ROOSIER/ROSIER/ROZIER
Delft/Dordrecht

I. Adriaan Roosier, jongman wonend: Grote Broerhuijssteeg (1757), naar Batavia, otr/tr. Delft 12/27-3-1757 Johanna Blommerwaart/Bloemerwaard, jongedochter wonend: Burgwal (1757).
NB.
- Dopeling Willem
  Vader Adriaan Roosier
  Moeder Johana Blommerwaart
  Getuige Jan van Klaavere Johana de Ligt
  Plaats Delft
  Datum doop 28-02-1762
  [http://www.archief.delft.nl/]
- Gegevens van Adrianus Rosier uit Dordregt
  Datum indiensttreding: 30-12-1771 Datum uit dienst: 00-00-1773
  Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd
  Uitgevaren met het schip: Woestduin Waar uit dienst: Woestduin
  Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja
  Gegevens van de vaart
  Schip: Woestduin Vertrek: 30-12-1771
  Kamer: Amsterdam Kaap: 22-04-1772 12-05-1772
  Inventarisnummer: 6549   Folio: 310
   Aankomst: 30-07-1772 Ceylon DAS- en reisnr.: 4122.3
- Gegevens van Adrianus Rosier uit Dorth

  Datum indiensttreding: 26-07-1774  Functie bij indiensttreding: Metselaar  Uitgevaren met het schip: Herstelder
  Maandbrief: Nee Datum uit dienst: 24-04-1777 Reden uit dienst: Weggelopen Waar uit dienst: Azie Schuldbrief: Ja
  Gegevens van de vaart
  Schip: Herstelder  Kamer: Delft Inventarisnummer: 14045
  Folio: 23  DAS- en reisnr.: 4207.2
  Vertrek: 26-07-1774 Kaap: 10-12-1774 21-01-1775 Aankomst: 04-11-1775 Batavia [http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl]
Kinderen:
1. Dingena Roosier, ged. Delft 8-9-1757 (get. Willemina van Wou, Catrina Rosier).
2. Catrina  Roosier, ged. Delft 20-12-1759.
3. Willem Roosier, ged. Delft 28-2-1762 (get. Jan van Klaavere Johana de Ligt), volgt II.
4. Angenieta Rosier, ged. Delft 26-4-1764.
5. Maria Rosier, ged. Delft 26-6-1768.
6. Jacobus Rosier, ged. Delft 11-11-1770.

* * * GENERATIE 2 * * *

II. Willem Rozier, ged. Delft 28-2-1762, jm geboren te Delft woont bij 't Melkpoortje geassisteert met Herbert van Wijnen zijn goede vriend/de bruidegom heeft bewijs dat een acte van Readmissie onder de secretaris van wijkmr. berust/Den 26 april 1785 si door mijn ed: Heeren van den Gerechte gepermitteert conzent van 's Bruijdegoms vader die na Batavia is gevaeren hun Huwelik te voltrekken en aanstaande zondag twee geboden te gelijk te hebben (1785), otr/tr. Dordrecht donderdag 21-4-1785 (prodeo)/1-5-1785 (door Ds. van den Doorslag) Dingena Tabernal/Tabbernal, j:d: gebore te Dordrecht woont in de Nieuwstraat geassisteert met haar vader Jacobus Tabbernal.
NB.
- otr. online op www.regionaalarchiefdordrecht.nl (toegang 11_93_1784);
- Register houdende aantekening van de aangegeven lijken 1806-1811
  Nummer 592
  Datum aangifte 10-09-1807
  Naam Willem Rosier
  Leeftijd oud 45 1/2 jaar
  Overlijdensdatum 06-09-1807
  Opmerkingen gehuwd geweest, nalatende drie kinderen
  Adres (1796-1811) C0411 in 't Toorenstraatje
  Aangegeven door bidder Knops
  Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 11, inventarisnr. 99
Kinderen:
1. Adrianus Rozier, ged. Dordrecht 6-5-1786, volgt IIIa.
2. Nikolaas Rosier, ged. Dordrecht 24-9-1788.
3. Jacobus Rosier, ged. Dordrecht 9-3-1791.
4. Willem Rozier, ged. Dordrecht 3-9-1793 (Ned. Herv.), volgt IIIb.

