Genealogie van Adriaen Jacobs van Nievervaart
(door Jean M.A. van Wageningen)

I.1 Adriaen Jacobs, spaensestoelmaker, begraven op 07 07 1670 te Dordrecht
Ondertrouwd (1) op 10 09 1623 te Dordrecht.

Adriaen Jacobs spaenschestoelmaeker, van clundert woont by den roder by de vischmarkt
Geertruid Dirck Janszdr, van Nattenhoven, int lant van Gelder, beide wonende hier binnen woont tot hendrick jansz in t root laeken
pclamtie in den oudenbosch
sijn opt beschij van oudenbosch getrout den 15 octb. 1623
.

Gehuwd op 15 10 1623 te Oudenbosch met
Geertruid Dirck Jansdr. geboren te Nattenhoven bij Stein.
Ondertrouwd (2) op 06 07 1636 te Dordrecht

Arien Jacobsz spaense stoel maker wednr. van Clundert, woont bij de Tolbrug
Anneke Michiels jonge d van Utrecht, woont op de appelsteiger
procl Middelburg
Getrouwt op de lind den 10: Augusti A 1636


Gehuwd op 10 08 1636 te De Lindt met
Anneken Michiels, geboren te Utrecht, begraven op 02 10 1656 te Dordrecht.
Ondertrouwd (3) op 04 12 1661 te Dordrecht

Arien Jacobsz, stoelmaker, wedr vande Clundert
met
helena Cornelis, van dordrecht wede van Reijnier Michielsz, beide woonen inde nieustraet.
getrout op Dubbeldam 18 decemb 1661


Gehuwd op 18 12 1661 te Dubbeldam met

18.Dec: getrouwt met attestatie D. Staphorstius
Arien Jacobsen en Helena Cornelis


Heilke Cornelisdr., 49 jaar oud, gedoopt op 01 12 1612 te Dordrecht, daar begraven op 27 06 1689 op 76 jarige leeftijd, dochter van Cornelis Cornelisz. en Marike Cornelis.
Helena was weduwe van Reijnier Michielsz.

Uit het eerste huwelijk:
1. Tanneke Adriaens, gedoopt in 01 10 1625 te Dordrecht.
2. Jacobus van Nievervaart (zie II.2).
3. Roeland van Nievervaart (zie II.4).

Uit het tweede huwelijk:
4. Mariken van Nievervaart, gedoopt 01 08 1639 te Dordrecht.
    Ondertrouwd op 06 08 1673 te Rotterdam met Arent Cornelissen Grootswager. Arent was weduwnaar.
5. Anneken Adriaens, gedoopt 01 09 1641 te Dordrecht.
6. Anneken van Nievervaart, gedoopt 01 09 1644 te Dordrecht, daar begraven op 17 09 1706 op 48 jarige leeftijd.
    Ondertrouwd op 14 12 1692 te Dordrecht

    Theunis Ariensz dura J:M: van papendrecht, jegenwoordig wonende alhier buijten de Sluijspoort geassisteert met deselfs suster laatst gewoont hebbende op ijsselmonde
    met
    Anna Ariens van nievervaart J:D van dordt: wonende in de Wijnstraet geassisteert met Coenraet van fernij desselfs swager
    getrout den 5 jan: 1693


    Gehuwd op 62 jarige leeftijd op 05 01 1693 te Dordrecht met
    Theunis Ariensz Dura, schipper, schuitenvoerder, geboren te Papendrecht, begraven op 24 12 1727 te Dordrecht, zoon van Arien Jans Dura en Marigje Pauls.
    Theunis hertrouwde met Maijcke Broers en daarna met Willemijna Overhagen.
7. Arije van Nievervaart (zie II.9).
8. Ariaenken Adriaens, gedoopt op 23 01 1649 te Dordrecht.
9. Lijsbeth Adriaens, gedoopt op 25 09 1651 te Dordrecht.
10. Francijntge van Nievervaart, gedoopt op 23 08 1653 te Dordrecht.
    Ondertrouwd op 06 08 1678 te Rotterdam en op 01 01 1679 te Dordrecht

    Jacob Dircksz van den Rhijn, seijlmaeker, wedr, woonende bij de Vuijlpoort, met
    Francijntje Adriaens Van Nievervaert woonende tot Rotterdam. beijde van Dordrecht
    proclomatien van Rotterdam.
    Sijn alhier getrout den 6. febri 1679


    Gehuwd op 25 jarige leeftijd op 06 02 1679 te Dordrecht met
    Jacob Dircksz. van den Rhijn, seijlmaecker, geboren te Dordrecht.
    Jacob was weduwnaar.
11. Martijntje van Nievervaart, gedoopt op 28 06 1656 te Dordrecht.
    Ondertrouwd op 30 jarige leeftijd op 06 10 1686 te Dordrecht met

    Coenraedt Vornij J.M. van Bergen op Zoom, backer won: op de varkemarckt
    Martijntje Ariaens J.d. van Nieuwervaerd won: bij de Grote kerck


    Coenraedt van Fernij, 22 jaar oud, gedoopt op 03 08 1664 te Bergen op Zoom, zoon van Jan Janssen van Fernij en Adriana Wesel.

* * * GENERATIE 2 * * *

II.2 Jacobus van Nievervaart, spaense stoelmaker, gedoopt in november 1626 te Dordrecht, overleden circa 1664 op 37 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 19 02 1662 te Dordrecht

Jacobus Ariens van Nieuvaart, spaense stoelmaker J.m. woont in de nieustraet
met
Dievertie Halewijn J.d. woont buiten de Jooris poort, bijde van Dordt
sijn getrout op Dubbeldam op 12 maert 1662


Gehuwd op 35 jarige leeftijd op 12 03 1662 te Dubbeldam met
Divertje Alewijn, 20 jaar oud, gedoopt op 12 03 1642 te Dordrecht, dochter van Adriaen Alewijn en Weijntgen Tijssen.
Divertje hertrouwde met Jan van der Graft, soldaat onder de compagnie van Heer Colonel Palm in garnizoen te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
1. Maijke van Nievervaart, gedoopt op 14 02 1663 te Dordrecht.
    Ondertrouwd op 29 04 1685 te Dordrecht

    Laurens Burgerse vermeulen Koetsier j.m. van Heukelom woont in de Hofstraat, met
    Mayken Jacobs van Nievervaart j.d. van dordregt woont op de Lindegragt
    alhier getrouwt den 14 Meij 1685


    Gehuwd op 22 jarige leeftijd op 14 05 1685 te Dordrecht met
    Laurens Burgers Vermeulen, 28 jaar oud, koetsier, pagter, gedoopt op 14 03 1657 te Heukelum,
    begraven op 01 06 1700 te Dordrecht op 43 jarige leeftijd, zoon van Burger Laurenszn. Vermeulen.
2. Jacobus van Nievervaart (zie III.3).

II.4 Roeland van Nievervaart, Spaans stoelmaacker, gedoopt op 01 05-1628 te Dordrecht, daar begraven op 04 09 1709 op 81 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 04 10 1671 te Dordrecht

Roelandt Ariaensen van Nieuwervaert j:m: van dordregt
Pieternella Cornelis j.d. van Rotterdam, aldaar wonende. trouwt Rotterd.


Gehuwd op 43 jarige leeftijd op 21 10 1671 te Rotterdam met
Pieternella Pijl, 20 jaar oud, gedoopt op 17 09 1651 te Rotterdam, begraven op 18 09 1695 te Dordrecht op 44 jarige leeftijd, dochter van Cornelis Janse en Sitge Abrams.
Pieternella werd op 14 mei 1689 door ‘Roelant Ariens burger ende Spaans stoelmaacker binnen dese Stadt’ bij het gerecht voorgedragen om in het ‘krankzinnighuis’ geplaatst te worden. Het is haar ‘in hare sinne geslagen’ en Roeland kan haar niet meer in toom houden. Ze vliegt hem aan, beledigt hem, scheurt de kleren van haar lijf en dat alles in het bijzijn van ‘zijne onnosele kinderen’. Op 24 mei wordt zijn verzoek ingewilligd, ‘hopende hij voorgemelte zijne huijsvrouwe aldaer tot bedaringh van sinne sal mogen comen’.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaen van Nievervaart (zie III.8).
2. Sijdje van Nievervaart, gedoopt op 02 03 1674 te Dordrecht, daar begraven op 14 08 1719 op 45 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 21 05 1702 te Dordrecht, daar gehuwd op 28 jarige leeftijd op 28 05 1702 met

Gerrit ariense Smits J:M: woont inde groote kerck buurt, geassist met pleun ariense Smits desselfs vooght,
met
Seijghie Roelants van Nieuwervaert J:d: woont in de Nieuwstraet, beijde van dordt: geassist: met Jacobus van Nieuwervaert desselfs Neefs
den 28e: meij hier getrouwt
dese persoonen moeten op den 28e meij haer 2 en 3e gebodt hebben door ordre van d hn Burgemn


Geridt Ariensz Smits, 22 jaar oud, schipper, gedoopt op 29 12 1679 te Dordrecht, begraven na 1738, zoon van Aert Pleunen Smits, schipper, en Ariaentje Jans van der Linde.
Geridt hertrouwde met Cornelia van der Schilt .
3. Cornelis van Nievervaart, gedoopt op 18 12 1676 te Dordrecht, begraven op 06 03 1679 te Dordrecht op 2 jarige leeftijd.
4. Cornelis van Nievervaart (zie III.14).
5. Elijsabeth van Nievervaart, gedoopt op 12 01 1685 te Dordrecht, jong overleden.
6. Jacob van Nievervaart, gedoopt op 07 02 1686 te Dordrecht, jong overleden.
7. Roeland van Nievervaart, gedoopt op 26 01 1695 te Dordrecht, jong overleden.

