***
VAN PELT
Grote Lindt/Zwijndrecht/Dordrecht/Dubbeldam
***

Fragment:

I Jan Korssen VAN PELT, wedn van Luick (1657), weduwnaar uyt 't lant van Heusden (1683), spijckermaker (1657), sleenaar (1683), wonende in de "Wal en doel" (1657), woonende buyten de Vriesepoort (1683), tr (1) N.N., otr/tr (2) Dordrecht 28-8-1657/9-9-1657 Neeltje AERTS, "...", wed van Herman Jansenz/kuyper/wonende in de Raamstraat, ovl voor 1683, otr/tr (3) Dordrecht 10-10-1683/7-11-1683 Theuntie Jans VAN DEN BOS, j:d: uijt de Meyere van Den Bosch (1673), wonende buyten de Vriesepoort (1673), weduwe van Goossen Pieterse (otr/tr Dordrecht 25-6/22-7-1673)/metselaer/woonende buyten de Vriesepoort (1683).
Uit het tweede huwelijk:
1. Cors, ged Dordrecht 8-1-1661, volgt II
2. Dirckjen, ged Dordrecht 11-8-1664, mog begr Dordrecht 19-6-1687 (Grote Kerk); een kint van Jan Corssen slenaer buijten de Spuipoort
3. Aertje JANSE, ged Dordrecht 11-8-1664, j:d: woont buyten de Vriesepoort, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 19-1-1746 (op de Groenmart; laat geen kindere na), otr/tr Dordrecht 28-8/20-9-1689 Jan Pieters WOR, slenaer, j:m: woont in de Vriesestraat, ovl voor 1746. Uit het huwelijk:
   a. Pieter, ged Dordrecht 5-7-1694
    b. Jan, ged Dordrecht 8-1-1697
    c. Neeltje, ged Dordrecht 8-4-1701
    d. Neeltje, ged Dordrecht 5-12-1707
4. Jaapje JANSE, ged Dordrecht 30-4-1668, j:d: buyten de Vriesepoort, otr Dordrecht 22-10-1690 Pieter Abrahamse VAN DE BENDE, j:m: in de Vriesestraat, wonende buyten de Spuypoort (1700); hij otr/tr (2) Dordrecht 26-9-1700/18-10-1700 Janneghie/Jannetje Giele KOOL/COOL, j:d: van Swijndrecht, geassisteerd met haer vaeder (uit zijn 2e huwelijk: Maaijken, ged Dordrecht 7-3-1701).
Uit het huwelijk:
   a. Abram, ged Dordrecht 27-8-1691

II Corstiaan/Korstiaan/Cors Janssen/Jansz VAN PELT, j:m: van Dordrecht, sleenaar, wonende buijten de Vriesepoort, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 26-2-1714 (in de Raamstraat in de sogenaamde Klap-tas), otr/tr Dordrecht 21-2-1683/15-3-1683 Neeltie AERTS/ARIAENS, j:d: van Dordrecht, wonende buijten de Vriesepoort, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 30-1-1712 (Neeltie Aerdts huysvrouw van Corstiaen van Pelte in de Raamstraat).
Uit het huwelijk:
1. Jan, ged Dordrecht 26-6-1683, begr Dordrecht (Grote Kerk) 7-7-1683 een kint van Corstij Jans in de Raemstraat
2. Jan, ged Dordrecht  24-6-1684, begr Dordrecht (Grote Kerk) 3-7-1684 een kint van Corstiaen Janse slenaer in de Raemstraat
3. Ariaentje, ged Dordrecht  28-11-1685, mog. begr Dordrecht (Nieuwkerk) 22-12-1723 in het Kannesie
?4. Jan, ged Dordrecht 13-8-1688, verm ovl voor 18-6-1891
5. Claes, ged Dordrecht 9-11-1689, mog. begr Dordrecht (Grote Kerk) 6-1-1692 een baer buyten de Vriespoort voor Cors Jans slenaer
?6. Jan, ged Dordrecht 18-6-1691, mog. begr Dordrecht (Grote Kerk) 17-7-1691 een kint van Kors Jans slenaer in de Raemstraat
?7. Neeltie, ged Dordrecht 18-6-1691, verm ovl voor 1695
8. Jaeptie, ged Dordrecht 19-10-1692, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 3-6-1722 bij de Vissebrugh.
Uit een relatie:
   a. Christoffel, dp Dordrecht 7-12-1714
9. Aert, ged Dordrecht 28-2-1694, j:m: van Dordrecht, woont op de Groenmart (1719), geassisteerd met Aertie VAN PELT huysvrouw van Jan WOR zijn muij (=tante), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 16-7-1752 (op de Groenmart naast wed de Saijver; laat geen kinderen na), tr/otr Dordrecht 13-8-1719/27-8-1719 Heiltje OLIVIER, j:d: van Dordrecht, woont in de Raemstraat (1719), dr van Paulus OLIVIER en Jenneke JANSSE.
Uit het huwelijk:
   
a. Corstiaan, dp Dordrecht 19-11-1719 (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 9-8-1730 't kint van Aart VAN PELT op de Hil, bijde ouders leven, in 't gemeen graft
10. Neeltje, ged Dordrecht 24-8-1695
11. Maijke, ged Dordrecht 8-4-1697
12. Claas, ged Dordrecht 3-10-1698

* * *
Generatie I en II
* * *

0. Teunis Corsz. van PELT, tr. Huijbrechtje Pieters Loos (Weeda alias Van Genderen)
NB.
- Anna Pieters Loos, tr. Gillis van der Ooth
  Kinderen:
  1. Neeltje, ged. Dordrecht 7-3-1675
  2. Pieter, ged. Dordrecht 20-8-1676.

Uit het huwelijk:
1. Kors Teunisse van Pelt, geb. voor ca 1675.
2. Pieternella Teunisse van Pelt, geb. voor ca 1680.

Ia. Kors Teunisse VAN PELT, overl.  's-Gravendeel 17-2-1724, tr 's-Gravendeel 30-4-1695 Machteltje Ariens VAN DER WULP, geb 's-Gravendeel ca 1670, overl. 's-Gravendeel 8-10-1705, dr van Ary Aryens van der Wulp en Lybeth Heyndricks van Spal.
NB.
- [http://home.tiscali.nl/wlvanpelt/lm7.htm]

Uit het huwelijk:
1. Claas, geb 's-Gravendeel ca 1700, volgt II.a
2. Ary, geb ca 1700, volgt II.b
3. Lijsbeth, volgt II.c

Ib. Pieternella Teunisse van Pelt, jonge dogter vanís-Gravendeel, tr. Frans Teunisse Kettingh, jongman woonende in Wieldregt.
NB.
- Impost op trouwen en begraven 's-Gravendeel 1696-1721
Datum: 30-10-1700
Den 30 october 1700 ontfangen van Pieternella Teunisse van Pelt, jonge dogter vanís-Gravendeel voort regt opt trouwen geemaneert sig willende ten huwel: begeven met Frans Teunisse Kettingh, jongman woonende in Wieldregt en aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus F 3:0:0.
Bron: folio 33 - Nationaal Archief, 3.01.37.14 Gaarders en Ontvangers der gemene Middelen 1650-1806 ís-Gravendeel, inv. nr. 1 (impost op tr. en begr. 1695-1721)
- WIELDRECHT impost op trouwen en begraven
Den 30e October 1700 ontfangen van Frans Teunisse Ketting jongman woonende in Wieldregt, drie gulden voort regt op ít trouwen geemaneert, sigh ten huwel: begeven willende met Pieternella Teunisse van Pelt jonghe dogter vanís-Gravendeel, gehoorende onder de classis van 3:0:0.
Bron: folio 4 - Impost op trouwen en begraven Wieldrecht 1696-1727


IIa Claas Corse VAN PELT, j:m: van 's-Gravendeel, tr (in de kerk) Grote Lindt 20-12-1733 (geboden op 29/11, 5/12, 13/12) Neeltje Huijge VAN NES, ged Grote Lindt 7-2-1712, j:d: geboren alhier, dr van Huijg Corn VAN (DEN) NES en van Jannetie Ariendr. VAN 'T HOF.
 Uit het huwelijk:
1. Jannetie, ged Grote Lindt 11-7-1734 (get Huijg Corn VAN NES, Cornelia Huijge, die 't kind heft)
2. Jannetie (Jannigje), ged Grote Lindt 5-11-1735 (get Anna Huyge huijsvrouw van Huijg Corn VAN NES), doopgetuige in 1765, verm tr Jakob MOENS.
Uit het huwelijk:
   a. Arij, ged Zwijndrecht 21-10-1764 (Marijke MOENS)
    b. Magteltje, ged Zwijndrecht 21-8-1768 (Marijke MOENS)

2. Adriana, ged Grote Lindt 1-6-1738 (get Adriana Huijge, suster van de moeder) 
3. Catie, ged Grote Lindt 17-1-1740 (get Anna Huyge huijsvrouw van Huijg Corn VAN NES)
4. Geertje, ged Grote Lindt 26-2-1741 (get Anna Huijge KUIJPER de huijsvrouw van Huig Cornelisse VAN ESCH)
5. Aderjaantje, ged Grote Lindt 24-9-1742 (get Jopje Gijse NUGTEREN huijsvrouw van Jan). Uit een relatie:
   1. Claas, dp Grote Lindt 28-7-1765 (Neeltje Huijge van Nes)
6. Korsse, ged Grote Lindt 10-10-1743 (get Lijntje Korsse VAN PELT), volgt IIIa

