Ruijghaver (Ruichhaver/Ruighaven)
Dordrecht

I. Jan Ruighaver (Ruijghaven), overl. voor 1762, tr. Anna van der Wael, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 18-9-1766 (Anna van der Waal weduwe van Jan Ruijghhaver; laat kinderen na in de groote Spooijstraat).
Uit het huwelijk:
1. Aert Ruighaver, j.m. van Dordrecht, volgt II.
2. Jannigje Ruijghaver, j.d. geboren te Dordrecht woont in de Nieuwstraat geadisiteert met haar moeder Anna van der Waal wed van Jan Ruijghaver, otr/tr. Dordrecht 8/25-9-1763 Hendrik van Eijsden, wedn. geboren te Leerdam woont op den Rietdijk.

II. Aert Ruighaver, j.m. van Dordrecht geadsisteer met zijn moeder Anna van der Wael wed Jan Ruighaven (1762), wedn woont over 't Bagijnhoff (1764), otr/tr. (1) Dordrecht 6/23-5-1762 Elisabeth van Herenthals, j.d. van Dordrecht en wonende voor 't Bagijnhoff geadisiteert met haer vaeder Huijbert van Herenthals, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 13-7-1763 (Eliesabet van Heerentaals huisvr van Aart Ruijchhaver; laat een kint na; voor het Begijnhoff; beste graff), otr/tr. (2) Dordrecht 7/24-6-1764 Adriana Molendijk, j.d. van Dordrecht woont aen de Spuijpoort geadsisteert met haer moeder Lijsbeth van de Graaff wed van Johannis Molendijk voormaels wed van Johannis Kemp.
NB.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 24-1-1769 (het kint van Andries Oomen in de Spuijstraat bij Aert Ruijghaver op de kaemer).

Uit het eerste huwelijk:
1. Anna, ged. Dordrecht 6-7-1763.
Uit het tweede huwelijk:
1. Johannes, ged. Dordrecht 13-6-1766, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 26-2-1767 (het minderjarige kint van Aart Ruijghaver in de Groote Spooijstraat; de ouders leeven).
2. Johannes, ged. Dordrecht 8-4-1768, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 4-1-1770 (het minderjarig kint van Aart Ruijghaver in de Grote Spuijstraat; de ouders leve).
3. Adrijana, ged. Dordrecht 25-7-1770, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 30-9-1772 (het minderjarig kindt van Aart Ruijghaver in de Groote Spooijstraat; de ouders leven).
4. Johannes, ged. Dordrecht 4-12-1772, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 28-1-1773 (het minderjarig kindt van Aart Ruijghaver in de Spooijstraat; bijde ouders leven).
5. Elisabeth, ged. Dordrecht 11-3-1774, volgt III.

III. Elizabeth Ruijghaver, overl. Dordrecht 24-12-1817, tr. Dirk Coenraads, geb. 1771 (65 in 1836).
Kinderen:
1. Sara Magdalena Coenraads, geb. Dordrecht 15-10-1805, overl. ald. 2-10-1885, tr. Dordrecht 1-6-1836 (aktenr. 102) Hendrikus (Hendrik) van den Biglaar/Biggelaar, geb. Dordrecht 18-10-1816, opperman (1836), sjouwer (1840), metselaar, overl. Dordrecht 11-9-1902 in het Bestedelingenhuis (aktenr 452; namiddag 3 uur, 21 aan het Bagijnhof; 85 jr.)

* * *

- Anna Ruijghaver, jongedogter van Strijen woont bij het stadthuijs, otr/tr. Dordrecht 7/23-5-1728 Leendert Reus, wedn van Dordregt woont in de Tolbrugstraet.

- Helena/H(e)ijltje VAN (DER) STE(C)K (HECK), j:d: van Dordrecht geassisteerd met Lijsbeth GEESTKENS wed van Cornelis RUIJGHAVER haere goede bekende, begr Dordrecht (Grote Kerk) 18-10-1775 (Helena VAN DER STEK wed van Arnoldus DE BONT; laat kindere na; met ordenare koesen buyte de Spuypoort op den Blijk), otr/tr (onderscheiden gezindten voor 't gerecht) Dordrecht 29-6-1730/15-7-1730 Arnoldus DE BONDT, ged Dordrecht 9-9-1702 (RK; Aert HENDRICKSE, Heyndrina DE VOGEL), j:m: van Dordrecht en hebbende schriftelijke consent van zijne moeder Marijke DE VOU wed van Adriaan DE BONDT wonende binnen dese stad, ovl voor 1775, zn van Adriaan DE BONT en Anna Maria DE VAUX.

