Genealogie van Van der Pijpen
(door Jean M.A. van Wageningen)

Genealogie van Gillis Maertensz.

* * * GENERATIE 1 * * *

I.1 Gillis Maertensz., metselaar, geboren te Dordrecht, overleden voor 1619 vermoedelijk te Zwijndrecht.
Ondertrouwd op 23-05-1600 te Dordrecht:

Gillis maertens metzelaar van Dordt
marijnten merten Bertels van Roermunde
Getrouwt bij Andries de meester den 4 junij 1600


Gehuwd op 04-06-1600 te Dordrecht met
Martijntgen Merten Bertelszdr., geboren te Roermond, begraven op 09-06-1660 te Dordrecht, een baer voor de moeder van maerten gijelise van der pijpen op de engelenburgh viermaal luijden.
Marijntgen hertrouwde met Lambert Leenaertsz., scheepmaeker.

Uit dit huwelijk:
1. Geertruid Gillesdr., gedoopt in april 1601 te Dordrecht.
Gehuwd op 03-05-1620 te Zwijndrecht met

Den 3 Meij is getrouwt Gijsbert Willems van den Eijck met
Geertruit Gillisdr. beijde van Swijndrecht


Gijsbert Willems van den Eijck, zoon van Willem van den Eijck.
2. Maerten Gilles van der Pijpen (zie II.11).
3. Govart Gillisz., gedoopt in november 1604 te Dordrecht.
4. Aert Gilissen van der Pijpen (zie II.46).
5. Emmeke Gillisdr., gedoopt in juli 1611 te Dordrecht.


* * * GENERATIE 2 * * *

II.1 Maerten Gilles van der Pijpen, metselaar, aannemer, architect, koopman, stadsfabrijck, Goede Man van Veertig, deken van het metselaarsgilde, gedoopt op 01-02-1603 te Dordrecht, daar begraven op 05-06-1675, een swarte baer op de engelenburgh haven voor Sr maerten Gillisse vander pijppen uiit de Veertigen tweemael luiens.
Hij werd in de periode van 1643/48 belast met allerlei opdrachten met betrekking tot openbare werken. Zo maakte hij het Maartensgat (1647), de haven die zijn naam zou blijven dragen. De poorten en een aantal huizen rond deze haven is door hem gebouwd.

Gehuwd op 07-02-1627 te Zwijndrecht met

Maerten Gillisz. Metselaer, j.m. van Dordrecht
ende
Sijken Jan Hendricksdr., j.dr. van Swyndrecht, beijde woonende alhier, haere dry sondaechsche houwelijck proclamatien onverhindert gehadt hebbende, sijn in den echten staet des houwelijcx bevesticht den 7. February 1627.

Syken Jans Hendricksdr. Die, gedoopt 08-08-1604 te Zwijndrecht, begraven op 22-03-1659 te Dordrecht, een baer opde Engelenburghse haven voor de vrou van maerten Gilliss vande pijppe vier mael luiens, dochter van Jan Hendriksz., gareelmaker, en Hilleken Pietersdr.
Uit dit huwelijk:
1. Gillis van der Pijpen, gedoopt op 09-04-1628 te Zwijndrecht, daar jong overleden.
2. Hilleken van der Pijpen, gedoopt op 02-12-1629 te Zwijndrecht, daar jong overleden.
3. Gielis van der Pijpen (zie III.42).
4. Johannes van der Pijpen, gedoopt in oktober 1633 te Dordrecht, daar begraven op 26-03-1678, een swarte baer op de houck van den arien joppen steijger voor johannis van der pijppen viermael luiens.
Ondertrouwd op 06-04-1670 te Dordrecht:

Den vie Aprilis 1670
Johannes van der Pijpen, hout kooper J:M: woonende op de Engelburghskaaij
Anna van Gevenhuijsen J:d: woonende Jnt Stevensloode beide van Dordregt
sijn alhier getrout in A. K. op den 21e April, 1670.

