SCHROOTS
Sint Truiden, Hasselt (Belgie), Rotterdam, Dordrecht (Tolbrugstraatje)

I. Joannis de Schroots, geb. Sint-Truiden België ca 1750, tr. Maria Agnetis Stas.
NB.
- [http://www.genealogieonline.nl/stamboom-janssen-van-der-kant/I221.php]


II. Theodorus Schroots, geb. Hasselt 26-1-1773, van Hassel(t) (1791), patent als werkgezel (1808-1811), kamerbehanger (A306 Dordrecht)(eind 1813), in het Krankzinnig en Verbeterhuis tussen 28 juli en 8 oktober 1823, eigenaar huizen A309-A311 (kadaster F533-F554-F556; 1832), overl. Dordrecht 23-10-1841, otr/tr. Rotterdam 12/27-11-1791 Joanna Maria Rosalia Goudou (Goedouw), geb. Rotterdam 26-3-1769, van Rotterdam (1791).

NB.
- [1769] Dopeling Joanna Maria Rosalia Godou
  Vader Jacobus Godou  Moeder Barbara Bles
  Getuige Joannes Baptista Bles Maria Rosalia Blankenheim
  Plaats Rotterdam Datum doop 26-03-1769
- [1791] Bruidegom Theodorus de Schroost , Hassel
  Bruid Johanna Maria Rosalia Godou , Rotterdam
  Plaats Rotterdam
  Datum trouwen 27-11-1791
  Datum ondertrouw 12-11-1791
  Opmerkingen 3 gld.
- [1792] Dopeling Maria Barbera Eugenia de Schroots
  Vader Theodorus de Schroots  Moeder Joanna Maria Rosalia Goedouw
  Getuige Eugenius du Pré Wilhelmina Pellemans
  Plaats Rotterdam Datum doop 01-12-1792
- [1796] Dopeling Jacoba de Schroots
  Vader Theodorus de Schroots / Moeder Joanna Maria Rosalia Godouw
  Getuige Joannes Elderhorst / Elisabet Hellewege
  Plaats Rotterdam Datum doop 07-01-1796 Geboortedatum 06-01-1796
- [1798] Dopeling Barbara Catharina Schroots
  Vader Theodoris Schroots / Moeder Joanna Maria Rosalia Godouw
  Getuige Michiel van den Berg  / Barbara Godouw
  Plaats Rotterdam Datum doop 05-05-1798
- [1802] begraafregister (Nieuwkerk) 1804-1805
  Kerk : Nieuwkerk
  Begraafdatum : 10-11-1802
  Naam : het kind van Theodorus Schroots
  Leeftijd : oud 1 jaar
  Opmerkingen : pokken, ouders leven, gemeen graft
  Woonplaats : in 't Tolbrugstraatje waterkant
  Aangegeven door : J. Knops
  Bron : SAD 11-72 folionr 233vs
- [1805] Dopeling Christina
  Vader Nicolaas Schrooten / Moeder Maria van Dijk
  Getuige Theodorus Schrooten Christina Palmers
  Plaats Bergschenhoek   Datum doop 06-04-1805
  Bron DTB Bergschenhoek Doop rooms-katholiek 1300-768D-019
- [1808-1811] patenten Werkgezellen etc 1808-1811
  Uitgegeven den : na 18-02-1811
  Eindigende 31 December 18.. [van hetzelfde jaar]
  Namen der gepatenteerde : T. Schroos
  Woonplaats : A306
  Namen der objecten : werkgezel
  Folionummer : 124
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 4, inv.nr. 249
  +
  Theodorus Schroot D244 werkgezel 12-08-1808
  Theodorus Schroots A307 werkgezel 13-03-1809
  T. Schroots A307 werkgezel 20-09-1810
  T. Schroos A306 werkgezel na 18-02-1811
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam :
Theodorus Schroots
  Ouderdom : 26-01-1773 (40 jaar)   Beroep : kamerbehanger   Woonplaats : A306
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 04
  Titel lijst : Wijk No 4. Lijst der getrouwde Mannen, welke op den Eersten Januarij 1814 den ouderdom van 17 Jaaren bereikt zullen hebben en nog geene vijftig Jaaren geworden zijn.
  Datum lijst : 30-12-1813
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- [1814] Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814)
  Naam : Theod. Schroos
  Geboren : 26-01-1773
  Beroep : kamerbehanger; gehuwd
  Woonplaats : A306
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 04
  Titel lijst : Wijk No 4. Naamlijst der Manspersoonen die den 1e September 1814 den Ouderdom van 17 jaren hebben bereikt, en beneden de 50 Jaren oud zijn.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343
- [1812/1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken A1-537 en Merwede E001-076 + F077-122 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Theodorus Schroots
  Woonplaats : A309 beneden in 't midden
  Beroep : kamerbehangersknegt
  Belasting (of huurwaarde?) : behoeftig
  Folionummer : 16
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 893a en 893b
- [1823] Geconfineerden (verpleegden) Stads Krankzinnig en Beterhuis 1805-1884
  Periode : 1805-1830
