VAN VELSEN/VELZEN
Dordrecht/Dubbeldam/De Mijl/Zierikzee/Westmaas
- molenaarsfamilie -


http://www.geocities.com/b.blommers/g1647.htm

Pieter Gerrits VELSENAAR, wat. aan p Westm-Nwl 1674, overl. voor 1716, ondertr. Westmaas 11-6-1679 Anna Creijne (BLOOTSHOOFT), geb. Rotterdam ca. 1651.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit , ged. Westmaas 14-4-1680
2. Geerit, ged. Westmaas 11-5-1681
3. Crijn, ged. Westmaas 11-5-1681

GENERATIE I

I Geerit Pieterse VAN VELSE, j:m: van de Westmaes woont scheep geass met zijn vader (1707), wedn van de Westmaes woont buijten de Sluijspoort (1711), ovl voor 1733, otr/tr (1) Dordrecht 6-3-1707/28-3-1707 Abigael Abrahams VAN DER BEECK, ged Dordrecht 23-12-1689 (als Belijtjen), j:d: van Dordrecht woont bij de Sluijspoort geassisteerd met Marijcke Abrahams VAN DER BEECK haer suster, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 3-10-1711 (Abiegel van der Beeck huisvr van Geeret van Velse in 't Kijsershof), otr/tr (2) Dordrecht 6-12-1711/20-12-1711 Francina/Francijntje VAN HELMONT, ged Dordrecht 20-10-1677, j:d: van Dordrecht woont buijten de Sluijspoort.
NB:
- Thomas Franssen VAN HELMONDT, j:m: van Dordrecht, soldaet onder cap. PALM in garnisoen alhier, otr/tr Dordrecht 1/19-4-1674 Geertruijd Geurtsz/Jeuriaens/Geurde, j:d: van Dordrecht wonende in de Voorstraat.
Uit het huwelijk:
1. Francois, ged Dordrecht 21-12-1674
2. Francijntje, ged Dordrecht 20-10-1677
3. Geertruijd, ged Dordrecht 7-12-1681
4. Francois, ged Dordrecht 27-5-1683
5. Gerdijna, ged Dordrecht 22-4-1686
6. Gerrit, ged Dordrecht 9-1-1688
- Abram Janssen VAN BEECK, j:m: van Dordrecht, maselaer, otr/tr Dordrecht 5/20-1-1681 Beeltje/Belia JANS, j:d: van Dordrecht wonende in Crommen Elleboogh.
Uit het huwelijk:
1. Jan, ged Dordrecht 11-8-1683
2. Hendricxsz, ged Dordrecht 29-1-1685
3. Joris, ged Dordrecht 3-7-1686
4. Joris, ged Dordrecht 16-2-1688
5. Belijtjen, ged Dordrecht 23-12-1689
6. Ariaentje, ged Dordrecht 9-5-1692
7. Emmeken, ged Dordrecht 14-12-1695
8. Willem, ged Dordrecht 4-3-1701 
Uit het eerste huwelijk:
1. Pieter VAN VELSEN, geb tussen 1707 en 1711, j:m: van Dordrecht, volgt II.a
2. Abraham, ged Dordrecht 20-3-1709
3. Metje, ged Dordrecht 12-12-1710, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 4-5-1745 (Metje van Velsen ongehuwt in de Backstraat; gemeen. graft.)
Uit het tweede huwelijk:
1. Thomas, ged Dordrecht 12-9-1714, volgt II.b

GENERATIE II

II.a Pieter VAN VELSEN, geb tussen 1707 en 1711, j:m: van Dordrecht woont tot Overschie geass met Francina VAN HELMONT wed Geerit Pieterse VAN VELSE zijn behout moeder, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 10-11-1777 (Pieter van Velsen op "Lasten" molen van de Schravendeelse behoren onder De Mijl; laat kinderen na; begraven uijt het huis van Arie Verheul bij de Wijnbrug), otr/tr Dordrecht 24-7-1733/16-8-1733 (geboden gaan tot Overschie) Catharina (Kaatje) GRONTHOUT, j:d: van Dordrecht woont in de Marienbornstraat geass met Leendert GRONTHOUT haer vaeder, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 24-7-1778 (Catrine Gonthout wed van Pieter van Velsen; laat kinderen na begraven uijt 't huis van Arie Verheul bij de Wijnbrug, behoorende onder De Mijl).
Uit dit huwelijk:
1. Abigeltjie, ged. Dordrecht 14-6-1734, j:d: geboren en wonende op de grond van De Mijl geass met haer vaeder Pieter van Velsen, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 19-7-1783 (Abigeltie van Velsen huijsvr van Arij van Duynen; laat kindere na op de Schravendeelze dijk), otr/tr. Dordrecht 10/27-7-1766 Pieter de Vlught, j:m: geboren en wonende op de grond van De Mijl geass met zijn vader Johannis de Vlught.
Kinderen:
    a. Engeltje, ged. Dordrecht 6-12-1767. 

2. Judik (Judith), ged Dordrecht 9-5-1736, j:d: van Dordrecht woont op de grond van De Mijl geass met haar vader Pieter van Velsen,
ovl Dordrecht 25-1-1815 (aktenr 33; des nagts 1 uur C1472-1388 Voorstraat; 78 jr.), otr/tr Dordrecht 11/28-5-1769 Adriaen VERHEUL, j:m: van Dordrecht woont inde Voorstraat agter 't Stadhuis hebbende een akte van den binnevoogd van 't burgerweeshuis dat in 't selven opgevoed en gealimenteerd is geweest, ovl na 1815.
Kinderen:
    a. Hendrik VERHEUL, geb ca 1774, schoenmaker, overl. na 1815.

3. Geertruij, ged Dordrecht 21-11-1738 
4. Leendert, ged Dordrecht 5-12-1739, volgt III.a
5. Gerrit, ged Dordrecht 7-11-1742, volgt III.b
6. Jannetje, ged Dordrecht 14-4-1745
7. Pieter, ged Dordrecht 12-7-1746, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 20-2-1783 (Pieter van Velsen in de Kolfstraat ongehuwt; beste. graft.)
8. Johannes, ged Dordrecht 23-5-1749, volgt III.c

II.b T(h)omas Gerritse VAN VELSEN, ged Dordrecht 12-9-1714, j:m: van Dordrecht woont buijten de Sluijspoort geass met Francijntje VAN HELMONDT wed Geerit Pieterse VAN VELSEN zijn moeder, otr/tr Dordrecht 19-9-1737/6-10-1737 Rebekka VAN ECK, j:d: van Dordrecht woont buijten de Sluijspoort geass met Jenneke VAN ECK huijsvr van Dirk DE VISSER haer zuster en volgens consent van Pleuntie WANDELS wed Jan Paulusse VAN ECK haer moeder, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 16-4-1778 (Thomas van Velsen - vrouw).
NB
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 12-2-1740 't minderjarige kint van Tomas van Velsen in de Bakstraat
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 22-2-1740 't minderjarige kint van Tomas van Velsen in de Bakstraat

