.

X. Karel Marang, geb. Dordrecht 13-7- 1884 (23 in 1907), overl. Cannes 13-2-1960, tr. Rotterdam 19-9-1907 Hendrika Johanna Bernoski, geb. Rotterdam 1884, dochter van Florus Gerardus Bernoski en Johanna Vlaskamp.
NB.
- Lees: [http://www.groene.nl/1995/12_20/vals.html].

overige feiten

- otr. Dordrecht 18-3-1733
Embregh Does Jongh wednr van Dordrecht woont bij den Boom
Johanna Morel, j.d. van Amsterdam woont bij de Rietdijk geass. met Catrina van den Bergh wed Jacobus Morel haer moeder
(tr. 6/4, den troubrieff gegeven den 3e aug. 1736)

- Embrecht Doessong, otr. 6-9-1720 Wijnandia Toors
* Steven 4-5-1721
* Maria 22-4-1722
* Johannes 9-1-1725

- begraven Nieuwkerk
13-3-1731 Jacobus Moerel aen den Riedijck in den Engel, laet kinderen na
3-6-1730 't kint van Jacobus Moreel in den Engel op den Riedijk, bij de
ouders leven
10-5-1731 't kint van de wed. Jacobus Morel in de Gouwe Waagen
13-5-1730 .. kint uijt de Langstraet van Aelbert de Jong op straate(?) aen
de walevest, ouders leven, in het gemeen
8-11-1720 't kint van Jan Morang in de Crommen Elboog, vader en moeder bij
de leeve
29-12-1718 wed. van Andries Morangh in de Crommen Elboogh
6-11-1718 't kint van Pulis Morangh in de Kromme Elboogh, vader en moeder
bij de leven
30-6-1716 Andries Morangh op de Walevest
8-10-1722 't kind van Jan Morang in de Krom Elboog, vader doot moeder leeft
14-11-1721 Pou Morang in de Krom Elboog
13-8-1723 't kint van de wedu Poulus Morang in de Krom Elboogh
18-9-1722 Mr. Andries Malloen in de Wijnstr.
15-2-1724 't kint van mr Tomas Malan in de Vlijshouwerstr., bij de ouders
leeffve
19-2-1724 Josijna de Vos Huijsvrouw van Thomis Mallan in de Vlijshouwerstr
9-3-1716 Annetje Mallan wed. van Etienne Saniel/Daniel(?) uijt het huijs van
mr. Melan over 't Wijn comptoir begraven
16-3-1712 het meerder jaarigh van Andries Malangh in de Tolle brughstr. aan
de watersij, vader en moeder nogh levende

- otr. Dordrecht 7-11-1706
Abraham Marijn, j.m. van Ronadu en
Maria Beije, j.d. van Dordrecht beijde wonende binnen Rotterdam, volgens attestatie van otr van daer

- Marijcke Andries Moriaen, j.d. van Dordrecht wonende in de Schuijtemakersstraet, otr. Dordrecht 20-1-1692 Adolff Honinck, j.m. van Camen wonende in de Schuijtemakersstraet.
NB.
- Datum ondertrouw 1654.10.18
Doopdatum 1655.09.12 / Naam kind Maeijcke
   Naam vader Andriessen, Andries
   Naam moeder Lucas, Neeltge
- Naam vader Honing, Adolph
Doopdatum 1696.05.02
Naam kind Andries
Naam moeder Moria, Maria
- Naam vader Honigs, Adolf
Doopdatum 1699.02.04
Naam kind Lijsbeth
Naam moeder Moriaen, Marijke
- Naam vader Honing, Adolf
Doopdatum 1698.01.13
Naam kind Arnoldus
Naam moeder Morija, Maria

Kinderen:
1. Andries, ged. Dordrecht 2-5-1696.
2. Arnoldus, ged. Dordrecht 13-1-1698.
3. Lijsbeth, ged. Dordrecht 4-2-1699.

- Aagje Morija, tr. Jan van Eisden.
NB.
- Naam vader Eisden, Jan van
Doopdatum 1699.06.13
Naam kind Andries
Naam moeder Morija, Aagje
- Naam moeder Morija, Aeltje
Naam kind Jan
Doopdatum 1695.08.17
Naam vader Janssen, Jan
- Naam vader Eijsden, Jan van
Doopdatum 1697.08.25
Naam kind Maria
Naam moeder Moriaan, Aaltje

Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht  25-8-1697.
2. Andries, ged. Dordrecht 13-6-1699.