Gehuwd op 21-04-1670 te Dordrecht met
& Anna Gevenhuijsen, overleden na 1719 te [Leerdam], dochter van Hendrick Gerritsen van Gevenhuijsen, hoedenmaker, en Itgen Cornelis.
Anna hertrouwde met Abraham de Heusch, weduwnaar van Maeyken van der Werff, koopman in Amsterdam,
bier-asijnmaker in Gorinchem, burgemeester van Leerdam, wijnkoper, kunstschilder.
5. Hendrick Maertensz. van der Pijpen (zie III.63).
6. Abraham van der Pijpen, gedoopt op 01-06-1637 te Dordrecht, daar begraven op 30-07-1651, een kinderbaer tot maerten gelise van der pijpen in Steghoversloot.
7. Hilleken van der Pijpen, gedoopt op 01-08-1638 te Dordrecht, daar begraven op 24-06-1697, een swarte baer voor hillegie van der Pijpen opt maertens gat viermael luiens.
8. Jacob van der Pijpen, gedoopt op 01-08-1640 te Dordrecht, daar begraven op 20-09-1640, een kint onder de arm van maerten jelisz metselaer int steegoversloot.
9. Marten van der Pijpen, gedoopt op 26-01-1643 te Dordrecht, daar jong overleden.
10. Maerten van der Pijpen, advocaat voor het Hof van Holland, gedoopt op 01-05-1644 te Dordrecht, overleden te Delft, begraven op 22-11-1694 te Dordrecht, een baer voor de soon van saliger de heer Maerten gillissen van der peijpen in seijn leven fabricq deser stede beij avondt gesoncken hier gebroght van delft met betaelt als veijventwintigh gulden voor de avont begraft is.
11. Marijntgen van der Pijpen, gedoopt op 27-06-1646 te Dordrecht, daar begraven op 14-05-1686, een baer op maertens gat voor Juffr marijna van der pijppen weduwe van packe van Gevenhuisen viermael luiens.
Ondertrouwd op 07-08-1667 te Dordrecht:

Packe van Gevenhuisen, J.M. woonende Inde Wijnstraet,
met
marina van der Pijpen, J.d. woonende achter de groote kerk, beide van Dordrecht


Gehuwd met
& Packe van Gevenhuijsen, koopman, gedoopt op 01-07-1640 te Dordrecht, daar begraven op 13-10-1682 te Dordrecht, een swarte baer op maertensgat voor packe van gevenhuijsen hoedemaecker tweemael luienss, zoon van Hendrick Gerritsen van Gevenhuijsen, hoedenmaker, en Itgen Cornelis.
12. Sijken van der Pijpen, gedoopt op 04-05-1648 te Dordrecht, daar begraven op 18-05-1648, een kint onder den arm van de fabrijck van der pijppe int steeg oversloot.


II.4 Aert Gilissen van der Pijpen, scheepswerf eigenaar, schout van Zwijndrecht, gedoopt september 1609 te Dordrecht, begraven op 05-08-1652 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 11-11-1635 te Zwijndrecht met

Aert Gillisszen van der Pijpen, schiptimmerman, j.g. van Dordrecht
ende
Mariken Cornelis Dirckszendr., j.dr. van Swyndrecht, beijde woonende hier op Swyndrecht, sijn in den echten staet des houwelijcx bevesticht den 11. Novembris 1635.


Maertgen Cornelis Dircksendr
., geboren te Zwijndrecht, overleden na 1655.
Uit dit huwelijk:
1. Daentgen van der Pijpen, gedoopt op 14-02-1636 te Zwijndrecht, daar jong overleden.
2. Gillis van der Pijpen (zie III.18).
3. Daentgen van der Pijpen, gedoopt op 15-05-1639 te Zwijndrecht.
4. Cornelis van der Pijpen, gedoopt op 01-12-1640 te Dordrecht, jong overleden.
5. Cornelis van der Pijpen, gedoopt op 18-05-1642 te Zwijndrecht.
6. Josua van der Pijpen, gedoopt op 08-11-1643 te Zwijndrecht.


* * * GENERATIE 3 * * *

III.4 Gielis van der Pijpen, lakenkoper, gedoopt in januari 1632 te Dordrecht,daar begraven op 27-08-1665, een baer voor gijilis van der pijpen omtrent de vrijesepoort drie mael luijden.
Ondertrouwd op 24-12-1656 te Dordrecht:

Gillis van der Pijpen Lakenkoper j.m.
Hilleken Lemnius, wede van Johan van Deuren beijde van Dordrecht en woonende omtrent de Vuijlpoort
Getrouwt alhier op den 9 Januarij 1657.

Gehuwd op 09-01-1657 te Dordrecht met
Hilleke Willems Lemnius, gedoopt op 01-11-1635 te Dordrecht, daar begraven op 11-09-1665, een baer voor de weduwe van gillijs van der pijpen bij de vuijlpoort ens luijens en pont graft, dochter van Willem Hendricksen en Geertgen Jeremias.
Hilleke was weduwe van Jan van Deuren, laeckenkooper.
Uit dit huwelijk:
1. Martinus van der Pijpen, gedoopt op 05-02-1659 te Dordrecht, daar begraven op 10-05-1660, een kint onder den arm van omtrent de vuijlpoort.
2. Sijke van der Pijpen, gedoopt op 09-01-1661 te Dordrecht, daar begraven op 15-09-1665, een kint boven de vier Jaren van zal Gillis van der pijpen siecke besoucker bij de vuijlpoort.
3. Hendricksje van der Pijpen, gedoopt op 06-08-1663 te Dordrecht, daar begraven op 20-09-1665, een kint onder den arm van zal gillis van der pijppen siecke besoucker bij avont laten sincke.


