VAN GOGH (VAN GOCH)
(Dordrecht)

- David van Gogh, geb. 16-10-1697, + 31-8-1740 (Den Haag - goudsmid), tr. Alida Vermeulen, geb. 26-1-1691, + 30-7-1770
Kinderen:
1. Jan, geb. 1-3-1722, +  13-3-1806 (Den Haag - goudsmid), tr. Maria Stalvis, geb. 1-5-1740, + 21-2-1821
2. Vincent 1729 - 1802
[vangogh.vanhummel.nl/Web%20Stamboom%20van%20Gogh.pdf]

- Adrianus Vincentszn. van Gogh, ged. (Nieuwe Kerk) 's-Gravenhage 08-10-1720, zoon van Vincent Gerritzn. van Gogh en Josina Bijlevelt, otr/tr. Loosduinen 17/31-5-1739 Catharina du Ceijn.
Zoon:
1. Vincent Adraenszn. van Gogh, ged. Gorinchem 4-5-1740.
[http://www.archieven.org/vangogh/]

VAN GOCH
(Dordrecht)

I. Adrianus van Gogh, overl. voor 1764, tr. Catharina Diesijn, overl. na 1764.

II. Vincent (Sent) van Gogh, geb. Den Haag ca 1740 J.M. geboren in s Hage woont op de Landweg buijten de Vriesepoort hebbende schriftelijk consent van zijn moeder Catharina Diesijn werd van Adrianus van Gogh (1764), ingeschreven in het stemregister 30 maart 1803, woont Dordrecht Blekersdijk E369 (1797-1808), begr Nieuwkerk 11-9-1807 (den 11en, 67 Jaar Kanker; Vincent van Gog, uite de Vriessestraat bij den Slagboom Letter E No. 369 laat eene kind na. Best. Graft. (C. Kruijff)), otr/tr. Dordrecht 25-10-/11-11-1764 Johanna van den Berg, geb. ca voor 1744, J.D. geboren te Dordt woont aent Vrouwenhuijs geadsist. met haer moeder Jacomijna Negenabel wed. van Jan van den Berg (1764), overl. na ca 1808, dochter van Jan van den Berg en Jacomijna Negenabel.
NB
- [1764] otr 25-10-1764 (11 nov 1764)
Vincent van Gog, J.M. geboren in s Hage woont op de Landweg buijten de Vriesepoort hebbende schriftelijk consent van zijn moeder Catharina Diesijn werd van Adrianus van Gogh met
Johanna van den Berg, J.D. geboren te Dordt woont aent Vrouwenhuijs geadsist. met haer moeder Jacomijna Negenabel wed. van Jan van den Berg
- [1790] otr. Dordrecht 14-10-1790 (tr 31 okt 1790)
Klaas van Pelt, j.m. gebore te Dordrecht woont aan 't Blijkersdijkje geadsisteert met zijne Moeder Maiken Arijsdr van Gnd huisvrouw van Jan Janse van Pelt zijnde door de vader den voors Jan Janse van Pelt aan de Kamerbewaarder conzent gegeven met
Jaapje Otto, j.d. geboren onder Ouderkerk aan den IJssel woont als voren geadsisteert met Vincent van Gog zijn goede vrient
- [1797] DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : Vincent van Gogh
Woonplaats (oude huisnummers!) : E369
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- [1802] DORDRECHT Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : Vincent van Gog
  Woonplaats (oude huisnummers!) : E369
  Biljet (of arm) : arm
  Paginanummer : 14
  Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 6-4577 (wijk B-D-E) en 4-375a (wijk F)
- [1803] Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur
  Dordrecht, den 30 maart 1803 
  Naam : Vintcent van Gogh 
  Folionummer : 60vs 
  Bron : SAD 4-130 

