REIJERS
Dordrecht, Werkendam

I. Jasper Reijer Luytensse, geb. Noordeloos ca. 1657, otr. (1) Molenaarsgraaf 30-01-1684 Dina Jacob Cornelisse Boom (Dingetien), ged. Molenaarsgraaf 7-07-1658 (get. Agien Ariens, Beeldighien Cornelisse), dochter van Jacob Cornelisz Boom en Lynken Vassendr van Ardennen (Lijntie)., tr. (2) Dingen Huijgens.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Reijer Jaspersz, ged. Molenaarsgraaf 11-5-1687 (get. Egbert Jacobz, Dirckje Reijers, Luijt Ariensz).
2. Vas Jaspersz, ged. Molenaarsgraaf 27-4-1692 (get. Pieter Jacobsen, Marighien Vassen).

II. Reijer Jaspersz , ged. Molenaarsgraaf 11-05-1687, samenw. (1) ca 9-1710 Jannigje Aerts Vervoren (Anna), geb. Sliedrecht, begr. Nieuwe Kerk, Dordrecht 09-07-1754, otr. (2) Giessendam 01-11-1710 (otr. Giessen Oudekerk 01-11-1710) Jannigje Pieters Baan, otr. Giessen Oudekerk of Giessendam-Peursum 22-7-1724 Pietertje Jansdr Kraaijeveld, weduwe van Arie Sanders (ged 27 Okt 1675 Hardinxveld, zoon van Sander Willemsen en Ariaentje Pieters, en overleden voor 8 Mei 1718)(otr. Giessen Oudekerk 18-10-1704).
Zoon Reijer Japsers en Jannigje Baan:
1. Krijntje Reierse Jaarsveld, ged. Giessendam 18-9-1712, overl. Oud Alblas, otr/tr. Schelluinen  20-11/13-12-1733 Johannes Emanuelse Kekerix (Kekerits), ged. Schelluinen 30-10-1707, overl. Oud Alblas, zoon van Emanuel van Keekerits en Ariaentie Ariens Jonckers. [http://www.van-den-hout.nl/kwartierstaatschep.php]
2. Pieter Reijers, ged. Hardinxveld 1-1-1714, otr. Giessen Oudekerk /Giessendam-Peursum 22-7-1724 Pietertje Jansd Kraaijeveld, geb. Giessendam voor 1684. 

identiek met (?):

I. Reijer Jasperse, geb. voor ca. 1693, verm. relatie met Jannigie Aertse Vervoorn (Anna Vervoren), geb. voor ca. 1693, j.d. van Sliedregt woont in de Hofstraet geass. met Cornelis Aertse Vervooren desselfs broeder (1713), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 9-7-1754 (Anny Vervoore huijsvrou van Nicolaas de Man op de breewegh over st nicolaas. Laat kinderen na.); zij otr/tr. (2) Dordrecht 7/21-5-1713 Nicolaas de Man, ged. Dordrecht 8-10-1681, j.m. woont in de Nieustraet van Dordregt geass met sijn moeder (1713), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 1-12-1756 (Nicolaas de Man op de kruijswegh over st nicolaas. Laat kinderen na.), zoon van Christoffel de Man (afk. Nijmegen) en Beata Vinck.

NB.
- Jasper Reij, otr. Dordrecht 17-10-1683 Pieternella Turene (Pieternel Turijn)(Pieternel Perijnen)
Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht 17-7-1684, zoon van Jasper Reij en Pieternel Turijn
2. Anna, ged. Dordrecht 10-9-1685
3. Pieter, ged. Dordrecht 29-8-1687.
4. Johannes, ged. Dordrecht 15-5-1689
5. Adriaen, ged. Dordrecht 31-12-1690, zoon van Jaspers Reij en Pieternelle Teuren
6. Mels, ged. Dordrecht 6-3-1693, zoon van Jasper Reij en Pieternelle Terrey (Turijn)
7. Lijsbeth, ged. Dordrecht 21-2-1695, dochter van Jasperij Tijru en Pieternelle NN
8. Elisabet, ged. Dordrecht 21-2-1696
9. Willem, ged. Dordrecht 1-6-1698
- Jasper Reij, otr. Dordrecht 17-3-1709 Maaijke Doreton
Kinderen:
1. Pieternella, ged. Dordrecht 31-3-1710
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 27-3-1720 't meerderjarig(?) kint van Niclaes de Man op de hellinge over de arke noach, buijten de Spuijpoort.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 1-8-1720 (niet gevonden; moet ook een kind van Nicolaas de Man zijn).
- genealogie Vervoorn.
- genealogie de Man.

Buitenechtelijke zoon van Jannigje Vervoorn:
1. Johannes Reijers, ged. Dordrecht 8-6-1711, volgt II.

Kinderen uit het huwelijk Jannetje Vervoorn:
1. Beata, ged. Dordrecht 18-3-1714, dochter van Nikolaas de Man en Jannetje Vervoorn.
2. Aert, ged. Dordrecht 25-2-1716, zoon van Klaes de Man en Jannigje Aarts Vervoren.
3. Engelbert, ged. Dordrecht 3-4-1718, zoon van Niclaes de Man en Anna Voorvoor, molenaar te Klundert, tr. Klundert 30-04-1741 Petra Magdalena van de Peters, ged. (Ned. Geref.) Breda 19-11-1698.

