van Nievelt (Nieuvelt)
Leerdam, Dordrecht

I. Mathijs van Nieuvel(d)t, j.m. van Leerdam ende woon(ende) aldaer (1657), schout en secretaris t'Ackoy (volgens Matthiijs Balen), otr/tr. Dordrecht 22-7/7-8-1657 Cornelia Roerom, ??ged. Dordrecht nov. 1633?? (tweeling met Geertruijd), j.d. van Dordrecht, woonende bijde Wijnbrugge (1657), dochter van Sybert Roerom Kornelisz en Geertruyd van Liesveld Willemsdochter.
NB.
- genealogie Roerom in Matthijs Balen;
- Acquoy = dorp in gemeente Geldermalsen;
- otr. Dordrecht 22-7-1657 Mathijs van Nievelt, j.m. van Leerdam ende woon(ende) aldaer met Cornelia Roerom, j.d. van Dordrecht, woonende bijde Wijnbrugge (tr. 7-8-1657)

Kinderen:
1. Theodorus (Theodora volgens Matthijs Balen!), ged. Dordrecht 20-10-1659.
2. Sijbert, ged. Dordrecht 6-4-1661, overl. voor okt. 1672.
3. Geertruydt, ged. Dordrecht 19-9-1663.
4. Maria, ged. Dordrecht 23-3-1665.
5. Albertus, ged. Dordrecht 17-4-1669, volgt IIa.
6. een zone kortst na de geboorte overleden (volgens Matthijs Balen).
7. Sibert, ged. Dordrecht 19-10-1672, volgt IIb.

** generatie 2 **

IIa. Albertus van Nievelt, ged. Dordrecht 17-4-1669, notaris te Dordrecht (geadm. 2-7-1693), wedr van Dordrecht woont omtrent de Wijnbrugh (1705), overl. na 1743, tr. (1) Lijsbeth Basteels, otr. (2) Dordrecht 24-5-1705, tr. Puttershoek juni 1705 Aletta Paradijs, ged. Dordrecht 9-7-1674, j.d. van Dordrecht woont op de Wollenweverskaaij geass met desselfs vader en moeder respective (1705), dochter van Martinus Paradijs en Catarina Hars.
NB.
- otr. Dordrecht 24-5-1705 Albertus van Nievelt, wedr woont omtrent de Wijnbrugh met Aletta Paradijs, j.d. woont op de Wollenweverskaaij, beijde van Dordrecht, geass met desselfs vader en moeder respective (tr. op Puttershoek junij 1705)
- Albertus van Nievelt Geadmitteerd 2 juli 1693.
  Akten, 1693 - 1743 (minuten)
-  Doopdatum 1674.07.09 Plaatsnaam Dordrecht
   Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 1-7
   Naam vader Paradijs, Martinus / Naam moeder Hars, Catarina
   Naam kind Aletta
-  Uittreksel: Naam eerste partij: Clara van Erkel Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Boon
   Naam tweede partij: Albertus van Nevelt Beroep tweede partij: procureur gerechte van Dordregt
   Samenvatting inhoud akte: om achterstallige huur te innen by : Ammerencia de Jongh, wed. Alexander Bert, 
  en haar : zoon Jan Bert; zo nodig met behulp van rechtsmiddelen
   [Akte inv.nr. U118a6, aktenr. 50, d.d. 18-09-1726, Aktesoort Procuratie, Notaris T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT]
- Verkoopakte Datering 10-04-1691 Soort akte overdracht Plaatsnaam Dordrecht
  Naam object object wasboom Straatnaam voorstraat
  Koper cornelis van der sluijs
  Buur martinus paradijs / jan steenbergen
  Schuldeiser willem van bergen pietersz. (weduwe) / paulus van helmont claesz. / maria langhle / hugo verboom (weduwe van), boekhouder
  Overige personen adriaen hagoort, notaris / johan van de hoop, notaris / willem langhle (overleden)
  Bedrag f 1200, Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht, Inventarisnummer 797, Folionummer 17v, Aktenummer 1
  Bijzonderheden het object is bij de pelserbrug gelegen. het betreft een publieke verkoop.

