PADLINA
Brione (Zwitserland), Dordrecht

I. Giovanni Padlina, zonder beroep wonende Brione (1899), tr. Marianna Colombi, overleden voor 1899.

II. Vittore Padlina, geb. Brione 24-9-1855, schoorsteenveger / rookverdrijver / metselaar en koopman (1883), metselaar (1899), overl. Dordrecht 8-5-1899 (Kolfstraat 7; 43 jaar), tr. (1) Wilhelmina Lucia Genefaas, geb. Dordrecht 6-11-1854, overl. Dordrecht 1-2-1886, tr. (2) Dordrecht 23-7-1891 (akte 139) Cornelia Thonus, geb. Dordrecht 9-2-1860, overl. Dordrecht 29-9-1930, begr. Dordrecht (R.K. Kerkhof Reeweg) 2-10-1930 [bron: MichaŽl Boers], dochter van Martinus Thonus en Johanna Maria Buijtenhek.
Wonende: Kolfstraat C1595, Kolfstraat 7.
NB.
- adresboek 1883: Padlina, V., schoorsteenv., C1595 Kolfstraat
- adresboek 1885: Padlina, V., mestelaar en schoorsteenveger, Kolfstraat 7
- adresboek 1887/8: Padlina, V., mestelaar en schoorsteenveger, Kolfstraat 7
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 P3
  1. Padlina, Vittore 24-9-1855 Brione, RC, schoorsteenv, tr.
  2. Genefaas, Wilhelmina Lucia 6-11-1854 D, overl. 1-2-1886
  3. Pellegrini, Francisco Pietro - 1869 Rivas Vitale, schoorsteenv.
  4. Serodini, Giovanni, - 2-5-1866 Russo, schoorsteenv.
  5. Giacomo, Leoni, - 11-12-1870 Cerentino, schoorsteenv., naar R'dam 1-3-1890
  6. Fenacci, Giovanni, -, 22-5-1870 Menusio, schoorsteenv.
  7. Regalla, Andrea Guiseppe, - , 30-8-1877 Menusio, schoorsteenv.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 P11
  1. Padlina, Vittore 24-9-1855 Brione, RC, schoorsteenv., overl. 8-5-1899, tr. 23-7-1891
  2. Pellegrini, Francisco Pietro - 22-5-1869 Locarno
  3. Leoni, Giacomo - 25-12-1869 Cerentino
  4. Regulla, Guiseppe Andrea - 30-8-1877 menusio
  5. Signorilli, Giovanni - 19-11-1870 Locarno
  6-7
  8. Thonus, Cornelia, vrouw/hoofd, 9-2-1860 Dordrecht
  10. Padlina, Vittore Giovanni, zoon, 12-5-1892 D, 1901 naar Oudenbosch
  12. Padlina, Cornelia Maria, 26-12-1897 D
  15. Padlina, Vittore Giovanni, zoon, 12-5-1892 D, uit Oudenbosch 1904, naar Rotterdam 1906
  16. Padlina, Vittore Giovanni, zoon, 12-5-1892 D, uit Leiden 1908, naar P10
- overlijdensakte Dordrecht 9-5-1899 (nr 281)
8/5 Kolfstraat 7 namiddag 6 Vittore Padlina, 43, metselaar, geb. Brione aan de Munusio te Zwitserland, echtg. van Cornelia Thonus, vroeger gehuwd geweest met Wilhelmina Lucia Genefaas, zoon van Giovanni Padlina (zonder beroep, wonende Brione) en Marianna Colombi (overleden)

Kinderen tweede huwelijk:
1. Vittore Giovanni Padlina, geb. Dordrecht 12-5-1892, 1901 naar Oudenbosch, uit Oudenbosch 1904, naar Rotterdam 1906, uit Leiden 1908, naar kaart P10, volgt IIIa.
2. Cornelia Maria Padlina, geb. Dordrecht 26-12-1897, volgt IIIb

