Steiner (Stijner)
Dordrecht
-----------------
de Dordtse beeldhouwer Willem Steiner (1858-1927)

I. Abraham Steiner (Stijner), geb. voor ca. 1759, woont Doelstraat C815 (ca eind 1797; 5 personen in dit huis (1797); juli 1804), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 9-8-1804 (54 jaar, Doelstraat), tr. NN., na overl. ca 1804.
NB
- ona 1164 (1795) 6-11-1795 procuratie Abraham STEINER op J. Gauderheijden te Bommel;
[SAD, index 20.86 notaris P.J. van Steenbergen]
- (1797) overzicht wijken A t/m F (1797):
No. C0800 (2 zielen) deze en volgende Num. tot 820 bevat de Doelstraat tusschen de Marienbornstraat en Heerm.s Huisstraat aan beide zijde
No. C0815 (5 zielen)
[ Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 1270]
- (1798Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
Naam : Ab.m Stijner
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0815
Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

- (1804) Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing,
als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50 [1804]

Naam : Abraham Stijner (zedert overleden dus nu wed:)
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0815
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- (1804) (SAD 11-72) begr. 285 09-08-1804 Abraham Steijner oud 54 jaar boorstkwaal, laat kinderen na, beest grav. in de Doelstraat (bidder P. Gaberel);
Kinderen:
1. Willem Fredrik, geb. Dordrecht 20-11-1779, volgt II.

II. Willem Fredrik Steiner, geb. Dordrecht 20-11-1779, j.m. geboren te Dordrecht woont op de Voorstraat bij de Nieuwbrug met schriftelijk consent van zijne vader Abraham Steiner (1804), kleermaker, overl. na 1850, otr/tr. (1) Dordrecht 26-4/12-5-1804 Francina de Borst (Francina Wilhelmina de Borst), j.d. geboren te Woudrichem wonende in de Wijnstraat bij 't Groothoofd met schriftelijk consent van hare moeder Maria Mouthaan wed. Arij de Borst (1804).
NB.
- (1801) Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-24 nov 1802
  Dordrecht, den 4 februari 1801
  Naam : Willem Steiner
  Folionummer : (104)
  Bron : SAD 4-128b
- (1801-1805) Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
  Naam : Willem Steiner
  Woonplaats: C0815
  Grondvergadering (kiesdistrict) : 13e grondvergadering vanaf C699 tot en met C826
  Opmerkingen : (met kruisje)
  Lijst : lijst (1) met titel Lijst der Stemgerechtigden in letter C
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
- (1808) Kohieren betreffende de quotisatie voor de wijken A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : W.F. Steiner
  Woonplaats (oude huisnummers!) : B056
  Klasse : 38
  Belasting : 2-0-0
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 374

- (1808) Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)(buitengewone belasting van 3 miljoen gulden)
Naam : Willem Frederik Stijners
Woonplaats : C0046 geheel
Beroep : kleermaker
Belasting : 75
Folionummer : 03
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

- Arij de Borst, overl. voor 1804, tr. Maria Mouthaan, overl. na 1804.
Kinderen:
1. Adriana, ged. Woudrichem 16-2-1772 (get. Marietje van der Seijden).
2. Maria, ged. Woudrichem 18-4-1773 (get. Maria Por).
3. Maartje, ged. Woudrichem 11-12-1774.
4. Frans de Borst, ged. Woudrichem 23-11-1777 (get. Maria Por,getuige is grootmoeder).
5. Frans de Borst, ged. Woudrichem 14-3-1779, tr. Breda 10-3-1822 Frederica Maria Roosendaal, geb. Grave 26-4-1789, dochter van Francis Roosendaal en Johanna Cornelia Heijligendorp.
6. Adriaan, ged. Woudrichem 25-10-1792 (get. Adriana de Borst).

- [1811 list civique] Datering 1779-11-20 Plaatsnaam Dordrecht
  Voornaam Willem Fredrik Steiner
  Archiefnummer 4 Stadsarchief; de tijd van de Bataafse Republiek Inventarisnummer 169
  Geboortedatum 1779-11-20 Beroep kleermaker Kanton 2 Sectie 1
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (25)
  Persoon in bevolkingsregister:   Willem Frederik Steiner
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 352-383
  Deel 12 Bladzijde 1611 Geboortejaar 1779
- Hendrika Steiner
  Deel 12 Bladzijde 1611 Geboortejaar 1834
- Maria Elis. Francina
  Deel 12 Bladzijde 1611 Geboortejaar 1842
- Maria Louize Steiner
  Deel 12 Bladzijde 1611 Geboortejaar 1811
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 S
  Persoon in bevolkingsregister Maria Francina Steiner
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 384-431
  Deel Db 1870 Bladzijde 1 Geboortejaar 1815
- ADRESBOEK 1883 (op CD-Rom)
  STEINER, A.A., spekslager, D895 Voorstraat
  STEINER, J.A., schrijnwerker, B26 Wijnstraat
  STEINER, M.F., parte, D895 Voorstraat
- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
  Kadastrale gemeente: Dordrecht Sectie: G
  1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: C 46
  2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 997
  Eigenaren en vruchtgebruikers:
 