IIb Ary Korsz VAN PELT, ged ca 1700, ovl Grote Lindt 19-1-1784, tr Grote Lindt 20-12-1733 Lena Cornelisse GOU(D)(T), geb Grote Lindt ca 1705/1710, overleden na 1749.
Uit het huwelijk: 
a. Pietertje, dp Grote Lindt 10-7-1729 (get Lena Ariens SMID)
b. Kors, dp Grote Lindt 11-3-1731 (get Lijsbeth Korse VAN PELT), obiit
c. Kors (Korstiaan), dp Grote Lindt 12-10-1732 (get Lijsbeth KORSE), obiit den 7-9-1791, volgt IIIb
d. Cornelis, dp Grote Lindt 7-11-1734 (get Lena Ariensz SMID), volgt IIIc
e. Teunis, dp Grote Lindt 12-11-1735 (get Jannetie Jansz DE PEE wed van Jacob Teunisz DE TIMMERMAN), volgt IIId
f. Pietertje, dp Grote Lindt 10-6-1737 (get Frans Dirkse Waardeburg en sijn vrouw Leena Ariensz SMID), volgt IIIe
g. Arie, ged Grote Lindt 23-9-1739 (get Jannetie DE PEE), volgt IIIf
h. Maarten, ged Grote Lindt 29-1-1741 (get Lijsbet Corse PELT huijsvrouw Fredrik VAN STOKKUM), volgt IIIg
i. Huibert, ged Grote Lindt 14-4-1742, volgt IIIh
j. Mechgeltje, ged Grote Lindt 4-10-1744 (get Sijgje Janse VERMEULEN), tr Grote Lindt/Rijsoord 4-3-1770 Mattheus Mattheusse DE HAAN, ged. Rijsoord 13-12-1744, overl Ridderkerk 21-4-1817, zn van Mattheus DE HAAN en Regina de Nuyver
k. Leena, ged Grote Lindt 6-11-1746 (get Sijgje Janse VERMEULEN)
l. Jan, ged Grote Lindt 18-5-1749 (get Zijchie Janze VERMEULEN), volgt IIIi

II.c Lijsbeth (Elisabet) VAN PELT, geb ca 1700, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 24-7-1770 (in de Nieuwstraat; laat kinders na; met koets achter de lijkkoets), dr van Kors Teunisse van Pelt en Machteltje Ariens van der Wulp, otr Barendrecht 20-11-1729 Frederik VAN STOKKOM, ovl na 1757/voor 1764. 
Kinderen van Frederik VAN STOKKOM:
1. Gerrit VAN STOCKOM, j:m: van 's-Gravendeel, geassisteerd met zijn vader Fredrik VAN STOCKOM, wonende in de Vleeshouwerstraat (1757), otr/tr Dordrecht 29-12-1757/15-1-1758 Elisabeth VAN DER KUIJP, j:d: van Dordrecht, wonende in de Vleeshouwerstraat, geassisteerd met haer vader Cornelis VAN DER KUIJP.
2. Johanna VAN STOKKUM, j:d: geb te 's-Gravendeel woont opt Maertensgat hebbende schriftelijke consent van haer moeder Elisabeth VAN CAPPEL wed van Fredrik VAN STOKKUM, otr/tr Dordrecht 30-8/16-9-1764 Wilhelmus ROELANT, j:m: geb te Dordecht woont op de Knolhaven geass met zijn vader Hermanus ROELANT.
Kinderen:
    a. Johannes Hermanus, ged Dordrecht 1-3-1765
    b. Gert Fredrik, ged Dordrecht 23-10-1767
    c. Maria, ged Dordrecht 17-3-1771
    d. Gerrit Frederik, ged Dordrecht 17-9-1773
    e. Elisabeth, ged Dordrecht 1-2-1775
    f. Gerrit, ged Dordrecht 4-5-1776
    g. Geertruijt, ged Dordrecht 12-1-1780
    h. Jacobus Wilhelmus, ged Dordrecht 24-3-1784
    i. Jacobus Wilhelmus, ged Dordrecht 11-11-1786

3. Maria VAN STOCKUM, j:d: geboren te 's-Gravendeel woont in het Steegoversloot hebbende schriftelijk consent van haer moeder Lijsbet VAN PELT wed van Fredrik VAN STOCKUM door desselfs broeder Gerrit VAN STOCKUM "gecorroboreert", otr/tr Dordrecht 30-10/6-11-1766 Gerrit VAN INGEN, wedr geb te Vleuten in de provincie Utrecht woont in de Vleeshouwerstraat hebbende bewijs gedaan aan desselfs kinderen.
(NB. Gerrit van Ingen, otr Dordrecht 3-10-1748 Lena Timmers. Kinderen: Stijna, ged. Dordrecht 6-8-1749; Catrina, ged. Dordrecht 24-6-1750; Stevenieta, ged. Dordrecht 23-2-1753; Arie, ged. Dordrecht 12-4-1755; Johanna, ged. Dordrecht 20-10-1759).
Uit dit huwelijk:
    a.. Elizabeth Steffenita, ged. Dordrecht 25-12-1768
    b. Frederik Gerrit, ged. Dordrecht 11-2-1770
    c. Elizabeth, ged. Dordrecht 26-4-1772
    d. Sara, ged. Dordrecht 5-11-1774
    e. Huijbert, ged. Dordrecht14-1-1779 

Generatie III

IIIa Cors Claasze/Claesze VAN PELT, dp Grote Lindt 3-10-1743, begr. Grote Lindt ?12-9-1791?, tr Heinenoord 20-1-1764 Marichje Janze KEYSER, dr van Jan Keyser en van NN.
Uit het huwelijk: 
a. Neeltje, dp Grote Lindt 17-9-1765 (Jannigje Claasse van Pelt), volgt IVa
b. Jan, dp Grote Lindt 11-1-1767, volgt IVb
c. Annigje, dp Grote Lindt 27-3-1768
d. Annigje, dp Grote Lindt 2-4-1769
e. Klaas, ged Zwijndrecht 10-6-1770
f. Corstiaentje, ged Zwijndrecht 15-8-1773 (Neeltje VAN ES) de vader overleden

IIIb Korstiaen Ariensze VAN PELT, ged Grote Lindt 12-10-1732 (getuigen: Lijsbeth KORSE), ovl Grote Lindt 7-9-1791, tr Zwijndrecht 12-11-1756 Willemtje Reiersdr VAN DER MAST, ged Zwijndrecht 28-12-1732, dr van Reijer Reijers van der Mast en van Hijmetje VAN DER WIEL.
Uit het huwelijk: 
a. Lena, ged Zwijndrecht 16-2-1758 (Lena GOUD)
b. Rijer, dp Grote Lindt 23-10-1759 (Lijbeth Corse van Pelt), verm jong ovl
c. Leena, dp Grote Lindt 13-10 (of 12)-1761, volgt IVc
d. Hemmetje, dp Grote Lindt 28-10-1764, volgt IVd
e. Arie, dp Grote Lindt 2-9-1766
f. Maria, dp Grote Lindt 13-8-1769, obiit 10-6-1794
g. Willem, dp Grote Lindt 29-10-1771 (Cornelia Arienze van Pelt), volgt IVe
h. Geertrui, dp Grote Lindt 23-7-1774 (Geertrui Janse de Ruiter), volgt IVf

IIIc Cornelis Arijsze van Pelt, ovl Dordrecht? 1-1-1807, tr Zwijndrecht 13-12-1761 Jannigje Dirkze den Besten (Bestebreur), geb 's-Gravendeel circa 1735, dr van Dirk Isaacksz Bestebroer(tje) en Jannigje Corn. de Boer (ovl HI Ambacht 1-11-1780), ovl Dordrecht? 25-12-1807.
Uit het huwelijk: 
a. Lena, ged Zwijndrecht 31-10-1762 (Pieterje VAN PELT)
b. Dirk van Pelt, dp Zwijndrecht 22-1-1764, volgt IVg
c. Adriana, ged Zwijndrecht 4-8-1765
d. Arie, dp Grote Lindt 29-3-1766
e. Jannigje, dp Zwijndrecht 18-10-1772
f. Cornelis, dp Grote Lindt 29-5-1775 (de vader zelf), volgt IVh

IIId Teunis Arijsz VAN PELT, dp Grote Lindt 12-11-1735, tr Heerjansdam 13-4-1759 Ygje Huijge BROEKZITTER, dp Heerjansdam 27-10-1737, dr van Huijg Klaase BROEKZITTER (j:m: van Maasdam, otr Heerjansdam 25-5-1726 (prodeo), ovl Barendrecht 1-7-1757) en van Jannigje Lucasse SASSENBURGH (j:d: van Heerjansdam), ovl Heerjansdam 18-2-1816.
Uit het huwelijk:
a. Jannigje, dp Grote Lindt 30-3-1760, volgt IVi
b. Arie, dp Grote Lindt 15-9-1761, volgt IVj
c. Leena, dp Grote Lindt 7-8-1763, volgt IVk
d. Huijg, dp Grote Lindt 5-5-1765 (obiit)
e. Huybertje, dp Grote Lindt 26-7-1767
f. Huijg, dp Grote Lindt 5-2-1769, volgt IVl
g. Cornelia, dp Grote Lindt 1-9-1771, ovl 9-6-1813
h. Teuntie, dp Grote Lindt 12-12-1773, volgt IVm
i. Cornelia, dp Grote Lindt 13-5-1779 (obiit)
j. Lijsbeth, dp Grote Lindt 24-12-1780 (Jannigje Teunisdr van Pelt), volgt IVn