II. Johannes Reijerse, ged. Dordrecht 8-6-1711, jongman van Dordrecht woont buijten de Sluijspoort geasst. met Anna Vervoren eerst wed Reijer Jasperse en nu huijsvrouw van Nicolaes de Man zijn moeder, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 15-11-1760 (Jan Reijers, laat kinderen na op de Vest bij de Klijnne Spooijstraet), otr. Dordrecht 31-10/16-11-1732 (troubrieff gegeven den 15-7-1735) Sara Wanda, ged. Dordrecht (RK) 16-9-1709, jongedogter van Dordregt woont in de Botjesstraat geass. met Jannetje Verbrugge wed Engel Wanda haer moeder, overl. na 1778, dochter van Engel Janse Wanda Jannitje/Jenneke Matthijsse van der Brugge.
NB.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 17-3-1760 Johannis Reij in de Kolffstraet ongehuwt 1 koets agter de lijkkoets; gemeene graft.
Kinderen:
1. Johanna, ged. Dordrecht 2-8-1733.
2. Jannigje, ged. Dordrecht 16-2-1735, volgt IIIa.
3. Johannes, ged. Dordrecht 19-4-1739.
4. Engeltje, ged. Dordrecht 29-3-1747, dochter van Jan de Reijers en Zara Wandu.
5. Clasijntje, ged. Dordrecht 29-3-1747, dochter van Jan de Reijers en Zara Wandu, volgt. IIIb.
4. Francijntje, ged. Dordrecht 3-12-1749, volgt IIIc.
5. Jan, ged. Dordrecht 30-1-1752.
6. Jan, ged. Dordrecht 8-6-1755, volgt IIId.

IIIa. Jannetje Reijers, ged. Dordrecht 16-2-1735, j.d. van Dordt woont op de Vest bij de Spuijstraat geads. met haar vaeder Jan Reijers (1758), overl. voor 1780, otr/tr. Dordrecht 2/19-11-1758 Arij van Nerom, j.m. van Dordt woont op den Rietdijk geads. met zijn vaeder Claas van Nerom (1758), geboren
te Dordrecht wed. van Jannetje Reijers woont in de Kolfstraat (1780); hij otr/tr. (2) Dordrecht 15/30-1-1780 Hendrika Delia Jonker, j.d. geboren te Dordrecht woont op de Wollewevershaven zijnde door de moeder Jacoba Timmers wed Philip Jonker aan de kamerbewaarder mondeling conzent gegeven.
Kinderen:
1. Nicolaas, ged. Dordrecht 27-10-1759.
2. Johannes, ged. Dordrecht 20-8-1762.
3. Arij, ged. Dordrecht 11-11-1764.
4. Sara, ged. Dordrecht 15-11-1766.
5. Jan, ged. Dordrecht 23-7-1768.
6. Pieter, ged. Dordrecht 20-5-1770.
7. Pieter, ged. Dordrecht 28-5-1772.
8. Pieter, ged. Dordrecht 28-2-1776.

Kinderen tweede huwelijk Arij van Nerum:
1. Jacoba. ged. Dordrecht 25-2-1784.
2. Arij, ged. Dordrecht 5-3-1786.
3. Hendrik, ged. Dordrecht 11-2-1789.

IIIb. Clasina Reijders, ged. Dordrecht 29-3-1747, j.d. gebore te Dordrecht woont aan de Spuipoort geass. met haar moeder Sara Wandael wed Jan Reijders, otr/tr. Dordrecht 20-4/7-5-1775 Gerrit van Haaften, j.m. gebore te Opijnen woont in den Augustinenkamp hebbende consent van zijn vader Hubert van Haaften heeft den acte van indemniteit overhandigd.
Kinderen:
1. Caatje, ged. Dordrecht 10-3-1776.
2. Sara, ged. Dordrecht 3-3-1779.

IIIc. Francina Reijders, ged. Dordrecht 3-12-1749, j:d: woont bij de Spuipoort geadsisteert met haar moeder Sara Wanda wed. Jan Reijders, overl. Dordrecht 12-3-1831 (aktenr. 152; 82 jr; des avonds 9 uur C541 Heerheijmansuisstraat), otr/tr. Dordrecht 7/24-5-1778 Arie van Son, ged. Dordrecht 26-12-1752, j:m: woont in den Heerhermanshuisstraat geass met zijn vader Jan van Son, overl. Dordrecht 27-8-1801.
Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 26-7-1778.
2. Willem, ged. Dordrecht 1-12-1779.
3. Sara, ged. Dordrecht 6-3-1782.
4. Marijnis, ged. Dordrecht 30-7-1783.
5. Cornelia, ged. Dordrecht 14-10-1785.
6. Jannetje, ged. Dordrecht 24-10-1787.
7. Francina, ged. Dordrecht 9-10-1789
8. Francina, ged. Dordrecht 17-9-1791.
8. Judik, ged. Dordrecht 28-1-1795, tr. Dordrecht ca. 1823 Johannes/Jan van Dalen, ged. Dordrecht 17-4-1801, zoon van Nicolaes/Nicolaas van Dalen en Johanna Catharina Frits.

