***
GENEALOGIE
NUSPERLING/NISPELING
Dordrecht/Unna boven Wezel/Altona in Pruijssen
***

I Carel Frederik NUSPERLING/NISPELING, geb. ca. 1766, j:m: gebore te Unna boven Wezel/Altona in Pruijssen, woont bij 't Melkpoortje (1795), geassisteert met zijn vriend Pieter VAN DULST (1795), broodbakker (1819), overl. Dordrecht 1-5-1820 (aktenr 241/54 jaar/des voormiddag ten 11 uur/C1329 Voorstraat), otr/tr. Dordrecht 5-3-1795/22-3-1795 Johanna VAN DULST, dp Dordrecht, j:d: geboren te Dordrecht, woont in den Dwarsgang (1795), overl. Dordrecht 12-10-1823 (aktenr 455/46 jaar/namiddag 1 uur/C1329 Voorstraat), dr van Johannes (Jan) van DULST (ovl na 1820) en van Jenneke LAUWE (ovl voor 1820).
NB.
- [1796-1797] Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : C. Nispeling (Muspeling)
  Leeftijd : 30
  Woonplaats : C0602
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- [1797-1798] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
  Naam : Carel Nispeling
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C1329
  Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- [1798] Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-24 nov 1802
  Dordrecht, den 13 april 1798 Naam : Karel Nispeling Folionummer : 07 Bron : SAD 4-128a
  Dordrecht, den 15 junij 1798 Naam : Karel Nispeling Folionummer : 57 Bron : SAD 4-128b
- [1798] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
  Naam : Carel Nispeling
  Woonplaats (info): C1329
  Grondvergadering : 18e grondvergadering vanaf C1244 tot en met C1373
  Lijst : lijst (1) met titel Lijst der Stemgerechtigden in letter C
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Carel Nispeling
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C1329
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [ca 1808] Kohieren betreffende de quotisatie voor de wijken A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823, F1-50 [excl behoeftigen]
  Naam : C. Nispeling
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C1329
  Klasse : 36
  Belasting : 4-0-0
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 374
- [ca 1808] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808) (buitengewone belasting van 3 miljoen gulden)
  Naam : Carel Nispeling
  Woonplaats : C1209 geheel
  Beroep : bakker
  Belasting : 75
  Folionummer : 48
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : Carel Nispeling
  Ouderdom : 27-12-1766 (47)
  Beroep : bakker
  Woonplaats : C1329
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 11
  Titel lijst : Lijst van Gehuwde Manschappen van de 17 tot 50 Jaren In Wijk No. 11.
  Datum lijst : 24-12-1813
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345


Uit het huwelijk:
1. Johanna, ged. Dordrecht 3-6-1796, tr. Dordrecht 12-5-1819 (aktenr 33) Jillis ZAHN, geb. Dordrecht, koffijhuishouder, zoon van Jan Barthout ZAHN (overl. 27-3-1817) en van Everdina LOUWE (ovl 27-5-1809).
Wonende: Dordrecht B Wijnstraat 217 (1850-1860).
Uit het huwelijk:
   a. Jan Barthout, geb Dordrecht 1821.
   b. Frederik Johannes, geb Dordrecht 1832.
   c. Jillis Johannes, geb Dordrecht 1834, vertrekt op 10-10-1861 naar Schiedam.

2. Johannes, ged. Dordrecht 22-4-1798, bakker (1819), tr. Dordrecht 20-12-1823 (aktenr 148) Anna Margareta HOSKORN, geb. Dordrecht 1795, dochter van Teunis Hoskorn (58 in 1823, tuinman) en van Teuntje Blom (overl. Dordrecht 22-4-1819).
3. Carel, ged. Dordrecht 20-5-1799.
4. Carel, ged. Dordrecht 22-1-1801.
5. Carolina, ged. Dordrecht 14-3-1802.
6. Pieter, ged. Dordrecht 7-9-1804, volgt II
7. Willem, ged. Dordrecht 14-12-1806.
8. Johanna Caroline, geb. Dordrecht 29-7-1814, overl. Dordrecht 21-10-1814 (aktenr 492/3 mnd oud/des nachts 6 uur/C1339 +1209 Voorstraat).
9. Willem Frederik, geb. Dordrecht 2-4-1816, overl. Dordrecht 8-3-1833 (aktenr 145/des morgens 6 uur/C1079 Vest)