II.9 Arije van Nievervaart, gedoopt op 19 08 1645 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 14 05 1671 te Rotterdam, gehuwd op 25 jarige leeftijd op 28 06 1671 te Kralingen met
Catharina Boerbach, geboren te Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
1. Anna van Nievervaart, gedoopt op 22 10 1671 te Rotterdam.
2. Leonora van Nievervaart, gedoopt op 28 03 1677 te Hillegersberg.
3. Dirck van Nievervaart, gedoopt op 29 11 1678 te Rotterdam.
4. Jacoba van Nievervaart, gedoopt op 22 08 1680 te Rotterdam.
5. Adriaen van Nievervaart, gedoopt op 27 12 1682 te Rotterdam.
6. Catarijna van Nievervaart, gedoopt op 04 03 1685 te Rotterdam.
7. Gisbrecht van Nievervaart, gedoopt op 23 03 1687 te Rotterdam.
8. Evert van Nievervaart, gedoopt op 23 03 1687 te Rotterdam.

* * * GENERATIE 3 * * *

III.3 Jacobus van Nievervaart, gedoopt op 21 02 1665 te Dordrecht.
Ondertrouwd (1) op 11-06-1689 te Amsterdam en op 26 06 1689 te Dordrecht met

Jacobus van Nieuwervaart J.M. van dordregt
en
Helena van Eijck, j.d. mede van hier, beijde wonende tot Amsteldam
met attestatie van Amsteldam


Helena van Eijck, geboren te Dordrecht, daar begraven op 04 03 1694.
Ondertrouwd (2) op 17 04 1695 te Dordrecht

Jacobus van Nievervaert wedn wonende in de Hoffstraet geassisteert met Laurens Vermeulen, desselfs swager, van Dordt
met
Lijsbeth arijense de Hoon J:d: van Sevenbergen, wonende inde nieustraet geassisteert met neeltje pieters haer Suster
Den 1e meij alhier getrouw


Gehuwd op 30 jarige leeftijd op 01 05 1695 te Dordrecht met
Lijsbeth Arijensse de Hoon, geboren te Zevenbergen,.
Ondertrouwd (3) op 08 08 1708 te Willemstad

met Attestatie van Dordregt in ondertrouw aangetekent
Jakobus van Nievaart, wedn van Lijsbeth Ariens de Hoon woonende in Willemstad met
Anna van de Graaff J:D: woonende tot Dordregt
Den 26 Augus 1708 Attestatie gegeven op Dordregt


en op 12 08 1708 te Dordrecht

Jacobus van Nievaart, wedr van Lijsbeth ariens de Hoon, wonende in willemstadt,
met
Anna van de Graaff J:d: woont in 't Steegoversloot
Beijde van dordregt, geassisteert met haer vader
Den 27e augustij hier getrouwt
attestatie te vertoonen


Gehuwd op 52 jarige leeftijd op 27 08 1708 te Dordrecht met
Anna van de Graaff, 26 jaar oud, gedoopt op 09 02 1691 te Dordrecht, dochter van Abraham van de Graaff en Alida de Jongh.
Ondertrouwd (4) op 09 03 1725 te Willemstad

Den 9 maart 1725 met attestatie van Dordregt, in ondertrouw aangetekent
Jacobus van Niervaert wedn woonende tot Willemstadt
met
niesje Berkmans, J:D: woonende tot Dordregt
met attestatie van Dordregt alhier getrouwt den 2 april 1725


en op 09 03 1725 te Dordrecht

Jacobus Van Nievaert wedr: van dordregt woont in de Willemstadt
met
Neesje Berkmans Jonge dogter van dordregt woont bij de botjesstraet, geassisteert met Elsje Span haer moeder en bij mondelingh consent van Mattheus Berkmans haer vader
de geboden gaen tot Willemstadt
den 25 Maert 1725 atte: gegeven,


Gehuwd op 60 jarige leeftijd op 02 04 1725 te Dordrecht met
Neesjen Berkmans, 51 jaar oud, gedoopt 01 10 1673 te Dordrecht, daar begraven op 15 07 1757 op 83 jarige leeftijd, dochter van Matthijs Berkmans en Elsje Jans.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacobus van Nievervaart, gedoopt op 04 10 1690 te Dordrecht, begraven op 15 11 1760 te Willemstad op 70 jarige leeftijd .
Ondertrouwd (1) op 15 05 1722 te Dordrecht

Jacobus Van Niervaert Jongeman van dordregt woont inde nieuwstraet, geassisteert met Hendrik Van Scheers zijn Oom. En bij schriftelijk consent van Jacobus Van Niervaert zijn vader, volgens atte: van Do: R. van der Vis tot Willemstadt in dato 12 Meij 1722.
met
Caetje Verleng Jonge dogter van Dordregt woont op de linde gragt, geassisteert met Marijke Verleng wede: Antonij van der Mast haer muij.
Den 31 Meij 1722 alhier getrout door do: Lacoste


Gehuwd op 31 jarige leeftijd op 31 05 1722 te Dordrecht met
Catarijna Verleng, 28 jaar oud, gedoopt op 13 06 1693 te Dordrecht, overleden voor 1756, dochter van Lowijs Verleng en Catharina de Brievies.
Ondertrouwd (2) op 26 06 1756 te Willemstad

Den 26. Junij Sijn bij ons in ondertrouw genomen.
Jacobus van Niervaart wedr. van Caatje Verleng;
en
Susana van de maas wede van Jan Ariense Schram bijde woonende alhier;
bij den ondertrouw ƒ3:4. Abrahm. De Graaff
met permissie van den schoute sijn twee geboden opeen dag gegaan; en attest. gegeven op Vlissingen


Gehuwd op 65 jarige leeftijd met
Susanna van der Maas, gedoopt te Willemstad, daar begraven op 18 12 1761.
Susanna was weduwe van Jan Ariense Schram.
2. Wijntje van Nievervaart, gedoopt op 23 03 1692 te Dordrecht, begraven op 29 07 1734 te Rotterdam op 42 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 01 05 1718 te Rotterdam, daar gehuwd op 26 jarige leeftijd op 17 05 1718 met
Johan Schnitger, geboren te Unna in het Brandenburgerland, begraven op 13 08 1734 te Rotterdam.
3. Johannes van Nievervaart (zie IV.4).
Uit het derde huwelijk:
4. Hendrik Abraham van Niervaart (zie IV.6).
5. Dievera van Niervaart, gedoopt op 24 08 1710 te Willemstad, daar overleden voor 1714.
6. Dievera van Niervaart, gedoopt op 25 03 1714 te Willemstad.
7. Abraham van Niervaart, gedoopt op 27 06 1717 te Willemstad, daar overleden voor 1718.
8. Abram van Niervaart, gedoopt op 30 10 1718 te Willemstad.

III.8 Adriaen van Nievervaart, stoelmaker, gedoopt op 21 11 1672 te Dordrecht, begraven op 18 12 1763 te Dordrecht op 91 jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 18 03 1708 te Dordrecht

Adriaen Van Nievervaart J:M:, geassist: met sijn Vader
met
Anna Van der Straten J:d: beijde Van dordregt, en wonende in de nieuwstraet, geassist: met haer vader
Den 1e: April hier getrouwt.


Gehuwd op 35 jarige leeftijd op 01 04 1708 te Dordrecht met
Anna van der Straten, 25 jaar oud, geboren op 14 08 1682 te Dordrecht, begraven op 06 02 1712 te Dordrecht op 29 jarige leeftijd, dochter van Johannes van der Straten en Elisabeth van Bracht.
Ondertrouwd (2) op 24 04 1712 te Dordrecht

Adriaen van Nievervaart wedn: Woont in de nieuwstraet
met
Josijntie Rost J:d: woont bij de spuijstraet
Beijde van dordregt, geassisteert met haer moeder
Den 8e: meij hier getrouwt,


Gehuwd op 39 jarige leeftijd op 08 05 1712 te Dordrecht met
Josijntje Ros, 29 jaar oud, gedoopt op 13 12 1682 te Dordrecht, daar begraven op 12 04 1748 op 65 jarige leeftijd, dochter van Jillis Ros en Maickjen Jans.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elisabeth van Nievervaart, gedoopt op 20 08 1709 te Dordrecht.
Ondertrouwd (1) op 01 08 1732 te Dordrecht,

Lambert van der Tak Jongman van dordregt woont bij de botjesstraet, geasst met Maeijke de Vos wede: Jacob van der Tak zijn moeder
met
Elizabeth van Nievervaert, Jonge dogter van dordregt woont inden augustijne kamp geasst: met Adriaen van Nievervaert haer vader.
den 17 augustij 1732 alhier getrout door do Covijn


Gehuwd op 22 jarige leeftijd op 17 08 1732 te Dordrecht met
Lambert van der Tak, 28 jaar oud, gedoopt op 11 02 1704 te Dordrecht, daar begraven op 03 09 1737 op 33 jarige leeftijd, zoon van Jacobus van der Tak en Maecke de Vos.
Ondertrouwd (2) op 09 11 1740 te Oud Beijerland en op 10 11 1740 te Dordrecht,

Klaas van der Weijde wedr: woont in out Beijerlant
met
Lijsje van Nieuwervaert wede: Lambert van der Tak. wonende te dordregt. volgens attestatie van ondertrouw in date 9 November 1740 van outbeijerlandt.
den 27 November 1740 alhier getrout door do: Verster
de geboden gaen tot outbeijerlant