Kinderen:
1. Cornelia, ged. Dordrecht 6-1-1700, dochter van Albertus van Nieveld en Lijsbeth Basteels.
Kinderen:
1. Matthijs, ged. Dordrecht 7-7-1706, zoon van Albertus van Nivelt en Aletta Paradijs.
2. Lucia Catharina, ged. Dordrecht 30-11-1708, dochter van Albertus van Nieveld en Aletta Paradijs, volgt IIIa..
3. Martinus, ged. Dordrecht 14-3-1710, volgt IIIb.
4. Albertus, ged. Dordrecht 22-6-1712.

IIb. Sibert van Nievelt, ged. Dordrecht 19-10-1672, j.m. van Dordrecht wonende tot Leerdam (1705), overl. na 1669/voor 10-4-1733, otr/tr. Dordrecht 18-1/2-2-1705 Maria van Slingelant, ged. Dordrecht 5-2-1686, j.d. van Dordrecht en wonende in 't Steegh-oversloot(!) geass. met haer vader (1705), overl. voor 9-4-1743, dochter van Jan van Slingeland en Francina Bos(ch).
NB.
- otr. Dordrecht 18-1-1705 Sibertus van Nievelt, j.m. van Dordrecht wonende tot Leerdam met Maria van Slingelant, j.d. mede van Dordrecht en wonende in 't Steegh-oversloot geass. met haer vader (tr. 2/2; attestatie vertoonen)
- 21-2-1699 hypotheek steegoversloot Buur lucas bilderbeecq johan van slingeland Schuldeiser paulus van esch, lid veertigen Schuldenaar sija raave johannes romijn, twijnder Overige personen pieter anthonij van esch elisabet scholemans (weduwe) Bedrag f2400 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 801 Folionummer 22v Aktenummer 1 Bijzonderheden het onderpand is tegenover de augustijnenkamp gelegen en heeft een vrije uitgang aan het stek.
- 14-04-1733 steegoversloot Verkoper margarita van der burgh / theodorus bernhardus van der steegen Koper willem zaaijmans Buur sijbert van nievelt (erfgenamen van) / adriaan papegaaij Overige personen johan van den broucke, lid achten Bedrag f 1200 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 817 Folionummer 104 Aktenummer 1
- 9-04-1743 steegoversloot Verkoper wilhelmus van slingeland, dominee Koper pieter van slingeland, koopman Buur van nievelt (erfgenamen van de weduwe) hermanus van oldenburgh Overige personen jan koeck, timmerman Bedrag f 1200 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 820 Folionummer 161 Aktenummer 2
- [LANTAARNGELD 3:3985 ca. 1685] Steegoversloot
  Pieter Helmigh 0-17-12
  denzelven 0-17-8
  Kasper van Beek 0-17-8
  de wed. d 'Hr Jakob van Hoogstraten 0-17-8
  dezelve 1-15-12
  (folio 84) de erfgen. Hendrik Lamb. de Bruijn 1-14-8
  St. Joris Doelen 2-1-8
  de hr. Borgermr Nikolaas Stoop 11-5-0
  de wed. d'Hr Hendrik Franken 2-12-8
  Johan van Slingeland 1-7-0
  de heer Johan Melanen 1-7-0
  Nikolaas Maas 1-15-0
  denzelven 1-7-0
  Kapt. Holaart 1-7-0
  de wed. de Hr. Biesheuvel 1-7-0
  (folio 84vs) Jan van Bergen 0-7-70
  Hendrik van Beek 0-14-0

Kinderen:
?1. Margaretha Johanna van Nieuveld, volgt IIIc.
2. Wilhelmus van Nievelt (Nivelt), ged. Leerdam 4-11-1705, volgt IIId.
3. Johannes van Nievelt, ged. Leerdam 6-4-1712, volgt IIIe.
?4. Cornelia Geertruij van Nievelt, volgt IIIf. 

** generatie 3 **

IIIa. Lucia Catharina van Nievelt, ged. Dordrecht 30-11-1708, otr. Dordrecht 12-3-1744 Pieter van Gelsdorp, ?? ged. Dordrecht 13-1-1715, zoon van Bartholomeus van Gelsdorp en Adriana van Haften.
Kinderen:
1. Adriana Aletta, ged. Dordrecht 24-3-1745, otr. Dordrecht 5-6-1767 Anthonij Stratenus. [Kinderen: Adam Anthonij (16-1-1776), Johanna (8-7-1777), Lucia Catharina (23-8-1780), Johanna (12-12-1781)]
2. Aletta, ged. Dordrecht 13-11-1746.
3. Aletta, ged. Dordrecht 10-1-1748.
4. Bartholomeus Albertus, ged. Dordrecht 27-3-1750.

