VERBOOM
Hillegersberg, Dordrecht

Voor meer informatie: [e.smitskam(a)hccnet.nl]

I Ariaen Feys, tr. Anna Verboom Huygensdr., dc van Huygh Boom Jansz. (zijn verdere voorouders in OV 1973) en  N.N. van Ebbe  

II Huych Adriaensz. Verboom, overl. Rotterdam 10-2-1632, tr. 31-10-1592 Geertruyt van Santacker, van Sommelsdijk, zij voerde als wapen: In zilver drie vogels van sabels (twee en een), overl. 21-10-1616, dc van Oude Jan van Santacker Evertsz.en Ermgaert van Eijck Wijnantsdr.

III Adriaen Huygen Verboom, provoost te Rotterdam, geb. 6-10-1593, overl. Rotterdam 22-4-1673, tr. vóór 1632 Maertgen Ariens Blanckertsdr. 5), begr. R’dam 5-9-1649.

IV Huygh Adriaensz. Verboom, van Rotterdam, overl. na 1666, tr. Rotterdam 29-1-1658 Catelijntje Harmens van Willigen, van Rotterdam, overl. na 1666, dc van Harmen Heyndricksz. van der Willigen (overl. na 1662).

V Adriaen Huygen Verboom, ged. (N.H.] Rotterdam 3-8-1661, overl. Hillegersberg 19-8-1721, ondertr. Rotterdam 4-5-1684 Ariaentje Jochems Groenevelt, van Kralingen, overl. Hillegersberg 25-8-1735. 
Uit dit huwelijk:
1. Dirk VERBOOM, geb 12-1-1701 Hillegersberg, ovl Hillegersberg 21-8-1759

(Ons Voorgeslacht 1973)

I Dirk VERBOOM, geb 12-1-1701 Hillegersberg, ovl Hillegersberg 21-8-1759, 58 jaar oud, zn van Adriaen VERBOOM en Ariaantje GROENVELD, tr 24-5-1727 Hillegersberg Helena (Lena) Abramse HOFSTEE, geb 11-12-1701 Bleiswijk, ovl 16-10-1781 Hillegersberg, 79 jaar oud, dc van Abraham Cornelis van Hofstede (ged. (N.H.) Zoetermeer 30-10-1666/overl. na 1711/tr. Zoetermeer 28-1-1699) en Grietje Jans Bogaert (van Bleiswijk,/overl. na 1711).
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus VERBOOM, ged 11-5-1727 Hillegersberg (doopgetuige was Teunis Vuijck), zie II-a.
2. Margreta (Grietje) VERBOOM, geb 18-11-1731 Hillegersberg.
3. Adriana (Ariaantje) VERBOOM, ged 1-1-1736 Hillegersberg,zie II-b.
4. Catharina (Kaatje) VERBOOM, geb 1-1-1736 Hillegersberg.
5. Abraham VERBOOM, ged 13-9-1739 Hillegersberg (doopgetuige was Teunis Vuijk), zie II-c.
6. Hugo (Huyg) Dirksz VERBOOM, geb 16-2-1744 Hillegersberg,zie II-d.
7. Margreta VERBOOM.

II-a Adrianus VERBOOM, ged 11-5-1727 Hillegersberg, ovl 17-10-1769 Hillegersberg, 42 jaar oud, zn van (I), tr. 30-5-1756 Hillegersberg Maria VOLLEBREGT, ged 22-5-1729 Hillegersberg, begr 19-2-1807 Nootdorp, 77 jaar oud, dr van Jan Jacobsz VOLLEBREGT en Maria Cornelia COS.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk VERBOOM, ged 27-3-1757, zie III-a.
2. Leendert VERBOOM, ged 26-2-1764 Hillegersberg.|
3. Marinus VERBOOM, ged 26-2-1764 Hillegersberg.
|4. Adriana VERBOOM, ged 31-12-1769 Hillegersberg.
5. Abraham VERBOOM, zie III-b.

III-a Dirk VERBOOM, ged 27-3-1757, ovl 2-3-1807 Leiden, 49 jaar oud, zn van (II-a), tr (1) 26-10-1783 Hillegersberg Maria TAS, ged 13-9-1761 Hillegersberg, begraven 11-3-1791 Leidschendam, 29 jaar oud, dr van Jan Cornelis TAS en Christina Wouters LANGERVELD, tr. (2) met Neeltje VAN DEN BOSCH, geb 26-7-1767. 
Uit het eerste huwelijk:
1. Adrianus VERBOOM, geb 27-2-1785 Hillegersberg.
2. Christina VERBOOM, geb 29-3-1790 Leidschendam, zie IV-a.|
Uit het tweede huwelijk:
3. Leendert VERBOOM, ged 27-7-1794 Stompwijk, zie IV-b.

