NETTEN
Loon op Zand, Dordrecht

I. Thomas Netten (Thomas Louis Nette), geb. Loon op Zand, wonende Loon op Zand, otr/tr. Loon op Zand 28-6/13-7-1800 Henrica de Benis/Been (Hendrina de Beenis).
NB.
- Wijk T: Kaatsheuvel (corporaal: Jan Cornelisse Couwenberg)
  428. wed. Cornelis de Kok (bewoners: Martien Nette en Nol de Kok)
  Wijk W: Hil en Moer en Driestapelenstoel (corporaal: Arnoldus Willemse Snoeren)
  496. Jan Wouter Nette (bewoners: de eigenaar met Huibert Nette)
  497. Louis Nette (bewoner: Hendrik Briool)
  498. idem (bewoner: Thomas Netten)
  499. Wouter Netten (bewoner: Catharina Briool)
  500. Jan Nette
  508. Jan Janse Nette
  508a. Jan Janse Nette
  509. Hendrik Nette (bewoner: Jan Raeijmakers)
  510. Adriaan Nette
  514. Hendrik Nette (bewoner: Jacobus Nette)
  521. Thomas Nette
  Wijk Y: Hoge Zandschel en Rechtvaart (corporaal: Hendrik van Boxel)
  572. wed. Jan Nette (gewezen sergeant), nu gehuwd met … Govaarts
  593. Engelbert Grootzwagers (bewoner: Hendrik Nette)
  Wijk AA: Westzijde Loonsedijk tot het laatste huis van het dorp (corporaal: Adriaan Dekkers)
  695. Hendrik Nette
   [BRON: Lijst der eijgenaaren vande huijzen te Loon op Zand; zoo als dezelven door de resp. corporaals ieder in derzelver wijk zijn opgegeeven op den 15, 16 en 17 september 1806, gequoteerd onder de letters en nummers zoo als hier onder vermeld staat.]
- Wijk U (corporaal: Adriaan Janse Couwenberg)
  458
Thomas Netten
  Wijk W: Hil en Moer en Driestapelenstoel (corporaal: Arnoldus Wm. Snoeren); 'de Straatjes'
  513 Jan Wouter Netten
  514 Louis Netten
  516 Wouter Netten
  517 Jan Netten
  524 Hendrik Netten (bewoner: Gerrit Morval)
  525 Jan Janse Netten
  526 idem
  527 Hendrik Netten (bewoner: Johannes Raaijmakers)
  531 Hendrik Netten (bewoner: Jacobus Netten)
  536 Jacobus Netten
  Wijk Y: Hoge Zandschel en Regtvaart
  619 Martien Pagie (bewoner: Dirk Netten)
  637 Martien Jan Netten
  641 Martien Netten (bewoner: Adriaan Wiggers)
  Wijk Z: Mariendaal, Lage Zandschel en Loonschedijk (corporaal: Oieter Oosterwaal)
  697 Jan Hendrik Netten
  Wijk AA: Westzijde van de Loonschedijk
  716 Hendrik Netten
  [BRON: Lijst van huizen van het Straatskwartier met eigenaren en bewoners, wijksgewijs ingedeeld. Opgemaakt 10 april 1822.
Bron: Archief van het dorpsbestuur van Loon op Zand 1358-1810, inv.nr. 316]


Kinderen:
1. Jan/Johannes Netten, geb. Loon op Zand 11-1-1803, volgt IIa.
2. Marijnus Netten, geb. Loon op Zand 8-7-1807, volgt IIb.