* * * GENERATIE 3 * * *

IIIa. Adrianus Rozier/Rosier, ged. Dordrecht 6-5-1786, journalier/dagloner (1813), overl. 9-9-1832 (46 jr.), tr. Anthonia Blijenburg (Bleijvenborg; Blijvenborg), overl. 6-5-1841 (54 jr.), dochter van Johannes Blijenburg en Geertruida Geers.
Kinderen:
1. Willem Rosier, geb. Dordrecht 16-4-1812, overl. Dordrecht 18-2-1820 (8 jr.)
2. Johannes Rosier, geb. Dordrecht 29-6-1814, overl. Dordrecht 28-6-1815 (1 jr.)
3. Johannes Rosier, geb. Dordrecht 13-5-1816.
4. Willem Rosier, geb. Dordrecht 14-7-1822, tr. Dordrecht 1-6-1842 Clara Maria Daale, geb. Dordrecht 1822, dochter van Johannes Daale en De Hoog, tr. Dordrecht 30-6-1862 Johanna de Smit, geb. Hoofdplaat, dochter van Adriaand e Smit en Johanna Elisabeth Faas.
5. Geertrui Rozier, geb. Dordrecht 24-12-1825 (aktenr. 662), overl. 1-2-1865 (39 jr.), tr. Dordrecht 25-7-1855 Jacob Roodbol, geb. Meerdervoort (Zwijndrecht) 1833. (kinderen: Adrianus Michiel Roodbol, geb. 1858, overl. 13-03-1917 (58 jr.), tr. (1) 7-11-1883 Sija van der Gijp tr. (2) Dordrecht 21-11-1901 Adriana in't Veld; Anthonia Geertruida Roodbol, geb. Dordrecht 14-2-1861, tr. 7-12-1893 Albertus Leendert Sels; Cornelia Anthonia Roodbol, overl. 26-2-1893 (36 jr.);)

IIIb. Willem Rozier, ged. Dordrecht 3-9-1793, overl. voor 1872, tr. Jozina de Vries, overl. 25-2-1872 (79 jr.), dochter van Cornelis de Vries en Cornelia Pennings.
Kinderen:
1. Willem Rozier (Rosierse), geb. Dubbeldam 23-1-1815, volgt IVa.
2. Adrianus Rosier, geb. Dordrecht 12-11-1819 (zn van Willem Rosier/Francijntje de Vries), volgt IVb.
3. Jacobus Rozier, geb. 1822, overl. Dordrecht 10-8-1822 (0 jr.).
4. Hendrik Rozier, geb. 1826, overl. Dordrecht 25-12-1844 (18 jr.).
5. Dingena Rozier, geb. 1833, overl. Dubbeldam 1-8-1871 (48 jr.), tr. Machiel Romijn.

* * * GENERATIE 4 * * *

IVa. Willem Rozier (Rosierse), geb. Dubbeldam 23-1-1815, arbeider (1881), tr. 21-9-1836 Johanna Maria Sels, zonder beroep (1881).
Kinderen:
1. Willem Rozier, geb. Dordrecht 23-1-1837, overl. 23-2-1837 (0 jr).
2. Joziena Pieternella Rozier, geb. 1840, overl. 27-11-1842 (2 jr.).
3. Jan Rozier, geb. Dubbeldam 14-2-1844, volgt Va.
4. Willem Rozier, geb. Dordrecht 27-5-1847, overl. 12-8-1847 (11 weken).