IV-a Christina VERBOOM, naaister, geb 29-3-1790 Leidschendam, ovl 19-10-1854 Amsterdam, 64 jaar oud, dr van (II-I-a), tr. 27-6-1821 Amsterdam Johannes Wouter STROOM, globemaker, ged 13-7-1787 Amsterdam, ovl 19-2-1830 Amsterdam, 42 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Christina STROOM, dienstbode, geb 27-4-1823 Amsterdam, ovl 12-1-1907 Amsterdam, 83 jaar oud, tr. 4-5-1842 Amsterdam Gerardus VAN DER POLL, zeilenmaker, geb 1-5-1820 Amsterdam, ovl 28-4-1894 Amsterdam, 73 jaar oud.

IV-b Leendert VERBOOM, ged 27-7-1794 Stompwijk, zn van (II­I-a), tr. Elisabeth KOUWENHOVEN, geb 17-4-1808.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk VERBOOM, geb 11-11-1830, zie V-a.
2. Adriana VERBOOM, geb 6-11-1831.
3. Neeltje VERBOOM, geb 19-7-1833
4. Jacobus VERBOOM, geb 3-4-1839.

V-a Dirk VERBOOM, geb 11-11-1830, zn van (IV-b), tr. Grietje RIJPSTRA.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth VERBOOM, geb in het jaar 1855.
2. Gerrit VERBOOM, geb 17-2-1860.
3. Petronella Agatha VERBOOM, geb 23-2-1862.
4. Leendert VERBOOM, geb 14-11-1865, zie VI-a.

VI-a Leendert VERBOOM, geb 14-11-1865, zn van (V-a), tr. Cornelia PLEYSIER.
Uit dit huwelijk:
1. Ego VERBOOM, geb 14-12-1910, tr. Huiberta Wilhelmina DE HOOG.
2. Dirk VERBOOM.
3. Greta VERBOOM.
4. Johannes Jacobus VERBOOM.|
5. Leendert Gerardus VERBOOM.

III-b Abraham VERBOOM, zn van (II-a), tr. Neeltje DE VRIES.
Uit dit huwelijk:
1. Alida VERBOOM, ged 11-11-1787 Hillegersberg.

II-b Adriana (Ariaantje) VERBOOM, ged 1-1-1736 Hillegersberg, dr van (I), tr. 25-9-1774 Hillegersberg Cors KLOOTWIJK, ged 21-7-1748 Hillegersberg, begraven 7-5-1781 Hillegersberg, 32 jaar oud, zn van Arie KLOOTWIJK (schippersknecht in 1743) en Johanna GOEDHART.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna KLOOTWIJK, ged 25-8-1776 Hillegersberg (doopgetuige was Neeltje Klootwijk).
2. Dirk KLOOTWIJK, ged 11-7-1779 Hillegersberg.

II-c Abraham VERBOOM, ged 13-9-1739 Hillegersberg, zn van (I), tr. 21-5-1774 Hillegersberg Cornelia (Neeltje) DE VRIES,
Uit dit huwelijk:
1. Alida VERBOOM, ged 11-11-1787 Hillegersberg.

II-d Hugo (Huyg) Dirksz VERBOOM, pakhuisknecht, geb 16-2-1744 Hillegersberg, ovl 8-2-1823 Dordrecht des namiddags om drie uuren in huis C-1345 Steenstraat (BS Dordrecht akte nr.103), 78 jaar oud, zn van (I), tr. (1) Pietertje HOLLANDER, ovl voor 1785, otr. (2) op 5-11-1785 Dordrecht en tr. 27-11-1785 Dodrecht Christina SPOEL, ged 11-11-1764 Dordrecht (DTB Dordrecht), ovl 2-11-1843 aldaar des namid¬dags om drie uur in huis C-1233 in de Hofstraat (BS Dordrecht akte nr.557), 78 jaar oud, dr van Arie SPOEL en Johanna VAN REYERSDAM.
Uit het tweede huwelijk:
1. Dirk VERBOOM, geb 12-11-1786 Hillegersberg, zie III-c.
2. Arij VERBOOM, ged 14-10-1787 Hillegersberg, ovl voor 1790, hoogstens 3 jaar oud.
3. Arie VERBOOM, geb 19-3-1790 Dordrecht, zie III-d.
4. Hugo VERBOOM, geb 19-3-1792 Dordrecht.
5. Lena VERBOOM, geb 23-5-1794 Dordrecht.