IIIb. Martinus van Nievelt, ged. Dordrecht 14-3-1710, maakt geslagtlijst (sept. 1775), begr. 1794, tr. Sara de Bije..
NB.
- NIEVELT, VAN; PARADIJS; VAN DEN BRANDELER 
`Geslagtlijst mijner voorouders en bloedvrienden van vaders zijde, beginnende van mijn overgrootvader Albert Otto van Nievelt, zooals ik die verzamelt heb uit aanteekeningen van mijne tante Theodora van 1794 Nievelt, uit authentijcke documenten en uit aanteekeningen van mijnen vader, waarbij ik gevoegt heb hetgeen mij uit eigen wetenschap bekend is'. Getekend september 1775, M. van Nievelt (1710-1794)
Gebonden. 4(. Band in Oosterse stijl, 18de-eeuws, donkergroen marocco met rozenornamenten in hoeken en midden (donkerrood en verguld). Behalve genealogische gegevens van Nievelt ook gegevens Paradijs en Van den Brandeler, de laatste van de hand van de kleinzoon van M. van Nievelt: Dr. M. van den Brandeler te Dordrecht. Het boekje werd verkocht in de veiling Van Stockum januari 1944 uit de boedel van Jhr.mr. P.A.J. van den Brandeler (als nr. 1084) en gekocht door P.D. Schuller tot Peursum. Later in het jaar werd het boekje overgenomen van Schuller tot Peursum door de genealoog Jan Loeff, beiden afstammeling van Van Nievelt. Het boekje bevat verschillende losse bijlagen, waaronder een tekening van de wapens Paradijs en Hars. De gegevens Van Nievelt lopen over de periode 1662-1838, Paradijs over 1643-1787 en Van den Brandeler over 1789-1881. Price outside EU (no VAT): euro 681 EUR 721.86 = appr. US$ 895.11 
  [ Offered by: Antiquariaat A.G. van der Steur - Book number: 11551]
- Toegangsnummer: 3 2939 Ingekomen brieven van M. van Nievelt betreffende het huis, genaamd 'Leewensteijn', 1754;
- [Disputatio Juridica Inauguralis, De Servitute Altuis Tollendi. Quam Duce Et Auspice Deo Ter Opt. Max. Ex auctoritate Rectoris Magnifici, Johannis Oosterdyk Schacht, ... Publico Examini submittet Martinus van Nievelt, Dordraco-Batavus. Ad diem 20. Junii Loco Horisque solitis
  Utrecht, van Megen, 1732, 56 S., [3] Bl.
  [bron: http://wolfram.schneider.org/lib/all/d/i/dis_256.html]
Notaris: Michiel de Vooght akte: 47-35 d.d. 11.06.1772 betreft: overname erfdeel kwitantie
  1e Comparant: Neeltje Jansd. van der Werff
  * echtg. of wed: Philippus van der Poth (+)
  * woonplaats of adres: Vlaardingen
  2e Comparant: 1. mr Martinus van Nievelt 2. mr Rochus de Bye
  * beroep of functie: 1.-2. advocaat
  * woonplaats of adres: 1.-2. 's-Gravenhage
  Getuigen: 1. Pieter Wijnen 2. Johan Frederik Hofmans Overige personen: Nicolaas Meyburg (+)
  * beroep of functie: commies van de Unie van 's-Gravenhage
  [ bron: Notarieel archief; Archief: 0218: NotariŰle archieven inventarisnummer; Notarissen ter standplaats Vlaardingen]
Kinderen:
1. mr. Albertus van Nievelt, geb. 's-Gravenhage ca. 1747, volgt IVa.
2. Johanna van Nievelt, geb. 's-Gravenhage ca. 1748, ?rentmeester te 's-Gravenhage (1811)?, overl. 's-Gravenhage 7-12-1811 (akte 11-12-1811; des s middags 3 ure; 63 jaren ongehuwd), dochter van Martinus van Nievelt en Sara de Bije.
3. Sara Aletta van Nievelt, geb. ca. 1753, overl. Utrecht 10-02-1835 (82 jr), tr. Johannes de Vries, overl. voor 1835.
4. Alida Petronella van Nievelt, geb. ca 1754, volgt IVb.