III.6 Hendrick Maertensz. van der Pijpen, houtkoper, gedoopt in augustus 1635 te Dordrecht, daar begraven op 28-01-1676, een swarte baer op maertens gat voor Hendrick vander Pijppen uit de veertigen driemael luijden. Lid der Veertigen.
Ondertrouwd op 05-06-1661 te Dordrecht:

Hendrick vander Pijpen j.m. woonende Groote kerck
&
Sara van Wageningen j.d. woonende inde Hofstraat beijde van Dordregt
getrout alhier den 21 junij 1661


Gehuwd op 21-06-1661 te Dordrecht met
Sara Salomonsdr. van Wageningen, gedoopt in juni 1642 te Dordrecht, daar begraven op 25-09-1693, een swarte baer op maertens gat voor de dogter van Sara Saelemons van wageninge weduwe van hendrick vander pijppen houtcooper driemael luiens, dochter van Salomon Fransz. van Wageningen, bakker en muntersknaap (1629), en Elsken Michielsdr. van Wessum.
Uit dit huwelijk:
1. Martinus van der Pijpen (zie IV.4 op blz. 4).
2. Salomon van der Pijpen, koopman, gedoopt op 04-02-1664 te Dordrecht, overleden na 1702.
Er is een Salomon van der Pijpen gehuwd met Maijken Blom. Zij hielde op 13-05-1708 in Sliedrecht een meisje Elisabeth ten doop. Elisabeth van der Pijpen trouwt op 21-05-1724 te Vianen met mr. Theodorus Rappardus, jurist, gedoopt in 1700 te Orsoy (Duitsland), zoon van ds. Heinrich en Maria Catharina Scriba
3. Fransois van der Pijpen, gedoopt op 26-03-1665 te Dordrecht, daar begraven op 27-05-1665, een kint onder den arm van hendrick van der pijppen houtcooper op maertensgat.
4. Iigje van der Pijpen, gedoopt op 29-04-1666 te Dordrecht, daar begraven op 01-11-1679, den eersten een swarte baer op maertensgat voor de dogter van Sara Salomons van Wageningen weduwe van Sr hendrick van der pijpen houtcooper drie mael luiens.
5. Elsge van der Pijpen, gedoopt op 21-08-1667 te Dordrecht, daar begraven op 23-08-1667, een kint onder den arm van hendrick van der pijppen op de engelenburghse have.
6. Elsge van der Pijpen, gedoopt op 16-01-1670 te Dordrecht, daar begraven op 18-07-1671, een kint van hendrick van der pijppe hout cooper op maertens gat.
7. Elsje van der Pijpen, gedoopt op 07-08-1671 te Dordrecht, daar begraven op 23-08-1671, een kint van hendrick van der pijppe houtcooper op maertens gat.
8. Hendrijck van der Pijpen (zie IV.124).
9. Fransois van der Pijpen, gedoopt op 16-08-1674 te Dordrecht, daar jong overleden.
10. Fransois van der Pijpen, gedoopt op 27-09-1675 te Dordrecht, daar begraven op 02-12-1700, franchois van peijpe Jonckman op martensgat.

III.18 Gillis van der Pijpen, scheepsbouwer te Zwijndrecht, gedoopt op 10-08-1636 te Zwijndrecht, overleden voor 1710.