IVb. Adrianus Rozier/Rosier, geb. Dordrecht 12-11-1818, tr. (1) Dordrecht 28-9-1842 Neeltje Goedhart, geb. Dordrecht 1821, dochter van Pieter Goedhart en .. Koopman, tr. (2) Dordrecht 3-3-1869 (echtscheiding 9-4-1879) Janna Hendrika Hennekes, geb. 1821, dochter van Louwerens Hennekens en Maria Weever.
Kinderen 1ste huwelijk:
1. Pieter Rozier, geb. 1844, overl. 6-2-1845 (6 mnd.).
2. Willem Rozier/Rosier, geb. 1845, volgt Vb.
4. Naantje Rozier, geb. Dordrecht 1848, overl. 7-10-1906 (57 jr.), tr. Dordrecht 15-12-1869 Teunis Kroon, geb. Strijen, overl. na 1906, zoon van Anthonie Kroon en Willemijntje Wildeman.
5. Pieter Rosier, geb. Dordrecht 2-6-1851.
6. Adrianus Rosier, geb. Dordrecht 12-7-1854, volgt Vc.
7. Jozina Rozier, geb. 1857, overl. 11-07-1888 (31 jr.).

* * * GENERATIE 5 * * *

Va. Jan Rozier, geb. Dubbeldam 14-2-1844, metselaar (1881; 1895), overl. 31-8-1896 (52 jr), tr. (1) Dordrecht 14-8-1867 Wilhelmina van Trijffel, geb. Dordrecht 1841, overl. 15-1-1880 (38 jr.), dochter van Maria Elizabeth van Trijffel, tr. (2) Dordrecht 23-11-1881 Adriaantje Stok, geb. Papendrecht 1848, dienstbode te Dordrecht (1881), overl. 13-12-1925 (87 jr.), dochter van Adrianus Stok en Marrigje Stekelbos.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Johanna Maria van Trijffel/Rozier (erkend), geb. Dordrecht 11-8-1865, overl. Rotterdam 13-5-1924 (58 jr.), tr. Dordrecht 3-10-1895 Christiaan Frederik Hatenboer, geb. Dordrecht 1868, zoon van Hendrik Hatenboer en Johanna Jacoba Kramer. (kinderen: Johanna Maria Hatenboer, geb. Dordrecht 6-6-1897, overl. 1898 (1 jr.);)
2. Jan Rozier, geb. Dordrecht 31-8-1867 (aktenr. 556), volgt VI.
3. Willem Rozier, geb. Dordrecht 18-12-1868, overl. Dordrecht 18-1-1870 (1 jr).
4. Willem Rozier, geb. Dordrecht 4-3-1870, overl. Dordrecht 28-8-1871 (1 jr).
5. Elibertus Rozier, geb. Dordrecht 15-1-1872, overl. Dordrecht 26-11-1872 (10 mnd.).
6. Wilhelmina Rozier, geb. Dordrecht 17-10-1873, overl. 10-1-1879 (5 jr.).
7. Elizabeth Rozier, geb. Dordrecht 10-9-1875, overl. Dordrecht 5-3-1878 (2 jr).
8. Geertruida Cornelia Rozier, geb. Dordrecht 5-4-1877, overl. Dordrecht 27-12-1878 (1 jr).
9. Wilhelmina Rozier, geb. Dordrecht 18-11-1879 (aktenr. 944), overl. 26-2-1880 (3 mnd.).

Vb. Willem Rozier/Rosier, geb. 1845, overl. 28-12-1926 (81 jr.), tr. Dordrecht 10-3-1869 Cornelia Vrolijk, overl. Dordrecht 22-3-1917 (79 jr.), dochter van Johannes Georg Vrolijk en Adriana Rackwitsz.
Kinderen:
1. Adrianus Rosier, geb. Dordrecht 1873, tr. (1) Dordrecht 8-4-1897 Susanna van Dijk, geb. Hoogeveen, dochter van Tjamme van Dijk en Hendrika Zandbergen, tr. (2) Dordrecht 1-10-1903 Cornelia Schotel, geb. Dordrecht 1876, dochter van Bernardus Schotel en Jacomijna Blom. (kinderen: Cornelia Antonia Rosier, tr. Haarlemmermeer 4-6-1919 Arie van der Vliet; Michiel Adrianus Rosier, geb. Dordrecht 1900, tr. Dordrecht 7-6-1928 Maria de Kok, geb. Dubbeldam, dochter van Jacob de Kok en Martha Reedijk)