- [ca 1803] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
  Naam : Vincent van Gog
  Woonplaats): E369
  Lijst : Lijst der Apparente Stemgerechtigde Burgers binnen Dordrecht en de Merwede, wonende in het Kwartier E
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 9b
- [1804] DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Vincent van Goch
Woonplaats (oude huisnummers!) : E369
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [1807] begr Nieuwkerk 11-9-1807 (den 11en, 67 Jaar Kanker) Vincent van Gog, buite de Vriessestraat bij den Slagboom Letter E No. 369 laat eene kind na. Best. Graft. (C. Kruijff)
- [1807]
58 09-09-1807 Vincent van Gog, oud 67 jaren, overl. 07-09-1807 gehuwd geweest, nalatende een kind E369 buiten de Vriezepoort (bidder Knauff);
[http://files.archieven.nl/46/f/11.99/11_99_1807.pdf]
- [1808] DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Bleekersdijkje E0369
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: de wed.e van Goch
Ongehuwd: -
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: -
Classis: -
Somma: -
Aanmerkingen: -
Folionummer en bron: 30 van archiefstuk SAD 5-898

Kinderen:
1. Kaatje, ged. Dordrecht 22-1-1766.
2. Kaatie, ged. Dordrecht 12-8-1768, volgt III.

III. Kaatje van Gogh (Katie/Catharina van Gogh), ged. Dordrecht 12-8-1768, j.d. woont op 't Blijkersdijkje geboren te Dordrecht geassisteert met haar vader Vincent van Gogh (1785), overl. Dordrecht 27-2-1837 (68 jaar; C1423 Stoofstraat), otr/tr. Dordrecht 20-10/9-11-1785 Rijk Huijmans (Huijsmans/Hijmans), ged. Dordrecht 12-12-1758 (54 in 1811; 68 in 1826), j.m. woont in de Stoofstraat geboren te Dordrecht geassist. met zijn broeder Leendert Huijmans (1785), schilderknegt/gehuwd met 5 kinderen (belasting 1808), werkgezel (patenten 1808-1809), garcon barbouilleur (1811), schilderknegt (ca 1812/1814), verwer (1820, 1826, 1827, 1829), overl. Dordrecht 5-8-1844 (86 jaar; C1423 Stoofstraat), zoon van Jacob Huijmans (Hoijmans/Huijsmans) en Linke Lavoer (Linkkie/Lavoor).
Wonende: Blekersdijk E369 (1797-1808), C1423 geheel (ca 1812/1814).
NB.
- [1785] otr. Dordrecht 20-10-1785 (tr. 9 nov)
Rijk Huijmans, j.m. woont in de Stoofstraat geassist. met zijn broeder Leendert Huijmans met
Caatje van Gogh, j.d. woont op 't Blijkersdijkje beiden geboren te Dordrecht geassisteert met haar vader Vincent van Gogh
- [1797] DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : Rijk Huijsmans
Woonplaats (oude huisnummers!) : E369
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- [1802] DORDRECHT Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : Rijk Huijmans
  Woonplaats (oude huisnummers!) : E369
  Biljet (of arm) : arm
  Paginanummer : 14
  Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
- [1804] DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Rijk Huijmans
  Woonplaats (oude huisnummers!) : E369
  Biljet (of arm) : biljet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [1808] DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Bleekersdijkje E0369
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Rijk Hijmans
  Ongehuwd: -
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 5
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: schilderknegt
  Folionummer en bron: 30 van archiefstuk SAD 5-898
+
Cingel tusschen de Vriessepoort en het Bleekersdijkje E0360 Johannes Balen
Cingel tusschen de Vriessepoort en het Bleekersdijkje E0361/0362 - tuinen
Cingel tusschen de Vriessepoort en het Bleekersdijkje E0363 Hendrik Genevaas
Cingel E0364 P. van Driel
Cingel E0365 de wed.e van Gink
Cingel E0365 Cornelis Everts
Cingel E0365 Jacobus Logger
Cingel E0366 Andries Munter
Cingel E0366 Js. Hooling
Bleekersdijkje E0367 de wed.e Jan Evers
Bleekersdijkje E0368 Wm. Verhoeven [nieuw nummer E332?]
Bleekersdijkje E0369 Rijk Hijmans
Bleekersdijkje E0369 de wed.e van Goch