- Naam vader Moereijaan, Jan
Doopdatum 1744.02.05
Naam kind Johanna
Naam moeder Eijk, Anna van

- doop Luthers Dordrecht:
Abraham Morran x Johanna Maria Kelder
* Abraham 5-1-1791

- doop RK  Dordrecht:
NN x Joanna van Riet
* Reinier 31-10-1773 (get Guurt van Riet)

- overl. Dordrecht 24-12-1812 (aktenr. 909)
Hendrika Marang, age 3 weken, dochter naturelle de Agatha Marang
overl. 23/12 7 uur D569

- overl. Dordrecht Andries Andriesz Morang, man van Maria Verstraten 27-12-1830 (datum akte !)

- overl. Dordrecht Maaike Marang Gerritsdr., wed Jacob Stoel 20-11-1837 (datum akte !)

- overl. Dordrecht
MARANG Paulus Albertus 8-2-1845 / 9-10-1849 (datum akte !)
                Johanna Katrina 15-1-1846 (datum akte !)
                Johanna 25-2-1851 (datum akte !)
MORANG Hendrikus 4-1-1848 (datum akte !)
                Gerrit Jan 8-4-1848 (datum akte !)
                Francijntje 19-5-1849 (datum akte !)
                Franciscus 16-8-1852 (datum akte !)

- huwelijk Dordrecht 14-12-1836 Gerrit Marang Agathaszn en Catharina Dusraven Paulus Alb.dr.

- bevolkingsregister 1850-1860 24:1644, D Sara's gang 961
1. Marang Johannes 1800 D., mandenmaker
2. Slaman, Anna Sophia 1807 Dordrecht
3. Marang, Lena 1790 Dordrecht

- Dordrecht bevolkingsregister 1860-1890
* kaart M42:
   Aagje Marang, 6-5-1784 Dordrecht
* kaart M43:
   Gerrit Marang 5-12-1809 D x Dusraven 1-12-1813 D (1-6)
* kaart M44:
   Hendrik Morang 23-2-1795 D x Marg. van Kuijk 1-3-1810 (dochters worden Mallan genoemd)
* kaart M45:
   Jan Marang 15-8-1787 te Dordrecht, overl. 9-1-1871 x Hermina van Oorschot 15-5-1787, overl. 19-4-1873
   Karel Marang x van Heck
* kaart M46:
  1. Morang, Lambertus Johannes 27-3-1834 Dordrecht, kleermaker
  2. Zetwing, Jacoba 9-9-1827 Turnhout
  3-10
* kaart M47:
  1. Marang, Martinus 3-4-1803 Dordrecht, overl. 8-4-1863
  2. Vermeulen Maria Johanna 10-3-1802 Dordrecht, overl. 10-2-1869

- 11.81.3 dodenboek RK 1749-1810
2-3-1776 vrouw Moran
21-3-1782 Dirk Monrooij
23-8-1808 Jacoba Hekmans

- 10.115 weeskamer folio 107 Jan Moorang(?)
10.113 weeskamer folio 99v 14-11-21 (14-11-1721?) Marang Paulus
10.112 weeskamer folio 183 27-6-16 (27-6-1716?) Morang, Andries

- 10.37 weesboek
folio 142 Is ter wees-camere geëxhibeert 't testament van Martijntje Moring bejaart en ongehuwt gepasseerd voor de notaris Jan van der Star d.d. 21-7-177 (erfgenamen -> meerderjarigen)

- Datering 1755-01-01
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Andries
Achternaam Morang
Archiefnummer 4 Stadsarchief; de tijd van de Bataafse Republiek
Inventarisnummer 169
Geboortedatum 1755-01-01
Beroep hoefsmid
Kanton 1
Sectie 4

- Jacoba Marang, tr. Jacobus van Aaltena.
Kinderen:
1. Jacob, ged. Dordrecht (NH) 5-4-1799.

