SCHOUMAN/SCHOUWMAN
Rotterdam / Dordrecht

(NB. zie ook: rvvz.home.xs4all.nl/galerij/schouman/index.html of
rvvz.home.xs4all.nl/galerij/schouman/naamgenealogie.html

I. Leendert Maertense, schipper, jongeman, otr/tr. Rotterdam 22-2/9-3-1637 Maijcke Thijssen, jongedochter.
NB.
- Bruidegom Leendert Maertense, schipper , jongeman, otr/tr. Rotterdam 22-2/9-3-1637
  Bruid Maijcke Thijssen, jongedochter
  Plaats Rotterdam
  Datum trouwen 09-03-1637 (naar Dordrecht 09-03-1637)
  Datum ondertrouw 22-02-1637
  Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
- Dopeling Pieterina
  Vader Leendert Maertense / Moeder Maeike Tijsse
  Getuige Tijs Cornelese / Iannetge Tijse
  Plaats Rotterdam Datum doop 01-09-1639
  Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
- Dordrecht Doopdatum: 1648.05.09 Naam kind: Arien
  Naam vader: Maertensen, Leendert / Naam moeder: Tijssen, Maijke
Kinderen:
1. Pieterina, ged. Rotterdam 1-9-1639.
2. Maarten, volgt IIa.
3. Geertruij, volgt IIb.
4. Arij, ged. Dordrecht 9-5-1648.

*** GENERATIE 2 ***

IIa. Maarten Leendertz Schouman, j.m. van Rotterdam schipper (1663), eigenaar huis Riedijkstraat (ca 1686), otr. Dordrecht 13-5-1663 (tr. in de Linde 3-6-1663) Deliaentje Willems, j.d. van Dordrecht woon. bij den Rietdijck.
NB.
- otr. Dordrecht 13-5-1663 (tr. in de Linde[=bij Zwijndrecht] 3 juni 1663)
  Maerten Leenderts, schipper, j.m. van Rotterdam met
  Deliaentje Willems, j.d. van Dordrecht, beijde woon. bij den Rietdijck.
- Doopdatum: 1664.02.25 Naam kind: Leendert
  Naam vader: Leendertsz, Maerten / Naam moeder: Wilms, Deliaentje
  Datum ondertrouw: 1663.05.13
  Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht   Inventarisnummer: 1-7
- Doopdatum: 1665.12.23 Naam kind: Willem
  Naam vader: Leendertsen, Maerten / Naam moeder: Willems, Deliaentge
- Doopdatum: 1668.03.21 Naam kind: Maycken
  Naam vader: Leendertsen, Maerten / Naam moeder: Willems, Deliaen
- Doopdatum: 1673.08.28 Naam kind: Cornelis
  Naam vader: Leendertse, Maarten Naam moeder: Willems, Deliane
- DORDRECHT Lantaarngeld na 1686
  Wijk of quartier (1 t/m 4): 03
  Straat: In de Rietdijxstraat
  Naam : 't Huijs van Maarten Leendertz Schouman
  Lantaarngeld : f 0:6:12
  Bron : Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, SAD 3-3985 folio 063
- Doopdatum: 1718.03.02
  Naam kind: Maeijke & Margrietie
  Naam vader: Leendertse, Maerten / Naam moeder: Leeuwen, Marijke van
  Datum ondertrouw: 1717.12.05
  Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht  Inventarisnummer: 8-10

Kinderen:
1. Leendert, ged. Dordrecht 25-2-1664, volgt IIIa.
2. Willem, ged. Dordrecht 23-12-1665, volgt IIIb.
3. Maijcken, ged. Dordrecht 21-3-1668, volgt IIIc.
4. Cornelis, ged. Dordrecht 28-8-1673, volgt IIId.

IIb. Geertruij Schouman Leendertsdr.
NB.
- Datering: 14-01-1738 Soort akte: overdracht
Koper: pieter venis
Straatnaam: riedijk
Buur: jacomina dansers / van vliet (weduwe)
Erflater: jan de haan ariensz. (overleden) / geertruij schouman leendertsdr. (overleden)
Overige personen: johannes de haas, korenmeter
Bedrag: f 725
Folionummer: 4v
Aktenummer: 1
Bijzonderheden: het object is aan de zuidzijde bij de riedijkstraat gelegen.
Archiefnummer: 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
Inventarisnummer: 819
- Datering: 25-07-1754 Soort akte: overdracht
Koper: jillis van nieuwenvaart
Verkoper: maaike schouman (weduwe)
Naam object: onbekend Straatnaam: dwarsgang
Buur: aart valkenbrugh / jan wardenier
Overige personen: johannes de haas (overleden) / jonas verdu
Bedrag: f 220
Folionummer: 42v
Aktenummer: 1
Bijzonderheden: het object is bij de nieuwstraat gelegen.
Archiefnummer: 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
Inventarisnummer: 825


IIc. Arij Schouman Leenderts.


*** GENERATIE 3 ***

IIIa. Leendert Maertense Schouman, ged. Dordrecht 25-2-1664, j.m. van Dordregt wonende omtrent de Rietdijck geassist. met Arij Leenderts Schouman desselfs oom, otr./tr. Dordrecht 9/23-10-1695 Cornelia de Vos, j.d. van Dordregt wonende omtrent de Nieuwkerckstraat geassisteert met Ida van Son desselfs suster.
NB.
- otr. 9-10-1695 (tr. 23/10)
Leendert Maertense Schouman, j.m. wonende omtrent de Rietdijck geassist. met Arij Leenderts Schouman desselfs oom
Cornelia de Vos, j.d. wonende omtrent de Nieuwkerckstraat, beijde van Dordregt, geassisteert met Ida van Son desselfs suster
[http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1695.pdf ]

- Doopdatum: 1696.04.22 / Naam kind: Maerten
  Naam vader: Schouman, Leendert {Maartensz} / Naam moeder: Vos, Cornelia de
  Datum ondertrouw: 1695.10.09
- Doopdatum: 1697.10.11 / Naam kind: Cornelis
  Naam vader: Schouman, Leendert / Naam moeder: Vos, Cornelis de
- Doopdatum: 1702.03.12 / Naam kind: Leendert
  Naam vader: Schouman, Leendert / Naam moeder: Vos, Cornelia de
- Doopdatum: 1710.03.07
  Naam kind: Aert
  Naam vader: Schouwman, Leendert / Naam moeder: Vos, Cornelia de
  Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht  Inventarisnummer: 8-10
- Doopdatum: 1713.05.31 Naam kind: Jannetje
  Naam vader: Schouman, Leendert Naam moeder: Vos, Cornelia de
- Datering: 19-05-1700 Soort akte: overdracht
  Koper: hendrick hendrickse, metselaarsknecht / helena janse (weduwe)
  Verkoper: pieter bloteling / gerard van eijsden
  Naam object: object sint joris
  Straatnaam: riedijk
  Buur: jan de koningh (weduwe van) / leendert schouman maartensz.
  Erflater: simon onder de linde (overleden), drukker
  Overige personen: hugo van dijck, notaris / hermanus erkelens / arnoldus van eysden / arent van veen (overleden)
  Bedrag: f 960
  Folionummer: 50
  Aktenummer: 1
  Bijzonderheden: het object is tegenover het riedijkstraatje gelegen en komt uit op de vest.
  Archiefnummer: 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
  Inventarisnummer: 802
Kinderen:
1. Maerten Schouman, ged. Dordrecht 22-4-1696, volgt IVa.
2. Cornelis Schouman, ged. Dordrecht 11-10-1697.
3. Johannes Schouman, ged. Dordrecht 31-10-1700.
4. Leendert Schouman, ged. Dordrecht 12-3-1702.
5. Leendert Schouman, ged. Dordrecht 30-1-1707.
6. Aert Schouman/Schouwman, ged. Dordrecht 7-3-1710, volgt IVb.
7. Jannetje Schouman, ged. Dordrecht 31-5-1713