  Nummer (of folionr) : folio 085vs
  Naam : Theodorus Schroodts
  Bron : SAD 22-418
- [1823] (SAD 22-418) (folio 85vs) Theodorus Schroodts
  den 28 Julij 1823 door de rechtb. te Dordrecht wegens Krankzinnigheid geplaatst voor een Jaar Pro Deo.
  Ontslagen 8 October 1823, herstelt.
- [1824] Kohier van het patent-regt over het jaar 1824
  Artikelnummer: 0419
  Afschrijvingen: 9 nov. f 3,34
  Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
  De Heer T. de Schroots (wonende in wijk A311)
  is schuldig: Als: Behanger 13b f 1,80 / Wink.r bel. d. b f 1000 17A f 0,80
  Bedrag der regten in hoofdsom: f 2,60
  13 op-cents voor het Sijndikaat: f 0,74
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP 5-884
- [1827] Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
  Artikelnummer: 0461
  Afschrijvingen: 13 Sept f 2,24; 5 Dec f 1,04
  Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
  De Heer Theod. de Schroots (wonende in wijk A311)
  is schuldig: Als: kamerbehanger, 13B f 1,80 / winkelier ben. f 1000, 17A f 0,80
  Bedrag der regten in hoofdsom f: 2,60
  26 opcenten f: 0,60
  Folionummer: 093
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885
- [1827] Plaats Rotterdam Huwelijksdatum 07-11-1827
  Bruidegom Wilhelmus Hijnen , Dordrecht , 34
  Vader Jan Hijnen  Moeder Henrica Gerloo
  Bruid Barbera Catharina Schroots , Rotterdam , 29
  Vader Theodorus Schroots Moeder Joanna Maria Rosalia Godouw
- [1832] kadaster Dordrecht [http://d-compu.dyndns.org/kadaster]
  Achternaam Voornaam Plaats Sectie Kadastraalnr Wijk Perceel
  Schroots Theodorus de Dordrecht F 553 A 309
  Schroots Theodorus de Dordrecht F 554 A
  Schroots Theodorus de Dordrecht F 556 A 311
  Schroots huisvr van Wilhelmus Heijnen Barbara de Dordrecht F 569 B 233
- [1836] 130 Hendrick Henning Friedrick Jantzn te Elburg, Tolbrugstraatje Waterzijde A311 (kadaster F 556);
  [Erfgoedcentrum DiEP 20-1725 notarisakten]
- [1830-1840] Inkwartieringsregister ca 1830-1840 (wijk A-B)
  Naam : Theodorus Schroots
  Woonplaats : Tolbrugstraatje A311 geh.
  Beroep : winkelier
  Eigen of huur : huur
  Getal kinderen : twee
  Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
  Bron : SAD 5-654 cohier van Letter A
  +
  Naam : T. Schroots (ledig)
  Woonplaats : Tolbrugstraatje A309a ben.
  Beroep : kartonwerker
  Eigen of huur : eigen
  Getal kinderen : een
  Regel doorgestreept (of niet) : niet doorgestreept 
  Bron : SAD 5-654 cohier van Letter A
- [1840-1860] Hoofdbewoners in register inkwartiering ca 1842-1866 (wijk A-B-C-D-E/MW)
Naam : wed. T. Schroots
Woonplaats : Tolbrugstraatje A309b ben.
Beroep : geen
Eigen of huur : eigen
Getal kinderen : 1
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7282
+
  D. Schroot Noordendijk E616
  D. Schroot Noordendijk E617
  (M.) J. Schroots Hoog E439
  T.J.B. Schroots Voorstraat D315
  J.J. Schroots Voorstraat C878
  J.J. Schroots Voorstraat D53
  wed. Schroots Tolbrugstraatje A309a
  wed. T. Schroots Tolbrugstraatje A309b
  J.J. Schroots (ledig) Voorstraat D266
  J.J. Schroots (wed.) Voorstraat C0096
- [1857] Plaats Rotterdam Huwelijksdatum 05-08-1857 Opmerkingen akte nr. 482
   Bruidegom Theodorus Joannes T Schroots , Dordrecht , 50
  Vader Theodorus T Schroots Moeder Joanna Maria Rosalia Goudau
  Bruid Anna Maria Elisabeth Droppelman , Beverwijk , 40
  Vader Hendrik Droppelman Moeder Lutje Hannes van Kammen
Kinderen:
1. Maria Barbera Eugenia de Schroots, ged. Rotterdam 1-12-1792.
2. Jacoba de Schroots, geb/ged. Rotterdam 6/7-1-1796.
3. Barbara Catharina Schroots, ged. Rotterdam 5-5-1798, eigenaar huis B233 (kadaster F569; 1832), tr. Rotterdam 7-11-1827 Wilhelmus Hijnen, geb. Dordrecht (34 in 1827).
4. NN, geb. 1801, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 10-11-1802 (1 jaar; pokken;  in 't Tolbrugstraatje waterkant).
5. Wilhelmina Schroots, geb. Dordrecht 1804, overl. Dordrecht mei 1822 (18 jaar).
6. Theodorus Joannes T Schroots, geb/ged. Dordrecht (RK op de Nieuwe Haven; geb. Joannes Elderhorst en Hermina Vermeij) 23-10-1806, volgt IIa.
7. Jacob Johannes Schroots, geb/ged. Dordrecht (RK op de Haven) 23-1-1810, volgt IIb.


