VAN WEL
Dordrecht/Nijmegen

I. Evert Sanders van Wel, j:m: van Nimwege, glaesmaecker, wonende bij de Nieuwbrugh, ovl na 1703, otr Dordrecht 1-11-1671, tr. Papendrecht 15-11-1671 Aeltje Jans van Duyts, j:d: van Haerlem, wonende bij de Nieuwbrugh.
NB.
- Roelof Sanders en Jan Sanders van Wel, broers, verklaren in 1603 te verdelen de vaderlijke goederen
gelegen in de heerlijkheid Batenborch en te Wel onder Ammersoyen (Bommelerwaard). Jan Sanders van Wel, genaamd "de Bisschopszoon" was gehuwd met Lijntgen Goossens, weduwe Ruymschotel, te Brakel (1615, 1616). Bron: Ned. Leeuw

Uit het huwelijk:

1. Arnoldus, geb. (?Dordrecht/Nijmegen?) ca 1680, volgt II.

II. Arnoldus van Wel, j:m: van Dordrecht, woont in de Kannekoopersbuurt, geassisteerd met Evert Sanders van Wel sijn vader, otr/tr. Dordrecht 4/18-2-1703 Metje de Sterke, j:d: van Dordrecht, woont ontrent 't Groothooft, geassisteerd met Marighie Baarthouts desselfs moeder.
NB.
- De familie van Slingelandt gaf ca.1745 een Arnoldus van Well opdracht een gebrandschilderd raam in de Grote Kerk te vervaardigen en in 1771 een wapenbord bij de begrafenis. Een tekening van de Spuihaven stamt uit 1800.

Uit het huwelijk:
1. Alida, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 28-5-1704.
2. Everardus, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 29-6-1705.
3. Barthout, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 23-1-1707.
4. Adriana, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 23-4-1709, volgt IIIa.  
5. Alida, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 1-2-1711.
6. Barthoud, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 5-10-1712.
7. Evert, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 8-7-1714, volgt IIIb.
8. Maria, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 17-1-1716.
9. Barthout, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 12-1-1718, volgt IIIc.
10. Jenneke, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 5-1-1720.
11. Arent, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 20-4-1721.
12. Arent, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 11-5-1723.

* * * generatie 3 * * *

IIIa. Adriana van Wel, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 23-4-1709, overl. Maasdam 25-2-1797 (pro deo), tr. Dordrecht 15-4-1731 Jacobus Ferne, ged. Dordrecht 20-1-1703, schoolmeester, voorzanger, overl. Westmaas 5-5-1777 (pro deo), zn. van Abraham Verne(e) en Catharina van Ravesteijn.  
NB.
- Jacobus: Schepenen van Westmaas verklaren hem in 1730 als schoolmeester te willen benoemen. De kerkraad dito als voorzanger. Is ook voorlezer en koster te Westmaas. 
- Vanaf 1730 lidmaat te Westmaas, aanvankelijk met zijn zuster Neeltje Ferné.
- 10.34 (Weesboek) f. 143 Is ter Wees-Camere geexhibiteert 't testament van Abraham Ferne en Catharina van Ravesteijn gepasseert voor den notaris Jacobus Bent 7-9-1728 --> langstlevende
Kinderen:
1. Arnoldus, geb. Westmaas 1744, schoolmeester, doodgraver, 1774 als lidmaat te Westmaas aangenomen, overl. Maasdam 13-9-1803, tr. Lidewij Jabaij/Jabaay, ged. Puttershoek 16-9-1759, overl. Mijnsherenland 18-10-1808, dr. van Jan Teunisse Jabaij en Ariaantje van der Grient.
(NB. woont te Maasdam, ontving tevens traktement als koster en voorzanger. Ontving geld voor opwinden en onderhoud van het torenuurwerk. In 1791 collecteur gemeentemiddelen. Persisteert bij eed op het stadhouderschap. 1798 op lijst 1% heffing op kapitaal en bezittingen. In 1798 aangesteld als municipaal. Ondertekent verklaring van afkeer van het stadhouderlijk bewind).

