***
GENEALOGIE VAN PELT 

Dordrecht/Dubbeldam/De Mijl (Krabbe en Nadort)
***
zie ook: http://home.tiscali.nl/wlvanpelt

Generatie I-III

I. Bastiaan Cornelisz VAN PELT, geb Lindt 1640, attestatie uijt de Lind, tr Dubbeldam 23-11-1664 Gijsje Ariens, geb Zwijndrecht 1642, attestatie uit Zwijndrecht. 
Uit het huwelijk:
a. Cornelis, dp Dubbeldam 11-10-1665
b. Ariaentie, dp Dubbeldam 28-8-1667
c. Arien, dp Dubbeldam 20-1-1669
d. Ariaentie, dp Dubbeldam 23-2-1670
e. Jan, dp Dubbeldam 17-7-1672, volgt II
f. Janneke, dp Dubbeldam, 8-9-1675
g. Aagje (Aechie), dp Dubbeldam 5-2-1679

II. Jan Bastiaansz VAN PELT, ged. Dubbeldam 17-7-1672, tr. Dubbeldam 8-4-1696 Lijsbetje Ariensdr RUYTER, geb Dubbeldam 1675. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dubbeldam:
a. Annetje (Anna), dp Dubbeldam 20-1-1697, volgt III.a
b. Bastiaan, dp 28-2-1700, volgt III.b

IIIa. Annetje (Anna) VAN PELT, ged. Dubbeldam 20-1-1697, tr (1) Dubbeldam 1-11-1722 Abraham VAN HARTHALS, geb. Dubbeldam 1693, tr. (2) Dubbeldam 7-5-1769 Hendrik TUK, wonende Antoni Polder (1769), wedn Jannetje VAN LUIJK. 
Uit het eerste huwelijk:
1. Lijsbeth, dp Dubbeldam 16-10-1723.
2. Dirk, dp Dubbeldam 10-6-1725.
3. Geertruy, dp Dubbeldam 28-3-1728.
4. Jan, dp Dubbeldam 15-1-1730 (get. Bastiaan van Pelt, Maaijke Claasdr van Bree), tr Dubbeldam 14-12-1755 Huijbertje in 't Veld, dp Dubbeldam 18-7-1728.
5. Marigje, dp Dubbeldam 1-1-1732.
6. Abraham, dp Dubbeldam 13-5-1734 (get. Annetje Jansdr van Pelt), j:m: gebore te Dubbeldam, woont te 's Gravendeel, otr/tr Dordrecht 12-1/27-1-1760 Anna VOS, j:d: geb Dordrecht, woont in den Augustijnenkamp, dc van Jan Vos (ovl voor 1760) en Cornelia KOLLAARZ (hertr met Jacobus ROOTBEEN).
7. Arij, dp Dubbeldam 22-9-1737.
8. Arij, dp Dubbeldam 24-5-1739 (get. Annegje Jansdr van Pelt).
9. Jacobus, dp Dubbeldam 23-2-1744 (get. Annegje van Pelt).


III.b Bastiaan Jansz VAN PELT, dp D'dam 28-2-1700, ovl ?, tr Dubbeldam 6-5-1723 Mayke Claasdr VAN BREE, dp Dubbeldam 9-3-1698, ovl ?, dr van Niklaas/Nicolaes/Claas Henrixz de/van Bree en Cornelia Woutersdr Eijckendonk (dr van Wouter Eijkendonk (geb Dubbeldam 1640)). 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dubbeldam:
a. Lysbet, dp 30-1-1724
b. Cornelia, dp 10-12-1724
c. Lysbeth, dp 30-12-1724
d. Jan, dp 17-8-1727, volgt IVa
e. Jan, dp 15-10-1730 (Lijsbet Aryensdr de Ruyter, Jan Bastiaanz van Pelt)
f. Claas, dp 20-12-1733, volgt IVb
g. Hendrik, 14-10-1736 (Annetje van Pelt), volgt IVc
h. Arie, dp 27-4-1738, volgt IVd
i. Wouter, dp 4-10-1739 (Maryke Duiser), volgt IVe

Generatie IV

IVa Jan Bastiaansz VAN PELT, dp Dubbeldam 17-8-1727, j:m: wonende op Dubbeldam (1755), begr 27-3-1792, tr Dubbeldam 4-5-1755 Maaijcke Arisdr VAN GENT, dp Dubbeldam 3-9-1724, j:d: won. op Dubbeldam (1755), dr Arij Jacobszn van Gent en Jannigje Commersdr Groenewegen, ovl Dordrecht (Nieuwkerk) 24-11-1796 op 't Blijkersdijkje in Roomen, laat kindere na (73 jaar, ..kwaal). 
Uit het huwelijk:
a. Maaijcke, geb/dp  Dubbeldam 29-2/7-3-1756, j:d: gebore en wonende te Dubbeldam, ovl Dordrecht 8-9-1807 (65 jaar, "kroeste"), otr/tr Dordrecht 16/30-9-1791 Pieter STAM, ged Dordrecht 22-2-1754, ovl ald 11-3-1801, zn van Bernardus STAM en van Jenneke PETIET, wedn van Catharina de Hart. 
Uit dit huwelijk:
    1. Maaijke Stam, ged Dordrecht 13-2-1793
    2. Yda Stam, ged Dordrecht 15-11-1794, ovl ald 23-2-1870, tr Dordrecht 15-3-1815 Jan van Donkelaar, geb Maarsen 1796, hovenier, ovl Dordrecht 7-4-1880, zn van Jan van Donkelaar en Jannetje van der Horst.
    3. Jannetje Stam, ged Dordrecht 13-8-1796

b. Ari, dp  Dubbeldam 10-7-1756 (Theuntje Arisdr van Gent, Cornelia Bastiaansdr van Pelt), volgt Va
c. Bastiaen, dp  Dubbeldam 10-7-1756 (Theuntje Arisdr van Gent, Cornelia Bastiaansdr van Pelt), volgt Vb
d. Jannetje, dp Dordrecht 19-7-1761, woont op 't Blijkersdijkje, otr/tr Dordrecht 24-4-1788/11-5-1788 Leendert Jacobsen DEN HARTOG, j:m: woont op de Sandweg, zn van Jacob den Hartog. Uit dit huwelijk:
   1. Zeigje, dp Dubbeldam 24-1-1790
    2. Maijke, dp Dubbeldam 30-10-1791
    3. Jacob, dp Dubbeldam 28-7-1793
    4. Jan, dp Dubbeldam 27-9-1795
    5. Jan, dp Dubbeldam 9-9-1798  

e. Claes, dp Dordrecht 15-7-1764, volgt Vc
f. Jacob, dp Dordrecht 5-4-1767, volgt Vd

IVb Claas Bastiaansz VAN PELT, dp Dubbeldam 20-12-1733, tr Dubbeldam 6-5-1770 Huibertje Arisdr MUNTER, dp Dubbeldam 2-12-1747, dr van  Ari Bastiaanse MUNTER en Lena DE VOGEL.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dubbeldam:
a. Bastiaan, dp 12-4-1772, verm ovl Dordrecht 18-11-1815, 45 jaar, Wijngaardstraat (ongehuwd)

IVc Hendrik Bastiaanz VAN PELT, geb Dubbeldam 14-10-1736, ovl/begr Dordrecht 19-2-1808, otr/tr Dubbeldam 25-11-1792 Pieternella Andriesdr BEL(L), dp Asperen 21-8-1768, ovl Dordrecht 4-12-1818 (aktenr 465- des morgens 1 uur C1521 Kolfstraat), dr van Andries BEL en van Geertrui FORTUIJN .
Uit dit huwelijk:
a. Bastiaan, dp  Dubbeldam 10-3-1793, volgt Ve
b. Geertruij, dp Dubbeldam 25-12-1795, ovl Dordrecht 21-7-1833 (aktenr 382), 39 jaar, des nachts 2 uur, C1488 Kromme Elleboog, tr Dordrecht 5-6-1822 (aktenr 69) Krynis/Korijnus KUITERS, ged Dordrecht 13-3-1801, ovl na 1833, zn van Gerrit KUITERS (48 in 1822, barbier) en van Maria STOK. Uit dit huwelijk:
    1. Hendrik, geb Dordrecht 2-9-1824, ovl ald. 8-9-1824
    2. Pieternella, geb Dordrecht 30-3-1826
    3. Gerritje, geb Dordrecht 30-4-1829, ovl ald. 1-10-1831
c. Andries, dp Dubbeldam 1-1-1797, volgt Vf
d. Maaijke, dp Dubbeldam 7-4-1799 
e. Hendrik Bastianus, dp Dordrecht 6-7-1808

IVd Ari Bastiaansz VAN PELT, dp Dubbeldam 27-4-1738, j:m: wonende onder Dubbeldam (1781), ovl voor 1809, otr Dordrecht 1-11-1781 Johanna/Anna SCHENK, geb Dordrecht 1757, j:d: wonende onder Dubbeldam, ovl Dordrecht 29-11-1817 (651), 60 jaar, des namiddag 1 uur, Raamstraat C663-559.
Uit het huwelijk: 
a. Maayke (Maria), ged. Dubbeldam 5-1-1783, j:d: geb te Dubbeldam woond alsvoren geassisteerd met haar moeder Anna Schenk wed Arij van Pelt, ovl 's-Gravendeel 20-4-1844 (akte Dordrecht nr 231), otr/tr Dordrecht 2-2-1809/18-2-1809 Abraham VAN RAAMT, j:m: geb te Dordrecht, won in de Raamstraat, ovl Maastricht voor 1844, zn van Jan van Raamt   
b. Arie, ged. Dordrecht 25-8-1792, volgt Vg

IVe Wouter Bastiaansz VAN PELT, dp Dubbeldam 4-10-1739, begr D'dam 7-6-1776, tr Dubbeldam 2-5-1762 Jaapje Jansdr VAN DE MERWEDE, dp Dubbeldam 3-2-1732, begr D'dam 9-1-1786, dr van Jan Cornelisse VAN DE MERWEDE en van Ariaantje Janse BOOIJ. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dubbeldam:
a. Maaijke, ged. 14-11-1762 (get. Cornelia Bastiaansdr van Pelt), begr (Nieuwkerk) Dordrecht 6-12-1794 (31 jaar/verdronken/ongehuwd/op den Noordendijk uit het huis van Cornelis VERMEULEN/woonende in 't Eerste Slop)
b. Ariaantje/Adriana van Pel(d)t, ged. 11-12-1763 (get. Ariaantje Jansdr van de Merwede), ovl De Mijl 1-3-1820 (aktenr 2; 57 jaar, namiddag 5 uur), begr Dordrecht (Augustijnenkerk) 7-3-1820 (57 jaar, op de Schraven Deelzendijk letter C2, laat geen kinderen na), otr/tr (1) Dordrecht 4/26-5-1793 Pieter VERMEIJS, j:m: geboren Raamsdonk, woont te Dordrecht (1793), ovl Dordrecht 12-10-1809 (11.98), tr (2)  Dubbeldam 28-8-1816 (bruid kan niet schrijven) Johannes BAKS (BAAT), ged. Dordrecht 13-7-1766, molenaar (1820), ovl De Mijl 30-09-1833, wedn Margrieta de Visser, zoon van Pieter BAX en Elizabeth Westerman.
Uit het eerste huwelijk:
    1. Pieter, ged Dordrecht 18-1-1799, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 12-4-1800 (het kind van Pieter VERMIJS in de Grote Kerksbuurt; de ouders leven; 15 mnd; borstg:)
    2. Pieter, ged Dordrecht 10-5-1800, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 14-8-1800 ('t kind van Pieter VERMEIS agter de Grote Kerk naast 't koremetershuisje; de ouders leven; best graft; oud 13 weeken; 't zuur)
    3. Machiel Wouter, ged Dordrecht 6-1-1802, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 2-5-1803 ('t kind van Pieter VERMEIS op de kaaij agter de Grote Kerk de ouders leven; 15 mnd, kinderpokies)

c. Elisabeth, ged 23-11-1766 (get. Cornelia Bastiaansdr van Pelt)
d. Jan, ged 12-6-1768 (get. Ariaantje Jansdr van de Merwede), volgt Vh
e. Bastiaan, ged 7-4-1771 (get. Maaijke Arisdr van Gent)
, tr Ridderkerk 6-5-1804 Adriaantje Bastiaanse BAKKER, ged Ridderkerk  31-7-1774, dc van Bastiaan Huijbertsz. BAKKER en  Cornelia VAN DEN TOOM.
Uit dit huwelijk:
    1. Wouter, ged Ridderkerk 9-6-1805
    2. Bastiaan, ged Ridderkerk 14-7-1811

f. Elizabeth, ged 18-12-1774 (Maaijke Arisdr van Gent), otr/tr Dubbeldam 27/28-5-1797 Johannes Anthonisz ZANDMAN, ged Dubbeldam. 
Uit dit huwelijk:
    1. Cornelia, dp Dubbeldam 8-10-1797
    2. Jacoba, dp Dubbeldam 23-2-1800
    3. Anthonij, dp Dubbeldam 8-5-1803
    4. Maayken, dp Dubbeldam 24-11-1805
    5. Adriana, dp Dubbeldam 6-12-1807
    6. Wouter, dp Dubbeldam 1-12-1811    

Generatie V

Va Arij Jansen VAN PELT, dp Dubbeldam 10-7-1756, j:m: woonende onder Dordrecht, ovl Dordrecht 14-4-1821 (76 jaar) , zn van Jan van Pelt en Maaijke van Gent, tr Dubbeldam 7-11-1784 Saart Hendriksen WEIDEMANS, ged Dubbeldam 29-8-1762, j:d: won onder Dubbeldam, dienstbode (1826), ovl Dubbeldam 13-4-1848 (des morgens 7 uur/huis nr 113), dc van Hendrik WEIJDEMANS en Maaike VAN BREE.
Uit dit huwelijk:
a. Jan, dp Dordrecht 21-9-1785, volgt VIa
b. Maaijke, dp Dordrecht 18-2-1787, ovl Dubbeldam 26-9-1826 (40 jaar/voormiddag 11 uur/huisnr 174), tr Dirk VAN DEN BOGAART, geb 1878
c. Bastiaan, dp Dordrecht 16-8-1788
d. Jangie (Jannigje), ged Dordrecht 6-11-1790,
volgt VI.b
e. Hendrijntje, dp Dordrecht 22-10-1792
f. Nieklaas (Klaas), dp Dordrecht 17-8-1794, overl. 18-6-1815, slag bij Waterloo (gesneuveld tegen de Fransen)
g. Jacob, dp Dordrecht 5-2-1797
h. Jaapje, dp Dordrecht 26-12-1798, ovl 's-Gravendeel 19-1-1867, tr Dordrecht 2-6-1819 (aktenr 59) Aart VAN DER WULP, geb 's-Gravendeel, wonende Vlaardingen (1819), bouwmankneght (1819), ovl 's-Gravendeel 5-1-1860, zoon van Melis VAN DER WULP (winkelier) en van Elisabeth MORET (wonende 's-Gravendeel), bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
Uit het huwelijk of uit een relatie (?):
    1. Hendrik van Pelt, geb Dordrecht april 1830, ovl Dordrecht 1-6-1830, 10 weken (aktenr 297; 's morgens 7 uur, D617 Raamstraat), natuurlijke zoon van Jaapje VAN PELT
i. Johannes, dp Dubbeldam 25-4-1802, ovl Dordrecht (aktenr 403) 19-10-1818, 16 jaar
j. Ary, dp Dubbeldam 24-11-1805, volgt VI.c