IIIb. Willem Schouman, ged. Dordrecht 23-12-1665, tr. Jacomijntje Adriaans
NB.
- Doopdatum: 1694.02.12 /   Naam kind: Eijechjen
  Naam vader: Maartensz, Willem  /   Naam moeder: Ariaens, Jacomijntjen
- Doopdatum: 1699.07.26  Naam kind: Adriaan
  Naam vader: Schouman, Willem / Naam moeder: Adriaans, Jacomijntje
  Plaatsnaam: Dordrecht Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer: 1-7
Kinderen:
1. Adriaan, ged. Dordrecht 26-7-1699.

IIIc. Maaijken Schouman, ged. Dordrecht 21-3-1668, van Dordrecht wed.e van Leendert Heijcoop woont aenden Rietdijck en bij mondelingh Consent van haer vader (1710), tr. (1) Leendert Heijcoop, otr/tr. (2) Dordrecht 20-7/3-8-1710 Cornelis Verbroek, ged. Dordrecht 25-12-1680, j:m: van Dordrecht woont buijten de Vuijlpoort geassist. met sijn moeder en bij mondeling Consent van sijn vader (1710). 
NB.
- [1710] otr. Dordrecht 20-7-1710 (tr. 3-8-1710)
  Cornelis Verbroek, j:m: woont buijten de Vuijlpoort geassist. met sijn moeder en bij mondeling Consent van sijn vader, met
  Maeijcken Schouman, wed.e van Leendert Heijcoop woont aenden Rietdijck, beijde van Dordrecht, en bij mondelingh Consent van haer vader.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1710.pdf]
- [1724-1725] Impost Koffie, thee, chocolade etc 1724-1725 (termijn 1 oktober 1724-30 september 1725)
  Naam : Cornelis Verbrok
  Straat : Groenmard
  Impost : f 4:0:0
  Bron : SAD 3-3990 folio (eigen nummering) 004

- [1733] Lijst van Sodanige [-] als in de Opschrijvingh volgens t'omschrijfboekje sijn bevonden van t 'Zout Zeep Heere & Redemptiegelt van den Termijn Ingegaan Primo April 1733 & expireert ultimo Maart 1734. Pagter Hend.k Will. Dudok.
(8 namen per pagina; 140x heel kapitalisten, 167x halve kapitalisten en 1089x kleine getaxeerden)
  Naam : Corn. Verbroek
  Als : kleine getaxeerde
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3545

Kinderen:
1. Wouter, ged. Dordrecht 3-1-1712.
2. Arien, ged. Dordrecht 7-12-1714.


IIId. Cornelis Schouman Maertensz, ged. Dordrecht 28-8-1673, j:m: van Dordt en wonende aen de Rietdijck geassist. met desselfs broeder Leendert Schouman, otr/tr. Dordrecht 1/15-8-1700 Neeltje Meeuwen, j.d. van Dordt en wonende aen de Rietdijck geassist. met Willempie Thieleman desselfs muij.
NB.
- otr Dordrecht 1-8-1700 (tr/15 aug.)
Cornelis Schouman, j:m: geassist. met desselfs broeder Leendert Schouman, met
Neeltje Meeuwen, j.d., beijde van Dordt en wonende aen de Rietdijck, geassist. met Willempie Thieleman desselfs muij
[http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1700.pdf]
- Doopdatum: 1706.03.21
  Naam kind: Maerten
  Naam vader: Schouman Maertensz, Cornelis / Naam moeder: Meeuwen, Neeltje
  Datum ondertrouw: 1700.08.01
  Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer: 8-10
- Doopdatum: 1708.08.27
  Naam kind: Jannetie
  Naam vader: Schouman, Cornelis / Naam moeder: Meeuwen, Neeltie
  Datum ondertrouw: 1700.08.01
  Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer: 8-10
Kinderen:
1. Maerten, ged. Dordrecht 21-03-1706.
2. Jannetie, ged. Dordrecht 27-8-1708.


*** GENERATIE 4 ***

IVa. Maarten Schouman, ged. Dordrecht 22-4-1696, jongman van Dordregt woont bij den Boom geassisteert met Leendert Schouman zijn vader, otr. Dordrecht 12-5-1720 (tr. 26 mei) Jannetje van Hoogstraten, jonge dogter van Dordregt, woont in den Heermanssuijsstraat geassisteert met Abigeltie van Hoogstraten huijsvr. van Hendrik de Meijer haer muij.
NB.
- otr. 12-5-1720 (tr. 26/5)
Maarten Schouman, jongman van Dordregt woont bij den Boom geassisteert met Leendert Schouman zijn vader, met
Jannetje van Hoogstraten, jonge dogter van Dordregt, woont in den Heermanssuijsstraat geassisteert met Abigeltie van Hoogstraten huijsvr. van Hendrik de Meijer haer muij
[http://files.archieven.nl/46/f/11.89/11_89_1720.pdf]
- Doopdatum:   1722.08.12 
  Naam kind:   Frans 
  Naam vader:    Schouman, Maarte
  Naam moeder:    Hoogstraten, Jannigje van
  Datum ondertrouw:   1720.05.12 
- Doopdatum:   1724.05.31  / Naam kind:   Jannigje / Naam vader:    Schouman, Maarten / Naam moeder:    Hoogstraate, Jannigje van
- Doopdatum:   1727.02.09 / Naam kind:   Jannetje  / Naam vader:    Schouman, Maarten / Naam moeder:    Hoogstralen, Jannetje van
- Doopdatum:   1729.11.09  / Naam kind:   Leendert  / Naam vader:    Schouman, Maerten / Naam moeder:    Hoogstraeten, Jannegie van
- Doopdatum:   1734.04.30  / Naam kind:   Pleunis  / Naam vader:    Schouwman, Maarte  / Naam moeder:    Hoogstrate, Jannetjie van
-
Doopdatum:   1735.06.10  / Naam kind:   Martinus  / Naam vader:    Schouwman, Maerten / Naam moeder:    Hoogstraten, Jannetje van
- Cornelia 1721 Scouman, Maarten Hoogstraten, Jannetie van
- Frans 1722 Schouman, Maarte Hoogstraten, Jannigje van
- Jannigje 1724 Schouman, Maarten Hoogstraate, Jannigje van
- Frans 1725 Schouwman, Maarten Hoogstraten, Jannegje van
- Jannetje 1727 Schouman, Maarten Hoogstralen, Jannetje van
-  Francois 1731 Schouwman, Maarten Hoogstraten, Jannetje van
-  Pleunis 1734 Schouwman, Maarte Hoogstrate, Jannetjie van
- Arnoldus 1737 Schouwman, Maarten Hoogstrate, Jannetjie van
- Zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld 1733
Lijst van Sodanige [-] als in de Opschrijvingh volgens t'omschrijfboek sijn bevonden van t 'Zout Zeep Heere & Redemptiegelt van den Termijn Ingegaan Primo April 1733 & expireert ultimo Maart 1734. Pagter Hend.k Will. Dudok.
  Naam : Maarte Schouman
  Als : kleine getaxeerde
  Eigen nummering : C-24
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3545
- Datering: 06-04-1741 Soort akte: overdracht
  Koper: elisabeth trebellius (weduwe)
  Verkoper: theunis lugten / arij lugten (erfgenamen van) / maarten schouman
  Straatnaam: riedijkstraat
  Buur: steven dusjongh (weduwe van) / heijmen versteeg (erfgenamen van)
  Erflater: arij lugten (overleden) / maaijke schouman (overleden)
  Overige personen: adriaan van der veer (overleden)
  Bedrag: f 230
  Folionummer: 19v
  Aktenummer: 1
  Bijzonderheden: de erfgenamen van arij lugten zijn ook erfgenamen van maaijke schouman
  Archiefnummer: 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
  Inventarisnummer: 820
Kinderen:
1. Cornelia, ged. Dordrecht 28-3-1721.
2. Frans, ged. Dordrecht 12-05-1722.
3. Jannigje, ged. Dordrecht 31-05-1724.
4. Frans, ged. Dordrecht 12-09-1725.
5. Jannetje, ged. Dordrecht 9-2-1727.
6. Leendert, ged. Dordrecht 9-11-1729, volgt Va.
7. Francois, ged. Dordrecht 5-8-1731.
8. Pleunis, ged. Dordrecht 30-4-1734, volgt Vb.
9. Martinus, ged. Dordrecht  10-6-1735. 
10. Arnoldus, ged. Dordrecht 19-6-1737.