Wieldrecht

I. Cornelis Cornelisz Ruijghaver, ged. Strijen 29-1-1687, zoon van Cornelis Cornelis Ruijghair en Neeltje Cornelis., overl. Wieldrecht (aangifte) 8-12-1770 (Den 8 December 1770 geeft Huijg Ruijghaver aan ít lijk van sijn vader Cornelis Ruijghaver bij acte pro deo), otr. (1) Strijen 25-4-1711 Niesje Huijge Sto(o)(c)ker, ged. 's-Gravendeel 17-12-1690, lidmaat 's-Gravendeel 1723 (wonende Wieldrecht), overl. Wieldrecht (aangifte) 11-5-1730 (Den 11 Meij 1730 van ít lijck van Niesje Stoocker huisvrouw van Ruijghaver en gehoorende onder díonvermogende), dochter van Huijg Hermense Stoker en Ariaentje Foppen Langerak, otr. (2) Wieldrecht (aangifte) 30-11-1731 Lijntje Willems van de Merwe, overl. Wieldrecht (aangifte) 21-6-1762 (Den 21 Junij 1762 geeft Corn. Ruijghaver aan ít lijk van sijn vrouw gent. Lijntje Willems van de Merwe, versoekende acte pro deo).
NB.
Weesboek Wieldrecht (Arch 36, inv nr 1):
- Cornelis Ruijghaver wedn Niesje Stoker. Kinderen: Neeltje ca 19 1/2, Huijg 15, Ariaantje 12, Cornelia 8 1/2, Lijsbet 6 1/2, Maartje 5 1/2, Cornelis 1 1/2. Fop Huijge Stoker, broeder, wonende Wieldregt. Hendrik Vlasblom, man van Annigje Stoker (zus van Niesje).
- Neeltje Ruijghaver en Jan van den Bogaard
- (impost tr+begr Wieldrecht) Den 30e November 1731 door Corn. Ruijghave dat soude trouwen met Lijntje Willems van de Merwede woonende op Schravendeel, versogt pro deo.

Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje Cornelisse Ruijchaver, geb. ca. 1712, volgt IIa. 
2. Huijg Cornelissen Ruijchaver, geb. ca. 1717, volgt IIb.  
3. Ariaantje, geb. ca. 1720.
4. Cornelia, geb. ca. 1723, volgt IIc. 
5. Lijsbet, geb. ca. 1727, volgt IId.
6. Maartje, geb. ca. 1726.
7. Cornelis, geb. ca. 1730, volgt IIe.

IIa. Neeltje Cornelisse Ruijchaver, geb. ca. 1712, j.d. woonende op Dubbeldam (1756), overl. Wieldrecht (aangifte) 15-3-1770 (Den 15 Maart 1771 geeft Jan van den Bogerd aan ít lijk van sijn huijsvr gen. Neeltje Ruijghaver bij acte pro deo), tr. Dubbeldam 12-12-1756 Jan Willemsen van den Boogaert, j.m. woonende op de Mijl (1756); hij tr. Wieldrecht (2) 14-5-1778 (aangifte pro deo) Roeltje Hend. van der Veest, te ís-Gravendeel

IIb. Huijg Cornelissen Ruijchaver, geb. ca. 1717, overl. (aangifte) Wieldrecht 11-4-1776 (Den 11 April 1776 geeft den armmeester Pasman aan ít lijk van Huig Ruijghave van den arme sullende worden begraven dus bij acte pro deo), otr. Wieldrecht 25-3-1763 (aangifte), tr. Dubbeldam 17-4-1763 Neeltje Hendricksen de Vlaming.  
NB.
- in 1744 is Huig betrokken, samen met zijn vader, bij een steekpartij te Wieldrecht.
Kinderen:
1. Hendrik, overl. (aangifte) Wieldrecht 12-3-1770 (Den 12e Maart 1770 geeft Huijg Ruijghaver aan ít lijk van sijn kindt genaamt Hendk. Ruijghave, bij acte pro deo).
2. Hendrikje, overl. (aangifte) Wieldrecht 12-8-1772 (Den 12 Augustus 1772 geeft H. Ruijghaver aan ít lijk van sijn kind gen. Hendrikje, bij acte pro deo).
3. Aaltje, volgt III.

IIc. Cornelia Cornelisse Ruighaver, tr. Mijnsheerenland (att. naar Maasdam) 23-6-1749 Arie Huijge de Jong, verm. geb. Hendrik-Ido-Ambacht. 
Kinderen:
1. Niesje Arijs de Jong, ged. Mijnsheerenland 1-4-1749, tr. Mijnsheerenland, 20-5-1773 Huibert Rietveld, ged. Mijnsheerenland 25-9-1746, overl. na 1813.

IId. Leijsje/Lijsbet Cornelissen Ruijchaver, otr. Wieldrecht 8-1-1762 (aangifte pro deo) Cornelis Andriesen Munter, ged. Dubbeldam 8-4-1736, zoon van Andries Bastiaanse Munter en Marijtje Ariensen Hogendijck. 
Uit dit huwelijk: 
1. Andries, ged. Dubbeldam 17-10-1762 (get. Beatrix Hendricksdr Brant).

?IIe. Cornelis Cornelisse Ruighaver, geb. ca 1730, otr. Mijnsheerenland 7-2-1762 Bastiaantje Roos, ged. Mijnsheerenland 22-1-1730, dochter van Jacob Ariens Roos en Pieternelletje Dirks Rootbol (Roobol).
NB.
- (impost tr+begr Wieldrecht) Den 26 Arpil 1754 is aangeving gedaan door Corn. Corn. Ruijghaver jongman dat zouw trouwen met Jannigje @  Öom.(?) jongedogter van Heijnenoort en versogt acte pro deo.

Kinderen:
1.
Neeltje, ged. Mijnsheerenland 30-12-1764, overl. Westmaas 19-09-1801, otr. Westmaas 19-5-1793 Gerrit van der Heijden, geb/ged. Heinenoord 9/15-10-1769, zoon van Hendrik Geerts van der Heiden en Grietje Luijendijk.

III. Aaltje Huigdr Ruighaver, tr. Jan Korsz Appel.
NB.
- (impost tr+begr Wieldrecht) Den 15e Februari 1786 geeft Aaltje Ruijghave alhier zig aan om te trouwen met Jan Appel wonende te ís-Gravendeel, bij acte pro deo.

Uit dit huwelijk: 
1. Jannigje, ged. Dubbbeldam 28-12-1794.