IIIc. Margaretha Johanna van Nievelt (Nieuveld), tr. ca. 1724 Matthijs van der Bank, koopman (1744).
NB.
- [http://www.somer.be/Persoonskaarten/nievelt_wilhelmus_1071526335.html]
- (30-9-1738) steegoversloot Verkoper johannes van nievelt, koopman Koper matthijs van der banck / wilhelmus van nievelt / cornelia van nievelt / margareta van nievelt Buur willem saaijmans / wilhelmus van slingeland, dominee Bedrag f 800 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 819 Folionummer 66 Aktenummer 1 Bijzonderheden het object is gelegen tegenover augustijnenkamp. kopers ieder voor 1/4 deel.
- (15-5-1744) steegoversloot Verkoper matthijs van der bank, koopman Koper wilhelmus van nievelt, koopman / cornelia geertruij van nievelt (meerderjarig) Buur willem saaijmans / pieter van slingeland Overige personen margareta johanna van nievelt Bedrag f 1000 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 821 Folionummer 25 Aktenummer 1 Bijzonderheden het object is tegenover de augustijnenkamp gelegen.
Kinderen:
1. Sibertus, ged. Dordrecht 4-12-1724.
2. Henrik, ged. Dordrecht 16-5-1733.
3. Matthijs, ged. Dordrecht 13-2-1740.
4. Johannes, ged. Dordrecht 19-10-1743.
5. Elias, ged. Dordrecht 24-7-1745.
6. Cornelis, ged. Dordrecht 7-7-1749.
7. Bernardus, ged. Dordrecht 9-9-1750.

