VERBROEK

I. Marten Cornelissen Verbroeck, van Dordrecht woont op de hoeck van(de) Blauwepoort schippers-geselle (1609), woont opt Nieuwewerck bij de Blauwepoort bij Corstiaen Claessen zijne vader schippergeselle (1612), otr. (1) Dordrecht 13-9-1609 Heijltken Corsz, van Dordrecht woont achter op thoecsken van Stijntonusstraetgen (1609), otr/tr. Dordrecht 27-5/17-7-1612 Jaquemijnken Willems (Jacomijntje de Keijser Willem Jacobsdr), van Dordregt (1612).
NB.
- otr. Dordrecht 13-9-1609 (tr. 27-9-1609)
  Maerten Cornelissen, schippers-geselle, woont op de hoeck van(de) Blauwepoort
  Heijlken Cors Claesdochter, woont achter op thoecsken van Stijntonusstraetgen, beijde van Dordrecht.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.17/11_17_1609.pdf]
- otr. Dordrecht 27-5-1612 (tr. 17-7-1612)
  Marten Cornelisz, schippergeselle, woont opt Nieuwewerck bij de Blauwepoort bij Corstiaen Claessen zijne vader
  Jacomijntje de Keijser Willem Jacobsdr, bijde van Dordregt
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.17/11_17_1611.pdf]

Kinderen 1e huwelijk:
1. Cornelis, ged. Dordrecht juli 1610 (zoon van Marten Cornelissz Verbroek/Heijltken Corssz), volgt IIa.
Kinderen 2e huwelijk:
1. NN, ged. Dordrecht dec 1613 (kind van Marten Cornelisz Verbroeck/Jaquemijnke Willems de Keijser), volgt IIb.
2. Geertruijdt, ged. Dordrecht april 1615 (dochter van Marten Cornelissen Verbroeck/Jacomijntken Willems de Keijser).
3. Heijlken, ged. Dordrecht nov. 1616 (dochter van Marten Cornelisz Verbroeck/Jaepken Willems).
4. Elisabeth, ged. Dordrecht okt 1619, volgt IIc.

* * * GENERATIE 2 * * *

IIa. Cornelis Maertensen Verbroeck, ged. Dordrecht juli 1610, j:m: van Dordrecht woont opt Nieuwe Werck (suijt..ert(?) van de Gemeente lants .egensloepen(?))(1634), otr/tr. Dordrecht 31-12-1634 Neeltje Wouters Bastiaensz, van Dordrecht woont op de Hooge Nieustraet (1634).
NB.

- otr. Dordrecht 31-12-1634 (tr 31-12-1639)
  Cornelis Maertensen, suijt..ert(?) van de Gemeente lants .egensloepen(?), j:m: woont opt Nieuwe Werck
  Neeltien Bastiaens Woutersdr, woont op de Hooge Nieustraet, beijde van Dordrecht. 
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.19/11_19_1633.pdf]
Kinderen:
1. Maerten, ged. Dordrecht 3-5-1637 (zoon van Cornelis Maertensen Verbroeck/Neeltje Wouters Bastiaensz), volgt IIIa.
2. Wouter, ged. Dordrecht 14-10-1643 (zoon van Cornelis Maertensen/Neeltgen Wouters Bastiaensz).
3. Heijltje, ged. Dordrecht 1-7-1647, volgt IIIb.
4. Wouter, ged. Dordrecht 1-3-1649 (zoon van Cornelis Maertensz/Neeltje Wouters Bastiaanz), volgt IIIc.

IIb. Corstiaen Maertensen Verbroeck, j:m: van Dordrecht woont op de Nieuwehaaeven (1637), otr/tr. Dordrecht 2/18-1-1637 Berber Danckert (van Drongelen), j:d: van Dordrecht woont in de Oude Breestraet (1637).
NB.
- otr. Dordrecht 31-12-1634 (tr 31-12-1639)
Cornelis Maertensen, suijt..ert(?) van de Gemeente lants .egensloepen(?), j:m: woont iot Nieuwe Werck
Neeltien Bastiaens Woutersdr, woont op de Hooge Nieustraet, beijde van Dordrecht. 
[http://files.archieven.nl/46/f/11.19/11_19_1633.pdf]
Kinderen: 1. Maerten, ged. Dordrecht 3-5-1637 (zoon van Cornelis Maertensen Verbroeck/Neeltje Wouters Bastiaensz).
- otr. Dordrecht 2-1-1637 (tr. 18-1-1637)
Corstiaens Maertensen, varentsgesel, j:m: woont op de Nieuwehaaeven
Barber Danckerts, j:d: woont in de Oude Breestraet, beijde van Dordrecht 
[http://files.archieven.nl/46/f/11.19/11_19_1637.pdf]
- Lantaarngeld na 1686
Wijk of quartier (1 t/m 4): 03
Straat : In 't Weeshuijsstraatje
Naam : 't Huijs van De Wed.e Korstiaan Verbroek
Lantaarngeld : f 0:6:8
Bron : SAD 3-3985 folio 079vs
+
Wijk of quartier (1 t/m 4): 04
Straat : De Zuijkerstraat
Naam : 't Huijs van De Wed.e Korstiaan Verbroek
Lantaarngeld : f 0:9:0
Bron : SAD 3-3985 folio 154vs
+
Wijk of quartier (1 t/m 4): 04
Straat : De ander zeijde van de Voorstraat, weerom in de stad
Naam : 't Huijs van Korstiaan Verbroek
Lantaarngeld : f 1:13:8
Bron : SAD 3-3985 folio 120

Kinderen:
1. Dircksje, ged. Dordrecht 18-12-1639 (dochter van Corstiaen Maertensen Verbroeck/Berber Danckert (van Drongelen)).
2. Cornelis, ged. Dordrecht 12-4-1642 (zoon van Corstiaen Maertensen/Barbara Danckerts).
3. Ariaentje, ged. Dordrecht 1-11-1644 (dochter van Corstiaen Maertensen/Berber Danckerts).
4. Danckert, ged. Dordrecht 30-3-1647 (zoon van Corstiaen Martensen/Barbara Danckers).
5. Ariaenken, ged. Dordrecht 9-3-1652.
6. Danckers, ged. Dordrecht 19-4-1655 (zoon van Corstiaen Maertensz/Barbara Danckerts), volgt IIId.

IIc. Lijsbeth Maertens Verbroeck, ged. Dordrecht okt 1619, j:d: van Dordrecht woonende bij de Blaeuwpoort (1639), weduw van Dordrecht van Cornelis Gerbrants Ranck woon inde Kerckstraet (1655), otr/tr. (1) Dordrecht 13/27-3-1639 Cornelis Gerbrants Ranck, schipper en conducteur wed.r van Delft woonende op den Boom (139), otr/tr. (2) Dordrecht 6-6-1655 Hubert Dircksz van Dilse, varentsgesel j:m: van Dordrecht woon in de Vleeshouwerstraet (1655.)
NB.
- otr. Dordrecht 13-3-1639 (tr. 27/3)
  Cornelis Gerbrants, schipper en conducteur wed.r van Delft woonende op den Boom
  Lijsbeth Maertens, j:d: van Dordrecht woonende bij de Blaeuwpoort
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.19/11_19_1639.pdf]
- otr. Dordrecht 6-6-1655 (tr. 27-6-1655)
  Hubert Dircks van Dilsen, varentsgesel j:m: woon in de Vleeshouwerstraet, met
  Lijsbeth Maertens Verbroeck, weduw van Cornelis Gerbrants Ranck woon inde Kerckstraet, beijde van Dordrecht
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.20/11_20_1654.pdf]

Kinderen eerste huwelijk: 
1. Maerten, ged. Dordrecht nov. 1639.
2. Gerbrant, ged. Dordrecht sept. 1641.
3. Anneken, ged. Dordrecht 6-10-1643.
Kinderen tweede huwelijk: 
1. Dirck, ged. Dordrecht 1-7-1656.

* * * GENERATIE 3 * * *

IIIa. Maerten Verbrouck (Martinus Verbroek), ged. Dordrecht 3-5-1637, j:m: van Dordrecht wonende te Rotterdam (1656), otr. (1) Dordrecht 5-3-1656 (per atttestatie van Rotterdam) Agnieta Rombouts, j:d; van Rotterdam woon. aldaer (1656), ?? tr. (2) Neeltie Jacobs.
NB.
- otr. Dordrecht 5-3-1656 (per atttestatie van Rotterdam)
  Martinus Verbroek, j:m: van Dordrecht, ende
  Agnietje Rombouts, j:d; van Rotterdam, beijde woon. aldaer
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.21/11_21_1655.pdf]
- Bruidegom Martinus Verbroeck , jongeman , van Dordrecht , wonend: Steijger
  Bruid Agnietje Rombouts , jongedochter , van Rotterdam , wonend: Haringvliet
  Plaats Rotterdam Datum trouwen 21-03-1656 Datum ondertrouw 05-03-1656
  Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
- 1674.02.19 Naam kind Cornelis
  1675.12.23 Naam kind Anna 
  1682.10.04 Naam kind Corstiaen 
  1689.09.11 Naam kind Pieter 
  1693.02.09 Naam kind Bartholomeus 
  Naam vader Cornelissen, Maerten
  Naam moeder Leenderts, Barber (Corsen)
  Datum ondertrouw 1673.10.22

Kinderen 1e huwelijk:
1. Catharina, ged. Dordrecht 4-4-1657 (dochter van Maerten Verbrouck/Agnieta Rombouts).
2. Catharina, ged. Dordrecht 30-5-1658.
3. Cornelis, ged. Dordrecht 26-12-1659, volgt IVa.
4. Daniel, ged. Dordrecht 19-2-1662.
5. Rombout, ged. Dordrecht 1-1-1664.
6. Wouter, ged. Dordrecht 25-3-1666.
7. Martinus, ged. Dordrecht 28-8-1667.
8. Catrina, ged. Dordrecht 12-5-1669.
(?) Kinderen 2e huwelijk:
1. Krijntie, ged. Dordrecht 23-1-1679.