* * generatie II * *

IIa. Jan/Johannes Netten, geb. Loon op Zand 11-1-1803, tr. Loon op Zand 4-7-1822 Johanna Ligtvoet, geb. Loon op Zand 2-3-1800, dochter van Theodorus Ligtvoet en Maria Laros.
Kinderen:
1. Johannes Netten, geb. Loon op Zand 13-9-1822, volgt IIIa.
2. Dirk Netten, geb. Loon op Zand 5-6-1824, volgt IIIb.
3. Maria Netten, geb. Loon op Zand 10-1-1826, tr. Loon op Zand 10-8-1848 Johannes van Dijk, geb. Dongen 8-6-1826, zoon van Antonie van Dijk en Anna Schonens.
4. Thomas Netten, geb. Loon op Zand 31-12-1828, volgt IIIc.
5. Catharina Netten, geb. Loon op Zand 28-11-1832, tr. Loon op Zand 24-9-1857 Engelbert van Wanrooij, geb. Loon op Zand 8-4-1832, zoon van Thomas van Wanrooij en Johanna van Boxtel.
6. Wouterina Netten, geb. Loon op Zand 17-10-1838, tr. Loon op Zand 15-7-1858 Johannes van Wanrooij, geb. Loon op Zand 11-9-1834, zoon van Thomas van Wanrooij en Johanna van Boxtel.
7. Franciscus Netten, geb. Loon op Zand 15-5-1843, volgt IIId.

IIb. Marijnus Netten, geb. Loon op Zand 8-7-1807, tr. (1) Loon op Zand 29-09-1836 Gerdina Sulsters (Gerarda Sulsters), geb. Loon op Zand 1-10-1807, dochter van Adriaan Sulsters en Cornelia Wiggers, tr. (2) Loon op Zand 3-2-1853 Johanna van Dongen, geb. Loon op Zand, dochter van Hendrik van Dongen en Johanna van Riel.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Maria Netten, geb. Loon op Zand 28-4-1829, tr. Loon op Zand 10-10-1850 Adriaan van der Linden, geb. Loon op Zand 19-03-1826, zoon van Adriaan van der Linden en Maria Otto.
2. Hendrina Netten, geb. ca. 1832, overl. Broekhuizen 15-05-1892 (60 jr), dochter van Marinus Netten en Gerdina Sulsters, tr. Loon op Zand  22-06-1854 Hendrik van Dongen, geb. Loon op Zand, zoon van Hendrik van Dongen en Johanna van Riel.
3. Jacobus Netten, geb. Loon op Zand 9-4-1836, volgt IIIe.
4. Antonia Netten, geb. Loon op Zand 24-11-1840, tr. (1) Loon op Zand 14-06-1860 Gerrit van Beers, geb. Loon op Zand 11-01-1840, zoon van Adrianus van Beers en Maria Dingemans, tr. (2) Bergen op Zoom 4-1-1872 Petrus Johannes van Lieshout, geb. Beverwijk, zoon van Wilhelmus van Lieshout en Johanna Deelen.
5. Adriaan Netten, geb. Loon op Zand 1-2-1844, tr. (1) Son en Breugel 15-9-1869 Cornelia Moreau, geb. Son en Breugel 6-12-1849, dochter van Jan Moreau en Magareta van den Broek, tr. (2) 's-Hertogenbosch 3-1-1894 Jacoba Vlemmix, geb. Someren, dochter van Martinus Vlemmix en Martina Boerkamps.
6. Maria Netten, geb. Loon op Zand, tr. Boekel 24-11-1892 Jan Lambert Joosten, geb. Thorn, zoon van Maria Josepha Joosten.