III-c Dirk VERBOOM, behanger, geb 12-11-1786 Hillegersberg, ovl 5-5-1849 Dordrecht des namiddags half 12 huis C-952 op de Vest (BS Dordrecht akte nr.282), 62 jaar oud, zn van (II-d), tr. Helena (Lena) OTTEN, geb in het jaar 1802 te Budel (volgens overlijdensakte), ovl 14-5-1852 Dordrecht des middags elf uur huis C-1736 Augustijnenkamp (BS Dordrecht akte nr.314), 50 jaar oud, dr van Balten OTTEN en Catharina ZEEVAARDERS.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk VERBOOM, geb 10-11-1843 Dordrecht des namiddags om vier uuren in het huis no.1136 aan den Augustijnenkamp (BS Dordrecht akte nr.678), zie IV-c.

IV-c Dirk VERBOOM, goudsmid, geb 10-11-1843 Dordrecht des namiddags om vier uuren in het huis no.1136 aan den Augus­tijnenkamp (BS Dordrecht akte nr.678), zn van (III-c). (Dirk was op jonge leeftijd reeds wees, en is opgegroeid in een weeshuis), otr. 21-3-1869 Dordrecht en tr. 24-3-1869 Dordrecht (BS Dordrecht akte nr.23) (1) met Dingena NEERINGS, geb 11-3-1846 Dordrecht des voormiddags om half tien ure in huis A-228 Houttuinen (BS Dordrecht akte nr.158), ovl 3-5-1881, 35 jaar oud, dr van Johannes NEERINGS (timmerman) en Catharina Johanna VAN BART, tr (2) 17-5-1882 te Dordrecht (BS Dordrecht akte nr.64) Barendina BESTENBREUR, dienstbode, geb 8-1-1851 Dordrecht, dr van Teunis BESTENBREUR en Maria PAF.
Uit het eerste huwelijk:
1. Dirk VERBOOM, geb 2-4-1870 Dordrecht des voormiddags ten twee uren in huis D-52 aan de Voorstraat (BS Dordrecht akte nr.261), ovl 13-8-1873, 3 jaar oud.
2. Johannes VERBOOM, geb 29-1-1873 Dordrecht, ovl 6-12-1874, 1 jaar oud.
3. Helena VERBOOM, geb 30-11-1874 Dordrecht, zie V-b.
Uit het tweede huwelijk:
4. Doodgeboren zn, geb 15-2-1884 des namid¬dags half vier in huis E-391 aan het Matenaaspad (BS Dordrecht akte nr.129).
5. Dirk VERBOOM, geb 16-9-1885 Dordrecht, zie V-c. 
6. Maria VERBOOM, geb 23-3-1887 Dordrecht des namiddags om half een in het huis 21-h aan de Sint-Jorisweg (BS Dordrecht akte nr.270), zie V-d.
7 Catherina (Catho) VERBOOM, geb op 2©11©1888 Dordrecht.

V-b Helena VERBOOM, geb 30-11-1874 Dordrecht, dr van (IV-c), tr. Gerrit KUITERS.
Uit dit huwelijk:
1. Marie KUITERS.
2. Dien KUITERS.

V-c Dirk VERBOOM, (huis)schilder, geb 16-9-1885 Dordrecht, zn van (IV-c), tr. 28-5-1913 Dordrecht Wilhelmina Johanna Cornelia SCHILLEMANS. 
Uit dit huwelijk:
1. Dik VERBOOM. 
2. Wim VERBOOM. 
3. Diny VERBOOM. 
4. Willy VERBOOM.

V-d Maria VERBOOM, geb 23-3-1887 Dordrecht des namiddags om half een in het huis 21-h aan de Sint-Jorisweg (BS Dordrecht akte nr.270), ovl 8-7-1958 Tilburg, 71 jaar oud, dr van (IV­-c), otr 27-10-1917 Dordrecht, tr. 7-11-1917 (BS Dordrecht akte nr.353), Frederik SMITSKAM, Adjunct Commies Inspectie der invoerrechten en accijnzen, geb 25-10-1888 Dordrecht des namiddags ten twee uren in het huis 2 aan de Heer Hijmansuisstraat (BS Dordrecht akte nr.906), ovl 17-3-1945 's-Graven­hage, 56 jaar oud, zn van Frederik SMITSKAM (koopman, com­missionair in granen, eigenaar van een winkel in de Heer Heymanssuysstraat nr.2 rood te Dordrecht) en Elisabeth VAN WINGERDEN. (Zie SMITSKAM)

III-d Arie VERBOOM, geb 19-3-1790 Dordrecht, ovl 30-10-1855 's-Gravenhage, 65 jaar oud, zn van (I-I-d), tr. 20-2-1822 's-Gravenhage Johanna Hendrica VISSERS, geb 22-3-1793 's-Gravenhage, ged 24-3-1793 's-Gravenhage, ovl na 1859, minstens 66 jaar oud, dr van Johannes Hendrik VISSERS en Ester VIEJAN.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Christiaan-Hugo VERBOOM, geb rond 1816 s-Gravenhage, zie IV-d.
2. Johanna Hendrika VERBOOM, geb rond 1822 's-Gravenhage.
3. Christina Helena VERBOOM, geb rond 1823 's-Gravenhage.
4. Diderik VERBOOM, geb 3-5-1826 's-Gravenhage, zie IV-e.
5. Carolina VERBOOM, geb rond 1829 's-Gravenhage, ovl voor 1840 aldaar, hoogstens 11 jaar oud.
6. Louiza Carolina VERBOOM, geb rond 1834 's-Gravenhage.

