VERRUIJT
Hendrik Ido Ambacht/Dordrecht

I. Pieter Dircxz (Verruijt), overl. voor 25 nov 1617, tr. Pietertgen Geleijnen, overl. na 25 nov 1617.  
Wonende Hendrik-Ido-Ambacht.
NB.
- (HET KOHIER VAN HET HOOFDGELD ANNO 1623, "De bevolking van Rijnsburg in 1623")
* Jan Dircxz Verruijt [metselaer] en Sara [Susanna] Pietersdr [Lammens], man en wijf, met Geertgen, Maritgen en Neeltgen, hare kinderen - 4 [!]
* Pieter Dircxz Voorruijt [metselaer] en Maritgen Dircxdr, man en wijf, met Crijn, Geertgen en Dirck, heure kinderen - 5.
* Henrick Dircxz [Voorruijt] en Geertgen Tomasdr, man en wijf, met Tomas, Dirck en Geertgen, hare kinderen - onv - 5.
- Het geslacht Vooruijt, later Verruijt, te Rijnsburg 1553-1808. 17 blz. [1975]
- 006. 11.01.1689. Tot voogden over Hendrick Crijnen Verruijt, nagelaten innocente zoon van Neeltje Reijnen van Starrevelt, weduwe van Crijn Pietersz Verruijt, beiden overleden te Rijnsburg, worden aangesteld Dirck Crijnen Verruijt, Jan Arisz van Amsterdijck en Willem Gidionsz Dedel.

Uit het huwelijk:
1. Dirck Pietersz. Verruijt, volgt II.

II. Dirck Pietersz. Verruijt, j:g: van Hendrik-Ido-Ambacht woonde bij de steenplaats onder Hendrik-Ido-Ambacht, overleed voor 5-1-1662, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 12-11-1628 Marigen (Maijken) Otten, j:d: van Gouderak, overl. na 5-1-1662, dochter van Ot Hendricksz. en Marritgen Ockers.  
NB.
-
Folionummer: f. 123vs (3-5-1675) 
Oude eigenaar(s)
: Lambertien Ockers wed Arien Tonis Cooijman
Nieuwe Eigenaar(s): Teuntje Dircxs wed Hendrick Ariensz Coenen
Soort transport: huijs en boomgaert tusschen huijs van Cornelis Ariens PATER en erve van Cornelis Dircxse Molendijck (F 1500)
- (Rijsoord) huwelijk 18-04-1648 Dirck Otthen, van Dubbeldam, woonende omtrent Dordrecht buijten de Vriesepoort Grietie Theunis, jd, van Rijsoort "sijn alhier getrout den 10 Maij".
- [Swindregt Were, jaargang 17, nr 1 aug. 2003]
Arij Arijens (de) Vormer; een Ambachtse vechtjas omstreeks 1690. Bij eenonderzoek naar de historie van voorouders komt men wel eens dingen tegen die niet helemaal doorzien worden en het is niet latijd duidelijk in welke context deze gevonden gegevens geplaatst moeten worden. Maar interessant zijn ze wel ! Zo kom ik ene Arij Arijen de Vormer tegen, die woonde en werkte als steenvormer (zo komt hij aan de achternaam de Vormer!) op de steenplaats van Gerrit Velsenaar. Deze Arij hield zich niet zo aan de toen geldende normen en waarden. Dit blijkt uit verschillende stukken uit die tijd:
Mogelijk hebben meerdere onderzoekers ergens de vermelding gevonden dat de steenplaats gelegen was op het eiland van Dordrecht, maar ieder die onderzoek ter plaatse doet, weet dat die steenplaats van Velsenaar gelegen was op het eiland IJsselmonde, langs de dijk, tussen HI Ambacht en Zwijndrecht. Misschien wort bedoeld dat de steenplaats onder de jurisdictie van Dordrecht viel.
Deze Arij Ariens Vormer was een zoon van de uit Capelle aan de IJssel afkomstige Arien Ariens Vormer en Pietertje Dirckx Verruijt. Hij was op 8 maart 1665 in HI Ambacht gedoopt. Vermoedelijk was de vader ook steenvormer (de achternaam achter het patroniem gaf indie tijd vaak het beroep aan) en in Capelle aan de IJssel lagen ook vele steenfabrieken.
Hij had op 15 maart 1690 belijdenis gedaan, maar dagelijks werden mensen gekwetst door zijn ergerlijk gedrag. Op 7 oktober 1690 heeft de predikant hem in de pastorie vermanend toegesproken in het bijzijn van de ouderling Cornelis Hendriks van de Hoep. De Vormer heeft hierop meerdere keren beloofd dat hij zijn leven zou beteren.
Die beloften gingen niet lang mee, want op vrijdag 21 september 1691 was het weer raakt: er was een ruzie met Jan (Jansz) Baes wonende in de Steenplaats en Willem Jacobs (Romeijn), karreman van Gerrit Velsenaar. Dit was 'in vele insolementen (huizen) aan de steenplaats staande in het eiland van Dordrecht'.... etc