5. Namen: Steiner
  6. Voornamen: Willem Frederik
  7. Beroepen: kleermaker
  8. Woonplaatsen: Voorstraat

  9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 1468
  10. Soort der eigendommen: huis
  11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 918
  12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.66
  [BRON: http://d-compu.dyndns.org/kadaster]

Kinderen eerste huwelijk:
1. Louisa Maria Steiner, ged. Dordrecht 19-2-1805.
2. Arie Adrianus Steiner, geb. Dordrecht 10-5-1806, volgt IIIa.
3. Louisa Maria Steiner, ged. Dordrecht 4-9-1808.
4. Louisa Maria Steiner, ged. Dordrecht 1-2-1811, overl. na 1850.
5. Johan Abraham Steiner, geb. 24-8-1813, volgt IIIb.
6. Maria Francina Steiner, geb. 1815, dienstboderegister 1870, particuliere D895 Voorstraat (1883).

IIIa. Arie Adrianus Steiner, geb. Dordrecht 10-5-1806 (Ev Luth), spekslager (1860-1890), zonder beroep en wonende te Dordrecht (1885), overl. Kruiningen 22-7-1885 (79 jr), zoon van Willem Frederik Steiner en Francina Wilhelmina de Borst, tr. Catharina Schreij, overl. Dordrecht 5-1-1872.
NB.
-
Bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 (25) Persoon in bevolkingsregister  Arie Adrianus Steiner  Deel 22 Bladzijde 1172 Geboortejaar 1806
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 (25) Persoon in bevolkingsregister Adrianus Arie Steiner   Deel 22 Bladzijde 1172 Geboortejaar 1841
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 (25) Persoon in bevolkingsregister Francina Steiner   Deel 22 Bladzijde 1172 Geboortejaar 1836
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 (25) Persoon in bevolkingsregister Hendrika Bilh. Steiner   Deel 22 Bladzijde 1172 Geboortejaar 1834
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 (25) Persoon in bevolkingsregister Wilhelmina Steiner   Deel 22 Bladzijde 1172 Geboortejaar 1839
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 (25) Persoon in bevolkingsregister Willem Frederik Steiner   Deel 22 Bladzijde 1172 Geboortejaar 1844
- ADRESBOEK 1883 (op CD-Rom)
  STEINER, A.A., spekslager, D895 Voorstraat
  STEINER, J.A., schrijnwerker, B26 Wijnstraat
  STEINER, M.F., parte, D895 Voorstraat

Kinderen:
1. Hendrika Steiner, geb. Dordrecht 27-1-1834, volgt IVa.
2. Francina Willemina Steiner, geb. Dordrecht 17-7-1835, volgt IVb.
3. Wilhelmina/Willemina Frederika Steiner, geb. Dordrecht 20-11-1839, vertrekt 6-9-1884 naar Sprang, volgt IVc.
4. Adrianus Arie Steiner, geb. Dordrecht 10-12-1841, overl. Dordrecht 22-12-1880.