IIIb. Heiltje Verbroeck, ged. Dordrecht 1-7-1647, j:d: van Dordt won. op de Hooge Nieuestraet (1671), otr/tr. Dordrecht 18-1/1-2-1671 Herman van der Tack, j:m: van Dordt won. aende Vuijlpoort schoenmaker (1671).
NB.
- otr. Dordrecht 18-1-1671 (tr. 1-2-1671)
  Hermen van der Tack, schoenmaker, j:m: won. aende Vuijlpoort, met
  Heijltje Verbroeck, j:d: won. op de Hooge Nieuestraet, beijde van Dordt.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.22/11_22_1671.pdf]

Kinderen:
1. Jacob, ged. Dordrecht 1-11-1671.
2. Maijke, ged. Dordrecht 25-9-1672 (dochter van Hermen van der Tack/Heijltje Vaerbrock).
3. Cornelia, ged. Dordrecht 19-9-1673.
4. Cornelis, ged. Dordrecht 7-4-1675.
5. Hendrijcksje, ged. Dordrecht 25-5-1676 (dochter van Herman van der Tack/Heijltge Verbruck).
6. Cornelis, ged. Dordrecht 7-10-1677.

IIIc. Wouter Verbrock, ged. Dordrecht 1-3-1649, j:m: van Dordrecht en woonende buijten de Vuijlpoort/schipper (1680), otr/tr. Dordrecht 7/22-4-1680 Martijntie de Roover, j:d: van Dordrecht en woonende buijten de Vuijlpoort (1680).
NB.
- otr. Dordrecht 7-4-1680 (tr. 22-4-1680)
  Wouter Verbroek, schipper, j:m: met
  Martijntje de Roover, j:d: beijde van Dordrecht en woonende buijten de Vuijlpoort
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.24/11_24_1680.pdf]

Kinderen:
1. Cornelis, ged. Dordrecht 25-12-1680, volgt IVb.
2. Lijsbeth, ged. Dordrecht 2-11-1682, volgt IVc.
3. Cornelia, ged. Dordrecht 9-11-1685.

IIId. Danker Corstiaensz Verbroeck, geb. voo ca 1668, overl. voor mei 1716, tr. Helena Roijen, overl. na  okt 1725; otr. (2) Dirk Snel, overl. voor oktober 1725.
NB. 
- Lantaarngeld na 1686
  Wijk of quartier (1 t/m 4): 04
  Straat : De Zuijkerstraat
  Naam : 't Huijs van Dankert Verbroek
  Lantaarngeld : f 0:12:0
  Bron : SAD 3-3985 folio 154vs

Kinderen:
1. Dirck, ged. Dordrecht 15-8-1688 (zoon van Danker Verbroeck/Helena Roijen), volgt IVd.
2. Corstiaen, ged. Dordrecht 26-4-1691 (zoon van Danker Corstiaensz Verbroeck/Helena Roijen), volgt IVe.
3. Berber, ged. Dordrecht 10-4-1693.
4. Geertruij, ged. Dordrecht 16-9-1695 (dochter van Dancker Corstiaansz Verbroek/Helena (Hellewich) Roje), volgt IVf.
5. Anna, ged. Dordrecht 18-9-1697 (dochter van Dancker Verbroek/Hilligje Roeijen).

* * * GENERATIE 4 * * *

IVa. Cornelis Verbroeck, ged. Dordrecht 26-12-1659, j:m: woonende bij de Vuijlpoort (1683), otr. Dordrecht 22-8-1683 (proclamatien tot Leijden) Maria Woel, j:d: wonende tot Leijden (1683).
NB.
- [1683] otr. Dordrecht 22-8-1683 (proclamatien tot Leijden)
  Cornelis Verbroeck, j:m: woonende bij de Vuijlpoort met
  Maria Woel, j:d: wonende tot Leijden
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.24/11_24_1683.pdf]

Kinderen:
1. Martinis, ged. Dordrecht 16-7-1684 (zoon van Cornelis Verbroeck/Maria Woel).
2. Agneta, ged. Dordrecht 20-12-1685 (dochter van Cornelis Broeck/Maria Woel).
3. Martinus, ged. Dordrecht 4-4-1689 (zoon van Cornelis Verbroek/Marija Verwel).

IVb. Cornelis Verbroek, ged. Dordrecht 25-12-1680, j:m: van Dordrecht woont buijten de Vuijlpoort geassist. met sijn moeder en bij mondeling Consent van sijn vader (1710), otr/tr. Dordrecht 20-7/3-8-1710 Maaijken Schouman, van Dordrecht wed.e van Leendert Heijcoop woont aenden Rietdijck en bij mondelingh Consent van haer vader (1710). 
NB.
- [1710] otr. Dordrecht 20-7-1710 (tr. 3-8-1710)
  Cornelis Verbroek, j:m: woont buijten de Vuijlpoort geassist. met sijn moeder en bij mondeling Consent van sijn vader, met
  Maeijcken Schouman, wed.e van Leendert Heijcoop woont aenden Rietdijck, beijde van Dordrecht, en bij mondelingh Consent van haer vader.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1710.pdf]
- [1724-1725] Impost Koffie, thee, chocolade etc 1724-1725 (termijn 1 oktober 1724-30 september 1725)
  Naam : Cornelis Verbrok
  Straat : Groenmard
  Impost : f 4:0:0
  Bron : SAD 3-3990 folio (eigen nummering) 004

- [1733] Lijst van Sodanige [-] als in de Opschrijvingh volgens t'omschrijfboekje sijn bevonden van t 'Zout Zeep Heere & Redemptiegelt van den Termijn Ingegaan Primo April 1733 & expireert ultimo Maart 1734. Pagter Hend.k Will. Dudok.
(8 namen per pagina; 140x heel kapitalisten, 167x halve kapitalisten en 1089x kleine getaxeerden)
  Naam : Corn. Verbroek
  Als : kleine getaxeerde
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3545

Kinderen:
1. Wouter, ged. Dordrecht 3-1-1712.
2. Arien, ged. Dordrecht 7-12-1714.

IVc. Elisabeth Verbroek, ged. Dordrecht 2-11-1682, j:d: van Dordregt en woont ontrent de Vuijlpoort (1705), otr/tr. Dordrecht 1/15-3-1705 Boudewijn Marschal, wed.r van Dordregt en woont ontrent de Vuijlpoort geassisteert met desselfs vader (1705).
NB.
- otr. Dordrecht 1-3-1705 (tr. 15/3)
Boudewijn Marchal, wed.r geassisteert met desselfs vader, met
Elisabeth Verbroeck, j:d: beijde van Dordregt en woont ontrent de Vuijlpoort, geassisteert met haer moeder.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1705.pdf]

Kinderen:
1. Helena, ged. Dordrecht 3-10-1706.
2. Martina, ged. Dordrecht 20-11-1707.
3. Johannes, ged. Dordrecht 13-10-1710.
4. Johannes, ged. Dordrecht 11-5-1712.
5. Wouter, ged. Dordrecht 3-7-1714.
6. Martina, ged. Dordrecht 1-1-1719.

IVd. Dirk Verbroek, ged. Dordrecht 15-8-1688, jongman van Dordregt woont bij de Nieuwekerkstraat geassisteert met Lena Roijen eerst wed.e Dankert Verbroeck en laest wed.e Dirk Snel zijn moeder (1725), overl. voor 1765, otr/tr. Dordrecht 26-10/11-11-1725 Elsje van der Leest, jongedogter van Dordregt woont op de Elfhuijsen geassisteert met Grietje van Beekhuijsen wed.e Tomas vander Leest haer moeder (1725), over. na 1765, dochter van Tomas vander Leest en Grietje van Beekhuijsen.
NB.
- [1725] otr. Dordrecht 26-10-1725 (tr. 11-11-1725 door do. Bosschaert)
Dirk Verbroek, jongman van Dordregt woont bij de Nieuwekerkstraat geassisteert met Lena Roijen eerst wed.e Dankert Verbroeck en laest wed.e Dirk Snel zijn moeder, met
Elsje van der Leest, jongedogter van Dordregt woont op de Elfhuijsen geassisteert met Grietje van Beekhuijsen wed.e Tomas vander Leest haer moeder. (den 22 aug. 1749 den troubrieff gegeven)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.89/11_89_1725.pdf]
- [1733] Lijst van Sodanige [-] als in de Opschrijvingh volgens t'omschrijfboekje sijn bevonden van t 'Zout Zeep Heere & Redemptiegelt van den Termijn Ingegaan Primo April 1733 & expireert ultimo Maart 1734. Pagter Hend.k Will. Dudok.
(8 namen per pagina; 140x heel kapitalisten, 167x halve kapitalisten en 1089x kleine getaxeerden)
  Naam : Dirk Verbroek
  Als : kleine getaxeerde
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3545
- [1751] Eed afgelegd voor schepenen 1750-1769
  Naam : Dirk Verbroek
  Datum eed: 08-01-1751
  Beroepsgroep : Backers
  Opmerkingen : (Alle Eed gedaan den 8 Janu. 1751 Coram als voore)
  Folio : 05vs (lijst 1751)
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3410 (2 à 3 lijsten, beginnende in 1750 resp. 1751)

Kinderen:
1. Dankert, ged. Dordrecht 21-5-1726.
2. Margareta, ged. Dordrecht 16-12-1727.
3. Helena, ged. Dordrecht 19-7-1729.
4. Lena, ged. Dordrecht 12-7-1730.
5. Thomas, ged. Dordrecht 28-8-1731.
6. Lena, ged. Dordrecht 30-8-1733, volgt Va.
7. Antonia, ged. Dordrecht 13-10-1734.
8. Dankert, ged. Dordrecht 25-7-1736.
9. Margareta, ged. Dordrecht 11-12-1737.
10. Dankes, ged. Dordrecht 8-9-1739.
11. Berbera, ged. Dordrecht 26-7-1741.
12. Antonia, ged. Dordrecht 31-3-1743.
13. Danker, ged. Dordrecht 20-7-1746.
14. Danker Bernardus, ged. Dordrecht 26-12-1748.

