het blekersgeslacht
SCHUIJTEN
Budel / Dordrecht / U.S.A.

I. Pieter.
NB.
- Doopdatum 1607.09.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Hendricx, Pieter / Naam moeder Pieterss, Beliken / Naam kind Pieter
- Doopdatum 1632.09.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Jacobsen, Pieter / Naam moeder Geerlofs, Beliken /   Naam kind Jacob
- Doopdatum 1636.05.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Jacobsen, Pieter / Naam moeder Gerrits, Beliken / Naam kind Gillis
- buiten Vriese- en St. Jorispoort (wijk 12):
  Hans Jans, bleker (1 man 1 vrouw 0 kind(eren))
  Roelant Everts, bleker (1 man 1 vrouw 1 kind(eren))
  Jan Wessels, bleker (1 man 1 vrouw 1 kind(eren))
  Floris Ariens, bleker (1 man 1 vrouw 7 kind(eren))
  Jan de Bont, bleker (1 man 1 vrouw 2 kind(eren))
  Dirck Henricx, bleker (1 man 1 vrouw 6 kind(eren))
  Jan Tonis, bleker (1 man 1 vrouw 3 kind(eren))
  Dirck Pieters, bleker (1 man 1 vrouw 3 kind(eren))
  Caspar Joris, bleker (1 man 1 vrouw 2 kind(eren))
  Jan Jans, bleker (1 man 1 vrouw 0 kind(eren))
  Jan van Doren, bleker (1 man 1 vrouw 0 kind(eren))
  [BRON: Kohier van het Hoofdgeld 1622 (www.regiodiep.nl (onder bewoners))] 
- Pieter, ged. Dordrecht febr. 1601, zoon van Dirc Pieterss en NN.
- Pieter, ged. Dordrecht nov. 1617, zoon van Dirck Pieterssen en NN.
- Dirck, ged. Dordrecht dec. 1615, zoon van Dirck Pieterssen en Sara Jans. 
Kinderen:
1. Andries Pietersen (Schuiten), geb. Budel ca. 1607, volgt IIa.
2. Pieterken Pieters Schuijten, geb. Budel ca. 1608, volgt IIa.
3. T(h)eunis Pieterse (Schuijten), geb. Budel ca. 1609, volgt IIb.
4. Gerrit Pietersz Schuijten, geb. Budel ca. 1617, volgt IIc.

    * * generatie 2 * *

IIa. Andries Schuiten (Andries Pietersen), j.g. van Buijl, woont buijten op de bleijck (1627), bleijkers-gast (1627), bleijcker (1649), begr. Dordrecht (Grotekerk) 18-11-1649 (den 18 een baer voor Andrijes Pieterse bleijcker buijten de Spuijpoort en pontgraft), otr. Dordrecht 12-12-1627 Jacomijntien/Jacomijntgen Jans (Jacomijntgie Jan Bocksdr), van (?Oudewater?) wonende buijten de Spuijpoorte (1627).
NB.
- [20.27 notaris Hemert]
  Schuijten, Andries Pieters en Jacobmijn Jans, Oudewater ONA 315-22
- otr. Dordrecht 12-12-1627
Andries Pietersz, bleijkers-gast, j.g. van Buijl, woont buijten op de bleijck
Jacomijntgie Jan Bocksdr van Dordrecht(?) wonende buijten de Spuijpoorte
- Doopdatum 1602.02.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Datum ondertrouw 1600.08.20
  Naam vader Jansz, Michiel / Naam moeder Jansdr, Jaquemijnken
  Naam kind Michiel
- Doopdatum 1578.08.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Bock, Jan /  Naam moeder Pauwels, Celijken
  Naam kind Katharina
- begr. Grotekerk 5-11-1649 den 5e een baer tot Andries Pieterse blijker buijten de Vriese en Spuijpoort voor zijn knecht Wouter Jansen
- 12174 Merwede, Wech van de Pieter Andries
  Wijk 12 Nummer 174
  Wech van de Merwede  / Op de Stee van de Stadt
  Hoofdbewoner: Pieter Andries
  1 man 1 vrouw 3 kind(eren)
  Personeel: 1 vrouw
  Aanslag voor hoofdgeld: 7
  [kohier hoofdgeld 1622)
- Doopdatum 1630.02.01 /   Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietersen, Andries /   Naam moeder Jans, Jacomijntien
  Naam kind Michiel
- Doopdatum 1636.09.01 /   Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietersen, Andries /   Naam moeder Jans, Jacomijntgen
  Naam kind Margriet
- Doopdatum 1632.09.01
  Plaatsnaam Dordrecht /   Naam vader Pietersen, Andries /   Naam moeder Jans, Jacomijntgen
  Naam kind Joannes
- Doopdatum 1633.08.01 /   Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietersen, Andries /   Naam moeder Jans, Jacomijntgen
  Naam kind Jenneken
- Doopdatum 1643.04.19 / Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Naam vader Pietersen, Andries / Naam moeder Jans, Jacomijntgen
Naam kind Jacobus
Mighiel Schuijte (Michiel Schouten), j.m. van Dordrecht, otr. Dordrecht 17-7-1695 Geertruij Broeckhuijsen, j.d. van Empel volgens attestatie van ondertrouw van den predicant in Roosmalen en Empel.
  Kinderen:
  1. Godefridus, ged. (NG, Grote Kerk) 's-Hertogenbosch 2-3-1696, zoon van Michiel Schouten en Geertruid Broekhuijsen.
- 10.35 weesboek ---- Schuijten folio 68v, 138v(?), 199v, 134, 145
[folio 134] 10-8-1745 Wees-Camere Michiel Schuijten en Geertruijd van Broekhuijsen; notaris Petrus van Son 14-2-1698; langstlevende
[folio 145] Michiel Schuijten, notaris Barth. van der Star 29-11-1745; voogd Joachim Uijterlimmige
- Godefridus (van) Broeckhuijsen, secretaris en schoolmeester te Empel (1675, 1677), tr. Barbara Fremont.
  Kinderen:
  1. Hermannus, ged. (NG) Rosmalen 26-12-1675 (get. N.N. van Aernhem, Wilhelmina Fremont (absent)).
  2. Sara Elisabeth, ged. (NG) Rosmalen 23-3-1677 (get. Rutger Morraij (schout te Engelen), Sara Fremont).
  3. Henricus, ged. (NG) Rosmalen 28-11-1678 (Agnes Verheijen, in plaats van meter Helena van Aernhem).
- Isbrant van Brouchuijsen, tr. Antonetta van der Heul. 
  Dochter: 
  1. Geertruij van Broekhuijsen, ged. (ref) Heusden 27-10-1661.

Kinderen:
1. Michel, ged. Dordrecht  febr. 1630.
2. Johannes Schuiten, ged. Dordrecht sept. 1632, volgt IIIa.
3. Jenneken, ged. Dordrecht aug. 1633, volgt IIIb.
4. Margrietje van der Schuiten (Andriesdr), ged. Dordrecht sept. 1636, volgt IIIc.
5. Jacobus, ged. Dordrecht 19-4-1643, begr. Dordrecht (Grotekerk) 2-5-1643 (den 2e een kint onder den arm van Andries Pieters bleijcker buijte de Vriesepoort).

IIb. Pieterken Pieters Schuijten, geb. Budel ca. 1608, j.d. van Beul, woonende alhier buijten de Spuijpoort (1628), otr. Dordrecht 26-11-1628 Aert Pellen, j.g. van Dordregt woont buijten St. Jorispoort (1628), bleijcker (1628).
NB.
- otr. Dordrecht 26-11-1628
   Aert Pellen, bleijcker, j.g. van Dordregt, woont buijten St. Jorispoort
   Pieterken Pieters Schuijten, j.d. van Beul, woonende alhier, buijten de Spuijpoort

Kinderen:
1. Pel, ged. Dordrecht febr. 1630, zoon van Aert Pelle en Pietertge Pieters (Schuijten).
2. Pieter, ged. Dordrecht nov. 1633, zoon van Aert Pelle en Pieterken Pieters.
2. Jacobus, ged. Dordrecht sept 1641, zoon van Aert Pelle en Pietertje Pieters.

IIb. T(h)eunis Pieterse (Schuijten), geb. ca. 1609, j.m. van Buijl woont buijte de Spuijpoort (1629), weduwnaer van Buijl, woonende buijten de Vriesepoort (1658), blijker (1629, 1658), begr. (Grote kerk) Dordrecht 9-8-1677 (den 9e een baer voor Theunis Schuite, bleicker, buiten de Vriesepoort; tweemael luiens), otr. (1) Dordrecht 28-1-1629 Beeltghen Willems (Beelken/Belijken/Beliken Willems), van Haerlem wed. van Dirck Hendrixs (bleijker) woont buijte de Vriesen-poort (1629), begr. (Grote kerk) Dordrecht 30-12-1653 (den 30e een baer buijten de Vriesepoort voor de vrouw van Theunis Pieterse, bleijcker (ens luijens)), otr. (2) Dordrecht 24-11-1658, tr. Dubbeldam 15-12-1658 Heijtje/Heijlje van Hattong, van Utrecht wed. van Theunis Claessen van Leutering(?), woonende in de Hermensuijsstraet (1658).
NB.

- otr. Dordrecht 28-1-1629
Theunis Pietersz, blijker, j.m. van Buijl woont buijte de Spuijpoort
Belike Willemsen, van Haerlem, wed. van Dirck Hendrixs, bleijker, woont buijte de Vriesen-poort
- otr. Dordrecht 24-11-1658 (tr. Dubbeldam 15-12-1658)
Theunis Pietersen Schuyt, bleijcker, weduwnaer van Buijl, woonende buijten de Vriesepoort en
Heijtje/Heijlje van Hattong, van Utrecht, wed. van Theunis Claessen van Leutering(?), woonende in de Hermensuijsstraet.
- otr. Dordrecht 7-12-1625 (tr. 28-12-1625)
Theunis Pietersen, wdn., pompmaker, woont bij de Tolbrugh ende
Catrijntje Cornelis Sijmonsdr., woont op het hoecxken van nieuwe Breestraat, bijde van Dordrecht
- Plaatsnaam Dubbeldam
  Huwelijksdatum 1658-12-15
  Bruidegom Teunis Pieterz. Schuit
  Bruid Heijltie van Hatting
  Archiefnummer 240 Doop-, trouw- en gaardersboeken van Dubbeldam /  Inventarisnummer 1-a /  Bladzijde 335
  Opmerking met attestatie D. Jac: Lydii
- Doopdatum 1664.01.11 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pieterse, Teunis /
  Naam moeder Pieters, Heijltje
  Naam kind Maaijken
- Doopdatum 1630.01.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Datum ondertrouw 1629.01.28
  Naam vader Pietersen, Theunis / Naam moeder Willems, Beeltghen
  Naam kind Jannetghe
- Doopdatum 1631.02.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietersz, Teunis / Naam moeder Willems, Belijken
  Naam kind Pieter
- Doopdatum 1632.01.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietersz, Theunis / Naam moeder Willems, Beelken
  Naam kind Johannes
- Doopdatum 1633.12.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietersen, Theunis / Naam moeder Willems, Beliken
  Naam kind Lijsbeth
- Doopdatum 1630.01.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Datum ondertrouw 1625.12.07
  Naam vader Pietersen, Theunis / Naam moeder Cornelis, Catelijn
  Naam kind Lijsbeth
- Doopdatum 1631.04.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietersen, Teunis / Naam moeder Cornelis, Catelina
  Naam kind Emerens
- Doopdatum 1636.08.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietessen, Teunis / Naam moeder Cornelisdr, Catelijntje
  Naam kind Barber
- Doopdatum 1638.05.01  / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietersen, Teunis / Naam moeder Cornelis, Catalina
  Naam kind Pieter
- KLAPPER/INDEX 20.42.1 notaris Petrus van Son
  ONA 442 (1675) coopcedulle huis Pieter Schuijten <-> Heijltje Paulus, 7
  ONA 442 (1676) acte Theunis Pieters Schuijten, 7
  ONA 442 (1677) huijrcedulle Pieter Schuijten / Aart Hendr. van Gelderop, 64
  ONA 442 (1677) obligatie tbv Hendrick Jacobusz Schuijten, 84
  ONA 445 (1683) coopced. Pieter Gerrits Schuijten / Dirck Jans van Evelinge, 180
  ONA 445 (1683) testament Michiel Schuijte, 87
  ONA 446 (1686) testament Claertje Wortelman, Susanna Wortelmna en Michiel Schuijte, 112
  ONA 451 (1696) testament Lijsbet Schuijten, bejaarde j.d., 57 fol. 151

Kinderen eerste huwelijk:
1. Jannetghe (Jenneke), ged. Dordrecht 28-1-1629, volgt IIId.
2. Pieter, ged. Dordrecht febr. 1631, volgt IIIe.
3. Johannes, ged. Dordrecht 1632.
4. Lijsbeth, ged. Dordrecht  dec. 1633.

Kinderen Beeltien Willems en Dirck Hendricxsz:
1. Abraham, ged. Dordrecht mei 1613, zoon van Dirck Hendricxsz en Beeltien NN.
2. Marike, ged. Dordrecht mei 1615, dochter van Dirck Hendrixz en Belike Willems.
3. Willem, ged. Dordrecht mei 1625, zoon van Dirck Hendrixz en Beeltien Willems.
4. NN, ged. Dordrecht nov 1627, kind van Dirck Hendricksz en Beelken Willemsz.