Gehuwd op 31 jarige leeftijd op 27 11 1740 te Dordrecht met
Claes van de Weijde, 34 jaar oud, gedoopt op 15 08 1706 te Nieuw Beijerland, zoon van Willem Dirksz van de Weijde en Arijaentje Jacobs Polderman.
Nicolaas was weduwnaar van Baartje Hoppel.
2. Roelant van Nievervaart (zie IV.15).
Uit het tweede huwelijk:
3. Maeijke van Nievervaart, gedoopt op 31 01 1713 te Dordrecht, daar begraven op 04 06 1750 op 37 jarige leeftijd.
4. Gillis van Nievervaart (zie IV.18).
5. Pieternelle van Nievervaart, gedoopt op 28 04 1717 te Dordrecht, daar begraven op 15 06 1718 op 1 jarige leeftijd.
6. Jan van Nievervaart, gedoopt op 23 12 1718 te Dordrecht, daar begraven op 08 07 1741 op 22 jarige leeftijd.
7. Pieternella van Nievervaart, gedoopt op 11 02 1721 te Dordrecht, daar overleden op 20 05 1814 op 93 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 30 07 1746 te Dordrecht

Johannes Moria J:M:, woond over het steeghoverslooth, geassisteert met zijne moeder maria Noteman wede: van Matthijs Moria,
met
Pieternella van Nievervaart J:d: woond inde Nieuwstraat, beijde van dordrecht, geassisteert met haar Vaeder adriaan van Nievervaart.
den 14 augs: 1746 alhier getrout door dome: van de Wall


Gehuwd op 25 jarige leeftijd op 14 08 1746 te Dordrecht met
Johannes Moria, 20 jaar oud, bakker, gedoopt op 22 01 1726 te Dordrecht, daar begraven op 03 01 1785 op 58 jarige leeftijd, zoon van Matthijs Moria en Maria Noteman.
8. Jacobus van Nievervaart (zie IV.24).
9. Seija van Nievervaart, gedoopt op 10 05 1725 te Dordrecht, daar begraven op 23 07 1757 op 32 jarige leeftijd.

III.14 Cornelis van Nievervaart, backer, gedoopt op 04 08 1679 te Dordrecht, daar begraven op 15 12 1764 op 85 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 15 04 1703 te Dordrecht.

Cornelis van Nieuwervaart J:M: Woont in de nieuw Straet, geassist: met roeland nieuwervaart sijn vader
met
Jacoba Aardemans J:D: Woont omtrent de Kolfstraet, beijde van dordt: geassist: met arnoldus Aardemans desselfs oom ende Voogt
den 29e april hier getrouwt


Gehuwd op 23 jarige leeftijd op 29 04 1703 te Dordrecht met
Jacoba Aardemans, 20 jaar oud, gedoopt op 28 12 1682 te Dordrecht, daar begraven op 28 01 1767 op 84 jarige leeftijd, dochter van Johannes Aardemans en Bregtje Klaptas.
Uit dit huwelijk:
1. Roeland van Nievervaart, gedoopt op 21 06 1704 te Dordrecht, daar begraven op 29 07 1704, 38 dagen oud.
2. Johannes van Nievervaart (zie IV.29).
3. Pieternel van Nievervaart, gedoopt op 30 05 1707 te Dordrecht, daar begraven op 13 02 1778 op 70 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 13 10 1729 te Dordrecht

Hendrik van Daelen Jongman van dordregt, woont op de linde gragt geasst: met Aletta van Rijswijk wede: Jeremias van Daelen zijn moeder
met
Pieternella Van Nievervaert Jonge dogter van dordregt woont op de gevolde gragt geassisteert met Cornelis van Nievervaert haar Vader.
den 30 october 1729 alhier getrout door do: Meurs


Gehuwd op 22 jarige leeftijd op 30 10 1729 te Dordrecht met
Hendricus van Daelen, 34 jaar oud, gedoopt op 18 09 1695 te Dordrecht, zoon van Jeremias van Daelen en Aletta van Rijswijk.
4. Roeland van Nievervaart, gedoopt op 11 07 1709 te Dordrecht, daar begraven op 05 02 1711 op 1 jarige leeftijd.
5. Bregje van Nievervaart, gedoopt op 14 06 1711 te Dordrecht, daar begraven op 01 12 1712 op 1 jarige leeftijd.
6. Brechtje van Nievervaart, gedoopt op 26 02 1713 te Dordrecht, daar begraven op 15 11 1715 op 2 jarige leeftijd.
7. Catrijna van Nievervaart, gedoopt op 26 06 1715 te Dordrecht, daar begraven op 09 11 1715, 136 dagen oud.
8. Bregje van Nievervaart, gedoopt op 27 09 1716 te Dordrecht, daar begraven op 14 02 1796 op 79 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 25 04 1739 te Dordrecht

Gerard Schroot wedn: van Meurs woont bij het steegoversloot
met
Bregje van Nievervaert, Jonge dogter van dordregt woont op de gevolde gragt geasst: met Cornelis van Nievervaart haer vader


Gehuwd op 22 jarige leeftijd op 01 05 1739 te Dordrecht met en gescheiden na 1739 van
Gerard Schroot, stadsbode van Dordrecht, binnenvader van het Heilige Geest- en pesthuis ter Nieuwkerk (1777-1795), brugophaalder van de Pelsebrug en Havenmeester van de Oude haven van de Vuijlpoort tot aan de Tolburg, geboren circa 1699 te Meurs (Duitsland), begraven op 05 01 1796 te Dordrecht, overleden door verval van kragten, zoon van Wilhelm Schroot.
Gerard was weduwnaar van Theodora van Waeij.
9. Roelandia van Nievervaart, gedoopt op 30 12 1718 te Dordrecht, jong overleden.
10. Roeland van Nievervaart, gedoopt op 11 08 1720 te Dordrecht, daar begraven op 15 08 1720, 4 dagen oud.
11. Roeland van Nievervaart, gedoopt op 10 02 1722 te Dordrecht, daar begraven op 06 03 1722, 24 dagen oud.
12. Jacobus van Nievervaart, gedoopt op 04 04 1723 te Dordrecht, daar begraven op 26 06 1747 op 24 jarige leeftijd.

* * * GENERATIE 4 * * *

IV.4 Johannes van Nievervaart, gedoopt op 16 02 1694 te Dordrecht, begraven op 27 01 1770 te Fijnaart en Heijningen op 75 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 11 09 1723 te Willemstad.

Volgens Attestatie uit den Fijnaert van den 11 September 1723 in ondertrouw aangetekent
Johannis van Niervaert, J:M: geboortig van Dordregt, en woonende in de jurisdictie van Willemstadt
met
Maggieltie Ariens van der Wiel, J:D: gebooren onder den fijnaert en woonende aldaar
Den 4 Octob 1723 attestatie gegeven om in den fijnaart te trouwen

Gehuwd op 29 jarige leeftijd op 04 10 1723 te Fijnaart met
Mecheltje Adriaans van der Wiel, 24 jaar oud, geboren op 17 02 1699 te Fijnaart, [daar begraven op 29 04 1753 op 54 jarige leeftijd], dochter van Adriaan Arijs van der Wiel en Jacomijntje Michiels van Striep.
Uit dit huwelijk:
1. Helena van Niervaart, gedoopt op 24 09 1724 te Fijnaart en Heijningen.
    Ondertrouwd op 15 10 1746 te Fijnaart en Heijningen

    Arij Driesprong J.M. gebor. en w
    Lena Niervaart J.D. gebor. en beide won. onder den Fijnaart
    6 Novemb


    Gehuwd op 22 jarige leeftijd op 06 11 1746 te Fijnaard en Heijningen met
    Arij Antonise Driesprong, 20 jaar oud, gedoopt op 26 05 1726 te Fijnaart en Heijningen,
    [overleden op 01 09 1776 onder Fijnaart op 50 jarige leeftijd, begraven op 05 09 1776 te Fijnaart en Heijningen],
    zoon van Antoni Driesprong en Janneke Jans Selde.
2. Japikte Jacomijne van Niervaart, gedoopt op 15 09 1726 te Fijnaart en Heijningen.
3. Jacobus van Niervaart (zie V.4).

IV.6 Hendrik Abraham van Niervaart, gedoopt op 26 05 1709 te Willemstad.
Ondertrouwd op 06 11 1734 te Willemstad.

Den 6. sijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen
Hendrik van Niervaart J.M. geboortig in de Wilm stad
met Aneke Mathijse van Capelle wedwe van wielen Nicolaas van der Herp. bijde woonende alhier;
getrouwt den 28 Nov


Gehuwd op 25 jarige leeftijd op 28 11 1734 te Willemstad met
Anneke Mathijse van Capelle, gedoopt te Lage Zwaluwe, dochter van Mathijs van Capelle.
Anneke was weduwe van Niklaas Ariense van der Herpt.
Uit dit huwelijk:
1. Anna van Niervaart, gedoopt op 18 09 1735 te Willemstad.
2. Jakobus van Niervaart, gedoopt op 25 02 1739 te Willemstad.
3. Jakob van Niervaart, gedoopt op 11 12 1740 te Willemstad.
4. Zara van Niervaart, gedoopt op 08 04 1742 te Willemstad.
5. Matijs van Niervaart, gedoopt op 23 01 1746 te Willemstad.