Vb Bastiaan Janz VAN PELT, dp  Dubbeldam 10-7-1756, melkboer (1819), ovl Dubbeldam 24-10-1826 (71 jaar/aktenr 31/na de middag 3 uur/nr 13), tr Dubbeldam 7-3-1790 Huibertje Jansdr DE VOOGEL, dp ?, particuliere (1819), ovl Dubbeldam voor 1826. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dubbeldam:
a. Jan, dp 17-11-1793
b. Arie, dp 19-4-1801, melkboer (1819), won D'dam (1819), kastelein (1826), ovl Dordrecht 6-6-1844 (aktenr 306/namiddag half 9/C260 Bleyenhoek), tr Dubbeldam 11-2-1819 (akte 2) Jannigje Dirkse SCHOUTEN, geb Dordrecht (op de Merwede) 11-12-1792, ged D'dam 1793, won D'dam (1819), dienstbode, werkster (1850-1860), vertrekt 16-10-1862 naar Amsterdam, dr van Dirk SCHOUTEN (aannemer) en Lijntje VAN DE MERWEDE (particuliere, won op de Merwede). Wonende: Dordrecht C Rondom de Nieuwkerk 403a(1850-1860). Uit het huwelijk:
   1. Bastiaan, geb Dubbeldam 13-4-1819, vertrekt op 1-7-1860 naar Pernis
    2. Huibertje, geb Dubbeldam 11-4-1822
    3. Dirk, geb Dubbeldam 22-2-1826, ovl Dubbeldam 28-3-1826 ( 5wkn/aktenr 8/des avonds 9 uren) 
    4. Lijntje, geb Dordrecht 23-8-1827, ovl ald 15-1-1828
    5. Dirk, geb Dordrecht 23-9-1829, ovl ald 7-12-1829
    6. Dirk, geb Dordrecht 20-6-1831
    7. Lijntje, geb Dordrecht 28-9-1833
    8. Dirk Johannes van Pelt, geb Dordrecht 28-10-1837, scheepmaker (1850-60), vertrekt 16-10-1862 naar Amsterdam

c. Huybert van Pelt, geb Dubbeldam 1810, ovl Dordrecht 8-12-1817, 7 jaar
   
Vc Klaas/Nicolaas VAN PELT(EN), dp Dordrecht 15-7-1764, woont aan het Blijkersdijkje (1790), begr Dordrecht 1-12-1804 (Nieuwkerk) 1-12-1804 bij 't Kroswijk, laat kinderen na (39 jaar, tering),  tr/otr Dordrecht 14-10-1790/31-10-1790 Jaapje OTTO, dp Ouderkerk a/d IJssel 20-12-1767, dr van Pieter OTTO en van Ariaantje OUDENAARDEN, geb onder Ouderkerk aan de IJssel, geb te Stormpolder, wonende aanden 2e Singel (1807), woont aan het Blijkersdijkje (1790), geassisteerd met Vincent VAN GOG haar goede vrient (1790), ovl Dordt 9-8-1812; zij herotr/tr Dordrecht 11-4/9-5-1807 Andries MUNTER, j:m: geb en won onder Dubbeldam met bewijs van zijne voogden dat hij ouderloos is.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
a. Maaike (Maria), dp 11-3-1791, otr Dordrecht 8-11-1810/tr Krimpen a/d Lek Jan DRAPERS, j:m: geb Krimpen a/d Lek, consent van zijn besturende voogden Jan Huijzer/Cornelis VAN DEN BERG/A Spaan, wonende Krimpen a/d Lek, ouders ovl voor 1810. 
Uit het huwelijk:
    1. Jan, dp Dordrecht 4-8-1811 (Ned Herv)
b. Pieter, dp 5-8-1793
c. Pieter, dp 28-9-1795,
begr Dordrecht (Nieuwkerk) 19-11-1795 aan 't Eynd van 't Blijkersdijkje, 7 weken oud, stuipen
d. Pieter, dp 24-2-1797, volgt VI.e
e. Jan, dp 8-5-1803

Vd Jacob Jansz VAN PELT, dp Dordrecht 5-4-1767, bouwman (1818), ovl Dubbeldam 28-12-1824, tr Dubbeldam 29-4-1792 Pietje/Pietertje Cornelisdr MOLENDIJK, particuliere (1818), bouweresse (1840), ovl na 1834.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dubbeldam:
a. Maaijke, dp 10-3-1793, boeredogter (1814), ovl Dubbeldam 13-4-1840 (aktenr 18), 46 jaar, des morgens half 6, nr 183, tr Dubbeldam 25-11-1814 (aktenr 10) Hendrik Adrianus RITS, geb Heukelum 1807, bouwman, arbeider, zn van Adrianus RITS (47 in 1814, won Heukelum) en Anneke SCHAAP (ovl voor 1814)
b. Leijntje, dp 30-11-1794, volgt VI.f.
c. Jan, dp 10-1-1796, volgt VI.g
d. Cornelis, dp 23-2-1800 (Maria Cornelisdr Molendijk), volgt VI.o (!)
e. Jacob, dp 12-12-1802
f. Adrianus, dp 20-7-1806, bouwman, schutter bij de mobiele Hollandsche Schutterij (1834)
g. Jakob, dp 15-5-1808, bouwknecht, ovl Dubbeldam 14-5-1834 (aktenr 24), 26 jaar, des middag 12 uur, nr 56
h. Pieter van Pelt, geb D'dam 20-7-1812 (1 uur, get Pieter de Jong, won D'dam, en Jean Herman Holle), arbeider, bouwman, ovl D'dam (121) 10-11-1879, namiddag half 5 B30, tr Dubbeldam 5-3-1840 (aktenr 3) Willemijntje VAN DER LINDEN, geb Dubbeldam 27-8-1813, dr van Arie van der Linde, timmerman, en van Willemyntje de Bruin. 
Uit het huwelijk:
   1. Antonia Clara van Pelt, geb Dubbeldam 27-8-1845, ovl ald. 30-9-1847 (aktenr 66; des nachts 3 uur; nr 172)
    2. Pietertje, geb Dubbeldam okt 1846, ovl ald 30-4-1847 (aktenr 27; des nachts ten half 12, nr 172;  ruim 7 mnd oud)
    3. Antonia Clara van Pelt, geb Dubbeldam 22-12-1848, ovl Dubbeldam 21-10-1922, tr Dubbeldam 2-12-1869 Schilleman HERWEIJER


Ve Bastiaan VAN PELT, dp Dordrecht 10-3-1793, sjouwer (1824), militair (1833), smidsknecht (1850-1860), zn van Hendrik Bastiaanse van Pelt en van Pieternella Andriesdr Bel, ovl Dordrecht 17-9-1851 (aktenr 560-56 jaar-voormiddag 1 uur-D885 Visschstraat), tr Dordrecht 20-5-1818 (aktenr 38) Hendrika BOSHOVEN, dp Dordrecht 21-1-1798, vertrekt naar Rotterdam 6-8-1856, vestigt zich vanuit Amsterdam te Dordrecht op 10-1-1878, wonende Rotterdam (1857), ovl Dordrecht 17-1-1890 (aktenr 66, 92 jaar, voormiddag half 11, Varkenmarkt 31), dc van Johannes BOSHOVEN (metzelaar) en van Pieternella SCHALK. Wonende: C595 (1840) Doelstraat, 2:433 Varkemarkt 370 boven (1850-1860). 
Uit dit huwelijk:
a. Bastiaan Hendrik, geb Dordrecht 8-12-1819 (aktenr 598), des avonds 6 uren, smid (1850-1860), volgt VI.h
b. Pieternella Johanna, geb Dordrecht 24-5-1824 (aktenr 275, des morgens 9 uur), ovl Dordrecht 28-1-1859, volgt VI.i
c. Johannes, geb Dordrecht 6-11-1826, ovl Dordrecht 2-8-1833 (aktenr 474), 7 jaar, des morgens 7 uur, C1474 Kromme Elleboog
d. Anthonij/Anthonie, geb Dordrecht 29-6-1832 (aktenr 271), des nachts 2 uren, B69 Mattestijger, naar Amsterdam 2-6-1857, wonende Amsterdam (1857), vestigd in Dordrecht uit Amsterdam 15-2-1859, smid, tr Dordrecht 15-7-1857 (aktenr 122) Willemina HESMERG, geb Dordrecht 24-4-1834, dr van (Johann) Di(e)deri(e)k Wilhelm HESMERG (ovl Dordrecht 28-2-1841) en van Rosaline WALRAVENS (ovl Dordrecht 9-5-1852). 
Uit dit huwelijk:
    1. Bastiaan Hendrik van Pelt, geb Amsterdam 16-7-1858 ( 4/107), ovl Dordrecht 13-9-1860 (2 jaar/aktenr 572/ namiddag 7/A355 Knolhaven) 
    2  Hendrik, geb. Amsterdam 26-7-1862 (5/9) 
    3. Johannes, geb. Amsterdam 30-8-1864 (5/178v)

e. Johanna Adriana, geb Dordrecht 2-4-1835 (aktenr 196/namiddags 2 uur), volgt VI.j

Vf Andries van Pelt, geb/dp D'dam 29-12-1797/1-1-1797, won Dordrecht (1840), schoenmaker, ovl na 1871/voor 1907, tr (1) Maria LAREMAN, ged Dordrecht 9-2-1797, ovl Dordrecht 11-5-1836 (39 jaar), dc van Johan Hendrik LAREMAN/LAARMAN en van Alida VAN HARTEVELD/HARTIGSVELD, tr (2) Dordrecht 12-2-1840 (akte 14) Dirkje/Dirksie KOLSTERS, geb Dordrecht 12-7-1817, dr van Johannes KOLSTERS (68 in 1840, zakkedrager) en Maartje VAN LEEUWEN, ovl Dordrecht 27-11-1907. 
Wonende: C925 Doelstraat (1840), 10:1209 C Doelstraat (1850-1860).
Uit het tweede huwelijk:
a. Hendrik van Pelt, geb Dordrecht 2-4-1841, schoolleerling (1850-1860), volgt VI.k
b. Johannes, geb Dordrecht 10-6-1842, volgt VI.l
c. Pieternelle (Pietje), geb Dordrecht 29-11-1844, ovl Dordrecht 23-6-1922 (369), 77 jaar, voormiddag 9 uur, ongehuwd
d. Bastianus Johannes van Pelt, geb Dordrecht 1-3-1847, volgt VI.m
e. Andries, geb Dordrecht 2-6-1850, timmerman (1890-1917), ovl Dordrecht 18-11-1928 (483), 78 jaar, ongehuwd, namiddag 9 uur
f. Dirk, geb Dordrecht 28-10-1852, volgt VI.n

Vg Jan Woutersz VAN PELT, dp Dordrecht 12-6-1768
(doopgetuige was Ariaantje Ariens van de Merwede), arbeider, ovl Dordrecht 30-6-1817 (405) Gasthuis, tr (1) Dubbeldam 11-11-1792 Anna Jansdr BIJL, dp Dubbeldam 20-5-1770, ovl Dubbeldam 31-3-1815, dr van Jan Huybertszn BIJL (begr D'dam 9-1-1809) en Anna Andriesdr MUNTER (begr Dubbeldam 22-10-1787), tr (2) ca 1815/16 Elizabeth VAN DER WEIDE
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Dubbeldam:
a. Jaapje, ged 25-8-1793 (get. Maaijke Woutersdr van Pelt),
ovl Numansdorp 29-12-1836, tr Pieter KORBIJN. Uit het huwelijk:
    1. Arie, geb. Dubbeldam 1814 (niet gevonden), ovl Numansdorp 17-2-1835 

b. Wouter, ged 21-2-1796,
winkelier, volgt IV.o
c. Anna, ged 3-12-1797, ovl Dubbeldam 22-10-1814 (aktenr 42/nachts 1 uur, A377)
d. Neeltje, ged 22-9-1799
, ovl Numansdorp 8-12-1877, tr Teunis VAN DAM.
e. Jan, ged 7-3-1802
, volgt IV.p 
f. Bastiaan, ged 26-2-1804, volgt VI.q
g. Anna, ged 24-11-1805
h. Huibert, ged 10-2-1811
i. doodgeboren Dubbeldam 30-3-1815
Uit het tweede huwelijk:
j. Pieter, geb Dubbeldam 18-8-1816 (des morgens 2 uur; aktenr 40)

Vh Arie VAN PELT, dp Dordrecht 25-8-1792, voerman (1821), agent van justitie (1850-1860), won 's-Gravendeel (1848), ovl D'dam (132) 10-12-1879 (87 jaar/voormiddag half 1/B31/particulier), tr Dordrecht 18-7-1821 (94) Cornelia REPPEL, geb Heerenveen "Grietenij Schoterland" 1794, dienstbaar (1821), won 's-Gravendeel (1848), ovl Dubbeldam 11-8-1875, dr van Fredrik REPPEL (ovl Dordrecht 3-6-1820/akte 306/58 jaar/geb graafschap Witgen/Wityen Steijn) en Isabella Carolina Sporre (ovl voor 1821). 
Wonende: 28:886 E Kasperspad 274 (1850-1860)
Uit het huwelijk:
a. Janna VAN PELT, geb (West-) Barendrecht 25-1-1823, dienstbaar (1848), ovl Dordrecht 17-3-1871 (aktenr 193/48 jaar/voormiddag half 10/C452 Wijngaardstraat), tr Dubbeldam 10-5-1848 (aktenr 47) Johannes Engelbertus MONTEE, geb Dordrecht 30-6-1821, timmerman, ovl Dordrecht 20-2-1878, zn van Gerrit MONTEE/MONTE (57 in 1848, timmerman) en van Maria FARENHOUT (57 in 1848). Wonende: Dordrecht:15:2360 Toornstraatje 360 boven.
Uit het huwelijk:
   1. Maria Catharina, geb Dordrecht 9-10-1851, tr Dordrecht 26-5-1870 
    2. Daniel, geb Dordrecht 13-4-1854, tr Dordrecht 14-5-1879
    3. Cornelia Monte, geb Dordrecht 10-6-1859
    4. Arie, geb Dordrecht 27-11-1861, ovl ald 8-6-1863
    5. Adriana, geb Dordrecht 1-12-1863
    6. Arie, geb Dordrecht 28-8-1866

b. Arij van Pelt, geb 's-Gravendeel 19-5-1826, volgt VI.r
c. Isabella Carolina van Pelt, geb 's-Gravendeel 18-4-1833

Generatie VI

VI.a Jan Arijszn VAN PELT, dp Dordrecht 21-9-1785, arbeider (1841), ovl Dubbeldam 28-11-1845 (aktenr 17; voormiddag 10 uren; 60 jaar), tr Dubbeldam 21-10-1812 (aktenr 9) Jacoba (Coba) GEERVLIET, geb 's-Gravendeel 20-04-1790, ovl Kralingen na 1851/voor 1854, dc van Andries GEERVLIET (ovl 23-11-1807) en Hilletje DE LEEUW (ovl 5-11-1807). 
Uit dit huwelijk:
a. levenloos geboren dochter, geb 's-Gravendeel 23-11-1812
b. Andries, geb 's-Gravendeel 6-12-1813, volgt VIIa
c. Arie, geb 1820, bouwknecht (1845), wonende Wieldrecht (1845)
d. Jan, geb Dubbeldam 22-1-1821
e. Bastiaan, geb Vlaardingen ambacht en Babberspolder 1822, volgt VIIb
f. Jan, geb Dubbeldam 3-1-1825, ovl 14-1-1825
g. Jan, geb Dubbeldam 22-1-1827, ovl ald 24-1-1827 (huisnr 171)

