Nieuwendorp
Berlijn, Dordrecht, Dubbeldam

I. Jan/Johan Nieuwendorp, j.m. van Berlijn geassisteert met Jan de Meijer, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 12-10/9-11-1713 Elisa Bruyn (Elsie Bruijne), j.d. van Gangel in 't Gulikerland geassisteert met Catarina Ganderheijde des bruijts nigt.
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.76/11_76_1690.pdf]
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.96/11_96_1699.pdf]

Kinderen :
1. Maria Nieuwendorp, geb. 1714, volgt IIa.
2. Johannes Nieuwendorp, geb. Dordrecht (Luthers; pagina 25) 8-11-1716 (get. Michiel Lager, Margriet Verskerfeld, Cathrijn Engels), volgt IIb.
3. Evert Nieuwendorp, ged. Dordrecht (Luthers; pagina 27) 19-3-1719 (get. Everd Binneberg, Cathrina Meijers, Cathrina Engels).
4. Catherina Nieuwendorp, geb. Dordrecht (Luthers; pagina 28) 29-12-1720 (get. Evert Bimberg, Cathrijna Engels, Cristijntie Barentz), volgt IIc.
5. Martinus Nieuwendorp, geb. Dordrecht (Luthers; pagina 34) 29-10-1724 (get. Gerrit de Haas, Geertruijd Kupers).

* * generatie 2 * *

IIa. Maria/Marijke Nieuwendorp, geb. 1714, j.d. van Dordrecht woont buijten de Vriezenpoort geadsisteert met haaren vaeder Jan Nieuwendorp, otr/tr. Dordrecht 5/22-4-1742 (de geboden in de Lutersche Kerk; dom. Verster) Gijsbert Brandt, j.m. van Dordrecht woont in de Lijnbaan geadsisteert met sijnen vaeder Joost Brant (1742).
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1742.pdf]

Kinderen:
1. Joost, ged. Dordrecht 24-8-1742.
2. Johanna, ged. Dordrecht 15-1-1744.
3. Pieternella, ged. Dordrecht 30-7-1745.
4. Johannes, ged. Dordrecht 6-9-1747.

IIb. Johannes Nieuwendorp, ged. Dordrecht 8-11-1716, jongman van Dordregt woont buijten de Vriesepoort geasst. met Jan Nieuwendorp zijn vader (1739), otr/tr. Dordrecht 4/19-4-1739 (geboden Luterse kerk) Maria Schuyten, ged. Dordrecht 19-5-1723, jongedogter van Dordregt woont buijten de Spuijpoort geasst. met Jacomina van Duijnen huijsvr. Willem van der Koogh haer muij en bij mondelingh consent van Huijbert Schuijten haer vaeder (1739).
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.76/11_76_1730.pdf]
- Datering 27-07-1758 Soort akte overdracht
  Koper gerret lokemeijer
  Verkoper pieter vervel
  Straatnaam steegoversloot Bedrag f 795
  Buur jan nieuwendorp / jan de witt
  Bijzonderheden het object is bij de brug gelegen.
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 826 Folionummer 119v Aktenummer 1
- Datering 14-11-1758 Soort akte schuldbekentenis
  Straatnaam nieuwkerkstraat
  Schuldenaar jan nieuwendorp, huistimmerman
  Getuige adriaan groenevelt
  Bedrag f 200
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 826
  Folionummer 138 Aktenummer 1

Kinderen:
1. Maria Elisabet Nieuwendorp, geb/ged. Dordrecht (Luthers; pagina 67) 17-4-1740 (get. Jan Nieuwendorp, Maria Nieuwendorp).
2. Elisabeth Nieuwendorp, geb/ged. Dordrecht (Luthers; pagina 70) 17/24-11-1743 (get. Jan Nieuwendorp pater hijg patris), volgt IIIa.
3. Huibert Nieuwendorp, ged. Dordrecht (Luthers; pagina 78) 15-2-1749 (get. Maria Nieuwendorp uxor Huijbert Brans).
4. Pieter Nieuwendorp, ged. Dordrecht (Luthers; pagina 83) 22-8-1751.
5. Johannes Nieuwendorp, geb/ged. Dordrecht (Luthers; pagina 87) 27/2-3/3-1753.
6. Martinus Nieuwendorp, ged. Dordrecht (Luthers; pagina 90) 30-5-1756, volgt IIIb.
7. Christiaan Nieuwendorp, ged. Dordrecht (Luthers; pagina 94) 22-4-1759, volgt IIIc.
8. Elsje Nieuwendorp, ged. Dordrecht (Luthers; pagina 96) 17-8-1760, volgt IIId.
9. Willemijna Nieuwendorp, ged. Dordrecht (Luthers; pagina 100) 29-5-1763.
10. Nicolaas Nieuwendorp, ged. Dordrecht (Luthers; pagina 104) 27-10-1765.
11. Nicolaas Nieuwendorp, ged. Dordrecht (Luthers; pagina 106) 11-1-1767.