II Pieter NISPELING, geb. Dordrecht 7-9-1804, bakker (1826), arbeider (1850-60), overl. Dordrecht 1-7-1869, tr Dordrecht 20-12-1826 (aktenr 174) Cornelia HOSKORN, geb. Dordrecht 26-3-1799, overl. Dordrecht 25-1-1862, dochter van Teunis Hoskorn (56 in 1826) en van Teuntje Blom (overl. Dordrecht 22-4-1819).
Uit het huwelijk:
1. Teunis, geb. Dordrecht 1-8-1829, volgt III
2. Johannes, geb. Dordrecht 24-6-1834, vestigt te Dordrecht vanuit Harderwijk op 7-12-1881, gepensioneerd millitair, overl. Dordrecht 30-3-1895.
3. Adriana Johanna, geb. Dordrecht 16-11-1841, tr. Dordrecht 24-5-1865.
4. Johanna, geb. Dordrecht 10-9-1844, tr. Dordrecht 2-5-1866.

III Teunis NISPELING, geb. Dordrecht 1-8-1829, arbeider, scheepstimmerman, overl. Dordrecht 22-12-1892, tr Dordrecht 3-5-1854 (aktenr 47) Judik VERHEUL, geb. Papendrecht 16-1-1831, dc van Willem VERHEUL Pieterszoon (48 in 1854, scheepmaker) en van Elisabeth DE KOK (ovl Pependrecht voor 1854). Wonende: Dordrecht E Kasperspad 270 (1850-60).
Uit het huwelijk:
1. Pieter, geb Dordrecht 21-5-1854, volgt IVa
2. Willem, geb Dordrecht 5-9-1856, volgt IVb
3. Bertus Cornelis, geb Dordrecht 6-12-1858
4. Pieter, geb Dordrecht 7-2-1861, winkelknecht
?5. Johannes, geb Dordrecht 11-11-1865, volgt IVc
6. Andries, geb Dordrecht14-4-1868, volgt IVd
7. Teunis, geb Dordrecht 22-1-1871, blikslager, volgt IVe
8. Adrianus Cornelis, geb Dordrecht 5-10-1876, volgt IVf

IVa Pieter NISPELING, geb Dordrecht 7-2-1861, loopknecht (1891), tr Dordrecht 26-8-1891 (aktenr 169) Dieuwertje APPEL, geb Sint Maarten 30-9-1863, dienstbode (1891), ovl Dordrecht 22-6-1938, dc van Pieter APPEL (arbeider, wonende Kolhorn, gem Barsingerhorn(1891)) en van Antje VAN FIL (wonende Kolhorn, gem Barsingerhorn (1891)).
Uit het huwelijk:
1. Judik, geb Dordrecht 12-2-1894, vertrekt op 6-11-1919 naar Overschie
2. Pieter, geb Dordrecht 25-4-1896
3. Teunis, geb Dordrecht 28-5-1899, ovl ald 5-8-1899

IVb Willem NISPELING, geb Dordrecht 5-9-1856, timmerman, ovl Dordrecht 5-3-1901, tr Dordrecht 3-5-1882 (aktenr 36) Elisabeth MENSEN, geb Dordrecht 23-7-1860, dienstbode (1882), dc van Arie MENSEN en van Pieternella VAN DER LINDEN,kleindc van Barend MENSEN en van Adriana DEN BEZEMER.
Uit het huwelijk:
1. Judith, geb Dordrecht 11-3-1883
2. Pieternella, geb Dordrecht 10-6-1886
3. Teunis, geb Dordrecht 15-6-1888, bankwerker
4. Adrianus, geb Dordrecht 7-9-1890
5. Elisabeth, geb Dordrecht 5-7-1892
6. Wilhelmina, geb Dordrecht 21-3-1894, ovl ald 5-7-1900
7. Johanna Cornelia, geb Dordrecht 27-7-1897, vertrekt op 3-2-1917 naar Ginneken