IIId. Wilhelmus van Nievelt (Nivelt), ged. Leerdam 4-11-1705, jongman van Leerdam wonende alhier (1737), koopman (1744), begr. Dordrecht 20-5-1778(?), otr/tr. Dordrecht 4/24-5-1737 Ida Catarina van Soomeren, ged. Rotterdam 24-10-1713 (get. Lucas Bilderbeek, Helena van Someren), j.d. van Rotterdam, wonende alhier geass met Adriana op de Camp wed. Johannes van Zomeren haer moeder (1737), begr. 20-5-1776, dochter van Johan van Someren en Adriana op de Kamp.
NB.
- [http://www.somer.be/Persoonskaarten/nievelt_wilhelmus_1071526335.html]
- Bruidegom Johan van Someren , weduwnaar van , wonend: Delfzevaart
  Bruid Adriana op de Kamp , jongedochter , Duijsburg Aan De Roer
  Plaats Rotterdam Datum ondertrouw 28-09-1704
  Opmerkingen vrouw: francois dogter
- Dopeling Pieter Francois van Someren
  Vader Johan van Someren + Moeder Adriana op de Kamp
  Getuige Helena van Someren / Elijsabet Opdekamp / Francois Opdekamp / Anna Kempe
  Plaats Rotterdam Datum doop 12-08-1708
  Opmerkingen getuige 2: representerende getuige 3 Wonende Delfsevaart
- Dopeling Johanna van Zoomeren
  Vader Johan van Zoomeren + Moeder Adriana op de Kamp
  Getuige Hermanus Sinman / Elisabeth op de Kamp
  Plaats Rotterdam Datum doop 08-08-1720 Wonende op de Delfsevaart
- Doopdatum 1701.06.24 / Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht / Inventarisnummer 1-7
  Naam vader Someren, Jan van +   Naam moeder Camp, Catrina Maria op de
  Naam kind Adriaen
- otr. Dordrecht 4-5-1737 Wilhelmus van Nievelt, jongman van Leerdam wonende alhier en Ida Catharina van Zomeren, j.d. van Rotterdam, wonende alhier geass met Adriana op de Camp wed. Johannes van Zomeren haer moeder (tr. 24(?) meij door do Lambertus Teeringh, predikant tot [..])
- (30-9-1738) steegoversloot Verkoper johannes van nievelt, koopman Koper matthijs van der banck / wilhelmus van nievelt / cornelia van nievelt / margareta van nievelt Buur willem saaijmans / wilhelmus van slingeland, dominee Bedrag f 800 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 819 Folionummer 66 Aktenummer 1 Bijzonderheden het object is gelegen tegenover augustijnenkamp. kopers ieder voor 1/4 deel.
- (15-5-1744) steegoversloot Verkoper matthijs van der bank, koopman Koper wilhelmus van nievelt, koopman / cornelia geertruij van nievelt (meerderjarig) Buur willem saaijmans / pieter van slingeland Overige personen margareta johanna van nievelt Bedrag f 1000 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 821 Folionummer 25 Aktenummer 1 Bijzonderheden het object is tegenover de augustijnenkamp gelegen.
- 14-1-1785 (juduceel vonnis) Wilhelmus van NIEVELT, koopman Een huis en erf geapproprieert tot een logement genaamt 'De Keulers Kroon' st./gel. in de Wijnstraat op den hoek van de Schrijversstraat.
[Bron : stadsarchief Dordrecht, Archief/toegang : 3, Inventarisnummer : 27 klepboek]
- GRAFSCHRIFTEN IN DE HERVORMDE KERKEN VAN DORDRECHT
(Correcties en aanvullingen op Gens Nostra 1963, blz 35 ev.) door Ds. K. H. L. VAN SELMS
GROTE KERK
WVN (uitgekapt waven. Wilhelmus van Nievelt, begr. 21-5-1788).
[
Bron : cdrom Ons Voorgeslacht 1964]
- Mutueel testament van Anna Clara van Someren weduwe van Patrocles Luijken en Johanna van Someren, meerderj. ongeh. dr, zusters, beiden wonende den Briel. Het is de wil van de eerststervende dat uit hetgeen door de langstlevende zal worden achtergelaten op het overlijden van de langstlevende naar haar zuster Ida Katharina van Someren gehuwd met Wilhelm van Nievelt koopman te Dordrecht en bij haar voor-overlijden naar haar kind of kinderen 4000 gld moet gaan, te voldoen met obligaties tlv het gemene land van Holland en West-Friesland. De zusters willen dat bij het overlijden van de eerststervende aan haar neef Siebertus van Nievelt en aan haa nicht Adriana Johanna van Nievelt ieder een presentje van juwelen, goud of zilver na goedvinden van de langstlevende zal worden gegeven alsmede 24 servetten met een of twee tafellakens en eindelijk aan de meid of dienstmeid welke bij het overlijden van de eerststervende bij hun woont 2 zilveren ducaten voor hulp en dienst aan de eerststervende in haar ziekte bewezen ipv de rouw en seclusie van de weeskamer.
Aktedatum 10/01/1768
Toegangsnummer 110 Notarissen Inventarisnummer 1126
Aard van de akte testament Naam notaris Hendrik Kruijne
[Bron: database Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg; www.streekarchiefvpr.nl]
- Staat en inventaris van alle goederen van Ds Patroclus Luijken in zijn leven honorair predikant van het fort van Hellevoetsluis op 08/05/1766 metter dood ontruim en beschreven op aanzeggen van de weduwe Anna Klara van Someren tvv de heer Brunet de Rochebrune, Wilhelmus van Nievelt en Sibertus van Nievelt kooplieden te Dordrecht als executeurs van het testament van en voogden over de minderj. erfgenamen. Onder de stukken een testament verleden op 29/03/1748 voor schepenen van Hellevoetsluis waarbij hij legateert aan Iman Jongejan wonende alhier een obligatie tlv het gemene land groot 490 gld, aan Adriana Kapitein dochtertje van Teunis Kapitein wonende alhier een obligatie als boven van 230 gld en bij vooroverlijden aan de kinderen van Teunis Kapitein en aan Jan van Leeuwen wonende Oudenhoorn 250 gld. Hij onterft zijn zoon Rombout Willem Luijken omdat hij niet wil dat hij wegens onnut en onnodig geld verguisdend gedrag en andere redenen hem daartoe moverende, doch wil als hij 25 jr geworden is uit zijn boedel ter voldoening van de legitieme van zijn moeder, hoewel hij reeds meer dan genoeg heeft ontvangen, aan hem moeten worden uitgekeerd de volgende goederen: het gouden horloge, een zilveren snuifdoos, de 2 beste zilveren kandelaars, snuiterbak en snuiter, een groot en klein zilveren schenkbord met de voeten een zilveren tabak comfort met 2 stelen alsmede een aantal met namen genoemd linnengoed. Als zijn zoon een wettig huwelijk aangaat met toestemming of na het overlijden van zijn vader met toestemming van zijn voogden en executeurs in deze of anders met goedkeuring van de vrienden van de testateur, speciaal zijn zusters, zal mogen aangaan dat alsdan uit de nalatenschap zal moeten worden gegeven 250 gld alsmede een diamanten hoepring voor de bruid van zijn zoon. Als zijn zoon een wettig huwelijk aangaat moet aan hem en aan zijn huisvrouw door de voogden en executeurs worden uitgekeerd de zuivere helft na aftrek van de belastingen van zijn nalatenschap, doch slechts
Aktedatum 31/05/1766
Toegangsnummer 110 Notarissen Inventarisnummer 1124
Aard van de akte boedelbeschrijving Naam notaris Hendrik Kruijne
- Pieter Dorsman door Venia Ătatis meerderj. geworden wonende den Briel verklaart dat wijlen Nicolaas Meijburg afgetreden 1e commies van het Comptoir Generaal van de Unie in den Haag bij zijn testament van 02/12/1766 voor nts David van Bijsterveld te den Haag o.a. had gelegateerd aan de kindskinderen van zijn testateurs broer Kornelis Meijburg n.l. Kornelis van den Berg en zijn zuster niet ingevuld Van den Berg gehuwd met Hendrik Boeijen mr bakker te Delft, zijnde beide kinderen van wijlen Maria Meijburg en Willem van den Berg en welke Maria Meijburg een dochter is geweest van testateurs broer Kornelis Meijburg, mitsgaders aan de 3 zonen van Kornelis Dorsman bij Celia Meijburg, die mede een dr was van de voorsz. Kornelis Meijburg, genaamd Jan Dorsman, Kornelis Dorsman en de comparant Pieter Dorsman met hun vijven en dat zij tezamen hoofd voor hoofd recht hebben op gezamenlijk 165.000 gld. Hij machtigt Pieter van Andel om uit zijn naam te ontvangen van Mr Martinus van Nievelt advocaat en Mr Rochus de Bije advocaat en rentmeester van het weeshuis in den Haag als executeurs van het testament van Nicolaas Meijburg zijn aandeel in het voorsz. legaat van 165.000gld en daarvoor aan te nemen 2000 pond in Engelse effecten als aan hem zullen worden toebedeeld en deze te gelde te maken en om te zetten in hollandse effecten.
Aktedatum 22/06/1772
Toegangsnummer 110 Notarissen Inventarisnummer 1130
Aard van de akte procuratie Naam notaris Hendrik Kruijne