IIc. Gerrit Pietersz Schuijten, geb. Budel ca. 1617, j.m. van Buijl, woont buijte St. Jorispoort (1637), bleijcker (1637), otr. Dordrecht 4-1-1637 Maeijcken Dirck Bierkensdr., van Dordrecht woon buijten de Vriesepoort.
NB.
- otr. Dordrecht 9-4-1662 (bescheijt gegeven om in de Linde tr trouwen)
  Willem Dircksz Bierkensz, bleijcker, jm van Dordrecht woonende buijten de Spuijpoort met
  Fijtge Dircks, jd van Duijsbergh wonende in 't(?) Marcktveldt.
- Willem Dircxe (Bierkens), otr. Dordrecht 9-4-1662 Fijtje Dircx.
  Kinderen:  Belia, ged. Dordrecht 6-12- 1663 / Catharina 1665 / Dirck 1667 / Dirck 1670. 
- otr. Dordrecht 4-1-1637
   Gerrit Pietersz Schuijten, bleijcker, j.m. van Buijl, woont buijte St. Jorispoort en
   Maeijcken Dirck Bierkensdr., van Dordrecht woon buijten de Vriesepoort
- [bron: SA Dordrecht 9:876] (folio 13vs) 19-4-1674
    Elijsabeth Adams, laest wed van Jan Dircxs Bierkens, als last en procureur van Heijltgen Pouwels wed van za[liger] 
   Lawerens VAN PELT (notaris Samuel van der Heijden 15-4-1674) ===> Pieter Geerits Schuijten en Elijsabeth Geerits Schuijten
    Sekere raempte gelegen buijten de Vriesepoort.  
- Doopdatum 1660.09.15 /   Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Boggert, Willem {boggert} / Naam moeder Gerredts, Lijsbeth
  Naam kind Gerredt
 - Doopdatum 1658.05.04 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Bongert, Willem {Bongert} / Naam moeder Gerridts, Lijsbeth
  Naam kind Catharijntge
- [20.30 notaris Heijden, ONA]
  Schuijt, Hendrik Jacobs, get, kleermaker, ONA 351-57
  Schuijten, Belia, Joh. Landswaert ONA 350-211
  Schuijten, Bela Gerritsdr ONA 353-237
  Schuijten, Dirk Gerrits ONA 353-237, ONA 350-346
  Schuijten, Elisabeth Gerrits .etc.
  Schuijten, Jenneke Gerrits etc.

Kinderen:
1. Elisabeth Gerrits Schuijten, ged. Dordrecht 1638, overl. na 19-4-1674.
2. Jenneke Gerridts Schuijten, ged. Dordrecht 22-4-1640, volgt IIIf.
3. Pieter Gerritsz Schuijte, ged. Dordrecht 2-3-1642, volgt IIIg.
4. Beletje, ged. Dordrecht okt. 1644, volgt IIIh.
5. Dirck, ged. Dordrecht 2-4-1647, volgt IIIi.

    * * generatie 3 * *

IIIa. Johannes Schuiten, ged. Dordrecht sept. 1632, j.m. van Dordregt woonende buijten de Spuipoort (1658), otr. (1) Dordrecht 1-12-1658, tr. Middelburg 7-1-1659 Susanna Gijlbanns (Gilbancks), j.d. van Middelborg en aldaer woonende (1658), ?????tr.(2) Weintje Geus (Wijntje Goverts).
NB.
- otr. Dordrecht 1-12-1658
  Johannes van der Schuijte, j.m. van Dordregt woonende buijten de Spuipoort
  Susanna Gilbancks, j.d. van Middelborg en aldaer woonende
  (bescheijt gegeven om toto Middelburg te trouwen en 7 Januarij .. 1659)

Kinderen eerste huwelijk:
1. Andries, ged. Dordrecht 4-9-1660, volgt IVa.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Govert, ged. Dordrecht 23-12-1674.
2. Jacomijntje, ged. Dordrecht 27-5-1676, volgt IVb??????.

IIIb. Jenneken Schuiten, ged. Dordrecht aug. 1633, j.d. van Dordregt woonende buijten de Spuijpoort (1657), otr/tr. Dordrecht 11-11/18-12-1657 Joannes Colster, j.m. van Dordregt woonende in de Vriesestraet (1657), wijncuijper (1657).
NB.
- otr. Dordrecht 11-11-1657 (tr. 18/12)
Johannes Colster, wijncuijper, j.m. woonende in de Vriesestraet met
Jenneke Schuijte, j.d. woonende buijten de Spuijpoort, beijde van Dordregt
- otr. Dordrecht 1-5-1695 (tr. 22-5-1695)
Arij Gijsbertse Verboor, j.m. woonende in de Kolffstraet geassisteert met Gerrit Gijsberts Verboor dessselfs broeder en
Jacomijntie Kolsters, jd wonende aen de Vuijlpoort geassisteert met Marija Hoffman haer goede bekende, beijde van Dordrecht.

Kinderen:
1. Adriana, ged. Dordrecht 3-5-1658.
2. Jacomijntge Colsters (Kolsters), ged. Dordrecht 29-12-1660, jd van Dordrecht wonende aen de Vuijlpoort geassisteert met Marija Hoffman haer goede bekende, otr/tr. Dordrecht 1/22-5-1695 Arien Gijsbertsz Verboor, j.m. van Dordrecht woonende in de Kolffstraet geassisteert met Gerrit Gijsberts Verboor dessselfs broeder. [Kinderen: Johannes 25-2-1697, Gijsbert 19-7-1698, Gijsbert 26-2-1700, Jenneken 12-5-1701]
3. Jannichge (Jannetje Colster), ged. Dordrecht 8-8-1667, otr. Dordrecht 11-2-1701 Gerrit van Tilburg. [Kinderen: Jacomijntie 2-7-1702, Geertruij 28-12-1703]
4. Margareta, ged. Dordrecht 17-11-1670.

IIIc. Margrietje van der Schuiten (Andriesdr) (Margarijtge van der Schuytten), ged. Dordrecht sept. 1636, jongedochter van Dordrecht woonende buijten de Spuijpoort (1658), otr. (1) Dordrecht 26-5-1658, tr. in de Linde 10-6-1658 Huybert  Janssen de Gruijter, j.m. van Dordrecht woonende bij de Botjesstraat (1658), twijnder (1658), ??????tr. (2) Johannes Stevensz..
NB.
- otr. Dordrecht 26-5-1658
Huijbert Jansen de Gruijter, twijnder, j.m. woonende bij de Botjesstraat
Margareta van der Schuijten Andriesdr., jongedochter woonende buijten de Spuijpoort, beijde van Dordrecht
(sijn volgens ons schrijven getrouwt op de Linden den 10 Junij 1658)

Kinderen eerste huwelijk:
1. Sophia, ged. Dordrecht 23-8-1658.
2. Andries, ged. Dordrecht 9-1-1660.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Jacomijntje, ged. Dordrecht 18-4-1674.

IIId. Jenneke Theunis Schuijten, ged. Dordrecht 28-1-1629, j.d. van Dordregt woonen(de) buijten de Vriesepoort (1652), otr/tr. Dordrecht 27-10/12-11-1652 Geeret Cornelisse van der Clooster, weduwnaer van Delft woont in Colfstraet (1652), twijnder (1652); hij tr. (1) voor 1652 NN.
NB.
- otr. Dordrecht 27-10-1652 (tr. 12/11)
Geeret Cornelisse van der Clooster, twijnder, weduwnaer van Delft woont in Colfstraet
Jenneke Theunis Schuijten, j.d. van Dordregt woonen(de) buijten de Vriesepoort.

- 13-3-1667A Jenneken Schuite, huisvrouw van Teunis 't Kroon(?), gew. buiten de Vriesepoort, vertrocken naar Schoonhoven (gegeven den 17 Mart. 1667)
- 11.22.2 Schuite, Jenneke, buiten Vriesepoort, Schoonhoven, 13/17-3-1667

IIIe. Pieter Theunisz Schuijten (Schuytt), ged. Dordrecht febr. 1631, jongeman Dordrecht, doopgetuige Rotterdam (1680, 1683, 1685), overl. na 13-9-1685/voor 6-10-1708, tr. Kralingen 26-6-1658 Jannetje Jans Krijgsman, geb. ca. 1637, jongedochter Kralingen, doopgetuige Rotterdam (1680, 1683, 1685), begr. (Oude Kerk) Delft 6-10-1708 (bij Verbruggens), dochter van Jan Pleunen Krijgsman (schipper; ca. 1601-1637) en Neeltje Pieters de Groot.
NB
- Dopeling Anna van den Bommenede / Plaats Rotterdam / Datum doop 06-02-1680
  Vader Abraham van den Bommenede / Moeder Anna de Bie
  Getuige Pieter Teunisse Schuijte / Jannetie Jans Krijsman
- Johannis Lijten, jongeman Breda wonend: Delfsevaert (1682), overl. voor 27-4-1694, otr. Rotterdam 16-08-1682 Cornelia van Schie, jongedochter Rotterdam wonend: Dordrecht (1682), weduwe van Johannes Leijthe Rotterdam wonend: Wagesteegh (1694), weduwe van Jacobus de Mars Rotterdam wonend: Waegsteeg (1695), overl. na 23-5-1695; zij otr/tr. (2) Rotterdam 27-4-1694/11-4-1694 Jacobus de Mars, jongeman Rotterdam wonend: Nieuwe Merkt (1694), zij otr/tr. (3) Rotterdam 8/23-5-1695 Jacobus van 't Hof, jongeman Rotterdam wonend: Waegsteeg (1695).  
  Kinderen.
  1. Elijsabet Lijten, ged. Rotterdam 4-7-1683 (get. Pieter Schuijte, Jannettie Schuijte).
  2. Johanna Lite, ged. Rotterdam (wonende i.d. Keiserstraet) 13-9-1685 (get. Pieter Tuenesse, Jannetie Jans), dochter van  Johannes Lite en Cornelia van Schie.
  3.  Johannis Lijten, ged. Rotterdam (wonende .d. Waegsteeg) 23-08-1690 (get. Johannis van Schie, Beeltje Biertjes).

- Bruidegom Pieter Theunisz Schuytt, jongeman Dordrecht
  Bruid Jannetje Jans, jongedochter , Kralingen
  Plaats Kralingen Datum trouwen 26-06-1658
  Opmerkingen door bezoeker toegevoegd: bij de bruid de geslachtsnaam 'Krijgsman'.
-  Overledene Jannetje Jans Krijgsman Weduwe/ weduwnaar van Pieter Schuijten
  Plaats Delft Datum begraven 06-10-1708 (Oude kerk)
  Opmerkingen bij: Verbruggens
- [http://people.zeelandnet.nl/krijgsmanl/adrian.htm#IV-b]
- KLAPPER/INDEX 20.46 Elias Venloo 484-510
  ONA 487 (1689) 22/7 en 16/11 Pieter Theuns Schuijten en Jannigje Jans, testament
  ONA 487 (1689) okt. Pieter Schuijten, insinuatie
Kinderen:
?? 1. Johannes, ged. Dordrecht 4-6-1657, zoon van Pieter Teunissen en Jannichen NN.

IIIf. Jenneke Gerridts Schuijten, ged. Dordrecht 22-4-1640, j.d. van Dordregt won[ende] buijten de Vriesepoort (1669), weduwe van Jan Adamse Soomeren woonende buijten de Vriesepoort van Dordregt (1689), otr. (2) Dordrecht 10-11-1669 Jan Adamsen So(o)meren, j.m. van Dordregt woonende voor 't Bagijnhoff (1669), huijstimmerman (1669), otr. (2) Dordrecht 6-11-1689, tr. (2) Dubbeldam 20-11-1689 Jan Willemse van Leen, j.m. van Dordregt woonende buijten de Vriesepoort van Dordregt (1689).
NB.
- otr. Dordrecht 10-11-1669
   Jan Adamsen Someren, huijstimmerman, j.m. woonende voor 't Bagijnhoff met
   Jenneke Schuijten, j.d. won[ende] buijten de Vriesepoort, beijde van Dordregt
- otr. Dordrecht 6-11-1689 (tr. Dubbeldam 20-11-1689)
   Jan Willemse van Kleut(?), j.m. van Dordregt
   Jennicke Schuijte, weduwe van Jan Adamse Soomeren, beijde woonende buijten de Vriesepoort van Dordregt
- Plaatsnaam Dubbeldam /   Huwelijksdatum 1689-11-20
  Bruidegom Jan Willemsz. van Leen
  Bruid Jenneke Schuijten
  Archiefnummer 240 Doop-, trouw- en gaardersboeken van Dubbeldam /   Inventarisnummer 1-a /   Bladzijde 403
  Opmerking van Dordrecht

Kinderen eerste huwelijk:
1. Gerredt, ged. Dordrecht 1-10-1670, zoon van Jan Adamsen {Someren}en Jenneke Gerridts.
2. Marijke, ged. Dordrecht 3-4-1672.
3. Johanna, ged. Dordrecht 5-5-1673.