IIc. Catrina Nieuwendorp, ged. Dordrecht 29-12-1720, tr. Christiaan Hase.
Kinderen:
1. Jan Frans, geb/ged. Dordrecht (Luthers; pagina 71) 25-10/1-11-1744 (get. Jan Nieuwendorp, Maria Nieuwendorp).

* * generatie 3 * *


IIIa. Elisabet/Betje Nieuwendorp, overl. Dordrecht 10-1-1807 (61 jaar), tr. Mattheus Sijsse
NB.
- [1807] Register houdende aantekening van de aangegeven lijken
  Nummer : 016 Datum aangifte : 13-01-1807
  Naam : Elisabet Nieuwendorp huisvrouw van Matthijs Sijssens
  Leeftijd : oud 61 jaren
  Overlijdensdatum : 10-01-1807
  Opmerkingen : laat een kind na bij de Korenmolen de Maagd
  Woonplaats : E034 na bij de Korenmolen de Maagd
  Aangegeven door : bidder Vogel
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 11 (dtb-boeken), inv.nr. 99
Kinderen:
1. Joannes Sijsse, geb. Dordrecht 1782 (31 in 1813), tr. 17-11-1813 Johanna van der Krap, geb. Dordrecht (31 in 1813), dochter van Nicolaas van der Krap en Maria Tijssen.

IIIb. Martijnus Nieuwendorp, ged. Dordrecht (Luthers; pagina 90) 30-5-1756, overl. Dordrecht 10-1-1807 (50 jaar; C951; 3 kinderen), tr. Susanna Hendrika Dom (Don), zonder beroep/57 jaren (1824).
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.76/11_76_1730.pdf]
- [1803] begraafregister (Nieuwkerk) [http://files.archieven.nl/46/f/11.72/11_72_1803.pdf]
Kerk : Nieuwkerk Begraafdatum : 14-07-1803
Naam : 't minderj. kind van Martinus NIEUWENDORP
Opmerkingen : (Julij 1803 Arm Lijken)
Aangegeven door : R. van den Blijk
Bron : SAD 11-72 folionr 255vs Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 11 (dtb-boeken), inv.nr. 72
- [1805] begraafregister (Nieuwkerk) [http://files.archieven.nl/46/f/11.72/11_72_1805.pdf]
  Kerk : Nieuwkerk Begraafdatum : 26-08-1805
  Naam : 't kraamkind van Nicol.s Nieuwendorps vrouw
  Opmerkingen : (Arm Lijken Augustus 1805)
  Aangegeven door : R. van den Blijk
  Bron : SAD 11-72 folionr 316vs Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 11 (dtb-boeken), inv.nr. 72
- [1807] Register houdende aantekening van de aangegeven lijken
  Nummer 004 aangifte : 05-01-1807
  Naam : Martinus Nieuwendorp Leeftijd : oud 50 jaren
  Overlijdensdatum : 04-01-1807
  Opmerkingen : gehuwd geweest, nalatende 3 kinderen
  Woonplaats : C0951 Marienbornstraat
  Aangegeven door : P.D. Backer, Lutersch diaken [http://files.archieven.nl/46/f/11.99/11_99_1807.pdf]
- Geconfineerden (verpleegden) Stads Krankzinnig en Beterhuis 1805-1884 (meer op: www.dordrechtmonumenteel.nl)
Periode : 1805-1830
Nummer (of folionr) : folio 017
Naam : Marinus Nieuwendorp echtg. Suzanna Hendrica Dom
Bron : SAD 22-418

- [1824] [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.95/1824-0052.pdf]
Kinderen:
1. Susanna Maria Nieuwendorp, geb. 1791, volgt IVa.
2. Anna Emmerentia, ged. Dordrecht 16-2-1796, arbeidster (1824), tr. Dordrecht 16-6-1823 Jacob Vet, geb. Dordrecht 1799, overl. 26-6-1859, zoon van Jacob Vet en Elizabet van de Griendt.
3. Johannes Cornelis, ged. Dordrecht 15-3-1800.
4. Elisabeth, ged. Dordrecht 14-7-1804, tr. Dordrecht 3-12-1828 Martinus Riethof, geb.Dordrecht 1791, zoon van Hendrik Riethof en Cornelia Negennabel.

