ROOZEN / ROOSEN
Dordrecht

I. Arnoldus Roosen (Roose/Rosen/Roze), geb. Sprang 26-3-1763/ca 1766/1772, j.m. geboren te Sprang wonende in t Torenstraatje met schriftelijk consent van zijn vader Jan Roosen (1791), C1284/36 jaar (mannen 1796/1797), C1284/biljet (belasting 1804), arbeider (1808; C1283 Augustijnenkamp/5 kinderen), werkgezel (C1255, 1811), knegt (C1255; dec 1813), schipper wonende te Dordrecht (1819), schipper (1823), zandtrekker (1825; 53 jr), overdekte ballastschuit (1827), overl. Dordrecht 21-9-1839 (73 jr; zoon van Jan), otr. Dordrecht 15-12-1791/tr. 10-1-1792 Johanna/Anna Raatgeep (Anna Petronella Raatgeep), geb. ca 1773, j.d. geboren te Waalwijk wonende in t Torenstraatje met schriftelijk consent van haar moeder Pieternella Kolster weduwe Philippus Raatgeep (1791), zonder beroep (1825; 52 jr), overl. na 1825/voor 1843.

- Nicolaas Ratgeep/Raadgeeb/Raadgeel, tr. Pieternella van Ravesteijn/Ravestein
Kinderen:
1. Philippus, ged. Dordrecht 21-2-1723
2. Gerredijna, ged. Dordrecht 27-7-1725
3. Casparus, ged. Dordrecht 4-7-1727

- Niklaas Raatgeep (Raadgeep), otr. 10-5-1781 Hermina van Roo (Harmina de Roo/Mijntje van Rooij).
Kinderen:
1. Philippina, ged. Dordrecht 11-11-1781.
2. Lambertus, ged. Dordrecht 14-9-1783.
3. Pieternella Raatgeep, geb. 1785 (29 in 1814), tr. Dordrecht 6-4-1814 Tomas Nodelik
4. Filippus, ged. Dordrecht 21-3-1788.
5. Nikolaas, ged. Dordrecht 27-1-1790, tr. Dordrecht 8-6-1814 Aagtje van der Hum.
6. Hendrik Lambertus, ged. Dordrecht 9-9-1795, tr. Dordrecht 1-3-1820 Johanna van Reyerdam. [Hendrika Johanna, geb. 1817]
7. Philippus, ged. Dordrecht 16-12-1798.
8. Hermanus, ged. Dordrecht 23-7-1802, tr. 20-9-1826 Petronella de Roo.

NB.
- otr. Dordrecht 15-12-1791 (tr 10-1-1792 door G.E.F. van Rhijn)
Arnoldus Roosen, j.m. geboren te Sprang met schriftelijk consent van zijn vader Jan Roosen, met Anna Pieternella Raatgeep, j.d. geboren te Waalwijk beiden wonende in t Torenstraatje met schriftelijk consent van haar moeder Pieternella Kolster weduwe Philippus Raatgeep
- DORDRECHT Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : A. Roose
  Leeftijd : 75
  Woonplaats : A487
  +
  Naam : A. Roose
  Leeftijd : 36
  Woonplaats : C1284
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167

- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1798.12.09
  Naam kind Willem
  Naam vader Roosen, Arnoldus
  Naam moeder Raatgeep, Anna
  Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 8-10
- DORDRECHT Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd ca 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
  Naam : Arnoldus Roos
  Woonplaats : C1284
  Grondvergadering : 18e grondvergadering vanaf C1244 tot en met C1373
  Lijst : lijst (1) met titel Lijst der Stemgerechtigden in letter C
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
  +
  Naam : Arnoldus Rooze
  Woonplaats : C1284
  Grondvergadering : -
  Opmerkingen : (folio 19)
  Lijst : Lijst der Aparente Stemgerechtigden, binnen Dordrecht ende Merwede Litt. C
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 9a

- DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Arnoldus Roze
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C1284
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Augustijnenkamp C1283
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Arnoldus Roose
  Ongehuwd: -
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 5
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: arbeider
  Classis: -
  Somma: -
  Aanmerkingen: -
  Folionummer en bron: 106 van archiefstuk SAD 5-896

- DORDRECHT patenten Werkgezellen etc 1808-1811
  Uitgegeven den : na 18-02-1811
  Eindigende 31 December 18.. [van hetzelfde jaar]
  Namen der gepatenteerde : A. Roose
  Woonplaats : C1255
  Namen der objecten : werkgezel
  Folionummer : 136
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 4, inv.nr. 249

- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : Arnoldus Roze
  Ouderdom : 26-03-1763 (doorgestreept) (50)
  Beroep : knegt
  Woonplaats : C1255
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 11
  Titel lijst : Lijst van Gehuwde Manschappen van de 17 tot 50 Jaren In Wijk No. 11.
  Datum lijst : 24-12-1813
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

- DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
Artikelnummer: 0066
Afschrijvingen: 10 April
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer Arn. Roozen (wonende in wijk C1276)
is schuldig: Als: een overd. ballastschuit, gr. 14 tonn., Afd. 1
Bedrag der regten in hoofdsom: 8,40
26 opcenten: 2,18
Folionummer: 014
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

Kinderen:
1. Antonia Antonetta Roosen, ged. Dordrecht 30-1-1793, volgt IIa.
2. Philippus, ged. Dordrecht 22-9-1794.
3. Johanna, ged. Dordrecht 30-9-1795.
4. Petronella, ged. Dordrecht 28-12-1796, volgt IIb.
5. Willem, ged. Dordrecht 9-12-1798, schipper (1819), volgt IIc.
6. Johannes, ged. Dordrecht 4-1-1801.
7. Jacoba Adriana, ged. Dordrecht 19-10-1802, volgt IId.
8. Philippus Pieter, ged. Dordrecht 7-11-1804, volgt IIe

IIa. Antonia Antonetta Roosen, ged. Dordrecht 30-1-1793, dienstbode (1819), baker (1845), tr. Den Haag 3-11-1819 (nr. 244, getuigen Johannes van Eijk, kunstkoper, 64; Wouter Zahn, commies-griffier, 27; Joseph Keller, kruidenier, 40; Willem Roosen, schipper, 23) Pieter Willem van Loon, geb. Dordrecht 1799 (20 in 1819), kruidenier, zoon van Arie van Loon en Jannetje Petit.
Kinderen:
1. Adriana Willemina Rosette van Loon, geb. 1822 (23 in 1845), naaister, tr. Den Haag 3-12-1845 Johannes Hendrik Bruckmann, geb. 1822, kleermaker
2
. Arie Joseph Hendrik van Loon, geb. 1827 (30 in 1857), kleermaker, tr. Den Haag 18-2-1857 Louisa Sophia van Zonneveld, dochter van Sijbrand van Zonneveld en Anna Vervloet (speelgoedmaakster).
3.  Petronella van Loon, geb. Den Haag 1831, tr. Dordrecht 24-10-1861 Arnoldus van der Straaten, zoon van Johannes van der Straaten en Jacoba Adriana Roosen.
4. Maria Jacoba van Loon, geb. 1833 (27 in 1860), tr. Den Haag 23-5-1860 Hendrik Buitenweg, smid

IIb. Petronella Roosen, ged. Dordrecht 28-12-1796, tr. Dordrecht 18-10-1843 Michiel Boers, geb. Dordrecht ca 1788, sjouwer (1832, landstorm), arbeider (1843), weduwnaar Maria de Klerk (+26-9-1841), zoon van Abram Boers en Maria van Dijnen.
NB.
- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Martinus Boers
Ouderdom : 1782 (-)
Beroep : -
Woonplaats : C0145
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 07
Titel lijst : Naamlijst der getrouwde Manspersoonen den ouderdom van 17 tot 46 jaaren bereikt hebbende behoorende tot Wijk No. 7 binnen Dordrecht.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

- DORDRECHT Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814)
Naam : Machiel Boers
Geboren : -
Beroep : timmerman
Woonplaats : C0269
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 06
Titel lijst : 6e Wijk. Lijst der Manspersonen van 17 tot 50 Jaren.
Datum lijst : Bovenst. Opmaking der personen (mans) welken in 1764 tot 1797 (incluis) geboren zijn gedaan 8 September 1814 (get) Simon van Brakel, W.M. van de 6de Weijk.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

- DORDRECHT Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825) NB. weerbare mannen tussen de 18 en 50 jaar
Volgnummer : 033
Naam : Machiel Boers
Ouderdom : 45
Beroep : sjouwer
Woonplaats : C0594 Heermanhuisstraat
Ongehuwd/gehuwd/wedn : gehuwd (- kinderen)
Aanmerkingen : (gebreken)
Boek : gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk C no 550-1100
Bron : SAD 5-558