IIId. Jan Reijers, ged. Dordrecht 8-6-1755, j.m. gebore te Dordrecht woont in de Kleine Spuistraat geadsisteert met zijn moeder Sara Wanda wed. Jan Reijers, otr/tr. Dordrecht 28-3/14-4-1778 Christina van der Matten, ged. Dordrecht 3-7-1750, gebore te Dordrecht wed van Jan van Hardinxveld woont in de Kolfstraat (sonder kinderen) (1778), j.d. gebore te Dordrecht en woont in de Botjesstraat geass. met hare moeder Aalbertina van Hartingsvelt wed van Cornelis van der Matten nu huijsvrouw van Willem Hoevenaar (1772), dochter van Cornelis van der Matten en Alberthina van Hartingsfeld; zij otr/tr. (1) Dordrecht 7/24-5-1772 Jan Hartingsvelt, j.m. gebore te Delft en woont te Delfshaven met schriftelijk consent van zijnen voogden Andries van Wadenoijen en Wouter Volleman.
NB.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 18-1-1785 't meerderjarig kind van Jan Reijers op de Elfhuijzen; de ouders leven, beste graf.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 15-9-1789 't meerderjarig kind van Jan Reijers op de Elfhuijsen; ouders leven, best graft.

Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 9-9-1778, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 1785 of 1789, zoon van Johannes Reijers en Christina van der Matten.
2. Willem, ged. Dordrecht 29-7-1781, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 1785 of 1789, zoon van Johannes Rijers en Christina van der Matte.
3. Engel Reijers, ged. Dordrecht 25-8-1784, zoon van Johannes Reijgers en Christina van der Matte, volgt IVa.
4. Cornelis, ged. Dordrecht 24-8-1787, zoon van Johannes Reijers en Christina van der Matte, volgt IVb.
5. Johannes, ged. Dordrecht 20-3-1790, zoon van Johannes Reijers en Christina van der Matte.
6. Aalbert, ged. Dordrecht 5-1-1793, zoon van Johannes Reijers en Christina van der Matte, volgt IVc.
7. Nikolaas, ged. Dordrecht 4-9-1795, zoon van Jan Rijders en Khristijna van der Matten.

IVa. Engel Reijers, ged. Dordrecht 25-8-1784, scheepstimmerman, overl. Werkendam 23-8-1832 (bron: BVR Werkendam 1820/1840 nr. 109), zoon van Johannes Reijgers (Jean Reijgers in 1812) en Christina van der Matte, tr. Waspik 14-8-1812 Hendrika Willemina van den Hoek (Henriette Wilhelmie vanden Hoek in 1812), geb. Waspik 7-2-1779 (bron: BVR Werkendam 1820/1840 nr. 109), dochter van Jean van den Hoek en Jacqueline Klein; zij tr. (1) Raamsdonk 16-7-1801 Joannes Blok.
NB.
- [bron: BVR Werkendam 1820/1840 nr 109]
Inwonende: Adriana de Hollander, meid, geb ca 1808 / Jacob Hoffman, knegt, geb ca 1810.
- [T. Westerhout - Van Biesboschvissers enz p 117 e.v. ] in 1827 droeg scheepsmaker Engel Reijers, een poon genaamd "de Vrouwe Jacomina", over aan de schipper Jan Reyken uit Stadt aan het Haringvliet voor fl 800.--, woonde ca 1820 Hoogstraat 193 te Werkendam.
- [advertentie 1832] De Notaris Van der Elst, te Werkendam, zal aldaar, in 's Lands Welvaren, op Maandag den 22sten October 1832, des namiddags om 5 ure, provisioneel, en 14 dagen daarna en dus op Maandag den 5den November 1832, op uur voorschreven, finaal, publiek verkoopen:
Eerste koop: Eene sedert vele jaren zeer bekla[.]e SCHEEPS-TIMMERWERF, met goede Woonhuizinge, Werkhuis, Loots, Erven, Tuin en Aanhooren, staande en gelegen te Werkendam van waar meer dan dertig Rijsschepen varen, terwijl in de nabijheid dier Plaats, nog een aantal zoodanige Schepen te huis behooren en bovendien aldaar en in de omstreken vele kleinere Vaartuigen worden gebezigd, zoo dat de Kooper, door eene goede behandeling zich verzekerd kan behouden, van op dezen Werf met goed succes aanhoudend werkzaam te zijn.
De Kooper zal moeten overnemen, al de tot gemelde Werf behoorende Werktuigen en Gereedschappen, mitsgaders eenen half afgewerkten Aak en het aanwezig zijnde Hout, volgens Inventaris daarvan opgemaakt, voor de prijzen daarbij uitgedrukt.
Tweede koop: Een onlangs geheel nieuw gebouwd HUIS en ERVE met Tuin en Boomgaard, mede staande de en gelegen te Werkendam, tegen over gem. Timmerwerf.

