VAN DER POEL
Geel/Heerjansdam/Ridderkerk

I. Jan Cornelissen van der Poel, j:m: van Geel en wonende tot Heerjansdam, tr. Heerjansdam 10-5-1671 Barber Jans van der Hof, j:d: van Kiefhoeck en alhier wonende.
Uit dit huwelijk:
1. Marijgje, ged. Heerjansdam 23-1-1672 (get. Pieter Jansen, Pietertje Ariens).  
2. NN, ged. Heerjansdam 11-11-1674 (get. Pleun Cornelissen, Annigje Jans).
3. Sijgje, ged. Heerjansdam 31-1-1677 (get. Jannigje Ariens).
4. Sijgje, ged. Heerjansdam 21-12-1678 (get. Neeltje Joosten), volgt IIa.
5. Cornelis, ged. Heerjansdam 14-7-1680 (get. Cornelis Cornelissen Laen, Maeyke Pleunen), volgt IIb.
6. Lijsbet, ged. Heerjansdam 11-2-1682 (get. Jan Jansen, Gijsbertje Gijsberts van Velsen), j:d: van Heerjansdam, tr. Heerjansdam 9-5-1722 Cornelis Pieterze de Jong, j:m: van Barendrecht
7. Neeltje, ged. Heerjansdam 21-10-1683 (get. Barber Jacobs).
8. Johannes, ged. Heerjansdam 2-11-1687 (get. Pieter Jansz van der Hoff, Annetie Leenderts), volgt IIc.
9. Jannitje, ged. Heerjansdam 21-10-1691 (get. Pieter Jansen van der Hof, Annetje Leenders), volgt IId.
10. Neeltje, ged. Heerjansdam 13-2-1697 (get. Jan Jans van der Hof, Jaapje Pleunen Bosch).

IIa. Cijtje Jans van der Poel, otr./tr Heerjansdam 5-1/27-1-1704 Jan Cornelisz Groot.  
Uit dit huwelijk:
1. Stijntje en Cornelia, ged, Heerjansdam 11-1704 (get. Martintje Cornelis, Lijsbeth Simons).

IIb. Kornelis Janse van der Poel, tr. Kommertje Kornelis Clootwijk, ged. Heinenoord 23-2-1681, dr. van Kornelis Krijnz Klootwijk en Lijntje Cornelis Weeda.  
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, ged. Heerjansdam 19-2-1713 (get. Jannetie Pieters van der Hof).
2. Wouter, ged. Heerjansdam 19-7-1716 (get. Maijke Cornelis Clootwijk).
3. Johannes, ged. Heerjansdam 30-4-1719 (get. Jannetje Jans van der Poel).
4. Leendert, ged. Heerjansdam 2-4-1724 (get. Jacoba Cornelisze Klootwijk).

IIc. Jannigje Janze van den Poel, otr. Heerjansdam 2-11-1720 Pieter Janze Wor, wonende tot IJsselmonde.
Uit het huwelijk:
1. Ingetje, ged. Heerjansdam 30-3-1721 (get. Lijsbet van den Poel).
2. Jan, ged. Heerjansdam 21-11-1723 (get. Steyntje Janze de Groot).

IId. Johannes Janze van der Poel, tr. Ariaantje Cornelis van der Sluijs.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, ged. Heerjansdam 3-6-1725 (get. Lijsbet Janze van der Poel).
2. Kaatje, ged. Heerjansdam 29-9-1726 (get. Marijtje Cornelisse van der Sluys).
3. Cornelis, ged. Heerjansdam 9-11-1727 (get. Willemijntje van der Sluys).