Uit het huwelijk:
1. Francina, ged. Dordrecht 25-12-1735(?), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) febr 1740.
2. Anthonia, ged. Dordrecht 22-1-1740, begr Dordrecht (Nieuwkerk) febr 1740.
3. Antonia, ged. Dordrecht 23-3-1742, j:d: geb te Dordrecht wonende op de Hoogh buijten de
Sluijspoort geass met haar moeder Rebecca van Eck wed van Thomas van Velse, wegens overspel en prostitutie veroordeeld tot tentoonstelling op het schavot+ twee jaar Spinhuis en verbanning uit Holland, otr/tr. Dordrecht 29-1/15-2-1761 Aart van Hilte (Hilsten), ged. Charlois 2-12-1736 (get. Cornelia Gerritz van der Linden), j:m: geb te Chaarlois wonende op de Hoogh buijten de Sluijspoort, NB moet voor 2e gebod consent besorgen in debita forma van zijn moeder Jaapje van Gent wed Claas van Hilte, zoon van Claas Dirksz van Hilten en Jaapje Aartsdr van Gent.
NB. - SA Dordrecht 150
Collectie van handschriften inv. nr. 1696; Vonnis van een stedelijke rechtbank, waarbij Anthonia van Velsen, huisvrouw van Arie van Hilsten van Dordrecht, wegens overspel en prostitutie wordt veroordeeld tot tentoonstelling op het schavot, twee jaar Spinhuis en verbanning uit Holland, midden 18e eeuw (afschrift); in de marge staat Confessieboek nr 95, p.400 (niet Dordts). 
- Claas Dirksz van Hilten, jongeman, afkomstig van Charlois, wonende Charlois, overl. voor 1761, otr/tr. Rotterdam 22-10/14-11--1734 Jaapje Aartsdr van Gent, jongedochter, afkomstig van Charlois, wonende Catendrecht, begr. Charlois 8-9-1791 (weduwe Klaes van Hilte).
Kinderen:
1. Dirk, ged. Charlois 24-07-1735 (get. Eva Ariens van Dijk),
als matroos uitgevaren voor de Kamers (Delft) met het schip "Vrouwe Anthoinetta Coenrardina" op 01-10-1766 (aankomst Batavia 15-04-1767).
2. Aart, ged. Charlois 02-12-1736 (get. Cornelia Gerritz van der Linden).
3. Eva, ged. Charlois 24-8-1738 (get. Lijsbeth Aerds van Gent, Eva Ariens Kulgje).
4. Cornelis, ged. Charlois 24-8-1738  (get. Lijsbeth Aerds van Gent, Eva Ariens Kulgje).
5. Arij, ged. Charlois 12-06-1740 (get. Eva Arijenze van Dijk).
6. Zoetje, ged. Charlois 26-01-1744 (get. Teuntje Alberts van Hilten).

GENERATIE III

III.a Leendert VAN VELSEN, ged. Dordrecht 5-12-1739, j:m: gebore te Dordrecht woont onder De Mijl geassisteerd met zijn oom Jacobus GRONDHOUT, overl. Dordrecht voor 1821, otr/tr Dordrecht 27-11/12-12-1779 Jacoba VAN DER BOOR, ged. Rotterdam 31-12-1758, j:d: gebore eve buiten Rotterdam woont in de Lijnbaan geassisteerd met haar vader Arij VAN DER BOOR, naaister, overl Dordrecht 3-9-1831 (aktenr 513; des morgens half 6 D681 Breedstraat; 73 jr.), dc van Arie VAN DE BOOR (ged. Dordrecht 16-3-1729/ tr. Rotterdam 31-5-1751) en Helena RENOŕ (ged. Rotterdam 8-1-1729/ovl Dordrecht 11-4-1798).
NB.

-
DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld ca 1811-1815?) (wijken A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823, F1-50)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Vriesestraat D1015/1016
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Lena van Velsen
Handel, Beroep, of Handwerk: dienstbode, Classis: 41, Somma: 0-10-0, Aanmerkingen: 0-10-0
[Folionummer en bron: 74 van archiefstuk SAD 5-897]

Uit het huwelijk:
1. Pieter, ged Dordrecht 31-3-1780, volgt IV.a
2. Lena, ged Dordrecht 5-9-17
81, dienstbaar (1815) (zoon: Leendert van Velzen, geb Zierikzee ca 1806, ovl Dordrecht 20-1-1815 (aktenr. 26; 8 1/2 jr. des avonds half 6 C497 429 Nieukerkhof))
3. Arij, geb. Zierikzee 15-5-1785, volgt IV.b
4. Catharina, ged Dordrecht 20-4-1788

III.b Gerrit VAN VELSEN, ged Dordrecht 7-11-1742, j:m: geb en wonende onder den Mijl geass met zijn vader Pieter VAN VELSEN, overl De Mijl, otr/tr Dordrecht 7/24-10-1773 Hendrica
BOUW(E), ged. Dordrecht 20-1-1737, j:d: geb en wonende onder den Mijl, overl De Mijl 19-5-1827 (aktenr. 3; 90 jr. des morgens 10 ure C11), dc. van Arij BOUMANS en Marijke SOETERMANS.
NB.
- Arij BOUMANS, tr Marijke SOETERMANS.
Uit dit huwelijk:
1. Alida, ged. Dordrecht 28-1-1727
2. Adriana, ged. Dordrecht 2-8-1730
3. Johanna, ged. Dordrecht 12-7-1733
4. Willem, ged. Dordrecht 21-1-1735
5. Hendrika, ged. Dordrecht 20-1-1737

Uit dit huwelijk:
1. Catharina Helena, ged Dordrecht 5-8-1775, j:d: geb en wonende onder De Mijl geass met haar vader Gerrit VAN VELZEN, otr/tr Dordrecht 3-10-1793/20-10-1793 Cornelis VAN DER PLANK, j:m: geb te Dordrecht woont even buiten de Sluispoort geass met zijn vader Pleun VAN DER PLANK
2. Arij, ged Dordrecht 22-8-1777, volgt IV.c
3. Pieter, ged Dordrecht 22-8-1777, volgt IV.d

III.c Johannes (Jan) van Velsen, ged. Dordrecht 23-5-1749, overl. Dordrecht 25-11-18
08, tr. Dubbeldam 4-6-1775 Magdalena Eijsendoren, ged. Dordrecht 7-11-1751, overl. Dordrecht 17-12-1808, dr. v. Mattheus VAN IJZENDOORN (overl. Dordrecht 19-12-1809) en Trijntje Vogels (overl. Dubbeldam 10-1-1772).
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, ged Dordrecht 31-3-1776, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 10-4-1777 (het minderjarige kint van Jan van Velsen op de "Lasten" molen op de Schravendeelsche dijk; de ouders leven; onder De Mijl begraven uijt het huis van Arie Verheul op de Voorstraat bij de Wijnbrug; de ouders leven)
2. Catrina (Catharina), ged Dordrecht 6-5-1778, j:d: van Dordrecht woont bij de Lange Houtebrug geass met haar vaeder Jan van Velsen,
overl. Dordrecht 31-12-1827
(aktenr 532; des morgenbs 4 uur E355 Spuiweg; 49 jr.), otr/tr Dordrecht 11/27-8-1808 Pieter MERKELIJN, j:m: van Dordrecht wonende agter de Lutersche Kerk geass met zijn vader Pieter MERKELIJN den oude, overl. voor 1827.
3. Pieternella, ged Dordrecht 24-5-1780, ovl voor aug 1781
4. Pieternella, ged Dordrecht 12-8-1781, j:d: wonende in 't Kromhout geassisteerd met haren vader Jan van Velsen,
ovl Dordrecht 8-4-1821 (aktenr. 166; 40 jr. des morgens 11 uur D1151 agter de Lutherse Kerk), otr/tr Dordrecht 21-9/8-10-1803 Gerrit DE NAGTEGAEL j:m: wonende op de Hellingen geass met zijnen vader Andries DE NAGTEGAEL, ovl voor 1821.
Kinderen:
    a. Andries, ged. Dordrecht 24-2-1804
    b. Johannes, ged. Dordrecht 13-11-1806
    c. Johannes, ged. Dordrecht 12-1-1809
    d. Johannes, ged. Dordrecht 10-2-1810