IIIc. Christiaan Nieuwendorp, ged. Dordrecht (Luthers; pagina 94) 22-4-1759, wedn. geboren te Dordrecht wonende aan den Tweden Singel, overl. Dordrecht 1-9-1820, otr/tr. (2) Dordrecht 16-4/2-5-1801 Jenneke de Meer, geb. 1773, j.d. geboren te Dordrecht wonende op de Wollewevershaven geassisteert met haren vader Hendrik de Meer, zonder beroep/50 jaar (1823).
NB.
- [1801] [http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1799.pdf]
- [1798-1805] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
Naam : C. Nieuwendorp
Woonplaats: E685-686
Lijst : Lijst der Apparente Stemgerechtigden in D, E & F; Lijst der Apparente Stemgerechtigde Burgers binnen Dordrecht en de Merwede, wonende in het Kwartier E
Bron : SAD 4, inventarisnr. 9b

- [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : Christiaan NIEUWENDORP Woonplaats: E685-686 Biljet (of arm) : biljet
  Paginanummer : 26 Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Christiaan NIEUWENDORP Woonplaats : E685/686 Biljet (of arm) : biljet
  Naam : Gezusters NIEUWENDORP Woonplaats : E267 Biljet (of arm) : arm
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [1806-1807] Regt van patent 1806 en 1807
NAMEN der GEPATENTEERDEN Christiaan NIEUWENDORP
Woonplaats : E686 BENAMINGEN en OBJECTEN : timmerman
Bepalingen der Ordonnantie in- of naar welke de Gepat. gesteld zyn.
Hoofdstuk : 2 Afdeling : 2 Artikel : 31
Data der Afgifte : 29 Octob. Jaartal : 1806
Eindiging : 31 Dec. 1806
BETALINGEN.
Voor het Land : 4-0-8
Voor de Stad en de Merwede (1807: stadgeld; leges) : 0-5-0
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 589 paginanummer : 409
+
NAMEN der GEPATENTEERDEN: Christiaan Nieuwendorp
Woonplaats : E686 BENAMINGEN en OBJECTEN : timmerman
Bepalingen der Ordonnantie in- of naar welke de Gepat. gesteld zyn.
Hoofdstuk : 2 Afdeling : 2 Artikel : 31
Data der Afgifte : 30 Oct. Jaartal : 1807
Eindiging : 31 Dec. 1807
BETALINGEN.
Voor het Land : 4-0-8
Voor de Stad en de Merwede (1807: stadgeld; leges) : 1-6-0; 0-5-0
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 589 paginanummer : 869(2)
- [1807] Register houdende aantekening van de aangegeven lijken 
  Nummer : 322 Datum aangifte : 27-06-1807
  Naam : 't kind van Christiaan NIEUWENDORP Leeftijd : oud 11 maanden
  Overlijdensdatum : 25-06-1807
  Opmerkingen : de ouders leven
  Woonplaats : E686 op tweede Singel
  Aangegeven door : bidder Vogel [http://files.archieven.nl/46/f/11.99/11_99_1807.pdf]
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (1808)
  Cingel van de Vriessepoortweg tot de Hallinge Laan E0686 Christiaan NIEUWENDORP
  Gehuwd: 2 Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 3
  Handel, Beroep, of Handwerk: timmerman Classis: 36 Somma: 4-0-0
  Folionummer en bron: 52 van archiefstuk SAD 5-898
  +
  Hellingen E0091 de wed.e van NIEUWENDORP Ongehuwd: 1 Aanmerkingen: 0-10-0
  Folionummer en bron: 08 van archiefstuk SAD 5-898
  +
  Wijngaardstraat C0534 Huib.t NIEUWENDORP Ongehuwd: 1 Handel, Beroep, of Handwerk: behoeftig
  Folionummer en bron: 042 van archiefstuk SAD 5-896
  +
  St. Jorispoortweg E0267 Maria NIEUWENDORP + Wilhelmina NIEUWENDORP Ongehuwd: 2 (samen)
  Handel, Beroep, of Handwerk: behoeftig + waster
  Folionummer en bron: 23 van archiefstuk SAD 5-898
- [1810] Register houdende aantekening van de aangegeven lijken 
  Nummer : 197 Datum aangifte : 17-04-1810
  Naam : 't kind van Christaan NIEUWENDORP Leeftijd : oud agt weken
  Overlijdensdatum : 13-04-1810
  Opmerkingen : de ouders wonen op de Twede Singel E686
  Woonplaats : E686 op de Twede Singel
  Aangegeven door : bidder de Vogel [http://files.archieven.nl/46/f/11.99/11_99_1810.pdf]