Uit het huwelijk:
1. Marijken Dircksdr. Verruijt, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 2-9-1629.
2. Pietertje Dircksdr. Verruijt, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 17-2-1632, otr. Hendrik-Ido-Ambacht 25-1-1658 Arien Ariens (de) Vormer, j.m. van Capelle aan de IJssel, belijdenis Hendrik-Ido-Ambacht 7 dec 1656, won. Hendrik-Ido-Ambacht (1658), woont 1675 bij de nieuwe steenplaats in den Swindrechtsen waert, overl. na 29 okt 1673
. (Zoon: Arien Ariens (de) Vormer, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 8-3-1665, belijdenis 15-3-1690.)
3. Anneken Dircksdr. Verruijt, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 30-4-1634.
4. Meijntje Dircksdr. Verruijt, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 24-8-1636.
5. Neeltje Dircksdr. Verruijt, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 24-10-1638.
6. Otto Dirks Verruijt, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 10-3-1641, volgt IIIa.
7. Pieter Dircksz. Verruijt, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 7-11-1644, volgt IIIb.

IIIa. Otto Dircksen Verruijt, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 10-3-1641, j:m: van Hendrijck-Iden-Ambagt en daer wonende, overl. voor nov 1697, otr. Dordrecht 23-9-1674 (proclamaties HI Ambagt) Teuntje Jans van der Lind(en), j:d: van Dordregt wonende buijten de Spuijpoort, dochter van Jan Reijnerse van der Linden; zij tr (2) Kijfhoek (impost) 28-11-1697 Cornelis Aertse van Os, jongman woonende in de jurisdictie van Kijffhouck (1697).
NB.
- (oudrechtel Ddam) Folionummer: f. 176vs (8-5-1680)
Gegevens
: Aert Janssen van der Linden soone van Jan Reijnerse van der Linden, Arien Pleunen als getrout aen Ariaentje Jans, Hendrick Pleunen als getrout aen Teuntje Jans, Otto Dircxs als getrout aen [], Joris Cornelis als getrout aen Maeijcken Jans van der Linden etc
- Dirk Ott(h)e(n), ged. (ongenoemd) Dordrecht april 1617, van Dubbeldam woonende omtrent Dordrecht buijten de Vriesepoort (1648), overl. na 27-12-1666/voor 12-5-1669, otr/tr. Rijsoord 18-4/10-5-1648 Grietje Teunis, j.d. van Rijsoort (1648), wonende op Dubbeldam (1666), woont in Yrlandt buijten Dordrecht (1669), overl. na 12-5-1669, dochter van Arij Teunisse (schout Hyronimusambacht).
- Grietje Jans STEHOUWER/DROOGENDIJK, tr. Otto Dircxs, wonende op Dubbeldam (1666) (ZIE OV 1959).
- (impost Kijfhoek) Op den 28 November 1697 heeft Cornelis Aertse van Os jongman woonende in de jurisdictie van Kijffhouck aengevinge gedaen om hem onder huwelijcken staet te begven met Teuntgen Jans van der Linde, wed van Ott Dircs Ruijt, woonende int volgerlant van Rijsoort en verclaerde hem aen te geven volgens zijne verclaering onder de classes van drie gulden en ingevolge daervoor betaelt drie gulden dus ontfangen 3-0-0
Uit het huwelijk:
1. Dirk Ottos Verruijt, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 4-8-1675.
2. Pieter Otto Verruit, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 16-10-1678.
3. Maria Otten de Ruit (alias Verruit ?), ged. Hendrik-Ido-Ambacht 1-9-1680, lidmaat Hendrik-Ido-Ambacht op 27 mrt 1725 (OV 1991, p.463): 'Aan de Dijk', tr. Jan Jans van der Hoek, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 10-2-1697, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 1739-1746, testeert Hendrik-Ido-Ambacht 2 mrt 1731, won. Rijsoord/Stevelshoek 1731, zoon van Jan Cornelis van der Hoek en Grietje Aarts van Os.
4. Pieternelligje Ottos Verruit, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 19-2-1690, lidmaat Hendrik-Ido-Ambacht op 27 mrt 1725 (OV 1991, p.463): 'Aan den Dijk'.
5. Johannes Ottos Verruit, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 24-2-1692.
6. Joannis Ottos Verruit, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 21-2-1694.