IV.15 Roelant van Nievervaart, kamerbehanger, gedoopt op 24 01 1712 te Dordrecht, begraven op 22 07 1765 te Middelburg op 53 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 10 12 1744 te Dordrecht en in Amsterdam op 11 12 1744

Roeland van Nievervaart, J.M., woond in de augustijnekamp, geassisteert met zijnen Vaeder Adriaan van Nievervaart
met
Maria ida van de Schepper, J:d: woond buijten de St: jorispoort, beijde van dordrecht, geassisteert met haar moeder Marija Bollier, wed: van Govert van de Schepper
den 27 dec: 1744 alhier getrout door dome: Rossijn
de geboden gaan tot Amsterdam


Gehuwd op 32 jarige leeftijd op 27 12 1744 te Dordrecht met
Maria Ida van de Schepper, 26 jaar oud, gedoopt op 22 04 1718 te Dordrecht, begraven op 26 09 1782 te Middelburg op 64 jarige leeftijd, dochter van Govert van de Schepper en Maria Boelier.
Uit dit huwelijk:
1. Govert van Nievervaart, gedoopt op 08 01 1749 te Dordrecht.
2. Johannes van Nievervaart (zie V.12).

IV.18 Gillis van Nievervaart, gedoopt 01 07 1715 te Dordrecht, daar begraven op 22 11 1787 op 72 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 20 02 1745 te Dordrecht

Jillis van Nievervaart, J:M:, woond in den Nieustraat geassisteert met zijnen Vaeder adriaen van Nievervaart
met
Adriana van Kranenburgh J:d:, woond in den augustijnenkamp, beijde van dordregt, geassisteert met haar Vaeder Pieter van Kranenburgh
den 7 Maart 1745 alhier getrout door dom: Schutter


Gehuwd op 29 jarige leeftijd op 07 03 1745 te Dordrecht met
Adriana van Kranenborg, 27 jaar oud, gedoopt op 19 12 1717 te Dordrecht, daar begraven op 21 11 1792 op 74 jarige leeftijd, dochter van Pieter van Kranenborg en Maria Thierens.
Uit dit huwelijk:
1. Josina van Nievervaart, gedoopt op 30 06 1745 te Dordrecht, daar begraven op 30 04 1798 op 52 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 14 03 1767 te Dordrecht

Adriaan van den Vooren J:M: woont op de Voorstraat bij de Vriesestraat, geassisteert met zijn vader Adriaan van den Vooren
met
Josina van Nievervaart J:D: woont in de Nieuwstraat beiden van Dordrecht, geassisteert met hare vader Jillis van Nievervaart
den 29 Maart 1767 alhier getrouwt Q.T. De Brouwer


Gehuwd op 21 jarige leeftijd op 29 03 1767 te Dordrecht met
Adriaan van der Vervoorn, 27 jaar oud, gedoopt op 25 12 1739 te Dordrecht, daar begraven op 22 02 1791 op 51 jarige leeftijd, zoon van Adriaan van Vervoorn en Geertruij Elisabeth van Wageningen.
2. Maria van Nievervaart, gedoopt op 28 04 1747 te Dordrecht, daar overleden op 04 03 1813 op 65 jarige leeftijd.
3. Adriaen van Nievervaart, gedoopt op 13 08 1749 te Dordrecht, daar begraven op 20 04 1751 op 1 jarige leeftijd in het beste graffie.
4. Pieterijna van Nievervaart, gedoopt op 23 09 1752 te Dordrecht, daar begraven op 28 06 1800 op 47 jarige leeftijd aan de tering.
Ondertrouwd op 03 11 1787 te Dordrecht

Jan van Koijk wedr woont in de voorstraat over de Wijnbrug (sonder kinderen)
met
Pieterijna Van Nievervaart J:D: woont op de Tolbrug beiden geboren te Dordrecht geassisteert met haar ouders Gillis van Nievervaart en Adriana van Kranenburg alles volgens Proclamatie voor den Notaris Jan van der Star en getuigen in dato 1 November 1787.
den 20 November 1787 alhier getrouwt Q:T:De: van den Doorslag


Gehuwd op 35 jarige leeftijd op 20 11 1787 te Dordrecht met
Jan van Koijck, 35 jaar oud, collecteur der Collecte op den Turf, Brandhout en Kolen, gedoopt op 10 08 1752 te Dordrecht, daar overleden op 22 01 1827 op 74 jarige leeftijd, zoon van Cornelis van Koijck en Anna Morks.
Jan was weduwnaar.
5. Adriaen van Nievervaart, gedoopt op 28 06 1755 te Dordrecht, overleden op 22 05 1837 te Zuidveen bij Steenwijkerwold op 81 jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met
Johanna Dijselberg, geboren circa 1753 te Den Haag, overleden op 30 09 1824 te Steenwijk op 71 jarige leeftijd.
Het echtpaar wordt als ‘huisverzorgers’ van zes wezen uit Dordrecht meegestuurd naar de nieuwe kolonie Willemsoord van de Maatschappij van Weldadigheid.
Op 4 juni 1820 komen ze daar aan en nemen hun intrek in hoeve 14. Maar in juni 1822 wordt er geklaagd. Adriaen ‘en deszelfs vrouw maken zich schuldig aan misbruik van sterken drank, verkopen of verpanden van koloniale goederen en verzuim van het vervullen hunner pligten aangaande de kinderen, zoo door hun niet behoorlijk te reinigen als andersints’. Ze worden op staande voet ontslagen.

Gehuwd (2) op 71 jarige leeftijd op 14 06 1827 te Steenwijkerwold met
Jannetje ten Heuvel, 46 jaar oud, dienstmeid, geboren op 23 07 1780 te Koedijk, dochter van Teunis ten Heuvel, chirurgijn, en Maria Haak.
Jannetje was weduwe van Jan Hilberda.
6. Pieter van Nievervaart (zie V.23).

IV.24 Jacobus van Nievervaart, gedoopt op 06 06 1723 te Dordrecht, begraven op 11 12 1788 te Dordrecht op 65 jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 13 04 1752 te Dordrecht

Jacobus van Nievervaart j:M: woond in de Nieustraat, geassisteert met zijn Vader adriaan van Nieuwervaart,
met
Berbera van Gelder J:d:, woond bij 't Bagijnhoff, beide van dordregt, hebbende Consent van haar moeder Jasperijntje Snoek wede: Willem van Gelder, door de Consend: gegeven
den 30 april 1752 getrout door dome: van: Wal


Gehuwd op 28 jarige leeftijd op 30 04 1752 te Dordrecht met
Berbera van Gelder, 18 jaar oud, gedoopt op 14 04 1734 te Dordrecht, daar begraven op 18 04 1753 op 19 jarige leeftijd, dochter van Willem van Gelder en Jasperijntje Snoek.
Ondertrouwd (2) op 19 01 1754 te Dordrecht

Jacobus van Nievervaart Wedr: woont inde Nieuwstraat
met
Lijdia van der Horst J:D: woont op de voorstraaty beijde van Dordrecht
den 3 februarij 1754 alhier getrouwt door De: van: Wal


Gehuwd op 30 jarige leeftijd op 03 02 1754 te Dordrecht met
Lijdia van der Horst, 26 jaar oud, gedoopt op 02 03 1727 te Dordrecht, daar begraven op 21 03 1803 op 76 jarige leeftijd, dochter van Dirk van der Horst en Lijdia van Bavel.
Uit het tweede huwelijk:
1. Josijna van Nievervaart, gedoopt op 20 10 1754 te Dordrecht, overleden op 04 12 1806 te Dordrecht op 52 jarige leeftijd, begraven op 09 12 1806 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 26 04 1800 te Dordrecht

Adriaan van Waaij Jm: wonende op den voorstraat in de Kannekopersbuurt meerderjarig
en ouderloos
met
Josina van Nievervaart J:D: wonende op de Lindegragt beide geboren te Dordrecht met schriftelik Consent van haar Moeder Lidia van der Horst wede: van Jacobus van Nievervaart.
den 10 Meij 1800 alhier getrouwt Q:T: Secrats Gevaert


Gehuwd op 45 jarige leeftijd op 10 05 1800 te Dordrecht met
Arie van Waaij, 58 jaar oud, gedoopt op 05 07 1741 te Dordrecht, daar overleden op 09 06 1813 op 71 jarige leeftijd, zoon van Huibert van Waaij en Maria van de Griend.

IV.29 Johannes van Nievervaart, koopman, heer van Asten (1754), keurmeester van koorn en meel (1764), gedoopt op 29 05 1705 te Dordrecht, daar begraven op 23 03 1768 op 62 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 23 05 1733 te Dordrecht

Present de Heer Mr: Cornelis de Witt vervangende de voorne: heeren
Jan van Nievervaert Jongeman van Dordregt woont op de gevolde gragt. geasst: met Cornelis van Nievervaert zijn vader.
met
Maria van der Pijpen Jongedogter van dordregt woont bij het stathuijs. bij mondelingh consent van Maria Mels wede: Martinus van der Pijpen haer moeder.
den 7 junij 1733 alhier getrout door do: Verster


Gehuwd op 28 jarige leeftijd op 07 06 1733 te Dordrecht met
Maria van der Pijpen, 31 jaar oud, gedoopt op 09 06 1701 te Dordrecht, daar begraven op 27 12 1759 op 58 jarige leeftijd, dochter van Martinus van der Pijpen, koopman, eigenaar van de houtzaagmolens De Danser en De Oude Manhuis, en Maria Mels.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Melchior van Nievervaart, mouter, schepen en secretaris van het watergerecht, heer van Asten (1790), gedoopt op 20 05 1736 te Dordrecht, overleden op 11 07 1810 te Dordrecht op 74 jarige leeftijd, daar begraven op 14 07 1810, verdronk.
Vader Johannes had samen met Cornelis van Hombroek als beleggingsobject de heerlijkheid Asten gekocht. Om optimaal rendement te hebben, splitsten zij de voorburcht en konden zo twee pachtsommen innen. Nadien werden zijn zonen Cornelis Melchior en Martinus Adriaan, samen met de weduwe Hombroek-Papegaaij, eigenaren. De heerlijkheid werd beschreven als een groot en mooi kasteel met dubbele grachten, een zeer grote voorhof, een paardenstalling, schuur, bakhuis,en duiventoren. en een watermolen te Vlierden. In de Franse tijd werden de heerlijke rechten afgeschaft en verviel het jachtrecht. Dit en de vele strubbelingen met de Astenaren zorgden er voor, dat de heerlijkheid werd verkocht aan Dirk Vos, eveneens afkomstig uit Dordrecht.
2. Martinus Adriaan van Nievervaart (zie V.28).
3. Maria Helena van Nievervaart, gedoopt op 01 11 1739 te Dordrecht, daar begraven op 05 01 1740, 65 dagen oud.