IIIb. Johan Abraham Steiner, geb. Dordrecht 24-8-1813, schrijnwerker (S524 1860-1890), schrijnwerker B26 Wijnstraat (1883), overl. Dordrecht 15-2-1893 (akte 109; namiddag half 2 Wijnstraat 94), begr. (algemene begraafplaats) Dordrecht 20-2-1893 op c-o-27, tr. (1) Cornelia Lies, tr. (2) Johanna Henriette Koelman, geb. 's-Gravenhage 19-10-1826, overl. Dordrecht 3-4-1885 (58 jaar), begr. (algemene begraafplaats) Dordrecht 7-4-1885 op c-o-27.
Wonende: (1860-1890) C46, B26, Wijnstraat 94.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 (25) Persoon in bevolkingsregister Johan Abraham Steiner Deel 6 Bladzijde 55 Geboortejaar 1813
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 (25) Persoon in bevolkingsregister Anna Maria Steiner  Deel 6 Bladzijde 55 Geboortejaar 1856
- ADRESBOEK 1883 (op CD-Rom)
  STEINER, A.A., spekslager, D895 Voorstraat
  STEINER, J.A., schrijnwerker, B26 Wijnstraat
  STEINER, M.F., parte, D895 Voorstraat
- ADRESBOEK DORDRECHT 1930
  Steiner A.M. Mij. Dordrechtstraat 9 
- ADRESBOEK DORDRECHT 1938
  Steiner Mej. A.M.[en] J.J. Mij. Dordrechtstraat 9 
?
Kinderen eerste huwelijk:
1. Maria Elizabeth Francina, geb. Dordrecht 25-2-1842, overl. ald. 5-3-1867.
2. Willem Frederik Steiner, geb. 1844.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Anna Maria Steiner, geb. Dordrecht 11-2-1856, woont te Dordrecht (1927), overl. 15-5-1940, begr. (algemene begraafplaats) Dordrecht mei 1940 op N03-20/27 [www.zerken.nl].
2. Willem Frederik Steiner (Willem), geb. Dordrecht 3-6-1858, volgt IVd.
3. Henriette Francina Steiner, geb. Dordrecht 1-3-1860, volgt IVe.
4. Johanna Henriette Steiner, geb. Dordrecht 24-2-1862, vertrekt naar Zwolle 1-2-1886, te Amsterdam (1927).
5. Hendrik Johan Abraham Steiner, geb. Dordrecht 2-6-1864 (42 in 1906), naar Dedemsvaart 3-12-1881, uit Avezaeth, naar Oudenbosch, uit Oudenbosch 16-6-1887, volgt IVf.
6. Jozephine Johanna Steiner, geb. Dordrecht 23-11-1865, woont te Dordrecht (1927), overl. 12-5-1954, begr. (algemene begraafplaats) Dordrecht mei 1954 op N03-20/27.
7. Maria Elisabeth Francina Steiner, geb. Dordrecht 24-7-1867, overl. ald. 17-12-1867.

IVa. Hendrika Steiner, geb. Dordrecht 27-1-1834, tr. Dordrecht 20-6-1868 Thomas Gerardus Frederik Buijtendijk, geb. 1833.
NB.
- Thomas Gerardus Buijtendijk  Deel 10 Bladzijde 113 Geboortejaar 1868
- Thomas Gerardus Frederik  Deel 10 Bladzijde 113 Geboortejaar 1833
- Henderika Steiner  Deel 10 Bladzijde 113 Geboortejaar 1834

Kinderen:
1. Thomas Gerardus Buijtendijk, geb. 1868.
2. Catharina Adriana Buijtendijk, geb. Dordrecht ca 1870 (27 in 1897), tr. Rotterdam 31-03-1897 (akte nr. 442) Johannes Baksteen, geb. Rotterdam (24 in 1897), zoon van Dirk Baksteen en Antje van Eck. [Kinderen: Johanna Susanna Buijtendijk, geb. R'dam 5-1-1873, Arie Adrianus Buijtendijk, geb. R'dam 9-3-1877]

IVb. Francina Wilhelmina Steiner, geb. 1835, overl. na 1890, tr. Michiel Gijsbert Knijf, geb. 1836.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 S
  Persoon in bevolkingsregister Francina W. Steiner
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht   Inventarisnummer 384-431
  Deel K Bladzijde 233 Geboortejaar 1835
- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 S
  Persoon in bevolkingsregister Francina W. Steiner
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 435-516
  Deel K Bladzijde 581
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (14)
  Persoon in bevolkingsregister Machiel Gijsb. Knijff
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 352-383
  Deel 1c Bladzijde 512 Geboortejaar 1836

Kinderen:
1. Johanna Catharina Knijf, tr. Dordrecht 29-10-1891 Adriaan den Herder, zoon van Adriaan den Herder en Neeltje de Smit.   

IVc. Wilhelmina Frederika Steiner, geb. Dordrecht 20-11-1839, woont te Oisterwijk 1880-1900/1900-1921, overl. Paterswolde (Eelde) 12-2-1915, tr. Hendrik Johannes van Caem, geb. Sprang 8-5-1852, woont te Oisterwijk 1880-1900/1900-1921.
NB.
- Voornaam / name: Wilhelmina Fr Familienaam / surname: Steiner
  Geboortedatum / date of birth: 24 11 1840 Geboorteplaats / place of birth: Dordrecht
  Archief / archive: 914 - Bevolkingsregister Oisterwijk
  deel (periode) / volume (period): 18 (1900-1921), pagina / page: 349
- Voornaam / name: Wilhelmina Fr Familienaam / surname: Steiner
  Geboortedatum / date of birth: 24 11 1840 Geboorteplaats / place of birth: Dordrecht
  Archief / archive: 914 - Bevolkingsregister Oisterwijk
  deel (periode) / volume (period): 16 (1880-1900), pagina / page: 846