* * * GENERATIE 2 * * *

IIa. Theodorus Joannes 't Schroots, ged. Dordrecht (RK op de haven) 23-10-1806, koffijhuisknecht (1829; 1.63 m), kamerbehanger te Rotterdam G24 (1835), tr. (1) Dordrecht 29-4-1829 (akte 41) Joanna Petronella van Veerssen (Vierssen), ged. Nijmegen 4-9-1808 (RK), tr. (2) Rotterdam 5-8-1857 Anna Maria Elisabeth Droppelman, geb. Beverwijk.
NB.
- [1803 doop] [dopen RK; http://files.archieven.nl/46/f/11.82/11_82_1803.pdf]
- [1822] (SAD 22-418)  Geconfineerden (verpleegden) Stads Krankzinnig en Beterhuis 1805-1884
Agnieta Weijers

den 13 Meij 1822 ten verzoeke van haar man door voorn. Rechtbank wegens dronkenschap geconfineert voor Een jaar 2e Kl.
Ontslagen 25 sept. 1822 volgens Billet van d’hr. Jantzon.
- Agneta Weijers, geb. Nijmegen ca 1786, overl. Nijmegen 2-12-1855 (69 jr), in het Krankzinnig en Verbeterhuis tussen 13 mei en 25 september 1822, dochter van Peter Weijers en Jenneke Jansen, tr. Dimitrius Paulus van Veerssen, geb. Nijmegen, overl. Nijmegen 9-7-1873 (88 jr).
Kinderen:
1. Joanna Petronella van Veerssen, geb. Nijmegen 1809 (20 in 1829), tr. Dordrecht 29-4-1829 Theodorus Joannes T' Schroots, geb. Dordrecht 1807 (22 in 1829), in het Krankzinnig en Verbeterhuis tussen 28 juli en 8 oktober 1823, zoon van Theodorus T' Schroots en Joanna Maria Rosalia Gondau.
- Netherlands, Civil Registration, 1792-1952 Zuid-Holland Dordrecht Huwelijksbijlagen 1828-1829
* (image 274 of 1082) EXTRAXT uit het doop-register der Roomsch Catholijke gemeente te Dordrecht op de Have is geextraheerd, dat op den 23ste October des jaars 1806 is gedoopt THEODORUS JOANNES, zoon van Theodorus t Schroots en Jonanna Maria Rosalia Goudau;
* (image 275 of 1082) Ligting van den hare 1825. Nationale Militie. Certificaat. De Staatsraad M Gouverneur van Zuid-Holland verklaart dat Theodorus Joannes t Schroots, geboren te Dordrecht den 123 October 1806 van beroep koffijhuisknecht, zoon van Theodorus en van Jonanna Maria Rosalia Goudau binnen de Gemeente van Dordrecht 1e kanton voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens, bij de loting, is ten deele gevallen het nommer 184, hetwelk, tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt. 's Gravenhage 24-2-1829.
Singnalement: lengte 1 el 6 palm 3 duim aangeziht rond; voorhoofd lang; oogen blaauw; neus/mond ordinair; kinj: rond; haar en wenkbauwen: bruin; merkbare teekenen: pokdalig; handteekening ...; geregistreerd n. 427.
* (image 276 of 1082) uittreksel uit een doopregister der stad Nijmegen, waarin onder anderen staat als volgt: Op den vierden September des jaars 1808 in de Roomsch Cathlijke Jesuite kerk te Nijmegen gedootp JOANNA PETRONILLA, dochter van Demetrius Paulus van Veerssen en Agneta Weijers, getuigen Petrus Weijers en Anna Voituron voor Joanna Arts (Nijmegen den 2-4-1829);
[https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21457-43771-72?cc=1831469&wc=10756768]
- [1832] Kind Angenita Schroots
  Vader Theodorus Johannes Schroots / Moeder Johanna Pieternella Veersse
  Plaats Rotterdam Geboortedatum 10-06-1832
  Opmerkingen akte nr. 1090 Bron Rotterdam 1832 a183v
- [1835] T. SCHROOTS, kamerbehanger, tegen de Groote Kerk G24, maakt zijne geeerde begunstigers zoo binnen als buiten deze Stad bekend, dat hij voorhanden heeft een fraai Assortiment in- en uitlandsche behangsels-papieren, tegen 25, 30, 40 cent en hoogeren prijzen de rol; hij belooft eene prompte bediening.
[bron: Rotterdamsche courant 19-03-1835]

Kinderen:
1. Angenita Schroots, geb. Rotterdam 10-6-1832.
2. Maria Barbera Regina Schroots, geb. Rotterdam 21-3-1834.
3. Theodorus Johannes Schroots, geb. Rotterdam 22-4-1836.
4. Batje Schroots, geb. Rotterdam 24-5-1838.
5. Hendrikus Johannes Schroots, geb. Rotterdam 17-7-1840.
6. Marinus Dominicus Hendricus Schroots, geb. Rotterdam 13-8-1842.