VI.b Jangie (Jannigje) VAN PELT, ged Dordrecht 6-11-1790, boeremeid (1814), ovl (als Jannetje) Dordrecht 17-2-1840 ( 47 jaar/ des avonds half 6/ D885 Visschstraat),
tr Dubbeldam 30-2-1814 (aktenr 15) Nicolaas VERSTEEG, ged Dordrecht 2-8-1783, smitsknegt (1814), arbeider (1839), ovl Dordrecht 13-12-1839 (aktenr 567; 58 jr; des middags 5 uur/C1667 Vriezestraat), zoon van Hendrik VERSTEEG (ovl voor 1814) en Pieternella LICHTMANS (ovl voor 1814). 
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geb Dubbeldam 19-5-1815 (datum akte)
2. Pieternella, geb Dubbeldam 10-6-1816 (datum akte), ovl Dordrecht 12-8-1833 (aktenr 520/17 jr/des morgens 2 uur/C1382 Kolfstraat) 
3. Sara, geb Dubeldam 21-12-1818 (datum akte)
, ovl Dordrecht 18-1-1822 (3 jaar/aktenr 35/voormiddag 11 uur/C1515 Kolfstraat)
4. Arie, geb Dubbeldam 30-4-1821 (datum akte)
5. Nicolaas, geb Dordrecht 16-7-1823
6. Saartje, geb Dordrecht 13-2-1826
, tr Cornelis BOUWENS, geb Dordrecht ca 1827. Wonende 1850-1860 (22:1006) D Vest 809b. Uit het huwelijk:
   a. Elizabeth, geb Dordrecht 28-4-1852
    b. Jannigje, geb Dordrecht 11-7-1854
    c. Aartje, geb Dordrecht 31-12-1856, ovl ald 17-9-1859
    d. Cornelis, geb Dordrecht 29-1-1859

7. Johannes, geb Dordrecht 8-10-1828
8. Jannigje, geb Dordrecht 2-5-1831; komt op 26-2-1840 in het Verenigd Arme Weeshuis en Nieuw Weeshuis (C885 Voorstraat), doet belijdenis op 25-3-1850 en vertrekt met een uitzet van F 25,- op 1-5-1850; vertrekt 18-1-1853 naar Numansdorp

VIc Arie Arieszn VAN PELT, geb Dubbeldam 19-11-1805, arbeider, melkboer, vrachtrijder, zn van Arij Janse van Pelt en van Saartje Hendrikze Weijdemans, tr Wieldrecht 7-11-1828 Maria/Marijgje (Mieke) SMITSHOEK, geb Wieldrecht 10-8-1800, dp 's-Gravendeel 17-8-1800, ovl Dubbeldam 12-3-1874, dr van Hendrik Smitshoek en van Lena Leendertsdr Stam; zij had een zoon bij een onbekende man (volgens "1340" dec. 1998, nr 4).
- Op 29-4-1874 vestigt JANNETJE KATOEN (geb 's-Gravendeel 18-7-1856) uit Bruinisse te Dordrecht als dienstbode.
Uit dit huwelijk, geboren te Dubbeldam:
a. Lena, geb 28-9-1829, ovl ald 26-11-1829
b. Arie, geb 14-1-1831, volgt VIIc
c. Hendrik, geb Dubbeldam 12-8-1833 (aktenr 38), des morgens 12 uren, volgt VIId
d. Klaas, geb Dubbeldam 12-8-1838, volgt VII.e
e. Adrianus, geb Dubbeldam 7-6-1841, ovl ald 22-1-1842
f. Adrianus, geb 23-6-1845, volgt VII.f

VId Pieter VAN PELT, dp 24-2-1797, tuinmansknegt (1820), tuinman (1850), won D'dam (1820), ovl na 1850, tr Dubbeldam (aktenr. 1) 28-1-1820 Marrijgje (Maria) VAN BREE, geb D'dam 1795, dr van Jan Willemse VAN BREE (ovl D'dam 25-12-1815) en van Jannigje Leenderts van Wijk (ovl D'dam 28-9-1817), grootvader vaderszijde Willem van Bree, ovl D'dam 18-5-1793, grootmoeder moederszijde Marijgje de Paauw (ovl Dordt 11-11-1813), grootvader moederszijde Leendert van Wijk (ovl D'dam 24-12-1806) en grootmoeder moederszijde Lijsje Mozes Lievaart (ovl D'dam 13-10-1817).
Uit het huwelijk:
a. Nicolaas van Pelt, geb Dubbeldam 16-7-1820, arbeider, tr Dubbeldam 17-5-1844 (aktenr 5) Willemyntje ZILVERSCHOON, geb Maasdam 25-3-1815, dienstbode (1844), wonende Dordrecht (1844), dc van Ary ZILVERSCHOON (ovl Maasdam 26-8-1816) en van Cornelia DE GRAAF (wonende Puttershoek 1844).
    1. Maria Cornelia, geb D'dam 28-8-1846, ovl ald 9-8-1847 (aktenr 43; des morgens 4 uuren, nr 50, bijna een jaar oud)
b. Jan, geb Dubbeldam 11-4-1822, arbeider, ovl ald. 8-1-1848 (aktenr 1; des avonds 8 uur, nr 15, 25 jaar en bijna 9 mnd oud), ongehuwd 
c. Jannigje, geb Dubbeldam 25-9-1824 (aktenr 34), des morgens ten half 8, won D'dam (1870). Uit een relatie:
    1. Johannes van Pelt, geb Dubbeldam 15-2-1845, zn van Jannigje van Pelt, tuinman, ovl Dordrecht 10-8-1912, tr Catharina Margaretha TAKKEN, geb Dordrecht 8-9-1844, ovl ald 26-5-1912, dr van Paulus Takken (ovl Dordt voor 1870) en van Cornelia Maria Eyndhoven (53 in 1870).
d. Jaapje, geb Dubbeldam 27-11-1826, tr Dordrecht (221) 20-11-1850  Josephus GOVERTS, geb Dordrecht 1804, kledermaker, wedn van Pieternella VAN RIETVELD (ovl Dordrecht 14-12-1849), zn van Govert GOVERTS (ovl Dordt voor 1850) en van Maria VAN KNOSSENBURG.
e. Johannes, geb Dubbeldam 8-10-1828, ovl ald. 11-10-1828
f. Maaike, geb Dubbeldam 5-9-1833, ovl Dubbeldam 17-3-1853 (ruim 19 jaar; aktenr 13; desavonds 11 uur, nr 15), ongehuwd

VIe Bastiaan VAN PELT, geb/dp Dubbeldam 19-2-1804/26-2-1804, arbeider (1828/1848/1870), wonende De Mijl (1828),  ovl Dubbeldam 23-4-1875 (aktenr 40, voormiddag half 9), tr De Mijl 21-3-1828 (aktenr 1) Lena VAN DEN BOOGAARD, dienstbaar, 21, geb De Mijl 29-12-1806, dp D'dam 4-1-1807, ovl Dubbeldam 11-9-1868 (aktenr 81- 61 jaar-  voormiddag 9- A3), dr van Hendrik Ariszoon van den Boogaard, arbeider, en Anna Hendriksdr van Leeuwen. 
Uit dit huwelijk:
a.  Anna, geb De Mijl 4-8-1828, ovl 20-9-1828
b. Jan, geb De Mijl 1-12-1829, ovl 15-2-1830
c. Annigje, geb De Mijl 7-5-1831, ovl 5-6-1833, des avonds 9 uren, nr 41
d. doodgeboren De Mijl 7-5-1831
e. Jan, geb De Mijl 2-11-1832, volgt VII.g
f. Hendrik, geb Dubbeldam 15-2-1835 (aktenr 10), des morgens 4 uren, volgt VII.h
g. Annigje, geb Dubbeldam 19-6-1837, ovl ald. 24-7-1837
h.Wouter, geb Dubbeldam 3-6-1839, volgt VII.i
i. Arij, geb Dubbeldam 6-3-1842, volgt VII.j
j. Anna, geb Dubbeldam 14-11-1844, ovl Dubbeldam 19-6-1877 (aktenr 52, namiddag 9 uur, C77), tr Dubbeldam 2-5-1867 (aktenr 6) Cornelis LUGTHART, geb Wieldrecht 19-12-1839, arbeider, ovl na 1877, zn van Gerrit Lugthart (arbeider) en van Elisabeth Stam
k. Annigje, geb Dubbeldam 23-3-1846 (aktenr 21)
l. Bastiaan, geb Dubbeldam 22-6-1847, ovl ald 6-8-1847 (aktenr 42; voormiddag half 1, nr 59, ruim 2 mnd oud) 
m. Bastiaan, geb Dubbeldam 30-7-1849, ovl Dubbeldam 6-12-1863 (101) 14 jaar, voormiddag 8, A3
n. Leendert, geb D'dam 23-9-1852 (60) voormiddag 9 uur, arbeider (1878), volgt VII.k

VI.f Leijntje VAN PELT, ged 30-11-1794, ovl Dordrecht 1-2-1840 of 42? (aktenr 81/46 jaar/ namiddag 2 uren/E381 Geldeloozepad),
tr Dubbeldam 18-12-1823 (aktenr 10) Hendrik NIEUWENDORP, ged Dordrecht 7-4-1802, tuinmansknegt (1823), tuinman, ovl Iowa, USA 25-11-1870 (Likely small knoll on his farm in Sec. 12, Twp. 76N, Range 18W, Marion Co.), zoon van Christiaan Nieuwendorp (ovl Dordt 1-9-1820) en Jenneke de Meer (wonende Schelluinen in 1844); hij tr (2) Dordrecht 1-5-1844 (aktenr 46) Ida BIKKELE(E), geb Dordrecht 1804, dienstbode (1844), ovl Graceland Cemetery/Pella/Iowa 26-1-1880, dochter van Jilles BIKKELE(E) en Geertruij HOEZO. Vestigen zich in Amerika: 1847 in Iowa (Marion County)(the Good Ship Nagasaki which left Rotterdam 11 April 1847).
Bron: http://www.rootsweb.com/~iamarion/opp_nz.html 
Uit het huwelijk:
1. Jannetje Nieuwendorp, geb Dubbeldam 4-6-1824, ovl 24-12-1886 in Pella, tr Marion Co. 20 Nov.1848 Jacobus VERHEY
2. Pieterje Nieuwendorp, geb Dubbeldam 21-2-1826, ovl 11 March 1906 in Pella, tr Marion Co. 21 Oct 1848 to Adreanus VEENMAN
3. Christiaan Nieuwendorp, geb Dubbeldam 20-12-1827, ovl 17 Feb. 1904 Orange City, Iowa, married Marion Co. 11 May 1854 to Neeltje Vander Meer
4. Jacobus Nieuwendorp, geb Dordrecht 16 Feb 1834, ovl 22 Feb 1922 Middleburg, Iowa, married 1) Marion Co. 14 Nov 1856 Geertruida Doedyns; 2) Marion Co 22 Feb. 1879 Folina (Volkje) Siemens
5. Hendrik Nieuwendorp, geb Dordrecht 5-11-1836, ovl 5 May 1871 Pella, married Marion Co. 19 Feb. 1861 to Adriana Rouwert

Uit het huwelijk van Hendrik Nieuwendorp met Ida Bikkele(e):
1. Geertrudia Nieuwendorp, geb Dordrecht 11-9-1845, ovl 18 July 1904 rural Peoria in Mahaska Co., married Marion Co. 2 March 1872 to Jan Vos. 

VI.g Jan Jacob Janszn VAN PELT, dp D'dam 10-1-1796, bouwman, arbeider, zn van Jacob Janszn VAN PELT (bouwman) en Pietertje Cornelisdogter MOLENDIJK (particuliere), won D'dam, ovl Dubbeldam 24-7-1851 (aktenr 20; desmorgens 5 uur; nr 98; 55 jaar), tr Dubbeldam 2-4-1818 (nr 1) Jannigje IN 'T VELD Dirk Arijszndr, geb D'dam 28-9-1792, dr van Dirk Arijszn IN 'T VELD (bouwman) en van Maria Cornelisdogter MOLENDIJK (particuliere), ovl na 1851.
Uit het huwelijk:
a. Dirk, geb Dubbeldam 9-11-1819, ovl Dubbbeldam 3-12-1819
b. Pietertje, geb Dubbeldam 15-8-1818, ovl Dubbeldam 21-2-1877 (aktenr 8/58 jaar), tr Dubbeldam 3-10-1844 (aktenr 8) Jacob MEULWIJK, geb Dubbeldam 30-4-1815, arbeider, ovl na 1877, zn van Gerrit MEULWIJK (arbeider) en van Adriaantje DE JONG
c. Maria, geb Dubbeldam 4-2-1821, tr Dubbeldam 11-5-1849 (aktenr 6) Arie VOORDENDAG, geb Emmichoven en Waardhuizen 13-11-1812, arbeider, won Strijen (1849), zn van Carel Voordendag (arbeider) en van Johanna VAN WIJK (won te Strijen)
d. Maaijke, geb Dubbeldam 24-6-1822
e. Cornelia, geb Dubbeldam 22-5-1825, ovl Dubbeldam 23-5-1897 (aktenr 43), tr Dubbeldam 24-2-1853 (aktenr 1) Jacob IN 'T VELD, geb Dubbeldam 10-9-1825, arbeider, ovl Dubbeldam 25-4-1909 (aktenr 19; 83 jaar; A293), zn van Arij IN 'T VELD (arbeider) en van Pleuntje VAN DER WEIJDE
f. Lijntje, geb Dubbeldam 24-7-1827

VI.h  Bastiaan Hendrik VAN PELT, geb Dordrecht 8-12-1819, smid (1845 + 1850-1860), vestigt zich vanuit Amsterdam te Dordrecht op 10-1-1878, ovl Dordrecht 16-8-1906/86 jaar (aktenr 484/voormiddag 7 uur/21 Bagijnhof),
tr Amsterdam 3-12-1845 (reg/fol 6/35v) Johanna TAK, geb Amsterdam 3-6-1824 (6/48v), dc van Johannes TAK (Kleine Wittenburgerstraat 84 in 1824/scheepstimmerman in 1824/zonder beroep in 1845) en van Heintje DE KONING (overleden voor 1845), ovl te Amsterdam op 17-5-1867 op 42-jarige leeftijd (3/133).
Uit het huwelijk:
a. Bastiaan Hendrik VAN PELT, geb Amsterdam 3-7-1846
b. Christina, geb. Amsterdam 16-2-1848 (1/162)
c. Bastiaan Hendrik, geb.
Amsterdam 27-12-1849 (7/136v)
d. Johannes, geb
Amsterdam 30-12-1851 (8/89v)
e. Hendrika van PELT, geb Amsterdam 14-1-1853, tr Rotterdam 4-9-1878 Cornelis Hendrik BRESSER, geb Dordrecht 6-1-1850, borstelmaker, zoon van Cornelis Hendrik BRESSER en Teuntje van ROOIJEN.
f. Pieternella, geb Amsterdam 28-1-1855 (1/116v)
g. Johanna Adriana, geb Amsterdam 23-5-1857 (3/168v)
h. Bastiaan Hendrik, geb Amsterdam 3-2-1860 (1/135)

i. Maria VAN PELT, geb Amsterdam 10-2-1861; woont bij het echtpaar (als nicht): Gerrit VAN DER HIDDE (geb Maassluis 6-12-1799, ovl Dordrecht 20-5-1869) en van Johanna Pieternella VAN SON (geb Dordrecht 22-10-1804)(bevolk. reg. 1860-1890 te Dordrecht); tr Dordrecht 21-5-1885 (aktenr 107) Willem VAN MAANEN, geb Dordrecht 31-7-1864, reiziger, zn van Willem VAN MAANEN en Pieternella BAK.  
j. Wilhelmina, geb. Amsterdam 23-3-1863 (2/173)
k. Adriana, geb Amsterdam 28-10-1864 (7/3)

l. Bastiaan Antonie VAN PELT, geb Amsterdam 28-10-
1866, vestigt zich vanuit Amsterdam te Dordrecht op 10-1-1878, schipper/schippersknecht, wonende Dordrecht (1890-1917), ovl Stad aan het Haringvliet 11-1-1893, tr Maria Martina DE WACHTERT, geb Stad aan het Haringvliet 18-1-1872. 
Het gezin woont te Dordrecht (bevolk. reg. 1890-1917). 
Uit het huwelijk:
   1. Bastiaan Hendrik, geb Stad aan het Haringvliet 14-8-1902, ovl ald 11-11-1902
    2. 
    3. 