5. Trijntje, ged Dordrecht 8-12-1782,
overl. Dordrecht 5-3-1821 (aktenr 102; 37 jr.; des morgens half 9 A214 Vleeshouwerstraat; ongehuwd)
6. Barendina, geb./ged. Dordrecht 31-10/7-11-1784
, ovl Dordrecht 11-12-1863 in het bestedelingenhuis, tr Dordrecht 15-9-1813 (aktenr. 91) Adrianus VERMEER, geb Dordrecht 1791, zn van Johannes VERMEER en Geertrui ZWANG. (Kinderen: Geertruij, geb Dordrecht 29-10-1815 (datum akte) en Johannes Adrianus, geb Dordrecht 6-8-1821 (akte datum)).
7. Pieter, ged Dordrecht 16-12-1787, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 12-1-1788 (het minderjarige kint van Jan van Velsen behoorende onder De Mijl; de ouders leven; begraven uijt het huis van Arie Verheul op de Voorstraat bij de Wijnbrug)
8. Mattheus, ged Dordrecht 18-1-1789, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 21-8-1790 (het minderjarige kint van Jan van Velsen op de Schravendeelse dijk behoorende onder De Mijl; de ouders leven; begraven uijt het huis van Arie Verheul op de Voorstraat bij de Wijnbrug)
9.
Pieter, ged Dordrecht 18-1-1789
10. Mattheus, ged Dordrecht 6-5-1792
11. Judik, ged Dordrecht 15-10-1794

GENERATIE IV

IV.a Pieter VAN VELSEN, ged Dordrecht 31-3-1780, j:m: geb te Dordrecht, houtzaagmolenaar, molenaarsbaas (1830), overl. Dubbeldam 17-4-1836 (aktenr 17; 56 jr.; des avonds half 7; huisnr. 39), tr Dordrecht 16-8-1804 (att gegeven den 8/9) Johanna Elizabet MUMSEN, geb ca 1777, j:d: geb te 's Hage en wonende alhier volgens att van otr van Zierikzee van dato 15/8, 59 in 1836, wonende Dubbeldam (1836), ovl Dordrecht 27-10-1840.
Wonende: (1830) Dubbeldam Tweede Dijkje 39 (bladnr 14), (1830) Dordrecht MW 115b Noordendijk (nr. 116 is de houtzaagmolen !!).
NB.
- pag. 80 MW 116 is molen "De Duinen"; pag. 87- Paltrokzaagmolen, gebouwd ca 1681, gesloopt 1908 eigenaar tussen 1812 en 1844 Willem Kooymans (uit: Buyten de Sluyspoort op de Merwedegrond buytendijks (jaarboek 2001 Vereniging Oud-Dordrecht) 2002).

Uit het huwelijk:
1. Magdalena Elisabeth, geb Zierikzee 25-5-1806, volgt V.a
2. Jacoba Johanna, geb Zierikzee ca 1808
3. Johannes, ged. Dordrecht 4-4-1809
4. Leendert, ged. Dordrecht 4-4-1809
5. Pieter Leendert, geb Dordrecht 1813?, ovl ald 10-12-1819 (aktenr 602; des avonds 11 uur C697 Heijmansuisstraat; 6 jr. ?)
6. Arie Johannes, geb. Dordrecht 10-3-1817, volgt V.b
7. Johanna Magdalena, geb Dordrecht juni 1821, overl. Dordrecht 22-8-1821 (aktenr 354; namiddag 4 uur; C697 Heer Hijmanssuisstraat; 8 weken oud)
8. Johanna Pieternella, geb Dordrecht 15-10-1822 (aktenr 573; des nachts 1 uur), volgt V.c

IV.b Arij VAN VELSEN, geb. Zierikzee 15-5-1785, j:m: geb te Zirkzee, wonende aan 't Nieuw Kerkhof geass met zijne vader Leendert VAN VELSEN, molenaarsknecht, ovl Dordrecht 30-5-1821, otr/tr Dordrecht 18-7/3-8-1805 Geertruij BOTER (BOOTER), ged. Dordrecht 20-4-1782, j:d: van Dordrecht wonende aan 't Nieuw Kerkhof geass met haaren moeder Catharina DE ZON wed Jacob BOTER, ovl Dordrecht voor 1864.
Wonende: 1850-1860 D Vest 508.
NB:
- Jacob Boter, otr Dordrecht Katherina de Son. Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
a. Willemijna Johanna, dp 10-3-1781
b. Geertruy, dp 20-4-1782
c. Jakoba, dp 19-9-1783
d. Lourens Jacob, dp 5-2-1785
e. Jacob, dp 17-9-1786
f. Gerrit, dp 8-11-1788

Uit het huwelijk:
1. Leendert, ged Dordrecht 24-9-1805
2. Hester Elizabeth, ged Dordrecht 17-9-1806
3. Jacobus, ged Dordrecht 28-11-1809, arbeider, zakkendrager, ovl Dordrecht 7-11-1864 (aktenr 712; 54 jr; namiddag 3 uur; D546 Hil), tr Jaapje VAN SOMEREN, geb Dordrecht 24-8-1805, ovl Dordrecht 25-1-1887.
4. Jacob, geb Dubbeldam. ovl Dordrecht 24-6-1813 (aktenr 396; .. mnd E598/525 Hoge Bakstraat)
5. Catharina (Kaatje), geb Dordrecht 26-12-1814 (datum akte), ovl Dordrecht 27-8-1832 (namiddag 2 uur; D1007 Vriezestraat; 17 jr; ongehuwd)
6. Geertruij(da), geb Dordrecht 26-7-1816 (datum akte 27-6-1816), volgt V.d
7. Leendert VAN VELSEN, geb Zwijndrecht 4-3-1821, volgt V.e
? 8. Adrianus van Velzen, geb Dordrecht 1831

IV.c Arie VAN VELSEN, ged Dordrecht 22-8-1777, j:m: geb onder De Mijl en wonende aldaar (1800) met schriftelijk conzent van zijne vader G. VAN VELZEN en geass. met zijnen moeder Hendrika BOUWEN, molenaar (1831), ovl De Mijl  29-6-1839 (aktenr 4; 61 jr; namiddag 4 uur; huisnr 11), otr/tr Dordrecht 20-3-1800/5-4-1800 (geboden gaan tot De Mijl) Cornelia BLOM
, ged Dordrecht 9-6-1781, j:d: geb te Dordrecht wonende in de Suikerstraat geass met haren vader Andries BLOM, Cornelia BLOM kan niet schrijven (1838), ovl Dordrecht 2-3-1848 (aktenr 190; 67 jr.; voormiddag 8 uur C442 Torenstraatje).
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Catharina, ged Dordrecht 26-8-1800
2. Andries, ged Dordrecht 18-3-1803
3. Elizabeth, ged Dordrecht 29-6-1805
4. Gerret, ged Dordrecht 26-8-1809, volgt V.f
5. Andries, geb Dubbeldam 30-1-1812, tr Woudrichem 23-9-1837 Petronella KENTIE, geb Woudrichem 12-11-1807, overl. Woudrichem 19-9-1877, dr. van Adriaan Kentie en Cornelia Mosselman.
6. Cornelia, geb. Dubbeldam 2-11-1814 (des middags 12 uur; get. Huibert van Duyne en Pieter van Velsen, molenaarsknecht), volgt Vg.
7
. Arie, geb Dubbeldam 21-8-1817 (aktenr 57; des morgens 10 uur; get. Cornelis de Visser en Lambertus van Loon), volgt Vh.
8. Catharina Helena, geb Dubbeldam 9-5-1820 (akte datum)
, volgt Vi.
9. Adriana, geb Dubbeldam 25-2-1824 (akte datum).


