***
PELT te Dordrecht
***

I Pieter PELT
1. Teunis, volgt II

II Teunis Pieterszn PELT, j:m: van ??????Molenaarsgraaf?????? (niet Dordrecht) geassisteerd met ?, otr/tr Dordrecht 18-4-1694/3-5-1694 (niet te lezen) Maijke Gerrits "BORRELWATER", j:d: van Dordrecht, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 29-5-1742 (wed van Teunis VAN PELT in de Stoofstraat; laat kinderen na). 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
1. Geertruy, dp 3-9-1696
2. Pieter, dp 5-8-1697, volgt III
3. Gerrit, dp 5-12-1698 

III Pieter PELT, dp Dordrecht 5-8-1697, j:m: van Dordrecht, woont in de Stoofstraat (1722, 1732), otr/tr (1) Dordrecht 8-5/24-5-1722 Johanna (Anna) VAN DER LINDEN, j:d: van Dordrecht, woont in de Augustijnenkamp, geassisteerd met haar broeder Dirk VAN DER LINDEN (1722), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 26-1-1731 (huysvrouw van Pieter PELT op den Hil; laat kinderen na; graft aent Klockhuijs), otr (2) Dordrecht 25-4-1732/11-5-1732 Heijltie VAN STANDONCK, ged Dordrecht 3-8-1695, j:d: van Dordrecht woont bij de Vuylpoort, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 9-10-1760 (huijsvrouw van Pieter PELT op den Hil; laat geen kinderen na), dc van Paulus Siassen STANDOCK en Lijsbet SYMONS.
Uit het eerste huwelijk:
1. Teunis, ged Dordrecht 19-5-1723, volgt IV
2. Maeijke, ged Dordrecht 8-10-1730, j:d: woont op den Hill, geassisteert met haar vader Pieter Pelt (1759), otr/tr Dordrecht 10/27-5-1759 Johannis BAK, j:m: woont in den Augustijnenkamp geassisteert met zijn moeder Aaltje Franken wed van Pieter Bak (herotr/tr Dordrecht 3/20-5-1770 Lijsje VAN DAM, j:d: geb Dordrecht, woont in 't Agterom bij het Bagijnhof, dc van Louis VAN DAM en Maggeltje VAN DER LINDT). 
Uit het huwelijk:
    a. Pieter, ged Dordrecht 30-3-1760
    b. Johannes, ged Dordrecht 23-11-1763
    c. Johanna, ged Dordrecht 2-2-1765
    d. Johannes, ged Dordrecht 27-6-1767
    e. Aaltje, ged Dordrecht 28-4-1769


IV Teunis (VAN) PEL(T), ged Dordrecht 19-5-1723, ovl voor 1802, otr/tr Dordrecht 10/27-7-1749 Maeijke SMITS, j:d: woond bij den Rietdijk, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 13-11-1802 op den Bleidenhoek, laat kinderen na (76 jaar, verval), geassisteerd met haer vader Ary SMITS, dc van Ary Smits en van NN.
Uit het huwelijk:
1. Pieter, ged Dordrecht 5-5-1751
2. Francijna, ged Dordrecht 10-3-1754, volgt VI
3. Anna, ged Dordrecht 15-10-1757
4. Arij, ged Dordrecht 24-5-1761
5. Teuntje, ged Dordrecht 7-3-1764, j:d: geb Dordrecht, won op den Bleijenhoek, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 30-11-1802 op den Blijenhoek, laat kinderen na, otr/tr Dordrecht 3-1-1782/20-1-1782 Evert VAN A(A)LST, ged Werkendam 11-8-1754, j:m: geboren te Werkendam, geassisteert met zijn broeder Andries van Aalst (ged Werkendam 23-6-1765), ovl na 1802, zn van Jan VAN AALST en Neeltje KAPTEIN (hij otr/tr (2) Dordrecht 21-6/7-7-1804 Jacoba NOOT, j:d: geb te Dordrecht, won op den Bleidenhoek, geassisteerd met haar goede vriendin Cornelia van den BOSCH, huijsvrouw van Christoffel DE RUITER, ouderloos (1804)). 
Uit het huwelijk, gedoopt te Dordrecht (Ned Herv):
   a. Neeltie, dp 3-10-1783
    b. Teunis, dp 16-11-1785
    c. Neeltje, dp 23-4-1788
    d. Maijken, dp 10-11-1790
    e. Jan, dp 4-1-1794
    f. Francina, dp 6-11-1796    

6. Antje (Johanna/Anna), ged Dordrecht 28-2-1767, j:d: van Dordrecht, wonende aan de Blijenhoek (1789), dr van Teunis VAN PELT, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 22-4-1795 ten huize van Evert VAN AALST op den Bleyenhoek (laat geen kinderen na; 25 jaar, teering), otr/tr Dordrecht 4-6-1789/21-6-1789 Jan VAN SLINGELANT, zn van Alexander SLINGELANDT.