Vc. Adrianus Rosier, geb. Dordrecht 12-7-1854, arbeider (1893), tr. Arnhem 25-11-1891 Elisabeth Wilhelmina van Roessel, dochter van Antonius van Roessel (smid) en Antonia Wilhelmina van Gemonden.
Kinderen:
1. Adriana Josina Rosier, geb. Arnhem 12-6-1893, overl. 31-8-1893;
2. Franciscus Teunis Adrianus Rosier, geb. 30-6-1895;
3. Maria Anthonia Adriana Rosier, geb. Dordrecht 1898, tr. Amsterdam 23-9-1914 Jacob Hendriks, geb. Amsterdam 1896.
4. Neeltje Rosier, geb. Dordrecht 1904, tr. Dordrecht 29-3-1923 Cornelis de Heer, geb. Papendrecht.
5. Adriana Rosier, geb. Dordrecht 1906, tr. Dordrecht 7-2-1924 Ferdinandus Vermeeren, geb. Zwijndrecht.

* * * GENERATIE 6 * * *

VI. Jan Rozier, geb. Dordrecht 1867, azijnmaker (1918; 1923 55 jr.), tr. Dordrecht 17-6-1897 Marigje Versteeg, geb. Hardinxveld 1870, overl. na 1923, dochter van Adriaan Versteeg en Janna Loeven.
Wonende: J. Schoutenstraat 24; vanaf 07-12-1939 Herradesstraat 23;
Kinderen:
1. Jan Rozier, geb. Dordrecht 30-9-1897 (aktenr. 897), volgt VIIa.
2. Adrianus Rozier, geb. Dordrecht 7-1-1899, volgt VIIb.
3. Elizabeth Rozier, geb. Dordrecht 22-7-1900, tr. Dordrecht 2-8-1923 Huibert den Hartog, geb. Dordrecht 1898, contructie bankwerker, zoon van Thomas den Hartog en Pieternella de Kievit.
4. Janna Rozier, geb. Dordrecht 21-9-1902.
5. Johanna Rozier, geb. 1903, overl. 15-6-1904 (1 jr.).

* * * GENERATIE 7 * * *

VIIa. Jan Rozier, geb. Dordrecht 30-9-1897, pakhuisknecht (1918), tr. Dordrecht 31-1-1918 (gescheiden 17-9-1930) Wilhelmina Johanna Confurius, geb. Dordrecht 26-11-1893, dochter van Pieter Confurius en Johanna Teerlink; zij tr. (2) Bernardus Hendrikus Friebel, geb. 1900.
NB.
- Een compleet afscheid (FOTO rouwwagen voor HEMA).

  Mien GOED-ROZIER, overleden (77 jaar);
  [Dordt Centraal 13-12-2006]
Kinderen:
1. Jan Pieter Rozier, geb. 1921, overl. Dordrecht 5-4-1924 (4 jr.).
2. Adrianus (Adrie) Rozier, geb. Dordrecht 24-3-1923, volgt VIIIa.
3. Wilhelmina Johanna (Mien) Rozier, geb. 30-11-1929, wonende H.F. Tollenstraat 51zw, overl. 4-12-2006 (77 jr.), tr. Antoon Josephus Goed, geb. 16-6-1927 te Amsterdam.  (wonende: Fregatstr. 22 in 1969)
4. Jakob  Rozier, geb. ca 1930, volgt VIIIb.
Kinderen Friebel:
?1. Nico Friebel, geb. 16-2-1926, overl. 21-12-2009, tr. Adrie van Tilborg.
2. Antonia F.C. Friebel, geb. Nijmegen 2-1-1928, tr. Roelof van der Woude, geb. 1928, wonende Louis Apolstraat 69 (1946).

VIIb. Adrianus Rozier, geb. Dordrecht 7-1-1899.