IVe. Corstiaen Verbroek, ged. Dordrecht 26-4-1691, jongman van Dordregt woont inden Heermanssuijsstraet geassisteert met Lena Rooije wed.e Danker Verbroek sijn moeder (1716), wed.r van Dordregt woont inde Wingertstraet (1721), otr/tr. (1) Dordrecht 10/24-5-1716 Jenneke van Nieuburg, jongedogter van Dordregt woont inde Doelstraet geassisteert met Jacomijntie Stillaert wed.e Johan van Nieuburgh haer Moeder (1716), otr/tr. (2) Dordrecht 12/28-12-1721 Leena Steenborn (Steenborrels/Steenborrel), jongedogter van Dordregt woont inde Tolbrugstraet geassist. met Francijntje de Meijer wed. Servaes Steenborls en nu huijsvr. Pieter de Knijff haer Moeder (1721), dochter van Servaes Steenborls en Francijntje de Meijer.

I. Jeroen Jansz, tr. Claara Simons
Kinderen:
1. Francijntje, ged. Dordrecht 5-2-1674.
2. Frederick, ged. Dordrecht 11-11-1675.
3. Sijmon, ged. Dordrecht 25-6-1679.
4. Hermannus, ged. Dordrecht 12-2-1681.
5. Anna Maria, ged. Dordrecht 22-8-1682.
6. Govert, ged. Dordrecht 12-1-1683.
7. Hermannus, ged. Dordrecht 23-11-1685.

II. Francijntje Jeroensz, ged. Dordrecht 5-2-1674, j:d: van Dordrecht en wonende in den Dwarsgangh geassist. met Claertie Sijmons huijsvrou van Jeroen Janzen (1699), otr/tr. Dordrecht 1/15-1-1696 Servaes Herborn (Steenborn), j:m: van Dordrecht en wonende in den Dwarsgangh geassisteert met Jeroen Janzen sijn goede kennis (1699), tr. (2) Pieter de Knijff.
NB.
- otr. Dordrecht 1-1-1696 (tr. 15/1)
Servaes Steenborn, j:m: geassisteert met Jeroen Janzen sijn goede kennis, met
Francijntje Jeroense, j:d: beijde van Dordrecht en wonende in den Dwarsgangh, geassist. met Claertie Sijmons huijsvrou van Jeroen Janzen.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1695.pdf]
Kinderen:
1. Lena, ged. Dordrecht 11-1-1697 (dochter van Servaes Herborn {Steenborn}/Francijntje Jeroensz).
2. Hieronijmus, ged. Dordrecht 28-3-1699 (zoon van Servaes Steenboorn/ Fransijna Jeroens).
3. Aalbert, ged. Dordrecht 11-5-1701.
4. Klaartie, ged. Dordrecht 11-5-1701.
5. Albert, ged. Dordrecht 1-10-1702.
6. Govert, ged. Dordrecht 11-9-1705.
7. Faesje, ged. Dordrecht 28-5-1707 (dochter van Servaas Steenborsel/Francina de Meijer)

NB.
- [1716] otr. Dordrecht 10-5-1716 (tr. 24/4 Do. Bijsterveld)
Corstiaen Verbroek, jongman van Dordregt woont inden Heermanssuijsstraet geassisteert met Lena Rooije wed.e Danker Verbroek sijn moeder, met
Jenneke van Nieuburgh, jongedogter van Dordregt woont inde Doelstraet geassisteert met Jacomijntie Stillaert wed.e Johan van Nieuburgh haer Moeder.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1716.pdf]
- [1721] otr. (voor het gerecht) Dordrecht 12-12-1721 (tr. 28-12-1721)
Corstiaen Verbroek, wed.r van Dordregt woont inde Wingertstraet, met
Lena Steenborls, jongedogter van Dordregt woont inde Tolbrugstraet, geassist. met Francijntje de Meijer wed. Servaes Steenborls en nu huijsvr. Pieter de Knijff haer Moeder.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.89/11_89_1721.pdf]
- [1733] Lijst van Sodanige [-] als in de Opschrijvingh volgens t'omschrijfboekje sijn bevonden van t 'Zout Zeep Heere & Redemptiegelt van den Termijn Ingegaan Primo April 1733 & expireert ultimo Maart 1734. Pagter Hend.k Will. Dudok.
(8 namen per pagina; 140x heel kapitalisten, 167x halve kapitalisten en 1089x kleine getaxeerden)
  Naam : Corst. Verbroek
  Als : kleine getaxeerde
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3545
- [1734] Datering 16-09-1734 Soort akte hypotheek
  Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur pieter beuck / jannetje de meijer
  Schuldeiser bartholomeus van aarden / Schuldenaar corstiaan verbroek, bierdrager
  Bedrag f 300  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht 
  Inventarisnummer 817 Folionummer 203 Aktenummer 1
- [1740] Datering 06-12-1740 Soort akte overdracht
  Koper david ponse / Verkoper jan lesier
  Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur pieter van santen / corstiaan verbroek
  Bedrag f 270 Folionummer 231v Aktenummer 1
  Bijzonderheden de verkoper treedt op namens de diaconie van het 5de kwartier.
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 819
- [1745] Datering 11-05-1745 Soort akte overdracht
  Koper francijna de meijer (weduwe)
  Verkoper arij tas
  Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur abraham camerlingh / corstiaan verbroek
  Overige personen pieter de knijp (overleden)
  Bedrag f 150 Folionummer 79v Aktenummer 1
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 821
- [1747] Datering 21-03-1747 Soort akte overdracht
  Koper jacomijna verbroek
  Verkoper lena steenborn (weduwe)
 Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur caatje de knijp / pieter van der knijp
  Erflater corstiaan verbroek (overleden)
  Bedrag f 172 Folionummer 205v Aktenummer 1
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 821
- [1757] Datering 10-03-1757 Soort akte overdracht
  Koper pieter swang, metselaarsknecht
  Verkoper jan de knijp / willem de knijp
  Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur gerret struijkmans / francina verbrock [Verbroek]
  Erflater francina de meijer (overleden)
  Overige personen pieter de knijp (overleden)
  Bedrag f 150
  Folionummer 10v Aktenummer 1 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 826
- [1758] Datering 21-03-1758 Soort akte overdracht
  Verkoper pieter van esch, chirurgijn
  Straatnaam lutherse kerk, achter de
  Buur corstiaan verbroek (weduwe van)
  Koper/Buur gerret struijkman, bakker
  Bedrag f 73 Folionummer 85v Aktenummer 1
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 826

Kinderen eerste huwelijk:
1. Danker Verbroek, ged. Dordrecht 21-2-1717, volgt Vb.
2. Jacomijntie Verbroek, ged. Dordrecht 22-11-1718 (dochter van Corstiaen Verbroeck/Jenneke van Nieuburgh), volgt Vc.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Corstiaan, ged. Dordrecht 23-7-1722 (zoon van Corstiaan Verbroek/Leena Steenborn).
2. Servaas, ged. Dordrecht 23-7-1722 (zoon van Corstiaan Verbroek/Leena Steenborn).
3. Helena, ged. Dordrecht 18-8-1724.
4. Servaes, ged. Dordrecht 20-10-1725.
5. Lena, ged. Dordrecht 1-12-1728 (dochter van Korstiaen Verbroeck/Lena Steenborn).
6. Servaas, ged. Dordrecht 9-1-1731.
7. Francina, ged. Dordrecht 28-5-1732, volgt Vd.
8. Corstiaen, ged. Dordrecht 5-3-1734.
9. Servaes, ged. Dordrecht 11-4-1735, volgt Ve.

IVf. Geertruij Verbroek, ged. Dordrecht 16-9-1695, jongedogter van Dordregt woont in den Hermanssuijstraet geassisteert met Corstiaan Verbroek haer broeder (1735), otr/tr. Dordrecht 8/25-12-1735 Jan Singels, wed.r van Dordregt woont op de Vest (1735) 
NB.
- otr. Dordrecht 8-12-1735 (tr. 25-12-1735)
Jan Singels, wed.r van Dordregt woont op de Vest, met
Geertruij Verbroek, jongedogter van Dordregt woont in den Hermanssuijstraet geassisteert met Corstiaan Verbroek haer broeder. (den 22 aug 1749 de troubrieff gegeven)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1735.pdf]

Kinderen:
1. Agnitje, ged. Dordrecht 1-1-1739.

* * * GENERATIE 5 * * *

Va. Helena Verbroek, ged. Dordrecht 30-8-1733, j:d: woont inde Elfhuijsjes geadsist. met haar moeder Elsje vander Lees wed. van Dirk Verbroek (1765), in het krankzinnigengesticht (1780-1783), otr/tr. Dordrecht 18-4/5-5-1765 Dirk van der Maas, wed.r van Heijltje van Dam sonder kinderen na telaten overleden woont in de Pelsestraet (1765).
NB.
- otr. Dordrecht 18-4-1765 (tr. 5-5-1765 Do. vande Kasteele)
Dirk van der Maas, wed.r van Heijltje van Dam sonder kinderen na telaten overleden woont in de Pelsestraet, met
Helena Verbroek, j:d: woont inde Elfhuijsjes, beijden van Dordrecht, geadsist. met haar moeder Elsje vander Lees wed. van Dirk Verbroek.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1764.pdf]
- Lena Verbroek huijsvrouw van Dirk van der Maas
1780. Lena Verbroek huijsvrouw van Dirk van der Maas is op den 4 Julij 1780, bij appointement van Mijn Ed Heeren van den Geregte deeser Stad op de Requeste van Boekhouder en Diaconen van de Nederduijtse Hervormde Gemeente alhier, weegens Kranksinnigheijdt in dit Huijs, en ten laste van het selve geconfineert voor den tijd van 2 Jaaren, expireerende 4 Julij 1782.
1782. Volgens Resol. in dato 27 Junij 1782 gecontin)ueert) tot 1 April 1783.
Volgens Resol. in dato 15 April 1783 ontslagen.
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP Archief 22 Inventarisnummer 414]

Kinderen:
1. Sijgje, ged. Dordrecht 9-3-1766.
2. Elselina, ged. Dordrecht 8-6-1767.
3. Jacoba, ged. Dordrecht 19-10-1768.
4. Dirk, ged. Dordrecht 21-11-1770.
5. Johanna, ged. Dordrecht 15-12-1772.
6. Elseliena, ged. Dordrecht 6-10-1774.
7. Dirkje, ged. Dordrecht 28-5-1777.

