WIELDRECHT
en
de Mijl (Krabbe en Nadort)
gezinnen

# # #
VERMEULEN
# # #

I. Klaes Gerits van der Meulen, jm van Oost Barendrecht, overl. Wieldrecht (aangifte) 5-10-1707 (den 5 October 1707 ontfangen van Teuntje Jans van Braem drie gulden voor t regt van begraven van t lijk van haer man genaemt Klaes Gerits van der Meulen, aengeving gedaen hebben de onder de classis van drie gulden, dus F 3:0:0), tr. Barendrecht 22-5-1678 Teuntje Jans (van) Braem/Braam, jd van Dubbeldam, overl. Dubbeldam (aangifte) 13-3-1717 (F 3:0).
NB.
- (gaarder Dubbeldam) Den 13 do [13-3-1717] door Neeltje Claes [Vermeulen] van t lijck van haer moeder Teuntje Jans Braem en dat gehorende was onder de classes van f 3:0.
-
Folionummer: f. 125vs (11-12-1705)
Oude eigenaar(s)
: Pieter Cornelis Rijsoort woonende in t Oude Landt van Dubbeldam als in echte gehadt hebbende Annekens Abrahams Braam zal[iger]
Nieuwe Eigenaar(s): Pieter Ariens van der Crab, woonende onder Dubbeldam
Soort transport: tuijn mette timmeragie en plantagie daerop staende en gelegen in t Oudeland van Dubbeldam voor in Boonepaetie tusschen den tuijn van de hr Van Giessenburgh en erfgen van Jan Lanck (F 400,-)

-
(oudrechtel Ddam) Folionummer: f. 157vs (9-5-1710)
Oude eigenaar(s)
: Leendert Pleunen als in huwelijk Jaconijntje Heijndrix Gout wonende tot Rijderkerk en Abram Heijndrix Gout, wonende tots-Gravendeel => kinderen en ergenamen van Ariaentje Pleunen Soeteman die laest wed was van Heijndrick Gout
Nieuwe Eigenaar(s): Teuntje Jans Braam wed Claes Gerrets Vermeulen
Soort transport: huijsinge, schuur en beterschap van erff staende aen de dijk van de Zuijtpolder op schaftgelt over off omtrent de woning van de heer burgemeester Johan van Neurenburgh (F 300, -)

-
Neeltie Vermeulen In Wieldrecht Namen der Ledematen bij Jacob Hanappier bevonden in den jaare 1723 Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van s-Gravendeel 1706, 1714, 1723 (Archief Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente van s-Gravendeel) (OV 1966).
- (tr Barendrecht) 22-05-1678 Jan Gerritsz van der Meulen, jm, van Oost Barendrecht Teuntje Jans Brame, jd, van Dubbeldam

Kinderen:
1. Neeltje, ged. Dubbeldam 19-3-1679.
2. Arijaentje Klaesse van der Meulen, ged. Dubbeldam 22-6-1681, volgt IIa.
3. Neeltje Klaesd. Vermeulen, ged. Dubbeldam 23-1-1684, volgt IIb.
4. Lijsbeth/Leijsie Claassen Vermeulen, ged. Dubbeldam 23-5-1686,
volgt IIc.
5. Gerrit, ged. Dubbeldam 16-11-1687, volgt IId.
6. Sijgje, ged. Dubbeldam 26-7-1693
, tr. de Mijl (aangifte/F 6) 12-4-1720, tr. Dubbeldam 5-5-1720 Pieter Bastiaans Schipper, ged. Dubbeldam 26-2-1696, zoon van Bastiaan Pieterzn Schipper en Aegje Cornelisdr de Regt. 
7. Maria Klaasze Vermeulen,
volgt IIe. 
8. Teuntje Vermeulen, lidmaat 's-Gravendeel 1759, tr. Meeuws van Breugel.

IIa.
Arijaentje Klaesse van der Meulen, ged. Dubbeldam 22-6-1681, woonende op 's-Gravendeel (1711), tr. Wieldrecht (aangifte/F 3) 18-5-1711, tr. (1) Dubbeldam (aangifte) 29-5-1711 Cornelis Leend: Spruijt, jongman van Dubbeldam, overl. Dubbeldam (aangifte) 28-12-1713, tr. (2) Dubbeldam (aangifte) 21-4-1719 Arij Corn. Ruijghaver, zoon van Cornelis Cornelis Ruijghaver (Ruijghair) en Neeltje Cornelis.
NB.
- (gaarder/impost Dddam) Den 29 meij [29-5-1711] aengeving gedaen door Corn. Leendertse Spruijt dat hem in den huwelijken staet zouw begeven met Ariaentje Claes van der Meulen woonende op s Gravendeel en van hem ontf. F 3:0.
- (gaarder Ddam) Den 28 xb [28-12-1713] van t lijck van Corn. Leendertse Spruijt en dat gehoorde onder de classes van F 3:0.
- (gaarder Dubbbeldam) Do [21-4-1719] door Arij Corn. Ruijghaver dat sig in den huwelijcken staet zouw begeven met Ariaentje Claes Vermeulen en dat gehoorden onder de onvermogenden, memorie.