Derde koop: Een zeker stuk LAND, genaamd HET GROOTE EN KLEINE SLIK, gelegen te Werkendam, op Erfpachtregt, in 15 Pachten uitgegeven, te zamen bedragende F 53:20 in het jaar, met nog 2 Erfcijnsen, beide groot F 1:50 s jaars.
Vierde koop: Een BUITENPOLDERTJE, bestaande in Wei- en Hooiland, groot 3 Bunders 21 Roeden 27 Ellen, genaamd DE NES, gelegen onder de Werken, met 284 Ellen GROND, daarneven, langs de Haven van Werkendam gelegen.
Vijfde koop: Een TJALK-SCHIP, genaamd WERKENDAMS WELVAREN, met staande en loopende Want, Ankers, nieuw kabel, nieuwe Zeilen, Trossen, Lijnen en al deszelfs Toebehooren, groot 81 Tonnen, met daarbij behoorende Boot. En
Zesde Koop: Een HOOGAARTS met Zeil en Toebehooren; eenen AAK en eene BOOT.
Alles nagelaten door den te Werkendam overlden Scheeps Timmerman wijlen den heer ENGEL REIJERS.
- akte 3061 Hermanus Uitwerf Sterling, volksvlijt te Brussel / Engel REIJERS, scheepstimmerman en eigenaar, wonende te Werkendam, te verkoopen f 40 284 ellen grond uit den Klopperwaard gelegen onder de gen. Werkendam;
[Erfgoedcentrum DiEP=stadsarchief Dordrecht 20-1597 notarisakten 1828]

Kinderen:
1. Johannes Engels Reijers, geb. Waspik 10-2-1814, volg Va.
2. Hendricus Reijers, geb. Werkendam 4-5-1816 (bron: SA LHEA fiches Tienjarentafels), overl. Werkendam 4-11-1816.
3. Christina Maria Reijers, geb. Werkendam 25-2-1818 (bron: SA LHEA fiches Tienjarentafels).
4. Maria Hendrica Reijers, geb. Werkendam 11-3-1819 (bron: SA LHEA fiches Tienjarentafels), overl. Werkendam 1-6-1819 (bron: SA LHEA fiches Tienjarentafels).
5. Engel [Hendricus] Reijers, geb. Werkendam 6-8-1820 (bron: SA LHEA fiches Tienjarentafels), tr. Rotterdam 2-4-1851 Hillegonda Willemina Maronier, geb. Rotterdam ca. 1828 (23 in 1851), dochter van Jan Maronier en Willemina Schippers.
6. Hendrika Wilhelmina Reijers, geb. Werkendam 20-1-1823.
7. Jacoba Pieternella Reijers, geb. Werkendam 28-9-1824.
8. Engel Jacob Reijers, geb. Werkendam 21-3-1833, overl. Werkendam 22-9-1833.

Kinderen Joannes Blok en Hendrika van den Hoek:
1. Johannes Hendrik Blok, geb. Waspik 9-6-1805, zoon van Johannes Blok en Hendrika Wilhelmina van den Hoek, tr. Werkendam 10-11-1827 Cornelia Maria Konings, geb. Werkendam 15-6-1806, dochter van Arij Konings en Sijtje Smits. (Dochter: Hendrika Wilhelmina Blok, geb. Werkendam ca 1835, tr. Etten-Leur 26-10-1859 Cornelis van der List, geb. Etten-Leur 19-9-1834)
2. NN, overl. Waspik 13-11-1807 (kind van Johannes Blok).
3. Willem Jacobus Blok, geb. Waspik 14-11-1808, zoon van Jan Blok en Hendrika Wilhelmina van den Hoek, tr. Werkendam 2-8-1838 Pleuntje de Leur, geb. Werkendam 1-11-1807, dochter van Aart de Leur en  Maria van Dijk.

IVb. Cornelis Reijers, ged. Dordrecht 24-8-1787 (bijna 41 jr in aug. 1826), kaaijwerker (1821), arbeider (1826), otr. (1) Dordrecht 13-9-1810 Margaretha de Witt, overl. Dordrecht 30-5-1821, tr. (2) Dordrecht 13-8-1826 (aktenr. 98) Lijntje Pluijmert, ged. Dordrecht 3-6-1795, dochter van Pieter Jansz Pluijmert (overl. 13-5-1801) en Cornelia Stam (overl. 15-1-1826).
Wonende: D607 Raamstraat (1830).
NB.
- Johannes de Wit,  tr. Elisabeth Mouthaan.
Kinderen:
1. Margaretha, ged. Dordrecht 11-2-1785.
- Wouter Poot, tr. Margrieta de Witt.
Kinderen:
1. Jacobus, ged. Dordrecht 9-1-1759.
2. Plonia, ged. Dordrecht 17-8-1760.
- Jacobus Poot, otr. Dordrecht 21-4-1785 Elizabet Waldijk.
Kinderen:
1. Wouter, ged. Dordrecht 10-5-1786, getuige bij overlijden Cornelis Reijers (1821).
2. Johannes, ged. Dordrecht 28-12-1787.
3. Johannes, ged. Dordrecht 27-2-1789.

Kinderen eerste huwelijk:
1. Christina Reijers, ged. Dordrecht 2-10-1810, begr. Dordrecht (15-12-1848 Christina Reijers gehuwd met Wilhelmus L. Huigens, 38 jaren, veld rij 27).
2. Cornelis Reijers, geb. Dordrecht, ca. 1814, overl. Dordrecht 10-7-1821 (aktenr. 302; 7 jaar; des morgens half 4; D668 op den Hil; get. Wouter Poot, 34 geŽngageerd militair, oom van de overledene en Pieter v/d Ent).
Kinderen tweede huwelijk:
1. Cornelis/a Reijers, geb. Dordrecht ca. 1822 (8 in 1830).
2. Adriana Reijers, geb. Dordrecht ca. 1825 (5 in 1830).