IVb. Aert Schouman/Schouwman, ged. Dordrecht 7-3-1710, kunstschilder (1743), schilder (1745-1748), overl. Den Haag 5 juli 1792.
NB.
- Datering: 14-11-1743 Soort akte: overdracht
  Koper: lolle de heer, schipper
  Verkoper: arijen hoevenaar / aart schouman, kunstschilder / cornelis schouman / maarten schouman / leendert schouman / aart de vos
  Naam object: onbekend
  Straatnaam: voorstraat
  Buur: gilles beudt (weduwe van) / hendrik geerkens / van der weijden
  Bedrag: f 512
  Folionummer: 217 Aktenummer: 1
  Bijzonderheden: schuin tegenover de nieuwkerkstraat
  Archiefnummer: 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
  Inventarisnummer: 820
- [1745-1748] Familiegeld/personele quotisatie 1745-1748 (resolutie 7-3-1742)
  Wijk : 02
  In de omgeving van : (beginnende op de Visbrug in de Wijnstraat)
  Nummer van het quohier der huizen : 0324
  Naam : Aart Schouwman
  Beroep (qualiteyt) : schilder
  Klasse : 2
  Familiegeld : f 8:0:0
  Opmerkingen : (inwonende: Zegert Blankert)
  Bron : NA 3.01.28 inv.nr. 28 folio 032

*** GENERATIE 5 ***

Va. Leendert Schouman, ged. Dordrecht 9-11-1729, j:m: geboren te Dordrecht woont op de Taankaaij geadsist. met zijn goede vriend vriend Pieter de Koning, otr. Dordrecht 8-11-1766 (tr. 23/11) Menkzie van de Werken, j:d: geboren te Dordrecht woont in de Suijkerstraat geadsist. met haer vaeder Steven van de Werken.
NB.
- otr. Dordrecht 8-11-1766 (tr. 23/11)
Leendert Schouman, j:m: woont op de Taankaaij geadsist. met zijn goede vriend vriend Pieter de Koning, met
Minktje van de Werken, j:d: woont in de Suijkerstraat, beijden geboren te Dordrecht, geadsist. met haer vaeder Steven van de Werken.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1766.pdf]

- [1783] aanstellingen stadsfuncties 1782-1795 en 1795-1809 (ambtenaren: mazelaar, turftonster, koolweger, lantaarnaansteker etc)
  Datum : 29-09-1783
  Naam : Pleunis Schouman
  Functie : beurtschipper van Dordrecht op Goes
  Bron : stadsarchief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 1915 (Register van de Officien 1782-1795) folionr: 007/007vs
Beurtschipper op Tergoes.
Alzoo door Doode en Overlijden van Leendert Schouwman is komen te vaceeren en open te vallen Een Beurtschippersplaats van deze Stad op Ter Goes in Zeland; Zoo is ’t dat Mijn Ed: Heeren van de Geregte dezer Stad Dordrecht, gelet hebbende op de bekwaamheid en goed Comportement van Pleunis Schouman, Schipper Borger dezer Stad, denzelven Pleunis Schouman, (na dat alvorens den Eed van Zuijvering conform de Resolutie van Hun Ed: groot Mog: van den 23e januarij 1748 aldaar onder No. 3 geinsereerd in handen van den Wel Ed. Heer Presideerende Burgemeester dezer Stad afgelegt heeft) hebben aangestelt, zoo als denzelven aangestelt werd bij dezen tot Beurtschipper van deze Stad op Ter Goes in Zeeland, en dat op zodanige profijten en Emolumenten, als daar toe van Ouds zijn Staande, des blijft denzelven Pleunis Schouman gehouden te Stellen tot Securiteit in het bestellen der Koopluijden Goederen Suffisante Borge ter Somme van twee duisent Guldens en houdende zijn Fixum Domicilium binnen deze Stad. Actum den 29e September 1783. In kennisse van mij (was get.) Jb. Karsseboom.
Bron: stadsarchief Dordrecht, 3-1915 en 4-113 [http://http://www.dordtenazoeker.nl/]
- Notariele akten 175 procuratie
Eerste persoon: Werken, Menksie van de
Tweede persoon: Schouman, L.
Opmerkingen: weduwe van
Archiefnummer: 20 Notariële archieven van Dordrecht
Folionummer: 816
Aktenummer: 175
Inventarisnummer: 1118
- Notariele akten 176 akte van voogdij
Eerste persoon: Werken, Menksie van de
Tweede persoon: Schouman, L.
Opmerkingen: weduwe van
Archiefnummer: 20 Notariële archieven van Dordrecht
Folionummer: 818
Aktenummer: 176
Inventarisnummer: 1118
Kinderen:
1. Jannetje, ged. Dordrecht 16-12-1768.
2. Steeven, ged. Dordrecht 26-5-1771.
3. Steven, ged. Dordrecht 23-7-1773.
4. Martinus, ged. Dordrecht 10-3-1776.

