VERVOORN
Sliedrecht/Dordrecht

I. Arnoldus Vervoren (Aerdt Vervooren), j.m. van Slijdregt wonende buijten de Speuijpoort, garentwijnder (1680), arbijder (1698), begr. Dordrecht (Grote kerk) 22-3-1698 (een baer voor Aert Vervorn arbijder op den Hil), otr/tr. Dordrecht  26-5/8-6-1680 Swaentje Jans (Swaentien Kramers), j.d. van Amersfoort woont bij de Botjesstraet, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 7-4-1710 (Swaentie Kramers wed van Aerdt Vervooren op den Hil).
NB.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 12-10-1716 't kindt van Arij Vervooren op den Hil.

Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht 18-7-1681, volgt IIa.
2. Fija, ged. Dordrecht 10-12-1685, volgt IIb.
3. Johanna, ged. Dordrecht 23-1-1688, dochter van Arnoldus Vervooren en Swaentien Kramers.
4. Johannes, ged. Dordrecht 12-4-1690, volgt IIc.
5. Jacobus, ged. Dordrecht 23-4-1692.
6. Jacobus, ged. Dordrecht 10-10-1694, zoon van Arnoldus Vervoorn en Sebastiaantje Jansz.
7. Anna Maria, ged. Dordrecht 23-12-1696, dochter van Arnoldus Vervoren en Sebastiaantje Cramers. (Buitenechtelijk zoon: Hermen, ged. Dordrecht 21-7-1724)

IIa. Pieter Vervoorn, ged. Dordrecht 18-7-1681, j.m. van Dordrecht woont bij de Pelsebrugh geass. met sijn moeder, overl. voor 1738, otr/tr. Dordrecht 7/28-12-1704 Baertie van der Schild, j.d. van Dordrecht woont op den Hill geass. met Marijcke van der Schilt huijsvrou van Lammert Mesch desselfs suster, overl. na 1738.
Kinderen:
1. Arnoldus, ged. Dordrecht 24-5-1706, volgt. IIIa.
2. Willem, ged. Dordrecht 24-11-1707.
3. Roelof, ged. Dordrecht 30-12-1709.
4. Pieter, ged. Dordrecht 3-11-1711.
5. Swaentje, ged. Dordrecht 12-4-1713.
6. Swaentie, ged. Dordrecht 28-11-1714.
7. Catrijntje, ged. Dordrecht 25-8-1717.
8. Willem, ged. Dordrecht 8-11-1719.

IIb. Seijgje Vervoort, j.d. woont op den Hil geass. met haer moeder, otr/tr. Dordrecht 29-5/12-6-1707 Jan van der Beeck, j.m. woont in de Kromme Elboogh geass. met sijn vader.
Kinderen:
1. Belia, ged. Dordrecht 9-3-1708.
2. Arnoldus, ged. Dordrecht 9-1-1713.
3. Arnoldus, ged. Dordrecht 14-2-1714.
4. Abraham, ged. Dordrecht 2-6-1715, zoon van Jan van der Beeck en Feijtje Vervoorn.
5. Arnoldus, ged. Dordrecht 25-8-1717, zoon van Jan van der Beeck en Seijtje Vervooren.
6. Belia, ged. Dordrecht 21-5-1719, dochter van Jan van der Beek en  Sijgje Verwre.
7. Swaantie, ged. Dordrecht 27-2-1721, dochter van Jan van der Beeck en Sija Vervoorn.

IIc. Jan Vervoorn, ged. Dordrecht 12-4-1690, overl.voor 1750, otr. Dordrecht 5-5-1720 T(h)euntje Ros, overl. na 1750.
Kinderen:
1. Swaantie, ged. Dordrecht 28-6-1722, volgt IIIb.
2. Gillis, ged. Dordrecht 16-4-1724.
3. Arnoldus, ged. Dordrecht 6-6-1728.