* * generatie III * *

IIIa. Johannes Netten, geb. Loon op Zand 13-9-1822, tr. Loon op Zand 14-8-1845 Dingena van Wanrooij, geb. Loon op Zand 5-2-1823, dochter van Thomas van Wanrooij en Johanna van Boxtel.
Kinderen:
1. Johanna Netten, geb. Loon op Zand 15-3-1849, tr. Loon op Zand 22-9-1869 Cornelis Laros, geb. Loon op Zand 27-8-1850, zoon van Peter Laros en Antonia van Boxtel.
2. Dirka Netten, geb. Loon op Zand 22-2-1851, tr. Loon op Zand 1-6-1871 Johannes Netten, geb. Loon op Zand 19-11-1845, zoon van Johannes Netten en Johanna Klaassen.
3. Antonia Netten, geb. Loon op Zand 15-2-1853, tr. Loon op Zand 14-9-1871 Peter Pruijmboom, geb. Loon op Zand 12-9-1850, zoon van Pieter Pruijmboom en Maria de Man.
4. Francijna Netten, geb. Loon op Zand 8-1-1856, tr. Loon op Zand 8-5-1876 Leonardus Boutier, geb. Loon op Zand 23-6-1851, zoon van Johannes Nicolaas Boutier en Anna Maria Barhon.
5. Anna Netten, geb. Loon op Zand 29-7-1861, tr. Loon op Zand 5-5-1884 Adriaan Jansen, geb. Amsterdam 29-3-1859, zoon van Adriaan Jansen en Geertruij de Clerk.
6. Thomas Netten, geb. Loon op Zand 18-12-1864, volgt IVa.
7. Cornelia Netten, geb. Loon op Zand 14-12-1867, tr. Loon op Zand 1-7-1889 Johannes Voogd, geb. Loon op Zand 16-6-1865, zoon van Antonie Voogd en Christina de Nijs.

IIIb. Dirk Netten, geb. Loon op Zand 5-6-1824, tr. Loon op Zand 15-7-1847 Maria van Wanrooij, geb. Loon op Zand 15-10-1824, dochter van Thomas van Wanrooij en Johanna van Boxtel.
Kinderen:
1. Johannes Netten, geb. Loon op Zand 19-5-1848, volgt IVb.

IIIc. Thomas Netten, geb. Loon op Zand 31-12-1828, tr. (1) Loon op Zand 9-6-1852 Johanna de Benis, geb. Loon op Zand 19-3-1827, dochter van Jan de Benis en Johanna Hofmans, tr. (2) Loon op Zand 5-2-1857 Adriana Valk, geb. Loon op Zand, dochter van Jan Janse Valk en Maria Grootswagers.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (18)
  Thomas Netten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383
  Bladzijde 1997  Deel 13 Geboortejaar 1828
-  Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 N
  Persoon in bevolkingsregister
  Wouterina Netten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 384-431
  Bladzijde 33  Deel 6 Geboortejaar 1844
Kinderen tweede huwelijk:
1. Johannes Netten, geb. Loon op Zand 2-9-1859, volgt IVc. 

IIId. Franciscus Netten, geb. Loon op Zand 15-5-1843, tr. Loon op Zand 23-5-1863 Johanna Otto, geb. Nuenen 22-2-1844, dochter van Cornelia Otto.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 N
  Rumoldus Netten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 435-516
  Bladzijde 190B Deel T
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 N
  Cornelis Netten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 384-431
  Bladzijde 162 Deel 8 Geboortejaar 1881

Kinderen:
1. doodgeboren zoon, overl. De Lier17-7-1871, zoon van Franciscus van Netten en Johanna Otto.
2. Wilhelmina Netten, geb. Loon op Zand 6-8-1872, tr. Loon op Zand 9-1-1893 Thomas van Wanrooij, geb. Loon op Zand 14-05-1870, zoon van Martinus van Wanrooij en Arnoldina van Gulik.
3. Jan Netten, geb. Loon op Zand ca. 1876, volgt IVd.
4. Gerardus Netten, geb. Loon op Zand 7-7-1884, volgt IVe.
5. Henrica Netten, geb. Loon op Zand ca. 1885, tr. (1) Loon op Zand 7-1-1905 Johannes Antonius Hendriks, geb. Arnhem, zoon van Johannes Hendriks en Helena Rangé, tr. (2) Dordrecht 9-4-1930 Christianus Antonius de Bie, zoon van Cornelis Adrianus de Bie en Maria Versteegh.
6. Cornelia Netten, geb. Loon op Zand ca. 1888, volgt IVf.
7. Rumoldus Netten, geb. Loon op Zand ca. 1900, tr. Princenhage 21-7-1920 Adriana Catharina van Kastel, geb. Etten-Leur, dochter van Adriaan van Kastel en Anna Cornelia Aarts.