IIIe Pietertje Arijze van Pelt, dp Grote Lindt 10-6-1737, tr (1) 28-09-1760 Zwijndrecht David Isake/Isaacse Cool, dp Zwijndrecht in 1736, zn van Isaak Kool en Zoetje Meester, tr (2) Jacob Laurentze Brouwer.
Uit het eerste huwelijk:
a. Zoetje, dp Grote Lindt 25-1-1761 (Zoetje de Meester)
b. Arie, dp Grote Lindt 12-4-1762 (Zijgje Janse Vermeulen)
Uit het tweede huwelijk:
c. Laurentius, dp Grote Lindt 21-4-1771 (Steijntje Hendrikze Brouwer)
d. Arij, dp Grote Lindt 9-8-1772 (Pietertje Arijze van Pelt)
e. Jan, dp Grote Lindt 20-2-1774 (Macheltje van Pelt)
f. Hendrik, dp Grote Lindt 27-8-1775 (de vader zelf)
g. Leendert, dp Grote Lindt 18-8-1776 (de vader zelf)

IIIf. Arij VAN PELT, tr Willemijntje BAARS
Uit het huwelijk:
1. Metje, dp Kleine Lindt 20-4-1777 (Sijtje VAN DEN BERG)
2. Macheltje, dp Kleine Lindt 5-9-1780 (Marijtje BAARS)
3. Willem, dp Kleine Lindt 8-9-1782 (de vader zelf), volgt IV.q

IIIg Maarten Arijse VAN PELT, ged. Grote Lindt 29-1-1741 (of 19/1/1741), ovl voor 27-07-1781, otr/tr Grote Lindt 11-10/25-11-1771 Dirxje Arijse DE RONDE, ged Grote Lindt 25-12-1744 (get. Meggeltje Gerritse DEN OUDEN), dc van Gerards/Gerritse DE RONDE en Pleuntie Cornelisse BAERDMAN, begr Groote Lindt 15-4-1784; zij tr (1) 16-12-1768 Isack Grootendorst, tr (3) Groote Lindt (aangeg.) op 27-07-1781 Arij Hendricksz. Legerstee, ged Rhoon 1-4-1731 (getuigen: Lijsbeth Ariens), begr Groote Lindt 25-05-1784, zn van Hendrick Leendertsz Legerstee en Claesje Pietersdr van Dijck.
Uit het huwelijk:
a. Pleuntje, ged Grote Lindt 6-9-1772
b. Arij, ged Grote Lindt 23-10-1774
c. Cornelia, ged Grote Lindt 27-4-1777 (get: Maggeltje de Ronde), ovl Dordrecht 19-10-1853 (aktenr 721/76 jaar/middags 12/D551 Raamstraat), tr (1) Jacob INDERMAUER, ged Schoonhoven 20-12-1772, smid, ovl. Dordrecht 26-1-1822 (aktenr. 50; 49 jr.; namiddag half 3 C651 Heerhijmanssuisstraat; datum akte 28/1 1822), zoon van Paulus INDERMAUER  (ovl Schoonhoven voor 1822) en Johanna LURINGDONK  (ovl Schoonhoven voor 1822), tr (2) Dordrecht 20-11-1833 (aktenr. 125) Willem DE RUITER, geb Dordrecht 1798, militair (1833), opperman (1853), won Dordrecht (1853), zn van Pieter DE RUITER (ovl Dordt 19-7-1824) en Francina Isakse STROO(IJ)DEKKE(R) (ovl Dordt 17-8-1827; aktenr 342; 67 jr.; geb Westkapel in Zeeland; des morgens 4 uur Gasthuis), ovl na 1853. Uit het eerste huwelijk:
    1. Dirkje, ged Dordrecht (Ned. Herv) 11-11-1801
    2. Kornelis, ged Dordrecht (Ned. Herv) 9-3-1805
    3. Antonie, ged Dordrecht (Ned. Herv) 11-4-1808
    4. Antonij, ged Dordrecht (Ned. Herv) 9-9-1809

IIIh Huibert Arienze VAN PELT, dp Grote Lindt 14-4-1742, tr Grote Lindt 15-2-1767 Ingetje Arienze Nijdings, ged Zwijndrecht 24-10-1745.
Uit dit huwelijk:
a. Leena, dp Grote Lindt 20-10-1767, begr 15-1-1768
b. Arie, dp Grote Lindt 26-2-1769 (Maijke Hendrikze Zoon)
c. Leena, dp Grote Lindt 14-7-1771
d. Maaikje, dp Zwijndrecht 1-12-1773
e. Maaikje, dp Zwijndrecht 13-11-1774, ovl 13-7 of 16-1-1807, tr Zwijndrecht 30-7-1796 Korstiaan van der Net. Uit het huwelijk:
    1. Arie van der Net, geb Zwijndrecht, tr Burgina Herlaar, geb 1799 Streefkerk
f. Arie, dp Zwijndrecht 16-2-1777
g. Maggeltje, dp Zwijndrecht  mrt 1779
h. Willempje, dp Zwijndrecht 22-7-1781, tr (1) Zwijndrecht 1809 Dammis Tims
i. Huibert, dp Zwijndrecht 1-5-1784, tr (1) Zwijndrecht 4-4-1802 Minsje Kortland, tr (2) Amsterdam 22-3-1840 Lijntje Huiser, geb Meerdervoort 10-12-1793, ged HI Ambacht 22-12-1793, wed van Daniel Romijn.
Uit het eerste huwelijk:
    1. Cornelia, geb Hendrik Ido Ambacht 7-3-1813, ovl 29-11-1819
    2. Trijntje, geb Hendrik Ido Ambacht 13-3-1814
    3. Pieternella, geb Hendrik Ido Ambacht 31-7-1816, ovl 17-12-1874
j. Leena, dp Zwijndrecht 15-10-1786, tr Zwijndrecht 1807 Anthonij van Namen

IIIi Jan Arijze van Pelt, dp Grote Lindt 18-5-1749, j:m: geboren Grote Lindt, otr Grote Lindt 20-10-1775 Johanna Arijze Kool, dp Grote Lindt 20-9-1750, j:d: geb en wonende Grote Lindt, dr van Arie Kool en Johanna van der Linden.
Uit dit huwelijk:
a. Arij Jansse van Pelt, dp Grote Lindt 16-5-1776, tr Zwijndrecht 21-2-1845 Cornelia Rijsdijk
    1. Jan, geb/dp Grote Lindt 7/10-5-1801, ovl 19-6-1801
    2. Adriaantje, geb/dp Grote Lindt 16/26-9-1802, ovl 1-11-1802
    3. Johanna, geb/dp Grote Lindt 10/15-7-1804 (de vader zelf)
b. Leendert, dp Grote Lindt 25-10-1778 (Pietertje Arijse van Pelt)
c. Johanna, geb/dp Grote Lindt 25/28-11-1784 (Hendrikje Bast.dr van Hons), tr Glein Jonas
    1. Jan, geb/dp Grote Lindt 28-2/8-3-1807 (de vader zelf)
d. Pieter, geb/dp Grote Lindt 6/7-11-1790 (Maaijke Jansdr Nugteren)

Generatie IV

IVa Neeltje Corstiaansdr van Pelt, dp Zwijndrecht 17-11-1765, tr Pleun Slobben
Uit een relatie:
a. Johanna, geb/dp Grote Lindt 26-4/9-5-1793, ovl 2-4-1795 (de vader is Jan Janszn de Kijzer)
Uit het huwelijk:
a. Pietertje, geb/dp Grote Lindt 10/18-5-1800 (de vader zelf)
b. Corstiaan, geb/dp Grote Lindt 26-9/10-10-1802

IVb Jan Corstiaanszn VAN PELT, geb/dp Grote Lindt 11-1-1767/4-1-1767, zn van Cors Claese van Pelt en Marijchje Janze Keijser, tr Zwijndrecht 31-7-1791 Jannegie Pieterse VAN LEXMOND, dr van Pieter Lexmond en van NN.
Uit dit huwelijk:
a. Corstiaan, geb/dp Grote Lindt 5/8-12-1792 (get. Neeltje Corstiaansdr van Pelt), volgt Va
b. Cornelia, geb/dp Grote Lindt 22/28-9-1794 (get. Pietertje Dirksdr van Nugteren)
c. Pietertje, geb/dp Grote Lindt 5/7-12-1800, groenteverkoopster, ovl Zwijndrecht 11-10-1859, tr Meerdervoort 22-07-1822 (aktenr. 4) Jan DEN HOLLANDER, geb/ged Hendrik-Ido-Ambacht 13/14-12-1803, metselaarsknecht (1834), zn van Arie den Hollander en Maaike van Wingerden , woont te Zwijndrecht 25-10-1834.
d. Huig, geb/dp Grote Lindt 17/20-1-1805, volgt Vb
e. Pieter, geb/dp Grote Lindt 15/25-9-1808 (get. de vader zelf)