IIIg. Pieter Gerritse (Schuijten), ged. Dordrecht 2-3-1642, j.m. van Dordregt wonen(de) buijte de Vriesepoort (1668), van Dordregt blijcker weduwn (1682), bleijcker (1668), ??begr. (Grote Kerk) 13-12-1692 (den 13e een baer voor hr(?) Pieter Schuijten, bleijcker, viermael luijens en een quartier), otr. (1 ) Dordrecht 5-2-1668, tr. (1) Dubbeldam 19-2-1668 Maijken Jochems, van Papendrecht wede. van Pieter Leendertse van Buel wonen(de) buijte de Spuijpoort (1668), overl. 1672/1682, otr. (2) Dordrecht 22-3-1682 Lijsbet(h) van de Grient, j.d. van Dordregt en woon[ende] buijten de Vriesepoort (1682), overl. na 12-4-1693.
NB.
Pieter Leendertsz  {van Buul}, otr. Dordrecht 15-2-1665 Maijken Jochems.
  Kinderen:
  1. Leendert, ged. Dordrecht 1666.
- Doopdatum 1643.06.26 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Ariensen, Huijbrecht / Naam moeder Jans, Janneken
  Naam kind Lijsbeth
- Doopdatum 1640.01.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Datum ondertrouw 1638.11.28
  Naam vader Janssen, Pauwels {Griendt}
  Naam kind Huijbertgien
  Naam moeder Jans, Lijsbeth
- otr. Dordrecht 5-2-1668 (tr. Dubbeldam 19-2-1668)
   Pieter Schuijten, bleijcker, j.m. van Dordregt wonen(de) buijte de Vriesepoort en
   Maijken Jochems, van Papendrecht wede. van Pieter Leendertse van Buel, wonen(de) buijte de Spuijpoort
- otr. Dordecht 22-3-1682
   Pieter Gerritsz Schuijten, blijcker weduwn
   Lijsbeth vande Grient, j.d. beijde van Dordregt en woon[ende] buijten de Vriesepoort
- [bron: SA Dordrecht 9:876] (folio 13vs) 19-4-1674
Elijsabeth Adams, laest wed van Jan Dircxs Bierkens, als last en procureur van Heijltgen Pouwels wed van za[liger] Lawerens VAN PELT (notaris Samuel
van der Heijden 15-4-1674) ===> Pieter Geerits Schuijten en Elijsabeth Geerits Schuijten
Sekere raempte gelegen buijten de Vriesepoort.  
- Uittreksel:
  Naam eerste partij: Floris de Reeder
  Beroep eerste partij: coopman
  Woonplaats eerste partij: Utrecht
  Naam tweede partij: Pieter Schuyten
  Beroep tweede partij: bleycker
  Woonplaats tweede partij: Dordrecht
  Samenvatting inhoud akte: tot ontvangen van vordering uit handen van: Elisabeth Pesser, wegens door haar gekochte waren
  [Akte inv.nr. U72a3, aktenr. 55, d.d. 28-09-1668, Aktesoort Procuratie, Notaris W. VAN VELPEN, UTRECHT]
- otr. Dordrecht 12-4-1693 (tr. 3/5)
  Charle Carde(?), wedn. van Chauvy in Picardie
  Wouterina van Aebelenburgh(?), j.d. van Hulst, geassisteert met de wed. van Pieter Schuijten
- begr. (Grote Kerk) 8-10-1685 (dito een baer op den bleick van Pieter Schuite, buiten de Vriesepoort, voor de knecht)
- The 1688 inventory of the important Dordrecht collector Aert Teggers (see Appendix A below) has been almost entirely overlooked. It decribes a collection of PAINTINGS which is remarkable not only for its scale and content but also for its colourful owner who, uniquely, acted as its assessor. Aert TEGGERS's origins and early years were humble. Baptised on 1ste July 1637, he was the son of Adriaen Teggers, a cooper from Beringen in Limburg, and Jopken Thomas, a native of Dordrecht.....open a coffee house in Dordrecht on the bsy corner of WIJNSTRAAT and Tollebrugstraat.....Teggers's collection of 120 paintings was among the largest in 17 century Dordecht... ... Pietcr Schuyten seems to have had a quasi-familial relationship with Aert ...
  [Aert Teggers, a Seventeenth-Century Dordrecht Collector by John Loughman (Burlington Magazine, Vol. 133, No. 1061 (Aug., 1991), pp. 532-537)]
  [http://links.jstor.org/sici?sici=0007-6287%28199108%29133%3A1061%3C532%3AATASDC%3E2.0.CO%3B2-5&size=LARGE]
- begr. Dordrecht (Grote Kerk) 11-1-1688 (den 11e [of xe?] een baer over de Beurs tot Aert Teggers voor [--] Schuite)
- KLAPPER/INDEX 20.46 Elias Venloo 484-510
  ONA 498 (1702) 21/7 Pieter Gerrits Schuijten, coopceel
  ONA 504 (1708) 7/2 Pieter Schuijten en vrouw Teuntje van der Heijde, testament

Kinderen eerste huwelijk:
1. Gerridt, ged. Dordrecht 11-1-1669, zoon van Pieter Gerridsen en Maeijcken Jochems.
2. Pieter, ged. Dordrecht 31-10-1670.
3. Maijke, ged. Dordrecht 30-10-1672, volgt IVc.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Lijsbet, ged. Dordrecht 12-2-1683.
2. Huijbert, ged. Dordrecht 10-3-1684, volgt IVd.

IIIh. Belia van der Schuijten, ged. Dordrecht okt. 1644, j.d. van Dordregt won[ende] buijten de Vriesepoort, otr. Dordrecht 27-4-1664 (proclam. Amsterdam), tr. de Linde 18-5-1664 Johannes Langswaert, j.m. van Amsterdam won[ende] in Stevesloot (1664), sylversmit (1664).
NB.
- otr. Dordrecht 27-4-1664 (tr. de Linde 18-5-1664)
  Johannes Langswaert, sylversmit, j.m. van Amsterdam won[ende] in Stevesloot [=Steegoversloot] met
  Belia van der Schuijten, j.d. van Dordregt won[ende] buijten de Vriesepoort
  (proclam. Amsterdam)
- [20.30 notaris Heijden, ONA]
  Schuijten, Belia, Joh. Landswaert ONA 350-211

IIIi. Dirck Gerritse Schuijten, ged. Dordrecht 2-4-1647.
NB.
- archief 20-647 no 68 fol. 209 (19-10-1710)
* no. 13 folio 43 (17-6-1710)
.. naast den bleijcker van Dirck Gerritse Schuijten

    * * generatie 4 * *

IVa. Andries Jansse Schuiten, ged. Dordrecht 4-9-1660, j.m. van Dord wonende tot Thiel (1682), otr. Dordrecht 1-3-1682 Maaijke Gedet(?), j.d. van Thiel wonende tot Thiel (1682).
NB.
- otr. Dordrecht 1-3-1682
  Andries Jansse Schuijten, j.m. van Dord met
  Maaijke Gedet(?), j.d. van Thiel, beijde wonende tot Thiel.
  (met attestatie van Thiel)(attestatie gegeven naar Thiel 16 Maart 1682)
- Doopdatum 1708.08.01
  Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Sterk, Jan
  Naam kind Andries
  Naam moeder Andries, Jacomijntie

IVb. Jacomijntje Schuijte (Jakomijntie Jans Schuijte), geb. ca. 1683, j.d. van Dordt woont omtrent de Beurs geassist met Jacomijntje Colsters haer night (1703), otr/ tr. Dordrecht 29-4/13-5-1703 Harmen Poltaer (Herman Pottaar, Hermannus Pottaert Pietersz, Pottaerd), j.m. van Dordt woont in de Botjensstraet, geassist met sijn vader (1703).
NB.
 - otr. Dordrecht 29-4-1703 (tr. 13/5)
Hermanus Pottaar, j.m. woont in de Botjensstraet, geassist met sijn vader en
Jacomijntje Schuijte, j.d. woont omtrent de Beurs beijde van Dordt geassist met Jacomijntje Colsters haer night
- otr. Dordrecht 8-5-1738 (tr. 25/5)
Arent Lieflanger, jongman van Breemen woont in het Toornstraetje geass. met Mighiel Christiaense zijn goede kennis
Willemina van Raem, jongedogter van Schoonhoven woont op de Hooge Nieustraet geass. met Jacomijntie Schuijten huijsvr. van Hermen Pottaer haer nigt.

Kinderen:
1. Piter, ged. Dordrecht 22-2-1704.
2. Johannes, ged. Dordrecht 23-8-1705.
3. Piter, ged. Dordrecht 27-9-1706.
4. Marijke, ged. Dordrecht 5-11-1708.
5. Johanna, ged. Dordrecht 17-6-1714.
6. Jan, ged. Dordrecht 15-11-1716.
7. Hermannus, ged. Dordrecht 15-11-1716.
8. Hermannus, ged. Dordrecht 22-9-1720.

IVc. Maaijcke Schuijten, ged. Dordrecht 30-10-1672, j.d. van Dordt en wonende buijten de Spuijpoort geassist. met de huijsvrouw van Pieter Gerritse Schuijte desselfs aengehouwde moeder en bij consent van haer vader (1701), eigenaar van een garenbleek en woning op de Blekersdijk (1731), overl. na 1731, otr/tr. Dordrecht 27-11/11-12-1701 Willem Jansz van Westenreijck, j.m. van Dordt en wonende buijten de Spuijpoort geassist. met desselfs vader (1701), overl. voor 1723.
NB.
- otr. Dordrecht 27-11-1701 (tr. 11e x-ber)
  Willem van Westenreijck, j.m. geassist. met desselfs vader met
  Maaijcke Schuijten, j.d. beijde van Dordt en wonende buijten de Spuijpoort geassist. met de huijsvrouw van Pieter Gerritse Schuijte desselfs aengehouwde moeder en bij consent van haer vader
- otr. Dordrecht 9-1-1723 (tr. 24-1-1723 door proponent F.V. Schie)
  Willem van Rijsoort, jongman van Dordregt woont op den Noordendijk geass. met Elisabeth de Vos wed. Jan van Rijsoort zijn moeder
  Willemina van Westenrijk, j.d. van Dordrecht woont buijten de Vriesepoort geass. met Maria Schuijte wed. Willem van Westenrijk haer moeder.
- 12045 Hellingen Weduwe Van Westenrijk
  Wijk 12 Nummer 045 /   Hellingen
  Eigenaar: Weduwe Van Westenrijk
  Getaxeerd op: 36 /   Ongesplitst
  Oude aanslag: 0-15 /  Nieuwe aanslag: 3
- 12111 Blekersweg Weduwe Westenrijk
  Wijk 12 Nummer 111 /   Blekersweg
  Eigenaar: Weduwe Westenrijk /   woonhuis & 2 loodsen
  Getaxeerd op: 160 /   Oude aanslag: 4 /   Nieuwe aanslag: 13-7
  Opmerkingen:   Huis en loods getaxeerd op f 120, voorts loods en afhangdak getaxeerd op f 60, waarvan een derde af gaat.
- 12113 Blekersdijk Weduwe Westenrijk
  Wijk 12 Nummer 113
  Blekersdijk
  Eigenaar: Weduwe Westenrijk
  garenbleek & woning
  Getaxeerd op: 450
  Oude aanslag: 6-5
  Nieuwe aanslag: 37-10
  Opmerkingen:
  Garenbleek, woning, stalling en loods getaxeerd op f 450
[BRON: Kohier van de verponding 1731 - Wijk 12 (www.regiodiep.nl (onder bewoners))

- 10.35 weesboek ---- Schuijten folio 68v, 138v(?), 199v, 134, 145
[folio 199] app. van de kamer judicieel deeser stadt, op de regte van Pr. van Well als executeur test. Maria Schuijten weduwe Willem van Westenrijk 31-12-1744; testamentaire voogd overleden / Gijsbert van Rijsoort.

Kinderen:
1. Geertruijd, ged. Dordrecht 4-11-1702.
2. Maria, ged. Dordrecht 25-2-1704, ??tr. Willem Boon.
3. Wilhelmina, ged. Dordrecht 15-5-1705, j.d. van Dordrecht woont buijten de Vriesepoort geass. met Maria Schuijte wed. Willem van Westenrijk haer moeder (1723), otr/tr. (1) Dordrecht 9/24-1-1723 Willem van Rijsoort, jongman van Dordregt woont op den Noordendijk geass. met Elisabeth de Vos wed. Jan van Rijsoort zijn moeder (1723), ???tr. (2) Johannes Barneveld (Barnevelt).
  Kinderen:
  1. Willem van Rijsoort, ged. Dordrecht 19-1-1723.
  2. Maria Pieternella van Rijsoort, ged. Dordrecht 28-11-1724.
  3. Willemina van Rijsoort, ged. Dordrecht 1-5-1726.
  Kinderen:
  1. Johannes Barneveld, ged. Dordrecht 21-12-1728.
  2. Maria Barneveld, ged. Dordrecht 12-11-1730.
  3. Cornelia Barneveld, ged. Dordrecht 6-4-1733.
  4. Anthonij Hendrik Barneveld, ged. Dordrecht 20-2-1735.
  5. Pieter Barneveld, ged. Dordrecht 14-7-1742.
  6. Cornelia Barneveld, ged. Dordrecht 4-11-1744.