IIIb. Evert van Well, jongman van Dordrecht, woont in de Gravestraet, geassisteerd met Arnoldus van Well zijn vader, otr/tr Dordrecht 26-1-1737/10-2-1737 Johanna Geertruijt van Gaelen, j:d: van Ceulen woont in de Gravestraet geassisteerd met Hendrik van Gaelen haer vader.
Uit het huwelijk:
1. Arnoldus, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 30-11-1737, volgt IVa.
2. Aletta, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 6-3-1739.
3. Metje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 24-8-1740.
4. Hendrik Pieter, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 31-1-1742, volgt IVb.
5. Gerrit, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 6-9-1743.
6. Elisabeth Maria, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 19-2-1745.
7. Everhardus, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 11-12-1748.

IIIc. Barthout van Well, j:m: van Dordrecht, woont in de Gravestraet geassisteerd met sijnen vaeder Arnoldus van Well, otr/tr Dordrecht 8-7-1741/23-7-1741 Catharina Walraven, j:d: van Dordrecht, woont in de Vleeshouwerstraat, geassisteerd met haare moeder Catharina Beekman wed van Leendert Walraven.
Uit het huwelijk:
1. Arnoldus, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 2-10-1743.
2. Leendert, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 5-1-1746.
3. Bartha, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 15-9-1748.

* * * generatie 4 * * *

IVa. Arnoldus van Well, j:m: van Dordrecht, woont in de Gravestraet geassisteerd met zijn vader Evert van Well, otr/tr (1) Dordrecht 9-4-1763/24-4-1763 Judick van Westervoort, j:d: van Dordrecht, woont in de Voorstraat op de Munt, hebbende schriftelijk consent van haar moeder Catharina Catron wed. van Egbert van Westervoort, otr/tr. (2) Dordrecht 9-9-1784/26-9-1784 Maike Verheul, j:d: geb te Dordrecht, wonende in de Vleeshouwerstraat hebbende bewijs van den Bovenmeester van 't Armhuis dat in 't zelf is gealimenteeerd en opgevoed.
NB.
- [1798] Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-24 nov 1802
  Dordrecht, den 11 junij 1798
  Naam : Arnoldus van Well EZ
  Folionummer : 02
  Bron : SAD 4-128b
- [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : Arnoldus van Wel
  Woonplaats (oude huisnummers!) : B280
  Biljet (of arm) : biljet
  Paginanummer : 15
  Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing
  Naam : Arnoldus van Well
  Woonplaats (oude huisnummers!) : A326
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Varkemarkt bij het Tolbrugstraatje A326
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Arnoldus van Wel
Ongehuwd: 1 Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: arbeider
Classis: 40 Somma: 1-0-0 Aanmerkingen: 0-10-0
Folionummer en bron: 22 van archiefstuk SAD 5-894


Uit het eerste huwelijk:
1. Evert Arnoldus, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 29-11-1763.
2. Cathrina, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 24-10-1764.
3. Johanna, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 5-9-1766.
4. Egbert, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 19-9-1768.
5. Arnoldus, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 8-1-1773, volgt Va.
6. Egbert, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 16-10-1774, volgt Vb.
7. Evert, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 9-3-1777, volgt Vc.

 Uit het tweede huwelijk:
1. Catharina, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 6-2-1785.
2. Johannes, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 14-3-1790.
3. Arnoldus Baarthout, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 19-2-1793. 

IVb. Hendrik Pieter van Well, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 31-1-1742, otr. Dordrecht 26-6-1773 Adriana Mouthaan.
NB.
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Arnold.s van Wel Hend.k.zn
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C0188
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [1813/1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Hendrik van Wel
Woonplaats : B185 geheel
Beroep : lootgieter
Belasting (of huurwaarde?): 75
Folionummer : 10
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

Kinderen:
1. Adrianis van Well, ged. Dordrecht 29-7-1774, volgt Vd.
2. Evert van Well, ged. Dordrecht 9-6-1776.
3. Arnoldus van Well, ged. Dordrecht 20-8-1777, volgt Ve.
4. Hendrik Pieter van Well, ged. Dordrecht 1-11-1778.
5. Anthonij van Well, ged. Dordrecht 29-12-1779.
6. Willem van Well, ged. Dordrecht 29-2-1784.
7. Helena van Well, ged. Dordrecht 3-8-1788.