IVc Lena Corstiaansdr VAN PELT, wonende Heeroudelandsambacht, otr (1) Rijsoord/tr(1) Grote Lindt 9-11/17-10-1783 Aalbert LEUVEKAMP, geb Heerjansdam, otr/tr (2) Grote Lindt 15-10/6-11-1785 Grote Lindt Cornelis Symonz STOLK, j:m: geb te Rhoon.
Uit het eerste huwelijk:
1. Klaasje LEUVEKAMP, geb Kleine Lindt 19-12-1784, tr Willem de SNOO, ged Kleine Lindt ca 1782 (Dochter: Lena de SNOO, geb Hendrik Ido Ambacht 6-12-1811, tr met Wiekert VLEGHERT, geb Meedervoort ca 1809)
Uit het tweede huwelijk:
1. Willemijntje, geb/dp Grote Lindt 17/20-8-1786, ovl 12-10-1786
2. Willemtje, geb/ged Heeroudelandsambacht 19/23-9-1787 (obiit oct 1787)(vader)
3. Willemijntje, geb/ged Heeroudelandsambacht 31-12-1788/4-1-1789 (vader)
4. Corstiaan, geb/ged Heeroudelandsambacht 22/28-2-1790 (vader)
5. Fransijntje, geb/ged Heeroudelandsambacht 18/25-9-1791 (obiit 2-10-1791)(vader)
6. Fransijntje, geb/ged Heeroudelandsambacht 6/9-9-1792 (vader)(ook in doopboek Grote Lindt)
7. Willemtje, geb/ged Heeroudelandsambacht 28-4/11-5-1794 (vader)(ook in doopboek Grote Lind)
8. Marija, geb/dp Grote Lindt 9/18-10-1795, ovl 8-11-1795
9. Simon, geb/dp Grote Lindt 15/19-3-1797, ovl 11-11-1797
10. Maria, geb/dp Grote Lindt 21-9/22-9-1799, ovl 9-10-1799
11. Symon, geb/ged Heeroudelandsambacht 24/28-12-1800 (vader)

IVd Hemmetje Corsdr van Pelt, dp Grote Lindt 28-10-1764, j:d: geb Grote Lindt, wonende Kijfhoek, otr/tr Grote Lindt 13-4-1787/13-5-1787 Claas/Klaas Rokusz de Ronde, j:m: geb onder Ridderkerk, won Kijfhoek. Uit het huwelijk:
a. Willemtje, geb/dp Grote Lindt 29-4/3-5-1789 (Marija Corstiaansdr van Pelt)
b. Christiaantje, geb/dp Grote Lindt 10/17-11-1793, overl. Barendrecht 3-8-1866
tr. Barendrecht 9-2-1821 Jan Barendregt, geb. Barendrecht 5-1-1799, landbouwer te Barendrecht , gemeenteraadslid te Barendrecht, heemraad polder binnenland van Barendrecht 1825-1856, dijkgraaf 1856-1884, rentmeester van de heerlijkheden Oost en West Barendrecht en Carnisse 1849-1884, overl. Barendrecht 28-8-1884

IVe Willem Corse van Pelt, dp Grote Lindt 29-10-1771 (Cornelia Arienze van Pelt), tr Grote Lindt 1797 Dingena Groenendijk.
Uit dit huwelijk:
a. Corstiaan, geb/dp Grote Lindt 20/22-4-1798, volgt V.c
b. Arij, geb/dp Grote Lindt 5/10-11-1799
c. Willempje, geb/dp Grote Lindt 15/21-6-1801
d. Lijsbeth, geb/dp Grote Lindt 17/26-12-1803
e. Willem, geb/dp Grote Lindt 11/13-4-1806 (de vader zelf)

IVf Geertrui Corsdr van Pelt, dp Grote Lindt 23-07-1775, dr van Korstiaan van Pelt en Willemtje Reijersdr van der Mast, tr Grote Lindt 1795 Jan Barendse Pennning.
Uit dit huwelijk:
a. Willempje Penning, geb. Barendrecht 19-03-1804
b. Janna Penning, geb. Barendrecht 19-11-1805
c. Barend, geb/dp Grote Lindt 26-4/1-5-1808 (de vader zelf)
d. Corstiaan, geb/dp Grote Lindt 8/27-11-1811 (de vader zelf)
e. Klaasje Penning, geb. Barendrecht 02-02-1815

IVg Dirk VAN PELT, dp Zwijndrecht 22-1-1764, ovl Zwijndrecht 24-8-1821, otr/tr (1) Zwijndrecht 11-6/4-7-1784 Neeltje Cornelis BAARS, ovl Dordrecht 24-7-1810, tr (2) Dordrecht 19-8-1812 Adriana JANSEN, dp Dordrecht 29-8-1779 (NH), schoonmaakster (1830), ovl Dordrecht 3-12-1850 (558), 71 jaar, namiddag 2 uren, D231 Suikerstraat, dr van Willem JANSE (ovl Dordrecht 3-1-1810) en Elisabeth KAAS (ovl Dordrecht 10-4-1797). 
Uit het eerste huwelijk:
a. Cornelis, dp Zwijndrecht 1-5-1785
b. Adriana van PELT, ged Zwijndrecht 3-10-1790, ovl Zwijndrecht 19-8-1826, begr Zwijndrecht 21-8-1826, tr verm. Zwijndrecht 13-12-1811 met Jacob BIJKERK, zn van Jacob BIJKERK en Pietertje LAUWERENCE (Zoon: Pieter BIJKERK, geb. H.I. Ambacht 17 Januari 1821, tr Meerdervoort 5-6-1840 Antje DE BOER, geb Meerdervoort 8-6-1821)
c. Cornelis, dp Zwijndrecht 15-12-1799
d. Cornelia, dp Zwijndrecht 7-1-1803
Uit het tweede huwelijk:
a. Willem, geb Zwijndrecht 25-7-1812
b. Cornelis, dp Zwijndrecht 18-12-1813
c. Elizabeth Adriana, geb Zwijndrecht 26-3-1815
d. Neeltje, dp Zwijndrecht 17-9-1816, ovl Dubbeldam 13-10-1843 (akte Dordrecht nr 517/des nachts 3 uur), ongehuwd 
e. Elizabeth Trijntje van Pelt,  geb Zwijndrecht 18-4-1818, tr Dubbeldam 15-1-1839 (2)
Leendert de Bruin, geb Dubbeldam 8-11-1809, arbeider, won te D'dam, zn van Dirk Jacobszoon de Bruin, watermolenaar en van Neeltje Leendertsdr van Wijk.
Uit dit huwelijk (10-jarige tafels):
   1 Dirk, geb Dubbeldam 30-9-1839
    2 Neeltje, geb Dubbeldam  6-3-1841
    3 Adriana, geb Dubbeldam  2-8-1843
    4 Maaike, geb Dubbeldam  28-5-1845
    5 Hendrika, geb Dubbeldam 15-9-1847
    6 Elisabeth Trijntje, geb Dubbeldam 1-6-1850, ovl Dordrecht (nr 55) 14-1-1894, 42 jaar,  91 aan den Spuiweg, won D'dam, tr Pieter BOTHOF

f. Heiltje VAN PELT, geb Zwijndrecht ca 1821, dienstbode te Dordrecht (1845), ovl Dordrecht 6-3-1845 (aktenr 147/24 jaar/voormiddag 4 uur/ D885 Vischstraat)
(Waarschijnlijk) Uit een relatie:
   a. Elisabeth Adriana VAN PELT, geb Dordrecht 1843, ovl ald 9-3-1844 (aktenr 149/7 mnd oud/namiddag 8 uur/D231 Suikerstraat)
g. Dirk Hendrik van Pelt, geb Dordrecht 6-4-1822 (196), des morgen 4 uren, D538 op den Hil, volgt Vd

IVh Cornelis van Pelt, dp Grote Lindt 29-5-1775, tr Zwijndrecht 15-4-1797 Jannigje van Wingerden
Uit dit huwelijk:
a. Maggeltje, dp Zwijndrecht 18-8-1799
b. Cornelis, dp Zwijndrecht 12-8-1798
c. Cornelis, dp Zwijndrecht 3-5-1801
d. Jan, dp Zwijndrecht 22-5-1803
e. Dirk, dp Zwijndrecht 17-11-1805

IVi Jannigje Teunisdr van Pelt, j:d: geboren en won in de Grote Lindt, ovl 9-2-1787 (gestorven in de kraam), otr/tr Grote Lindt 21-4/14-5-1786 Teunis Arijszn van Driel, j:m: geb en wonende onder de Klijne Lind, zn van Arie van Driel en van NN .
Uit het huwelijk:
a. Jannigje, geb Zwijndrecht 18-2-1787

IVj Arij Teunissen van Pelt, dp Grote Lindt 15-9-1761, ovl Grote Lindt 23-6-1808, tr Zwijndrecht 8-5-1791 Cornelia Groenendijk, dp Zwijndrecht 1771, ovl Zwijndrecht 22-5-1847.
Uit het huwelijk:
a. Teunis, geb/dp Grote Lindt 1/4-3-1792 (Lena Teunisse van Pelt), volgt Ve
b. Jannigje, geb/dp Grote Lindt 31-1/2-2-1794
c. Isak, geb/dp Grote Lindt 9/12-7-1795, ovl 9-12-1795
d. Isak, geb/dp Grote Lindt 19-11-1797, volgt Vf
e. Aaltje, geb/dp Grote Lindt 1/7-4-1799
f. Huig, geb/dp Grote Lindt 21/27-5-1802, ovl 16-12-1802
g. Lena, geb/dp Grote Lindt 28-8/2-9-1804

IVk Lena Teunisdr van Pelt, dp Grote Lindt 7-8-1763, j:d: geb en wonende alhier, ovl 15-6-1847, tr Grote Lindt 1-10/24-10-1790 Hendrik Jansz Zoon, geb en wonende Grote Lindt, wedn van Aaltje Fransdr Vaandrager

IVl Huig Teuniszn van Pelt, dp Grote Lindt 5-2-1769, j:m: geb en wonende Grote Lindt, ovl 3-12-1844, otr/tr Grote Lindt 1-4/25-4-1791 Dirksje Arijsdr Goud, dp Puttershoek 5-8-1753, j:d: geb Puttershoek, wonende Grote Lindt, ovl 15-4-1835, dr van Arij Goud en van NN.
Uit dit huwelijk:
a. Teunis, geb/dp Grote Lindt 11/18-12-1791 (de vader zelf), volgt Vg