IIIb. Pieter Dirckse Verruijt, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 7-11-1644, wedr van Lijsbet Hendriks woonende op de steenplaats (1683), wedr woonende op de Steen-plaets (1686), overl. voor juli 1693, tr. (1) Lijsbet Hendricks, otr. (2) Dordrecht 12-9-1683 Ariaentje Cornelis, j:d: van Crimpe op d'IJssel, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 3-6-1684 (een baer buijten aen de steenhoven voor de vrou van Pieter Dircxse, arbeider), otr. (3) Dordrecht 14-4-1686 (met attest. van Puttershoek) Adriaentje Leendert Langenrak (Langeracq), j:d: van Alblas woonende op Puttershoek, wed. van Pieter Verruijt (1693); zij otr. (2) Dordrecht 26-7-1693 Philip "..ijs", wedn van Dordrecht.
NB.
- 1-4-1675 testament verm. voor een notaris te Ridderkerk.
- Weesboek Dordrecht 10.28 f. 12vs Extract Pieter Dirckse Verruijt ende Lijsbeth Henricks.
- Weesboek Dordrecht 10.28 f. 35 Extract Pieter Dircks Verruijt ende Ariaentien Cornelis.  
- Weesboek Dordrecht 10.28 f. 178 Extract Pieter Dircxs Verruijt ende Ariaentje Leenderts Langerack.

Uit het eerste huwelijk:
1. Dirk Pietersse Verruijt, geb. ca. 1670, j:m: van Dordrecht, volgt IVa.
2. Lijntje Pietersdr. Verruijt, ged.  Hendrik-Ido-Ambacht 3-9-1673.
3. Lijntie Pietersdr. Verruijt, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 31-3-1675, volgt IVb.
4. Marigje Pietersdr. Verruijt, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 20-12-1676, volgt IVc. 

Uit het tweede huwelijk:
2. Jan, ged. Dordrecht 5-4-1683, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 25-5-1683 (een kint van Pieter Dircks buijten aen steenplaets).
3. Lijsbet, ged. Dordrecht 24-5-1684.

IVa. Dirk Pietersse Verruijt, j:m: van Dordrecht geassisteert met Otto Dirricks Verruijt desselfs oom en vooght, wonende op de Steenplaat, overl. voor 1718, otr/tr. Dordrecht 7/21-3-1694 Huijbertje Wouters, j:d: van Dordrecht geassisteert met desselfs moeder wonende bij de Kleijne Spuijstraet, begr. (Grote Kerk) Dordrecht 5-2-1744 (Juffrouw Huijbertie Wouterz wed. Hr. Dirk Verruijt op de Hooge Nieuwstraat; laat kinders na; een koetze extra).
NB.
- [1718] (gaarder Ddam)15-4-1718 Geerit Claes Vermeule, tr. Pieterneel Janse Ruijsewegh (F 6)
(f. 8) 19-2-1717 door Huijbertje Wouters wed van Dirck Verruijt dat haer dogter Lijsbet Verruijt zoude trouwe met Jan van der Linden wonende binnen Dordt en dat gehoorde onder de classis van F 3
- [1723]
(241:2 oudrechtel Dubbeldam)
folionummer: 259vs (transportakte)(25-2-1723)
Oude eigenaar:
Huijbertje Wouters wed ende boedelhoudster van Dirk Pieterse Verruijt, wonende buijten de Sluijspoort
Nieuwe Eigenaar: Jan van der Linden
Soort transport: voor F 3000
steenplaats waarop den selve is wonende mette huijsen, lootsen en ovens so als dezelve van de stad Dordrecht is overgenomen ende gepossideert, staande ende gelegen in 't oude lant van Dubbeldam buijten de Sluijspoorte nevens de sluijse van 't voorn oudeland met de erven zo binnen als buijten dijks aan de voors steenplaat gehoorende gelegen het een tusschen de sluijs van denbosem en het hecke van den dijk met het regt in 't Papegat tot het bergen van de slikken, tot het malen van de steen zodanig ende in die voegen als het bij de vercooperresse ende dezelve precesteur is bezeten. 
- [1730] (D'dam 12 penn 1730) No. 83 (oude verponding: geen verpond.)
D'wed Dirk Pieterse Verruijt op den binnen berm een woonhuijsje 't geen volgens de mondelinge opgevinge door de verhuurders en door afwegens de huurders gedaan, in drie partije bij de week werd verhuurt als een partij 
d'wed Reijer Visser in 't jaar tegen F 14:0:0
Cornelis Ruijters 't middelste in 't jaar F 20:0:0
En Willem Visser 't laatste in 't jaar F 12:0:0
Sulx 't geheel in 't jaar F 46:0:0 F 12:0:0 (verponding: 3:10:0).
[volgens 3.01.29-524: dese post [NB. no. 84 in kopieboek] alsmede die van Nr. 88 en 99 moeten werden verantwoord bij dijkgraaf en hoogdijkheemraden van Wieldrecht polder volgens haar Ed Mog Resol 12 nov 1734]
- [1734] Lijst van Sodanige [-] als in de Opschrijvingh volgens t'omschrijfboekje sijn bevonden van t 'Zout Zeep Heere & Redemptiegelt van den Termijn Ingegaan Primo April 1733 & expireert ultimo Maart 1734. Pagter Hend.k Will. Dudok.
(10 folio's heel kapitalisten, 11 halve kapitalisten en 68 folio's kleine getaxeerden)
  Naam :
wed.e Dirk Verruijt
  Als :
kleine getaxeerde
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3545