* * * generatie 5 * * *

Va
. Arnoldus van Well, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 8-1-1773, otr. Dordrecht 29-1-1803 Pieternella de Graaf.
NB. 
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Arnoldus van Well
Ouderdom : 02-01-1772 (42 jaar)
Beroep : schilder
Woonplaats : B280
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 05
Titel lijst : Vijfde Wijk. Gehuwden.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- [1813/1843] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Arnoldus van Wel
Woonplaats : B261 geheel
Beroep : verwer
Belasting (of huurwaarde?): 50
Folionummer : 13
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

Kinderen:
1. Judith Pieternella
van Well, ged. Dordrecht 8-5-1805.
2. Brezetta
van Well, ged. Dordrecht 6-12-1806.
3. Arnoldus
van Well, ged. Dordrecht 28-5-1809.
4.
Catharina Cornelia van Well, ged. Dordrecht 12-2-1811.

Vb. Egbert van Well, ged. Dordrecht 16-10-1774, j:m: woont op de Varkemarkt mer schriftelijk conzent van zijn vader Arnoldus van Wel Evertsz., schilder, otr/tr. (1) Dordrecht 28-7/13-8-1796 Willemijna van Os(ch), j:d: wonende in de Wijngaardstraat met conzent van haren moeder Jacoba van Oers wed. Jan van Os, overl. Dordrecht 21-9-1803, otr. (2) Dordrecht 14-4-1804 Christina Goedmans (Gudgemans), j:d: geb te Dordrecht en wonende op de Varkemarkt met schriftelijk conzent van haar vader Hermanus Goedmans.
NB.
- [1798] Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-24 nov 1802
  Dordrecht, den 11 junij 1798
  Naam :
Egbert van Well AZoon
  Folionummer : 02
  Bron : SAD 4-128b
- [1798] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805
   Naam : Egbert van Well Woonplaats: A385
   Grondvergadering (kiesdistrict) : 3e grondvergadering van A275 tot en met A421 (bestaat over 506 zielen)
   Lijst : lijst (1) met titel Lijst der Stemgeregtigden in Letter A
+ Naam : Egbert van Well Woonplaats: A385
   Grondvergadering (kiesdistrict) : 3e grondvergadering van A275 tot en met A421 (bestaat over 506 zielen)
   Lijst : lijst (2) wijk A
+ Naam : Egbert van Well Woonplaats: A385
   Grondvergadering (kiesdistrict) : Vierde grondvergadering A337-459
   Lijst : lijst (3) met titel Lijst der Stemgeregtigden in Letter A (440)
[bron : SAD 4, inventarisnr. 8]
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing
  Naam : Egbert van Wel
  Woonplaats (oude huisnummers!) : B260
  Biljet (of arm) : biljet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [ca 1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Varkemarkt B260
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: E. van Wel
  Ongehuwd: -
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 3
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: schilder
  Classis: 36 Somma: 4-0-0 Aanmerkingen: 2-0-0
  Folionummer en bron: 19 van archiefstuk SAD 5-895
- [1813/1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Johs. Egbert van Well
  Woonplaats : B240 beneden agter boven
  Beroep : verwer
  Belasting (of huurwaarde?): 40
  Folionummer : 13
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik Pieter, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 6-1-1797, volgt VI.
Uit het tweede huwelijk:
1. Johannes Arnoldus, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 28-2-1805.