- Aktenummer 117  Aktedatum 18-10-1843  Plaatsnaam Dordrecht 
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht  Inventarisnummer 114 
Bruidegom   Michiel Boers  Geboorteplaats Dordrecht  Plaatsnaam Dordrecht  Leeftijd 55 
Bruid   Petronella Roosen  Geboorteplaats Dordrecht  Plaatsnaam Dordrecht  Leeftijd 46 
Vader Bruidegom  Abram Boers 
Moeder Bruidegom  Maria van Dijnen 
Vader Bruid  Arnoldus Roosen 
Moeder Bruid  Anna Petronella Raatgeep  
- DORDRECHT Hoofdbewoners in register inkwartiering/kazernering ca 1842-1866
Naam : M. Boers
Woonplaats : Heermanssuisstraat C0596 geh.
Beroep : arbeider
Eigen of huur : -
Getal kinderen : -
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7284


IIc. Willem Roozen, ged. Dordrecht 9-12-1798, schippersknecht (1823), baggerman (1832), tr. Dordrecht 3-1-1823 Aaltje van der Straate (Alida van der Straaten), ged. Dordrecht 5-4-1803, overl. Delfshaven 3-8-1879, dochter van Willem van der Straate en Anna Smits.
NB.
- Willem van der Straate, otr. Dordrecht 31-10-1801 Anna Smits.
Kinderen:
1. Cornelis, ged. Dordrecht 23-3-1802.
2. Aaltje, ged. Dordrecht 5-4-1803.
3. Johannes, ged. Dordrecht 8-6-1805.
4. Pitronella, ged. Dordrecht 19-1-1807.
5. Cornelia, ged. Dordrecht 2-11-1808.
6. Pieter, ged. Dordrecht 2-8-1810.
- Aktenummer2 Aktedatum 03-01-1823 Plaatsnaam Dordrecht 
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 94
Bruidegom Willem Roosen (schippersknecht) Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 24
Bruid Aaltje van der Straate Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 19
Vader Bruidegom Arnoldus Roosen (schipper) / Moeder Bruidegom Antje Raatgeep
Vader Bruid Willem van der Straate (slachter, 42 jr) / Moeder Bruid Anna Smits
[http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.94/1823-0002.pdf]
- DORDRECHT Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de
inventaris gedateerd 1825) NB. weerbare mannen tussen de 18 en 50 jaar 

Volgnummer : 126
Naam : Willem Roozen
Ouderdom : 34
Beroep : baggerman
Woonplaats : C0611 Vest
Ongehuwd/gehuwd/wedn : gehuwd (4 kinderen)
Boek : gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk C no 550-1100
Bron : SAD 5-558
- Adresboek 1855: wed. W. Rosen geb. van der Straaten, Achter de Nieuwkerk C404, parte.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 S
    Aaltje Straaten, van der
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer384-431
  Deel R Bladzijde 302
  Geboortejaar 1803
- Overledene Aaltje van der Straten , leeftijd 75 jaar
Vader Jan van der Straten
Weduwnaar/weduwe Willem Roozen
Plaats Delfshaven Datum overlijden 03-08-1879
Geboorteplaats Dordrecht
Bron Delfshaven 1879 -213

Kinderen:
1. Anna Pieternella, geb. Dordrecht ca 1823, volgt IIIa
2. Willem Roozen, geb. Dordrecht ca 1825, volgt IIIb.
3. Arnoldus Roozen, geb. Dordrecht 1829 (39 in 1868), volgt IIIc.
4. Johannes Philippus Roozen, geb. Dordrecht ca 1838, volgt IIId.
5. Philippus Roozen, geb. Dordrecht 1841, volgt IIIe.
6. Alida Cornelia Roozen, geb. Dordrecht 1846 (27 in 1873), tr. Rotterdam 05-11-1873 Jan Bras, geb. Rotterdam, overl. Rotterdam 31-07-1920 (75 jaar), zoon van Dirk Bras en Elizabeth Warnaar. (Elizabeth Bras, geb. Rotterdam 30-1-1874; Alida Bras, geb. Rotterdam 24-9-1875, tr. Jacobus Hartman; Phillipus Bras, geb. Dordrecht, overl. Rotterdam 5-1-1892; Pieternella Bras, geb. Dordrecht)