IVm Teuntje Teunisse VAN PELT, dp Grote Lindt 12-12-1773, tr Grote Lindt 1805 Adrianus Everts HEYSTEK, zn van Evert Heistek en van NN.
Uit dit huwelijk:
a. Teunis, geb/dp Grote Lindt 11-1-1799/20-1-1799 (onegt)(get: Arij Teunisse van Pelt)(Zijn vader is Adrianus Heijstek), tr. Goidschalksoord 2-5-1823 Adriana BARENDSE, geb. Oud Beijerland 9-9-1774, dc van Willem BARENDS (ged.(rk) Melissant 20-2-1770/tr. Oud Beijerland 9-1-1793) en van Stijntje VAN STIGT (ged. Oud Beijerland 9-8-1767). 
Uit het huwelijk:
    1. Stijntje VAN PELT, geb. Goidschalksoord 6-12-1828, tr. Goidschalksoord 1855 Daniel KOSTER, geb. Rhoon 14-2-1832, zn van Pieter KOSTER (geb. 's Gravenambacht 14-5-1804/tr. Rhoon 1-10-1829) en Maria VAN DER ENT (geb. Rhoon 26-6-1804)

b. Evert, geb/dp Grote Lindt 1/7-4-1806

IVn Lijsbeth Teunissen van Pelt, dp Grote Lindt 24-12-1780 (Jannigje Teunisdr van Pelt), ovl 4-5-1813, tr (1) Grote Lindt 1798 Leendert Janssen van Pelt, zn van Jan van Pelt en van NN, tr (2) Grote Lindt 1801 Pieter Zolekamp.
Uit het huwelijk:
a. Johanna, geb/dp Grote Lindt 30-5-/7-6-1801, ovl 24-7-1801
b. Yda, geb/dp Grote Lindt 1/11-7-1802, tr HI Ambacht 2-5-1823 Willem Tempelaar
c. Jan, geb/dp Grote Lindt 11/17-7-1803
d. Teunis, geb/dp Grote Lindt 26-6/8-7-1804
e. Johannes, geb/dp Grote Lindt 1/8-3-1807 (de vader zelf)

IVo Arij Arijse van Pelt, dp Grote Lindt 18-9-1774, tr Mari(j)a Leendertse Zuidam
Uit het huwelijk:
a. Kaatje, geb/dp Kleine Lindt 1/5-7-1801 (de vader zelf)
b. Arij, geb/dp Kleine Lindt 3/10-10-1802 (Magteldtje van Pelt)
c. Arij, geb/dp Kleine Lindt 30-3/7-4-1805 (Magteldje Arijse van Pelt)

IVp Magcheltje van Pelt, dp Kleine Lindt 5-9-1779, tr Heerjansdam 8-1-1808 Laurens Brouwer, dp Heerjansdam 23-7-1775, zn van Arij Louwerens Brouwer en van Leendertje Cornelisse van der Graaf.
Uit het huwelijk:
a. Arij, geb/dp Kleine Lindt 22/26-oogstmnd-1811(de vader zelf)
b. Leendert, geb/dp Kleine Lindt 22/26-oogstmnd-1811(de vader zelf)
b. Arij, geb/dp Kleine Lindt 12-oogstmnd/20-8-1809 (de vader zelf)

IVq Willem van Pelt, ged Kleine Lindt 8-9-1782, zn van Arij VAN PELT en Willemijntje BAARS , tr Kijfhoek 13-7-1807 Geertrui Hoogerwerf.
Uit het huwelijk:
a. Geerit, geb/dp Kleine Lindt 13/19-oogstmnd-1811
b. Arij, geb/dp Kleine Lindt 15/19-3-1809 (de vader zelf), volgt Vh
c. Gerrit, geb Heerjansdam 14-4-1815
d. Cornelis, geb Kleine Lindt 8-11-1818

Generatie V

Va Corstiaan van Pelt, geb/dp Grote Lindt 5/8-12-1792, ovl Zwijndrecht 31-5-1842, tr ca 1820 Geertrui den Arend, dp Zwijndrecht, dc van Dirk den Arend en van Martijntje van Noort, ovl Zwijndrecht  3-3-1833. 
Uit dit huwelijk:
a. Jan, geb Meerdervoort 15-7-1821
b. Koenraadt, geb Zwijndrecht 27-2-1824, volgt VIa 
c. Huig, geb Zwijndrecht 22-3-1829
d. Dirk, geb Zwijndrecht 10-1-1833

Vb Huig van Pelt, geb/dp Grote Lindt 17/20-1-1805, tr Zwijndrecht 11-4-1829 Aaltje den Arend, dp Zwijndrecht 1-10-1809, dc van Dirk den Arend en van Martijntje van Noort.
Uit het huwelijk:
a. Jannigje, geb Zwijndrecht 18-8-1829
b. Martijntje, geb Zwijndrecht 2-8-1831
c. Cornelia, geb Zwijndrecht 25-11-1832
d. Dirk, geb Zwijndrecht 25-1-1834, volgt VIb
e. Lena, geb Zwijndrecht 12-12-1836
f. Jan, geb Zwijndrecht 15-1-1839
g. Gerrit, geb Zwijndrecht 19-4-1840
h. Corstiaan, geb Zwijndrecht 15-1-1843

Vc Corstiaan (Korstiaan) VAN PELT, geb. Grote Lindt 20-4-1798, overl. Charlois (zh) 6-1-1869, tr. Charlois 21-5-1824 Adriaantje BARENDREGT, geb./ged. Charlois 10-4-1803/22-5-1803.
Uit het huwelijk:
1. Heiltje van Pelt, geb. 10-5-1825
2. Willem van Pelt, geb.6-7-1826
3. Heiltje van Pelt, geb. 10-3-1828
4. Dingena van Pelt, geb. Charlois 5-5-1830, overl. Spijkenisse 20-6-1908, tr Leendert Berkhout, geb. Spijkenisse 4-11-1822, melkboer, overl. Spijkenisse 30-8-1915, zn van Arij Berkhout en Leuntje Weij (Kinderen: Corstiaan Berkhout/geb. 19-2-1860, Maartje Berkhout/geb. 2-4-1862, Lammetje Berkhout/geb. 31-3-1863, Arie Berkhout, Cornelis Berkhout/geb. Spijkenisse  7-4-1869, Marinus Berkhout, Jacob Berkhout)
5. Elisabeth van Pelt, geb. 5-5-1830

Vd Dirk Hendrik van Pelt, geb Dordrecht 6-4-1822, arbeider, ovl Dordrecht 3-5-1877 (aktenr 301/voormiddag 2 uur/D885 Vischstraat), tr (1) Dordrecht 21-5-1851 (nr 90) Cornelia van Dortmond, geb Dordrecht 13-4-1821, dr van Cornelis van Dortmond (ovl Dordt 26-8-1837) en van Marte/Martha van der Sluis (ovl Dordt 22-8-1826), ovl Dordrecht 13-12-1867, tr (2) Dordrecht 8-4-1868 (nr 39) Maria Johanna Luiters, geb Dordrecht 7-3-1838, wed Arie Verboom, dr van Johannes Luiters (65 in 1868) en van Maria Sel (73 in 1868), ovl na 1901. Wonende: 24:1578 D Suikerstraat 231 (1850-1860).
Uit het eerste huwelijk:
a. Willem 
b. Cornelis, geb Dordrecht 4-12-1850, ovl Dordrecht 25-2-1852 (aktenr 144/15 mnd oud/ voormiddag 5 uur, D231 Suikerstraat) 
c. Adrianus, geb Dordrecht  4-12-1850, ovl Dordrecht 1-1-1852 (aktenr 4/13 mnd oud/ namiddag 2 uur, D231 Suikerstraat) 
d. Cornelia Adriana, geb Dordrecht 6-4-1852, tr Dordrecht 29-1-1873 (aktenr 9) Johannes SCHEEPBOUWER, geb Dordrecht 1850, wisselwachter, zn van Johannes Scheepbouwer en van Pieternella LUITERS
e. Dirk Hendrik, geb Dordrecht  16-2-1854, ovl ald 22-6-1856 (2 jaar/aktenr 439/namiddag 5/D231 Suikerstraat)  
f. Cornelis Willem, geb Dordrecht  24-2-1856, ovl ald 24-3-1857 (13 mnd/aktenr 194/voormiddag 11/D231 Suikerstraat)
g. Dirk Hendrik, geb Dordrecht 1857, ovl ald 12-1-1859 (16 mnd/aktenr 26/namiddag 2/D348 Boogjes)
h. Dirk Hendrik, geb Dordrecht febr 1859, ovl ald 28-2-1859 (9 dgn/aktenr 136/D348 Boogjes/namiddag 3 uur)
i. Cornelis Dirk, geb Dordrecht 18-2-1861, ovl ald 13-3-1861 (3 weken/aktenr 159/voormiddag 7 uur/D349 Boogjes)

Uit het tweede huwelijk:
j. Adriana van Pelt, geb Dordrecht 13-12-1868
k. Maria, geb Dordrecht 7-9-1871, ovl ald 11-7-1872
l. Pieternella, geb Dordrecht 2-11-1872, tr Dordrecht 16-5-1901 (aktenr 96) Johannes LOUWMAN, geb Dordrecht 1868, fabrieksarbeider, zn van Johannes LOUWMAN (ovl voor 1901) en Leentje STOCK (ovl voor 1901)
m. Adriana van Pelt, geb Dordrecht 11-10-1874, dienstbode, tr Dordrecht 17-9-1903 (aktenr 213) Pieter Anthonie DE KOK, geb Dordrecht 1779, leerlingmachinist, zn van Steven DE KOK (timmerman) en van Anna Elisabeth PLAZIER