- Bruidegom Gregore Dousu, wolkammer
Bruid Cathelyne Bernaerdt, weduwe van Jan Moran
Plaats Leiden
Datum ondertrouw 29-03-1616
Opmerkingen Waalse Kerk 12443 H 41044
DTB Leiden inv. 12 Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712) , folio 102v

- Bruidegom Crijn Moran, Capel lant van Luyck, wonend: Havenstraet, West , laeckenwr
Bruid Geertgen Pieters, Drinborch, wonend: Havenstraet, Oost
Plaats Leiden
Datum trouwen 27-11-1655
Datum ondertrouw 06-11-1655
DTB Leiden inv. 3 Schepenhuwelijken (1592-1795) , folio 174v

- notariële akten Utrecht:
19-04-1693 U93a24 - 61 wed. Thomas Moran
12-08-1702 U119a2 - 232 Heyltje Thomas Moran
30-06-1759 U230a2 - 100 Willem Moran
12-04-1712 U123a5 - 17 Maria Marang
09-08-1719 U123a6 - 133 van kast in het huis van Maria Marang wed. N.N. Foere

- Henricus Moran, geb. Erps Quarebbe in Zuid-Braband (35 in 1817), dienstbode (getuige huwelijk 1814), bediende (1817), zoon van Joannes Franciscus Moran en Anna Maria van Salm, tr. 's-Gravenhage 13-8-1817 (96) Anna Gertruda Schüren, geb. Hinsbeek in het Cleefsche (51 in 1817), logementhoudster (1817), dochter van Antoni Schüren en Sophia Behren.

- Aagje Maran, werkster (1880), won. te Dordrecht (1880), tr. Hermanus Riethof, overl . voor 1880.
Kinderen:
1. Johanna Riethof, geb. Dordrecht (27 jaar in 1880), wonende te Gouda (1880), tr. Gouda 24-11-1880 Arie Scheepbouwer, geb. Dordrecht (28 jaar in 1880), blikslager, wonende te Gouda (1880), zoon van Arie Scheepbouwer (overleden voor 1880) en Dina Johanna den Hartog  won. te Dordrecht 1880). (erkend kinderen: Arie (geb. 09-03-1874) en Agatha Johanna (geb. 26-01-1868))

MALLAN

- I. Thomas Mallan, tr. Jeanne Viens/Vien.
NB.
- [http://home01.wxs.nl/~bijl0387/mallan.htm]
- [http://appy.histoire.free.fr/AD84/1e74_5ba.pdf.]
50. (geb/ged.) 12-1-1670 29-12-1669 Maria Malan, (vader) Thomas Malan de Mérindole (signe), (moeder) Jeane Vien, (peter) Daniel Malan fils de Claude de Mérindole (signe), (meter) Victoire Vien de Murs résident a Merindole.
- Akte inv.nr. U119a2, aktenr. 232, d.d. 12-08-1702
Aktesoort Procuratie
Notaris W. VAN RHEENEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Heyltje Thomas Moran
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Hendrik Dirxe Bonekamp
Beroep eerste partij: soldaat in Indie
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Catharina van Leeuwen
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Willem Laurensen Kloecker
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om by de VOC in Middelburg te verzoeken om jaarlykse
: uitbetaling van enige maanden gage van haar echtgenoot en
: om het overeengekomen bedrag te innen
- Bruidegom Thoma Moran
Bruid Maria Leroij , weduwe van Isaack du Bacq
Plaats Delft (DTB Delft inv. 129)
Datum trouwen 30-03-1664
Datum ondertrouw 15-03-1664

Kinderen:
1. Andre, volgt II.
2. Maria Malan, geb/ged. 29-12-1669/12-1-1670 (get. Daniel Malan fils de Claude de Mérindole (signe), (meter) Victoire Vien de Murs résident a Merindole).
? 3. Heijltje Thomas Moran, tr. Hendrik Dirxe Bonekamp, soldaat in Indie (1702).

II. Andre Mallan (Andries Mallan), Franse schoolmeester, voorzanger/voorlezer Waalse kerk, overl. voor 1722, tr. Amsterdam 1692 Jeanne Catel (Johanna van Cappel), overl. na 1722.
NB
- [BRON: "Onderwijsinghe der Jeught" door C. Esseboom (1995)]
Mallan, A. Franse meesters in Dordrecht 303
Mallan, Andre 302
Mallan, Andre Franse schoolmeester te Dordrecht 301
Mallan, Andre (voorzanger/voorlezer Waalse kerk) 324
Mallan, P. Franse meesters in Dordrecht 303
Mallan, Pierre voorlezer Waalse kerk 298
Mallan, Pierre 302
Mallan, Pierre (voorzanger/voorlezer Waalse kerk) 324
Mallan, Thomas (voorzanger/voorlezer Waalse kerk) 324

Kinderen:
1. Thomas, ged. Dordrecht (Waals) 15-7-1694 (get. Thomas Mallan), volgt IIIa.
2. Pierre Mallan, ged. Dordrecht/Amsterdam (Waals) 11-11-1696, volgt IIIb.