Vb. Plonius Schouman, ged. Dordrecht 30-4-1734, j.m. geboren te Dord.t woont op de Taankaaij geadsist. met zijn vaeder Maarten Schouman, otr. Dordrecht 30-6-1763 (tr. 17/7) Adriana Koningh, j.d. geboren te Swijndregt woont op de Hoge Nieuwstraat geadsisteert met haar vaeder Pieter Koningh.
NB.
- [1763] otr. Dordrecht 30-6-1763 (tr. 17/7)
Plonius Schouman, j.m. geboren te Dord.t woont op de Taankaaij geadsist. met zijn vaeder Maarten Schouman
Adriana Koningh, j.d. geboren te Swijndregt woont op de Hoge Nieuwstraat geadsisteert met haar vaeder Pieter Koningh
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1762.pdf]
- [1765] Doopdatum: 1765.12.18
  Naam kind: Yannetje
  Naam vader: Schouman, Plonus / Naam moeder: Koningh, Adriana
  Datum ondertrouw: 1763.06.30
  Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht  Inventarisnummer: 8-10
- [1770] Doopdatum: 1770.01.31
  Naam kind: Martinus
  Naam vader: Schouman, Apolonius  / Naam moeder: Koning, Adriana
  Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht  Inventarisnummer: 8-10
- Yannetje 1765 Schouman, Plonus Koningh, Adriana
  Pieter 1767 Schouman, Pleunus Koningh, Adriana
  Martinus 1770 Schouman, Apolonius Koning, Adriana
  Gerrit 1772 Schouman, Aplonus Koningh, Adriana
  Aart 1774 Schouman, Aplonius Koning, Adriana
  Geertruy 1776 Schouman, Apolonius Koning, Adriana
  Aplonia 1781 Schouman, Aplonus Koning, Adriana
   [http://www.erfgoedcentrumdiep.nl]
- [1783] aanstellingen stadsfuncties 1782-1795 en 1795-1809 (ambtenaren: mazelaar, turftonster, koolweger, lantaarnaansteker etc)
  Datum : 29-09-1783
  Naam : Pleunis Schouman
  Functie : beurtschipper van Dordrecht op Goes
  Bron : stadsarchief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 1915 (Register van de Officien 1782-1795) folionr: 007/007vs
Beurtschipper op Tergoes.
Alzoo door Doode en Overlijden van Leendert Schouwman is komen te vaceeren en open te vallen Een Beurtschippersplaats van deze Stad op Ter Goes in Zeland; Zoo is ’t dat Mijn Ed: Heeren van de Geregte dezer Stad Dordrecht, gelet hebbende op de bekwaamheid en goed Comportement van Pleunis Schouman, Schipper Borger dezer Stad, denzelven Pleunis Schouman, (na dat alvorens den Eed van Zuijvering conform de Resolutie van Hun Ed: groot Mog: van den 23e januarij 1748 aldaar onder No. 3 geinsereerd in handen van den Wel Ed. Heer Presideerende Burgemeester dezer Stad afgelegt heeft) hebben aangestelt, zoo als denzelven aangestelt werd bij dezen tot Beurtschipper van deze Stad op Ter Goes in Zeeland, en dat op zodanige profijten en Emolumenten, als daar toe van Ouds zijn Staande, des blijft denzelven Pleunis Schouman gehouden te Stellen tot Securiteit in het bestellen der Koopluijden Goederen Suffisante Borge ter Somme van twee duisent Guldens en houdende zijn Fixum Domicilium binnen deze Stad. Actum den 29e September 1783. In kennisse van mij (was get.) Jb. Karsseboom.
[http://http://www.dordtenazoeker.nl/]
- [1788] Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
Datum : 14-05-1788
Beroepsgroep : gilden: groote schippers
Naam : Pleun Schouwman
Opmerkingen : absent, afgelegt
Eed: Wij beloven en zweeren, gehouw en getrouw te zullen zijn aan de constitutie en Regeeringsform van den Lande van Holland en West Vriesland bestaande in de Hoogste en Souvereine Overheid van Hun Ed Groot Mog. de Staaten van denselven Lande, met het Erfstadhouder- Gouveneur- Capitain- en Admiraalschap Generaal, erflijk in het Doorlugtig Huijs van Orange zodanig als hetzelve Hun Ed Gr. Mog Resolutien van den Jaare 1747 is opgedragen en bij den tegenwoordigen Heer Erfstadhouder in het Jaar 1766 aanvaard.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)
- [1789] Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788) (gedwongen lening (obligatie) 4% over de bezittingen/het vermogen (boven de f 2500) t.l.v. de Staten van Holland en West-Friesland)
Wijk : 01
Straat (looproute): Hoge Nieuwstraat, Nieuwehaven & (Wale)Vest
Nummer : 184
Naam : Pleun Schouman
Opmerkingen : Eed gedaan 10 feb. 1789
Bron (wijk 9 in SAD 4-7): SAD 3-3423 folio 055
- Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : A. Schouman  Leeftijd : 22  Woonplaats : A443
  Naam : M. Schouman Leeftijd : 26 Woonplaats : A443
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
-
[1793] aanstellingen stadsfuncties 1782-1795 en 1795-1809 (ambtenaren: mazelaar, turftonster, koolweger, lantaarnaansteker etc)
Datum : 18-06-1793
Naam : Pleunis Schouman
Functie : beurtschipper van Dordrecht op Goes
Bron : stadsarchief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 1915 (Register van de Officien 1782-1795) folionr: 069vs
Commissie voor Een Beurtschipper op ter Goes.
Alzo door den Vrijwilligen afstand van Pleunis Schouman is komen te vaceeren en open te vallen Een Beurtschippersplaats van deze Stad op ter Goes in Zeeland. Zo is ‘t, dat Mijne Edele Heeren van den Geregte der Stad Dordrecht gelet hebbende op de bekwaamheid en goed Comportement van Pieter Schouman, Schipper Borger dezer Stad, denzelven Pieter Schouman (na dat alvorens den Eed van Zuivering Conform de Resolutie van Hun Edele Groot Mogende van den 23 Januari 1748 aldaar onder No. 3 geinsereert in handen van den Wel Ed. Heer Presiderende Burgemeester dezer Stad afgelegt heeft) hebben aangesteld zo als denzelven aangesteld word bij dezen tot Beurtschipper van deze Stad op ter Goes in Zeeland, en dat op zodanige Profijten en emolumenten als daar toe van ouds zijn staande des blijft denzelven Pieter Schouman gehouden te stellen tot Securiteit in het bestellen der Koopluiden goederen suffisante Borge ter Somma van Twee Duizend Guldens, en houdende zijn fixum Domicilium binnen Dordrecht. Actum den 18 Junij 1793. In kennisse van mij (was get.) Ps. Gevaerts. [Kantlijn: De vaste legplaats van nevenstaande Beurtschipper is te Dordrecht aan de Blaauwpoort in de Nieuwehaven. Dordrecht den 2 Maart 1799, ‘t 5 jaar der Bataafsche Vrijheid. In kennisse van mij Secretaris (get.).]
[http://http://www.dordtenazoeker.nl/]
- [1797] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F],  Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
  Naam : Ap. Schouman
  Woonplaats (oude huisnummers!) : A443
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] voor 1 & 2e term. (quitantie overgegeven)
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- Stemgerechtigden presentielijsten grondvergaderingen 10 juli en 18 dec 1798, 9 april en 25 juni 1799 en 22 mei 1801
Datum grondvergadering(=kiesdistrict): 9-4-1799
Lijst : Lijst der Leden van de 4e Grondvergadering in de Lakenhal boven
Naam : Martinus Schouman
Woonplaats: A443
Opmerkingen : (absent)
Bron : stadsarchief Dordrecht, archief 4, inv.nr. 6
+
Aart Schouman A443 9-4-1799
Aart Schouman A443 10-7-1798
Aart Schouman A443 22-5-1801
Aart Schouman A443 25-6-1799
Apolonius Schouman A443 9-4-1799
Apolonius Schouman A443 25-6-1799
Apolonus Schouman A443 10-7-1798
Apolonus Schouman A443 22-5-1801
Martinus Schouman A443 10-7-1798 (present)
Martinus Schouman A443 9-4-1799 (absent)
Martinus Schouman A443 25-6-1799 (absent)
Martinus Schouman A443 22-5-1801 (absent)
Pieter Schouman A443 9-4-1799
Pieter Schouman A443 10-7-1798
Pieter Schouman A443 22-5-1801
- Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-23 september 1805
Dordrecht, den 14 junij 1798 Naam : M. Schouman Opmerkingen : Folionummer : 42 Bron : SAD 4-128b
Dordrecht, den 22 maart 1803 Naam : Martienis Schouman Opmerkingen :  Folionummer : 34 Bron : SAD 4-130
+
Aart Schouman 18 april 1798
Aart Schouman 16 junij 1798
Aart Schouman di 15 maart 1803
Aplonius Schouman di 15 maart 1803
M. Schouman 14 junij 1798
Martienis Schouman 22 maart 1803
Pieter Schouman 13 april 1798
Pieter Schouman 12 junij 1798
Pieter Schouman di 15 maart 1803 
- [1798-1805] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805
Naam : Pieter Schouwman
Woonplaats: A443
Grondvergadering (kiesdistrict) : Vierde grondvergadering A337-459
Lijst : lijst (3) met titel Lijst der Stemgeregtigden in Letter A (440)
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
+
Aart Schouman A443
Aart Schouman A443
Aart Schouman A443
Aart Schouman A443
Apolonus Schouman A443
Apolonus Schouman A443