Ve Teunis VAN PELT, geb/dp Zwijndrecht 1/4-3-1792, arbeider, vlasmaker, ovl Dordrecht 23-7-1857 (aktenr 472), wonende Dordrecht E Willigenbosch Huisnr 468 (1850-60), zn van Arie van Pelt en Cornelia Groenendijk, tr (1) Zwijndrecht 20-5-1816 Maaijke van der Speijker, geb Zwijndrecht 1792, ovl voor 1834, tr (2) Grote Lindt 18-9-1834 Elizabeth KNEGT, ovl Grote Lindt voor 1857.  
Uit het eerste huwelijk:
a. Arie, geb Meerdervoort 8-2-1817, volgt VIc
b. Robbertus, geb Meerdervoort 1818, ovl 10-5-1821
Uit het tweede huwelijk:
c. Cornelia van Pelt, geb Grote Lindt 19-3-1836

Vf Isak VAN PELT, geb/ged Grote Lindt 16/19-11-1797, ovl 24-9-1872, tr Grote Lindt 27-4-1823 Marijgje NIEUWBURG, geb/ged Barendrecht 10/18-11-1798, dc van Jacob NIEUWBURG en Jaapje OOSTBAAN. 
Uit dit huwelijk:
a. Jacoba, geb Kleine Lindt 20-9-1820
b. Arie, geb Kleine Lindt 17-9-1824, volgt VI.d
c. Jacoba, geb Grote Lindt 20-9-1827 (waarsch. idem met a.), ovl ald 8-2-1837
d. Jacob, geb Grote Lindt 2-1-1830 (aktenr 2; Aangifte van geboorte door de vader Isašc van pelt, 32 jr, arbeider, wonende te Groote Lindt, in tegenwoordigheid van Hendrik Heijder?, 37 jr, bouwman, en Martinus Muller,41 jr, veldwachter, beiden wonende te Groote Lindt.), koopman, ovl Zwijndrecht 1-11-1895, tr Grote Lindt 20-5-1852 Krijntje Elshout, geb Dubbeldam 1-11-1826, dr van Jacob VAN ELSHOUT en Jannitje LAGERWERF
Wonen te: Zwijndrecht (tot 4-8-1887), Dordrecht (tot 8-6-1888), Zwijndrecht.

e. Cornelia, geb Grote Lindt 29-10-1833, ovl 25-6-1836
f. Bastiaan, geb Grote Lindt 2-7-1837, ovl 9-1-1840

Vg Teunis VAN PELT, geb/dp Grote Lindt 11/18-12-1791, zn van Huig van Pelt en Dirksje Goud, tr (1) Grote Lindt 1812 Maria WULFSEN, geb/dp Puttershoek 8/15-10-1786, dr van Lambert WULFSEN en Neeltje MULLER, tr (2) Grote Lindt 22-10-1847 Sijchie PUNT, geb/dp Grote Lindt 2/9-5-1802.
Uit het eerste huwelijk:
a. levenloos geboren kind, geb Grote Lindt 2-5-1813
b. Huig, geb Grote Lindt 11-6-1814, ovl 7-3-1824
c. Lambertus, geb Grote Lindt 11-1-1816, arbeider, volgt VI.e
d. Jan, geb Grote Lindt 23-1-1818, ovl 8-3-1841
e. Dirkje, geb Grote Lindt 14-4-1822, ovl 27-1-1825
f. Neeltje, geb Grote Lindt 15-9-1823, ovl 5-12-1865, tr Grote Lindt 10-7-1845 Leendert Kooyman, geb Grote Lindt 13-3-1825, ovl ald 20-6-1893, zn van Teunis Kooyman en van Johanna van Solingen. Uit dit huwelijk:
    1. Johanna, geb Grote Lindt 22-8-1845, ovl 4-12-1845
    2. Maria, geb Grote Lindt 27-12-1846, ovl 12-6-1847
    3. Johanna, geb Grote Lindt 13-5-1848
    4. Leendert, geb Grote Lindt 8-7-1850
    5. Maria, geb Grote Lindt 8-7-1850
    6. Bastiaan, geb Grote Lindt 14-9-1853
    7. Cornelia, geb Grote Lindt 26-12-1855
    8. Teunis, geb Grote Lindt 14-1-1859
    9. Kornelis, geb Grote Lindt 16-12-1861
    10. Wilhelmina, geb Grote Lindt 14-5-186.

g. Heiltje, geb Grote Lindt 6-6-1825, ovl 20-5-1826
h. Huig, geb Grote Lindt 27-12-1826, ovl 1-9-1829
i. Teunis, geb Grote Lindt 1-12-1828 , ovl 6-2-1832

Vh Arij van Pelt, geb Kleine Lindt 15-3-1809, dp Kleine Lindt 19-3-1809, ovl Hendrik Ido Ambacht 18-12-1845, zoon van Willem van Pelt en Geertrui Hoogerwerf, tr Groote Lindt 22-06-1834 Maartje Nugteren, geb Groote Lindt 19-8-1801, dp Groote Lindt 20-8-1801, dc van Aart Nugteren en Adriana Brons.
Uit dit huwelijk:
a. Arie, geb Barendrecht, 23-12-1839, volgt VIf

Generatie VI

VI.a Koenraad VAN PELT, geb Zwijndrecht 27-2-1824, tuinman, won De Mijl (1848), ovl De Mijl 27-6-1849 (aktenr 15), 25 jaar,  tr De Mijl 16-8-1848 (aktenr 3) Neeltje de Deugdt, geb Meerdervoort 27-1-1824, tuinvrouw, dr van Hendrik Leendertszoon de Deugdt (ovl Meerdervoort 27-8-1828) en Jannigje Taartmans.
Uit dit huwelijk:
a. Corstiaan, geb De Mijl 27-2-1849, volgt VII.a

VI.b Dirk VAN PELT, geb Zwijndrecht 25-1-1834, ovl voor 1885, tr Zwijndrecht 7-2-1855 Teuna van Wingerden, geb Hendrik Ido Ambacht 17-12-1825 of 15-12-1826, wonende Zwijndrecht (1885), tuinierster (1885), dr van Marcus van Wingerden en van Hendrikje van der Leer.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje, geb HI Ambacht 11-10-1855/57
b. Marcus van Pelt, geb HI Ambacht 26-5-1859, volgt VII.b
c. Huig, geb HI Ambacht 3-8-1860
d. Huig, geb HI Ambacht 7-5-1861
e. Arie van Pelt, geb HI Ambacht 28-10-1864, tuinman, wonende HI Ambacht (1885), volgt VII.c

VIc Arie van Pelt, geb Meerdervoort 8-2- 1817, arbeider, vlasser (1867), ovl Dubbeldam 22-11-1876 (aktenr 96), voormiddag 7 uur, 58 jaar, zn van Teunis van Pelt en Maaijke van der Spijker, tr Grote Lindt 24-12-1836 Pieternella/Pietertje de Heer, geb Maasdam 12-8-1818, vertrekt 15-2-1877 naar Rotterdam. Wonende: Dordrecht E Hoogt 438 (1850-1860). 
Uit dit huwelijk:
a. Maaike, geb Groote Lindt 20-10-1840
b. Gijsbert, geb Grote Lindt 6-1-1842
c. Teunis, geb Grote Lindt 31-3-1843
d. Elisabeth, geb Grote Lindt 3-12-1844
e. Maaike, geb Groote Lindt 16-11-1846, vertrekt 1873 naar Dordrecht, tr Dubbeldam 14-11-1867 (aktenr 19) Gerrit Bartholomaus REUS, geb Dordrecht 15-5-1839, koornmolenaar, wonende 's-Gravendeel (1867), zn van Maarten REUS (ovl Dordrecht 15-1-1863) en van Judik Langeweg (won Dordrecht 1867)
f. Pieternella, geb Grote Lindt 22-3-1851
g. Arie van Pelt, geb Grote Lindt 17-10-1853 

VId Arie VAN PELT, geb Kleine Lindt 17-9-1824, ovl Zwijndrecht 23-7-1902, tr Grote Lindt 15-11-1850 Leena VERKERK, geb Kleine Lindt 10-10-1825, ovl na 1892, dr van.
Uit dit huwelijk:
a. Jan, geb/ged Grote Lindt 30-11-1851/1-12-1851, volgt VII.d
b. Izaak van Pelt, geb Grote Lindt 9-7-1853, volgt VIIe
c. Jakob, geb Grote Lindt 2-8-1856, volgt VIIf
d. Leendert Jakobus van Pelt, geb Grote Lindt 22-5-1859
e. Maria, geb Grote Lindt 30-12-1861
f. Lena Jacoba, geb Grote Lindt 29-1-1865, ovl 3-11-1954, tr Dubbeldam 23-6-1892 (aktenr 19) Klaas BERKHOUT, geb Charlois 1870, won Dubbeldam 1892, zn van Jan BERKHOUT (spoorwegbeambte 1892) en van Adriana Jacomina VERMAAT
    1. Jan, tr Dubbeldam 6-10-1921 (aktenr 54) Anna DE BRUIJN, geb 1898, dr van Leendert DE BRUIJN en van Kaatje VERSLUIS
    2. Maria Wilhelmina, tr Dubbeldam 8-9-1927 Evert BRAND
    3. Arie, tr Dubbeldam 22-6-1922 (aktenr 24) Johanna MOL, geb 1895, zn van Jan Mol en van Neeltje VAN DER GIESSEN
    4. Lena Jacoba, tr Dubbeldam 8-10-1925 (aktenr 33) Hendricus VAN ZIJDERVELD, geb 1899, zn van Barend en van Pieternella Aartje DE JONG