VI.i Pieternella Johanna VAN PELT, geb Dordrecht 24-5-1824, wonende Amsterdam (1849), ovl Dordrecht 28-1-1859 (aktenr 67/voormiddag 8 uur/A373 Varkenmarkt),
tr (1) verm Amsterdam ca 1846 Hermanus HAKKERT, geb Amsterdam 1819, smitsknecht, wonende Amsterdam (1849), ovl Dordrecht 9-10-1849 (30 jaar), zn van Cornelis HAKKERT en van Harmietje VAN DER KLASHORST, tr (2) Dordrecht 27-10-1858 (aktenr 136) Dirk VAN LOON, geb Dordrecht 28-9-1835, varendsgezel, zeeman, zn van Matthijs van Loon (47 in 1859) en Adriana Louwmans (50 in 1859).
Uit het eerste huwelijk:
a. Cornelis Bastiaan Hendrik HAKKERT, geb Amsterdam 1847, wonende Dordrecht (1850-1860), vertrekt op 28-2-1859 naar Schiedam
b. Antonie HAKKERT, geb Dordrecht 7-1-1850 (aktenr 12/voormiddag 5 uur/A370 Varkemarkt/get: Gerrit van der Hidde, 52 en Cornelis de Vogel, 49 zeeman), ovl 1857
Uit een relatie:
c. Marinus Johannes Gerardus VAN PELT, geb Dordrecht 13-4-1852, voormiddag 2 uur, B233 Tolbrugstraat; woont bij het echtpaar (als een neef) Gerrit VAN DER HIDDE (geb Maassluis 6-12-1799, ovl Dordrecht 20-5-1869) en van Johanna Pieternella VAN SON (geb Dordrecht 22-10-1804)(bevolk. reg. 1860-1890 te Dordrecht);

VI.j Johanna Adriana VAN PELT, geb Dordrecht 2-4-1835, dr van (Hendrik) Bastiaan van Pelt (ovl Dordrecht 17-9-1851) en van Hendrika Boshoven (59 in 1859), tr Dordrecht 7-9-1859 (129) Dirk VAN LOON, geb Dordrecht 28-9-1835, varendsgezel, zeeman, wedn van Pieternella Johanna VAN PELT, zn van Matthijs van Loon (47 in 1859) en Adriana Louwmans (50 in 1859).
Uit het huwelijk:
a. Matthijs, geb Dordrecht 10-9-1859, tr 9-4-1860
b. Hendrika, geb Dordrecht 9-1-1860, ovl Dordrecht 27-4-1860
c. Dirk, geb Dordrecht 26-12-1860, ovl Dordrecht 28-8-1862
d. Hendrika Alida, geb Dordrecht 13-9-1864
e. Dirk, geb Dordrecht 18-8-1866
f. Hendrik Bastiaan, geb Dordrecht 3-2-1869
g. Willem, geb Dordrecht 20-2-1863
h. Anthonie, geb Dordrecht 18-4-1871, ovl Dordrecht 20-1-1873
i. Dirk Adrianus, geb Dordrecht 9-2-1873
j. Adrianus, geb Dordrecht 13-10-1874, ovl Dordrecht 12-2-1875
k. Adriana Johanna, geb Dordrecht 13-7-1876 

VI.k Hendrik VAN PELT, geb Dordrecht 2-4-1841, timmerman, ovl Dordrecht 8-6-1892 (aktenr 467/52 jaar/namiddag 2 uur/Kromhout 160), tr Dordrecht 3-8-1864 (137) Pietertje/Pieternella STUURMAN, geb Dordrecht 19-10-1840, dr van Cornelis STUURMAN en Maria VOORDENDAG. 

Cornelis STUURMAN, geb Willemsdorp 24-10-1814, voerman, ovl Dordrecht 27-5-1865, tr Maria VOORDENDAG, geb Werkendam 6-6-1815, ovl Dordrecht 20-6-1862
a. Pieternella, geb Dordrecht 19-10-1840
b. Johanna, geb Dordrecht 25-1-1842
c. Dingena, geb Dordrecht 7-10-1843
d. Gerrit, geb Dordrecht 24-5-1834, vertrekt 19-8-1862 naar Oost-Indie

Uit het huwelijk:
a. Maria Cornelia, geb Dordrecht 1866, tr Dordrecht 2-5-1889 (aktenr 69) Cornelis BOUMAN, geb Dordrecht 7-2-1862, blokmaker, zn van Adrianus Arie BOUMAN (blokmaker) en van Anna Adriana VAN BEEK. Uit het huwellijk:
    1. Anna Adriana, geb Dordrecht 18-4-1890
    2. Hendrik, geb Dordrecht 27-11-1891
    3. Pieternella, geb Dordrecht 14-1-1894

b. Dirkje, geb Dordrecht 13-9-1867, onderwijzeres (1900), tr Dordrecht 21-6-1900 (aktenr 123) Johannes Adrianus BOUMAN, geb Dordrecht 17-6-1866, loodgieter, zn van Johannes Adrianus BOUMAN (blikslager) en van Francina PIERA
c. Andries, geb Dordrecht 24-12-1869, volgt VII.l

VI.l Johannes VAN PELT, geb Dordrecht 10-6-1842, loodgieter, zn van Andries van Pelt en van Dirkje Kolsters, ovl Dordrecht 10-1-1907, tr Dordrecht 4-12-1867 (nr 240) Hendrika SMIDT, geb Dordrecht 16-7-1845, ovl Dordrecht 18-5-1917, dr van Joseph SMIDT (46 in 1867, schilder) en van Magdalena Cornelia HARTMAN (45 in 1868). 
Uit dit huwelijk:
a. Dirkje, geb Dordrecht 8-9-1868, dienstbode (1895), tr Dordrecht 19-12-1895 (aktenr 240) Jacob RIETVELD, geb Dordrecht 1869, meubelmaker, zn van Jacob RIETVELD (winkelknecht) en van Adriana VAN LEEN
b. Magdalena Cornelia, geb Dordrecht 18-12-1870, tr Dordrecht 10-5-1900 (aktenr 79) Jan Frederik BRANTENAAR, geb Dordrecht 1877, meubelmaker, wonende Amsterdam (1900), zn van Leendert Johannes BRANTENAAR (ovl voor 1900) en van Josina Christina WALGERS.
c. Andries van Pelt, geb Dordrecht 13-1-1873, volgt VII.m
d. Joseph van Pelt, geb Dordrecht 31-12-1876, volgt VII.n
e. Pieternella, geb Dordrecht 31-12-1879, tr Dordrecht 23-7-1903 (aktenr 159) Maarten Hendrik BERKHOUT, geb Ooltgensplaat 1880, broodbakker, zn van Joachim Jozeph BERKHOUT (broodbakker, won Ooltgensplaat 1903) en van Katharina GRENEN (ovl voor 1903)
f. Hendrika, geb Dordrecht 22-6-1888, tr Dordrecht 6-3-1913 (aktenr 56) Herman Willem PONTE, geb Dordrecht 19-10-1887, kleermaker, zn van Frans Jacobus PONTE (pakhuisknecht) en Adriana der VIJN (?).
    1. 

VI.m Bastianus Johannes VAN PELT, geb Dordrecht 1-3-1847, timmermansknecht, timmerman, ovl Dordrecht 22-11-1899, tr Dordrecht 28-6-1871 (no 101) Elsje DE JONG, geb Dordrecht 1847, ovl Dordrecht 2-7-1898, dr van Nicolaas de Jong (goudsmid, 44 in 1871) en van Johanna van Lelieveld.
Uit dit huwelijk:
a. Johanna, geb Dordrecht 11-5-1872, ovl Dordrecht 2-9-1893
b. Andries, geb Dordrecht 15-11-1874 (853), voormiddag 3 uur, C718c Marienbornstraat, volgt VII.o
c. Nicolaas, geb Dordrecht 1877, ovl ald 25-1-1879 (aktenr 81), 21 mnd
d. Bastiaan Johannes, geb Dordrecht 21-10-1881, volgt VII.p
e. Leendert, geb Dordrecht, ovl ald 9-7-1886 (aktenr 415/voormiddag 9 uur, Matenaaspad 97), 2 mnd
f. Dirkje, geb Dordrecht 22-3-1888, ovl Dordrecht 16-1-1906

VI.n Dirk VAN PELT, geb Dordrecht 28-10-1852, zaakwaarnemer (1910), ovl ald. 7-6-1928, tr Dordrecht 2-12-1874 (aktenr 22) Antonetta Pieternella MöLS, geb Dordrecht 26-12-1852, vertrekt naar Hilligersberg 14-10-1940 (Robert Owenstr 1), dc van Barend MöLS (ovl Dordrecht voor 1874) en van Rosalia STEVENS (56 in 1874).
Uit dit huwelijk:
a. Andries Barend, geb Dordrecht 14-3-1875, volgt VII.q
b. Rosalie, geb Dordrecht 24-12-1876, tr Dordrecht 28-9-1905 (aktenr 230) Johannes ZOEK, geb Dordrecht 28-11-1875, sergeant bij 't korps Pontonniers, zn van Johannes Zoek (ovl voor 1905) en van Cornelia Helmes. Uit het huwelijk:
    1. 
    2. Antonius Cornelis, geb Dordrecht 13-2-1883, letterzetter
    3. 

c. Dirkje, geb Dordrecht 17-1-1879, tr Dordrecht 7-9-1911 (aktenr 270) Bastiaan Casper POMPE, geb Dordrecht 1883, machinebankwerker, wonende Rotterdam (1911), zn van Petrus Johannes Pompe (machinist, won Rotterdam 1911) en van Elizabeth Katharina Maria Pelgrim (wonende Rotterdam 1911). Uit het huwelijk:
    1.  

I Johannes Anthonius POMPE, geb Culemborg 4-6-1816, koetsier (1882), wonende Culemborg (1882), ovl na 1882, tr Josina VAN DEN HOED, geb Gouda 1-1-1821, ovl Culemborg 14-7-1872.
Uit het huwelijk:
1. Petrus Johannes POMPE, geb Culemborg 20-11-1860, volgt II

II Petrus Johannes POMPE, geb Culemborg 20-11-1860, schipper (1860-1890), machinist, stoker, stuurman, won Rotterdam 1911, tr Dordrecht 9-8-1882 (aktenr 128) Elizabeth Katharina Maria PELGRIM, geb Nieuwerkerk a/d IJssel 16-11-1863, wonende Rotterdam 1911, dc van Bastiaan Casper PELGRIM (geb Zwijndrecht 27-4-1830, koopman, ovl Dordrecht 6-12-1891/aktenr 717, zn van Hendrik Willem Leendert PELGRIM en van Maria BIJKERK) en van Maria CARLIER (ovl na 1882/voor 1891). Wonende: Dordrecht (1860-1890). Pieternella Maria PELGRIM (geb Kralingen 13-21-1859, tr DE MAN/3 kinderen te Dordrecht).
Het gezin vertrekt op 3-10-1907 naar Rotterdam.
Uit het huwelijk:
1. Johannes Anthonie, geb Dordrecht 1881, ovl Dordrecht 12-11-1881/3 mnd/voormiddag 8 uur, E197 Hellingen (aktenr 721)
2. Bastiaan Casper, geb Dordrecht 25-9-1882, volgt III
3. Johannes Anthonie, geb Dordrecht 18-7-1884, ovl Dordrecht 20-12-1896
4. Maria, geb Dordrecht 11-11-1888, ovl Dordrecht 23-6-1893
5. Lambertus Johannes, geb Dordrecht 22-5-1891
6. Maria, geb Dordrecht 22-6-1894
7. Jozina, geb Dordrecht 27-9-1896, ovl ald 7-3-1898
8. Johannes Antonius, geb Dordrecht 3-1-1900
9. Josina, geb Dordrecht 4-6-1901

III Bastiaan Casper POMPE, geb Dordrecht 25-9-1882, draaier (1890-1917), machinebankwerker, wonende Rotterdam (1911), tr Dordrecht 7-9-1911 (aktenr 270), tr Dordrecht 7-9-1911 (aktenr 270) Dirkje VAN PELT, geb Dordrecht 17-1-1879. Het gezin vestigt zich vanuit Rotterdam te Dordrecht op 5-11-1912, vertrekt op 30-3-1916 naar Hilligersberg.
Uit het huwelijk:
1. Petrus Johannes POMPE, geb Rotterdam 17-7-1912
***
- Lambertus Johannes POMPE, ovl voor 1905, tr Cornelia HAZENBROEK, geb Culemborg 30-1-1857. Cornelia vestigt zicht te Dordrecht met haar kinderen op 14-8-1905 vanuit Culemborg, en vertrekt weer op 18-7-1907.
UIt het huwelijk:
1. Albertus, geb Culemborg 18-8-1883, sigarenmaker
2. Catharina Johanna, geb Culemborg 20-10-1890
3. Johannes Antonius, geb Culemborg 13-7-1894
- Hendrik Willem Leendert POMPE, geb Dordrecht 14-8-1886, arbeider, tr Lena Johanna RIDDERHOF, geb Dordrecht 24-4-1886. Het gezin vestigt zich te Dordrecht vanuit Rotterdam op 15-11-1911, vertrekt op 29-6-1914 naar Hilligersberg.
1. Petrus jOhannes, geb Dordrecht 15-6-1912
2. Hillegonda, geb Dordrecht 3-7-1913

d. Frederika Wilhelmina, geb Dordrecht 16-3-1881, tr Dordrecht 24-8-1905 (aktenr 193) Gerardus Arie VAN SPRANG, geb Dordrecht 1883, kantoorbediende, zn van Gerardus Gijsbertus van Sprang (pakknecht) en van Pietertje Stolk
e.Willem Frederik van Pelt, geb Dordrecht 13-2-1883, letterzetter, ovl Dordrecht ca 1944, tr Dordrecht 13-1-1910 (19) Cornelia van OOSTROM, geb Dordrecht 2-1-1884, ovl Dordrecht
4-1-1962, dc van Pieter Johannes van Oostrom (schipper) en van Jannigje Hansum.
    1. 
    2. 