IVd. Willem Frederik Steiner (Willem), geb. Dordrecht 3-6-1858 (Ev.Luth.), maakt vier advertentiebanken (rustbanken) voor Dordrecht (1881), levert het eikenhouten meubilair voor de Doopsgezinde Kerk van Dordrecht (1897), meubelmaker, beeldhouwer, lid van Pictura, overl. Dordrecht 13-6-1927, begr. Dordrecht 17-6-1927, tr. Saint Josse ten Noode 1-7-1882 Petronella Jacoba Barendina Sparnaaij, geb. Heinenoord 27-1-1861, overl. Dordrecht 28-3-1924, begr. Dordrecht.
Wonende: Dordrecht, Rotterdam (tot 28-6-1881), Dordrecht (vanaf 28-6-1881), Brussel (vanaf 17-9-1881), Laeken (-19-10-1883), Dordrecht Twintighuizen 56 (1890-1917).
Inwonend: Adriana Francina Zijdemans, geb. Dordrecht 28-11-1868, dienstbode.

NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (25)
  Persoon in bevolkingsregister
  Willem Fredrik Steiner
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer 352-383
  Deel 6 Bladzijde 55
  Geboortejaar 1858
- (vergadering 4-4-1881)(17) In behandeling gebragt 't aan den gemeenteraad gerigt, doch bij dit Collegie tehuis behoorend adres van W.F. Steiner te Rotterdam, dd 31 Maart l.l. houdende verzoek om vergunning, ten einde, geheel voor zijne rekening, aan den openbare weg alhier, te mogen plaatsen eenige rustbanken, ingerigt op de wijze, als bij dat adres en de daarbij behoorende teekening is aangegeven.
Fiat insertio no.
Wordt besloten aan voornoemden Steiner mede te deelen dat die vergunning tot wederopzeggens wordt verleend bij de volgende missive
  [BRON: SAD 6-1622; notulen B&W fabricage 1881]
- (vergadering 16-8-1881) (8) Gelezen eene missive van
Steiner en Co, ondernemers van de plaatsing van advertentiebanken alhier, dd 12 Aug. l.l. houdende mededeeling dat na voorafgegaan overleg met de Directie der Gemeentewerken, de eerste advertentiebank zal worden geplaatst in 't plantsoen voor de Johan de Withstraat alhier.
  [BRON: SAD 6-1622; notulen B&W fabricage 1881]
- [606]
Willem Frederik Steiner, woonachtig te Rotterdam in de Eendrachtstraat no. 74, plaatsen van uit teakhouten met purperhout afgezet, vervaardigde banken, in plantsoen, op pleinen en langs verder openb. wandelwegen ... rugleuning ingericht tot annonceeren ... zijwanden borden plaatsen met niemand kwetsende versjes, spreekwoorden etc. (Cats, Tollens) ...etc.
Vier banken:
  * Johan de Wittstraat (Oostzijde), ca voor den koepel van 't buitenverblijf der erven De Groot;
  * aan den Singel (Zandweg) tegenover de Johan de Wittstraat, in of voor aldaar aanwezige plantsoen;
  * aan den Parallelweg, regts van 't station der Staatsspoorwegen;
  * aan dien weg, links van bedoeld Spoorwegstation;
 [BRON: SAD 6-1622; kladnotulen B&W fabricage 1881]
- STEINER & Co, verzoeken hunne abonnes welke een PANEELTJE ontvangen hebben, dit uiterlijk za 6 Aug. a.s. te willen bezorgen ter hunnen kantore
(Lombardstraat 710). De nog niet verzonden PANEELTJES volgen zoo spoedig mogelijk.
[
BRON: Dordrechtsche Courant wo 27-7-1881 (SAD 569:89)]
- Dordrecht 3 Sept. Sedert eenigen tijd is er in verschillende steden van ons rijk sprake geweest over het plaatsen van
advertentiebanken door eene firma alhier. Dergelijke banken zijn thans hier geplaatst aan het plantsoen bij den toegangsweg naar het station, aan de Johan de Wittstraat en op het Scheffersplein en is nu ieder in staat over het nut en de doelmatigheid te oordeelen.
Wij vernemen, dat men in de werkplaats druk bezig is met die ook voor andere steden in orde te brengen, waar men de concessie heeft verkregen.
[
BRON: Dordrechtsche Courant 4/5-9-1881 tweede blad (SAD 569:89)]
- Toegangsnummer: 109 Archieftitel: Doopsgezinde gemeente van Dordrecht
   56 Onderhandse akte betreffende het leveren van het eikenhouten meubilair in de kerk door W. Steiner, 1897, met bijlagen

- ADRESBOEK ROTTERDAM 1882,  Eendragtsstraat 74 (Oostzijde) wijk 19: 
J.M. Dicke, apothekersbediende; J.J. Schilleman, kantoorbediende; W.H. Haasse, deurwaarder; J. Biekart, particuliere; A. Schadee, bouwkundige; G. Henckel, particulier; O. Bilger, particulier