IVd. Hui(j)bert Schuiten, ged. Dordrecht 10-3-1684, jongman van Dordregt woont buijten de Spuijpoort volgens mondelingh consent van Lijsbet van de Grient wed. Pieter Schuijten zijn moeder (1720), eigenaar van een garenbleek en woning op de Blekersdijk (1731), otr/tr. Dordrecht 4/18-2-1720 Maria van Dui(j)n(en), ged. Dordrecht ?16-7-1685?, jonge dogter van Dordregt woont op den Noordendijk geass. met Anna Rijndurp wed. Huijbert van Duijne haer moeder, dochter van Huijbert van Duijnen en Anna Rijndurp.
NB.
- Doopdatum 1685.07.16, Naam kind Maria
  Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht, Inventarisnummer 1-7
  Naam vader Duijnen, Huijbert van
  Naam moeder Rhijnder, Anna (Rendorp
-  Doopdatum 1703.08.29
  Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
  Inventarisnummer 1-7
  Naam vader Duijne, Huijbert van
  Naam kind Claes
  Naam moeder Duijne, Anna van (Rendorp)
-  Doopdatum 1698.09.21
  Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
  Inventarisnummer 1-7
  Naam vader Duijne, Huijbert van
  Naam kind Elisabeth
  Naam moeder Rijndorp, Anna
- otr. Dordrecht 4-2-1720 (tr. 18/2 door Do. La Coste
Huijbert Schuijten, jongman van Dordregt woont buijten de Spuijpoort volgens mondelingh consent van Lijsbet van de Grient wed. Pieter Schuijten zijn moeder
en Maria van Duijnen, jonge dogter van Dordregt woont op den Noordendijk geass. met Anna Rijndurp wed. Huijbert van Duijne haer moeder.
- 10.35 weesboek ----- Schuijten folio 68v, 138v(?), 199v, 134, 145
[folio 68v] Wees-camer Huijbert Schuijten; notaris Pieter van Well 16-8-1740; voogden Huijbert en Nicolaas van Duijnen
-
12104 Blekersweg Huijbert Schuijten
  Wijk 12 Nummer 104
  Blekersweg
  Eigenaar: Huijbert Schuijten
  garenbleek & woning
  Getaxeerd op: 400
  Oude aanslag: 6-15
  Nieuwe aanslag: 33-7
[BRON: Kohier van de verponding 1731 - Wijk 12 (www.regiodiep.nl (onder bewoners))

Kinderen:
1. Elizabeth, ged. Dordrecht 19-2-1721, volgt Va.
2. Pieter, ged. Dordrecht 7-2-1722.
3. Maria Schuijten, ged. Dordrecht 19-5-1723, jongedogter van Dordregt woont buijten de Spuijpoort geasst. met Jacomina van Duijnen huijsvr. Willem van der Koogh haer muij en bij mondelingh consent van Huijbert Schuijten haer vaeder (1739), otr/tr. Dordrecht 4/19-4-1739 (geboden luterse kerk) Johannes Nieuwendorp, jongman van Dordregt woont buijten de Vriesepoort geasst. met Jan Nieuwendorp zijn vader (1739).
4. Dirk, ged. Dordrecht 30-1-1725.
5. Johanna, ged. Dordrecht 1-3-1726, volgt Vb.
6. Willemina, ged. Dordrecht 15-8-1727.
7. Huberta, ged. Dordrecht 20-11-1728.
8. Huberta, ged. Dordrecht 14-7-1730.
9. Hubertus, ged. Dordrecht 30-11-1731, volgt Vc.
10. Pieternella, ged. Dordrecht 13-2-1734, volgt Vd.

    * * generatie 5 * *

Va. Elisabeth Schui(j)te(n), ged. Dordrecht 19-2-1721, jongedogter van Dordregt woont buijten de Spuijpoort geasst. met Jacomijna van Duijnen huijsvr. Willem van der Koogh haer muij en bij mondelingh consent van Huijbert Schuijten haer vaeder (1739), otr/tr. Dordrecht 7/22-2-1739 Cornelis van Asperen, jongman van Dordregt woont in de Vriesestraat geass. met Barent van Asperen zijn vader (1739).
NB.
- otr. Dordrecht 7-2-1739 (tr. 22-2-1739)
Cornelis van Asperen, jongman van Dordregt woont in de Vriesestraat geass. met Barent van Asperen zijn vader
Elizabeth Schuijte, jongedogter van Dordregt woont buijten de Spuijpoort geasst. met Jacomijna van Duijnen huijsvr. Willem van der Koogh haer muij en bij mondelingh consent van Huijbert Schuijten haer vaeder.
- otr. 5-5-1774 Elisabeth Schuijten als getuige (moeder?)
- otr. 6-8-1778 Elisabeth Schuijten als getuige (moeder?)

Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht 6-3-1739.
2. Barent, ged. Dordrecht 25-11-1740.
3. Anna, ged. Dordrecht 6-10-1747.
4. Paulus, ged. Dordrecht 6-3-1750.
5. Cornelia, ged. Dordrecht 8-7-1752.
6. Antonij, ged. Dordrecht 10-4-1754.
7. Cornelis, ged. Dordrecht 19-11-1756.

Vb. Anna Schuijten, ged. Dordrecht 1-3-1726, j.d. van Dordrecht woond over 's land werff geass. met Huijbert van Duijnen haaren oom en mede voogdt en bij consent van haaren anderen voogd Claas van Duijnen (1743), otr/tr. Dordrecht 27-7-1743/11-8-1743 Evert Mouthaan (Mouthaen), ged. Dordrecht 14-10-1718, j.m. van Dordrecht woond bij 's lands werff geass. met sijne moeder Maaijken Carlebur wed. van Evert Mouthaan (1743), zoon van Jacob Mouthaan en Maaijke Carlebur.
NB.
- otr. Dordrecht 27-7-1743 (tr. 11-8-1743)
Evert Mouthaan, j.m. woond bij 's lands werff geass. met sijne moeder Maaijken Carlebur wed. van Evert Mouthaan met
Anna Schuijte, j.d. woond over 's land werff beijde van Dordrecht, geass. met Huijbert van Duijnen haaren oom en mede voogdt en bij consent van haaren anderen voogd Claas van Duijnen

Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht 16-8-1744.
2. Jacob, ged. Dordrecht 3-11-1745.
3. Huibert, ged. Dordrecht 17-9-1747.
4. Huijbert, ged. Dordrecht 5-1-1749.
5. Hendrika, ged. Dordrecht 3-10-1751.
6. Frans, ged. Dordrecht 21-10-1753.
7. Johannes, ged. Dordrecht 23-11-1755.
8. Elisabeth, ged. Dordrecht 16-6-1758.
9. Albertus, ged. Dordrecht 19-7-1761.
10. Adriana, ged. Dordrecht 27-1-1765.

Vc. Huibert Schuijten, ged. Dordrecht 30-11-1731, j.m. van Dordregt hebbende schriftelijke consent van zijn oom en vooght Huijbert van Duijnen en geadsist. met sijn swager Evert Mouthaen soo voor hem selve als voor C. van Asperen en Jan Nieuwendorp (1753), otr/tr. Dordrecht 28-7/12-8-1753 (geboden Hoge Swaluwe), otr/tr. Hooge en Lage Zwaluwe 28-7-1753/12-8-1753 Anna Maria Pels, j.d. van de Hoge Swaluwe hebbende schriftelijke consent van haer vaeder de hr. Charles Aarnout Pels (1753).
NB.
- Aernout Charles Pels, secretaris, overl. 9-7-1755, begr. Dongen 14-7-1755.
- Plaats: Hooge en Lage Zwaluwe, bron: RAT, gezindte/instantie: NG, register: 4,
  Ondertrouwdatum: 28-07-1753
  Trouwdatum: 12-08-1753
  BRUIDEGOM: Huibert Schuijten
  BRUID: Anna Maria Pels
- otr. Dordrecht 28-7-1753 (tr. 12/8 door prop. van Schie)
Huijbert Schuijten, j.m. van Dordregt hebbende schriftelijke consent van zijn oom en vooght Huijbert van Duijnen en geadsist. met sijn swager Evert Mouthaen soo voor hem selve als voor C. van Asperen en Jan Nieuwendorp
Anna Maria Pels, j.d. van de Hoge Swaluwe hebbende schriftelijke consent van haer vaeder de hr. Charles Aarnout Pels.
(geboden Hoge Swaluwe)

Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 23-6-1758, volgt VI.
2. Christiaan, ged. Dordrecht 15-6-1764, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 14-3-1765 ('t kind van Huijbert Schuijte, buijten de Sint Jorispoort, bij de ouders leven, gemene graft).

Vd. Pieternella Schuijten, jongedochter, Dordregt wonend: Kipstraat (1760), otr. Dordrecht 30-10-1760, otr/tr. Rotterdam 2/18-11-1760 Pieter Prins, jongeman Rotterdam wonend: Jongemansteeg (1760).
Kinderen:
1. Klaas Prins, ged. Rotterdam 9-8-1761 (get. Anna Nuijs) wonende in de Korte Lijnstraet, zoon van Pieter Prins en Pieternella Schuijten.
2. Henderik, ged. Amsterdam (Hervormd Noorderkerk) 3-9-1777 (get. Klaas Prins, Johanna Wolters).

    * * generatie 6 * *

VI. Johannes Schui(j)ten, ged. Dordrecht 23-6-1758, j.m. geboren te Dordrecht woont op den Lindegragt met schriftelijk consent van zijn vader Huibert Schuijten (1792), beambte rechtbank (1811), otr. Dordrecht 18-2-1792 Elisabeth Oosterman, j.d. geboren te Dordrecht woont in de Grotekerksbuurt,  met schriftelijk conzent van haar vader Aalbert Oosterman (1792).
NB.
- Liste civique
  Schuyten, Johannes, Datering 1758-06-23
  Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 4 Stadsarchief; de tijd van de Bataafse Republiek
  Inventarisnummer 169, Sectie 1
  Geboortedatum 1758-06-23
  Beroep beambte rechtbank, Kanton 1
- otr. Dordrecht 18-2-1792 (tr. 4/3 door Q.F.Ds. Bosveld)
Johannis Schuijten, j.m. woont op den Lindegragt met schriftelijk consent van zijn vader Huibert Schuijten
Elisabet Oosterman, j.d. woont in de grotekerksbuurt, beiden geboren te Dordrecht met schriftelijk conzent van haar vader Aalbert Oosterman.
- [BRON: http://d-compu.dyndns.org/kadaster ]
  Oosterman wed. Johannes Schuijten, Elisabeth   Dordrecht   D 18    E 474 
  Oosterman wed. Johannes Schuijten, Elisabeth   Dordrecht   E 271   D 338
Kinderen:
1. NN, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 24-5-1792 (het kraamkind van Johannes Schuiten in de Grotekerksbuurt, de ouders leven, beste. grav.).
2. Anna Maria, ged. Dordrecht 13-1-1794, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 1-3-1794 (het kraamkind van Johannes Schuijten op de bove woning van Albert Oosterman in de Grotekerksbuurt, de ouders leven; beste. grav.).
3. Aalbert, ged. Dordrecht 20-12-1794.
4. Huibert, ged. Dordrecht 4-8-1797.
5. Marinus, ged. Dordrecht 24-6-1799.
6. Huibert, ged. Dordrecht 11-7-1800, volgt VIIa.
7. Johannes, ged. Dordrecht 2-9-1801, volgt VIIb.
8. Anna Maria, ged. Dordrecht 2-9-1804.

    * * generatie 7 * *

VIIa. Huijbert Schuijten, ged. Dordrecht 11-7-1800, overl. 12-11-1874, begr. Dordrecht (algemene begraafplaats) 17-11-1874 (c-q-21), tr. Everdina Johanna Schulte Uffelage, ged. Dordrecht 19-8-1798, overl. Dordrecht sept. 1875, begr. Dordrecht (algemene begraafplaats) 16-9-1875 ( wed. H. Schuijten; 76 jaren; c-q-?), dochter van Arnoldus Hendrik Schulte Uffelage en Janna van Veen.
NB. 
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Huibert Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 327, Deel 2B, Geboortejaar 1800
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Everd. Joh. Schulte Uffelage
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383
  Bladzijde 327,   Deel 2B,   Geboortejaar 1799
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 S
  Persoon in bevolkingsregister
  Everdina J. Schutte Uffelage
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 384-431
  Bladzijde 249, Deel S, Geboortejaar 1799
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Eliz. Johanna Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 327, Deel 2B, Geboortejaar 1828
Kinderen:
1. Johannes, geb. Dordrecht 13-9-1824, volgt VIIa.
2. Elisabeth Johanna Schuijten, geb. ca. 1828, begr. Dordrecht 5-3-1904 (75 jr; veld B, rij C, nr. 20).
3. Anna Maria Schuijten, geb. Dordrecht 29-3-1831, volgt VIIb.

VIIb. Johannes Schuijten, ged. Dordrecht 2-9-1801, overl. jan. 1870, begr. Dordrecht (algemene begraafplaats) 8-1-1870 (68 jaren, c-q-25).
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Johannes Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 1234, Deel 22, Geboortejaar 1801
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Johannes Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
   Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 194, Deel 25, Geboortejaar 1801
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Johannes Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 1799, Deel 13, Geboortejaar 1801
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Johannes Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 442, Deel 26, Geboortejaar 1801

    * * generatie 8 * *

VIIIa. Johannes Schuijten, geb. Dordrecht 13-9-1824 (24 in 1849), overl. Dordrecht 22-2-1881, begr. Dordrecht (algemene begraafplaats) 23-2-1881 (56 jr.; c-q-22), tr. Meppel 9-6-1849 Catharina Elizabeth van Heijningen, geb. Rijswijk 1823 (26 in 1849), dochter van Hendrik van Heijningen en Wilhelmina Gerredina Kits.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Johannes Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 214, Deel 4, Geboortejaar 1824
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (11)
  Catarina Elizabeth van Heijningen
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 214, Deel 4, Geboortejaar 1823
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 H
  Catharina E. Heijningen, van
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 384-431, Bladzijde 250, Deel S, Geboortejaar 1823
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Huibert Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 214, Deel 4, Geboortejaar 1853
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Everdina Johanna Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 214, Deel 4, Geboortejaar 1851
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Charlotte Joh. Cath. Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 214, Deel 4, Geboortejaar 1855
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Catharina Elizabeth Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 214, Deel 4, Geboortejaar 1855
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Wilhelmina Gerarda Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 214, Deel 4, Geboortejaar 1852
- Schuijten Johannes   Dordrecht   E 275   D 333 [http://d-compu.dyndns.org/kadaster/default.asp]         
Kinderen:
1. Wilhelmina Gerardina Schuijten, geb. Dordrecht ca. 1852, volgt VIIIa.
2. Huibert Schuijten, geb. Dordrecht 16-11-1853, volgt VIIIb.
3. Charlotte Joh. Cath. Schuijten, geb. Dordrecht april 1855, overl. Dordrecht april 1855, begr. Dordrecht (algemene begraafplaats) 29-4-1855 (29-4-1855 het kind van Johannes Schuijten gend. Charlotte Johanna Cath., 9 dgn., c-q-21).
4. Catharina Elizabeth Schuijten, geb.
Dordrecht april 1855, overl. Dordrecht april 1855, begr. Dordrecht (algemene begraafplaats) 29-4-1855 (29-04-1855 het kind van Johannes Schuijten gend. Catharina Elisabeth, 8 dgn., c-q-21).
5. Everdina Johanna Schuijten, geb. 17-6-1856, volgt V
IIIc.