Martinus Schouman A443
Martinus Schouman C1364
Martinus Schouman C1364
Pieter Schouman A443
Pieter Schouman A443
Pieter Schouman A443
Pleun Schouman A443
- Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Nieuwehaven A443
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: A. Schouman
Ongehuwd: 2
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: rentenier
Classis: 31
Somma: 40-0-0
Aanmerkingen: 10-0-0
Folionummer en bron: 28 van archiefstuk SAD 5-894
+
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Nieuwehaven A443
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: - Schouwman & zoon
Ongehuwd: -
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: -
Classis: -
Somma: -
Aanmerkingen: 2-0-0

Kinderen:
1. Yannetje, ged. Dordrecht 30-6-1763.
2. Pieter, ged. Dordrecht 23-5-1767, volgt VIa.
3. Martinus, ged. Dordrecht 31-1-1770, woont A443 (naamlijst ca 1796), volgt VIb.
4. Gerrit, ged. Dordrecht 21-2-1772.
5. Aart, ged. Dordrecht 27-2-1774, woont A443 (naamlijst ca 1796), volgt VIc.
6. Geertruy, ged. Dordrecht 12-3-1776.
7. Aplonia, ged. Dordrecht 4-11-1781.

*** GENERATIE 6 ***

VIa. Pieter Schouman, ged. Dordrecht 23-5-1767, schipper, tr. Dordrecht 25-5-1814 Helena Bouman, geb. Dordrecht, dochter van Gerrit Bouman van van Blokland.
NB.
 Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-23 september 1805
Dordrecht, den 14 junij 1798 Naam : M. Schouman Opmerkingen : Folionummer : 42 Bron : SAD 4-128b
Dordrecht, den 22 maart 1803 Naam : Martienis Schouman Opmerkingen :  Folionummer : 34 Bron : SAD 4-130
+
Pieter Schouman 13 april 1798
Pieter Schouman 12 junij 1798
Pieter Schouman di 15 maart 1803 
- [1798-1805] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805
Naam : Pieter Schouwman
Woonplaats: A443
Grondvergadering (kiesdistrict) : Vierde grondvergadering A337-459
Lijst : lijst (3) met titel Lijst der Stemgeregtigden in Letter A (440)
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
+
Pieter Schouman A443
Pieter Schouman A443
Pieter Schouman A443
Pleun Schouman A443
- Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Pieter Schouman
Ouderdom : 21-05-1768 (-)
Beroep : schipper
Woonplaats : A443
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 02
Titel lijst : Wijk No 2. Naamlijst van Ongehuwde Manspersoonen van 17-50 Jaaren.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
-
[1793] aanstellingen stadsfuncties 1782-1795 en 1795-1809 (ambtenaren: mazelaar, turftonster, koolweger, lantaarnaansteker etc)
Datum : 18-06-1793
Naam : Pleunis Schouman
Functie : beurtschipper van Dordrecht op Goes
Bron : stadsarchief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 1915 (Register van de Officien 1782-1795) folionr: 069vs
Commissie voor Een Beurtschipper op ter Goes.
Alzo door den Vrijwilligen afstand van Pleunis Schouman is komen te vaceeren en open te vallen Een Beurtschippersplaats van deze Stad op ter Goes in Zeeland. Zo is ‘t, dat Mijne Edele Heeren van den Geregte der Stad Dordrecht gelet hebbende op de bekwaamheid en goed Comportement van Pieter Schouman, Schipper Borger dezer Stad, denzelven Pieter Schouman (na dat alvorens den Eed van Zuivering Conform de Resolutie van Hun Edele Groot Mogende van den 23 Januari 1748 aldaar onder No. 3 geinsereert in handen van den Wel Ed. Heer Presiderende Burgemeester dezer Stad afgelegt heeft) hebben aangesteld zo als denzelven aangesteld word bij dezen tot Beurtschipper van deze Stad op ter Goes in Zeeland, en dat op zodanige Profijten en emolumenten als daar toe van ouds zijn staande des blijft denzelven Pieter Schouman gehouden te stellen tot Securiteit in het bestellen der Koopluiden goederen suffisante Borge ter Somma van Twee Duizend Guldens, en houdende zijn fixum Domicilium binnen Dordrecht. Actum den 18 Junij 1793. In kennisse van mij (was get.) Ps. Gevaerts. [Kantlijn: De vaste legplaats van nevenstaande Beurtschipper is te Dordrecht aan de Blaauwpoort in de Nieuwehaven. Dordrecht den 2 Maart 1799, ‘t 5 jaar der Bataafsche Vrijheid. In kennisse van mij Secretaris (get.).]
- Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814)
Naam : Pieter Schouman
Geboren : 21-05-1768
Beroep : schipper
Woonplaats : A437
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 02
Titel lijst : Naamlijst der Manspersoonen van de zeventien tot beneden de vijftig Jaren In Wijk No. 2.
Datum lijst :
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343
- Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken A1-537 en Merwede E001-076 + F077-122 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Apolonia Schouwman
Woonplaats : A424 geheel
Beroep : -
Belasting (of huurwaarde?) : 25
Folionummer : 22
+
Naam : Pieter Schouwman
Woonplaats : A424 geheel
Beroep : schipper
Belasting (of huurwaarde?) : 40
Folionummer : 22
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 893a en 893b
- [1814] Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Algemeen Gemeente: Dordrecht Soort akte: Huwelijksakte  Aktenummer: 51  Datum: 25-05-1814
Bruidegom Pieter Schouman Leeftijd: 47 Geboorteplaats: Dordrecht
Bruid Helena Bouman Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Dordrecht
Vader bruidegom Pleunis Schouman / Moeder bruidegom Adriana Koning
Vader bruid Gerrit Bouman / Moeder bruid van Blokland

VIb. Martinus Schouman, ged. Dordrecht 31-1-1770, jm wonende op de Nieuwe Haven met schriftelijk consent van zijnen vader Apolonius Schouman, kunstschilder, tekenmeester (1827), otr. Dordrecht 17-8-1799 (tr. 31/8) Sibilla de Haan, j.d. wonende in de Wijnstraat bij de Beurs beide geboren te Dordrecht, met schriftelijk consent van haren vader Isaac de Haan.