Bleekersdijkje E0370 - tuin
Bleekersdijkje E0371 Anthonij van Hoorn
Bleekersdijkje E0372 Pieter van Geluk [nieuw nummer E334?]
Bleekersdijkje E0372 1/2 Mieke Proost
Spuiweg E0373 A. Teerlink
Spuiweg E0374 Jan Colijn
Spuiweg E0375 Christiaan Zoetings
Spuiweg E0376 Willem Meijer
Spuiweg E0377 Jacob den Hartogh
Spuiweg E0377 Jacobus de Ruiter
Spuiweg E0378 Johannes Mom
Spuiweg E0378 B. Vriesman
Spuiweg E0379 Hendrik van de Graaf
- [1808-1809] DORDRECHT patenten Werkgezellen etc 1808-1811
Uitgegeven den : 18-05-1808
Eindigende 31 December 18.. [van hetzelfde jaar]
Namen der gepatenteerde : R. Huijmans
Woonplaats : E369
Namen der objecten : werkgezel
+
Uitgegeven den : 04-03-1809
Eindigende 31 December 18.. [van hetzelfde jaar]
Namen der gepatenteerde : Rijk Huijmans
Woonplaats : E369
Namen der objecten : werkgezel
Folionummer : 065
Bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 4, inv.nr. 249
- [1812-1814] DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Rijk Huimans
  Woonplaats : C1423 geheel
  Beroep : schildersknegt
  Belasting (of huurwaarde?): behoeftig
  Folionummer : 55
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
+
E0320 geheel Dames 't Zelve tuinman
E0321 - - NN -
E0322 geheel Hendrik Bosch arbeider
E0323 geheel Jacob Jansen veld wagter
E0324 - - tuin -
E0325 geheel Jacob Regers arbeider
E0326 - - - -
E0327/328 - - NN -
E0329 voor Emmerik van Tol boerderij
E0329 agter Nicolaas Santman arbeider
E0330 - - NN -
E0331 geheel Huibert van der Laan sjouwer
E0332 geheel Willem van Verhoeven arbeider
E0333 geheel Adrianus Zwartouw koremolenaar
E0334 geheel Pieter van Geluk tuinman
E0335/336/337 - - NN -
E0338 geheel Pieter Joseph Penders bleeker
E0339 geheel Christiaan Soetens arbeider
E0340 geheel Jacobus Robol tuinman
E0340 geheel Willem de Meijer schildersknegt
E0341 geheel Jacob den Hartog timmermansknegt
E0342 geheel Johannis Mom mazelaar
E0343 geheel Aart van Groeneveld -
E0344 - - ope(n) erf -
E0345 geheel Ida van de Graaf winkelierster
E0346 - - NN -
E0347 geheel wed. Clement (geb. Willemina Boet) Gladdijk winkelierster
E0348 geheel Cornelis de Wit wagemaker
E0349 geheel Hendrik Kroes arbeider

 OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
  Kadastrale gemeente: Dordrecht
  Sectie: D
  1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: E 333
  2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 687
  Eigenaren en vruchtgebruikers:
  5. Namen: Quinting wed. Pieter Teddens
  6. Voornamen: de Erve Maria
  7. Beroepen: -
  8. Woonplaatsen: Dordrecht
  9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 1185
  10. Soort der eigendommen: huis en Erf
  11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 402
  12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.95

Datering 12-09-1829 Soort akte overdracht
Koper cornelis van pelt, particulier / antonia van pelt, particulier / wilhelmina margaretha van pelt, particulier
Verkoper maria quinting, particulier
Plaatsnaam Dordrecht Straatnaam voorstraat
Folionummer 193 Aktenummer 3
Bijzonderheden het betreft tien panden: wijk d 322, d 325, d 327, d 331, d 339, d 340, d 438, c 1221, e 333, e 334
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang
Inventarisnummer 7