- 20.54 Van Nievelt
ONA 621 Matthijs van Nievelt 111
ONA 622 (1731) Wilhelmus van Nievelt 399

Kinderen:

1. Sijbertus, ged. Dordrecht 4-6-1738, volgt IVc.
2. Adriana Johanna, ged. Dordrecht 24-6-1742, volgt IVd.
3. Maria Cornelia, ged. Dordrecht 30-1-1746.
4. Maria Margrita, ged. Dordrecht 14-1-1748.

IIIe. Johannes van Nievelt, ged. Leerdam 6-4-1712, jongman van Leerdam woont op de Groenmart [=GROENMARKT] geass met de Heer Adrianus Verster bedienaar des goddelijken woorts alhier zijn voogt (1732), koopman (1738), otr/tr. Dordrecht 6/22-9-1732 Adriana Francoisa Broeders, ged. Dordrecht 27-1-1706, j.d. van Dordrecht woont in de Nieuwstraet met Anna Beens wed Isak Broeders haer moeder (1732), dochter van Isak Broeders en Anna Beens.
NB.
- otr. Dordrecht 6-9-1732 Johannes van Nievelt, jongman van Leerdam woont op de Groenmart [=GROENMARKT] geass met de Heer Adrianus Verster bedienaar des goddelijken woorts alhier zijn voogt EN Adriana Francoisia Broeders, j.d. van Dordrecht woont in de Nieuwstraet met Anna Beens wed Isak Broeders haer moeder (tr. 22-9-1732)
- (30-9-1738) steegoversloot Verkoper johannes van nievelt, koopman Koper matthijs van der banck / wilhelmus van nievelt / cornelia van nievelt / margareta van nievelt Buur willem saaijmans / wilhelmus van slingeland, dominee Bedrag f 800 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 819 Folionummer 66 Aktenummer 1 Bijzonderheden het object is gelegen tegenover augustijnenkamp. kopers ieder voor 1/4 deel.