- [1738] donatie inter vivos Huijbertie Wouters wed Dirk Verruijt (ona 1761 (jaar 1738) 48 voor notaris Pieter van Well))
Kinderen:
1. Lijsbeth, ged. Dordrecht 4-9-1695, volgt Va.
2. Wouter, ged. Dordrecht 9-6-1697.
3. Petronella, ged. Dordrecht 9-11-1698, volgt Vb.
4. Digna, ged. Dordrecht 20-2-1701.
5. Lijntje, ged. Dordrecht 30-4-1702, jonge dogter van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Huijbertie Wouters wed. Dirk Verruijt haer moeder, otr/tr. Dordrecht 21-5/13-6-1728 (geboden te West Barendregt) mr. Jacobus van Hulst, jongman van Nimweegen woont te Westbarendregt, volgens schriftelijk consent van Johannes Petrus Smetius zijn behout vader en Theodora Reesepadt zijn moeder.

IVb. Lijntie Verruijt, j:d: van Dordrecht geassisteert met Ariaentie "Leend." desselfs moeder, otr. Dordrecht 22-8-1694 Leendert Willemse "Lans", j:m: van Ouderkerck geassiteerd met Willem Engels "Lans" desselfs vader.
Uit het huwelijk:
1.

IVc. Maeijcke Pieters Verruijt, j:d: van Dordrecht wonende buijten de Sluijspoort geassisteert met desselfs moeder,
overl. na 1725, otr/tr. Dordrecht 25-11/10-12-1696 Willem Theunisse Heijbeecq, j:m: van Dordrecht, schiptimmerman, geassisteert met desselfs suster Jenneken Theunis huijsvrouw van Jan Ariens van Hoorn, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 1-3-1708 (Wilhem Teunisse Heijbeeck buijten in de L. Backstraat).
NB.
- Ette Andriesse, jongman van Amsterdam woont buijten de Sluijspoort geass met Jelletie Ates wed Andries Foisse zijn moeder, otr/tr. Dordrecht 16-2/4-3-1725 Elizabeth Breijts, jongedogter van Rotterdam woont buijten de Sluijspoort geass met Maeijke Verruijt wed Willem Heijbeek haer goede kennis.
-
begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 9-6-1714 Pieter Hijbeeck in 't Wilgenbos bij de 20 huijsis.
- begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 19-2-1705 't kint van Pieter Heijbeek buijten de Spuijpoort aen de Hellingh.
- begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 19-1-1711 't kint van Pieter Hijbeeck op de Hellinge bij de Sluijspoort, vader en moeder leve nogh.
- begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 15-11-1721 Teunis Huyberts Heijbek schuijtsvoerder in de Backstraat.
- begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 29-5-1730 Angenita Jonkheer wed Theunis Heijbeek in de Bakstraat, graft gemeen.