- ADRESBOEK ROTTERDAM 1882,  Eendragtsstraat 74 (Oostzijde) wijk 19: 
W.H. Haasse, deurwaarder; J. Biekart, particuliere; R. de Kaizer, kantoorbediende; A. Gaberel, kantoorbediende; W. Trenay, kantoorbediende; W.H. Dicke, kantoorbediende; J.M. Dicke, apothekersbediende

- lid van het Dordtse Teekengenootschap Pictura; op de ledenlijst :
                    1-3-1893; 1-1-1895; jan. 1896; 1-10-1896; 1-10-1897; jan. 1900; 1 mei 1901.
- tekst op het grafmonument op de Dordtse begraafplaats Essenhof (veld c, rij q, nr. 40):
"ter herinnering | aan mijn innig geliefde | en zorgzame vrouw | C. Steiner Sparnaaij 1861 1924 | onze beide kinderen 1902 1905 | Willem Steiner 1858 1927"  [www.zerken.nl]      +    beeld is gesigneerd: Willem Steiner, beeldhouwer 1925

Kinderen:
1. Johanna Henriëtte Steiner, geb. Dordrecht 9-9-1902, overl. Bussum 21-9-1903, begr. Dordrecht 29-9-1903 (op c-q-40).
2. Johanna Henriëtte Steiner, geb. Dordrecht 10-4-1905, overl. Dordrecht 17-4-1905, begr. Dordrecht 21-4-1905 (op c-q-40).

IVe. Henriette Francina Steiner, geb. Dordrecht 1-3-1860, doet haar zaak in het Steegoverlsoot 18 over aan G.F. Schaap (1924), Henriette Marotzke schrijft 'Verzen der aarde' (1928), begr. (algemene begraafplaats) Dordrecht [www.zerken.nl], tr. Dordrecht 31-1-1901 Friedrich Ernst Franz Marotzke, geb. ca. 1861, begr. (algemene begraafplaats) Dordrecht 29-06-1904 (43 jr.) op c-o-28 [www.zerken.nl], zoon van Gustav Marotzke en Emma Lindenberg.
Wonende : Bilthoven (1927).
NB.
- Gevraagd in een Kristal- en Porseleinzaak te Dordrecht, een jonge dame, bekend met eenvoudige boekhouding en correspondentie. Kennis der moderne talen vereischte. Zij die practisch werkzaam zijn geweest genieten de voorkeur. H.F. MAROTZKE, Steegoversloot 18, Dordrecht.
[BRON: NRC 1913_06_11_2_12 ]
- Gevraaagd een DAME als HUISHOUDSTER die zelfstandig op kan treden, leeftijd tusschen 25-40 j. Adres Mevr. Marotzke, Steegoversl. 18, Dordrecht;
[BRON: NRC 1914_03_27_1_04]
- Hiermede heb ik de eer te beriocyhten, dat ik mijn zaak aan den Heer G.F. SCHAAP heb overgedaan.
Onder dankbetuiging voor het genoten vertrouwen beveel ik mijn opvolger ten zeerste aan. H.F. MAROTZKE-STEINER.
In aansluiting aan bovenstaande deel ik met deze mede, de zaak van Mevr. MAROTZKE-STEINER te hebben overgenomen, en die op denzelfden voet en onder den naam: Firma H.F. MAROTZKE-STEINER te zullen voortzetten.
Ik zal niets onbeproefd laten om het vertrouwen te winnen en beveel mij beleefd aan.
  G.F. SCHAAP.  Dordrecht, 5 Maart 1924.

[BRON: NRC 1924-03-07-2-15]

- DORDRECHT. Notaris B. Kuipers te Dordrecht is voornemens bij veiling en afslag op Woensdagen 7 en 14 Maart 1928 telkens des avonds 7 uur ... publiek te verkoopen: Het Goed Onderhouden, op gunstigen stand gelegen WINKELHUIS, Dordrecht, Steegoversloot met groote etalageruimte, totaal groot 200 m2, in welk pand sedert tal van jaren is gevestigd de gerenommeerde zaak in kunst-glas en aardewerk en luxe voorwerpen onder de firma MAROTZKE-STEINER [=Steegoversloot 18] ...etc.
[BRON: NRC 1928-03-03-2-11 ]
- LETTERKUNDE Boekaankondigingen. VERZEN DER AARDE, door Henriette Marotzke (De Waelburgh, Blaricum 1928);
[BRON:  NRC 1928-07-21-2-14]
- (M200 Steegoversloot 18) Henriette Francina Steiner wed. Marotzke (geb. Dordrecht 1-3-1860) en haar dochter Emma Johanna Henriette Marotzke (geb. Berlijn 14-3-1902).
Kinderen:
1. Emma Johanna Henriette Marotzke, geb. Berlijn 14-3-1902.