IVc. Aalbert Reijers, ged. Dordrecht 5-1-1793, overl. Dordrecht 22-11-1844, tr. Dordrecht ca. 1826 Catharina van Dam, geb. ca. 1787 (62 in 1850), fruitvrouw (1850), overl. na 1850.
NB.
- Geconfineerden (verpleegden) Stads Krankzinnig en Beterhuis 1805-1884 (meer op: www.dordrechtmonumenteel.nl)
  Periode : 1831-1841 Nummer (of folionr) : 479 Naam : Aalbert Reijers
  Bron : SAD 22-419
+
  Periode : 1842-1884 Nummer (of folionr) : 0091 Naam : Aalbert Reijers
  Bron : SAD 22-428
  Toevoegingen : # (SAD 22-420 (1842-1850)) 92. Aalbert Reijers, geboren te Dordrecht den 5 januarij 1793, woonplaats Dordrecht, van de Hervormde Godsdienst, arbeider en sjouwer, gehuwd met Catharina van Dam. (Opneming gevraagd door: Catharina van Dam, geboren te Dordrecht den 17 Maart 1789, zonder bepaald beroep, woonplaats Dordrecht);
- 1850-1860 20:731 D Hil 621.
1. Witt, Hermina de 1775 Dordrecht, koopvrouw (ongehuwd)
2. Dam, Kaatje van 1787 Dordrecht (weduwe)
3. Reijers, Christina 1823 Dordrecht (ongehuwd), naar C548 H/aug. 1850
4. Reijers, Wilhelmina 1848 Dordrecht (ongehuwd), naar C548
Kinderen:
1. Christina Reijers, geb. Dordrecht 7-6-1823, volgt Vb.

Va. Johannes Engel Reijers, geb. Waspik 10-2-1814, schipper, scheepstimmerman, overl. Werkendam 14-4-1882, tr. (1) Werkendam 28-12-1832 Jannigje de Jong, geb. Werkendam 23-12-1813, dochter van Jacob de Jong en Willemijntje Schook, overl. Werkendam 15-5-1840, dochter van Jacob de Jong en Willemijntje Schook, tr. (2) Werkendam 12-8-1841 Neeltje Jacoba Schriek, geb. Werkendam 18-2-1814, overl. Werkendam 24-2-1865, dochter van Dirk Schriek en Hijltje Franke.
NB.
- [T. Westerhout - Van Biesboschvissers enz. pag. 117 e.v. ] omstreeks deze jaren (1829) kocht Johannes, de zoon van Engel, een stuk grond nabij de oude Sassluis, op de plaats waar de neer in de Binnehaven kwam. [? hij was ca 15 jaar], woonde 1820/1840 Hoogstraat 207 te Werkendam.

Kinderen eerste huwelijk:
1. Engel Johannes Reijers, geb. Werkendam 18-5-1835, scheepstimmerman, overl. Rotterdam 9-8-1865.
2. Wilhelmina Reijers, geb. Rotterdam ca. 1837 (bron: BVR Werkendam 1850/1860 nr. 279), 23-2-1859 vertrokken naar Katendrecht.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Hendrika Wilhelmina Reijers, geb. Werkendam 17-3-1842, 19-10-1866 naar Krimpen aan de Lek vertrokken, volgt VIa.
2. Heiltje Reijers, geb. Werkendam 9-11-1843, 17-4-1874 naar Vianen vertrokken.
3. Neeltje Jacoba Reijers, geb. Werkendam 7-6-1845, 27-9-1869 naar Katendrecht vertrokken.
4. Christina Maria Reijers, geb. Werkendam ca. 1847, overl. Werkendam 8-5-1851.
5. Johannes Reijers, geb. Werkendam 11-10-1849, volgt VIb.
6. Engel Hendrikus Reijers, geb. Werkendam 3-4-1852, volgt VIc.

Vb. Christina Reijers, geb. Dordrecht 7-6-1823, tr. Dordrecht 21-8-1850 (aktenr. 170) Willem Bosua (Bozua), geb. Dordrecht 1-9-1825, pakhuisknecht (1850), arbeider (1850-1860), overl. Dordrecht 12-7-1900, zoon van Pieter Bosua (62 jr in 1850/vleeshouwer) en Willemina Spits (63 jr. in 1850).
Kinderen:
1. Wilhelmina Reijers (Bozua/Bosua), geb. Dordrecht 1848 (waars. erkend bij huwelijk in 1850).
2. Catharina Maria Bozua/Bosua, geb. Dordrecht 22-11-1850.
3. Trijntje Bozua/Bosua, geb. Dordrecht 10-11-1853.
4. Albert Bozua/Bosua, geb. Dordrecht 9-3-1857, tr. Christina Vollewens.

VIa. Hendrika Wilhelmina Reijers, geb. Werkendam 17-3-1842, tr. Adriaan Bos (Aderjaan Bos), geb. Sliedrecht 4-8-1833, koffijh.houder. 
Wonende: Alblasserdam (tot 4-9-1878), Dordrecht C154 en B311, Sliedrecht (vanaf 17-10-1883), Dordrecht, Rotterdam.
Kinderen:
1. Cornelis Bos, geb. Sliedrecht 19-10-1856, tr. Adriana Verheul, geb. Papendrecht 4-5-1857. [vertrekken 5-5-1879 van Dordrecht naar Papendrecht.]
2. Pieter Bos, geb. Sliedrecht 10-10-1861.
3. Neeltje Jacoba Bos, geb. Sliedrecht 18-9-1868.
4. Adriaan Bos, geb. Sliedrecht 14-12-1869.
5. Hendrika Wilhelmina Bos, geb. Alblasserdam 7-7-1874, overl. Dordrecht 14-12-1879.
6. Pietje Bos, geb. Alblasserdam 10-7-1877.
7. Johannes Engel Bos, geb. Dordrecht 9-1-1879 (25 in 1904), tr. Rotterdam 16-3-1904 Hendrika Adriana Walder, geb. Chaam ca. 1882 (22 in 1904), dochter van Johannes Hubertus Walder en Adriana Tenijs.
8. Hendrikus Wilhelm Bos, geb. Dordrecht ca. 1885 (30 in 1915), tr. Rotterdam 10-2-1915 Pieternella Roodnat, geb. Charlois ca. 1891 (24 in 1915), dochter van Jan Roodnat en Elizabeth Valk.