* * * GENERATIE 5 * * *

V.4 Jacobus van Niervaart, gedoopt op 27 03 1729 te Fijnaart en Heijningen.
Ondertrouwd op 10 04 1761 te Fijnaart en Heijningen.

Jacobus van Niervaart J.M. geboren onder den Fijnaart
en
Grietje Spies J.D. gebor. onder de Willemstad. beijde won. onder den Fijnaart


Gehuwd op 32 jarige leeftijd op 03 05 1761 te Fijnaart en Heijningen met
Geertje Spies, 25 jaar oud, gedoopt op 13 11 1735 te Willemstad, begraven op 31 01 1770 te Fijnaart en Heijningen op 34 jarige leeftijd, dochter van Paulus Spies en Pieternella Hartmans.
Uit dit huwelijk:
1. Mechelina van Niervaart, gedoopt op 07 02 1762 te Fijnaart en Heijningen, overleden op 02 03 1782 te Fijnaart en Heijningen op 20 jarige leeftijd, daar begraven op 05 03 1782.
2. Paulus van Niervaart, gedoopt op 29 03 1767 te Fijnaart en Heijningen, daar begraven op 04 04 1786 op 19 jarige leeftijd.
3. Johannes van Niervaart, gedoopt op 21 01 1770 te Fijnaart en Heijningen.

V.12 Johannes van Nievervaart, scheepmaker, scheepstimmerman, geboren op 04 03 1751 te Dordrecht, daar overleden op 05 03 1829 op 78 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 03 01 1784 te Dordrecht

Pro Deo
Johannes van Nievervaar J:M:
met
Johanna Petronella Moria J:D: beiden geboren te Dordrecht, wonen beiden in de Nieuwstraat geassisteert met haar vader Johannes Moria.
den 13 Januari 1784 alhier getrouwt Q:T:D: Van Hiltrop


Gehuwd op 32 jarige leeftijd op 18 01 1784 te Dordrecht met
Johanna Pieternella Moria, 27 jaar oud, gedoopt op 12 09 1756 te Dordrecht, daar overleden op 20 05 1820 op 63 jarige leeftijd, dochter van Johannes Moria, bakker, en Pieternella van Nievervaart.
Uit dit huwelijk:
1. Roeland Adrianus van Nievervaart, gedoopt op 25 04 1784 te Dordrecht, begraven op 22 05 1784 te Dordrecht, 27 dagen oud.
2. Johannes van Nievervaart, werkbode, banketbakkersjongen, oppasser in het Stads Krankzinnig en Beterhuis, kolonist in Ommerschans, gedoopt op 24 09 1786 te Dordrecht, overleden op 18 04 1848 te Ommerschans op 61 jarige leeftijd.
3. Pieter van Nievervaart, gedoopt op 14 01 1789 te Dordrecht, daar begraven op 20 07 1789, 187 dagen oud.
4. Maria van Nivervaart (zie VI.8).
5. Josina van Niervaart, naaijster, gedoopt op 22 12 1797 te Dordrecht, daar overleden op 09 04 1882 op 84 jarige leeftijd.
Gehuwd op 23 jarige leeftijd op 09 05 1821 te Dordrecht met
Kasper de Bresch, 25 jaar oud, metzelaar, gedoopt op 29 07 1795 te Dordrecht, daar overleden op 20 03 1860 op 64 jarige leeftijd, zoon van Rudolf Bresch, kledermaker, en Johanna Seelie.

V.23 Pieter van Nievervaart, gedoopt op 11 05 1759 te Dordrecht, daar begraven op 16 12 1790 op 31 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 17 07 1788 te Dordrecht

Pieter van Nievervaart J:M: te Dordrecht, woont op de Riedijk, met schriftelik consent van Zijn Moeder Adriama van Kranenburg en Jilles van Nievervaart
met
Josina Vlasblom J:D: gebore te Zwijndregt woont alsvoren
den 3 Augus: 1788 alhier getrout Q: T: Do: Kuipers


Gehuwd op 29 jarige leeftijd op 03 08 1788 te Dordrecht met
Joosje Vlasblom, 27 jaar oud, gedoopt op 17 12 1760 te Zwijndrecht, dochter van Huig Vlasblom en Neesje van Leeuwarden.
Joosje hertrouwde met Bastiaan de Clerk.
Joosje moet een onorthodoxe vrouw zijn geweest. Uit het trouwboek blijkt dat zij met Pieter samenwoonde en al twee kinderen van hem had voor ze trouwden. Op 21 januari 1789 wordt zij op verzoek van Pieter wegens krankzinnigheid voor twee jaar opgenomen in het Krankzinnig en Beterhuis. Op 12 maart van dat jaar is ze al hersteld en wordt ze ontslagen, maar op 24 mei gaat het weer mis. Ze scheldt een ambtenaar uit voor ‘sodomiet’. Het levert haar een veroordeling op ‘om ses dagen met water en Brood te worden gespijsigd’. Na het overlijden van haar man in 1790 huwde ze in Nijmegen met De Clerk. In 1800 scheidde het stel alweer. In 1803 wordt Joosje in Dordrecht veroordeeld voor koppelarij en overspel en wordt ze uit Dordrecht verbannen. In november 1804 wordt ze gecondemneerd ‘om acht dagen lang op de Voorpoorte te water en brood gelegd te worden en gehouden blijvende daarna aan haar bannisement te voldoen’, waarna er niets meer van haar werd vernomen.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella van Nievervaart, gedoopt op 17 02 1786 te Dordrecht geëcht bij huwelijk van haar ouders, daar overleden op 20 02 1820 op 34 jarige leeftijd.
Den 19 Augs. 1807 wegens blindheid en toevallen door de Kamer Jud. gecustodieert voor 2 Jaren ten lasten van ’t Huis. Gecontinueerd bij resolutie tot 19 van Oogstmaand 1811. Overleden 6 Meij 1820 [sic].
2. Josina van Nievervaart, gedoopt op 10 10 1787 te Dordrecht, daar begraven op 29 10 1787, best grafje.
3. Jillis van Nievervaart, gedoopt op 27 12 1788 te Dordrecht, daar begraven op 23 05 1789, best graftje.
4. Huig van Nievervaart, gedoopt op 09 04 1790 te Dordrecht, daar begraven op 05 09 1791.

V.28 Martinus Adriaan van Nievervaart, pondgaarder, commissaris broodzetter, ouderling, diacone, heer van Asten (1790), Goede Mannen van Veertig (1786), gedoopt op 15 06 1738 te Dordrecht, overleden op 19 03 1807 te Dordrecht op 68 jarige leeftijd aan verval, zinkingen, koortsen, daar begraven op 22 03 1807.
Ondertrouwd op 17 10 1767 te Dordrecht

Martinus Adrianus van Nievervaart J:M: woont in de Voorstraat bij de Lombardbrug, geassist: met zijn vader Jan van Nievervaart
met
Regina Van Kessel J:D: woont in de Grotekerksbuurt beiden van Dordrecht, geassisteert met haar vader Hendrik van Kessel
den 2e: Novemb: 1767 Alhier getrouwt Q.T. D: van Rhijn


Gehuwd op 29 jarige leeftijd op 02 11 1767 te Dordrecht met
Regiena van Kessel, 24 jaar oud, gedoopt op 07 03 1743 te Dordrecht, overleden op 11 09 1807 te Dordrecht op 64 jarige leeftijd aan koortsen, daar begraven op 14 09 1807, dochter van Hendrik van Kessel, fabrikant van lakmoes en blauwsel, en Antonia van den Bogaart.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van Nievervaart, gedoopt op 06 08 1768 te Dordrecht, overleden op 01 06 1840 te Epe op 71 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 12 02 1794 te Dordrecht

David Joan Mom J:M: geboren in het Stigt van Utrecht laatst gewoont hebbende en Burger geweest zijnde te Antwerpen en nu wonende in den voorstraat bij den Vuijlpoort
met
Mejufvrouw Maria van Nievervaart J:D: Gebore te Dordrecht woont op de voorstraat bij de Pelserbrug, geassisteert met haar Ed: ouders De Heer Martinus Adrianus van Nievervaart en Mejufvrouw Regina van Kessel.
den 4 Maart 1794 alhier Getrouwt Q:T: D van den Doorslag
de geboden gaan te Antwerpen