Vb. Danker Verbroek, ged. Dordrecht 21-2-1717, j:m: van Dordt woond in de Tolbrugstraat geassisteert met sijne stiefmoeder Lena Steenborls wede van Corstiaan Verbroek (1749), timmermanskencht (1757), woont B8/80 jaar (naamlijst ca 1796-1797), overl. na 1796, otr/tr. Dordrecht 24-4/11-5-1749 Jacomijntje Soeburg, j:d: van Molenaersgraaff woond bij de Vismarkt geassisteert met haare moeder Pleuntje Geeltooij laast wed.e van Arij Advocaat, dochter van .. Souburgh en Pleuntje Geeltooij.
NB.
- [1749] otr. Dordrecht 24-4-1749 (tr. 11/5 door dom. Hend. Boenders predikant te Oud-Alblas)
Danker Verbroek, j:m: van Dordt woond in de Tolbrugstraat geassisteert met sijne stiefmoeder Lena Steenborls wede van Corstiaan Verbroek, met
Jacomijntje Souburgh, j:d: van Molenaersgraaff woond bij de Vismarkt geassisteert met haare moeder Pleuntje Geeltooij laast wed.e van Arij Advocaat.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1749.pdf]
- [1757] Datering 24-05-1757 Soort akte hypotheek Plaatsnaam Dordrecht
Straatnaam dwarsgang/gevulde gracht
Buur den hengst (weduwe)
Schuldeiser adolph van hattum, loodgieter
Schuldenaar danker verbroek, timmermansknecht
Bedrag f 200
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 826 Folionummer 35v Aktenummer 1

- [1788] Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
  Datum : 25-06-1788
  Beroepsgroep : gilden: kramers
  Naam : Danker Verbroek
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)
- [1796] Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : D. Verbroek
  Leeftijd : 80
  Woonplaats : B008
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- [1797] Stemgerechtigden in de wijkvergaderingen ca 1797 (gedrukte lijsten)
Naam : Danker Verbroek
Straat : Wijnstraat
West- of oosteinde van de stad : oosteinde
Wijkgadering van wijk : 07
Vergaderplaats : Heelhaaks Doelen
Titel van de gedrukte naamlijst : Naamlijst van de stemgerechtigde burgers der stad Dordrecht welke behooren tot het Oost-einde, Zevende wijk, Vergaderende in de Heelhaaks Doelen.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 489 (bibliotheek), inv.nr. 23.334
- [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : Danker Verbroek
  Woonplaats (oude huisnummers!) : B008
  Biljet (of arm) : biljet
  Paginanummer : 01
  Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
- [ca 1803] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
  Naam : Danker Verbroek
  Woonplaats (info): B008
  Grondvergadering (kiesdistrict) : -
  Lijst : Lijst der Apparente Stemgerechtigde Burgers binnen Dordrecht ende Merwede, wonende in het Quartier B
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 9a
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Danker Verbroek
Woonplaats (oude huisnummers!) : B009
Biljet (of arm) : biljet

Kinderen:
1. Corstiaan, ged. Dordrecht 8-11-1749.
2. Jenneke, ged. Dordrecht 7-10-1750.
3. Plonia, ged. Dordrecht 16-10-1751, volgt VIa.
4. Corstiaen, ged. Dordrecht 19-1-1754, volgt VIb.
5. Jenneke, ged. Dordrecht 24-1-1756, volgt VIc.
6. Goverdijna, ged. Dordrecht 26-4-1758, volgt VId.
7. Adriaen, ged. Dordrecht 19-11-1760.
8. Johannes, ged. Dordrecht 28-5-1763, volgt VIe.
9. Leendert, ged. Dordrecht 19-7-1765.
10. Jacob, ged. Dordrecht 7-10-1766.

Vc. Jacomijna Verbroek (Jacomijntie Verbroek), ged. Dordrecht 22-11-1718, j:d: van Dordt woond in de Tolbrugstraat aan de Landsijde geassisteert met haar Stiefmoeder Lena Steenborrel wed. Corstiaan Verbroek (1748), van Dordrecht wed.e van Hend.k de Ruijter woont in het Tolbrugstraetje aen de landzijde (1758), overl. Dordrecht 10-1-1806 (88 jr; Tolbrugstraatje D1134) otr./tr (1) Dordrecht 30-5/16-6-1748 Hendrik de Ruijter, j:m: van Dordt woond bij den Rietdijk geassisteert met zijne moeder Maaijken Pijl laast wed.e Cornelis van den Eijnde (1748), otr./tr (2) Dordrecht 19-8/3-9-1758 Adriaen Bouwens, j:m: van Dordrecht woont te Middelburgh geadsist met zijn Broeder Pieter Bouwens (1758), otr./tr (3) Dordrecht 9/24-8-1766 Jacob La Bots, geb. ca 1730, j:m: geboren te Bunschoten woont in de Nieuwstraet hebbende schriftelijk Consent van zijn vader Hendricus la Bots (1766), overl. Dordrecht 24-1-1807 (76 jaar; geen kinderen; Tolbrugstraatje D1134).
NB.

- I. Henrikus Labots, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 16-7-1774.
NB.
- begraven Dordrecht (Grote Kerk) 16-7-1774
Henrikus Labots Laet kinderen na in t Tolbrugstraetje aende Lantsijde met de ordinaren Coetsen (Casparus van Breda).

II. Jacob Labots, j:m: geboren te Bunschoten woont in de Nieuwstraet hebbende schriftelijk Consent van zijn vader Hendricus la Bots (1766), exec. test. Anthonij Blankers en Johanna van Dam (1779), voorlezer Grote Kerk/hoofdgaarder van 't gemaal (eed 1788), D1134 (ca 1797/1798), overl. 1804/juli 1807, otr/tr. Dordrecht 9/24-8-1766 Jacomijna Verbroek, geb. te Dordt woont in het Tolbrugstraetje aen de landzijde wed.e van Adriaen Bouwens voormaels wed.e van Hendrik de Ruijter (1766).

- I. Dingeman Gerrid Ardonne, tr. Aaltje Tijs Hartmans; zij. tr (2) J. van Raamsdonk.
II. Jacomijna Ardon, geb. Hooge Zwaluwe 23-2-1761, j.d. geboren op de Hoge Zwaluwe wonende int Tolbrugstraatje aan de Landzijde met schriftelik consent van hare moeder Aaltje Hartmans laatst wed J. van Raamsdonk (1807), overl. na 1821, otr/tr. 18-7-1807/1-8-1807 Pieter Kleton, ged. Dordrecht 13-12-1778, j.m. geboren te Dordrecht wonende op de Hellingen met schriftelik consent van zijnen vader Cornelis Kleton (1807), kuipersknecht/D1134/gehuwd (ca 1808), kuiper/D1134 (sept 1814), winkelier/D1054 (ca 1813/1814), overl. Dordrecht 28-1-1816 (37 jaar/kuiper/Tolbrugstraatje Landzijde).

- [1747] Datering 21-03-1747 Soort akte overdracht
  Koper jacomijna verbroek
  Verkoper lena steenborn (weduwe)
  Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur caatje de knijp / pieter van der knijp
  Erflater corstiaan verbroek (overleden)
  Bedrag f 172 Folionummer 205v Aktenummer 1
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 821
- [1748] otr. Dordrecht 30-5-1748 (tr. 16-6-1748)
Hendrik de Ruijter, j:m: woond bij den Rietdijk geassisteert met zijne moeder Maaijken Pijl laast wed.e Cornelis van den Eijnde, met
Jacomijna Verbroek, j:d: woond in de Tolbrugstraat aan de Landsijde, beijde van Dordt, geassisteert met haar Stiefmoeder Lena Steenborrel wed. Corstiaan Verbroek.
- [1758] otr. Dordrecht 19-8-1758 (tr. 3/9 Do. Semeins)
Adriaen Bouwens, j:m: woont te Middelburgh geadsist met zijn Broeder Pieter Bouwens, met
Jacomijna Verbroek, wed.e van Hend.k de Ruijter, woont in het Tolbrugstraetje aen de landzijde, beijde van Dordrecht (geboden gaan te Middelburgh)
- [1760] Datering 02-09-1760 Soort akte overdracht
  Verkoper david cherix, brouwer
  Koper catharijna de knijp (weduwe)
  Naam object object brouwerij het gulden vlies
  Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur adriaan bouwens 
  Overige personen willem de knijp (overleden) / jacomijna verbroek
  Bedrag f 102: 17st:8p.
  Folionummer 45 Aktenummer 1 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 827
- [1760] Datering 02-09-1760 Soort akte overdracht
  Verkoper david cherix, brouwer
  Koper adriaan bouwens
  Naam object object brouwerij het gulden vlies
  Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur hermanus borssteeg / catharijna de knijp (weduwe)
  Overige personen willem de knijp (overleden) / hendrik de ruijter (overleden) / jacomijna verbroek
  Bedrag f 110: 4st.
  Folionummer 45v Aktenummer 1 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 827
- [1766] otr. Dordrecht 9-8-1766 (tr. 24/8 Do. Hoefhamer)
Jacob La Bots, j:m: geboren te Bunschoten woont in de Nieuwstraet hebbende schriftelijk Consent van zijn vader Hendricus la Bots, met
Jacomijna Verbroek, wed.e van Adriaen Bouwens voormaels wed.e van Hendrik de Ruijter, geb. te Dordt, woont in het Tolbrugstraetje aen de landzijde.