IIb. Jacob Johannes Schroots, geb/ged. Dordrecht (RK op de Haven) 23-1-1810, overl. voor 1855, tr. Dordrecht 12-11-1834 (akte 166) Cornelia Thonus, geb. Culemborg 24-4-1811, spekslageres Voorstraat 96 (adresboeken 1855-1873), overl. na 1873, dochter van Joannes Baptista Tonus en Geertruij van Dreunik.
NB.
-  [1810 doop] [dopen RK; http://files.archieven.nl/46/f/11.82/11_82_1803.pdf]
- Huwelijksplaats: Dordrecht Huwelijksdatum: 12-11-1834
  Bruidegom: Jacobus Joannes Schroots Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 24
  Bruid: Cornelia Tonus Geboorteplaats: Culemborg Leeftijd: 23
  Vader bruidegom: Theodorus Schroots Moeder bruidegom: Joanna Maria Rosalia Goudou
  Vader bruid: Joannes Baptista Tonus Moeder bruid: Geertruij van Dreunik
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Toegangsnummer: 256 Inventarisnummer: 105 Aktenummer: 166
- Netherlands, Civil Registration, 1792-1952 Zuid-Holland Dordrecht Huwelijksbijlagen 1834
* (image 1094 of 1266) EXTRACT Uit het Doop Register der Roomsch Catholijke Gemeente op de Haven te Dordrecht is geëxtraheerd, dat op den 23ste Januarij des jaars 1810, gedoopt tis JAOCBUS JOANNES, zoon van Theoodrus Schroots en Joanna Maria Rosalia Goudou.
* (image 1095 of 1266) Ligting van den jare 1829-1830. Nationale Militie Provincie Holland. CERTIFICAAT. De Staatsraad, Gouverneur van Zuidholland verklaart, dat Jacobus Joannes SCHROOTS, geboren te Dordrecht den 23 Januarij 1810, van beroep -, zoon van Theodorus en van Joanna Maria Rosania Goudou, binnen de gemeente van Dordrecht 1 kanton voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens, bij de looting is ten deele gevallen het nommer 182, hetwelk hem tot de dienst verpligtende, bij daaraan heeft voldaan door personele optreding bij de 14 afd. inf. (30-10-1834); SIGNALEMENT lengte 1 el 6 palm 8 duim, aangezigt ovaal; voorhoofd hoog; oogen: bruin; neus: ordinair; mond: ordinair; kin rond; haar bruin; wenkbraauwen bruin; merkbare teekenen: geene; geregistreerd no 4416;
* (image 1096 of 1266) EXTRACT uit het Doop-Register der Roomsch Katholijke Gemente van Culemborg, blijkt dat CORNELIA, dochter van Joannes Baptista TONUS en Geertruij van Dreunik den 24ste April 1811 is gedoopt. (28-4-1834);
* (image 1097 of 1266) EXTRACT uit het register der acten van Overlijden gehouden binnen de Stad Delft. In het jaar 1826 den 23ste Julij is overleden Geertruijda van Dreunick, echtgenoote van Jan Baptist THONUS (22-9-1834);
- Overlijdensplaats: Dordrecht Overlijdensdatum: 01-05-1847
  Akteplaats: Dordrecht Aktedatum: 03-05-1847
  Overledene:
Jacobus Johannes Schroots Leeftijd: 1
  Vader: Jacobus Johannes Schroots / Moeder: Cornelia Thonus
  Toegangsnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Archiefnummer: 256 Inventarisnummer: 237 Aktenummer: 326
- [1840-1860] Hoofdbewoners in register inkwartiering ca 1842-1866 (wijk A-B-C-D-E/MW)
  (M.) J. Schroots Hoog E439
  T.J.B. Schroots Voorstraat D315
  J.J. Schroots Voorstraat C878
  J.J. Schroots Voorstraat D53
  J.J. Schroots (ledig) Voorstraat D266
  J.J. Schroots (wed.) Voorstraat C96

  wed. Schroots Tolbrugstraatje A309a
  wed. T. Schroots Tolbrugstraatje A309b
- ADRESBOEKEN
(adresboek 1855) Schroots geb. Thonus wed. J.J. Voorstraat C96 particuliere
(adresboek 1860) Schroots/Thonus Wed. J.J. Wijk C Voorstraat No. 96 varkenslagteres
(adresboek 1865) Schroots geb. Thonus Wed. J.J. Wijk C Voorstraat No. 96 varkensslagteres
(adresboek 1868) Schroots/Thonus Wed. J.J. Wijk C Voorstraat No. 96 spekslageres
(adresboek 1873) Schroots/Thonus Wed. J.J. Wijk C Voorstraat No. 96 spekslageres
Kinderen:
1. Theodorus Jacobus Bernardus Schroots, geb. Dordrecht 25-8-1835, volgt IIIa.
2. Geertrui Enelia Schroots, geb. Dordrecht 30-10-1837, tr. Dordrecht 6-4-1864 Leonardus Johannes Jansen, geb. Dordrecht (22 in 1864).
3. Bernardus Jacobus de Schroots, geb. Dordrecht 1841, overl. Dordrecht 21-11-1843 (2 jr; C878).
4. Cornelia Wilhelmina Schroots, geb. Dordrecht 1844 (22 in 1866), overl. Dordrecht 19-12-1902 (59 jr), tr. Dordrecht 23-05-1866 Huibert Cornelis Kuijpers, geb. Dordrecht (25 in 1866).
5. Jacobus Johannes Schroots, geb. Dordrecht 24-1-1846, overl. Dordrecht 1-5-1847 (1 jr).
6. Johannes Baptist Schroots, geb. Dordrecht 1849 (26 in 1875), volgt IIIb.