Uit het huwelijk:
1. Pieter
, ged. Dordrecht 29-5-1697, jongman van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geass. met Maeijke Verruijt wed. Willem Heijbeek zijn moeder, otr/tr. Dordrecht 29-9/15-10-1724 Caetje van Oosten, jongedogter van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geass. met Maria Evertsen wed. Jan van Oosten haer moeder, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 31-1-1729 (Caetie van Ooste huijsvrou van Pieter Heijbeek in de 20 huijsies, laet kind na).
Kinderen:
    a. NN, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 22-12-1727 ('t kint van Pieter Heijbeek in de 20 huijsen beijde ouders sijn in leven).
    b. NN, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 8-3-1729 ('t kint van Pieter Heijbeek in de 20 huijsie, de vader leeft nog, begrave aent klokhuijs).

2. Anthonia
, ged. Dordrecht 22-1-1700.
3. Cornelis
, ged. Dordrecht 1-1-1703.
4. Jacomina
, ged. Dordrecht 15-12-1704.

Va. Elisabeth Verruijt, j:d: geboren en wonende tot Dubbeldam, volgens attestatie van ondertrouw van Dubbeldam 20-2-1717, tr. Dubbeldam (aangifte) 15-4-1717 (F 6,-), tr. Dordrecht 21-2-1717 (den 7/3 att. gegeven) Jan van der Linden, j:m: geboren en wonende tot Dordrecht, steenbakker van Dubbeldam, eigenaar van huize "M(u)ijlwijck" in de Mijl, overl. Dubbeldam (aangifte) 26-7-1768.
NB.
-
No. 71 (oude verponding: 0:15:0)
Jan van der Linden
, steenbakker aldaar een huijsje verhuurt volgens mondelinge verklaaring aan Geerit [niet ingevuld] voor F 16:0:0 (verponding: 1:17:0). 

No. 72 (oude verponding: t huijsje 1:10:0) 
DErfgen. van vrouwe Margrita Trip, mitsgrs. Tobias Vernes te saamen Eijegnaars en sulk eider voor de helft, een wint volmolen staande op den buijten berm en een woonhuijs daar toe op den binnen berm van den dijk tegens dboesem vliet omtrent de sluijs van Oud-Dubbeldam t samen in t geheel getaxeert op F 406:0:0 F 290:0:0 (verponding: 19:7:0)(tegens den 15e penn.). 
[volgens 3.01.29-524: 1740 bij doleantie F 12:0:0]
No. 73 (oude verponding: 8:5:8) 

Jan van der Linden
, steenbakker aldaar op den binnenberm sijn woonhuijs tot de steenplaats waaraan eenige wooningjes voor sijn arbeijders volk in de plaatse, item nog een huijs staande agter op de plaats van outs genaamd De Kruijtmole waar in mede eenige wooningjes voor sijn volk tot de plaats noodig, verder twee steen ovens, vier turff lootsen, de grond buijten en binnen dijks soo tot het steen leggen en t sette van de nieu gevormde steen, als t setten van de gebakke steen, en t legge der noodige slikken alles te samen, in eene massa in huure geschat op een somme van F 200:0:0 F 360:0:0 (verponding: 30:0:0). [volgens 3.01.29-524: 1740 utz. F 18:7:0]

- (weesboek D'dam folio 34) 19 aug 1768 ter weeskamer vertoont testament met seclusie sonder minderjaarige van de heer Jan van der Linden (obit) aen de steenplaats en Juffr Elisabet Verruijt egtelieden. 
- (notaris Pieter van Gelsdorp) ONA 1043, 1764, Verruijt Elisabeth en Johannes van der Linden, testam. N. 54.
-
(oudr Ddam) Folionummer: ongenummerd (14-1-1785) 
Oude eigenaar(s)
: Dirk van der Linden
Nieuwe Eigenaar(s): Leend en Matt van der Schoor
Soort transport: steenplaats , 3 bakovens, etc .