- [1810-1811] PATENTEN Regt van patent 1808-1811
  Uitgegeven den : 3 aug. 1808
  Eindigende den : 31 december 1808
  NAMEN der GEPATENTEERDE : C. NIEUWENDORP
  Woonplaats : E686
  NAMEN der OBJECTEN (zie hier) : timmerman
  Afdeling : 2 Artikel : 31
  Voor het Land : 4-0-8 Voor de Stad : 1-6-0
  Leges : 0-5-0 Totaal : 5-11-8
  Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 592 paginanummer : 179
  +
  Eindigende den : 31 december 1809
  NAMEN der GEPATENTEERDE : C. NIEUWENDORP
  Woonplaats : E686
  NAMEN der OBJECTEN (zie hier) : timmerman
  Afdeling : 2 Artikel : 31
  Voor het Land : 4-0-8 Voor de Stad : 1-6-0
  Leges : 0-5-0 Totaal : 5-11-8
  Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 594 paginanummer : 142
- [1810-1811] PATENTEN Werkgezellen etc 1808-1811
  Uitgegeven den : 27-09-1810
  Eindigende 31 December 18.. [van hetzelfde jaar]
  Namen der gepatenteerde : C. NIEUWENDORP
  Woonplaats : E007
  Namen der objecten : werkgezel
  Folionummer : 106
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 4, inv.nr. 249
  +
  Uitgegeven den : na 18-02-1811
  Eindigende 31 December 18.. [van hetzelfde jaar]
  Namen der gepatenteerde : C. NIEUWENDORP
  Woonplaats : E007
  Namen der objecten : werkgezel
  Folionummer : 122
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 4, inv.nr. 249
- [1820 Datering 28-12-1820 Soort akte overdracht
  Koper cornelis klercq, huisbaas
  Verkoper christiaan nieuwendorp, timmerman
  Straatnaam singel Bijzonderheden wijk mw 7
  Folionummer 24 Aktenummer 2
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

Kinderen tweede huwelijk:
1. Henderik Nieuwendorp, ged. Dordrecht 7-4-1802, volgt IVb.
2. Johannis Nieuwendorp, ged. Dordrecht 16-12-1803.
3. Christiaan Nieuwendorp, ged. Dordrecht 11-3-1805, bevolkingsregister 1850-1860, tuinman, overl. voor 1886, tr. Dordrecht 29-4-1835 Alida Weekhout, overl. Dordrecht 15-4-1886, dochter van Gerrit Weekhout en Kaatje van Beek. Wonende: Dordrecht E529 Hooge Bakstraat (1840), Dordrecht E Geldeloze Pad 371c (1850-1860).
4. Maria Nieuwendorp, ged. Dordrecht 15-7-1806, overl. Dordrecht 25-6-1807 (11 mnd; E686 op de Tweede Singel).
5. Pieter Nieuwendorp, ged. Dordrecht 16-12-1808.
6. Huijbert Nieuwendorp, ged. Dordrecht 14-2-1810, overl. Dordrecht 13-4-1810 (8 weken; E686 tweede Singel).
7. Huibert Nieuwendorp, geb. 1813, tr. Dordrecht 2-1-1834 Aartie Vermeulen, geb. Papendrecht 1810, dochter van Jacob Vermeulen en Pleuntje van Dalen.

IIId. Elsje Nieuwendorp, ged. Dordrecht (Luthers; pagina 96) 17-8-1760, j.d. van Dordrecht woont in 't Kromhout bij den Noordendijk geassisteert met haar vader Jan Nieuwendorp, otr/tr. Dordrecht 29-4/14-5-1780 Jan Olivier, j.m. van Dordrecht woont in de Voorstraat bij de Nieuwbrug met schriftelijk conzent van zijn moeder Jannetta de Haan wed. Paulus Olivier.
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1780.pdf]

Kinderen:
1. Jenetta Olivier, ged. Dordrecht 25-3-1781, tr. Bodegraven 23-07-1812 Gerrit van den Hoorn, geb. Bodegraven, zoon van Dirk van den Hoorn en Maria van Dijk.