- [1790] 9-840 folio 87/88 (doorgestreept) (21-10-1790)
Actum den 21 october 1790.
Dat voor ons kwam Hendrik van Strijp borger dezer Stad, denwelke bekende wel en deugdelijk Schuldig te zijn aan en ten behoeve van Jan Boumans, wonende te Midelburg een Somma van f 1.400 guldens, spruitende ter zake van deugdelijke geleende, ende aangetelden gelden bij den Comparant ten zijnen genoegenn Ontfangen ende genoten, renunceerende mitsdien van de Exceptie van niet aangetelden gelden, belovende den Comparant de voors. f 1.400 guldens aan den voorn. JAN BOUMANS ofte zijn regt verkrijgende weder te zullen restitueren en voldoen een jaar na dato dezes, en bij Continuatie in cas van opeissing ofte aflossing elkanderen drie maanden te voren te waarschouwen, zonder reflexie te nemen op den jaarlijkschen verschijndag, en dat met den intrest van dien tegen drie en een halff percento int Jaar, ingaande denzelven Intrest huiden, dato dezes, en zullende geduuren, tot de vollen voldoeninge toe, daar voren verklaarde den Comparant Speciaal te verbinden
Een geheel Huis en Erve staande ende gelegen in de Nieuwstraat, naast de Steenstraat binnen dese Stad, dezelve straat aan de eene ent huis van Cornelis de Klerk aan de andere zijde,
en voorts generalijk zijn perzoon en verdere goederen dezelve stellende ten bedwange van allen heeren, hoven, Regten ende Regteren; Te vreden zijnde den Comaprant, en Overgevende bij deze omme hem en den inhoude en tot naarkominge dezes vrijwillig tot zijnen Kosten te zullen doen en laten Consemneren voor de Kamere Judicieel dezer Stad, ten dien einde Constitueren, en onwederroepelijke Procuratie ge...(?) bij deze aan alle de Procureurs voor opgemelde Kamere Postulerende zo omme de Condemnatie te verzoeken, als daarinne te consenteren resp. met belofte van approbatie, ratificatie, en onder verband als voren. In oirconde etc.
KANTLIJN:
Is geexhibeerd dat ... met de volgende q(uitan)tie op den rugge: Ik Onderges. Jacob La Bots, wonende alhier te Dordrecht in qualiteit als generale procuratie hebbende van mijn broeder Jan Boumans [Bouwens?], wonende te Middelburgh in Zeeland den 30 julij 1795 voor den Notaris Francois Pistorius en zekere getuigen alhier gepasseerd bekend van den inhoud deser Hypotheecqbrief zo wegens Capitaal als daar te op verscheenen Interest met eene Somme van f 1069 guldens tegen 4 pt voldoen en betaald te zijn, Consenteerende .. dat deselve .... werde geroijeert.Actum Dordrecht 16 Januari 1796 was get. J. La Bots .... 29-1-1796;
- [1806] 019 14-01-1807 Jacomina Verbroek huisvrouw van Jacob Labots oud 88 jaren, overl. 10-01-1807 gewoond hebbende in 't Tolbrugstraatje D1134 in 't Tolbrugstraatje (Bruistens);
[http://files.archieven.nl/46/f/11.99/11_99_1806.pdf]
- [1807] 99a Index op het register van de aangegeven lijken, 1806 - 1811
Jacob Labots 28 januari 1807 (nr 50)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.99a/11_99a_1806b.pdf]
- [1807] 99 Register houdende aantekening van de aangegeven lijken, 1806 - 1811 
50. 28 dito Jacob Labots, oud 76 jaren, overleden 24 dezer, gehuwd geweest, nalatende geen kinderen Tolbrugstraatje Letter D1134 (bidder Bruistens)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.99/11_99_1807.pdf]
- [1807] 98 Register houdende aantekening van de overledenen 1806 - 1811
Jacob Labots, overl. 24-1-1807 (sommatiebillet 3-2-1807; memorie 9 april; niet vrij van belasting; 1-6-1807 staat zuiver saldo boedel; bewijs voldoening 's landsregt 11-6-1807)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.98/11_98_1806.pdf]

Vd. Francijna Verbroek, ged. Dordrecht 28-5-1732, j:d: van Dordrecht woont inde Voorstraat bijde Kleijne Spuijstraat geadsist. met haar schoonbroeder Aart vander Straeten (1761), overl. Dordrecht 9-3-1806 (D1134 Korte Tolbrugstraatje), otr/tr. Dordrecht 25-7/9-8-1761 Tobias de Kievit, j:m: van Dordrecht woont opden Noordendijk geadsist. met zijn neeff Johannes van Kranenburgh (1761).
NB.
- [1757] Datering 10-03-1757 Soort akte overdracht
  Koper pieter swang, metselaarsknecht
  Verkoper jan de knijp / willem de knijp
  Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur gerret struijkmans / francina verbrock [Verbroek]
  Erflater francina de meijer (overleden)
  Overige personen pieter de knijp (overleden)
  Bedrag f 150
  Folionummer 10v Aktenummer 1 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 826
- Datering 16-06-1757 Soort akte hypotheek 
  Straatnaam tolbrugstraat landzijde
  Buur gerrit struijk / fransijntje verbroek
  Schuldeiser dirk van hoorn, bakker
  Schuldenaar pieter swang, metselaar
  Bedrag f 200
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 826 Folionummer 42 Aktenummer 1

- otr. Dordrecht 25-7-1761 (tr. 9-8-1761)
Tobias Kievit, j:m: woont opden Noordendijk geadsist. met zijn neeff Johannes van Kranenburgh, met
Francijna Verbroek, j:d: woont inde Voorstraat bijde Kleijne Spuijstraat, beijde van Dordrecht, geadsist. met haar schoonbroeder Aart vander Straeten.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1761.pdf]
- 113 13-03-1806 Francina Verbroek wed. Tobias Kievit, oud 72 jaren, overl. 09-03-1806 laat een kindskind na D1134 Korte Tolbrugstraatje (bidder Bruistens).

Kinderen:
1. Jacobus, ged. Dordrecht 28-10-1761.
2. Corstiaan, ged. Dordrecht 5-2-1772.

Ve. Servaes Verbroek, ged. Dordrecht 11-4-1735, j:m: van Dordrecht woont in de Voorstraet op de hoek van de Spuijstraat geadsist. met zijn zwager Adriaan Bouwen (1762), otr/tr. Dordrecht 17-4/2-5-1762 Heijltje van der Straten, j:d: van Dordrecht woont inde Kannekopersbuurt geadsist. met haar moeder Judik Baers wed.e van Frans vander Straeten (1762).
NB.
- otr. Dordrecht 17-4-1762 (tr. 2-5-1762 Do. vander Kasteelen)
Servaes Verbroek, j:m: woont in de Voorstraet op de hoek van de Spuijstraat geadsist. met zijn zwager Adriaan Bouwen, met
Heijltje vander Straeten, j:d: woont inde Kannekopersbuurt, beijde van Dordrecht, geadsist. met haar moeder Judik Baers wed.e van Frans vander Straeten.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1762.pdf]

Kinderen:
1. Helena, ged. Dordrecht 4-5-1763, volgt VIf.
2. Frans, ged. Dordrecht 16-7-1766.
3. Korstiaan, ged. Dordrecht 23-9-1767, volgt VIg.
4. Jacomij, ged. Dordrecht 1-5-1772.
5. Francijna, ged. Dordrecht 12-12-1774.

* * * GENERATIE 6 * * *

VIa. Aplonia Verbroek, ged. Dordrecht 16-10-1751, overl. Dordrecht 10-2-1838, begr. 15-02-1838 (86 jr; veld b), tr. ca 1787 Jan van den Anker, geb. ca 1759, overl. Dordrecht 3-9-1826 (66 jaar; 39 jaar getrouwd).
NB.
- [1811] Datering 1759-09-01 Plaatsnaam Dordrecht
  Huisnummer B8
  Voornaam Jan Achternaam Anker, van den
  Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
  Geboortedatum 1759-09-01 Beroep koopman Kanton 1 Sectie 2
- [1814] Datering 01-01-1814 Soort akte verklaring
  Folionummer 107 Aktenummer 6
  Opmerking wijk e 285, afbraak woning
  Eigenaar jan van den anker Beroep raffinadeur
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 2
- [1815] Datering 01-01-1815 Soort akte verklaring
  Folionummer 108 Aktenummer 7
  Opmerking wijk b 202, omgebouwd van woning tot pakhuis
  Eigenaar jan van den anker Beroep handelaar
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 2
- [1817] Datering 08-02-1817 Soort akte overdracht
  Koper jan van den anker, handelaar
  Verkoper pieter balen, handelaar
  Straatnaam singel
  Folionummer 1 Aktenummer 1
  Bijzonderheden wijk e 250
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 3
- [1838] begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
  Begraafdatum: 15-02-1838 Naam : Antonia Verbroek wed. Jan van der Anker
  Leeftijd (in jaren): 86 Veld : b
  Bron: SA Dordrecht 180-20tm28

Kinderen:
1. Jacomina Verbroek, ged. Dordrecht 26-4-1789 (dochter van Aplonia Verbroek/Jan van den Anker).

