Stievink (Stiewink)
Amersfoort, Dordrecht

I. Nicolaas Stiewink, overl. voor 1758, tr. Berbera Santman, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 18-12-1784 (Berbera Zandman wed. van Nicolaas Stevink op de Bleijenhoek. Laat kinderen na. Beste grav.).
NB.
Jurgen Albert Stubing 
  Datum 24-12-1735  Bijzonderheden na geloofsbelijdenis; geboortig van Breideborn bij Frankfort
  Boek Evangelisch-Lutherse Gemeente Amersfoort, inv. nr. 113 Folio 10

Kinderen:
1. Johan Ernst Stubing, ged. Amersfoort (Evangelisch-Lutherse) 30-3-1736, zoon van Nicolaas Stubing en Barbara, volgt IIa.
2. Johanna Maria Stubing, ged. Amersfoort (Evangelisch-Lutherse) 8-12-1737 (get. Catharina Groenhout), dochter van Nicolaas Stubing en Anna Barbara, volgt IIb.

IIa. Johannes Ernst Steeving, ged. Amersfoort (Evangelisch-Lutherse) 30-3-1736, j.m. van Amersfoort woond op de Rietdijk, geads. met zijn zwager Jan Jurrien Wilmans alzoo zijn moeder buite staat is compareren, otr/tr. Dordrecht (11.96 ondergescheiden gezindten) 25-10/10-11-1759 (geboden Luthers) Anna Catharina Wienecker, j.d. van Hanau woond bij 't Groothooft geads. met haar moeije Anna Cathrina Sibold wed. Gerrit Slingervoet.
NB.
- otr. Dordrecht (11.96 ondergescheiden gezindten) 25-10-1759 (tr. 10/11)
Johannes Steeving, j.m. van Amersfoort woond op de Rietdijk, geads. met zijn zwager Jan Jurrien Wilmans alzoo zijn moeder buite staat is compareren en
Anna Catharina Wienecker, j.d. van Hanau woond bij 't Groothooft geads. met haar moeije Anna Cathrina Sibold wed. Gerrit Slingervoet
(geboden Luthers)
- Nicolaus Stieving, tr. Anna Barbara Wolfin.
Dochter:  Anna Barbara , ged. Dordrecht (Luthers) 16-1-1757.
Kinderen:
1. Nicolaas, ged. Dordrecht 15-3-1761 (Luthers), zoon van Johan Ernst Schieving en Anna Cathrina Wienecker.
2. Johanna Maria, ged. Dordrecht (Luthers) 2-5-1762, dochter van Evert Stieving en Catharina Wienekker.
3. Barbara, ged. Dordrecht (Luthers) 7-8-1763, dochter van Jan Ernst Stievink en Catharina Wienecker.
4. Anna Catrina, ged. Dordrecht (Luthers) 28-10-1764.

IIb. Anna Maria Stiewink, ged. Amersfoort (Evangelisch-Lutherse) 8-12-1737, j.d. van Amersvoort woont op den Blijenhoek hebben de conzent van haar moeder Berbera Santman wed. Nicolaas Stiewink, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 31-1-1786 (Anna Maria Stivink huijsvrouw van Jurrie Wilmans, op den Bleijenhoek. Laat kinderen na. Beste grav.), otr/tr. Dordrecht (11.96 ondergescheiden gezindten) 19-10/4-11-1758 (geboden Luthers) Jan Jurrij Wilmans, j.m. uijt het Brandenburgse woont op de Kalkhave hebben schriftelijk consent van sijn ouders.
NB.
- otr. Dordrecht (11.96 ondergescheiden gezindten) 19-10-1758 (tr. 4/11)
Jan Jurrij Wilmans, j.m. uijt het Brandenburgse woont op de Kalkhave hebben schriftelijk consent van sijn ouders
en Anna Maria Stiewink, j.d. van Amersvoort woont op den Blijenhoek hebben de conzent van haar moeder Berbera Santman wed. Nicolaas Stiewink
(geboden Luthers)
- otr. Dordrecht 23-5-1765 (tr. 16/6)(geboden s Gravenhage)
Matias Lell, j.m. geboren te Rodenberg in 't graafschap Isenburg Meerholt geads. met zijn goede bekende Anna Maria Stibing huijsvr. van Jurrij Wilmans
Willemina van Hoven, j.d. geboren te s Gravenhage beijden wonende op de Varkemarkt geads. met haar goede bekende Johannis Vaas.
- otr. Dordrecht (11.96 ondergescheiden gezindten) 7-5-1778 (tr. 24/5)
Michiel Hagen, j.m. gebore te Kielhausen boven Frankfort woont op den Rietdijk geassisteerd met zijn nigt Anna Maria Steving huisvrou van Jurrij Wilmans
en Pieternella Sillevis, j.d. gebore te Dordrecht woont in de Marienbornstraat geads. met haar moeder Sijgje Lekkerland wed. Adriaan Sillevis
(geboden Lutherse kerk)
Kinderen:
1. Anna Catharina, geb. Dordrecht (Luthers) 11-9-1759.
2. Ernst, geb. Dordrecht (Luthers) 11-9-1759.
3. Nicolaas, geb. Dordrecht (Luthers) 12-5-1764.
4. Johan Joost, geb. Dordrecht (Luthers) 24-11-1766.
5. Barbara, geb. Dordrecht (Luthers) 8-5-1770.