VI.o Wouter VAN PELT, ged 21-2-1796, winkelier, ovl Klaaswaal 10-2-1845, tr (1) Strijen 22-5-1819 Adriaantje BIJL, ged. Klaaswaal 14-2-1790, ovl 24-3-1835, dr van Leendert BIJL en Jaapje LUIENDIJK, tr (2) Klaaswaal 27-5-1838 Cornelia TEEUWEN, wed Izaak Kruithof  (ovl 20-3-1833 Klaaswaal), dr van Bastiaan TEEUWEN en Kornelia VAN WIEL.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna, geb. Strijen 16-6-1819, ovl ald 15-3-1820
2. Anna, geb 's-Gravendeel 16-8-1820
3. Jan, geb. 's-Gravendeel 4-11-1820, ovl 4-3-1828 te Numansdorp
4. Leendert, geb 's-Gravendeel 19-9-1821, schoenmaker, tr Barendrecht 30-4-1847 Aagje MOERKERKE
5. Jaapje, ged Numansdorp 9-2-1826
6. Bastiaan Jan, geb. 23-2-1828 te Numansdorp, ovl ald 4-4-1828
7. Neeltje, geb. 23-2-1828 te Numansdorp
8.
Jan, geb Numansdorp 27-4-1830, volgt VII..r
9. Bastiaan, geb Numansdorp 7-7-1831, ovl ald 26-7-1831
Uit het tweede huwelijk:
1. Cornelis, geb Klaaswaal 14-12-1838

VI.p Jan VAN PELT, geb/ged Dubbeldam 2/7-3-1802, tr Numansdorp 4-5-1828 Bastiaantje LANGEWEG, ged Numansdorp 17-3-1799, dc van Aart Jobs LANGEWEG en Zoetje Bastiaans GROENEWEG.
Uit het huwelijk:
1. 
Jan, geb. Numansdorp 30-1-1828, ovl ald 11-3-1829
2. Jan, geb Numansdorp 21-1-1830, ovl ald 11-2-1830
3. Aart, geb Numansdorp 4-7-1831, ovl ald 20-7-1836
4. Anna, geb Numansdorp 28-3-1833, ovl ald 9-6-1833
5. Jan, geb Numansdorp 25-4-1834, ovl ald 2-2-1835
6. Jan, geb Numansdorp 24-9-1835
7. levenloze zoon 2-11-1837 Numansdorp

VI.q Cornelis Jacob Janszn VAN PELT, dp Dubbeldam 23-2-1800, vlasboer (1843), arbeider (1850-1860), ovl Dubbeldam 4-2-1871 (nr 20), 70 jaar, namiddag 9 uur, A157, tr Dubbeldam 6-11-1825 (aktenr 11) Luiksje VAN DER LINDEN Dirksdr, dp D'dam 20-10-1806, ovl D'dam (85) 29-10-1876, 70 jaar, B69, dr van Dirk van der Linden (ovl D'dam 1-3-1819) en Saartje Molendijk (ovl D'dam na 1825). Wonende: 30:134 Visschersdijk 103 (1850-1860).
Uit het huwelijk:
a. Jacob, geb Dordrecht 18-7-1826, ovl ald 30-11-1826
b. Jacob, geb Dordrecht 26-7-1827, arbeider, ovl Dordrecht 2-6-1851 (aktenr 343/ 23 jaar oud/MW 103 aan 't Vissertje), ongehuwd
c. Sara (Saartje), geb Dubbeldam 6-11-1828, tr Dordrecht 22-1-1851 (aktenr 6) Jan DE WAARD, geb Zwijndrecht 8-8-1815, arbeider, wedn van Adriana DE BRUYN (ovl D'dam 23-5-1845), zn van Arie Janszoon DE WAARD (warmoesier) en van Aagje KRANENBURG. Wonende: 28:859 E Zandeweg 605. Uit het huwelijk:
    1. Arie de Waard, geb Dordrecht 1-3-1857, ovl ald 17-3-1857
d. Pietertje, geb Dubbeldam 7-12-1829, ovl ald. 2-9-1830
e. Pieternella/Pietertje (Pietje), geb D'dam 18-3-1831, ovl Dubbeldam 26-7-1894 (aktenr 62), tr Dubbeldam 18-10-1877 (25) Arie IN 'T VELD, geb D'dam 3-11-1826, zn van Jan IN 'T VELD en Aagje DE BRUIJN ( beiden ovl voor 1877), wedn van Lena DE VOGEL (ovl D'dam 7-5-1872)
    1. Leendert, geb Dubbeldam 3-4-1864, arbeider
f. Maaike, geb Dubbeldam 4-3-1833, tr Dubbeldam 3-10-1867 (aktenr 16) Teunis DONKER, geb Papendrecht 14-8-1828, arbeider, wonende Barendrecht (1867), zn van Aart DONKER (wonende Papendrecht 1867) en van Sya DUBBELDAM (ovl Papendrecht), wedn van Petronella DE BRUYN (ovl Barendrecht 7-2-1866)
g. Adriaantje, geb Dubbeldam 4-3-1833, arbeidster, tr Dubbeldam 16-2-1865 (aktenr 3) Bastiaan MOLENDIJK, geb Dubbeldam 9-5-1823, arbeider, zn van Dirk MOLENDIJK en Anna BARENDRECHT
h. Lijsje, geb Dubbeldam  6-9-1834, ovl ald. 13-10-1834
i. Dirk, geb Dubbeldam 16-10-1835
j. Lijntje, geb Dubbeldam 6-12-1836, ovl Dubbeldam 19-1-1873 (aktenr 9), ongehuwd
k. Cornelis, geb Dubbeldam 8-4-1838, ovl Dubbeldam 4-11-1876 (aktenr 87), 38 jaar, ongehuwd, arbeider, voormiddag 5 uur, B69   
m. Aart, geb Dubbeldam 29-8-1831, arbeider (1876), tr D'dam 27-12-1877 Willemina KLOOTWIJK, geb Wieldrecht 29-7-1841, won D'dam, dc van Leendert KLOOTWIJK (ovl) en Maria  Adriaansdr DE VISSER (won D'dam 1877), ovl Dubbeldam 22-12-1915.
l. Jan, geb Dubbeldam 4-11-1840, ovl Dordrecht 5-6-1851 (aktenr 358/10 jaren oud)
m. Adrianus, geb Dubbeldam 9-3-1842, ovl ald. 9-4-1842
n. Adrianus, geb Dubbeldam 19-6-1843 (aktenr 33; 'smorgens 8 uur nr 73)
o. Lijsje van Pelt, geb D'dam 25-12-1846, zonder beroep, won D'dam (1873), ovl Dubbeldam 3-7-1903, tr Dubbeldam 15-5-1873 (nr 13) Jan SNIJDERS, geb Heinenoord 5-6-1846, arbeider, schaapherder (1903-1925), ovl Dubbeldam 31-12-1903, zn van Kaatje SNIJDERS, won Heinenoord (1873). Uit het huwelijk:
    1. Cornelis, geb Dubbeldam 4-3-1877, dekknecht, 28-5-1904 naar Dordrecht
    2. Janna, geb Dubbeldam 8-8-1887, 26-3-1903 naar Dordrecht
    3. Josina, geb Dubbeldam 8-8-1887, 18-6-1904 naar Poortugaal
p. Adrianus, geb Dubbeldam 20-3-1848, ovl Dordrecht 29-5-1849 (aktenr 422/14 mnd oud/voormiddag 3 uur/MW98 op 't Vissertje) 
q. Luiksje, geb Dubbeldam 13-2-1850, ovl Dordrecht 14-12-1850 (aktenr 573/10 mnd oud/voormiddag 8 uur/MW 103 aan 't Vissertje)

VI.r Arij VAN PELT, geb 's-Gravendeel 9-5-1826, timmerman, zn van Arie VAN PELT en van Cornelia REPPEL, tr (1) (verm Krimpen a/d Lek) 30-7-1853 Adriana VERSCHOOR, geb Krimpen a/d Lek 24-1-1827, ovl Dubbeldam 13-11-1872 (101/45 jaar/namiddag 6 uur/B31), dr van Cornelis VERSCHOOR (ovl Krimpen a/d Lek voor 1872) en Petronella DONKER (ovl na 1872), tr (2) D'dam (nr 19) 16-10-1873 Cornelia TEEUWEN, geb Dubbeldam 15-10-1847, ovl Dubbeldam 8-5-1878, 30 jaar (66, namiddag half 11, B31), dr van Jan TEEUWEN (ovl D'dam 8-11-1854) en Barbera VAN GENT, tr (3) Dubbeldam 6-9-1882 (aktenr 27) Pietertje KLEINDORST, geb Dubbeldam 15-2-1834, ovl Dubbeldam 11-7-1913 (aktenr 23; voormiddag half 12; A156; 79 jaar), dc van Simon KLEINDORST (ovl D'dam voor 1882) en van Barbera VAN GENT (ovl D'dam voor 1882). 
Inwonend Arie VAN PELT, geb Dordrecht 21-8-1792, ovl Dubbeldam 10-12-1879, tr Cornelia REPPEL, geb Heerenveen 11-3-1796, ovl Dubbeldam 10-8-1875.
Uit het eerste huwelijk, geboren Dubbeldam:
a. Arie, geb 22-10-1853, timmerman
b. Maaike, geb 24-4-1859 (aktenr 51/morgens 11 uur/A183), tr Dubbeldam 31-5-1882 (aktenr 19) Jacob Adrianus VAN HUIKSLOOT, geb Poortugaal 29-1-1858, zn van Jan VAN HUIKSLOOT (schilder, wonende Dordt) en van Trijntje BAKKER (wonende Dordt) 
c. Cornelis, geb 30-4-1861, timmerman, volgt VII.s
d. Cornelia, geb 21-8-1862
e. Gerrit Frederik, geb 2-5-1864, timmerman, ovl Dubbeldam 9-5-1919
f. Jan, geb 14-9-1865, machinist, op 30-9-1890 van Dubbeldam naar Nieuwediep
g. Hymen, geb Dubbeldam 7-3-1867 (aktenr 37/namiddag half 10, A209), ovl D'dam 1-6-1867 (58) 2 1/2 mnd, voormiddag half 10 A209a
h. Petronella, geb 31-10-1872, ovl D'dam (112) 14-12-1872, namiddag 2, B32 , 6 wkn oud 
i. Adriana, geb 31-10-1872, ovl D'dam (113) 15-12-1872 voormiddag 3 uur, B31, 6 wken oud

Uit het tweede huwelijk, geboren te Dubbeldam:
j. Johannes, geb 15-1-1874 (aktenr 11), voormiddag half 12, B31, volgt VII.t
k. Isabella Carolina, geb 4-7-1875, tr Dordrecht 28-8-1930 (aktenr 393) Izaak HAARTSEN, geb Oostburg 30-3-1880, huisschilder, wedn van Johanna VAN DE VEN (geb Dordrecht 12-12-1881, ovl Dordrecht 4-5-1929), schilder, zn van Izaak Johannes HAARTSEN (wonende Santpoort 1930) en van Jannetje KARELS (wonende Santpoort 1930). 
Uit het eerste huwelijk van Izaak HAARTSEN:
   1. 
    2. 
    3. 
    4. 

l. Adrianus, geb 25-9-1876, schilder, vertrekt op 28-9-1898 naar Harderwijk
m. Elisabeth, geb 3-5-1878, op 7-11-1892 naar Zwijndrecht

Generatie VII

VIIa Bastiaan VAN PELT, geb Vlaardingen ambacht en Babberspolder 25-1-1822, oliemolenaar, olieslager, won De Mijl (1851), ovl Dordrecht 5-3-1893, tr De Mijl 3-5-1851 Neeltje HARREMANSE, geb de Mijl 7-7-1827, dr van Arie HARREMANSE (oliemolenaar) en Anna MOSSELMAN.

VIIb Andries VAN PELT, geb 's-Gravendeel 6-12-1813, arbeider, ovl Dordrecht 16-10-1854 (39 jaar, aktenr 599/voormiddag 6 uur/D885 Vischstraat), tr Dubbeldam 12-2-1841 (aktenr 5) J(oh)anna MIJWAARD, geb Dordrecht 28-2-1819, dr van Jannigje MIJWAARD (weduwe van Korstiaan Timmermans). Wonende: Dordrecht 26:378 E Kasperspad 291a (1850-60).
Uit het huwelijk:
a. Jacoba van Pelt, geb Dubbeldam 5-6-1841
b. levenloos geboren De Mijl 12-3-1846, des namiddag 2 uren, nr 49 (aktenr 6)
c. Jannigje van Pelt, geb Dubbeldam 16-4-1849
d. Arigje, geb Dubbeldam 2-3-1854 (aktenr 19/namiddag 6 uur), ovl Dordrecht 10-5-1854 (2 mnd, aktenr 311/voormiddag half 5/E291 Casperspad)

VIIc Arie van Pelt, geb Dubbeldam 14-1-1831, arbeider, zn van Arie van Pelt en van Maria Smitshoek, ovl Dubbeldam 29-8-1894 (aktenr 74), tr Dubbeldam 27-4-1860 (aktenr 6)  Maria SCHOUTEN, geb Dubbeldam 7-5-1835, ovl Dubbeldam 23-2-1912 (aktenr 13; voormiddag 10 uur; A193; 76 jaar), dc van Jacob SCHOUTEN en van Lijntje MOLENDIJK (ovl Dubbeldam 25-5-1850). Inwonend broeder Jacob Schouten, geb Dubbeldam 8-3-1848, ovl ald 13-12-1903. 
Uit dit huwelijk, geboren te Dubbeldam:
a. Jacob, geb 13-2-1861, vrachtrijder, tr  Dubbeldam 18-4-1912 (nr 8) Willemina van der Giessen, dienstbode, geb D'dam 5-2-1886, dr van Balthazar van der Giessen, schilder en van Adriana de Bondt, beide won alhier. Uit het huwelijk: 
   
1. 
    2. 
    3. 
    4. 
    5. 
    6. 

b. Maria, geb 5-11-1862, ovl Dubbeldam 15-6-1949, tr Dubbeldam 26-5-1897 Teunis HERWEIJER, geb Strijen 1867, landbouwer, zn van Jan HERWEIJER (ovl voor 1897) en van Annigje KLUIFHOOFD (ovl voor 1897)
c. levenloos (zoon) D'dam 10-11-1864 (107) namiddag 8, A57
d. Lijntje, geb Dubbeldam 1867, ovl 30-9-1867 (101) 2 mnd, voormiddag 8, A156
e. Arie, geb Dubbeldam 1-9-1873, melkboer, tr Goudswaard 3-5-1900 Jacoba SCHELLING, geb Goudswaard 14-3-1875. Vertrekken op 10-1-1916 naar Rotterdam, Rembrandtsstraat 68.
Uit het huwelijk:
   1. 
   
2. levenloos, geb Dubbeldam 12-10-1906 (aktenr 44; namiddag half 12 D4)
    3. 
    4. Pieter Jacob, geb Dubbeldam 29-11-1909, ovl ald 4-5-1910 (aktenr 14; 5 mnd; voormiddag 1 uur; A190)
   
5. 

VIId Hendrik VAN PELT, geb Dubbeldam 12-8-1833, vrachtrijder, voerman (1868), ovl na 1899, zn van Arie VAN PELT en van Maria SMITSHOEK, tr Dubbeldam 16-11-1865 (aktenr 26) Luiksje 'T HOOFT, geb Dubbeldam 25-1-1841, ovl Dubbeldam  29-11-1876, voormiddag half 1 B90, 35 jaar, dr van Dirk 'T HOOFT (ovl Helvoirt 15-9-1862) en van Jannigje KOOIMAN. 
Uit dit huwelijk, geboren te Dubbeldam:
1. Maria, geb 18-6-1866, tr Dubbeldam 30-4-1891 (aktnr 9) Willem DE BRUIN, geb Dordrecht 1866, arbeider, zn van Pieter DE BRUIN (arbeider) en van Jannigje BOOI.
2. Dirk, geb 21-7-1868, volgt VIII.a
3. Jannigje, geb 8-7-1871, dienstbode, tr Dubbeldam (11) 4-5-1899 Cornelis KLEIJNENDORST, arbeider, wonende Dubbeldam, geb D'dam 1874, zn van Cornelis Kleijnendorst (arbeider/won D'dam) en van Elisabeth LUGTHART (ovl voor 1899).
Inwonende: schoonvader Hendrik van Pelt, geb Dordrecht 12-8-1833, wedn.
Wonende: 1890-1917 te Dordrecht.
Kinderen:
    a. Cornelis Hendrik, geb Dubbeldam 13-8-1899
    b. Luiksje, geb Dubbeldam 19-9-1901
    c. Elisabeth, geb Dubbeldam 27-1-1904, ovl ald. 6-11-1905
    d. 