Kinderen:
1. Sijbertus, ged. Dordrecht 28-7-1733.
2. Anna Cornelia, ged. Dordrecht 4-9-1735, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk; graf 189; bron: a. nelemans) 16-3-1754.

IIIf. Cornelia Geertruij van Nievelt, geb. Acquoy bij Leerdam 21-3-1716, overl. Dordrecht 11-1-1793, tr. Aegidius Petreus,  geb. 30-4-1712, predikant te Kapelle in Zuidbeveland, overl. 3 febr. 1773. 
NB.
- (7-9-1745) steegoversloot Verkoper cornelia geertruij van nievelt (meerderjarig) Koper jacob van der linden, schilder Buur willem saaijmans / pieter van slingeland Overige personen wilhelmus van nievelt, koopman Bedrag f 2200 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 821 Folionummer 92 Aktenummer 1
- 1794
1. Erfgenamen van mejuffrouw Cornelia Geertruida van Nieuveldt overleden te Dordrecht, zonder wettige nakomelingen
[INDEX OP DE AANGEBRACHTE ONROERENDE GOEDEREN IN DE COLLECTESTATEN VAN DE 20E EN 80E PENNING IN DE BARONIE ACQUOY 1787 - 1798]
[http://www.geldermalsen.nl/documenten/Internet/Streekarchief/SAAcquoypen1787-1798.pdf].
- [NAVORSCHER 1879] Geslacht Petreus. (XXVII, bl . 416). A e g i d i n s Petreus g e b . 30 a p r i l  1712 , overl. -3 febr. 1773, was predikant te Kapelle inZuidbeveland. Den 25 sept. 1759 trouwde hij met Cornelia Geertruid van Nievelt, geb. vermoedelijk te Acquoy bij Leerdam den
21 maart 1716, overl. 11 jan. 1793, eene dochter van Sybertus van Nievelt, schout en secretaris van Acquoy en van Maria van Slingelandt.
Het wapen door hem gevoerd was: in zilver een bok van sabel opspringende tegen een rots van sinopel.
Ĺs Gravenhage. P. A. J. VAN DEN BRANDELER.


** generatie 4 **

IVb. mr. Albertus van Nievelt, geb. 's-Gravenhage ca. 1747, zonder beroep (1827), overl. 's-Gravenhage 11-7-1827  (akte 13-7-1827; namiddag half 2; wijk O297; 80 jaar), tr. Agneta Kraals, geb. ca. 1747, overl. Wassenaar 1-7-1823 (76 jr), dochter van Roelof Jacobse Kraals en Maria Knoop.

IVb. Alida Petronella van Nievelt, geb. ca 1754, overl. Utrecht 2-7-1843 (89 jr.), tr. ca. 1791 mr. Johan van den Brandeler, ged. Dordrecht 31-3-1756, Hoofd-Officier der stad Dordrecht, overl. Utrecht 2-2-1820 (GENLIAS; 64 jaar), zoon van Johan Jacob van den Brandeler en Maria Catharina van der Burgh.
NB.
- [http://www.dbnl.org/tekst/_jaa002184801_01/_jaa002184801_01_0007.htm]

Kinderen:
1. Elisabeth van den Brandeler, geb. Utrecht ca. 1788 (32 in 1820), overl. Utrecht 28-8-1868 (80 jr), tr. Utrecht 22-12-1820 Justus van Toorenbergen, geb. Utrecht ca. 1789 (31 in 1820), weduwnaar van Maria Brouwer, overl. voor 1868, zoon van Justus van Toorenbergen en Sibilla Axman.
2. Johan Jakob van den Brandeler, geb/ged. Dordrecht 6/11-12-1791, in 1806 op de Latijnsche Scholen te Dordrecht, begr. (algemene begraafplaats) Dordrecht 1-10-1847 (55 jaar; op veld A; www.zerken.nl).
3. Petrus Johan van den Brandeler, ged. Dordrecht 17-9-1794.