IId. Jacoba Adriana Roosen, ged. Dordrecht 19-10-1802, tr. Dordrecht 16-12-1825 Johannes van der Straaten, geb. Dordrecht 1805, vleeschhouwer, zoon van Willem van der Straaten (vleeschhouwer) en Johanna Smits.
NB.
- Aktenummer 136 Aktedatum 16-12-1825 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 96
Bruidegom Johannes van der Straaten
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 20
Bruid Jacoba Adriana Roosen
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 23
Vader Bruidegom Willem van der Straaten / Moeder Bruidegom Johanna Smits
Vader Bruid Arnoldus Roosen / Moeder Bruid Anna Petronella Raatgeep

Kinderen:
1. Johannes Pieter van der Straaten, geb. 1826 (27 in 1853), tr. Dordrecht 14-12-1853 Johanna Jacoba Spoel
2. Johannes Pieter van der Straaten, geb. 1827 (32 in 1859), tr. (1) Dordrecht 02-02-1859 Maaijke Johanna de Bondt, dochter van Arij de Bondt en Geertje Meijboom, tr. (2) Dordrecht 2-1-1873 Sophia Henriette Brinkman, geb. Delfshaven, dochter van Adriana Cornelia Brinkman (te Schiedam).
3. Arnoldus van der Straaten, geb. 1828 (33 in 1861), tr. Dordrecht 24-10-1861 Petronella van Loon, geb. Den Haag 1831, dochter van Pieter Willem van Loon en Antonia Antonetta Roosen.

IIe. Philippus Pieter Roosen, ged. Dordrecht 7-11-1804, tr. Den Haag 24-10-1827 Joanna Maria Kapelle (Capelle), geb. Oegstgeest 1806 (21 in 1827), werkster (1860), dochter van Coenraad Kapelle en Alida Brummelkamp.
Kinderen:
1. Johannes Coenraad Roosen, geb. 1830 (37 in 1867), kleermaker, tr. Den Haag 29-5-1867 Antonetta Eerhard
2. Johanna Pieternella Roosen, geb. 1832 (28 in 1860), tr. Den Haag 5-12-1860 Frederik Klaasen, broodbakker. 
3. Hendrik Willem Roosen, geb. 1835 (22 in 1857), kurkensnijder, tr. Den Haag 4-11-1857 Catharina Muezerie, geb. 1838 (19 in 1857), dochter van Laurens Muezerie (schipper) en Aagje van der Kooij. [Philippus Pieter Roosen, muzikant, tr. 28-9-1898 Maria van der Ree]
4. Alida
Roosen, geb. Den Haag 1838 (29 in 1867), tr. Den Haag 19-9-1867 Willem Lodewijk Dijkman, geb. (23 in 1867), opzichter en tekenaar bij de Ned. Indische Spoorwegmaatschappij, zoon van Jan Dijkman en Maria Louisa Weber.
5. Johanna Maria Jacoba
Roosen, geb. 1842 (26 in 1868), dienstbode, tr. Den Haag 4-11-1868 Isidore Eduard Heijne, timmerman

* * * generatie 3 * * *

IIIa. Anna Pieternella Roosen, geb. Dordrecht 1823 (29 in 1852), ballasthaler, tr. Dordrecht 24-3-1852 Nicolaas van Slingelandt, zoon van Nicolaas van Slingelandt en Johanna Catharina Piera.
NB.
- DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
Artikelnummer: 0088
Afschrijvingen: 28 Febr.
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer N. van Slingelandt (wonende in wijk D0488)
is schuldig: Als: Een overd. Ballastschuit, gr. 7 tonn., Afd. 1
Bedrag der regten in hoofdsom: 4,20
26 opcenten: 1,09
Folionummer: 018
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

- Aktenummer27 Aktedatum 24-03-1852 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer123
Bruidegom Nicolaas van Slingelandt
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 24
Bruid Anna Pieternella ROOSEN Geboorteplaats Dordrecht
Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 29
Vader Bruidegom Nicolaas van Slingelandt / Moeder Bruidegom Johanna Catharina Piera
Vader Bruid Willem Roosen / Moeder Bruid Aaltje van der Straaten
[http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.123/1852-0027.pdf]
- DORDRECHT Hoofdbewoners in register inkwartiering/kazernering ca 1842-1866 (wijk A-B-C-D)
Naam : N. van Slingelandt
Woonplaats : Vest bij de Spuipoort D0476 geh.
Beroep : ballasthaler
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : -
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7285
+
Naam : N. van Slingeland
Woonplaats : Elfhuizen D0488 ben.
Beroep : ballasthaalder
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : 9
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7285
+
Naam : Wed. N. van Slingeland
Woonplaats : Elfhuizen D0488 ben.
Beroep : geen
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : -
Regel doorgestreept (of niet) : niet doorgestreept
Bron : SAD 6-7285
- Dordtse havengelden: [vanaf dec. 1863 betalen schippers voor schepen onder de 30 ton ook havengeld]