Uit het huwelijk:
1. Willem, ged. Dordrecht 5-2-1719, overl. Dubbeldam (aangifte) 10-3-1719 (Den 10e maert [10-3-1719] van t lijck van t kint van Jan van der Linde alhier overleden dog dat t zelve binnen de stadt Dordt zouw worden begraven daer aff ontf. F 3:0), begr. Dordrecht.
2. Willem, ged. Dordrecht 18-1-1720.
3. Huijbertie, ged. Dordrecht 6-2-1721.
4. Dirk, ged. Dordrecht 31-5-1722.
5. Sophia, ged. Dordrecht 13-5-1723.
6. Dirk, ged. Dordrecht 8-11-1725, overl. Dubbeldam (aangifte ) 8-9-1727 (Den 8 september 1727 [8-9-1727] door Mons. Van der Heijde, bidder in Dordt, aengeving gedaen van t lijck van een kint van den steenbacker Jan van der Linde genaemt Dirk alhier onder Dubbeldam overleden, dog dat in Dordt zoude worden begraven en dat gehoorende was onder de classe van drie gl welke voor t vervoer voor t gemenland oock zijn ontfangen, dus F 3:0), begr. Dordrecht.
7. Jan, ged. Dordrecht 23-5-1727.
8. Dirck, ged. Dordrecht 12-3-1729, verkoopt op 14-1-1785 steenplaats aan Leend. en Matt. van der Schoor.
9. Christiaan, ged. Dordrecht 24-9-1730.
10. Sofia, ged. Dordrecht 9-10-1731.


Vb. Petronella Verruijt, ged. Dordrecht 9-11-1698, j:d: van Dordrecht woont buijten de Sluijspoort geass. met Huijbertie Wouterse wed. Dirk Verruijt haer moeder, overl. na 1771, otr/tr. Dordrecht 16-10/6-11-1718 (geboden gaan tot Ridderkerk) Johannes Aalberts Sluijter(s), geb/ged. Ridderkerk 16/20-4-1684, jongman geboren en wonende tot Ridderkerk (1718), chirurgijn, overl. tussen 1764 en 1771, zoon van Aelbert Sluyter (geb. Zutphen 10-7-1653) en Pleuntje Cornelis van der Schoor (geb.  Beijerland rond 1648).
NB.
- LIDMATEN TE RIDDERKERK.: 6 APRIL 1719, Petronelle Veruijt met att.van Dordrecht, van 26 JANUARI 1719. (OV 1972).
- (notaris Pieter van Gelsdorp) ONA 1050, 1771, Verruijt Petronella wed Johannis Sluijter, acte uijt hoofde van de clauzul redevatoir N. 14.
- (notaris Pieter van Gelsdorp) ONA 1043, 1764, Verruijt Petronella en Johannis Sluijter, testam.  N. 128.

Uit het huwelijk:
1. Apollonia Johannes Sluijters, ged. Ridderkerk 28-5-1719, overl. Ridderkerk 12-12-1787, tr. Ridderkerk 14-10-1718 Mattheus Willems Lagerwerf, ged. Ridderkerk 1-3-1716 (get. IJda Wouters van der Zegen), bouwman, boer, schepen van Ridderkerk (1763) en waardsman van de Oud en Nieuw Reyerwaard (1761-1792), ouderling en heemraad, overl. Ridderkerk 25-5-1793, zoon van Willem Legerwerf (1688-1761) en Neeltjen van der Zegen (1682-1758).

*** losse feiten ***

- Weesboek Dordrecht 10.28
Verruijt Otto Dircksz 12v
Verruijt Oth 178
Verruijt Pieter Dirckse 12 v + 35 + 178


- Weesboek Dordrecht 10.28 f. 35
Pieter Dircks Verruijt ende
Ariaentien Cornelis             Extract
Op huijden den 24en april anno 1683 compareerde voor mij Wualtherus Walthevij, openbaer nots bij den Ed. Hove van Holland geadmitteert, binnen de stad Dordt residerende, ende de presentie van de getuijgen naergenomineert, Pieter Dirckse Verruijt weduwnaer, wonende op de Steenplaets, op den gront van Dubbeldam leggende, mij notaris bekent, toecomende bruijdegom ter eenre ende Ariantgen Cornelis jonge dochter wonende op de tweede steenplaats onder de heerlijckhijt van Hendrick IJden Ambt toecomende bruijt ter andere sijde, De welcke etc Ende soo 't geviel dat sij compt ende toecomende bruijt eert stervende waer, sonder kind ofte kinderen naer te laten dat in soodanich geval haere vrinden ende erfgenamen ab intestato sullen volgen alle haere kleederen soo linnen als wollen 't haeren lijve behoorthebbende sonder meer, in sulcker voegen dat de verdere goederen sullen blijven aenden bruijdegom, Tot naercominge van 't gene voors. staet verklaren sij conthovalen te verbinden etc.