VIb. Corstiaen Verbroek, ged. Dordrecht 19-1-1754, rentenier (ca 1812-1814), begr. Dordrecht 19-11-1832.
NB.
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Corstiaan Verbroek
  Woonplaats (oude huisnummers!) : B009
  Biljet (of arm) : biljet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [ca 1812-1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Corstiaan Verbroek
  Woonplaats : D0071 geheel
  Beroep : rentenier
  Belasting (of huurwaarde?): 30
  Folionummer : 04
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- [1818] Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 1 april f 3,52; 2 junij f 6,99
Artikelnummer : 1670
Naam : Corstiaan Verbroek
Woonplaats : D0071
Beroep : rentenier
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 8,01
Bedragende te zamen : 10,51
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855
- [1832] begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
  Begraafdatum: 19-11-1832 Naam : Korstiaan Verbroek Leeftijd (in jaren): 78 Veld : b
  Bron: SA Dordrecht 180-20tm28

VIc. Jenneke Verbroek, ged. Dordrecht 24-1-1756, begr. Dordrecht 19-10-1842 (87 jr; veld b), tr. Gerrit Degens.
NB.
- [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : Jenneke Verbroek
  Woonplaats (oude huisnummers!) : D0717
  Biljet (of arm) : biljet
  Paginanummer : 29
  Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)

- [1818] Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 1 april f 2,44; 2 junij f 4,86
Artikelnummer : 1672
Naam : Jeneke Verbroek wed. G. Deegens
Woonplaats : D0071
Beroep : geen
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 4,80
Bedragende te zamen : 7,30
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

VId. Goverdijna Verbroek, ged. Dordrecht 26-4-1758, D717 (ca 1797), winkelier/D72 Voorstraat (ca 1808), begr. Dordrecht 24-12-1832 (75 jaar; veld b).
NB.
- [1797] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
  Naam : Goverdina Verbroek
  Woonplaats (oude huisnummers!) : D0717
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- [ca 1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Voorstraat D0072
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Goverdina Verbroek
Ongehuwd: 2
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: winkelier
Classis: 36
Somma: 4-0-0
Aanmerkingen: 4-0-0
Folionummer en bron: 06 van archiefstuk SAD 5-897
- [1813] Grondbelasting bebouwde eigendommen 1813 (Keizerlijk decreet van 7 januari 1813)
Émargemens (ondertekening): 1813-09-27
Art.: 1946
NOMS, PRÉNOMS et demeures des propriétaires et usefruitiers: Goverdina Verbroek
demeurant à [-] payera pour sa cote part dans les impositions extraordinaires
ordonnées pour 1813 d'après sa taxe primitive qui s'élève à [-] Une somme de [-]
Montant de la taxe dans la contribution foncière des baties pour 1813: 58,00
Montant total des impositions extraordinaires en principal, frais de confection des roles et de perception: 0,88
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 256
- [ca 1811-1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Goverdina Verbroek
Woonplaats : D0071 geheel
Beroep : winkelierster
Belasting (of huurwaarde?): 30
Folionummer : 04
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- [1818] Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 2 junij f 7,30
Artikelnummer : 1671
Naam : Goverdina Verbroek
Woonplaats : D0071
Beroep : winkel
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 4,80
Bedragende te zamen : 7,30
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855
- [1827] Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 1429
Afschrijvingen: 10 Sept f 1,01
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer Goverd.a Verbroek (wonende in wijk D0071)
is schuldig: Als: winkelierster ben. f 1000, 17A
Bedrag der regten in hoofdsom: 0,80
26 opcenten: 0,21
Folionummer: 286
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885


VIe. Johannes Verbroek, ged. Dordrecht 28-5-1763, j:m: woont in den Dwarsgang met schriftelik Consent van zijn vader Danker Verbroek (1789), timmermansknecht/D1168/2 kinderen (ca 1808), overl. Dordrecht 21-12-1810, otr/tr. Dordrecht 11/26-4-1789 Alida Deegens, geb. Dordrecht 1762 (67 in 1829), j:d: woont bij den Blauwpoort met schriftelik consent van haar vader Anthonij Degens (1789), overl. na 1829.
NB.
- [1789] otr. Dordrecht 11-4-1789 (tr. 26-4-1789 D. van Rhijn)
Johannes Verbroek, j:m: woont in den Dwarsgang met schriftelik Consent van zijn vader Danker Verbroek, met
Alida Degens, j:d: woont bij den Blauwpoort, beiden geboren te Dordrecht, met schriftelik consent van haar vader Anthonij Degens.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1788.pdf]
- [1797] Stemgerechtigden in de wijkvergaderingen ca 1797 (gedrukte lijsten)
Naam : Joh. Verbroek
Straat : Dwarsgang
West- of oosteinde van de stad : westeinde
Wijkgadering van wijk : 01
Vergaderplaats : Groote Kerk
Titel van de gedrukte naamlijst : Naamlijst van de stemgerechtigde burgers der stad Dordrecht welke behooren tot het West-einde, Eerste wijk, Vergaderd in de Groote Kerk.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 489 (bibliotheek), inv.nr. 23.334
- [1797] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
  Naam : J. Verbroek
  Woonplaats (oude huisnummers!) : D1168
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- [1798-1801] Stemgerechtigden presentielijsten grondvergaderingen 10 juli en 18 dec 1798, 9 april en 25 juni 1799 en 22 mei 1801
  Jan Verbroek D1168 10-7-1798
  Jan Verbroek D116818-12-1798
  Jan Verbroek D116825-6-1799
  Jan Verbroek D11689-4-1799
  Jan Verbroek D116822-5-1801
  Bronnen: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inv.nr. 6 en 13a
- [1798-1805] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
  Naam : J. Verbroek
  Woonplaats (info): D1168
  Lijst : Lijst der Apparente Stemgerechtigden in D, E & F; Lijst der Apparente Stemgerechtigde Burgers binnen Dordrecht en de Merwede, wonende in het Kwartier D
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 9b
  +
  Naam : Jan Verbroek
  Woonplaats (info): D1168
  Grondvergadering (kiesdistrict) : 32ste grondvergadering D1125 tot E106
  Lijst : lijst (1) wijk D met: Let. D (870)
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
  +
  Naam : Jan Verbroek
  Woonplaats (info): D1168
  Grondvergadering (kiesdistrict) : 31ste grondvergadering vanaf D1044
  Lijst : lijst (2) met titel Lijst der Stemgerechtigden in Letter D
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
  +
  Naam : Jan Verbroek
  Woonplaats (info): D1168
  Grondvergadering (kiesdistrict) : 31e grondvergadering van D1044 tot en met E30
  Lijst : lijst (3) wijk D
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
- [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : Johannis Verbroek
  Woonplaats (oude huisnummers!) : D1168
  Biljet (of arm) : biljet
  Paginanummer : 47
  Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Johannes Verbroek
  Woonplaats (oude huisnummers!) : D1168
  Biljet (of arm) : biljet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [ca 1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Dwars-Gang D1168
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Johannis Verbroek
Ongehuwd: - Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 2
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: timmermank.
Classis: - Somma: - Aanmerkingen: 1-0-0
Folionummer en bron: 84 van archiefstuk SAD 5-897
- [1808-1809] patenten Werkgezellen etc 1808-1811
Uitgegeven den : 06-05-1808
Eindigende 31 December 18.. [van hetzelfde jaar]
Namen der gepatenteerde : J. Verbroeck
Woonplaats : D1168
Namen der objecten : werkgezel
Folionummer : 008
Bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 4, inv.nr. 249
+
Uitgegeven den : 03-03-1809
Eindigende 31 December 18.. [van hetzelfde jaar]
Namen der gepatenteerde : joh. Verbroek
Woonplaats : D1168
Namen der objecten : werkgezel (x)
- [1810] 99a Index op het register van de aangegeven lijken 1806-1811 
Johannes Verbroek 27-12-1810 (567)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.99a/11_99a_1806b.pdf]
- [1810] nr 567 27-12-1810 Johannes Verbroek, oud 47 1/2 jaar, overl. 21-12-1810 gehuwd geweest, nalatende twee kinderen (D1168 in den Dwarsgang)(bidder Knops);
- [1810] 98 Register houdende aantekening van de overledenen
Johannes Verbroek, overl. 21-12-1810 (sommatiebiljet 7-1-1811)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.98/11_98_1809.pdf]
- [ca 1812-1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : wed. Jan (geb. Alida Degens) Verbroek
Woonplaats : D1086 geheel
Beroep : rentenierster
Belasting (of huurwaarde?): 80
Folionummer : 45
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
Kinderen:
1. Johannes Danker Verbroek, ged. Dordrecht 2-5-1790.
2. Huiberdina Verbroek, ged. Dordrecht 15-12-1792, begr. Dordrecht 19-4-1876 (83 jr; veld b-d-10), tr. Rolinus Hesselink.
3. Donker Johannes Verbroek, ged. Dordrecht 18-5-1796.
4. Corstiaan Johannes Verbroek, ged. Dordrecht 18-1-1798, volgt VII.

VIf. Helena Verbroek, ged. Dordrecht 4-5-1763, tr. Nicolaas Tak
NB.
- Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
  Naam : Nicolaas Tak
  Woonplaats (info): D0158
  Lijst : Lijst der Apparente Stemgerechtigden in D, E & F; Lijst der Apparente Stemgerechtigde Burgers binnen Dordrecht en de Merwede, wonende in het Kwartier D
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 9b
+
  Naam : Nicolas Tak
  Woonplaats (info): D0158
  Grondvergadering (kiesdistrict) : 24ste grondvergadering D118-D245
  Lijst : lijst (1) wijk D met: Let. D (870)
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50.
  Naam : Nicolaas Tak
  Woonplaats (oude huisnummers!) : D0158
  Biljet (of arm) : biljet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

Kinderen:
1. Servaas, ged. Dordrecht 13-5-1792.
2. Maria, ged. Dordrecht 11-11-1793.
3. Servaas, ged. Dordrecht 4-4-1797.