Vc. Evert van Well Arnoldz, j:m: van Dordrecht, wonende op den Varkemarkt met schriftelijke bewijs dat hij ouderloos is, otr/tr Dordrecht 22-4-1802/8-5-1822 Kommerijna Brulle, j:d: van Dordrecht, wonende in de Hoge Bakstraet, bijgestaan met haar vader Pieter Brulle.
NB.
- [1798] Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-24 nov 1802
  Dordrecht, den 19 juli 1800
  Naam : Evert van Well Az
  Folionummer : (101)
  Bron : SAD 4-128b
- [1798] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
  Naam : Evert van Wel Azn
  Woonplaats: B279
  Grondvergadering (kiesdistrict) : Zevende grondvergadering van B261 tot en met C47 (bestaat over 506 zielen)
  Opmerkingen : (met kruisje)
  Lijst : lijst (2) met titel Lijst der Stemgeregtigden te Dordrecht in Letter B.
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
- [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : Evert van Wel
  Woonplaats (oude huisnummers!) : E491
  Biljet (of arm) : biljet
  Paginanummer : 18
  Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing
  Naam : Evert van Wel
  Woonplaats (oude huisnummers!) : E602
  Biljet (of arm) : biljet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Evert van Well
Ouderdom : 14-04-1777 (-)
Beroep : gepensionneerde militair
Woonplaats : A066
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 03
Titel lijst : Wijk No 3. Lijst der getrouwde Manspersonen in deze Wijk geboren zedert primo Januarij 1764 tot ultimo December 1796.
Datum lijst : 30-12-1813
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345


Uit het huwelijk:
1. Judith, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 7-8-1802.
2. Maria, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 10-9-1803.
3. Judik Pieternella, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 13-10-1806.
4. Geertruy Margrita, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 20-8-1810.
5. Pieter Evert, geb. Dordrecht 13-9-1825 (datum akte).

Vd. Adrianus van Well, ged. Dordrecht 29-7-1774, otr. Dordrecht 5-4-1800 Cornelia Koevelt (Koivelt).
NB.
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Adrianus van Wel
Ouderdom : 23-07-1774 (39 jaar)
Beroep : loodgieter
Woonplaats : A473
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 01
Titel lijst : Wijk No 1. Lijst van Getrouwde Perzonen in deeze Wijk binnen Dordrecht Woonagtig Welke van 1 Januarij 1764 tot Ult December 1796 geboren zijn en alzoo den ouderdom van 17 tot 50 jaren, te rekenen op 1 Januarij 1814 ten vollen bereikt hebben.
Datum lijst : 29-12-1813
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
Kinderen:
1. Adriana
van Well, ged. Dordrecht 31-7-1800.
2.
Hendrik Pieter van Well, ged. Dordrecht 17-5-1804.

Ve. Arnoldus van Well, ged. Dordrecht 20-8-1777
NB.
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Arnoldus van Well
Ouderdom : 15-08-1775 (38 jaar)
Beroep : bakker
Woonplaats : B203
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 05
Titel lijst : Vijfde Wijk. Gehuwden.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

* * * generatie 6 * * *

VI. Hendrik Pieter, ged. Dordrecht 6-1-1797, verwer, overl. Dordrecht 4-10-1854, zn. van Egbert Johannes van Well en Johanna van Os, tr. (1) Dordrecht 4-8-1819 Cornelia Geertruij Bouman, overl. Dordrecht 18-12-1824, tr. (2) Dordrecht 28-2-1827 (aktenr 24) Johanna Catherina Kooijmans, geb. Dordrecht 1802, overl. Dordrecht 10-3-1851, dochter van Willem Kooijmans (60 in 1827; molenaar) en Teuntje van Prooijen (60 in 1827).
Uit het tweede huwelijk:
1. Alexander Arnoldus, geb. Dordrecht 12-12-1827 (datum akte 15-12-1827), timmerman (1850-1860), volgt VIIa.
2. Willem, geb. Dordrecht 12-3-1829 (datum akte 13-3-1829), verwer (1850-1860), volgt VIIb.
3. Hendrik Pieter, geb. Dordrecht 19-9-1831 (datum akte).
4. Maria Johanna, geb. Dordrecht 1837, schoolleerl. (1850-1860).
5. Teuntje, geb. Dordrecht 1839.
6. Johanna Catharina, geb. Dordrecht 1841.