Wijgand-Stevingh

I. Pieter Wijgand (Johan Pieter Wijgand), uit Speelberg te Dordrecht 11-2-1762, overl. voor okt. 1813, tr. ca. 1762/66 Anna Maria Stevingh (Cathrina Elisabeth Steevens, Katrina Elisabeth Stivingh), geb. ca. 1746, overl. Rotterdam 19-10-1813 (geb. Dordrecht, 67 jaar, weduwe Pieter Wijnands).
NB.
- vraag Gens Nostra mei 2007;
- (3.1997) Pieter Wijnand, Duijnkerken 12-11-1744

Kinderen:
1. Anna Maria, ged. Dordrecht 24-12-1766, dochter van Pieter Wijgand en Anna Maria Stevingh, tr. Kralingen 9-3-1788 Christian Friedrich Pötter (Friederik Potter).
2. Nicolaas, ged. Dordrecht 14-2-1770, zoon van Pieter Wijgant en Catharina 't Wing.
3. Cathrina Rosina, ged. Dordrecht 30-9-1774, dochter van Peeter Wijgand en Cathrina Elisabeth Steevens.
4. Johan Peeter, ged. Dordrecht 29-7-1778, zoon van Johan Pieter Wijgand en Katrina Elisabeth Stivingh.

II. Pieter Wyand, geb. Dordrecht 1771, overl. Rotterdam 9-9-1831, zoon van Pieter Wijgand en Catharina Stivink, tr. Kralingen 6-9-1801 Christina van Someren, ged. Kralingen 16 nov. 1777.
NB.
- [http://www.somer.be/Parentelen/parenteel_Jan_Somer_Zomer.htm]

Kinderen:
1. Peeter Johan Weygand, geb. Kralingen 4-12-1801.
2. Dirk Johan Weygand, geb. Kralingen 20-5-1803.
3. Herman Hendrik Johan Wijnand, geb. Kralingen 1-8-1805, overl. Rotterdam 21-1-1814.
4. Sophia Alida Johan Weygand, geb. Kralingen 28-2-1808.
5. Kaatje Johan Weygand, geb. Kralingen 9-6-1810.
6. Johannes Wijgand, geb. Rotterdam 1811, overl. Rotterdam 11-11-1813.

OVERIGE FEITEN

- otr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 25-4-1743 (geboden Rotterdam(tr. 18/5)
Gerardus Bomius, wedn geb. te Gelder in 't Brandenburgse woond in de Oude Breestraat met
Anna Maria Stevense, j.d. gebooren te Venlo woond op de Verkemart

- Johanna Stievink.
Dochter:
1. Johanna, ged. Dordrecht (NH) 6-11-1805.

- Anna Maria Stievink.
Dochter:
1. Anna Maria, ged. Dordrecht (NH) 24-11-1811.

- 11.76.3 Lid Ev. Luth gem. 1690-1798
Stubing Anna Maria 24-9-1758 / Johan Ernst 1764
Wijbrantz Pieter 27-3-1690
Winecker Catharina -

- Johan Coenraad Stievink, otr. Dordrecht 27-4-1780 Geertruij den Broeder.
Kinderen:
1. Barbara, ged. Dordrecht 20-5-1781.
2. Hermanus, ged. Dordrecht 1-9-1782, Dordrecht 1850-1860 (1c-523).
3. Anna Barbera, ged. Dordrecht 12-9-1784, overl. Dordrecht mei 1838, tr. Alb. Groesbeek.
4. Dirkje, ged. Dordrecht 9-8-1786, Dordrecht 1850-1860 (1b-456), 1860-1890.
5. Klaasijna, ged. Dordrecht 3-8-1788, Dordrecht 1850-1860 (20-737), 1860-1890.
6. Anna Maria, ged. Dordrecht 15-8-1790, Dordrecht 1850-1860 (1b-440, 2-456).
7. Willem, ged. Dordrecht 8-1-1793.
8. Johannes Coenraad, ged. Dordrecht 30-11-1794.
9. Aalbert, ged. Dordrecht 9-7-1797.

- overl. Dordrecht Johannes Coenraad Stivink (Hermanuszn) 17-7-1815 (datum v.d. akte)
- overl. Dordrecht Jacob Stivink (Hermanuszn) 12-5-1817 (datum v.d. akte)
- overl. Dordrecht Johanna Sija Stivink (Hermanuszn) 27-6-1820 (datum v.d. akte)
- overl. Dordrecht Johannes Coenraad Stievink (Hermanuszn) 1-8-1820 (datum v.d. akte)
- overl. Dordrecht Willemina Stivink (Dirkjedr) 12-3-1822 (datum v.d. akte)
- overl. Dordrecht Anna Barbara Joh. Coenraadzn huisvrouw Alb. Groesbeek 2-5-1838 (datum v.d. akte)

- begr. Nieuwkerk
Stevink Nicolaas tk [=het kind] 27-12-1760
Stivink Johan Ernst tk 23-4-1761, 26-5-1762, 23-8-1763
Stivink Nicolaas 22-6-1757
Stivink Anna Maria 31-1-1786 (Anna Maria Stivink huijsvrouw van Jurrie Wilmans, op den Bleijenhoek. Laat kinderen na. Beste grav.)
Stivink Nicolaas wed 18-12-1784 (Berbera Zandman wed. van Nicolaas Stevink op de Bleijenhoek. laat kinderen na. Beste grav)
Stvens Johan Coenraad tk 25-9-1781

- Geertruida/Geertruij Stievink, geb. 1807, Dordrecht 1850-1860 (1-162), 1860-1890.
- Gerrit Stievink, geb. 1809, Dordrecht 1850-1860 (30-36).
- Zacharias Stievink, geb. 1817, Dordrecht 1850-1860 (11-1394), 1860-1890, 1890-1917.
- Johanna H. (Jacoba Hendrika) Stievink, geb. 1821/1822, Dordrecht 1850-1860 (1c-523), 1860-1890.

(c) mei 2007.