VII.e
Klaas VAN PELT, geb Dubbeldam 12-8-1838, wagenaar (1874), voerman, landbouwer (1892, 1906), ovl Dubbeldam 8-2-1907 (aktenr 7; namiddag 12 ure; wijk D nr 20; 68 jaar), tr Dubbeldam 3-12-1874 (aktenr 22) Margrietha SMAAL, geb Dubbeldam 7-7-1848, dc van Arie SMAAL (ovl D'dam 8-4-1857) en van Neeltje VAN DE NADORT (ovl D'dam 17-3-1871). 
Uit dit huwelijk:
1. Arie van Pelt, geb D'dam 1875, ovl D'dam 26-2-1876 (16), 4 mnd, C128
2. Arie, geb Dubbeldam 16-7-1877, volgt VIII.b

3. Neeltje Maria, geb Dubbeldam 11-2-1880, ovl ald 27-3-1895
4. Maria Helena, geb Dubbeldam 7-9-1882, tr Dubbeldam 26-4-1906 (aktenr 9) Leendert VAN DER LINDEN, geb Dubbeldam 1877, melkboer, zn Leendert VAN DER LINDEN en van Adriana IN 'T VELD 
5. Johanna Maria, geb Dubbeldam 17-5-1884, ovl ald 31-12-1901
6. Cornelia, geb Dubbeldam 24-3-1887
7. Klaas, geb Dubbeldam 26-2-1889
8. Helena Margrieta van PELT, geb Dubbeldam 30-3-1892 (aktenr 46/namiddag half 3/D16), tr Dubbeldam 9-7-1914 (aktenr 12) Willem VAN WIJNGAARDEN, geb Papendrecht 1891, zn van Cornelis VAN WIJNGAARDEN (46 in 1914, veehouder) en van Annigje Pleuntje TROMP (46 in 1914)


VII.f Adrianus VAN PELT, geb Dubbeldam 23-6-1845, arbeider, voerman (1871), vrachtrijder, arbeider, won Dubbeldam, ovl Dubbeldam 11-2-1913, tr Dubbeldam 4-5-1871 (aktenr 6) Jannigje van TOL, geb Dubbeldam 7-11-1851,  ovl na 1915, dc van Klijs VAN TOL en van Lijntje BOTHOF. 
Uit het huwelijk:
a. levenloos (dochter) Dubbeldam 12-7-1871 (74) voormiddag half 12 A16
b. Maria, geb 15-8-1872, ovl Dubbeldam 24-8-1881
c. Lijntje Neeltje van Pelt, geb Dubbeldam 8-11-1873, tr D'dam (33) 19-11-1896 Jan VAN WIJNGAARDEN, geb Papendrecht 1870, landbouwer, won P'drecht, zn van Jan van Wijngaarden (landbouwer) en Pietertje VETH
d. Lena, geb Dubbeldam 15-2-1875, ovl Dubbeldam 4-7-1875, namiddag half 3, A135 
e. Arie, geb Dubbeldam 25-10-1876, ovl Dubbeldam 2-4-1877 (aktenr 26), namiddag half 10, A135
f. Lena Francina, geb Dubbeldam 22-12-1877, tr Dubbeldam 17-6-1897 (aktenr 26) Joost BRAND, geb Dubbeldam 1872, voerman, zn van Huig BRAND (kantonnier) en van Lena VAN BALLEGOOIE.
g. Arie Klaas van Pelt, geb Dubbeldam 3-8-1879, ovl D'dam (90) 16-8-1879, voormiddag half 6 A135, oud een week
h. Klaas, geb Dubbeldam 15-11-1880
i. Arie, geb Dubbeldam 18-1-1882, volgt VIII.c
j. Klaas, geb Dubbeldam 21-7-1883, ovl Dubbeldam 29-7-1883
d. Maria van Pelt, geb Dubbeldam 8-11-1886, ovl Dubbeldam (12) 25-1-1888, 2 jaar, namiddag 10 uur A135 
k. Jannigje Adriana, geb Dubbeldam 20-8-1887, ovl ald 25-1-1888
l. Maria, geb Dubbeldam 10-1-1889, tr Dubbeldam 14-5-1913 (aktenr 12) Adrianus DE JONG, geb Dubbeldam 1888, bouwkundig opzichter, zn van Wouter DE JONG en Aartje BLOKLAND
m. Klaas van Pelt, geb Dubbeldam 24-5-1890, volgt VIII.d
n. Adrianus, geb Dubbeldam 28-9-1891, ovl ald 15-11-1891
o. Adrianus, geb Dubbeldam
10-5-1897, melkboer, tr Dubbeldam 7-3-1921 (aktenr 13) Delia BRAND, geb Dubbeldam 3-3-1896, dc van Cornelis BRAND (58 in 1921, melkboer) en van Wilhelmina SCHENK (54 in 1921). Kinderen:
   
1. Adrianus van Pelt, geb Dubbeldam 21-8-1921, ovl ald 3-6-1921

VII.g Jan VAN PELT, geb De Mijl 2-11-1832, arbeider (1870), ovl Dubbeldam 1-5-1870 (55/namiddag 1/A187), zn van Bastiaan van Pelt en van Lena van den Bogaard, tr Dubbeldam 19-4-1860 (aktenr 5) Jannigje BAKKER, geb Dubbeldam 5-2-1835, ovl na 1892, dc van Jan BAKKER (voerman) en van Hendrina DE BRUIN. 
Uit dit huwelijk:
a. Bastiaan, geb Dubbeldam 15-2-1861 (aktenr 15/namiddag 1 uur A108), volgt VIII.e
b. Jan, geb Maasdam/Dubbeldam 24-9-1863, volgt VIII.f
c. Lena, geb Maasdam 28-8-1865, tr Dubbeldam 25-9-1884 Cornelis BRAND, geb D'dam 23-5-1862, metselaar, zn van Frans BRAND (arbeider) en van Elisabeth KOOIJ. 
Uit het huwelijk: 
   1. Elisabeth Brand, geb D'dam 28-10-1884, ovl ald 9-7-1885
    2. Elisabeth Brand, geb D'dam 20-11-1885, tr Dubbeldam 26-9-1907 (aktenr 29) Leendert VAN DER LAAN, geb Dubbeldam 1885, zn van Willem VAN DER LAAN en van Feigje BLOK 
    3. Jannigje Brand, geb D'dam 30-3-1887
    4. Francina Brand, geb D'dam 5-7-1888 
    5. Lijntje, geb Dubbeldam 8-9-1890
    6. Jan, geb Dubbeldam 17-1-21891
    7. Bastiaan, geb Dubbeldam 2-2-1897
    8. Gerrit, geb Dubbeldam 1-2-1897 (aktenr 21), voormiddag 4 uur A168
    9. Lena, geb Dubbeldam 16-1-1899
    10. 
    11. 
    12. 

d. Dionisius, geb Dubbeldam 26-3-1869 (aktenr 39/voormiddag 1 uur/A187), volgt VIII.g

VII.h Hendrik VAN PELT, geb Dubbeldam 15-2-1835, arbeider, ovl Dordrecht 21-7-1913, zn van Bastiaan VAN PELT en van Lena VAN DEN BOGAARD, tr Dubbeldam 5-11-1868 (aktenr 17) Pietertje BRAND, geb Dubbeldam 28-11-1840, dc van Huig BRAND (arbeider) en van Huibje DE JONG, weduwe van Arie BARENDREGT (ovl Dubbeldam 2-1-1867).
Uit dit huwelijk:
a. Lena, geb Dubbeldam 4-7-1872 (aktenr 98/namiddag 6 uur/A36), werkster, tr/gescheiden (1) Dubbeldam 19-3-1896 (aktenr 6)/29-1-1913 Johannes EK, geb Dordrecht 1865, verwer, zn van Johannes EK en van Johanna Elizabeth KILA (ovl voor 1896), tr (2) Dordrecht 2-7-1914 (aktenr 202) Jacobus VAN STEENIS, geb Alblasserdam 1864, smid, wedn van Krijna STOLK, zn van Pons VAN STEENIS en van Hendrika DE SWART. 
Uit het eerste huwelijk:
    1. Johanna Elisabeth EK, geb Dordrecht 6-6-1900
    2. Pietertje Hendrika EK, geb Dordrecht 4-6-1901 
b. Huibje Martijntje, geb Dubbeldam 24-2-1879

VII.i Wouter VAN PELT, geb Dubbeldam 2-6-1839, arbeider, zn van Bastiaan van Pelt en van Lena VAN DEN BOGAARD, ovl Dubbeldam 17-12-1909 (aktenr 50; 70 jaar; namiddag 11 uur; E104), tr Dubbeldam 4-5-1865 (aktenr 5) Maaijke VAN TOL, geb Dubbeldam 6-2-1836, dc van Willem VAN TOL (ovl Dubbeldam 12-3-1852) en van Maaike VAN BREE. Inwonend Leendert van PELT, geb 23-9-1852 Dubbeldam, broeder.
Uit dit huwelijk, geboren te Dubbeldam:
a. Lena, geb 12-12-1864
b. Maaijke, geb 27-7-1865, ovl ald 12-12-1937 (aktenr 48; voormiddag half 4; 72 jaar), tr Dubbeldam 30-4-1891 (aktenr 10) Joost VAN VALEN, geb Dubbeldam 1866, arbeider, ovl na 1937, zn van Maarten VAN VALEN (arbeider) en van Maaike DE BRUIN.
Uit dit huwelijk:
   1. Martina Woutje VAN VALEN, geb. ald. 14-4-1898, overl. ‘s-Gravendeel 2-8-1951, tr. Dubbeldam 31-12-1919 Arie NAAKTGEBOREN, geb. ‘s-Gravendeel 20-6-1897, vlasarbeider wonende Weegje 10 te ‘s-Gravendeel, overl. ald. 10-11-1982
    2. Heiltje, geb Dubbeldam 1909, ovl ald 7-3-1909 (aktenr 13; voormiddag 6 uur; E104)

c. Helena van Pelt, geb Dubbeldam 1866, ovl D'dam 7-4-1867 (36), voormiddag 10, A57, 8 mnd
d. Lena, geb Dubbeldam 12-12-1869, tr Dubbeldam 10-5-1900 (12) Jacob VAN DE LAGEMAAT, koopman, geb Numansdorp 1866, won Numansdorp (1900), zn van Rijk VAN DE LAGEMAAT (arbeider, wonende Numansdorp)  en van Pietertje VOGELAAR (ovl voor 1900)
e. levenloos (zoon) geboren Dubbeldam 14-10-1872, voormiddag 1 uur
f. levenloos (zoon) geboren Dubbeldam 1-9-1873, voormiddag 11 uur, C39

VII.j Arij van Pelt, geb Dubbeldam 6-3-1842 (aktenr 12/des morgens/huisno 42), arbeider (1876), ovl Dubbeldam (66) 23-7-1888, 45 jaar, namiddag 9 uur, C4, arbeider, tr Dubbeldam 3-10-1867 (aktenr 15) Adriana BRAND, geb Mijl 12-3-1840, won D'dam (188), dr van Arie BRAND (watermolenaar) en van Lena TURNHOUT (ovl Dubbeldam 7-7-1866). Inwonend Jacob Brand, broeder, geb Mijl 27-3-1845, arbeider. 
Uit dit huwelijk, geboren te Dubbeldam:
a. Bastiaan, geb 29-12-1867, volgt VIII.h
b. Lena, geb 7-8-1869, ovl 10-2-1941, tr Willem Bastiaan VAN NES, geb 2-3-1860, ovl 21-2-1933, zn van Jakob VAN NES (geb Ridderkerk 3-3-1829, ovl 5-11-1881) en van Trijntje NUGTEREN (geb 22-6-1833, ovl 2-8-1864). Uit dit huwelijk, geb te Dordrecht:
    1. Trijntje Adriana, geb 28-10-1895, ovl 8-2-1973, tr Cornelis M de Bruin
    2. Adriana Trijntje, geb 21-4-1897, ovl 12-11-1959, tr Andries van Drongelen
    3. Jacob, geb 1-4-1900, ovl 25-9-1984, tr Aartje Bastiaantje Verhoeven
    4. Baaltje, geb 5-10-1902, ovl 2-4-1987, tr Jacob van Drongelen
    5. Arie Jan van Nes, geb Dordrecht 17-11-1906, teekenaar, ovl 3-12-1983, tr (1) Dordrecht 28-8-1930 (aktenr 391) Jacoba SMAL, geb Dordrecht 1906, dr van Carel Christiaan SMAL (46 in 1930, ketelmaker) en van Teuntje van WOERKOM (47 in 1930), ovl 16-6-1972, tr (2) 10-4-1974 DC Oostrom

c. Arij, geb 15-11-1870 (aktenr 177/namiddag half 12), volgt VIII.i
d. Jan, geb 8-11-1872, ovl Dubbeldam 18-12-1873, 1 jaar, namiddag half 4, C40 (aktenr 120)
e. levenloos (dochter) Dubbeldam 10-6-1874, namiddag 7 uur, C40 (aktenr 51)
f. Jan, geb 13-3-1876, ovl D'dam 6-4-1876, 3 weken oud, voormiddag 5 uur, C40
g. Jan, geb 11-7-1877, ovl Dubbeldam 12-2-1878
h. Jan, geb 27-1-1879, ovl Dubbeldam 18-8-1879, 6 mnd oud, voormiddag 7 uur, C40

VII.k Leendert VAN PELT, geb D'dam 23-9-1852 (60) voormiddag 9 uur, arbeider (1878), wonende Dubbeldam (1878), tuinman, ovl Dordrecht 13-5-1931, tr Dubbeldam 24-1-1878 Geertrui MOOKHOEK, geb Dubbeldam 19-12-1855, dr van Aart MOOKHOEK (arbeider) en van Lena VAN GENT.
Uit het huwelijk:
a. Bastiaan, geb Dubbeldam 1-9-1879 (aktenr 126), voormiddag half 5, C65; arbeider, asfaltbewerker, dakdekker, chauffeur, ovl 's-Gravenhage, woonde 19-12-1910 Lekstraat 129 's-Gravenhage, tr Dordrecht 5-5-1904 (aktenr 86) Maria WOUDENBERG, geb Dubbeldam 21-2-1881, dr van Cornelis WOUDENBERG en Adriana VAN TURNHOUT, ovl ca 1946 's-Gravenhage. Het gezin vertrekt op 8-11-1910 naar 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk:
   1. Adriana, geb Dordrecht 16-11-1904, ovl ald 20-1-1905
    2. 
    3. 
    4. Leendert Cornelis, geb Dordrecht 10-6-1908, ovl ald 23-7-1908
    5.  

b. Anna, geb Dubbeldam 29-6-1884, tr Dordrecht 19-5-1910 (aktenr 123) Bastiaan HUBERS, geb Dordrecht 29-3-1887, metselaar, zn van Gerrit Hendrik HUBERS (metselaar) en van Woutje VAN DER MAST.
Uit het huwelijk:
    1.
    2. 
    3. 

c. Lena, geb Dubbeldam 1892 (23 in 1905), tr Dubbeldam 25-5-1905 (aktenr 15) Bastiaan BELDER, geb Dubbeldam 1877, arbeider, zn van Cornelis BELDER (ovl voor 1905) en van Annigje SIEBELING
d. Cornelis, geb Dubbeldam 2-3-1893, boomkweker, sjouwer, tr Dordrecht 2-5-1918 (aktenr 122) Elisabeth STAM, geb Dubbeldam 6-10-1894, wonende Dordrecht (1918), dc van Hendrik STAM (geb Wieldrecht 23-5-1849, ovl Dordrecht 25-7-1934) en van Hendrina IN 'T VELD. 
Uit dit huwelijk:
   1.
    2. 

e. Jan, geb Dubbeldam 19-12-1897
f. Aartje, geb Dubbeldam 22-2-1887, tr Dordrecht 22-5-1918 (aktenr 156) Jacobus BEKKER, geb Rotterdam 24-3-1890, huisschilder, wonende Dordrecht (1918), zn van Daniel BEKKER (52 in 1918, cafehouder) en van Anne RECOURT (54 in 1918). 
Uit het huwelijk:
   1. 
    2. 
    4. 
    5. 