IVd. Pieter van Velzen, ged. Dordrecht 22-8-1777, molenaar, houtslijter (1825), wonende onder De Mijl (1823), tr. Zijtje Dirks, geb. ca. 1776 (51 in 1825), wonende onder De Mijl (1823).
NB
- in 1832 niet bekend of dit echtpaar nog leeft 
Uit het huwelijk:
1. Gerrit van Velzen
, geb/ged. Haarlem 26-4/2-5-1799 (get. Gerrit van Velzen en Hendrika Bouman), volgt Vj.
2. Pieter Gerrit, ged. Dordrecht 15-12-1801, volgt Vk.
3. Dieverdiena, ged. Dordrecht 28-11-1804.
4. Henderika Catrina, ged. Dordrecht 20-6-1807, dienstbode (1850-1860).
5. Catharina, ged. Dordrecht 2-7-1810.
6. Grietje, geb. Dubbeldam 18-1-1814 (aktenr 3; namiddag 3 uur).

GENERATIE V

V.a Magdalena Elisabeth VAN VELSEN, geb Zierikzee 25-5-1806, tr Nicolaas Johannes SWART, geb 's-Gravenhage, olieslager (1850-1860), oliemolenaarsknecht.
Wonende: 12:1661 1850-1860 C Nieuwstraat 1227.
Uit het huwelijk:
1. Elizabeth Katarina, geb Dubbeldam 26-1-1837
2. Nicolaas Johannes, geb Dubbeldam 22-7-1842
3. Magdalena Elizabeth, geb Dubbeldam 30-11-1845

V.b Arie Johannes VAN VELZEN, geb. Dordrecht 10-3-1817, (hout)zaagmolenaar, ovl na 1859, tr Dubbeldam 14-4-1841 (akteno. 7) Magdalena Frederika KERKHOF, geb. Dubbeldam 8-4-1817, ovl. Dordrecht 23-9-1859 (aktenr. 634; 42 jr; namiddag half 6, D840 op de Vest).

V.c Johanna Pieternella VAN VELSEN, geb Dordrecht 15-10-1822, vestigt zich op 15-10-1853 in Dordt, vertrekt naar Rotterdam, ovl Dordrecht 22-3-1855 (aktenr 236; 32 jr.; voormiddag 5 uur; D885 Vischstraat), tr Willem VAN BERGEN, geb Stad aan het Haringvliet 24-11-1814, timmerman, ovl na 1855.
Wonende: (1850-1860) Dordrecht; A Houttuinen 191 c
Uit dit huwelijk:
1. Francina Cornelia, geb Dordrecht 17-5-1852, ovl ald 15-10-1855
2. Johanna Elisabeth, geb Dordrecht 17-9-1853, ovl ald. 4-11-1853

V.d Geertruida VAN VELZEN, geb. Dordrecht 26-7-1816.
Kind:
1. Adrianus, geb Dordrecht 1-10-1841, volgt VI.a

V.e Leendert VAN VELSEN, geb Zwijndrecht 4-3-1821 (Meerdervoort volgens huw akte), arbeider (1852), sjouwer (1860-1890), arbeider (1877), tr Dordrecht 22-12-1852 (aktenr 224) Jacoba Christina STAM, geb Dordrecht 9-12-1832, wonende te Zwijndrecht (1852), dc van Jacob STAM (zakkedrager/won. Z'drecht in 1852) en Jacoba VAN EFFEREN (won Z'dr in 1852).
Wonende: Dordrecht (1860-1890).
Uit het huwelijk:
1. Arie, geb Dordrecht 9-8-1853, volgt VI.b
2. Geertruida, geb Dordrecht 27-10-1859, ovl ald. 20-4-1861
3. Jacoba Anthonia, geb Dordrecht 28-12-1864
, tr Dordrecht 28-8-1889 Cornelis MOLENBROEK, geb Dordrecht 17-7-1867, winkelknecht. (Kinderen: Willemina, geb Dordrecht 31-12-1889)

V.f Gerrit VAN VELSEN, geb/ged Dordrecht 26-8/9-9-1809, arbeider (1831), trasmolenaar (1855/1858),
ovl Dubbeldam 15-3-1884 (aktenr 34; voormiddag 11 uur D5; 74 jr.), tr De Mijl 22-12-1831 (aktenr 1) Jannetje VERSLUIS, geb/ged Haastrecht 4/7-4-1805, wonende Dordrecht (1831), ovl Dubbeldam 29-3-1858 (aktenr 30; des avonds half 9l Wijk C nr. 83), dr van Hendrik VERSLUIS en Teuntje VAN NES/ES.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, geb De Mijl 3-3-1832 (aktenr 99; des morgens 4 uur)
2. Teuntje van Velsen, geb Dubbeldam 13-9-1833, ovl Sliedrecht 16-5-1921, begr. ald. 19-5-1921, tr De Mijl 28-8-1855 Hendrik VAN HEUKELUM, geb Hardinxveld 1-11-1823, koopman, ovl Sliedrecht 31-1-1908 
3. Hendrika Catharina, geb Dubbeldam 15-4-1836 (akte datum)
4. Arie, geb Dubbeldam 1-8-1838 (akte datum)
5. Cornelia VAN VELZEN, geb De Mijl 10-6-1839, tr Johannes VERNES, geb De Mijl 20-6-1839, oliemolenaarsknecht.
Kinderen:
    a. Willem, geb Dordrecht 26-8-1863 

6. Gerrit, geb Dubbeldam 29-5-1841, ovl De Mijl 18-11-1844 (aktenr 19; 3 1/2 jr)
7. Jannetje, geb De Mijl 22-8-1845 (aktenr 17; des morgens half 7 huisnr. 11)
8. Maijke, geb De Mijl 1849

V.g Cornelia VAN VELSEN, geb. Dubbeldam 2-11-1814 (des middags 12 uur; get. Huibert van Duyne en Pieter van Velsen, molenaarsknecht), arbeidster, ovl. Dubbeldam 7-6-1900, tr  (1) voor 1842 Hermanus de ZEEUW, geb. circa 1814, ovl. De Mijl 9-1-1842, otr. (2) 27-10-1844 De Mijl, tr.
De Mijl 6-11-1844 (aktenr 4) Johannes (Jan) SMAAL, geb Dubbeldam 29-10-1814, molenaar, wedn van "Neeltje" VAN DEN BOGAART (ovl De Mijl 23-8-1844), zn van Maaike SMAAL (67 jr in 1844). 
Uit het tweede huwelijk, o.a.:
1. Arie SMAAL, geb. De Mijl 20-1-1847, arbeider, olieslager, ovl. Dordrecht 5-2-1919 

2
. Hendrica SMAAL, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 18-3-1850, ovl Dordrecht 29-4-1927, tr. Dordrecht ca 1878 Casper DE BRES, geb. Dordrecht 2-1-1848, winkelknecht (1904, 1922), ovl Dordrecht 8-1-1922.