V
IIIb. Anna Maria Schuijten, geb. Dordrecht 29-3-1831, overl. Dordrecht 21-9-1900, begr. (algemene begraafplaats) Dordrecht 24-9-1900 (veld B, rij C, nr. 24), tr. Dordrecht 20-9-1854 Daniel de Iongh, geb. Dordrecht 13-4-1822, makelaar en oliefabrikant, stichter der vereniging "Kunstmin" te Dordrecht, overl. Dordrecht 9-11-1880, begr. (algemene begraafplaats) Dordrecht 13-11-1880 (veld B, rij C, nr. 23).
NB.
- [http://www.hoffman.nl/genealogie/deiongh/Genealogie%20De%20Iongh.htm]
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860 - 1890 S
  Anna M. Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 384-431, Bladzijde 86, Deel J, Geboortejaar 1831
- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 S
  Anna M. Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 435-516, Bladzijde 193, Deel J
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Anna Maria Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 700, Deel 1c, Geboortejaar 1831
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Anna Maria Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 327, Deel 5, Geboortejaar 1831
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Anna Maria Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 208, Deel 4, Geboortejaar 1831
- ALGEMENE BEGRAAFPLAATS DORDRECHT Rij C nr. 20-21-22-23-24
Grafsteen 1: A.H. de Iongh geb. van der Minne
Grafsteen 2: Huibert de Iongh
Op naam van: H. de Iongh
Begraven:
  20-12-1856 Cornelis Jacobus de Jongh, 19 jaren, C-22
  04-12-1863 Hendrik de Iongh, 51 jaren, C-22
  20-04-1867 Johanna Groenenberg wed. Willem de Iong, 78 jaren, C-23
  13-11-1880 Daniel de Jongh, 58 jaren, C-23
  17-05-1894 het kind gen. Livia Nicolin de Jongh, 26 dagen, C-23
  23-03-1898 Huibert de Jongh, 42 jaren, C-24
  24-09-1900 Anna Maria Schuijten, 69 jaren, C-24
  05-03-1904 Elisabeth Johanna Schuijten, 75 jaren, C-20
  23-02-1921 Anne Hermeline van der Minne

Kinderen:
1. Huibert de Jongh/Iongh, geb. Dordrecht 1856 (37 in 1893), begr. (algemene begraafplaats) Dordrecht 23-3-1898 (b-c-24)(grafrechten vallen een jaar na 1-11-2004), tr. Deventer 13-7-1893 Anne Hermeline van der Minne, geb. Heinenoord (27 in 1893), begr. (algemene begraafplaats) Dordrecht 23-2-1921 (b-c-23)(grafrechten vallen een jaar na 1-11-2004), dochter van Adrianus van der Minne en Livia Nicoline Henkes.
2. Willem de Jongh, geb. Dordrecht 1857 (24 in 1881), tr. Maarsseveen 8-9-1881 Anna Sara Rochussen, geb. Batavia (20 in 1881), dochter van Hendrik Rochussen en Agathe Marie Catharine Koch.

    * * generatie 9 * *

IXa. Wilhelmina Gerardina Schuijten, geb. Dordrecht ca. 1852, overl. Goes 25-3-1883 (30 jr.), dochter van Johannes Huibertszoon Schuijten en Catharina Elisabeth van Heijningen, tr. jonkheer Adriaan Nicolaas Frederik Flugi van Aspermont, bewaarder der hypotheken (1883).
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 S
  Wilhelmina Gerardina Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 384-431, Bladzijde 17, Deel 7, Geboortejaar 1852
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 F
  Adriaan Nicolaas Frederik Flugi van Aspermont
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 384-431, Bladzijde 17, Deel 7, Geboortejaar 1837

IXb. Huibert Schuijten, geb. Dordrecht 16-11-1853 (27 in 1880), overl. Almelo 9-1-1925, tr. Almelo Stad 18-11-1880 Catharina Johanna Kunst, geb. Sint Petersburg 19-8-1856 (24 in 1880), wonende Haarlem (1912), met s.s. 'Rotterdam' 20-5-1912 gearriveerd in de USA, overl. (U.S.A.) Seattle 1924, dochter van Herman Hendrik Kunst en Margeretha Chefina Jansen.
NB.
- Bruidegom Willem Frederik van Heemskerck Dker , Hilversum , 24 , scheikundige
  Vader Willem Frederik van Heemskerck Dker /   Moeder Johanna Henrietta Catharina de Ridder
  Bruid Huibertina Schuijten , Pattie (Residentie Djapara Ned. Indi) , 22 ,
  Vader Meester Huibert Schuijten /   Moeder Catharina Johanna Kunst
  Plaats Haarlem   Huwelijksdatum 10-03-1904
- [http://www.faeton.nl/getperson.php?personID=I81&tree=HD&PHPSESSID=2777e49d8b8fc28f86ed3ffd9fa266b4]
  First Name: Catharina
  Last Name: Schuyten
  Ethnicity: Holland, Dutch
  Last Place of Residence: Holland
 Date of Arrival: May 20, 1912
  Age at Arrival: 55y Gender: F Marital Status: M
  Ship of Travel: Rotterdam
  Port of Departure: Rotterdam
  Manifest Line Number: 0008
- First Name: Dinah
  Last Name: Schuyten
  Ethnicity: Holland, Dutch
  Last Place of Residence: Holland
  Date of Arrival: May 20, 1912
  Age at Arrival: 25y Gender: F Marital Status: S
  Ship of Travel: Rotterdam
  Port of Departure: Rotterdam
  Manifest Line Number: 0009
- First Name: Egbert J.
  Last Name: Schuyten
  Ethnicity: Holland, U.S.A.
  Last Place of Residence: Heemstede, Holland
  Date of Arrival: Oct 27, 1922
  Age at Arrival: 2y Gender: M Marital Status: S
  Ship of Travel: Rotterdam
  Port of Departure: Rotterdam
  Manifest Line Number: 0016
- First Name: Mr.Egbert
  Last Name: Schuyten
  Ethnicity: Dutch
  Last Place of Residence: Haarlem
  Date of Arrival: Dec 27, 1905
  Age at Arrival: 27 Gender: M Marital Status: S
  Ship of Travel: Noordam
  Port of Departure: Boulogne
  Manifest Line Number: 0001
- Ernest SCHUYTEN Birth Date: 7 Nov 1881 Death Date: Nov 1974
Social Security Number: 434-26-2202 State or Territory Where Number Was Issued: Louisiana
Death Residence Localities ZIP Code: 70401 Localities: Hammond, Tangipahoa, Louisiana

Kinderen:
1. Egbert Schuyten, geb. 1878 (27 in 1905), volgt IX.
2
. Huibertina Schuyten, geb. Pati Djepara, Djawa Tengan (Indonesi) 24-8-1881, overl. Honolulu, Hawaii (USA) 11-10-1936, tr. Haarlem 10-3-1904 Willem Frederik van Heemskerck Dcker, geb. Hilversum 14-7-1879, scheikundige, benoemd lid van den Nederlandschen Cultuurraad (Het Vaderland 11-2-1942), overl. na febr. 1942, zoon van Willem Frederik van Heemskerck Dker en  Johanna Henrietta Catharina de Ridder.
3. Dinah Schuyten, geb. 1887 (25 in 1912), wonende Haarlem (1912), met s.s. 'Rotterdam' 20-5-1912 gearriveerd in de USA.

IXc. Everdina Johanna Schuijten, geb. 17-6-1856, overl. San Remo 27-4-1884, begr. (algemene begraafplaats) Dordrecht (veld c, rij q, nr. 24), tr. mr. Folkertinus Nicolaas Sickenga, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 27-12-1840, badgast Domburg 6-7-1905, overl. 's-Gravenhage 15-10-1916, zoon van Jacob Sickenga en Aaltje Hoekstra; hij tr. (2) 9-9-1886 jkvr. Anna Maria Adriana Rell, geb. Middelburg 13-9-1869 (wijk D68), overl. Leiden 26-1-1895, begr. (algemene begraafplaats) Dordrecht (veld c, rij q, nr. 24), dochter van Cornelis David Roell (ontvanger der registratie) en Catalina Susanna Berdenis van Berlekom, tr. (3) Schiedam 1-10-1896 Adriana Henriette Elisabeth Susanne Knappert, geb. Schiedam 10-8-1867, overl. 's-Gravenhage 12-2-1961, dochter van Adrianus Knappert (1830-) en Arnolda Antonia Knappert (1832-).
NB.
- [http://www.sickenga.cciwns.com/wolvega2/HTu2-2-ct.html]
- [zerken.nl] Everdina Johanna SCHUIJTEN 17-06-1856 27-04-1884 27 gehuwd met Sickenga 22404 c-q-24
    [Everdina Johanna Sickenga | geb. Schuijten | geboren te Dordrecht 17 juni 1856 | overleden te San Remo | 27 april 1884 | Anna Maria 
     Adriana Sickenga | geb. Rell | geboren te Middelburg | 13 september 1861 | overleden te Leiden 26 januari 1895 ]
- [zerken.nl] mr. F.N. Sikenga | geboren 27 dec 1840 te Wolvega | overleden 15 oct 1916 | te s-Gravenhage | bene agede et laetare | 
                     A.H.E.S. Sickenga-Knappert | geboren 10 aug. 1867 te Schiedam | overleden 12 febr. 1961 | te s-Gravenhage (c-q-25)
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 S
  Aleida Catharina Ellen Sickenga
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 384-431, Bladzijde 135, Deel 3, Geboortejaar 1878
- Badgast op donderdag 6 juli 1905 Domburg
  Dhr F/Tolkert Sickenga
  Woonplaats (residence) : Dordrecht,   Land (country) : Nederland
  Aantal personen (number of persons) : 1,   Datum aankomst (date of arrival) : 06-07-1905,   Logeeradres (stay) : Dorp

Kinderen:
1. Aleida Catharina Ellen Sickenga, geb. 7-7-1878, overl. 29-7-1882, begr. (algemene begraafplaats) Dordrecht (veld c, rij q, nr. 25).

    * * generatie 10 * *

X. Egbert Schuyten, geb. 1878 (27 in 1905), wonende Haarlem (1905), electrian (1905), met s.s. 'Noordam' 27-12-1905 gearriveerd in de USA (op weg naar Chicago), tr. Elisabeth Mullemeister, geb. Apeldoorn 21-4-1885 (37 in 1922)(tweeling met Hermance Mullemeister), met s.s. 'Rotterdam' 27-10-1922 gearriveerd in de USA (op weg naar Seattle), overl. Seatlle (Washington) september 1985, dochter van J. Mullemeister (ambtenaar; Heemstede in 1922) en Anna Maria Cornelia van Oosterzee
NB.
- Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207
  Inventarisnr: 6610 Gemeente: Apeldoorn Soort akte: geboorte
  Aktenummer: 182 Aangiftedatum: 21-04-1885
  Kind Elisabeth Mullemeister  +  Hermance Mullemeister
  Geboortedatum: 21-04-1885 Geboorteplaats: Apeldoon
  Vader Johannes Mullemeister
  Moeder Anna Maria Cornelia van Oosterzee
  Nadere informatie beroep vader: ambtenaar; beroep moeder: zonder beroep
- Bruidegom Johannes Mullemeister , Utrecht , 33 
  Vader Gijsbertus Mullemeister Moeder Anna Magdalena Mouten
  Bruid Anna Maria Cornelia van Oosterzee , Rotterdam , 20 
  Vader Mattheus Henrik Cornelis van Oosterzee Moeder Anna Maria Cornelia Schadee
  Plaats Rotterdam Huwelijksdatum 22-08-1872  Opmerkingen akte nr. 820
-  [San Francisco Chronicle][Friday, March 26, 2004] SCHUYTEN, John - Was born to Elizabeth and Egbert Schuyten in Seattle, WA on July 17, 1914 and died at Salem Lutheran Home in Oakland, CA on March 20, 2004, surrounded by his three daughters and grandchildren. The son of Dutch immigrants who settled in Seattle, he was the valedictorian of his high school class in 1932; he graduated Magna cum Laude in 1936 from the University of Washington and in 1937, moved to California to start his career as a chemical and metallurgical engineer at Shell Chemical Company. Shortly thereafter, he met and fell in love with a young schoolteacher working at her first job in Antioch. John and Inez's marriage in December 1939 marked the beginning of 63 years of loving companionship and devotion; they made an exceptional couple. They soon moved from Antioch to the East Bay where they raised three daughters, Suzanne McDowell, Meredith Escudier and Johanna Tondre. They enjoyed the cultural life offered in the Bay Area, attending the Oakland and San Francisco Symphonies, ACT, Berkeley Rep, and the Opera; their sense of adventure and thirst for knowledge led them to travel the world. John relished being the grandfather to six grandchildren and was a major influence in their lives. Caroline and Morgan McDowell, Harley and Dylan Escudier and Caleb and Imogene Tondre will always remember his energy and commitment to them. He is also survived by two brothers, Hans and Herb Schuyten, as well as a baby great grandson, Sacha Escudier. He obtained a Master's degree in Physical Metallurgy from U.C. Berkeley in 1951 and became an instructor at the then new Contra Costa Junior College. His career was interrupted during the McCarthy era when he was blacklisted for his political convictions. His refusal to sign the loyalty oath cost him his job in 1953. However, he overcame adversity when he launched a successful career as a metallurgical engineer at Vulcan Foundry in 1957. He worked there for 31 years, eventually rising to the position of president of the company. He was associated with the American Society for Metals for 45 years and was elected Fellow of the organization for his original contributions to ductile iron technology and engineering applications. He also belonged to and held offices in the American Foundrymen's Society and the Iron Castings Society. He wrote articles and presented papers internationally on metallurgy and specifically ductile iron. John was a gifted clarinetist and played chamber music all his life. Moved by the beauty of nature, he was an enthusiastic outdoorsman who enjoyed kayaking, skiing and piloting small planes. He lived his life with optimism, dignity and a vibrant, energetic engagement. His courage, determination and principles have been an ongoing inspiration to his family. Those who loved him will miss him dearly. The family would like to thank the devoted caregivers in the family home as well as the supportive staff at Salem Lutheran for their respectful and thoughtful care. Contributions in his memory may be made to the American Civil Liberties Union (ACLU), 1663 Mission St., # 460, San Francisco, CA 94103 or to the East Bay Symphony League, #1 Davies Symphony Hall, San Francisco, CA 94102.
- SCHUYTEN's wife, Mrs. Inez  SCHUYTEN, a Richmond school teacher, followed her husband into the committee room but also declined to discuss her testi mony.
[The Oakland Tribune on Tuesday, June 23, 1953 (Oakland, California)]
- John SCHUYTEN was elected president and general manager of Vulcan -Foundry Co. here. Former president Frank P. Lovett became chairman of the board.
[The Oakland Tribune on Tuesday, June 01, 1971 (Oakland, California)]
Kinderen: 
1. Mance Schuyten, geb. 1913 (9 in 1922), met s.s. 'Rotterdam' 27-10-1922 gearriveerd in de USA.
2. John Schuyten, geb.
Seattle (WA) 17-7-1914 (8 in 1922), met s.s. 'Rotterdam' 27-10-1922 gearriveerd in de USA, overl. Salem Lutheran Home in Oakland (CA) 2-3-2004, tr. december 1939 Inez Goding, geb. 2-7-1912, overl. 11-1-2003, schoolteacher. (uit het huwelijk drie dochters)
3. Egbert J. Schuyten, geb. 1920 (2 in 1922), met s.s. 'Rotterdam' 27-10-1922 gearriveerd in de USA.
4. Hans Schuyten.
5. Herb Schuyten.