- [1837] overlijdensakte 28-2-1837 (no 119)
Catharina van Goch, zonder beroep, 68 jaar, geboren en wonende alhier, huisvrouw van Rijk Huijmans, 78 jaar, verwer, wonende alhier, dochter van Vincent van Goch en Johanna van den Berg, beiden alhier overleden, is overleden 27/2 s morgens 5 uur C1423 Stoofstraat;
- [1844] overlijdensakte 6-8-1844 (no 444)
Rijk Huijmans, 86 jaar, schilder, geboren en wonende alhier, weduwnaar van Catharina van Goch, alhier overleden, zijne ouders onbekend, doch overleden, de plaats onbekend, is overleden 5/8 namiddags 2 uur in het Huis geteekend Letter C No 1423 in de Stoofstraat;

- HUIJMANS
I. Jan Govertsz Huijmans, otr. Dordrecht 23-2-1653 Brechje Jacobs van der Meer
Kinderen:
1. Goverdt, ged. Dordrecht 20-8-1654.
2. Sara, ged. Dordrecht 20-10-1655.
3. Maria, ged. Dordrecht 30-4-1657.
4. Jacoba, ged. Dordrecht 20-6-1659.
5. Jacob, ged. Dordrecht 4-8-1662, volgt II.
6. Magdalene, ged. Dordrecht 3-5-1664, otr. Dordrecht 21-12-1698 Rijck van de Ruijt, ?ged. Dordrecht 19-3-1679, zoon van Rijck Hendricksz van de Ruijt en Elisabeth Sanders van Vlissingen. (kinderen: Rijck 20-2-1699, Johanna 9-8-1703)

II. Jacob Huijmans, ged. Dordrecht 4-8-1662, otr. Dordrecht 27-2-1689 Jacomina de Ruijt
Kinderen:
1. Adriana, ged. Dordrecht 8-3-1691.
2. Rijck, ged. Dordrecht 16-10-1692
3. Johannes, ged. Dordrecht 4-2-1697.
4. Brechje, ged. Dordrecht 25-9-1698.

III. Rijck Huijmans (Huijsman), ged. Dordrecht 16-10-1692, otr. Dordrecht 19-2-1713 Maeijke van den Dam
Kinderen:
1. Jacomina, ged. Dordrecht 13-4-1714.
2. Jacob, ged. Dordrecht 11-11-1715.
3. Dingena, ged. Dordrecht 22-1-1717.
4. Jacoba, ged. Dordrecht 13-3-1718.
5. Anna, ged. Dordrecht 27-4-1720.
6. Jacob, ged. Dordrecht 18-1-1724.

IV. Jacob Huijmans (Hoijmans/Huijsmans), otr. Dordrecht 17-11-1746 Linke Lavoer (Linkkie/Lavoor/Leuntje Lavoort)
Kinderen:
1. Maeijke, ged. Dordrecht 13-8-1747.
2. Maria, ged. Dordrecht 15-6-1749.
3. Leendert, ged. Dordrecht 2-3-1755, volgt V.
4. Rijk, ged. Dordrecht 12-12-1758, tr. 1785 Kaatje van Gogh (Katie/Catharina van Gogh), ged. Dordrecht 12-8-1768.
5. Geertruij, ged. Dordrecht 21-8-1762.