IIb. Neeltje Klaesd. Vermeulen, ged. Dubbeldam 23-1-1684, lidmaat van 's-Gravendeel in 1723 (wonende Wieldrecht), doet aangifte van 't overlijden van haar moeder in 1717, overl. Wieldrecht (aangifte) 9-5-1755 (den 9 Meij 1755 is aengeving gedaan door Arij Stooker van t lijk van sijn vrouw Neeltje Klaesd. Vermeulen met verklaring in t middel van begraven is gehoorende in de klassis van drie gulden  die ook sijn voldaen dus F 3), tr. (1) Dubbeldam (aangifte) 9-4-1718 Pieter Naecktgeboore, ged. Dubbeldam 1-7-1685, lidmaat 's-Gravendeel in 1723 (aangenomen okt 1718), kerkmeester te s-Gravendeel (1728), overl. Wieldrecht (aangifte) 7-3-1730 (den 7e Maert 1730 van t lijck van Pr. Naaktgebore en versogt pro deo), begr. s-Gravendeel 9-3-1730, zoon van Bastiaan Cornelisse Naecktgeboren en Pieternelletie Cornelisse, tr. (2) Wieldrecht (aangifte/pro deo) 7-6-1732 Arij Leendertszoon Stoockers, van s-Gravendeel (1732), weduwnaar (1756), lidmaat 's-Gravendeel 2-4-1743; hij tr. (2) Wieldrecht (aangifte/classis 3:0:0) 22-10-1756 Jannigje Leendertsdogter de Jong, j.d. geboortig van Ridderkerk.
NB.
- (gaarder Dubbeldam) Den 13 do [13-3-1717] door Neeltje Claes [Vermeulen] van t lijck van haer moeder Teuntje Jans Braem en dat gehorende was onder de classes van f 3:0.
- (gaarder Dubbeldam) Den 9e do [9-4-1718] door Pieter Naecktgeboren dat sig in den huwelijck staet zouw begeven met Neeltje Claes Vermeulen en dat ijder gehoorde onder de classes van drie gl, dus ontfangen F 6:0.

IIc. Lijsbeth/Leijsie Claassen Vermeulen, ged. Dubbeldam 23-5-1686, lidmaat 's-Gravendeel 1758, overl. Wieldrecht (aangifte) 23-6-1758, tr. Dubbeldam (aangifte) 26-10-1710 Cleijs Jacobus de Jong, schepenen van Wieldregt (1726), overl. Wieldrecht (aangifte) 31-1-1738.
NB.
- (gaarder/impost Dddam) Den 26e [26-10-1710] aengeving ged. door Lijsbet Claes Vermeulen dat haer in den huwelijken staet zoude begeven met Cleijs Jacobse woonende op de gront van de Merwede en dat gehoorde en daerom onf. F 3:0.

IId. Gerrit Claesse Vermeule, ged. Dubbeldam 16-11-1687, tr. Dubbeldam (aangifte) 15-4-1718 Pieternella Janse Ruijsewegh, geb. ca. 1697, dochter van Jan Teunisse Ruygweg en Anna Leendertse Spruijt.
NB.
-
(gaarder Ddam) Den 15e do [15-4-1718] door Gerrit Claesse Vermeule dat sig in de huwelijk staet zouw begeven met Pieternella Janse Ruijsewegh met verclaring dat ijder gehoorde onder de classes van drie gulden, dus ontf. F 6:0.
-
(gaarder Ddam) Den 24e julij [24-7-1720] door Geerit Claesse Vermeulen van dlijk van twee van zijn vrouw craemkintjes dat zig ijder gehoorde onder de classes van drie gl, dus ontf. F 6:0.
Kinderen:
1. Teuntje, overl. Dubbeldam (aangifte) 18-4-1719 (Den 28e do [28-4-1719] van t lijck van t kint van Geerit Claesse Vermeulen genaempt Teuntje en ontf. F 3:0).
2. kraamkind, overl. Dubbeldam (aangifte) 24-7-1720 (Den 24e julij [24-7-1720] door Geerit Claesse Vermeulen van dlijk van twee van zijn vrouw craemkintjes dat zig ijder gehoorde onder de classes van drie gl, dus ontf. F 6:0).
3. kraamkind, overl. Dubbeldam (aangifte) 24-7-1720 (Den 24e julij [24-7-1720] door Geerit Claesse Vermeulen van dlijk van twee van zijn vrouw craemkintjes dat zig ijder gehoorde onder de classes van drie gl, dus ontf. F 6:0).

IIe. Maria Klaasze Vermeulen (Marijtje Claes van der Meule), aangenomen lidmaat in 1726 te 's-Gravendeel (van Dubbeldam/wonen Boenderweg), tr. Dubbeldam (aangifte) 13-4-1725 Joris Jansze Meijboom, zoon van Jan Jorisse Meijboom en Ariaantje Jacobs de Jong. 
NB.
- (gaarder Ddam) Den 13e april [13-4-1725] door Joris Janse Meijboom dat zouw trouwen met Marijtje Claes van der Meule dat ijder gehoorde onder de classes van 3 gl, dus voor beijde ontf. F 6:0.