V.h
Arie VAN VELSEN, geb Dubbeldam 21-8-1817 (aktenr 57; des morgens 10 uur; get. Cornelis de Visser en Lambertus van Loon), (olie) molenaar, tr De Mijl 24-11-1838 (aktenr 1) Heiltje SCHARLOO, geb De Mijl 7-1-1821, dc van Andries SCHARLOO (molenaar; 39 jr in 1838) en Maaike PLOMP.
Uit het huwelijk:
1. Andries, geb De Mijl 18-6-1841 (aktenr 21; des nachts 2 ure), volgt VI.c
2. Maaike, geb Dubbeldam 9-2-1843 (aktenr 10; des avonds 9 uur; huisnr 44)
3. Arie, geb Dubbeldam 31-3-1844 (aktenr 12; des nachts 1 uur; huisnr 44), ovl D'dam 21-4-1844 (aktenr 13; 3 wkn.; des nachts 3 uur, huisnr 44)
4. Gerrit, geb 1850, ovl De Mijl -..-1850 (aktenr 17; 1 mnd; des avons 7, huisnr 92)
5. Arie, geb De Mijl 10-4-1848 (aktenr 7; des morgens 5 uur; huisnr. 6), volgt VI.d


V.i
Catharina Helena VAN VELZEN, geb De Mijl 9-5-1820, tr Willem SCHARLOO, geb Dordrecht 1825, oliemolenaar.
Wonende: Dubbeldam 1850-1860.
Uit het huwelijk:
1. Maaike, geb De Mijl 1846
2. Cornelia, geb De Mijl 1848
3. Andries, geb De Mijl 26-7-1850, ovl D'dam 30-10-1850
4. Andries, geb De Mijl 15-12-1852, ovl D'dam 8-6-1852
5. Willemina, geb De Mijl 2-2-1855
6. Arie, geb Dubbeldam 12-6-1857, ovl ald 6-5-1857

V.j Gerrit VAN VELSEN, geb Haarlem ca 1799, steenknecht (1830/33), wonende onder De Mijl, molenaar, tr Dordrecht 14-5-1823 (aktenr 43) Pieternella Casparina DE VISSER, ged. Dordrecht 1-5-1785, dienstbaar (1823), ovl Delft  18-6-1856 (61 jaar; aktenr 284).
Wonende: Dubbeldam 's-Gravendeelschedijk 53 (1830/1833).
Uit het huwelijk:
1. Pieter, geb Dubbeldam 30-3-1824, volgt VI.e
2. Cornelis van Velsen, geb Dubbeldam 6-7-1826 (aktenr 40; des avonds 11 uur; get Frans van Herwijnen 36 tuinman en Pleun de Visser 25 molenaarsknecht), volgt VI.f

V.k Pieter Gerrit VAN VELSEN, ged Dordrecht 15-12-1801, molenaar (1825), arbeider, ovl Dordrecht 15-8-1832 (aktenr 442; des nachts 1 uur; D1007 Vriezestraat; 30 jr.), tr Dordrecht 26-1-1825 (aktenr 10) Margrita/Grietje BARTO(U), ged. Dordrecht 8-1-1800, ovl na 1832, dc van Arie BARTO (molenaar) en Grietje VAN DE KLUNDERT.
Uit het huwelijk:
1. Pieter, geb Dordrecht 1826, ovl Dordrecht 14-8-1832 (aktenr 438; des avonds half 10; D605 Raamstraat; 6 jr)
2. Arie, geb Dubbeldam 21-12-1827 (akte datum), ovl Dordrecht 13-8-1832 (aktenr 436; des avonds 7 uur; D605 Raamstraat)
3. Gerrit, geb De Mijl 28-3-1829 (datum akte), ovl ald 15-7-1830 (datum akte)
4. Margaretha, geb De Mijl 10-2-1831 (datum akte), ovl Dordrecht 6-5-1832 (aktenr 270; namiddag 2 uur; C1308 Steenstraat; 15 mnd.)

GENERATIE VI

VI.a Adrianus VAN VELZEN, geb Dordrecht 1-10-1841, winkelknecht, smid, arbeider, tr Dordrecht 11-11-1863 Lijntje Adriana JANSEN, geb Dordrecht 19-1-1843, dc van Jan JANSEN (geb. Dordrecht 4-6-1816/tr. Dordrecht 10-6-1840) en Johanna DEGENAARS (geb. Klundert 24-12-1818).
Uit het huwelijk:
1. Geertrui, geb Dordrecht 19-2-1864, ovl ald 7-3-1864
2. Jacobus, geb Dordrecht 6-7-1865, tr Dordrecht 31-10-1895 Alida KOOPMAN, geb Dordrecht 23-9-1865
3. Johanna, geb Dordrecht 27-6-1868
4. Adrianus, geb Dordrecht 28-10-1870, ovl ald 28-8-1880
5. Geertruida, geb Dordrecht 13-8-1876, ovl ald 21-11-1876
6. Johannes, geb Dordrecht 16-1-1877, ovl ald 6-12-1877
7. Johannes, geb Dordrecht 28-10-1878, volgt VII.a
8. Geertruida, geb Dordrecht 21-4-1881, ovl ald 5-1-1886
9. Lijntje Adriana, geb Dordrecht 1-1-1886

VI.b Arie VAN VELZEN, geb Dordrecht 9-8-1853, slagter (1877)/vleeshouwer, ovl Dordrecht 12-12-1915, tr Dordrecht 16-5-1877 (aktenr 77) Pieternella Christina BENDIXEN, geb Dordrecht 20-2-1856, dienstbode (1877), ovl Dordrecht 12-7-1909, dc van Nickels BENDIXEN (brugwachter) en Hilligje CHASTELET.
Uit het huwelijk:
1. Leendert Nicolaas, geb Dordrecht 26-7-1877
2. Helena Apolonia, geb Dordrecht 30-6-1883
3. Jacoba Christina, geb Dordrecht 29-5-1886
4. Nicolaas, geb Dordrecht 8-9-1888
5. Hilligje, geb Dordrecht 30-10-1890, ovl Dordrecht 17-12-1920
6. Pieternella Christina, geb Dordrecht 25-3-1899

VI.c Andries VAN VELZEN, geb De Mijl 18-6-1841, mazelaar, vertrekt naar Delft 11-3-1931, ovl Delft 1-3-1932 (St Joris Gasthuis), tr 10-4-1869 Ingetje VAN HAM, geb 's-Gravendeel 15-4-1845, ovl Dordrecht 13-3-1931.
Wonende: Dordrecht (1890-1917).
Uit het huwelijk:
1. Heiltje, geb Dubbeldam 5-2-1871, dienstbode (1899), tr Dordrecht 29-6-1899 (aktenr 127) Jacobus VAN ZUIJLEKOM, geb Dordrecht ca 1872, pakhuisknecht, zn van Hendrik Jacobus VAN ZUIJLEKOM (ovl voor 1899) en Elisabeth BLEIJENBURG (ovl na 1899)
2. Arie
, geb Dordrecht 30-10-1874, volgt VII.b
3. Andries
, geb Dordrecht 22-2-1881, pakknecht, volgt VII.c
4. Willem
, geb Dordrecht 25-4-1884
5. Gerrit
, geb Dordrecht 20-10-1888, volgt VII.d

VI.d
Arie VAN VELZEN, geb De Mijl 10-4-1848, olieslager, tr Maaike SCHARLOO, geb De Mijl 18-7-1846.
Uit het huwelijk:
1. Arie, geb Dubbeldam 28-5-1875
2. Catharina Helena, geb Dubbeldam 16-10-1877
3. Heiltje, geb Dubbeldam 25-12-1879
4. Willem, geb Dordrecht 4-5-1882, ovl Dordrecht 16-5-1883

VI.e Pieter VAN VELSEN, geb. Dubbeldam 30-3-1824 (aktenr 14; des avonds half 6; get Isaak 't Hart 43 molenaarsknecht en Leendert Jan van den Stigchel 28 metzelaar), ovl Hof van Delft 9-10-1853 (29 jaar; aktenr 53), tr. Delft 2-8-1848 (aktenr 100) Maartje DORST, geb Klaaswaal 1822, overl. Delft 3-11-1853 (31 jr; aktenr 679), dr. van Jan DORST en Neeltje NOTENBOOM.
Uit het huwelijk:
1. Gerrit Pieter van Velsen, geb Delft 1-3-1849 (aktenr 8), komt in het weeshuis te Dordrecht op 25-8-1855, vertrekt op 17-12-1867 naar Ridderkerk,
Gerrit Pieter van Velsen/oud 35 jaar/geb. te Delft/jr ontslag 1884/reg.nr 258 (Bron: "De ontslagen gevangenen in de periode 1882-1890 zoals die werden opgenomen in het GEHEIM register").
2. Neeltje, geb Jutphaas 21-1-1851, ovl Dordrecht 2-4-1959 (108 jaar).
3. Petronella Catharina van Velsen, geb Delft 11-5-1853 (aktenr 13),
in het weeshuis te Dordrecht, vertrekt op 12-8-1878 naar Zwijndrecht, tr Johan Coenraad MANSSEN, geb Amsterdam 2-12-1858, bankwerker, vertrekt op 3-5-1887 naar Bloemendaal. Vestigen in Dordrecht vanuit Amsterdam op 23-3-1885. (Kind: Hendrikus Johannes MANSSEN, geb Amsterdam 6-5-1883).