VIb. Johannes Reijers, geb. Werkendam 11-10-1849 (bron: BVR Werkendam 1850/1860 nr 279/BVR Werkendam 1860/1890 nr 464/467), scheepstimmerman, overl. Werkendam 14-6-1887 (37 jr.), tr. Werkendam 14-4-1881 Klazina 't Hart, geb. Pernis 29-8-1852, overl. Werkendam 23-6-1888 (35 jr.), dochter van Arie 't Hart en Adriaantje van der Pas.
Woonde 1860/1890: Sasdijk 481 te Werkendam.
Kinderen:
1. Neeltje Jacoba Reijers, geb. Werkendam 8-10-188.(?), na overlijden ouders in huis bij oom en tante.
2. Engel Hendrikus Reijers, geb. Werkendam 21-6-1882, na overlijden ouders in huis bij oom en tante, overl. Werkendam 19-8-1893 (11 jr.).
3. Adriana Reijers, geb. Werkendam 23-11-1884, overl. Werkendam 9-4-1885.
4. Arie Reijers, geb. Werkendam 15-2-1886, na overlijden ouders opgevoed fam. 't Hart, ambtenaar bij defensie, tr. Eisfeld 16-9-1922 (vertaald uit het hoogduits/digitale stamboom Rotterdam) Auguste Hedwig Lindner, geb. Eisfeld ca. 1901 (21 in 1922).
5. Johannes Reijers, geb. Werkendam 21-6-1887, volgt VII.

VIc. Engel Hendrikus Reijers, geb. Werkendam 3-4-1852, scheepstimmerman, overl. 3-7-1930 (78 jr.), tr. Werkendam 20-12-1883 Gerrigje Anna Jacoba van der Wiel, geb. Werkendam 13-11-1855, overl. Werkendam 17-9-1935 (79 jr.), dochter van Simon van der Wiel en Agatha Maria Verspeet. 
Wonende: in huis neef Engel Hendrikus en nicht Neeltje Jacoba.
NB.
- [T. Westerhout - Van Biesboschvissers enz. pag. 117 e.v.] de zonen van Johannes REIJERS (Engel en Johannes) zetten het scheepsbouwvak voort op de werf die door hun grootvader Engel was gesticht.
Piet SCHADDELEE, de latere werfbaas en na 1918 eigenaar van de scheepswerf van REIJERS, kwam in 1877 als negenjarige jongen in dienst van de scheepsmaker VERMEULEN. Na 1882 werd de werf van VERMEULEN door de nieuwe eigenaar omgebouwd tot timmerwerkplaats en ging een deel van het personeel naar de concurrent REIJERS. Piet SCHADDELEE werd al op jonge leeftijd baas over het werkvolk op de scheepswerf. In 1918 nam de werfbaas, Piet SCHADDELEE, het werfje over van zijn baas Engel Hendrikus REIJERS. De andere firmant, Johannes REIJERS, was toen reeds enkele jaren overleden.

VII. Johannes Reijers, geb. Werkendam 21-6-1887, naar Zwijndrecht 6-11-1894, zaadhandelaar (h)(1900-1920), na overlijden ouders opgevoed fam. 't Hart, burgemeester Zegveld/Kamerik 1935-1952, overl. Lopik 5-6-1977, tr. Zwijndrecht 6-6-1912 Anna Cornelia van der Poel, geb. Zwijndrecht 4-8-1887, dochter van Marius van der Poel (1837-1921) en Lena van de Nadort (1849-1899).
NB.
- (SA Dordrecht) bevolkingsregister Zwijndrecht (klapper 1900-1920) deel 3: blad 592.
- bevolkingsregister Zwijndrecht deel 2 fol. 327.
Marius van der Poel, geb. Rijsoord 9-5-1837 Rijsoord, koopman, overl. Zwijndrecht 9-9-1921, tr. Lena van de Nadort, geb. 20-4-1849 te ?niet te lezen?, overl. Zwijndrecht 21-8-1899.
Kinderen te Zwijndrecht:
1. Hendrika Hermina, geb. Zwijndrecht 2-1-1871.
2. Jacob Jan, geb. Zwijndrecht 31-1-1874, naar Rotterdam 21-5-1895.
3. Jan Johannes, geb. Zwijndrecht 16-12-1876 naar folio 1752 van deel 9.
4. Marius Leendert, geb. Zwijndrecht 6-10-1880 naar Dordt 9-11-1897.
5. Hermina Hendrika, geb. Zwijndrecht 12-8-1882 naar Dordt 10-11-1901.
6. Cornelis Willem, geb. Zwijndrecht 10-7-1884 naar Den Haag 7-4-1903.
7. Willem ...(?), geb. Zwijndrecht 21-8-1886 naar Alblasserddam 1906.
8. Anna Cornelia, geb. Zwijndrecht 4-8-1887 naar deel 3 fol 592.
9. Neeltje Lena, geb. Zwijndrecht 16-8-1889, overl. Zwijndrecht 2-5-1916.