IIIa. T(h)omas Mallan, ged. Dordrecht 15-7-1694, j.m. van Dordrecht woont bij de Wijnbrugh geass. met Johanna van Cappel wed Andries Mallan zijn moeder (1722), wed van Dordregt woont in de Nieustraet (1725), overl. Kaap de Goede Hoop 29-4-1734 (28-10-1733 met de 'Maria Adriana' naar Batavia), otr/tr. (1) Dordrecht 4/24-12-1722 Josijna de Vos, j.d. van Abbeville in Vrankrijk, woont bij de Nieuwe Kerkstraet geass met Jacobus van der Elst haer oom, otr/tr. (2) Dordrecht 3/21-8-1725 Johanna van Elsloo (Anna van Elslo), j.d. van Dordrecht woont in de Kolfstraet geass. met Anne Stevens haer moeder.
NB.
- Persoonsgegevens van Thomas Mallan
Herkomst: Dordregt
Rang: Adelborst
Datum einde verbintenis: 29/04/1734
Einde verbintenis: Overleden
Plaats einde verbintenis: Kaap de Goede Hoop
Gegevens van de vaart
Schip: Maria Adriana Inventarisnr.: 14174
Kamer: Rotterdam Folio: 157
Uitreis: 28/10/1733 Bestemming: Batavia

DAS- en reisnr 2928.2 Aankomst: 18/07/1734
Uit het tweede huwelijk:
1. Martinus, ged. Dordrecht (NH) 1-5-1733.

IIIb. Pierre Mallan, ged. Dordrecht/Amsterdam 11-11-1696, voorzanger/voorlezer Waalse kerk, tr. Dordrecht 20-10-1724 Pleuntje de Leeuw.
Kinderen:
1. Pieter Mallan, ged. Dordrecht 3-1-1734, volgt IV.

IV. Pieter Mallan, ged. Dordrecht 3-1-1734, lidmaat Princenhage 17-9-1761, otr. Dordrecht 9-7-1761 Maggeltje van Slingerland.
NB.
- Plaats: Princenhage
Bron: GA Breda
Archief: P400 nr.1873
Datum: 1761-09-01
Registratievorm: ingekomen borgbrief
Brief uit: Dordrecht
Naam BORGBRIEFBEGUNSTIGDE: Pieter Mallan
Opmerkingen: Borgbrief aanwezig: ja Bron: Oud-administratief archief Princenhage.
- Plaats: Prinsenhage
Bron: GA Breda
Gezindte: Ned. Hervormd
DTB-nr: III-120a, 7, fol: 17 v
Datum: 1761-09-17
Registratievorm: Toegelaten
Attestatie van: Dortmund (?) Dord Maadde
Naam LIDMAAT: Mateltje van Slingerland
Relatie: Gehuwd met
Naam relatie: Pieter Mallan
Opmerkingen: Lidmaten Ginneken 1698-1719/Prinsenhage 1649-1817/ A - Z Bak 410.

Kinderen:
1. Pieter Mallan(g), ged. Princenhage (N.H.) 5-9-1762, otr. Dordrecht  31-8-1786 Johanna van Dijk.
 Kinderen:
  1. Pieter, ged. Dordrecht (NH) 9-3-1787, tr. Rotterdam 26-8-1829 Grietje Krijgsman.
  2. Dirk, ged. Dordrecht (NH) 28-6-1789.
  3. Dirk, ged. Dordrecht (NH) 10-4-1791.
  4. Magdalena, ged. Dordrecht (NH) 1-11-1793.
  5. Jan, ged. Dordrecht (NH) 28-7-1795.
  6. Hendrik, ged. Dordrecht (NH) 23-2-1798.
  7. Antonie, ged. Dordrecht (NH) 29-7-1802.
2. Johannes, ged. Dordrecht (NH) 26-9-1764.
3. Aplonia, ged. Dordrecht (NH) 11-2-1767.

(c) Dordrecht september 2005