IIIa. Aert Vervoorn, ged. (als Arnoldus) Dordrecht 24-5-1706, jongman van Dordregt woont op den Hil geassisteerd met Baertie van der Schild wed Pieter Vervoorn zijn moeder, otr/tr. Dordrecht 14/30-8-1738 (door do. Van der Wall) Martijntie Smits, ged. Dordrecht 7-3-1710, j.d. van Dordrecht woont in de Groote Kerksbuurt geass. met Geerit Smits haer vader (1738), dochter van Gerrit Smits en Ceijtje van Nieuwervaert.
NB.
- Jan Havers, wedr. van Dordrecht woont in de Raamstraet, otr. Dordrecht 19-4/6-5-1759 Johanna van der Schilt, j.d. geb. Bergen op den Zoom woont in de Voorstraet bij de Pelsebrugh geadsist. met haer goede bekende Marteijntje Smits huijsvr Aart Vervoorn.
- ORA 9-827, f. 90v, 03-03-1761 / Soort akte overdracht / Plaatsnaam Dordrecht / Naam object onbekend 
Verkoper cornelis persijn marteijntje smits petronella smits aart vervoorn 
Koper govert van os, schipper 
Buur pieter maascant veltman (weduwe) 
Erflater cornelia van der schilt (overleden) 
Overige personen gerret smits (overleden) 
Bedrag f 635:10:0 / Bijzonderheden het object is in de grote kerksbuurt bij de schuitenmakersstraat gelegen.
- ORA 9-827 folio 91v, Datering 03-03-1761
Naam object in de omgeving van brouwerij de anker
Straatnaam lange breestraat
Verkoper cornelis persijn / petronella smits
Koper aart vervoorn, zakkendrager
Buur jan van nievervaart
Bedrag f 50 / Bijzonderheden de helft van het pand wordt verkocht.

Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 20-1-1747.

IIIb. Swaentie Vervoorn, ged. Dordrecht 28-6-1722, j.d. van Dordrecht woonende in de Heermansuijsstraat geass. met haere moeder Teuntje Ros wed van Jan Vervoorn, overl. na 1772, otr/tr. Dordrecht 30-4/17-5-1750 Jacob Heijmans, j.m. van Dordrecht geassisteert met zijne nigt Jacoba Beversluijs wed. Cornelis de Jongh, overl.voor 1772.
NB.
- ORA 9-827 f 174 Datering 15-06-1762 / Soort akte hypotheek / Plaatsnaam Dordrecht
Naam object onbekend / Straatnaam riedijk
Buur gerret van lier / pieter vonk
Schuldeiser jacob immerseel, korenmeter
Schuldenaar jacob heijmans, varensgezel / swaantje vervoorn
Bedrag f 200
- ORA 9-829 f. 76v, Datering 03-03-1767 / Soort akte overdracht / Plaatsnaam Dordrecht 
Naam object onbekend / Straatnaam raamstraat 
Verkoper jacob heijmans swaantje vervoorn 
Koper huijbert van der schulp 
Buur elisabeth clawaert 
Bedrag f 200

Kinderen:
1. Jacobus Hijmans, ged. Dordrecht 7-3-1751, j.m. van Dordrecht woont in de Augustijnekamp met schriftelijke consent van zijn moeder Swaantje Vervoorn weduwe Jacobus Hijmans, varensgezel (1762), otr/tr. Dordrecht 23-4/10-5-1772 Maria Anna van Loghem, j.d. van Dordrecht woont in de Augustijnekamp geass. met haar vader George van Loghem.
2. Antonia, ged. Dordrecht 16-7-1760, dochter van Jacobus Hijmans en Zwaantje Vervooren.

VERVOORN
Sliedrecht

- VERONDERSTELLINGEN :
I. Aert Vervoorn, tr. NN (Elsken/Elsje Hendricks).
Kinderen:
1. Cornelis Aertsen Vervooren, volgt IIa.(?)
2. Jannigie Aertse Vervoorn (Anna Vervoren), geb. voor ca. 1693, j.d. van Sliedregt woont in de Hofstraet geass. met Cornelis Aertse Vervooren desselfs broeder (1713), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 9-7-1754, verm. relatie met Reijer Jasperse, geb. voor ca. 1693, otr/tr. Dordrecht 7/21-5-1713 Nicolaas de Man, ged. Dordrecht 8-10-1681, j.m. woont in de Nieustraet van Dordregt geass met sijn moeder (1713), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 1-12-1756, zoon van Christoffel de Man (afk. Nijmegen) en Beata Vinck.
?3. Arien Aartse Vervoorn, volgt IIc.(?)

?4. Bastiaan Aartse Vervoren, volgt IIb.(?)

IIa. Cornelis Aertsen Vervooren, geb. ca. 1685, getuige bij huwelijk Jannigie Aertse Vervooren (1713), begr. Sliedrecht 6-7-1759, tr. Ariaantje Wouters Hanegraef, ?ged. Werkendam 2-10-1664 als dochter van Wouter Paulussen Hanegraef en Jenneke Jans?.