g. Kornelis, geb Grote Lindt 28-1-1869
h. Arie, geb Grote Lindt 13-1-1872

VIe Lambertus VAN PELT, geb Grote Lindt 11-1-1816, arbeider, wonende Dubbeldam (1870-1890), tr Heerjansdam 26-11-1838 Cornelia Leenheer, geb. Heerjansdam 27-10-1817.
Uit het huwelijk:
a. Pieter, geb Heerjansdam 24-10-1840
b. Maria van Pelt, geb Grote Lindt 16-11-1850, volgt VIIg
c. Johanna, geb Grote Lindt 18-8-1855
d. Johanna VAN PELT, geb. Grote Lindt 9-10-1856, tr. Grote Lindt 25-05-1876 Jan VAN DER MEER, geb. Heerjansdam ca. 1849. Uit het huwelijk: Maaike VAN DER MEER, geb Zwijndrecht 15-7-1888 (akte 129), ovl ald 25-2-1955, tr (1) Zwijndrecht 8-7-1909 (akte 33/gescheiden voor nov 1921) Jacob AALDIJK, geb Sliedrecht 1885, zn van Cornelis AALDIJK en Neeltje VAN DER VLIES, tr (2) Zwijndrecht 17-11-1921 (akte 84) Jan LEENTVAAR, geb Zwijndrecht 23-8-1880, loswerkman en landarbeider, ovl ald 8-6-1945, zn van Jan LEENTVAAR (tuinder) en Elizabeth PIEK. (Kinderen 1e huw. te Z'drecht tussen 8 juli 1909 en november 1921

VIf Arie VAN PELT, geb Barendrecht 23-12-1839, ovl Zwijndrecht 25-7-1920, arbeider (1873), tr Zwijndrecht 10-10-1863 Johanna (Anna) DE KONING, geb Papendrecht 18-4-1838, dc van Pieter DE KONING en Pieternella FLINK.
NB
- Pieter DE KONING, geb Papendrecht 28-3-1802, tr Pieternella FLINK, geb Nieuw Lekkerland 1806, ovl Papendrecht 8-1-1849 (des morgens 3 uur; 43 jaar), dc van Jan FLINK en Johanna GOEDHART.
Uit het huwelijk:
1. Pietje, geb Papendrecht 10-8-1835
2. Anna, geb Papendrecht 18-4-1838
3. Jan, geb Papendrecht 18-4-1840
4. Pieter, geb Papendrecht 18-4-1841
5. Fijgje, geb Papendrecht 3-9-1843 (aktenr 43; des middags 1 uur), tr Papendrecht 2-10-1873 (aktenr 11) Arie ROOS, geb Sliedrecht 15-4-1842, werkman, zn van Kornelis ROOS en Lena GROOTENBOER.
    a. Jacob, geb Papendrecht 16-1-1864, ovl ald 15-2-1866, zoon van Fijgje DE KONING 
    b. Pieternella, geb Papendrecht 2-12-1869, erkend bij huwelijk
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Jan van Pelt, geb Zwijndrecht 27-10-1874, volgt VII.h

Generatie VII

VIIa Corstiaan VAN PELT, geb Mijl 27-2-1849, landarbeider, tuinman, ovl Dordrecht 12-2-1922 (119), 72 jaar, namiddag 6 uur, tr Dordrecht 2-5-1877 (nr 55) Reinira REIJNDERS, geb Tiel 25-12-1852, ovl Dordrecht 12-4-1939 (209), dr van Anthonie REIJNDERS (tabaksnijder) en van Jantje BOSKELJON/BOSCAILLON (ovl voor 1877).
Uit dit huwelijk:
a. Neeltje, geb Dordrecht 13-2-1878, ovl Dordrecht 2-3-1878
b. Jacob, geb Dordrecht 19-5-1879, ovl ald 1-6-1879 (aktenr 425/middags 12/E510 Kasperspad)
c. Neeltje, geb Dordrecht 5-7-1880, tr Dordrecht (aktenr 11) 23-1-1902 Pieter MEIJER, geb Dordrecht 1877, houtzaagmolenaar, zn van Pieter MEIJER (schoenmaker) en van Gijsberdina Johanna BRUGMAN
d. Anthonia van Pelt, geb Dordrecht 5-2-1883, tr Dordrecht 18-5-1905 Matthijs VAN EIJSDEN, geb Dordrecht 17-4-1883, brandkastenschilder, zn van Nicolaas VAN EIJSDEN (borstelmaker) en Johanna VAN KOOTEN.
Uit het huwelijk:
   1. 
    2. 
    3. 
    4. 

e. Jacob van Pelt, geb Dordrecht 8-10-1885, arbeider, volgt VIIIa
f. Jansje, geb Dordrecht 15-3-1888, ovl ald 7-7-1888
g. Jansje, geb Dordrecht 23-7-1889
h. Jansje, geb Dordrecht 2-1-1892, tr Dordrecht 25-2-1915 (aktenr 43) Aart Kornelis MULDER, geb Sliedrecht 1890, constructiewerker, zn van Kornelis MULDER en van Elisabeth BLOOS
i. Coenraad van Pelt, geb Dordrecht 16-4-1894, volgt VIII.b

VII.b Marcus VAN PELT, geb HI Ambacht 26-5-1859, arbeider, koopman (1918), ovl Dordrecht 11-2-1934 (aktenr 63/74 jaar/namiddag 11 uur), tr Papendrecht 6-11-1885 Eva Hendrika GARSTHAGEN, geb Papendrecht 22-2-1867, dc van Baaij GARSTGHAGEN (ovl voor 1885) en Cornelia KOOY.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk van Pelt, geb HI Ambacht 20-11-1887, stoker, machinist, tr Dordrecht 6-4-1916 (88) Christina Helena van BOHEMEN, geb Schipluiden 29-4-1889, won Hoorn (1916), dc van Bernardus Pauwlus van Bohemen (wonende Nijmegen 1916) en van Catharina Helena Kouw (ovl voor 1916), heeft broer Leonardus Carolus van Bohemen, geb Schipluiden 4-5-1894.
Uit dit huwelijk:
    1. 
    2. 

b. Cornelis Anthonie, geb Zwijndrecht 9-2-1890, ovl D'dam 7-2-1898
c. Teunis van Pelt, geb Zwijndrecht 21-10-1892, schipperknecht, stucadoor, wonende Dordrecht (1918), tr Dordrecht 23-5-1918 (nr 168) Elisabet VAN LEEUWEN, geb Asperen 18-7-1893, wonende Dordrecht, dr van Hendrik Cornelis van Leeuwen (58 en won Asperen in 1918) en van Elisabet Michels (ovl voor 1918).
    1. Marcus, geb Dordrecht 19-11-1918, vertrekt naar Breda op 10-10-1939
d. Marcus van Pelt, geb Zwijndrecht 26-5-1895, slooper, in hofgevangenis Den Haag van 17/8 1922 tot 11/9 1923, tr Dordrecht 16-12-1915 (370) Adriana Pietje BOS, geb Dordrecht 18-3-1897, dr van Cent Bos (arbeider) en van Cornelia Maria Bussem.
    1. 
e. Jan van Pelt, geb Dordrecht 29-9-1897, volgt VIIIc 
f. Teuna, geb Dubbeldam 4-2-1900 (16:30 uur/aktenr. 28), ovl 30-12-1977, tr Dordrecht 15-6-1927 Bastiaan GROENEWEG, geb Dubbeldam ca 1900, kolenarbeider, koopman, chauffeur (h), ovl ca 1978. Op 23-10-19136 vertrekt het gezin van Dordrecht naar Dubbeldam (Kromme Zandweg A474). Uit het huwelijk (6 kinderen).
g. Cornelis van Pelt, geb Dordrecht 20-12-1901
h. Cornelia, geb Dordrecht 8-2-1904, vertrekt 10-8-1925 Geldermalsen, aardappelschilster, overl. Gorinchem 21-6-1980, tr.(burg.stand) Gorinchem 14-9-1962 Antonius Hendrik HOMAN, geb. Haarlem 1-4-1914, lid LBD - chauffeur, ovl. Dordrecht 25-1-1988. 
i. 

VII.c Arie VAN PELT, geb. Zwijndrecht 28-10-1864, tuinman, ovl na 1924, tr Zwijndrecht 30-10-1884 Pieternella VAN DALEN, geb Zwijndrecht 3-1-1864, tuinierster, ovl na 1924.
Uit dit huwelijk:
a. Maria, geb Zwijndrecht 15-5-1897, tr Dordrecht 8-5-1924 (aktenr 142) Aart BLOOS, geb Dordrecht 18-9-1895, magazijnbediende, zn van Aart BLOOS (kleermaker, 64 in 1924) en van Anna SINT NICOLAAS (ovl voor 1924). Het gezin vertrekt van Dordrecht naar Zwijndrecht op 7-3-1925 (Kerkstraat 20) en vestigen zich weer op 3-9-1927 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
    1. 
b. Dirkje van Pelt, geb Zwijndrecht 17-2-1902, tr Zwijndrecht op 22-9-1927 Willem VAN DALEN, geb Zwijndrecht 21-1-1902, ovl Zwijndrecht 10-6-1962, landarbeider, handlanger, metaalbewerker, ijzerwerker, zn van Andries VAN DALEN en Elizabeth LOS.
Uit dit huwelijk:
    1. 
    2. 
    3. 
c. Teuna VAN PELT, geb Zwijndrecht 16-4-1885, tr Leendert LOMMERS, geb Zwijndrecht 23-6-1883, tuinman. Vestigen uit Zídr te Dordrecht op 15 (=Leendert) en 29 (=Teuna) juli 1909, naar Dubbeldam op 19-4-1911.
Uit dit huwelijk:
    1. 