V. Leendert Huijmans (Hooijmans), ged. Dordrecht 2-3-1755, C1571 (1804), Stoofstraat C1571/metzelaarsknegt (belasting ca 1808), tr. ca 1780 Adriana Kalders (Kolders).
NB
- DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Leendert Huimans
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1571
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Stoofstraat C1571
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Leendert Huijmans
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 2
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: m(etzelaa)rsknegt
Folionummer en bron: 127 van archiefstuk SAD 5-896
- DORDRECHT patenten Werkgezellen etc 1808-1811  
  Uitgegeven den : na 18-02-1811 
  Eindigende 31 December 18.. [van hetzelfde jaar]  
  Namen der gepatenteerde : L. Huijmans 
  Woonplaats : - 
  Namen der objecten : werkgezel 
  Folionummer : 143 
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 4, inv.nr. 249 
- [paspoort 1811] D123 (03-7-1811) Jacobus Huijmans, macon, naar Willemstad, 19 jaar, 1.62 m.;
  [bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203d]
- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Leendert Huimans
  Woonplaats : C1429 geheel
  Beroep : zakkedrager
  Belasting (of huurwaarde?): 20
  Folionummer : 56
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
 Naam : Adrianus Huijmans
 Ouderdom : 11-03-1795 (-)
 Beroep : sjouwer (godsdienst: -)
 Woonplaats : C1571
 Wijk (v.d. wijkmeesters) : 13
 Titel lijst : Lijst der Ongehuwde Manspersoonen in de Wijk N. 13.
 Datum lijst :
 Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- DORDRECHT Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814, en sept 1815) (wijk 1 t/m 20; lijsten van ca 3020 mannen)
  Naam : Adriaanus Huijmans
  Geboren : -
  Beroep : sjouwer
  Woonplaats : C1571
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 13
  Titel lijst : Lijst der Manspersoonen van de 17 tot benede de 50 Jaren in Wijk No. 13.
  Datum lijst :
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

Kinderen:
1. Pieternella, ged. Dordrecht 23-9-1781.
2. Leendert, ged. Dordrecht 20-3-1785.
3. Christina, ged. Dordrecht 10-12-1788, tr. (1) Mattheus de Haan, tr. (2) Arie de Ruiter. (Christina de Haan 7-1-1802; Gerrit de Ruiter 10-8-1811)
4. Jacobus, ged. Dordrecht 17-3-1792, paspoort naar Willemstad/19 jaar/metselaar (1811).
5. Adrianus, ged. Dordrecht 11-3-1795, C1571/sjouwer (eind 1813 en sept 1814), zoon van Leendert Hooijmans en Adriana Kalders.

Kinderen:
1. Lena, ged. Dordrecht 10-3-1786, volgt IVa.
2. Vincent, ged. Dordrecht 5-4-1788, volgt IVb.
3. Johanna, ged. Dordrecht 25-8-1790.
4. Maria, ged. Dordrecht 2-9-1793, volgt IVc.
5. Jacoba, ged. Dordrecht 5-7-1796, volgt IVd.
6. Jacob, ged. Dordrecht 19-4-1799.
7. Johanna, ged. Dordrecht 19-5-1800, volgt IVe.
8. Geertruij, ged. Dordrecht 31-7-1803, volgt IVf.
9. Elisabeth Catrina, ged. Dordrecht 19-8-1806, volgt IVg.
10. Henderijka, ged. Dordrecht 17-2-1809.

IVa. Lena Huijmans, ged. Dordrecht 10-3-1786, tr. Dordrecht 6-11-1811 (1e en 2e huwl.aankondiging akte 45 en 53) Cornelis van der Vorm, geb. 1791 (20 in 1811), wonende te Dordrecht (1811), zoon van Cornelis van der Vorm en Elisabeth van Dijk.
Kinderen:
1. Elisabeth van den Vorm, geb. Nijmegen 30-10-1818.
2. Hendrika Cornelia Johanna van der Vorm, geb. Nijmegen 29-04-1820, overl. Nijmegen 16-05-1821.
3. Cornelia Johanna Gesina an der Vorm, geb. Nijmegen 22-05-1821.
4. Cornelis Dirk Teunis van der Vorm, geb. Arnhem 1826 (32 in 1858), veldwachter, overl. Obergum gem. Winsum 1-9-1885, tr. Beerta 6-3-1858 Harmina Aleida Klumper, geb. Zelhem 1830 (28 in 1858) , dochter van Harmen Klumper en Aaltjen Termaat.