VI.f Cornelis VAN VELSEN, geb Dubbeldam 6-7-1826 (aktenr 40; des aonds 11 uur; get Frans van Herwijnen 36 tuinman en Pleun de Visser 25 molenaarsknecht), tr Delft 7-11-1849 (aktenr 133) Lamberta SMINK, geb Delft 8-6-1825, ovl Delft 23-10-1862 (37 jr), dr van Martinus Smink en Johanna de Rooij. 
Uit het huwelijk:
1. Pieternella Catharina van Velzen, geb Delft 08-03-1851, ovl Delft 10-08-1851 (5 mnd oud)
2. Johanna van Velsen, geb Hof van Delft 3-3-1852, ovl Delft 15-03-1898 (aktenr 118; 46 jaar), tr Delft 18-05-1881 (aktenr 67) Christiaan Wilhelmus RUPP, geb Delft 1849, zn van Leonardus Johannes RUPP en Margaretha Aletta MOERS.
3. Petronella Catharina van Velsen, geb Hof van Delft 3-3-1852 (aktenr 9)
4. Cornelis van Velsen, geb Delft 29-10-1854 (aktenr 29), ovl Delft 29-10-1855 (1 jr)
5. Cornelis van Velzen, geb Delft 18-12-1856, volgt VII.e
6. Lamberta van Velsen, geb Delft 5-3-1859 (aktenr 135), dienstbode te Dordrecht, tr Jan Marinus ZEEVAART, geb. Middelburg 9-11-1856, arbeider.
Kinderen:    
    a. Jan, geb. Dordrecht 7-2-1884
    b. Cornelis, geb. Dordrecht 23-10-1885
    c. Lamberta, geb. Dordrecht 15-3-1888, ovl ald. 11-8-1888
    d. Willem, geb. Dordrecht 3-11-1889 
7. Gerarda VAN VELSEN, geb Delft 21-6-1861, tr Dirk LOS, geb Dordrecht 28-4-1866, smid.
Kinderen:
    a. Pieter, geb Dordrecht 17-2-1886, ovl ald 7-1-1888
    b. Cornelis, geb Dordrecht 11-12-1887

GENERATIE VII

VII.a Johannes VAN VELZEN, geb. Dordrecht 28-10-1878, ketelmaker bij Spoorw., ovl. Oostvoorne 31-10-1951, tr.(1) Alblasserdam 13-6-1901 PIETJE KOOIJ, tr.(2) Rotterdam 11-11-1908 Gerritje SPAAN, geb. Rotterdam 8-2-1876, overl. Rotterdam 11-2-1934.
Uit het tweede huwelijk:
1. Lijntje Adriana, geb. Rotterdam 28-2-1911, serveerster, tr (1) Rotterdam 25-5-1932 Cornelis Johannes SCHOUTEN, geb. Rotterdam 17-6-1891, handelaar in slachtprodukten, ovl. Rotterdam 24-9-1954, wedn van Cornelia Johanna HANEGRAAF, tr. (2) Amsterdam 25-8-1937 Clemens Cornelis BLOM, geb. 's-Gravenhage 6-4-1901, kelner, overl./begr. Amsterdam 19/22-11-1973, zn. van Cornelis Johannes Franciscus BLOM en Henriette Cornelia Clementina VAN ZEELAND

VII.b Arie VAN VELZEN, geb Dordrecht 30-10-1874, ovl Dordrecht 24-3-1924, tr Dordrecht 24-11-1906 Nansje KOOPMAN, geb Dordrecht 15-12-1873, ovl Dordrecht 12-9-1939 (aktenr. 462).
Inwonende: schoonvader Gijsbert KOOPMAN, geb Dordrecht 8-12-1843, ovl ald 27-2-1924.
Uit het huwelijk:
1. Andries, geb Dordrecht 30-4-1908, volgt VIII.a
2. Pietje, geb Dordrecht 17-3-1910, tr 25-2-1937 J v. BALLEGOOIJEN
3. Ingetje, geb Dordrecht 26-3-1912, tr 17-8-1933 Joh. HAKSTEEN
4. Maasje Geertruida, geb Dordrecht 15-9-1915, tr 10-8-1939 Th v/d VEN
5. Arie, geb Dordrecht 22-6-1918, ovl ald 23-6-1918

VII.c Andries VAN VELZEN, geb Dordrecht 22-2-1881, brievenbesteller, tr Dordrecht 1-9-19.. Geertruida Maria GROENEWOUD, geb Ridderkerk 14-2-1880.
Uit het huwelijk:
1. Ingetje Johanna, geb. Dordrecht 10-2-1905
2. Willemina Geertruida, geb. Dordrecht 9-5-1907
3. Geertruida Maria, geb. Dordrecht 18-12-1911

VII.d Gerrit VAN VELSEN, geb Dordrecht 20-10-1888, ijzerwerker, tr Jacoba RIJNAARD, geb Dordrecht 3-5-1891.
Uit het huwelijk:
1. Ingetje, geb Dordrecht 28-2-1911
2. Elisabeth, geb Dordrecht 25-12-1913
3. Cornelia, geb Dordrecht 4-12-1916

VII.e Cornelis VAN VELZEN, geb Delft 18-12-1856, smid (o), ovl Dordrecht 29-9-1929, tr Maria ZORG, geb Dordrecht 8-12-1861.
Uit het huwelijk:
1. Cornelis, geb. Zwijndrecht 7-10-1882
2. Wilhelmina, geb. Zwijndrecht 9-8-1891
3. Carel Fredrik Johannes, geb. Zwijndrecht 20-4-1896
4. Bertus, geb. Zwijndrecht 27-11-1898, schippersknecht, volgt VIII.b
5. Johannes, geb. Zwijndrecht 22-2-1901, huisknecht, kellner, volgt VIII.c
7. Maria, geb. Dordrecht 9-12-1902, ovl Dordrecht 30-6-1920 
8. Lamberta, geb. Dordrecht 12-9-1907, tr. Dordrecht 14-11-1929 Andries Willem Buijs
, geb. Dordrecht 12-9-1894, monteur. (Kinderen: Hermanus Johannes, geb. Dordrecht 14-9-1935+Cornelis, geb. Dordrecht 9-4-1938).

GENERATIE VIII

VIII.a Andries VAN VELZEN, geb Dordrecht 30-4-1908, fabr arbeider, tr Dubbeldam 16-9-1937 Aagje BOTHOF, geb Dubbeldam 30-8-1911.
Uit het huwelijk:
1. Johanna, geb Dordrecht 4-8-1940
2. Nansje, geb Dordrecht 4-8-1940, ovl ald 6-8-1940 (aktenr 602)

VIII.b Bertus VAN VELZEN, geb. Zwijndrecht 27-11-1898, walknecht, tr Dordrecht 11-5-1922 Elizabeth Maria VAN DALEN, geb Dordrecht 22-6-1901.
Inwonend: schoonmoeder Geradina Adriana VAN HELDEN wed Willem VAN DALEN, geb Dordrecht 5-1-1862.