- Weesboek Dordrecht 10.28 f. 12 vs
Pieter Dirckse Verruijt ende Lijsbeth
Henricks
- egteluijden          Extract
Sonder dat den langslevende gehoude sal wesen ... stae. ofte inventaris van haerluijde boedel en goederen aen ge... kiesende voorts tot voogt ofte voogdesse over van haerluijde nae te laten kint ofte kindere ofte de .... goederen d' een den anderen ende langslvende van hun beijde met macht i... den langlevende een t kieen soodanige voogt ofte voodges als des selve langlevende goetdunckt en gelieven sal sonden berouwinge van ijmande ...derende en ..tsluijtende bij desen alle Heeren Anbachtsheeren, Weesmeesteren, Schouten .... soo van Heerjansdam als alle anderen .... haer sterfhuijs soude kome te vallen niet willende dat zij ofte iemanden anders met haer luijde boedel en goederen  ... min met de administratie en voogdijen van haerl: kinderen int minste sullen hebben te bemoeyen maer den langslevende met allen 't gene voors: alleen laeten gewerden alle 't welcke voors: staet.
-
Geextracteerd uijt den testament van Pieter Dircks Verruijt en Lijsbeth Hendrixs echteluijden gepasseert voor de notaris Pieter van .ier en ... getuijgen in Rijdderkerck residerende in dato den eersten april XVI vijff en seventich (1-4-1675) en is dit geextraceerd voor soo wel 't selvige .... secrets van Weeskamer daermede accord aen bevonden in Dordt op den XXIX junij 1681 
-
(Kantlijn)
Compareerde ter Weeskamer Pr Dirckxs Verruijt ende verclaerde de voogdijen in desen opgelegt .. ende bene... ... desselfs broeder Otto Dircxs Verruijt Actum ter Weeskamer den VI julij 1683

- Weesboek Dordrecht 10.28 f. 178
Dircxs Verruijt ende Ariaentje
Leenderts Langerack
Echtel.
Stellen sij testateuren tot voogden van de minderjarige kinderen die sij soude mogen naelaeten Oth Dircxz Verruijt ende Pieter Danielsse van S..ick en macht om bij versterff van d'een ofte d'ander eem andere tot voogt in afgestorvens verlue.. te mogen aff..... oock sonder gehouden te sijn enigh staet ofte inventaris ...., als verclaren sij testateuren selve ende allkanderen den  ....uijt haers boedel en sterfhuijs .. van voogdijen van haere kinders uittersluijten bij dese behoudens nochtans d' eerbaerheijt van alle .even
------
Geextraceeert uijt de testamentaire d.. van  ver.... gepass. voor de notaris Adrianus Besemer en seekere getuijgen op den 12e april 1688 ende is dit  geextraceerd voor soo wel ......
24 meij 1688
-----
Compareerde ter weeskamer Oth Dircxs Verruijt soo ........ ende getuijge Pieter Danielse Snick ende verclaerde voogdijen ... in dese opgelegt ..... te accepteren Actum den 27 mei 1688.