30-11-1864 binnenvaart, no. 313 N. van Slingeland, Ballastschuit, 6 cent per ton, 17 Tonnen [per jaar] f 1,02 79 SAD 68a-13 havengeld 1864-1865 (boek H)
08-11-1865 binnenvaart, no. 557 N. van Slingeland, Zandschuit, 6 cent per ton, 17 Tonnen [per jaar] f 1,02 28 SAD 68a-14 havengeld 1865-1866 (boek I)
18-08-1866 binnenvaart, no. 525 N. v. Slingeland, Ballastschuit, 6 cent per ton, 17 Tonnen [per jaar] f 1,02 157 SAD 68a-14 havengeld 1865-1866 (boek I)
12-08-1867 binnenvaart, no. 454 L. van Slingeland, Ballastschuit, 6 cent per ton, 17 Tonnen [per jaar] f 1,02 108 SAD 68a-15 havengeld 1866-1868 (boek K)
24-08-1868 binnenvaart, no. 468 N. Slingeland, Ballastschuit, 6 cent per ton, 17 Tonnen [per jaar] f 1,02 55 SAD 68a-16 havengeld 1868-1869 (boek L)
16-10-1865 binnenvaart, [2873] P. Slingeland, Boeijer Twee Gebroeders, 23 Tonnen f 0,23 19 SAD 68a-14 havengeld 1865-1866 (boek I)
28-06-1880 binnenvaart, K no. 0363 G. Slingeland, Aak, 10 Tonnen f 0,10 165 SAD 68a-22 havengeld 1878-1880
01-07-1880 binnenvaart, K no. 0386 W. Slingeland, Aak, 10 Tonnen f 0,10 166 SAD 68a-22 havengeld 1878-1880
17-02-1883 binnenvaart, [0201] van Slingeland, Aak, 12 Tonnen f 0,12 71 SAD 68a-24 havengeld 1882-1883
05-08-1887 binnenvaart, V no. 0664 D. Slingelant, Aak, 15 Tonnen f 0,15 127 SAD 68a-27 havengeld 1886-1888
28-12-1887 binnenvaart, [1958] D. Slingeland, Aak, 13 Tonnen f 0,13 175 SAD 68a-27 havengeld 1886-1888
28-12-1887 binnenvaart, [1959] D. Slingeland, Disfura, 37 Tonnen f 0,37 175 SAD 68a-27 havengeld 1886-1888
13-11-1888 binnenvaart, V no. 0961 Slingeland, Aak, 15 Tonnen f 0,15 80 SAD 68a-28 havengeld 1888-1890
23-07-1889 binnenvaart, [0980] Slingeland, Aak, 12 Tonnen f 0,12 151 SAD 68a-28 havengeld 1888-1890
10-12-1889 binnenvaart, [1587] Slingeland, Aak, 15 Tonnen f 0,15 190 SAD 68a-28 havengeld 1888-1890
05-04-1890 binnenvaart, V no. 0120 D. Slingeland, Aak, 13 Tonnen f 0,13 010b SAD 68a-29 havengeld 1890-1892
18-11-1890 binnenvaart, V no. 0791 Slingeland, N(ooit)gedacht, 25 Tonnen f 0,25 043a SAD 68a-29 havengeld 1890-1892
02-12-1890 binnenvaart, V no. 0854 Slingeland, N(ooit)gedacht, 25 Tonnen f 0,25 045a SAD 68a-29 havengeld 1890-1892
17-12-1891 binnenvaart, V no. 0934 Slingeland, N(ooit)gedacht, 25 Tonnen f 0,25 097b SAD 68a-29 havengeld 1890-1892
02-11-1891 binnenvaart, V no. 0740 Slingeland, N(ooit)gedacht, 25 Tonnen f 0,25 091a SAD 68a-29 havengeld 1890-1892
26-02-1891 binnenvaart, V no. 0064 Slingeland, Nooitgedacht, 25 Tonnen f 0,25 051b SAD 68a-29 havengeld 1890-1892
02-11-1891 binnenvaart, V no. 0779 Slingeland, Aak, 25 Tonnen f 0,25 091b SAD 68a-29 havengeld 1890-1892
21-11-1891 binnenvaart, V no. 0840 Slingeland, Aak, 25 Tonnen f 0,25 094a SAD 68a-29 havengeld 1890-1892
21-11-1891 binnenvaart, V no. 0866 Slingeland, Aak, 25 Tonnen f 0,25 094b SAD 68a-29 havengeld 1890-1892
09-12-1891 binnenvaart, V no. 0903 Slingeland, Aak, 25 Tonnen f 0,25 096a SAD 68a-29 havengeld 1890-1892
31-03-1892 binnenvaart, V no. 0133 Slingeland, Aak, 13 Tonnen f 0,13 21 SAD 68a-30 havengeld 1892-1895
05-08-1892 binnenvaart, [332b] Slingelaar, Aak, 13 Tonnen f 0,13 73 SAD 68a-30 havengeld 1892-1895