VIg. Corstiaan Verbroek, ged. Dordrecht 23-9-1767, j:m: geboren en wonende te Dordrecht (1797), gepatenteerd werkgezel (1809), timmermansknecht/E64 (1813), otr. Dordrecht 19-10-1797 (attestatie gegeven den 4 november 1797) Geertruij Boumans, j:d: geboren en wonende te Gorinchem volgens attestatie van ondertrouw van Gorinchem van dato 19 October 1797 (1797). 
NB.
- [1797] otr. Dordrecht 19-10-1797
Corstiaan Verbroek, j:m: geboren en wonende te Dordrecht, met
Geertruij Boumans, j:d: geboren en wonende te Gorinchem volgens attestatie van ondertrouw van Gorinchem van dato 19 october 1797. (attestatie gegeven den 4 november 1797)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1797.pdf]
- [1797] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
  Naam : C. Verbroek
  Woonplaats (oude huisnummers!) : E114
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
Naam : C. Verbroek
Woonplaats (info): E114
Lijst : Lijst der Apparente Stemgerechtigden in D, E & F; Lijst der Apparente Stemgerechtigde Burgers binnen Dordrecht en de Merwede, wonende in het Kwartier E
+
Naam : C. Verbroek
Woonplaats (info): D0773
Lijst : Lijst der Apparente Stemgerechtigden in D, E & F; Lijst der Apparente Stemgerechtigde Burgers binnen Dordrecht en de Merwede, wonende in het Kwartier D
Bron : SAD 4, inventarisnr. 9b
+
Naam : Corstiaan Verbroek
Woonplaats (info): D0773
Grondvergadering (kiesdistrict) : 28ste grondvergadering D684 tot D779
Lijst : lijst (1) wijk D met: Let. D (870)
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inv.nr. 8, 9a en 9b (wijk A-B-C-D-E-F)
- [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : Corstiaan Verbroek
  Woonplaats (oude huisnummers!) : D0773
  Biljet (of arm) : biljet
  Paginanummer : 32
  Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
  +
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : Corstiaan Verbroek
  Woonplaats (oude huisnummers!) : E114
  Biljet (of arm) : biljet
  Paginanummer : 05
  Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Corstiaan Verbroek
  Woonplaats (oude huisnummers!) : E064
  Biljet (of arm) : biljet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [1809] patenten Werkgezellen etc 1808-1811
  Uitgegeven den : 10-03-1809
  Eindigende 31 December 18.. [van hetzelfde jaar]
  Namen der gepatenteerde : C. Verbroek
  Woonplaats : E064
  Namen der objecten : werkgezel
  Folionummer : 071
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 4, inv.nr. 249
- [1811 liste civique] Datering 1767-09-21 Plaatsnaam Dordrecht
  Corstiaan Verbroek  Sectie 6 Geboortedatum 1767-09-21 Beroep timmerman kanton 1
  Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : Christiaan Verbroek
  Ouderdom : 1767 (-)
  Beroep : timmermansknegt
  Woonplaats : E064
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 18
  Titel lijst : Lijste der gehuwde Manspersoonen van 17 tot 50 Jaaren welke zijn woonachtigh gevonden in wijk No 18 te Dordrecht.
  Datum lijst : 30-12-1813
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- [1812-1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Corstiaan Verbroek
  Woonplaats : E0060 geheel
  Beroep : arbeider
  Belasting (of huurwaarde?): 25
  Folionummer : 03
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- [1832] Datering 28-05-1832 Soort akte overdracht
  Koper johannes duppe, secretaris
  Verkoper corstiaan verbroek servaasz., particulier
  Straatnaam hellingen
  Folionummer 242 Aktenummer 3 Bijzonderheden wijk e 60
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

Kinderen:
1. Heijltje, ged. Dordrecht 17-5-1799 (dochter vna Christiaan Verbroek/Geertruij Boumans).

* * * GENERATIE 7 * * *

VII. Corstiaan Johannes Verbroek, ged. Dordrecht 18-1-1798, koopman (1826), firma Van der Anker & Verbroek (patentrecht 1827), winkelier (1829), begr. Dordrecht 7-3-1868 (70 jaar; veld b-d-9), tr. Dordrecht 24-10-1829 Catrina Jacoba de Vries, geb. Lopik (18 in 1829), dochter van Johannes Cornelis de Vries en IJsbrandina Bussingh.
NB.
- [1826] Datering 09-11-1826 Soort akte overdracht 
 Koper corstiaan johannes verbroek, koopman
 Verkoper jan van den anker, huisbaas
 Straatnaam wijnstraat
 Folionummer 139 Aktenummer 2
 Bijzonderheden het betreft vier panden: b 8, b 9, b 16, b 202
 Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
- [1827] Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
Artikelnummer: 0565
Afschrijvingen: 30 Julij f 69,30
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer C.J. Verbroek (firma van der Anker & Verboek) (wonende in wijk B008)
is schuldig: Als: koopman, 7B f 23,00 / winkelier ben. f 18000, 9A f 22 / patent olij fabrikeur, 13A f 6 / tabakskerver ben. 3 kn., 12B f 4
Bedrag der regten in hoofdsom: 55,00
26 opcenten: 14,30
Folionummer: 113
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885
- [1831-1832] begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
  Begraafdatum: 12-12-1832 Naam : 't kind van Corstiaan Johs. Verbroek [gend.] Johs. Cornelis Leeftijd (in jaren): 6 mnd. Veld : b
  Begraafdatum: 02-04-1831 Naam : 't kind van Corstiaan Johannes Verbroek gen. Alida Johanna Leeftijd (in jaren): 7 mnd. Veld : b
  Bron: SA Dordrecht 180-20tm28
- [1832] Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825) NB. weerbare mannen tussen de 18 en 50 jaar
Volgnummer : 087
Naam : Corstiaan Johannes Verbroek
Ouderdom : 34
Beroep : koopman
Woonplaats : B008 Wijnstraat
Ongehuwd/gehuwd/wedn : gehuwd (1 kind)
Boek : gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk B
Bron : SAD 5-556
- [1856] Belastingkohier uit 1856 (huurwaarde, hoofdgeld, wijn- en vuurgeld)
Wijk en Nommer : B008 Wijnstraat
Namen der belastingschuldigen : C.J. Verbroek
Beroep : winkelier
Getal personen, buiten de dienstbaren : 2
Getal dienstbaren : 2
Huurwaarde der woning : 200
DIRECTE GEMEENTE-BELASTINGEN
Grondbelasting (Opc. en Bedrag): f -
Personeel (Opc. en Bedrag) : / f
Huurwaarde (Percent. en Bedrag) : 16 / f 32
Wijn- en vuurgeld (Klasse en Bedrag met 10 opc.) : 5 / f 39,60
Hoofdgeld (Klasse en Bedrag met 10 opc.) : 1 / f 13,20
Bron Erfgoedcentrum DiEP: SAD 6-7507

- [1850-1860] Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (27)
  Corstiaan Johannes Verbroek Geboortejaar 1798
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 352-383
  Bladzijde 10 Deel 2a
- adresboek 1855: Anker en Verbroek firma van den [Fabriekanten] In patent-olie
- adresboek 1855: Anker en Verbroek firma van den [Koffijsiroopbranders] 
- adresboek 1855: Anker en Verbroek firma van den [Winkeliers] In kruidenierswaren
- adresboek 1855: Anker en Verbroek van den Wijnstraat B8 koopman, winkelier en patentolie-fabriekant, koffij-en siroopbrander 
- adresboek 1865: Anker en Verbroek Firma van den Wijk B Wijnstraat No. 8 koopman, winkelier in kruidenierswaren, patentolie-fabriekant, tabaks-kerver 
- adresboek 1868: Verbroek, firma van den Anker en Verbroek C.J. Wijk B Wijnstraat No. 8 koopman, patentolie-fabriekant, tabakskerver, winkelier 
- adresboek 1873: Anker & Verbroek van den [Winkeliers; kruidenierswaren] 
- adresboek 1873: Anker en Verbroek Firma van den Wijk B Wijnstraat No. 8 koopman, winkelier, patentolie-fabriekant, tabakskerver 
- adresboek 1873: Anker en Verbroek v.d. [Winkeliers in Kruidenierswaren] 
- adresboek 1879: Verbroek (Anker en Verboek) van den Anker en [Kooplieden] 
- adresboek 1879: Verbroek (Anker en Verbroek) van den Anker en [Patentoliefabrikanten] 
- adresboek 1879: Verbroek (van den Anker & Verbroek) van den Anker & [Tabakkervers] 
Kinderen:
1. Alida Johanna Verbroek, geb. Dordrecht 1830, begr. Dordrecht 2-4-1831 (veld b; 7 mnd).
2. Johannes Cornelis Verbroek, geb. Dordrecht 1832, begr. Dordrecht 12-12-1832 (veld b; 6 mnd).
3. Catharinus Jacobus Johannes Verbroek, geb. Dordrecht 1834 (32 in 1866), volgt VIII.

* * * GENERATIE 8 * * *

VIII. Catharinus Jacobus Johannes Verbroek (van Nieuw-Beijerland), geb. Dordrecht 1834 (32 in 1866), overl. Dordrecht 22-12-1920 (87 jaar), tr. Utrecht 16-10-1866 Wilhelmina Clasina Maria van Lunteren, geb. Utrecht, dochter van Samuel A. van Lunteren en Maria E. Campagne
NB.
- adresboek 1868: Verbroek C.J.J. Wijk B Wijnstraat No. 9-10 part. 
- adresboek 1873: Verbroek C.J.J. Wijk B Wijnstraat No. 209-210 koopman, winkelier, patentolie-fabriekant, tabakskerver
- adresboek 1879: Verbroek van Nieuw-Beijerland C.J.J. Wijk B Wijnstraat No. 209-210 koopman
- adresboek 1879: Verbroek C.J.J. te Dordrecht [Gemeenten behoorende tot het arrondissement Dordrecht; Nieuw-Beijerland met de Zuidzijde, 1433 inwoners] Eigenaar der Ambachtsheerlijkheid
- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
 Begraafdatum: 13-01-1872 Naam : het kind gen. Samuel Adrianus Verbroek
 Leeftijd (in jaren): 1 mnd. Veld : b Rij : d No. : 09
 + 
 Begraafdatum: 14-05-1874   Naam : het doodgeboren kind van W.C.M. Verbroek van Lunteren
 Leeftijd (in jaren): -   Veld : b Rij : d No. : 10
 +  
 Begraafdatum: 23-07-1873 Naam : het kind gen. Samuel Adrianus Verbroek
 Leeftijd (in jaren): 4 mnd. Veld : b Rij : d No. : 10
 + 
 Begraafdatum: 29-09-1885 Naam : het kind gen. Johanna Maria Verbroek
 Leeftijd (in jaren): 12 mnd. Veld : b Rij : d No. : 09 
 Bron: SA Dordrecht 180-20tm28

Kinderen:
1. Maria Elisabeth Verbroek, geb. Dordrecht ca 1870, overl. Baarn 23-04-1945, tr. Dordrecht 3-10-1895 Jan Hubrecht den Bandt.
2. Samuel Adrianus Verbroek, geb. Dordrecht 8-12-1871, begr. Dordrecht 12-1-1872 (veld b-d-9).
3. Samuel Adrianus Verbroek, geb. Dordrecht 20-3-1873, begr. Dordrecht 23-7-1873 (veld b-d-10).
4. doodgeboren kind, begr. Dordrecht 14-5-1874 (veld b-d-10).
5. Catharina Jacoba Johanna Verbroek, geb. Dordrecht ca 1876, overl. Utrecht 05-03-1948, tr. Dordrecht 2-7-1896 François Haverschmidt.
6. Samuel Adrianus Verbroek, geb. Dordrecht 7-6-1877, tr. Dordrecht 01-06-1904 Marie Vriesendorp.
7. Wilhemina Clasina Maria Verbroek, geb. Dordrecht 23-11-1880, tr. Dordrecht 4-5-1904 Marius Irish Stephenson, geb. Delft.
8. Johanna Maria Verbroek, geb. Dordrecht 30-8-1884, begr. Dordrecht 29-9-1885 (veld b-d-9).