IVf. Hendrik Johan Abraham Steiner, geb. Dordrecht 2-6-1864 (42 in 1906), houder nummerbewijs hondenkar (5-9-1911), boomkweker (adresboek 1930), tuinarchitect (1938), tr. Rotterdam 16-8-1906 Jacoba Geziena van der Dussen, geb. Rotterdam ca 1882 (24 in 1906), dochter van Arie van der Dussen en Maria Elisabetha Heubel.
NB.
- Nummer nummerbewijs: 76 Datum vergunning: 5-9-1911 
   Hendrik Johan Abraham Steiner Jacob Catsstraat 98
   Opmerkingen: STEMPEL: Is geen houder van een hondenkar
  [DORDRECHT Houders van een hondenkar 29 aug. 1911 - 14 febr. 1928, (stadsarchief Dordrecht, archief 6, inv. nrs. 3980-3981)]
- Heden overleed alhier onze innig geliefde Dochter, Zuster en Behuwdzuster MARIA INGETJE TREURNIET-VAN DER DUSSEN in den ouderdom van 42 jaar.
  Rotterdam: M.E. van der Dussen-Heubel, Alida C. van der Dussen
  Lochem: Chr.J.F. van Rossem-van der Dussen, E.J. van Rossem
  Maastricht: Jo M. Tuizing-van der Dussen, R.W. Tuinzing
  Rotterdam: F. van der Dussen, E.C.M. van der Dussen-Koolhoven
  Utrecht: E.A. van der Dussen
  Dordecht: J.G. Steiner-van der Dussen, H.J.A. Steiner

Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Volstrekt eenige kennisgeving. Rotterdam, 14 Maart 1912. Nieuwehaven 138.
[
BRON:  NRC 1912_03_15_2_09]
- ADRESBOEK DORDRECHT 1930
  Steiner H.J.A. Jac. Catsstraat 98 boomkw. 
  Steiner H.J.A. Jac. Catsstraat 98 [kweekers: bomen] 
  Steiner H.J.A. Jacob Catsstraat 98 [tuinarchitecten] 
Kinderen:
1. NN, geb. voor 1927.

de Dordtse beeldhouwer
Willem Steiner (1858-1927)

- Heden overleed in het Diaconessenziekenhuis, onze lieve Broeder, Behuwdbroeder en Oom, 
     WILLEM FREDERIK STEINER
, Weduwnaar van Jacoba Sparnaay, in den ouderdom van 69 jaar.
Dordrecht: A.M. Steiner
Bilthoven: H.F. Marotzke-Steiner, E.J.H. Marotzke
Amsterdam: J.H. Steiner
Dordrecht: H.J.A. Steiner, J.G. Steiner-van der Dussen en Kind
                 J.J. Steiner

      Dordrecht, 13 Juni 1927.
De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag 17 Juni. Vertrek van Rozenhof 9 te 12.15.
[BRON: NRC 1927-06-15-2-07, 1927-06-15-1-08 ][zie online-kranten: http://kranten.kb.nl/index.html]

- Willem Steiner +.
In het Diaconessenhuis alhier is gistermiddag, na een ziekte van ruime twee maanden, in den ouderdom van 69 jaar, overleden de heer Willem Frederik Steiner. Voor de jongeren onzer burgers zegt die naam niet veel, doch ouderen, vooral in het middenstand- en vakkringen, weten zeer goed wie en wat Willem Steiner jaren geleden voor de Dordtsche samenleving was. We behoeven slechts te herinneren aan Vak en Kunst en Musis Sacrum.
Beeldhouwer van beroep, dreef hij indertijd een groote meubelmakerij aan de Steegoversloot. 
Na den dood zijner echtgenoote, toog hij daarheen, waar zijn hart steeds was, naar Brussel, waar hij zich naar hartelust aan zijn kunst wijdde.
Begin Maart kwam hij naar Dordrecht, de stad waar hj 3 Juni 1858 geboren werd, terug, om haar niet meer te verlaten. Met Steiner daald ten grave iemand, die gemoedelijk en vriendelijk was, ogperuimd van ziel en zinnen, een echte Bohemien-natuur.
Die liefde voor ongelukkigen bleek bij de invasie hier ter stede der Belgen en hij werd door Koning Albert bekroond met de Leopold-orde.
De teraardebestelling zal Vrijdag a.s. te 12.15 plaats hebben op de algemeene begraafplaats, in de groeve waarin ook zijn echtgenoote en beide kinderen rusten.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad dinsdag 14-6-1927 tweede blad (fiche 29)]