IVc. Sijbertus van Nievelt, ged. Dordrecht 4-6-1738, begr. Dordrecht 28-4-1808.
NB.
- Nievelt (Sibertus van), de broeder der voorgaande, voorzag de werken zijner tijdgenooten met lofgalmende aanbevelingsverzen, die weinig om het lijf hebben. R.A.
[http://www.dbnl.org/tekst/aa__001nieu02/aa__001nieu02_0680.htm]
- [http://www.somer.be/Persoonskaarten/nievelt_wilhelmus_1071526335.html]
- SAD 18-112 Authentieke uittreksels uit de testamenten van Sibertus en Adriana Johanna van Nievelt betreffende een legaat aan het weeshuis, 1806 - 1808;

IVd. Adriana Johanna van Nievelt, ged. Dordrecht 24-6-1742, gaf in 1766 eenige gedichten uit.
NB.
- [Adriana Johanna van Nievelt] Nievelt (Adriana Johanna van) gaf in 1766 eenige gedichten uit, onder anderen vˇˇr G. van Werkhoven, de Waarheden van den Christelijken Godsdienst, naar den leidraad van den Heidelbergschen Catechismus Dordrecht 1768 [G.D. Schotel, Letter- en Oudheidkundige Avondstonden, bl. 165].
[BRON: http://www.dbnl.org/tekst/aa__001nieu02/aa__001nieu02_0679.htm]
- SAD 18-112 Authentieke uittreksels uit de testamenten van Sibertus en Adriana Johanna van Nievelt betreffende een legaat aan het weeshuis, 1806 - 1808;

LOSSE FEITEN

- Mathijs van Nievelt.
NB.
- 20.22 A Meijnaert
ONA 248 Mathijs van Nievelt 335
ONA 248 Maria van Melisdijck 50
ONA 249 (1666-1667) Isaack van den Biesheuvel 71, 189
ONA 249 (1666-1667) Matthijs van Nievelt 64
ONA 250 (1668) Maria van Melisdijck 64
ONA 250 (1668) Mathijs van Nievelt 245
ONA 252 (1670) Isaack van (den) Biesheuvel 245
- 20.54 Notaris Van Nievelt
ONA 621 Matthijs van Nievelt 111
ONA 622 (1731) Wilhelmus van Nievelt 399


- Susanna van Nievelt, tr. Abraham Conincksvelt.
Kinderen:
1. Gedeon, ged. Dordrecht 22-9-1642.

- Wilhelmus van Nivelt, tr. Elisabeth Houbraken.
Kinderen:
1. Bertholomeus, ged. Dordrecht 21-5-1690.

- Gijsbertus van Nievelt, tr. Maria Terbruggeling(?).
Kinderen:
1. Margaretha van Nievelt, geb. 's-Gravenhage ca. 1747, zonder beroep (1823), overl. 's-Gravenhage 5-1-1823 (akte 6 jan 1823; des morgens tien ure wijk F9a; 77 jaar), tr. Joseph Margadant, overl. voor 1823.

- Jan Nievelt, tr. Johanna de Smet.
Kinderen:
1. Johanna Nievelt, geb. 's-Gravenhage ca. 1777, werkster, overl. 's-Gravenhage 27-4-1827 (akte 28-4-1827 (458); wijk C183; 50 jaren; ongehuwd).

- I. Sijbert Roerom, tr. NN.
Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht mei 1621.
2. NN, ged. Dordrecht sept 1626.
3. Lijsbet, ged. Dordrecht mei 1630.
4. Geertruijt, ged. Dordrecht febr. 1632.
5. Geertruijd & Cornelia, ged. Dordrecht nov. 1633.

II. Willem Sijbertsen Roerom, tr. Aeltge Roerom.
Kinderen:
1. Geertruijd, ged. Dordrecht 8-11-1660.

III. Sijbert Willemse Roerom, otr. Dordrecht 23-11-1698 Maijcke Willems v.d. Wielen.
Kinderen:
1. Aeltje, ged. Dordrecht 16-10-1699.
2. Willem, ged. Dordrecht 19-6-1701