Kinderen:
1. Gerrit Johannes van Slingelandt, geb. Dordrecht 23-7-1860.
2. Nicolaas van van Slingelandt, geb. Dordrecht 12-11-1861.
3. Nicolaas Willem Gerrit van Slingelandt, geb. Dordrecht 7-1-1863.

IIIb. Willem Roozen, geb. Dordrecht 1825 (31 in 1856), overl. voor 1879, tr. Dordrecht 25-6-1856 Johanna de Kok, geb. Dordrecht ca 1836, tapster (1879), overl. na 1890, dochter van Frans de Kok en Maria Goedhart.
NB.
- Aktenummer78 Aktedatum25-06-1856 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer127
Bruidegom Willem Roozen
GeboorteplaatsDordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 31
Bruid Johanna de Kok
Geboorteplaats Dordrecht PlaatsnaamDordrecht Leeftijd20
Vader Bruidegom Willem Roozen (overleden) / Moeder Bruidegom Aaltje van der Straaten (woont te Dordt)
Vader Bruid Frans de Kok / Moeder Bruid Maria Goedhart
[http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.127/1856-0078.pdf]
- Adresboek 1860: W. Roozen (W. Roos), Wijk C Torenstraatje No. 479, ballasthalersknecht
- Adresboek 1865: Roozen, W., Wijk C Torenstraatje No. 479, ballasthaler
- Adresboek 1868: Roozen, W., Wijk C Torenstraatje No. 479, zandtrekker
- Adresboek 1873 : Roozen/de Kok, W., Wijk C Voorstraat No. 127, winkelierster, tapster en slijtster
Kinderen:
1. Willem Roozen, geb. Dordrecht ca 1857 (22 in 1879), volgt IVa.
2. Johanna Roozen, geb. Dordrecht 28-1-1862.
3. Frans Roozen, geb. Dordrecht 19-6-1865, volgt IVb.
4. Maria Pieternella Johanna Roozen, geb. Dordrecht 26-12-1866, tr. (1) Dordrecht 31-8-1887 Willem Nicolaas Hoorns van den Berg, geb. Rotterdam, zoon van Maria Helena Hoorns van den Berg, tr. (2) Dordrecht 16-07-1890 Jan van der Linde.
5. Aaltje Roozen, geb. Dordrecht 16-10-1869.
6. Pieter Roozen, geb. Dordrecht 19-2-1871.

IIIc. Arnoldus Roozen, geb. Dordrecht 1829 (39 in 1868), arbeider (1868), zandtrekker (1876/1890), ballastschipper (1894), tr. Dordrecht 30-12-1868 Elizabeth Bartels, geb. Dordrecht 1836 (32 in 1868), dochter van Jan Bartels en Marrianne Verschoot.
NB.
- Aktenummer 199 Aktedatum 30-12-1868 Plaatsnaam Dordrecht
  Opmerking Bij het huwelijk zijn Alida Cornelia, 1856; Alida Cornelia 1861 en Johanna 1863, allen geboren te Dordrecht.
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 139
  Bruidegom Arnoldus Roozen Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 39
  Bruid Elizabeth Bartels Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 32
  Vader Bruidegom Willem Roozen / Moeder Bruidegom Alida van der Straaten
  Vader Bruid Jan Bartels / Moeder Bruid Marrianne Verschoot