IVc  Johannes NISPELING, geb Dordrecht 11-11-1865, klerk, ovl Dordrecht 13-10-1928, tr Dordrecht 28-2-1895 Adriana BOUMAN, geb Dordrecht 10-4-1868.
Uit het huwelijk:
1. Anna Adriana, geb Dordrecht 26-2-1897, onderwijzeres, tr 4-7-1923 A VAN DER LINDEN
2. Judik, geb Dordrecht 12-6-1898
3. Teunis, geb Dordrecht 29-1-1902, ovl ald 11-11-1903
4. Angenitha, geb Dordrecht 15-7-1903

IVd Andries NISPELING, geb Dordrecht 14-4-1868, pakhuisknecht, tr Dordrecht 2-5-1894 Adriana KNIERIEM, geb Dordrecht 21-8-1870.
Uit het huwelijk:
1. Teunis, geb Dordrecht 29-12-1895
2. Maria, geb Dordrecht 16-7-1897, vertrekt naar Utrecht op 9-1-1919
3. Judik, geb Dordrecht 11-7-1899, ovl ald 21-7-1899
4. Christiaan Pieter, geb Dordrecht 29-10-1900, ijzerwerker, tr Dordrecht 26-2-1931 Sonna Susanna BOUT, geb Tholen 4-8-1902.
Uit het huwelijk:
   a. 
    b. 

5. Judit, geb Dordrecht 23-1-1903, winkeljuf, tr 7-10-1925 WT GEENSE
6. Andries, geb Dordrecht 25-10-1905, ovl ald 21-7-1909
7. 
8. 
9. 
10. 
11. Johanna, geb Dordrecht 10-4-1914, ovl ald 1-6-1915

IVe Teunis NISPELING, geb Dordrecht 22-1-1871, blikdrukker, ovl Dordrecht 14-1-1939, tr Dordrecht 27-2-1896 Geertrui WIEMANS, geb Dordrecht 21-8-1871.
Uit het huwelijk:
1. Teunis, geb Dordrecht 11-7-1896, vertrekt op 15-1-1907 naar Krimpen a/d IJssel, tr Dordrecht 16-10-1924 Maria Johanna BEIJK, geb Amsterdam 3-6-1899.
Uit het huwelijk:
   a. Teunis, geb Dordrecht 26-9-1926, ovl ald 28-9-1926
    b. 

2. Dirk, geb Dordrecht 18-8-1898, stempelmaker, tr Dordrecht 8-5-1924 LEUVER, geb Dordrecht 30-11-1898.
Uit het huwelijk:
  a. 
3. Willem , geb Dordrecht 9-3-1900, vertrekt op 24-10-1923 naar Amsterdam, tr Dordrecht 11-9-1924 Johanna Groenenberg, geb Dordrecht 17-11-1902.
Uit het huwelijk:
   a. 
    b. 

4. Maaike, geb Dordrecht 23-2-1902, tr 31-3-1927 A van BART
5. Justus Pieter, geb Dordrecht 21-4-1904, metaaldraaier, tr HI Ambacht 13-10-1932 Hestera Gerardina SLIEKER, geb Zwijndrecht 3-3-1907.
Uit het huwelijk:
    a. 
6. 
7. 

IVf Adrianus Cornelis NISPELING, geb Dordrecht 5-10-1876, agent van politie, tr Nieuwe Schans 23-9-1905 Berendina AALKUIKER, geb Nieuwe Schans 21-4-1875.
Uit het huwelijk:
1. Judik, geb Dordrecht 20-8-1906, ovl/begr Dordrecht 5/9-7-2001, tr Dordrecht 23-7-1930 Gijsbert SILFHOUT, ovl voor 2001
2. 
3.
4. 
5. 

***
LOSSE FEITEN
***

- JOHANN HEINRICH DANIEL NUSPERLING, tr Evangelisch, Unna, Westfalen, Preussen juli 1817 CHRISTINE BENTMANN
- Johann NUSPERLING, tr Evangelisch, Unna, Westfalen, Preussen 21-4-1825 Wilhelmina Sophia DIEKMANN