- Willem Steiner.
In verband met hetgeen wij gisteren over onzen pas ontslapen stadgenoot Willem Steiner schreven, zendt een onze abonné's ons het volgend gedicht van zijn hand, getiteld 'Doe Wel', dat, getoonnet(?) door onze oud-stadgenoot Jan Morks...etc.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 15-6-1927 tweede blad (fiche 29)]

- Ter aarde bestelling W.F. Steiner.
Op de Algemeene Begraafplaats is heden in de middaguren ter aarde besteld het stoffelijk overschot van wijlen Willem Frederik Steiner, in leven een bekende persoonlijkheid in vak- en kunstkringen en op velerlei ander gebied. Onder hen, die den doode mede de laatste eer bewezen bevonden zich onder meer de heeren A. Schotel en H. Brand, resp. voorzitter en secretaris van Vak en Kunst, voorts de heeren B. Groeneveld en Blok als afgevaardigden van den Aannemers Bond, ds. J. Grottendieck van de Lutherse Gemeente en eenige leden van het vroegere comité voor Belgische vluchtelingen.
Bij de groeve was ds. Grottendieck de eerste woordvoerder. Spr. wees er op, hoe de overledene wijd en zijd bekend was en hij zijn leven had gewijd aan de kunst.
Doch Willem Steiner leefde niet alleen voor zichzelf, hij had een groot en goed hart en voelde medelijden, wanneer hij smart zag.
Zijn werk voor de Belgische vluchtelingen betuigde o.a. daarvan. Zoo staan we thans aan de groeve, aldus spr., om het stof aan de aarde terug te geven, dat aan de aarde toebehoort. Met een 'Dat hij ruste moge in vrede' eindigde spr.
De heer Walter Vaes bracht daarna den ontslapene een laatsten groet namens de Belgische vluchtelingen. "Thans zijn we hier saam", zoo zeide de heer Adr. Schotel namens de Vereeniging voor Vak en Kunst, "om onzen stichter mede de laatste eer te bewijzen".
Hij kwam in Dordt en vond door zijn overredingskunst spoedig velen aan zijn zijde geschaard. Hij heeft Vak en Kunst opgericht met de heeren v.d. Kaa, Quast en ondergeteekende, aldus de heer Schotel.
Slechts 4 jaren mocht hij de Vereeniging leiden, daarna ging hij van ons. Spr. brengt hem thans nog dank voor de stichting van de vereeniging en roept hem tenslotte een 'rust zacht' toe.
Hierna dankte een broeder van den overledene voor de betoonde belangstelling, waarmee de plechtigheid geeindigd was.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 17-6-1927 vierde blad (fiche 29)]

- Op www.rkd.nl :
Naam Steiner, Willem
Man/vrouw/groep man
Nationaliteit/school Nederlands
Kwalificatie beeldhouwer
Opmerking Collectie Persdocumentatie (1898)
Overige bronnen Collectie Persdocumentatie (1898)
Standplaats PDO/Nederlandse kunstenaars: S
Recordnummer 302573

- [brief 606a] (Dordrecht 13-11-1886) Willem Steiner;
[BRON: stadsarchief Dordrecht, archief 235 Dordrechts Museum, inv.nr. 29]

- A.P. SCHOTEL (1890-1958) een overzicht van zijn schilderijen.
Geïdentificeerde personen.
   319. WILLEM STEINER, Dordts beeldhouwer.
   Signatuur: (ubi) doek 100x80 (of 80x100).
   Steiner werkt aan het Christusbeeld, bestemd voor het St. Jacobsgasthuis.
   Dordrecht, Pictura (in 1959 geschonken door mevrouw E. Schotel-Goedvolk).
[bron: www.zuiderzeemuseum.nl/pdf/Tentoonstellingscatalogi%201986%20(1890-1958).pdf]

-... Reeds enige tijd vòòr de toestroom der Belgen was een particulier comité Noordhove opgericht, onder voorzitterschap van de beeldhouwer W.F. STEINER. Het comité was genoemd naar de gelijknamige villa aan de Oranjelaan...
[bron: http://www.wereldoorlog1418.nl/vluchtelingen/dordrecht.htm]

de Dordtse kunstschilder
Hendrik Kramer Jr. (1831-1915)