VIIa. Alexander Arnoldus van Well, geb. Dordrecht 12-12-1827, mazelaar, scheepmaker (1884), tr. Huibertje van der Velden, geb. Dordrecht 6-5-1831.
Kinderen:
1. Johanna Catherina Adriana, geb. Dordrecht 2-5-1859, vertrekt op 9-5-1876 naar 's Hage, terug uit Arkel op 27-8-1884, tr. Dordrecht 27-8-1884 NN.
2. Adrianus Cornelis, geb. Dordrecht 13-12-1860, volgt VIIIa.
3. Adriana, geb. Dordrecht 18-6-1862, volgt VIIIb.
4. Hendrika Pieternella, geb. Dordrecht 25-12-1863, overl. ald. 18-1-1864.
5. Hendrik Pieter, geb. Dordrecht 26-4-1865, overl. ald. 26-12-1865.
6. Huibertje, geb. Dordrecht 4-5-1868.
7. Hendrika Pieternella, geb. Dordrecht 5-11-1869.

VIIb. Willem van Well, geb. Dordrecht 12-3-1829, tr. Dordrecnt 12-11-1851 Kaatje van Seventer, geb. Dubbeldam 7-3-1823.
Uit het huwelijk:
1. Hendrik Pieter, geb. Dordrecht 24-9-1852, volgt VIIIc.

VIIIa. Adrianus Cornelis van Well, geb. Dordrecht 13-12-1860, timmerman, tr. Cornelia van der Rest, geb. Dordrecht 10-2-1860.
Uit het huwelijk:
1. Cornelia Adriana, geb. Dordrecht 27-3-1884.
2. Aart, geb. Dordrecht 9-7-1887.

VIIIb. Adriana van Well, geb. Dordrecht 18-6-1862, overl. Dordrecht 21-5-1950 (87 jaar oud), tr. Dordrecht 16-4-1884 (aktenr 54) Johannes Huibertus van Dalen, geb. Dordrecht 24-10-1857, timmerman, overl. Dordrecht augustus 1950 (92 jaar), zn. van Willem Jacobus van Dalen (sluiswachter) en Martina Barto.
Uit het huwelijk:
1. Willem Jacobus, geb. Dordrecht 16-5-1885, overl. ald. 21-6-1908.
2. Huiberdina, geb. Dordrecht 20-9-1886.
3. Martina, geb. Dordrecht 31-7-1888, naaister.
4. Hendrika Pieternella, geb. Dordrecht 1-10-1890, overl. ald. 19-3-1892.
5. Adriana, geb. Dordrecht 19-12-1892, overl. ald. 26-3-1893.
6. Alexander Arnoldus, geb. Dordrecht 31-1-1894, overl. Indonesie 30-4-1945 (51 jaar oud).
7. Johannes Huibertus, geb. Dordrecht 16-11-1896.
8. Adriaan, geb. Dordrecht 19-11-1899.
9. Jacobus Christiaan, geb. Dordrecht 28-7-1902. 

VIIIc. Hendrik Pieter van Well, geb. Dordrecht 24-9-1852, tr. (1) Dordrecht 27-10-1875 Alida van Wijngaarden, geb. Dubbeldam 19-2-1849, overl. Dordrecht 1-7-1877, tr. (2) Dordrecht 6-2-1878 Willemina Hartman, geb. Dordrecht 5-7-1845, overl. Dordrecht 27-5-1882, tr. (3) Jenneke Buikhuizen, geb. Dordrecht 6-4-1848.
Uit het eerte huwelijk:
1. Willem, geb. Dordrecht 28-10-1875, overl. ald. 11-4-1878.
2. Jan Gerrit, geb. Dordrecht 18-12-1876, overl. ald. 28-12-1876.
Uit het tweede huwelijk:
1. Jacoba Wilhelmina, geb. Dordrecht 3-3-1879.
2. Willem Alexander, geb. Dordrecht 27-5-1880.
3. Jacob Hendrik, geb. Dordrecht 11-6-1881, overl. ald. 22-2-1882.
Uit het derde huwelijk:
1. Cornelia Christina, geb. Dordrecht 2-1-1884.
2. Wilhelmina Catharina, geb. Dordrecht 24-6-1885.
3. Hendrika Pieternella, geb. Dordrecht 22-4-1887.
4. Johanna Cornelia, geb. Dordrecht 13-8-1888.