Kinderen:
1. Wouter, ged. Sliedrecht (Sl, folio 8) 30-8-1705, tr. Maria Teunise Bos. (Zoon: Cornelis Vervoorn, ged. Sliedrecht 20-5-1731)
2. Aart, ged. Sliedrecht (Sl, folio 22) 13-11-1707, tr. Elisabeth Engelbregts van der Grijp.
?3. Grietje Cornelisse Vervoorn, overl. Molenaarsgraaf, tr. Willem Janse de Jong, overl. Molenaarsgraaf. ( Kinderen:  Annigje Willems de Jong, ged. Molenaarsgraaf ca 1745, overl. Oud Alblas 9-1-1827)

IIb. Arien Aartse Vervoorn, tr. Johanna Leenderts van Vorssel.

NB.
- Johannes van der Greijp, tr. Neeltie de Wit
Kinderen:
1. Engelbregt Johannes van der Greijp, ged. Rotterdam 28-12-1752 wonende op den Dijk Hooren Brekersgank (get. Aart Vervooren, Eliezabet van der Greijp).

Kinderen:  
1. Aard, ged. Sliedrecht 29-3-1723.

IIc. Bastiaan Aartse Vervoren, woont op Sliedrecht (1742), overl. na 21-4-1749, tr. Adriana Cornelisse van der Vlies, woont op Sliedrecht (1742), overl. voor 21-4-1749, dochter van Cornelis van der Vlies (overl. voor 25-9-1739).
NB.
- (ONA Dordrecht 20.65 Huijbert van Wetten; testament) 16-4-1742 Bastiaan Aarste Vervoren en Adriana van der Vlies, egte man ende vrouw wonende op den Dorpe van Sliedregt. 
- (OV. 1989) 250 roeden in een kamp van 500 roeden in het buitenland, genaamd Ruigenhil, met hoge en lage vijver en slikken buiten de Ruigenhilse dijk.
25-9-1739: Pieter Bruijgom te Alblasserdam voor Adriana van der Vlies te Sliedrecht bij dode van Cornelis, haar vader, 346 fo 56. 
21-4-1749: Bastiaan Aartsz. Vervoorn te Sliedrecht voor Aart, zijn zoon, oud 6 1/2 jaar, bij dode van Adriana van der Vlies, diens moeder, waarna overdracht aan Goris van Claveren te Alblasserdam, oud 41 jaar, 346 fo 57. ;
Kinderen:  
1. Aart, geb. ca. 1742 (6 1/2 op 21-4-1749).

- (OV 1971; indemn. Puttershoek) 10-10-1745 Acte van indem. ontvangen voor Jan Ariens Vervoorn, van Sliedregt.

- Adrianus Kornelisz Vervoorn, tr. Willemijntje Klein.
Kinderen:
1. Aaltje, ged. Sliedrecht 5-9-1779.

VERVOORN
Bergen op Zoom, Dordrecht

- I. Christoffel van der Voorn (Vervoorn), j:m: van Bergen op Zoom, wonende in de Nieuwstraat, geassisteerd met desselfs moeder, otr/tr Dordrecht 10/24-11-1697 Judith van der Beeck, j:d: van Dordrecht, wonende in de Vriesestraat, geassisteerd met desselfs moeder.
Uit het huwelijk:
1. Jan, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 13-10-1698.
2. Pieter, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 17-3-1703, volgt IIa.
3. Jan, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 11-4-1705, volgt IIb.
4. Cornelia, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 11-3-1707.
5. Daniel, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 22-3-1709.
6. Abraham, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 25-11-1711.
7. Aletta, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 25-2-1715.

IIa. Pieter (van der) Vervoren, ged. Dordrecht 17-3-1703, otr. Dordrecht 5-4-1726 Caetje van Nieuwenhuize.
Kinderen:
1. Stoffel, ged. Dordrecht 15-12-1730.
2. Christoffel, ged. Dordrecht 22-11-1732.

IIb Jan Vervoren, ged. Dordrecht 11-4-1705, otr. Dordrecht 1-4-1729 Ariaentje Schel, ged. Dordrecht 1706 (1-1-1706), dochter van Arnout Schel en Hilletje Pieters.
Kinderen:
1. Judith, ged. Dordrecht 10-4-1730, volgt IIIa.
2. Hilletje, ged. Dordrecht 28-10-1731, dochter van Jan van der Vervooren en Adriaantje Schel, volgt IIIb.

IIIa. Judick Vervooren, ged. Dordrecht 10-4-1730, j.d. van Dordrecht, zijnde genumeert met een attestatie van den binnevooghd van 't Borgerweeshuijs dat in 't selve Godshuijs is opgevoed en gealimenteerd geweest, woonende in de Frankestraat, otr. Dordrecht 23-4/10-5-1761 Evert Timmermans, j.m. van Dordrecht woonende in de Frankestraat geadsist. met zijn moeder Adriana van IJssel wed. Engel Timmermans.
Kinderen:
1. Engel, ged. Dordrecht 27-9-1765.
2. Aderijaen, ged. Dordrecht 25-12-1772, zoon van Evert Timmermans en Elisabeth van der Voren.