IV-d Arie Christiaan-Hugo VERBOOM, modelmaker, geb rond 1816 's-Gravenhage, ovl rond 1876 aldaar, ongeveer 60 jaar oud, zn (III-d), tr. Louisa Maria VISSER.
Uit dit huwelijk:
1. Robertus VERBOOM, geb rond 1849 's-Gravenhage, zie V-e

V-e Robertus VERBOOM, meubelmaker, timmerman, geb rond 1849 's-Gravenhage, zn van (IV-d), tr. 3-11-1875 's-Gravenhage Maria Anna Petronella MULDER, dienstbode, geb rond 1854 's-Gravenhage, dr van Petrus Gerardus MULDER en Cornelia VAN DER WILK.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Christiaan Hugo VERBOOM, geb 29-10-1884 's-Gravenhage.
2. Cornelia VERBOOM, geb op 16-12-1886 's-Gravenhage.

IV-e Diderik VERBOOM, behanger, geb 3-5-1826 's-Gravenhage, ovl 31-10-1859 aldaar, 33 jaar oud, zn van (III-d), tr. 16-3-1853 's-Gravenhage Jacoba Maria GOFFIJN, dienstbode, geb 21-2-1829 's-Gravenhage, ovl 17-1-1880 aldaar, 50 jaar oud, dr van Franciscus Adrianus GOFFIJN (spiegelmaker, lijstenmaker, timmerman) en Geertruida HUIZERT. (see GOFFIN)
Uit dit huwelijk:
1. Maria Johanna Geertruida VERBOOM, geb 10-10-1853 's-Gravenhage.
2. Arie Franciscus VERBOOM, geb 10-10-1853 's-Gravenhage, zie V-f.
3. Diderik VERBOOM, geb 17-4-1855 's-Graven¬hage, zie V-g.
4. Cornelis Hermanus VERBOOM, geb 7-1-1857 's-Gravenhage, zie V-h.
5. Maria Johanna Jacoba VERBOOM, geb op 9-6-1859 's-Gravenha­ge.

V-f Arie Franciscus VERBOOM, huisschilder, geb 10-10-1853 's-Gravenhage, zn van (IV-e), tr. 1-8-1877 's-Gravenhage Maria Catharina MENNINGH, dienstbode, geb rond 1846 's-Gravenhage, dr van Willem Gerardus MENNINGH en Maria ROLLAND.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Antonia VERBOOM, geb 19-10-1884 's-Gravenhage.

V-g Diderik VERBOOM, stoffeerder, geb 17-4-1855 's-Gravenhage, ovl 5-4-1926 aldaar, 70 jaar oud, zn van (IV-e), tr. 4-4-1880 's-Gravenhage Frederika Helena KLIJN, geb 17-4-1856 Scheveningen, dr van Frederik KLIJN (kleermaker) en Helena Clazina Elisabeth FROUWENVELDER (dienstbode).
Uit dit huwelijk:|
1. Helena Frederika VERBOOM, geb 15-5-1883 's-Gravenhage.
2. Frederik Leonardus VERBOOM, geb 20-10-1885 's-Gravenhage.
3. Louis Ferdinand VERBOOM, geb 7-5-1887 's-Gravenhage, zie VI-c.

VI-c Louis Ferdinand VERBOOM, muziekleraar, geb 7-5-1887 's-Gravenhage, ovl 11-10-1964 's-Gravenhage, 77 jaar oud, zn van (V-g), tr. 2-7-1919 's-Gravenhage Anna Victoria DAGELINCKX, geb 27-4-1894 Breda, ovl 24-10-1965 Nieuw-Vennep, 71 jaar oud, dr van Johannes Carolus DAGELINCKX (kleermaker) en Clara MULDER (dienstbode).

V-h Cornelis Hermanus VERBOOM, smid, geb 7-1-1857 's-Gravenhage, zn van (IV-e), tr. 10-11-1880 's-Gravenhage (getuige was Diderik Verboom, 25 jaar, behanger) (en gescheiden op 5-9-1887 's-Gravenhage van) Geurtje TERLAAK, geb rond 1859 's-Gravenhage, dr van Wilhelmus Johannes TERLAAK (meubelmaker) en Johanna Wilhelmina JANSSEN.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Johannes VERBOOM, geb 5-10-1883 's-Gravenhage.
2. Johanna Wilhelmina VERBOOM, geb 8-4-1885 's-Gravenhage.