Kinderen:
1. Alida Cornelia, geb. Dordrecht 1856 (erkend in 1868), tr. Dordrecht 30-8-1876 Johannes van der Teen, zoon van Cornelis van der Teen (arbeider) en Geertje Schouten.
2. Alida Cornelia, geb. Dordrecht 25-9-1861 (erkend in 1868).
3. Johanna, geb. Dordrecht 5-4-1863 (erkend in 1868).
4. Willem Roozen, geb. Dordrecht 16-12-1869, veerschipper (1890), tr. Dordrecht 19-02-1890 Johanna van Woenzel, dochter van Jan van Woenzel en Willemijntje van der Net.
5. Elisabeth Roozen, geb. Dordrecht 16-9-1872.
6. Christina Roozen, geb. Dordrecht 3-5-1874, tr. Dordrecht 01-11-1894 Philippus Christiaan Hartman.

IIId. Johannes Philippus Roozen, geb. Dordrecht ca 1838, zandtrekker (1862), ballasthaler (1898), zandtrekker (1902), overl. voor 1919, tr. Dordrecht 27-8-1862 Elisabeth Zwang, overl. voor 1919, dochter van Aalbert Zwang en Hendrika Volgraaf.
NB.
- aktenummer 141 Aktedatum 27-08-1862 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 133
Bruidegom Johannes Philippus Roozen Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 24
Bruid Elisabeth Zwang Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 32
Vader Bruidegom Willem Roozen
Moeder Bruidegom Alida van der Straaten
Vader Bruid Aalbert Zwang
Moeder Bruid Hendrika Volgraaf
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 R
  Johannes Philippus Roozen
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 384-431
  Deel 3 Bladzijde 10   Geboortejaar 1838
Kinderen:
1. Aaltje Roozen, geb. Dordrecht 1863 (21 in 1884), tr. Dordrecht 22-10-1884 Leendert Hennekes, geb. Dordrecht 1863 (21 in 1884), zoon van Johannes Hennekes en Pieternella Wiers.
2. Hendrika Roozen, geb. Dordrecht 3-10-1865.
3. Willem Roozen, geb. Dordrecht 27-8-1868, varensgezel (1898), tr. Dordrecht 27-01-1898 Johanna Carolina Spoel, geb. Dordrecht 1871 (27 in 1898), dochter van Dirk Spoel en Johanna Carolina van IJzeren. [Johannes Philippus Roozen, tr. 1923 Jasperina Adriana ten Braak]
4. Albertus Roozen, geb. Dordrecht 18-5-1871.
5. Albertus Roozen, geb. Dordrecht 31-3-1873, varensgezel (1902), tr. (1) Dordrecht 5-6-1902 Jacoba Christiana Roeland, tr. (2) Dordrecht  31-07-1919 Jacoba van den Ende.

IIIe. Philippus Roozen, geb. Dordrecht 1841, veerman (1866), overl. voor 1892, tr. Dordrecht 7-11-1866 Francina van Hofwegen, winkelierster (1892), dochter van Arie van Hofwegen en Alida Francina van Emmerik.
NB.
Aktenummer 225 Aktedatum 07-11-1866 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 137
Bruidegom Philippus Roozen Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 25
Bruid Francina van Hofwegen Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 25
Vader Bruidegom Willem Roozen
Moeder Bruidegom Alida van der Straten
Vader Bruid Arie van Hofwegen
Moeder Bruid Alida Francina van Emmerik

Kinderen:
1. Willem Roozen, geb. Dordrecht 15-8-1867, varensgezel (1903), tr. Amsterdam 25-03-1903 Beeligje van Eijk, geb. Gouda (31 in 1903), dochter van Johannes van Eijk (schipper) en Anna Tiggers.
2. Alida Francina Roozen, geb. Dordrecht 29-8-1870, tr. Dordrecht 24-8-1892 Arie van Dalen, zoon van Willem Jacobus van Dalen en Martina Barto.
3. Francina Roozen, geb. Dordrecht 10-7-1874.
4. Philippina Roozen, geb. Dordrecht 1-6-1877.

* * * generatie 4 * * *

IVa. Willem Roozen, geb. Dordrecht ca 1857 (22 in 1879), slagter (1879), tr. (1) Dordrecht 21-5-1879 Berendina Klaassen, dochter van Johannes Klaassen en Berendina van Tuil, tr. (2) Dordrecht 23-02-1881 Catharina van Dijk, dochter van Arend van Dijk en Catharina Noorenborg, tr. (3) Dordrecht 23-08-1906 Lena Roos, dochter van Pieter Jan Roos en Pieternella van de Weg.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Willem Roozen, geb. Dordrecht 8-1-1880.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Willem Roozen, geb. Dordrecht 13-2-1882.