Commissie van een Pondgaarders Ampt.
Alzo door doode en overlijden van Bastiaan Nugteren is komen te vaceeren en open te vallen een Pondgaardersampt binnen deze Stad. So is’dat Mijn Ed. Heeren vand en Gerechte, Thezauriers en Goede Luijden van den Achten der Stad Dordrecht in agting genomen hebbende de goede Conduitis en bequaamheid van Martinus Adrianus van Nievervaart, borger deser Stad, denzelven Martinus Adrianus van Nievervaart tot het bedienen van het voorsz. Pondgaarders ampt hebben gecommitteert en aangestelt, So als denzelve daar toe gecommitteert en aangestelt werd bij dezen, en dat op alsulken baten, Proffijten en Emolumenten als daer toe Sijn Staande, mits doende den Eed van Suijvering Conform de Resolutie van Hun Ed. Groot Mogende vand en 23e Januarij 1748, aldaar onder No. 3 geinsereert, en Veder doende den gewoonlijke en behoorlijken Eed in handen van den Wel Ed. Heer Mr. Gerard van Haarlem, Hooft Officier deser Stad en blijvende denselve Martinus Adrianus van Nievervaart geobligeert, Sijn fixum Domicilium te moeten houden binnen dezer Stads Muuren op poene dat den selven buijten dezer Stads Muuren gaende woonen van Sijm voorsz, bediening Sal geprivert en Vervallen Sijn, So als denselve in dat cas nu voor als dan daar van gehouden word vervallen ende geprivert te Sijn. Actum den 28 Janu. 1760. In kennisse van mij.
BRON: Regionaal Archief Dordrecht (RAD) 3-1913 stadsfuncties 1720-1760. [www.dordtenazoeker.nl]

Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
Datum 23-04-1788
Beroepsgroep pontgaarders & makelaers
Naam Martinus Adrianus van Nievervaart
BRON Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 1973  [www.dordtenazoeker.nl]


Gehuwd op 25 jarige leeftijd op 04 03 1794 te Dordrecht met
mr. David Joan Mom, 33 jaar oud, belastingontvanger, burger van Antwerpen, gedoopt op 30 03 1760 te Nederlangbroek, huis Groenestein, overleden op 28 11 1832 te Epe op 72 jarige leeftijd, zoon van Gerrit Mom, majoor in het Oost-Indisch Leger, koopman, heer van Maurik en Groenestein, en Ida Constantia Comans.
2. Hendrik van Nievervaart (zie VI.18).
3. Antonia van Nievervaart, geboren op 09 10 1770 te Dordrecht, daar overleden op 02 07 1836 op 65 jarige leeftijd.
4. Regina van Nievervaart, gedoopt op 28 09 1771 te Dordrecht, daar begraven op 17 06 1773 op 1 jarige leeftijd.
5. Johanna Gerarda Diderika van Nievervaart, vrijvrouw der heerlijkheden Albrandswaard, Kijvelanden en Holy, gedoopt op 24 03 1773 te Dordrecht, overleden op 30 10 1858 te Rotterdam op 85 jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 31 03 1797 te Dordrecht

Pieter de Heere Jm: woont in de Houttuinen met schriftelijk Consent van zijn vader Jan de Heere
met
Johanna Gerarda Diederika van Nievervaart J:D: woont in de Voorstraat bij de Vuijlpoort beiden geboren te Dordrecht, geassisteert met haren Vader Martinus Adriaan van Nievervaart
den 18 April 1797 alhier getrouwt Q:T: Secrets: Reest

Gehuwd op 24 jarige leeftijd op 18 04 1797 te Dordrecht met
Pieter de Heere van Holy, 29 jaar oud, heer van Holy, gedoopt op 27 02 1768 te Dordrecht, daar overleden op 06 08 1815 op 47 jarige leeftijd, zoon van Jan de Heeren en Johanna Smits.
Gehuwd (2) op 44 jarige leeftijd op 17 07 1817 te Dordrecht met
Willem Hendrik Jacobus Dreux, 64 jaar oud, heer van Holy, gedoopt op 25 02 1753 te Rotterdam, overleden op 08 07 1830 te Vlaardingen op 77 jarige leeftijd, het overlijden werd bijgeschreven in zijn woonplaats Rotterdam, zoon van Jacobus Johannes Dreux en Bernardina Engelen.
Willem was weduwnaar van Agatha van den Abeele.
De ridderhofstad Holy was het centrum van de heerlijkheid en bestond uit een toren, een herenhuis en een boerderij, gelegen bij Vlaardingen. Na het opheffen van het leenstelsel in 1798 zijn vrije eigenaren geweest: Pieter de Heere (1802), Johanna Gerarda Diderica van Nievervaart (1815 en 1830) en Willem Hendrik Dreux (1815). Na de dood van Johanna werden de toren, het woonhuis en alle andere opstallen gesloopt.
6. Jan van Nievervaart (zie VI.25).
7. Regina van Nievervaart, gedoopt op 01 03 1777 te Dordrecht, daar begraven op 20 10 1857 op 80 jarige leeftijd.
8. Ida Bernardina Cornelia van Nievervaart, gedoopt op 02 05 1779 te Dordrecht, begraven op 29 12 1779 te Dordrecht, 241 dagen oud.
9. Cornelis Melchior van Nievervaart, handelaar, gedoopt op 06 02 1781 te Dordrecht, overleden op 05 10 1807 te Dordrecht op 26 jarige leeftijd aan de Epidemische Ziekte, daar begraven op 09 10 1807.

* * * GENERATIE 6 * * *

VI.8 Maria van Nivervaart, schoonmaakster, dienstbode, arbeidster, gedoopt op 22 06 1791 te Dordrecht, daar overleden op 09 08 1882 op 91 jarige leeftijd.
Gehuwd op 38 jarige leeftijd op 07 10 1829 te Dordrecht met
Helm Janzen, 27 jaar oud, arbeider, gedoopt op 22 01 1802 te Dordrecht, zoon van Jan Janzen en Johanna van Hellemondt.
Maria had vier voorkinderen:
1. Johannes Nievervaart, geboren op 13 04 1814 te Dordrecht, overleden op 17 04 1814 te Dordrecht, 4 dagen oud.
2. Gerritje Nievervaart, geboren op 19 02 1817 te Dordrecht, daar overleden op 01 03 1908 op 91 jarige leeftijd.
Gehuwd op 24 jarige leeftijd op 12 05 1841 te Dordrecht met
Pieter van Efferen, 23 jaar oud, koopman, geboren op 11 11 1817 te Dordrecht, daar overleden op 07 09 1894 op 76 jarige leeftijd, zoon van Bart van Efferen, winkelknegt, koopman, en Maria Koster.
3. Arend Nievervaart (zie VII.4).
4. Helmina Nievervaart, geboren op 18 01 1829 te Dordrecht, daar overleden op 02 03 1829, 43 dagen oud.

VI.18 Hendrik van Nievervaart, zeehandelaar (reder) en fabrijkeur, gedoopt op 23 08 1769 te Dordrecht, overleden op 26 09 1848 te Besoijen op 79 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 08 01 1800 te Culemborg

Hendrik van Nievervaart.
Maria Wilhelmina Carolina Guerin
Culemborgh 8 Januarij 1810


en op 09 01 1800 te Dordrecht met

Hendrik van Nievervaart Jm: woonagtig te Dordrecht
met
Maria Wilhelmina Carolina Guerin J:D: wonagtig te Culemburg volgens attestatie van ondertrouw van Culenborg in dato 8 Januarij 1800
Attestatie gegeven den 25 Januarij 1800


Gehuwd op 30 jarige leeftijd op 28 01 1800 te Tull en ‘t Waal met
Maria Wilhelmina Carolina Guerin, 22 jaar oud, gedoopt op 25 04 1777 te Rotterdam, overleden op 13 12 1849 te Besoijen op 72-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Guerin, zeepzieder in Culemborg, en Maria Pansemaker.
Uit dit huwelijk:
1. Regina Maria van Nievervaart, gedoopt op 18 01 1801 te Dordrecht, daar begraven op 09 07 1803 op 2 jarige leeftijd.
2. Maria Hester van Nievervaart, gedoopt op 29 11 1801 te Dordrecht, overleden op 15 03 1887 te Arnhem op 85 jarige leeftijd.
3. Martinus Adriaan van Nievervaart, gedoopt op 01 05 1803 te Dordrecht, daar overleden op 23 12 1818 op 15 jarige leeftijd.
4. Regina Maria van Nievervaart, geboren op 03 06 1806 te Dordrecht, daar gedoopt op 09 02 1806, overleden op 04 09 1811 te Dordrecht op 5 jarige leeftijd, daar begraven op 05 09 1811.
5. Catherina Christiana Frederica van Nievervaart, geboren op 12 09 1807 te Klein Emer bij Breda, gedoopt op 08 11 1807 te Dordrecht, overleden op 26 07 1811 te Dordrecht op 3 jarige leeftijd, daar begraven op 27 07 1811.
6. Maria Wilhelmina Carolina van Nievervaart, gedoopt op 20 04 1809 te Dordrecht, daar overleden op 24 12 1860 op 51 jarige leeftijd.
Ongehuwd wonende in Katendrecht wordt ze circa 1857 op aanvraag van haar neef mr. Pieter Johan van Nievervaart ‘geconfineerd in het Stads Krankzinnig en Beterhuis’.
7. Anthonia Cornelia Melchiora van Nievervaart, gedoopt op 31 08 1810 te Dordrecht, overleden op 25 11 1885 te Waalwijk op 75 jarige leeftijd.
8. Hendrik van Nievervaart, geboren op 21 11 1816 te Dordrecht, overleden op 13 03 1837 te Rotterdam op 20 jarige leeftijd.
9. Johanna Gerarda Dideria van Nievervaart, geboren op 05 01 1824 te Besoijen, overleden op 21 06 1872 te Aardenburg op 48 jarige leeftijd.
Gehuwd op 38 jarige leeftijd op 16 01 1862 te Waalwijk met
Pieter Lodewijk Reepmaker, 55 jaar oud, 1e luitenant infanterie, gemeenteontvanger, burgemeester van Aardenburg, geboren op 28 02 1806 te Besoijen, overleden op 03 01 1888 te Aardenburg op 81 jarige leeftijd, zoon van Jan Christiaan Reepmaker, kapitein, en Johanna Schuttelake.