VIII.c Johannes VAN VELZEN, geb. Zwijndrecht 22-2-1901, kellner, tr Dordrecht 7-1-1932 Adriana Petronella VAN DER SCHUIT, geb Dordrecht 21-9-1911,
dr. van Hendrik van der Schuit en Maria de Bruin.
Uit het huwelijk:
1. Cornelis (Cor), geb Dordrecht 24-10-1932, ovl Dordrecht 21-5-2001 (68 jaar), begr Dordrecht (Essenhof) 25-5-2001, tr Hennie KRANENDONK
2. Maria, geb Dordrecht 17-11-1933

* * *
LOSSE FEITEN
* * *

- Hendrik van der Schuit, geb. Werkendam 26-9-1876, machinist, stoker, tr Dordrecht 1-6-1899 Maria de Bruin, geb. Zwijndrecht 16-9-1879.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, geb. Dordrecht 28-7-1900, arbeider, tr. Dordrecht 26-6-1930 Willempje de Wijk, geb. Rotterdam 8-3-1904.
2. Maria Anna, geb Dordrecht 7-6-1902, vertrekt naar Zwijndrecht op 5-8-1926.
3. Anna Maria, geb. 's-Hertogenbosch 24-5-1904.
4. Hendrika, geb. Dordrecht 29-1-1906, tr. Dordrecht 25-1-1937 D. Havelaar.
5. Cornelia, geb. Dordrecht 14-9-1908.
6. Adriana Petronella, geb. Dordrecht 21-9-1911, tr. Dordrecht 7-1-1932 Johannes van Velzen, geb. Zwijndrecht 22-2-1901, kellner.
7. Hendrik Jacob, geb. Dordrecht 21-4-1914, fabr. arb.
, overl. ald. 11-9-1986, tr. Dordrecht 8-1-1943 Geertruida Mathilda Alfonsia (Trui), geb. Dordrecht 4-7-1923, overl. Dordrecht 1-10-2001 (78 jr.), begr. ald. 8-10-2001 (Essenhof).
8. Arie, geb. Dordrecht 7-4-1916, blikslager.
9. Esther, geb. Dordrecht 12-4-1919.
10. Pieternella, geb. Dordrecht  4-10-1921.
11. Teuntje, geb. Dordrecht 28-5-1924. 

- Wilhelmina van Velsen, j:d: geb te Maassluis wonende op de Voorstraat over de Marienbornstraat, otr. Dordrecht 18-4-1799 Pieter van der Koogh, geb te Dordrecht j:m: wonende op de Noordendijk met conzent van zijnen vader Hendrik van der Koogh.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, ged. Dordrecht 4-1-1800.
2. Willem, ged. Dordrecht 18-1-1802.
3. Katariena, ged. Dordrecht 24-4-1804.
4. Pieter, ged. Dordrecht 10-11-1806.
5. Jacobus Johannes, ged. Dordrecht 9-7-1809.
6. Karel Willem, ged. Dordrecht 17-7-1811.

- Aantal plaatsen waar molens hebben gestaan op het eiland van Dordrecht (excl. 10 windwatermolens):

Noordendijk-Lijnbaan 9
Noordijk - ten oosten van de Groenedijk 7
omgeving Vrieseplein 4
Spuiweg 6
Kalkhaven e.o. 12
Papengat 10
's-Gravendeelsedijk 18
'binnenstad' 5
Dubbeldam 2

Bron: "Dordt in de kaart gekeken''

- Marijgje Gijsberts VAN VELSEN, ovl. 's-Gravendeel 27-7-1705, tr Hendrick Ariens Vlaminck, begr 's-Gravendeel 17-7-1731, won 's-Gravendeel in 1698, testament sgd 21-7-1705, genoemd bij veiling in 's-Gravendeel in 1684; hij tr (2) na 1705 Mayke Jacobs VAN BRUGGEN, ged. te SAP.

- (Bron: OV 1957) Hadewij Gerritsdr VELSSENAAR, geb. ca 1630/1640, j.d. van St. Anthonispolder, tr (1) in de Polder 30-7-1661 Jan Thonisse GRAAF/BLOM, j.m. van Puttershoek, zn v. Theunis FLOREN en Neeltgen GELEYNEN, tr (2) Cornelis Jacobs DEN HELT.
Kinderen Jan Theunisse BLOM en HADEWIJ Gerrrisdr.:
1. Soetie Jans (GRAAF of BLOM), j.d. van Puttershoek, wonende aldaar, getuigen waren Cornelis de Helt en Cornelis Damenisse, tr. Puttershoek 1-1-1686 Arij Leendertse VERIJP, j:m: van Heiinenoord.
2. Geertie, ged. Puttershoek 4-1-1665

- I Gerrit Pietersz Roonaar VELSENAAR, geb. Rhoon ca. 1593, overl. voor 1644, tr Maartje Jans DE RAADT, geb. Rhoon ca. 1597, overl. na 1644, dr. v. Jan Pietersz DE RAADT en Neeltje Willems VAN GAASBEEK.
1. Cornelia VELSENAAR, geb. Delft 1630, ovl Rotterdam 7-7-1689, tr Rotterdam 8-11-1648 Wessel Egbertsz VAN DER HEUL 
2. Lijsbeth Gerrits VELSENAAR, geb. Delft, 1630 ovl voor 1685, volgt II.a
3. Gerrit Gerritsz VELSENAAR, geb. Delft 1630
4. Pieter, geb. Delft 1620/1630, ovl HI Ambacht 26-1-1665, volgt II.b

II.a Elisabeth Velsenaer, jonge dochter, otr/tr Delft 3/20-08-1647 Gerrit van der Wel, weduwnaar.
Kinderen:
1. Pierijntgen, ged Delft (Oude Kerk) 24-5-1648 (get. Cornelis Leendertsz. Koeckebacker, Sara Cornelis Coeckebacker, Jannetgen van der Wel)
2. Maria, ged Delft (Nieuwe Kerk) 18-7-1649 (Wessel van der Heul, Maria Jans de Vael)
3. Adriaen, ged Delft (Oude Kerk) 12-7-1651 (Jacob van der Wel, Maria Jans de Raid, Anna van der Wel)
4. Adriana, ged Delft (Oude Kerk) 6-4-1653 (get. Pieter Velsenaer, Adriana Huijser)
5. Elisabeth, ged Delft (Oude Kerk) 10-05-1654 (Johan van der Pol, Cornelia van der Heul, Anna Roonaert)

II.b Pieter Gerritsz VELSENAAR, geb ca 1620/1630, tr (1) 9-12-1646 Adriana Adriaans HUIJSER, geb. Rhoon ca 1625, ovl voor 1660, tr (2) HI Ambacht 7-2-1660 Baaltje LAUWEN/LAURENS, geb HI Ambacht 1639, ovl Portugaal 21-4-1689.
Kinderen huwelijk [1]:
1. Anna Pieters VELSENAAR, geb. Rhoon 1648, ovl/begr Schiedam 18-24-7-1713
2. Cornelia, geb. Rhoon ca 1650, ? tr Hendrik Aartse Sandeling (Kind: Pieter Hendriksz. Sandeling, ged. 31-8-1670 Hendrik-Ido-Ambacht, tr Maria Beukelaar).
3. Maria, geb. Rhoon ca 1652
Kinderen huwelijk [2]:
1. Gerrit Pietersz VELSENAAR, ged. HI Ambacht 30-1-1660, volgt III.a
2. Adriana Pieters VELSENAAR, ged. HI Ambacht 14-10-1663
3. Centje/Centina VELSENAAR, ged. HI Ambacht 19-6-1662
4. Pieter, ged. HI Ambacht 6-12-1665, ovl voor 1722, volgt III.b