NB.
- Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : A. Schouman  Leeftijd : 22  Woonplaats : A443
  Naam : M. Schouman Leeftijd : 26 Woonplaats : A443
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- Stemgerechtigden presentielijsten grondvergaderingen 10 juli en 18 dec 1798, 9 april en 25 juni 1799 en 22 mei 1801
  Datum grondvergadering(=kiesdistrict): 9-4-1799
  Lijst : Lijst der Leden van de 4e Grondvergadering in de Lakenhal boven
  Naam : Martinus Schouman
  Woonplaats: A443
  Opmerkingen : (absent)
  Bron : stadsarchief Dordrecht, archief 4, inv.nr. 6
- Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-23 september 1805
  Dordrecht, den 14 junij 1798 Naam : M. Schouman Opmerkingen : Folionummer : 42 Bron : SAD 4-128b
  Dordrecht, den 22 maart 1803 Naam : Martienis Schouman Opmerkingen :  Folionummer : 34 Bron : SAD 4-130
- Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805
  (ca 1801-1802)
  Naam : Martinus Schouman
  Woonplaats :A443
  Grondvergadering (kiesdistrict) : 4e grondvergadering van A422 tot en met A555 (bestaat over 510 zielen)
  Lijst : lijst (1) met titel Lijst der Stemgeregtigden in Letter A
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
  +
  (ca 1801-1802)
  Naam : Martinus Schouman
  Woonplaats : C1364
  Grondvergadering (kiesdistrict) : -
  Opmerkingen : (folio 20)
  Lijst : Lijst der Aparente Stemgerechtigden, binnen Dordrecht ende Merwede Litt. C
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 9a
  +
  (ca 1803-1805)
  Naam : Martinus Schouman
  Woonplaats : C1364
  Grondvergadering (kiesdistrict) : 18e grondvergadering C1213(1271) tot C1395 ingeslote
  Lijst : lijst (3) wijk C (1295)
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8

- otr. Dordrecht 17-8-1799 (tr. 31/8)
  Martinus Schouman jm wonende op de Nieuwe Haven met schriftelijk consent van zijnen vader Apolonius Schouman
  Sibilla de Haan, j.d. wonende in de Wijnstraat bij de Beurs beide geboren te Dordrecht, met schriftelijk consent van haren vader Isaac de Haan
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1799.pdf]
- Doopdatum: 1800.02.20
  Naam kind: Aplonius
  Naam vader: Schouman, Martinus /  Naam moeder: Haan, Sibilla de
  Datum ondertrouw: 1799.08.17
  Archiefnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer: 8-10
- Doopdatum: 1803.03.03
  Naam kind: Martinus
  Naam vader: Schouman, Martinus / Naam moeder: Haan, Sibilla de
- Doopdatum: 1806.07.01
  Naam kind: Maria Cornelia
  Naam vader: Schouman, Martinus / Naam moeder: Haan, Sibilla de
- Doopdatum: 1810.02.10
  Naam kind: Pieter
  Naam vader: Schouman, Martinus  /Naam moeder: Haan, Sibilla de
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die
Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50

  Naam : A. Schouman
  Woonplaats (oude huisnummers!) : A443
  Biljet (of arm) : billet
  +
  Naam : Martinus Schouman
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C1364
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [1806-1807 DORDRECHT - GROOT-BOEK der tot het dragen van Haarpoeder afgegeven PATENTEN binnen Dordrecht en de Merwede 1806-1811
  NAMEN der GEPATENTEERDEN : Martinus Schouman Woonplaats : C1364 Data der afgifte : 31 maart 1806
  Betalingen
  Voor het Land : 5-1-0
  Voor de Stad en de Merwede (leges): 0-6-0 (-)
  Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 596 paginanummer : 159
  +
  NAMEN der GEPATENTEERDEN : Martinus Schouman Woonplaats : C1364 Data der afgifte : 15 april 1807
  Betalingen
  Voor het Land : 5-1-0
  Voor de Stad en de Merwede (leges): 1-12-8 (0-5-0)
  Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 596 paginanummer : 159
- [1806-1807] Regt van patent 1806 en 1807
  NAMEN der GEPATENTEERDEN : Martinus Schouman
  Woonplaats : C1364
  BENAMINGEN en OBJECTEN voor- of op welke, volgens de Ordonnantie (zie hier), de Patenten zyn afgegeven : kunstschilder
  Bepalingen der Ordonnantie in- of naar welke de Gepat. gesteld zyn.
  Hoofdstuk : 2
  Afdeling : 2
  Artikel : 31
  Begroting : -
  Data der Afgifte : 15 Oct. Jaartal : 1806
  Eindiging : 31 Dec. 1806
  BETALINGEN.
  Voor het Land : 4-0-8
  Voor de Stad en de Merwede (1807: stadgeld; leges) : 0-5-0
  Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 589 paginanummer : 350
  +
  Aart Schouman A443 1806
  Aart Schouman A443 1807
  Martinus Schouman C1364 1806
  Martinus Schouman C1364 1807
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Nieuwstraat C1364
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: M. Schouman
  Ongehuwd: 1
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 3
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 1 dienstbode
  Handel, Beroep, of Handwerk: schilder
  Classis: 35
  Somma: 6-0-0
  Aanmerkingen: 6-0-0
  Folionummer en bron: 113 van archiefstuk SAD 5-896
- Regt van patent 1808-1811  (geheven op alle Handel, Neringen, Beroepen en Bedrijven, en eenige andere Objecten van Weelde of Vermaak, binnen deze Republiek)
  Uitgegeven den : 13 april 1808
  Eindigende den : 31 december 1808
  NAMEN der GEPATENTEERDE : M. Schouman
  Woonplaats : C1364
  NAMEN der OBJECTEN (zie hier) : konstschilder
  Afdeling : 2
  Artikel : 31
  Begroting : -
  Voor het Land : 4-0-8
  Voor de Stad : 1-6-0
  Leges : 0-5-0
  Totaal : 5-11-8
  Opmerkingen :
  Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 592 paginanummer : 050
  +
  M. Schouman C1364 1808
  M. Schouman C1364 1809
  M. Schouman C1364 1810
  M. Schouman C1364 1811
- GEGEVENE CARTES DE SURETÉ.
  13-12-1810 Martinus Schouman
   Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 202
- Register houdende aantekening van de aangegeven lijken 1806-1811
  Nummer : 324
  Datum aangifte : 25-06-1811
  Naam : 't kind van Martinus Schouwman
  Leeftijd : oud 16 maanden
  Overlijdensdatum : 24-06-1811
  Opmerkingen : de ouders wonen in de Nieuwstraat C1364
  Woonplaats : C1364 in de Nieuwstraat
  Aangegeven door : bidder Gaberel
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 11 (dtb-boeken), inv.nr. 99
- Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken A1-537 en Merwede E001-076 + F077-122 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Martinus Schouwman
  Woonplaats : C1242 geheel
  Beroep : konstschilder
  Belasting (of huurwaarde?): 50
  Folionummer : 49
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 893a en 893b
- Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
  Artikelnummer: 1215
  Afschrijvingen: 5 October f 6,93
  Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
  De Heer M. Schouman (wonende in wijk C1242)
  is schuldig: Als: teekenmeester, 11B
  Bedrag der regten in hoofdsom f: 5,50
  26 opcenten f: 1,43
  Folionummer: 243
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885 
- Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
  Woonplaats: C1242 geheel
  Naam: Martinus Schouman
  Huur(waarde): f 75
  Drie procent: f 2,25
  Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 2,25
  Negen procent: f 6,75
  Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 6,75
  Opmerking:
  Folionummer: 38
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322