* * * GENERATIE 3 * * *

IIIa. Theodorus Jacobus Bernardus Schroots, geb. Dordrecht 25-8-1835 (24 in 1859), spekslager, overl. voor 1910, tr. Dordrecht 5-10-1859 Anna Christina Kelfkens, geb. Dordrecht 1836 (23 in 1859), overl. Zwijndrecht 3-9-1910 (74 jaar), dochter van Cornelis Johannes Kelfkens en Maria Verloop.
NB.
- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
  Algemeen Gemeente: Dordrecht Soort akte: Huwelijksakte
  Aktenummer: 138 Datum: 05-10-1859
  Bruidegom Theodorus Jacobus Bernardus Schroots Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Dordrecht
  Bruid Anna Christina Kelfkens Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Dordrecht
  Vader bruidegom Jacob Johannes Schroots
  Moeder bruidegom Cornelia Thonus
  Vader bruid Cornelis Johannes Kelfkens
  Moeder bruid Maria Verloop
- ADRESBOEKEN
(adresboek 1860) Schroots T.J.B., Wijk D Voorstraat No. 315, varkensslagter;
(adresboek 1873) Schroots T.B.J., Wijk C Voorstraat No. 96, spekslager ;
(adresboek 1879) Schroots T.J.B., Wijk C Voorstraat No. 96, spekslager;
- overl. Dordrecht 3 mei 1896 Willem Juni Kelfkens, echtgenoot Raams, 62 jaar;
- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
  Algemeen Gemeente: Zwijndrecht Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 70
  Aangiftedatum: 06-09-1910
  Overledene Anna Christina Kelfkens Geslacht: V Overlijdensdatum: 03-09-1910 Leeftijd: 74
  Overlijdensplaats: Zwijndrecht
  Vader Cornelis Johannes Kelfkens / Moeder Maria Verloop
  Partner Theodorus Jacobus Bernardus Schroots
  Relatie: Weduwe

Kinderen:
1. Jacobus Johannes Schroots, geb. Dordrecht 1860, tr. Dordrecht 21-5-1890 Alida Maria Franzen, geb. Rotterdam (29 in 1890). (kinderen: Sibilla Wilhelmina Johanna Schroots, geb. 28-12-1892)
2. Cornelis Johannes Schroots, geb. Dordrecht 6-7-1862, tr. Dordrecht 16-1-1884 Willemina Elizabeth de Vries, geb. Dordrecht ca 1862. (Kinderen: Jacobus Johannes Marie Schroots, geb. 8-1-1903)
3. Cornelia Maria Geertruida Schroots, geb. Dordrecht 2-12-1865, tr. Dordrecht 11-11-1886 Walterus Lambertus Anthonius Ruttenberg, geb. Hoorn (27 in 1886). (Kinderen: Petrus Jacobus Ruttenberg, overl. Amsterdam 5-11-1906 (18 jr; Leidschekade 63)).
4. Maria Cornelia Schroots, geb. Dordrecht 19-7-1868.
5. Anna Christina Geertruida Schroots, geb. Dordrecht 17-4-1871, overl. Dordrecht 31-5-1904.
6.
Theodorus Jacobus Bernardus Schroots, geb. Dordrecht 17-12-1873, volgt IV.
7. Martinus Gerardus Schroots
, geb. Dordrecht 25-11-1876.

IIIb.
Johannes Baptist Schroots, geb. Dordrecht 1849 (26 in 1875), tr. (1) Dordrecht 26-5-1875 Maria Willemina de Kok, geb. Dordrecht 1850 (25 in 1875), tr. (2) Dordrecht 23-08-1894 Klasina Kloot, geb. Dordrecht (36 in 1894).
NB.
- Geboorteplaats: Dordrecht Geboortedatum: 22-08-1899
  Kind: Maria Willemina Clasina Schroots
  Vader: Jacobus Johannes Schroots / Moeder: Vennegien de Vries
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer: 817 Aktenummer: 795 Toegangsnummer: 256
- (SAD 150; handschriften) 2242 Eigendomsbewijs van een huis en erf in de Anthonie Camerlinghstraat 48, kadastraal bekend K 2852, gekocht van Johannes van Gijzen, sleepbootkapitein te Dordrecht, door Johannes Baptist Schroots, spekslager te Dordrecht. Datering: 5 september 1928. NB: Schenking P.W.L. Megens, 1975. Omvang: 1 stuk

Kinderen:
1. Jacobus Johannes Schroots, geb. Dordrecht 12-7-1875, tr. Dordrecht 17-11-1898 Vennegien de Vries.
2. Neeltje Schroots
, geb. Dordrecht 4-8-1877.
3. Cornelia Schroots
, geb. Dordrecht 19-9-1879.