IIIe. Jacobus Netten, geb. Loon op Zand 09-04-1836, tr. (1) Loon op Zand 7-5-1857 Maria de Benis, geb. Loon op Zand, dochter van Arnoldus de Benis en Jozijna Dirkse, tr. (2) Loon op Zand 23-5-1884 Hendrina van Dalen, geb. Boekel 22-09-1834, dochter van Adrianus van Dalen en Elisabeth Antonia Hoogaars.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
  Adriana Netten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 737-810
  Zie Vervaart, Wilhelmina

Kinderen eerste huwelijk:
1. Francijna Netten, geb. Loon op Zand 15-3-1860, tr. Loon op Zand 15-10-1877 Pieter van Wanrooij, geb. Loon op Zand 19-08-1855, zoon van Thomas van Wanrooij en Adriana van Gulik.
2. Adriana Netten, geb. Loon op Zand 29-5-1867, tr. (1) Loon op Zand 30-3-1885 Thomas Netten, geb. Loon op Zand 18-12-1864, zoon van Johannes Netten en Dingena van Wanrooij, tr. (2) Loon op Zand 10-5-1897 Johannes Pruimboom, geb. Loon op Zand, zoon van Peter Pruimboom en Johanna Catharina Boutier.
3. Hubertus Netten, geb. Loon op Zand 21-9-1876, volgt IVg.
4. Marinus Netten, geb. Loon op Zand voor ca 1900, tr. (1) 's-Hertogenbosch 12-12-1896 (echtscheiding 's-Hertogenbosch 25-9-1917) Engelina Opstraat, geb. Leiden, dochter van Johannes Opstraat en Henrica van Heesch, tr. (2) Tilburg 17-11-1920 Petronella Vervaart, geb. Oudenbosch, dochter van Petrus Vervaart en Willemijna van Rijsbergen.

* * generatie IV * *

IVa. Thomas Netten, geb. Loon op Zand 18-12-1864, tr. (1) Loon op Zand 30-3-1885 Adriana Netten, geb. Loon op Zand 29-5-1867, dochter van Jacobus Netten en Johanna de Benis; zij tr. (2) Loon op Zand 10-5-1897 Johannes Pruimboom, geb. Loon op Zand, zoon van Peter Pruimboom en Johanna Catharina Boutier.
Kinderen:
1. Johannes Netten, geb. Loon op Zand ca 1885-1897, zoon van Thomas Netten en Adriana Netten, tr. Tilburg 7-2-1906 Cornelia Bierens, geb. Alphen en Riel, dochter van Johannes Bierens en Cornelia van Mechelen.
2. Maria Netten, geb. Loon op Zand ca 1885-1897, tr. Tilburg 9-2-1906 Hendrik Hertogs, geb. Geldrop, zoon van Maria Gertrudis Hertogs.
3. Jacoba Netten, geb. Loon op Zand ca 1885-1897, tr. Tilburg 9-10-1907 Wilhelm van Lierop, geb. Mierlo, zoon van Joannes van Lierop en Maria van de Ven
4. Thomas Netten, geb. Loon op Zand ca 1885-1897, tr. Tilburg 3-6-1914 Johanna Stevens, geb. Uden, dochter van Christiaan Stevens en Maria Geurts.
5. Martinus Netten, geb. Deurne en Liessel ca 1885-1897, tr. Tilburg 28-4-1915 Anna Jacquelina Hüren, geb. Maasbracht, dochter van Willem Joseph Hüren en Gertrudis Janssen.

IVb. Johannes Netten, geb. Loon op Zand 19-5-1848, tr. Loon op Zand 7-4-1869 Wouterina van Aalst, geb. Loon op Zand 9-6-1850, dochter van Arnoldus van Aalst en Hendrina Netten.
Kinderen:
1. Marinus Netten, geb. Loon op Zand, tr. 's-Hertogenbosch 31-5-1905 Anna Wilhelmina van Gils, geb. Haarlem, dochter van Cornelis van Gils en Petronella de Lang.