* * generatie 4 * *

VIa. Susanna Maria Nieuwendorp, geb. Amsterdam 23-5-1792, zonder beroep/54 jaar (1845), tr. Jacobus de Vries, overl. Willemsoort (gem. Steenwijkerwold) 13-7-1838.
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.116/1845-0137.pdf]
- Geconfineerden (verpleegden) Stads Krankzinnig en Beterhuis 1805-1884 (meer op: www.dordrechtmonumenteel.nl)
Periode : 1842-1884
Nummer (of folionr) : 0056
Naam : Susanna Maria Nieuwendorp wed. Martinus Jacobus de Vries
Bron : SAD 22-428
Toevoegingen : # (SAD 22-420 (1842-1850)) 56. Susanna Maria Nieuwendorp, geboren te Amsterdam den 23 mei 1792, woonplaats Dordrecht, van de Hervormde Godsdienst, zonder beroep, weduwe van Martinus Jacobus de Vries. (Opneming gevraagd door: Jacob Veth, vleeshouwerknecht, woonplaats Dordrecht, curator);

Kinderen:
1. Martinus Jacobus de Vries, ged. Dordrecht 6-5-1811.
2. Gerrit de Vries, geb. 1819, tr. Dordrecht 24-9-1845 Pietertje van der Giessen.

VIb. Henderik Nieuwendorp, ged. Dordrecht 7-4-1802, timmermansknegt wonende te Dubbeldam (1823), tr. Dordrecht 18-12-1823 Leijntje van Pelt, geb. Dubbeldam 1794, dochter van Jacob van Pelt en Pietje Molendijk.
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/HUW257.2-a/1823-0010.pdf]
Kinderen:
1. Jannigje Nieuwendorp, geb. Dubbeldam 4-6-1824.
2. Pietertje Nieuwendorp, geb. Dubbeldam 21-2-1826.
3. Christiaan Nieuwendorp, geb. Dubbeldam 20-12-1827.

* * * overige feiten * * *

- Johannes Nieuwendorp, geb. 1763, j.m. alhier geboren woont aan den Noordendijk, overl. Mijnsheerenland 25-9-1820 (57 jaar), otr/tr. Dordrecht 4/20-5-1797 (Q.F. secrets. v.d. Santheuvel) Anna Bisschop, j.d. alhier geboren wonende aan 't Slijkveld met schriftelijk conzent van haar vader Jan Bisschop.
NB.
- [1797] [http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1797.pdf]
- [1798-1801] Stemgerechtigden presentielijsten grondvergaderingen 10 juli en 18 dec 1798, 9 april en 25 juni 1799 en 22 mei 1801
Johannis Nieuwendorp (Nuwendorp) D1022 10-7-1798
Johannis Nieuwendorp D1022 18-12-1798
Johannis Nieuwendorp D1022 9-4-1799
Johannes Nieuwendorp D1022 25-6-1799
Johannes Nieuwendorp D1022 22-5-1801
- [1798-1805] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
  Naam : Joh.s Nieuwendorp
  Woonplaats: D1022
  Grondvergadering (kiesdistrict) : 30e grondvergadering vanaf D935 tot en met D1043
  Lijst : lijst (3) wijk D
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
  +
  Naam : Johannes Nieuwendorp
  Woonplaats: D1022
  Grondvergadering (kiesdistrict) : 30ste grondvergadering vanaf D935 tot en met D1043
  Lijst : lijst (2) met titel Lijst der Stemgerechtigden in Letter D
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8

Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 22-5-1798.
2. Johannes, ged. Dordrecht 30-11-1802.

- Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
Datum : 31-05-1788 Beroepsgroep : gilden: huijstimmerlieden Naam : Jan van Nieuwendorp
Datum : 31-05-1788 Beroepsgroep : gilden: huijstimmerlieden Naam :
Jan van Nieuwendorp
Datum : 31-05-1788 Beroepsgroep : gilden: huijstimmerlieden Naam : Pieter van Nieuwendorp uit de stad; woont buiten de stad
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)

* * *

(c) Dordrecht augustus 2011.