* * * GENERATIE 4 * * *

IV. Theodorus Jacobus Bernardus Schroots, geb. Dordrecht 17-12-1873 (24 in 1898), arbeider (1914), overl. voor 1919, tr. (1) Dordrecht 2-6-1898 (echtscheiding 10-2-1904) Maria Josina Wapperom, geb. Dordrecht 14-9-1879, dochter van Pieter Wapperom en Maria Josina du Hen, tr. (2) Dordrecht 25-6-1914 Jacoba Anna van der Kreeft, geb. Tull en 't Waal 14-4-1866 (48 in 1914), gescheiden van Gerrit Willemse; zij tr (3) Dordrecht 20-11-1919 Hendricus Elzakkers.
NB.
- Register Burgerlijke Stand Zwijndrecht 627.84
  Jacoba Anna Van der Kreeft
  Geboortedatum: 14 April 1866
  Geboorteplaats: Tull in 't Waal
  Archiefnummer: 627 Burgerlijke stand en bevolking van Zwijndrecht
  Inventarisnummer: 84
  Bladzijde: 184
  Plaats: Zwijndrecht
- Huwelijksplaats: Dordrecht Huwelijksdatum: 20-11-1919 Aktenummer: 423
  Bruidegom: Hendricus Elzakkers Geboorteplaats: Bergen op Zoom Leeftijd: 42
  Bruid: Jacoba Anna van der Kreeft Geboorteplaats: Tull en 't Waal Leeftijd: 53
  Vader bruidegom: Adrianus Elzakkers / Moeder bruidegom: Jacoba Hermans
  Vader bruid: Jacobus van der Kreeft / Moeder bruid: Anna Warnaar
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Toegangsnummer: 256 Inventarisnummer: 190
- bevolkingsregister Dordrecht 1918-1937 (1e serie)
1. Andries van Driel * Dubbeldam 1-12-1877, machinist
2. Maria Josina Wapperom * Dordrecht 14-9-1879
3. Maria Josina SCHROOTS * Dordrecht 17-05-1901
4. Pieter Adrianus SCHROOTS * Dordrecht 21-8-1903
5. Theodorus Jacobus Bernardus SCHROOTS * Dordrecht 29-11-1899
6. Gerrit van Driel * Dordrecht 10-4-1906
7. Maarten van Driel * Dordrecht 5-1-1909
8. Arie van Driel * Dordrecht 23-9-1910
9. Geertrui van Driel * Dordrecht 3-3-1913
10. Johannes van Driel * Dordrecht 20-10-1914
11. Henderika van Driel * Dordrecht 27-03-1917
WONENDE: vestigen 6-11-1912 uit Den haag; Hofstraat 10rood;
- adresboek 1930
  Schroots Th. Mauritsstraat 6 [agentuur en commissie]
  Schroots Th.J.B. Mauritsstraat *6 koopman
  Schroots Th.J.B. Riouwstraat 75 exp. knecht
- adresboek 1938
  Schroots Th.J.B. Kon. Wilhelminastraat *9 expeditiekn.
  Schroots Th.J.B. Mauritsstraat *6 koopman
  Schroots Mej. A.M. Mauritsstraat *6 winkeljuffr.
  Schroots Mej. G.M. Mauritsstraat *6 kantoorbediende

Kinderen eerste huwelijk:
1. Theodorus Jacobus Bernardus Schroots, geb. Dordrecht 29-11-1899, tr. Dordrecht 6-12-1926 Philippina van der Veer, geb. Dordrecht 1902, dochter van Jannetje van der Veer.
2. Maria Josina Schroots, geb. Dordrecht 17-5-1901, overl. Dordrecht 19-6-1989, tr. Dordrecht 11-9-1924 Dirk Jabaaij, geb. Strijen 12-5-1897 (27 in 1924), overl. Dordrecht 8-6-1973, zoon van Leendert Jabaaij en Adriaantje Streefkerk
3. Pieter Adrianus Schroots, geb. Dordrecht 21-8-1903.