- leden van de gemeenteraden Rijnstreek: http://www.sarijnstreek.org/teksten/i_raad-lr.htm 
- [bron: http://www.parlement.com/9291000/biof/01104]
Loopbaan:
- directeur N.V. Reijers zaadhandel te Zwijndrecht tot 1 februari 1935.
- lid gemeenteraad van Zwijndrecht, van 6 september 1927 tot 1 februari 1935.
- wethouder van Zwijndrecht, van 1928 tot 1 februari 1935.
- lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 22 november 1932 tot januari 1935.
- burgemeester van Kamerik, van 1 februari 1935 tot 1 april 1952; herbenoemd 1 juli 1946.
- burgemeester van Zegveld, van 1 februari 1935 tot 1 april 1952; herbenoemd 1 juli 1946.
- lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juli 1946 tot 5 juni 1963; voor Groep I.
Woonplaats(en)/adres(sen):
- Werkendam.
- Zwijndrecht, vanaf 6 november 1894.
- Kamerik, van 1935 en 1950.
- Lopik, Dorpstraat 6, omstreeks 1952.
- Kamerik, Zandweg A41b, omstreeks 1954 en 1956.
- Kamerik, Teijlingerweg A41b, omstreeks 1956 en 1960.
- Kamerik, Teijlingerweg 16, omstreeks 1960 tot september 1963.
- Lopik, Raadhuisstraat 6, van 9 september 1963 tot 17 oktober 1966.
- Lopik, Reigerhof 11, van 17 oktober 1966 tot 15 augustus 1976.
- Lopik, Anna van Burenstraat 40, vanaf 15 augustus 1976.
Kinderen:
1. Johannes Marius Reijers, geb. Zwijndrecht 12-11-1913.
2. Willem Arie Reijers, geb. Zwijndrecht 3-8-1915.
3. Lena Reijers, geb. Zwijndrecht 23-9-1918.

OVERIGE FEITEN

- Johannes Cornelis Reijers, tr. Aafke de Vries.
Kinderen:
1. Joost Reijers, geb. IJlst ca. 1887 (26 in 1913), tr. Rotterdam 6-8-1913 Johanna Elizabeth Roos, geb. Dordrecht ca. 1884 (29 in 1913), dochter van Krijn Roos en Pieternella Recourt.

- Adresboek Dordrecht 1930:
Reijers A. 's Gravendeelschedijk 80 los arb.
Reijers A. Rijksstraatweg 22 groent.hand.
Reijers C. Tesselschadestraat *24 arb.

- I. Reijnier Jaspersse [Visser], j.m. van Dordrecht (1681), huijs-timmerman (1681), otr/tr. Dordrecht 6/21-7-1681 Lijsbeth Andries, j.d. van Dordrecht en wonende in de Raam-straet (1681).
Kinderen:
1. Lijntje, ged. Dordrecht 7-5-1682.
2. Lijntje, ged. Dordrecht 7-6-1683.
3. Johanna, ged. Dordrecht 28-1-1685.
4. Andries, ged. Dordrecht 20-1-1687.
5. Lijntjen, ged. Dordrecht 2-6-1688.
6. Jasper, ged. Dordrecht 9-12-1690, volgt II.
7. Gerrit, ged. Dordrecht 17-7-1695.
8. Johanna, ged. Dordrecht 4-9-1697.
9. Geertruijd, ged. Dordrecht 28-2-1701.

II. Jasper de Visser, j.m. van Dordrecht woont op den Hill geassist. met sijn moeder, otr/tr. Dordrecht 19-2/5-3-1713 Jannetie Pieters Tielmans (Tulemans), j.d. van Dordrecht woont in de Nieustraat geassist. met haer moeder.
Kinderen:
1. Reijnier, ged. Dordrecht 21-4-1714.
2. Jenneke, ged. Dordrecht 20-10-1715.
3. Pieter, ged. Dordrecht 27-10-1720.
4. Adriana, ged. Dordrecht 15-1-1723, dochter van Jasper Visser en Jenneke Pieters.
5. Jasperijntje, ged. Dordrecht 9-7-1724.

- Cornelis de Visser, tr. Maaijke Morlof.
Kinderen:
1. Reijnier, ged. Dordrecht 20-6-1731.

- Reijer Jasperse, tr. Giessendam (G1.17) 1-10-1710 Jannigje Pieters Baan.
Kinderen:
1. Krijntje, ged. Giessendam (G1, folio 93) 18-9-1712.
2. Pieter, ged. Hardinxveld (H3, folio 215) 1-1-1714.

* * * * * *

- Arij Jansz van der Mijl, j.m. wonende onder Dordrecht, otr. Dordrecht 18-12-1695 Maeijcke Jaspers, j.d. wonende onder Meerdervoort volgens attestatie van ondertrouw in Swijndrecht.

- Jan Claesse Nieuveen, tr. Grietje van der Mijl Adriaanse.
Kinderen:
1. Maeijken, ged Dordrecht 14-11-1712.