Aan de Ed. Groot agtb. Heeren die van den Geregte ende Camere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geven met behoorlijcke Eerbiedigheijt te kennen Deecken van het Schiptimmerluijden Gilde binnen dese Stad, dat volgens het 14 articul van de keuren Ordonnantie van t voorsz. gilt elk gildeBroeder die een knegt ofte knegten van buijten te werk wil Stellen wort gehouden deselve knegts aan te brengen binnen den tijt van veertien dagen op de boeten van drie Carolij Guldens ende die een knegt ende die een knegt ofte knegts heeft van binnen in ses dagen op de boeten van gelijck drie Carlij Guldens van elcke knegt voort Gilde en een Carolij Gulde voor den Armen dat mede volgens het 15e Articul van de voorsz: ordonnantie elcke Jonge die timmere Leert ende elcke knegt Sal gehouden Sijn te betalen tot Gilde behoefte Soo haast hij Aant Ambagt kompt. twaalff Stuijvers en een halve ende voorts alle Jaar daaraan volgende Soo Lange dat Vrij Meester Sal Sijn twee Stuijvers en een halve Sulcx van ouden tijden altijts geobserveert is geweest welk gilt de meesters selve Sullen versorgen ten ware datse Vrije gilde broeders kinderen Sijn off vrij gecoft Waren die met twee stuijvers en een halve Jaarlijcx vrij Sullen Sijn de Supplianten dede wijders Seggen dat in den Jaare 1675 tusschen deeckenen van het voorsz. Schiptimmerluijden gilde ter eenre
ende eenen Gillis vander Pijpen, als doen Schiptimmerman op Swijndregt
ter andere Sijde voor dese Ed. Camere questie is ontstaan welcke partijen voor dese Ed. Camere Sijnde gecompareert ende Sijn door intercessie van dese Ed:e Camere met den anderen overeengekomen ende geaccordeert dat den voorsz. vander Pijpen ende Sijne nacomelinge off andere eijgenaars van desselfs schiptimmerwerff op Swijndregt wesende borgers of inheem poorters van Dordrecht ende ook Vrij meesters ende Gildebroeders van t'voorsz. Schiptimmerluijden Gilde, Anders niet Sullen mogen gebruijken als de voorsz: vander Pijpen jegenwoordige een Sleepwerff ende hebbende een smeerbak etc en Sullen ook der voorn. vander Pijpen ende sijne naarvolgende eijgenaars Vrij Sijn van het Vijsgelt ende opde meergemelde Werff mogen gebr(u)ijken drie houte vijsen en voorts alle ander gereetschap dat van noden sal sijn etc. dat Wijders den voorsz: van der Pijpen Sijne Successeurs ende andere eijgenaers van de voorsz: Schiptimmerwerff ofte ook gemandt anders geene Werven van Swijndregt ofte buijten het Eijland van Dordregt buijten de meergemelte werff Sullen mogen hebben maacken off gebruijken alswerdende den voorn: van der Pijpen ende alle andere Gildebroeders welckede Sulcx mits desen wel Expresselijk verboden Ende geinterdiceert omme t welk onverbreeckelijk te agtervolgen, Soo Sullen naar desen egeene meesters in t voorsz. gilde mogen komen en als Gildebroeders Werden ontfangen als op de Conditie ende oversulcx den Eed van t incomen met de voorsz. Conditie werden geamplieert ende off t gebeurde dat de voorsz: Schiptimmerwerff van den voorsz. van der Pijpen eens effecten Wierde verlaten ende dat de besitters vandien in t betalen van t voorsz: Jaargelt niet en quamen te Continueren Soo verklaart de opgemelte Camere dat in Soodanigen geval Selfs de voorsz. Schiptimmerwerff niet Wederom tot een Schiptimmerwerff naderhant Soude mogen werden gebruijkt ofte geapproprieert &a 't is nu sulcx dat een Dirk Uijttenbogert Schiptimmerman ende Jegenwoordig possesseur van de timmerwerff van den voorsz.: Gillis van der Pijpen onwillig is de knegts en Jongens ingevolge van t 14en en 15en Aricul aan te brengen in het regt daar voor te betalen als mede het Jaargelt niet jegenstaande diversche aanmaanninge aan hem gedaan Jae selfs ingevolge van de voorsz. articulen al in de boete is beslagen dat den voorsz. Dirk Uijttenbogaart ook het Accort tussen het Schiptimmerluijden gilde ende den voorsz: Gillis van der Pijpen door intercessie van dese Ed: Camere gemaakt in geenen deele kompt naar te Comen als hebbende desselfs Werff vergroot gebruijckende meer als drie houte vijsen en andere Saacke meer Strijdende tegens het voorsz. Contract redenen waaromme de Supplianten waaren te raaden gewerden haar bij desen te addresseren tot UEd. Groot Agtb: met voorige reverentie versoekende appointement in margine deses waar bij den voorsz: Dirk Uijttenbogert wert geordonneert en voor soo veel desnoots geordonneert de boeten Waaronne den voorsz: Dirk Uijttenbogert is beslagen te betalen ende sijne knegts en Jongens behoorlijk te sijnen tijt aan te brengen en daar voor te voldoen t regt dat ingevolge van t voorsz. 14e en 15e articulen van de voorsz: ordonnantie daar van moet werden betaalt en Jaarlijcx daarinne te Continueren gelijk desselfs predecesseurs altijts Souden eenige Contestatie hebben gedaan dat wijders dat voorsz. Dirk Uijttenbogert sal werden geordonneert ende gecondemneert het Contract tussen de deckenen vant voorsz. Schiptimmerluijden gilde en den voorsz. Gillis van der Pijpen op den 30 Maart 1678 gemaakt exactelijk naar te komen ende te agtervolgen op Soodanige boeten als UEd:e Groot Agtb. daar toe Sullen gelieven te Stellen te appliceren Soo ten behoeven vant voorsz: Schiptimmerluijden Gilde als Armen deser Stad Twelk doende etc.a Uijtte namen van de Suppl.te (was geteijkent) B.V.Gelsdorp, proc.r.
(In Margine Stond voor Appostille)
De Camere alvorens te disponneren ord:t dat deeze requeste sal werden gestelt in handen van de Heeren Mr: Pieter Brandwijk van Bloklant heeren Willemsz: vrijheer van Bloklant en Pieter Onderwater Mattheusz omme parthijen te hooren en haar Ed. Groot Agtb. rapport te doen.
Actum Dordrecht den Seevenentwintigsten meij 1727 (was get.)
P. Eelbo.