* * * GENERATIE 8 * * *

VIIIa. Adrianus (Adrie) Rozier, geb. Dordrecht 24-3-1923, wonende H.F. Tollensstr. 41zwart (1948), overl/begr. Dordrecht 17/21-7-1969 (46 jr.; won. Beekmanstraat 87), tr. Johanna A. de Man.
NB.
- W.A.-mannen beleedigd. Mej. J. W., oud 20 jaar, te Zwijndrecht had op 20 Juni eenige W.A.-mannen, die bezig waren met het beschilderen van de straat voor de Uniewinkel, toegeroepen Ąvuile landverraders". De getuigen A. Rozier te Dordrecht en J. Bakker te H. I. Ambacht, verklaarden, dat verdachte de gewraakte woorden geuit had. De officier achtte het bewijs geleverd en vorderde, rekening houdende met den leeftijd en sexe, een gevangenisstraf van 8 dagen. De raadsman, mr. Van Drooge, was ook van meening, dat er een einde moet korden aan het beleedigen vat. een deel van de bevolking, want schelden is geen bewijs van distinctie. De vraag *is hier echter aldus spr. wie met de beleediging begonnen is. En volgens hem was het in dit geval de W. A. Zij kalkte voor den Uniewinkel, waardoor een gedeelte van de bevolking zich beleedigd voelde. Ofschoon niet goed te keuren is het begrijpelijk, dat verdachte uit opwelling zich eenige, beleedigende woorden heeft laten ontvallen. De vrederechter vestigde er de aandacht op, dat de W. A. deze opdracht, welke door de daartoe bevoegde autoriteiten gegeven was, uit te voeren had. Beleedigingen als deze worden zeer vaak gebruikt en daartegen moet streng opgetreden worden. Hij achtte de geeischte straf op zijri plaats en veroordeelde dan ook conform.
[BRON: Dordrechtsche courant 8-11-1941]
- vertrokken: A. Rozier, N.H. kantoorbed., Raamstraat 14, naar Rotterdam;
[BRON: Dordrechtsche courant 21-5-1942]

- ingekomen: A. Rozier, N.H. kantoorbed., Raamstraat (1)4, van Rotterdam;
[BRON: Dordrechtsche courant 1-7-1942]
- vertrokken: A. Rozier, N.H. kantoorbediende, van Raamstraat 14 naar Munchen Dl.;

[BRON: Dordrechtsche courant 22-4-1943]
- adresboek 1967: A. Rozier, Beekmanstraat 89 tel. 32127, J(akob). Rozier, Fregatstraat 20 tel. 40654;


VIIIIb. Jakob Rozier, geb. ca 1930, overl. Dordrecht 4-7-1972 (41 jaar; vader/zoon/broer/behuwdbroer en oom; postadres Kapteijnweg 105), begr. 7-7-1972.


* * *

- Johanna Elizabeth Rozier, tr. Frans van Scheers (kinderen: Johanna Maria van Scheers, tr. Dubbeldam 1901 Cornelis Boef; Pieter Hubertus van Scheers, geb. 1861, tr. (1) Dubbeldam 29-6-1882 Heiltje Willemijntje Bouman, tr. (2) 1920 Applonia Magritha van der Graaf; Simon van Scheers, geb. 1876, tr. 1894 Gijsberdina Buijtenhek; DaniŽl van Scheers; Frans van Scheers, geb. Dubbeldam 31-7-1865; Philippina van Scheers, geb. Dubbeldam 28-10-1882; Willem van Scheers, tr. 1900 Jannigje Warnaar)

- Adriana Rosier, j.d. geboren te Dordrecht woont als voren geadsisteert met haar moeder Adriana Rosier wed. Philippus Rozier, otr/tr. Dordrecht 4/23-11-1784 Jan Akkerman, j:m: gebore te Merlo Meijerij van 's Hertogenbosch woont in de Wijngaardstraat met schriftelik conzent van zijn stiefvader Hendrik Julie en moeder Cornelia de Vries.

- Adriana Johanna Rosierse, j:d: geb. te Dordrecht wonende in den Augustijnekamp, otr/21. Dordrecht 5/21-7-1804 Jacob Duppe, j.m. wonende in de Stoofstraat geassisteert met zijnen zwager Thomas Knieriem.

****

(c) Evd Dordrecht mei 2015.