VI.25 Jan van Nievervaart, wijnkoper, eigenaar van de oliemolen Den Anker, geboren op 06 05 1775 te Dordrecht, daar gedoopt op 10 05 1775, overleden op 11 07 1861 te Dordrecht op 86 jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 07 06 1798 te Dordrecht

Jan van Nievervaart
en
Geertruida Margaretha Goldbach: Volgens attestatie van ondertrouw van Amerongen van
data 14 junij 1798
Attestatie gegeven den 23 Juni 1798


en op 14 06 1798 te Amerongen

Gehuwd op 23 jarige leeftijd op 02 07 1798 te Amerongen met
Geertruyda Margaretha Goldbach, 26 jaar oud, geboren op 13 11 1771 te Maurik, overleden op 23 04 1818 te Dordrecht op 46 jarige leeftijd, dochter van ds. Daniel Goldbach, predikant te Maurik, en Ida Maria Mom.
Uit dit huwelijk:
1. Martinus Adriaan van Nievervaart (zie VII.16).
2. Daniel van Nievervaart, gedoopt op 25 08 1800 te Dordrecht, daar overleden op 05 09 1806 op 6 jarige leeftijd aan stuijpen, begraven op 08 09 1806 te Dordrecht.
3. Jan van Nievervaart, koopman, gedoopt op 27 01 1802 te Dordrecht, daar overleden op 22 08 1833 op 31 jarige leeftijd.
4. Jan Willem Gerrit van Nievervaart, gedoopt op 15 06 1803 te Dordrecht, daar begraven op 11 02 1805 op 1 jarige leeftijd.
5. Regina van Nievervaart, gedoopt op 27 04 1805 te Dordrecht, overleden op 24 08 1806 te Dordrecht op 1 jarige leeftijd aan verswakking, daar begraven op 27 08 1806.
6. Daniel van Nievervaart, gedoopt op 21 09 1806 te Dordrecht, overleden op 17 08 1807 te Dordrecht aan de tand, 330 dagen oud, daar begraven op 21 08 1807.
7. Pieter Johan van Nievervaart (zie VII.23).

* * * GENERATIE 7 * * *

VII.4 Arend Nievervaart, letterzetter bij de firma Blussé & Co, geboren op 19 09 1825 te Dordrecht, daar overleden op 16 04 1878 op 52 jarige leeftijd.
Gehuwd op 25 jarige leeftijd op 20 11 1850 te Dordrecht met
Antonia Rekoert, 24 jaar oud, winkelierster in de Lange Breestraat, geboren op 10 01 1826 te Lopik, overleden op 20 08 1910 te Dordrecht op 84 jarige leeftijd, dochter van Antonie Rekoert en Elisabeth Moolenaar.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonie Nievervaart, geboren op 16 02 1851 te Dordrecht, daar overleden op 18 12 1856 op 5 jarige leeftijd.
2. Arend Nievervaart, slagersknecht, geboren op 06 05 1853 te Dordrecht, daar overleden op 29 04 1872 op 18 jarige leeftijd.
3. Maria Nievervaart, geboren op 19 07 1856 te Dordrecht, overleden op 17 04 1857 te Dordrecht, 272 dagen oud.
4. Elizabeth Nievervaart, geboren op 23 05 1858 te Dordrecht, daar overleden op 15 10 1889 op 30 jarige leeftijd.
Gehuwd op 19 jarige leeftijd op 02 01 1879 te Dordrecht met
Johannes Wilhelmus van Schelt, 21 jaar oud, loodgieter, geboren op 31 05 1857 te Dubbeldam, overleden op 06 09 1926 te Dordrecht op 69 jarige leeftijd, zoon van Johannes Wilhelmus van Schelt, scheepstimmerman, en Anna Elizabeth Kok.
5. Maria Antonia Nievervaart, geboren op 24 10 1860 te Dordrecht, daar overleden op 05 04 1905 op 44 jarige leeftijd.
Gehuwd op 24 jarige leeftijd op 05 08 1885 te Dordrecht met
Christiaan de Vlieger, 26 jaar oud, steendrukker, geboren op 02 05 1859 te Middelburg, overleden op 19 06 1942 te Dordrecht op 83 jarige leeftijd, zoon van Dirk Cornelis de Vlieger, schoenmaker, en Johanna Catharina Weegman.
6. Anthonie van Nievervaart (zie VIII.8).
7. Geertje Nievervaart, geboren op 16 10 1866 te Dordrecht, daar overleden op 12 07 1946 op 79 jarige leeftijd.
Gehuwd op 20 jarige leeftijd op 29 07 1887 te Dordrecht met
Jan Leendert van Dalen (R.O.O.), 23 jaar oud, onderwijzer, archivaris gemeentearchief Dordrecht, schrijver van de tweedelige Geschiedenis van Dordrecht, geboren op 24 07 1864 te Dordrecht, daar overleden op 01 01 1936 op 71 jarige leeftijd, zoon van Huig van Dalen, koekbakker, en Margrietha Schouten.
8. Albertus Nievervaart (O.O.N.), letterzetter, geboren op 06 03 1869 te Dordrecht, daar overleden op 17 10 1952 op 83 jarige leeftijd.
Gehuwd op 25 jarige leeftijd op 23 08 1894 te Dordrecht met
Neeltje de Groot, 22 jaar oud, dienstbode, geboren op 25 04 1872 te Dubbeldam, overleden op 21 04 1943 te Dordrecht op 70 jarige leeftijd, dochter van Pieter Jan de Groot en Johanna van Efferen.
9. Pieter Nievervaart, geboren op 18 10 1871 te Dordrecht, daar overleden op 30 08 1872, 317 dagen oud.

VII.16 Martinus Adriaan van Nievervaart, koopman, pondgaarder, commissionair, vennoot firma Van Nievervaart Heytink & co (granen), gedoopt op 05 04 1799 te Dordrecht, daar overleden op 25 12 1858 op 59 jarige leeftijd.
Gehuwd op 40 jarige leeftijd op 15 04 1839 te Antwerpen (België) en ingeschreven op 13 04 1840 te Dordrecht met

Maria Coralia Cornelis, 25 jaar oud, geboren op 25 03 1814 te Aalst (België), overleden op 31 10 1884 te Dordrecht op 70 jarige leeftijd, dochter van Petrus Joannes Cornelis en Theresia de Clercq.

- Hoofdelijk invulregister volkstelling 1849:

Voorstraat D0289 1 1 3 Mart.s Adr.s (Martinus Adrianus) v. Nievervaart 50 (m) gewoon (m) gehuwd (m) geboren in de gemeente (m) Nederduitsch Hervormd (m) commissionair -
Voorstraat D0289 1 1 3 Maria Coral. (Coralia) Cornelis 35 (v) gewoon (v) gehuwd (v) geboren in Belgie (v) Roomsch-Catholijken (v) zonder -
Voorstraat D0289 1 1 3 Jan v. Nievervaart - Personen tijdelijk afwezig en niet begrepen onder de drie vorige rubrieken (m) - - - schoolleerling te Gorinchem
Voorstraat D0289 1 1 3 Maria Coralia v. Nievervaart 5 (v) gewoon (v) ongehuwd (v) geboren in de gemeente (v) Roomsch-Catholijken (v) zonder -
Voorstraat D0289 1 1 3 Alida Roos 26 (v) gewoon (v) ongehuwd (v) geboren in de gemeente (v) Nederduitsch Hervormd (v) dienstbode -
Bron: pagina 523, Regionaal Archief Dordrecht, toegang 6, inv.nr. 7302B (www.dordtenazoeker.nl).

Uit dit huwelijk:
1. Jan van Nievervaart, zonder beroep, geboren op 31 01 1840 te Dordrecht, overleden op 18 09 1891 te Voorst op 51 jarige leeftijd, begraven te Dordrecht.
2. Maria Coralie van Nievervaart, geboren op 23 05 1844 te Dordrecht, overleden op 03 07 1928 te Hilversum op 84 jarige leeftijd, begraven te Dordrecht.
Gehuwd op 20 jarige leeftijd op 22 06 1864 te Dordrecht met
David Antoine Nicolas Vriesendorp, 26 jaar oud, koopman, reeder, makelaar, voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken, geboren op 13 02 1838 te Dordrecht, daar overleden op 01 03 1898 op 60 jarige leeftijd, zoon van Henri Vriesendorp (O.N.L.), suikerbakker, voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken, viceconsul van Noorwegen en Zweden, en Dieuwertje Blaumus Verweij.