IVb. Frans Roozen, geb. Dordrecht 19-6-1865, tr. Dordrecht 2-6-1886 Anna Cornelia Kiele, dochter van Johannes Kiele en Cornelia Fransen.
Kinderen:
1. Willem Roozen, geb. Dordrecht 27-9-1886, volgt V.
2. Johannes Roozen, geb. Dordrecht 10-4-1888.
3. Johanna Cornelia Roozen, geb. Dordrecht 3-6-1890.
4. Frans Roozen, geb. Dordrecht 23-5-1897, tr. 23-02-1922 Wilhelmina Maria Westdijk.
5. Cornelis Franciscus Roozen, geb. Dordrecht 14-9-1898, tr. Dordrecht 22-02-1917 Gijsberdina Francina Berentemfel, dochter van Christoffel Hendrik Berentemfel en Alexandrina Groll.

* * * generatie 5 * * *

V. Willem Roozen, geb. Dordrecht 27-9-1886, tr. Dordrecht 16-9-1909 Johanna van Strien, geb. Dordrecht, dochter van Pieter van Strien en Anna Emmerensia Veth.
Kinderen:
1. Pieter Roozen (1911-1997), tr. 1939 Wilhelmine Zimmermann.

OVERIGEN FEITEN

- Martinus Roozen, geb. 17-4-1785/9-4-1784, schoenmaker (1808, 1811), schoenmaker/D446 (1813), arbeider/D413 (ca 1812-1814), overl. Dordrecht 1-2-1824, tr. Joanna Maria Louwmans, schoonmaakster (1832).
NB.
- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Botjesstraat D0446
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: M. Roosen
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: schoenmaker
Classis: -
Somma: -
Aanmerkingen: -
Folionummer en bron: 32 van archiefstuk SAD 5-897
- (1811) Datering 1784-04-09 Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Martinus Achternaam Roozen
Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
Geboortedatum 1784-04-09
Beroep schoenmaker Kanton 1 Sectie 4

- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Martinus Roose
Ouderdom : 19-04-1785 (-)
Beroep : schoenmaker
Woonplaats : D0446
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 16
Titel lijst : Lijst der Gehuwde Persoonen die gebooren zijn van Primo 1763 tot Ultimo 1796 in het 16en Wijk.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Martinus Roozen
  Woonplaats : D0413 geheel
  Beroep : arbeider
  Belasting (of huurwaarde?): 15
  Folionummer : 18
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- Aktenummer 82 Aktedatum 22-08-1832 Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 103
  Bruidegom Willem de Visser
  Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 40
  Bruid Elisabeth Laurentia Roozen
  Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 22
  Vader Bruidegom Arie de Visser
  Moeder Bruidegom Jenneke van Geel
  Vader Bruid Martinus Roozen
  Moeder Bruid Joanna Maria Louwmans

Kinderen:
1. Elisabeth Laurentia Roozen, geb. Dordrecht 1810 (22 in 1832), tr. Dordrecht 22-8-1832 Willem de Visser, wedn Elizabeth Dubel (overl. Rotterdam), zoon van Arie de Visser en Jenneke van Geel
2. Antonia Hendrika Roozen, geb. Dordrecht 1816 (34 in 1850), tr. (1) Rotterdam 13-11-1850 Adrianus Visbach, geb. Monster (43 in 1850), zoon van Joannes Visbach en Beeltje Middelburg, tr. (2) Rotterdam 27-5-1868 Christiaan de Groot, geb. Nijmegen.
3. Cornelis Johannes Roozen, geb. Dordrecht 1818 (28 in 1846), tr. Dordrecht 25-11-1846 Elizabeth van Milt


- DORDRECHT Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814, en sept 1815)
Baam : Corn. Rooze
Geboren : -
Beroep : timmerman
Woonplaats : D0877
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 15
Titel lijst : Opgave van Manspersonen, geboren van den Jare 1764 tot 1798 en wonende in wijk No. 15.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

- Johannes Philippus Roozen, tr. Elisabeth Spoel
Kinderen:
1. Aaltje, geb. Dordrecht 30-11-1862


(c) Dordrecht november 2010.