- Gerrit Janzen, j.m. van Dordrecht timmerman wonende aen den Boom geass. met Jacob Dircksen desselfs goede kennis, otr/tr. Dordrecht 21-10/4-11-1696 Maeijcke Jaspers, j.d. van Dordrecht wonende in 't Weeshuijsstraetje, geass. met de huijsvrou van Joost Romeijn desselfs zuster.

- otr. Dordrecht 21-12-1692 (tr. 5-1-1693)
Jacob Abrahams de Koninck, wdn van Dordrecht wonende in de Haringhstraet
Sibilla van der Boer(?), wed van David Pieters Vorsel, van Gorinchem, wonende in de Schuijtemakersstraet

- otr. Dordrecht 18-5-1692 (tr. juni 1692)
Bastiaen van Vorsel, j.m. van Sprangh geass. met Hendrick Timmer desselfs oom
Lijsbeth de Heer, j.d. van Wasbeeck, beijde wonende bij de Groote Kerk.

- Pieter Quack, j.m. uijt 't lant van Gulick woont omtrent de Vriesepoort geass. met Willem Cramers sijn goede kennis, otr/tr. Dordrecht 15/29-7-1703 (trouwbrief 20-4-1724) Anna Jacobs Visser, j.d. van Dordrecht woont omtrent de Augustijne Cerck geass met Annighie Rijers haer nigt. 
Kinderen:
1. Jan, ged. Dordrecht 1-5-1707.
2. Jan, ged. Dordrecht 6-4-1711.
3. Henrick, ged. Dordrecht 2-9-1716.

- Tomas Boom, j.m. van Besoijen wonende op de Verckemart geass. met Johannes van [.]hoven desselfs swaeger, otr/tr. Dordrecht 9/23-11-1692 Annegje Rijers (Anna Bouman/Anna Bouwmans), j.d. van Dubbeldam wonende buijten de vriesepoort geass. met desselfs moeder.
NB.
- Jan Boom, tr. Marijke de Raad.
1. Claes, ged. Dordrecht 1-6-1729. 

Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 20-9-1694, zoon van Thomas Boom en Anna Bouman.
2. Reijer, ged. Dordrecht 8-6-1699.
3. Adriaen, ged. Dordrecht 21-8-1701.
4. Johannes, ged. Dordrecht 12-7-1706.

- I. Jan Rijerse, tr. Maeijken Geeritze, overl. na 1722.
Kinderen:
1. Maria
, ged. Dordrecht 3-9-1694.
2. Reijer
, ged. Dordrecht 30-7-1696, volgt IIa.
3. Gerrit
, ged. Dordrecht 6-2-1699.
4. Arij, volgt IIb.

IIa
. Reijer Jansse Bouman, ged. Dordrecht 30-7-1696, jongman van Dordrecht woont buijten de vriesepoort geass. met Maeijke Geeritse wed Jan Rijerse Bouman, otr/tr. Dordrecht 5/19-5-1720 Geertruij Muijers, j.d. van Dordrecht woont in de Raemstraat geass. met Lijsbet Beek haer nigt.
Kinderen:
1. Arij Bouman, j.m. van Dordrecht woont in de Prinsestraet geadsist. met zijn vader Reijer Bouman, otr/tr. Dordrecht 31-5/15-6-1760 Aagje Smits, j.d. van Dordrecht woont op de Taankaaij hebbende schriftelijk consent van haer vader Pieter Smits.

IIb. Arij Jansse Bouman, geb. voor ca. 1702, jongman van Dordrecht woont buijten de Vriesepoort geass. met Maeijken Geeritze wed Jan Rijerse zijn moeder, otr/tr. Dordrecht 8/25-5-1722 Pieternella Waldijk, jongedogter van Dordrecht woont in de Kolfstraat geass. met Jacomijntie Pieterse huijsvr van Jan van Sparre haer muij.
Kinderen:
1. Maijke, ged. Dordrecht 25-5-1723.
2. Willemtje, ged. Dordrecht 6-1-1728, dochter van Arij Boumans en Pieternella Waldijck.

- Jasper Reijersen, tr. Lijntje Gerts.
Kinderen:
1. Reijnier, ged. Dordrecht 5-9-1661, zoon van Jasper Reijniersen en Lijntge Gerrids.
2
. Fransois, ged. Dordrecht 9-1-1673, zoon van Jasper Reijersen en Lijntje Gerts.

- Jasper Reij, j.m. van Dordrecht woonende in de Vriesestraat, mr kuijper, otr/tr. Dordrecht 17/30-10-1683 Pieternel Turein, j.d. van Dordrecht wonende in de Saraasgang.

Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht 17-7-1684.
2. Anna, ged. Dordrecht 10-9-1685, dochter van Jasper Reij en Pieternella Turijne.
3. Pieter, ged. Dordrecht 29-8-1687.
4. Johannes, ged. Dordrecht 15-5-1689, zoon van Jasper Reij en Pieternella Turijn.
5. Adriaen, ged. Dordrecht 31-12-1690, zoon van Jasper Reij en Pieternelle Teuren.
6. Mels, ged. Dordrecht 6-3-1693, zoon van Jasper Reij en Pieternelle Terrey (Turijn).
7. Elisabet, ged. Dordrecht 21-2-1696, dochter van Jasper Reij Pieternel Perijnen (Turijn).
8. Willem, ged. Dordrecht 1-6-1698.

(c) Dordrecht aangevuld oktober 2011.