* * * GENERATIE 5 * * *

V. Pieter Adrianus Schroots, geb. Dordrecht 21-8-1903, electrische brood- en banketbakkerij (Voorstraat 233 te Middelharnis)(1930-1933), broodbakker (ca 1945), overl. Dordrecht 9-7-1982 (78 jr), tr. Barendrecht 24-11-1927 Helena Janna van Helden, geb. Haarlemmermeer 27-4-1905, overl. Dordrecht 21-12-1996.
Wonende: Dordrecht; Den Haag (tot 1912); Dordrecht; Barendrecht (1926); Den Haag (1926), Zwijndrecht P.C. Hooftstraat (1926-); Middelharnis (1931-ca 1945); Dordrecht Adr. van Bleijenburgstraat; (ca na 1945-1948); Dordrecht Groothoofd (ca 1949-1967);
NB.
- Pieter Adrianus Schroots Hij is geboren op 21 augustus 1903 in Dordrecht.[ Bron 1 ]
  Hij is overleden op 9 juli 1982 in Dordrecht, hij was toen 78 jaar oud.
  Beroep: Bakker..
  [http://www.genealogieonline.nl/parenteel-van-helden/I1085991542.php]
- Pieter Adrianus Schroots (1903-1982)
  Marié le 6 octobre 1930, Barendrecht, avec Helena Johanna Leentje van Helden 1905-1994
  [http://gw1.geneanet.org/gervanpelt?lang=fr;pz=ruben+berend;nz=van+dijk;ocz=0;p=pieter+adrianus;n=schroots]
 - Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
  Pieter Adrianus Schroots
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer: 737-810
  Zie: Driel van, Andries
- [1926] bevolkingsregister Dordrecht 1918-1937 (1e serie)
1. Andries van Driel * Dubbeldam 1-12-1877, machinist
2. Maria Josina Wapperom * Dordrecht 14-9-1879
3. Maria Josina SCHROOTS * Dordrecht 17-05-1901
4. Pieter Adrianus SCHROOTS * Dordrecht 21-8-1903
5. Theodorus Jacobus Bernardus SCHROOTS * Dordrecht 29-11-1899
6. Gerrit van Driel * Dordrecht 10-4-1906
7. Maarten van Driel * Dordrecht 5-1-1909
8. Arie van Driel * Dordrecht 23-9-1910
9. Geertrui van Driel * Dordrecht 3-3-1913
10. Johannes van Driel * Dordrecht 20-10-1914
11. Henderika van Driel * Dordrecht 27-03-1917
WONENDE: vestigen 6-11-1912 uit Den haag; Hofstraat 10rood;
- [1926] ONLINE GEZINSKAARTEN
  Persoon PIETER ADRIANA(sic!) SCHROOTS   Plaats 's-Gravenhage   Geboortedatum 21-08-1903   Periode 1913 - 1939
 
(Pieter Adrianus Schroots, geb. Dordrecht 21-8-1903, broodbakker (o), 2-6-1926 uit Barendrecht, 1-12-1926 naar Zwijndrecht P.C. Hooftstraat)
  [ http://denhaag.digitalestamboom.nl ]
      - Notaris Nicolaas Josephus Verkoren Datum 14-12-1904
      Inventarisnummer repertoire 2967 Aktenummer 2925 Plaats 's-Gravenhage
      Instituut Firma P A Schroot
      Persoon Voornaam Patroniem Tussenvoegsel Achternaam Beroep Hoort bij
      1
Maria Engelina Johanna Kramers Pieter Alexander Schroot
      2
Pieter Alexander Schroot Maria Engelina Johanna Kramers
      3 Willem Schroot
     
[http://denhaag.digitalestamboom.nl/]
      - (bedrijvenregister) Bedrijfsnaam
Schroot en Zoon, Weduwe P.A.
      Plaats van vestiging Gravenhage, 's-   Regio Haaglanden   Dossiernummer HA-004494 /237
     [http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00350]