Cornelis Schuijten

- Cornelis Pietersz, w[eduwnaa]r woont buijten (1621), bleijker (1621, 1623), otr. (1) voor 1621 NN, otr. (2) Dordrecht 14/20-11-1621 Tuentgen Jans, jd van Schoonhoven.
NB.
- Doopdatum 1615.07.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietersz, Cornelis / Naam moeder onbekend
  Naam kind Pieter
- Doopdatum 1619.04.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietersz, Cornelis / Naam moeder Pieters, Geertken
  Naam kind Pieter
- Doopdatum 1620.07.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pieterssen, Cornelis / Naam moeder Ariaens, Trijnken
  Naam kind Pieterken
- Doopdatum 1615.02.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietersz, Cornelis / Naam moeder Cornelisdr, Bastiaenken
  Naam kind Cornelis
- Doopdatum 1616.04.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pieterssen, Cornelis / Naam moeder Cleijnen, Wijndeltken
  Naam kind Cornelis
- Doopdatum 1619.06.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Bochem, Cornelis Pietersz / Naam moeder onbekend
  Naam kind Cornelis
- Doopdatum 1618.04.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietersz, Cornelis / Naam moeder Jans, Grietgen
  Naam kind Cornelis
- Doopdatum 1619.12.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pieterss, Cornelis / Naam moeder Jans, Grietken
  Naam kind Maeijken
- Doopdatum 1621.12.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietersz, Cornelis / Naam moeder Jans, Grietke
  Naam kind Pieter
- otr. Dordrecht 14-11-1621 (tr. 20-11-1621)(per schrijven van Schoonhoven)
  Corn. Pietersz, bleijker, w[eduwnaa]r woont buijten en
  Tuentgen Jans, jd van Schoonhoven
- Doopdatum 1623.01.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pieterssz, Cornelis {Bleijcker} / Naam moeder Jans, Teuntien
  Naam kind Barbara
- buiten Vriese- en St. Jorispoort (wijk 12):
  Arien Pieters; timmerman (scheeps-); buyten int Willigenbosch; 1 man 1 vrouw 3 kind(eren)
 
Cornelis Pieters; Buyten int Willigenbosch; 1 man 1 vrouw 6 kind(eren)
  Pieter; slikwerker; Aen den Dorrenboom; 1 man 1 vrouw 1 kind(eren)
  Arien Pieters; molenaar; Aen den Dorrenboom; 1 man 1 vrouw 0 kind(eren)
  Pieter Willems; Aen den Dorrenboom; 1 man 1 vrouw 2 kind(eren)
  Pieter Joosten; Aen den Dorrenboom; 1 man 1 vrouw 0 kind(eren)
  Jan Pieters; schipper; Aen den Dorrenboom; 1 man 1 vrouw 8 kind(eren)
  Jan Pieters; molenaarsknecht (run); Aen den Dorrenboom; 1 man 1 vrouw 5 kind(eren)
  Arien Pieters (+ knecht Pieter Joosten); timmerman (scheeps-); Op de Helling; 1 man 1 vrouw 6 kind(eren)
  Aelbert Pieters; timmerman (scheeps-); Op de Helling; 1 man 1 vrouw 4 kind(eren)
  Pieter Faes; de rechte wech v d  Spuypoort; 1 man 1 vrouw 3 kind(eren)
  Pieter Jans Slooter; de rechte wech v d  Spuypoort;
  Pieter van Meuwen; de rechte wech v d  Spuypoort;
  Jan Pieters; wech van de Hoogeveens tuijn; 1 man 1 vrouw 0 kind(eren)
  Steven Pieters; wech van de Hoogeveens tuijn; 1 man 1 vrouw 6 kind(eren)
  Pieter Andries; wech van de Op de Stee van de Stadt Merwede; 1 man 1 vrouw 3 kind(eren) 
  [BRON: Kohier van het Hoofdgeld 1622 (www.regiodiep.nl (onder bewoners))] 

Kinderen tweede huwelijk:
1. Barbara, ged. Dordrecht 1623, dochter van Cornelis Pieterssz (bleijcker) en Teuntien Jans.

- I. Cornelis.
NB.
- Wijk 12 Nummer 091 Helling, Op de
  Hoofdbewoner: Pieter Cornelis schuitenlapper
  1 man 1 vrouw 3 kind(eren)
  Aanslag voor hoofdgeld: 0
  Opmerkingen: aanslag nihil.
  [bron: kohier van het hoofdgeld 1622]
- Doopdatum 1647.12.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pieters, Cornelis / Naam moeder Thomas, Jopje
  Naam kind Pieter
- Doopdatum 1650.06.13 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietersen, Cornelis / Naam moeder Tomas, Jopge
  Naam kind Pieter
- Doopdatum 1648.02.10 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietersen, Cornelis / Naam moeder Gerrits, Marijke
  Naam kind Pieter
- Doopdatum 1649.09.14 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Pietersz, Cornelis / Naam moeder Pieters, Lijsbeth
  Naam kind Pieter

II. Pieter Cornelisz Schuijten, geb. voor ca. 1657, j.m. van Dordregt woonende aande Beurs (1677), schilder (1677), otr. Dordrecht 22-8-1677 Maijcken de Ridder, j.d. van Dordregt woonende in de Oude Breestraet (1677).
NB.
- otr. Dordrecht 22-8-1677
Pieter Cornelisz Schuijten, schilder, j.m. woonende aande Beurs met
Maijcke de Ridder, j.d. woonende in de Oude Breestraet, beijde van Dordregt

Kinderen:
1. Jopje, ged. Dordrecht 15-5-1678.
2. Geert, ged. Dordrecht 21-2-1681.

- Steven Cornelisz Schuijten, begr. (Grotekerk) Dordrecht 17-6-1643.

- Jan Cornelisz. Schout, tr. Dubbeldam (van Ridderkerk) 15-12-1680(?) Maeijke Aertsdr.

- Jan Schuijte(n), geb. ca. voor 1681, j.m. van Dordt geassist. met Alexander Pietersen/Pieterson desselfs goede kennis (1701), overl. voor 15-10-1723, otr. (1) Dordrecht 5-6-1701 Maria de Valle, van Dordt wed[uw]e van Francois Cools en woonende op de Nieuwehaven, geassist. met haer moeder (1701), wede. Jan Schuijt van Dordregt, woont op de haven (1723), overl. voor 30-5-1727; zij otr/tr. (2) Dordrecht 15/31-10-1723 Migchiel Gildeklak, ged. Dordrecht 18-11-1695, jongman van Dordregt woont op de Hooge Nieuwstraet geassist. met Magdalena van Kerper wed. Mattijs Gildeklak zijn moeder (1723), wedr. van Dordregt woont op de Hooge Nieustraet geass. met Magdeleentje van Kerper wed. Mattheus Gildeklak zijn moeder (1727); hij otr. (2) Dordrecht 30-5-1727 Aletta Thielen, jongedogter van Dordregt woont in de Suijkerstraet geass. met Caetje Thielen haer suster en bij schriftelijk consent van Cathrina van Sittert wed. Jan Tielen haer moeder (1727).
NB.
- otr. Dordrecht 5-6-1701 Jan Schuijten, j.m. geassist. met Alexander Pietersen/Pieterson desselfs goede kennis
  Marijcke de Valle, wede. van Francois Cools, beijde van Dordt en woonende op de Nieuwehaven, geassist. met haer moeder.
- otr. Dordrecht 15-10-1723 (tr. 31/10 door do. Vrolikhert)
  Migchiel Gildeklak, jongman van Dordregt woont op de Hooge Nieuwstraet geassist. met Magdalena van Kerper wed. Mattijs Gildeklak zijn moeder en
  Maria de Vale, wede. Jan Schuijt van Dordregt, woont op de haven
- Maria de Valle, tr. Willem de Knijff,
-
otr. Dordrecht 27-10-1658
Alexander van Pieterson, backer, van Gorichem(?) met Cornelia Fiot, weduwe van Willem Braem, van Dordrecht woonen(de) beijde in de Wijngaertstraet
- Alexander van Pieterso(o)n, geb. voor 1635, van Gorichem woonen(de) in de Wijngaertstraet (1658), bakker, otr. Dordrecht 27-10-1658, tr. Dubbeldam 10-11-1658 (attestatie D.Dibbetii) Cornelia Fiot (Fyot, Feijt), weduwe van Willem Braem van Dordrecht  woonen(de) in de Wijngaertstraet (1658); zij tr. (1) Dordrecht 8-4-1650 Willem Bruins (Braem), overl. voor 1658.
  Kinderen: 
  1. Abraham, ged. Dordrecht 27-12-1658 .
  2. Alexander, ged. Dordrecht 27-5-1661.
  3. Laurens, ged. Dordrecht 21-7-1664, huistimmerman, tr. Dubbeldam 31-3-1686 Rhijnsburg Henrixdr Pater.
- Mattijs Gildeklak (Kloekt, Gijleklok, Geelklok, Kalack), overl. voor 15-10-1723, tr. Magdalena van Kerpen (Kerper, Herpen, Korpel), overl.  na 15-10-1723.
  Kinderen:
  1. Margrieta, ged. Dordrecht 12-12-1685, dochter van Mattheus Kloekt en Magdalena van Herpen.
  2. Katrina, ged. Dordrecht 19-10-1687, dochter van Matheus Kalack en Magdalena van Kerpen.
  3. Dirkje, ged. Dordrecht 18-2-1693, dochter van Matthijs Geelklok en Magdeleentje van Korpel.
  4. Michiel, ged. Dordrecht 18-11-1695, zoon van Matthaeus Gijleklok en Magdelena Kerper.
  5. Matheus, ged. Dordrecht 31-10-1700, zoon van Matheus Kolck en Magdalena Kolck.
- otr. Dordrecht 30-5-1727 (tr. 29-6-1727 door do. Vrolikhert)
Michiel Gildeklak, wedr. van Dordregt, woont op de Hooge Nieustraet geass. met Magdeleentje van Kerper wed. Mattheus Gildeklak zijn moeder
Aletta Tielen, jongedogter van Dordregt woont in de Suijkerstraet geass. met Caetje Thielen haer suster en bij schriftelijk consent van Cathrina van Sittert wed. Jan Tielen haer moeder
- Doopdatum 1728.09.21 /   Plaatsnaam Dordrecht
  Datum ondertrouw 1727.05.30
  Naam vader Gildeklak, Michiel
  Naam kind Catharina
  Naam moeder Thielen, Aletta
- Doopdatum 1733.06.10 /   Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Gildeklak, Michiel
  Naam kind Johannes
  Naam moeder XXXX, XXXX
- Doopdatum 1729.08.23 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Gieldeklak, Michiel
  Naam moeder Tiele, Aletta
  Naam kind Catharina
- Doopdatum 1730.11.25 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Kloek, Michiel
  Naam kind Mattheus
  Naam moeder Tiele, Aletta

Kinderen eerste huwelijk:
1. Catharina, ged. Dordrecht 19-5-1702.
2. Cornelis, ged. Dordrecht 6-5-1705.
3. Henrika, ged. Dordrecht 26-8-1707.
4. Hendrika, ged. Dordrecht 22-12-1709.
5. Alexander, ged. Dordrecht 12-5-1712.