LOSSE FEITEN

- Jan van der Poel, geb. Ridderkerk 25-3-1828, overl. Chicago aug. 1905/1902, tr.  Ridderkerk 10-5- 1848 Maria van Nes, geb. Ridderkerk 6-11-1826, overl. Haarlemmermeer 17-5-1867, dr. van Adrianus Reinen van Nes Wz. (1795-1869) en Cornelia de Jong (1796-1880).
Uit het huwelijk:
1. Maria, geb. Ridderkerk 12-10-1848, tr. Chicago 1869 Bastiaan Leenheer.
2. Adrianus, geb. Ridderkerk 20-10-1849, tr. Chicago 1871 Maria Labrijn.
3. Jan, geb. Ridderkerk 10-1-1851, overl. juli 1898.
4. Cornelia, geb. Ridderkerk 23-6-1852
5. Hendriksje, geb. Ridderkerk 12-11-1853
6. Willem, geb. Ridderkerk 19-7-1855
7. Johannes (John H. Vanderpoel), geb. Haarlemmermeer 15-11-1857, schilder, schrijver van het boek "The Human Figure", overl. Chicago mei 1911.
8. Elizabeth, geb. Haarlemmermeer 2-2-1859, overl. Haarlemmermeer 10-4-1873
9. Cornelis, geb. Haarlemmermeer 5-4-1860
10. Mageltje (Mathilde), geb. Haarlemmermeer 20-4-1862, schilderes.

- Marijgje/Maria Schillemanse de Deugd, ged. Heerjansdam 10-9-1719, aang. lijk Heerjansdam 15-8-1781 (f 3,-), otr. (1) Krijn/Creijn van der Poel, aang. lijk door zijn broer Jan van der Poel Kleine Lindt 26-1-1747 (pro deo), otr. (2) Heerjansdam 9-1-1750 Pieter Janse Wiekeraad, ged. Heerjansdam 6-4-1721, j:m: van de Kleine Lindt begr. Kleine Lindt 2-7-1793, zn. van Johannes Petrus en Wijburgje Hendriks.

- I. Pleun Jansse van der Poel, tr Willemina/Willemijntje de Vries.
Uit het huwelijk:
1. Jan, ged Kijfhoek 28-1-1770 (get. Cornelia van der Poel).
2. Willemtje, ged Kijfhoek 1-9-1771 (get de vader zelf).
3. Aart, ged Kijfhoek 13-9-1772 (get. Pietertje Korbelisdr BOS), volgt IIa.
4. Willem, ged. Kleine Lindt 14-5-1775 (get. Pietertje BOS), volgt IIb.
5. Cornelis, ged. Kleine Lindt 27-10-1776 (get. Barbara Johannesze van der Poel).

IIa. Aart Pleune van der Poel, tr. (1) Plonia Teunisse Leenheer, tr. (2) Adriaantje van der Leer.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pleun, geb/ged. Kleine Lindt 13/17-3-1799 (get. Willemijntje in 't Veld).
2. Marija, geb/ged. Kleine Lindt 10/14-4-1800 (get. Willemyntje in 't Veld).
3. Willemijntje, geb/ged. Kleine Lindt 14/21-6-1801 (get. Adriana Visser).
4. Teunis, geb/ged. Kleine Lindt 22/26-9-1802 (get. Maaike Leenheer).
5. Cornelis, geb/ged. Kleine Lindt 1/8-1-1804 (get. de vader zelf).
Uit het tweede huwelijk:
1. Adriaantje, geb/dp Kleine Lindt 5/13-12-1807 (get. de vader zelf).
2. Cornelis, geb/dp Kleine Lindt 19-8/25-8-1811 (get. de vader zelf).
3. Adrianus, geb/dp Kleine Lindt 15/17-zomermnd-1810 (get. de vader zelf).
4. Plonia, geb/dp Kleine Lindt 18/26-12-1808. 

IIb.
Willem Pleune van der Poel, tr Adriana Teunisse Visser.
Uit het huwelijk:
1. Willemijntje, geb/dp Kleine Lindt 29-10/1-11-1801 (get. Plonia Leenheer).
2. Willemijntje, geb/dp Kleine Lindt 29-11/5-12-1802 (get. Plonia Leenheer).
3. Adriaantje, geb/dp Kleine Lindt 9/15-1-1804 (get. Pietertje Sammelse Nugteren).

- Cornelis Johanneszn. van der Poel, tr. Adriana Jansdr. Groenenwegen.
Kinderen:
1. Johannes, ged. Heerjansdam 11-5-1794, tr. Ridderkerk 23-4-1830 Jannigje Leentvaar, geb./ged. Ridderkerk 17/21-12- 1800, overl. Ridderkerk 18-2-1870, dr. van Dirk Claeszn. Leendvaar en Adriaantje JansdrR. van het Hoff.

LINKS:

http://home.planet.nl/~poel1952/startpagina.html