- Register Burgerlijke Stand Zwijndrecht 627.92  [http://www.erfgoedcentrumdiep.nl]
  Plaatsnaam: Zwijndrecht
  Voornaam: Pieter Adrianus
  Achternaam: Schroots
  Geboortedatum: 21 Augustus 1903   Geboorteplaats: Dordrecht
  Archiefnummer: 627 Burgerlijke stand en bevolking van Zwijndrecht   Inventarisnummer: 92
  Bladzijde: 40
- Register Burgerlijke Stand Zwijndrecht 627.92
  118 Helena Janna Van Helden
  Geboortedatum: 27 April 1905 Geboorteplaats: Haarlemmermeer
  Archiefnummer: 627 Burgerlijke stand en bevolking van Zwijndrecht Inventarisnummer: 92
  Bladzijde: 40
- bevolkingsregister Zwijndrecht (deel 1 nr 40)
1. Pieter Adrianus SCHROOTS * Dordrecht 21-8-1903, broodbakker (h), vestigt zich uit Den Haag 1-12-1926;
2. Helena Josina van Helden, * Haarlemmermeer 27-4-1905, vestigt zich uit Barendrecht 24 nov. 1927;
WONENDE: P.C. Hoofstraat 1, vertrekken 28-10-1929 naar Barendrecht;
- [1927] Bron Burgerlijke stand - Huwelijk  [www.genlias.nl]
  Archieflocatie Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief)
  Algemeen Gemeente: Barendrecht
  Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 36 Datum: 24-11-1927
  Bruidegom Pieter Adrianus Schroots Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Dordrecht
  Bruid Helena Janna van Helden Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Haarlemmermeer
  Vader bruidegom Theodorus Jacobus Schroots
  Moeder bruidegom Maria Josina Wapperom
  Vader bruid Arend Jacobus van Helden
  Moeder bruid Anneke Verbeek
- [1930] Mij refereerende aan bovenstaande, geef ik kennis, dat ik de ZAAK van den Heer P. van der HAART heb overgenomen. Door nette bediening en prima waar, hoop ik het vertrouwen en de gunst, door mijn voorganger zoo ruimschoots genoten mij waardig te maken. P.A. SCHROOTS, Middelharnis. 27 maart 1930.
[bron: Onze Eilanden, 29/03/1930; p. 3/10]
- [1931] MIDDELHARNIS. Bij Burg. en Weth. is verzoek ingekomen van bakker P.A. Schroots, om vergunning tot het plaatsen van een heetwateroven en een electromotor van 1 p.k. tot in beweging brengen van een kneedmachine in het perceel kadastraal sectie B no 2271.
  [BRON: Onze Eilanden, 14/10/1931; p. 10/4][http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/]
- [1931] (advertentie) Electrische Brood- en Banketbakkerij P.A. SCHROOTS, Voorstraat, Middelharnis
  [BRON: Onze Eilanden, 31/12/1931; p. 12/10]
-- [1932] (advertentie) Voor boterletters en dik speculaas naar P.A. SCHROOTS, Electrische brood- beschuit- en banketbakkerij, VOORSTRAAT MIDDELHARNIS.   Uitsluitend eerste soort.
  [Onze Eilanden, 23/11/1932; p. 11/5]
- [1932] Onderstaande firma's dingen mede in den Etalage-wedstrijd
  Etalagenr 27 P. SCHROOTS, Middelharnis
  [BRON: Onze Eilanden, 26/11/1932; p. 11/8][http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/]
- [1932] (advertentie) Voor de kerstdagen Weinachtstollen, kerstkransen, fijn krentenbrood, Electrische bakkerij P.A. SCHROOTS, Voorstraat 233, Middelharnis. De beste kwaliteit.
[Onze Eilanden, 24/12/1932; p. 12/6]
- [1933] Met het verrichten van zijn werkzaamheden had de knecht van den bakker P.A. Schroots het ongeluk zijn hand zoodanig tussen de kneedmachine te klemmen, dat hij dit lichaamsdeel ernstig verwondde en zich onder geneeskundige behandeling moest begeven.
  [BRON: Onze Eilanden, 14/06/1933; p. 6/4]
- [1933] Door een drietal jongens werd Dinsdagavond met een handwagen van den vischboer J. Sarelse tegen de stoep van de woning van den bakker P.A. Schroots aangereden, waardoor de stoep werd beschadigd. Door de politie is een onderzoek ingesteld.
  [BRON: Onze Eilanden, 18/11/1933; p. 11/6]
- [1933] (advertentie) Electrische Brood- en Banketbakkerij P.A. SCHROOTS, Voorstraat, Middelharnis
  [bron: Onze Eilanden, 30/12/1933; p. 12/10]
- (dienstjaar 1945)
Dordrecht kadastrale legger 22242
  Pieter Adrianus SCHROOTS, broodbakker, (woonplaats:) Middelharnis / Dordrecht Adr. van Bleijenburgstraat 40 / Groothoofd 5
  Eigenaar
  1.
Groothoofd F266 huis, erf, dj 1968 verkoop (12171-2; 20.000-..)
  2. Reeweg Zuid M712 huis, erf, dj 1956 verkoop.
  [ http://files.archieven.nl/46/f/581/581_089_04.pdf ]
- [1949]
Dordrecht adresboek 1949
  P.A. Schroots, reiziger, Groothoofd 5
- [1958]
Dordrecht telefoongids 1958
   84 09 Schroots, P.A., Agent.- en comm.-h. Groothoofd 6, Dordrecht [http://d-compu.dyndns.org/telefoon]
- [1959] Dordrecht kadastrale leggers 25685-25742
  DIENSTJAAR 1959
  25715= Pieter Adrianus Schroots, chauffeur, Hoekstraat 14 (C3979-K5773);
  [http://files.archieven.nl/46/f/581/581_099_02.pdf]
- [1967]
adresboek 1967
   P.A. Schroots, Groothoofd 5
- SAD 8-A1970 Gemeente Dordrecht (dossiers afgesloten in 1970)
  2528 Aankoop van het pand Groothoofd 5 - 6, sectie F nr. 266, groot 32 ca van P.A. Schroots. R.b. d.d. 25 april 1967, nr. 12 bijl. nr. 152.
  Datering: 1967 1968   NB: Dit pand is in 1968 in beheer gegeven aan het Gemeentelijk Woningbedrijf.
- [1982-1983]
Dordrecht telefoongids 1982-1983
   P.A. Schroots, Stevensweg 70, tel.16 23 91
- [1996] Begraafplaats Essenhof veld 3-141/142
  Helena Janna van HELDEN
  * 27-04-1905 + 21-12-1996

- handelsadresboek 1926
(pagina 210) brood koek en beschuit
Zwijndrecht, A. de Gier, P.C. Hooftstraat

- bedrijvenregister
Bedrijfsnaam Gier, A. de
Plaats van vestiging Zwijndrecht
Regio Dordrecht
Dossiernummer DO-003935 /201
Bedrijfsnaam Gier en Zonen, Firma A. de
Plaats van vestiging Zwijndrecht
Regio Dordrecht
Dossiernummer DO-011901 /569
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00350

- Nette bakkersleerling gevraagd, A. de Gier, West Parellelweg 13 Zwijndrecht;
[Dordrechtsche courant 31-01-1944, Dag ]

 

*****

(c) EvD augustus 2012.