Kinderen Migchiel Gildeklak (Gieldeklak, Kloek) en Aletta Thielen:
1. Catharina, ged. Dordrecht 21-9-1728.
2. Catharina, ged. Dordrecht 23-8-1729.
3. Mattheus, ged. Dordrecht 25-11-1730, genoemd in "Dichters in Dordt" (door Pieter Breman en Joyce Rijken; Gemeentelijke Archiefdienst 1983), zoon van Michiel Kloek en Aletta Tiele.
4. Johannes, ged. Dordrecht 10-6-1733.

- Cornelis Schuiten (Schuiter), geb. voor ca. 1710, steenhouwerknegt op de Lindegraft bij 't pesthuijs (1731), overl. na 1772, tr. Maria Po(o)ter (Poorter), geb. voor ca. 1710, begr. (Augustijnenkerk) Dordrecht 27-7-1772.
NB.
- Maria Poorter vr. v. Cornelis Schuyten 27 juli 1772
[pag. 150 Sepultura ofte graftboeck van de augustijnenkerck te Dordrecht - A. Nelemans (1998)]
- Datering 02-10-1738, Soort akte overdracht, Plaatsnaam Dordrecht
  Naam object onbekend, Straatnaam vriesestraat
  Verkoper helena van groeningen, cornelis van groeningen
  Koper cornelis schuijten, steenhouwer
  Buur abraham kools, huijbert van riemsdijk
  Bedrag f 800, Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
  Inventarisnummer 819, Folionummer 66v, Aktenummer 1
  Bijzonderheden het object is aan de landzijde gelegen
- Datering 09-06-1750, Soort akte overdracht, Plaatsnaam Dordrecht
  Naam object in de omgeving van franse kerk, Straatnaam voorstraat
  Koper jacob immerseel
  Buur cornelis schuijten, jan van der werff
 Curator ewout bosveld, klerk secretarie, pieter van well, notaris en procureur
  Gefailleerde abraham kools, Bedrag f 1010, Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
  Inventarisnummer 823, Folionummer 40v, Aktenummer 1
  Bijzonderheden het object is tussen de vriesestraat en de franse kerk gelegen.
- Datering 12-01-1762, Soort akte overdracht, Plaatsnaam Dordrecht
  Naam object in de omgeving van beurs, Straatnaam voorstraat
  Verkoper cornelia van eijck (weduwe)
  Koper johannis libert, chirurgijn
  Buur cornelis schuijten, adriaan vervoorn
  Overige personen johannis van riemsdijk, huijbert van riemsdijk (overleden)
  Bedrag f 2126:17:8, Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
  Inventarisnummer 827, Folionummer 138, Aktenummer 1
  Bijzonderheden het object is tussen de beurs en de visbrug gelegen.
- begr. 22-3-1731 het kint van Cornelis Schuijte steenhouwerknegt woont op de Lindegraft bij 't peshuijs, bij de ouders leven, in 't besonder graft.
- begr. 29-3-1731 het kindt van Cornelis Schuijte steenhouwerknegt op de Lindegraft bij 't pesthuijs, bij de ouders leven, in 't besonder graft.

Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 16-3-1731, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 22 of 29-3-1731.
2. Abraham, ged. Dordrecht 16-3-1731, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 22 of 29-3-1731.
3. Johannes, ged. Dordrecht 1-4-1733.

Schouten (met voornaam Beligje)

- I. Jan Dircksen, j.m. van Dordrecht en woonende int Willigenbosch (1649), schip-timmerman (1649), otr/tr. Dordrecht 9/23-5-1649 Belijtge Sijmens, j.d. van Dordrecht en woonende int Willigenbosch (1649).
NB.
- otr. Dordrecht 9-5-1649 (tr. 23-5-1649)
Jan Dircks, schip-timmerman, j.m. en
Beliken Sijmons, j.d. beijde van Dordrecht en woonende int Willigenbosch
- Doopdatum 1650.03.20 / Plaatsnaam Dordrecht
  Datum ondertrouw 1649.05.09
  Naam vader Dircksen, Jan / Naam moeder Sijmons, Beeltgen
  Naam kind Dirck
Kinderen:
1. Dirck, ged. Dordrecht 20-3-1650, volgt IIa.
2. Emge, ged. Dordrecht 16-7-1651.
3. Anneke, ged. Dordrecht 26-9-1653. 
4. Simon, ged. Dordrecht 1-5-1656, zoon van Jan Dircksen en Belijtge Sijmens, volgt IIb.
5. Cornelis, ged. Dordrecht 7-9-1657, volgt IIc.
6. Grietge, ged. Dordrecht 8-1-1663.
7. Ariaentge, ged. Dordrecht 8-1-1663.
8. Lena, ged. Dordrecht 3-2-1666.
9. Ariaentge, ged. Dordrecht 3-2-1666.
10. Pieter, ged. Dordrecht 12-8-1667.
11. Lijsbeth, ged. Dordrecht 14-3-1670.
 
IIa. Dirck Janssen Schout(en), geb. voor ca. 1657, j.m. van Dordrecht won in 't Willigenbosch (1677), schiptimmerman (1677), otr. Dordrecht 11-4-1677 Cornelia Ariens, j.d. van Puttershoeck en won. aldaer (1677).
NB.
- otr. Dordrecht 11-4-1677
Dirck Jansen Schout, schiptimmerman, j.m. van Dordrecht won in 't Willigenbosch
Cornelia Ariens, j.d. van Puttershoeck en won. aldaer
- Doopdatum 1641.12.01 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Dirksz, Jan van {Burick} / Naam moeder Jans, Lijsbet
  Naam kind Dirck
- Doopdatum 1679.11.16 / Plaatsnaam Dordrecht
  Datum ondertrouw 1677.04.11
  Naam vader Jansen, Dirck {Schout} / Naam moeder Ariens, Cornelia
  Naam kind Lijsbeth

Kinderen:
1. Lijsbeth, ged. Dordrecht 16-11-1679.
2. Elisabeth, ged. Dordrecht 20-2-1681, dochter van Dirrick Janssen Schouten en Cornelia Ariaens.
3. Beligie, ged. Dordrecht 6-6-1683, dochter van Dirck Janssen Schouten en Cornelia Ariens.
4. Jan, ged. Dordrecht 23-2-1687, zoon van Dirck Janssen Schouten en Cornelia Ariensz.

IIb. Simon Jansz. Schou(w)t, ged. Dordrecht 1-5-1656, j.m. van Dordrecht woonende buijten de Sluijspoort (1690), schip-timmerman (1690), otr. Dordrecht 19-11-1690, tr. Dubbeldam (van Dordrecht) 3-12-1690 Agnietje Engelen van Thiel, j.d. van Dordrecht woonende buijten de Sluijspoort (1690).
NB.
- otr. Dordrecht 19-11-1690
  Simon Jansz Schout, schip-timmerman, j.m. met
  Agnietje van Thiel, j.d. bijde van Dordrecht woonende buijten de Sluijspoort

Kinderen:
1. Beellichje, ged. Dordrecht 21-2-1694, dochter van Simon Jansse en Agnietje Engelen.
2. Beliken, ged. Dordrecht 31-10-1697, dochter van Simon Jansz en Agneetje Engelen.
3. Engel, ged. Dordrecht 26-8-1700, zoon van Simon Jansz Schout en Agneta Engelen van Tijel.
4. Stijntje, ged. Dordrecht 18-3-1703.
5. Engel, ged. Dordrecht 1-2-1706, zoon van Simon Schout en Agnietje van Tiel.
6. Simon, ged. Dordrecht 3-10-1708.
7. Lijsbeth, ged. Dordrecht 14-1-1712.

IIc. Cornelis Jansz Schouten, ged. Dordrecht 7-9-1657, jm. van Dordrecht woonende buijten de Sluyspoort (1686), otr/tr. Dordrecht 19-5/3-6-1686 Geertruijd Hermansz, j.d. van Dordrecht woonende buijten het Ried-dijkssluijsje (1686).
NB.
- otr. Dordrecht 19-5-1686 (tr. 3/6)
Cornelis Jansz Schout, jm. van Dordrecht woonende buijten de Sluyspoort
Geertruy Hermensz, j.d. van Dordrecht woonende buijten het Ried-dijkssluijsje

Kinderen:
1. Neeltje, ged. Dordrecht 27-3-1687.
2. Belichje, ged. Dordrecht 8-8-1688, dochter van Cornelis Janssen en Geertruij Hermans, volgt III.

III. Belia Schouten, ged. Dordrecht 8-8-1688, jd van Dordrecht woont in de Vriesestraat geass met Sijmen Jansen Schouten desselfs oom en voogt (1710), otr/tr. Dordrecht 14/28-9-1710 Bartholomeus van der Star, jm van Dordrecht woon op den Boom geass. met sijn vader (1710).
NB.
- otr. Dordrecht 14-9-1710 Bartholomeus van der Star, jm woon op den Boom geass. met sijn vader en 
Beligje Schouten, jd woont in de Vriesestraat beijde van Dordrecht, geass met Sijmen Jansen Schouten desselfs oom en voogt (tr. 28/9)

Kinderen:
1. Geertruij, ged. Dordrecht 18-10-1711.
2. Elsie, ged. Dordrecht 27-8-1713.
3. Bartholomeus, ged. Dordrecht 16-2-1716.
4. Cornelis, ged. Dordrecht 7-3-1717.
5. Bartholomeus, ged. Dordrecht 6-3-1718.
6. Elsje, ged. Dordrecht 2-4-1719.
7. Belija, ged. Dordrecht 3-2-1723.

- Belia Schoute, geb. voor ca. 1710, tr. Gerrit de Roo(je).
Kinderen:
1. Aert, ged. Dordrecht 13-4-1730.
2. Abraham, ged. Dordrecht 15-9-1731.
3. Aart, ged. Dordrecht 4-9-1733.
4. Geertruij, ged. Dordrecht 9-3-1735.
5. Willem, ged. Dordrecht 13-11-1737.
6. Gerret, ged. Dordrecht 27-12-1744.
7. Arij, ged. Dordrecht 13-8-1747.

- Belia Schoute, geb. voor ca. 1716, tr. Jan van Loon.
Kinderen:
1. Lijdi, ged. Dordrecht 5-6-1736.

- Neeltje Schouten, tr. Arien van Drongelen.
Kinderen:
1. Belia, ged. Dordrecht 7-10-1717.

losse feiten

- [28-7-1708 folio 111]
Anna Hinse, bejaarde dogter = > Cornelia van Stabroek huijsvr Abel de Vries
Een geheel huijs ende Erve st./gelegen agter in de Nieuwstraat op de brugge omtrent s heeren vest, d huijs en erve van Leendert Schiff en huijs wed Hendrick Jacobs Schuijte (f 420)

- 11.38-39-40 dodenboek Grote Kerk
Schuijt, Aert Gerritsz 3-6-1645
Schuijt, Jan tk 2-5-1637 [tk = 't kind]
Schuijt, Jan 7-9-1638
Schuijt, vr. 3-2-1648 [vr. = vrouw]
Schuijten, Steven Cornelisz 17-6-1643
Schuijt, vrouw 17-7-1650
Schuijt, Hendrik Jacobse tk 6-6-1655
Schuijt, Jasper tk 19-6-1650
Schuijten, Pieterse Teunis 30-12-1653

begr. 3-2-1648 (den 3e een baer voor de vrouw van Jan Schuijt wijnkoper in het Steegoversloot)
begr. 3-6-1645 (den 3e een baer voor de vrouw van Aert Gerrese Schuijt wijnkoper in de (?)Vrijese(?)straet)
begr. 30-12-1653 (den 30e een baer buijten de Vriesepoort voor de vrouw van Theunis Pieterse, bleijcker (ens luijens))

- 11.43/44 begraafboek Grote Kerk
Schuijte, Pieter tk 22-3-1679
Schuijten, Pieter 11-1-1688
Schuijten, Pieter G 8-10-1685 [g= getuige]
Schuijten, Willem vr 16-11-1686
Schuijten, Lijsbet 10-6-1697
Schuijten, Pieter 13-12-1692

begr. 9-8-1677 (den 9e een baer voor Theunis Schuite, bleicker, buiten de Vriesepoort; tweemael luiens)
begr. 8-10-1685 (dito een baer op den bleick van Pieter Schuite, buiten de Vriesepoort, voor de knecht)
begr. 11-1-1688 (den 11e [of xe?] een baer over de Beurs tot Aert Teggers voor [--] Schuite)
begr. 13-12-1692 (den 13e een baer voor hr(?) Pieter Schuijten, bleijcker, viermael luijens en een quartier)

- 11.21.2 uitgegane attestaties NH-kerk 1655-1664
Schuijten, Pieter, v.d. Spuipoort, Gouda, 5-12-1655

- Pieter Schuijten, van Dordregt wedr. woont in de Nieuwstraet (1708), overl. voor 1713, tr. (1) NN, otr/tr. (2) Dordrecht 20-5/4-6-1708 Jannigie van der Heijden, j.d. van Dordregt woont in de Nieuwstraet geassist. met haer moeder (1708), van Dordrecht wed van Pieter Schuijten wonende buijten de Vuilpoort, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 22-3-1730 (Arie Roobols wed buijte de Vriesepoort); 
Jannigie van der Heijden, otr/tr. (2) Dordrecht 9/25-4-1713 Arij Willems Ro(o)bol, van Dordrecht wedn wonende buijten de Vriesepoort geass met Pieter Willemse desselfs broeder (1696), tuijnman (1705/1707), overl. ?jan-mrt 1730?; Arij Roobol, otr/tr. (2) Dordrecht 29-4-1696/14-5-1696 Catrijna Willems Huijsman, j:d: wonende in den Hout Thuijn gass met Marijtje van Steen desselfs goede bekende, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 25-1-1708 (Caterijn Huijsman huijsvrou van Arij Roobol buyte bij Bercke pat).
NB.
- otr. Dordrecht 20-5-1708 (tr. 4/6)
Pieter Schuijten, wedr. woont in de Nieuwstraet met
Janneken van der Heijden, j.d. mede wonende aldaer, beijde van Dordregt, geassist. met haer moeder.