IVc. Johannes Netten, geb. Loon op Zand 2-9-1859, tr. (1) Dongen 24-4-1879 Johanna Maria Longepee, geb. Dongen 19-12-1843, dochter van Cornelis Longepee en Hendrika van der Waarde, tr. (2) Dongen 26-10-1911 Cornelia van den Nieuwenhuizen, geb. Dongen, dochter van Willem van den Nieuwenhuizen en Maria Theresia Jansen. 
Kinderen eerste huwelijk:
1. Antonia Netten, geb. Dongen 5-2-1880, tr. Dongen 9-11-1899 Adrianus Emmen, geb. Dongen 12-7-1876, zoon van Gerardus Emmen en Johanna in 't Groen.

IVd. Jan Netten, geb. Loon op Zand ca. 1876, tr. Loon op Zand 16-1-1896 Johanna Otto, geb. Loon op Zand, dochter van Gerardus Otto en Maria van Zelst.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
  Maria Netten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 737-810
  Zie Mulder, Louwerus

Kinderen:
1. Maria Netten, geb. Opwijck (Belgie), tr. Loon op Zand 16-8-1916 Louwrens Mulder, geb. Papendrecht, zoon van Gerrit Adrianus Mulder en Adriana Klein.

IVe. Gerardus Netten, geb. Loon op Zand 7-7-1884, uitdrager, scharenslijper, vestigt zich te Dordecht vanuit Princenhage 27-11-1916, tr. Dordrecht 18-5-1922 Nicolina Euphemia Bernardina Jansen, geb. Amsterdam 20-3-1883, dochter van Antoon Jansen en Helena Clara Francisca Frohnhaüser.
NB.
- Adresboek 1883
  Netten, K., w[inkelier], D194 Slijkveld
- Adresboek 1930
  Netten, G., Nieuwstraat 18, scharensl.
  Netten, H,. Nieuwkerksplein 2a, scharenslijper
  Netten, H., Voorstraat *70, koopvrouw
  Netten, H.H., Bleijenhoek 35, los arb.
  Netten, Wed. H.M., Bleijenhoek 35
  Netten, Wed. W., Riedijkstraat 15
- Adresboek 1938
  Netten, G., Nieuwstraat *18, scharenslijper
  Netten, H., Dwarsgang *20, koopman
- telefoonboek 1982/1983
  Netten, J., Jacobushof 4, koopm[an] lorren en met[alen]
  Netten, A.M., J. Spaanstraat 23
  Netten, A, Wieldrechtsezeedijk 165
Kinderen:
1. Johannes Netten, geb. Dordrecht 5-4-1921.
2. Clara Helena Francisca Netten, geb. Dordrecht 7-5-1923.

Kinderen N.E.B. Jansen:
1. Gerardus Nicolaas Jansen, geb. Rotterdam 11-8-1915.
2. Nicolaas Christinus Benrardus Jansen, geb. Dordrecht 22-11-1916, loopjongen.
3. Franciscus Jansen, geb. Dordrecht 12-5-1919.

IVf. Cornelia Netten, geb. Loon op Zand ca. 1888, tr. Princenhage 11-5-1908 Thomas Pruimboom, geb. Loon op Zand, zoon van Peter Pruimboom en Antonia Netten.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
  Cornelia Netten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 737-810
  Zie Pruijmenboom, Thomas

IVg. Hubertus Netten, geb. Loon op Zand 21-9-1876, aanvraag nummerbewijs hondenkar (1-11-1924), grond arbeider, scharenslijper (1930), tr. (1) Raamsdonk 7-2-1898 Elisabeth van Gils, geb. Raamsdonk voor ca. 1878, dochter van Hendrikus van Gils en Johanna Schouten, tr. (2) Dordrecht 28-5-1914 Dirkje Helmos, geb. Dodrecht 6-8-1883, dochter van Philippus Helmos en Magdelena Zwang.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
  Dirkje Netten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 737-810
  Zie Gils, Adrianus
- Nummer nummerbewijs: 759 Datum vergunning: 1-11-1924
  Hubertus Netten
  Palingstraat 8, Torenstraat 10rood
  DORDRECHT Houders van een hondenkar 29 aug. 1911 - 14 febr. 1928
  (stadsarchief Dordrecht, archief 6, inv. nrs. 3980-3981)