LOSSE FEITEN

- I. Jan van Oers, tr. Johanna Ketelaers.
Uit het huwelijk:
1. Jacoba van Oers, j:m: gebore te Buele, volgt II.
2. Anna, ged. Dordrecht 13-8-1747, dr. van Jan van Oers en Johanna van Oers.
3. Lambertus, ged. Dordrecht 22-3-1750, zoon van Jan van Oers en Johanna van Oers.

II. Jacoba van Oers, j:m: gebore te Buele in de Meijerij van 's Hertogenbos woont buijten de Vriesepoort geadsisteert met haer moeder Johanna Ketelaers wed. van Jan van Oers, otr. Dordrecht 31-10-1765 Jan van Os, ged. Dordrecht 18-11-1740, j:m: geb. te Dordrecht woont bij de Blauwpoort geadsisteert met zijn vader Tomas van Os, zoon van Thomas van Os en Anna Naeije.
Uit het huwelijk:
1. Anna, ged. Dordrecht 21-2-1766.
2. Jannechie, ged. Dordrecht 28-10-1767.
3. Antonia, ged. Dordrecht 12-8-1769.
4. Jan, ged. Dordrecht 9-2-1772.
5. Mijntje (Wilhelmina), ged. Dordrecht 2-7-1774
, j:d: wonende in de Wijngaardstraat met conzent van haren moeder Jacoba van Oers wed. Jan van Os, overl. Dordrecht 21-9-1803, otr/tr. Dordrecht 28-7/13-8-1796 Egbert van Well, ged. Dordrecht 16-10-1774, j:m: woont op de Varkemarkt mer schriftelijk conzent van zijn vader Arnoldus van Wel Evertsz., schilder.
6. Pieternella, ged. Dordrecht 15-12-1776.
7. Jacobus, ged. Dordrecht 10-2-1779.

- Thomas van Os, jongman van Varik woont te Dordregt, tr. Dordrecht 25-4-1739 (10-5-1739 att gegeven) Anna Naeije, j:d: van Andel woont te Gorinchem volgens att van otr. van Gorinchem in dato 23-4-1739.
NB.
- http://www.geocities.com/Paris/1634/homepage/naaijen.htm 
Uit het huwelijk:
1. Jan, ged. Dordrecht 18-11-1740.
2. Arije, ged. Dordrecht 8-12-1742.
3. Meintje, ged. Dordrecht 10-7-1744.
4. Mijntje, ged. Dordrecht 12-11-1745.
5. Johannes Albertus, ged. Dordrecht 25-1-1748.
6. Catharina Judith, ged. Dordrecht 11-4-1750.
7. Teuntje, ged. Dordrecht 26-2-1752.

- Lijsbet van Well, jongedochter, afkomstig van Dordrecht, wonende Bagijnestraat, otr/tr. Rotterdam 10/26-07-1729 Amson van Gijsen, weduwnaar, afkomstig van Rotterdam, wonende Bagijnestraat.

- Johannes HENCKELIUS, j:m: van Dordrecht, woont bij de Beurs (1666), otr/tr Dordrecht 18-4-1666 (NH)/4-5-1666 (RK) Christina BOUWERIJ, van Dordrecht, woont over de beurs (1666), wed van Cornelis VAN WEL.
Uit dit huwelijk:
1. Lucia, ged. Dordrecht 11-2-1667.
2. Johannes, ged. Dordrecht 12-9-1668.
3. Adolphus, ged. Dordrecht 27-7-1671.

- I Dirk VAN WEL
II Pieter VAN WELL, j:m: van Dordrecht woont in het Toornstraetje geassisteerd met Dirk VAN WELL zijn vader, otr/tr Dordrecht Margrita MOUTHAEN, j:d: van Dordrecht woont in den Heermansuysstraat geassisteerd met Nicolaes MOUTHAEN haer vader.