VII.l Andries VAN PELT, geb Dordrecht 24-12-1869, uitvoerder van werken, tr Dordrecht 26-8-1891 Johanna ZIMMERMAN, geb Goes 7-11-1869, dr van Leendert ZIMMERMAN en Wilhelmina Levina HEMELRIJK, kleindochter van Jan Hendrik ZIMMERMAN en Johanna NOODELEK/Johanna Catrina NOODELIJK, en kleindochter van Jan Willem HEMELRIJK en Maatje STOUTJESDIJK. 
Het gezin vertrekt op 8-3-1897 naar Breda, en vestigt vanuit Zwijndrecht te Dordrecht op 6-2-1902, ze vertrekken op 31-5-1902 naar Veur.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik, geb Dordrecht 6-5-1892
b. Wilhelmina Louisa, geb Dordrecht 5-5-1893, vertrekt naar Delft 27-4-1922, wonende 's-Gravenhage (1922), tr Dordrecht 27-4-1922 (aktenr 116) Alphonsus Laurentius BRUURS, geb Tilburg 1896, bankwerker, wonende Delft (1922), zn van Joannes BRUURS (60 in 1922, kleermaker, wonende Tilburg 1922) en van Elisabeth DE NIJS (ovl voor 1922)
c. Pieternella, geb Dordrecht 3-7-1894
d. Andries, geb Breda 14-8-1897
e. Jan Hendrik, geb Rotterdam 13-1-1901, timmerman, uitvoerder van bouwwerken, vertrekt 3-9-1921 naar Den Haag (Schlegelstr 62), tr Dordrecht 2-6-1927 (195) Magdalena Geertruida VAN SON, geb Dordrecht 27-1-1902, dr van Jan Anthonius VAN SON (57 in 1927) en van Diderika Henrietta Louiza DE STERKE
f. Maria Cornelia, geb Stompwijk 29-1-1903, vertrekt naar Den Haag 4-12-1917
g. Dirkje Johanna, geb Haarlemmermeer 12-12-1904, vertrekt naar Den Haag 8-10-1924 (Laan van Meerdervoort)
h. Cornelis, geb Amsterdam 31-12-1906, vertrekt naar Den Haag 29-10-1924 (Schlegelstr 62)
i. Willem, geb 's-Gravenhage/Scheveningen 14-12-1908, vertrekt naar Den Haag 29-10-1924 (Schlegelstr 62)
j. Johanna, geb 's-Gravenhage/Scheveningen 19-7-1912, vertrekt naar Den Haag 29-10-1924 (Schlegelstr 62)

VII.m Andries VAN PELT, geb Dordrecht 13-1-1873, zn van JohannesVAN PELT (loodgieter) en Hendrika SMIDT, metselaar, ovl na 1937, tr Dordrecht 18-9-1902 (aktenr. 205) Jenneke VERSTEEG, geb Tiel 11-10-1875, dr van Gerrit VERSTEEG (winkelier) en van Johanna Helena DE VREE, ovl na 1937.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes VAN PELT, geb Dordrecht 30-10-1904, metaalbewerker, chauffeur autobusdienst,
ovl Dordrecht 22-9-1986, tr Dordrecht 28-7-1932 (nr 222) Adriana MONSTER (Sjaan), geb Dubbeldam 26-5-1908, ged Dubbeldam 5-7-1908, dienstbode te Dordrecht, won Dordrecht, dc van Hendrik MONSTER en van Dirksje VAN DER LINDEN. 
NB
- Hendrik Monster, geb Dubbeldam 12-9-1872, grondwerker, ovl Dordrecht 6-3-1953, tr Dubbeldam 15-5-1901 Dirksje van der Linden, geb Dubbeldam 21-5-1875, ovl Dordrecht 10-8-1945, dc van Dirk van der Linden en Janna van de Merwe.
Uit dit huwelijk:
    1. 
    2. 
b. Gerrit VAN PELT, geb Dordrecht 12-9-1906, timmerman, tr Dordrecht 24-12-1931 (489) Jeanne Catharina SIEBES, geb Dordrecht 26-4-1908, dc van Simon SIEBES (ovl voor 1931) en Rina Jacoba VAN DEN BOSCH (ovl), heeft broer Gerrit Siebes, geb Dordrecht 25-9-1911. 

VII.n Joseph VAN PELT, geb Dordrecht 31-12-1877, metaalslijper (1900), vernikkelaar, fabrieksarbeider (1925), tr Dordrecht 31-5-1900 (102) Antonia VAN DER MIERDEN, geb Dordrecht 1883, dc van Jacobus VAN DER MIERDEN en Johanna OOSTROM, kleindr van Antonie VAN MIERDEN en Jacoba Hassenbosch en kleindr van Hendrik OOSTROM/OOSTRUM en van Grietje VISSER (allen ovl voor 1900).
Uit dit huwelijk:
a. Hendrika, geb Dordrecht 17-10-1899, tr Dordrecht 20-1-1921 (aktenr 29) Cornelis Willem VERBURGT, geb Hoge en Lage Zwaluwe 1896, zn van Cornelis VERBURGT (ovl voor 1921) en van Maria STOOP (wonende Delft in 1921)
b. Jacobus VAN PELT, geb Dordrecht 9-5-1901, bankwerker, tr Dordrecht 26-3-1925 (65) Geertrui VAN EIJSDEN, geb Dordrecht 1903, dc van Pieter VAN EIJSDEN (ovl voor 1925) en van Geertrui SIMONIS (57 in 1925). Uit dit huwelijk:
   1. 
    2. Pieter, geb Dordrecht 15-12-1931, ovl ald 12-7-1932
    3. 

c. Johanna, geb Dordrecht 4-2-1902
d. Johannes van Pelt, geb Dordrecht 10-10-1904, chauffeur De Jong Taxidienst, tr Dordrecht 4-4-1935 Engelina Gijsberta AARNOUTS. Uit dit huwelijk:
    1. 
e. Josephina, geb Dordrecht 5-10-1906, tr Dordrecht 17-4-1930 (aktenr 144) Marinus VEEN, geb Dordrecht 1904, timmerman, zn van Jacob VEEN (57 in 1930, bleeker) en van Agatha Maria BARTELS (56 in 1930)
f. Dirk van Pelt, geb Dordrecht 7-7-1908, schilder, tr Dordrecht 10-7-1930 (311) Jacoba Neeltje FRANSEN, geb Dordrecht 20-8-1908, dc van Gerrit FRANSEN (sleepbootkapitein) en van Johanna VAN DER WALL (58 in 1930). Uit dit huwelijk:
   1.
    2. 
    3. 
    4. 

g. Joseph VAN PELT, geb Dordrecht 30-9-1910, metaalslijper, tr Dordrecht 14-3-1935 Aganeta Maria VAN TOL, geb Dordrecht 9-12-1911. Uit het huwelijk:
    1. 
h. Antonia, geb Dordrecht 23-4-1915, ovl ald 24-5-1915
i. 

VII.o Andries VAN PELT, geb Dordrecht 15-11-1874, tr Zwijndrecht 17-11-1898 Teuntje LENOIR, geb Dubbeldam 14-8-1876 (aktenr 108, voormiddag 7 uur, C8), dr van Louis LENOIR (24 in 1876) en van Neeltje DE VOGEL.
Uit dit huwelijk:
a. Bastiaan Johannes, geb Dordrecht 10-9-1899, ovl ald 10-11-1899 
b. Bastiaan Johannes, geb Dordrecht 5-11-1900 (aktenr 1028/voormiddag 4 uur, Elfhuizen 58)
c. Louis, geb Dordrecht 18-11-1901
d. Andries, geb Dordrecht 4-7-1904, ovl ald 10-8-1904, namiddag 2 uur, 16a Binnenwalevest
e. Andries, geb Dordrecht 12-2-1906

VII.p Bastianus Johannes VAN PELT, geb Dordrecht 21-10-1881, timmerman, ovl Dordrecht 10-6-1921, tr Dordrecht 4-6-1903 (aktenr 122) Christina LOFFELT, geb Beusichem 19-9-1880, ovl Dordrecht 27-12-1926, dr van Jacob Johannes LOFFELT (koetsier) en van Johanna Maria DE HEUS (ovl voor 1903).
Uit dit huwelijk:
a. Bastianus Johannes, geb Dordrecht 29-11-1903, ovl ald 11-5-1916
b. Johanna Maria, geb Dordrecht 5-1-1906
c. Jacob Johannes, geb Dordrecht 5-11-1907, kantoorbediende, tr Dordrecht 28-5-1936 Amalia Maria JANSEN, geb Zwijndrecht 1-2-1907. Uit dit huwelijk:
    1. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 

VII.q Andries Barend VAN PELT, geb Dordrecht 14-3-1875, onderwijzer, tr Dordrecht 30-4-1903 (70) Adriana Johanna VAN HEMERT, geb Dordrecht 29-5-1878, dc van Gerrit VAN HEMERT (geb Dordrecht 14-5-1847/ovl ald 12-9-1933/baardscheerder) en van Johanna Klazina ALLEMAN.
Uit dit huwelijk:
1. Antonetta Gerarda Klazina, geb Dordrecht 30-1-1904
2. Gerrit, geb Dordrecht 21-10-1905

VII.r Jan VAN PELT, geb Numansdorp 27-4-1830, tr  Numansdorp 22-3-1854 Lena KRUITHOF, geb Numansdrop 19-2-1826, dc van JAN KRUITHOF en JOHANNA VAN KRIMPEN.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter, geb  Numansdorp 14-6-1854, ovl Zuid-Beijerland januari 1934, volgt VIII.j
2. Adriaantje, geb Numansdorp 5-9-1856,ovl Klaaswaal 11-6-1877


VII.s Cornelis VAN PELT, geb Dubbeldam 30-4-1861, timmerman, ovl Dubbeldam 4-9-1923 (aktenr 26; voormiddag half 8; A303a; 62 jaar), tr (verm Westmaas) Aaltje 'T HART, geb Westmaas 18-4-1862, ovl Dubbeldam 27-5-1936 (aktenr 22; namiddag 1 uur; 74 jaar), dc van Hendrik 'T HART en van Jannigje DE JONG.
Uit het huwelijk:
1. Arie, geb Dubbeldam 24-6-1894, vertrekt op 18-6-1920 naar Numansdorp
2. Adriana, geb Dubbeldam 12-6-1895, tr Dubbeldam 8-4-1920 (aktenr 7) Cornelis Abraham SCHOUTEN, geb Dubbeldam 2-4-1891, schilder, zn van Adrianus SCHOUTEN (ovl voor 1920) en van Apolonia MONSTER (65 in 1920/testeerde bij notaris D. Wisboom Verstegen te Dordrecht). Uit het huwelijk:
    a. 
    b. 
    c. 
3. Hendrik, geb Dubbeldam 18-5-1896, vertrekt op 9-11-1919 naar Argentinie, ovl Argentinie 1-5-1949
4. Jannigje, geb Dubbeldam 18-5-1897, tr Dubbeldam 21-4-1921 (aktenr 21) Adrianus IN 'T VELD, geb Dubbeldam 1895, metselaar, zn van Adrianus IN 'T VELD (ovl voor 1921) en van Willemijntje SCHENK (ovl voor 1921)

VII.t Johannes VAN PELT, geb Dubbeldam 15-1-1874, timmerman, tr Zwijndrecht 5-12-1895 Neeltje VAN 'T ZELFDE, geb Zwijndrecht 21-11-1875, ovl Dordrecht 7-6-1940 (aktenr. 410/64 jr/voormiddag kwart voor 10), dc van Arie VAN 'T ZELFDE en van Bartje BOOGAARD.
Uit dit huwelijk:
a. Arie, geb Zwijndrecht 25-1-1896
b. Bertus Cornelis, geb Den Haag 25-12-1897
c. Cornelia Isabella Carolina, geb Dordrecht 14-4-1900
d. 

Generatie VIII

VIIIa Dirk VAN PELT, geb Dubbeldam 21-7-1868, namiddag 8 uur, arbeider (1890-1917), hooihandelaar, ovl Dordrecht 15-6-1936 (263), 67 jaar, voormiddag half 7, tr Klaaswaal 5-5-1899 Jannigje HUISMAN, geb Klaaswaal 28-11-1876, dr van NN HUISMAN en van Adriana VAN DER WULP (geb Oud-Beijerland 7-9-1837).
Uit dit huwelijk:
a. Lucas Hendrik VAN PELT, geb Dubbeldam 15-5-1900, kijer, tr Dordrecht (307) Adriana van EFFEREN, geb Dordrecht 27-12-1905, dc van Hendrik Willem VAN EFFEREN (ovl) en van Geertrui VAN WINGERDEN, won Dordrecht.
   1. 
    2. 
    3. 
    4. 
    5. 
    6. 
    7. 

b. Pieter Adrianus, geb Dubbeldam 8-7-1902 (133), namiddag 9 uur, D42c, tr Dordrecht 16-6-1938 Erkje Maaike van der Net, geb Dordrecht 23-9-1912
    1. 
c. Adriana, geb Dordrecht 12-1-1905, dienstbode, winkeljuf De Gruijter (1918-1937)
d. Lena, geb Dordrecht 9-2-1907, tr ca 1938 Dingeman DEN HARTIGH, geb Dordrecht 25-10-1900, reiziger, incasseerder (tr -1- te Veen 9-5-1923 Willemina VERBEEK, geb Veen 28-11-1900, ovl Dordrecht 19-8-1937). Uit het eerste huwelijk van Dingeman DEN HARTIGH:
   1. 
    2. 

e. Hendrik Lucas, geb Dordrecht 1-2-1909, ovl ald 17-3-1909
f. Luiksje, geb Dordrecht 6-8-1910
g. Jannigje, geb Dordrecht 17-9-1911, ovl ald 5-12-1911 (691), 2 mnd, voormiddag 6 uur, 183 Zuidendijk
h. Leendert, geb Dordrecht 10-12-1913, ovl ald 25-12-1913
i. 
j. Jannigje, geb Dordrecht 24-11-1916, ovl ald 27-1-1919
k. Hendrika, geb Dordrecht 18-5-1918, ovl ald 29-4-1921

VIII.b Arie VAN PELT, geb Dubbeldam 16-7-1877, vrachtrijder, rijknecht (1908), landbouwer (1903-1925/1931), tr Dubbeldam 1-2-1906 (aktenr 2) Maaike REEDIJK, geb 's-Gravendeel 19-1-1881, ovl 's-Gravendeel 2-5-1977, dc van Jan REEDIJK (geb 's-Gravendeel 20-9-1852, vlasscher, won Dubbeldam in 1906, zn van Leendert REEDIJK en Maaike van GEMERT, tr 's-Gravendeel ca 1880) en van Pietertje IN 'T VELD (won Dubbeldam). 
Uit het huwelijk:
1. Margaretha Pieternella VAN PELT, geb Dubbeldam 26-6-1906, ovl Strijen 2-6-2000 (93 jaar), tr Dubbeldam 23-7-1931 (aktenr 39) Pieter Cornelis REEDIJK, geb 's-Gravendeel 10-4-1903, bedrijfsleider, ovl 's-Gravendeel 22-9-1962, zn van Cornelis REEDIJK (73 in 1931) en van Sophia AARDOOM (ovl voor 1931)
2. Klaas, geb Dubbeldam 15-6-1908, ovl ald 21-8-1908 (9 wkn; namiddag 3 uur; E ongenummerd)
3. Klaas van Pelt, geb. Dubbeldam 21-06-1909
4. 
5

6. 
7. Arie Leendert, geb Dubbeldam 9-6-1921
, volgt IX.a
8. Leendert, geb Dubbeldam 15-9-1922, ovl ald 19-9-1922


VIII.c Arie VAN PELT, geb Dubbeldam 18-1-1882, winkelier, tr Dubbeldam 7-5-1908 (aktenr 7) Aria DE BRUIJN, geb Dubbeldam 14-1-1888, dc van Gerrit DE BRUIJN (herbergier) en van Lijntje SCHENK. 
Op 30-6-1915 van Dordrecht naar Dubbeldam.
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje Lijntje, geb Dordrecht 9-7-1908
2. Gerrit, geb Dordrecht 18-4-1910
3
. Adrianus, geb Dordrecht 2-5-1911, ovl Dubbeldam 8-6-1924
4. 
5.
6. 
7. 