* * *
- Weesboek Dordrecht 10.28 f. 12 vs
Pieter Dirckse Verruijt ende Lijsbeth
Henricks
egteluijden Extract
Sonder dat den langstlevende gehouden sal weesen te leveren
eenigen staet ofte inventaris van haerluijden boedel ende goederen
aen iemanden, kiesende voorts tot voocht ofte voochdesse over
haerluijden nae te laten kint ofte kinderen ofte den selven goederen
d een den anderen ende den langstlevende van hun beijden met macht
indien den langstlevende gelieft te kiesen soodanige voocht ofte
vooghden alst den selven langstlevende goetdunkt ende gelieven sal
sonder becrooninge van ijmande secluderende ende uitsluijtende bij desen
alle haeren ambachtsheeren, weesmeesteren, schouten ende gerechten
soo van Heerjansdam als alle anderen daer haer sterfhuijs
soude komen te vallen, niet willende dat zij ofte iemande
anderens met haerluijden boedel ende goederen ..eel(?) min(?) met de administr-
tie ende vooghden van haerluijden kinderen int minste sullen hebben te
bemoeijen maer den langstlevende met allen t gene voors. alleen laeten
gevoerden(?) alles t welcke voors. staet.
Geextraheert uijt den testamente van
Pieter Dircksz. Verruijt ende Lijsbeth Hendricksz.
echteluijden gepasseert voor den notaris Pieter
van Aelst(?) ende seeckere getuijgen in Rijdderkerck
residerende in date den eersten april 16 vijff
ende t seventich ende is dit geextraheerde voor
soo wel t selvigde aengaet bei mij ondergestelde
secretaris van weescamere daer mede accorderen(?)
bevonden in Dordrecht op den 29 Junij 1683.
[ in de marge ]
Compareerde ter weeskunier (?)
Pieter Dircxsz. Verruijt ende verclaerde de
voogdije hem in desen opgeleijt t accepteren
ende beneffens hem t assumeren(?) desselfs
broeder Otto Dircxsz. Verruijt. Actum
ter weeskunier(?) den 6 Julij 1683.
fol. 35
Pieter Dircks Verruijt ende
Ariaentien Cornelis             Extract
Op huijden den 24en april anno 1683 compareerde voor mij "Gualthevus Walthevij", openbaer nots bij den Ed. Hove van Holland geadmitteert, binnen de stad Dordt residerende, ende de presentie van de getuijgen naergenomineert, Pieter Dirckse Verruijt weduwnaer, wonende op de Steenplaets, op den gront van Dubbeldam leggende, mij notaris bekent, toecomende bruijdegom ter eenre ende Ariantgen Cornelis jonge dochter wonende op de tweede steenplaats onder de heerlijckhijt van Hendrick IJden Ambt toecomende bruijt ter andere sijde, De welcke etc Ende soo 't geviel dat sij compt ende toecomende bruijt eert stervende waer, sonder kind ofte kinderen naer te laten dat in soodanich geval haere vrinden ende erfgenamen ab intestato sullen volgen alle haere kleederen soo linnen als wollen 't haeren lijve behoorthebbende sonder meer, in sulcker voegen dat de verdere goederen sullen blijven aenden bruijdegom, Tot naercominge van 't gene voors. staet verklaren sij conthovalen te verbinden etc.
fol. 178
Pieter Dircxs Verruijt ende Ariaentje
Leenderts Langerack
Echteluijden.
Stellende sij testateuren tot voochden vande minderjarige kinderen
die sij soude mogen naerlaeten Oth Dircxsz. Verruijt ende Pieter Danielsse van
Snick met mecht omme bij versterft van d'een ofte d'ander eenen ander tot
voocht in den aftgestorvene plaetse te mogen assumeren(?) ende oock sonder
gehouden te sijn eenige staet ofte inventaris te lveren als verclaerende sij testa-
teuren de selve ende alle anderen des noodt(?) uijt haeren boedel ende sterfthuijse
mitsgaders van voochdije van haere kinderen uijtte sluijten bij desen behoudens
nochtans deerwaerdicheijt van allendeselven.
Geextraheert uijt de testamentaire dispositie van vers.
echteluijden gepasseert voor den notaris(?) Adriaen Besemer ende seeckere
getuijgen op den 12en april 1688 ende is dit geextraheerde
voor soo veel t selvige aengaet daer mede accor-
deren ende bevonden 24 Meij 1688. [in de marge ]
Compareerde ter weeskamer Oth
Dircxsz. Verruijt
soo vooir hem selve als hem
sterckmakende ende vervangende Pieter Danielss
Snick ende verclaerde de voochdije hen in desen
opgeleijt danckelijck(?) te accepteren actum den
24 mei 1688.

* * *

- begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 31-12-1726 't kint van Leendert Verruijt in de Krome Elb. bijde ouders leven, int gemeen.

- trouwen Dordrecht
Jacomijntje van de Ruijt 27-2-1689
Metje de Ruijt 2-4-1690
Hendrik van de Ruijt 7-4-1680 + 9-11-1681
Willem van de Ruijt 29-4-1685
Maeycken Hendrik van de Ruijdt 23-12-1668
Pieter Hendrik van de Ruijdt 18-9-1669
Rijck Hendrik van de Ruijdt 18-3-1668
Abraham Hendriksz van de Ruijt 18-3-1857
Maijke van de Ruijt 18-4-1660

- otr 18-3-1668 (per schrijven van Rotterdam) Rijck Hendrikse (van der Ruijt), wedr van Dordregt woon bij de Lombarde brug en Lijsbeth Sanders (Elisabeth Sanders van Vlissingen), j:d: woon tot Rotterdam.

- I. Rijk van Ruijt
II. Johanna van der Ruijt, won in de Nieuwe Breestraat (1741), otr. Dordrecht 5-10-1741 Hendrik van Buul, ged. Dordrecht ..... , begr. (Grote Kerk,) Dordrecht 10-03-1770, zoon van Jan van Buul.
1. Anna van Buul, ged., Dordrecht 1-11-1741.
2. Rijk van Buul, ged. Dordrecht 29-5-1746.