- Cornelis VAN WEL, tr Willemijntje ESVELD
1. Alexander VAN WEL, ged Ameide 17-7-1719

- Uitgegane attestatie Ned. Herv
* Marijke SANDERS, wonende bij de Nieuwbrug, naar Nieuwenhoorn 25-11-1668
* Neeltje SANDERS, wonende Kannekoopersbuurt, naar Utrecht 28/8 2/9 1667

- Evert SANDERS, linnewever, jongman van Duysburg, woont in 't Tolbrugstraatje
aen de Landzijde, otr/tr Dordrecht 8-1-1640/12-2-1640 (proclamatie tot Bommel) Francijntgen Ariens Luijtersdochter van Dordrecht woont in de Vriesestraat.
Uit het huwelijk (Ned Herv.):
1. Anneken, ged Dordrecht 1-8-1640
2. Jan, ged Dordrecht 1-12-1641
3. Catalina, ged Dordrecht 26-9-1643
4. Lijntje, ged Dordrecht 18-1-1645
5. Sander, ged Dordrecht 6-4-1646
6. Sander, ged Dordrecht 1-12-1647
7. Lijnke, ged Dordrecht 5-4-1650
8. Sara, ged Dordrecht 29-6-1654

- Maria HENGST, tr (1) op 28-01-1674 te Nijmegen (R.K.) met Casparus (Jasper) DANIELS SOURS, overleden voor 1680 te verm. Nijmegen, otr (2) op 06-06-1680 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 13-06-1680 te Nijmegen (R.K.) met Alexander SANDERS van WEL, overleden circa 1694 te Nijmegen. 
- Wilhelmus (Willem) HENGST, timmerman, gedoopt (R.K.) op 09-04-1718 te Nijmegen (getuigen: Philippus Sanders van Well, Jan den Doctor, Agnes Oosters dicta Hengst)
- Johannes Henricus Wilhelmus HENGST, gedoopt (R.K.) op 23-10-1751 te Nijmegen (getuigen: Joannes Sander van Wel, Anna Kamp)
- Gerardus, jezuďt, gedoopt (R.K.) op 15-12-1715 te Nijmegen (getuigen: Nicolaus Sloots, Anna Maria Sanders van Wel) http://gennet.www.cistron.nl/hengst.htm 

- ...... Nijmegen 15-12-1762, kamenier, won. te Rozendaal, dr. van Cornelis van Aalst (†
Nijmegen 10-8-1784) en Alegonda Sanders van Wel († Nijmegen 31-12-1762) ...
(Gemeente Rheden : Gezinsklapper O)

- Aeltje Paulusdr VAN WELL, tr Jacob BOECKS
1. Jan BOECKS, ged Dordrecht 9-11-1648, maasschipper, begr Dordrecht 28-2-1690, otr/tr Dordrecht 20-7/3-8-1681 Neeltje Houtens/VAN HOUTEN, geb Urmond ca 1655,ovl Grave 21-1-1745 
(GN 1973)

STERKE
Dordrecht

I Baerthout Pietersen STERCK, van Gouda, schuitvoerder, woonen hier in 't Torenstraetje, otr/tr Dordrecht 24-4-1611/8-5-1611 Aeltien Tijsz Pietersdr, van Dordrecht, wonen in 't Torenstraetje.
Uit het huwelijk:
1. Pieter, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-11-1611
2. Marike, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-12-1613
3. NN, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-4-1615
4. Matthijs, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-11-1617, volgt II
5. Jacob, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-10-1620
6. Elizabeth, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-10-1622
7. Arien, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-2-1626
8. Willem, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-9-1628
9. Weijntgen, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-4-1631

II T(h)ijs Ba(e)rthoutsen DE STERCKE, van Dordrecht, varentsgesel, wonende op het Nieuwe Kerckhof, begr Dordrecht (Augustijnen Kerk) 2-10-1672, otr/tr Dordrecht 30-1-1639/13-2-1639 Maeyke JACOB Cornelissendr, van Dordrecht, wonende aen den Rietdijck, begr Dordrecht (Augustijnen Kerk) 3-9-1685.
Uit het huwelijk:
1. Barthout, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 28-3-1640, volgt III
2. Aeltgen, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-8-1641, begr Dordrecht (Augustijnen Kerk) 1-2-1671
3. Jacob, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 24-10-1642
4. Bertholomeus, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-5-1644
5. Jannitgen, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 19-5-1646
6. Arien, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-8-1647
7. Johannes, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 6-2-1649
8. Pieter + Cornelis, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 14-2-1650
9. Eduart, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 18-10-1652
10. Matthijs, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 28-11-1653
11. Willem, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 5-5-1655
12. Samson, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 4-5-1657
13. Maeijcken, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 16-12-1658