VIII.d Klaas VAN PELT, geb Dubbeldam 24-5-1890, melkboer, melkslijter, tr Dubbeldam 6-5-1915 (aktenr 10) Aagje Pietje VAN DE MERWE, geb Dubbeldam 11-1-1893, dc van Pieter VAN DE MERWE (ovl voor 1915) en van Maria SMAAL.
Op 8-10-1915 van Dubbeldam naar Dordrecht.
Op 10-5-1922 van Dordrecht naar Dubbeldam (Stevensweg). 
Uit dit huwelijk:
1. 
2. 
3. 
4. 

VIII.e Bastiaan VAN PELT, geb Dubbeldam 15-2-1861 (aktenr 15/ namiddag 1 uur A108), arbeider, metselaar (1902), ovl Dubbeldam 15-2-1909 (aktenr 9; 48 jaar), tr Dubbeldam 1-11-1883 (aktenr 34) Pieternella BOTHOF, geb Dubbeldam 31-1-1861, ovl na 1923, dc van Arie BOTHOF (wagenmaker) en van Teuntje MOLENDIJK.
Uit dit huwelijk:
a. Jannigje, geb Dubbeldam 23-2-1884, tr Dubbeldam 5-9-1907 (aktenr 28) Pieter VET, geb Landsmeer ca. 1885 (22 in 1907), visscher, wonende Ilpendam, zn van Simon VET (visscher, wonende Ilpendam) en van Isa Bartha RUIG (wonende Ilpendam)
b. Jan, geb Dubbeldam 24-6-1885,
volgt IX.b
c. Arie, geb Dubbeldam 22-9-1886, volgt IX.c
d. Pieter, geb Dubbeldam 3-9-1888, ovl ald. 16-7-1904
e. Teuntje, geb Dubbeldam 25-11-1890, dienstbode, tr Dubbeldam 4-5-1911 Andries SCHUTTER, geb Dubbeldam
19-11-1889, arbeider, zn van Andries SCHUTTER (arbeider) en van Maria VAN 'T HOF. Uit het huwelijk (7 kinderen).
f. Lena, geb Dubbeldam 18-2-1892, tr Dubbeldam 22-7-1915 (aktenr. 17) Jan KLUIT, geb Strijen 13-1-1893, grondwerker, zn van Jacob KLUIT (59 in 1915, arbeider) en van Jannigje BUITENDIJK (49 in 1915). Uit het huwelijk:
   1. 
    2. 
    3. 
    4. 
g. Bastiaan, geb Dubbeldam 10-6-1895, ovl ald. 24-12-1903
h. Lijntje, geb Dubbeldam 20-6-1897, tr Dubbeldam 20-1-1921 (aktenr 1) Petrus Hendrikus DE ROO, geb Dordrecht 1897, smid, zn van Hendrikus Johannes DE ROO (46 in 1921) en van Anthonetta Maria GOFFIN (ovl voor 1921, NB. Goffin voorouders bekend)
i. Dionisius, geb Dubbeldam 3-9-1899, ovl ald. 22-3-1904
j. Cornelis VAN PELT, geb Dubbeldam 13-1-1902 (aktenr 10), namiddag half 12 A157, timmerman, tr Dordrecht (345) 27-9-1923 Neeltje Adriana van der LEUN, geb Dordrecht, dc van Jan Cornelis van der Leun, bakkersknecht, en van Elizabeth Bons. 
Uit dit huwelijk:
   1. 
    2. 
    3. 
    4. 
k. 
l. 

VIII.f Jan VAN PELT, geb Maasdam 24-9-1863, sleepersknecht (1916), arbeider, tr Dubbeldam 1-5-1890 (aktenr 9) Wingerina VAN DER FEEST, geb 's-Gravendeel 24-11-1863, wonende Dubbeldam (1890), ovl 17-12-1932, dc van Leendert VAN DER FEEST (arbeider, won 's-Gravendeel 1890) en van (Joh)Anna Elisabeth OOSTREIJK (ovl 's-Gravendeel voor 1890). 
Het gezin komt naar Dubbeldam vanuit Dordt op 31-5-1894, gaat van D'dam naar Venlo op 13-11-1896, vertrekt op 13-7-1904 van Dordrecht naar Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geb Dubbeldam 20-3-1891
2. Johanna Elisabeth, geb Dordrecht 1-10-1892, tr Rotterdam 22-12-1915 met Hendrik VERHOEVEN, geb Rotterdam circa 1892, smidsknecht (1915), zn van Elias Verhoeven (pakhuisknecht 1915) en van Maria de Zeeuw.
3. Leendert, geb Dordrecht 7-10-1893
4. Bastiaan, geb D'dam 11-5-1895
5. Hendrik, geb Dordrecht 29-6-1897
6. Wingerina, geb Dordrecht 21-12-1898
7. Jannigje, geb Dordrecht 25-1-1901
8. Cornelis Hendrik, geb Dordrecht 3-10-1902

VIII.g Dionisius VAN PELT, geb Dubbeldam 26-3-1869 (aktenr 39/voormiddag 1 uur/A187), ovl na 1927, tr Dubbeldam 28-4-1892 (aktenr 4) Maria TIMMERMAN, geb Dubbeldam 26-2-1872 (aktenr 35; voormiddag half 8, MW98), ovl na 1927, dc van Jan Dirk TIMMERMAN en van Lena VAN KEPPEL.

I Andries TIMMERMAN, ovl Dubbeldam 31-1-1835, tr Cornelia SCHOUTEN, 61 in 1858
a. Jan Dirk, geb Dubbeldam 30-6-1830, volgt II
b. Pleun, geb 1827, arbeider (1858)

II Jan Dirk TIMMERMAN, geb Dubbeldam 30-6-1830, arbeider, tr Dubbeldam 10-7-1858 (aktenr 18) Lena VAN KEPPEL, geb Dubbeldam 25-1-1835, dc van Johannes VAN KEPPEL (ovl D'dam 25-7-1846) en van Grietje IN 'T VELD (ovl na 1858)
a. Maria, geb Dubbeldam 26-2-1872 (aktenr 35; voormiddag half 8, MW98), tr Dubbeldam 28-4-1892 Dionisius VAN PELT, geb Dubbeldam 26-3-1869 

Uit dit huwelijk:
1. Jannigje, geb Dubbeldam 7-10-1892, tr Dubbeldam 6-10-1921 (aktenr 53) Aart Leendert PRINS, geb 29-1-1893, opperman, zn van Jan Leendert PRINS (57 in 1921, landarbeider) en van Petronella MOOKHOEK (55 in 1921)(Kind: ...)
2. Lena, geb Dubbeldam 2-9-1894, ovl Dubbeldam 28-4-1923 (aktenr 10; namiddag 8 uur A316), tr Dubbeldam 18-9-1919 (aktenr 15) Arie VAN DER SINGEL, geb Dubbeldam 1892, grondwerker, vestigt zich in Dubbeldam op 14-9-1919 en gaat terug naar Dordrecht op 31-7-1924, zn van Arie VAN DER SINGEL (ovl voor 1919) en van Jannigje EVERS (56 in 1919). Uit het huwelijk:
    1. 
3. Johanna, geb Dubbeldam 17-6-1896, tr Dubbeldam 7-12-1922 (aktenr 39) Arie BAAN, geb Dubbeldam 1892, grondwerker, zn van Pleun BAAN (melkboer) en van Maria DE BRUIJN 
4. Cornelia, geb Dubbeldam 1-9-1898, tr Dubbeldam 28-5-1925 (aktenr 17) Willem SMITS, geb Dubbeldam 1895, wonende Dordrecht (1925), opperman, zn van Willem SMITS (metselaar) en van Helena VAN DE GRAAF
5. 
6. 

VIII.h Bastiaan van PELT, geb Dubbeldam 29-12-1867, arbeider, los werkman, ovl Dordrecht 22-4-1921, tr ca 1890 Cornelia TIMMERMAN, geb Dordrecht 7-10-1858, dr van Jan Dirk Timmerman en van Lena van Keppel (geb Dubbeldam 24-1-1838, ovl P'drecht 19-1-1913).
Uit dit huwelijk:
a. Adriana, geb Dubbeldam 2-1-1891, tr Dordrecht 4-12-1919 (aktenr 441) Willem VAN DER GRAAF, geb Dubbeldam 1890, zn van Willem VAN DER GRAAF (58 in 1919, olieslager) en van Pietertje KOSTER (59 in 1919) 
b. Arie, geb Dubbeldam 11-1-1892, volgt IX.d
c. Lena, geb Dubbeldam 12-1-1894, tr Dordrecht 9-3-1922 (aktenr 93) Jan DE SMOKER, geb Dubbeldam 1896, wegwerker, zn van Abram DE SMOKER (ovl voor 1922) en van Johanna GOUD (56 in 1922)
d. Jan Dirk, geb Dubbeldam 2-12-1895, hulpmonteur
e. Johanna Maria, geb Dubbeldam 12-3-1898, tr Dordrecht 20-2-1919 (aktenr 53) Pieter VAN VIJVEN, geb Papendrecht 1893, schipper, zn van Jacobus VAN VIJVEN (schipper) en van Leentje VAN WIJNGAARDEN (56 in 1919)

VIII.i Arij van Pelt, geb Dubbeldam 15-11-1870, broodbakker, ovl Dordrecht 19-3-1938 (nr 170), 67 jaar, voormiddag 9 uur, tr Dubbeldam 28-10-1897 (aktenr 38) Heiltje Helena Wolst, geb Dubbeldam 29-11-1877, dc van Burger Wolst (geb Zwijndrecht 10-4-1850, stoker, ovl Dordrecht 5-4-1939) en van Pietertje VAN DE NADORT.
Uit dit huwelijk:
1. Arie, geb Dubbeldam 22-1-1898, ovl ald 5-4-1898
2. Arie, geb Dubbeldam 18-3-1899, ovl ald 2-4-1899
3. Pieternella Adriana, geb Dubbeldam 18-3-1900 

VIII.j Wouter VAN PELT, geb  Numansdorp 14-6-1854, ovl Zuid-Beijerland januari 1934, tr in Zuid-Beijerland 1-11-1878 Heiltje VAN RIJ, dr van of HENDRIK VAN RIJ en JANNIGJE MONSTER.
Uit dit huwelijk:
1. doodgeboren zoon 19-5-1881 te Zuid-Beijerland
2. Lena, geb 8-11-1882 Zuid-Beijerland, ovl Klaaswaal 30-12-1967, tr 25-4-1906 REINIER PROVILY 
3. Jannigje, geb 12-2-1884 te Zuid-Beijerland, ovl 9-6-1969 te Rotterdam, tr 29-4-1904 Cornelis VAN ESSEN
4. Jan, geb 7-3-1885 te Zuid-Beijerland, ovl voor 1895
5. Hendrika, geb 23-8-1887 te Zuid-Beijerland, ovl/begr Klaaswaal 24/27-1-1967, tr Simon MAASDAM, ovl Klaaswaal 11-11-1967
6. Hendrik, geb 15-2-1889 te Zuid-Beijerland, ovl 5-7-1971 te Oud-Beijerland, tr 29-5-1913 in Oud-Beijerland Neeltje VAN VLIET, dr van Jan VAN VLIET en Cornelia VAN HAMBURG (8 kinderen)
7. Adrianus, geb 12-10-1890 te Zuid-Beijerland
8. Adriaantje, geb 20-3-1892 te Zuid-Beijerland, ovl voor 1896
9. Jan, geb 28-5-1895 te Zuid-Beijerland, ovl 25-9-1982 te Oud-Beijerland, tr 12-9-1918 Hendriksje KONIJNENDIJK
10. Adriaantje, geb 20-12-1896 te Zuid-Beijerland, ovl 5-12-1978 te Oud-Beijerland

Generatie IX

IX.a Arie Leendert VAN PELT, geb Dubbeldam 9-6-1921, ovl 30-9-1997, tr Cornelia Anna Maria SCHOONDERWOERD, geb Dubbeldam 19-7-1923, ovl Dordrecht 23-5-2001 (crematie 29/5 Essenhof-Dordrecht), dc van Jacob SCHOONDERWOERD en Krijntje IN 'T VELD.
NB. 
Jacob SCHOONDERWOERD, geb Dubbeldam 17-4-1885, polder opzichter, tr Krijntje IN 'T VELD, geb Dubbeldam 9-6-1888. Uit het huwelijk:

* Jan Cornelis, geb Dubbeldam 8-11-1920, ovl ald 1-2-1922

Uit het huwelijk:
1.
2. 
3. 
4. 

IX.b Jan VAN PELT, geb Dubbeldam 24-6-1885, metselaar (1903-1925), tr Dubbeldam 27-5-1909 (aktenr 16) Joostje BOOIJ, geb Dubbeldam 21-11-1885, dc van Leendert BOOIJ (arbeider/geb DM 5-12-1844/ovl DM 28-3-1916) en van Aaltje VAN VALEN (ovl voor 1909).
Uit het huwelijk:
1. levenloos Dubbbeldam 12-1-1910, namiddag 3 uur, A29 (aktenr 1)
2. 
3. Aaltje, geb Dubbeldam 23-12-1916, ovl Dordrecht 21-9-1988, tr Leendert VERMEIJ, geb Dubbeldam 25-11-1916, ovl Dordrecht 12-8-1976, zn van Jacob Vermeij en  Pietje Stam
(zie: http://www.familievermeij.nl)

IX.c Arie VAN PELT, geb Dubbeldam 22-9-1886, timmerman, tr Dubbeldam 23-3-1911 (altenr 7) Antje BERVOETS, geb Dubbeldam 1891, dc van Huibert BERVOETS (arbeider) en van Cornelia DE KIEVIET. 
Uit het huwelijk:
1. 
2. 
3. 
4.
Uit een relatie? van Antje:
1. 

IX.d Arie VAN PELT, geb Dordrecht 11-1-1892, instrumentenmaker, tr 5-8-1919 Margarete Gertrud Lucie TORSBERG, geb Berlijn 17-12-1896. 
Wonen: Charlotteburg, Dordrecht (vanaf 9-8-1919), Hengelo (vanaf 19-8-1919), Dordrecht (vanaf 17-7-1920, Charlotteburg, Duitsland (vanaf 15-7-1921).
Uit dit huwelijk:
a.