III.a Gerrit Pietersz VELSENAAR, ged. HI Ambacht 30-1-1660, ovl/begr Schiedam 8/13-11-1722, tr HI Ambacht 1691 Leena/Lijna Gillisse VERLECK, geb Lekkerkerk 1657, ovl/begr Schiedam 25/31-1-1715.
Kinderen:
1. Wilhelmina, ged. HI Ambacht 19-5-1686
2. Pieter, ged. HI Ambacht 7-8-1689
3. Gillis, ged. HI Ambacht 7-8-1689
4. Pieter, ged. HI Ambacht 13-4-1692
5. Willemina, ged. HI Ambacht 7-7-1694

III.b Pieter VELSENAAR, tr HI Ambacht 28-3-1694 Adriana VERHEUL.
Kinderen:
1. Baaltie/Baldina VELSENAAR, ged. HI Ambacht 11-3-1696
2. Cornelia VELSENAAR, ged. HI Ambacht 3-11-1697, tr Gerardus Philipsz PUS
3. Cornelis VELSENAAR, ged. HI Ambacht 25-12-1701
4. Centie VELSENAAR, ged. HI Ambacht 16-12-1703
5. Gerrit VELSENAAR, ged. HI Ambacht 25-1-1705
6. Centie VELSENAAR, ged. HI Ambacht 17-4-1707
7. Hendrikus, ged. HI Ambacht 3-11-1709
8. Maria, ged. HI Ambacht 3-1-1712

- otr Dordrecht 17-2-1711 Cornelia Ariense VAN VELSEN

- otr Dordrecht 16-5-1694
Jan Huyberts SLEGERS/HEGERS j:m: uijt Ter ..... lande van Heusen geass. met Jacob Pieters Goeders desselfs ..... met
Sara VAN VELSEN j:d: van Cirrickzee geass met Lijsbeth PIETERS huijsvr van Claes C..ensen.

- otr Dordrecht 17-4-1722
Servaes DUFILLE j:m: van Dordrecht woont in het Steegoversloot geass. met Servaes DUFILLE zijn vader
Lijntje VAN VELSEN j:d: van Werkendam woont bij de Nieubrugh geass met Niesje VERDOOLEN wed Cornelis VAN VELSEN haer moeder

- otr Dordrecht 7-11-1720
Dom. Willem VELSEN j:m: predikant tot Voorschoten geass met de heer Gijsbertus VELSEN zijn broeder en bij schriftelijk consent van Juffr Maria DE WINTER wed Johannis VELSEN zijn moeder
Maria BON j:d: van Dordrecht woont op de Nieuwe Haven geass met de heer Adolph VAN DER LINDEN haer behout vader en Juffr Margrita VAN SLINGELANDT haer moeder (geboden gaan tot Voorschoten)(tr 24-11-1720) 

- otr Dordrecht 5-5-1753
Arij VAN DRONGELEN j:m: van Gorinchem woont in de Kannekoopersbuurt hebbende schriftelijk consent van zijn moeder Maijke VISSER wed van Pieter VAN DRONGELEN
Anna Hermina VAN VELSEM j:d: van Dordrecht woont in de Doelestraat hebbende schriftelijk consent van haer vaeder Wijnant VAN VELSEM (tr 20/5)

- tr Dordrecht 9-9-1762
Dirk VOET j:m: geb en woont te Dordrecht
Adriana Maria VAN VELSEN j:d: geboren en woont te Raamsdonk volgens att van otr van Raamsdonk in dato 15/9 (att gegeven 8/10)

- otr Dordrecht 1-10-1801
Willem ENGEBERTS, j:m: geb te Brummen wonende op de Hoogt geass met zijnen goede vriend Barend Frans VAN DER EEM/ZEM
Jacoba VAN VELSEN, j:d: geb te Maassluis wonende in de Wijnstraat bij de Gravestraat met schriftelijk consent van haren moeder Grietje DE BLOOIS wed Willem VAN VELSEN

- ARIJ CORNELISZ VAN VELSEN, tr Gouderak 13-2-1791 ANNA JANSSE BOUTENSTEIN
1. JANSJE (JOHANNA) VAN (DER) VELZEN (VELSEN/VELDEN), ged. Gouderak 21 aug 1791 

- Wouterina VAN VELZEN, geb 's-Gravendeel 11-5-1820, tr Mels VAN DE MERWE, geb Dordrecht 6-12-1820.
Vertrekken op 1-7-1871 naar Dubbeldam.
Kinderen:
1. Cornelis, geb Dordrecht 13-4-1860, ovl ald 7-9-1860
2. Cornelia, geb Dordrecht 10-7-1862
3. Cornelia, geb Dordrecht 14-10-1863, ovl ald 31-10-1863

- 03-09-1684 Maarten Woutersen van Velsen, getr Anneken Sophia Slepers att van Heerjansdam en Dordrecht (Bron: Maasdam, DTBL GE, T:1608..1707)

- Maria VAN VELZEN, geb. Dordrecht 10-2-1849, tr Gerrit VAN KRANENBURG, geb. Deil 27-11-1844, bakker.

- Arij BARTO, j:m: van Dordrecht woont op de Hellingen geass. met zijn vriend Willem DRIESEN, ovl na 1825, otr/tr Dordrecht 5/22-6-1788 Grietje VAN DE KLUNDERT, j:d: van Dordrecht woont in de Heer Hermanssuijsstraat geass met haar vader Jacob VAN DE KLUNDERT, ovl na 1825.
Kinderen:
1. Adriana, ged. Dordrecht 6-8-1788
2. Jacob, ged. Dordrecht 26-9-1790
3. Adriana, ged. Dordrecht 6-11-1791
4. Magdalena, ged. Dordrecht 21-6-1793
5. Lijsje Willemijntje, ged. Dordrecht 21-6-1795
6. Jacoba, ged. Dordrecht 6-8-1797
7. Grietje (ook Margrita), ged. Dordrecht 8-1-1800, tr Dordrecht 26-1-1825 (aktenr 10) Pieter Gerrit VAN VELSEN, ged Dordrecht 15-12-1801, molenaar (1825), arbeider, ovl Dordrecht 15-8-1832 (aktenr 442; des nachts 1 uur; D1007 Vriezestraat; 30 jr.)
8. Jacob, ged. Dordrecht 8-11-1801
9. Arie, ged. Dordrecht 24-6-1803
10. Jakob, ged. Dordrecht 14-8-1805
11. Johannis, ged. Dordrecht 1-11-1807
12. Adrianus, ged. Dordrecht 8-9-1811

- Mattheus IJZENDOORN, van Dordrecht, wedn woondt in het Cromhout (1749), otr.tr Dordrecht 22-5-1749/8-6-1749 Trijntje VOGELS, j:d: van Dordrecht wonende buijten de Sluijspoort geass met haare moeder Maartje SIJMONS eerst wed van Pleun VOGEL en laatst wed van Pieter SNEEUW.
Kinderen:
1. Plonea, ged. Dordrecht 11-4-1750
2. Madagena, ged. Dordrecht 7-11-1751, tr VAN VELSEN.
3. Marretje, ged. Dordrecht 28-10-1753

- Hendrik Aartse Sandeling, ged. 13 jul 1642 Hendrik-Ido-Ambacht, overleed v. 29 jun 1718, tr. Cornelia Pieters Velsenaar, overl. na 27 mrt 1725. 

* * *

LINKS:
http://home.planet.nl/~visse185/KWST.HTM