VII.d Jan VAN PELT, geb/ged Grote Lindt 30-11-1851/1-12-1851, vertrekt naar Amerika rond 1888, a gasfitter for gas lights in Pullman  railroad cars, ovl/died Chicago 4-2-1917, tr Grote Lindt 8-11-1877/1878 Jacoba ZONNEVELD, geb Sliedrecht 8-10-1855, ovl Chicago 9-11-1947, dr van Johannis ZONNEVELD en Lijntje ZOETEMAN.
NB
<% Path="../temp/" FileName="john_jacoba" Text="Johannes van Pelt and Jacoba Zonneveld van Pelt" %> <% Path="../temp/" FileName="sonnevelds" Text="Sonnevelds front row Lynitje Zortman Zonneveld, Unk , unk, Agnes Breen Sonneveld; back row Johannes Van Pelt, Jacoba Sonneveld Van Pelt,Pieter Zonneveld. Photo taken in Roseland (a part of Chicago), Illinois" %>
- I Pieter ZOETEMAN, b 15 Jan 1801, m. Aagje Steenbergen, b Strijen 2 Jan 1796, daughter of Ary Steenbergen and Lijntje Kranenburg.
II Lijntje ZOETEMAN, born 17 nov 1825 in Ridderkerk, m. Johannis ZONNEVELD
1. Jacoba ZONNEVELD, b Sliedrecht 8-10-1855, d Chicago 9-11-1947
Uit dit huwelijk/from the marriage:
1. Lijntje van Pelt, born Zwijndrecht 15-4-1879, died Chicago oct 1885
2. levenloos geboren zoon/still born son, born Zwijndrecht 5-3-1882
3. Lena van Pelt, b. Mar 1883 in ?, died may 1975, tr ARTENZE (two children: cornelious Artenze 1905-1984, Cora (artenze) De Young 1903-1997)
4. Arrie van Pelt, b Jul 1885 in Chicago (IL), never married, died 1949
5. Lina van Pelt, b Jan 1887 in Chicago, died feb 1963, tr De Young (one child: Mabel De Young)
6. Johannes van Pelt, b may 1888 in Chicago, died feb 1889
7. Johanna van Pelt, b nov 1889 in Chicago, tr WILLARD (two children:  Russell WILLERD 1916 -1965, Jack WILLARD ?)
8. Jacob van Pelt, b 1893 in Chicago, married twice, no children, d 1964
9. John van Pelt, b feb 1895 in Chicago, died oct 1949 (seven children:  George van Pelt 1920-1998, John van Pelt 1922-1968, Edward van Pelt 1927-1963, Robert van Pelt 1929-1993, William van Pelt 1935-1984, Betty (van Pelt) MERRIL 1938-1972, Richard van Pelt 1946-)
10. Agnes van Pelt, b nov 1897 in Chicago d may 1884, m KRAMER (four children: Jean Kramer 1921, Gerald Kramer 1922, Henry Kramer 1927, William Kramer ?)

VII.e Izaak VAN PELT, geb Grote Lindt 9-7-1853, spoorwegwerker, tr Grote Lindt 9-3-1877 Adriana HARTINGSVELD, geb Heerjansdam, verm dc van Adrianus HARTINGSVELD en van Pietertje PLUIM.
Uit dit huwelijk:
a. Kornelis Arie van Pelt, geb Grote Lindt 15-6-1880, volgt VIII.d

VII.f Jakob VAN PELT, geb Grote Lindt 2-8-1856, spoorwachter, tr Teuntje VALK, geb 's-Gravendeel 12-2-1858. Het gezin woont te Zwijndrecht (tot 11-8-1885), Dordrecht (tot 28-2-1888), Lage Zwaluwe.
Uit het huwelijk:
a. Arie, geb Zwijndrecht 9-2-1881
b. Annigje Klazina, geb Zwijndrecht 28-8-1882
c. Lena, geb Zwijndrecht 15-1-1885
d. Apolonius, geb Dordrecht 1-12-1886, huisschilder, tr Zevenbergen 27-8-1907 (aktenr 49) Adriana SULKERS, geb Dinteloord 23-5-1889, dr van Cornelis SULKERS en van Tanneke Radewalt. Het gezin vestigt vanuit Zevenbergen te Dordrecht op 14-3-1910, ze vertrekken naar Amsterdam op 28-1-1911.
    1. 

VII.g Maria VAN PELT, geb Grote Lindt 16-11-1850, dc van Lambertus van Pelt en van Cornelia LEENHEER, tr Grote Lindt 16-5-1877 Lambertus ROMIJN, geb Zwijndrecht 15-8-1852, tuinman, zn van Willem ROMIJN en van Elizabeth NOORDZIJ. 
Het gezin woont te Dubbeldam ( 1870-1890).
Uit het huwelijk:
1 Willem, geb Dubbeldam 11-3-1878
2 Cornelia Elisabeth, geb Dubbeldam 16-5-1879
3 Lambertus, geb Dubbeldam 24-12-1880
4 Elizabeth Cornelia, geb Dubbeldam 17-8-1882
5 Adrianus, geb Dubbeldam 22-6-1884
6 Wilhelmina, geb Dubbbeldam 21-10-1885
7 Johanna, geb Dubbeldam 27-11-1886 
8 Pieter, geb Dubbeldam 10-3-1888
9 Hendrika Pieternella, geb Dubbeldam 27-1-1889

VII.h Pieter Jan VAN PELT, geb Zwijndrecht 27-10-1874, arbeider (1902), glasslijper, bierbrouwer (1902), wonende Waddinxveen (1928), tr Dordrecht 6-2-1902 (23) Marigje DONK, geb Hardinxveld 22-12-1876, ovl Dordrecht 10-6-1924, dr van Arie DONK en van Anneke PIETERSE.
Uit dit huwelijk:
a. Teunis, geb Papendrecht 10-6-1899
b. Arie, geb Dordrecht 16-6-1902 (voormiddag 9 uur, 76b Kromhout; aktenr 565)
c. Cornelis, geb Dordrecht 30-5-1904, arbeider, winkelbediende, tr Dordrecht 13-12-1928 Elisabeth Neeltje STIJL, geb Dordrecht 1907, ovl Dordrecht 31-5-1995, begr Dordrecht 5-6-1995 (Algemene Begraafplaats "Essenhof" aan de Nassauweg 200), dc van Albertus Cornelis STIJL (56 in 1928/stoker) en van Kaatje Eva POLAK (49 in 1928, won Dordrecht).
Uit dit huwelijk:
    1. 
    2. 
    3. 

d. Willem, geb Dordrecht 9-12-1906
e. Johanna, geb Dordrecht 9-6-1910, ovl ald 6-2-1912
f. 
g. 

Generatie VIII

VIIIa Jacob VAN PELT, geb Dordrecht 8-10-1885, arbeider, ovl Dordrecht 6-12-1923, tr Dordrecht 6-4-1911 (aktenr 86) Cornelia VAN DEN HERIK, geb Sliedrecht 21-6-1888, dr van Hendrik Adriaan VAN DEN HERIK (ovl voor 1911) en van Jannigje BRANDWIJK; zij hertr 13-11-1924 Johannes Hendrik Jacobus MEIJER.
Uit dit huwelijk (5 kinderen).

VIIIb Coenraad VAN PELT, geb Dordrecht 16-4-1895, houtzager, fabrieksarbeider, tr Dordrecht 22-6-1922 (244) Maria Christina POOTS, geb Dordrecht 8-2-1898, dc van Gijsbert POOTS (hoofdconducteur) en van Cornelia Johanna HOMMERIN (45 in 1922).
[de moeder van den echtgenoot verklaarde wegens een gebrek aan de rechterhand niet te kunnen naam teckenen (1922)]
Uit dit huwelijk:
a. 
b. 
c. 

VIIIc Jan VAN PELT, geb Dordrecht 29-9-1897, los arbeider, in hofgevangenis 's-Gravenhage van 19/8 1922 tot 18/5 1925, tr (ontbonden) Dordrecht 14-12-1916 (410) Fijtsia Paulina VAN LEEUWEN, geb Asperen 30-7-1896, dc van Hendrik Cornelis VAN LEEUWEN (57 in 1916, jager, won Asperen) en van Elisabeth MICHELS (ovl voor 1916).
Uit dit huwelijk:
a. 
b. Marcus, geb Dordrecht 26-3-1918, ovl ald 12-4-1918
c. Eva Hendrika, geb Dordrecht 7-3-1919, ovl ald 14-5-1934
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i.

VIII.d Kornelis Arie VAN PELT, geb Grote Lindt 15-6-1880, arbeider (1890-1917), gemeente reiniging, tr Dubbeldam 7-5-1902 (aktenr 16) Willemijntje LUGTHART, geb Dubbeldam 22-4-1879, dr van Cornelis Lugthart (geb Wieldrecht 19-12-1839, ovl Dordrecht 5-1-1922) en van Lijntje Groeneveld.
Uit dit huwelijk:
a. Izaak, geb Dordrecht 11-6-1903, ovl ald 1-2-1919
b. Cornelis, geb Dordrecht 24-5-1906, volgt IX
c. Leendert, geb Dordrecht 29-11-1909
d. 

Generatie IX

IX Cornelis van Pelt, geb Dordrecht 24-5-1906, timmerman, tr Dordrecht 26-4-1934 Ynskje van der Vlies, geb Harlingen 31-1-1912.
Uit dit huwelijk:
a. 
b.