I. Hendrik Kramer Jr., geb. Dordrecht 22-4-1831, kunstschilder, overl. Dordrecht 9-6-1915, tr. Cornelia Anthonia van Beek, geb. Dordrecht 2-4-1835, overl. Dordrecht 14-3-1890, dochter, van Cornelis van Beek (1796-1881) en Adriana Kuipers (1894-1866).
NB.
- op Pictura ledenlijst 1884/1885; 1885/1886; 1886/1887; 1887/1888; 1888/1889; 1889/1890; 1890/1891; 1891/1892; 1-1-1891; 1-1-1892; 1-3-1893; 1-1-1895; jan. 1896; 1-10-1896; 1-10-1897; jan. 1900; 1 mei 1901; ledenlijst 'E. Boonen' (Voorstraat 256) (SAD 206-242 ); ledenlijst 1906 (SAD 206:244);
- Heden overleed nog onverwachts onze geliefde Vader, Behuwd, Groot en Overgrootvader de Heer Hendrik Kramer, Wedr. mej. Cornelia Antonia van Beek, in den ouderdom van 84 jaar.
Namens de familie: J.H. Braun-Kramer
                                  G.F. Braun

Dordrecht, 9-6-1915 De la Reijstraat No. 41.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 11-6-1915]
- heden ontsliep zacht en kalm, te onzen huize, onze waarde oom en vriend, de heer H. Kramer.
    Dames Mast.
Dordrecht 9-6-1915 Voorstraat 37.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 11-6-1915]

Kinderen:
1. Jacoba Hendrika, geb. Dordrecht 2-6-1862, volgt II.
2. Adrianus Cornelis, geb. Dordrecht 15-5-1863, overl. ald. 12-8-1865.
3. Hendrik Jacobus Pieter, geb. Dordrecht 30-7-1864, overl. ald. 26-12-1865.
4. Adrianus Cornelis, geb. Dordrecht 19-8-1866, overl. ald. 6-9-1866.
5. Hendrik Jacobus Pieter, geb. Dordrecht 29-8-1867, overl. ald. 6-5-1868.
6. Cornelis Adrianus, geb. Dordrecht 1-9-1868, overl. ald. 8-9-1868.
7. Cornelis Adrianus, geb. Dordrecht 17-5-1870, overl. ald. 28-1-1871.
8. Hendrik Cornelis, geb. Dordrecht 7-6-1872, overl. ald. 29-2-1872.
9. Cornelis, geb. Dordrecht 9-6-1874, overl. ald. 5-2-1878.

II. Jacoba Hendrika Kramer, geb. Dordrecht 2-6-1862, tr. George Fredrich Braun, geb. Dordrecht 10-3-1862. spekslager.
Kinderen:
1. Jacob Heinrich, geb. Dordrecht 9-8-1884.
2. Hendrik, geb. Dordrecht 5-2-1886.
3. George Fredrich, geb. Dordrecht 9-10-1887, overl. ald. 28-10-1887.
4. George Fredrich, geb. Dordrecht 6-5-1889.

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (B78)
1. van Beek, Cornelis, 19-4-1796 's Gravenmoer, overl. 22-1-1881
2. Kuipers, Adriana 6-8-1794 Dordrecht, overl. 22-9-1866
3. van Beek, Cornelia Anthonia 2-4-1835 Dordrecht
4. Kramer, Hendrik, 22-4-1831 Dordrecht, schoonzoon
5. Kramer, Jacoba Hendrika, kl.dochter, 2-6-1862, naar B521
6. Kramer, Adrianus Cornelis, kl.zoon, 15-5-1863, overl. ald. 12-8-1865
7. Kramer, Hendrik Jacobus Pieter, kl.zn., 30-7-1864, overl. ald. 26-12-1865
8. Kramer, Adrianus Cornelis, kl.zn., 19-8-1866, overl. ald. 6-9-1866
9. Kramer, Hendrik Jacobus Pieter, kl.zn., 29-8-1867, overl. ald. 6-5-1868.
10. Kramer, Cornelis Adrianus, 1-9-1868, kl.zn, overl. ald. 8-9-1868
11. Kramer, Cornelis Adrianus, kl.zn, 17-5-1870, overl. ald. 28-1-1871
12. Kramer, Hendrik Cornelis, 7-6-1872, overl. ald. 29-2-1872.
13. Kramer, Cornelis, 9-6-1874, overl. ald. 5-2-1878

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (B521)
1. Braun, George Fredrich, 10-3-1862 Dordrecht , spekslager
2. Kramer, Jacoba Hendrika, 2-6-1862 Dordrecht 
3. Braun, Jacob Heinrich, 9-8-1884.
4. Braun, Hendrik 5-2-1886
5. Braun, George Fredrich 9-10-1887, overl. ald. 28-10-1887
6. Braun, George Fredrich 6-5-1889.

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 (K1011)
1. Kramer, Hendrik, 22-4-1831 Dordrecht, kunstschilder, van B78, overl. 9-6-1915
2. van Beek, Cornelia Anthonia 2-4-1835 Dordrecht, overl. 14-3-1890
Wonende: Vrieseweg 13rood, Voorstraat 256, 37.

(c) Dordrecht E.v.D. mei en juli  2006 / okt. 2006