LOSSE GEGEVENS

- Hilleke Corstiaans Verbroeck, j:d: van Dordrecht won: bij de Vuijlpoort (1677), otr/tr. Dordrecht 12/29-12-1677 Dirck Snel, j:m: won: scheep (1677), schipper.
NB.
- otr. (Augustijnenkerk) Dordrecht 12-12-1677 (tr. 29/12)
Dirrick Jansz Snel, schipper, j:m: won: scheep, met
Heijltje Corstiaens, j:d: van Dordrecht, won: bij de Vuijlpoort
[http://files.archieven.nl/46/f/11.23/11_23_1677.pdf]

Kinderen: 
1. Geertruijt, ged. Dordrecht 18-1-1680.

- Maeicke Verbroeck, j:d: van Dordrecht won. bij de Vuijlpoort (1677), otr/tr. Dordrecht 7/21-2-1677 Jacobus van Breda, j:m: van Dordrecht bij de Pelsebruch Backer (1677).
NB.
- otr. Dordrecht 7-2-1677 (tr. 21/2)
  Jacobus van Breda, Backer, j:m: bij de Pelsebruch, met
  Maijcke Verbroeck, j:d: won. bij de Vuijlpoort, beijde van Dordrecht
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.23/11_23_1677.pdf]

Kinderen:
1. Lijsbeth, ged. Dordrecht 26-10-1677.
2. Hendrick, ged. Dordrecht 29-3-1679.
3. Cornelia, ged. Dordrecht 19-12-1680.
4. Adriana, ged. Dordrecht 30-7-1682.
5. Hendrica, ged. Dordrecht 7-7-1684.
6. Hendrick, ged. Dordrecht 21-10-1685.
7. Geertruijd, ged. Dordrecht 6-7-1687.
8. Cornelis, ged. Dordrecht 6-5-1691.

- Cornelia Verbroeck, geb. voor ca 1668, j:d: van Dordrecht woonende bij de Sluijspoort (1688), otr/tr. Dordrecht 18-7/1-8-1688 Lieve Poortermans, wed.r van Dordrecht woonende bijde Vuijlpoort metselaar (1688).
NB.
- otr. Dordrecht 18-7-1688 (tr. 1-8-1688)
Lieven Poortermans, metselaar, wed.r woonende bijde Vuijlpoort, met
Cornelia Verbroeck, j:d: woonende bij de Sluijspoort, beijde van Dordrecht
[http://files.archieven.nl/46/f/11.25/11_25_1688.pdf]

Kinderen:
1. Kornelis, ged. Dordrecht 29-5-1689 (zoon van Lieven Poortermans/Cornelia Verbrok).
2. Pieter, ged. Dordrecht 8-2-1694.
3. Maria, ged. Dordrecht 12-7-1696.

- Maria Verbroeck, geb. voor ca 1689, j:d: van Dordregt, begr. Rotterdam 1-11-1746, otr/tr. Dordrecht 17-3/1-4-1709 Pieter de Kleijn, wed.r geboortigh van Bommel, nu wonende tot Rotterdam, begr. Rotterdam 10-10-1736.
NB.
- [http://www.xs4all.nl/~monarchs/bos/immerseel_maria_1043498009.htm.]
- otr. Dordrecht zondag 17-3-1709 (tr. 1/4)
Pieter de Kleijn, wed.r geboortigh van Bommel, nu wonende tot Rotterdam, met
Maria Verbroeck, j:d: van Dordregt, woont ontrent de Ruijtestraet, geassist. met Cornelia Verbroeck haer suster.
-
Bruidegom Pieter de Kleijn weduwnaar van , van Bommel , wonend: Glashaven
  Bruid Maria Verbroek , jongedochter , van Dorth , wonend: Dorth
  Plaats Rotterdam
  Datum ondertrouw 17-03-1709
  Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
- Overledene Pieter de Clein Kind van Marija Verbroek
Plaats Rotterdam Datum begraven 10-10-1736
Opmerkingen Nieuwe kerk; overledene liet na 3 Glashaave agter dhr. Leuve
Bron DTB Rotterdam Begraven
- Overledene Marijtie Verbroek weduwe van Pieter Klein
Plaats Rotterdam Datum begraven 01-11-1746
Opmerkingen Nieuwe kerk; Glashave, Oostsij vooraan
Bron DTB Rotterdam Begraven

-
Martinus Verbroek, jongeman van Dord wonend: Schoonhoven, overl. voor sept 1726, otr/tr. Rotterdam 25-3/15-4-1722 Johanna van Eijk, jongedochter van Rotterdam; tr (2) Rotterdam 2-01-1726 Pieter Roos.
NB.
- Bruidegom Martinus Verbroek , jongeman , van Dord , wonend: Schoonhoven
Bruid Johanna van Eijk , jongedochter , van Rotterdam
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 15-04-1722
Datum ondertrouw 25-03-1722
Opmerkingen zie origin; acte in margine; hij hier 30 gld.
Bron DTB Rotterdam Stadstrouw
- Bruidegom Pieter Roos weduwnaar van , wonend: Rotterdam
Bruid Johanna van Eijck weduwe van Martinus Verbroek , wonend: Rotterdam
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 02-10-1726
Datum ondertrouw 11-09-1726
Opmerkingen zijn ten huise van de bruid aengetekend; ten huise
Bron DTB Rotterdam Stadstrouw


- I. Corstiaan Verbroek, geb. voor ca 1665, tr. Marijcke de Vos
Kinderen:
1. Dina, ged. Dordrecht 5-2-1685 (dochter van Corstiaan Verbroek/Marijcke de Vos), volgt IIb.
2. Cornelia, ged. Dordrecht 28-10-1686 (dochter van Corsteaen Verbroeck/Mariken de Vos).
3. Susanna, ged. Dordrecht 2-7-1688  (dochter van Corstiaen Broek/Maria de Vos).
4. Susanna, ged. Dordrecht 27-7-1691 (dochter van Corstiaen Verbroek/Marijke de Vos).
5. Maria, ged. Dordrecht 21-12-1692.
6. Cornelis, ged. Dordrecht 8-9-1694, volgt IIa.
7. Cornelia, ged. Dordrecht 10-9-1698.

IIb. Dina Verbroek, j:d: van Dordregt onlangs gewoont hebbende tot Rotterdam ende nu alhier aende Vuijlpoort geassist. met haer vader (1712), ged. Dordrecht 5-2-1685, otr/tr. Dordrecht 18-12-1712/3-1-1713 Cornelis de Liefde, j:m: geboortig en wonagtigh tot Rotterdam geasssit. met zijn moeder (1712).
NB.
- otr. Dordrecht 18-12-1712 (tr. 3-1-1713)
Cornelis de Liefde, j:m: geboortig en wonagtigh tot Rotterdam geasssit. met zijn moeder, met
Dina Verbroek, j:d: van Dordregt, onlangs gewoont hebbende tot Rotterdam ende nu alhier aende Vuijlpoort geassist. met haer vader. (attestatie ter vertoonen)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1712.pdf]
- Bruidegom Cornelis de Liefde , jongeman , van Rotterdam , wonend: Groote Mark
  Bruid Dina Verbroeck , jongedochter , van Dordrecht , wonend: Dordrecht
  Plaats Rotterdam
  Datum ondertrouw 18-12-1712
  Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd

Kinderen:
1. Sara Maria, ged. Dordrecht 8-4-1714.
2. Jan, ged. Dordrecht 16-2-1716.
3. Christina, ged. Dordrecht 13-6-1717.
4. Johanna, ged. Dordrecht 16-4-1719.

IIc. Cornelis Verbroek, otr. Dordrecht 6-9-1716(?) Kommerina Bos
NB.
- [http://www.hanskinkel.nl/proefkwartier_014.htm]

Kinderen:
1. Maria Verbroek, ged. Dordrecht 18-8-1717.
2. Adrianus Verbroek, ged. Dordrecht 18-10-1718 (zoon van Cornelis Verbroek/Kommerina Bos).
3. Maria Verbroek, ged. Dordrecht 14-6-1721, overl. 2-9-1766, tr. Dordrecht 11-6-1752 Johan Melchior Wijt, geb. Holtz Huisen Onder Frankfort 7-4-1727, overl. Nieuw Helvoet 1-3-1766, zoon van Johann Heinrich Weith en Katharina.

- Wouter Verbroek, dienstknegt (ca 1808)
NB.
- Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Kolfstraat C1515
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Wouter Verbroek
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: dienstknegt
Classis: 41
Somma: 0-10-0
Aanmerkingen: 0-10-0
Folionummer en bron: 123 van archiefstuk SAD 5-896


(C) EvD Dordrecht april 2011.