IVb. Vincent Huimans, ged. Dordrecht 5-4-1788, j.m. geboren te Dordrecht wonende op 't Blijkersdijkje geassisteert met zijnen ouders Rijk Huimans en Kaatje van Gog Echteliede (1811), otr/tr. Dordrecht 14-2/2-3-1811 Maria de Waal, j.d. geboren te Dordrecht wonende in de Wijnstraat geassisteert met haer vader Izaak de Waal bevorens wedn van Neeltje van de Griend (1811).
NB.
- otr. Dordrecht 14-2-1811 (tr. 2/3)
Vincent Huimans, j.m. wonende op 't Blijkersdijkje geassisteert met zijnen ouders Rijk Huimans en Kaatje van Gog Echtelieden, met
Maria de Waal, j.d. wonende in de Wijnstraat, beide geboren te Dordrecht, geassisteert met haer vader Izaak de Waal bevorens wedn van Neeltje van de Griend.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.94/11_94_1811.pdf]


IVc. Maria Huijmans, ged. Dordrecht 2-9-1793, overl. Aalten 22-7-1848 (54 jr), tr. Den Haag 14-8-1822 Jan Hendrik Hietbrink, geb. Aalten 1793, veldwachter, overl. Aalten 24-9-1847,  zoon van Garrit Hietbrink en Janna Westendorp.

IVd. Jacoba Huijmans, ged. Dordrecht 5-7-1796, dienstbaar (1820), tr. Dordrecht 16-8-1820 Johannes Koning, geb. Dordrecht 1794 (26 in 1820), zoon van Cornelis Koning en Geertrui Marseveen.
Kinderen:
1. Cornelia Koning, geb. Dordrecht 1833 (33 in 1866), tr. Dordrecht 23-5-1866 Gerrit Martinus Kuijters, geb. Dordrecht 1841 (25 in 1866), zoon van  Adrianus Kuijters en Neeltje Stolk.

IVe. Johanna Huijmans, ged. Dordrecht 19-5-1800, tr. Dordrecht 28-6-1826 Joost van Andel, geb. Dordrecht ca 1800, zoon van Willem van Andel en Jenneke de Kreek.
Kinderen:
1. Jannetje van Andel, geb. Dordrecht 1827 (26 in 1853), tr. Dordrecht 7-9-1853 Karel Klijn, geb. Dordrecht 1827 (26 in 1853), zoon van Willem Klijn en Johanna Pieternella van Dhe.
2. Catrina Jozina Johanna van Andel, tr. Dordrecht Jacobus de Visser.
3. Barbera van Andel, tr. Dordrecht 1865 Gerrit Nienkemper.
4. Henderijka van Andel, tr. Dordrecht 1869 Johannes Floris Maljers.

IVf. Geertruij Huijmans, ged. Dordrecht 31-7-1803, tr. Dordrecht 9-5-1827 Johannes Coenraad Vink, geb. Dordrecht ca 1801, zoon van Wouter Vink en Anna Catarina Jungst.
Kinderen:
1.Wouter Vink, tr. Dordrecht Dolfina Geertje Christina Bosman.
2. Rijk Vink, tr. Dordrecht 1861 Lena Adriana Uitenbogaard.
3. Johannes Coenraad Vink, tr. (1) Dordrecht 1865 Johanna Pieternella Cornelia Uittenbogaard, tr. (2) Grote 1873 Pleuntje Luijendijk.

IVg. Elisabeth Catharina Huijmans, ged. Dordrecht 19-8-1806, tr. Dordrecht 13-5-1829 Dirk Vink, zoon van Wouter Vink en Catharina Jungst.
Kinderen:
1. Elizabeth Catharina Vink, tr. Dordrecht 1860 Anthonie Jonkers.
2. Dirk Vink, tr. Dordrecht 1864 Anna Maria Mensen.

VAN GOCH

- Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
Naam : David van Gogh
Woonplaats: D0846
Lijst : Lijst der Apparente Stemgerechtigden in D, E & F; Lijst der Apparente Stemgerechtigde Burgers binnen Dordrecht en de Merwede, wonende in het Kwartier D
Bron : SAD 4, inventarisnr. 9b

- Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
Naam : G.P. van Goch
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0011
Biljet (of arm) : biljet
Paginanummer : 01
Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)

(C) EvD Dordrecht oktober 2010 / januari 2011.