Kinderen:
1. Johanna Maria Netten, geb. Raamsdonk 24-1-1902, tr. Dordrecht 17-6-1920 Adrianus van Gils, dochter van Jacobus van Gils en Cornelia de Bodt. [Zoon: Jacobus van Gils, geb. Dordrecht 15-7-1921]
2. Hubertus Hendricus Netten, geb. Raamsdonk 26-5-1905.
3. Hendricus Marinus Netten, tr. Dordrecht 1-7-1926 Wilhelmina Vervaart, dochter van Petronella Vervaart.

NETTEN
's-Hertogenbosch, Dordrecht

I. Hendrik Netten, geb. 's-Hertogenbosch 30-11-1913 (akte 1-12-1913 nr. 1043), koopman galanterien, tr. Dordrecht 31-5-1935 Neeltje Johanna Petronella Geerling, geb. Rotterdam 7-6-1918, komt van gezinskaart J.P. Visch 31-5-1935, overl. Dordrecht 27-11-1942 (akte 680), dochter van Jan Geerling (los arbeider te Dordrecht) en Harmina Zendman.
Wonende:
- 's-Hertogenbosch (tot 20-5-1935)
- Dordrecht, Voorstraat 8
- Dordrecht, Torenstraat 7 (vanaf 31-5-1935)
- 's-Hertogenbosch, Beurtschestraat 45 (vanaf 1-7-1935)
- Tilburg (tot 5-2-1936)
- Dordrecht, Pompstraat 1rood achter
- Dordrecht, Vest 41 (vanaf 29-2-1936)
- Dordrecht, Torenstraat 28 (vanaf 11-3-1936)
- Bergen op Zoom, Korenbeursstraat 27 (vanaf 28-4-1936, tot 14-5-1936)
- Dordrecht, Torenstraat 28 (vanaf 14-5-1936)
- Dordrecht, Torenstraat 23rd (vanaf 14-8-1936)
- Middelburg, Gravenstraat I 196 (vanaf 22-8-1936, tot 11-11-1936)
- Dordrecht, Torenstraat 9 (vanaf 11-11-1936)
- Dordrecht, Nieuwkerksplein 35 (vanaf 18-3-1937)
- Dordrecht, Vest 6a rood (vanaf 1-4-1937)
- Dordrecht, Torenstraat 29rd (vanaf 11-10-1937)
- 's-Hertogenbosch, Poort van Aerden 19 ( vanaf 7-12-1937, tot 31-8-1938)
- Dordrecht, Heer Heijmansuijsstraat 7 (vanaf 31-8-1938)
- Dordrecht, boord woonschip adres bij Jan Zendman Wijngaardstraat 2rd (vanaf 1-11-1938)
- Dordrecht, b/a [=boord adres] 16 rd (vanaf 17-11-1938)
- Dordrecht, Wijngaardstraat 22rd (vanaf 30-11-1938)
- Dordrecht, Riedijkstraat 21 rd (vanaf 27-1-1939)
- Dordrecht, in een woonwagen Rotterdam adres bij J. Zendman Wijngaardstraat 16rd (vanaf 23-2-1939)
- Dordrecht, Heer Heijmansuijsstraat 2rood (vanaf 30-6-1939, tot 7-8-1939)
- 's-Hertogenbosch, Korte Tolbrugstraat 46 (vanaf 7-8-1939, tot 19-6-1940)
- Dordrecht, Heer Heijmansuijsstraat 2rood (vanaf 19-6-1940)
- Dordrecht, Torenstraat 9rd (vanaf 31-7-1940)
- Dordrecht, Heer Heijmansuijsstraat 2rood (vanaf 14-8-1940)

Kinderen:
1. Arie Maria Netten, geb. 's-Hertogenbosch 1-7-1935.
2. Hermina Netten, geb. Dordrecht 26-6-1936.
3. Johanna Maria Netten, geb. Dordrecht 29-6-1937, overl.. 8-7-1998, begr. Dordrecht (Essenhof) juli 1998.
4. Johanna Petronella Netten, Dordrecht 26-8-1938.
5. Hendrika Netten, geb. 's-Hertogenbosch 2-6-1940.