IIIa. Vittore Giovanni Padlina, geb. Dordrecht 12-5-1892, stuurman, overl. Dordrecht 30-12-1961, begr. Dordrecht (R.K. Kerkhof Reeweg) 3-1-1962 [bron: MichaŽl Boers], tr. (1) Dordrecht 13-10-1911 (akte. 304) Janna Baars, geb. Tiel 20-12-1892, overl. Dordrecht 27-12-1920, dochter van Jacob Baars en Antonia Lijbers, tr. (2) Dordrecht 18-12-1930 Maria Noordzij, geb. Dordrecht 23-6-1884, weduwe A. de Bruijn, overl. Dordrecht 12-5-1939, dochter van Arie Noordzij en Anthonia Verwaard.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 P10
  1. Padlina, Vittore Giovanni, 12-5-1892 D, stuurman, van kaart P11, tr. 13-10-1911
  2. BAARS, Janna 20-12-1892 Tiel, van kaart B767
  3. Padlina, Cornelia Maria 16-3-1912 D
  4. Padlina, Jacob Vittore 9-11-1913 D
  5. Padlina, Johanna 15-3-1915 D
  6. Padlina, Antonia 19-4-1916 D
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938 (1e serie)
  1. Padlina, Vittore Giovanni 12-5-1892, tr.
  2. Baars, Janna 20-12-1892 Tiel, overl. 27-12-1920
  3-4-5-6 (vier kinderen Padlina-Baars)
  7. Padlina, Cornelia Maria (zuster) 26-12-1897 Dordrecht
  8. Noordzij, Maria (vrouw) 23-6-1884 Dordrecht, wed. A. de Bruijn, overl. 12-5-1939, tr. 18-12-1930
  9-21 (stiefkinderen DE BRUIJN met: Joost 20-12-1903, Arie 9-7-1905, Adrianus   6-3-1907, Bastiaan 3-2-1912, Pieter 27-4-1914, Cornelia 21-4-1915, Maria   25-2-1911)
   ... de Bruijn, Alida Elizabeth Engelina 15-8-1917 -?stiefdochter?-

Kinderen eerste huwelijk:
1. Cornelia Maria Padlina ('Zuster M. Victorini'), geb. Dordrecht 16-3-1912, werd op 19-1-1930 lid van de Broederschap van den Heilige Geest tot Voortplanting des Geloofs in de Parochie Sint Bonifacius te Dordrecht; 17-8-1934 geconfest bij de Zusters van Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort [bron: MichaŽl Boers], vertrekt 11-2-1932 naar Amersfoort, overl. na 1959.
2. Jacob Vittore Padlina, geb. Dordrecht 9-11-1913, volgt IVc.
3. Johanna Padlina (Joke), geb. Dordrecht 15-3-1915, overl. Dordrecht 18-11-1999, tr. Wilhelmus Joannes Hendricus Maria (Wim) ten Bosch, geb. Rotterdam 26-05-1912, overl. Dordrecht 23-5-2006 [bron: MichaŽl Boers].
4. Antonia Padlina, geb. Dordrecht 19-4-1916.

Kinderen A. de Bruijn en Maria Noordzij:
1. Joost de Bruijn, geb. Dordrecht 20-12-1903.
2. Arie de Bruijn, geb. Dordrecht 9-7-1905.
3. Adrianus de Bruijn, geb. Dordrecht 6-3-1907, overl. 13-7-1980, begr. Dordrecht (alg. begraafplaats) 1980 [zerken.nl], tr. Catharina Louise Helmink, geb. 1-8-1917, overl. 15-10-1991, begr. Dordrecht (alg. begraafplaats) 1991 [zerken.nl].
4. Maria de Bruijn, geb. Dordrecht 25-2-1911.
5. Bastiaan de Bruijn, geb. Dordrecht 3-2-1912.
6. Pieter de Bruijn, geb. Dordrecht 27-4-1914.
7. Cornelia de Bruijn, geb. Dordrecht 21-4-1915.
?8. Alida Elizabeth Engelina de Bruijn, geb. Dordrecht 27-4-1917, volgt IVc.

IIIb. Cornelia Maria Padlina, geb. Dordrecht 26-12-1897, ged. Dordrecht (Bonifacius kerk) 27-12-1897, kantoorbediende, overl. Dordrecht 14-04-1968 [bron: MichaŽl Boers].
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938 (1e serie)
  1. Padlina, Cornelia Maria -hoofd- 26-12-1897 D., kantoorbed
  2. Padlina, Cornelia Maria -nicht- 16-3-1912 D., 11-2-1932 naar Amersfoort
  3. Padlina, Antonia -nicht- 19-4-1916 Dordrecht
  4. Padlina, Johanna -nicht- 15-3-1915 Dordrecht

IVc. Jacob Vittore Padlina, geb. Dordrecht 9-11-1913, meubelmaker(o), overl. Dordrecht 25-5-1980 [bron: MichaŽl Boers], tr. Dordrecht 21-10-1937 Alida Elizabeth Engelina de Bruijn, geb. Dordrecht 15-8-1917, overl. Dordrecht 4-1-1999 [bron: MichaŽl Boers].
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938 (1e serie)
  1. Padlina, Jacob Vittore 9-11-1913 Dordrecht, meubelmaker(o), tr. D 21-10-1937
  2. de Bruijn, Alida Elizabeth Engelina 15-8-1917
  3. Padlina Johanna Cornelia 2-2-1938
  4. Padlina Adrianus Jacob Vittore 18-3-1939

Kinderen:
1. Johanna Cornelia Padlina, geb. Dordrecht 2-2-1938.
2. Adrianus Jacob Vittore Padlina, geb. Dordrecht 18-3-1939.

(c) EvD Dordrecht oktober 2006.