VII.23 Mr. Pieter Johan van Nievervaart, wijnkoper, commissionair, consul van België (1859), geboren op 06 03 1808 te Dordrecht, gedoopt op 10 04 1808 te Dordrecht, overleden op 08 04 1864 te Dordrecht op 56 jarige leeftijd. Hij promoveerde op 26 06 1833 te Leiden op het proefschrift 'dissertatio juridica inauguralis, de domicilio, secundum codicis civilis gallici principa'.
Gehuwd op 30 jarige leeftijd op 23 05 1838 te Dordrecht met

Agatha Anna Louise van Wageningen, 20 jaar oud, geboren op 01 03 1818 te Dordrecht, overleden op 16 10 1871 te Dordrecht op 53 jarige leeftijd, dochter van Anne Cornelis van Wageningen, koopman, en Geertruij Johanna Vermande, vennoot van de firma Jakob van Wageningen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Nievervaart (zie VIII.18).
2. Anne Cornelis van Nievervaart, 2e luitenant infanterie, koopman, cargadoor, chef firma Gerard Mauritz, lid gemeenteraad (1896 1915), lid kamer van koophandel, viceconsul van Noorwegen, geboren op 10 06 1853 te Dordrecht, daar overleden op 12 06 1916 op 63 jarige leeftijd ((overlijdenakte 377 dd. 15-06-1916) aan boord van een schip liggende op de rivier onder deze gemeente: Anna Cornelis van Nievervaart (geb/won. alhier, 63 jr., cargadoor) wedn. van Maria van Laer, zoon van Pieter Johan van Nievervaart en Agatha Arina Louise van Wageningen (beiden overleden)).
Gehuwd op 30 jarige leeftijd op 23 05 1884 te Amsterdam met

Maria van Laer, 22 jaar oud, geboren op 15 05 1862 te Amsterdam, overleden op 06 02 1912 te Dordrecht op 49 jarige leeftijd, dochter van Gerrit Willem Adriaan van Laer, commissionair in effecten, en Maria Antonetta den Brandt.

* * * GENERATIE 8 * * *

VIII.8 Anthonie van Nievervaart, loodgieter, schermer, geboren op 13 04 1864 te Dordrecht, daar overleden op 09 07 1950 op 86 jarige leeftijd.
Gehuwd op 24 jarige leeftijd op 10 10 1888 te Dordrecht met

(Anthonie met zijn schermmedailles)

Hermina Riethof
, 25 jaar oud, dienstbode, geboren op 14 04 1863 te Dordrecht, daar overleden op 04 03 1950 op 86 jarige leeftijd, dochter van Agatha Riethof.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonia van Nievervaart, winkeljuf, geboren op 28 02 1889 te Dordrecht, daar overleden op 14 05 1978 op 89 jarige leeftijd.
Gehuwd op 36 jarige leeftijd op 05 11 1925 te Dordrecht met
Leopoldus Petrus van den Bulck, 45 jaar oud, sigarenfabrikant, sigarenwinkelier, geboren op 27 07 1880 te Calmpthout (België), overleden op 11 02 1944 te Dordrecht op 63 jarige leeftijd, zoon van Petrus Joannes van den Bulck en Anna Maria Smits.
Leopoldus is een van de vele vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog die onder andere in Dordrecht neerstreken.
2. Elisabeth van Nievervaart, geboren op 18 10 1891 te Dordrecht, daar overleden op 12 05 1982 op 90 jarige leeftijd.
Gehuwd op 24 jarige leeftijd op 20-06-1916 te Dordrecht met
Teunis Verhoeven, 25 jaar oud, constructiewerker, bankwerker bij Jurgens vetten in Zwijndrecht (won de ƒ 100.000, kocht daarmee een stalhouderij in Den Haag, ging failliet en was na een jaar terug bij zijn oude werkgever), geboren op 31-10-1890 te Dordrecht, overleden op 03‑03‑1974 te Dordrecht op 83‑jarige leeftijd, zoon van Jan Verhoeven en Heintje Pertijn.
3. Agatha van Nievervaart, geboren op 19 08 1893 te Dordrecht, daar overleden op 08 08 1980 op 86 jarige leeftijd.
Gehuwd op 26 jarige leeftijd op 27 11 1919 te Dordrecht met
Jan van der Rest, 27 jaar oud, tingieter, geboren op 29 08 1892 te Dubbeldam, overleden op 17 09 1960 te Dordrecht op 68 jarige leeftijd, zoon van Ferdinand van der Rest, smid, en Huiberdina van der Graaf.
4. Maria Anthonia van Nievervaart, geboren op 20 01 1898 te Dordrecht, overleden op 20 08 1974 te Gorinchem op 76 jarige leeftijd.
Gehuwd op 26 jarige leeftijd op 21 05 1924 te Dordrecht met
Egbert Adrianus de Lint, 27 jaar oud, tekenaar bij het kadaster, geboren op 10 08 1896 te Heenvliet, overleden op 11 05 1987 te Gorinchem op 90 jarige leeftijd, zoon van Adam Gerrit de Lint, rijks bakenmeester, en Johanna van Strien.
5. Geertruida van Nievervaart, geboren op 01 07 1900 te Dordrecht, daar overleden op 03 09 1918 op 18 jarige leeftijd aan de gevolgen van een val bij het schaatsen.
6. Arend van Nievervaart (zie IX.10).
7. Neeltje van Nievervaart, hulp in de huishouding, geboren op 09 03 1907 te Dordrecht, daar overleden op 03 03 1958 op 50 jarige leeftijd aan de gevolgen van een val.
Gehuwd op 30 jarige leeftijd op 19 05 1937 te Dordrecht met
Cornelis Ponsen, 31 jaar oud, meubelmaker, restaurateur, geboren op 23 08 1905 te Dordrecht, daar overleden op 24 12 1968 op 63 jarige leeftijd, zoon van Johannes Wilhelm Ponsen, brandkastenmaker, smid, en Frederica Elisabeth de Waal.

VIII.18 Jan van Nievervaart, koopman, commissionair, olieslager, geboren op 29 03 1841 te Dordrecht, overleden op 08 01 1907 te Katwijk op 65 jarige leeftijd, het overlijden wordt bijgeschreven in zijn woonplaats Deurne en Liessel op 13 01 1907.
Gehuwd op 22 jarige leeftijd op 23 03 1864 te Dordrecht met

Huberta Adriana van Alphen, 18 jaar oud, geboren op 24 03 1845 te Dordrecht, daar overleden op 10 04 1895 op 50 jarige leeftijd, dochter van Gijsbert van Alphen, koopman, en Æmelia Henrietta Morjé.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Johan van Nievervaart, directeur N.V. Bouwmij ‘de VREDE’ te Soerabaja, geboren op 02 09 1864 te Dordrecht, overleden op 31 12 1938 te Malang op 74 jarige leeftijd na een langdurig lijden.
Gehuwd op 41 jarige leeftijd op 27 09 1905 te Soerabaja, Java met

freule M[argaretha] Magnin de Gaste, 28 jaar oud, geboren op 24 06 1877 te Tegal, Java, overleden op 21 11 1936 te Soerabaja, Java op 59 jarige leeftijd, dochter van Gerhard Abraham Magnin de Gaste, geneesheer in Pati op Java, en Henriette Gerardine barones van Heeckeren van Brandsenburg.
M[argaretha] was weduwe van G.P. Bonnet
2. Æmilia Henrietta van Nievervaart, geboren op 17 09 1865 te Dordrecht, overleden op 02 05 1866 te Dubbeldam, 227 dagen oud, het overlijden werd op 09 05 1866 bijgeschreven in haar woonplaats Dordrecht.
3. Gijsbert van Nievervaart, geboren op 20 01 1867 te Dubbeldam, daar overleden op 31 05 1867, 131 dagen oud.
4. Gijsbert van Nievervaart, geboren op 06 10 1869 te Dubbeldam, overleden op 12 10 1870 te Dordrecht op 1 jarige leeftijd.
5. Emilia Henriëtta van Nievervaart, geboren op 15 04 1872 te Dordrecht, overleden op 02 07 1879 te Dubbeldam op 7 jarige leeftijd.
6. Agatha Anna Louisa van Nievervaart, geboren op 17 09 1874 te Dordrecht, daar overleden op 27 05 1957 op 82 jarige leeftijd.
Gehuwd op 26 jarige leeftijd op 11 04 1901 te Zwijndrecht met
Jan Willem Sluiter (O.O.N., R.N.L., Ridder Legioen van Eer, Officier in de Kroonorde van België), 27 jaar oud, kunstschilder, Bestuurslid Pictura Dordrecht, Erelid van de Belgische Koninklijke Academie), geboren op 24 05 1873 te Amersfoort, overleden op 22 05 1949 te Den Haag op 75 jarige leeftijd, zoon van mr. Jan Willem Sluiter, notaris te Zwijndrecht, en Johanna Hillegonda Cornelia Suermondt.
7. Jan van Nievervaart, geboren op 09 09 1879 te Dordrecht, overleden op 24 02 1908 te Johannesburg, Zuid Afrika op 28 jarige leeftijd.
Jan was op 20 11 1901 naar Nederlands-Indië vertrokken.

* * * GENERATIE 9 * * *

IX.10 Arend van Nievervaart, kantoorbediende, geboren op 17 02 1903 te Dordrecht, overleden op 04 03 1969 te Bussum op 66 jarige leeftijd.
Gehuwd op 24 jarige leeftijd op 15 09 1927 te Dordrecht met
Hermina van Wijk, 23 jaar oud, geboren op 30 07 1904 te Dordrecht, overleden op 03 08 1960 te Bussum op 56 jarige leeftijd, dochter van Hendrik Hermanus van Wijk, timmerman, en Hendrika Hardon.
Uit dit huwelijk:
1. N.N., vrouw, in leven.
2. N.N., vrouw, in leven.
3. Elly van Nievervaart, geboren op 11 07 1938 te Bussum, overleden op 06 05 1947 te Bussum op 8 jarige leeftijd.

* * *

(c) Dordrecht september 2013 Jean M.A. van Wageningen.