LOSSE FEITEN

- Jan Nette(n), militair, wonende Kaatsheuvel, tr. voor 1806 Maria Elisabeth Peters/Peeters/Petrus; zij tr. (2) Loon op Zand 02-11-1806 Johannes Franciscus Govers/Govaerts/Govaarts, ged. Loon op Zand (Kaatsheuvel) 4-10-1807, overl. Loon op Zand 3-4-1831. 
NB.
- [www.geocities.com/stamboomriandirksen/govers.html]

Kinderen: 
1. Johannes Petrus Netten, ged. Loon op Zand 6-10-1793. 
2. Pitronella Netten, ged. Loon op Zand (Kaatsheuvel) 8-5-1798. 
3. Petrus Netten, ged. Loon op Zand (Kaatsheuvel) 2-9-1799. 

- Hendricus Marinus Netten.
Kinderen:
1. Elisabeth Netten.
2. Hubertus Hendricus Netten.
3. Jacobus Netten.

- Gerardus Netten.
Kinderen:
1. Johannes Netten.

- Petrus Netten, aanvraag nummerbewijs hondenkar (21-5-1924).
NB.
-  Nummer nummerbewijs: 842 Datum vergunning: 21-5-1926
  Petrus Netten
  in woonwagen 67, Breda(?) no. 7
  DORDRECHT Houders van een hondenkar 29 aug. 1911 - 14 febr. 1928
  (stadsarchief Dordrecht, archief 6, inv. nrs. 3980-3981)

- Gerdina Johanna Netten, tr. Gerrit Kouseband.

- I. Jacobus Netten, otr/tr. Loon op Zand 23-10/7-11-1802 (get. Dirk Marcus en Johanna Nette) Johanna Marcus.

II. Hendrik Netten, geb. Loon op Zand 2-10-1811, tr. Loon op Zand 18-10-1832 Willemijna Klaassen (Wilhelma Klaasen), geb. Udenhout 28-10-1809, dochter van Cornelis Willem Klaasen en Anna Francisca Kremers.
Kinderen:
1. Cornelis Netten, geb. Loon op Zand 28-12-1836, volgt IIIa.
2. Hendrina Netten, geb. Loon op Zand 20-3-1839, tr. Loon op Zand 30-8-1860 Hendrik van Wanrooij, geb. Loon op Zand 14-12-1838, zoon van Thomas van Wanrooij en Johanna van Boxtel.
3. Jan Netten, geb. Loon op Zand 9-3-1842, tr. Loon op Zand 7-8-1872 Catharina Moreval, geb. Loon op Zand 28-09-1847, dochter van Cornelia Moreval.
4. Willem Netten, geb. Loon op Zand 15-8-1845, volgt IIIb.
5. Jacobus Netten, geb. Loon op Zand 10-10-1848, tr. Loon op Zand 22-7-1872 Antonia van Wanrooij, geb. Loon op Zand 6-8-1852, dochter van Thomas van Wanrooij en Adriana van Gulik.