De Camere gehoort het rapport van heeren Commis.en mi(t)sgaders gesien ende geexamineert hebbende de neevenstaande requeste ordonneert ende voor Soo veel desnoots Condemneert Dirk Uijttenbogert ter requeste gemelt noopende de geijste Boete aan den Armen te betalen de Somme van Thien Guldens Tien Stuijvers ontseijt de Suppll.ten de verdere geeijschte boetens Condemneert wijders denzelven
Dirk Uijttenbogert sijnen knegts ende Jongens behoorlijk te Sijner tijt aan te brengen ende daar voor te voldoen t recht datr ingevolge van t 14 en 15 Articulen van de ordonnanatie meede ter requeste gemelt daar voor moet werden betaalt en Jaarlijcx daar inne te Continueren gelijk desselfs Predecesseurs altijt hebben gedaan ende ook optegeven Sijne knegts en Jongens die inden Jaeren 1726 in Sijn dienst zijn geweest ende ilice te betalen het regt ingevolge vant voorsz. 14e en 15e Articulen daar toe staande Condemneert Wijders den voorsz. Dirk Uijttenbogert het Contract tusschen deeckenen vant Schiptimmerluijden Gilde ende Gillis vander Pijpen zal.r op den 30 Maart 1675 gemaakt Extractelijk naartecomen en te agtervolgen op de boete telken reijse ter Contrarie doende te verbeuren de Somme van vier Guldens te appliceren drie vierde parten ten behoeve van t voorsz: Gilt ende een vierde part ten behoeve van den Armen deezer Stadt en Compenseert de Costen om redenen gemelte Camere daar toe moverende.
Actum Dordt. den 16 Septemb. 1727 (was get.) P. Eelbo.
[bron: http://www.dordtenazoeker.nl/hulpbronnendordrecht/requestenboek1727_1728]

Gehuwd met
Annichjen Willems de Jonge, overleden voor 1710.
Uit dit huwelijk:
1. Plonya van der Pijpen, gedoopt op 13-03-1689 te Zwijndrecht, begraven op 22-03-1714 te Dordrecht. Apolonia van der pijpen bij 't Steeg over Sloot met coetsen een boven 't ordinar getal.
2. Daantje van der Pijpen, gedoopt op 29-01-1693 te Zwijndrecht, overleden voor 1728.
Ondertrouwd op 07-04-1720 te Dordrecht:

Johannes Barnevelt Jongman van Dordregt woont inde vriese Straet, geassisteert met Willem Barnevelt zijn Vader
met
Daentie Van der Pijpen Jonge dogter van Swijndregt woont in het steegoversloot, geassisteert met Cornelis Van Stelt haer Voogt.
den 21 April 1720 alhier getrout door do Vechovius

Gehuwd op 21-04-1720 te Dordrecht met
Johannes Barnevelt, gedoopt op 13-07-1696 te Dordrecht, daar begraven op 21-12-1785, Johannes Barneveld jn den Kolfstraat Laat kinder Naa Met den leijkoets
1Ĺ uur luijden door den schutters, Van half Elf tot 12 uure
n, zoon van Willem Barnevelt en Cornelia van Opstal.
Johannes hertrouwde met Willemina van Westenrijk.
3. Cornelis van der Pijpen, geboren te Zwijndrecht, daar jong overleden.
4. Cornelia van der Pijpen, geboren te Zwijndrecht, begraven op 06-04-1731 te Dordrecht, Juffou Cornelia van der pijpe huijsvrou van Sr huijbert de witt jn den doele, Met koetsen ordinaar laet kinders na
Ondertrouwd op 26-02-1728 te Dordrecht:

Huijbert de Witt Jongeman van Dordrecht woonende in het steeghoversloot, geassisteert met Jacob de Witt zijn Vader
met
Cornelia van der Pijpen Jonge dogter van Swijndregt woont inde vriesestraet, geassisteert met Johannes van Barnevelt haer behout broeder
den 14 Maert 1728 alhier getrout door do Bijsterveld

Gehuwd op 14-03-1728 te Dordrecht met
Huijbert de Witt, gedoopt op 16-04-1704 te Dordrecht, overleden na 1750, zoon van Jacob de Witt en Anna Hoevenaar.
5. Marija van der Pijpen, geboren te Zwijndrecht, begraven op 21-02-1711 te Dordrecht, Marija van der pijpen huijsvrouw van Jan van Aalst bij t groot hooft.
Ondertrouwd op 20-04-1710 te Dordrecht:

Jan Van Aalst J:M: geboortigh Van Gorinchem Woont aan 't groothooft, geassist met Willem van der Linden sijn goede kennis, bij schriftelijk Consent van sijn moeder,
met
Marija van der Pijpen J:d: van swijndregt woont bij het steegoversloot bij Vertoog van t' Consent van desselfs voogt Sr. Cornelis Van Aalst
Den 4e meij hier getrouwt


Gehuwd op 04-05-1710 te Dordrecht met
Jan van Aalst, geboren te Gorinchem.
Jan hertrouwde met Cornelia van Swijndrecht.


* * * GENERATIE 4 * * *

IV.4 Martinus van der Pijpen, knaap in de Munt, koopman, eigenaar van de houtzaagmolens De Danser en De Oude Manhuis, geboren circa 1662 [te Dordrecht], daar begraven op 12-04-1731, de Heer Martinus Van der pijpen op 't maartensgat, laat een kint na 3 koetsen boven 't ordinans getal.
Ondertrouwd op 11-03-1696 te Dordrecht:

- Familiegeld Dordrecht ende Merwede 1716
Wijk 01
Datum 17161207
Naam Martijnus van der Pijpen
Opmerkingen ontf. 7/12 1716
Belasting (klasse 1 tot en met 9) 10:0:0
Premie Volgens SAD 3-3989-2 (geordend op datum) -
Geld Volgens SAD 3-3989-2 (geordend op datum) 10:0:0
Folionummer 008
Bron RAD 3-3989
- Familiegeld/personele quotisatie 1745-1748 (resolutie 7-3-1742)
Wijk 10
In de omgeving van (in de Voorstraat)
Nummer van het quohier der huizen 2887
Naam Maria Mels wed.e van Martinus van der Pijpen
Beroep heeft de Brouwerij van den Anker
Dienstboden 1
Huishuur 500
Buitenplaats -
Paarden -
Klasse 2
Familiegeld f 8:0:0
Opmerkingen (inwonende: Jan van Nievervaart getrouwt met Maria van der Pijpen); 1746 geroijeert; NB. staat te noteren als op No. 392 [= soude moeten koomen na de huur, beloopende op 600 gl in de 12 Cl: op 90 gl: maar gereflecteert sijnde dat deese Brouwerije niet veel beneringt is en dit groot beslagt tot de brouwneering noodig hebben, soo is den eijgenaar gestelt in de 4e Cl. op 15 Gl.]
Bron NA 3.01.28 inv.nr. 28

Monsrmartijnus van der pijpen J:M: Coopman wonende omtrent de catrijne poort geassist met monsr Hendrick vander pijpen desselfs broeder
met
Juffr maria Mels J:d: wonende omtrent t' Stadthuijs geassist met desselfs broeder melchior mels, beijde van dordrecht,
Den 26e. maert hier getrouwt


Gehuwd op 26-03-1696 te Dordrecht met
Maria Mels, geboren te Dordrecht, daar begraven op 11-08-1742, Juffrmaria mels wed: van den Heer Maartinus van der pijpen op de brouwerij den anker. Laet kinderens na 3 koetsen boven 't ordinans getal, dochter van Adriaan Mels, brouwer in den Witten Ancker, en Helena Deijlmans.
Uit dit huwelijk:
1. Helena van der Pijpen, gedoopt op 29-10-1696 te Dordrecht, daar begraven op 19-07-1730, Juffr helena van der pijpe oudste dogter van de Heer Martinus van der pijpe in de brouwerij den anker, beijde ouders leven, koetsen boven 't ordinaire getal.
2. Hendrick van der Pijpen, gedoopt op 13-04-1698 te Dordrecht, daar begraven op 01-04-1730, hendrik van der pijpe Martinus Soon in de brouwerij van den Ancker Met 2 koetsen boven het getal de eerste boete
3. Johanna van der Pijpen, gedoopt op 01-01-1700 te Dordrecht, daar begraven op 26-12-1706, t kint van SrMarthijnis van der pijpe op martensgadt.
4. Maria van der Pijpen, gedoopt op 09-06-1701 te Dordrecht, daar begraven op 27-12-1759, Mevrou maria van der pijpe huijsvrou van d h jan van nivervart laat kinders na met 8 koetsen ekstra de eerste boete.
Ondertrouwd op 23-05-1733 te Dordrecht:

Jan van Nievervaert Jongeman van Dordregt woont op de gevolde gragt. geasst: met Cornelis van Nievervaert zijn vader.
met
Maria van der Pijpen Jongedogter van dordregt woont bij het stathuijs. bij mondelingh consent van Maria Mels wede: Martinus van der Pijpen haer moeder.
den 7 junij 1733 alhier getrout door do: Verster


Gehuwd op 07-06-1733 te Dordrecht met
Johannes van Nievervaart, koopman, heer van Asten (1754), keurmeester van koorn en meel, gedoopt op 29-05-1705 te Dordrecht, daar begraven op 23-03-1768, De heer jan van nivervaart lat kinders na 8 koetsen ekstra eerste boete op de voorstraat luien Smorg 1/2 smidags 5 kwartier, zoon van Cornelis van Nievervaart, backer, en Jacoba Aardemans.


IV.12 Hendrijck van der Pijpen, houtkoper, gedoopt op 16-11-1672 te Dordrecht, overleden na 1720.
Ondertrouwd op 05-12-1694 te Dordrecht:

Hendrick Van der pijpen J:M: Coopman woont bij de Catrijne poort, volgens Consent van sijn broeder martijnus van de pijpen als vooght
met
Hester van Hoesden J:D: woont bij de nieu kerck straet beijde van Dordt volgens Consent van haer moeder anna van orten bij hanteijckeningh,
den 19 decemb. alhier getrout


Gehuwd op 19-12-1694 te Dordrecht met
Hester van Hoesden, gedoopt op 16-01-1675 te Dordrecht, daar begraven op 26-09-1720, Juffr Hester van Hoesden huijsvrouw van de Heer Hendrik van der pijpen, op 't Maartens gat, met koetsen drie boven 't ordinant getal, dochter van Willem van Hoesden en Anna van Orten.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik van der Pijpen, gedoopt op 05-12-1694 te Dordrecht, daar jong overleden.
2. Anna van der Pijpen, gedoopt op 12-02-1696 te Dordrecht, overleden op 22-03-1726 te Raamsdonk, daar begraven op 29-03-1726, Op den 29e meert geeft aen d' heer hend: Stephanus van Son, uijt den naem van de heer Simon van Son heere van Raemsdonck t' begraven van mevrouw Anna van der Pijpen gehoorende onder de Classis van dartigh gl:, dus Ontfangen --30-0-0 .
Ondertrouwd op 09-05-1725 te Dordrecht:

Simon Van Son Jongman Ambachtsheer van Raamsdonk en wonende aldaer, geassisteert met Vrouwe Elizabeth Marchand wedn: de Heer Matthijs Van Son sijn Moeder
met
Anna Vander Pijpen Jong dogter van dordregt woont op't Maertensgadt, geassisteert met de heer Hendrik Vander Pijpen haer Vader
den 27 Meij 1725 alhier getrout door doVerster
de geboden aan tot Raamsdonk

Gehuwd op 27-05-1725 te Dordrecht met
Simon van Son, schout van Raamsdonk, ambachtsheer van Raamsdonk, dijkgraaf van Hooipolder en Willemspolder, geboren op 10-07-1691 te Geertruidenberg, overleden op 28-02-1751 te Raamsdonk, zoon van Matthijs van Son, brouwer van de Drie LeliŽn in Geertruidenberg, burgemeester van Geertruidenberg, en Elizabeth Marchand.
Simon hertrouwde met Jacoba Francken.
3. Ida Berendina van der Pijpen, gedoopt op 13-02-1698 te Dordrecht, overleden op 22-03-1784 te Breda, Vrouwe Ida Bernadina van der Pijpen Wed: Wijlen den Heer Govert van Booven gestorven den 22 Des avonds ten Elf Uuren scheep na Dordt getransporteerd, begraven op 30-03-1784 te Dordrecht, Juffrouw Ida Bernardina van der Pijpen Wed Wijlen Den Heer Govert van Boven alhier van Breda bijdegeset met Een swarte baar Savonds voor 10 Uuren, 6 Flambouwen Extra Volk er agter Laat geen kinderen na.
Ondertrouwd op 07-11-1743 te Dordrecht:

Govert van Boven J:M:, van Venlo
met
Ida Berendina van der Pijpen J:d: van dordrecht woonagtigh op het Maartensgadt
den 26 Nov: 1743 alhier getrout door dom: van Meurs


Gehuwd op 26-11-1743 te Dordrecht met
Govert van Boven, koopman, eigenaar zoutpannen in Zwijndrecht, (verzoek tot inspecteur van de Noordsche Vlooten), geboren op 02-02-1700 te Venlo, overleden op 09-05-1764 te Dordrecht, zoon van Govert van Boven, schepen en burgemeester van Venlo, en Margaretha van Elias.
4. Cornelia van der Pijpen, gedoopt op 07-02-1700 te Dordrecht, daar begraven op 19-06-1780, Juffrouw Cornelia vandr pijpen oude burs ongehuwt met 8 koetsen extra grote boeten.
5. Leonora van der Pijpen, geboren op 02-12-1706 te Dordrecht, daar jong overleden.
6. Henrick van der Pijpen, gedoopt op 29-10-1702 te Dordrecht, begraven op 09-11-1701 te Dordrecht, het kint van Sr(s) hendrick van peijpen op martensgat
7. Hendrik van der Pijpen, gedoopt op 06-07-1704 te Dordrecht, daar jong overleden.
8. Leonora van der Pijpen, gedoopt op 02-12-1706 te Dordrecht, daar jong overleden.
9. Hendrik van der Pijpen (zie V.16).
10. Leonard van der Pijpen, gedoopt op 19-07-1711 te Dordrecht.
Hij was van 1734 tot 1736 in Batavia in dienst van de VOC en gaat bij terugkomst op het Maartensgat wonen. Niet lang daarna vertrekt hij als landmeter naar de kolonie Berbice.
11. Johan Alexander van der Pijpen, gedoopt op 04-12-1712 te Dordrecht.
12. Hester van der Pijpen, gedoopt op 19-07-1714 te Dordrecht.
13. Maria Magdalena van der Pijpen, gedoopt op 21-11-1715 te Dordrecht.
14. Rut Lodewijk van der Pijpen, gedoopt op 16-12-1717 te Dordrecht, overleden te Delft, begraven op 19-03-1760 te Dordrecht, Dhr: Rutger Lodewijk van der pijpen ongehuwt van Delft alhier Bijgezet met volk Daar agter voor de middag zonder Boete.
Overleden kinderen van Hendrik en Hester:
25-11-1713 t kint van Srhend. van peijpen op martens gadt bij de ouders leven still begraven
23-05-1718 t kint van hr hendrick van peijpen op martens gadt bij de ouders leven stille begraven
10-06-1718 t kint van hr hendrick van peijpen op martens gadt bij de ouders leven still begraven
24-11-1719 het kint van dhr hendrick van peijpen op martens gadt met twee karossen bij de ouders leven still begraven* * * GENERATIE 5 * * *

V.16 Hendrik van der Pijpen, gedoopt op 15-06-1710 te Dordrecht, overleden na 1752.
Ondertrouwd op 31-07-1738 te Amsterdam.

donderdag Namiddagh den 31 Julij 1738
Compareerden voor DHr Hendrik Nicolaas Sautijn Commissaris
Hendrik van der Peijpen van dordregt en daar woonende oud 28 Jaar ouds doot geasst met sijn Ede oom De Heer Leonard van Hoesen Scheepen deser stad
&
Susanna van den Heuvel van Haarlem. Wede Hector Van Hartogveld op de Keijsersgragt


en op 02-08-1738 te Dordrecht:

Hendrik van der Pijpen Jongman geboren en wonende tot Amsterdam
met
Susanna van de Heuvel wede Hector Hartogsvelt van haerlem, woont tot Amsterdam.
volgens attestatie van ondertrouw van Amsterdam. in dato 31 Julij 1738.
Den 17 augustij 1738 atte gegeven

Gehuwd met
Susanna van den Heuvel, geboren te Haarlem, begraven op 21-08-1752 te Amsterdam, Susanna Van den Heuvel, huijsvrouw van Hendrik Van der Pijpen, op de Colveniersburgwal, over het oude mannenhuijs.
Susanna was weduwe van Hector van Hartogsveld.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik van der Pijpen, gedoopt op 05-05-1739 te Dordrecht.

* * *

(c) Dordrecht oktober 2014 Jean M.A. van Wageningen.