III Baarthout Thijssen STER(C)K, j:m:. schipper, wonende op de Rieddijck, otr Dordrecht 14-11-1666, tr Dubbeldam 28-11-1666 Maijken Gijssen VLIJM, j:d: van Papendrecht wonende aen de Kleyne Vischmarkt.
Uit het huwelijk:
1. Maaijken, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 18-9-1667
2. Maeijke, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 24-12-1668
3. Mathijs, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 19-12-1670, volgt IV.a
3. Pieter, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 12-10-1672, volgt IV.b
4. Dirck, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 20-2-1675
5. Metje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 20-6-1677
6. Barthout, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 13-3-1680
7. Gijsbrecht, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 2-12-1682
8. Metje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 2-12-1682, volgt IV.c
9. Pieternella, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 23-10-1684
10. Aerdina, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 3-9-1688, volgt IV.d

IV.a Matthijs/Tijs Baardhouder/Barthoutsz STERCK, j:m: van Dordrecht, otr Dordrecht 6-10-1697 Lijsbeth Gerritse BUYS, j:d: van Gorinchem, volgens attest. van otr aldaer.
Uit het huwelijk:
1. Barthoud, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-12-1698
2. Gerrit, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-12-1700
3. Maria, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 6-5-1703

IV.b Pieter Baerthoutse DE STERCKE, j:m: van Dordrecht, geassisteerd met Maeijcken GEIJSBERTS desselfs moeder, otr/tr Dordrecht 26-10-1698/9-11-1698 (troubrieff gegeven den 25-11-1716) Anna Aryens VAN DER FUIJCK, j:d: van Dordrecht en wonende bij 't Groothoofd geassisteerd met de wed van Ary FRANCEN, desselfs moeder.
Uit het huwelijk:
1. Arien, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 3-6-1699
2. Maijke, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 11-7-1700
3. Marta, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 19-12-1703

IV.c Metje DE STERKE, j:d: van Dordrecht, woont ontrent 't Groothooft, geassisteerd met Marighie BAARTHOUTS desselfs moeder, otr/tr Dordrecht 4/18-2-1703 Arnoldus VAN WEL, j:m: van Dordrecht, woont in de Kannekoopersbuurt, geassisteerd met Evert Sanders VAN WEL sijn vader.

IV.d Ardina/Adriana DE STERKE, geb Dordrecht, begr Dordrecht (Augustijnen Kerk) 3-10-1743 en 23-3-1753, otr Dordrecht 22-7-1714 en getrouwd aldaar 5-8-1714 voor de kerk met Huijbert Obbes DE HEER, geboren Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruijd, gedoopt Dordrecht 31-10-1714
2. Obbe, gedoopt Dordrecht 1-12-1716
3. Marijke, gedoopt Dordrecht 1-1-1719
4. Barthout, gedoopt Dordrecht 3-11-1720
5. Jenneke, gedoopt Dordrecht 1-6-1723
6. Metje, gedoopt Dordrecht 2-9-1725
7. Nante, gedoopt Dordrecht 22-9-1726
8. Mettie, gedoopt Dordrecht 17-7-1729

***

- Cornelis Pyeterssen STERCK, begr Dordrecht (Augustijnen Kerk) 1632
- vr van Kornelis Baerthoutsz STERK, begr Dordrecht (Augustijnen Kerk) 21-7-1657
- Teys Baertsz STERK, begr Dordrecht (Augustijnen Kerk) 28-6-1656
- kind van Teys STERK, begr Dordrecht (Augustijnen Kerk) 25-11-1660
- Cornelys DE STERKE, begr Dordrecht (Augustijnen Kerk) 19-1-1668