VI  Francina PELT, ged Dordrecht 10-3-1754, j:d: geb Dordrecht, woont op den Bleijenhoek (1782), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 11-12-1802 in de Heermanshuisstraat, laat een kind na (50 jaar, verstopping), otr/tr Dordrecht 2-5-1782/19-5-1782 Abraham VOLHART, j:m: in 't Toornstraatje, zn van Jacob Volhart.
Uit een relatie:
a. Anthonij, dp Dordrecht 1-3-1782, volgt VIII

VIII Anthony PELT, dp Dordrecht 1-3-1782, arbeider (1819), ovl voor 1851, tr Dordrecht 8-12-1819 (nr 148) Hendrika TERWEN, geb Dordrecht 1788, weduwe van Albert Brouwer (ovl 14-4-1817), dr van Cornelis TERWEN (ovl 13-4-1799) en van Elisabeth van der Ent (ovl 17-1-1805), ovl voor 1851.
Uit het huwelijk:
a. Cornelis, geb Dordrecht 15-12-1820
b. Frans, geb Dordrecht 18-10-1822, ovl Norg 29-4-1851 (Dordrecht aktenr 398/ 28 jaar/ namiddag 7 uur, derde gestichte te Veenhuizen)

*****
-Hendrik Pelt, tr Maria Pelt
a. NN, dp Dordrecht 1-1-1640
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 21-2-1735 het kint van Servaas PELT op den hout van de Spuystraat, beijde ouders leve, het kint is doodt op de weerlt gekome
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 9-7-1755 Aplonia PELT ongehuwt, wonende Stoofstraat
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 3-4-1766 meerderjarig kint van Theunis PELT
- attestatie 15-5-1701: Geertrui Pelt "huisvr" op de Wolleweverskade, vertrocken naar Leijden

- Juffr Anna PELT, geb ca 1670, begr Dordrecht 17-3-1717 op de Hoognieustraat met koetsen, 2 boven 't ordinare, tr Hendrik BALTHUSZ/Sr Hendrik "CASSUS", ovl voor 1717.
Uit het huwelijk (Dordrecht doopboek Lutherse gemeente): 
a. Lucretia Maria, dp 13-8-1693
b. Laurens, dp 10-2-1695
c. Anna Engelina, dp 23-12-1696
d. Johanna, dp 2-2-1699
e. Henderina, dp 10-11-1703

- Teunis PELT
1. Anna PELT, tr Oude Borch 21-6-1789

- I Pieter Pieters PELT, tr. Marichje PIETERSDR, dr. van Pieter Pieters.

II Eeuwit Pieters PELT, geb. Molenaarsgraaf, overl. vr 17.10.1666, tr. Griettien Bastiaens TUIJTEL, geb. Molenaarsgraaf, dr. van Bastiaan Hendricksz TUIJTEL.,
Uit het huwelijk:
1. Ariaantien PELT, ged. Molenaarsgraaf 30-3-1664, jd. van Molenaarsgraaf, wonend Minckelis, ondertr./tr.(1) Hoornaar 11-5/30-5-1688 Gerrit Dirks (BENSCHOP), ged. Benschop 23-5-1652, jm. van Minckelis (Hoornaar), overl. Hoornaar 19-3-1699, zn. van Dirck Gerritsz BENSCHOP en Marrichien Wiggers, tr.(2) Hoornaar 20-12-1705 Bastiaan Teunisz DONK

- I Pieter VAN PELT
II Maarten Pieterse VAN PELT, van Dordt, tr (1) NN, ovl voor 1704, otr/tr (2) Dordrecht 21-12-1704/11-1-1705 Pieternella Pieters VAN DE LEUN, van Dordt, wed van Jan Janse PIJNAS, wonende in de Kromme Elleboog.
1. NN, begr Dordrecht (Grote Kerk) 22-4-1703 het kind van Maarten Pieterse VAN PELT