Kinderen:
1. Aplonius Schouman, ged. Dordrecht 20-2-1800, volgt VIIa.
2. Isaack Schouman, ged. Dordrecht 29-5-1801, volgt VIIb.
3. Martinus Schouman, ged. Dordrecht 3-3-1803.
4. Maria Cornelia Schouman, ged. Dordrecht 1-7-1806.
5. Pieter Schouman, ged. Dordrecht 10-2-1810, overl. Dordrecht 24-6-1811 (16 mnd).

VIc. Aart Schouman, ged. Dordrecht 27-2-1774, schilder, tr. (als zoon van Apolonius Schouman/Adriana Komen) Dordrecht 16-10-1816 Herremijna Klercq, geb. Dordrecht ca 1776 (40 in 1816), dochter van Cornelis Klercq en van Harthals.
NB.
- Regt van patent 1808-1811  (geheven op alle Handel, Neringen, Beroepen en Bedrijven, en eenige andere Objecten van Weelde of Vermaak, binnen deze Republiek)
  Uitgegeven den : 13 april 1808
  Eindigende den : 31 december 1808
  NAMEN der GEPATENTEERDE : M. Schouman
  Woonplaats : C1364
  NAMEN der OBJECTEN (zie hier) : konstschilder
  Afdeling : 2
  Artikel : 31
  Begroting : -
  Voor het Land : 4-0-8
  Voor de Stad : 1-6-0
  Leges : 0-5-0
  Totaal : 5-11-8
  Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 592 paginanummer : 050
  +
  A. Schouman A443 1808
  A. Schouman A443 1809
  A. Schouman A443 1810
  A. Schouman A443 1811
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : Aart Schouman
  Ouderdom : 25-02-1774 (-)
  Beroep : schilder
  Woonplaats : A443
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 02
  Titel lijst : Wijk No 2. Naamlijst van Ongehuwde Manspersoonen van 17-50 Jaaren.
- [1814] Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814)
  Naam : Aart Schouman
  Geboren : 25-02-1774
  Beroep : schilder
  Woonplaats : A443
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 02
  Titel lijst : Naamlijst der Manspersoonen van de zeventien tot beneden de vijftig Jaren In Wijk No. 2.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343
- [1816]
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
  Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP  Algemeen Gemeente: Dordrecht
  Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 111 Datum: 16-10-1816
  Bruidegom Aart Schouman Leeftijd: 42 Geboorteplaats: Dordrecht
  Bruid Herremijna Klercq Leeftijd: 40  Geboorteplaats: Dordrecht
  Vader bruidegom Apolonius Schouman / Moeder bruidegom Adriana Komen
  Vader bruid Cornelis Klercq / Moeder bruid van Harthals
- Datering: 29-08-1816
  Soort akte: overdracht
  Koper: aart schouman Beroep: schilder
  Verkoper: adriaan van vuuren Beroep: dagloner
  Folionummer: 93
  Aktenummer: 6
  Opmerking: wijk c1287
  Archiefnummer: 34 Registers van eigendomsovergang
  Inventarisnummer: 2
- [1823] Grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen over het jaar 1823
  Kantteekeningen wegens gedane betalingen: (12/12) 21 meij f 14,40
  Artikelnummer: 1577
  NAMEN, VOORNAMEN en woonplaatsen der eigenaren of vruchtgebruikers: Aart Schouman (C1241)
  wonende te Dort zal betalen:
  a. Wegens de gebouwde eigendommen naar eenen kadastralen-aanslag van: f 14,70
  b. Wegens de ongebouwde eigendommen naar den belastbaar inkomen van f [-] de somme van: (0,10 22 decr.) 't 12de bedraagt f 1,20
  BEDRAG der aanslagen wegens
  de gebouwde eigendommen: f 14,40
  de ongebouwde eigendommen: -
  GEZAMENLIJK BEDRAG der beide aanslagen: f 14,40
  Bron: Stadsarchief Dordrecht 5-375
- Datering: 31-03-1824
  Soort akte: overdracht
  Koper: hermina klercq, particulier
  Verkoper: jacob delia, slager
  Naam object: onbekend
  Straatnaam: stoofstraat
  Overige personen: aart schouman
  Folionummer: 88
  Aktenummer: 4
  Bijzonderheden: wijk c 1421
  Archiefnummer: 34 Registers van eigendomsovergang
  Inventarisnummer: 7
- [1827] Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
  Artikelnummer: 1214
  Afschrijvingen: 16 Julij f 1,51
  Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
  De Heer A. Schouman (wonende in wijk C1241)
  is schuldig: Als: huizen schilder zonder kn., 14B
  Bedrag der regten in hoofdsom f: 1,20
  26 opcenten f: 0,31
  Folionummer: 243
- [1829] Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
  Woonplaats: C1241 geheel
  Naam: Aart Schouman
  Huur(waarde): f 75
  Drie procent: f 2,25
  Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 2,25
  Negen procent: f 6,75
  Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 6,75
  Folionummer: 38
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322
- Inkwartieringsregister ca 1830-1840 (wijk A-B)
  Naam : A. Schouwman
  Woonplaats : Tolbrugstraatje A306 ben.
  Beroep : wijnk.knt
  Eigen of huur : huur
  Getal kinderen : -
  Aanmerkingen :
  Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
  Bron : SAD 5-654 cohier van Letter A