IIIa. Cornelis Netten, geb. Loon op Zand 28-12-1836, tr. Loon op Zand 15-7-1858 Johanna van Gulik, geb. Loon op Zand 23-05-1837, dochter van Peter van Gulik en Pieternella Sulsters.
Kinderen:
1. Petrus Netten, geb. Loon op Zand 26-4-1862, tr. Loon op Zand 15-6-1885 Petronella Damen, geb. Woensel 5-9-1863, dochter van Nicolaas Damen en Geertrui Dirksen.
2. Hendrikus Netten, geb. Loon op Zand 4-2-1866, tr. Loon op Zand 4-2-1889 Gerdina van Wanrooij, geb. Loon op Zand 24-1-1861, dochter van Engelbert van Wanrooij en Catharina Netten.
3. Pieter Netten, geb. Loon op Zand 1-9-1868, tr. Loon op Zand 17-10-1892 Johanna Pruijmboom, geb. Loon op Zand 12-9-1872, dochter van Peter Pruijmboom en Antonia Netten.
4. Maria Netten, geb. Loon op Zand 3-2-1871, tr. Loon op Zand 22-2-1892 Marijnus van Gulik, geb. Loon op Zand 26-9-1870, zoon van Cornelis van Gulik en Johanna van Beers.
5. Drika Netten, geb. Loon op Zand 8-10-1873, volgt IV.
6. Martinus Netten, geb. Loon op Zand 30-12-1875, tr. Loon op Zand 28-04-1897 Johanna Boutier, geb. Loon op Zand 16-03-1878, dochter van Leonardus Boutier en Francyna Netten.

IIIb. Willem Netten, geb. Loon op Zand 15-08-1845, tr. Loon op Zand 05-01-1871 Agnes Boutier, geb. Loon op Zand 19-03-1849, dochter van Johannes Nicolaas Boutier en Anna Maria Barhon.
Kinderen:
1. Rumoldus Netten, geb. Loon op Zand, tr. Loon op Zand 26-11-1905 Wilhelmina Laros, geb. Loon op Zand, dochter van Dirk Laros en Hendrina Netten.
2. Hendrina Netten, geb. Loon op Zand, tr. Loon op Zand 1-3-1897 Johannes Aarts, geb. Loon op Zand, zoon van Antonie Aarts en Johanna Kemmeren.
3. Theodorus Netten, geb. Loon op Zand, tr. (1) Loon op Zand 30-7-1900 Johanna Christina Laros, geb. Loon op Zand, dochter van Dirk Laros en Hendrina Netten, tr. (2) Loon op Zand 29-01-1912 Maria Allegonde de Benis, geb. Loon op Zand, dochter van Marijnus de Benis en Theadora Valk.
4. Hendrikus Netten, geb. Loon op Zand, tr. Loon op Zand  22-6-1907 Johanna Laros, geb. Loon op Zand, dochter van Dirk Laros en Hendrina Netten.
5. Johanna Netten, geb. Loon op Zand, tr. Loon op Zand 4-11-1918 Johannes Laros, geb. Loon op Zand, zoon van Dirk Laros en Hendrina Netten.

IV. Drika Netten, geb. Loon op Zand 8-10-1873, overl. Dordrecht 7-12-1954, begr. Dordrecht (RK Begraafplaats, Reeweg), tr. Loon op Zand 12-08-1895 Petrus Pruijmboom, geb. Loon op Zand 4-8-1875, overl. Dordrecht 10-3-1968, begr. Dordrecht (RK Begraafplaats, Reeweg), zoon van Peter Pruijmboom en Antonia Netten.
Kinderen:
1. Cornelia Maria Pruimboom, tr. Loon op Zand 31-10-1921 Johannes Martinus van Wanrooij, geb. Loon op Zand, zoon van  Thomas van Wanrooij en Pia Maria van Boxtel.
2. Cornelia Pruijmboom, tr. Dordrecht 9-1-1930 Adrianus van der Linden, zoon van Hendrikus van der Linden en Cornelia Huiberdina Lugters.
3. Hendrika Pruijmboom, tr. Dordrecht 18-12-1930 Martin Müllenberg, zoon van Johann Müllenberg en Gertrud Mager.
4. Antonia Pruijmboom, tr. Dordrecht 18-12-1930 Thomas van Wanrooij, zoon van Thomas van Wanrooij en Pia Maria van Boxtel.
5. Petrus Pruijmboom, geb. Loon op Zand, tr. Loon op Zand 08-11-1920 Maria Lugters, geb. Loon op Zand, dochter van Wilhelmus Lugters en Maria van Gulik.