Kinderen Roobol - Van der Heijden:
1. Ariaentje, ged. Dordrecht 6-2-1713.
2. Neeltje, ged. Dordrecht 3-5-1715.

- Pieter van (der) Schuijten, j.m. van Dordrecht woonen(de) buijten de Spuijpoort, otr. Dordrecht 8-11-1654, tr. Oudewater 26-11-1654 Hendriexie van Cooten (Henrica/Henrikje van Suyren), j.d. van Oudewater ende aldaer woonende.
NB.
- otr. Dordrecht 8-11-1654
Pieter van der Schuijten, j.m. van Dordrecht woonen(de) buijten de Spuijpoort ende
Hendriexie van Cooten(?), j.d. van Oudewater ende aldaer woonende
(bescheijt gegeven om tot Oudewater te trouwen den 26 November 1654)
- 5-12-1655 Pieter Schuijten, hebbende gewoond buijten de Spuijpoort [ver]trocken na Dergoude (?Der Houde/Goude?).
- Doopdatum 1662.08.21 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Jaspersen, Pieter / Naam moeder Jans, Hendrijcksge
  Naam kind Aeltge
- Doopdatum 1659.02.19 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Jaspers, Pieter / Naam moeder Jans, Hendrickje
  Naam kind Aeltie

Kinderen:
1. Henrik, ged. Dordrecht 3-1-1657.
2. Johannes, ged. Dordrecht 28-10-1658.

- Stukken betreffende insolvente boedels, 1653 - 1811
1128 Pieter Schuijten, 1747
[Toegangsnummer: 9 Archieftitel: Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht; ARCHIEF VAN DE SCHEPEN-COMMISSARISSEN VAN DE DESOLATE BOEDELKAMER; Stukken betreffende de insolvente boedels]

- Kind van Jan Schuijt
Plaats Rotterdam Datum begraven 11-01-1677 Opmerkingen Nyeuevranckestraet

- Hendrick Huyberse van der Schuiten, tr. Aegje Jans.
Kinderen:
1. Hubertus van der Schuiten, ged. Alkmaar 26-2-1727.

- Henrik Jacobs Schuijt, tr. Katelijn Wouter.
NB.
- Doopdatum 1656.02.02 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Jacobsen, Hendrijck
  Naam kind Jacobus
  Naam moeder Wouters, Catelina

- [begr. Grote Kerk] Schuijt, Hendrik Jacobse tk 6-6-1655;
Kinderen:
1. NN, begr. (Grote Kerk) Dordrecht 6-6-1655.
2. Jacobus, ged. Dordrecht 2-2-1656.
3. Jacobus, ged. Dordrecht 4-7-1657.
4. Anthonis, ged. Dordrecht 4-7-1657.

- otr. Dordrecht 4-10-1676
Hendrick de Quyns [Quint?], j.m. van Dordregt won[ende] buijten de Jorispoort
Margarita van der Schuijt, weduw van Jan van den Bogaert, won. in de Kolfstraet

- 11-7-1688A Margrietien Schuijten, wonende in de Colfstraet is vertrocken naer Haerlem toe

- Catharina Schui(j)ten, geb. ca. voor 1678, j.d. van Dordrecht wonende voor 't Bagijnhoff geass. met dessselfs vader (1698), otr. Dordrecht 16-2-1698 Jan Slangen(s), ged. Dordrecht 21-1-1678, j.m. van Dordrecht geassisteert met desselfs vader (1698), zoon van Huijbert Slangen en Anneke Backers (Emmeken Beckers).
NB.
- Pieter Jansen, tr. Annighje Jans.
  Kinderen:
  1. Crispijn, ged. Dordrecht 16-3-1671, zoon van Pieter Jansz en. Anneke Jans.
  2. Catharina, ged. Dordrecht 18-3-1672.
- Pieter Jansen, tr. Emmichge Pieters.
  Kinderen:
  1. Catharina, ged. Dordrecht 28-10-1667.
- Huijbert Slangen, otr. Dordrecht 21-7-1669 Anneke Backers (Emmeken Beckers); zij ??? tr. (1) Cornelis Willems (dochter: Cornelia, ged. 28-12-1668).
  Kinderen:
  1. Corstiaen, ged. Dordrecht 11-6-1673.
  2. Leendert, ged. Dordrecht 23-4-1676.
  3. Jan, ged. Dordrecht 21-1-1678.
- otr. Dordrecht 16-2-1698 (tr. 3/3)
  Jan Slangen, j.m. geassisteert met desselfs vader en
  Catharina Schuijte, j.d. wonende voor 't Bagijnhoff beijde van Dordrecht geass. met dessselfs vader
Kinderen:
1. Anna, ged. Dordrecht 23-5-1698.
2. Pieter Slangen, ged. Rotterdam 10-1-1700 wonende Oppert (get. Pieter Schuiten, Anna Slangen), zoon van Jan Slangen en Catharijna Schuiten.
3. Maria, ged. Dordrecht 29-6-1701.
4. Pieternella, ged. Dordrecht 23-9-1705, dochter van Jan Slegge en Catharina Schuijten.

- Maria Jansz Schuijten (Marichien Jansz), geb. voor ca. 1664, j.d. van Dordr en woonende buijten de Joris poort (1684), otr/tr. Dordrecht 29-10/13-11-1684 Urias Schalken, ged. Dordrecht 24-7-1661, j.m. van Dordr en woonende buijten de Joris poort (1684), sciptimmerman (1684), zoon van Schalck Jansen (Westenrijsk) en Neeltge Urias..
NB.
- otr. Dordrecht 29-10-1684 (tr. 13/11)
Urias Scalke, sciptimmerman, jm met
Maria Jans, j.d. beijde van Dord. en woonende buijten de Joris poort
- Doopdatum 1661.07.24 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Jansen, Schalck /
  Naam moeder Urias, Neeltge
  Naam kind Urias
- Doopdatum 1663.04.25 / Plaatsnaam Dordrecht
  Naam vader Jansz, Schalck {Westenrijsk} / Naam moeder Urias, Neeltjen
  Naam kind Maiken

Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht 23-1-1686, zoon van Urias Schalken en Maria Jans.
2. Tente, ged. Dordrecht 12-10-1687, dochter(?) van Urias Schalken en Maria Jans.
3. Jannechien, ged. Dordrecht 25-12-1691, dochter van Urias Schalken en Marichien Jansz.
4. Cornelia, ged. Dordrecht 4-11-1693, dochter van Urias Schalken en Maria Jansz.
5. Lijsbeth, ged. Dordrecht 26-6-1695, dochter van Urias Schalken en Maria Schuijten.
6. Maaken, ged. Dordrecht 29-7-1697, dochter van Urias Schalken en Marij Jansen.
7. Johannes, ged. Dordrecht 27-6-1702, zoon van Urias Schalken en Maria Jans.

- Jan van der Schuijten, otr. Dordrecht Catharina Stronck.
NB.
- Jan Janse Schuyten 20 nov. 1700
[pag. 150 Sepultura ofte graftboeck van de augustijnenkerck te Dordrecht - A. Nelemans (1998)]

Kinderen:
1. Catarina, ged. Dordrecht 11-2-1680.

- Johannes Schuijten, geb. 1761, messager (1811).
NB.
- Liste civique
  Schuijten, Jan Datering 1761-01-01
  Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 4 Stadsarchief; de tijd van de Bataafse Republiek
  Inventarisnummer 169, Sectie 2
  Geboortedatum 1761-01-01
  Beroep messager, Kanton 2

- Johannes Schuijten, geb. 1794, overl. na 1850.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (24)
  Johannes Schuijten
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383, Bladzijde 520, Deel 20, Geboortejaar 1794

- Plaats: Breda, Bron: GA Breda, Archief: OA Breda (1-1a) nr.406, folio: 86
Naam: Pieter Schuijten
Beroep/Functie: schoolmeester, Datum aanstelling: 1764-01-19
Opmerkingen: Commissieboeken Breda

- Plaats: Breda, Bron: GA Breda, Gezindte: ng
DTB-nr: III-8 nr. 879, folio: 84 v
Begraafdatum: 1767-01-09, Datum overlijden: 1767-01-07, Soort bron: bg/ov
Naam begravene: Pieter Schuijte, Man/Vrouw: m
Opmerkingen: Begraafboeken Breda Kleine Kerk 1704-1823 1x geluid.

- Schuijten jr,     H.   schoolmeester buitenbuurt 148
  Schuijten jr,     H.   particuliere schoolmeester 124
  Schuijten junior,   Huijbert   particuliere schoolmeester 123
  Schuijten sr,   Huijbert   particuliere schoolmeester 123
  Schuijten,     Huijbert   burger Dordrecht, schoolmeester en veehouder Lage Zwaluwe 66
  Schuijten,     Huijbert 126
[bron: "Onderwijsinghe der Jeught" door C. Esseboom (1995)]

- Neeltje Maartens Schouten (Neeltje Schuijten, Neeltje Maertens), jd van Dordrecht woonende in Breestraet (1687), otr. Dordrecht 17-8/3-9-1687 Nicolaas Gleijne Kool (Niclaes Kool), jm van Dordrecht wonende bij de Nieuw Kerckstraet (1687), schipper.
NB.
- otr. Dordrecht 17-8-1687 (tr. 3/9)
Nicolaas Kool, schipper, jm wonende bij de Nieuw Kerckstraet met
Neeltje Schoute, jd woonende in Breestraet, beijde van Dordrecht

Kinderen:
1. Martinus, ged. Dordrecht  20-1-1691, zoon van Nicolaes Gleijne Cool en Neeltjen Maertens (Schouten).
2. Pieternel, ged. Dordrecht 28-1-1693, dochter van Niclaas Kool en Neeltje Maartens Schouten.
3. Pieter, ged. Dordrecht 19-3-1698, zoon van Nicolaas Kool en Neeltje Schuijten.
4. Adriaen, ged. Dordrecht 29-11-1699, zoon van Niclaes Kool en Neeltje Maertens. 
5. Adriana, ged. Dordrecht 2-10-1702, dochter van Niclaes Kool en Neeltje Schouten.
6. Adriana, ged. Dordrecht 1-3-1704, dochter van Nicolaus Kool en Neeltje Schouten.

- Anna Schouten, tr. Dubbeldam 9-2-1659 (met attestatie D. Buitendijckii) Cornelis Meermans.

- Johannes Schoutens, tr. Pietertge/Pietertje Jans [Pietertje Schoen].
Kinderen:
1. Susanna, ged. Dordrecht 19-4-1652.
2. Susanna, ged. Dordrecht 7-5-1653.
3. Johannes, ged. Dordrecht 13-7-1654.
4. Sara, ged. Dordrecht 11-10-1655.
5. Johannes, ged. Dordrecht 12-11-1657.
6. Susanna, ged. Dordrecht 6-6-1659.
7. Jannichge, ged. Dordrecht 3-2-1662.
8. Johannes, ged. Dordrecht 17-9-1667.
9. Apollonia, ged. Dordrecht 26-10-1668.

- Anneken Schouten(s), tr. Jan Susteg (Jan Huster).
Kinderen:
1. Trijntghe, ged. Dordrecht december 1628.
2. Joannes, ged. Dordrecht febr. 1631.

- Geertruyd Jansdr Schouten, tr. Cornelis Fransz van Bredenhoff.
Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht maart 1628.
2. Franois, ged. Dordrecht juli 1629.
3. Johannes, ged. Dordrecht dec.1633, zoon van Cornelis Franssen en Geertruijt Jans.

- Tannetje Schuite, geb. 1863.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 S
Fannetje Schuite
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 384-431, Bladzijde 41, Deel D, Geboortejaar 1863
- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 S
Tannetje Schuite
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 435-516, Bladzijde 113, Deel D
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Tannetje (overl) Schuite
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 737-810, Zie Rane, Cornelis

- Adresboek Dordrecht 1888:
Schuijt Jr., H. v.d., onderw., E352 Noordendijk
Schuijt-de Zwart, wed. H. v.d., particuliere, E352 Noordendijk
Schuijten, E.J., particuliere, D174a, Kalkhaven
Schwartz, H.A., zadelmaker, D1027 Vriezestraat

- Alexander Schuijten, tr. Catharina Olfers.
Kinderen:
1. Johannes, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers, aan huis) 29-1-1741 (get. Cornelis Schuijten, Maria Hendriks)

- Jannetie Schuijten, tr. Gerrit Harbers.
Kinderen:
1. Geertruij, ged. Amsterdam (Hervormd, Zuiderkerk) 30 april 1712 (get. Jan Backer, Grietie Schuijten)

- Cornelis Schuyten, tr. Maria Beuckelaer, overl. voor 1610 (ca. 1591), dochter van Cornelis (Claes) Beuckelaer en Digna Leegendr; zij tr. (1) Augustijn van Teijlingen, geb. Dordrecht 14-8-1542, weesmeester in 's-Gravenhage (1574), overl. ?1595?, zoon van Job Augustijnsz van Teijlingen en Margaretha de Bije.
NB.
- [http://www.robgomes.nl/alkmaar/publicaties/ghtout/gp5725.htm]

Kinderen Teijlingen/Beuckelaer:
1. Job van Teijlingen, overl. voor 1610.
2. Cornelis van Teijlingen, overl. voor 1610.
3. Nicolaas van Teijlingen, overl. voor 1610.

(c) EvD Dordrecht augustus 2006 / dec 2006-jan 2007