*** GENERATIE 7 ***

VIIa. Aplonius Schouman, ged. Dordrecht 20-2-1800, tr. Dordrecht 8-5-1822 Sophia de Koningh, geb. Dordrecht 1797, dochter van Jacob de Koningh en Beenhakker.
NB.
- [1816] Datering: 28-09-1816
  Soort akte: overdracht
  Koper: jacob van sluisdam Beroep: particulier
  Verkoper: apolonius schouman Beroep: particulier
  Folionummer: 97
  Aktenummer: 1
  Opmerking: wijk A424
  Archiefnummer: 34 Registers van eigendomsovergang
  Inventarisnummer: 2
- [1822] Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
  Algemeen Gemeente: Dordrecht Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 59 Datum: 08-05-1822
  Bruidegom Aplonius Schouman Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Dordrecht
  Bruid Sophia de Koningh Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Dordrecht
  Vader bruidegom Martinus Schouman / Moeder bruidegom Sibilla de Haan
  Vader bruid Jacob de Koningh / Moeder bruid Beenhakker
- [1824] Kohier van het patent-regt over het jaar 1824
  Artikelnummer: 0739
  Afschrijvingen: 19 oct. f 21,84
  Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
  De Heer Aplonius Schouman (wonende in wijk C52)
  is schuldig: Als: Heel & vroedmeester 8B
  Bedrag der regten in hoofdsom : f 17,00
  13 op-cents voor het Sijndikaat : f 4,84
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP 5-884
- [1824] https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11011-72156-22?cc=1576401&wc=6424754 image 113, akte 588, aangiftedatum: Dordrecht 07-11-1824.
- [1829] Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
  Woonplaats: D0313 inwonend
  Naam: Apolonis Schouman
  Huur(waarde): f 20
  Drie procent: f 0,60
  Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): f 0,30 / f 0,30
  Negen procent: f 1,80
  Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): f 0,90 / f 0,90
  Opmerking:
  Folionummer: 51
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322
- [1848] Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Dordrecht
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 26 Datum: 13-04-1848
Bruidegom Pieter Messchaert Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Hoorn
Bruid Maria Schouman Leeftijd: 23  Geboorteplaats: Dordrecht
Vader bruidegom Klaas Messchaert / Moeder bruidegom Alida Draax
Vader bruid Antonius Schouman / Moeder bruid de Koningh
Kinderen:
1. Maria Schouman, geb. Dordrecht 6-11-1824, tr. Dordrecht 13-4-1848 Pieter Messchaert.

VIIb. Isaack Schouman, ged. Dordrecht 29-5-1801, tr. Dordrecht 4-3-1830 Catharina Hegt.
NB.
- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk  Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
  Algemeen Gemeente: Dordrecht Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 20 Datum: 04-03-1830
  Bruidegom Isaack Schouman Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Dordrecht
  Bruid Catharina Hegt Leeftijd: 35 Geboorteplaats: Middelburg
  Vader bruidegom Martinus Schouman / Moeder bruidegom Sebilla de Haan
  Vader bruid Marinus Cornelis Hegt / Moeder bruid Noorthoek

 

- Aktesoort attestatie of verklaring
Datum 09/01/1628 Archief ONA Rotterdam Inventarisnummer 92 Aktenummer/Blz. 248/443
Notaris Jan van Aller Az.
Inhoud
Geertgen Jacobsdr, 60 jr,vrouw van Jan Jacobsz van Roosendael, Jannitgen Thijsdr, 47 jr, vrouw van Maerten Leendertsz schouman, Trijntgen Aryensdr, 36 jr, vrouw van Jan Jacobsz houtcooper, Pleuntgen Jansdr, 32 jr, vrouw van capiteyn Anthonis Lieffhebber, Sara Willemsdr, 34 jr, vrouw van Pieter Harmensz schipper, Lijntgen Dirckxdr, 19 jr, dienstmaecht bij Heynrick van Heel en Machdalena Jacobsdr, 17 jr, dienstmaecht bij Pieter Cornelissen Bregman, verklaren op verzoek van Aeltgen Gerritsdr vrouw van Pieter Cornelissen Bregman, dat zij, als buren en Machdalena Jacobsdr als dienstmaecht vele malen hebben gehoord en getuige zijn geweest dat Aeltgen Gerritsdr door haar man Pieter Cornelissen Bregman zwaar is geslagen en mishandeld. Zelfs zo erg, dat als de dienstmacht niet tussen beide was gekomen hij haar zou hebben gedood.

- Aktesoort verkoop
Datum 01/10/1641 Archief ONA Rotterdam Inventarisnummer 265 Aktenummer/Blz. 57/124
Notaris Arnout Hofflant
Inhoud
Claes Jans van Driell, varende man, verkoopt aan Adriaen Jacobs, houtcooper, een huis aan de Wijnhaven, met de condities waarop de verkoper het gekocht heeft van Maerten Lenerts Veerman d.d. 15-02-1625. Verder voor 2050 gulden.
Belendingen: ten westen capitein Jan Wouters van der Schoot en ten oosten de koper, strekkend tot Maerten Leenderts Schouman.

- Dopeling Leendert
Vader Arien Cijren Schouman / Moeder Lijsbet Francen
Getuige Lauwerens Dircxsen / Trijntie Cijren
Plaats Overschie
Datum doop 06-05-1646
Bron DTB Overschie Doop gereformeerd

- Maeijke Schoumans, tr. Arij Lugten

- Seijtie Schoumans, jongedogter van Dordregt, woont in den Heermanssuijsstraet geassisteert met Maeijke Schoumans huijsvr. van Arij Lugten haer suster, otr. Dordrecht 21-1-1724 Pieter Rutten, jongman van Dordregt woont in den Heermanssuijsstraet geassisteert met Aeltie Pieterse wed. Jan Rutten zijn moeder.
NB.
- otr. Dordrecht 21-1-1724 (tr. 8/2)
Pieter Rutten, jongman van Dordregt woont in den Heermanssuijsstraet geassisteert met Aeltie Pieterse wed. Jan Rutten zijn moeder, met
Seijtie Schoumans, jongedogter van Dordregt, woont in den Heermanssuijsstraet geassisteert met Maeijke Schoumans huijsvr. van Arij Lugten haer suster.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.89/11_89_1724.pdf]
- Doopdatum: 1724.05.19
Naam kind: Pieter
Naam vader: Rutters, Pieter
Naam moeder: Schouman, Sijtje
Datum ondertrouw: 1724.01.21
Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht 19-5-1724.

- Glondijna (Gelouw Dina) Schoumans, tr. 25-4-1748 Adrianus Zwarttouw (Swartouw)
NB.
- otr. 25-4-1748 (tr. 12/5)
Adrianus Swartouw, j.m. van Dordt woond in de Klijne Spuijstraat, geassisteert met zijne moeder Anna Saijers eerst wed. van Jonas Swartouw en nu huijsvrouw van Michiel Rouacker, met
Gloudijna Schoumans, j.d. van Bergen op den Zoom geassisteert met haar oom en voogd Jilles Ros
[http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1748.pdf]
- Francois 1752 Zwarttouw, Adriaan Schoumans, Glondijna
  Cornelis 1754 Swartouw, Adrianus Schoumans, Engelina
  Jonas 1757 Swartouw, Adriaen Schoumans, Geloudina
  Clara 1759 Swarttouw, Adriaan Schouwmans, Glaudina
  Maria 1764 Swartouw, Adriaen Schoumans, Geloudijna
  Cornelia 1767 Swartouw, Adriaan Schoumans, Geloudina
  Geloudijna 1771 Swartouw, Adriaan Schoumans, Geloudijna
  Jonas 1750 Swartouw, Andries van Schoumans, Gelouw Dina
Kinderen:
1. Jonas, ged. Dordrecht 11-9-1750.
2. Francois, ged. Dordrecht 1752.
3. Cornelis, ged. Dordrecht 1754.
4. Jonas, ged. Dordrecht 1757.
5. Clara, ged. Dordrecht 1759.
6. Maria, ged. Dordrecht 1764.
7. Cornelia, ged. Dordrecht 1767.
8. Geloudijna, ged. Dordrecht 30-1-1771.

(c) Dordrecht juni en november 2012 en februari 2022.