IIIa. Hilligje Vervooren, ged. Dordrecht 28-10-1731, j.d. van Dordrecht woont in de Frankestraat hebbende schriftelijk attestatie van den binnevoogd van 't arme weeshuijs dat in 't selve huijs is gealimenteert en opgevoed geweest, otr/tr. Dordrecht 19-6/6-7-1760 Gerrit Nodja, wedr woont op de Hellinge; hij otr. (1) Dordrecht 28-6-1753 Lijsje Boe.
Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 28-6-1761, zoon van Gerrit Notija en Hilgonda Vervoren.
2. Adriana, ged. Dordrecht 20-6-1764, dochter van Gert Notja en Hilligje Vervorn.
Kinderen eerste huwelijk Gerrit Notja:
1. Sara, ged. Dordrecht 21-8-1754.

OVERIGE FEITEN

- Hendrick Aerts Vervooren (Vervoor), j.m. van Dordrecht, otr. Dordrecht 31-3-1686 Lidia Verveen, j.d. van Gauda en daar woonende (1686).
Kinderen:
1. Aert, ged. Dordrecht 9-2-1688.
2. Adrianus, ged. Dordrecht 20-6-1689.

- Arien van Voren, tr. Geertruijd Joosten.
Kinderen:
1. NN, ged. Dordrecht 7-9-1687.

- Jan van der Voren, tr. Cornelia van Batenburgh.
Kinderen:
1. Sara van der Voorn, ged. Dordrecht 6-9-1683, j:d: van Dordrecht, wonende in den Hermensuysstraat, geassisteerd met Cristoffel van der Voorn desselfs broeder en bij mondeling consent van haer vaeder, otr/tr. Dordrecht 15-4-1714/29-4-1714 Hendrik Kaen (Hendrick Kaem), wedn. (Zoon: Gijsbert, ged. Dordrecht 9-11-1714)
2. Johanna, ged. Dordrecht 8-11-1690, dochter van Jan van der Voorn en Cornelia Jans.
3. Anna, ged. Dordrecht 5-12-1691.

- Gijsbert Vervoor, j.m. van Dordrecht woont in de Augustijnenkamp geads. met zijn goede bekende Geerit van Amersfoort, otr. Dordrecht 14-11/1-12-1765 Hendrika van Randwijk, j.d. van Dordrecht woont in de Heerheymansuijsstraet geass. met haer vaeder Hendrik van Rantwijk.
Kinderen:
1. Jakoba, ged. Dordrecht 27-7-1777, dochter van Gijsbert Verboor en Hendrika van Randewijk.

- Cresia van Oossaanen, j.d. van Dordrecht woont in de Stoofstraet gead. met haar suster Pieternella van Oossaanen huijsvr Arij Vervoort, otr/tr. Dordrecht 13-2/2-3-1755 Jacob Valkenburgh, j.m. van Dordrecht woont in de Nieuwstraet geads. met zijn vaeder Aart Valkenburgh.

- Bartholomeus de Glint, wedr van Dordrecht woont op de Verckemart, otr/tr. Dordrecht 4/20-5-1742 Willemina Bergacker, j.d. van Herwijnen woont in de Nieustraat geads. met Margarite Huijgens huijsvrouw van Hendrik Kuijters haare goede vrindin en hebbende schriftelijk consent van haare ouders Jan Nijmerse Bergacker en Lijsbeth Jansse Vervoorn.

- Aert Splintersz Vervoorn, Harwijnen wonend te Hoogstraat (1678), wonend te Nieuwehaven (1693), otr/tr. (1) Rotterdam 16-10-1678/3-11-1678 Aegje Pieters, Schoonhoven, wonend te Nieuwehaven, otr/tr. (2) Rotterdam 16-08-1693/30-08-1693 Susanna Cornelis, weduwe van Maerten Bastiaensz wonend te Beurs (1693).

- Pieternella Vervoren, otr. Dordrecht 4-5-1786 Willem van Randwijk.
Kinderen:
1. Aartje, ged. Dordrecht 14-4-1787.
2. Adrianus Johannes, ged. Dordrecht 29-8-1794.

- Trijntje Vervoort (Catharina Vervoorde), otr. Dordrecht 8-12-1740 Hendrik Havers.
Kinderen:
1. Pieternella, ged. Dordrecht 18-1-1743
2. Baartje, ged. Dordrecht 7-4-1745.